den danske landinspektørforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den danske landinspektørforening"

Transkript

1 den danske landinspektørforening Kursusprogram Forår 2014

2 Kurser forår Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 2 Sagshåndtering 3 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring 5 Lokalplanjura Lav lovlige og gode lokalplaner 7 Ejendomsudvikling og ejendomsbeskatning i byen 8 GPS Maskinstyring 10 Når prisen næsten holder 11 Vejret 12 Mediatoruddannelse for landinspektører

3 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Formål Formålet med kurset er at give en grundlæggende viden i forhold til vurdering af de opmålingsmetoder der kan benyttes ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver. Via kurset gives en teoretisk introduktion til emneområdet, som suppleres med inddragelse af eksempler fra praksis. Kursets indhold Følgende emner behandles igennem kurset: valg af metode og udstyr ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver håndtering af omregning mellem for skellige koordinatsystemer kontrolrutiner og -procedurer ved terrestrisk måling og afsætning kontrolrutiner og procedurer ved opmåling og afsætning med GPS inddragelse og vurdering af eksempler fra praksis Kursusform Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltagerne. Der vil blive inddraget relevante eksempler fra praksiscases. Ved drøftelse af eksempler i plenum forventes en mere deltagende og lærende dag for deltagerne. Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale. Kursuslærer lektor Jens Juhl, Aalborg Universitet lektor Peter Cederholm, Aalborg Universitet lektor Karsten Jensen, Aalborg Universitet Kursusleder Lektor og landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet og Geopartner, landinspektørgården a/s Kursusdeltagelse Kurset henvender sig særligt til landinspektører, landmålingstekniker og andre, der beskæftiger sig med opmåling og afsætning. Kurset vil give deltagerne mulighed for at foretage en bedre kvalitetsvurdering af de enkelte opmålingsmetoder samt valg af det rigtige udstyr og opmålingsprincip ved opgaveløsningerne. Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Den 11. februar Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset holdes tirsdag den 11. marts, kl på Scandic Hotel Jacob Gade, Vejle. Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Eller brug p-huset, som ligger ca. 100 m fra Scandic parkeringen er gratis for kursusdeltagere. 1

4 Sagshåndtering Formål Sagshåndteringen er det andet kursus i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i det første kursus, Markarbejdet. Udbuddet er en gentagelse af kurset fra foråret Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Kursets indhold Kurset omhandler sagshåndteringen på kontoret med hovedvægt på de matrikulære sager. Udstykningskontrollen Den matrikulære sags identifikation og tilrettelæggelse Sagens parter og involverede Ansøgning afgørelse (herunder forvaltningslov) klage Landbrugssagens dokumenter Torbjørn M. Pedersen, Landmålergården I/S Landinspektør Steen Utoft, Landinspektørgården I/S Kursusleder Ole Nørgaard, Geopartner A/S Kursusafgift Kr , - + moms Tilmeldingsfrist Mandag den 27. januar Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 11. onsdag den 12. marts 2014, kl på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia. Kususform Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Materiale Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant materiale. Kursuslærere Ole Nørgaard, Geopartner A/S 2

5 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring Er du ny eller let øvet MIA-bruger eller bare gammel bruger, der har brug for at få banket rusten af? Så er dette kursus lige noget for dig. Efteruddannelsesudvalget arrangerer i samarbejde mellem Geodatastyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening et kursus i tips og tricks til udarbejdelse af matrikulære sager i MIA. Formål Det er ved at være længe siden, der sidst har været udbudt et MIA-kursus for de personer, der ikke har den store erfaring i brugen af MIA. Det vurderes at tiden nu er ved at være moden. Fra både PLF og Geodatastyrelsen har der det seneste år været stor fokus på kvaliteten i de matrikulære sager. Da MIA-programmet kan være svært at forstå og overskue, er det må- 3

