Positiv psykologi i skolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Positiv psykologi i skolen"

Transkript

1 Positiv psykologi i skolen

2

3 frans ørsted andersen Positiv psykologi i skolen

4 Frans Ørsted Andersen Positiv psykologi i skolen 1. udgave, 1. oplag, Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Sisterbrandt Designstue Forlagsredaktører: Mette Johnsen Elbeck og Katrine Lundtoft Bentsen Grafisk produktion: Dafolo A/S, Frederikshavn Dafolos trykkeri er svanemærket, kvalitetscertificeret efter ISO 9001 og miljøcertificeret efter ISO Dafolo har i sin miljømålsætning forpligtet sig til en stadig reduktion af ressourceforbruget samt en reduktion af miljøpåvirkningerne i øvrigt. Der er derfor i forbindelse med denne udgivelse foretaget en vurdering af materialevalg og produktionsproces, så miljøpåvirkningerne er mindst mulige. Svanemærket tryksag Kopiering fra denne bog kan kun finde sted på de institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Forlagsekspedition: Dafolo A/S Suderbovej Frederikshavn Tlf Fax Varenr ISBN

5 Indhold Forord Indledning Læsevejledning Hvad er positiv psykologi? Kapiteloversigt Den positive psykologi som en bevægelse Den positive psykologis dåbsattest Kritik og begrænsninger Den humanistiske psykologi Klient-/person- og elevcentreret psykologi Opsummering Intense, nærværende situationer flow og mindfulness Kapiteloversigt Flowteorien og Mihaly Csikszentmihalyi Flowzonen Flow negentropi kontra entropi Koncentration er ikke ligetil Stress, flow og lykke Flow på formel Flow, relationer og opmærksomhedsproblemer

6 3.8 Mindfulness Mindfulness og flow ligheder og forskelle Mindfulness teknik og øvelser Bodyscanning Opsummering Positiv psykologi i skolen hvad siger forskningen? Kapiteloversigt Den britiske School Effectiveness-tradition Et dansk projekt De gode eksempler Rathunde positiv psykologi anvendt til skoleforskning Shernoff & Csikszentmihalyi flowteorien i pædagogisk forskning Thuneberg; Ryan & Deci selvbestemmelse, motivation og trivsel i folkeskolen Harjunen & Tainio humor og god atmosfære i klassen Danske og finske læringsmiljøer Evalueringskultur og lektier Læreruddannelse Rummelighed Skoleledelse, aftalesystemer, undervisningsassistenter og morfarordningen Undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder Didaktiske fællestræk på de finske skoler Positiv psykologi som fortolkningsramme Opsummering Flow i skolen Kapiteloversigt Flow og dannelse Den praktisk-musiske dimension og de æstetiske læreprocesser Projektarbejde Et skoleliv uden flow En opgave til læseren Martin som det gik ham senere Entropi i idrætstimen Opsummering

7 6. Overvågningens dilemma flow i et tværfagligt naturfagsprojekt i klasse Kapiteloversigt Et samfundsmæssigt problem drenge og naturvidenskabelige fag som tabere i skolen Overvågningens dilemma (OD) indholds- og materialebeskrivelse Materialekassens indhold Lærervejledningens indhold Elevernes feedback på OD-projektugerne ved hjælp af flow scales Flow scale-skema Ditte, 9. klasse en tilfreds og engageret elev, der oplever masser af flow, lærer og trives hele ugen Lasse, 9. klasse en forholdsvis tilfreds elev, der blev tilpas udfordret og oplevede en del flow, men som også var frustreret over gruppeinddelingen Opsamlende konklusion om flow og engagement i OD-projektugerne Opsummering Det gode pædagogiske samspil ICDP og MMALP Kapiteloversigt Medieret læring og deltagelse Kriterier for mediering Anerkendende relationer og pædagogik ICDP i anvendelse et eksempel fra Charlotteskolen i Vejle Kreativitet og innovation i skolen Kapiteloversigt Klassiske psykologiske forståelser af kreativitet Hemisfærespecialisering og kreativitet Csikszentmihalyi om kreativitet Lav latent perceptionshæmning Stor og lille kreativitet Undersøgelse af det kreative niveau Undervisning og kreativitet

8 8.6 Kreativitet og det narrative Opsummering med gode råd Afrunding og afslutning Litteraturliste

