Tinghus, arrest & borgmesterbolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tinghus, arrest & borgmesterbolig"

Transkript

1 Tinghus, arrest & borgmesterbolig Algade Store Heddinge Opført i 1838 af arkitekt Jørgen Hansen Kock Pris kr. 2,75 mio. kr.

2 Beliggenhed Tinghuset ligger meget centralt i St. Heddinge lige bag ved byens torv. Store Heddinge ligger på Sydsjælland og er en by med indbyggere i Byen ligger på halvøen Stevns, og den er opstået i 1200-tallet, og fik titel af købstad i Byen befinder sig i Stevns Kommune og tilhører Region Sjælland. Store Heddinge er Stevns hovedby og samtidig handelscentrum for et større opland. Den har jernbanestation og er via privatbaneselskabet HL forbundet med Hårlev mod vest og Rødvig mod syd. Få kilometer i østlig retning ligger Stevns Klint og Østersøen. Fra Store Heddinge er der ca. 6 kilometer mod Højerup, 13 til Hårlev, 22 til Faxe, 22 til Køge og godt 30 kilometer til Haslev.

3 Byens historie Etablering Store Heddinge kendes som købstad fra begyndelsen af 1200-tallet under navnet Magleheddinge eller Heddingemagle. Navnet Store Heddinge kendes fra 1500-tallet. Byen er anlagt inde i landet, men har brugt havnene ved Rødvig og Gjorslev (Bøgeskoven) som udskibningssted. Middelalderbyen Byen levede fortrinsvist af landbrug, da den ikke kunne tiltrække nogen betydelig handel. Flere gange blev det overvejet at fratage den købstadstatus. Købstaden Både i middelalderen og i århundrederne, der fulgte, var Store Heddinge en meget lille by, der næsten mindede mere om en stor landsby end en købstad. I 1700-tallet fik byen dog en del brændevinsbrænderier, og efter 1800 fik håndværk og småindustrier lidt bedre fodfæste i byen, ligesom handelen med oplandet steg. Industrialisering og byvækst I 1879 fik Store Heddinge jernbaneforbindelse med bl.a. Køge, og de gamle udskibningshavne, som byen havde benyttet, blev dermed overflødige. Byen fik herefter nogle mindre industrivirksomheder, og befolkningstallet steg. Et par af disse virksomheder var hvidtølsbryggerier og jernstøberier. Industribyen Byen var fortsat i 1900-tallet en af landets mindste købstæder, selvom indbyggertallet fortsatte med at stige i begyndelsen af århundredet. Denne udvikling stoppede dog i 1930 erne, hvor byens indbyggertal gik ned, hvorpå det stagnerede, indtil det begyndte at stige i 1960 erne. Erhvervsmæssigt var landbruget fortsat meget fremtrædende i midten af århundredet, og byen fungerede hovedsagligt som oplandsby. Der var kommet noget mere industri til blandt andet Berg & Friis Garveri og Remmefabrik, der beskæftigede 50 arbejdere. Efter industrien 1970 til i dag Byen fortsatte med at vokse, men ikke så kraftigt. I 1980 erne var der ikke sket de store ændringer i erhvervsstrukturen i byen, bortset fra at serviceerhvervene var gået lidt frem. Tendensen til, at serviceerhvervene vokser på bekostning af handel og håndværk og industri, indtraf ret sent i forhold til andre danske byer, ændringen slog rigtig igennem mellem midten af 1980 erne og Byen mistede med strukturreformen i 2007 sin kommunale administration. Administrationen i den nye og større Stevns Kommune er placeret i Hårlev, og herved blev der bl.a. ikke brug for det gamle tinghus mere.

4 Arkitekten Jørgen Hansen Koch (4. september 1787 i København januar 1860 i København) var dansk arkitekt, hofbygmester og kgl. bygningsinspektør. Han blev justitsråd 1829, etatsråd 1832, konferensråd 1848 og Kommandør af Dannebrogordenen Uddannelse Jørgen Hansen-Kock lærte tømrerhåndværket og kom på Akadademiet. I 1809 vandt han den lille og den store sølvmedalje og i 1811 den lille guldmedalje. Jørgen Hansen-Kock blev i 1810 konduktør for C. F. Hansen ved Råd- og Domhuset, senere tillige ved Frue Kirke. I 1816 vandt han den store guldmedalje. Jørgen Hansen-Kock får tildelt nogle stipendier og rejser i perioden blandt andet rundt i Italien, Grækenland, Frankrig og England. Han bliver udnævnt til bygningsinspektør og hofbygmester i I 1835 bliver han udnævnt til professor, og bliver direktør for Akademiet i og senere genvalgt Værker Rådhus i Middelfart ca Istandsættelse af Sæby Kirke, Voldborg Herred (efter 1823) Udvidelse af Det kgl. Bibliotek (1827) Restaurering af Børsen, Nyindretning af det Brockdorffske Palæ paa Amalienborg, Arbejder paa Bernstorffs Palæ og Ombygning af Fr.berg Slots Portbygning ( ) Karantæneanstalt paa Kyholm (1831); Rosenborg Brøndkuranstalt (1833); Statsskolen i Hillerød ( , senere forlænget); Stændersalen i. Palæet i Roskilde (1835); Etatsraad A. N. Hansens Palæ i Bredgade (1835, efter Tegn. af Schinkel?); Ombygning af Det kgl. Teater (1837), af Slottet i Kiel (1838); St. Heddinge Raad-,Ting- og Arresthus (1838) Projekter til Thorvaldsens Museum (1839) Nyindretning af Odense Slot og Frederiksgave ved Assens (1841); Gartnerbolig ved Sorgenfri ( ) Kærup Hovedbygn. (Benløse S., Ringsted Her.) ( ) Skuldelev Præstegaard (c ) Katedralskolen i Roskilde og istandsættelse af Bernstorff Slot (1842); Raad-, Ting- og Arresthus i Rudkøbing (1845); Katedralskolen i Odense ( ) (siden 1895 Postkontor);

5 Jørgen Hansen-Koch står som C. F. Hansens trofaste medhjælper og arvtager i det 19. århundredes danske arkitektur. Både ved akademiet og i det første praktiske arbejde er Jørgen Hansen-Koch stærkt knyttet til C. F. Hansen. Begge arkitekter havde et venskabeligt forhold til akademiets præsentant prins Chr. VIII, og Jørgen Hansen-Koch og prinsen rejste sammen rundt i Italien, Frankrig og England. Høyens opposition mod C. F. Hansen rettedes også mod Hansen-Koch, men klassicisternes stilling var stærkest. Hansen-Koch blev hofbygmester og siden bygningsdirektør. Han kom således ligesom C. F. Hansen i sin tid til at indtage stillingen som landets fornemste officielle arkitekt. Hansen-Kochs studier havde ført ham, som den første danske kunstner, til Grækenland, og han holdt siden fast ved den klassicerende stil. Nygotikken gør sig gældende i hans kirker, men mærkes i øvrigt kun svagt i enkelte udkast til lysthuse m. m. Hansen-Koch vovede sig ikke ud i store eksperimenter, hans Senempire følger den samtidige europæiske udvikling og bliver lettere, profilerne bliver spinkle. Hans kunst er fin og mådeholden. Hansen-Koch havde sammen med bl.a. Bindesbøll tegnet forslag til Thorvaldsens Musum, og uheldigvis for Hansen-Koch blev Bindesbølls forslag foretrukket og herved fik Hansen-Koch aldrig mulighed for at skabe en monumentalbygning i hovedstaden. Hansen-Kochs store samling af egne og andre arkitekters tegninger findes i akademiets samling af arkitekturtegninger (Koch ske Samling, tilhørende Undervisningsministeriet). Hans egne tegninger opbevares endvidere på Nationalmuseet og i Kgl. Bygningsinspektorat på Christiansborg.

6 Beskrivelse af bygningen Tinghuset er hovedsaligt opført i klassicistisk stil, men facaden er også florentinsk inspireret. Den høje sokkel kræver trappe fra gaden til den flotte indgangsdør. Fra indgangsdøren kommer man ind i hallen, hvor der er meget højt til loftet, og der er en flot svungen trappe, som fører op til 1. sal, hvor byrådsalen og en mindre retssal var beliggende. Vinduerne på 1. sal eller beletagen er høje og buede, hvor imod i stueetagen, hvor arrestanterne var anbragt, er små. Disse vinduer var indtil arrestanter blev forflyttet til bygningen i gården, forsynet med indvendige gitterværk. Prisen for ejendommens opførelse var rigsdalere. Ejendommen blev oprindeligt opført som rådhus. Indtil slutningen af det 19. århundrede blev rådstuen flittigt anvendt til selskabelige formål, og dette blev påtalt i 1868 af Præstø amtråd. Årsagen hertil var at de mange baller og middage, der blev afholdt i tinghuset, sled meget på lokalerne, og det var ikke passende at kommunen skulle betale for istandsættelser efter private fester. Endvidere fandt kommunalbestyrelsen det utilstedeligt, at der blev holdt fester lige over arrestanterne. Kommunen ville dog ikke sætte sig imod at lokalerne blev benyttet til mere alvorlige forsamlinger, så som forelæsninger, skytteforeningens forretningsmøder, politiske forsamlinger, koncerter og skuespil, dog mod at der betaltes et vederlag på 5 rigsdaler pr. gang til istandsættelser! Rådhuset udvides 1871 ved tilbygning af en arrest på bagsiden, således at arrestanterne kunne flyttes ud af rådhusets underetage og få nattesøvnen tilbage. Den hidtidige arrest blev tjenestebolig for arrestforsvaren, medens den 3-hovede embedsmand borg-mesteren/dommeren/politimesteren fortsat styrede byen fra første etage. Oprindelig var der også plads til den i 1839 grundlagte sparekasse og sågar et par sygestuer under loftet, som en forløber for sygehuset, men da byens pladsbehov stadig voksede, rykkede den kommunale administration gradvis ud. I 1947 solgte kommunen rådhuset til Justitsministeriet, og den tidligere byrådssal omdannedes til retssal. Den mest iøjenfaldende bygningsændring i det sidste århundrede er påsætningen af en frontispice med tårnur i 1914, som er en gave fra kirkeværgen.

7 Selv i dag er Jørgen Hansen-Koch aktuel! Ved renoveringen af Det Brockdorffske Palæ har Paul Schülein som sagsarkitekt for Arkitema sammen med restaureringsarkitekten Jens Andrew Bauman fra Erik Einar Holms Tegnestue haft en klar og god treleddet plan for renoveringen: Palæets plan for etagerne skulle føres tilbage til Nicolai Eigtveds oprindelige ideer med rokokopalæet fra Palæets hovedattraktion er renoveringen af Jørgen Hansen-Kochs interiør med storartede stuklofter og genskabelsen af Eigtveds klare ruminddeling. Interiøret skulle bevare og forstærke Jørgen Hansen-Kochs gennemgribende renovering fra Og alle fornyelser skulle udføres i et diskret, men tydeligt nutidigt formsprog. Denne treleddede plan, der blotlægger de stærkeste arkitektoniske træk i huset, var ikke bare klog på papiret, den synes at være lykkedes. De mange ombygninger gennem tiderne havde efterhånden udvisket rummenes hierarki og deres proportionering. Hansen-Kochs interiører var lavet i empirestilen, der var inspireret af Napoleon I s hof og efterlignede og rendyrkede klassikkens magtsymboler.

8

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune

Stevns Kommuneatlas. Byer og bygninger 2002. Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune Stevns Kommuneatlas Byer og bygninger 00 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet i samarbejde med Stevns Kommune FORORD Interessen for vore byer og bygninger er stor over alt i Danmark. Det gælder de gamle

Læs mere

Arkitektoniske perler lang udgave

Arkitektoniske perler lang udgave 1 Banegården Den første jernbaneforbindelse blev etableret i Aarhus i 1862. Den nuværende banegård er imidlertid nummer tre i rækken af banegårde på dette sted. Den blev indviet i 1929. I 1920'erne ønskede

Læs mere

Ambergs Tinghus i Esbjerg

Ambergs Tinghus i Esbjerg Ambergs Tinghus i Esbjerg Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 FORTID, NUTID OG FREMTID ER BUNDET SAMMEN Af arkitekt Mads Bjørn Hansen og restaureringsarkitekt Christian Tilma... 7 EN BY, SOM IKKE

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Det offentlige bygger og vedligeholder

Det offentlige bygger og vedligeholder Det offentlige bygger og vedligeholder Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet B Y G N I N G S K U L T U R O G H Å N D V Æ R K 2 0 0 2 1 Det offentlige bygger og vedligeholder Bygningskultur og Håndværk

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Hack Kampmann på Djursland

Hack Kampmann på Djursland Hack Kampmann på Djursland Den kendte danske arkitekt Hack Kampmann (1856-1920) er rigt repræsenteret på det sydlige Djursland. Hack Kampmann er indfødt i den forstand, at han blev født i Ebeltoft i 1856

Læs mere

INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet

INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet INDUSTRIBYEN HORSENS Af Brian Wiborg, Industrimuseet En vandring gennem Horsens gader kan mange steder have karakter af en tidsrejse. Monstrøse bygninger fra industrialismens tid troner stadig i bybilledet

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole

Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Jens Vilhelm Petersen, den klassiske dannelse og Odense Katedralskole Af Kim Beck Danielsen Odense Katedralskoles beliggenhed, Jernbanegade nr. 34, er ingen tilfældighed. Som en central uddannelsesinstitution

Læs mere

DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring.

DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring. DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring. DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EVC Nord, Hjørring. Indledning...... 2 Jernbanens betydning for Danmark befolkningsudvandring......

Læs mere

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter.

Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Perspektiver på industrisamfundets kulturarv i Storstrøms og Vestsjællands Amter. Af Mette Lund Andersen og Lene Tønder Buur Udarbejdet for museumsrådene i Storstrøms og Vestsjællands Amter, efteråret

Læs mere

Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø

Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Per Hebsgaards glaskunst-samling i Præstø Støberihallerne i Præstø Et kunstprojekt, støttet af Jakob Helles, Præstø Lokalråd, Præstø Kunstforening og Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn. Øverst: Støberihallerne

Læs mere

Stationsbyen på Ulvemosen

Stationsbyen på Ulvemosen Stationsbyen på Ulvemosen Den nye bys første år 1800-1920 Af Bent Hartvig Petersen 23. april 2013 Med denne artikel skal skildres, hvorledes en mindre stationsby på Sjælland opstod og ændrede en hidtidig

Læs mere

71 Nyhavn. Fra pakhus til hotel ARP -HANSEN HOTEL GROUP

71 Nyhavn. Fra pakhus til hotel ARP -HANSEN HOTEL GROUP ARP -HANSEN HOTEL GROUP Arp-Hansen Hotel Group består af 12 privatejede og centralt beliggende hoteller i København, der omfatter Phoenix Copenhagen, 71 Nyhavn Hotel, Imperial Hotel, Grand Hotel, The Square,

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Danske byers historie gennem 1300 år

Danske byers historie gennem 1300 år Danske byers historie gennem 1300 år Af Kristian Buhl Thomsen. Forskningsmedarbejder, Dansk Center for Byhistorie December 2009 Tekst, billeder og kort må gengives frit med angivelse af Dansk Center for

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

VisitEsbjerg ESBJERG. To byvandringer i Esbjerg på egen hånd. www.visitesbjerg.dk

VisitEsbjerg ESBJERG. To byvandringer i Esbjerg på egen hånd. www.visitesbjerg.dk VisitEsbjerg ESBJERG To byvandringer i Esbjerg på egen hånd www.visitesbjerg.dk Rytterstatuen af Chr. IX på Torvet Byvandring i Esbjerg Dette hæfte indeholder to forslag til byvandringer på egen hånd rundt

Læs mere

Månedens. Funktionalitet og Skønhed

Månedens. Funktionalitet og Skønhed Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Funktionalitet og Skønhed Da Johan Knudsen til Bangsbo omkring århundredeskiftet afgav sin husbestyrerinde frk. Eggers flyttede hun ind i slagtermester

Læs mere

CZARENS HUS - BYENS HUS

CZARENS HUS - BYENS HUS IK EL M No ÅN ve ED mb E er NS 20 A 13 R T CZARENS HUS - BYENS HUS - Nyt lys på Czarens Hus og Kragsnapps Hus Af: Hanne Christensen, historiker, cand. mag. Hjørnegrunden med museumskompleksets bygningsbestand.

Læs mere

H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03

H I S T O R I E R. Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T. Lone Venderby. nr. 03 H I S T O R I E R Hirtshals Rådhus F R A A R K I V E T Lone Venderby nr. 03 Historier fra Arkivet nr. 03, udgivet 2012 Forfatter: Lone Vederby. Cand. mag. i historie og filosofi, ansat på Hjørring Kommunearkiv

Læs mere

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN

VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN VEJEN GÆSTGIVERGAARD / VEJEN BYKRO / HOTEL VEJEN Renoveringer Moderniseringer - Udvidelser - Indvielser Tekst og billeder fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. Omtale

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og fra

Læs mere