DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca Historisme ca Nationalromantik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET DANSKE ENFAMILIEHUS. Indholdsfortegnelse. Den romantiske borgerlige villa, ca. 1860-1920. Historisme ca. 1850-1930. Nationalromantik 1850-1920"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Den romantiske borgerlige villa, ca Historisme ca Nationalromantik Murermester villaen, ca Funktionalismen Den funktionelle villa Statslånshuset Det modernistiske hus, Typehuset, ca.1960 Det energirigtige hus Den postmoderne villa Stilhistorie

2 Forbilledet for enfamiliehuset som vi kender det i dag, og som er danskernes mest foretrukne måde at bo på, er udviklet gennem de sidste ca.100 år Den romantiske borgerlige villa, ca I slutningen af 1800-tallet var det den velhavende del af befolkningen, der opførte store beboelseshuse, Borgerskabets huse, på store grunde i udkanten af, eller uden for de forurenede byer. Husenes planløsning var oftest snørklet, hvorved der fremkom kroge og nicher med plads til skabe, pulterrum etc., men samtidig med store opholds - og soverum, samt toilet-og badeværelser. Husene var som regel forsynet med indtil flere karnapper og altaner. Tagkonstruktionen var sadeltag eller mansardtag med kviste og store skorstenspiber. Husene var rent håndværksmæssigt i top, idet man benyttede de bedste materialer der kunne fremskaffes, gulve i oregion pine etc. Der blev heller ikke sparet på inventaret som fodpaneler, vægpaneler, og gerikter, ligesom lofterne var forsynet med smukke stukarbejder. Trappen fra hallen var ofte udført med klodstrin, og gelænderværk med sirlige detaljer. Friboes Hvile Plan og opstalt. Perspektiv af Friboes Hvile. Akvarel af Ole Sand Olesen Landarbejderhuse De mere ydmyge landarbejderhuse og landsbyhuse har ligeledes været med til at danne forbillede for det nutidige enfamiliehus. Arbejderhus for to familier. Inspiration fra England Det er først med inspiration fra Ebenezer Howards engelske have byer fra begyndelsen af tallet vi ser de første villakvarterer i Danmark. Landhus fra sydjyllandcountry. Bemærk symmetrien i facaden.

3 Bernstorff Slot, arkitekt N.-H. Jardin. Murstenshus i klassistisk stil, 1850, Anst. Hus i klassisk stil1890. Enfamiliehus i klassisk stil, bygget Water colour by Ole Sand Olesen.

4 Historisme ca Den historicistiske, senklassicistiske villa gør sig gældende i perioden fra midten af tallet til begyndelsen af tallet. Man kalder også perioden for stilefterligningsperioden eller stilforvirringsperioden. Historismen udtrykte på mange måder tidens ånd og var toneangivende for borgerskabets liberalistiske og romantiske kultur. Arkitekturen var præget af de forskellige klassiske symboler, der var tale om en slags katalog - arkitektur. Familiehus med sjove dekorationer og detaljer. Tagudhæng understøttet af knægte. Bemærk det nygotiske vindue. Åben balkon og karnap. Detalje af tagudhæng.

5 Nationalromantik Nationalromantikken er en efterløber af historismen. Man var stærkt optaget af den nordiske arkitektur arv, hvor traditionelt håndværksmæssige udførte konstruktioner og benyttelse af tegl, granit, kridtsten og træ var særdeles udpræget. Den røde håndstrøgne mursten blev flittigt benyttet i facaderne hvilket skulle ses som særlig nationalt. Udhæng og tagafslutninger kunne være tilført ornamenter fra de nordiske mytologi. Dobbelthus i nationalromantisk stil Arkitekt Vilhelm Dahlerup Brandts villa, Odense, built Enfamiliehus.

6 Arkitekt Hack Kampmann, Villa Kampen, 1901 Plan af den romantiske have. Vestfacade, villa Kampen. Detalje af skorstenen. Enfamiliehus. Akvarel af Hack Kampmann, Villa Kampen.

