den danske landinspektørforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den danske landinspektørforening"

Transkript

1 den danske landinspektørforening Kursusprogram Forår 2014

2 Kurser forår Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 2 Sagshåndtering 3 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring 5 Lokalplanjura Lav lovlige og gode lokalplaner 7 Ejendomsudvikling og ejendomsbeskatning i byen 8 GPS Maskinstyring 10 Når prisen næsten holder 11 Vejret 12 Mediatoruddannelse for landinspektører

3 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Formål Formålet med kurset er at give en grundlæggende viden i forhold til vurdering af de opmålingsmetoder der kan benyttes ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver. Via kurset gives en teoretisk introduktion til emneområdet, som suppleres med inddragelse af eksempler fra praksis. Kursets indhold Følgende emner behandles igennem kurset: valg af metode og udstyr ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver håndtering af omregning mellem for skellige koordinatsystemer kontrolrutiner og -procedurer ved terrestrisk måling og afsætning kontrolrutiner og procedurer ved opmåling og afsætning med GPS inddragelse og vurdering af eksempler fra praksis Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagerne. Der vil blive inddraget relevante eksempler fra praksiscases. Ved drøftelse af eksempler i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale. Kursuslærer lektor Jens Juhl, Aalborg Universitet lektor Peter Cederholm, Aalborg Universitet lektor Karsten Jensen, Aalborg Universitet Kursusleder Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet og Geopartner, landinspektørgården a/s Kursusdeltagelse Kurset henvender sig særligt til landinspektører, landmålingstekniker og andre, der beskæftiger sig med opmåling og afsætning. Kurset vil give deltagerne mulighed for at foretage en bedre kvalitetsvurdering af de enkelte opmålingsmetoder samt valg af det rigtige udstyr og opmålingsprincip ved opgaveløsningerne. Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Den 11. februar Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset holdes tirsdag den 11. marts, kl på Scandic Hotel Jacob Gade, Vejle. Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Eller brug p-huset, som ligger ca. 100 m fra Scandic parkeringen er gratis for kursusdeltagere. 1

4 Sagshåndtering Formål Sagshåndteringen er det andet kursus i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i det første kursus, Markarbejdet. Udbuddet er en gentagelse af kurset fra foråret Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Kursets indhold Kurset omhandler sagshåndteringen på kontoret med hovedvægt på de matrikulære sager. Udstykningskontrollen Den matrikulære sags identifikation og tilrettelæggelse Sagens parter og involverede Ansøgning afgørelse (herunder forvaltningslov) klage Landbrugssagens dokumenter Torbjørn M. Pedersen, Landmålergården I/S Landinspektør Steen Utoft, Landinspektørgården I/S Kursusleder Ole Nørgaard, Geopartner A/S Kursusafgift Kr , - + moms Tilmeldingsfrist Mandag den 27. januar Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 11. onsdag den 12. marts 2014, kl på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia. Kususform Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Materiale Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant materiale. Kursuslærere Ole Nørgaard, Geopartner A/S 2

5 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring Er du ny eller let øvet MIA-bruger eller bare gammel bruger, der har brug for at få banket rusten af? Så er dette kursus lige noget for dig. Efteruddannelsesudvalget arrangerer i samarbejde mellem Geodatastyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening et kursus i tips og tricks til udarbejdelse af matrikulære sager i MIA. Formål Det er ved at være længe siden, der sidst har været udbudt et MIA-kursus for de personer, der ikke har den store erfaring i brugen af MIA. Det vurderes at tiden nu er ved at være moden. Fra både PLF og Geodatastyrelsen har der det seneste år været stor fokus på kvaliteten i de matrikulære sager. Da MIA-programmet kan være svært at forstå og overskue, er det må- 3

6 let, at dette kursus skal være med til at løfte de nyeste brugere op på et højere niveau, så kvaliteten af de matrikulære sager ligeledes får et løft. Et sekundært formål er, at vi foruden en lærerig dag også skal kunne tænke tilbage på dagen som en god oplevelse. Kursets indhold Det forventes, at vi på kurset kommer gennem følgende punkter. Kom godt i gang (forberedelse af sagen) Ajourføring af matrikelkortet (CAD-arbejdet) - Tips og tricks til CAD, der letter arbejdet i MIA Tips og tricks til MIA (sagsudarbejdelsen) - Håndtering af matriklens temaer Det går jo ikke altid godt, og hvad gør man så? - Supplerende import af CAD - Sager hos MIA-service Kurset vil bygge på en række eksempler, der illustrerer de mest hyppige faldgrupper. Egne sager kan tages op, hvis de er sendt til mødelederen senest en uge før kursusdagen. Under hele seminaret vil der være fokus på diskussion og erfaringsudveksling. Målgruppen Alle der arbejder med MIA eller skal til at lære det både landinspektører og teknikere. Oplægsholdere Morten Ørtved, Nellemann og Bjørnkjær Jesper (MIA-service) Lassen, Geodatastyrelsen Lars Hoff Nielsen, Geodatastyrelsen Mødeleder Landinspektør, Lars Hoff Nielsen, Geodatastyrelsen Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Mandag den 3. marts Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes den 31. marts 2014, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Eller brug p-huset, som ligger ca. 100 m fra Scandic parkeringen er gratis for kursusdeltagere. Forudsætning Kom som du er. Du skal bare have en minimal interesse for at arbejde med MIA. 4

7 Lokalplanjura Lav lovlige og gode lokalplaner der er mange fejl i lokalplanerne, fejl som fører til, at planbestemmelserne ikke kan tolkes eller ikke har lovmedholdelighed. Faktisk er der 7 problematiske forhold i hver lokalplan. Dette problem er efter min mening så alvorligt, at det burde kræve omgående udrykning af 112 Dennis Lund, Byplan nr. 2 (2012) Kursets formål Sigtet med dette kursus er at give deltagerne et bedre grundlag for at udarbejde hensigtsmæssige og holdbare lokalplaner i en politisk og nogle gange presset hverdag. Kurset fokuserer derfor dels på lokalplanlægningens jura, herunder sammenhængen med forvaltningsretten samt anden lovgivning, dels på at give et bredt indblik i forskellige typer af lokalplaner, for samlet at give en god værktøjskasse til jer, der arbejder med udarbejdelsen af samt administration på baggrund af lokalplaner. Kursets indhold For at kunne navigere i spændingsfeltet mellem politiske beslutninger og lokalplanjura, altså lokalplaner i praksis, fokuserer kurset på: Kend din lokalplanjura. Og forvaltningsrettens rammer Lovlige formål og gode begrundelser Entydige, præcise og lovlige lokalplanbestemmelser Forholdet til anden lovgivning Arbejdet med udbygningsaftaler Administration på baggrund af lokalplanen. Hvornår må du give en dispensation? Og hvordan undgås det, at dispensationen danner præcedens? Arbejdet med forskellige lokalplantyper; Klima, byfortætning, vindmøller. Lille og stor skala. Lokalplaner, der holder, når de skal omsættes til faktiske projekter, og lokalplaner, der holder ved Natur- & Miljøklagenævnet og domstolene. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender sig til planlæggere, byggesagsbehandlere og rådgivere i kommuner, staten, landinspektørfirmaer og andre rådgivere, der ønsker en detaljeret indføring i lokalplanlægningen eller som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner. Deltagerantallet er maksimalt 35. 5

8 Kursusholdere Niels-Kristian Balle, Hjørring Kommune Henrik Lysgaard, COWI Søren Sandfeld Jakobsen, AAU NN, Natur- og Miljøklagenævnet, Rasmus Kristian Pejter Rasmussen, Naturstyrelsen Line Hvingel, Aalborg Universitet Kursusleder Line Hvingel, Aalborg Universitet Kursusafgift Kr moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og Ingeniørforeningen. Kr moms øvrige deltagere. Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe inklusiv. Overnatning ikke inklusiv. Fællesspisning om aftenen tilbydes, så aktuelle sager kan diskuteres. Tilmeldingsfrist Mandag den 24. marts 2014 Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Den april 2014 Aalborg Universitet København, Sydhavnen, A.C.Meyersvænge 15, 2450 København K 6

9 Ejendomsudvikling og ejendomsbeskatning i byen Formål Formålet med kurset er at udvikle den praktiserende landinspektørs viden omkring ejendomsudvikling, ejendomsudviklere samt deres økonomiske perspektiv, og derved stille landinspektøren bedre i rådgivning omkring matrikulære forandringer af udviklingsejendomme i byen. Kursets indhold Kurset hovedpunkter: Ejendomsudvikleren- hvordan fungerer og arbejder de? Statens ejendomme og udvikling af disse Herunder også hvem de statslige aktører er, samt hvad deres rolle og muligheder i udviklingen af statens ejendomme er. Ejendomsudviklingscase(s) hvordan er processen, hvordan samarbejder de med kommunen, hvordan er økonomien i ejendomsudvikling? Den opsøgende landinspektør et indspark fra en ejendomsudvikler til landinspektøren og hans rolle i ejendomsudvikling. Værdifastsættelse af ejendomme ift. regnskab og belåning, herunder også betyd ningen af valg af virksomhedsstrukturer. Den offentlige ejendomsvurdering (og beskatning) ift. forandringer som følge af lokalplanlægning og matrikulære forandringer. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender sig primært de privat praktiserende landinspektører, men der sigtes imod en fremstilling af emnet som kan favne både landinspektøren i praksis og den ansatte i kommunen. Materiale Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale Kutrsuslærere Jørn Abildgaard, Salgsdirektør, Calum Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør, arkitekt maa., Freja ejendomme Kim Jacobsen (statsaut. ejendomsmægler), Nybolig Erhverv Peder Porse, SKAT Kursusleder Adjunkt, landinspektør, Finn Kjær Christensen, AAU Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Mandag den 5. februar 2014 Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes torsdag den 3. april 2014, kl på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia 7

10 GPS Maskinstyring GPS Maskinstyring er i dag blevet hverdag på mange anlægsprojekter. Entreprenørbranchen stiller store karv til landmålerne på pladsen og forventer at landmålerne kan hjælpe med til at sikre at deres investering i GPS maskinstyring bliver en succes. Landinspektørforeningen har den store glæde at kunne tilbyde et spændende og relevant kursus. Kurset har fokus på konvertering af projektdata til GPS maskinstyring og på hvordan man rent praktisk for filerne overført til maskinerne. Derfor er der både kontorsoftware og 2 stk. GPS gravemaskiner til rådighed, således at kursisterne ved realistiske hands-on øvelser selv håndterer data fra projektdata niveau til hvordan data opleves på displayet i GPS maskinen i marken. Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere der arbejder med GPS maskinstyring eller ønsker at arbejder med GPS maskinstyring for jordentreprenører, både internt & eksternt. Formål Målet med kurset er at give kursisterne et generelt indblik og de forhold man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med emnet. Kursisterne vil via relevante foredrag og hands-on øvelser opnå en grundlæggende viden omkring at konvertere data til de 3 dominerende maskinstyrings brands der er i branchen. Indhold Generel introduktion til GPS maskinstyring Hvordan er GPS maskinstyringssystemet bygget op Forskel på forskellige løsninger: 2D, 3D og ATS/UTS GPS systemtilpasning Øvelse i GPS system tilpasning Data Konvertering af data til CAT Accugrade / Trimble maskiner Konvertering af data til Scanlaser maskiner Konvertering af data til TopCon maskiner Best practice Udfordinger ifm. Produktion af 3D data / DTM modeller Udfordringer i marken, hvordan oplever maskinfører data & forstå førernes behov Hands-on øvelser Dataflow, udarbejd data i kontor software og oplev resultatet i GPS gravemaskiner udenfor. Kursusform Foredrag og hands-on øvelser i software og på GPS gravemaskiner Materialer Undervejs i kursets udleveres vejledninger til øvelserne. Øvelserne i kurset kræver PC, kursisterne skal medbringe egen bærbar PC til kurset. Denne PC skal have mulighed for Wi-Fi opkobling. Software der benyttes ved kurset skal downloades og præinstalleres hjemmefra vha. af vejledning der fremsendes inden kursusstart. Hands-on øvelser på GPS gravemaskiner 8

11 foregår udendørs, derfor venligst medbring overtøj der passer til årstiden. Undervisere / foredrags holdere Egil Søbye Scanlaser Knud Rolskov Rasmussen SITECH Danmark A/S Jacob Bay Frantzen ToppTopo Kursusleder Poul Moesgaard Landmålergården I/S Kursusafgift kr ,- + moms for medlemmer af Den dansk Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Prisen inkluderer overnatning samt forplejning og kursusmaterialer. Tilmeldingsfrist Mandag den 24. marts Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid & Sted Kurset er et 2 dags internatkursus, der afholdes tirsdag den 6. maj 2014, kl og onsdag den 7. maj 2014, kl på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. 9

12 Når prisen næsten holder Formål De fleste praktiserende landinspektører har stået i situationen, at en sag udvikler sig sådan, at den oplyste pris ikke holder der er langt mellem dem, der synes, det er en god oplevelse at ringe til rekvirenten i den situation. Dette kursus tager udgangspunkt i denne situation. Kurset har til formål på to måder at klæde landinspektøren bedre på til opkaldet, dels en afklaring af hvordan man er bundet af et tilbud og dels input til den kommunikationsopgave som forestår. Kursets indhold I kurset gennemgås de basale aftaleretlige forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler/afgivelse af og accept af tilbud. Herunder hvad man med fordel kan skrive / ikke skrive i et tilbud. Ud fra forløbet i en sag (fx matrikulær sag eller bygningsafsætning) gennemgås hvordan de aftaleretlige forhold udvikler sig, efterhånden som sagen skrider frem. Herunder blandt andet hvor bundet man er i de forskellige stadier, og hvordan man selv kan påvirke tidspunktet for, hvornår man er bundet af aftalen. Målet er at skabe sammenhæng mellem det som juridisk set er aftalt, og det som landinspektøren og rekvirenten oplever som aftalt. Der ses nærmere på, hvordan man kan kommunikere til rekvirenten, hvis der alligevel opstår forhold, som gør at prisen bliver højere end forventet. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender primært til landinspektøren i praksis, men andre er selvfølgelig velkomne. Undervisere Louise Faber, ph.d. og cand.jur. (Lektor AAU) Marie Jull Sørensen, BA erhvervsjura, cand.merc.aud., ph.d. (Adjunkt AAU) Charlotte Sørensen, cand.jur. (tidligere advokat, nu ph.d. stud AAU) Kursusleder Finn Kjær Christensen, ph.d. og landinspektør (Adjunkt AAU) Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Den 25. marts 2014 Tilmelding Tilmelding på ida.dk arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes torsdag den 22. maj 2014, kl på Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia. 10

13 vejret Formål Kurset er tænkt som en grundlæggende gennemgang af private vejes retsforhold. Kursets indhold Kurset hovedpunkter: Vejrettigheders stiftelse Vejrettens indhold og forandring af vejretten Vejrettens beskyttelse Vejrettens ophør Uvedkommende færdsel. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender sig navnlig til dem, der har begrænset/noget kendskab til vejret, men er åbent for alle. Der sigtes imod en fremstilling af emnet som kan favne både landinspektøren i praksis og den ansatte i kommunen. for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Den 11. februar Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes onsdag den 9. april 2014, kl på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia. Materiale Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale. Lærerkræfter Lektor, landinspektør Lars Ramhøj, Aalborg Universitet, AAU Adjunkt, landinspektør Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet, AAU. Kursusleder Adjunkt, landinspektør Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet, AAU Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og 11

14 Mediatoruddannelse for landinspektører Bliv en bedre konfliktløser. Bliv mediator! For landinspektører i private virksomheder og offentlige institutioner. Et uddannelsesforløb svarende til uddannelsen for retsmæglere og advokater. Formål Uddannelsen skal, gennem nye teoretiske og praktiske færdigheder, kvalificere landinspektøren som konfliktmægler. Uddannelsen retter sig mod landinspektører i private firmaer og offentlige institutioner. Uddannelsen giver deltagerne et grundlag for at virke som mæglere i konflikter eller medvirke til løsning af konflikter, der også strækker sig udover de rent faglige landinspektørkompetencer. Det kan f.eks. være i nabokonflikter og konflikter om rettigheder i fast ejendom. Indhold Mediatoruddannelsen indledes med et introduktionsforløb på to dage. Introduktionsforløbet giver deltagerne en teoretisk og praktisk grundlæggende forståelse for mæglingsmetoden og den kontekst, dette foregår i. Desuden introduceres deltagerne til konfliktforståelse og kommunikation samt mere praktiske opgaver forbundet med mæglingsmøder. Herefter er der et tre dages træningsforløb, hvor deltagerne ved hjælp af øvelser og rollespil lærer at mægle. Den grundlæggende mæglingsmodel udbygges således gennem praktiske øvelser. Der lægges undervejs vægt på kommunikation, neutralitet, processtyring og forskellige konfliktsituationer. Mediatoruddannelsen afsluttes med et forløb på to dage, hvor deltagerne udvikler deres personlige mediationsstil. Forløbet kommer også ind på etiske og faglige spilleregler i mediationsprocessen samt vejledning af klienter, der vælger mediation som konfliktløsningsmetode. Teori Uddannelsens teoretiske grundlag er den alternative konfliktløsningsmetode ADR Alternativ Dispute Resolution. I uddannelsesforløbet tages udgangspunktet i den faciliterende mediationsmetode, der er alment anerkendt i Danmark, og som har været anvendt som grundlag for retsmæglingsordningen som blev landsdækkende implementeret ved alle byretter og landsretter samt sø- og handelsretter gennem en lovændring i Uddannelsens idegrundlag Der tilbydes et forløb, der giver mulighed for at opnå både et teoretisk fundament og en praktisk erfaring i tankegangen, som mediationsfilosofien baserer sig på og en vis øvelse i selve mediationsmetoden. Uddannelsen er forskningsbaseret, den har et internationalt perspektiv og relaterer sig til landinspektørfaget. Herudover lægges op til at kunne opfylde fremtidige EU-krav om kvalitet og kvalifikationer i efteruddannelse. Tidsmæssig udstrækning Uddannelsen forløber over 3 måneder, så der 12

15 13

16 er tid til læsning, refleksion og træning mellem modulerne, samt tid til at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Kursusform Uddannelse kræver en aktiv deltagelse og varieres med oplæg, diskussioner, øvelser og rollespil. Der indgår personlig træning og feedback i uddannelsen. For at målrette undervisningen mod landinspektørens arbejdsområder i privat og offentligt regi, vil der i et vist omfang indgå forudgående interviews af udvalgte deltagere. En del af undervisningen vil foregå på engelsk. Den danske Landinspektørforening udsteder diplom efter endt uddannelse. Materiale Følgende lærebøger vil indgå i uddannelsen: Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag Pia Deleuran (red.): Mediation as a Way Forward Conflict Management in the Family Field and in Other Close Relationships, Djøfs forlag Henry Brown & Arthur Marriott: ADR 14

17 Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell -paperback-version Øvrige materialer vil efter nærmere anvisning kunne hentes elektronisk ligesom der vil blive uddelt materiale undervejs i forløbet. Lærerkræfter Den gennemgående underviser er advokat og mediator Pia Deleuran, som bl.a. indgår i teamet omkring uddannelsen af advokater og jurister til retsmæglingsordningen under Danmarks Domstole. Modul 1 Pia Deleuran, advokat, mediator (cand.jur & art.) - Advokatfirmaet Deleuran Kasper Mortensen, advokat og mediator, Kammeradvokaten afd. fast ejendom Gæst: Christina D.Tvarnø, professor (mso), ph.d., CBS Modul 2 Pia Deleuran Lawrence Kershen, mediator, QC, London Deltagelse Uddannelsen henvender sig til landinspektører i privat virksomheder og offentlige institutioner. Maks. 25 deltagere. Kursusafgift: 42000,- + moms (inkl. indkøb af materiale og bøger). Tilmeldingsfrist: Den 31. januar Tilmelding: Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted: 1. modul april 2014, kl modul maj 2014, kl (bemærk 24. er en lørdag!) 3. modul juni 2014, kl Kurset afholdes på Hotel Trinity Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia. Modul 3 Pia Deleuran Benjamin Lundstrøm, advokat, mediator og retsmægler, Sirius Advokater Gæst: Facilitator Anne Kühnell, Hesteriet Kümlegården. Kursusudvikling Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S 15

18 Praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding er bindende og sker ved tilmelding på + arrangements nr. Tilmeld dig kurset m.m. ved at logge dig ind på mit ida.dk klik log ind eller opret dig som bruger. Dit brugernavn er din adresse du har registreret hos IDA. Man kan også se udbuddene på foreningens hjemmeside: under Efter- og videreuddannelse. der ikke efter lodtrækning kan tilgodeses, gives fortrinsstilling, såfremt kurset gentages. Efteruddannelsesudvalget kan i tilfælde af utilstrækkelig tilslutning aflyse kurset. Kursusmateriale Der vil blive udleveret en kursusmappe til deltagerne med nødvendigt baggrundsmateriale. Husk at oplyse mailadresse, da der efter kurset udsendes elektronisk evalueringsskema. Sidste frist for tilmelding fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Ved aflysning af kurset udsendes meddelelse inden for 1 uge efter tilmeldingsfristens udløb. Afholdes kurset, udsendes bekræftelse om optagelse normalt inden 1 måned før kursusstart. Afmelding Afmelding før tilmeldingsfristens udløb kan ske vederlagsfrit. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et administrationsgebyr på 20% af kursusafgiften, dog 75% såfremt afmelding foretages en måned inden kursets afholdelse. Kursusdeltagelse I tilfælde af overtegning på et kursus vil udvælgelsen ske ved lodtrækning. Tilmelding, 16

19 Adresse- og telefonnøgle Efteruddannelsesudvalgets medlemmer Scandic Jacob Gade Flegborg Vejle Tlf.: Trinity Hotel og Konferencecenter A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf.: Hotel Park Viaduktvej Middelfart Tlf.: Byggecentrum Hindsgavl Allè Middelfart Tlf.: Aalborg Universitet København A.C. Meyers Vænge København SV Tlf.: Michael Hammer, Hjørring kommune Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf.: Bent Hulegaard Jensen, Geopartner Landinspektørgården a/s Asmildklostervej 11, 1., 8800 Viborg Tlf.: Anders Heebøll, LIFA A/S Andresens Købmandsgård 3, Kerteminde Tlf.: Rasmus Kristian Pejter Rasmussen Tværgående planlægning Miljøministeriet, Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf.: Finn Kjær Christensen, AAU, Institut for Planlægning Skibrogade 3-5, 1., 9000 Aalborg Tlf.: Lars Hoff Nielsen, Geodatastyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: Poul Moesgaard, Landmålergården Søndre Allé 5, 4600 Køge Tlf.:

20

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening Seminar om LIMAKS E-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

2 0 1 2 Kursuskatalog

2 0 1 2 Kursuskatalog 2012 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2013 Tilmelding 9. januar 2013 tillids repræsentant sæson 2013 uddannelse Formål AC s tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis en basisuddannelse

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer 1. halvår 2009 Kurser og konferencer Byggecentrums Kurser og Konferencer Med godt 5.000 professionelle kursuskunder om året er Byggecentrum en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014

kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 kurser Kurser for Tillidsrepræsentanter sæson 2014 Tilmeldingsfrist 8. januar 2014 tillids repræsentant sæson 2014 uddannelse Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014

UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE. Håndbog til faglærere Februar 2014 01 UNDERVISNING PÅ ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Håndbog til faglærere Februar 2014 02 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN:

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014

KURSER SÆSON 2015 KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 KURSER KURSER FOR TILLIDSREPRÆSENTANTER SÆSON 2015 TILMELDINGSFRIST 11. NOVEMBER 2014 TILLIDS REPRÆSENTANT SÆSON 2015 UDDANNELSE Formål Akademikernes tillidsrepræsentantuddannelse er tilrettelagt som henholdsvis

Læs mere