9 Forord Siden Hans Henrik Knoop i 1999 ansatte mig som deltidsforskningsassistent i det internationale Good Work Project, har jeg i stigende grad været sporet ind på positiv psykologi. Flere af hovedaktørerne i Good Work Project, bl.a. Mihaly Csikszentmihalyi, Howard Gardner og Will Damon, var medskabere af positiv psykologi omkring årtusindskiftet, og mit ph.d.-uddannelsesforløb med Mihaly Csikszentmihalyi og Hans Henrik Knoop som med-vejledere fandt i høj grad sted på Csikszentmihalyis Quality of Life Research Center/Positive Psychology Concentration på Claremont Graduate University i Californien. Efter et professionelt liv med undervisning på lærerog diplomuddannelser og en kort periode som skolepsykolog fik jeg således en sen, meget udfordrende og ekstremt lærerig entre i forskningsverdenen. På den måde kom jeg hovedkulds ind i den komplekse bevægelse om positiv psykologi, som Csikszentmihalyi og Seligman introducerede i en artikel i de amerikanske psykologers fagtidsskrift i 2000 (publiceret i Kogni tion og pædagogik, nr. 60, 2006). Men selv om bevægelsen tidligt var optaget af at kunne bidrage med forskning og viden til uddannelses- og skoleverdenen, virkede positiv psykologi dengang som et forholdsvis lukket felt, der var forbeholdt universitetskredse. Det gik imidlertid stærkt med at komme ud over rampen og bevæge sig fra grundforskning til praksisanvendelse: Fra en enkelt mindre artikel i de amerikanske psykologers fagtidsskrift til omfattende forskning, utallige uddannelsesprogrammer og mangfoldig anvendelse over hele kloden. Norden har hele tiden været godt med, hvilket afholdelsen af Den femte europæiske konference om positiv psykologi (ECPP 2010) i Danmark i juni 2010 med DPU/Aarhus Universitet som medarrangør 9

10 vidner om. I dag findes der flere forskellige forskningsmiljøer i forhold til positiv psykologi i de nordiske lande, fx på Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Universitetet i Trondheim, Universitetet i Tromsø, Public Health Institute of Iceland i Reykjavik og Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki, og i flere europæiske lande. Kigger man ud i det europæiske landskab, bed den positive psykologi sig især i starten fast i Storbritannien og sydeuropæiske lande som Italien, Portugal og Spanien. Og glædeligt er det, at tingene nu forandrer sig hastigt, hvilket professor Michael Eid fra Freie Universität Berlin er et godt eksempel på. Han arbejder som specialist i positiv psykologi og er dekan inden for fagområdet videnskabelig pædagogik og psykologi på universitetet. I sandhed en vigtig position for positiv psykologi i EU s største land! Jeg vil her gerne takke en række kolleger fra de nævnte institutioner for flere års samarbejde og inspiration omkring positiv psykologi. Især min kollega Hans Henrik Knoop fra Aarhus Universitet/DPU, der dels har været min mentor og sparringspartner på området, dels er en førende pioner med hensyn til formidling af og forskning i positiv psykologi på det pædagogiske område i Danmark. En særlig tak også til Jørgen Lyhne fra UC VIA i Aarhus. Begge har været uundværlige samarbejdspartnere i det daglige arbejde med positiv psykologi, hvad enten det drejer sig om formidling, udvikling, undervisning eller forskning. Det samme gælder Ib Ravn og Nina Tange fra DPU s Master i positiv psykologi -team. Ligeledes en stor tak til Mihaly Csikszentmihalyi, der som før nævnt tog imod mig som ph.d.-studerende og siden hen gæsteforlæser og gæsteskribent på Claremont Graduate University, hvor han og bl.a. medarbejderne på Quality of Life Research Center/Positive Psychology Concentration Jeanne Nakamura, Loren Bryant og Sam Abuhamdehra gav mig uvurderlig vejledning og inspiration til arbejdet. Ude i den store verden vil jeg endvidere gerne takke Andrew Richards fra University of Exeter, der ligeledes på forskellig vis har sat positiv psykologi på dagsordenen og i den forbindelse taget godt imod mig i flere sammenhænge. Der skal også lyde en tak til Jari Hakanen fra Finnish Institute of Occupational Health i Helsinki, Lisa Vivoll Straume fra Universitetet i Trondheim og Joar Vittersø fra Universitetet i Tromsø. De bidrager alle med værdifuld forskning inden for positiv psykologi og har været villige til at diskutere og dele viden med mig. En stor tak tillige til en lang række kolleger fra DPU/ Aarhus Universitet, der også på hver deres måde har medvirket til, at positiv psykologi har fået en plads inden for forskning, uddannelse, pædagogik, ledelse, HR og coaching: Niels Egelund, Poul Nissen, Charlotte Ringsmose, Lene Lund Stensdal, Per Fibæk Laursen, Claus Holm, Lars Qvortrup, Søs Ba- 10

11 yer, Christian Hestbæk, Monica Svensson, Bente Elkjær, Søren Kruse, Louise Hvitved, Dorthe Staunæs, Dorte Marie Søndergaard og Helle Harnisch. Samme tak til følgende personer uden for DPU/Aarhus Universitet: Henrik Jakobsen, Gitte Bjerre Poulsen, Christina Hedegaard Lüthi, Tatiana Chemi, Anne Kirketerp, Pia Raal Clasen, Ebbe Lavendt, Kirsten Gibson, Inge Svendsen, Rene Kristensen, Anne Dahler, Henriette Gejel, Lisbeth Sommerbeck, Anne Linder, Susann Gjerde, Nina Hanssen, Sara Nordvik, Lotta Wahlin og Steen Hilling. Endelig en stor tak til Gitte Højfeldt, min forskningspraktikant fra Københavns Universitet, der i sin praktikperiode har ydet en uvurderlig hjælp som sparringspartner, kritisk reviewer og korrekturlæser i forhold til manuskriptet. Frans Ørsted Andersen Odense, februar

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg

Klasseledelse og fag. at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Maria-Christina Secher Schmidt (red.) Klasseledelse og fag at skabe klassekultur gennem fagdidaktiske valg Thomas Binderup, Morten

Læs mere

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion

Sammen om inklusion. Tre perspektiver på samarbejde om inklusion Thomas Binderup (red.), Lisbeth Donnerborg, Janne Lund Jensen, Kurt Johannesen, Tanja Gammelgaard Just, Maja Dam Kjærgaard, Helle Kristensen, Karen Skyum og Mads Thyde Sammen om inklusion Tre perspektiver

Læs mere

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Social kompetence. Af Kari Lamer. Oversat af Kåre Dag Jensen. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Social kompetence Af Kari Lamer Oversat af Kåre Dag Jensen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl 1 Kari Lamer Det ved vi om Social kompetence 1. udgave, 1. oplag, 2013 2013 Dafolo

Læs mere

Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse

Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse Tænketeknologier til forskningsinformeret skoleledelse Helle Bjerg og Dorthe Staunæs Læringscentreret skoleledelse. Tænketeknologier til forskningsinformeret

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

ledelse Delegeret i skolen

ledelse Delegeret i skolen 1 Delegeret ledelse i skolen Anette Grønholt Andersen, Peter Gottlieb, Claus Hjortdal, Signe Holm-Larsen, Maybritt Jonassen, Anita Jørgensen, Morten Kliim-Due, Ulla Blom Kristensen, Peter Nødskov, Torben

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Jeg vil lære dansk før skolestart!

Jeg vil lære dansk før skolestart! Margareth Sandvik og Marit Spurkland Jeg vil lære dansk før skolestart! Sprogudvikling i den flerkulturelle børnehave Oversat af Ea Tryggvason Bay Dansk bearbejdelse af Lis Klausen Margareth Sandvik og

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Leg med tal og former

Leg med tal og former Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen Oversat af Anna Garde Rose-Marie Eriksson Leg med tal og former sjove aktiviteter i naturen 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag

Læs mere

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle

Afprøvning og eksperimentering. eksperimentering Vejledningsloop/ OPSTART Elevarbejde Evalueringsloop. Tid Elever. Teknologi Underviserrolle B D Implementering, videndeling og fortsat udvikling Afprøvning og eksperimentering OPSTART Evalueringsloop Elevarbejde Formidlingsloop,59º,2 C cosa=0,76 sina=0,65 0,4 0,6 0,8 1 C tana=0,86 E 1,2 # 4 4

Læs mere

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014

DRENGE AKADEMIET FORSKNINGSRAPPORT. Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 FORSKNINGSRAPPORT DRENGE AKADEMIET Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten 2013-2014 Lektor, ph.d, Frans Ørsted Andersen, Skoleforskning, IUP (DPU) 2014 LøkkeFonden og forfatteren RESUMÉ

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet

Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet Andreas Helmke Undervisningskvalitet og lærerprofessionalitet diagnosticering, evaluering og udvikling af undervisningen Oversat af Jens Peter Christiansen Bearbejdet af Jens Rasmussen Tilegnet Franz Emanuel

Læs mere

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Pædagogisk arbejde med tosprogede børn Pædagoguddannelsen i fokus Mette Ginman Eva Gulløv Jan Kampmann Vibe Larsen Peter Mikkelsen Vibeke Schrøder Anna-Vera Meidell Sigsgaard Üzeyir Tireli Trine Øland Pædagogisk arbejde med tosprogede børn

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske.

Positiv psykologi 13. november 2014. Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Positiv psykologi 13. november 2014 Dorthe Lilliendal Kandidat i pædagogisk psykologi & sygeplejerske. Mål for formiddagen Bidrage til viden om hvordan personlig trivsel kan øges Styrketræning At viderebringe

Læs mere

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser

De mange intelligenser November 2009. Man kan da være klog på mange måder! TEMA artikler om de mange intelligenser Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk De mange intelligenser November 2009 Redaktør Tine Østergaard redaktor@skolemagasin.dk Næste udgivelse Januar 2010 4 Fra redaktøren: Man kan da

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen

Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss og Signe Holm-Larsen 3. udgave 3. udgave, 2. oplag, 2008 2008 Dafolo Forlag og redaktionen Redaktion: Tina Taarsted, Niels de Voss, Signe Holm-Larsen Forlagsredaktør:

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere