Bilag. Interview. Interviewguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Interview. Interviewguide"

Transkript

1 Bilag Interviewguide Introduktion: Interviewet vil blandt andet omhandle konsekvenser ved insourcing i forhold det danske marked, hvilke faktorer der ligger til grund for at virksomheders insourcing og dine forventninger til fremtidens tendenser. Anonymitet: Dit navn vil blive anvendt i rapporten, såfremt du ønsker det. Båndoptagelse: Interviewet vil blive optaget på mobiltelefon og derefter transskriberet. Tid: Interviewet vil max. vare 30 min. Forskningsspørgsmål Den historiske baggrund for, outsourcingens begyndelse. Hvordan kan den erhvervspolitiske policy have indflydelse på Danmark som produktionsland? Den historiske baggrund for outsourcing/insourcing tendensen, som leder op til redegørelsen. Hvad ligger til grund for at nogle virksomheden vælger at outsource, hvor andre vælger at insource? Holder vores antagelser stik sammenlignet med en eksperts vurderinger til fremtiden? Interviewspørgsmål Hvornår begyndte vi at se outsourcing tendensen? Har den danske stat haft en rolle i at fremskynde outsourcing? Oplever du, at der er en tendens der vender i forhold til insourcing? Ser du nogle ulemper ved insourcing? Hvad er dine forventninger til fremtiden? Interview Interview med Teit Lüthje - Lektor ved Syddansk Universitet - En af forfatterne bag vores anvendte rapport "Hvad skal vi i fremtiden leve af i Danmark?" Interviewer er gruppemedlem Tim Barreth.

2 Interviewet er et telefoninterview, hvor et gruppemedlem har været interviewer og de 3 resterende gruppemedlemmer har været observatører, og desuden udarbejdet noter til interviewet. Tim - Spørgsmål: Hvis vi generelt ser på outsourcing, hvornår er tendensen så startet? (03.05) Teit - Svar: Først og fremmest betyder outsourcing at det lægger uden for virksomhedens ramme, det kan også være i Danmark, det betyder bare at det er noget man har lavet før, så det kan blive til andre? (03.20) Det man oftest forbinder outsourcing med er at det er til udlandet, der er dermed noget(aktiviteter) man overlader til andre(underleverandører) - Så outsourcing betyder at man lader andre lave det (andre virksomheder varetage sine aktiviteter). Det er altid noget man selv har lavet før i tiden som man lader andre gøre, det man aldrig har lavet selv som man får en underleverandør til at lave hedder "sourcing" - så når man sætter "out" på betyder det at man sætter det ud over virksomhedens ramme. Man begyndte at se tendensen til outsourcing i 1970'erne hvor sytøj røg til Polen - Outsourcing er ikke som sådan nyt, men det er for alvor eksalteret omkring slutningen af 1990'erne - starten af 00'erne hvor det er begyndt at blomstre - virksomheder gjorde det fordi andre gjorde det, det var ikke særlig gennemtænkt. "Offshoring" er når man selv ejer produktionsfaciliteterne i andre lande. Sourcing har det med at blive forstået som outsourcing og igen, det er forkert, sourcing er bare at produktionen sker andre steder, man kan sige at outsourcing er enkel delmængde af sourcing, hvis man ser det på den måde. Det kan sagtens være du har haft en underleverandør i en naboby til at stå for noget, også får du en underleverandør i Polen til at stå for det i stedet, det kalder man outsourcing hvilket er forkert, det er sourcing. Tim - Spørgsmål: Hvis vi fokuserer mest på outsourcing tendensen der kom i slutningen af 1990'erne og op igennem 00'erne, hvilke fordele og ulemper vil du så vurdere der var for virksomhederne? (05.40) Teit - Svar: Der er ikke nogen sandhed. Du er nødt til at sætte de fordele og ulemper op man så også diskutere hvad det er der er motivet for at lægge produktionen ud. Det mange virksomheder ikke har haft tilstrækkelig nok fokus på er at tingene ikke er statiske, de ændre sig over tid - F.eks. med at lønningerne stiger kraftigt i Kina. Så dvs. hvis man lægger produktionen ud for at spare penge så er det en kortsigtet løsning. Det er så det vigtige ved Kina, nu begynder de at have råd til at købe vores varer, i takt med deres økonomiske udvikling og højere lønninger - Danmark er gode

3 til at lave kvalitetsprodukter, så dvs. at de gerne vil have vores varer, så det med at vi skal lægge produktionen ud til Kina begynder at ændre sig, så fordelene ved at producere billigt bliver mindre men fordelene ved at være tæt på nogle der vil købe vores varer bliver større. Spørgsmålet er så om det skal være outsourcing eller offshoring men det er så en anden diskussion. Tim - Spørgsmål: Man kunne fornemme på jeres rapport at der var en stigende vækst pr. medarbejder blandt de outsourcende virksomheder i forhold til dem der ikke outsourcede, men det gælder måske lidt mere tilbage i 00'erne? (06.50) Teit - Svar: Jeg synes mere det udviklede sig til at man gjorde det fordi alle andre gjorde det, altså ligesom et modefænomen, det er så min tolkning skal jeg understrege. Så er det at en del virksomheder render ind i nogle problemer for nogle få år siden også er det de begynder at finde andre måder at gøre det på, og det er nogle af de ting jeg skriver i det indledende kapitel vi har, først som en teori hvor jeg bruger det jeg kalder et tankesæt hvor man forstår hvornår man gør det ene og hvornår man gør det andet. Hvad der kan inspirere er en i måske har hørt om, Donning? Tim - Interviewer: Nej ikke umiddelbart. Teit - Interviewede: Han har lavet noget der hedder ONI modellen som kun gælder offshoring, kun brutto nationale selskaber. Det er sådan en jeg på et meget beskedent niveau har prøvet at bygge videre på som det ses i rapporten. Det er indbegrebet i det indgår også i den, også jeg har lagt outsourcing på også. Tim - Spørgsmål: Vi prøver også at inddrage en politisk vinkel, vi skal jo skrive opgaven tværfagligt - vi kommer også til at kigge på hvilke rammer den danske stat skabt for både outsourcing og insourcing, har du noget indtryk af om staten har bidraget til outsourcing tendensen? (08.15) Teit - Svar: Så tror jeg i skal have fat i en politolog, jeg er økonom og har ikke rigtig nogen fornemmelse af det. Det der er sket, det som staten gerne vil have er altid, lige siden starten af 1970'erne, at vi skal købe dansk og vi skal sørge for at holde tingene hjemme. Det er ikke fordi man ikke har været fokuseret på det. Jeg tror ikke man har tænkt, altså det man har gjort de senere år med skattelettelser, har jo været et forsøg på at gøre den hjemlige konkurrenceevne bedre, blandt andet for at holde produktionen. Det er så et godt spørgsmål om det er tilstrækkeligt og om det er nødvendigt. Det er de ting som vi har kendt og som mange danske virksomheder har kendt, at den

4 danske arbejdskraft er god, selvom vi får høje lønninger så er det faktisk pengene værd, det er derfor en del virksomheder har valgt at trække produktionen hjem igen. Det er ikke kun fordi lønningerne så småt er stigende i andre lande, dog stadig meget lavere end i Danmark, men også fordi at vi har en arbejdskraft, og en måde at kører tingene på herhjemme som er meget mere tilgængelig. Folk kan snakke sammen ligegyldig hvilke niveau de er på, altså vi har den her flade ledelsesstruktur - Dvs. at hvis der er noget galt med den danske arbejdskraft, noget der ikke fungere ordentligt produktionsmæssigt, så går medarbejderen hen og siger det til sin chef. Det ser man f.eks. ikke i Kina og Polen, der går tingene bare i stå. Vi er mere selvstændig tænkende, loyale og initiativlystige og har en god arbejdsmoral, og det er også en erkendelse der er ved at komme ind, det kan godt være arbejdskraften i Danmark er dyrere men den er altså også god. Tim - Spørgsmål: Ser du nogle ulemper ved at der bliver insourcet? (10.20) Teit - Svar: Den del der bliver insourcet, bliver mere der hvor motivet lægger, man skal se det ud fra motivet, men det er umiddelbart for at spare penge, altså via. automatisering så maskiner og robotter klarer det i stedet for. Hvis det er for at være tæt på et marked, Kina er jo ved at blomstre nu, så er det ikke for at producere billigt, så er det for at være up front og være der hvor tingene foregår, få et netværk og lærer folk at kende, skabe et godt samarbejde. Der skal ikke insource, der vil det være smart at blive liggende, så igen du(i) skal se det i forhold til motivet for det i produktionen. For fem år siden var det dyrt at lave automatiseringer og robotter osv. så derfor valgte man at lægge produktionen ud, nu skal man se det i forhold til robot priserne er faldende en fjerdedel igennem de senere år, de koster langt mindre og er langt mere effektive end tidligere så det er meget mere realistisk at gøre sådan, produktionen er meget mere automatiseret i dag end den var tidligere. Jeg tror også vi henviser til den i rapporten, en undersøgelse der blev lavet tilbage i 2011 om hvor meget Danmark kan hente i produktivitet ved automatisering. Den er i kapitel 5, mulige produktivitetsforbedringer ved automatisering, side 28. Noget der nok ikke kommer bag på jer, det er at uddannelseskravet det stiger og stiger, arbejdskraft er efterhånden noget der ikke eksistere længere, selvom vi har noget vi kalder for arbejdskraft, så er det folk der efterhånden har en indsigt og viden, det er også noget der er centralt når man skal udlægge produktionen, kan man lige overfører den her erfaring? Det er også et problem virksomheder står med.

5 Tim - Spørgsmål: Vi har hørt meget om at når produktionsvirksomheder rykker ud af landet går det ud over de ufaglærte, i hvor høj grad ser vi de ufaglærte job komme tilbage igen hos de virksomheder der insourcer? (13.15) Teit - Svar: Der er ikke direkte tal for det, men hvis det bliver afløst ved at man automatisere i stedet for, så løser det ikke problemet. Der bliver mere og mere brug for faglært arbejdskraft som ingeniører, man ser jo også at der er flere og flere der vælger gymnasiet og universiteterne. Tim - Spørgsmål: Er der nogen tal på hvor de insourcede jobs lander i Danmark? Er det i hovedstadsområdet eller får de også noget i Nordjylland og på Lolland og nogle af de andre dele? (14.05) Teit - Svar: Jeg kan forestille mig det er kerneområderne, jeg kan ikke huske om vi har tal med i region, vi har kun for hvilken branche. Jeg har ikke set tal på det. Tim - Spørgsmål: En ting vi kom til at tænke på undervejs, nu beskrev du selv vores dygtige arbejdsstyrke, er der nogle lande der vælger at outsource til Danmark? (14.40) Teit - Svar: Ja offshore, Kina f.eks. Hvorfor tror du de gør det? Tim - Interviewer: Det er vel pga. vores know-how eller et eller andet? Teit - Interviewede: Lige præcis. Det er en del af grunden til at man lægger produktionen ud, altså et motiv der bliver vigtigere og vigtigere i takt med dansk økonomisk vækst, altså udover at de får en større købekraft, det er jo også det at de får en større viden, altså uddannelsesniveauet bliver højere. Denne viden kan vi trække på ved at investere i de pågældende lande. Så det at trække fra andre landes erfaringsgrundlag, det er også tit for at lægge produktionen ud. Det er derfor folk fra udlandet også har investeringer i Danmark, blandt andet Kina som har investeret inden for vindmølleindustrien. Tim - Spørgsmål: Vi kommer også til at snakke om efterspørgslen på danske varer, altså at der står "Made in Denmark" på, betyder det noget når vi skal afsætte vores produkter? (15.50) Teit - Svar: Ja det betyder en del, det har også været et motiv, det der med at når nogle virksomheder lægger produktionen ud til Kina, og at der er nogen der gerne vil købe de her

6 produkter fordi de er lavet i Danmark, så vil de gerne have at de trækker produktionen hjem og hellere have at det bliver lavet i Danmark. Et eksempel er et firma til musikere i Vejle der producerede for blandt andet rockbandet T-Rex, der var amerikanske og engelske musikere store kunder de mente det skulle være Made in Denmark, og ikke Made in China fordi det var lig med at kvaliteten så var høj. Tim - Interviewer: Men T-Rex prøvede så at rykke deres produktion, men det gik ikke, også måtte tilbage igen, eller? Teit - Interviewede: De havde lagt noget ud til nogle lande, også noget af det til Kina, det sidste af det som jeg har hørt ihvertfald, trak de så hjem. Det er et lille firma, det har de også problemer med når de afsætter, når man laver en afsæt i Danmark så er det noget man holder, noget der skriftligt. I Kina tager man det mere som det kommer, og det kan jeg også huske, at når der så kommer en større virksomhed med en større ordre bliver T-Rex lige skubbet til side, det var en mindre virksomhed. Tim - Spørgsmål: Hvis vi ser på selve insourcing tendensen, det virker jo som om tendensen er ved at vende i forhold til jeres rapport, vi outsourcer stadigvæk, men vi også er begyndt at trække en større del at produktionen hjem igen - Hvis man ser på hvilke påvirkninger der er på tendensen, du har været inden på nogle af dem med kvalitetsmæssigt og arbejdsstyrken, men hvad med vores berømte finanskrise? Er det påvirket af konjunktursvingninger? (17.45) Teit - Svar: Altså det rent logiske vil jeg mere sige, det finanskrisen har gjort er at det er blevet mindre rentabelt at lave det herhjemme og det går mere på at spare endnu flere penge fordi priserne er blevet presset ned pga. en faldende efterspørgsel. Det hele har sådan mere været gået i stå, det går jo også for at i Danmark at det var meget forsigtigt at tage tingene, altså tæring efter næring, jeg tror ikke folk har kørt den direkte på. Tim - Spørgsmål: Rent logistisk, er det noget du har et indtryk af? Der er jo uden tvivl flere logistiske udfordringer ved at hente en vare i Kina end at hente den i Herning, hvor stor en påvirkning har det? (18.50) Teit - Svar: Det er ihvertfald en af faktorerne der har talt for at trække produktionen hjem igen, nemlig det der med kontrol og styring. Det er vigtigt at stadigvæk tænke om man lægger produktionen i Kina bare for at blive dernede, eller gør vi det for at producere billigt? Det er bare et af motiverne til at trække produktionen hjem, det er den der mangel på kontrol og styring.

7 Besværlige arbejdsgange, produktkvalitet og infrastruktur er også vigtig, det er de ting der er begyndt at tale imod. Der er jo nogen virksomheder der så begynder at flytte produktionen videre til f.eks. Vietnam. Det er selvfølgelig en strategi, men den er selvfølgelig igen ikke langsigtet. Det samme vil du så efterhånden også begynde at se i Afrika. Tim - Spørgsmål: Hvis man ser på fremtiden, nu kan jeg se inde på jeres rapport at der var mange som egentlig var interesseret i at insource igen, men hvor der var nogle forskellige barriere - Hvordan tror du fremtiden bliver? Vil vi se endnu mere insourcing? (20.05) Teit - Svar: Jeg vil mere sætte det op igen som jeg gjorde før, vi skal se på motivet for at lægge produktionen ud. Hvis motivet kører meget på at komme ind på et marked og/eller trække på den viden der er i landet, så skal vi stadigvæk lægge produktionen ud. Det er mere den del der skyldes at vi skal spare penge, der måske i højere grad begynder at finde sted herhjemme igen. Det er pga. at det er så billigt at automatisere og bruge robotter efterhånden. Hvis vi ligesom delte det op i 2 - Hvad er motivet for at lægge produktionen ud, er det fordi at man skal være på markedet for at trække på landets viden, for så skal man altså stadigvæk gøre det, eller er det simpelthen bare for at spare penge. Det er også derfor at nogen, det tror jeg også jeg skriver i rapporten, de vælger lande i østeuropa - Tjekkiet og Polen f.eks. der er lønningerne højere end Kina, eller efterhånden måske knap så meget, stadigvæk lavere end herhjemme, til gengæld så er det tættere på og nemmere at kontrollere og styre det, men arbejdskraften er dog stadigvæk ikke lige så god som i Danmark. Tim - Spørgsmål: Er der andre elementer i Danmark hvor der er et eller andet som er gået galt, ud over beskæftigelsen? Teit - Interviewede: Hvad mener du med gået galt? Tim - Interviewer: Er der andre områder end beskæftigelsen der er blevet ramt negativt ved outsourcing og er der andre påvirkninger som du kan se positivt på insourcing? - Udover beskæftigelsen igen. (21.50) Teit - Svar: Uha, altså hvad tænker du på, sådan mere konkret? Tim - Interviewer: Nej okay, vi sidder bare og prøver at fiske lidt efter om der er generelle fordele og ulemper - vi vil gerne afveje så meget som muligt. Teit - Interviewede: De ulemper der er ved at lægge produktionen ud det kan du så se igennem fordelene ved at trække den hjem igen, og det er selvfølgelig beskæftigelse hvis det er det du tænker på. Tim - Interviewer: Ja okay, men det er ikke noget i har kigget nærmere på? Teit - Interviewede: Nej det har vi ikke, men igen skal du også huske at det jo ikke er det samme

8 som de folk der bliver arbejdsløse de ikke kan få arbejde igen, altså uddannelsesniveauet er jo markant stigende, så der skal stadigvæk ske noget herhjemme, det slipper man ikke for. Tim - Spørgsmål: Hvis en større virksomhed f.eks. outsourcer og skaber en masse jobs i udlandet - har i noget indtryk af om den vækst det eventuelle firma skaber kan skabe jobs i Danmark? (23.05) Teit - Svar: Ja fornemmelse har vi, fordi det giver jo så at de kernekompetencer som virksomheden har, det de har fokus på, måske at udvikle og sælge, det vil selvfølgelig blive boostet. Så de dele af produktionen eller rettere sagt den aktivitet virksomheden har vil selvfølgelig blive bedre, det er jo også derfor de gør det jo. Det er ikke bare for at producere billigt, det er også for at koncentrere sig om det man er bedst til selv. Vi skal finde ud af, hvad er det egentlig vi er knap så gode til, det kan man så lægge ud til andre, så man erkender hvad er det man kan lægge ud så man kan koncentrere sig om at gøre det endnu bedre selv, altså det vi har kompetencer indenfor. Det kan man så se som plusset og bruge endnu mere fokus på. Tim - Interviewer: Ja okay, men det er vel så stadigvæk de mere veluddannede arbejdspladser der så bliver skabt? Teit - Interviewede: Det vil det være, ja. Tim - Spørgsmål: Nu ved jeg godt du er økonom og ikke politolog, men hvis man skulle overveje hvilke rammer man kunne skabe for virksomheder for at de kunne få et øget incitament til at insource - Er det noget i har gjort jer tanker omkring? (24.30) Teit - Svar: Vi har ikke gjort os tanker, nej. Men igen, vil man gerne have at vi skal insource og hvad er det der skal insources? Det er det du skal tænke på. Regeringen har også forsøgt at skabe vækst og lave skattelettelser osv. det er jo netop for at blandt andet forbedre konkurrencevnen og herunder der ligger jo så også det at holde produktionen hjemme. Altså gøre det mere profitabelt og prøve at skabe danske arbejdspladser, det er jo det der er deres intention ihvertfald. Så de har jo tænkt på det. Tim - Interviewer: Ja okay. Jeg sidder lige og kigger rundt på gruppemedlemmerne, og jeg tror næsten vi har fået hvad vi kom efter. Du skal endnu engang have mange tak for at du tog dig tid til at snakke med os.

9 Modeller og statistikker Figur 7 Kilde (Arlbjørn:2014:62)

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university

ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ST: 28 years old, in a relationship, lives in Aarhus, last semester student at university I: Interviewer ST: Respondent

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Jonas: Hvad ville du tro måske kan ligge bag en mangel på kvalificeret arbejdskraft?

Jonas: Hvad ville du tro måske kan ligge bag en mangel på kvalificeret arbejdskraft? Transskription Parti (Anonymt). Navn (Anonymt) Peter Petersen. 23.10.13 00.00: Jonas: Jamen, som vi skrev i email'en lidt, så er det en, til dels, mere eller mindre generel diskussion om arbejdsmarkedet,

Læs mere

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011

BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 BILAG 4. Interview med faglærer ved Glostrup tekniske skole Bjerring Nylandsted Andersen (inf) April 2011 Tilstede: Faglærer og Kristine Lodberg Madsen Kristine: Hvad er din baggrund, uddannelse og hvad

Læs mere

Bilag 1 Indhold på cd-rom

Bilag 1 Indhold på cd-rom Bilag 1 Indhold på cd-rom Lydfil Interview med Keld Korsager o I starten af lydoptagelse en kort uformel snak med journalist på Børsen som anbefalede os at kontakte Keld Korsager. Lydfil Interview med

Læs mere

Bilag 5, Interview med Lisa

Bilag 5, Interview med Lisa Bilag 5, Interview med Lisa 20 år Bosiddende i Vangede Ansat som kasseassistent i Superbest Interviewer: Hvor ofte handler du i H&M? Respondent: Ofte. Det er i hvert fald mest der, jeg handler. 3 gange

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. maj 2015. Marie-Louise Knuppert, Samsø. Indledning: Kæden

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER. 1. maj 2015. Marie-Louise Knuppert, Samsø. Indledning: Kæden KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Marie-Louise Knuppert, Samsø Indledning: Kæden Jeg blev virkelig glad, da jeg fik buddet om at tale hér, på Samsø. Samsø handler for mig

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2012 - Det talte ord gælder - Det bliver heldigvis 1. maj hvert år. For 1. maj er en dag, hvor vi samles for at vise at fællesskab og solidaritet er vigtigt.

Læs mere

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra

Bilag 15. Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra Bilag 15 Gitte: Transskriberet og kodet interview - ekstra (Interviewer) (Informant) 0.05: Det var bare lige noget opfølgende omkring noget du har sagt osv. Du sagde sidst Lige fra startener medarbejderne

Læs mere

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university.

MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 MJ: 28 years old, single, lives in Copenhagen, last semester student at university. Interviewer: I Respondent: MJ

Læs mere

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013

Telefoninterview med Carsten Munk. Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 Bilag 3 Bilag 3.1 Telefoninterview Telefoninterview med Carsten Munk Telefoninterview med importøren Carsten Munk fra The Earth Collection den. 4.03.2013 5 C= Carsten Munk, A= Anne Pedersen, J= Josephine

Læs mere

Guide til lønforhandling

Guide til lønforhandling Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Marts 2011 Forhandling én gang årligt? De fleste privatansatte funktionærer har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og

Thürmer Tools. Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og Thürmer Tools Finanskrisen ramte hårdt. En ny datadrevet forretningsmodel med fokus på hurtig leveringstid og dybere kendskab til kunderne banede vejen ud af krisen. Fremadrettet ser Thürmer Tools store

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion

Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Danske producenters udlægning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jacob Schlichter Lisa Thoms Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5

Arbejdsblad. Indhold. 27. maj 2010 A312. 1 Projektplanlægning 1. 2 Samarbejdet i gruppen 3. 3 Samarbejdet med vejlederne 5 Arbejdsblad 27. maj 2010 A312 Indhold 1 Projektplanlægning 1 2 Samarbejdet i gruppen 3 3 Samarbejdet med vejlederne 5 1 Procesanalyse 1 Projektplanlægning I projektarbejdet har vi benyttet Google kalender

Læs mere

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup

Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Manglende bilag) AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 242 Offentligt Bilag 1 N O T A T Tale til åbningen af Workindenmark Center East, Høje-Taastrup den 3.

Læs mere

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen

Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Forældreperspektiv på Folkeskolereformen Oplæg v/ personalemøde på Hareskov Skole d. 23. januar 2014 Tak fordi jeg måtte komme jeg har glædet mig rigtig meget til at få mulighed for at stå her i dag. Det

Læs mere

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15

BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Antal i husholdningen: 2 Alder: Karina 41, Kaj 46 Aalborg, Nordjylland BILAG 1: Interview med Karina Nielsen, 24/4-15 Har I et madbudget? Nej Har du et skøn på hvor meget I bruger om måneden? Jeg tror

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45

Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 Bilag 3: Elevinterview 2 Informant: Elev 2 (E2) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Line (LI) Tid: 10:45 LO: Det er egentlig bare en udbygning af de spørgsmål, der var på spørgeskemaet. Det er bare

Læs mere

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang

Energizere bruges til at: Ryste folk sammen Få os til at grine Hæve energiniveauet Skærpe koncentrationen Få dialogen sat i gang FORSKELLIGE ENERGIZERS ENERGIZER Energizere er korte lege eller øvelser, som tager mellem to og ti minutter. De fungerer som små pauser i undervisningen, hvor både hjernen og kroppen aktiveres. Selv om

Læs mere

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013

Sign of safety SOS. Pædagogisk dag 26. marts 2013 Sign of safety SOS Pædagogisk dag 26. marts 2013 Hvad er Signs of safety? Bekymringer Undtagelse Se ske mål Der er en metode der skal læres, derfor skal I arbejde i mindre grupper Det er målet med i dag

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr.

Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Tænk hvad man kan få for 700 millioner kr. Budgettale for Det Konservative Folkeparti den 15. september 2010 Af Økonomi- og budgetordfører Lars Havelund En ny økonomisk virkelighed side 2 Førtidspension

Læs mere

Iværksætter noget for dig? Elevopgaver langt forløb

Iværksætter noget for dig? Elevopgaver langt forløb Indledning Hvis du har et job i din fritid, er du sikkert lønmodtager. Du kommer på en arbejdsplads et antal gange om ugen og får løn for arbejdet. Hvis du derimod starter din egen virksomhed, er du iværksætter.

Læs mere

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30.

Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. Ministerens tale til Investordagen, Dansk Aktionærforenings årsdag kl. 13.00-13.30. [DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at komme og give mit besyv med på dansk aktionærforenings årsdag. Man

Læs mere

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært.

Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Ta det første skridt! Sådan kan du hjælpe din kollega eller medarbejder, der har det svært. Det første skridt er tit det sværeste tag fat i din kollega Vidste du, at hver femte dansker på et eller andet

Læs mere

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause

BILAG 4. Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014. L: Lars.. = mindre pause BILAG 4 Transskription af interview med Lars produktionsmedarbejder, d. 02.04.2014 L: Lars.. = mindre pause I = Ida (Interviewer 1)... = lang pause J = Jakob (Interviewer 2) [] = markerer lyde og andet

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009

Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Befolkningsundersøgelse om globalisering 2009 Indledning På vegne af Dansk Erhverv har Capacent Epinion i marts 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om danskernes globaliseringsparathed. Emnet er

Læs mere

Lobbyismen boomer i Danmark

Lobbyismen boomer i Danmark N O V E M B E R 2 0 0 9 : Lobbyismen boomer i Danmark Holm Kommunikations PA-team: Adm. direktør Morten Holm e-mail: mh@holm.dk tlf.: 40 79 23 33 Partner Martin Barlebo e-mail: mb@holm.dk tlf.: 20 64 11

Læs mere

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 11 - Transskribering, Kvinde 28 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Facebook Instagram Snapchat Bruger en lille smule YouTube, hvis

Læs mere

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR

SÅ ER DET SLUT MED PAPIR SÅ ER DET SLUT PREBEN MEJER Direktør for Innovation Lab MED PAPIR 8 SYSTIMES Fremtidens forlag må simpelthen leve og ånde i en elektronisk verden. En diskussion af undervisningsteknologi ville vel ikke

Læs mere

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil.

et meget bedre samspil med arbejdsmarkedets parter end regeringen har lagt op til i det nuværende udspil. PDM 'HWPDQK UHU«Det man hører er man selv siger de hvert 10. minut i radioen. En ny jingle af den slags, der ikke er til at slippe af med, når man først har fået den i hovedet. Det man hører er man selv.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole

Indholdsfortegnelse. DUEK vejledning og vejleder Vejledning af unge på efterskole Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemstilling... 2 Problemformulering... 2 Socialkognitiv karriereteori - SCCT... 3 Nøglebegreb 1 - Tro på egen formåen... 3 Nøglebegreb 2 - Forventninger til udbyttet...

Læs mere

Medarbejderudvikling øger optimismen

Medarbejderudvikling øger optimismen TREPART AMU skal tilpasses efterspørgslen Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Onsdag den 2. september 2015, 05:00 Del: Der er hårdt brug for uddannelser, der i højere grad matcher virksomhedernes behov, mener

Læs mere

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian

i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian i:\september-2000\eu-j-09-00.doc 5. september 2000 Af Steen Bocian RESUMÈ RENTESTIGNINGEN RAMMER ARBEJDERNE HÅRDEST Et nej til euroen d. 28. september vil medføre en permanent højere rente end et ja. Det

Læs mere

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark?

Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2013 Hvad kan medarbejderne gøre for at bevare og udvikle arbejdspladser i Danmark? Erhvervspolitisk konsulent Henrik Keinicke Dansk Metals

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Resumé af debatoplægget: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv I Danmark er vi blandt de rigeste i verden. Og velfærdssamfundet er en tryg ramme om den enkeltes liv: Hospitalshjælp, børnepasning,

Læs mere

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011

Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interview med anæstesilæge Inge De Haas Dato: 4. November 2011 Interviewer: Sådan rent formelt, hvis vi lige kunne få dit fulde navn? Læge: Ja, jeg hedder Inge De Haas. Interviewer: Ja, og din stilling?

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015

EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 EARLY WARNINGS ÅRSKONFERENCE DEN 5. NOVEMBER 2015 [DET TALTE ORD GÆLDER] Kære frivillige og konsulenter. Tak for invitationen til arrangementet i dag og muligheden for at give Jer nogle ord med på vejen

Læs mere

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013

Danmark som produktionsland. Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Danmark som produktionsland Professor Jan Stentoft Arlbjørn TEKSAM årsdag, onsdag den 2. oktober 2013 Ny forskningsrapport Publikationen er frit tilgængelig på Kraks Fond Byforskning http://kraksfondbyforskning.dk/

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene.

Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Du har arbejdet for dine penge. Nu skal de arbejde for dig. - Drop opsparingen og investér i stedet pengene. Side 2 Indhold Side 3...Drop opsparingen og investér i stedet pengene Side 4...Hyppigst stillede

Læs mere

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand

side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand StilladsInformation nr. 73 - oktober 2004 side 9 manden Portræt af Århus-klubbens formand Navn: Thorkil Jansen Bopæl: Århus Alder: 33 år Start i branchen: Februar 1996 Nuværende firma: Mars Stilladser

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere

Fremtidens mænd 2030: Ufaglærte og udkantsdanskere Fremtidens mænd 23: Ufaglærte og udkantsdanskere Mænd i 3 erne er allerede i dag overrepræsenteret i udkantsdanmark. En tendens som vil blive forstærket i fremtiden. I løbet af de næste 2 år vil kvinders

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser'

Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Noter til ressourcen 'At håndtere uoverensstemmelser' Uoverensstemmelser kan dreje sig om sagen og værdierne og / eller om personen. Det er vigtigt at være bevidst om forskellen! Uenighed om sagen Vi mennesker

Læs mere

Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik

Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik En artikel fra KRITISK DEBAT Arbejdsmarkedsreform en helt nødvendig erhvervspolitik Skrevet af: Bent Gravesen Offentliggjort: 14. februar 2010 Centrum-venstre må sætte en ny dagsorden: Der er brug for

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO

MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO MANUSKRIPT TIL PROFIL 2 INNOCENT NDUGO PROFIL 2 INNOCENT NDUGO MAND 45 ÅR FLYGTNING FRA KENYA BOET HER I DK I 20 ÅR BLIND PGA. ARBEJDSULYKKE KAN DANSK BLINDSKRIFT TALER FLYDENDE DANSK OG KISWAHILI OMSKOLET

Læs mere

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København

Unges motivation og lyst til læring. v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København Unges motivation og lyst til læring v/ Mette Pless Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København 1 Oplægget idag Motivationskrise? Udfordringer og tendenser Hvordan kan vi forstå motivation?

Læs mere

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016

Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 2016 Bilag 6. - Interview med Mikkel 28 år, d. 28 april 16 5 Interviewperson (Mikkel): M Interviewer (Sofie): I Korte pauser: Fysiske handlinger: () Relevante fysiske træk: [] I: Hvad vægter du højt for, at

Læs mere

hvor det primært handler om at sikre kommunens velfærdstilbud hvor intentionen er at skabe fremgang og vækst ude i samfundet

hvor det primært handler om at sikre kommunens velfærdstilbud hvor intentionen er at skabe fremgang og vækst ude i samfundet 1. Behandling den 12.09.2013 Det er et meget spændende budgetarbejde vi står over for i år for mig og De Konservative ser det ud som om, vi står lidt over for en skillevej præcis som det ridses op på landsplan.

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne.

Man må rose DA for at være præcise i deres forslag om at beskære overførselsindkomsterne. Men man skal bare være klar over konsekvenserne. SÆNKELOFT Erhvervsråd: DA-reformer vil sende 50.000 ud i fattigdom Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Mia Fanefjord Pedersen Onsdag den 17. juni 2015, 05:00 Del: DA vil få 85.000 flere i arbejde ved at

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv

Multikulturelt arbejdsmiljø er en selvfølge. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING Lokale virksomheder med internationalt perspektiv LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Samarbejdet på tværs af nationaliteter fungerer rigtig godt og giver generelt

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER

GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER GUIDE TIL MENTORFORLØBET MENTORER Overordnet formål med mentorforløbet Ideen bag projektet er at udnytte de stærke rollemodeller, som personer i arbejde kan være for dem, der er lige ved at blive færdige

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden.

Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Særligt sensitive mennesker besidder en veludviklet evne til at reflektere og tage ved lære af fortiden. Derfor rummer du som særligt sensitiv et meget stort potentiale for at udvikle dig. Men potentialet

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK

INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK INDUSTRIENS UDVIKLING I SYDDANMAK April 2014 1 Industriens udvikling i Syddanmark Industrien i Syddanmark har, som i resten af landet, oplevet et fald i beskæftigelsen siden

Læs mere

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5.

Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1 Interviewsvar 5.1 Interviewspørgsmål 5.2 Interviewsvar 5.2 Interviewspørgsmål 5.3 Interviewsvar 5. Bilag 4 Pædagog interview Interviewspørgsmål 5.1: Hvad er arbejdsetik for dig? Interviewsvar 5.1: Jamen altså.. Etik så tænker jeg jo gerne i forhold til, ikke i forhold til personlig pleje, men i forhold

Læs mere

... afholdes kundebesøget

... afholdes kundebesøget II!... afholdes kundebesøget Kære læser... Vi håber at du har fået så god inspiration og succes efter at have læst SÅDAN!... booker du dine møder, at du nu er klar til få succes med dine kundebesøg. Vi

Læs mere

Nu vender beskæftigelsen

Nu vender beskæftigelsen PRESSEMEDDELELSE 4. april, 2011 Nu vender beskæftigelsen De danske virksomheder tror nu på vækst og ansætter igen. Der er skabt 21.000 nye job i årets første tre måneder og forventningen er 33.000 nye

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Erhvervsøkonomi 3. delprøve

Erhvervsøkonomi 3. delprøve Syddansk Universitet HD-studierne Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 1.del Ordinær eksamen, vinteren 2008/09 Gruppebaseret case i faget Erhvervsøkonomi 3. delprøve Udleveres: Mandag den 17. november

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20.

Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. Seksagesima d.27.2.11. Mark.4,1-20. 1 En sædemand om foråret er en håbets figur noget af det mest livsbekræftende man vel kan se, også hvor vi, som nu om stunder møder ham i maskinens form. Sædemanden

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr.

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Evaluering af elever af besøg på Århus Universitet. Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos ektoterme dyr. Hvordan var besøget struktureret? o Hvad fungerede godt? 1. At vi blev ordentligt

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid

Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Ulighed i sundhed koster på livskvalitet og levetid Vi lever længere. Levetiden har været stigende i Danmark siden midten af 1990 erne, men forskellen mellem de rigestes og fattigstes levetid er blevet

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q

Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q Københavns åbne Gymnasium Elevudsagn fra spørgeskemaundersøgelsen i 2q 1.7 Overraskelser ved gymnasiet eller hf! Er der noget ved gymnasiet eller hf som undrer dig eller har undret dig? 20 Det har overrasket

Læs mere

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år.

Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tror, at efter- og videreuddannelse kommer til at spille en central rolle i moderne fagforeninger i de kommende år. Jeg tør påstå, at medlemmernes udvikling i endnu højere grad end nu vil være omdrejningspunkt

Læs mere

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015

Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 1. Spørgsmål til forældrene samt forældrenes svar til forældremødet d. 28/10.-2015 Konflikter er en del af det at være forældre og barn altså menneske Det er OK at sige: NEJ! Det er OK at sige: det bestemmer

Læs mere

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Skolens naturfaglige profil Fra fragmenteret indsats Ingen bevidst profil/strategi Den naturfaglige profil skifter fra

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge

Historisk mange virksomheder finder det nemt at låne penge Mar. 11 Jun. 11 Sep. 11 Dec. 11 Mar. 12 Jun. 12 Sep. 12 Dec. 12 Mar. 13 Jun. 13 Sep. 13 Dec. 13 Mar. 14 Jun. 14 Sep. 14 Dec. 14 Mar. 15 Jun. 15 Sep. 15 Dec. 15 Mar. 16 Jun. 16 Sep. 16 Dec. 16 Mar. 17 Thorbjørn

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6.

Vedlagt omdeles det talepapir, Brancheforeningen for Husstandsvindmøller anvendte i forbindelse med sit foretræde for udvalget torsdag den 6. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 22 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 6. december 2012 Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering

Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Regionshuset Aarhus CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Koncern Kvalitet Forbrugsvariationsprojektet afsluttende afrapportering Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Aarhus N Tel. +45 7841 0003 www.cfk.rm.dk

Læs mere