Den danske Landinspektørforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Landinspektørforening"

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening Seminar om LIMAKS E-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning PALF-kurser Tinglysning og ejerlejligheder Markarbejdet TL-kursus Matrikulær sagsudarbejdelse Kursusprogram forår 2010

2 Formand Efteruddannelsesudvalgets medlemmer Michael Hammer, Hjørring Kommune Nørregade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Bent Hulegaard Jensen, Geopartner Lillelundvej 35, 7400 Herning Tlf.: Godik Sloth Godiksen, Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: Anders Heebøll, LIFA A/S Andresens Købmandsgård 3, 1., 5300 Kerteminde Tlf.: Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf.: Line Træholt Hvingel, Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 side 14 side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26 Side 27 Seminar om LIMAKS Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Fyraftensseminar DKTM/ETRS89 PALF-kurset: Tinglysning og ejerlejligheder TL-kurset: Matrikulær sagsudarbejdelse: PALF-kurset: Markarbejdet Praktiske oplysninger Tilmeldingsblanket Adresse- og telefonnøgle 3

4 Seminar om LIMAKS Landinspektørens Matrikulære Administrations og Kvalitetsstyringssystem Formål Seminarform Deltagelse Materiale I regi af PLF der til stadighed har fokus på adgang og organisering af de digitale data, der indgår i matrikulær sagsudarbejdelse. Som resultat heraf er udviklet programmet LIMAKS efterfølgeren til LIMA og tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og Mini- MAKS. LIMAKS åbner mulighed for effektivisering af de dokumenter, der skal udfærdiges i forbindelse med matrikulær godkendelse hos Kort & Matrikelstyrelsen. - præsentation af LIMAKS-konceptet - gennemgang af sagsstruktur og dokumentsamling og brug heraf - mulighed for tilpasning af dokumenter - udarbejdelse af oversigtskort - praktiske øvelser Seminarets emner præsenteres og gennemgås via indlæg og diskussion samt ved konkrete øvelser på computer. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører, deres assistenter og teknikere, der løser opgaver i relation til matrikulær sagsudarbejdelse. Det forudsættes, at deltagerne er bekendt med MIA. Deltagerantallet er fastsat til 20. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. 4

5 Seminarlærere Seminarleder Seminarafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Landinspektør Torbjørn Pedersen, Køge m.fl. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- for øvrige deltagere. Mandag den 1. marts eller tlf Arrangements.nr Kurset afholdes torsdag den 18. marts 2010, kl hos VIA University College, Teknisk Merkantil Højskole, Horsens 5

6 Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved tinglysning af servitutter er der i henhold til de seneste ændringer i tinglysningsloven stillet krav om en geografisk stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund. I relation hertil opbygges i regi af Kort & Matrikelstyrelsen en stedfæstelsesdatabase, som på sigt skal kunne visualisere alle tinglyste servitutter. Der vil blive givet et overblik om følgende emner: - Krav til stedfæstelse af nye og eksisterende servitutter omfang, stedfæstelsesmetode og kategorisering. - Anmeldelse af nye servitutter med stedfæstelse. - Servituterklæring ved matrikulære sager. - Opdatering af stedfæstelsesdatabasen. - Gennemgang af konkrete eksempler på stedfæstelse samt erfaringsopsamling Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den praktiserende landinspektørs opgaver ved tinglysning og stedfæstelse af servitutter. Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med udformning og tinglysning af servitutter samt matrikulær sagsudarbejdelse. Deltagerantallet er fastsat til 35. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Landinspektør Lars Erik Storgård, Kort & Matrikelstyrelsen samt landinspektører fra praksis. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. 6

7 Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Mandag den 4. januar 2010 i København og Mandag den 18. januar 2010 i Fredericia eller tlf København: Arrangements nr Fredericia: Arrangements nr Kurset afholdes hhv. onsdag den 3. marts 2010 kl i Ingeniørforeningen, København og tirsdag den 16. marts 2010, kl på Trinity Konferencecenter, Fredericia. 7

8 Skel- og konflikthåndtering Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Kursets to dele skal klæde landinspektøren på til at løse de, til tider, komplicerede konflikter, der kan opstå omkring ejendomsgrænser. Kurset består af 2 dele, dels en kursusdag som tager udgangspunkt i landinspektørens afholdelse af skelforretning og de overvejelser om hævd, der knytter sig til denne type sager, dels en kursusdag med indføring og træning i konflikthåndtering, med teori og eksempler fra advokatpraksis. Foredrag, diskussion, workshop og gerne egne eksempler. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter, samt andre som arbejder med konflikter. Deltagerantallet er fastsat til ca. 40 Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Kurset forestås af landinspektør, lektor Lars Ramhøj, Aalborg Universitet. Specialkonsulent Knud Villemoes Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen. Advokat Benny Collenburg, Aagaard Advokater, Nyborg. Advokat, exam. psykoterapeut og mediator Tina Monberg, Mediationscenter A/S, samt en landinspektør fra praksis. Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S, Odense 8

9 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr moms for øvrige deltagere. I prisen er inkluderet en bog, som uddeles under kurset. Mandag den 25. januar eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2 dages internatkursus, der afholdes tirsdag den onsdag den 24. marts 2010, kl på Trinity Konferencecenter, Fredericia. 9

10 Kommuneplanjura i teori og praksis Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Materialer Det er kursets formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til kommuneplanlægningens jura. Med kommunalreformen har kommunerne fået mange nye opgaver inden for natur, miljø og planlægning. Samtidig har kommuneplanen fået en ny rolle i forhold til kommunens planlægning og administration. Kommuneplanen er bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan, og på den anden side de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, natur- miljø-, bygge og vejlovgivningen. Kurset trækker på erfaringerne med de svære eller problematiske spørgsmål fra kommuneplan 2009 og behandler bl.a. følgende emner: Kommuneplanens indhold og sammenhæng til anden planlægning ( 11-11f) Kommuneplanens tilvejebringelse ( 22a-31a) Administration af kommuneplanen ( 12 og 35-37) Sammen hæng til anden lovgivning ( 11, 12) Den digitale kommuneplan ( 54 b) Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne, opgaver og diskussion så der bliver lejlighed til at drøfte mange konkrete sager både i grupper og i plenum. Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis. Kurset henvender sig til planlæggere og sagsbehandlere i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i kommuneplanens jura. Deltagerantallet er maksimalt 35. Afgørelser, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende kursusmappe ved kursets start. 10

11 Kursuslærere Kursusleder Kursusafgift Specialkonsulent Susanne Spangsberg Christensen, Naturklagenævnet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Fuldmægtig Helle Ina Elmer, By- og Landskabsstyrelsen Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabstyrelsen Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Mandag den 8. februar eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes onsdag den 7. april 2010, kl på Hotel Storebælt, Nyborg 11

12 Matrikulære spots Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Kurset er et erfaringskursus, som har til formål at forbedre og nuancere deltagernes faglige viden og rådgivningskompetencer. Kurset er udelukkende baseret på et bredt men tilfældigt spekter af matrikulære/ ejendomsjuridiske problemstillinger fra landinspektørpraksis. Deltagerne er velkomne til at medbringe egne "sager" (som da gerne må fremsendes på forhånd). Problemerne præsenteres, identificeres og diskuteres i den samlede deltagerkreds. Der lægges vægt på, at der er god tid til at drøfte alle de faglige nuancer. Deltagernes aktive medvirken tilstræbes såvel som kommentarer som i dialog. Du kan derfor forvente, at kurset afholdes efter en fleksibel tidsplan - forløbet afhænger af, hvad der fænger, og hvad der er vigtigt for deltagerne. Kurset er åbent for alle og henvender sig navnlig praktiserende landinspektører og assistenter samt til ansatte i kommuner, der arbejder med eller får berøring med matrikulære sager. Deltagerantallet er fastsat til ca. 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Lektor, landinspektør Lars Ramhøj, Aalborg Universitet og landinspektør Knud Villemoes Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen Adjunkt landinspektør Line Hvingel, Aalborg Universitet. 12

13 Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Fredag den 12. marts eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes mandag den 12. april 2010, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle, Hotellet har egen parkering. 13

14 Landbrugsejendomme og grøn vækst Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Den nye landbrugslov med forventet ikrafttræden den 1.april 2010 byder på store forandringer i forhold til den hidtidige regulering af landbrugsejendomme. Der er således lagt op til gennemgribende ændringer vedrørende f.eks. ejerskab, arealstørrelser og placering. Ændringerne får også betydning for kommunernes planlægning. Kurset har til formål at give et overblik over de bestemmelser i hhv. landbrugsloven og planloven, som får indflydelse på matrikulære forandringer af landbrugsejendomme. Foredrag. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter, samt planmedarbejdere i kommunerne. Deltagerantallet er fastsat til 40. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Kurset forestås af landinspektør. Kurt Vagner Jensen, Direktoratet for Fødevareerhverv og Arkitekt. Bent Petersen, By- og Landskabsstyrelsen. Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S landinspektører, Odense 14

15 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Mandag den 15. februar eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes onsdag den 14. april 2010, kl på Byggecentrum, Middelfart 15

16 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder I kurset vil der blive lagt vægt på: - valg af metode og udstyr ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver - koordinatomregning i forbindelse med matrikulær måling - kontrolrutiner og procedurer ved terrestrisk måling og afsætning - kontrolrutiner og procedurer ved måling og afsætning med GPS - brug af forskellige koordinatsystemer, herunder præsentation af DKTM. Kursets emner præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion af de berørte emneområder. Kurset henvender sig særligt til landinspektører, landmålingstekniker og andre, der beskæftiger sig med opmåling og afsætning. Kurset vil give deltagerne mulighed for at foretage en bedre kvalitetsvurdering af de enkelte opmålingsmetoder samt valg af det rigtige udstyr og opmålingsprincip ved opgaveløsningerne. Deltagerantallet er fastsat til 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Lektor Jens Juhl, lektor Peter Cederholm og lektor Karsten Jensen, Aalborg Universitet. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. 16

17 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Mandag den 12. april eller tlf Arrangementsnr Kurset afholdes tirsdag den 11. maj 2010, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle. Scandic har egen parkering. 17

18 Fyraftensseminar om koordinatsystemer DKTM/ETRS89 Kursusudvalget planlæggger 2-4 fyraftensseminarer om DTKM i løbet af foråret DKTM vil erstatte både det gamle system34 og hjælpesystemet Kp2000 som koordinatsystem i opmålings-, bygge og anlægsbranchen. Der er opnået konsensus om fremover at anvende systemet og det er ved at blive indarbejdet i mange GIS- og matrikulære systemer. DTKM blev udviklet på grund af den store og varierende afstandskorrektion på op til 40 cm/km visse steder i Danmark i UTM-projektionen. Medarbejdere fra Aalborg Universitet, DTU-Space, Vejdirektoratet, Kort & Matrikelstyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening forestod udviklingen og du vil kunne møde nogle af disse på seminarerne. Tidspunkt og sted for seminarerne er endnu ikke fastlagt, men informationer om dette bliver udsendt i januar Ved evt. spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig til : Godik Sloth Godiksen, 18

19 Tinglysning og ejerlejligheder Formål Indhold Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Tinglysning og ejerlejligheder er det femte af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser. Kurset omhandler de praktiske aspekter af tinglysning af dokumenter vedr. adkomst, pant og servitutter med fokus på landinspektørens traditionelle opgaver, samt opdeling i ejerlejligheder mv. Dokumentkrav Overdragelse og overdragelsesdokumenter Ejerlejlighedsopdeling Panthaverafklaring Servitutter Kære Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Marianne Bo, Bo, Boe & Kjær A/S, Farum Niels Malmskov, Landmålergården, Vordingborg Henning Elmstrøm, LG98, Mariager Poul Moesgaard, Landmålergården, Køge 19

20 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms Mandag den 11. januar eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 9. - onsdag den 10. marts 2010 med start kl på Trinity konferencecenter, Fredericia. 20

21 Matrikulær sagsudarbejdelse Formål Indhold Kursusform Deltagelse Materiale Matrikulær sagsudarbejdelse er det første kursus i PLF regi målrettet tekniske assistenter/tekniske designere ansat i privat praksis. Kurset omhandler de praktiske aspekter af matrikulær sagsudarbejdelse med fokus på sagens dokumenter og ajourføring af matrikelkortet. De tekniske sagsdokumenter Udstykningskontrollen Landbrugssagens dokumenter Den kommunale sagsbehandling e-tinglysning LIMAks MIA Ajourføring af Matrikelkortet Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er tekniske assistenter/tekniske designere der arbejder med matrikulære sager. Kurset er åbent for alle, men medlemmer af TL vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Ved kursets start udleveres en kursusmappe med relevant materiale. 21

22 Kursuslærere Kursusleder Tilmeldingsfrist Kursusafgift Tilmelding Tid og sted Steen Utoft, Landinspektørgården I/S, Tønder Torbjørn M. Pedersen, Landmålergården I/S, Køge Pia Østergaard, Kort & Matrikelstyrelsen Lars H. Nielsen, Kort & Matrikelstyrelsen Ole Nørgaard, Geopartner, Silkeborg Mandag den 25. januar Kr ,- + moms. eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den onsdag den 24. marts 2010 med start kl på Byggecentrum, Middelfart 22

23 Markarbejdet Formål Indhold Kursusform Deltagelse Markarbejdet er det første af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Udbuddet er en gentagelse af kurset fra efteråret Kurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde. Planlægning Metodevalg Referencesystemer Datasamstilling og transformation Skelfastlæggelse Lodsejerkontakt Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og - i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant materiale. Ole Nørgaard, Geopartner A/S. Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd. Søren Ladegaard Andersen, Landinspektørgården I/S. Søren Lunde, Hvenegaard A/S. Landinspektør Steen Utoft, Landinspektørgården I/S Landinspektør Søren Lunde, Hvenegaard A/S. 23

24 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr , - + moms. Torsdag den 4. marts eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 4. onsdag den 5. maj 2010, med start kl på Byggecentrum, Middelfart. 24

25 Praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding er bindende og sker ved tilmelding på eller tlf.: Du kan også tilmelde dig ved indsendelse af tilmeldingsblanket til: Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Man kan også se udbudene på foreningens hjemmeside: Husk at oplyse mailadresse, da der efter mødet udsendes elektronisk evalueringsskema. Sidste frist for tilmelding fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Ved aflysning af kurset udsendes meddelelse inden for 1 uge efter tilmeldingsfristens udløb. Afholdes kurset, udsendes bekræftelse om optagelse normalt inden 1 måned før kursusstart. Afmelding Afmelding før tilmeldingsfristens udløb kan ske vederlagsfrit. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et administrationsgebyr på 20% af kursusafgiften, dog 75% såfremt afmelding foretages en måned inden kursets afholdelse. Kursusdeltagelse I tilfælde af overtegning på et kursus vil udvælgelsen ske ved lodtrækning. Tilmelding, der ikke efter lodtrækning kan tilgodeses, gives fortrinsstilling, såfremt kurset gentages. Efteruddannelsesudvalget kan i tilfælde af utilstrækkelig tilslutning aflyse kurset. Kursusmateriale Kursusafgift Der vil blive udleveret en kursusmappe til deltagerne med nødvendigt baggrundsmateriale. I kursusafgiften er inkluderet alle måltider under kurset. Ved internatkurser dækker betalingen desuden overnatning på enkeltværelse med bad og toilet. 25

26 Tilmeldingsblanket Den danske Landinspektørforenings efteruddannelseskurser Stilling Navn Arbejdssted EAN nr. Telefon Seminar LIMAKS 18. marts 2010 hos VIA University College, Horsens. Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning 3. marts 2010 i Ingeniørforeningen, København. 16. marts 2010 på Trinity, Fredericia. Skel- og konflikthåndtering marts 2010 på Trinity, Fredericia. Kommuneplanjura i teori og praksis 7. april 2010 på Hotel Storebælt, Nyborg. Matrikulære spots 12. april 2010 på Scandic Jacob Gade, Vejle. Landbrugsejendomme og grøn vækst 14. april 2010 på Byggecentrum, Middelfart. Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 11. maj 2010 på Scandic Jacob Gade, Vejle. PALF: Tinglysning og ejerlejligheder marts 2010 på Trinity, Fredericia. TL: Matrikulær sagsudarbejdelse marts 2010 på Byggecentrum, Middelfart. PALF: Markarbejdet maj 2010 på Byggecentrum, Middelfart. 26

27 Adresse- og telefonnøgle Scandic Jacob Gade Flegborg Vejle Tlf.: Trinity Hotel og Konferencecenter A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf.: Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart Tlf.: Ingeniørforeningen IDA Kalvebod Brygge København V Tlf.: VIA Univerity College Teknisk Merkantil Højskole Chr. M. Østergårdsvej Horsens Tlf.: Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Telefon Telefax

28 28

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Forår 2014 Kurser forår 2014 1 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 2 Sagshåndtering 3 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA

Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Vejledning: Korrekte fakturadata i matrikulære sager - rigtig placering af flueben i MIA Matrikel og Jura J.nr. Ref. jl/lahni Den 12. oktober 2012 Både landinspektørfirmaer og KMS bruger tid på fejlagtige

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Stedfæstelsen af servitutter

Stedfæstelsen af servitutter Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del Bilag 30 Offentligt Stedfæstelsen af servitutter et digitaliseringsprojekt i kritisk afvigelse INTRODUKTION Med Lov 539 af 08-06-2006 om ændring af lov om tinglysning (TL)

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU!

KAOS 2009-2010 TINGLYSNINGS- VEJLEDNING ER DU EN AF DEM? SÅ GØR DIT KRAV GÆLDENDE NU! VEJLEDNING TINGLYSNINGS- KAOS 2009-2010 Jan Schøtt-Petersen Formand for Danske BOLIGadvokater Tusindvis af danskere købte og solgte bolig. Mange tabte penge på grund af kaos i tinglysningen ER DU EN AF

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER

VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 NYBORG STRAND - DEN 7. OKTOBER Per Friborg Informatikchef VELKOMMEN TIL VEJMAN.DK ÅRSMØDE 2010 VELKOMMEN SIDE 2 Det er mig en stor glæde at kunne byde alle velkommen til det 4. vejman.dk

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem

Mini vejledning til. LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Mini vejledning til LIMAks LandInspektørens Matrikulære Administrations og KvalitetsStyringssystem Indledning LIMAks er efterfølgeren til LIMA som er tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og minimaks.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA

geoenviron ERFA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA VANDINDVINDING TORSDAG DEN 19. MARTS 2015 KL. 09.30-14.00 TRINITY HOTEL OG KONFERENCE CENTER GL. FÆRGEVEJ 30 SNOGHØJ 7000 FREDERICIA FIND VEJ Side 1 TIDSPLAN KL. 09.30 KL. 10:00 KL. 10.05 KL. 10:30 KL.

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Stedfæstelse af servitutter

Stedfæstelse af servitutter Stedfæstelse af servitutter v/ Peter Jensen Landinspektørfirmaet Vestergade 8 Århus C Lov nr. 539 af 08/06/2006 om ændring af lov om tinglysning mv. 10, stk. 5. desuden skal servituttens geografiske udstrækning

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik

Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Aktivitetsoversigt 2. halvår 2009 Oversigt over ATL s medlemsarrangementer i 2. halvår 2009: Velkommen til ATL s medlemsarrangementer. Arrangementerne er

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf.

Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 UDDANNELSESUDVALGET. Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2014 Anette Knudsen Formand for UU i Kreds 6 Hvilevej 12 3070 Snekkersten Tlf. 6014 3058 Kursusprogram for 2014 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 7

Indholdsfortegnelse. Forord 7 Indholdsfortegnelse Forord 7 1 Indledning 8 1.1 Baggrund 8 1.2 Kort som projekteringsgrundlag 8 1.3 Topografiske kort 8 1.4 Tekniske grundkort 9 1.5 Situationsplaner 10 1.6 Matrikelkortet 10 2 Landmåling

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013

Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 Vejledning i stedfæstelsesopgaver i relation til den digitale tinglysning 2009-2013 (15. marts 2013, version 2.7) Ændringer fra 25. juni 2010 er markeret med rødt Ændringer fra 15. marts 2013 er martkeret

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015.

KLUBMESTERSKABER 2015. Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. KLUBMESTERSKABER 2015 Hej alle, Hermed programmet for klubmesterskaberne 2015. Du kan også finde programmet på vores hjemmeside www.hareskovbadminton.dk Hvis der bliver lavet betydelige ændringer i programmet,

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Landmålergården. Søren Nørmølle, Landinspektør, afdelingschef Hvidovre

Landmålergården. Søren Nørmølle, Landinspektør, afdelingschef Hvidovre Landmålergården Søren Nørmølle, Landinspektør, afdelingschef Hvidovre Landmålergården er et af Danmarks største landinspektørfirmaer + 90 ansatte 11 partnere 22 landinspektører med beskikkelse 10 kontorer

Læs mere

Børnekonferencen 2015

Børnekonferencen 2015 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 49 Offentligt Børnekonferencen 2015 Ida Schwartz Rasmus Alenkær Gry Rambusch Steen Wackerhausen Benny Andersen Thomas Adelskov Vibe Klarup Voetmann

Læs mere

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015

Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte AEU 2015 AEU 2015 Seminar for administrative medarbejdere Om kommunikation og samarbejde på tværs af organisatoriske niveauer i Info Målgruppe Administrative medarbejdere samt gruppe- og/eller teamledere, som arbejder

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 Information om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM

Læs mere

PharmaNet. Kursusplan - efterår 2010. Version : 1.0

PharmaNet. Kursusplan - efterår 2010. Version : 1.0 Kursusplan - efterår 2010 Version : 1.0 07.05.2010 Kursusplan 1 LOGISTIK VIDEREGÅENDE... 3 2 LOGISTIK DOSISPAKKEAPOTEK... 4 3 BOGHOLDERI VIDEREGÅENDE... 5 4 EKSPEDITION VIDEREGÅENDE... 6 5 TILMELDING...

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Sommeruniversitet 2013

Sommeruniversitet 2013 Sommeruniversitet 2013 - Friske vitaminer med handlekraft Ta med på Sommeruniversitetet 2013! Så er Sommeruniversitetet her igen. Fra mandag 1. juli til onsdag 3. juli 2013 har alle ledere i Silkeborg

Læs mere