Den danske Landinspektørforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Landinspektørforening"

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening Seminar om LIMAKS E-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning PALF-kurser Tinglysning og ejerlejligheder Markarbejdet TL-kursus Matrikulær sagsudarbejdelse Kursusprogram forår 2010

2 Formand Efteruddannelsesudvalgets medlemmer Michael Hammer, Hjørring Kommune Nørregade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Bent Hulegaard Jensen, Geopartner Lillelundvej 35, 7400 Herning Tlf.: Godik Sloth Godiksen, Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: Anders Heebøll, LIFA A/S Andresens Købmandsgård 3, 1., 5300 Kerteminde Tlf.: Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf.: Line Træholt Hvingel, Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 side 14 side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26 Side 27 Seminar om LIMAKS Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Fyraftensseminar DKTM/ETRS89 PALF-kurset: Tinglysning og ejerlejligheder TL-kurset: Matrikulær sagsudarbejdelse: PALF-kurset: Markarbejdet Praktiske oplysninger Tilmeldingsblanket Adresse- og telefonnøgle 3

4 Seminar om LIMAKS Landinspektørens Matrikulære Administrations og Kvalitetsstyringssystem Formål Seminarform Deltagelse Materiale I regi af PLF der til stadighed har fokus på adgang og organisering af de digitale data, der indgår i matrikulær sagsudarbejdelse. Som resultat heraf er udviklet programmet LIMAKS efterfølgeren til LIMA og tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og Mini- MAKS. LIMAKS åbner mulighed for effektivisering af de dokumenter, der skal udfærdiges i forbindelse med matrikulær godkendelse hos Kort & Matrikelstyrelsen. - præsentation af LIMAKS-konceptet - gennemgang af sagsstruktur og dokumentsamling og brug heraf - mulighed for tilpasning af dokumenter - udarbejdelse af oversigtskort - praktiske øvelser Seminarets emner præsenteres og gennemgås via indlæg og diskussion samt ved konkrete øvelser på computer. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører, deres assistenter og teknikere, der løser opgaver i relation til matrikulær sagsudarbejdelse. Det forudsættes, at deltagerne er bekendt med MIA. Deltagerantallet er fastsat til 20. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. 4

5 Seminarlærere Seminarleder Seminarafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Landinspektør Torbjørn Pedersen, Køge m.fl. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- for øvrige deltagere. Mandag den 1. marts eller tlf Arrangements.nr Kurset afholdes torsdag den 18. marts 2010, kl hos VIA University College, Teknisk Merkantil Højskole, Horsens 5

6 Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved tinglysning af servitutter er der i henhold til de seneste ændringer i tinglysningsloven stillet krav om en geografisk stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund. I relation hertil opbygges i regi af Kort & Matrikelstyrelsen en stedfæstelsesdatabase, som på sigt skal kunne visualisere alle tinglyste servitutter. Der vil blive givet et overblik om følgende emner: - Krav til stedfæstelse af nye og eksisterende servitutter omfang, stedfæstelsesmetode og kategorisering. - Anmeldelse af nye servitutter med stedfæstelse. - Servituterklæring ved matrikulære sager. - Opdatering af stedfæstelsesdatabasen. - Gennemgang af konkrete eksempler på stedfæstelse samt erfaringsopsamling Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den praktiserende landinspektørs opgaver ved tinglysning og stedfæstelse af servitutter. Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med udformning og tinglysning af servitutter samt matrikulær sagsudarbejdelse. Deltagerantallet er fastsat til 35. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Landinspektør Lars Erik Storgård, Kort & Matrikelstyrelsen samt landinspektører fra praksis. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. 6

7 Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Mandag den 4. januar 2010 i København og Mandag den 18. januar 2010 i Fredericia eller tlf København: Arrangements nr Fredericia: Arrangements nr Kurset afholdes hhv. onsdag den 3. marts 2010 kl i Ingeniørforeningen, København og tirsdag den 16. marts 2010, kl på Trinity Konferencecenter, Fredericia. 7

8 Skel- og konflikthåndtering Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Kursets to dele skal klæde landinspektøren på til at løse de, til tider, komplicerede konflikter, der kan opstå omkring ejendomsgrænser. Kurset består af 2 dele, dels en kursusdag som tager udgangspunkt i landinspektørens afholdelse af skelforretning og de overvejelser om hævd, der knytter sig til denne type sager, dels en kursusdag med indføring og træning i konflikthåndtering, med teori og eksempler fra advokatpraksis. Foredrag, diskussion, workshop og gerne egne eksempler. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter, samt andre som arbejder med konflikter. Deltagerantallet er fastsat til ca. 40 Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Kurset forestås af landinspektør, lektor Lars Ramhøj, Aalborg Universitet. Specialkonsulent Knud Villemoes Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen. Advokat Benny Collenburg, Aagaard Advokater, Nyborg. Advokat, exam. psykoterapeut og mediator Tina Monberg, Mediationscenter A/S, samt en landinspektør fra praksis. Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S, Odense 8

9 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr moms for øvrige deltagere. I prisen er inkluderet en bog, som uddeles under kurset. Mandag den 25. januar eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2 dages internatkursus, der afholdes tirsdag den onsdag den 24. marts 2010, kl på Trinity Konferencecenter, Fredericia. 9

10 Kommuneplanjura i teori og praksis Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Materialer Det er kursets formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til kommuneplanlægningens jura. Med kommunalreformen har kommunerne fået mange nye opgaver inden for natur, miljø og planlægning. Samtidig har kommuneplanen fået en ny rolle i forhold til kommunens planlægning og administration. Kommuneplanen er bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan, og på den anden side de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, natur- miljø-, bygge og vejlovgivningen. Kurset trækker på erfaringerne med de svære eller problematiske spørgsmål fra kommuneplan 2009 og behandler bl.a. følgende emner: Kommuneplanens indhold og sammenhæng til anden planlægning ( 11-11f) Kommuneplanens tilvejebringelse ( 22a-31a) Administration af kommuneplanen ( 12 og 35-37) Sammen hæng til anden lovgivning ( 11, 12) Den digitale kommuneplan ( 54 b) Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne, opgaver og diskussion så der bliver lejlighed til at drøfte mange konkrete sager både i grupper og i plenum. Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis. Kurset henvender sig til planlæggere og sagsbehandlere i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i kommuneplanens jura. Deltagerantallet er maksimalt 35. Afgørelser, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende kursusmappe ved kursets start. 10

11 Kursuslærere Kursusleder Kursusafgift Specialkonsulent Susanne Spangsberg Christensen, Naturklagenævnet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Fuldmægtig Helle Ina Elmer, By- og Landskabsstyrelsen Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabstyrelsen Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Mandag den 8. februar eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes onsdag den 7. april 2010, kl på Hotel Storebælt, Nyborg 11

12 Matrikulære spots Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Kurset er et erfaringskursus, som har til formål at forbedre og nuancere deltagernes faglige viden og rådgivningskompetencer. Kurset er udelukkende baseret på et bredt men tilfældigt spekter af matrikulære/ ejendomsjuridiske problemstillinger fra landinspektørpraksis. Deltagerne er velkomne til at medbringe egne "sager" (som da gerne må fremsendes på forhånd). Problemerne præsenteres, identificeres og diskuteres i den samlede deltagerkreds. Der lægges vægt på, at der er god tid til at drøfte alle de faglige nuancer. Deltagernes aktive medvirken tilstræbes såvel som kommentarer som i dialog. Du kan derfor forvente, at kurset afholdes efter en fleksibel tidsplan - forløbet afhænger af, hvad der fænger, og hvad der er vigtigt for deltagerne. Kurset er åbent for alle og henvender sig navnlig praktiserende landinspektører og assistenter samt til ansatte i kommuner, der arbejder med eller får berøring med matrikulære sager. Deltagerantallet er fastsat til ca. 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Lektor, landinspektør Lars Ramhøj, Aalborg Universitet og landinspektør Knud Villemoes Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen Adjunkt landinspektør Line Hvingel, Aalborg Universitet. 12

13 Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Fredag den 12. marts eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes mandag den 12. april 2010, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle, Hotellet har egen parkering. 13

14 Landbrugsejendomme og grøn vækst Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Den nye landbrugslov med forventet ikrafttræden den 1.april 2010 byder på store forandringer i forhold til den hidtidige regulering af landbrugsejendomme. Der er således lagt op til gennemgribende ændringer vedrørende f.eks. ejerskab, arealstørrelser og placering. Ændringerne får også betydning for kommunernes planlægning. Kurset har til formål at give et overblik over de bestemmelser i hhv. landbrugsloven og planloven, som får indflydelse på matrikulære forandringer af landbrugsejendomme. Foredrag. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter, samt planmedarbejdere i kommunerne. Deltagerantallet er fastsat til 40. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Kurset forestås af landinspektør. Kurt Vagner Jensen, Direktoratet for Fødevareerhverv og Arkitekt. Bent Petersen, By- og Landskabsstyrelsen. Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S landinspektører, Odense 14

15 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Mandag den 15. februar eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes onsdag den 14. april 2010, kl på Byggecentrum, Middelfart 15

16 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder I kurset vil der blive lagt vægt på: - valg af metode og udstyr ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver - koordinatomregning i forbindelse med matrikulær måling - kontrolrutiner og procedurer ved terrestrisk måling og afsætning - kontrolrutiner og procedurer ved måling og afsætning med GPS - brug af forskellige koordinatsystemer, herunder præsentation af DKTM. Kursets emner præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion af de berørte emneområder. Kurset henvender sig særligt til landinspektører, landmålingstekniker og andre, der beskæftiger sig med opmåling og afsætning. Kurset vil give deltagerne mulighed for at foretage en bedre kvalitetsvurdering af de enkelte opmålingsmetoder samt valg af det rigtige udstyr og opmålingsprincip ved opgaveløsningerne. Deltagerantallet er fastsat til 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Lektor Jens Juhl, lektor Peter Cederholm og lektor Karsten Jensen, Aalborg Universitet. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. 16

17 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Mandag den 12. april eller tlf Arrangementsnr Kurset afholdes tirsdag den 11. maj 2010, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle. Scandic har egen parkering. 17

18 Fyraftensseminar om koordinatsystemer DKTM/ETRS89 Kursusudvalget planlæggger 2-4 fyraftensseminarer om DTKM i løbet af foråret DKTM vil erstatte både det gamle system34 og hjælpesystemet Kp2000 som koordinatsystem i opmålings-, bygge og anlægsbranchen. Der er opnået konsensus om fremover at anvende systemet og det er ved at blive indarbejdet i mange GIS- og matrikulære systemer. DTKM blev udviklet på grund af den store og varierende afstandskorrektion på op til 40 cm/km visse steder i Danmark i UTM-projektionen. Medarbejdere fra Aalborg Universitet, DTU-Space, Vejdirektoratet, Kort & Matrikelstyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening forestod udviklingen og du vil kunne møde nogle af disse på seminarerne. Tidspunkt og sted for seminarerne er endnu ikke fastlagt, men informationer om dette bliver udsendt i januar Ved evt. spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig til : Godik Sloth Godiksen, 18

19 Tinglysning og ejerlejligheder Formål Indhold Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Tinglysning og ejerlejligheder er det femte af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser. Kurset omhandler de praktiske aspekter af tinglysning af dokumenter vedr. adkomst, pant og servitutter med fokus på landinspektørens traditionelle opgaver, samt opdeling i ejerlejligheder mv. Dokumentkrav Overdragelse og overdragelsesdokumenter Ejerlejlighedsopdeling Panthaverafklaring Servitutter Kære Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Marianne Bo, Bo, Boe & Kjær A/S, Farum Niels Malmskov, Landmålergården, Vordingborg Henning Elmstrøm, LG98, Mariager Poul Moesgaard, Landmålergården, Køge 19

20 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms Mandag den 11. januar eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 9. - onsdag den 10. marts 2010 med start kl på Trinity konferencecenter, Fredericia. 20

21 Matrikulær sagsudarbejdelse Formål Indhold Kursusform Deltagelse Materiale Matrikulær sagsudarbejdelse er det første kursus i PLF regi målrettet tekniske assistenter/tekniske designere ansat i privat praksis. Kurset omhandler de praktiske aspekter af matrikulær sagsudarbejdelse med fokus på sagens dokumenter og ajourføring af matrikelkortet. De tekniske sagsdokumenter Udstykningskontrollen Landbrugssagens dokumenter Den kommunale sagsbehandling e-tinglysning LIMAks MIA Ajourføring af Matrikelkortet Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er tekniske assistenter/tekniske designere der arbejder med matrikulære sager. Kurset er åbent for alle, men medlemmer af TL vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Ved kursets start udleveres en kursusmappe med relevant materiale. 21

22 Kursuslærere Kursusleder Tilmeldingsfrist Kursusafgift Tilmelding Tid og sted Steen Utoft, Landinspektørgården I/S, Tønder Torbjørn M. Pedersen, Landmålergården I/S, Køge Pia Østergaard, Kort & Matrikelstyrelsen Lars H. Nielsen, Kort & Matrikelstyrelsen Ole Nørgaard, Geopartner, Silkeborg Mandag den 25. januar Kr ,- + moms. eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den onsdag den 24. marts 2010 med start kl på Byggecentrum, Middelfart 22

23 Markarbejdet Formål Indhold Kursusform Deltagelse Markarbejdet er det første af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Udbuddet er en gentagelse af kurset fra efteråret Kurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde. Planlægning Metodevalg Referencesystemer Datasamstilling og transformation Skelfastlæggelse Lodsejerkontakt Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og - i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant materiale. Ole Nørgaard, Geopartner A/S. Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd. Søren Ladegaard Andersen, Landinspektørgården I/S. Søren Lunde, Hvenegaard A/S. Landinspektør Steen Utoft, Landinspektørgården I/S Landinspektør Søren Lunde, Hvenegaard A/S. 23

24 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr , - + moms. Torsdag den 4. marts eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 4. onsdag den 5. maj 2010, med start kl på Byggecentrum, Middelfart. 24

25 Praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding er bindende og sker ved tilmelding på eller tlf.: Du kan også tilmelde dig ved indsendelse af tilmeldingsblanket til: Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Man kan også se udbudene på foreningens hjemmeside: Husk at oplyse mailadresse, da der efter mødet udsendes elektronisk evalueringsskema. Sidste frist for tilmelding fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Ved aflysning af kurset udsendes meddelelse inden for 1 uge efter tilmeldingsfristens udløb. Afholdes kurset, udsendes bekræftelse om optagelse normalt inden 1 måned før kursusstart. Afmelding Afmelding før tilmeldingsfristens udløb kan ske vederlagsfrit. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et administrationsgebyr på 20% af kursusafgiften, dog 75% såfremt afmelding foretages en måned inden kursets afholdelse. Kursusdeltagelse I tilfælde af overtegning på et kursus vil udvælgelsen ske ved lodtrækning. Tilmelding, der ikke efter lodtrækning kan tilgodeses, gives fortrinsstilling, såfremt kurset gentages. Efteruddannelsesudvalget kan i tilfælde af utilstrækkelig tilslutning aflyse kurset. Kursusmateriale Kursusafgift Der vil blive udleveret en kursusmappe til deltagerne med nødvendigt baggrundsmateriale. I kursusafgiften er inkluderet alle måltider under kurset. Ved internatkurser dækker betalingen desuden overnatning på enkeltværelse med bad og toilet. 25

26 Tilmeldingsblanket Den danske Landinspektørforenings efteruddannelseskurser Stilling Navn Arbejdssted EAN nr. Telefon Seminar LIMAKS 18. marts 2010 hos VIA University College, Horsens. Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning 3. marts 2010 i Ingeniørforeningen, København. 16. marts 2010 på Trinity, Fredericia. Skel- og konflikthåndtering marts 2010 på Trinity, Fredericia. Kommuneplanjura i teori og praksis 7. april 2010 på Hotel Storebælt, Nyborg. Matrikulære spots 12. april 2010 på Scandic Jacob Gade, Vejle. Landbrugsejendomme og grøn vækst 14. april 2010 på Byggecentrum, Middelfart. Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 11. maj 2010 på Scandic Jacob Gade, Vejle. PALF: Tinglysning og ejerlejligheder marts 2010 på Trinity, Fredericia. TL: Matrikulær sagsudarbejdelse marts 2010 på Byggecentrum, Middelfart. PALF: Markarbejdet maj 2010 på Byggecentrum, Middelfart. 26

27 Adresse- og telefonnøgle Scandic Jacob Gade Flegborg Vejle Tlf.: Trinity Hotel og Konferencecenter A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf.: Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart Tlf.: Ingeniørforeningen IDA Kalvebod Brygge København V Tlf.: VIA Univerity College Teknisk Merkantil Højskole Chr. M. Østergårdsvej Horsens Tlf.: Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Telefon Telefax

28 28

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Forår 2014 Kurser forår 2014 1 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 2 Sagshåndtering 3 MIA-kursus Et kursus i matrikulær indberetning og ajourføring

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Skeltvister forebyggelse og løsning

Skeltvister forebyggelse og løsning Skeltvister forebyggelse og løsning Tanja L. Skovsgaard - landinspektør, tansk@land.aau.dk ErhvervsPhD stipendiat : Kort & Matrikelstyrelsen/Aalborg Universitet Torben Juulsager - landinspektør, tgj@geopartner.dk

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000

Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 Forsøg med udarbejdelse af matrikulære sager i System 2000 hos praktiserende landinspektører i Sønderjylland Den 31. maj 2006 Miljøministeriet Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8 2400 København NV

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen er den 6. juli 2015 eller

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse... 5 Døvblindhed og kompenserende

Læs mere

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632)

Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) PROGRAM for kursus: Projektledelse modul 2, 3 og eksamen (K2632) Udvikling Tid og sted Modul 2: 18.-20. september 2007 på Trinity Hotel og konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Modul

Læs mere

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark

GeoForum Rogaland seminar i DK. Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark GeoForum Rogaland seminar i DK --- Landinspektørens rolle i ejendomsdannelsen Danmark Torben Juulsager, tgj@geopartner.dk Partner: Geopartner Landinspektører A/S Formand: Praktiserende Landinspektørers

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, forår 2016 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale planlæggere af forebyggelse Formålet er at styrke deltagernes kompetencer til planlægning, implementering

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2013

Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Kursuskatalog for frivillige forår 2013 Velkommen til kursusåret 2013! Kære frivillige Som noget nyt er vi i PTU begyndt at udbyde kurser til alle vores frivillige. Det er derfor Husk at os oplyse en glæde

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Markarbejdet. Tirsdag den november, kl Trinity Hotel og Konferencecenter

Markarbejdet. Tirsdag den november, kl Trinity Hotel og Konferencecenter Markarbejdet Tirsdag den 18.-19. november, kl. 9.00-16.00 Trinity Hotel og Konferencecenter Kursuslærer Landinspektør Mogens Lang Nielsen, LandSyd I/S Landinspektør Steen Utoft, LandSyd I/S Landinspektør

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Varmeplanuddannelse for kommunale sagsbehandlere

Varmeplanuddannelse for kommunale sagsbehandlere Varmeplanuddannelse for kommunale sagsbehandlere Udbytte Varmeplanudannelsen giver en grundig introduktion til kommunernes sagsbehandling efter lov om varmeplanlægning. Hertil kommer særligt en juridisk

Læs mere

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014

ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI 2013 / 2014 ROIIT AKADEMI TILBYDER I 2013 / 2014 UNIKKE KURSER OG SEMINARER, HVOR DU, DER ER SÆRLIGT INTERESSERET I LEDELSE AF WEB OG IT TIL DIN VIRKSOMHED, KAN FÅ UNDERVISNING PÅ ET FAGLIGT

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE

BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE BEHANDLING AF ANSØGNINGER OM MATRIKULÆRE FORANDRINGER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne pjece henvender sig til grundejere, som ansøger om matrikulære forandringer. Du kan her finde praktiske oplysninger om ansøgning,

Læs mere

OPSTARTSSEMINAR FOR ALKOHOLKOORDINATORER I FORBINDELSE MED PROJEKTET ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN

OPSTARTSSEMINAR FOR ALKOHOLKOORDINATORER I FORBINDELSE MED PROJEKTET ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN OPSTARTSSEMINAR FOR ALKOHOLKOORDINATORER I FORBINDELSE MED PROJEKTET ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN Den 22. april til den 24. april 2008 i Middelfart samt den 20. maj og den 21. maj 2008 i Odense OM SEMINARET

Læs mere

Fagligt forsvarligt eller omsorgsvigt? Er det tid til at få et nyt værktøj i tandværktøjskassen på mælketandsområdet.

Fagligt forsvarligt eller omsorgsvigt? Er det tid til at få et nyt værktøj i tandværktøjskassen på mælketandsområdet. Fagligt forsvarligt eller omsorgsvigt? Er det tid til at få et nyt værktøj i tandværktøjskassen på mælketandsområdet. Temadag om personlighedsforstyrrelser Røsnæskursus 12. og 13. maj 2011 på kursuscenter

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax:

Orientering fra DM-Uddannelse Tlf.: Fax: Nr. 6 November 2012 Vedr. kursusplan for 2012/2013 Der er stadig ledige pladser på nedenstående kurser. Kurser 2012/13 Informationsmateriale for nedenstående kurser finder du på hjemmesiden under Uddannelsesorienteringer

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007.

Kort & Matrikelstyrelsen skal anmode om, at eventuelle bemærkninger til udkastet er meddelt styrelsen senest den 16. november 2007. Matrikel- og Juraområdet J.nr. KMS-200-00010 Ref. jes Den 26. oktober 2007 Høring om udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder Hermed fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder,

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet FEBRUAR, MARTS, APRIL, MAJ 2014 Gratis kurser Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde med Københavns

Læs mere

Instruktørkursus Xhale rygestop for unge. Afdelingen for Kommunesamarbejde

Instruktørkursus Xhale rygestop for unge. Afdelingen for Kommunesamarbejde Instruktørkursus Xhale rygestop for unge Afdelingen for Kommunesamarbejde Instruktørkursus Xhale rygestop for unge Fokus på kurset Deltagerne får redskaber og materialer til at gennemføre rygestopkurser,

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ

Rylevej. Forslag til Kommuneplantillæg , Horsens by TEKNIK OG MILJØ Rylevej Forslag til Kommuneplantillæg 12-2011, Horsens by TEKNIK OG MILJØ KOMMUNEPLANTILLÆG 12-2011 3 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind indholdet i

Læs mere

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse

Projektleder2 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse 2005 er videreuddannelse og netværk, målrettet projektledere og andre biblioteksansatte med erfaring i projektledelse Projektleder2-2005 tilbyder viden og information om projektledelse på højt fagligt

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis

Positive Devicance Academy. Træning i PD praksis Positive Devicance Academy Træning i PD praksis 1 Træning i PD praksis 1.1 Formål Formålet med kurset er todelt. Dels at deltagerne får et udvidet teoretisk og praktisk indblik i PD-metoden og dels at

Læs mere

KURSER 2016. Svømmebadskurser 2016. Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi

KURSER 2016. Svømmebadskurser 2016. Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi KURSER 2016 Svømmebadskurser 2016 Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi Kurser 2016 SVØMMEBADSTEKNIK FØRSTE DEL SVØMMEBADSTEKNIK ANDEN DEL SVØMMEBADSTEKNIK TREDJE DEL Kursusnr.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Hvilket kursus skal du på? Kursusprogram vinter/forår 2009/2010

Hvilket kursus skal du på? Kursusprogram vinter/forår 2009/2010 Hvilket kursus skal du på? Kursusprogram vinter/forår 2009/2010 Arbejdsmiljølovgivningens obligatoriske SIKKERHEDSKURSUS (37 timer) i Århus & København Ikke bare for en sikkerheds skyld, men fordi det

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten?

Pædagogikum. Kurser for vejledere og kursusledere. Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere Er du kursusleder eller vejleder, og vil du gerne arbejde kompetent med vejledning af kandidaten? Er du interesseret i at støtte kandidatens udvikling mod

Læs mere

Svømmebadskurser 2014

Svømmebadskurser 2014 KURSER 2014 Svømmebadskurser 2014 Center for Indeklima og Bygningsundersøgelser Svømmebadsteknologi Kurser 2014 SVØMMEBADSTEKNIK FØRSTE DEL SVØMMEBADSTEKNIK ANDEN DEL SVØMMEBADSTEKNIK TREDJE DEL Kursusnr.

Læs mere

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data

To kurser i analyse og kodning af kvalitative data To kurser i analyse og kodning af kvalitative data Kursus 1. Displayværksted v/ professor Peter Dahler-Larsen, Syddansk Universitet (2. juni 2008, kl. 9-12) Læsere af kvalitative forskningsrapporter føler

Læs mere

Udbudskursus med fokus på affald

Udbudskursus med fokus på affald udbud kriterier kontrakter Udbudskursus med fokus på affald Den 10. 11. september 2014 i Svendborg Formål og målgruppe Formålet med kurset er, at du får en viden, så du kan gennemføre et udbud uden at

Læs mere

Specialpædagogik i praksis -

Specialpædagogik i praksis - Danmarks Specialpædagogiske Forening Vingstedkurset 2011 Specialpædagogik i praksis - En særlig indsats! 2. 4. november 2011 Økonomisk støttet af www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter

IT Contract Manager Grønland Forår 2010. Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter IT Contract Manager Grønland Forår 2010 Intensiv uddannelse i IT-ret og alle typer IT-kontrakter Hvad er IT Contract Manager-uddannelsen IT Contract Manager er en uddannelse for personer, der arbejder

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Velkommen på kursus i 2012-2013

Velkommen på kursus i 2012-2013 Kursusprogram 2012-2013 Velkommen på kursus i 2012-2013 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Velkommen på kursus i 2013-2014

Velkommen på kursus i 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Velkommen på kursus i 2013-2014 BO-VESTs kursusudvalg ønsker at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver der skal løses, og byder hermed velkommen

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk

Kursusprogram VLT Drives 2015. www.vlt.dk Kursusprogram VLT Drives 2015 Grundkursus VLT Basis KURSUS 1 Målgruppe Kurset henvender sig til teknisk personale, som arbejder med projektering, installation og vedligeholdelse af udstyr, hvori der indgår

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N.

Tid og sted oktober 2003 og januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. KURSUSPROGRAM Rådgivning - et kursus for nyansatte rådgivere Tid og sted 8.-9. oktober 2003 og 27.-29. januar 2004 på AgroForum Koldkærgård, Udkærsvej 10, 8200 Århus N. Baggrund Som nyansat rådgiver står

Læs mere

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder

Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder. Brobjergskolen 8000 Århus C. Tidspunkt Sted Kontaktperson / kursusleder Kurser foråret 2010 Ungdomskultur i foreningen Torsdag den 4. marts 2010 kl. 19-22 Henrik Koch, ÅUF tlf. 8613 8911 e-mail: henrik@aau.dk Kommunikation udfordringer i Århus Tirsdag den 16. marts 2010 Henrik

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk

2015-2016. kursusprogram. www.abf-rep.dk 2015-2016 kursusprogram 13 BYGGERI Byggearbejder i andelsboligforeningen København 11.02.16 kl. 17-20 Esbjerg 14.03.16 kl. 19-22 Ekstern advokat Kurset tager udgangspunkt i andelsboligforeningens rolle

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S

Bilag 6. Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T. Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Bilag 6 Referat M I L J Ø M I N I S T E R I E T Hans Jacobsen, Kortkontoret, Esbjerg Kommune Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd I/S Mette Kjærsgaard, Matrikel- og Juraområdet, KMS KORT & MATRIKELSTYRELSEN

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif.

Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com. Kim Jessing Mobil: 2928 4354. Telefon: 4326 2770 Email: breddekonsulent@dtrif. Spørgsmål rettes til Atletik Orientering Rulleskøjte Triathlon DIF Judy Jacobsen Telefon: 4326 2312 Email: judy@dansk-atletik.dk Carsten Lausten Mobil: 22417520 Mail: carstenlausten@hotmail.com Ole Knudsen

Læs mere

P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8

P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8 P L A N L D 2 O V S A G E 0 0 8 danske planchefer Dansk BYGNINGSINSPEKTØR Forening INDBYDELSE08 By- og Landskabsstyrelsen (Byer og Landsplan), Kommunalteknisk Chefforening, Dansk Bygningsinspektørforening

Læs mere

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri

Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Forskeruddannelsesprogrammet i Fysisk Aktivitet & Bevægeapparatet udbyder nu Klinimetri Vurdering af egenskaber hos kliniske måleredskaber. Syddansk Universitet Campusvej 55 5230 Odense M. 14. 16. december

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

CHOKOLADE OG KONFEKTUREFREMSTILLING

CHOKOLADE OG KONFEKTUREFREMSTILLING CHOKOLADE OG KONFEKTUREFREMSTILLING KURSUSPROGRAM FOR SKANDINAVIEN 2011-13 PRAKTISKE CHOKOLADEKURSER KURSUSPROGRAM 2011-2013 Siden 2008 har Kold college været akkrediteret som Callebaut Chocolate Akademi

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2017 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Tilmeldingsfristen for kurser afviklet før 15. sept. er 28. juni, for kursusdatoer

Læs mere

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2014 Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne.

Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Her kan alle klubbens trænere få inspiration på samme kursus - og samtidig give hinanden sparring på hverdagens udfordringer. Store Kursusdag - 7. januar 2012 i Dronninglund hallerne. Håndboldens Store

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer.

Tænd din ildsjæl. Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013. Generator foredrag, kurser og konferencer. www.foredragogkonferencer. Tænd din ildsjæl Et kursus om teenagecoaching og relationskompetence for fagfolk, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden Den 05. 06.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle

Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november Hotel Munkebjerg Munkebjergvej Vejle Specialtandlægen som mellemleder 2. og 3. november 2016 Hotel Munkebjerg Munkebjergvej 125 7100 Vejle Velkommen til kursus for specialtandlægen som mellemleder Mange specialtandlæger i den kommunale tandpleje

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB

KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB KURSUS UNDER VARME HIMMELSTRØG MED STOR FAGLIGHED OG FOKUS PÅ SKAT, MOMS, REVISION OG REGNSKAB SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING Revitax A/S tilbyder et ugekursus, som opfylder kravene til revisorers efteruddannelse.

Læs mere