6 let, at dette kursus skal være med til at løfte de nyeste brugere op på et højere niveau, så kvaliteten af de matrikulære sager ligeledes får et løft. Et sekundært formål er, at vi foruden en lærerig dag også skal kunne tænke tilbage på dagen som en god oplevelse. Kursets indhold Det forventes, at vi på kurset kommer gennem følgende punkter. Kom godt i gang (forberedelse af sagen) Ajourføring af matrikelkortet (CAD-arbejdet) - Tips og tricks til CAD, der letter arbejdet i MIA Tips og tricks til MIA (sagsudarbejdelsen) - Håndtering af matriklens temaer Det går jo ikke altid godt, og hvad gør man så? - Supplerende import af CAD - Sager hos MIA-service Kurset vil bygge på en række eksempler, der illustrerer de mest hyppige faldgrupper. Egne sager kan tages op, hvis de er sendt til mødelederen senest en uge før kursusdagen. Under hele seminaret vil der være fokus på diskussion og erfaringsudveksling. Målgruppen Alle der arbejder med MIA eller skal til at lære det både landinspektører og teknikere. Oplægsholdere Morten Ørtved, Nellemann og Bjørnkjær Jesper (MIA-service) Lassen, Geodatastyrelsen Lars Hoff Nielsen, Geodatastyrelsen Mødeleder Landinspektør, Lars Hoff Nielsen, Geodatastyrelsen Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Mandag den 3. marts Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes den 31. marts 2014, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet. Eller brug p-huset, som ligger ca. 100 m fra Scandic parkeringen er gratis for kursusdeltagere. Forudsætning Kom som du er. Du skal bare have en minimal interesse for at arbejde med MIA. 4

7 Lokalplanjura Lav lovlige og gode lokalplaner der er mange fejl i lokalplanerne, fejl som fører til, at planbestemmelserne ikke kan tolkes eller ikke har lovmedholdelighed. Faktisk er der 7 problematiske forhold i hver lokalplan. Dette problem er efter min mening så alvorligt, at det burde kræve omgående udrykning af 112 Dennis Lund, Byplan nr. 2 (2012) Kursets formål Sigtet med dette kursus er at give deltagerne et bedre grundlag for at udarbejde hensigtsmæssige og holdbare lokalplaner i en politisk og nogle gange presset hverdag. Kurset fokuserer derfor dels på lokalplanlægningens jura, herunder sammenhængen med forvaltningsretten samt anden lovgivning, dels på at give et bredt indblik i forskellige typer af lokalplaner, for samlet at give en god værktøjskasse til jer, der arbejder med udarbejdelsen af samt administration på baggrund af lokalplaner. Kursets indhold For at kunne navigere i spændingsfeltet mellem politiske beslutninger og lokalplanjura, altså lokalplaner i praksis, fokuserer kurset på: Kend din lokalplanjura. Og forvaltningsrettens rammer Lovlige formål og gode begrundelser Entydige, præcise og lovlige lokalplanbestemmelser Forholdet til anden lovgivning Arbejdet med udbygningsaftaler Administration på baggrund af lokalplanen. Hvornår må du give en dispensation? Og hvordan undgås det, at dispensationen danner præcedens? Arbejdet med forskellige lokalplantyper; Klima, byfortætning, vindmøller. Lille og stor skala. Lokalplaner, der holder, når de skal omsættes til faktiske projekter, og lokalplaner, der holder ved Natur- & Miljøklagenævnet og domstolene. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender sig til planlæggere, byggesagsbehandlere og rådgivere i kommuner, staten, landinspektørfirmaer og andre rådgivere, der ønsker en detaljeret indføring i lokalplanlægningen eller som beskæftiger sig med udarbejdelse eller administration af lokalplaner. Deltagerantallet er maksimalt 35. 5

8 Kursusholdere Niels-Kristian Balle, Hjørring Kommune Henrik Lysgaard, COWI Søren Sandfeld Jakobsen, AAU NN, Natur- og Miljøklagenævnet, Rasmus Kristian Pejter Rasmussen, Naturstyrelsen Line Hvingel, Aalborg Universitet Kursusleder Line Hvingel, Aalborg Universitet Kursusafgift Kr moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og Ingeniørforeningen. Kr moms øvrige deltagere. Morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe inklusiv. Overnatning ikke inklusiv. Fællesspisning om aftenen tilbydes, så aktuelle sager kan diskuteres. Tilmeldingsfrist Mandag den 24. marts 2014 Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Den april 2014 Aalborg Universitet København, Sydhavnen, A.C.Meyersvænge 15, 2450 København K 6

9 Ejendomsudvikling og ejendomsbeskatning i byen Formål Formålet med kurset er at udvikle den praktiserende landinspektørs viden omkring ejendomsudvikling, ejendomsudviklere samt deres økonomiske perspektiv, og derved stille landinspektøren bedre i rådgivning omkring matrikulære forandringer af udviklingsejendomme i byen. Kursets indhold Kurset hovedpunkter: Ejendomsudvikleren- hvordan fungerer og arbejder de? Statens ejendomme og udvikling af disse Herunder også hvem de statslige aktører er, samt hvad deres rolle og muligheder i udviklingen af statens ejendomme er. Ejendomsudviklingscase(s) hvordan er processen, hvordan samarbejder de med kommunen, hvordan er økonomien i ejendomsudvikling? Den opsøgende landinspektør et indspark fra en ejendomsudvikler til landinspektøren og hans rolle i ejendomsudvikling. Værdifastsættelse af ejendomme ift. regnskab og belåning, herunder også betyd ningen af valg af virksomhedsstrukturer. Den offentlige ejendomsvurdering (og beskatning) ift. forandringer som følge af lokalplanlægning og matrikulære forandringer. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender sig primært de privat praktiserende landinspektører, men der sigtes imod en fremstilling af emnet som kan favne både landinspektøren i praksis og den ansatte i kommunen. Materiale Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale Kutrsuslærere Jørn Abildgaard, Salgsdirektør, Calum Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør, arkitekt maa., Freja ejendomme Kim Jacobsen (statsaut. ejendomsmægler), Nybolig Erhverv Peder Porse, SKAT Kursusleder Adjunkt, landinspektør, Finn Kjær Christensen, AAU Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Mandag den 5. februar 2014 Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes torsdag den 3. april 2014, kl på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia 7

10 GPS Maskinstyring GPS Maskinstyring er i dag blevet hverdag på mange anlægsprojekter. Entreprenørbranchen stiller store karv til landmålerne på pladsen og forventer at landmålerne kan hjælpe med til at sikre at deres investering i GPS maskinstyring bliver en succes. Landinspektørforeningen har den store glæde at kunne tilbyde et spændende og relevant kursus. Kurset har fokus på konvertering af projektdata til GPS maskinstyring og på hvordan man rent praktisk for filerne overført til maskinerne. Derfor er der både kontorsoftware og 2 stk. GPS gravemaskiner til rådighed, således at kursisterne ved realistiske hands-on øvelser selv håndterer data fra projektdata niveau til hvordan data opleves på displayet i GPS maskinen i marken. Målgruppe Kurset henvender sig til medarbejdere der arbejder med GPS maskinstyring eller ønsker at arbejder med GPS maskinstyring for jordentreprenører, både internt & eksternt. Formål Målet med kurset er at give kursisterne et generelt indblik og de forhold man skal være opmærksom på når man beskæftiger sig med emnet. Kursisterne vil via relevante foredrag og hands-on øvelser opnå en grundlæggende viden omkring at konvertere data til de 3 dominerende maskinstyrings brands der er i branchen. Indhold Generel introduktion til GPS maskinstyring Hvordan er GPS maskinstyringssystemet bygget op Forskel på forskellige løsninger: 2D, 3D og ATS/UTS GPS systemtilpasning Øvelse i GPS system tilpasning Data Konvertering af data til CAT Accugrade / Trimble maskiner Konvertering af data til Scanlaser maskiner Konvertering af data til TopCon maskiner Best practice Udfordinger ifm. Produktion af 3D data / DTM modeller Udfordringer i marken, hvordan oplever maskinfører data & forstå førernes behov Hands-on øvelser Dataflow, udarbejd data i kontor software og oplev resultatet i GPS gravemaskiner udenfor. Kursusform Foredrag og hands-on øvelser i software og på GPS gravemaskiner Materialer Undervejs i kursets udleveres vejledninger til øvelserne. Øvelserne i kurset kræver PC, kursisterne skal medbringe egen bærbar PC til kurset. Denne PC skal have mulighed for Wi-Fi opkobling. Software der benyttes ved kurset skal downloades og præinstalleres hjemmefra vha. af vejledning der fremsendes inden kursusstart. Hands-on øvelser på GPS gravemaskiner 8

11 foregår udendørs, derfor venligst medbring overtøj der passer til årstiden. Undervisere / foredrags holdere Egil Søbye Scanlaser Knud Rolskov Rasmussen SITECH Danmark A/S Jacob Bay Frantzen ToppTopo Kursusleder Poul Moesgaard Landmålergården I/S Kursusafgift kr ,- + moms for medlemmer af Den dansk Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Prisen inkluderer overnatning samt forplejning og kursusmaterialer. Tilmeldingsfrist Mandag den 24. marts Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid & Sted Kurset er et 2 dags internatkursus, der afholdes tirsdag den 6. maj 2014, kl og onsdag den 7. maj 2014, kl på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. 9

12 Når prisen næsten holder Formål De fleste praktiserende landinspektører har stået i situationen, at en sag udvikler sig sådan, at den oplyste pris ikke holder der er langt mellem dem, der synes, det er en god oplevelse at ringe til rekvirenten i den situation. Dette kursus tager udgangspunkt i denne situation. Kurset har til formål på to måder at klæde landinspektøren bedre på til opkaldet, dels en afklaring af hvordan man er bundet af et tilbud og dels input til den kommunikationsopgave som forestår. Kursets indhold I kurset gennemgås de basale aftaleretlige forhold i forbindelse med indgåelse af aftaler/afgivelse af og accept af tilbud. Herunder hvad man med fordel kan skrive / ikke skrive i et tilbud. Ud fra forløbet i en sag (fx matrikulær sag eller bygningsafsætning) gennemgås hvordan de aftaleretlige forhold udvikler sig, efterhånden som sagen skrider frem. Herunder blandt andet hvor bundet man er i de forskellige stadier, og hvordan man selv kan påvirke tidspunktet for, hvornår man er bundet af aftalen. Målet er at skabe sammenhæng mellem det som juridisk set er aftalt, og det som landinspektøren og rekvirenten oplever som aftalt. Der ses nærmere på, hvordan man kan kommunikere til rekvirenten, hvis der alligevel opstår forhold, som gør at prisen bliver højere end forventet. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender primært til landinspektøren i praksis, men andre er selvfølgelig velkomne. Undervisere Louise Faber, ph.d. og cand.jur. (Lektor AAU) Marie Jull Sørensen, BA erhvervsjura, cand.merc.aud., ph.d. (Adjunkt AAU) Charlotte Sørensen, cand.jur. (tidligere advokat, nu ph.d. stud AAU) Kursusleder Finn Kjær Christensen, ph.d. og landinspektør (Adjunkt AAU) Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Den 25. marts 2014 Tilmelding Tilmelding på ida.dk arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes torsdag den 22. maj 2014, kl på Trinity Hotel og Konference Center, Fredericia. 10

13 vejret Formål Kurset er tænkt som en grundlæggende gennemgang af private vejes retsforhold. Kursets indhold Kurset hovedpunkter: Vejrettigheders stiftelse Vejrettens indhold og forandring af vejretten Vejrettens beskyttelse Vejrettens ophør Uvedkommende færdsel. Målgruppe og deltagelse Kurset henvender sig navnlig til dem, der har begrænset/noget kendskab til vejret, men er åbent for alle. Der sigtes imod en fremstilling af emnet som kan favne både landinspektøren i praksis og den ansatte i kommunen. for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Den 11. februar Tilmelding Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted Kurset afholdes onsdag den 9. april 2014, kl på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia. Materiale Der udleveres kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale. Lærerkræfter Lektor, landinspektør Lars Ramhøj, Aalborg Universitet, AAU Adjunkt, landinspektør Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet, AAU. Kursusleder Adjunkt, landinspektør Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet, AAU Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og 11

14 Mediatoruddannelse for landinspektører Bliv en bedre konfliktløser. Bliv mediator! For landinspektører i private virksomheder og offentlige institutioner. Et uddannelsesforløb svarende til uddannelsen for retsmæglere og advokater. Formål Uddannelsen skal, gennem nye teoretiske og praktiske færdigheder, kvalificere landinspektøren som konfliktmægler. Uddannelsen retter sig mod landinspektører i private firmaer og offentlige institutioner. Uddannelsen giver deltagerne et grundlag for at virke som mæglere i konflikter eller medvirke til løsning af konflikter, der også strækker sig udover de rent faglige landinspektørkompetencer. Det kan f.eks. være i nabokonflikter og konflikter om rettigheder i fast ejendom. Indhold Mediatoruddannelsen indledes med et introduktionsforløb på to dage. Introduktionsforløbet giver deltagerne en teoretisk og praktisk grundlæggende forståelse for mæglingsmetoden og den kontekst, dette foregår i. Desuden introduceres deltagerne til konfliktforståelse og kommunikation samt mere praktiske opgaver forbundet med mæglingsmøder. Herefter er der et tre dages træningsforløb, hvor deltagerne ved hjælp af øvelser og rollespil lærer at mægle. Den grundlæggende mæglingsmodel udbygges således gennem praktiske øvelser. Der lægges undervejs vægt på kommunikation, neutralitet, processtyring og forskellige konfliktsituationer. Mediatoruddannelsen afsluttes med et forløb på to dage, hvor deltagerne udvikler deres personlige mediationsstil. Forløbet kommer også ind på etiske og faglige spilleregler i mediationsprocessen samt vejledning af klienter, der vælger mediation som konfliktløsningsmetode. Teori Uddannelsens teoretiske grundlag er den alternative konfliktløsningsmetode ADR Alternativ Dispute Resolution. I uddannelsesforløbet tages udgangspunktet i den faciliterende mediationsmetode, der er alment anerkendt i Danmark, og som har været anvendt som grundlag for retsmæglingsordningen som blev landsdækkende implementeret ved alle byretter og landsretter samt sø- og handelsretter gennem en lovændring i Uddannelsens idegrundlag Der tilbydes et forløb, der giver mulighed for at opnå både et teoretisk fundament og en praktisk erfaring i tankegangen, som mediationsfilosofien baserer sig på og en vis øvelse i selve mediationsmetoden. Uddannelsen er forskningsbaseret, den har et internationalt perspektiv og relaterer sig til landinspektørfaget. Herudover lægges op til at kunne opfylde fremtidige EU-krav om kvalitet og kvalifikationer i efteruddannelse. Tidsmæssig udstrækning Uddannelsen forløber over 3 måneder, så der 12

15 13

16 er tid til læsning, refleksion og træning mellem modulerne, samt tid til at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Kursusform Uddannelse kræver en aktiv deltagelse og varieres med oplæg, diskussioner, øvelser og rollespil. Der indgår personlig træning og feedback i uddannelsen. For at målrette undervisningen mod landinspektørens arbejdsområder i privat og offentligt regi, vil der i et vist omfang indgå forudgående interviews af udvalgte deltagere. En del af undervisningen vil foregå på engelsk. Den danske Landinspektørforening udsteder diplom efter endt uddannelse. Materiale Følgende lærebøger vil indgå i uddannelsen: Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag Pia Deleuran (red.): Mediation as a Way Forward Conflict Management in the Family Field and in Other Close Relationships, Djøfs forlag Henry Brown & Arthur Marriott: ADR 14

17 Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell -paperback-version Øvrige materialer vil efter nærmere anvisning kunne hentes elektronisk ligesom der vil blive uddelt materiale undervejs i forløbet. Lærerkræfter Den gennemgående underviser er advokat og mediator Pia Deleuran, som bl.a. indgår i teamet omkring uddannelsen af advokater og jurister til retsmæglingsordningen under Danmarks Domstole. Modul 1 Pia Deleuran, advokat, mediator (cand.jur & art.) - Advokatfirmaet Deleuran Kasper Mortensen, advokat og mediator, Kammeradvokaten afd. fast ejendom Gæst: Christina D.Tvarnø, professor (mso), ph.d., CBS Modul 2 Pia Deleuran Lawrence Kershen, mediator, QC, London Deltagelse Uddannelsen henvender sig til landinspektører i privat virksomheder og offentlige institutioner. Maks. 25 deltagere. Kursusafgift: 42000,- + moms (inkl. indkøb af materiale og bøger). Tilmeldingsfrist: Den 31. januar Tilmelding: Tilmelding på ida.dk + arrangements nr Tid og sted: 1. modul april 2014, kl modul maj 2014, kl (bemærk 24. er en lørdag!) 3. modul juni 2014, kl Kurset afholdes på Hotel Trinity Konference Center, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, Fredericia. Modul 3 Pia Deleuran Benjamin Lundstrøm, advokat, mediator og retsmægler, Sirius Advokater Gæst: Facilitator Anne Kühnell, Hesteriet Kümlegården. Kursusudvikling Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S 15

18 Praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding er bindende og sker ved tilmelding på + arrangements nr. Tilmeld dig kurset m.m. ved at logge dig ind på mit ida.dk klik log ind eller opret dig som bruger. Dit brugernavn er din adresse du har registreret hos IDA. Man kan også se udbuddene på foreningens hjemmeside: under Efter- og videreuddannelse. der ikke efter lodtrækning kan tilgodeses, gives fortrinsstilling, såfremt kurset gentages. Efteruddannelsesudvalget kan i tilfælde af utilstrækkelig tilslutning aflyse kurset. Kursusmateriale Der vil blive udleveret en kursusmappe til deltagerne med nødvendigt baggrundsmateriale. Husk at oplyse mailadresse, da der efter kurset udsendes elektronisk evalueringsskema. Sidste frist for tilmelding fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Ved aflysning af kurset udsendes meddelelse inden for 1 uge efter tilmeldingsfristens udløb. Afholdes kurset, udsendes bekræftelse om optagelse normalt inden 1 måned før kursusstart. Afmelding Afmelding før tilmeldingsfristens udløb kan ske vederlagsfrit. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et administrationsgebyr på 20% af kursusafgiften, dog 75% såfremt afmelding foretages en måned inden kursets afholdelse. Kursusdeltagelse I tilfælde af overtegning på et kursus vil udvælgelsen ske ved lodtrækning. Tilmelding, 16

19 Adresse- og telefonnøgle Efteruddannelsesudvalgets medlemmer Scandic Jacob Gade Flegborg Vejle Tlf.: Trinity Hotel og Konferencecenter A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf.: Hotel Park Viaduktvej Middelfart Tlf.: Byggecentrum Hindsgavl Allè Middelfart Tlf.: Aalborg Universitet København A.C. Meyers Vænge København SV Tlf.: Michael Hammer, Hjørring kommune Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf.: Bent Hulegaard Jensen, Geopartner Landinspektørgården a/s Asmildklostervej 11, 1., 8800 Viborg Tlf.: Anders Heebøll, LIFA A/S Andresens Købmandsgård 3, Kerteminde Tlf.: Rasmus Kristian Pejter Rasmussen Tværgående planlægning Miljøministeriet, Naturstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf.: Finn Kjær Christensen, AAU, Institut for Planlægning Skibrogade 3-5, 1., 9000 Aalborg Tlf.: Lars Hoff Nielsen, Geodatastyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: Poul Moesgaard, Landmålergården Søndre Allé 5, 4600 Køge Tlf.:

20

Den danske Landinspektørforening

Den danske Landinspektørforening Den danske Landinspektørforening Seminar om LIMAKS E-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling

Læs mere

Tre uddannelsesforløb

Tre uddannelsesforløb Tre uddannelsesforløb målrettet bygge- og anlægsbranchen med støtte fra Realdania Over de seneste par år er der gennemført mere end 4000 retsmæglinger og mediationer i Danmark, hvoraf en stigende andel

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Checklister. Version 1: 30/8-2017

Checklister. Version 1: 30/8-2017 Checklister Når du skal i gang med at forberede dit kursus, er der en række helt praktiske ting som du skal have styr på. Du er dog ikke alene. Alle kursusledere har en kursuskoordinator i PLO-E som tager

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk

for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk K E N aseret b s g n i n forsk NDSVIDENSKAB for erhvervskonsulenter og andre erhvervsfolk 1 Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent, Middelfart Erhvervscenter Jeg har fået nogle nye redskaber, som jeg kan bruge

Læs mere

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder

orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder orretnings- dvikling Kursus i planlægning og implementering af vækstmuligheder Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet KURSUS 2 KURSUS Planlægning alene spænder ben for

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Læringsarkitekten. På kurset arbejder du med: Undervisning målrettet organisation og deltagere. Del af uddannelse. Hvem deltager? Læringsarkitekten Læringsarkitekten Lær at designe og tilrettelægge målrettede undervisnings- /læringsforløb Undervisning målrettet organisation og deltagere Læringsarkitekten er et kursus, hvor du får

Læs mere

Skatteeksperten I. Program for:

Skatteeksperten I. Program for: Program for: Skatteeksperten I Skatteeksperten er den sikre og nemme måde at holde dig helt opdateret og skarp på aktuelle skattemæssige problemstillinger, så du leverer de optimale løsninger til dine

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING

LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING LÆR AT ARBEJDE MED ORGANISATIONSOPSTILLING PRAKTISK UDDANNELSESFORLØB TIL UDVIKLING AF DIT PERSONLIGE LEDERSKAB, TEAMS OG ORGANISATIONER AUGUST 2018 - MAJ 2019 Uddannelsen til dig, der vil have træning

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS)

FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) FAGENGELSK (Hold 1 og Hold 2) forår 2014 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende pr. hold Tid og sted Tidspunkterne for henholdsvis hold 1 og hold 2 fremgår

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Vejledning i valg af coachuddannelse

Vejledning i valg af coachuddannelse Vejledning i valg af coachuddannelse Coaching er et gråt marked Vi taler med mange forskellige mennesker, der ønsker en uddannelse som coach. De to hyppigste spørgsmål vi får fra potentielle kunder er:

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kursuskalender. Årshjul

Kursuskalender. Årshjul Kursuskalender 2016-2017 Kursuskalenderen tilbyder foreninger og frivillige kurser/temamøder som kan gøre det lettere at være frivillig leder. Kurserne er sat ind i nedenstående årshjul. 9. Temamøde: pressemeddelelse

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning

Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning KURSUSPROGRAM Sparringspartner på bedriften Diplomuddannelse i produktionsøkonomisk rådgivning i markbruget Modul 2. Handelsrådgivning Tid og sted 2. modul: d. 23. 24. februar 2004, Konferencecenter Koldkærgård

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS)

FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) FAGENGELSK - forår 2015 (0 ECTS) Uddannelsessprog: Engelsk Timer per uge: 2 Deltagerbegrænsning: 30 studerende Tidspunkt fremgår af Timeplanen. Kurset er et frivilligt, gratis tilbud til studerende, der

Læs mere

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse Byggeriets Projektlederuddannelse UDDANNELSE Ny professionel uddannelse målrettet byggeriet Byggecentrum hedder nu Molio men kvaliteten er den samme Byggeriet har brug for dygtige projektledere Der er

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Cheerleading DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Cheerleading 2014 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND CHEERLEADING TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor cheerleading. Uddannelserne ligger i slutningen

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere

BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere BIM-koordinering For BIM-ansvarlige og projektledere Lær BIM koordinering Samarbejde kræver styring og struktur. De data, der produceres, skal udnyttes optimalt og bindes sammen, så de bliver værdiskabende

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Brænd igennem med din forskningskommunikation

Brænd igennem med din forskningskommunikation CENTER FOR KLINISK FORSKNING Brænd igennem med din forskningskommunikation - Et teoretisk og praktisk læringsforløb for ph.d.-studerende og andre forskningsaktive. Formål Kurset skal give ph.d.-studerende

Læs mere

Konflikthåndtering og samarbejde 2015

Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Ergoterapeutforeningen Konflikthåndtering og samarbejde 2015 Konflikter hører med til livet og er en del af hverdagen. TR og møder dilemmaer og konfliktfyldte situationer på arbejdspladsen. Tag på kursus

Læs mere

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI TILBYDER I 2013 / 2014 UNIKKE KURSER OG SEMINARER, HVOR DU, DER ER SÆRLIGT INTERESSERET I LEDELSE AF WEB OG IT TIL DIN VIRKSOMHED, KAN FÅ UNDERVISNING PÅ ET FAGLIGT

Læs mere

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på:

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på: SALGSUDDANNELSE SALES ACADEMY Én uddannelse for både salgsledere og sælgere To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: > > Virksomhedens salgsstrategi > > At opnå bedre salgstal > > At sammensætte

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre

lad gå videre Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Deltagerbegrænsning hurtig tilmelding anbefales Lad gå videre bedre strategisk lederkommunikation Bliv certificeret til Kommunikationsspejlet så du kan gøre lederne bedre Bliv en stærkere rådgiver med

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere