Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Miljø- og Energiudvalget, Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Side 1

2 Miljø- og Energiudvalget, Indholdsfortegnelse 13 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Miljøog Energiudvalget Danseplads på Østerstrand - deltagelse i udviklingsprojket Orientering: Status for støj fra Den Ny Lillebæltsbro og motorvejen Lukket - Orientering...14 Side 2

3 Miljø- og Energiudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 Miljø- og Energiudvalget, Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Miljø- og Energiudvalget Sagsnr.:15/2496 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Grønne aktiviteter 0,410 0,662 0,252-0,193 0,059 Miljøbeskyttelse 0,357 0,752 0,395-0,384 0,011 Vandløb 1,412 2,136 0,724-0,724 0,000 Kysten 1,190 1,116-0,074 0,000-0,074 Natur 0,776 0,835 0,059-0,059 0,000 Kommunale skove 0,067 0,071 0,004 0,000 0,004 Serviceudgifter i alt 4,212 5,572 1,360-1,360 0,000 Drift i alt 4,212 5,572 1,360-1,360 0,000 Anlæg Miljøbeskyttelse 0,000 1,000 1,000-1,000 0,000 Naturplan 1,118 1,440 0,322-0,322 0,000 Vandløb 0,397 0,132-0,265 0,265 0,000 Anlæg i alt 1,515 2,572 1,057-1,057 0,000 Serviceudgifter i alt 5,727 8,144 2,417-2,417 0,000 Drift Brugerfinansieret Affaldsbehandling -16,091-11,175 4,916-1,500 3,416 Brugerfinansieret drift i alt Anlæg Brugerfinansieret -16,091-11,175 4,916-1,500 3,416 Side 4

5 Miljø- og Energiudvalget, Affaldsbehandling 0,953 14,508 13,555-11,055 2,500 Brugerfinansieret anlæg i alt 0,953 14,508 13,555-11,055 2,500 Brugerfinansieret i alt -15,138 3,333 18,471-12,555 5,916 Total -9,411 11,477 20,888-14,972 5,916 Regnskab 2014 Det regnskabsmæssige resultat viser et overskud på 20,888 mio. kr., som fremkommer på følgende måde: Skattefinansieret, drift På det skattefinansierede område viser regnskabsresultatet et overskud på 1,360 mio. kr. Overskuddet skyldes generelt, at en række opgaver/projekter af forskellige årsager er blevet udskudt. Midlerne ønskes overført via spar-/låneordningen 2014/2015 til følgende opgaver/projekter, der for alles vedkommende er disponeret og alle understøtter mål og indsatser i Natur- og Miljøpolitik : Grønne aktiviteter Der overføres -0,193 mio. kr. hovedsagelig til strategisk energiplan samt til videreførelse af udskudte projekter. Miljøbeskyttelse Der overføres -0,384 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter/projekter. Midlerne skal hovedsagelig bruges til udarbejdelse af indsatsplan Skærbæk, opfølgning på klimatilpasningsplan, afslutning af risikostyringsplan og miljøgodkendelse af havdambrug m.v. Vandløb Der overføres -0,724 mio. kr. til opgaver vedrørende regulativrevisioner samt gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Kysten Regnskabsresultat viser et underskud på -0,074 mio. kr. Underskuddet finansieres af udvalgets ramme. Natur Der overføres -0,059 mio. kr. til videreførelse af naturtiltag. Skoven Regnskabsresultatet viser et overskud på 0,004 mio. kr. Beløbet indgår i udvalgets ramme. Skattefinansieret, anlæg Side 5

6 Miljø- og Energiudvalget, På det skattefinansierede område, anlæg viser regnskabsresultatet et overskud på 1,057 mio. kr. Beløbet ønskes overført på følgende måde: Restmidlerne -1,000 mio. kr. overføres til projekt: Oprensning jordforurening Carl Rosesvej. Projektet forventes først påbegyndt i Restmidlerne på -0,833 overføres til opkøb af Vandværkssøerne. Paddesøprojektet: Regnskabsresultatet viser et underskud på 0,511 mio. kr., som overføres til 2015, til videreførelse af projektet, idet projektet først forventes afsluttet i 2015, hvor tilskudsmidlerne ligeledes indgå. Vandløb, restaureringsprojekter: Regnskabsresultatet viser et underskud på 0,265 mio. kr. Underskuddet forventes finansieret i Affaldsbehandling, drift På det brugerfinansierede område, drift viser regnskabsresultatet et overskud på samlet 4,916 mio. kr., hvor de -1,500 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende 3,416 mio. kr. indgår i kommunens kasse. Renovation Overskuddet på 5,195 mio. kr. skyldes hovedsagelig, at der har været mindre udgifter end forventet i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt til indsamlingen. I 2015 er taksten nedsat. Deponi Underskuddet på -0,279 mio.kr. skyldes driftsmæssige udsving. Underskuddet trækkes af kommunens kasse. Affaldsbehandling, anlæg På det brugerfinansierede område, anlæg viser regnskabsresultatet et overskud på 13,555 mio. kr., hvor de -11,055 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De -11,055 mio. kr. ønskes anvendt til anskaffelse af indsamlingsbiler til genbrugscentret, til indkøb af gummiged samt til videreførelse af affaldsressourceprojektet på genbrugspladserne og til køb af fejemaskine og gravemaskine på Deponiet. De resterende 2,500 mio. kr. indgår i kommunens kasse. Spar/lån For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Miljøog Energiudvalget specifikation spar-lån 2014 på sagen. Status på indsatsområder Side 6

7 Miljø- og Energiudvalget, I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder, jf. bilag på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Se sagsbeskrivelsen. Indstillinger: Teknik & Miljø og Strategisk Planlægning indstiller, 1. At regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. At status på indsatsområder tages til efterretning Bilag: Åben - Miljø og Energiudvalget, drift oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Miljø og Energiudvalget, anlæg oversigt over spar/lån 2014/l 2015.pdf Åben - Affald og Genbrug spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Affald og Genbrug anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.xls.pdf Åben - Miljø og Energi 2014 status på indsatsområder.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : 1) Regnskabssagen a) Godkendt som indstillet b) Status for indsatsområder blev taget til efterretning Side 7

8 Miljø- og Energiudvalget, Danseplads på Østerstrand - deltagelse i udviklingsprojket Sagsnr.:15/1905 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Lokale- og Anlægsfondens projekt har til hensigt at støtte det igangværende projekt Ta fat om dansen, der skal gøre den almindelige dansker aktiv på dansegulvet. Ta fat om dansen er et projekt, der er støttet af Nordea-fonden med 20 millioner kr., og det involverer mere end 20 kommuner i landet. Fredericia Kommune er aktiv deltager i projektet gennem Den Kreative Skole. Teknik & Miljø har sammen med Kultur, Idræt & Turisme samt Den Kreative Skole ansøgt Lokale- og Anlægsfonden om deltagelse i deres seneste projekt Udvikling af udendørs dansepladser. Fonden har givet tilsagn og udvalgt Fredericia Kommune samt Kolding og Holstebro Kommune til at kunne deltage i projektet. Formålet er at få mulighed for tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til at anlægge en udendørs danseplads på Østerstrand. Udover at rumme dans som aktivitet skal dansepladsen være multifunktionel og tilbyde opholdsmuligheder og mulighed for andre bevægelses- og kulturaktiviteter. En udendørs danseplads vil således kunne anvendes som lokalt samlings- og aktivitetssted året rundt og vil kunne anvendes til afholdelse af alsidige kultur- og bevægelsesaktiviteter. Projektdeltagelsen skal i løbet af foråret resultere i forslag til en udendørs danseplads samt efterfølgende realisering i efteråret 2015 med forventet indvielse i Økonomiske konsekvenser: Dansepladsen kan blive realiseret med op til 50 % i støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, dog maksimalt kr. ekskl. moms. Det forudsættes således, at kommunen realiserer den resterende del, der i praksis vil være op til kr. Lokale- og Anlægsfonden har således som kriterium, at dansepladsen skal kunne realiseres for maksimalt kr. inkl. moms eksklusiv udgifter til eventuel nødvendig forsyning. Teknik og Miljø indstiller at finansieringen findes ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Vurdering: En danseplads vil være en meget god og spændende mulighed for at stimulere og videreudvikle dansemiljøet i Fredericia - både i forbindelse med Fredericias deltagelse i Dansefyrtårn Trekanten og i forbindelse med kommunens værtskab for talentmiljøet i "Unge på vej", som er Dansefyrtårnets Ungekompagni. Dansepladsen vil for eksempel kunne benyttes til at lægge undervisningen som udendørs træning i sommerhalvåret, både for Den Kreative Skole, Dansefyrtårnet og Musical Akademiet, men også for byens dansemiljø i form af etablerede danseskoler som LB dans samt foreninger som Tangoforeningen samt ikke Side 8

9 Miljø- og Energiudvalget, mindst for byens borgere i alle aldre. Herudover kan pladsen bruges ved opvisninger, forestillinger og performances af alle mulige slags. Etablering af en fremtidig danseplads er en oplagt mulighed for at tænke fremadrettet, så også helt nye aktiviteter i Fredericia og Trekantområdet kan foregå på faciliteterne. Sigtet er, at dansepladsen anlægges på den centrale del af Østerstrand tæt på café, toiletfaciliteter mv. Dette vil passe godt ind i de tanker om udviklingen af Østerstrand, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende udkast til Vision Østerstrand, idet dansepladsen vil kunne ses som en forbedring af opholdsmulighederne for strandens gæster generelt såvel som en forskønnelse af Østerstrand. En placering tæt ved café, toiletter mv. vil indebære behov for en flytning af det eksisterende parkeringsareal til den nordlige strandeng, der tidligere har tjent som p-plads på stranden, og en omdannelse af det nuværende parkeringsareal til opholdsareal. Foruden deltagelse i projektet Udvikling af udendørs dansepladser har Teknik & Miljø ansøgt Friluftsrådet om tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv og modtaget kr. pr. 1. februar Tilskuddet ydes til etablering af et handicapvenligt bade- og picknickanlæg samt en rampe mellem strandsti og vand, som foruden handicappede også tilgodeser ældres, børnefamiliers samt andre borgeres behov for bedre adgang til stranden. Med mulighed for flere og bedre strandoplevelser året rundt har projektet fokus på at skabe flere værdifulde naturoplevelser og at øge sundheden for borgere og besøgende i Fredericia. Endvidere har Teknik & Miljø pr. 1. marts 2015 ansøgt Trygfonden om midler til etablering af en svømmesnegl. Trygfonden fokuserer under temaet Respekt for vand på sikkerhed, og føle- samt ledepæle formet som en snegl vil netop gøre det sikkert for barnet, den ældre, den handicappede eller blot den uøvede svømmer at bevæge sig ud i vandet. Samtidig vil svømmesneglen stå som et inspirerende og smukt landmark på Østerstrand. Der forventes svar på ansøgningen indenfor de næste måneder. Vision Østerstrand vil blive forelagt til fornyet behandling i Miljø- og Energiudvalget på udvalgsmødet i april. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at 1. At samarbejdet med Lokale- og Anlægsfonden gennemføres med henblik på realisering af multifunktionel danseplads på Østerstrand i efteråret At den kommunale udgifterne på maksimalt kroner finansieres ved prioriteringer indenfor udvalgets ramme Side 9

10 Miljø- og Energiudvalget, Bilag: Åben - Situationsplan_danseplads Østerstrand.pdf Åben - Kortbilag.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Punktet udsættes idet der ønskes et fællesmøde med Miljø- og Energiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, om visionen for Østerstand, med henblik på en afklaring af, om dansepladsen skal etableres. Side 10

11 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Status for støj fra Den Ny Lillebæltsbro og motorvejen Sagsnr.:15/1997 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: I maj 2013 orienterede Natur & Miljø det daværende Miljøudvalg om status for støj fra trafikken i Fredericia Kommune. Da der sidenhen er kommet en ny støjhandlingsplan for statens veje, og da der fortsat for nogle borgere opleves generende støj fra motorvejen, indeholder denne orientering en status for støj fra motorvejen inkl. Lillebæltsbroen. I efteråret 2013 offentliggjorde Vejdirektoratet en støjhandlingsplan for for statens veje. Af denne fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger i Fredericia Kommune er steget markant i forhold til antallet anført i handlingsplanen fra 2008 (se herunder). Antal boliger 2008 Antal boliger db db db >73 db I alt Baggrunden for det øgede antal støjbelastede boliger er regneteknisk. Vejdirektoratet har i 2013 regnet med en højere hastighed end den skiltede hastighed på 110 km/t, men derimod med den typiske gennemsnitshastighed på 117 km/t. Derudover er der beregnet i en større afstand fra motorvejen, således at alle boliger i den laveste kategori (53-58 db) nu er medregnet. Vejdirektoratet vurderer, at den nye støjkortlægning er mere præcis end støjkortlægningen, som handleplanen fra 2008 er baseret på. I forbindelse med høring på Vejdirektoratets handleplan i 2013 afgav Fredericia Kommune et høringssvar, bl.a. vedrørende en afklaring af det øgede antal støjbelastede boliger i Fredericia Kommune samt med en bemærkning omkring støjudbredelsen fra Den Ny Lillebæltsbro, der skyldes dilatationsfugerne, som tydeligt høres i omgivelserne. Der er ikke fundet en teknisk løsning på problemet med støj fra dilatationsfugerne. I handleplanen fra 2013 er der 4 områder i Fredericia Kommune, der indgår i den videre planlægning vedrørende etablering af støjskærme på motorvejsnettet. De 4 områder ses af kortet herunder: Side 11

12 Miljø- og Energiudvalget, Ifølge nye oplysninger fra Vejdirektoratet er udbygningen af motorvejen mellem Fredericia og Kolding ikke bevilget, hvorfor de planlagte projekter i den forbindelse ikke gennemføres. Det betyder, at de 4 projekter fra støjhandleplanen skal prioriteres sammen med Vejdirektoratets øvrige projekter. Vejdirektoratets støjpulje for er disponeret, og projekterne i Fredericia Kommune er ikke kommet med i en konkret prioritering. Det er uvist, om der fra folketinget bevilges penge til en ny støjpulje, og dermed uvist, om nogen af de 4 projekter gennemføres indenfor de nærmeste år. I forbindelse med Vejdirektoratets høring af handleplanen for statens veje blev der i august 2013 afholdt et møde mellem Middelfart og Fredericia kommuner for at drøfte en eventuel fælles henvendelse til Vejdirektoratet. På mødet var der enighed om, at der med fordel kunne laves en fælles henvendelse til Vejdirektoratet vedr. Lillebæltsbroen samt en pressemeddelelse om kommunernes samarbejde og støjkortlægning af broen. Det endte dog med, at Middelfart og Fredericia kommuner enkeltvis afgav høringssvar til Vejdirektoratet og ikke lavede en pressemeddelelse. Middelfart Kommune har, ligesom Fredericia Kommune, ikke siden foretaget sig yderligere i sagen. Side 12

13 Miljø- og Energiudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Lillebæltsbroen.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning, idet Miljø- og Energiudvalget ønskede, at der rettes henvendelse til Vejdirektoratet vedrørende støjbelastningen fra Den Ny Lillebæltsbro og motorvejen. Side 13

14 Miljø- og Energiudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:15/224 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 14

15 Miljø- og Energiudvalget, Underskriftsside Christian Bro Kenny Bruun Olsen Steen Wrist Ørts Kurt Halling Cecilie R. Schultz

16 Bilag: Miljø og Energiudvalget, drift oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14134/15

17 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Miljø- og Energiudvalget Miljø og energi Serviceudgifter Grønne aktiviteter BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Miljøbeskyttelse BÅT Vandløb Endelig spar/lån 2014/2015 BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Natur&Miljø, drift endelig spar/lån 13/14 Naturpleje BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Natur&Miljø, drift endelig spar/lån 13/14 Godkendelsesstat us

18 Bilag: Miljø og Energiudvalget, anlæg oversigt over spar/lån 2014/l 2015.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14152/15

19 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Godkendelsesstatus G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Skattefinansieret område Anlægsudgifter Miljø- og Energiudvalget Miljø og energi Skattefinansieret anlæg i øvrigt Miljø og energi, øvrige skatteanlæg BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Natur & Miljø, anlæg endelig spar/lån 2013/

20 Bilag: Affald og Genbrug spar/lån 2014/2015.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14302/15

21 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Godkendelsesstatus G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Brugerfinansieret område Drift Miljø- og Energiudvalget Miljø og energi Brugerfinansieret område Affaldsbehandling BÅT Affald & Genbrug, drift endelig spar/lån 2013/2014 Endelig spar/lån 2014/

22 Bilag: Affald og Genbrug anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.xls.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14304/15

23 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Anlæg - Affald & Genbrug Genbrugscenter Total Anskaffelse af indsamlingsbiler Genbrugspladser Total Køb af gummiged BÅT Lossepladsen Total BÅT Indkøb af 1 stk. ballepresser BÅT REnescience BÅT Containere BÅT Køb af fejemaskine BÅT Køb af gravemaskine BÅT Tilpasning af EU-deponikrav BÅT Godkendelsesstat us

24 Bilag: Miljø og Energi 2014 status på indsatsområder.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14590/15

25 Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: 1. Energi og klima A. Vi vil mindske brugen af fossile brændstoffer ved at reducere energiforbruget og satse målrettet på vedvarende energi. Indsatsen skal lede til en markant reduktion af udledningen af CO 2 i Fredericia Kommune som geografisk område. B. Vi vil samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner mv. om udvikling af metoder til energieffektivisering, produktion af vedvarende energi og omlægning til vedvarende energi. Opdateret pr Status: Strategisk energiplan Fredericia Kommune deltager i et tværkommunalt samarbejde om strategisk energiplanlægning i Region Syddanmark. Parallelt hermed arbejdes der på en strategisk energiplan for Fredericia Kommune. En konkret handlingsplan for reduktion af energiforbruget og forøgelse af anvendelsen af vedvarende energi vil indgå som en del af den strategiske energiplan for Fredericia Kommune. I efteråret 2014 er der afholdt møder med en række interessenter på energiområdet, og i november 2014 er der i samarbejde med Fredericia Erhvervsforening afholdt en workshop for virksomheder og forsyningsselskaber til en drøftelse af Fredericia Kommunes handlemuligheder og erhvervsmæssige styrkepositioner i forhold til en grøn omstilling. Som en del af det tværkommunale samarbejde i Region Syddanmark arbejdes der med grøn omstilling af energiforbruget i landsbyer udenfor fjernvarmeområderne. I Fredericia Kommune er der foreløbig indledt et samarbejde med Gl. Pjedsted Grundejerforening og Herslev Borgerforening. REnescience Sammen med DONG Energy og Kolding og Middelfart kommuner er Fredericia Kommune bevilget midler fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til etablering af et REnescience demonstrationsanlæg til behandling af organisk affald. Udbetaling af støtten fra EUDP afhænger af, at der indgås en samarbejdsaftale mellem parterne. I forbindelse med drøftelserne om en samarbejdsaftale og en afklaring af ejerforhold har kommunerne fået udarbejdet et juridisk notat om mulige ejerkonstruktioner. Hermed er det blevet afdækket, at behandlingen af det organiske affald uanset ejerkonstruktion af et evt. anlæg skal udbydes. Derfor kan DONG Energy ikke, som de ønsker, få sikkerhed for modtagelse af alt det organiske affald fra kommunerne i minimum en 10-årig periode. Miljø- og Energiudvalget besluttede derfor i oktober 2014 at afbryde samarbejdet med DONG Energy og dermed også at træde ud af EUDP-projektet. Transport I marts 2013 blev Fredericia Kommune certificeret som grøn transportkommune af Trafikstyrelsen på baggrund af kommunens mål og handleplan for nedbringelse af CO 2 -udledningen fra den kommunale transport. I 2014 er kommunen på baggrund af en afrapportering af opnåede resultater og kommende indsatser blevet recertificeret af Trafikstyrelsen. I forbindelse med Fredericia Kommunes deltagelse i mobilitetsprojektet Formel M, der blev afsluttet i foråret 2014, er der arbejdet med konkrete tiltag, der skal mindske CO 2 -udledningen fra transport. Det gælder både på Fredericia Rådhus og i et mobilitetsnetværk bestående af 12 virksomheder i DanmarkC. På rådhuset er der i 2013 introduceret elcykler som muligt transportmiddel til korte tjenestekørsler. Derudover er der i 2014 indkøbt en elcykel, der lånes ud til forskellige kommunale arbejdspladser i 2 måneders perioder mhp. afprøvning af denne transportmulighed.

26 Der blev i november 2013 indgået en elbilpartnerskabsaftale i Østjylland i samarbejde med Dansk Elbil Alliance. I regi af denne aftale er der indkøbt to elbiler til Fredericia Kommunes bilflåde. Hver bil er støttet med kr. fra Energistyrelsen. I oktober 2014 er der endvidere indgået en ny elbilpartnerskabsaftale i Vestdanmark i samarbejde med Dansk Elbil Alliance. Fredericia Kommune har indgivet en interessetilkendegivelse om indkøb af op til 10 elbiler i 2015, såfremt elbilpartnerskabet i Vestdanmark modtager støtte fra Energistyrelsen på kr. i støtte pr. indkøbt elbil i Der er primo 2014 udgivet og uddelt en transportguide, der skal guide rådhusets medarbejdere i valg af transportmiddel. Endelig er der igangsat planlægning af Kør Grønt kurser i 2015 for Plejens personale med fokus på køretekniske, arbejdsmiljømæssige samt energibesparende råd, som for eksempel energirigtig kørsel, risikostyring samt skadeforebyggende køreteknik. Indsatsområde: 2. Vandløb, søer og kystvande A. Vi vil løbende gennemføre indsatser med effekt på vandløb, søer og kystvande for at forbedre vandmiljøet med det sigte at opnå god økologisk tilstand i henhold til EU s vandrammedirektiv og statens vandplaner. C. Vi vil sikre, at alle bebyggelser i det åbne land får en god spildevandsrensning i overensstemmelse med spildevandsplanen. D. Vi vil i dialog med landbruget arbejde for, at pesticidbelastningen og udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet løbende reduceres så meget som muligt. Opdateret pr Status: Der er søgt finansiering på samtlige vandplanprojekter, og der arbejdes for at nå den statslige målsætning om god økologisk tilstand for vandløb og Vejle Fjord. Der er fem vandplanprojekter, som Fredericia Kommune skal arbejde for at gennemføre inden maj Anlægsarbejdet ved Gudsø Mølle, Gudsø Mølleå er afsluttet. Anlægsarbejdet i Gammelby Mølleå ved engstemmeværket er afsluttet. Anlægsarbejdet i Tilløb til Gammelby Mølleå forventes realiseret i løbet af sommeren Projektet i Øsdal Bæk er stadig under afklaring, men forventes realiseret i løbet af Tilløb til Gudsø Mølleå viste sig ikke at være omkostningseffektivt og vil derfor ikke blive realiseret. Vådområdet ved Flansbæk på Trelde Næs forventes realiseret i efteråret Jævnfør gældende spildevandsplan er der planlagt kloakering af ca. 32 ejendomme i det åbne land. Status er at 26 ejendomme er kloakeret og 6 har fået udsættelse. Dialog med landbruget om landbrugsdriftens påvirkning af vandmiljøet søges realiseret gennem behandlingen af konkrete sager. I praksis håndteres problemstillingen dog primært via de randzoner, som staten har udlagt langs udpegede vandløb og søer. Indsatsområde: 3. Natur og rekreative områder A. Vi vil løbende forbedre de mest værdifulde naturområder gennem naturpleje og naturgenopretningsprojekter og vi i den forbindelse have særligt fokus på kysterne, Elbo-

27 dalen og Trelde Næs. Desuden vil vi lave naturforbedringer i form af nye naturområder, herunder nye skove, samt økologiske forbindelseslinjer. Indsatsen skal ske i samarbejde med lodsejere, interesseorganisationer, staten, nabokommuner og andre med interesse i projekterne. B. Vi vil generelt prioritere naturprojekter, der opfylder flere formål, dvs. samtidig har rekreativ og sundhedsmæssig værdi, øger landskabskvaliteten og/eller forbedrer vandmiljøet. Vi vil i den forbindelse have særligt fokus på skovrejsning. C. Vi vil løbende fremme offentlighedens adgang til de robuste naturtyper samtidig med, at kommunen beskytter de mere følsomme naturarealer ved at sikre en lav rekreativ udnyttelsesgrad ud fra et langsigtet mål om at kunne bidrage til en forbedring af den biologiske mangfoldighed gennem forøgelse af antallet af prioriterede arter. D. Vi vil forbedre de bynære strandes standard, herunder såvel selve stranden som publikumsfaciliteter og aktivitetstilbud. Vi vil i den forbindelse have særligt fokus på Østerstrand. Opdateret pr Status: Naturgenopretning og pleje Fredericia Kommune har opnået støtte på ca. 1 mio. kr. til etablering af mindst 35 paddesøer på Trelde Næs og i området omkring den nordlige del af Elbodalen. Projektet er under realisering og over halvdelen af søerne er realiseret. Der fokus på mulighederne for at etablere afgræsning af naturområder. Det er imidlertid en udfordring at finde dyreholdere, der har interesser i at indgå aftaler om dette. Ved Randal skov er der rejst yderligere 3,5 ha kommunal skov og der er udsået engblomster på et forurenet areal midt i skoven. Den kommunale skovrejsning ved Kongsted (10 ha) forventes realiseret i maj Friluftsliv Der arbejdes på at finde muligheder for ekstern økonomisk finansiering af projekter ved Østerstrand og der er bl.a. opnået tilskud til handicapfaciliteter ved stranden. Broen ved Kulvig Havn på Trelde Næs er blevet repareret og der arbejdes videre med konceptet omkring grejbanken på Trelde Næs. Skovens Dag afholdes 10. maj og bliver igen afholdt på næsset. Campingpladsen ser nu på muligheden for jolleplads neden for selve campingpladsen da der er megen risiko for konstant tilsanding ved Kulvig havn. Der arbejdes intenst på at blive Naturpark Lillebælt og pt. er der fokus på inddragelse og realisering af projekter i de tre kommuner. Sideløbende hermed er processen omkring kommuneplantillægget igangsat. Der er lavet et nyt spor i Hannerup-Fuglsang skov under konceptet Findveji. Indsatsområde: 4. Landskab og kulturmiljø A. Gennem en helhedsorienteret forvaltning vil vi sikre, at områder af landskabelig og geologisk værdi bevares og beskyttes. B. Vi vil gennem planlægning, arealadministration mv. bidrage til at sikre og bevare

28 helhed og sammenhæng i de særlige landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter i de fire landskabsparker, der er udlagt i Kommuneplan Opdateret pr Status: Der arbejdes for målsætningerne via myndighedsbehandlingen af konkrete sager. Indsatsområde: 5. Støj A. Vi vil arbejde for en løbende reduktion af antallet af boliger med en uacceptabel støjbelastning. Støjbelastede boliger skal støjafskærmes, og gennem den fysiske planlægning vil vi sikre, at støjgener ved nye boliger minimeres. B. Vi vil sikre alle støjfølsomme områder (fx undervisningsbygninger, institutioner, kontorer og lignende) mod støjgener. Opdateret pr Status: Den fysiske planlægning Gennem kommune- og lokalplanlægningen søges det sikret bedst muligt, at uacceptable støjgener ved nye boliger undgås. I Kommuneplan er der udpeget stilleområder i kommunen. Sigtet er, at disse så vidt muligt friholdes for støjende anlæg og aktiviteter. Dette sker i forbindelse med lokalplanlægningen samt behandlingen af konkrete sager. Trafikstøj En stillingtagen til, om der er behov for at opdatere kommunens støjkortlægning fra 2008, er under forberedelse. Da der i de seneste 5 år ikke er sket nogen væsentlig ændring i trafiktallene, vil en revision kunne begrænses til de strækninger, hvor der er sket nyanlæg eller væsentlige trafikomlægninger. I samspil med Middelfart Kommune er en dialog med Vejdirektoratet om mulighederne for at nedbringe støjen fra den eksisterende bro under forberedelse. Det vil være hensigtsmæssigt snarligt også at analysere de støjmæssige konsekvenser af en eventuel ny forbindelse over Lillebælt parallelt med den eksisterende motorvejsbro. Støj fra virksomheder I løbet af efteråret 2013 er der udarbejdet en kortlægning af støjende aktiviteter og virksomheder på havnens område. Formålet med kortlægningen er at skabe et bedre overblik over, dels hvad der kan gøres for at nedbringe støjen fra konkrete aktiviteter/virksomheder, dels hvad der i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen kan gøres for at sikre omkringliggende områder med støjfølsom anvendelse imod uacceptable støjgener. Sigtet er, at vi kan bevare og udvikle en aktiv erhvervshavn og dens virksomheder, samtidig med at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Den gennemførte støjkortlægning har ført til, at der for to aktiviteter på havnen udarbejdes handleplaner for gennemførsel af støjreducerende tiltag. En del af de aktiviteter, der er beskrevet i handleplanerne er på nuværende tidspunkt udført. Generelt arbejdes der med håndtering af støjgener fra konkrete virksomheder og aktiviteter, når kommunen modtager klager over støj. Indsatsområde: 6. Grundvand og vandforsyning

29 A. Vi sikre, at vandforsyningen til kommunens borgere og virksomheder fortsat baseres på en decentral indvindings- og forsyningsstruktur med indvinding af rent grundvand, der ikke kræver udvidet vandbehandling. B. Vi vil løbende sikre, at påvirkningen af grundvandet med miljøfremmede stoffer i områder med særlige drikkevandsinteresser reduceres mest muligt. D. Vi vil som led i kommune- og lokalplanlægningen løbende sikre, at nye virksomheder og tankanlæg mv. placeres hensigtsmæssigt, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet. I forbindelse med miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder vil vi stille krav, der minimerer risikoen for, at grundvandet forurenes. E. Vi vil fortsat have fokus på sløjfning af uudnyttede boringer med henblik på at undgå utilsigtet forurening af grundvandet via disse. F. Vi vil løbende overvåge grundvandet og drikkevandets kvalitet. Opdateret pr Status: Generelt sker sikringen af grundvandsinteresserne gennem kommune- og lokalplanlægningen og gennem myndighedsbehandlingen af konkrete sager. Fredericia Kommune skal i 2015 igangsætte en indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelsen i Skærbækområdet. Dette arbejde er under forberedelse men afventer stadig kortlægningen af grundvandsinteresser fra staten. Vi forventer, at kortlægningen vedtages omkring juni måned 2015 og derefter kan vi gå i gang. Indsatsområde: 7. Jordforurening A. Vi vil i forbindelse med miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder stille krav, der minimerer risikoen for, at jorden forurenes. B. Vi vil i nødvendigt omfang iværksætte effektive afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordforureninger, som kan true grundvandet. C. Vi vil arbejde for at hindre sundhedsrisici forbundet med byggeri eller ophold på forurenede arealer, herunder rådgive borgere i lettere forurenede områder. D. Vi vil arbejde for en hurtig og effektiv fjernelse af nye forureninger ved håndhævelse af det objektive forureneransvar. E. Vi vil ved vejledning og kontrol med jordflytninger sikre, at forurenet jord ikke spredes utilsigtet og ukontrolleret. Hvor det er muligt, hensigtsmæssigt og miljømæssigt formålstjenligt, vil vi arbejde for genanvendelse af lettere forurenet jord i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter mv. F. Vi vil gennem kampagner overfor private grundejere og virksomheder forebygge jord- og grundvandsforurening fra oplag af olie og kemikalier. Opdateret pr Status: Jordforurening For at forebygge jordforurening arbejder vi med at stille relevante vilkår til virksomheder i

30 kommunen i forbindelse med miljøgodkendelse og miljøtilsyn. Der blev i 2012 gennemført en tilsynskampagne med særlig opmærksomhed på oplag af olie- og kemikalier hos virksomheder. I den forbindelse er der gennemført en del tilsyn i samarbejde med Brand & Redning. Ligeledes for at forebygge risikoen for forurening gennemføres årlige kampagner med henblik på at sikre at villaolietanke, der er for gamle og dermed ulovlige, tages ud af brug og sløjfes korrekt. I 2014 har kampagnen været udbygget med fysiske tilsyn på udvalgte adresser. Indsatsen har reduceret antallet af ulovlige tanke. Kampagnen for 2015 er under forberedelse. For at afværge risikoen for sundhedsskade, grundvand og miljøet i øvrigt håndhæves det objektive forureneransvar efter jordforureningsloven i videst muligt omfang indenfor lovens begrænsninger og de afgørelser og domme, som findes på området. For at hindre sundhedsrisici fra forurenet byjord informeres der på kommunens hjemmeside om, hvilke forholdsregler man skal træffe. Desuden gives vejledning i forbindelse med konkrete sager og henvendelser om forurenet jord, hvor der er følsom anvendelse. Helt aktuelt er den sydligste del af Østre Strand afspærret pga. sundhedsrisiko ved ophold her, og kommunen er i dialog med Shell om etablering af et afværgeanlæg, der skal reducere den forurening, der siver ud fra Shells Havneterminal og påvirker Østre Strand. Jordflytning Via den løbende anvisning af jord i jordweb kontrolleres jordens oprindelsessted, forureningsindhold (hvor der er analysepligt) samt modtagested. Kontrollen sikrer, at jorden bortskaffes til et sted, der er godkendt til at modtage den pågældende jordtype. For at understøtte kontrollen gennemføres der jævnligt tilsyn med lokaliteter, hvor der opgraves og bortskaffes jord. Hvor der søges om genanvendelse af ren og lettere forurenet jord, gives der tilladelse til dette, i det omfang genanvendelsen kan ske indenfor reglerne i miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og i overensstemmelse med planloven. Indsatsområde: 8. Affald A. Vi vil sikre, at det er let at komme af med alle former for affald for både borgere og virksomheder. B. Vi vil løbende rette en målrettet indsats overfor såvel borgere som virksomheder med henblik på, at så meget som muligt af affaldet genbruges eller genanvendes. Anvendelsen af affaldet skal ske så tæt på Fredericia som muligt, og affaldet skal håndteres miljømæssigt korrekt. C. Den del af affaldet, der deponeres, og den del, der sendes til forbrænding, skal holdes på et minimum. D. Ved valg af affaldsløsninger vil vi altid tage udgangspunkt i bæredygtigheden og anlægge en helheds- og livscyklus betragtning med fokus på vugge-til-vugge-princippet. Opdateret pr Status: Der arbejdes fortsat på at forbedre informationen om affaldsområdet, så borgere og virksomheder informeres bedre om affaldshåndtering og om nye tiltag på affaldsområdet mv. Her indgår blandt andet brug af kommunens hjemmeside, udvikling og brug af Apps, samt koordinering i forhold til den såkaldte Bølge 3 digitalisering på landsplan.

31 Der er igennem de senere år arbejdet kraftigt for at forøge genanvendelsesprocenten og at reducere den procentvise andel af det affald, der deponeres. Status er, at ca. 75 % af de samlede affaldsmængder bliver genbrugt, at 21 % bliver forbrændt, og at de resterende 4 % bliver deponeret. Byrådet har den 8. september 2014 vedtaget Affalds- og ressourceplan for Fredericia Kommune. Planen indeholder indsatser indenfor 4 hovedområder: Husholdningsaffald: øget genanvendelse Elektronikaffald: øget indsamling Organisk affald: øget udnyttelse af ressourcerne Bygge- og anlægsaffald: øget kvalitet Indsatsområde: 9. Luftforurening A. Vi vil løbende arbejde for, at luftforureningen fra transportsektoren, varmeforsyningsanlæg, husdyrproduktion og industrianlæg i Fredericia Kommune bliver reduceret. B. Vi vil løbende begrænse kommunens eget bidrag til luftforurening. C. Vi vil gøre en fortsat indsats i relation til Miljøministeriet for at få gennemført en løbende og markant reduktion af luftforureningen og lugtgenerne fra råoliehåndteringen i Fredericia. Opdateret pr Status: Revurdering af Shell Raffinaderiets miljøgodkendelse Miljøstyrelsen har igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen af Shell Raffinaderiet i løbet af 2012, og Fredericia Kommune har i februar 2014 modtaget en revurdering af miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen er udelukkende revurderet i forhold til støj og jordforurening. Miljøstyrelsen vil vente med at revurdere vilkårene vedrørende luftforurening, indtil der - forventelig efteråret kommer nye krav fra EU i form af BAT-konklusioner vedrørende raffinaderier. Status er, at BAT-konklusionerne fra EU er vedtaget og at Miljøstyrelsen nu har igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen af Shell Raffinaderiet. Tilsynskampagne med fokus på drift og vedligeholdelse af luftfiltre på virksomheder Fredericia Kommune gennemfører i 2014/2015 en tilsynskampagne med fokus på drift og vedligeholdelse af luftfiltre på virksomheder. Der i foråret 2014 udarbejdet tjekskemaer til brug ved tilsyn. Tjekskemaerne er udarbejdet, så disse er tilpasset de enkelte brancher. Kampagnematerialet er udarbejdet i samarbejde med de fynske kommuner, der gennemfører en tilsvarende kampagne. Kommunal virksomhed Fredericia Kommunes eget bidrag til luftforurening søges løbende påvirket gennem indsatser for energibesparelser, grønnere transport mv. Indsatsområde: 10. Borgerne A. Vi vil sikre, at Fredericia Kommunes børn, unge, voksne og ældre inddrages via undervisningen i skolerne, informationskampagner og konkrete aktiviteter i arbejdet med at opfylde målsætninger inden for alle temaer på natur- og miljøområdet.

32 B. Vi vil samarbejde med interesseorganisationer, erhvervsliv og institutioner om fælles mål og indsatser for bæredygtig udvikling. Opdateret pr Status: Der arbejdes løbende primært i samspil med de frivillige borgere i Grønt Forum med kampagner, aktiviteter mv., der retter sig imod en mere bæredygtig udvikling. Der er i marts 2014 truffet politisk beslutning om, at Fredericia Kommune indgår i projekt Grøn Generation i samarbejde med Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling. Projektet, der forløber over en 3-årig periode ( ), har til formål at engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling og dermed grønne generationer. Dette er helt i tråd med den naturfagsstrategi, som Fredericia Kommune er i gang med at implementere i dagtilbud og skoler. Affald & Genbrug og Grønt Sekretariat har sammen med borgergruppen Grønt Forum fortsat kampagnen Affald er guld fra efteråret Kampagnen understøtter indsatsområde 8. Den 28. juni kunne borgere således møde Grønt Forum og miljømedarbejdere på genbrugspladsen på Bundgårdsvej, hvor de præsenterede de mange nye ordninger til genbrug og uddelte informationsmaterialer. Der er produceret en video om de nye genbrugelige fraktioner. Denne er gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside og side facebook Det Grønne Fredericia. Grønt Sekretariat afholdt et tøjbyttemarked under Kulturnatten, den 29. august 2014, hvor borgerne blev inviteret til at deltage. Med tøjbyttemarkedet sættes der fokus på den miljøbelastning, der er forbundet med produktion af tøj og på danskernes overforbrug af nyt tøj. Agenda 21 gruppen Haver uden sprøjtemidler har modtaget tilskud til en studietur i september måned. Agenda 21 gruppen Persillegartnerne har modtaget støtte til at gennemføre et offentligt arrangement i september måned med fokus på det historiske gartneri ved Kringsminde. Indsatsområde: 11. Virksomhederne A. Vi vil tilrettelægge vores miljøtilsyn, så de bliver værdiskabende for virksomhederne samtidig med, at det sikrer, at virksomhederne overholder de lovbundne miljøkrav. B. Vi vil arbejde for en løbende udvikling af den frivillige miljøindsats på virksomhederne. Opdateret pr Status: Der arbejdes løbende på at udvirke, at miljøtilsynene ikke bare sikrer, at virksomhederne overholder de lovbundne miljøkrav, men også skaber værdi for virksomhederne. Der følges med i indsatsen gennem brugertilfredshedsundersøgelser, der giver væsentlige fingerpeg om, hvor der er forbedringspotentialer. En kontinuert måling af brugertilfredsheden både med sagsbehandling og tilsyn er under forberedelse i samarbejde med Plan & Byg, Trafik & Natur. Siden 2012 har Natur & Miljø og Brand & Redning ført fælles tilsyn på en række virksomheder i transportbranchen. Der har primært været tale om lagerhoteller samt vognmandsvirksomheder. Ved tilsynet er der fokus på opbevaring og håndtering af kemikalier, uheldsforebyggelse samt på de tiltag, som virksomheden kan gøre i tilfælde af spild af kemikalier. Generelt har det vist sig, at dialogen med virksomhederne omkring uheld og uheldsforebyggelse foregår meget konstruktivt, når den kommunale miljømyndighed og det kommunale beredskab kan redegøre for problematikken og svare på virksomhedens spørgsmål.

33 Indsatsområde: 12. Kommunal virksomhed A. Vi vil løbende udbygge og styrke kommunens egen miljøindsats ved at arbejde målrettet med miljøledelse i kommunens afdelinger og institutioner. B. Vi vil mindske CO 2 -udledningen fra den kommunale virksomhed med mindst 2% om året. Opdateret pr Status: Miljøledelse Idet Fredericia Kommunes træder ud af Green Network pr. 1. januar 2015, erstattes det hidtidige arbejde med miljøredegørelser for de enkelte arbejdspladser/områder med konkrete aktiviteter og indsatser, hvor dette forventes at give særligt gunstige effekter i forhold til dels at reducere udledningen af drivhusgasser dels at give besparelser på kommunens udgifter. På rådhuset, inden for børne- og ungeområdet samt på ældreområdet er fokus rettet på en bedre affaldssortering og sortering i endnu flere affaldsfraktioner til genanvendelse. Dette sker parallelt med et samarbejde omkring en affaldskampagne på tværs af forskellige afdelinger samt borgergruppen Grønt Forum. I samarbejde med Affald & Genbrug er der i miljøledelsesarbejdet sat en indsats i gang for at få mælke- og juicekartoner sorteret fra på rådhuset, daginstitutioner, plejecentre og skoler, idet materialerne i disse kan genanvendes. Ved at sende mindre affald til forbrænding spares der CO 2 samtidig med, at de enkelte afdelinger opnår en økonomisk gevinst. Pt. er denne ordning fuldt implementeret på rådhuset, på daginstitutionsområdet, hele plejeområdet og skoleområdet. På skolerne er desuden etableret sortering for grønt affald. I forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem køkkener i Fredericia Kommune støtter miljøledelsesarbejdet op omkring mere fokus på økologi, sundhed og madspild. Der stiles mod, at kantiner, daginstitutioner og ældrekøkkener modtager det økologiske spisemærke. Der blev således afholdt et økologikursus for medarbejdere fra bl.a. rådhusets kantine samt HR Fredericia i juni Herefter fulgte et økologikursus for daginstitutioner i oktober og for ældrekøkkener i november Endelig er der afholdt et økologikursus for ikke-køkkenpersonale, som arbejder med servering/bestilling mv. i forbindelse med måltiderne, i november Miljøledelsesarbejdet indgår herudover i et samarbejde med skoleområdet omkring Tænk på Tværs projektet Slip cellerne løs. Idéen med projektet er at gøre teknik sjovt og interessant at arbejde med for skoleelever i Fredericia Kommune samt at bidrage til, at alle børn og unge går ud af skolen som klima- og energibevidste borgere. Dette projekt skal kobles til Fredericia Kommunes deltagelse i Grøn Generation, se ovenfor under 10. Borgerne. Energi Der er etableret solcelleanlæg på udvalgte kommunale bygninger, og der er i 2014 indført et nyt energiledelsessystem. Transport Se ovenfor under 1. Klima og energi.

34

35 Bilag: Situationsplan_danseplads Østerstrand.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12536/15

36 Ingen 100m

37 Bilag: Kortbilag.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13531/15

38

39 Bilag: Lillebæltsbroen.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12784/15

40 meter DDO, Cowi GST Fredericia Kommune Lillebæltsbroen Målforhold: 1:20000 Miljø Gothersgade 20a, 7000 Fredericia Tlf Init.: TEHC J.Nr. 15/1997 Ikke målfast og ikke retsgyldig "Højdeniveau: DVR90 Dato:

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue. Lars Ejby Pedersen Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. februar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bæredygtighedsstrategi

Bæredygtighedsstrategi BILAG 1 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Udkast Indhold 1. Forord 3 2. Indledning 4 3. Visioner for et Bæredygtigt Aalborg 8 4. Strategiens fire bærende principper 10 4.1 Helhedstænkning 10 4.2 Bæredygtige

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 10. juni 2014 Mødested: Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16 Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1. 3. 14/20849 Nyt vejnavn til Haveforeningen Skovvej...4 Dagsorden Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 2. september 2014 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/19697 CO2-regnskab 2013...1

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødested: Fjordbakkeskolen, Taulov Kirkevej 35a Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk

Økonomiudvalget. Referat. Mødedato: 21. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 9:47. Per Bødker Andersen, Christian Haugk Sidenr. 247 Referat Mødedato: 21. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 9:47 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Per Bødker Andersen, Christian Haugk GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Økonomiudvalget, 01-10-2013 Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl.

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden 18-02-2014 kl. 15:30 Vestforbrænding, Konferencesalen, Ejby Mosevej 219, Glostrup Medlemmer Bodil Kornbek Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Mette Schmidt Olsen Henrik

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere