Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue"

Transkript

1 Miljø- og Energiudvalget, Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer: Formand: Christian Bro (A) Næstformand: Kenny Bruun Olsen (V) Cecilie R. Schultz (Ø) Kurt Halling (O) Steen Wrist Ørts (A) Side 1

2 Miljø- og Energiudvalget, Indholdsfortegnelse 13 Godkendelse af dagsorden Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Miljøog Energiudvalget Danseplads på Østerstrand - deltagelse i udviklingsprojket Orientering: Status for støj fra Den Ny Lillebæltsbro og motorvejen Lukket - Orientering...14 Side 2

3 Miljø- og Energiudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Godkendt. Side 3

4 Miljø- og Energiudvalget, Regnskab 2014 og Spar/Lån 2014<>2015, Miljø- og Energiudvalget Sagsnr.:15/2496 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Miljø- og Energiudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2014, Spar/Lån for 2014/2015 samt opfølgning på udvalgets indsatsområder for Regnskabsresultat for 2014 inkl. Spar/lån: Mio. kr. Drift Serviceudgifter Regnskab 2014 Korrigeret budget Rest + = overskud - = underskud Spar/lån + = lån - = overførsel Afvigelse + = overskud - = underskud Grønne aktiviteter 0,410 0,662 0,252-0,193 0,059 Miljøbeskyttelse 0,357 0,752 0,395-0,384 0,011 Vandløb 1,412 2,136 0,724-0,724 0,000 Kysten 1,190 1,116-0,074 0,000-0,074 Natur 0,776 0,835 0,059-0,059 0,000 Kommunale skove 0,067 0,071 0,004 0,000 0,004 Serviceudgifter i alt 4,212 5,572 1,360-1,360 0,000 Drift i alt 4,212 5,572 1,360-1,360 0,000 Anlæg Miljøbeskyttelse 0,000 1,000 1,000-1,000 0,000 Naturplan 1,118 1,440 0,322-0,322 0,000 Vandløb 0,397 0,132-0,265 0,265 0,000 Anlæg i alt 1,515 2,572 1,057-1,057 0,000 Serviceudgifter i alt 5,727 8,144 2,417-2,417 0,000 Drift Brugerfinansieret Affaldsbehandling -16,091-11,175 4,916-1,500 3,416 Brugerfinansieret drift i alt Anlæg Brugerfinansieret -16,091-11,175 4,916-1,500 3,416 Side 4

5 Miljø- og Energiudvalget, Affaldsbehandling 0,953 14,508 13,555-11,055 2,500 Brugerfinansieret anlæg i alt 0,953 14,508 13,555-11,055 2,500 Brugerfinansieret i alt -15,138 3,333 18,471-12,555 5,916 Total -9,411 11,477 20,888-14,972 5,916 Regnskab 2014 Det regnskabsmæssige resultat viser et overskud på 20,888 mio. kr., som fremkommer på følgende måde: Skattefinansieret, drift På det skattefinansierede område viser regnskabsresultatet et overskud på 1,360 mio. kr. Overskuddet skyldes generelt, at en række opgaver/projekter af forskellige årsager er blevet udskudt. Midlerne ønskes overført via spar-/låneordningen 2014/2015 til følgende opgaver/projekter, der for alles vedkommende er disponeret og alle understøtter mål og indsatser i Natur- og Miljøpolitik : Grønne aktiviteter Der overføres -0,193 mio. kr. hovedsagelig til strategisk energiplan samt til videreførelse af udskudte projekter. Miljøbeskyttelse Der overføres -0,384 mio. kr. til videreførelse af aktiviteter/projekter. Midlerne skal hovedsagelig bruges til udarbejdelse af indsatsplan Skærbæk, opfølgning på klimatilpasningsplan, afslutning af risikostyringsplan og miljøgodkendelse af havdambrug m.v. Vandløb Der overføres -0,724 mio. kr. til opgaver vedrørende regulativrevisioner samt gennemførelse af vandplanens indsatsprogram. Kysten Regnskabsresultat viser et underskud på -0,074 mio. kr. Underskuddet finansieres af udvalgets ramme. Natur Der overføres -0,059 mio. kr. til videreførelse af naturtiltag. Skoven Regnskabsresultatet viser et overskud på 0,004 mio. kr. Beløbet indgår i udvalgets ramme. Skattefinansieret, anlæg Side 5

6 Miljø- og Energiudvalget, På det skattefinansierede område, anlæg viser regnskabsresultatet et overskud på 1,057 mio. kr. Beløbet ønskes overført på følgende måde: Restmidlerne -1,000 mio. kr. overføres til projekt: Oprensning jordforurening Carl Rosesvej. Projektet forventes først påbegyndt i Restmidlerne på -0,833 overføres til opkøb af Vandværkssøerne. Paddesøprojektet: Regnskabsresultatet viser et underskud på 0,511 mio. kr., som overføres til 2015, til videreførelse af projektet, idet projektet først forventes afsluttet i 2015, hvor tilskudsmidlerne ligeledes indgå. Vandløb, restaureringsprojekter: Regnskabsresultatet viser et underskud på 0,265 mio. kr. Underskuddet forventes finansieret i Affaldsbehandling, drift På det brugerfinansierede område, drift viser regnskabsresultatet et overskud på samlet 4,916 mio. kr., hvor de -1,500 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De resterende 3,416 mio. kr. indgår i kommunens kasse. Renovation Overskuddet på 5,195 mio. kr. skyldes hovedsagelig, at der har været mindre udgifter end forventet i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt til indsamlingen. I 2015 er taksten nedsat. Deponi Underskuddet på -0,279 mio.kr. skyldes driftsmæssige udsving. Underskuddet trækkes af kommunens kasse. Affaldsbehandling, anlæg På det brugerfinansierede område, anlæg viser regnskabsresultatet et overskud på 13,555 mio. kr., hvor de -11,055 mio. kr. overføres via spar/låneordningen 2014/2015. De -11,055 mio. kr. ønskes anvendt til anskaffelse af indsamlingsbiler til genbrugscentret, til indkøb af gummiged samt til videreførelse af affaldsressourceprojektet på genbrugspladserne og til køb af fejemaskine og gravemaskine på Deponiet. De resterende 2,500 mio. kr. indgår i kommunens kasse. Spar/lån For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget Miljøog Energiudvalget specifikation spar-lån 2014 på sagen. Status på indsatsområder Side 6

7 Miljø- og Energiudvalget, I henhold til kommunens styringsprincipper skal der ske opfølgning på udvalgets indsatsområder, jf. bilag på sagen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Se sagsbeskrivelsen. Indstillinger: Teknik & Miljø og Strategisk Planlægning indstiller, 1. At regnskab 2014 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen 2. At status på indsatsområder tages til efterretning Bilag: Åben - Miljø og Energiudvalget, drift oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Miljø og Energiudvalget, anlæg oversigt over spar/lån 2014/l 2015.pdf Åben - Affald og Genbrug spar/lån 2014/2015.pdf Åben - Affald og Genbrug anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.xls.pdf Åben - Miljø og Energi 2014 status på indsatsområder.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : 1) Regnskabssagen a) Godkendt som indstillet b) Status for indsatsområder blev taget til efterretning Side 7

8 Miljø- og Energiudvalget, Danseplads på Østerstrand - deltagelse i udviklingsprojket Sagsnr.:15/1905 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: Lokale- og Anlægsfondens projekt har til hensigt at støtte det igangværende projekt Ta fat om dansen, der skal gøre den almindelige dansker aktiv på dansegulvet. Ta fat om dansen er et projekt, der er støttet af Nordea-fonden med 20 millioner kr., og det involverer mere end 20 kommuner i landet. Fredericia Kommune er aktiv deltager i projektet gennem Den Kreative Skole. Teknik & Miljø har sammen med Kultur, Idræt & Turisme samt Den Kreative Skole ansøgt Lokale- og Anlægsfonden om deltagelse i deres seneste projekt Udvikling af udendørs dansepladser. Fonden har givet tilsagn og udvalgt Fredericia Kommune samt Kolding og Holstebro Kommune til at kunne deltage i projektet. Formålet er at få mulighed for tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden til at anlægge en udendørs danseplads på Østerstrand. Udover at rumme dans som aktivitet skal dansepladsen være multifunktionel og tilbyde opholdsmuligheder og mulighed for andre bevægelses- og kulturaktiviteter. En udendørs danseplads vil således kunne anvendes som lokalt samlings- og aktivitetssted året rundt og vil kunne anvendes til afholdelse af alsidige kultur- og bevægelsesaktiviteter. Projektdeltagelsen skal i løbet af foråret resultere i forslag til en udendørs danseplads samt efterfølgende realisering i efteråret 2015 med forventet indvielse i Økonomiske konsekvenser: Dansepladsen kan blive realiseret med op til 50 % i støtte fra Lokale- og Anlægsfonden, dog maksimalt kr. ekskl. moms. Det forudsættes således, at kommunen realiserer den resterende del, der i praksis vil være op til kr. Lokale- og Anlægsfonden har således som kriterium, at dansepladsen skal kunne realiseres for maksimalt kr. inkl. moms eksklusiv udgifter til eventuel nødvendig forsyning. Teknik og Miljø indstiller at finansieringen findes ved omprioriteringer indenfor udvalgets ramme. Vurdering: En danseplads vil være en meget god og spændende mulighed for at stimulere og videreudvikle dansemiljøet i Fredericia - både i forbindelse med Fredericias deltagelse i Dansefyrtårn Trekanten og i forbindelse med kommunens værtskab for talentmiljøet i "Unge på vej", som er Dansefyrtårnets Ungekompagni. Dansepladsen vil for eksempel kunne benyttes til at lægge undervisningen som udendørs træning i sommerhalvåret, både for Den Kreative Skole, Dansefyrtårnet og Musical Akademiet, men også for byens dansemiljø i form af etablerede danseskoler som LB dans samt foreninger som Tangoforeningen samt ikke Side 8

9 Miljø- og Energiudvalget, mindst for byens borgere i alle aldre. Herudover kan pladsen bruges ved opvisninger, forestillinger og performances af alle mulige slags. Etablering af en fremtidig danseplads er en oplagt mulighed for at tænke fremadrettet, så også helt nye aktiviteter i Fredericia og Trekantområdet kan foregå på faciliteterne. Sigtet er, at dansepladsen anlægges på den centrale del af Østerstrand tæt på café, toiletfaciliteter mv. Dette vil passe godt ind i de tanker om udviklingen af Østerstrand, der er gjort i forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende udkast til Vision Østerstrand, idet dansepladsen vil kunne ses som en forbedring af opholdsmulighederne for strandens gæster generelt såvel som en forskønnelse af Østerstrand. En placering tæt ved café, toiletter mv. vil indebære behov for en flytning af det eksisterende parkeringsareal til den nordlige strandeng, der tidligere har tjent som p-plads på stranden, og en omdannelse af det nuværende parkeringsareal til opholdsareal. Foruden deltagelse i projektet Udvikling af udendørs dansepladser har Teknik & Miljø ansøgt Friluftsrådet om tilskud fra udlodningsmidler til friluftsliv og modtaget kr. pr. 1. februar Tilskuddet ydes til etablering af et handicapvenligt bade- og picknickanlæg samt en rampe mellem strandsti og vand, som foruden handicappede også tilgodeser ældres, børnefamiliers samt andre borgeres behov for bedre adgang til stranden. Med mulighed for flere og bedre strandoplevelser året rundt har projektet fokus på at skabe flere værdifulde naturoplevelser og at øge sundheden for borgere og besøgende i Fredericia. Endvidere har Teknik & Miljø pr. 1. marts 2015 ansøgt Trygfonden om midler til etablering af en svømmesnegl. Trygfonden fokuserer under temaet Respekt for vand på sikkerhed, og føle- samt ledepæle formet som en snegl vil netop gøre det sikkert for barnet, den ældre, den handicappede eller blot den uøvede svømmer at bevæge sig ud i vandet. Samtidig vil svømmesneglen stå som et inspirerende og smukt landmark på Østerstrand. Der forventes svar på ansøgningen indenfor de næste måneder. Vision Østerstrand vil blive forelagt til fornyet behandling i Miljø- og Energiudvalget på udvalgsmødet i april. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at 1. At samarbejdet med Lokale- og Anlægsfonden gennemføres med henblik på realisering af multifunktionel danseplads på Østerstrand i efteråret At den kommunale udgifterne på maksimalt kroner finansieres ved prioriteringer indenfor udvalgets ramme Side 9

10 Miljø- og Energiudvalget, Bilag: Åben - Situationsplan_danseplads Østerstrand.pdf Åben - Kortbilag.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Punktet udsættes idet der ønskes et fællesmøde med Miljø- og Energiudvalget og Kultur og Fritidsudvalget, om visionen for Østerstand, med henblik på en afklaring af, om dansepladsen skal etableres. Side 10

11 Miljø- og Energiudvalget, Orientering: Status for støj fra Den Ny Lillebæltsbro og motorvejen Sagsnr.:15/1997 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Sagsbeskrivelse: I maj 2013 orienterede Natur & Miljø det daværende Miljøudvalg om status for støj fra trafikken i Fredericia Kommune. Da der sidenhen er kommet en ny støjhandlingsplan for statens veje, og da der fortsat for nogle borgere opleves generende støj fra motorvejen, indeholder denne orientering en status for støj fra motorvejen inkl. Lillebæltsbroen. I efteråret 2013 offentliggjorde Vejdirektoratet en støjhandlingsplan for for statens veje. Af denne fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger i Fredericia Kommune er steget markant i forhold til antallet anført i handlingsplanen fra 2008 (se herunder). Antal boliger 2008 Antal boliger db db db >73 db I alt Baggrunden for det øgede antal støjbelastede boliger er regneteknisk. Vejdirektoratet har i 2013 regnet med en højere hastighed end den skiltede hastighed på 110 km/t, men derimod med den typiske gennemsnitshastighed på 117 km/t. Derudover er der beregnet i en større afstand fra motorvejen, således at alle boliger i den laveste kategori (53-58 db) nu er medregnet. Vejdirektoratet vurderer, at den nye støjkortlægning er mere præcis end støjkortlægningen, som handleplanen fra 2008 er baseret på. I forbindelse med høring på Vejdirektoratets handleplan i 2013 afgav Fredericia Kommune et høringssvar, bl.a. vedrørende en afklaring af det øgede antal støjbelastede boliger i Fredericia Kommune samt med en bemærkning omkring støjudbredelsen fra Den Ny Lillebæltsbro, der skyldes dilatationsfugerne, som tydeligt høres i omgivelserne. Der er ikke fundet en teknisk løsning på problemet med støj fra dilatationsfugerne. I handleplanen fra 2013 er der 4 områder i Fredericia Kommune, der indgår i den videre planlægning vedrørende etablering af støjskærme på motorvejsnettet. De 4 områder ses af kortet herunder: Side 11

12 Miljø- og Energiudvalget, Ifølge nye oplysninger fra Vejdirektoratet er udbygningen af motorvejen mellem Fredericia og Kolding ikke bevilget, hvorfor de planlagte projekter i den forbindelse ikke gennemføres. Det betyder, at de 4 projekter fra støjhandleplanen skal prioriteres sammen med Vejdirektoratets øvrige projekter. Vejdirektoratets støjpulje for er disponeret, og projekterne i Fredericia Kommune er ikke kommet med i en konkret prioritering. Det er uvist, om der fra folketinget bevilges penge til en ny støjpulje, og dermed uvist, om nogen af de 4 projekter gennemføres indenfor de nærmeste år. I forbindelse med Vejdirektoratets høring af handleplanen for statens veje blev der i august 2013 afholdt et møde mellem Middelfart og Fredericia kommuner for at drøfte en eventuel fælles henvendelse til Vejdirektoratet. På mødet var der enighed om, at der med fordel kunne laves en fælles henvendelse til Vejdirektoratet vedr. Lillebæltsbroen samt en pressemeddelelse om kommunernes samarbejde og støjkortlægning af broen. Det endte dog med, at Middelfart og Fredericia kommuner enkeltvis afgav høringssvar til Vejdirektoratet og ikke lavede en pressemeddelelse. Middelfart Kommune har, ligesom Fredericia Kommune, ikke siden foretaget sig yderligere i sagen. Side 12

13 Miljø- og Energiudvalget, Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Ingen. Indstillinger: Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Bilag: Åben - Lillebæltsbroen.pdf Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning, idet Miljø- og Energiudvalget ønskede, at der rettes henvendelse til Vejdirektoratet vedrørende støjbelastningen fra Den Ny Lillebæltsbro og motorvejen. Side 13

14 Miljø- og Energiudvalget, Lukket - Orientering Sagsnr.:15/224 Sagen afgøres i: Miljø- og Energiudvalget Bilag: Beslutning i Miljø- og Energiudvalget den : Orienteringen blev taget til efterretning. Side 14

15 Miljø- og Energiudvalget, Underskriftsside Christian Bro Kenny Bruun Olsen Steen Wrist Ørts Kurt Halling Cecilie R. Schultz

16 Bilag: Miljø og Energiudvalget, drift oversigt over spar/lån 2014/2015.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14134/15

17 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Skattefinansieret område Driftsudgifter Miljø- og Energiudvalget Miljø og energi Serviceudgifter Grønne aktiviteter BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Miljøbeskyttelse BÅT Vandløb Endelig spar/lån 2014/2015 BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Natur&Miljø, drift endelig spar/lån 13/14 Naturpleje BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Natur&Miljø, drift endelig spar/lån 13/14 Godkendelsesstat us

18 Bilag: Miljø og Energiudvalget, anlæg oversigt over spar/lån 2014/l 2015.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14152/15

19 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Godkendelsesstatus G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Skattefinansieret område Anlægsudgifter Miljø- og Energiudvalget Miljø og energi Skattefinansieret anlæg i øvrigt Miljø og energi, øvrige skatteanlæg BÅT Endelig spar/lån 2014/2015 Natur & Miljø, anlæg endelig spar/lån 2013/

20 Bilag: Affald og Genbrug spar/lån 2014/2015.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14302/15

21 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Godkendelsesstatus G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Øksen specifikation Brugerfinansieret område Drift Miljø- og Energiudvalget Miljø og energi Brugerfinansieret område Affaldsbehandling BÅT Affald & Genbrug, drift endelig spar/lån 2013/2014 Endelig spar/lån 2014/

22 Bilag: Affald og Genbrug anlæg oversigt over spar/lån 2014/2015.xls.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14304/15

23 Regnskabsår Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret G A A Politisk godkendt Ikke godkendt Ikke godkendt Årsagskode DKK DKK DKK Spar/Lån S/L Anlæg - Affald & Genbrug Genbrugscenter Total Anskaffelse af indsamlingsbiler Genbrugspladser Total Køb af gummiged BÅT Lossepladsen Total BÅT Indkøb af 1 stk. ballepresser BÅT REnescience BÅT Containere BÅT Køb af fejemaskine BÅT Køb af gravemaskine BÅT Tilpasning af EU-deponikrav BÅT Godkendelsesstat us

24 Bilag: Miljø og Energi 2014 status på indsatsområder.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 14590/15

25 Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014 Indsatsområde: 1. Energi og klima A. Vi vil mindske brugen af fossile brændstoffer ved at reducere energiforbruget og satse målrettet på vedvarende energi. Indsatsen skal lede til en markant reduktion af udledningen af CO 2 i Fredericia Kommune som geografisk område. B. Vi vil samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner mv. om udvikling af metoder til energieffektivisering, produktion af vedvarende energi og omlægning til vedvarende energi. Opdateret pr Status: Strategisk energiplan Fredericia Kommune deltager i et tværkommunalt samarbejde om strategisk energiplanlægning i Region Syddanmark. Parallelt hermed arbejdes der på en strategisk energiplan for Fredericia Kommune. En konkret handlingsplan for reduktion af energiforbruget og forøgelse af anvendelsen af vedvarende energi vil indgå som en del af den strategiske energiplan for Fredericia Kommune. I efteråret 2014 er der afholdt møder med en række interessenter på energiområdet, og i november 2014 er der i samarbejde med Fredericia Erhvervsforening afholdt en workshop for virksomheder og forsyningsselskaber til en drøftelse af Fredericia Kommunes handlemuligheder og erhvervsmæssige styrkepositioner i forhold til en grøn omstilling. Som en del af det tværkommunale samarbejde i Region Syddanmark arbejdes der med grøn omstilling af energiforbruget i landsbyer udenfor fjernvarmeområderne. I Fredericia Kommune er der foreløbig indledt et samarbejde med Gl. Pjedsted Grundejerforening og Herslev Borgerforening. REnescience Sammen med DONG Energy og Kolding og Middelfart kommuner er Fredericia Kommune bevilget midler fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram til etablering af et REnescience demonstrationsanlæg til behandling af organisk affald. Udbetaling af støtten fra EUDP afhænger af, at der indgås en samarbejdsaftale mellem parterne. I forbindelse med drøftelserne om en samarbejdsaftale og en afklaring af ejerforhold har kommunerne fået udarbejdet et juridisk notat om mulige ejerkonstruktioner. Hermed er det blevet afdækket, at behandlingen af det organiske affald uanset ejerkonstruktion af et evt. anlæg skal udbydes. Derfor kan DONG Energy ikke, som de ønsker, få sikkerhed for modtagelse af alt det organiske affald fra kommunerne i minimum en 10-årig periode. Miljø- og Energiudvalget besluttede derfor i oktober 2014 at afbryde samarbejdet med DONG Energy og dermed også at træde ud af EUDP-projektet. Transport I marts 2013 blev Fredericia Kommune certificeret som grøn transportkommune af Trafikstyrelsen på baggrund af kommunens mål og handleplan for nedbringelse af CO 2 -udledningen fra den kommunale transport. I 2014 er kommunen på baggrund af en afrapportering af opnåede resultater og kommende indsatser blevet recertificeret af Trafikstyrelsen. I forbindelse med Fredericia Kommunes deltagelse i mobilitetsprojektet Formel M, der blev afsluttet i foråret 2014, er der arbejdet med konkrete tiltag, der skal mindske CO 2 -udledningen fra transport. Det gælder både på Fredericia Rådhus og i et mobilitetsnetværk bestående af 12 virksomheder i DanmarkC. På rådhuset er der i 2013 introduceret elcykler som muligt transportmiddel til korte tjenestekørsler. Derudover er der i 2014 indkøbt en elcykel, der lånes ud til forskellige kommunale arbejdspladser i 2 måneders perioder mhp. afprøvning af denne transportmulighed.

26 Der blev i november 2013 indgået en elbilpartnerskabsaftale i Østjylland i samarbejde med Dansk Elbil Alliance. I regi af denne aftale er der indkøbt to elbiler til Fredericia Kommunes bilflåde. Hver bil er støttet med kr. fra Energistyrelsen. I oktober 2014 er der endvidere indgået en ny elbilpartnerskabsaftale i Vestdanmark i samarbejde med Dansk Elbil Alliance. Fredericia Kommune har indgivet en interessetilkendegivelse om indkøb af op til 10 elbiler i 2015, såfremt elbilpartnerskabet i Vestdanmark modtager støtte fra Energistyrelsen på kr. i støtte pr. indkøbt elbil i Der er primo 2014 udgivet og uddelt en transportguide, der skal guide rådhusets medarbejdere i valg af transportmiddel. Endelig er der igangsat planlægning af Kør Grønt kurser i 2015 for Plejens personale med fokus på køretekniske, arbejdsmiljømæssige samt energibesparende råd, som for eksempel energirigtig kørsel, risikostyring samt skadeforebyggende køreteknik. Indsatsområde: 2. Vandløb, søer og kystvande A. Vi vil løbende gennemføre indsatser med effekt på vandløb, søer og kystvande for at forbedre vandmiljøet med det sigte at opnå god økologisk tilstand i henhold til EU s vandrammedirektiv og statens vandplaner. C. Vi vil sikre, at alle bebyggelser i det åbne land får en god spildevandsrensning i overensstemmelse med spildevandsplanen. D. Vi vil i dialog med landbruget arbejde for, at pesticidbelastningen og udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet løbende reduceres så meget som muligt. Opdateret pr Status: Der er søgt finansiering på samtlige vandplanprojekter, og der arbejdes for at nå den statslige målsætning om god økologisk tilstand for vandløb og Vejle Fjord. Der er fem vandplanprojekter, som Fredericia Kommune skal arbejde for at gennemføre inden maj Anlægsarbejdet ved Gudsø Mølle, Gudsø Mølleå er afsluttet. Anlægsarbejdet i Gammelby Mølleå ved engstemmeværket er afsluttet. Anlægsarbejdet i Tilløb til Gammelby Mølleå forventes realiseret i løbet af sommeren Projektet i Øsdal Bæk er stadig under afklaring, men forventes realiseret i løbet af Tilløb til Gudsø Mølleå viste sig ikke at være omkostningseffektivt og vil derfor ikke blive realiseret. Vådområdet ved Flansbæk på Trelde Næs forventes realiseret i efteråret Jævnfør gældende spildevandsplan er der planlagt kloakering af ca. 32 ejendomme i det åbne land. Status er at 26 ejendomme er kloakeret og 6 har fået udsættelse. Dialog med landbruget om landbrugsdriftens påvirkning af vandmiljøet søges realiseret gennem behandlingen af konkrete sager. I praksis håndteres problemstillingen dog primært via de randzoner, som staten har udlagt langs udpegede vandløb og søer. Indsatsområde: 3. Natur og rekreative områder A. Vi vil løbende forbedre de mest værdifulde naturområder gennem naturpleje og naturgenopretningsprojekter og vi i den forbindelse have særligt fokus på kysterne, Elbo-

27 dalen og Trelde Næs. Desuden vil vi lave naturforbedringer i form af nye naturområder, herunder nye skove, samt økologiske forbindelseslinjer. Indsatsen skal ske i samarbejde med lodsejere, interesseorganisationer, staten, nabokommuner og andre med interesse i projekterne. B. Vi vil generelt prioritere naturprojekter, der opfylder flere formål, dvs. samtidig har rekreativ og sundhedsmæssig værdi, øger landskabskvaliteten og/eller forbedrer vandmiljøet. Vi vil i den forbindelse have særligt fokus på skovrejsning. C. Vi vil løbende fremme offentlighedens adgang til de robuste naturtyper samtidig med, at kommunen beskytter de mere følsomme naturarealer ved at sikre en lav rekreativ udnyttelsesgrad ud fra et langsigtet mål om at kunne bidrage til en forbedring af den biologiske mangfoldighed gennem forøgelse af antallet af prioriterede arter. D. Vi vil forbedre de bynære strandes standard, herunder såvel selve stranden som publikumsfaciliteter og aktivitetstilbud. Vi vil i den forbindelse have særligt fokus på Østerstrand. Opdateret pr Status: Naturgenopretning og pleje Fredericia Kommune har opnået støtte på ca. 1 mio. kr. til etablering af mindst 35 paddesøer på Trelde Næs og i området omkring den nordlige del af Elbodalen. Projektet er under realisering og over halvdelen af søerne er realiseret. Der fokus på mulighederne for at etablere afgræsning af naturområder. Det er imidlertid en udfordring at finde dyreholdere, der har interesser i at indgå aftaler om dette. Ved Randal skov er der rejst yderligere 3,5 ha kommunal skov og der er udsået engblomster på et forurenet areal midt i skoven. Den kommunale skovrejsning ved Kongsted (10 ha) forventes realiseret i maj Friluftsliv Der arbejdes på at finde muligheder for ekstern økonomisk finansiering af projekter ved Østerstrand og der er bl.a. opnået tilskud til handicapfaciliteter ved stranden. Broen ved Kulvig Havn på Trelde Næs er blevet repareret og der arbejdes videre med konceptet omkring grejbanken på Trelde Næs. Skovens Dag afholdes 10. maj og bliver igen afholdt på næsset. Campingpladsen ser nu på muligheden for jolleplads neden for selve campingpladsen da der er megen risiko for konstant tilsanding ved Kulvig havn. Der arbejdes intenst på at blive Naturpark Lillebælt og pt. er der fokus på inddragelse og realisering af projekter i de tre kommuner. Sideløbende hermed er processen omkring kommuneplantillægget igangsat. Der er lavet et nyt spor i Hannerup-Fuglsang skov under konceptet Findveji. Indsatsområde: 4. Landskab og kulturmiljø A. Gennem en helhedsorienteret forvaltning vil vi sikre, at områder af landskabelig og geologisk værdi bevares og beskyttes. B. Vi vil gennem planlægning, arealadministration mv. bidrage til at sikre og bevare

28 helhed og sammenhæng i de særlige landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske kvaliteter i de fire landskabsparker, der er udlagt i Kommuneplan Opdateret pr Status: Der arbejdes for målsætningerne via myndighedsbehandlingen af konkrete sager. Indsatsområde: 5. Støj A. Vi vil arbejde for en løbende reduktion af antallet af boliger med en uacceptabel støjbelastning. Støjbelastede boliger skal støjafskærmes, og gennem den fysiske planlægning vil vi sikre, at støjgener ved nye boliger minimeres. B. Vi vil sikre alle støjfølsomme områder (fx undervisningsbygninger, institutioner, kontorer og lignende) mod støjgener. Opdateret pr Status: Den fysiske planlægning Gennem kommune- og lokalplanlægningen søges det sikret bedst muligt, at uacceptable støjgener ved nye boliger undgås. I Kommuneplan er der udpeget stilleområder i kommunen. Sigtet er, at disse så vidt muligt friholdes for støjende anlæg og aktiviteter. Dette sker i forbindelse med lokalplanlægningen samt behandlingen af konkrete sager. Trafikstøj En stillingtagen til, om der er behov for at opdatere kommunens støjkortlægning fra 2008, er under forberedelse. Da der i de seneste 5 år ikke er sket nogen væsentlig ændring i trafiktallene, vil en revision kunne begrænses til de strækninger, hvor der er sket nyanlæg eller væsentlige trafikomlægninger. I samspil med Middelfart Kommune er en dialog med Vejdirektoratet om mulighederne for at nedbringe støjen fra den eksisterende bro under forberedelse. Det vil være hensigtsmæssigt snarligt også at analysere de støjmæssige konsekvenser af en eventuel ny forbindelse over Lillebælt parallelt med den eksisterende motorvejsbro. Støj fra virksomheder I løbet af efteråret 2013 er der udarbejdet en kortlægning af støjende aktiviteter og virksomheder på havnens område. Formålet med kortlægningen er at skabe et bedre overblik over, dels hvad der kan gøres for at nedbringe støjen fra konkrete aktiviteter/virksomheder, dels hvad der i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen kan gøres for at sikre omkringliggende områder med støjfølsom anvendelse imod uacceptable støjgener. Sigtet er, at vi kan bevare og udvikle en aktiv erhvervshavn og dens virksomheder, samtidig med at der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Den gennemførte støjkortlægning har ført til, at der for to aktiviteter på havnen udarbejdes handleplaner for gennemførsel af støjreducerende tiltag. En del af de aktiviteter, der er beskrevet i handleplanerne er på nuværende tidspunkt udført. Generelt arbejdes der med håndtering af støjgener fra konkrete virksomheder og aktiviteter, når kommunen modtager klager over støj. Indsatsområde: 6. Grundvand og vandforsyning

29 A. Vi sikre, at vandforsyningen til kommunens borgere og virksomheder fortsat baseres på en decentral indvindings- og forsyningsstruktur med indvinding af rent grundvand, der ikke kræver udvidet vandbehandling. B. Vi vil løbende sikre, at påvirkningen af grundvandet med miljøfremmede stoffer i områder med særlige drikkevandsinteresser reduceres mest muligt. D. Vi vil som led i kommune- og lokalplanlægningen løbende sikre, at nye virksomheder og tankanlæg mv. placeres hensigtsmæssigt, så der ikke opstår risiko for forurening af grundvandet. I forbindelse med miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder vil vi stille krav, der minimerer risikoen for, at grundvandet forurenes. E. Vi vil fortsat have fokus på sløjfning af uudnyttede boringer med henblik på at undgå utilsigtet forurening af grundvandet via disse. F. Vi vil løbende overvåge grundvandet og drikkevandets kvalitet. Opdateret pr Status: Generelt sker sikringen af grundvandsinteresserne gennem kommune- og lokalplanlægningen og gennem myndighedsbehandlingen af konkrete sager. Fredericia Kommune skal i 2015 igangsætte en indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelsen i Skærbækområdet. Dette arbejde er under forberedelse men afventer stadig kortlægningen af grundvandsinteresser fra staten. Vi forventer, at kortlægningen vedtages omkring juni måned 2015 og derefter kan vi gå i gang. Indsatsområde: 7. Jordforurening A. Vi vil i forbindelse med miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder stille krav, der minimerer risikoen for, at jorden forurenes. B. Vi vil i nødvendigt omfang iværksætte effektive afværgeforanstaltninger i forbindelse med jordforureninger, som kan true grundvandet. C. Vi vil arbejde for at hindre sundhedsrisici forbundet med byggeri eller ophold på forurenede arealer, herunder rådgive borgere i lettere forurenede områder. D. Vi vil arbejde for en hurtig og effektiv fjernelse af nye forureninger ved håndhævelse af det objektive forureneransvar. E. Vi vil ved vejledning og kontrol med jordflytninger sikre, at forurenet jord ikke spredes utilsigtet og ukontrolleret. Hvor det er muligt, hensigtsmæssigt og miljømæssigt formålstjenligt, vil vi arbejde for genanvendelse af lettere forurenet jord i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter mv. F. Vi vil gennem kampagner overfor private grundejere og virksomheder forebygge jord- og grundvandsforurening fra oplag af olie og kemikalier. Opdateret pr Status: Jordforurening For at forebygge jordforurening arbejder vi med at stille relevante vilkår til virksomheder i

30 kommunen i forbindelse med miljøgodkendelse og miljøtilsyn. Der blev i 2012 gennemført en tilsynskampagne med særlig opmærksomhed på oplag af olie- og kemikalier hos virksomheder. I den forbindelse er der gennemført en del tilsyn i samarbejde med Brand & Redning. Ligeledes for at forebygge risikoen for forurening gennemføres årlige kampagner med henblik på at sikre at villaolietanke, der er for gamle og dermed ulovlige, tages ud af brug og sløjfes korrekt. I 2014 har kampagnen været udbygget med fysiske tilsyn på udvalgte adresser. Indsatsen har reduceret antallet af ulovlige tanke. Kampagnen for 2015 er under forberedelse. For at afværge risikoen for sundhedsskade, grundvand og miljøet i øvrigt håndhæves det objektive forureneransvar efter jordforureningsloven i videst muligt omfang indenfor lovens begrænsninger og de afgørelser og domme, som findes på området. For at hindre sundhedsrisici fra forurenet byjord informeres der på kommunens hjemmeside om, hvilke forholdsregler man skal træffe. Desuden gives vejledning i forbindelse med konkrete sager og henvendelser om forurenet jord, hvor der er følsom anvendelse. Helt aktuelt er den sydligste del af Østre Strand afspærret pga. sundhedsrisiko ved ophold her, og kommunen er i dialog med Shell om etablering af et afværgeanlæg, der skal reducere den forurening, der siver ud fra Shells Havneterminal og påvirker Østre Strand. Jordflytning Via den løbende anvisning af jord i jordweb kontrolleres jordens oprindelsessted, forureningsindhold (hvor der er analysepligt) samt modtagested. Kontrollen sikrer, at jorden bortskaffes til et sted, der er godkendt til at modtage den pågældende jordtype. For at understøtte kontrollen gennemføres der jævnligt tilsyn med lokaliteter, hvor der opgraves og bortskaffes jord. Hvor der søges om genanvendelse af ren og lettere forurenet jord, gives der tilladelse til dette, i det omfang genanvendelsen kan ske indenfor reglerne i miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven og i overensstemmelse med planloven. Indsatsområde: 8. Affald A. Vi vil sikre, at det er let at komme af med alle former for affald for både borgere og virksomheder. B. Vi vil løbende rette en målrettet indsats overfor såvel borgere som virksomheder med henblik på, at så meget som muligt af affaldet genbruges eller genanvendes. Anvendelsen af affaldet skal ske så tæt på Fredericia som muligt, og affaldet skal håndteres miljømæssigt korrekt. C. Den del af affaldet, der deponeres, og den del, der sendes til forbrænding, skal holdes på et minimum. D. Ved valg af affaldsløsninger vil vi altid tage udgangspunkt i bæredygtigheden og anlægge en helheds- og livscyklus betragtning med fokus på vugge-til-vugge-princippet. Opdateret pr Status: Der arbejdes fortsat på at forbedre informationen om affaldsområdet, så borgere og virksomheder informeres bedre om affaldshåndtering og om nye tiltag på affaldsområdet mv. Her indgår blandt andet brug af kommunens hjemmeside, udvikling og brug af Apps, samt koordinering i forhold til den såkaldte Bølge 3 digitalisering på landsplan.

31 Der er igennem de senere år arbejdet kraftigt for at forøge genanvendelsesprocenten og at reducere den procentvise andel af det affald, der deponeres. Status er, at ca. 75 % af de samlede affaldsmængder bliver genbrugt, at 21 % bliver forbrændt, og at de resterende 4 % bliver deponeret. Byrådet har den 8. september 2014 vedtaget Affalds- og ressourceplan for Fredericia Kommune. Planen indeholder indsatser indenfor 4 hovedområder: Husholdningsaffald: øget genanvendelse Elektronikaffald: øget indsamling Organisk affald: øget udnyttelse af ressourcerne Bygge- og anlægsaffald: øget kvalitet Indsatsområde: 9. Luftforurening A. Vi vil løbende arbejde for, at luftforureningen fra transportsektoren, varmeforsyningsanlæg, husdyrproduktion og industrianlæg i Fredericia Kommune bliver reduceret. B. Vi vil løbende begrænse kommunens eget bidrag til luftforurening. C. Vi vil gøre en fortsat indsats i relation til Miljøministeriet for at få gennemført en løbende og markant reduktion af luftforureningen og lugtgenerne fra råoliehåndteringen i Fredericia. Opdateret pr Status: Revurdering af Shell Raffinaderiets miljøgodkendelse Miljøstyrelsen har igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen af Shell Raffinaderiet i løbet af 2012, og Fredericia Kommune har i februar 2014 modtaget en revurdering af miljøgodkendelsen. Miljøgodkendelsen er udelukkende revurderet i forhold til støj og jordforurening. Miljøstyrelsen vil vente med at revurdere vilkårene vedrørende luftforurening, indtil der - forventelig efteråret kommer nye krav fra EU i form af BAT-konklusioner vedrørende raffinaderier. Status er, at BAT-konklusionerne fra EU er vedtaget og at Miljøstyrelsen nu har igangsat en revurdering af miljøgodkendelsen af Shell Raffinaderiet. Tilsynskampagne med fokus på drift og vedligeholdelse af luftfiltre på virksomheder Fredericia Kommune gennemfører i 2014/2015 en tilsynskampagne med fokus på drift og vedligeholdelse af luftfiltre på virksomheder. Der i foråret 2014 udarbejdet tjekskemaer til brug ved tilsyn. Tjekskemaerne er udarbejdet, så disse er tilpasset de enkelte brancher. Kampagnematerialet er udarbejdet i samarbejde med de fynske kommuner, der gennemfører en tilsvarende kampagne. Kommunal virksomhed Fredericia Kommunes eget bidrag til luftforurening søges løbende påvirket gennem indsatser for energibesparelser, grønnere transport mv. Indsatsområde: 10. Borgerne A. Vi vil sikre, at Fredericia Kommunes børn, unge, voksne og ældre inddrages via undervisningen i skolerne, informationskampagner og konkrete aktiviteter i arbejdet med at opfylde målsætninger inden for alle temaer på natur- og miljøområdet.

32 B. Vi vil samarbejde med interesseorganisationer, erhvervsliv og institutioner om fælles mål og indsatser for bæredygtig udvikling. Opdateret pr Status: Der arbejdes løbende primært i samspil med de frivillige borgere i Grønt Forum med kampagner, aktiviteter mv., der retter sig imod en mere bæredygtig udvikling. Der er i marts 2014 truffet politisk beslutning om, at Fredericia Kommune indgår i projekt Grøn Generation i samarbejde med Fonden Dansk Naturvidenskabsformidling. Projektet, der forløber over en 3-årig periode ( ), har til formål at engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af uddannelse for bæredygtig udvikling og dermed grønne generationer. Dette er helt i tråd med den naturfagsstrategi, som Fredericia Kommune er i gang med at implementere i dagtilbud og skoler. Affald & Genbrug og Grønt Sekretariat har sammen med borgergruppen Grønt Forum fortsat kampagnen Affald er guld fra efteråret Kampagnen understøtter indsatsområde 8. Den 28. juni kunne borgere således møde Grønt Forum og miljømedarbejdere på genbrugspladsen på Bundgårdsvej, hvor de præsenterede de mange nye ordninger til genbrug og uddelte informationsmaterialer. Der er produceret en video om de nye genbrugelige fraktioner. Denne er gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside og side facebook Det Grønne Fredericia. Grønt Sekretariat afholdt et tøjbyttemarked under Kulturnatten, den 29. august 2014, hvor borgerne blev inviteret til at deltage. Med tøjbyttemarkedet sættes der fokus på den miljøbelastning, der er forbundet med produktion af tøj og på danskernes overforbrug af nyt tøj. Agenda 21 gruppen Haver uden sprøjtemidler har modtaget tilskud til en studietur i september måned. Agenda 21 gruppen Persillegartnerne har modtaget støtte til at gennemføre et offentligt arrangement i september måned med fokus på det historiske gartneri ved Kringsminde. Indsatsområde: 11. Virksomhederne A. Vi vil tilrettelægge vores miljøtilsyn, så de bliver værdiskabende for virksomhederne samtidig med, at det sikrer, at virksomhederne overholder de lovbundne miljøkrav. B. Vi vil arbejde for en løbende udvikling af den frivillige miljøindsats på virksomhederne. Opdateret pr Status: Der arbejdes løbende på at udvirke, at miljøtilsynene ikke bare sikrer, at virksomhederne overholder de lovbundne miljøkrav, men også skaber værdi for virksomhederne. Der følges med i indsatsen gennem brugertilfredshedsundersøgelser, der giver væsentlige fingerpeg om, hvor der er forbedringspotentialer. En kontinuert måling af brugertilfredsheden både med sagsbehandling og tilsyn er under forberedelse i samarbejde med Plan & Byg, Trafik & Natur. Siden 2012 har Natur & Miljø og Brand & Redning ført fælles tilsyn på en række virksomheder i transportbranchen. Der har primært været tale om lagerhoteller samt vognmandsvirksomheder. Ved tilsynet er der fokus på opbevaring og håndtering af kemikalier, uheldsforebyggelse samt på de tiltag, som virksomheden kan gøre i tilfælde af spild af kemikalier. Generelt har det vist sig, at dialogen med virksomhederne omkring uheld og uheldsforebyggelse foregår meget konstruktivt, når den kommunale miljømyndighed og det kommunale beredskab kan redegøre for problematikken og svare på virksomhedens spørgsmål.

33 Indsatsområde: 12. Kommunal virksomhed A. Vi vil løbende udbygge og styrke kommunens egen miljøindsats ved at arbejde målrettet med miljøledelse i kommunens afdelinger og institutioner. B. Vi vil mindske CO 2 -udledningen fra den kommunale virksomhed med mindst 2% om året. Opdateret pr Status: Miljøledelse Idet Fredericia Kommunes træder ud af Green Network pr. 1. januar 2015, erstattes det hidtidige arbejde med miljøredegørelser for de enkelte arbejdspladser/områder med konkrete aktiviteter og indsatser, hvor dette forventes at give særligt gunstige effekter i forhold til dels at reducere udledningen af drivhusgasser dels at give besparelser på kommunens udgifter. På rådhuset, inden for børne- og ungeområdet samt på ældreområdet er fokus rettet på en bedre affaldssortering og sortering i endnu flere affaldsfraktioner til genanvendelse. Dette sker parallelt med et samarbejde omkring en affaldskampagne på tværs af forskellige afdelinger samt borgergruppen Grønt Forum. I samarbejde med Affald & Genbrug er der i miljøledelsesarbejdet sat en indsats i gang for at få mælke- og juicekartoner sorteret fra på rådhuset, daginstitutioner, plejecentre og skoler, idet materialerne i disse kan genanvendes. Ved at sende mindre affald til forbrænding spares der CO 2 samtidig med, at de enkelte afdelinger opnår en økonomisk gevinst. Pt. er denne ordning fuldt implementeret på rådhuset, på daginstitutionsområdet, hele plejeområdet og skoleområdet. På skolerne er desuden etableret sortering for grønt affald. I forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem køkkener i Fredericia Kommune støtter miljøledelsesarbejdet op omkring mere fokus på økologi, sundhed og madspild. Der stiles mod, at kantiner, daginstitutioner og ældrekøkkener modtager det økologiske spisemærke. Der blev således afholdt et økologikursus for medarbejdere fra bl.a. rådhusets kantine samt HR Fredericia i juni Herefter fulgte et økologikursus for daginstitutioner i oktober og for ældrekøkkener i november Endelig er der afholdt et økologikursus for ikke-køkkenpersonale, som arbejder med servering/bestilling mv. i forbindelse med måltiderne, i november Miljøledelsesarbejdet indgår herudover i et samarbejde med skoleområdet omkring Tænk på Tværs projektet Slip cellerne løs. Idéen med projektet er at gøre teknik sjovt og interessant at arbejde med for skoleelever i Fredericia Kommune samt at bidrage til, at alle børn og unge går ud af skolen som klima- og energibevidste borgere. Dette projekt skal kobles til Fredericia Kommunes deltagelse i Grøn Generation, se ovenfor under 10. Borgerne. Energi Der er etableret solcelleanlæg på udvalgte kommunale bygninger, og der er i 2014 indført et nyt energiledelsessystem. Transport Se ovenfor under 1. Klima og energi.

34

35 Bilag: Situationsplan_danseplads Østerstrand.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12536/15

36 Ingen 100m

37 Bilag: Kortbilag.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13531/15

38

39 Bilag: Lillebæltsbroen.pdf Udvalg: Miljø- og Energiudvalget Mødedato: 17. marts Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 12784/15

40 meter DDO, Cowi GST Fredericia Kommune Lillebæltsbroen Målforhold: 1:20000 Miljø Gothersgade 20a, 7000 Fredericia Tlf Init.: TEHC J.Nr. 15/1997 Ikke målfast og ikke retsgyldig "Højdeniveau: DVR90 Dato:

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014

Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014 Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014 1. Energi og klima A. Vi vil mindske brugen af fossile brændstoffer ved at reducere energiforbruget og satse målrettet på vedvarende energi. Indsatsen

Læs mere

Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014

Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014 Miljø og energi opfølgning på indsatsområder 2014 1. Energi og klima A. Vi vil mindske brugen af fossile brændstoffer ved at reducere energiforbruget og satse målrettet på vedvarende energi. Indsatsen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00 Medlemmer:

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur

Udviklingsaftale i Center for Teknik og Miljø. Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Udviklingsaftale for området Center for Teknik og Miljø Afdeling Miljø og natur Indledning Aftalen indgås mellem Teknik og Miljøudvalget og Flemming Kortsen, Centerchef for Teknik og Miljø. Målet med aftalen

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Miljø- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 17:00-18:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU

NEVF. Udvalg: TPU MAHA PIOD. Udvalg: ØU PIOD NEVF. Udvalg: KMU. FLKL, Park&Vej HARE MAHA NEVF. Udvalg: KMU 21.5.2010/ Green Cities status 2. kvartal 2010 Green Cities mål nr. 1 Vandforbrug i husholdninger Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Miljø- og Energiudvalget

Miljø- og Energiudvalget Miljø- og Energiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindelig uden over-/underskud Forventet resultat uden over- /underskud Afvigelse Drift i alt 851 9.146 3.995

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer:

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet

Mål og Midler Plan-, natur- og miljøområdet Fokusområder På politikområdet Plan, natur og miljø er der følgende fokus i budgetåret 2013: Naturpolitik Byrådets konstitueringsaftale har fastlagt, at der skal udarbejdes en naturpolitik. Politikken

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013

Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer. Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Regional Udvikling, Miljø og Råstoffer Jordforurening Nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2013 Maj 2013 Forord Det Gode Liv er visionen for den Regionale Udviklingsplan i Syddanmark. Det skabes

Læs mere

Agenda 21 plan

Agenda 21 plan Forord Roskilde Kommune vedtog sin første Agenda 21 plan februar 1999. Nu foreligger udkastet til den anden Agenda 21 plan, som gælder frem til 2006. Planen er inddelt i to dele: Organisation, økonomi

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien

Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 204045 Brevid. 1932920 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Drøftelse af lokale perspektiver på ressourcestrategien 12. august 2014 Den endelig

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Natur- og Miljøpolitik 2011-14

Natur- og Miljøpolitik 2011-14 Natur- og Miljøpolitik 2011-14 Natur- og Miljøpolitik 2011-14, der blev vedtaget af Fredericia Byråd den 7. marts 2011, indeholder Byrådets 4-årige og mere langsigtede mål på natur- og miljøområdet. Sigtet

Læs mere

Natur- og Miljøpolitik

Natur- og Miljøpolitik Natur- og Miljøpolitik 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for det vigtige indsatsområde Natur og Miljø. Politikken vil fremover

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune

Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune Organisering af arbejdet med miljøvurdering i Aalborg Kommune v/lone Pedersen Teknik & Miljø Rådmand Mariann Nørgaard Ledelsessekretariat Udviklings- og adm. chef Frede Aagren Direktør Christian Bjerg

Læs mere

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012

Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Det tekniske område opfølgning på indsatsområder 2012 Udvikling af Fredericia bymidte FredericiaC projektet har allerede sat Fredericia på landkortet og projektet har stor betydning for udviklingen af

Læs mere

NATUR OG MILJØ Servicemål

NATUR OG MILJØ Servicemål November 2014 Titel på mål Målgruppe - hvem? kvantitativt mål - hvad? Hvad opnår målgruppen? Interval for opfølgn. - hvornår? Metode til opfølgning - hvordan? Miljøgodkendelser af Erhvervsdrivende/ Der

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i By- og Teknikudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødested: Mødelokale 620 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-19:00 Medlemmer: Fraværende: Formand:

Læs mere

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri

Notat. Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg. Planlægning og Byggeri Notat Emne: Til: Kopi til: Serviceeftersyn af gældende lokalplaner for eksisterende tunge erhvervsområder Teknisk Udvalg Bünyamin Simsek Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde- mandag den 15. april 2013. Planlægning

Læs mere

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift) Bilag med forvaltningens bemærkninger til valg af Green Cities delmål Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunen som geografi) Delmål til kommunernes egne arbejdsprogrammer (kommunal drift)

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej

Screening Lokalplanforslag 066-510 Offentlig og privat service ved Tøndervej FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Offentlig og privat service ved Tøndervej Skærbæk

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 25. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune

Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022. Jordforurening. Marts 2012. Esbjerg Kommune i Kommuneplan 2010-2022 Jordforurening Marts 2012 Esbjerg Kommune Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 05-03-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring 2010.10 i Kommuneplan 2010-2022,

Læs mere

Grundvandsstrategi 2016

Grundvandsstrategi 2016 Regional Udvikling Miljø og Råstoffer Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse 2013-16 Maj 2013 2 Titel: Grundvandsstrategi 2016 Region Syddanmarks indsats til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold

Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Dato: 12.12.2014 Fakta om forureningen på Østerstand risikovurderinger, sagens historik og myndighedsforhold Fakta arkets indhold: Side 1: - Sådan arbejdes der med at stoppe forureningen Side 2: - Risikovurdering

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen. Område: Regional Udvikling Afdeling: Miljø og Råstoffer Journal nr.: 15/20835 Dato: 22. maj 2015 Revision af regionens strategi for jordforureningsindsatsen. Høring af nye, bærende principper for indsatsen.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører:

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Dagsorden Mødedato: Torsdag den 24. september 2015 Mødetidspunkt 12:40 : Sluttidspunkt: 15:00 Mødelokale: M.5 Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : Allan Clifford Christensen, Martin Sanderhoff, Flemming

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Notat Vandforsyningsplan 2013 Dato: 13. marts 2013 Udarbejdet af: Ulrik Mathiasen Miljøscreening, jf. reglerne i lov om miljøvurdering af planer og programmer Indledning Notatet omfatter en vurdering af

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå nr. 52, habitatområde H48 og Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder,

indeholder flere berøringsflader og løses i samspil med andre af kommunens enheder, Job- og personprofil Afdelingsleder, Natur og Miljø Gentofte Kommune, den 3. februar 2016 Jobbet Opgaverne i Natur og Miljø kan grupperes i to typer: Myndighedsopgaver med afsæt i lovgivning, og strategi-

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009

Bæredygtig udvikling/ Green Cities status 3. kvartal 2009 24.8.2009/ Bæredygtig udvikling/ status 3. kvartal 2009 generelt: Medlemmer: Malmö har meldt sig ud (de vil prioritere kræfterne på svenske samarbejder). Greve er blevet observatør, og der er dialog med

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan UDKAST AF 10.02.2015 Strategiplan 2016-2019 Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Renovation Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen Aalborg Forsyning, Renovation Udgivelse: 10.02.2015 Sagsnr.: 2015-002830

Læs mere

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beredskabskommissionen. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Beredskabskommissionen (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 23. april 2014 Mødested: Brandstationen - L1 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-14:00 Medlemmer: Formand: Jacob

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013

MILJØTILSYNSPLAN 2013 MILJØTILSYNSPLAN 2013 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Mette Fjellerad D 4646 4945 E mefj@lejre.dk Dato: 31. juli 2013 J.nr.: 13/9845 Hvad er en miljøtilsynsplan

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider

Opfølgning på Indsatsplan Beder påbud mod anvendelse af pesticider Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17.11.2015 påbud mod anvendelse af pesticider For at følge op på Indsatsplan Beder foreslås der gennemført åstedsforretninger og høringsprocesser

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 28. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 13:30-18:00 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand.

I henhold til 22 i Lov om kommunernes styrelse vælger udvalgene selv deres formand. Dagsorden Dato: 07-01-2014 15:00:00 Udvalg: Miljø- og Planudvalget Sted: Mødelokale 8, Skanderborg 1 Valg af formand Sagsnr.: 14/32 Miljø- og Planudvalget er nedsat i henhold til Styrelsesvedtægten for

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Natura 2000 handleplan - gennemførelse

Natura 2000 handleplan - gennemførelse Natura 2000 handleplan - gennemførelse type: Fagområde De kommunale Natura 2000-handleplaner skal gennemføres i perioden 2013 2015. Kommunen er ansvarlig for at handleplanerne gennemføres. Det drejer sig

Læs mere