7 Murermester villaen, ca Murermestervillaen og foreningen Bedre Byggeskik fra omkring 1915 satte rigtig gang i udviklingen af det fritliggende enfamiliehus. Foreningen Bedre Byggeskik udgav bøger og hæfter med tegninger og beskrivelser af huse, som levede op til god byggeskik med simple velovervejede planløsninger, velproportionerede facader og detaljering, som ikke var prangende, men udført efter bedste håndværks-principper. Bedre byggeskik opstod efter en kampagne fra Akademisk Arkitektforening. Formålet med kampagnen var, at påvirke folk på landet til at få øjnene op for de eksisterende arkitektoniske værdier der fandtes. Arkitekten Martin Nyrop, som havde tegnet Københavns rådhus, var formand for det udvalg som organiserede tegnehjælpen, så også folk med små midler kunne få tegnet billige, funktionelle og sunde boliger, opført efter de bedste håndværkstraditioner. Grøndalsvænge bygget En haveby med traditionelle hustyper designet af arkitekt Jesper Tvede og Poul Holsøe. Efter 1910 afløstes Nationalromantikken af en nybarok strømning, der forenklede husets detaljer, udhænget forsvandt og blev erstattet af en muret gesims, og taget blev som oftest afsluttet med en halvvalm. Planløsningen var såre enkel og logisk. Den kvardratiske form var opdelt af en hovedskillevæg og tværvæg, og hvor disse mødtes havde man skorstenen. Huset havde som regel fuld udnyttet kælder, og udnyttet tagetage. Enfamiliehuset blev Interessant for arkitekterne med den stigende demokratisering og murermestervillaer blev opført helt op til ca Typisk murermesterbygget enfamiliehus. Situationsplanen med de romantisk kurvede stier inspireret af Camillo Sitte, den ledende arkitekt på den tid.

8 Funktionalismen I 1930 skete der en modernisering og opbrud inden for byggeriet i Danmark. Den Internationale modernisme opstod i 20`erne med inspiration fra arkitektenwalther Gropius og kunstskolen Bauhaus Dessau i Tysklend. samt i skrifter og arbejder af arkitekten Le Corbusier. I Danmark var det den norske arkitekt Edvard Heiberg der var en af pionererne. Funktionalismen var et opgør med tidligere tiders byggestil, hvor de klassiske arkitekturidealer havde spillet en fremtrædende rolle. Funktionalismens huse skulle kunne placeres med fuld udnyttelse af mulighederne i terrænet med henblik på sol og udsigt fra rummene. Bygningsformen var kubistisk, og bygningen kunne være opdelt i skarpt afskårne rene figurer i kube - eller cirkulær volumen. Arkitekturen var enkel og ren, renset for tidligere tiders pynt. Flade tage og vindues- og dørprofiler i stål skarpt placeret nærmest i flugt med ydervæg var typisk for byggestilen. Enfamiliehus. Plan and facade. Arkitekt Edvard Heiberg Funktionalistisk hus for to familier. Funktionalistisk hus i to etager. Typisk indgang med læskærm og baldakin.

9 Den funktionelle villa Den danske funktionelle villa er inspireret af den internationale funktionalisme fra 30 - erne. Villaen skulle indrettes funktionelt, så den kom til at denne en naturlig ramme for dagliglivet og tilpasset den danske tradition. Med ideerne fra funktionalismen, skabte man en forenklet byggestil i kubistisk form, hvor man undlod tagudhæng, tagrenden dannede gesims, eller huset havde en beskeden muret gesims. Ved nogle huse ser man en vandret støbt gesims eller den kunne være udført i træ. Huset kunne være sammensat af 2 eller 3 bygnings- kroppe i forskellige størrelser tilpasset byggegrunden. Den funktionelle villa var ambitiøs, man tilstræbte det enkle. Tidligere tiders pynt var fjernet, og vinduer og altaner blev placeret efter lys og udsigt og var ikke placeret symmetrisk. Karakteristisk for den funktionelle villa er hjørnevinduet. Udvendige mure var røde eller gule blødstrøgne tegl, udført med skrabefuge eller som pudset kalket overflade. Taghældningen kunne være forskellig, og tagbeklædning var oftest gul eller rød vingetegl. Til den funktionelle villa hører også Bungaloven ( ) Planen er kvadratisk, en etage med høj kælder. Lav taghældning med fald til 4 sider fra skorstenen. Tagdækning paptag. Huset har ofte hjørnevinduer. Bungaloven kan være pudset og kalket, eller opmuret i rød eller gul tegl, eller gul tegl med vandrette skifter i rød tegl. Tagrenden udgør gesimsen. Typisk funktionalistisk villa med lav taghældning, smal balkon og baldakin over indgangsdøren. Eksempel på et veldesignet hus. Arkitekt Karen og Mogens Black-Pedersen Bungalow med hjørnevindue og udkraget balkon.

10 Statslånshuset Murermestervillaen og Bedre Byggeskik Holdt sig op til erne, og billige statslån i årene fra omkring satte gang i byggeriet af små billige huse, de såkaldte statslånshuse. I særdeleshed i årene efter 2. verdenskrig kom der rigtig gang i småhusbyggeriet. Statslånshusene var opført efter bygningsreglement, der stillede krav til bygningens indretning. For at kunne få del i statslån, skulle huset opfylde en række krav: Statslånshus. 1 ) Stramme krav til økonomien 2 ) Separat køkken og bad med vandcloset 3 ) Krav til isolering af ydervægge 4 ) Isolering i tag/loft min. 20 mm mineraluld Kravene var med til at hæve den generelle boligstandard, og det gjaldt især på landet. Arkitekterne arbejdede ihærdigt på at udvikle et fornuftigt hus på ca.85 m2 i eet plan, det stejle tegltag blev erstattet af et gitterspærtag, hvor tagbeklædning oftest bestod af billig bølgeeternit. Kælderen blev også sparet væk, eller der blev projekteret med halv kælder. Statslånskravene blev lempet gradvist, så man kunne opnå større lån og dermed større standard i husene. Statslånene blev afskaffet i Eksempel på en side fra den nationale forening for bedre byggeskik. Statslånshus i god stand. Arkitekt Knud Krøll.

11 Det modernistiske hus, Efter anden verdenskrig blev der interesse og for hvad der rørte sig ude i verden, og særlig stor interesse for danske arkitekter, var hvad det skete i USA. De tyske arkitekter Mies van der Rohe og Walter Gropius var flygtet til USA, og havde der skabt en hel ny modernistisk arkitektur, bygninger med åbne planløsninger, flade tage og store vinduespartier fra gulv til tag var kendetegnede for den nye retning Herhjemme var pionererne inden for den nye arkitektur arkitekterne Jørn Utzon, Erik Chr. Sørensen og Friis & Moltke, som opførte de første villaer i 1950-erne. Arkitekt Jørn Utzons eget hus, Hellebæk 1952 Den nye moderne tid stiller større krav til enfamiliehuset. Livsstilen ændrer sig, folk har fået fjernsyn og bil i garagen, og i det hele taget tror befolkningen på fremtiden. Byggestilen bliver mere forfinet, husets planløsning blev åben, og lange ubrudte mure med små vinduer, samt store vinduesarealer i opholdsrummene var normen. Tagkonstruktionen var built-up tag, placeret på synlig tagrem og med stor tagudhæng. Den åbne pejs i opholdsstuen blev også et modefænomen for disse huse. Arkitekt Friis & Moltke. Arkitekt Friis og Moltke, Skåde bakker.

12 Typehuset, ca.1960 I 1960-erne bliver store arealer udstykket til enfamiliehuse. Mange arkitekter og byggefirmaer opfinder typehuset. Oftest var det små fornuftige huse, som vi i dag ville kalde kedelige, men folk med en almindelig indkomst fik deres eget hus. I mange tilfælde var bygherren stærkt involveret som medhjælper ved byggeriet for at kunne holde byggeprisen på et fornuftigt niveau. Typehus, Byggestilen var enkel og skrabet, ofte med lav taghældning, udhæng og billig bølgeeternit som tagbeklædning. Planløsningen var ofte med en såkaldt pistolgang, vinkelstue, køkken, toilet/bad, soverum og to små børneværelser. For at gøre alle disse mange huse tilsvarende, har der inden for de sidste år været afholdt adskillige arkitekt konkurrencer for en optimering af disse typehuse. Typehus med lav taghældning. Typehuset ca I begyndelsen af halvfjedserne fik folk råd til at opføre større huse, hvilket medførte en ny type huse i 11/2 etage I princippet et længehus, hvor tagkonstruktionens last via laminerede remmme føres ned til de langsgående parallelle mure. Et stort vandret tagudhæng beskytter murværk samt vinduer og døre. Planmæssigt var huset også en nytænkning, idet man separerede voksne og børn, så det ældste barn boede i underetagen. Opholdsrummet kunne være fordelt på to etager ofte med store vinduespartier i gavlene. Typehus, normal taghældning er 40 gr. Typehus forbundet med garage. Bemærk det horisontale tagudhæng samt den tagoverdækkede balkon.

13 Det energirigtige hus Oliekrisen i 1973 ændrede på en vis måde folks mentalitet til det at bygge og bo. Kollektiver og bofællesskaber var blevet moderne, og som følge af oliekrisen skete der en følgelig nedgang i byggeriet. De flade tage, built-up tagene som var en følge af modernismen blev erstattet til tagkonstruktioner med tagfald, dels fordi der tit var vandindtrængen i den underliggende konstruktion, samt den ringe isoleringstykkelse. Det energirigtige hus krævede tykkere mure med deraf bedre isolering, samt mindre vindueshuller for bedre at kunne holde på varmen. Materialevalget var groft og rustikt. Berappede vægge, ru trælofter og teglklinker på gulve var blevet moderne, ligesom brændeovnen var blevet in. Plan af et energirigtigt hus med smalle vinduesåbninger. Den overordnede plan for huset var ofte to parallelle bygnings- kroppe med ensidig taghældning. Perspektiv. Eksempel på et energirigtigt enfamiliehus. Bemærk taget uden udhæng og de små vinduer. Hovedindgang og garage.

14 Den postmoderne villa Den postmoderne villa tager sit udgangspunkt i tidligere tiders arkitektur idealer. Byggestilen var et opgør med modernismen, mod de horisontale og vertikale linjer. Postmodernisme arbejder ud fra en kompakt kerne, hvortil der hægtes rum med skæve former. De geometriske volumener er fællestræk for : Klassicisme, Funktionalisme og Postmodernisme Klassicisme : tyngde, med sokkel, murværk, gesims, tag og plastiske motiver. Funktionalisme : lethed, (med tynde skærme, ikke synligt tag, ornament linje, flade etc.). Postmodernisme : tyngde / lethed (med frie skærme, deformation, ornament abstraktion af klassiske motiver). Eksempel på et enfamiliehus i to etager. Ole Sand Olesen, arkitekt.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A.

Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) Erik Nygaard, arkitekt M.A.A. Illustrator Jesper Warming, arkitekt M.A.A. Den romantiske, borgerlige villa (1860 til omkring 1920) De første villaer i moderne forstand blev bygget i den københavnske forstad Frederiksberg omkring 1860. Nogle år senere i provinsbyerne. Det var

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning

Arkitekt maa Jens Erik Gram. Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning Arkitekt maa Jens Erik Gram Parcelhusets om- og tilbygninger en vejledning 1 Parcelhusets om- og tilbygninger er byggeprojekter, man som parcelhusejer er meget involveret i. Ofte bliver et tilbygningsprojekt

Læs mere

ARKITEKTUR OG ARKITEKTER. Landsteder

ARKITEKTUR OG ARKITEKTER. Landsteder ARKITEKTUR OG ARKITEKTER Landsteder Landstedet - som en særlig bygningskategori beregnet for velstående familiers sommerophold - optræder først sent i Danmark. Frem til enevældens indførelse boede landets

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

Udgivet af Realea A/S

Udgivet af Realea A/S Bertel Udsens EGET HUS Bjælkevangen 15 Udgivet af Realea A/S Om BERTEL UDSEN Via tidsskrifter og på studierejse i USA stiftede Bertel Udsen bekendtskab med den amerikanske arkitekt Frank Lloyd Wright,

Læs mere

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil Indhold 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil 11 Det historicistiske etagehus: Italiensk og hollandsk renæssance samt rundbuestil 15 Det håndværker-historicistiske etagehus 18 Det

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM

DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM DEN LILLE ARKITEKT BEVAR DIN BOLIGS VÆRDIER, NÅR DU BYGGER OM INDHOLD DEN LILLE ARKITEKT... SIDE 02 DEN GODE ARKITEKTUR... SIDE 03 BORGERSKABETS HUSE... SIDE 06 BYEN ÅBNES... SIDE 09 FUNKTIONALISMEN...

Læs mere

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER

1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser BYGNINGSKULTUR OG BEVARINGSVÆRDIER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 2 BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER BYGNINGSKULTUR & BEVARINGSVÆRDIER

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov

BYFORNYELSE. Små torumsboligers renoveringsbehov BYFORNYLS Små torumsboligers renoveringsbehov Små torumsboligers renoveringsbehov Indhold 4 Forord Baggrund Markedsforhold Formål Kort historisk gennemgang 14 Metode Typologisering Statistisk 18 Oversigt

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer

Stilblade. Temaer. Etagehuse. Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade Temaer Etagehuse Altaner Baggårde og gårdfacader Tagkviste og tagelementer Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for etagehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for 3 tværgående

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele.

Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. 1 Frihed. Personlighed. Tryghed. Du kan sagtens få det hele. Det er dejligt at kunne vælge frit. At tænke stort. At gøre drømmen virkelig. Også når du bygger nyt hus. 1½ Dit nye hus er mere end mursten,

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh

Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg. Af Marianne Goral Krogh Lys, linjer og hjørnevinduer - da modernismen kom til Nyborg Af Marianne Goral Krogh I forbindelse med det landsdækkende arrangement Bygningskulturens Dag 2005 blev der sat fokus på modernisme, nærmere

Læs mere

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET

KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET KAPITEL 4. BOLIGEN OG HJEMMET Mit hjem er min borg hed det før i tiden og sådan er det fortsat. Internationale undersøgelser viser, at man i Danmark lægger mere vægt på boligen end i noget andet land i

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 >

Troldtekt i privaten II. Den gode lyd er hjemme. Veldrejet villa i Vejen side 10 > Troldtekt i privaten II Den gode lyd er hjemme Veldrejet villa i Vejen side 10 > Funkisvilla med spanske undertoner 4-5 Sommerbolig akkompagneret af Vesterhavet 6-7 Gammel stald i nye klæder 8-9 Øre for

Læs mere

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS

ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS ARNE JACOBSENS EGET SOMMERHUS UDGIVET AF realdania byg ARNE JACOBSEN (1902-1971) 1924 Dimitteret fra Teknisk Skole i København 1924-1927 Kunstakademiets Arkitektskole i København 1927-1929 Medarbejder

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere