I teknologiens mørke middelalder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I teknologiens mørke middelalder"

Transkript

1 I teknologiens mørke middelalder Er teknologi vejen frem? Nej. Bliver vi bedre mennesker af teknologi? Nej. Gør teknologi os lykkeligere? Nej. Bliver vi klogere af teknologi? Jeg ved det ikke, spørg Google. Det eneste, jeg ved, er, at teknologien har frarøvet mig mine vigtigste sanser, og at min ipad er Gud. Af Torben Munksgaard Der var engang, hvor jeg vidste så meget. Men det var før 11. september. Det var før Fogh og Facebook. Faktisk er det helt tilbage, fra før jeg fik kørekort. Der begyndte min uvidenhed nemlig. Inden da var jeg et menneske, der gik på to ben og hed Torben. Så fyldte jeg 18 og blev spærret inde i et karosseri og frataget en hel del af mine sanser. Det blev starten på den fysiske invalidering og moralske deroute, som foreløbig er endt med, at jeg nu sidder bag en computerskærm og hjælper andre mennesker ved at klikke på en Synes godt om-knap og skriver Dø i helvede! til mennesker, der mener noget andet om Mozart end mig. Som sagt begyndte det med bilen. Jeg blev bilist. Og jeg synes, det var smart, at jeg kunne komme hurtigt frem uden at blive våd i regnen eller forpustet. Det var ikke bare en potensforlænger, hele min krop blev forlænget ud i stive led af stål og dæk, jeg var en kyborg, og jeg var hurtig og stærk. Men bilen var fuld af instrumenter, der krævede min opmærksomhed, og verden var fuld af blinde vinkler, og jeg sansede ikke mine omgivelser som før. Jeg passerede uden skrupler gamle damer med firs kilometer i timen på en afstand af nogle få meter uden af den grund at mene, at jeg ikke tog hensyn. Det svarer godt nok til at smide et tungt klaver ned fra tiende etage to meter fra min mormor. Men sådan føles det jo ikke i bilen, ikke før jeg rammer nogen i hvert fald. Og det er det, jeg mener. Jeg blev amputeret. Invalideret. Demoraliseret. Teknologiens fortjeneste er, at den skærper visse sanser på bekostning af andre. Tandlægen kan med sit bor operere præcist og kraftfuldt i mundens regioner på en måde, han aldrig ville kunne gøre med sine bare hænder. Men omvendt hæmmes andre sanser; i en bil er vores udsyn begrænset, og vores taktile tilgang til omverdenen er stærkt reduceret. Derfor er vi heller ikke i stand til at handle moralsk frit, fordi vi ikke har tilstrækkelig indsigt i andre menneskers behov og situationens kompleksitet. Vi ender derfor med at handle på en måde, vi aldrig ville have gjort i situationer, hvor vi møder andre mennesker med samtlige moralske færdigheder til rådighed. 1

2 Denne teknologikritik kan med lethed overføres til internettet. Jeg kom på nettet omkring 1997 og følte dengang stadig, at jeg sendte et brev, når jeg sendte en mail. Der gik som regel også lang tid, før jeg fik svar. Men i dag minder kommunikation på nettet mere om en samtale, og vi tilgår netvirkeligheden på måder, der minder om den virkelige verden. Dog med visse centrale begrænsninger. Ligesom i bilen sanser vi ikke verden fuldstændigt; vi er amputerede subjekter. Og vores moralske adfærd bliver derfor også anderledes, fordi vi har en unuanceret tilgang til vores omverden og medmennesker. Jeg selv blev også snart hjemmevant netbruger og begyndte at skrive ukvemsord til mennesker, jeg var uenig med om alt fra amøber til musik på en måde jeg aldrig ville gøre, hvis jeg stod ansigt til ansigt med dem. Latterlige fuckhoved, dit liv er en mødding, skrev jeg til en ældre herre, der ikke brød sig om Mozart. Og da nogle bøger, jeg havde skrevet, begyndte at udkomme som e-bøger, oplevede jeg, at folk hackede sikkerhedscertificeringerne på bøgerne og delte ulovlige versioner på nettet. Min primære målgruppe af velopdragne midaldrende kvinder fra det forårsgrønne segment begyndte at læse ulovlige kopier af mine bøger på trods af, at de aldrig i deres liv kunne drømme om at stjæle en bog fra boghandleren. Men det gjorde de jo, de stjal. Også de var blevet amputerede og demoraliserede. Hvad er det, der sker? Jeg blev ulykkelig og besluttede mig for at finde en kæreste. Alt bliver lettere, lyder et af de begejstrede udråb over teknologiens landvindinger, og så skal man bare huske på, at alt også inkluderer alt det, vi ikke bryder os om. Jeg fandt skam en kæreste, oven i købet på nettet, men siden fandt hun også alle sine hemmelige elskere på nettet. Så de, der mener, at teknologi højner produktiviteten, har fuldstændig ret; min kæreste producerede adskillige nye relationer: Hun fandt ti mænd på tre måneder, noget, hun aldrig ville have gjort, hvis hun skulle skøjte rundt på Nørrebros barer i jagt på en standard, hun sådan nogenlunde kunne holde ud. Men på nettet blev det let. Alt bliver som sagt lettere. På arbejdet begyndte min chef at få samme problem. Vi fik netadgang og masser af software, så vi kunne effektivisere virksomheden, men snart kom Facebook, netporno og ipads med sjove apps, og nu laver ingen af os andet. Teknologi er ikke længere bare et middel til at opnå noget andet, det er blevet et mål i sig selv. Jeg tomgangssurfer det betyder, at jeg sidder og klikker rundt på Facebook eller Youtube uden egentligt mål, bare for at gøre det. Overspringshandlinger hedder det vist, og det skal der jo også være plads til. Alligevel blev jeg fyret og gik ned med flaget. Jeg ringede straks til min læge. 2

3 Og mens jeg sad og ventede i røret, sendte jeg den danske forfatter Ole Grünbaum en venlig tanke. Han fortæller i sin bog Tekno-fetichismen om de vidunderlige visioner, man har sat lægegerningen i udsigt. Om nogle år kan vi alle ved hjælp af en simpel anordning selv tage en blodprøve derhjemme og uploade resultatet til lægen via nettet. Og lidt efter har man svar på sin prøve. Hurtigt og enkelt. Men Grünbaum er ikke ukritisk; han tænker scenariet til ende, og hans konklusion minder slående meget om min situation, da jeg sad og ventede i telefonen på at komme igennem til min læge. Telefonen er opfundet for længst, og alligevel går det ikke hurtigere. Jeg ventede og ventede. Af den simple grund at min læge ikke har fået mere tid og det vil han formentlig heller ikke få i fremtiden, hvor jeg kan uploade blodprøver, biopsier og hele familiealbummet af røntgenfotografier. Vi er nået til en grænse i den teknologiske udvikling. Hvor teknologien før handlede om automatisering og effektivisering af en række industrielle processer, er vi i kommunikationsalderen nået frem til at teknologisere selve de interpersonelle relationer. Og det er her, det går galt. I mine eksempler ovenfor forsøger jeg at illustrere, hvordan teknologiens instrumentelle omgang med sit genstandsområde reducerer de menneskelige relationers kompleksitet. Kroppens og ansigtets mangefacetterede udtryk reduceres til en smiley og et kastreret knuz. Min kritik er ingenlunde udtryk for en eller anden udviklingsfjendtlig obskurantisme; det er ikke Emma Gad, der beder om flere håndtryk og tak for mad. Det er snarere et forsøg på fremskridt ud af en omfattende naivisme, som begrænser vores virkelighedsopfattelse. Lad mig prøve at uddybe dette synspunkt. Teknologi er jo ikke bare computere og satellitter. Teknologiens historie går langt tilbage. Et hjul er teknologi, en vejrhane er teknologi. Hver gang vi instrumentaliserer vores omgang med verden omkring os, benytter vi os af teknologi. Før i tiden var dette forhold simpelt; teknologi var et redskab til at manipulere verden med, og mennesket var herren. Men siden er der sket et skred, teknologien har overtaget styringen og er rykket ind i herremandens gemakker. Den tyske filosof Martin Heidegger redegjorde allerede tilbage i 1950 erne for dette forhold. Problemet er ikke maskinerne og computerne og teknikken som sådan; der har været teknologi i århundreder, årtusinder. Problemet er, at vi nu har bevæget os ind i teknologiens tidsalder, hvor selve vores værensforståelse, som Heidegger benævner det, er præget af teknologiens verdensbillede. Begreber og erkendelse, som normalt hidrører teknologien, er blevet universelle rammer for det moderne menneskets livsopfattelse. Det er udmærket at tale om begreber som effektivitet og funktionalitet, når man konstruerer en maskine, der skal producere møtrikker og skosåler, men i dag er disse 3

4 størrelser blevet en totalitær optik, igennem hvilken vi anskuer vores liv vores arbejdsliv og efterhånden også vores følelsesliv. Effektivitet, produktivitet og funktionalitet er blevet forudsætninger for det gode liv. Af samme grund er den økonomiske krise ved at udvikle sig til en eksistentiel krise. Vi kan ikke være rigtig lykkelige, hvis ikke vi kan holde hjulene i gang. Vi er ikke rigtig os selv, hvis vi mister vores arbejde. Vi ser ikke tingene klart, hvis ikke vi anskuer verden som information og genstande som størrelser med et funktionelt formål. Vi kan efterhånden ikke engang anrette et måltid mad uden at forholde os funktionelt til det: Hvad vil det betyde for min fysiske konstitution, i hvor høj grad vil det gøre indtryk på mine venner, hvor meget kan jeg spare på at sammensætte måltidet rigtigt? Direktøren for Microsoft i Danmark, Jørgen Bardenfleth, skrev i går en kronik her i avisen, hvor budskabet sådan nogenlunde var, at teknologi, herunder teknologiadaption altså tilpasning til teknologien kan skabe større produktivitet. Denne påstand er, hvad man inden for logikken kalder en tautologi en selvindlysende sandhed. Det, han siger, svarer nogenlunde til at hævde, at sprintere vil skabe mere hurtigløb. Som allerede Heidegger påpegede, så er selve meningen med teknologi en funktionel omgang med virkeligheden med større effektivitet, produktivitet for øje. Man kan sagtens diskutere, hvorvidt f.eks. Microsofts produkter har skabt større produktivitet, men anskuet i et større perspektiv er der noget andet i Bardenfleths budskab, som tiltrækker min opmærksomhed. For hvad er det egentlig, han prøver at sige? Er det virkelig bare, at maskiner og computere kan arbejde hurtigere og mere præcist end mennesker og dermed producere mere? Er han bare ude på tautologier i januar? Næppe. Igen skal vi hive Heidegger frem fra gemmerne og forstå, hvad der er teknologiens egentlige problem. Jeg er som sagt ikke ude i en reaktionær, maskinstormende kritik af fremskridt og ny udvikling, tværtimod. Min påstand er den modsatte: Teknologiens tidsalder er en ny middelalder, hvor vi for længst er holdt op med at tænke og erkende virkeligheden i ret meget mere end ét perspektiv. Og når Bardenfleth i sin kronik i forlængelse af ambitionerne bag regeringens produktivitetskommission fremhæver produktivitet som målestok for udvikling og fremskridt, siger han ikke bare noget åbenlyst om teknologi; han værdisætter også vores virkelighedsforståelse ud fra et teknologisk grundlag. Produktivitet er trylleformularen, som vi straks forstår, fordi det er sådan, gennem velkendte teknologifunderede begreber, at vi erkender verden. Problemet er nu, at når vores erkendelse af omverdenen begrænses til en beskrivelse i tekniske parametre effektivitet, produktivitet, funktionalitet så gælder det ikke længere kun, når 4

5 vi anskuer objekter og maskiner, men også i vores opfattelse af mennesket. Vores selverkendelse og identitet er skabt i teknologiens pragmatiske billede. Man skal nå sine mål, man skal kunne fungere. Selv vores stigende kropsfiksering er på mange måder en arv fra udviklingen af maskinernes funktionelle design som Sundhedsstyrelsens administrerende direktør Else Smith sagde her i avisen: Der ligger i tidsånden en forventning om, at vore kroppe skal fungere som effektive maskiner. Men dermed overser vi mange andre betydninger i verden, værensformer, der er vigtige i forståelsen af os selv og omverdenen og dermed vigtige i udviklingen af vores tænkning og i sidste ende teknologien selv. Niels Bohr og Albert Einstein udviklede ikke den moderne fysik ved at anskue verden ud fra klassisk naturvidenskab, tværtimod, de brød med de mest grundlæggende begreber, herunder kausalitet og kontinuitet. Deres videnskabelige landvindinger var betinget af kreativ tænkning og brud med de gængse opfattelser af verden. På samme måde har vi brug for nytænkning, der tør række ud over det teknologiske paradigme, for at undgå en ny middelalder, hvor Gud blot er erstattet af en opdateret målestok for den højeste sandhed: den teknologiske funktionalisme. Hvis vi vil nå frem til en løsning af den krise, som finansverdenens hasarderede pyramidespil har bragt os i, er det ikke nok at fortsætte med at tænke på samme måde, som man har gjort de sidste mange år. Det kan godt være, at mere produktivitet er godt for noget, og at den teknologiske udvikling er et tog, vi hverken kan eller bør standse, men vi bør udvide og supplere denne virkelighedsforståelse med ny tænkning, nye vovede anskuelsesformer. Teknologi er uomgængelig, men den må aldrig stå alene. Og adaption af teknologi bliver aldrig effektiv eller formålstjenstlig, hvis ikke den tilpasser sig de menneskelige vilkår og sikrer de interpersonelle relationers frie bevægelighed. Så at sige. Alternativet er fremmedgørelse, og med fremmedgørelsen kommer ikke bare lav produktivitet, men også lav moral og lave konjunkturer på markedet for menneskets velbefindende. Så hvad med finanskrisen, hvordan får vi has på den? Og den økonomiske krise? Og den europæiske gældskrise? Hvad gør vi? Mit svar er en smule kompliceret: Gå en tur i skoven. Denne kronik er ud over de nævnte kilder inspireret af Mogens Lilleørs artikel Bilisme, hvori han under indflydelse fra den amerikanske filosof Don Ihde fremsætter en analyse af bilismens moralske implikationer. 5

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Når digitale børn bliver voksne

Når digitale børn bliver voksne Når digitale børn bliver voksne Søren Schultz Hansen Der er nogle afgørende nye forudsætninger, som præger børn og unge voksne, som er født og opvokset under det digitale netværkssamfunds regime. Potentialet

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Digitale medier i den strategiske kommunikation

Digitale medier i den strategiske kommunikation Digitale medier i den strategiske kommunikation Digital kommunikation: Brug digitale medier rigtigt i kommunikationen med organisationens interessenter Af Morten Gade, www.mortengade.dk Denne artikel giver

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

SÅDAN SKRIVER DU TEKSTER, DER SÆLGER!

SÅDAN SKRIVER DU TEKSTER, DER SÆLGER! SÅDAN SKRIVER DU TEKSTER, DER SÆLGER! Find altid mere inspiration på www.cefas.dk. Cefas Kommunikation, analyse, rådgivning Indhold Sådan skriver du tekster, der sælger!... 3 Hvad er det, du sælger?...

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Respondent: Mark Allen, Project manager for Megacard, Ikano Finance. Interviewer: Thomas F. Lundgreen Ikke andre tilstedeværende. Kommer ind midt

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

guide Se flere guider på bt.dk/plus sider Netdating - kærlighed ved første klik

guide Se flere guider på bt.dk/plus sider Netdating - kærlighed ved første klik 34 sider guide Se flere guider på bt.dk/plus Netdating - kærlighed ved første klik Find en kæreste på nettet skriv en profil, der fænger Netdating kærlighed ved første klik 1. udgave, 1. oplag 2004 Copyright

Læs mere

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven?

Matematik C Hvad kan folkeskoleeleven? Matematik C Matematik C er en spændende udfordring, fordi der her er så mange elever, der har svært ved matematik. Det følgende er dog ikke en redegørelse for, hvorledes man generelt takler sådanne elever.

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune

Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune Bilag 3: Transskription af Skype-interview med Line Gerstrand Knive - repræsentant fra Aarhus Kommune L= Line Gerstrand Knive I= Intervieweren fra projektgruppen L: Kan I høre mig? I: Ja du går klart igennem.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere