Den danske Landinspektørforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den danske Landinspektørforening"

Transkript

1 Den danske Landinspektørforening Seminar om LIMAKS E-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning PALF-kurser Tinglysning og ejerlejligheder Markarbejdet TL-kursus Matrikulær sagsudarbejdelse Kursusprogram forår 2010

2 Formand Efteruddannelsesudvalgets medlemmer Michael Hammer, Hjørring Kommune Nørregade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Bent Hulegaard Jensen, Geopartner Lillelundvej 35, 7400 Herning Tlf.: Godik Sloth Godiksen, Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: Anders Heebøll, LIFA A/S Andresens Købmandsgård 3, 1., 5300 Kerteminde Tlf.: Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Tlf.: Line Træholt Hvingel, Aalborg Universitet Fibigerstræde Aalborg Ø Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 12 side 14 side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 26 Side 27 Seminar om LIMAKS Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning Skel- og konflikthåndtering Kommuneplanjura i teori og praksis Matrikulære spots Landbrugsejendomme og grøn vækst Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Fyraftensseminar DKTM/ETRS89 PALF-kurset: Tinglysning og ejerlejligheder TL-kurset: Matrikulær sagsudarbejdelse: PALF-kurset: Markarbejdet Praktiske oplysninger Tilmeldingsblanket Adresse- og telefonnøgle 3

4 Seminar om LIMAKS Landinspektørens Matrikulære Administrations og Kvalitetsstyringssystem Formål Seminarform Deltagelse Materiale I regi af PLF der til stadighed har fokus på adgang og organisering af de digitale data, der indgår i matrikulær sagsudarbejdelse. Som resultat heraf er udviklet programmet LIMAKS efterfølgeren til LIMA og tilpasset den ændrede datastruktur i MIA3 og Mini- MAKS. LIMAKS åbner mulighed for effektivisering af de dokumenter, der skal udfærdiges i forbindelse med matrikulær godkendelse hos Kort & Matrikelstyrelsen. - præsentation af LIMAKS-konceptet - gennemgang af sagsstruktur og dokumentsamling og brug heraf - mulighed for tilpasning af dokumenter - udarbejdelse af oversigtskort - praktiske øvelser Seminarets emner præsenteres og gennemgås via indlæg og diskussion samt ved konkrete øvelser på computer. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører, deres assistenter og teknikere, der løser opgaver i relation til matrikulær sagsudarbejdelse. Det forudsættes, at deltagerne er bekendt med MIA. Deltagerantallet er fastsat til 20. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. 4

5 Seminarlærere Seminarleder Seminarafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Landinspektør Torbjørn Pedersen, Køge m.fl. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- for øvrige deltagere. Mandag den 1. marts eller tlf Arrangements.nr Kurset afholdes torsdag den 18. marts 2010, kl hos VIA University College, Teknisk Merkantil Højskole, Horsens 5

6 Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved tinglysning af servitutter er der i henhold til de seneste ændringer i tinglysningsloven stillet krav om en geografisk stedfæstelse af servitutter og bygninger på lejet grund. I relation hertil opbygges i regi af Kort & Matrikelstyrelsen en stedfæstelsesdatabase, som på sigt skal kunne visualisere alle tinglyste servitutter. Der vil blive givet et overblik om følgende emner: - Krav til stedfæstelse af nye og eksisterende servitutter omfang, stedfæstelsesmetode og kategorisering. - Anmeldelse af nye servitutter med stedfæstelse. - Servituterklæring ved matrikulære sager. - Opdatering af stedfæstelsesdatabasen. - Gennemgang af konkrete eksempler på stedfæstelse samt erfaringsopsamling Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den praktiserende landinspektørs opgaver ved tinglysning og stedfæstelse af servitutter. Kurset henvender sig til personer, der beskæftiger sig med udformning og tinglysning af servitutter samt matrikulær sagsudarbejdelse. Deltagerantallet er fastsat til 35. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Landinspektør Lars Erik Storgård, Kort & Matrikelstyrelsen samt landinspektører fra praksis. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. 6

7 Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Mandag den 4. januar 2010 i København og Mandag den 18. januar 2010 i Fredericia eller tlf København: Arrangements nr Fredericia: Arrangements nr Kurset afholdes hhv. onsdag den 3. marts 2010 kl i Ingeniørforeningen, København og tirsdag den 16. marts 2010, kl på Trinity Konferencecenter, Fredericia. 7

8 Skel- og konflikthåndtering Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Kursets to dele skal klæde landinspektøren på til at løse de, til tider, komplicerede konflikter, der kan opstå omkring ejendomsgrænser. Kurset består af 2 dele, dels en kursusdag som tager udgangspunkt i landinspektørens afholdelse af skelforretning og de overvejelser om hævd, der knytter sig til denne type sager, dels en kursusdag med indføring og træning i konflikthåndtering, med teori og eksempler fra advokatpraksis. Foredrag, diskussion, workshop og gerne egne eksempler. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter, samt andre som arbejder med konflikter. Deltagerantallet er fastsat til ca. 40 Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Kurset forestås af landinspektør, lektor Lars Ramhøj, Aalborg Universitet. Specialkonsulent Knud Villemoes Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen. Advokat Benny Collenburg, Aagaard Advokater, Nyborg. Advokat, exam. psykoterapeut og mediator Tina Monberg, Mediationscenter A/S, samt en landinspektør fra praksis. Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S, Odense 8

9 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr moms for øvrige deltagere. I prisen er inkluderet en bog, som uddeles under kurset. Mandag den 25. januar eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2 dages internatkursus, der afholdes tirsdag den onsdag den 24. marts 2010, kl på Trinity Konferencecenter, Fredericia. 9

10 Kommuneplanjura i teori og praksis Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Materialer Det er kursets formål, at give deltagerne et detaljeret kendskab til kommuneplanlægningens jura. Med kommunalreformen har kommunerne fået mange nye opgaver inden for natur, miljø og planlægning. Samtidig har kommuneplanen fået en ny rolle i forhold til kommunens planlægning og administration. Kommuneplanen er bindeled mellem på den ene side landsplanlægningen og den regionale udviklingsplan, og på den anden side de bestemmelser om anvendelse mv. af den enkelte ejendom, der fastlægges i lokalplaner og ved enkeltafgørelser efter bl.a. plan-, natur- miljø-, bygge og vejlovgivningen. Kurset trækker på erfaringerne med de svære eller problematiske spørgsmål fra kommuneplan 2009 og behandler bl.a. følgende emner: Kommuneplanens indhold og sammenhæng til anden planlægning ( 11-11f) Kommuneplanens tilvejebringelse ( 22a-31a) Administration af kommuneplanen ( 12 og 35-37) Sammen hæng til anden lovgivning ( 11, 12) Den digitale kommuneplan ( 54 b) Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursuslærerne, opgaver og diskussion så der bliver lejlighed til at drøfte mange konkrete sager både i grupper og i plenum. Emnerne belyses med en række eksempler fra praksis. Kurset henvender sig til planlæggere og sagsbehandlere i kommuner, landinspektørfirmaer og andre, der ønsker en detaljeret indføring i kommuneplanens jura. Deltagerantallet er maksimalt 35. Afgørelser, eksempler og baggrundsmateriale udleveres i en omfattende kursusmappe ved kursets start. 10

11 Kursuslærere Kursusleder Kursusafgift Specialkonsulent Susanne Spangsberg Christensen, Naturklagenævnet Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabsstyrelsen Fuldmægtig Helle Ina Elmer, By- og Landskabsstyrelsen Landinspektør Helle Witt, By- og Landskabstyrelsen Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Mandag den 8. februar eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes onsdag den 7. april 2010, kl på Hotel Storebælt, Nyborg 11

12 Matrikulære spots Formål Kursusindhold Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Kurset er et erfaringskursus, som har til formål at forbedre og nuancere deltagernes faglige viden og rådgivningskompetencer. Kurset er udelukkende baseret på et bredt men tilfældigt spekter af matrikulære/ ejendomsjuridiske problemstillinger fra landinspektørpraksis. Deltagerne er velkomne til at medbringe egne "sager" (som da gerne må fremsendes på forhånd). Problemerne præsenteres, identificeres og diskuteres i den samlede deltagerkreds. Der lægges vægt på, at der er god tid til at drøfte alle de faglige nuancer. Deltagernes aktive medvirken tilstræbes såvel som kommentarer som i dialog. Du kan derfor forvente, at kurset afholdes efter en fleksibel tidsplan - forløbet afhænger af, hvad der fænger, og hvad der er vigtigt for deltagerne. Kurset er åbent for alle og henvender sig navnlig praktiserende landinspektører og assistenter samt til ansatte i kommuner, der arbejder med eller får berøring med matrikulære sager. Deltagerantallet er fastsat til ca. 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Lektor, landinspektør Lars Ramhøj, Aalborg Universitet og landinspektør Knud Villemoes Hansen, Kort & Matrikelstyrelsen Adjunkt landinspektør Line Hvingel, Aalborg Universitet. 12

13 Kursusafgift Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Fredag den 12. marts eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes mandag den 12. april 2010, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle, Hotellet har egen parkering. 13

14 Landbrugsejendomme og grøn vækst Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Den nye landbrugslov med forventet ikrafttræden den 1.april 2010 byder på store forandringer i forhold til den hidtidige regulering af landbrugsejendomme. Der er således lagt op til gennemgribende ændringer vedrørende f.eks. ejerskab, arealstørrelser og placering. Ændringerne får også betydning for kommunernes planlægning. Kurset har til formål at give et overblik over de bestemmelser i hhv. landbrugsloven og planloven, som får indflydelse på matrikulære forandringer af landbrugsejendomme. Foredrag. Kurset henvender sig til praktiserende landinspektører og landinspektørassistenter, samt planmedarbejdere i kommunerne. Deltagerantallet er fastsat til 40. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Kurset forestås af landinspektør. Kurt Vagner Jensen, Direktoratet for Fødevareerhverv og Arkitekt. Bent Petersen, By- og Landskabsstyrelsen. Landinspektør Anders Heebøll, LIFA A/S landinspektører, Odense 14

15 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere Mandag den 15. februar eller tlf Arrangements nr Kurset afholdes onsdag den 14. april 2010, kl på Byggecentrum, Middelfart 15

16 Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning Formål Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder I kurset vil der blive lagt vægt på: - valg af metode og udstyr ved opmåling og afsætning af såvel tekniske som matrikulære opgaver - koordinatomregning i forbindelse med matrikulær måling - kontrolrutiner og procedurer ved terrestrisk måling og afsætning - kontrolrutiner og procedurer ved måling og afsætning med GPS - brug af forskellige koordinatsystemer, herunder præsentation af DKTM. Kursets emner præsenteres gennem oplæg fra kursuslærerne. Under og efter oplæggene er der mulighed for diskussion af de berørte emneområder. Kurset henvender sig særligt til landinspektører, landmålingstekniker og andre, der beskæftiger sig med opmåling og afsætning. Kurset vil give deltagerne mulighed for at foretage en bedre kvalitetsvurdering af de enkelte opmålingsmetoder samt valg af det rigtige udstyr og opmålingsprincip ved opgaveløsningerne. Deltagerantallet er fastsat til 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Lektor Jens Juhl, lektor Peter Cederholm og lektor Karsten Jensen, Aalborg Universitet. Landinspektør Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet/Geopartner Landinspektørgården a/s. 16

17 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms for medlemmer af Den danske Landinspektørforening og for medlemmer af Ingeniørforeningen. Kr ,- + moms for øvrige deltagere. Mandag den 12. april eller tlf Arrangementsnr Kurset afholdes tirsdag den 11. maj 2010, kl på Scandic Jacob Gade, Vejle. Scandic har egen parkering. 17

18 Fyraftensseminar om koordinatsystemer DKTM/ETRS89 Kursusudvalget planlæggger 2-4 fyraftensseminarer om DTKM i løbet af foråret DKTM vil erstatte både det gamle system34 og hjælpesystemet Kp2000 som koordinatsystem i opmålings-, bygge og anlægsbranchen. Der er opnået konsensus om fremover at anvende systemet og det er ved at blive indarbejdet i mange GIS- og matrikulære systemer. DTKM blev udviklet på grund af den store og varierende afstandskorrektion på op til 40 cm/km visse steder i Danmark i UTM-projektionen. Medarbejdere fra Aalborg Universitet, DTU-Space, Vejdirektoratet, Kort & Matrikelstyrelsen og Praktiserende Landinspektørers Forening forestod udviklingen og du vil kunne møde nogle af disse på seminarerne. Tidspunkt og sted for seminarerne er endnu ikke fastlagt, men informationer om dette bliver udsendt i januar Ved evt. spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at henvende dig til : Godik Sloth Godiksen, 18

19 Tinglysning og ejerlejligheder Formål Indhold Kursusform Deltagelse Materiale Kursuslærere Kursusleder Tinglysning og ejerlejligheder er det femte af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Deltagelse forudsætter ikke, at man har deltaget i de forudgående kurser. Kurset omhandler de praktiske aspekter af tinglysning af dokumenter vedr. adkomst, pant og servitutter med fokus på landinspektørens traditionelle opgaver, samt opdeling i ejerlejligheder mv. Dokumentkrav Overdragelse og overdragelsesdokumenter Ejerlejlighedsopdeling Panthaverafklaring Servitutter Kære Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant baggrundsmateriale. Marianne Bo, Bo, Boe & Kjær A/S, Farum Niels Malmskov, Landmålergården, Vordingborg Henning Elmstrøm, LG98, Mariager Poul Moesgaard, Landmålergården, Køge 19

20 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr ,- + moms Mandag den 11. januar eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 9. - onsdag den 10. marts 2010 med start kl på Trinity konferencecenter, Fredericia. 20

21 Matrikulær sagsudarbejdelse Formål Indhold Kursusform Deltagelse Materiale Matrikulær sagsudarbejdelse er det første kursus i PLF regi målrettet tekniske assistenter/tekniske designere ansat i privat praksis. Kurset omhandler de praktiske aspekter af matrikulær sagsudarbejdelse med fokus på sagens dokumenter og ajourføring af matrikelkortet. De tekniske sagsdokumenter Udstykningskontrollen Landbrugssagens dokumenter Den kommunale sagsbehandling e-tinglysning LIMAks MIA Ajourføring af Matrikelkortet Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er tekniske assistenter/tekniske designere der arbejder med matrikulære sager. Kurset er åbent for alle, men medlemmer af TL vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Ved kursets start udleveres en kursusmappe med relevant materiale. 21

22 Kursuslærere Kursusleder Tilmeldingsfrist Kursusafgift Tilmelding Tid og sted Steen Utoft, Landinspektørgården I/S, Tønder Torbjørn M. Pedersen, Landmålergården I/S, Køge Pia Østergaard, Kort & Matrikelstyrelsen Lars H. Nielsen, Kort & Matrikelstyrelsen Ole Nørgaard, Geopartner, Silkeborg Mandag den 25. januar Kr ,- + moms. eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den onsdag den 24. marts 2010 med start kl på Byggecentrum, Middelfart 22

23 Markarbejdet Formål Indhold Kursusform Deltagelse Markarbejdet er det første af 6 kurser i den af PALF og PLF etablerede kursusrække for assistenter uden beskikkelse. Udbuddet er en gentagelse af kurset fra efteråret Kurset omhandler forberedelse og gennemførelse af markarbejdet med hovedvægt på det matrikulære markarbejde. Planlægning Metodevalg Referencesystemer Datasamstilling og transformation Skelfastlæggelse Lodsejerkontakt Kurset er en kombination af indlæg baseret på erfaringer og eksempler fra praksis, diskussion i plenum og - i mindre omfang gruppearbejde. Målgruppen er de yngre assistenter uden beskikkelse. Kurset skal ses som værende målrettet mod beskikkelsen. Kurset er åbent for alle, men assistenter med mindre end 4 års ansættelse i praksis vil have fortrinsret i tilfælde af overtegning. Maksimalt deltagerantal er fastsat til 30. Materiale Kursuslærere Kursusleder Ved kursets begyndelse udleveres en kursusmappe med relevant materiale. Ole Nørgaard, Geopartner A/S. Mogens Lang Nielsen, Landinspektørerne Syd. Søren Ladegaard Andersen, Landinspektørgården I/S. Søren Lunde, Hvenegaard A/S. Landinspektør Steen Utoft, Landinspektørgården I/S Landinspektør Søren Lunde, Hvenegaard A/S. 23

24 Kursusafgift Tilmeldingsfrist Tilmelding Tid og sted Kr , - + moms. Torsdag den 4. marts eller tlf Arrangements nr Kurset er et 2-dages internatkursus, der afholdes tirsdag den 4. onsdag den 5. maj 2010, med start kl på Byggecentrum, Middelfart. 24

25 Praktiske oplysninger Tilmelding Tilmelding er bindende og sker ved tilmelding på eller tlf.: Du kan også tilmelde dig ved indsendelse af tilmeldingsblanket til: Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Man kan også se udbudene på foreningens hjemmeside: Husk at oplyse mailadresse, da der efter mødet udsendes elektronisk evalueringsskema. Sidste frist for tilmelding fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse. Ved aflysning af kurset udsendes meddelelse inden for 1 uge efter tilmeldingsfristens udløb. Afholdes kurset, udsendes bekræftelse om optagelse normalt inden 1 måned før kursusstart. Afmelding Afmelding før tilmeldingsfristens udløb kan ske vederlagsfrit. Ved afmelding efter tilmeldingsfristens udløb opkræves et administrationsgebyr på 20% af kursusafgiften, dog 75% såfremt afmelding foretages en måned inden kursets afholdelse. Kursusdeltagelse I tilfælde af overtegning på et kursus vil udvælgelsen ske ved lodtrækning. Tilmelding, der ikke efter lodtrækning kan tilgodeses, gives fortrinsstilling, såfremt kurset gentages. Efteruddannelsesudvalget kan i tilfælde af utilstrækkelig tilslutning aflyse kurset. Kursusmateriale Kursusafgift Der vil blive udleveret en kursusmappe til deltagerne med nødvendigt baggrundsmateriale. I kursusafgiften er inkluderet alle måltider under kurset. Ved internatkurser dækker betalingen desuden overnatning på enkeltværelse med bad og toilet. 25

26 Tilmeldingsblanket Den danske Landinspektørforenings efteruddannelseskurser Stilling Navn Arbejdssted EAN nr. Telefon Seminar LIMAKS 18. marts 2010 hos VIA University College, Horsens. Stedfæstelse af servitutter ved e-tinglysning 3. marts 2010 i Ingeniørforeningen, København. 16. marts 2010 på Trinity, Fredericia. Skel- og konflikthåndtering marts 2010 på Trinity, Fredericia. Kommuneplanjura i teori og praksis 7. april 2010 på Hotel Storebælt, Nyborg. Matrikulære spots 12. april 2010 på Scandic Jacob Gade, Vejle. Landbrugsejendomme og grøn vækst 14. april 2010 på Byggecentrum, Middelfart. Kvalitetskontrol ved opmåling og afsætning 11. maj 2010 på Scandic Jacob Gade, Vejle. PALF: Tinglysning og ejerlejligheder marts 2010 på Trinity, Fredericia. TL: Matrikulær sagsudarbejdelse marts 2010 på Byggecentrum, Middelfart. PALF: Markarbejdet maj 2010 på Byggecentrum, Middelfart. 26

27 Adresse- og telefonnøgle Scandic Jacob Gade Flegborg Vejle Tlf.: Trinity Hotel og Konferencecenter A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Tlf.: Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart Tlf.: Ingeniørforeningen IDA Kalvebod Brygge København V Tlf.: VIA Univerity College Teknisk Merkantil Højskole Chr. M. Østergårdsvej Horsens Tlf.: Den danske Landinspektørforening Kalvebod Brygge København V Telefon Telefax

28 28

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Kursusprogram Efterår 2014 Indhold kurser Dato sted Efterår 2014 3 Brug af droner ved kortlægningsopgaver torsdag, oktober 09, 2014 Fredericia 4 Detailhandel i et 360º

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk

Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk Tilmeld dig kurserne på www.ejendomsforeningen.dk program forår 2009 2 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet

Læs mere

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG 2011 1 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i,

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1

NR.1/09. Marts. Målebladet NR1/09 1 NR.1/09 Marts Målebladet NR1/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag:10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

den danske landinspektørforening

den danske landinspektørforening den danske landinspektørforening Beretning 2014 Den danske landinspektørforening Beretning 3: Indledning Indledning 4: Politikområder fokus på 1. Regeringens Vækstpakke 2014 2. Landinspektøruddannelsen

Læs mere

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER

forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER forbundet kommunikation og sprog / nummer 36 / januar / 2009 KURSER KOMMUNIKATION OG SPROG EFTERUDDANNELSE KOMMUNIKATION SIDE 3 / LEDELSE SIDE 6 SALG OG MARKETING SIDE 8 / SPROG SIDE 9 IT OG WEB SIDE 14

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole Center for Drift og Vedligehold På Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold erhverver den studerende de nødvendige værktøjer og kompetencer

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

Økonomi- og omkostningsstyring

Økonomi- og omkostningsstyring Økonomi- og omkostningsstyring Nye vinde i økonomistyringen Et intensivt og målrettet kompetencegivende kursus for økonomimedarbejdere i de nye regioner Kursus i Århus forår 2007 52629_AAU_nye vinde.indd

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering

Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering Efter- og videreuddannelse Master i teknisk-videnskabelig miljøvurdering AAU2008-09 Indhold Miljøvurdering... 3 Uddannelsens formål... 4 Målgruppe og jobprofil... 4 Indhold og opbygning... 5 Arbejdsform...

Læs mere

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi

KURSER. Nyt om tilbudsloven nu med annonceringspligt Praktisk udbudsret Tilgængelighed. Økonomi og nøgletal Totaløkonomi KURSER & KONFERENCER Februar 2009 Udpluk af aktuelle kurser og konferencer hos Byggecentrum 1 Uddannelser Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer Bygherrekompetencer Projekterings og byggeprocessen bips

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere