Afsætningsfremme Fisk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsætningsfremme Fisk"

Transkript

1 Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Afsætningsfremme Fisk Vejledning om tilskud til afsætningsfremme af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter Version

2 Kolofon Afsætningsfremme Fisk Vejledning om tilskud til afsætningsfremme af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen - i 2016 Foto: Anders S. Clausen Afsætningsfremme-projekt DANSK FISK af Danmarks Fiskeriforening PO Dag Hammarskjölds Allé, sep Miljø- og Fødevareministeriet Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

3 Indhold 0. Ændringer i version Indledning Ordningens formål Administration af ordningen Afsatte midler Ansøgningsfrist Hvordan søger du om tilskud Hvem kan søge om tilskud Tilskuddets størrelse og projektets finansiering Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Hvilke udgifter kan du få tilskud til Særligt om løn til personale Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til Udgifternes rimelighed Kriterier for støtteberettigelse Information og offentlig omtale af tilskud ( skiltning ) Særligt om opretholdelse af projektet

4 18. Igangsætning af projektet Besked om afgørelse om tilsagn Projektperioden Klageadgang Ændring af projektet Overdragelse af tilsagn Afslutning af projekt Udbetaling af tilskud Sagsbehandlingstid Evaluering efter projektets afslutning Projektet opgives Kontrol på stedet Bortfald af tilsagn, tilbagebetaling og nedsættelse af tilskud Straffebestemmelser og svig Force majeure NaturErhvervstyrelsens brug af data Lovgrundlag Yderligere oplysninger Bilag: Definition af små-, mellem og store virksomheder

5 0. Ændringer i version 2.0 Første version af vejledningen om tilskud til afsætningsfremme af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter indeholdte mindre fejl og uklarheder, der i denne version 2.0. er blevet justeret. Ændringerne er oplistet nedenfor med sidehenvisning. Side Ændring 7 Kort projektresumé i ansøgningsskemaet ligger under punkt 7. 7 Afsnit om hovedansøgning, samarbejdsaftale og delansøgning er slettet. Der skal kun indsendes én ansøgning, når der søges om tilskud fra afsætningsfremmeordningen. Der skal ikke vedlægges bilag vedr. samarbejdspartner 9 Afsnit om hovedansøgning, samarbejdsaftale og delansøgning er slettet. Se ovenstående punkt. 11 Præcisering af regler for tilskuddets størrelse. 11 Uddybning af betingelser for, at kystfiskerprojekters kan opnå tilskud på 75 pct. 12 Rettelse af beløbsstørrelse til projekter, der omhandler afsætning af fiskevarer: Der er i alt afsat 13,4 mio.kr heraf 1,2 mio. kr. til akvakulturprojekter og 12,2 mio.kr til projekter, der omhandler afsætning af fiskevarer. 14 Præcisering af forskellen for kystfiskerprojekter mellem at opnå ekstrapoint og opnå højere støttesats. 18 Justering af afsnit vedr. indtægter i og efter projektperioden. 26 Under afsnit om ordningsbestemte kriterier er slettet sætning om maksimalt tilsagnsbeløb på 5,5 mio.kr, da det ikke er et krav for at få tilskud, at projektet ikke overstiger denne grænse. 36 Loven er ændret til Hav- og Fiskeriloven 37 Fodnoterne er rettet Derudover er adressen, hvortil al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud under afsætningsfremme-ordningen skal ske, ændret fra til Denne ændring er foretaget på samtlige sider (6, 9, 30 og 39), hvor adressen fremgår. 1. Indledning Denne vejledning skal du bruge, når du ønsker at søge om tilsagn om tilskud til afsætningsfremme-projekter under afsætningsfremme-ordningen. Her finder du oplysninger om tilskudsordningens formål, hvem der kan søge, hvad du kan søge til, hvordan du gør, og om de forskellige betingelser der findes for at få tilskud. Der findes desuden en vejledning om udbetaling af tilskud under ordningen, som du skal bruge, når du skal søge om at få udbetalt det tilskud, som du har fået tilsagn om. Det er en god idé også at læse udbetalingsvejledningen, når du søger om tilsagn om tilskud. Alle vejledninger findes på vores hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under afsætningsfremme fisk Ordningens formål Tilskudsordningen afsætningsfremme fisk er en del af det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram , der overordnet har til formål at medvirke til at indfri 5

6 EU2020-målene om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Det vil ske gennem fremme af en fiskeripolitik, der balancerer hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeri og akvakultur. Formålet med tilskud til afsætningsfremme-projekter under afsætningsfremmeordningen er at fremme markeds- og afsætningsforholdene for fiskevarer og akvakulturprodukter. Du skal allerede på ansøgningstidspunktet sandsynliggøre, at projektet vil være med til at understøtte formålet. 3. Administration af ordningen NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. Al skriftlig kommunikation med NaturErhvervstyrelsen i forbindelse med tilskud under afsætningsfremme-ordningen skal ske via til 4. Afsatte midler Til ansøgningsrunden på ordningen i 2016 er der afsat i alt 13,4 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er afsat til afsætning af akvakulturprodukter. Indikative rammer i 2016 Vi har fastsat følgende indikative, beløbsmæssige rammer for indsatsområderne under ordningen i 2016: Indsatsområder i 2016 Afsætningsfremme Afsætningsfremme af akvakulturprodukter I alt Pulje i 2016 (mio. kr.) 12,2 mio.kr 1,2 mio. kr 13,4 mio. kr. Du kan læse mere om indsatsområder i afsnittet om de tilskudsberettigede projekter og aktiviteter. 6

7 5. Ansøgningsfrist Vi kan modtage din ansøgning fra den 1. november Din ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 2. januar 2017 kl. 23:59. Hvis vi modtager din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet, og den vil ikke blive overført til næste ansøgningsrunde. 6. Hvordan søger du om tilskud Du skal sende din ansøgning om tilsagn om tilskud på et særligt skema, som du finder på vores hjemmeside naturerhverv.dk i Tilskudsguide under afsætningsfremme fisk Ansøgningen må gerne skrives på engelsk, men pkt. 7 Kort projektresumé skal være på dansk. Hvis du laver dit projekt alene skal du kun indsende hovedansøgningen. Hvis du laver dit projekt sammen med flere kan du vælge om du selv vil finansiere hele projektet, og dermed skal du kun indsende hovedansøgningen. Hvis projektet laves som et samarbejde skal du ud over hovedansøgningen også indsende samarbejdsaftalen samt en delansøgning for hver samarbejdspartner. Din ansøgning skal indeholde: Ansøgningsskema, som skal være udfyldt i alle projekter. o Et detaljeret budget udfyldes i ansøgningsskemaet. o En projektbeskrivelse udfyldes i ansøgningsskemaet Aktivitetsbeskrivelse for de ansattes arbejde i projektet. Der kan fx laves en aktivitetsbeskrivelse pr. lønkategori. Aktivitetsbeskrivelse for konsulentbistanden i projektet. Der kan fx laves en aktivitetsbeskrivelse pr. konsulentopgave. To direkte sammenlignelige tilbud fra leverandører vedrørende alle udgifter over kr. Erklæring om antagelighed. Erklæring om svig. Nedenstående skema viser, hvordan ansøgningsskemaet skal udfyldes: 1. Projekttitel: Her skrives projektets titel. Vælg en entydig og dækkende titel. Maks to linjer. 2. Oplysninger om ansøger: Udfyldes med ansøgers oplysninger (P-nr. udfyldes kun, hvis ansøger har sådan et). 3. Projektdeltagere: Udfyldes kun, hvis projektet gennemføres i samarbejde med andre projektdeltagere. 4. Yderligere oplysninger om ansøger: Sæt kryds om projektet a) gennemføres af en producentorganisation (PO) / sammenslutning af PO er / brancheorganisation, b) har tilknytning til kystfiskeri, eller c) har kollektive tilskudsmodtagere eller kollektiv interesse Begrund dit kryds. 5. Antagelighed for fartøjsejere Hvis du ejer et fartøj eller hvis et fartøj indgår i projektet skal du sætte et kryds, om du har overtrådt art. 10, stk. 1 og 2 i (EU) forordning nr. 508/2014. Hvis du svarer ja, skal fartøjets ident. (DKN) nr. anføres og de nærmere forhold beskrives. Vedlæg erklæring om antagelighed 6. Antagelighed for akvakultur Hvis du ejer en akvakulturvirksomhed eller en ejer af en akvakulturvirksomhed indgår i projektet skal du sætte et kryds, om du 7

8 har overtrådt art. 3 eller 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. december Hvis du svarer ja, skal de nærmere forhold beskrives. Vedlæg erklæring om antagelighed 7. Kort projektresume: Her skrives kort og præcist om projektets formål, aktiviteter og forventede. Resumé må max. fylde 10 linjer. 8. Projektperiode Anfør hvornår projektet påbegyndes og afsluttes (dd.mm.åååå). 9. Finansiering af projektet Anfør følgende: a) Projektets samlede tilskudsberettigede udgifter, b) Tilskud, der søges fra NaturErhvervstyrelsen, c) Andre offentlige tilskud og d) Ansøgers egenfinansiering. 10. Tidligere projekter Anfør om ansøger tidligere har modtaget tilsagn om tilskud eller vækstkaution til en eller flere af de aktiviteter, der søges om støtte til. 11. Regnskabstal for ansøgers virksomhed Anfør ansøgervirksomhedens tal for afslutningen af seneste årsregnskab. Notér følgende: a) Antal medarbejdere (gennemsnitlige antal, heltid) b) Årets resultat før skat c) Samlet balance på årsregnskabet d) Samlet årsomsætning 12. Ejerforhold i ansøgers virksomhed Anfør om en anden virksomhed ejere mere end 25 pct. af (ansøger)virksomheden og om (ansøger)virksomheden er en del af en koncern. 13. Ejerens regnskabstal Udfyldes kun hvis (ansøger)virksomheden er en del af en koncern. For ejeren udfyldes samme oplysninger som der spørges til under punkt Koncernens regnskabstal Udfyldes kun hvis en anden virksomhed ejere mere end 25 pct. af (ansøger)virksomheden For koncernen udfyldes samme oplysninger som der spørges til under punkt Kun Producentorganisationer: Anfør om ansøger har fået eller søgt støtte under tilskudsordningen Produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 16. Moms: Anfør om udgifterne i budgettet er angivet uden moms. 17. Tilbud: Anfør om der er vedlagt to tilbud for alle udgifter, hvor det er et krav. 18. Afhængige parter: Sæt kryds og beskriv afhængighedsforholdet, hvis der bliver handlet mellem økonomisk afhængige parter. Anfør desuden, om der er vedlagt dokumentation for kostprisen. 19. Projekttype: Her sættes ét kryds ved den relevante projekttype (kun et kryds). Begrund dit valg 20. Prioritering Fiskeri Udfyldes ikke, hvis du søger under akvakultur Sæt krydser og beskriv projektets: a) Afsætningspotentiale (er der udført markedsundersøgelse? Beskriv afsætningspotentialet, herunder markedet, produkt/produkttype) b) Økonomiske bæredygtighed c) Værdikæde Anfør om projektet vedrører a) discard eller b) kystfiskeres afsætningsmuligheder HUSK at indsende evt. dokumentation for gennemførte markedsundersøgelser og beregninger af økonomisk potentiale Akvakultur Udfyldes ikke, hvis du søger under fiskeri. Sæt krydser og beskriv projektets: a) Afsætningspotentiale (er der udført markedsundersøgelse? Beskriv afsætningspotentialet, herunder markedet, produkt/produkttype) b) Afsætningspotentiale, c) Økonomiske bæredygtighed, d) Værdikæde Anfør om projektet vedrører 8

9 a) Økologisk akvakultur b) Eksportrelaterede aktiviteter HUSK at indsende evt. dokumentation for gennemførte markedsundersøgelser og beregninger af økonomisk potentiale 21. Tilladelser fra offentlige myndigheder Anfør om projektet kræver tilladelser og om disse er opnået. Tilladelserne skal først indsendes i forbindelse med slutudbetaling. 22. Yderligere oplysninger Udfyldes såfremt ansøger har yderlige oplysninger at tilføje 23. Budget over tilskudsberettigede udgifter Udfyld budgettal for relevante udgiftskategorier. Der kan vælges mellem følgende kategorier: a) Materialer b) Markedsundersøgelser c) Formidling og information d) Leje af lokaler e) Andet f) Lønkategorier g) Indirekte udgifter (overhead) h) Konsulentbistand Vælg ud fra ovenstående omkostningsarter ud fra, om der er sådanne udgifter i projektet fx udfyldes kun to ud af de fem lønkategorier, hvis der kun benyttes personale inden for de to lønkategorier. HUSK at indsende to tilbud for samtlige udgifter over kr. 24. Projektbeskrivelse Beskriv følgende: 1) Projektets formål 2) Ansøger/virksomhed, herunder kompetencer, erfaringer, evt. samarbejdspartnere 3) Baggrund for projektet, herunder projektets aktiviteter, udfordringer, behov og forventninger 4) Projektets aktiviteter og tidsplan 5) Økonomi 6) Styrker og svagheder ved projektet samt fremtidsperspektivet for projektet 7) Yderligere projektoplysninger (hvis sådanne findes) 25. Informationsaktiviteter Anfør hvilke informationsaktiviteter du planlægger at informere om tilskuddet ved hjælp af. 26. Tjekliste Hvis alle krydserne er udfyldt, er ansøgningen klar til at blive sendt ind. 27. Ansøgers underskrift Ansøgningen skal være underskrevet, for at blive taget i betragtning. Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende, og at du har sendt alle relevante bilag med. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt, fx hvis du ikke har beskrevet projektet tilstrækkeligt fyldestgørende - eller ikke har indhentet to tilbud på udgifter alle over kr., kan det betyde, at du får et afslag eller nedsat tilskudsbeløb. Du skal sende din ansøgning til os på til Kvittering for modtagelse af ansøgning Vi kvitterer med kvitteringsbrev for at have modtaget din ansøgning. 7. Hvem kan søge om tilskud Tilsagn om tilskud kan gives til følgende: Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur Sammenslutninger af Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur Brancheorganisationer inden for fiskeri og akvakultur Små og mellemstore virksomheder (SMV) 9

10 BEMÆRK at SMV er ikke kan søge tilskud til afsætnings- og informationskampagner samt udvikling af certificering og mærkning Med små og mellemstore virksomheder (SMV) forstås virksomheder som defineret i artikel 2, i Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003, EU-Tidende 2003, nr. L 124; af 20. maj 2003, side 36. Tilsagnshaver Tilsagnshaver er den, der: søger om tilsagn om tilskud, modtager tilsagnet, er ansvarlig for, at projektet gennemføres, afholder udgifterne i projektet, dvs. modtager fakturaer fra leverandører, betaler udgifterne i projektet, søger om udbetaling af tilskud og modtager tilskuddet. Antagelighed - fisker Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed, jf. Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014, artikel 10 Ved manglende antagelighed forstås, at en ansøgning ikke antages til støtte under EHFF, hvis det er konstateret, at ansøgeren eller projektdeltagerne har begået en alvorlig overtrædelse. Hvis ansøger eller projektdeltagere har begået en alvorlig overtrædelse, vil de have fået point i Fiskerisystemet. Man er uantagelig, hvis man har 9 point eller derover i Fiskerisystemet, jf. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/288 af 17. december 2014 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 om Den Europæiske Hav-og Fiskerifond for så vidt angår den periode, hvor støtteansøgninger er uantagelige, samt start- og slutdato for nævnte periode. Det vil sige, at du skal oplyse NaturErhvervstyrelsen, hvis du eller en eller flere af projektdeltagerne er blevet straffet for overtrædelse af artikel 3 eller 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (miljøstraffedirektivet). Reglen finder anvendelse fra 1. januar Foruden at vise antagelighed på ansøgningstidspunktet, skal du og samtlige projektdeltagere efter indsendt ansøgning og opnået tilsagn, fortsat opfylde kravene for antagelighed i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter, at den sidste udbetaling er foretaget. Det er NaturErhvervstyrelsen, der kontrollerer, om tilsagnshaver viser manglende antagelighed, dvs. om ansøger eller projektdeltagere har overtrådt Miljøstraffedirektivets artikel 3 og 4. Antagelighed - akvakultur Hvis ansøger er en akvakulturbruger, eller hvis én eller flere akvakulturbrugere deltager i projektet, skal alle opfylde kravet om antagelighed. Ved manglende antagelighed forstås, at en ansøgning ikke antages til støtte under EHFF, hvis det er konstateret, at ansøgeren eller projektdeltageren/deltagerne har begået en alvorlig overtrædelse. Se mere om manglende antagelighed i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014, artikel

11 Det vil sige, at du skal oplyse NaturErhvervstyrelsen, hvis du eller en eller flere af projektdeltagerne er blevet straffet for overtrædelse af artikel 3 eller 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/99/EF af 19. november 2008 om strafferetlig beskyttelse af miljøet (Miljøstraffedirektivet). I bilaget sidst i denne vejledning kan du se en liste over de love og bekendtgørelser, der implementerer Miljøstraffedirektivets artikel 3 og 4. Foruden at vise antagelighed på ansøgningstidspunktet, skal du og samtlige projektdeltagere efter indsendt ansøgning og opnået tilsagn, fortsat opfylde kravene for antagelighed i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter at den sidste betaling er foretaget. Det er NaturErhvervstyrelsen, der kontrollerer om tilsagnshaver viser manglende antagelighed, dvs. om ansøger har overtrådt Miljøstraffedirektivets artikel 3 og Tilskuddets størrelse og projektets finansiering I denne ansøgningsrunde er der afsat i alt 13,4 mio.kr. Der kan maksimalt gives tilsagn på 5,5 mio. kr. til projekter. Såfremt der søges om mere, vil projektet ikke blive afvist, men tilsagnet vil blive nedskrevet til 5,5 mio. kr. Det er derimod et krav, at de tilskudsberettigede udgifter beløber sig på mindst kr. Efterlever projekter ikke dette krav, vil projektet blive afvist. Det samlede, offentlige tilskud kan udgøre hhv. 75 og 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projektet. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 75 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til projekter, der: a) Gennemføres af en producentorganisation, sammenslutninger af producentorganisationer eller brancheorganisationer. b) Har tilknytning til kystfiskeri* eller c) Har kollektive støttemodtagere og kollektiv interesse** og er innovative*** * Kystfiskeri-projekter kan få tilsagn om tilskud på 75 pct. såfremt det kan påvises, at projektet udelukkende vedrører fiskeri og/eller fisk, der landes af fiskerfartøjer med en længde overalt på under 12 m, som ikke anvender trukne fiskeredskaber. ** Kollektiv interesse: Projekter, der er til gavn for flere. ***Innovative projekter: Projekter, der er nyskabende i forhold til virksomheden eller branchen og vedrører discard, mindre udnyttede eller uudnyttede arter, eller økologisk akvakulturprodukter. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud på 50 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til øvrige projekter NaturErhvervstyrelsens tilskud til projekterne finansieres delvist af EU (75 pct.) via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet (25 pct.). Eksempler på beregning af tilskud: I tilsagnet har vi godkendt de tilskudsberettigede udgifter til 1,3 mio. kr., og du har fået tilsagn om tilskud på max kr., som er 75 pct. af 1,3 mio. kr. Det viser sig, at projektet bliver billigere end forventet på tilsagnstidspunktet, idet de godkendte tilskudsberettigede udgifter på udbetalingstidspunktet er 1,25 mio. kr. Du får udbetalt kr., som er 75 pct. af 1,25 mio. kr., da vi kun kan give tilskud på 75 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter. 11

12 Det viser sig, at projektet bliver dyrere end forventet på tilsagnstidspunktet. Fx koster projektet 1,4 mio. kr. Du får udbetalt kr., idet du har fået et tilsagn om tilskud på max kr. Tilskuddet kan ikke forhøjes, selv om projektet bliver dyrere. Udbetalingen på det maksimale tilsagnsbeløb forudsætter, at vi kan godkende udgifterne som tilskudsberettigede, og at betingelserne for tilsagn er opfyldt. Det er vigtigt, at du redegør for hele projektets finansiering i ansøgningen. Den samlede finansiering af et projekt må ikke overstige projektets samlede udgifter. Anden offentlig, national medfinansiering Tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen kan kombineres med andet offentligt, nationalt tilskud, i form af garanti, kaution eller lignende, til udgifter, der er tilskudsberettigede under ordningen. Hvis du får andet offentligt, nationalt tilskud i form af garanti, kaution eller lignende til projektet til udgifter, der er tilskudsberettigede (herunder vækstkaution fra Vækstfonden), nedsætter vi tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen til de tilskudsberettigede udgifter, så det samlede, offentlige tilskud ikke overstiger hhv. 50 pct. eller 75 pct., afhængigt af projektet og ansøger, jævnfør ovenstående. Du skal anføre størrelsen af eventuelt andet offentligt, nationalt tilskud til projektet i ansøgningsskemaet. Både når du søger om tilsagn om tilskud, og når du søger om udbetaling af tilskud. Hvis du modtager vækstkaution til projektets finansiering fra Vækstfonden, opgør vi værdien af disse garantier til 15,23 pct. af kautionens størrelse - med mindre andet fremgår af oplysninger fra Vækstfonden. Andre EU-tilskud Du kan ikke få tilskud til udgifter, som du får EU-tilskud til under en anden ordning eller på anden måde. 9. Hvilke projekter og aktiviteter giver vi tilskud til Indsatsområder Vi kan give tilsagn om tilskud inden for følgende to indsatsområder: 1. Fiskeri 2. Akvakultur Du skal placere dit projekt i ét af de to indsatsområder. Et projekt kan ikke placeres i mere end ét indsatsområde. Du skal vælge dét indsatsområde, som er mest dækkende for dit projekt. Særlige indsatser under de enkelte indsatsområder Vi har mulighed for at udmelde særlige puljer til særlige indsatser under de enkelte indsatsområder, og for denne runde er der afsat 1,2 mio. kr. til projekter, der omhandler afsætning af akvakulturprodukter og 12,2 mio. kr. til projekter, der omhandler afsætning af fiskevarer. 12

13 Ved akvakulturprodukter forstås opdrættede eller dyrkede akvatiske organismer såsom fisk, skaldyr eller tang, og hvor produktionen af de pågældende organismer forbliver en fysisk eller juridisk ejendom i hele opdrætsdyrkningsfasen, indtil de er høstet. Ved fiskevarer forstås fisk eller skaldyr fanget i havet eller produkter, der er fremstillet heraf. Projekttyper Vi kan give tilsagn om tilskud til: Afsøgning af nye markeder. Oprettelse af producentorganisationer. Afsætning af kystfiskeres fangster. Udvikling af afsætningsmuligheder for discard. Fremme af bæredygtige fiskevarer og akvakulturprodukter gennem afsætnings- og informationskampagner. Fremme og udvikling af certificering og mærkning. Krav til projekterne Der kan ydes støtte til at gennemføre regionale, nationale eller tværnationale kommunikations- og salgsfremstød, men der gives ikke tilskud til handelsmærker. Der kan ikke ydes tilskud til projektet, hvis der også ydes tilskud fra tilskudsordningen for producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren (bekendtgørelse nr. 497 af 30. maj 2016). Baggrund for projekterne Du skal beskrive sammenhængen mellem de konkrete udfordringer og behov, der ligger til grund for de valgte aktiviteter i projektet, når du søger om tilsagn om tilskud til dit projekt. 10. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Afslag og delvist afslag Vi kan give afslag eller delvist afslag til et projekt, hvis vi vurderer, at: Ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst, Effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang at bidrager til opfyldelsen af formålet med ordningen, De anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige Udgifterne ikke er tilskudsberettigede, jævnfør afsnit 13 om hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til Effekten af det ansøgte projekt ikke står i rimeligt forhold til projektets samlede anslåede udgifter, Projektets kvalitet ikke er tilstrækkelig, herunder at: o Projektets aktiviteter ikke er beskrevet klart og præcist, o Der ikke er sammenhæng mellem projektaktiviteterne, o Projektet ikke indeholder de nødvendige aktiviteter i forhold til projektets målsætning, eller o De nødvendige aktører og kompetencer ikke er til stede i forhold til projektets målsætninger og aktiviteter. Prioritering af projekter og pointsystem 13

14 Vi skal udvælge de projekter, der giver størst effekt, uanset om der ikke er søgt om flere penge, end der er afsat til ordningen. Projekterne i de to kategorier fiskeri og akvakultur, vil blive prioriteret hver for sig, og disse projekter vil således ikke blive sammenlignet på tværs af kategorier. Ved prioritering af projekter om afsætning af fiskevarer lægger vi vægt på følgende: 1. Afsætningspotentiale 2. Økonomisk bæredygtighed 3. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden Ydermere vil projekter, der vedrører discard eller kystfiskeres afsætningsmuligheder tildeles 1 ekstra point. Det bemærkes, at projekter kan være kvalificeret som kystfiskerprojekt og dermed opnå ekstrapoint uden at være berettiget til at opnå 75 pct. støtte, eftersom kravene for at opnå en højere støtteprocent er snævrere (jf. punkt 8 om tilskuddets størrelse). Ved prioritering af projekter om afsætning af akvakulturprodukter lægger vi vægt på følgende: 1. Økologi 2. Eksportrelaterede aktiviteter 3. Afsætningspotentiale 4. Økonomisk bæredygtighed 5. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden Vi har fastsat et pointsystem samt en vægtning af de enkelte prioriteringskriterier. Vi giver de enkelte projekter point med udgangspunkt i pointskemaet nedenfor, hvor der tildeles point efter en vurdering af projektets effekt inden for de områder, der er anført som prioriteringskriterier. Tabel 1: Pointskema Fiskevarer Fiskevarer Point 1-3 Vægt 1. Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed 1,5 2. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden 1 Efter pointgivningen vil projekter, der omhandler discard eller kystfiskeres Afsætningsmuligheder, blive tildelt 1 ekstra point Tabel 2: Pointskema Akvakulturprodukter Fiskevarer Point 1-3 Vægt 1. Økologi 1,5 2. Eksportrelaterede aktiviteter 1,5 3. Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed 1 4. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden 1 14

15 For både projekter om fiskeri og akvakultur gælder, at der for de enkelte kriterier kan gives 1-3 point ud fra den forventede effekt inden for områderne. Pointene vil herefter vægtes i henhold til tabellerne ovenfor inden det samlede pointtal for projektet opgøres. Ved pointlighed prioriteres projekterne ud fra deres omkostningseffektivitet. Omkostningseffektiviteten defineres her som antal point i forhold til det tilskudsberettigede beløb. Vi kan bede dig om at dokumentere dine oplysninger inden for de enkelte kriterier. Eksempler på beregning af point: Et projekt om fiskevarer har fået 3 point for afsætningspotentiale, som vægtes med 1,5, dvs. 4,5 point. Der gives 2 point for at omfatte to led i værdikæden. Projektet omhandler kystfiskere og derfor vil det få et ekstra point: (4,5+2+1) og opnår i alt 7,5 point. Projektet vil få tilsagn, hvis det kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme på 10,4 mio. kr. Projektet vil få afslag, hvis det er rangeret lavere end de projekter, som kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme. Et projekt om akvakulturprodukter har fået 2 point fordi det omhandler økologi, og sikrer en vis udbredelse af økologisk akvakultur sammenlignet med de øvrige projekter, 1 point for i begrænset omfang at omhandle eksport, 1 point for afsætning og økonomi og 1 point for at omfatte 1 led i værdikæden. Projektet får i alt: (2*1,5)+(1*1,5)+(1*1)+(1*1) = 6,5 point. Projektet vil få tilsagn, hvis det kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme på 3,0 mio. kr. Projektet vil få afslag, hvis det er rangeret lavere end de projekter, som kan rummes inden for den afsatte økonomiske ramme. Særlig vægtning på discard og kystfiskeres afsætningsmuligheder For projekter vedrørende afsætning af fiskevarer, der omhandler enten discard eller kystfiskeres afsætningsmuligheder, vil projektet tildeles 1 ekstra point. Det vil sige, hvis sådanne projekter ved pointgivning og vægtning i forhold til afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed samt aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden, har opnået i alt 5 point, b liver det samlede antal point: 5+1 = 6 point. Det skal understreges, at dette naturligvis kun vedrører puljen til afsætning af fiskevarer, projekter om afsætning af akvakulturprodukter, vil således ikke kunne tildeles ekstra point efter pointgivningen. Hvis der er overskydende midler inden for den samlede ramme på 13,4 mio. kr., kan der gives tilsagn til oprettelse af producentorganisationer. Ansøgninger om oprettelse af producentorganisationer vil blive prioriter et efter antal medlemmer og omsætningen i foreningen pr. 1. januar Ubrugte midler inden for det ene område, kan omfordeles til det andet område. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for prioriteringen nedsætte et rådgivende udvalg, der bidrager med vurderingen af de indkomne ansøgninger. Afsætningspotentiale og økonomisk bæredygtighed: Ansøger skal beskrive, om der f.eks. er lavet en markedsundersøgelse eller på anden måde dokumentere, at der er et marked for produktet, og at der er et tilstrækkelig t økonomisk potentiale i dette marked. For dette kriterium, kan der opnås fra 1-3 point, hvor projekternes indbyrdes potentiale hvad angår afsætning og økonomi, vil danne grundlag for pointgivningen. 15

16 Hvis der foreligger dokumentation skal dette vedlægges ansøgningen. Aktiviteter, der omfatter flere led i værdikæden: Projekter om afsætningsfremme, der omfatter f.eks. både forarbejdningsindustrien og detailleddet/supermarkederne, vil blive prioriteret. Der gives point på følgende måde: 1 led i værdikæden: 1 point, 2 led i værdikæden: 2 point, 3 led eller evt. flere: 3 point. Det skal i ansøgningen beskrives, hvordan de forskellige led påvirkes, og hvis dette kan dokumenteres, skal dette materiale vedlægges. Økologi: For projekter om akvakultur, gives point for økologi, og her kan der gives point for i hvor høj grad projektet vurderes at bidrage til udbredelsen af økologisk akvakultur. Pointgivningen for dette punkt, vil ske efter en indbyrdes sammenligning af de tilskudsberettigede projekter, der omhandler økologisk akvakultur. Eksportrelaterede aktiviteter: For projekter om akvakultur, gives point for eksportrelaterede aktiviteter, og her kan der gives point for i hvor høj grad projektet vurderes, at påvirke og gavne afsætning til eksportmarkedet. Pointgivningen for dette punkt, vil ske efter en indbyrdes sammenligning af de tilskudsberettigede projekter, der omhandler aktiviteter, der vil påvirke eksporten af akvakulturprodukter. 11. Hvilke udgifter kan du få tilskud til Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet, og de skal være direkte relateret til projektaktiviteterne og til gennemførelse af projektet. Det er dit ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. Du skal derfor udspecificere alle udgifter, når du søger om tilsagn om tilskud. Det betyder, at du skal beskrive og forklare udgiftsposterne i detaljer. Nødvendige udgifter er udgifter, uden hvilke projektet eller projektaktiviteterne ikke kan gennemføres. Det kan f.eks. være et havbundsundersøgelse, hvor forsøget ikke kan gennemføres uden et afmærket område, hvor udgiften til afmærkningspæle derfor er tilskudsberettigede. Omvendt er udgifter til analyse af miljø- og energimæssige forhold samt af forbedringsforslag med investeringsbehov hos de deltagende virksomhed er ikke en nødvendig udgift, når projektet vedrører kompetenceudvikling, hvor der skal ske læring og erfaringsudveksling blandt deltagerne. Et eksempel på at udgifterne skal være direkte relateret til projektet, kan være en virksomhed, der søger om tilskud til at afsøge nye markedsmuligheder i. Projektet kan ikke omfatte udvikling af en kogebog med opskrifter med dansk producerede fødevarer. Det skyldes, at udvikling af kogebogen ikke er direkte relateret til det at afsøge nye markeder (= gennemføre markedsundersøgelser, undersøges markedsbehov og efterspørgsel og/eller søge udenlandske samarbejdspartnere, afsætningskanaler m.v.). Vi kan kun udbetale tilskud til udgifter, som er afholdt af tilsagnshaver inden for projektperioden. En udgift er afholdt, når leverandøren har udstedt en faktura til tilsagnshaver. 16

17 Udgifter er kun tilskudsberettigede, hvis de er betalt af tilsagnshaver tidligst ved projektperiodens start, og hvis de er betalt af tilsagnshaver, inden ansøgning om udbetaling af tilskud sendes til NaturErhvervstyrelsen. Oversigt over tilskudsberettigede udgifter De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: 1. Udgifter, som er direkte relateret til og nødvendige for at gennemføre projektet 2. Løn til tilsagnhavers personale, der er beskæftiget med projektet 3. Overhead Vi kan godkende andre udgifter end de ovennævnte som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at vi vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Følgende udgifter fratrækkes de tilskudsberettigede udgifter: Indtægter. Løn til tilsagnshavers personale Se afsnittet Særligt om løn til personale. Rejseudgifter Der kan kun ydes tilskud til rejseomkostninger til tilsagnshaver og tilsagnshavers personale. Ved udgifter til tog, bus, fly og færge gives kun tilskud til økonomiklasse. Billetter accepteres som gyldig dokumentation for både afholdt og betalt udgift. Ved udbetaling af tilskud skal du kunne dokumentere udgifterne ved kopi af billetter. Indkvartering og diæter registreres efter satsreguleringen for tjenesterejser i staten for det år, hvor udgiften er afholdt. Se Finansministeriets cirkulære om satsregulering for tjenesterejser. Indkvartering skal ske i nærheden af bestemmelsesstedet. I nævnte cirkulære er hoteldispositionsbeløbet for hotelophold i udlandet angivet ved en sats for det enkelte land, fx 88 Euro i Portugal og 127 Euro i Italien 1. Hoteldispositionsbeløbet for Danmark er angivet til kr. inkl. moms, hvilket er 1011,20 kr. ex moms. Det er disse satser, vi vurderer som rimelige, og som du skal anvende, når du søger om tilsagn om tilskud. Ved udbetaling af tilskud til hotelophold kan kun faktiske udgifter indgå, dog max. satsreguleringen. Det betyder, at hvis dit hotelophold viser sig at blive dyrere end satsen i statens cirkulære, vil du kun kunne få tilskud ud fra satsen i cirkulæret. Hvis dit hotelophold bliver billigere end satsen i statens cirkulære, vil du kun kunne få tilskud ud fra den faktiske pris på hotelopholdet. Refusion for kørsel i egen bil kan kun ske til statens laveste kørselstakst. Der kan ikke gives tilskud til brændstof. Udgiften skal kunne dokumenteres ved kørselsregnskab for den enkelte medarbejder. Dette kørselsregnskab skal sendes med, når du søger om udbetaling af tilskud. Kørselsregnskabet skal indeholde: Information om hvem der har kørt. Dato for hvornår kørslen er foretaget. Antallet af kilometer. Formålet med kørslen. 1 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser, Moderniseringsstyrelsen 18. december

18 Adresser på hvorfra kørslen starter og slutter. Konsulentbistand Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand, skal timeantallet og timeprisen fremgå af din ansøgning om tilsagn om tilskud, og du skal beskrive, hvilken opgave konsulenten skal udføre. Konsulentens udgifter til rejser, kørsel, fortæring og repræsentation skal være indeholdt i konsulentens timepris, da de ellers vil blive trukket ud af tilskudsgrundlaget før udbetaling. Fakturaen for konsulentbistanden skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensstemmelse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Antal timer, timepris og udførte opgaver skal fremgå af fakturaen. Materialer Materialer er som udgangspunkt varer, som forbruges i projektet, og som ikke kan genbruges efter projektet. Overhead Overhead beregnes som 15 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Se også afsnittet Særligt om løn til personale, hvor det beskrives, hvad de tilskudsberettigede udgifter til løn kan omfatte. Hvis de samlede, tilskudsberettigede udgifter til løn er kr., er de samlede, tilskudsberettigede udgifter til overhead kr. (15 pct. af kr.). Leje af lokaler Hvis du har behov for at leje lokaler uden for din virksomhed for at gennemføre aktiviteterne i projektet, kan du få tilskud til dette. Tilskudsberettigede udgifter til leje af lokaler omfatter rene lejeudgifter og ikke udgifter til fx indkvartering og forplejning i forbindelse hermed. Kun udgifter til leje af lokaler i projektperioden er tilskudsberettigede. Forplejning, fx ved kurser Der kan gives tilskud til udgifter til mad og drikke til personer, der deltager i kompetenceudviklingsaktiviteter i projektet. Udgiften skal være på et rimeligt niveau. Der gives ikke tilskud til øl, vin og spiritus. Gebyrer, miljøtillæg og lignende Gebyrer, som er nødvendige for at gennemføre projektet, er tilskudsberettigede, medmindre de er omfattet af den pågældende bekendtgørelses udtømmende liste over ikketilskudsberettigede projektudgifter, under afsætningsfremmeordningen. Et betalingsgebyr er fx ikke tilskudsberettiget, da det er en omkostning forbundet med dit pengeinstitut. Et miljøtillæg betragtes som et gebyr. Miljøtillæg er tilskudsberettiget, hvis de er nødvendige for gennemførelsen af dit projekt. Dette gælder også for lignende tillæg, såsom energitillæg og miljøbidrag der på samme måde som miljøtillægget er tilskudsberettiget. Indtægter i projektperioden Hvis projektet genererer indtægter i projektperioden, fx salg af fisk, skal indtægterne fratrækkes dit tilskud. Dette sker på udbetalingstidspunktet. På ansøgningstidspunktet skal du oplyse, om du forventer, at projektet genererer indtægter i projektperioden. Du skal på tidspunktet for slutudbetaling oplyse dine faktiske indtægter fra projektet i projektperioden. Kravet om indtægtsregulering i projektperioden er uafhængig af størrelsen på projektets tilskudsberettigede udgifter. Du skal indtægtsregulere uanset størrelsen af dit projekt, også hvis dit projekt er på 1,0 mio. kr. Indtægter efter projektperioden 18

19 Hvis projektets samlede støtteberettigede omkostninger er større end 1 mio. euro, skal du når du søger om tilsagn om tilskud oplyse, om du forventer, at projektet genererer indtægter under og efter (hele referenceperioden) projektperioden. Når du søger om slutudbetaling skal du vedlægge et budget over de diskonterede nettoindtægter i projektets referenceperiode, såfremt de samlede tilskudsberettigede udgifter overstiger 1,0 mio. euro [1]. De diskonterede nettoindtægter er den beregnede nutidsværdi af de fremtidige nettoindtægter fra projektet, og referenceperioden er gennemførelsesperioden for sektoren for det pågældende projekt. Referenceperioden og metoden til udregning af de diskonterede nettoindtægter fremgår af forordning 480/ Særligt om løn til personale Personale Tilsagnshavers personale kan udføre arbejde i projektet i projektperioden, og udgifterne hertil kan indgå som tilskudsberettigede udgifter. Ved tilsagnshavers personale forstås medarbejdere, som allerede er ansat hos tilsagnshaver, og nye medarbejdere som ansættes hos tilsagnshaver for en tidsbegrænset periode i forbindelse med det konkrete projekt. Hvis tilsagnshaver er en virksomhed, er det virksomhedens personale, der kan udføre arbejde i projektet. Hvis tilsagnshaver er en forening eller organisation, er det foreningens eller organisations personale, der kan udføre arbejde i projektet. Virksomhedsejere og private ansøgere kan ikke ansætte sig selv i et projekt og kan ikke få tilskud til egen løn. Du kan ikke få tilskud til aflønning af tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer, herunder formænd, i foreninger og organisationer. Lønkategorier, timesatser og årsløn Hver medarbejder, der modtager løn i projektet, skal placeres inden for én af fem kategorier, alt efter hvilken type arbejde medarbejderen udfører i projektet. Du skal derfor vurdere, hvilke typer af opgaver hver medarbejder løser i projektet, da det er opgavetypen (og ikke uddannelse eller stillingsbetegnelse), der bestemmer hvilken lønkategori en given medarbejder skal placeres i. Til hver kategori er der knyttet en timesats, som er den maksimale timeløn, der kan godkendes som tilskudsberettiget inden for kategorien (både på tilsagns- og udbetalingstidspunkt). Der kan dog kun udbetales til den faktiske timeløn for en medarbejder. Hvis en medarbejder er placeret i lønkategori 2, hvor den maksimale timesats er 378 kr., kan der kun udbetales til en timeløn på 362 kr., hvis medarbejderens faktiske timeløn er 362 kr. Lønkategori Maksimal timesats (kr.) 1. Almindeligt ledelsesarbejde inden for administration, erhvervsorienterende funktioner og produktions- og 556 servicevirksomhed. *) 2. Arbejde, der forudsætter viden på højt niveau inden for pågældende område, naturvidenskab og ingeniørvirksomhed (inden for naturvidenskab, ingeniør, økonomi, administration, jura, samfundsvidenskab) Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau (teknisk arbejde inden for videnskab, i ingeniørvirksomhed, skibog luftfart, forretningsservice, økonomi, administration og [1] Kravet er i overensstemmelse med artikel 62, i forordning 1303/2013, hvorefter tilsagn til projekter med tilskudsberettigede udgifter, der overstiger 1 mio. euro skal korrigeres for de indtægter, som projektet genererer. 19

20 salg, jura, samfundsvidenskab, kultur, information og kommunikationsteknikerarbejde) Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde (sekretærarbejde, regnskab) Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri, ekskl. medhjælp 265 *) I særlige tilfælde kan lønkategori 1 omfatte arbejde, der forudsætter særlig erfaring og relevant specialviden på højeste niveau inden for et fagområde, som skal tilgodeses i projektet. For funktionærer udregnes timelønnen som årslønnen delt med det timeantal, der udgør ét årsværk. Et årsværk er på timer. Årsværket på timer gælder for en fuldtidsansat medarbejder. Hvis medarbejderen er ansat på nedsat tid, er årsværket for denne medarbejder mindre end timer. Hvis en medarbejder fx er ansat 32 timer om ugen og ikke 37 timer (svarende til fuld tid), er årsværket 32/37 * timer = timer. Årslønnen må indeholde: Ferieberettiget løn. Arbejdsgivers betalte pensionsudgift. Arbejdsgivers betalte ATP-udgift. Arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger (fx barselsfonden, flexfonde). Feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. Årslønnen må ikke indeholde (listen er ikke udtømmende): Gratialer. Provisioner. Andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Fri bil, telefon, fri kost og logi, personalegoder m.m. For timelønnede beregnes årslønnen som den faktiske timeløn, plus feriepenge på 12,5 pct. optjent i den periode, hvor medarbejderen arbejder på projektet. Hvis den faktiske timeløn er 200 kr., er timelønnen inkl. feriepenge = 1,125 * 200 kr. = 225 kr. Overhead Overhead beregnes som 15 pct. af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Se også afsnittet Hvilke udgifter kan du få tilskud til. Personalets arbejdsopgaver og tidsforbrug i projektet Når du søger om tilsagn om tilskud, er det vigtigt, at du beskriver medarbejdernes arbejdsopgaver i projektet så detaljeret, at opgaverne kan placeres inden for de fem lønkategorier og samtidig kan relateres til de konkrete aktiviteter i projektbeskrivelsen. Projektet inddeles i arbejdspakker/delaktiviteter, fx 1) planlægge forsøg, 2) gennemføre forsøg, 3) behandle resultater, 4) rapportere. For hver arbejdspakke skal du uddybe de konkrete arbejdsopgaver. For hver arbejdspakke skal du fordele arbejdsopgaverne i de fem lønkategorier. Du skal desuden angive det tilhørende timeantal for hver lønkategori og timesatsen. Vi bruger oplysningerne til at vurdere, om opgaverne er placeret i den rigtige lønkategori, dvs. til at vurdere om priserne er rimelige. Du må ikke angive et timeantal og en timesats i en arbejdspakke, uden også at beskrive medarbejdernes arbejdsopgaver detaljeret. Ved ansøgning om tilsagn er det ikke nødvendigt at angive navne på alle konkrete medarbejdere. Du skal dog oplyse navne på nøglepersoner i projektet. Beskrivelsen af arbejdsopgaver for hver lønkategori for hver arbejdspakke skal som udgangspunkt laves på medarbejderniveau. Hvis et projekt omfatter mange medarbejdere (to 20

21 eller flere) inden for samme lønkategori, der udfører samme type af opgaver i projektet, kan de grupperes i samme arbejdsbeskrivelse. Timeregnskab Ved ansøgning om udbetaling af tilskud skal det være muligt at henføre en konkret medarbejder til en konkret arbejdsopgave i projektet. Du skal derfor sende information om, hvilke medarbejdere, der har udført hvilke arbejdsopgaver. Det gøres ved at sende timeregnskab for medarbejderne. Du skal ikke sende timeregnskab for fuldtidsansatte medarbejdere, der arbejder fuldtids på projektet. Du skal sende timeregnskab for medarbejdere, der arbejder deltids på projektet. Timeregnskabet skal udarbejdes regelmæssigt for den enkelte medarbejder og som minimum på månedsbasis. Det er tilladt at bruge virksomhedens eget system til timeregnskab. Af timeregnskabet skal fremgå antallet af timer pr. aktivitet, dato for arbejdets udførelse og vigtigste arbejdsopgaver, som er gennemført inden for aktiviteten. Timeregnskabet skal underskrives og dateres af medarbejderen og arbejdsgiveren. Lønsedler Når du søger om udbetaling af tilskud, skal du sende lønsedler for alle de medarbejdere, der indgår i udbetalingsanmodningen, idet der kun kan udbetales til den faktiske timeløn. Du skal sende lønsedler for hele den periode, som udbetalingsanmodningen vedrører for de pågældende medarbejdere. Se nærmere i Udbetalingsvejledningen. Aftaler Ved udbetaling af tilskud til løn til medarbejdere, skal du sende en aftale om projekttilknytning for hver medarbejder, der har udført arbejde i projektet. Aftalen skal bl.a. indeholde: Projektets titel. Medarbejderens navn. Perioden for medarbejderens arbejde på projektet, start- og slutdato. Timeantallet for udført arbejde i projektet i den periode, der ønskes udbetalt tilskud for. Beskrivelse af hvilke opgaver medarbejderen har udført i projektet. Der kan kun udbetales tilskud til løn, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte. Aftalen skal være underskrevet af medarbejderen og arbejdsgiveren. Du finder skema til aftale om projekttilknytning på vores hjemmeside i Tilskudsguide under afsætningsfremme fisk Hvilke udgifter kan du ikke få tilskud til De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte (listen er ikke udtømmende): 1. Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud. 2. Udgifter, hvortil der er modtaget tilskud fra anden offentlig myndighed, undtagen særlige garantier, kautioner og lignende 3. Udgifter, som du har afholdt, inden du har sendt ansøgning om tilsagn om tilskud til os. 4. Udgifter, som du har afholdt uden for projektperioden. 5. Udgifter, som du har betalt, inden du har sendt ansøgning om tilsagn om tilskud til os. 6. Udgifter, som du ikke har betalt, inden du sender ansøgning om udbetaling af tilskud til os. 21

22 7. Udgifter, hvor fakturaen ikke er udstedt til tilsagnshaver, men til en anden end tilsagnshaver. 8. Udgifter til tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer. 9. Udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel. 10. Udgifter til leje og leasing af udstyr (gælder både for tilsagnshaver og for konsulenter i projektet). 11. Udgifter til reparation af udstyr. 12. Udgifter til opførelse og ombygning af bygninger. 13. Udgifter til udarbejdelse af ansøgning om tilsagn om tilskud. 14. Almindelige driftsudgifter (se nedenstående definition). 15. Udgifter til advokat, regnskabs- og revision, herunder forberedelse og fremskaffelse af oplysninger, der er nødvendig for varetagelsen af disse opgaver Bogholderi, debitoropfølgning, fakturering, udarbejdelse af skatte- og driftsregnskab. 18. Udgifter i form af naturalydelser (se nedenstående beskrivelse). 19. Udgifter til produkter og ydelser, som tilsagnshaver sælger fra egen virksomhed. 20. Finansierings- og pengeinstitutomkostninger. 21. Renter af gæld. 22. Udgifter til moms, medmindre momsen endeligt bæres af dig. 23. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning (se nedenstående beskrivelse). 24. Køb med ejendomsforbehold. 25. Udgifter til køb af grunde og bygninger og omkostninger forbundet hermed. 26. Udgifter til simple genanskaffelser (se nedenstående definition). 27. Udgifter, der ikke er specificerede i budgettet. 28. Udgifter til investeringer vedrørende detailhandel. 29. Udgifter til investeringer vedrørende kontor og kantine. 30. Udgifter til køb af køretøjer til ekstern transport. 31. Værdien af eget arbejde 32. Udgifter til at varetage sædvanlige myndighedsopgaver, medmindre opgaven er en udvidelse eller et tillæg til de sædvanlige myndighedsopgaver. 33. Udgifter til markedsforanstaltninger rettet mod handelsmærker Almindelige driftsudgifter Almindelige driftsudgifter omfatter fx husleje, forsikringer af enhver art, energiforbrug, kontorholdsudgifter, telefon, abonnementer på tidsskrifter mv. Udgifter, der vedrører aktiviteter, som du er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning Som eksempel kan nævnes en nystartet virksomhed, der søger om tilskud til et projekt om udvikling af en ny fødevare. Projektet kan ikke omfatte udvikling af et egenkontrolprogram. Det skyldes, at der er lovkrav om, at virksomheder skal udarbejde et risikobaseret egenkontrolprogram, som omfatter den fødevaresikkerhedsmæssige del af virksomhedens egenkontrol (Hygiejneforordningen, artikel 4). Simple genanskaffelser Ved en simpel genanskaffelse forstås udskiftning af en maskine med en ny med fx samme teknologi, ydeevne eller miljøeffekt. Naturalydelser Ved naturalydelser forstås levering af bygge- og anlægsarbejder, varer, tjenesteydelser og jord og fast ejendom, for hvilke ingen kontantbetalinger dokumenteret ved fakturaer eller dokumenter med en tilsvarende bevisværdi er foretaget. 22

Afsætningsfremme Fisk

Afsætningsfremme Fisk Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Afsætningsfremme Fisk Vejledning om tilskud til afsætningsfremme af fisk, fiskevarer og akvakulturprodukter Version 3.0-2016 Kolofon Afsætningsfremme

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fælles indsatser fiskeri. Vejledning om tilskud til innovation og fiskerforsker

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fælles indsatser fiskeri. Vejledning om tilskud til innovation og fiskerforsker Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fælles indsatser fiskeri Vejledning om tilskud til innovation og fiskerforsker samarbejde 2016 Kolofon Fælles indsatser fiskeri Vejledning om tilskud

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fiskeri, natur og miljø

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Fiskeri, natur og miljø Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fiskeri, natur og miljø Vejledning om tilskud til marin innovation, marin biodiversitet og udsætning af ål 2016 Kolofon Fiskeri, natur og miljø Vejledning

Læs mere

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017

VEJ nr af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 VEJ nr 10593 af 25/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-8616-000002 Senere

Læs mere

Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur

Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til fællesindsatser inden for akvakultur 2015.

Læs mere

Fælles indsatser på fiskeri

Fælles indsatser på fiskeri VEJ nr 10584 af 24/09/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,\NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86194-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Erhvervsudviklingsordningen. Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel

Erhvervsudviklingsordningen. Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 Kolofon Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2016 Denne vejledning

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Fiskeri, natur og miljø

Fiskeri, natur og miljø VEJ nr 10959 af 03/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86191-000005 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Fiskeforarbejdningsordningen

Fiskeforarbejdningsordningen Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Fiskeforarbejdningsordningen Vejledning om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder Version

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017

VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 VEJ nr 9044 af 27/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 17-8614-000001 Senere ændringer

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dataindsamling Vejledningen om tilskud til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2016 Kolofon Dataindsamling Vejledningen om tilskud

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2016

Naturlige vandstandsforhold 2016 Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2016 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Naturlige vandstandsforhold 2017

Naturlige vandstandsforhold 2017 Naturlige vandstandsforhold 2017 Vejledning om tilskud til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Kolofon Naturlige vandstandsforhold 2017 Vejledning om tilskud til Natura

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr

(Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin.,NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 17-8614-000001 Investering i akvakultur Vejledning om tilskud

Læs mere

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling

Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Dataindsamling Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Dataindsamling Vejledningen om tilskud og udbetaling til dataindsamling for fiskeri- og akvakultursektoren 2017 Kolofon Dataindsamling Vejledningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1

Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 Bekendtgørelse om tilskud til fiskeri, natur og miljø 1 I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 5,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1) BEK nr 1262 af 28/10/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16--86192-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1) BEK nr 532 af 31/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-86192-000002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Erhvervsudviklingsordningen

Erhvervsudviklingsordningen Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til projekter om videnoverførsel 2014 Kolofon Erhvervsudviklingsordningen Vejledning om tilskud til udviklingsprojekter 2014 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP

Kolofon. Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Januar 2016 Kolofon Vejledning om udbetaling af projekttilskud under LDP Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse

UDKAST TIL. Kapitel 1 Formål og anvendelse UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til oplagring af fiskevarer og producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1 I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser fiskeri, fælles indsatser akvakultur samt fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 614 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 17-12280-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur, fiskeri, natur og miljø samt afsætningsfremme 1) BEK nr 1262 af 28/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16--86192-000002 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Den Europæiske Union. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur

Den Europæiske Union. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur Den Europæiske Union Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur 2015 Kolofon Akvakulturordningen Vejledning om tilskud til investeringer i akvakultur 2015 Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1)

Bekendtgørelse om fiskeri, natur og miljø 1) BEK nr 926 af 24/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-86191-000005 Senere

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer. inden for fiskeri- og akvakultursektoren 1 af 6 14-05-2008 22:20 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Administration Kapitel 3 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 4 Betingelser for tilskud Kapitel 5 Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Bekendtgørelse om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren BEK nr 260 af 24/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3742-08-6 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte Økologisk investeringsstøtte Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter 2015 Kolofon Økologisk investeringsstøtte 2015 Vejledning om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af en ny bekendtgørelse for udviklingsordningerne på EHFF Bekendtgørelsen indeholder 4 tilskudsordninger, der i 2015 var udstedt i 4 separate bekendtgørelser. Den

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015

Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Afslutning af vandløbsrestaureringsprojekter fra perioden 2012-2014 hvad skal jeg være særlig opmærksom på Informationsmøder for kommuner marts 2015 Louise Ilum Sørensen, Mette Klintebjerg Fuglsang NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere