Bilag 2. Liste over røde projekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Liste over røde projekter"

Transkript

1 Bilag 2. Liste over røde projekter Ny på Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Studiestræde 54 Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder. på på April 2011 Marts Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavillioner i Studiestræde For at imødekomme pasningsbehovet er der planlagt tidlig opstart i pavilloner på arealet. Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen Amagerfælledvej 135 Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, og 3 grupper er allerede taget i brug i Njalsgade Januar 2012 Februar Der er lavet tidlig opstart til 3 grupper i Njalsgade. Entreprnør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Kurator har pr opgjort boet, og KEjd har besluttet at ophævet kontakten med entrenør. Det betyder, at projektet nu skal udbydes igen. Ny tidsplan modtaget fra KEjd. Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Centerparken 20 Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser. Oktober 2011 Oktober Del af en størrre rokade som er afhænig af byggeri på Fengersvej, projektet er forsinket fordi byggeriet på Fengersvej har fået ny tidsplan. Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen EAT Skolemad Færdiggørelse af skolemadsprojektet EAT. December 2011 December Der er afsat midler til anlæg af skoleboder, men projekterne afventer politisk beslutning om driftsmidler. Projekterne afventer derfor budgetforhandlinger i 2012 og sættes ikke gang før der er beslutning om drift til skoleboder. Følger ny tidsplan. Projektet afventer beslutning om driftsmidler i Budget Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Carl Jacobsens Vej 23 Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab. December 2012 Oktober Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger. Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan. Ja Børne- og Ungdomsforvaltningen Strandlodsvej 51 Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget December 2012 Oktober Entereprenør er gået konkurs, hvilket har standset projektet. Projektet sættes i gang med ny entreprenør når projektet har været i udbud igen. Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Vesterfælledvej 100 Ny daginstitution på Carlsberggrunden. Tidlig opstart på Bag Elefanterne pladserne er taget i brug Februar 2012 Oktober Forsinket på grund af langvarige forhandlinger med grundejer om køb Købsforhandlinger med 3. mand er afsluttet, byggeri igangsat og følger ny tidsplan. Byggetilladelse modtaget. Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Nyborggade 23 (Sionsgade) Opførelse af ny daginstitution. September 2012 April Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat. Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling. Side 1 af 12

2 Nej Børne- og Ungdomsforvaltningen Forurening Sionsgade Oprensning af Østre Gasværkgrunden i forbindelse med etablering af daginstitution på på September 2012 April Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat. Der gennemføres nu en proces med udbud efter forhandling. Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Studiestræde 54 Etablering af, hvad der svarer til 20 fleksible institutionsgrupper samt 3 opsamlingssteder i bygningskomplekset beliggende på den såkaldte vandværksgrund. Grunden og bygningerne ejes af Københavns Kommune og har en helt unik beliggenhed med tilstrækkeligt og attraktivt udeareal midt i Indre By. Bygningskomplekset består af i alt 6 bygninger, jfr. situationsplan i bilag 1. Koncertstedet Pumpehuset, som har til huse i bygning E, bliver ikke berørt af projektet. De resterende bygninger anvendes til institution med en pladskapacitet svarende til 3 grupper i bygning A, 4 grupper i bygning B, 7 grupper i bygning C1 og C2, 4 grupper i bygning E og 2 grupper i bygning D, i alt 20 grupper. I bygningskomplekset etableres 3 opsamlingssteder i forbindelse med fællesrummene enten i de enkelte huse eller i den fælles spisesal. April 2011 Marts Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne. Der etableres tidlig opstart i midlertidige pavillioner i Studiestræde Der er planlagt tidlig opstart i pavilloner på arealet Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus Der skal tilvejebringes et beslutningsgrundlag, som beboerne senest den 1. april 2012 skal tage endelig stilling til. Accepteres projektet ikke af beboerme, tilbageføres midlerne til kassen. Beslutningsgrundlaget forventes udsendt til beboernes repræsentanter i november Januar 2013 December Afventer afklaring af, om boligselskaberne vurderer, om beboerdemokratiet behøver at sige ja til projektet. Frist 1. april Det forsøges afklaret i regi af KAB og FSB, om beboerne kan friholdes for at bidrage til ejendomsdriften Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Blegdamsvej 1C/Nørre Allé Anlægsbevilling til 2 sammenlagte institutioner og ændret anvendelse af en anlægsbevilling fra 1. etape. Projektet indeholder følgende bygningsmæssige ændringer: Der indrettet et nyt lederkontor med mødefunktion, fælles personale bad / toilet og samt nyindretning af fællesvaskeri. De 2 fælles hovedtrapper renoveres med nyt linoleum. Ny asfaltering af fælles central boldbane mellem de to legepladser Etablering af fælles telefoncentral, fælles nøglesystem og alarmsystem. Diverse inventar og it. Juli 2010 Juni Tid kritisk, da byggetilladelse først er modtaget september Center for byggeri ikke kan finde sagen, nyt andragende er fremsendt til CfB d. 13. september Grundet manglende driftsoverenskomst har sagen ifølge fagforvaltningen været stoppet i 30 uger Side 2 af 12

3 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Pilesvinget Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnerne bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af Modernisering af VVS. Omlægning til fjernvarme. Renovering/isolering af tag, facader og vinduer. Istandsættelse af baderum i gamle bygning. på på December 2011 Januar Genopretningssag. Afventer Naturfredningsnævnets afklaring. Bestilling ændret fra ombygning af eksisterende omklædningsfaciliteter til bygning af nyt klubhus. Sag fra GOPI 2011 der er af et omfang så udførelsen eksekveres i 2012 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Vanløse Idrætspark Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnerne bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af Betonrenovering af tribune. Sæder. Indvendig opmaling og snedkereftergang. Renovering af VVS og belysning. Hegn og belægninger eftergås. December 2011 December Genopretningssag. Sag fra GOPI 2011 der er af et omfang så udførelsen eksekveres i 2012 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Valby Idrætspark Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnerne bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af Rest. genopretning (udskudt): betonrenovering af tribune. Facader, vinduer mv. eftergås/udskiftes. Rest. Indvendig genopretning. December 2011 November Genopretningssag. Sag fra GOPI 2011 der er af et omfang så udførelsen eksekveres i 2012 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Nyt bibliotek i Ørestad City Det nye bibliotek skal servicere den nye bydel, og opføres i fysisk sammenhæng med den nye skole i Ørestad City - til gavn for bydelens børn hver dag December 2011 Oktober Der er forsinkelse på projektet på grund af skybrud i sommer Midler skal anvendes til inventar hvilket forventes at ske i april 2012 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Holmens Idrætsanlæg Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnerne bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af Vedligehold af bad og omklædning. Dræning af terræn. December 2011 Oktober Genopretningssag. Af hensyn til brugerne er sagen udskudt til udførelse sommeren 2012 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Hyltebjerghallen Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnerne bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen for idrætsanlæg vil som udgangspunkt være færdig med udgangen af Rest. genopretning, specielt ny tagbelægning på hal. December 2011 Oktober Genopretningssag. Af hensyn til brugerne er sagen udskudt til udførelse sommeren 2012 Side 3 af 12

4 Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Skolen i Ryparken, Udvidelse af - Indeståelseserklæring på på Udvidelse af Skolen i Ryparken August 2012 Juni Ønsket dato for ibrugtagning: 1. august _Miniudbudet vedr. totalrådgivning blev udsat pga. uafklarede forhold omkring økonomien. BUF har meldt ud til brugerne, at den ønskede afleveringsdato ikke kan overholdes. Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Kapelvej 36, Linden, vuggestue - Indeståelseserklæring Omlægning af en gruppe med 10 småbørn og 2 bhv. Børn til en gruppe med vu. Børn. Opførelse af en liggehal samt indvendige arbejder. Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Nørrebropark Skole. Anlægsbevilling til skolesammenlægning af Nørrebro Park Skole. Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Amagerfælledvej 135 For at afhjælpe behovet for permanente daginstitutionspladser i København blev der i Budget 2010 og Kickstart København aftalen i februar 2010 afsat midler til at etablere en række store institutioner på kommunale grunde udført som letbyggeri. ØKF og BUF har i samarbejde vurderet et antal kommunale grunde og har fundet 4 grunde, som er egnede Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Valbyhallen Fortsættelse af genopretningsplanen for idrætsanlæg, der blev startet i 2006 med det formål at give københavnerne bedre idrætsfaciliteter. 2.del af genopretningsplanen f id l il d k Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Lundehusskole, elevator i hovedbygning - *Indeståelseserklæring* Etablering af elevator i Lundehusskolens hovedbygning Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Emdrup Svømmebad, Tekniske anlæg Restventilation hal (aggregat) Levetidsforlængelse af varmeanlæg Juni 2011 Marts Lang myndighedsbehandling, byggetiladelse modtaget Opstart af byggearbejder december November 2011 August skyldes bl.a., myndighedsbehandling, vejrlige forhold, ændring i bestilling, bygnings - og adgangsforhold. Maj 2012 Februar Der er lavet tidlig opstart til 3 grupper i Njalsgade. Entreprnør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Kurator har pr opgjort boet, og KEjd har besluttet at ophævet kontakten med entrenør. Det betyder, at projektet nu skal udbydes igen, formen er ikke besluttet. Aktuelt er der ingen t tidsplan for hvornår byggeriet igangsættes. December 2011 September Der er konstateret råd i tagkonstruktion hvorfor omfanget af projektet er udvidet væsentligt. Februar 2012 November : ny licitation skal afklares. 1. licitation lå væsentligt over budget. Afventer afklaring med BUF og skolen : 2. tilbudsindhentning afsluttet. Tilbud væsentligt over budget. Afklaring af fremadrettet proces pågår i samarbejde med BUF December 2011 September Genopretningssag. Af hensyn til brugerne er sagen udskudt til udførelse sommeren 2012 i svømmehallens lukketid Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Vandkulturhus i Valby Borgerrepræsentationen besluttede den 26. august 2004 at etablere et vandkulturhus i Valby. Der er i alt afsat 116,63 mio. kr. til projektet, hvoraf 20 mio. kr. er udmøntet den 3. april Der er af Nøhr & Sigsgaard arkitekter og Rambøll udarbejdet et dispositionsforslag over Ja Kultur- og Fritidsforvaltningen Øresundsskolen Anlægsbevilling til 6 børnehaveklassepladser / KKFO-pladser på Øresundsskolen Juli 2011 Marts skyldes bl.a., myndighedsbehandling, vejrlige forhold, ændring i bestilling, bygnings - og adgangsforhold. September 2011 apr grundet skybrud. Desuden har der ikke været noget rådgiverudbud. Rådgiver er den samme i hele forløbet da honorar er under kr. Rådgiver er valgt af BUF. Projektet er afleveret februar 2012 Nej Kultur- og Fritidsforvaltningen Sionsgade, Østre Gasværk, daginstitution - Indeståelseserklæring Handlingsplan vedr. pladsgaranti på 0-5 års området September 2012 April Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlægs af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet Side 4 af 12

5 Nej Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 11 boliger på Griffenfeldsgade Køb af eksisterende alment boligbyggeri til anvendelse for borgere, der betaler husleje efter serviceloven. på på April 2010 April Parterne har afventet TMF s godkendelse af byggeregnskabet. Dertil kommer at den administrative proces vedr. overdragelse af Griffenfeldsgade har taget længere tid end forventet. Nej Socialforvaltningen Indretning/renovering af 20 alternative plejepladser til hjemløse Renovering og indretning af 20 eksisterende alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjemhjem Marts 2011 Juni Renoveringen er blevet udskudt på grund af højere prioritering af andre anlægsprojekter. Herudover er der fundet en rådskade, som har forsinket projektet, idet omfanget af skaden først skulle klarlægges. Der kan ikke gøres mere for at gennemføre projektet hurtigere Ja Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 72 boliger på Sundbyvang Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. August 2012 September n skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modulboksleverandør gik konkurs i dec-10, hvilket medført en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil gøre det for samme økonomisk ramme. Og forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten. Nej Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej Almene boliger i nybyggeri. 2-vær. lejligheder. Februar 2012 Januar n skyldes, 1. At udbudsrunden var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At entreprenøren er gået konkurs og at det har taget lang tid at finde en anden. Nej Socialforvaltningen Botilbud til socialt udsatte - 49 boliger på Sundbygård Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård. Maj 2012 Januar n skyldes en længere proces ifm. udarbejdelse og vedtagelse af lokalplan end forventet, modulboksleverandøren gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil bygge inden for samme økonomisk ramme. i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi, som kravede en politisk behandling ang. ekstra midler til nedrivningsarbejde pga. højere mængde af bly og asbest end forventet. Genforhandling af kontrakten mellem boligselskabet, KAB, og totalentreprenøren Pihl, hvor SOF deltog som fohandler ift. plejeboliger. Indgåelse af en allonge til kontrakten. Nej Socialforvaltningen Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse Etablering af 16 alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjem. December 2011 August Der har i løbet af projektet vist sig behov for væsentlige justeringer i det oprindelige projekt, hvilket har taget tid at få justeret og godkendt. Nej Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fællesarealer på plejehjem: Kærbo Fællesarealer på plejehjem: Kærbo. December 2011 Oktober Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet Nej Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus. December 2011 Oktober Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdlauget, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet Der kan ikke gøres mere for at gennemføre projektet hurtigere Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført Myndighedsbehandling afsluttet og udbud gennemført Side 5 af 12

6 Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Strategi for tung trafik Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for lastbiler (røde ruter). på på Juni 2010 Marts Strategi for Tung Trafik er udskudt, fordi der mangler at opsættes en variabel hastighedstavle på Strandvænget, som bliver sat op når anlægsarbejdet omkring Nordhavnsvej er færdiggjort. Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Cykelpendlerruter i hovedstaden Cykelpendlerruter i hovedstaden omfatter pendlerruter i samarbejde med Frederiksberg, Rødovre, Glostrup og Albertslund. Juni 2011 December Processen med 16 kommuner var mere tidskrævende end forventet Projektet har modtaget flere penge og kan derfor fortsætte til udgangen af 2013 Nej Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Grøndals Å - Genåbning Miljøzonemidler Genåbning af Grøndals Å, for at københavnerne kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige dl b fil bli åb t tt t Indførelse og udvidelse af miljøzone i København, samt initiativer i forhold til tung trafik. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Nørrebrogade - Trafikforsøg Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat. Januar 2012 December 2010 Juni 2014 Marts Forberedelsen af projektet og dets indhold er mere kompliceret end forventet og den oprindelige tidsplan tog ikke højde for alle de faser det er nødvendigt at gennemgå for at å t dt t kt j kt Der blev oprindeligt afsat 20 mio. kr. til udvikling, implementering, skærpelse af kravene og evaluering af miljøzonen. Forvaltningen kommer med en ny indstilling i 2012 om hvordan kravene i miljøzonen kan skærpes i henhold til Regeringsudspillet Et December 2010 December Permanent ombygning kun besluttet opå indre del af NBG. På den ydre del står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes. Forvaltningen kommer med en ny indstilling i Der fremsættes indstilling om trafikforsøgets videre forløb i Indtil da vedligeholdes trafikforsøg i Nørrebrogade og Elmegade. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Metropolzone - Kalvebod Bølge Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Vindmølleanalyse Klimaindsats: Kommunikationsindsats om vindmøller (efter gennemført analyse om etablering af vindmøller) Juni 2011 Maj Efter licitation kom der kun et tilbud med for høj pris. Udbuddet blev derfor annulleret. Det betød en revision af Anlægsstart er nu udskudt til efter Juni 2010 Maj Restbevilling anvendes til kommunikation om københavnermøller. Planprocessen har krævet yderligere undersøgelser, hvilket har forsinket processen. VVM, lokalplaner og kommuneplantillæg er sendt i høring og planprocesen ventes afsluttet medio Ja Teknik- og Miljøforvaltningen CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti Etablering af genvej fra Strandpromenaden til Philip Heymans Allé i Hellerup. Juni 2010 April Projektet afventer p.t afslutning af et større afløbsprojekt, som KE er i gang med i området. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Busfremkommelighed 2009 (BUS 09) Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden. Juni 2010 Marts grundet udbud af driftskontrakt på signaler og ITS Projektudvikling i gang, og indstilling til frigivelse af midler under udarbejdelse Side 6 af 12

7 Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Toilethandlingsplan CAN Opsætning af automatiske toiletter i byen, samt forbedring af toiletterne i byens parker. på på Juni 2010 Marts Anlægsarbejdet blev stoppet på grund af julehandlen (der må ikke være anlægsarbejde i dec. måned). Derudover blev leveringen af il b i f S i f i k Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Hastighedszoner Vesterbro Etablering af nye hastighedszoner på Vesterbro. December 2010 September I foråret 2010 blev det besluttet at ændre projektbeskrivelsen og projektgrundlag, således at opgaven skulle inkludere projektet med Hastighedszoner på Nørrebro og Ydre Ja Teknik- og Miljøforvaltningen CP II - Ombygning af farlige kryds Ombygning af særligt uheldsbelastede kryds. December 2010 September Et af krydsprojekterne i denne pulje blev standset for at det kunne koordinere det med projektet CV IV - Bremerholm. Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger Afventer resultater fra rådgiver Der er laves ny tidsplan når de nye forudsætninger er på plads Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning Ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen. Juni 2010 Februar Projektet er blevet forsinket pga en urealistisk stram oprindelig tidsplan. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen P-strategi - Skråparkering 2010 Optimering af skråparkering ved at etablere fortovsudbygninger og ændre på afmærkningen. Juni 2011 December Der er igangsat og anlagt flere p-pladser end forudsat, hvilket er skyld i forsinkelsen. Men det er lykkedes at holde prisen under det forudsatte. Ikke behov for yderlig handling, da forsinkelsen skyldes projektet er blevet udvidet til flere p-pladser, og derfor naturligt tager længere tid at implementere. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Trafiksikkerhedsplan Pulje til ombygning af "sorte pletter". Juni 2011 November I foråret 2010 blev det besluttet at ændre projektbeskrivelsen og projektgrundlag, Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP I / II - Istedgade, cykelsti Cykelstier i Istedgade. Juni 2011 November I foråret 2011 indhentedes tilbud fra entreprenører på udførelse af 1. etape af Istedgade projektet. De indkomne tilbud var desværre meget dyrere end forventet, og udbudsprocessen blev standset. Forvaltningen Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Aktivitetsplads i Akacieparken Etablering af et aktivitetshus i Akacieparken. Indsatsen skal bidrage til at styrke aktivitetsmulighederne for børn og unge i området, blandt andet med henblik på at styrke integrationen og holde de unge ude af kriminalitet. December 2010 Maj h Projektet f er fl blevet li forsinket h d f pga. fi d k sagsbehandling i Frederiksberg Kommune, behov for ekstra borgerdialog i dispositionsforslagsfasen, ekstra sagsbehandling da vi fik meget høje tilbud ind på entreprisen og fordi anlægsarbejdet røg ind i vinteren, hvor gummibelægningen ikke kan anlægges. Afventer resultater fra rådgiver Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger Side 7 af 12

8 på på Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Nærgenbrugsstation, Hørgården Etablering af nærgenbrugsstation i Hørgården. December 2010 Maj Forsinket grundet hård vinter 2011 og fund af ukendt vandledning Projekt revideret Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej) Cykel-/gangsti langs søerne. 1. etape udført i 2008, 2. etape skal udføres i 2010 når P- anlægget i Nørre Allé er færdigt. Juni 2011 Oktober Projektet blev ændret i 2011, hvorfor det blev nødvendigt med en del omprojektering, fornyet høring af Nørrebro lokaludvalg, etc. Samtidig var fredningsnævnet ca 6 mdr. om at behandle ansøgningen om dispensation fra fredningen af anlægget rundt om søerne mod de sædvanlige 3 mdr. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling Udredningsprojekt om udvikling af en CO2 neutral bydel i Amager Fælled Bykvarter og Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Digitalisering af byggesagsbehandling Gennemførelse af foranalyse vedrørende mulighederne for at digitalisere byggesagsbehandlingen. Ja Teknik- og Miljøforvaltningen CP III - Cykling i parker Forbedring af stier i parkerne, så de er mere velegnede til cykling. December 2010 Februar Projektet er forsinket på grund af ændret forudsætninger på projektet. Revurderet grundlaget for projektet på baggrund af tekniske analyser. December 2011 Februar Projektet er et læringsprojekt, som skal danne grundlag for etablering af digital byggesagsbehandling i TMF, inkl. scanning af Projektet vil følge samme takt, således at der kan laves en rullende overgang til det overordnede projekt, som formentlig vil starte byggesagsarkivet. TMF har en forventning om, op i at der kommer et lovkrav om digitalt byggesagsarkiv inden 2015, men projektet digital byggesagsbehandling blev ikke vedtaget sammen med budget Derfor er gennemførelse af forprojektet ikke under Juni 2011 Juli Projektet har taget længere tid end oprindeligt estimeret. Grunden er uenighed med politiet i myndighedsbehandlingen. Restbeløbet udføres i foråret 2012 Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP III - Christianshavnsruten, cykelrute Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania. December 2011 Januar Der har været - og er stadig - konflikt med Christiania, derfor forsinkelsen. Projektet koordineres i øvrigt med projektet Stibro over Inderhavnen. Der er laves ny tidsplan når de nye forudsætninger er på plads Side 8 af 12

9 Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken En lang række initiativer til begrænsning af den tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at skabe større tryghed og trafiksikkerhed for byens mange fodgængere Nej Teknik- og Miljøforvaltningen KMC, anlæggelse af nyt depot kli t d t d i k d t ti d t l Anlæggelse af nyt depot for forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter, samt etablering af dige på Vestamager for at beskytte mod stigende vandstand. på på Juni 2011 Juni Oprindeligt afsat til forbudszone Indre By, som blev nedstemt politisk. Efterfølgende til strategi for tung trafik, som ikke blev vedtaget. December 2012 December Har været forsinket som følge af anke til klagenævn Projektet omhandler variable hastighedstavler på strandvænget, afventer arbejdet på nordhavnsvej. Projektet har afventet tilbagemelding fra klagenævnet og efter udarbejdelse af krævet VVM-plan er projektet nu igangsat. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Badefaciliteter, Svanemøllebugten Etablering af badefaciliteter til Badested i Svanemøllebugten. Juni 2011 Juni Formålet med projektet blev ændret fra vinterbadefaciliteter til kiosk- og toiletfaciliteter. Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Strandpark - Køkken og Badebro Etablering af et køkken i restaurationsskibet og en badebro. Marts 2011 Marts Projekteringen for badebroen er forsinket, og der er kun involveret kr. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen CP IV - Farumruten Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendlernet. På strækningen langs Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj Infrastruktur og udbud af en ny campingplads på Amager Fælled samt renoveringer af Bellahøj Camping frem mod åbningen af en ny campingplads på Amager. December 2012 December Projekteringen er i gang. Det har taget længere tid end først antaget. Projektet er bemandet og der er fokus på at overholde den nye tidsplan. Januar 2012 Januar Har ikke været muligt endnu at finde forpagter Yderligere afsøgning Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning Støjreducerende asfalt på kørebaner, afvanding samt ny FSC miljøcertificeret bro ved Vejlands Allé. December 2011 November Langebros renovering udsat til sommeren 2012 Restmidlerne bruges til reparation af murværk på Langebro. Gøres sommeren 2012, Grundet vejrmæssige krav Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Baldersgade-karreen Gårdhaver Løbende November Sagen er udskudt pga. anke til Byfornyelsesnævnet, der har hjemvist sagen til fornyet behandling i TMU. Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011 og forventes vedtaget den 12. marts Nedrivningen handler om et værkstedsbaghus på ejendommen matr. nr. 883 UK. Der er ikke rejst tvivl om nedrivningen og der har været forhandlet om erstatningens størrelse. Sagen er nu overdraget til Taksation. Der er udarbejdet et tillæg til byfornyelsesbeslutningen, som har været i offentlig høring i efteråret 2011 og forventes vedtaget den 12. marts 2012 i TMU. Side 9 af 12

10 Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Israels Plads Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen. på på December 2012 november Projektet har været stillet i bero men er nu genoptaget, da der er opnået en aftale med ejeren af det underjordiske p-anlæg. Forstærkning af dæk og membranudskiftningen gennemføres fra foråret 2012 til oktober 2012 og pladsprojektet fra oktober 12 til udgangen af 2013 Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Busfremkommelighed på Frederikssundsvej Udarbejdelse af forprojekt, herunder til arbejdet med dialog, information og samarbejde med det lokale handelsliv. Juni 2014 Maj Forsinket pga. politiske bestillinger om ekstra undersøgelser, høringsfaser, mv. Senest forsinket pga. EU har sat en indstilling på afventer. ØKF Center for Byudvikling har endvidere kendskab til dette projekt. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Sikker skolevej - Teglholmen til Kgs. Enghave Skabelse sikre skoleveje og øget trafiksikkerhed i Sydhavnen. December 2013 November Anlægsstart og dermed færdiggørelsen af broen er forsinket ca. 1 år, pga. et langt tilløb med at fastlåse den endelige placering af broen. Herunder anmodning om flere penge i budgetforhandlingerne for Placeringen er først fastlagt nu og indhentning af rådgiverudbud er igangsat. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavnsgade. December 2011 November Afventer afklaring med By og Havn, idet projektet skal ind over deres arealer. Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Busfremkommelighed GPS Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden. Juni 2011 Maj Midler til GPS blev billigere end beregnet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev forsinket. Ikke behov for yderlig handling, da forsinkelsen skyldes projektet er blevet udvidet til flere lyskryds, og derfor naturligt tager længere tid at implementere. Nej Teknik- og Miljøforvaltningen Genbrugsstation, Sydhavn Klargøring af areal med henblik på etablering af genbrugsstation i Sydhavnen. December 2011 Oktober Miljøgodkendelsen er anket til natur- og miljøklagenævnet Afventer anken Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Plantning af træer - Gader og parker Beplantning af 5000 træer lokalt. Januar 2012 November Det oprindelige er givet så tidligt i projektet, at man på daværende tidspunkt ikke har kunne være realistisk i forhold til de faktiske forhold i projektet. Projektet kan ikke udføres hurtigere. Der er lavet ny tidsplan med de nye forudsætninger Ja Teknik- og Miljøforvaltningen CP IV - Nordhavn Station Finansieringsbidrag svarende til Københavns Kommunes bidrag til modernisering af stationen med vægt på forbedring af skifteforholdene mellem bus og S-tog samt cyklister. Løbende Januar Afventer afklaring med DSB, Banestyrelsen og By & Havn. Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Bus - forbedring af stoppestedsforhold Bus - forbering af stoppestedsforhold Løbende Juli Udsat planlagt påbegyndelse i 2011 til 2012, grundet manglende kapacitet i anlægsafdelingen Afventer afklaring med DSB, Banestyrelsen og By & Havn. Projektudvikling i gang med signalleverandør Side 10 af 12

11 Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Valby Idrætspark/Ny Ellebjerg station - Krydsombygning Flytning og ombygning af krydset ved Valby Idrætspark og etablering af forbindelse ad Pilestykket til Ny Ellebjerg. Ny forbindelse nord-syd over en af de store trafik-barrierer understøtter bylivet i udviklingsområdet omkring Ny Ellebjerg Station og forbinder området omkring Valby Idrætspark til det centrale Valby. på på Juni 2012 Januar n skyldes, at det ikke som forventet, har været muligt at etablere adgang mellem krydset og Ny Ellebjerg Station via vejen Pilestykket. Pilestykket er privat vej på privat område. Efter forhandlinger har det ikke lykkedes at indgå aftale med beboerforeningen om åbning af Pilestykket. Vi har derfor måttet ændre projektet. Ja Teknik- og Miljøforvaltningen Cykelinitiativer - Østerbro - Hans Knudsens Plads/Ryparken st. I forbindelse med Kickstart København er afsat midler til cykelfremkommelighed på Østerbro. Juni 2012 Januar Projekteringen har desværre vist sig at tage længere tid end først antaget. Nej Økonomiforvaltningen Min Digitale Borgerservice - anlæg Implementering af funktion på kommunens hjemmeside, som giver borgeren adgang til egne relevante oplysninger. December 2010 December Projektet er blevet løftet op i den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering af en række af de områder, der er omfattet af initiativet, hvilket har medført forsinkelse qua det øgede krav om fællesoffentlig koordinering. Der er tale om to faser af projektet. De midler der vedr. fasen for 2011 forventes omdisponeret i foråret Fasen for 2012 er ikke forsinket. Københavns Borgerservice har sikret sig en central rolle og deltagelse i det fællesoffentlige arbejde. Arbejdet har blandt andet ført til, at 42 af landets kommuner nu tilslutter sig Min Side. Nej Økonomiforvaltningen Etablering af SINE-netværk Fælles landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, såsom politi, brandvæsen og beredskabsstyrelsen. Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne - både i hverdagen og ved større hændelser. December 2010 December Det er et nationalt projekt som styres af Staten og som går på tværs af beredskaber i hele Danmark. Software til vagtcentralerne er forsinket i forhold til Statens oprindelige plan. Et forlig med leverandøren betyder, at der leveres en radiodispatchløsning til politiet, mens det resterende behov for kontrolrumsservices er under afklaring med henblik på nyt udbud heraf. SINE-sekretariatet har i foråret 2011 kortlagt beredskabernes behov for fælles kontrolrumstjenester. Sekretariatet har sendt et oplæg til regeringen i høring i december 2011 om behovene og den tekniske løsning samt økonomiberegning. Høringen afsluttes primo februar Umiddelbart derefter bliver det afleveret til regeringen. Københavns Brandvæsen forbereder sig løbende på at købe og implementere det færdige kontrolrumssoftware, så snart statens udbud er gennemført og statens leverandør har produceret softwaren. Nej Økonomiforvaltningen Digital Pension - anlæg Foranalyse af effektivisering af pensionsområdet. December 2010 Juni Grundet etableringen af Udbetaling Danmark (UDK) er projektet blevet forsinket. Snitfladeproblematikker mellem UDK og kommunerne er endnu ikke afklaret. Det er derfor ikke muligt at gennemføre effektiviseringer på området, når det på nuværende tidspunkt er uafklaret, om snitfladeafklaringen vil medføre ændring af eventuelt indførte effektiviseringer. Københavns Borgerservice: Midlerne anvendes til klargøring af områderne til overflytning til Udbetaling Danmark. Det forventes ikke, at projektet kan fremskyndes. Side 11 af 12

12 Nej Økonomiforvaltningen Overflytning af Pension København Overflytning af pension KBH (SUF) til Københavns Borgerservice (ØKF). på på Juni 2011 September n skyldes, at det ikke giver mening at gennemføre dele af aktiviteterne da områderne overgår til Udbetaling Danmark (UDK). I stedet for foreslås de resterende midler anvendt til forberedelse af områdernes overgang til UDK. De resterende midler anvendes til klargøring af områderne samt nedbringning af sagspukkel inden overflytning til Udbetaling Danmark. Nej Økonomiforvaltningen Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere Uddannelse af frontmedarbejdere i at hjælpe borgere til at bruge kommunens hjemmeside. Dækker alle projekter undtagen Digital Pension. December 2011 December Projektet er forsinket, fordi anden fase af projektet har udviklet sig fra at være et kompetenceudviklingsforløb i selvbetjeningskompetencer for egne medarbejdere til også at dække andre forvaltninger. Blandt andet som følge af, at Borgerservice i tæt samarbejde med KFF er rykket ud på bibliotekerne. For at få det optimale udbytte af kompetenceudviklingen har Københavns Borgerservice måtte tilrettelægge kompetenceudviklingsforløbet anderledes end først antaget. Københavns Borgerservice er i gang med at uddanne medarbejdere i andre forvaltninger. Nej Økonomiforvaltningen Standardisering af KØR-snitflader Omlægge snitflader til tidssvarende teknologi Marts 2011 Februar Forudsætningerne for projektet ikke er realistiske. Projektet indstilles til annullering i BR Nej Økonomiforvaltningen Busvendeplads til Artillerivej Nybyggeri og omlægning af det sydlige Artillerivej medfører nedlæggelse af den eksisterende vendeplads (endestation) for buslinie 250S. Københavns Kommune er kontraktlig forpligtiget til at flytte den nuværende busvendeplads. Dette fremgår af handelsdokumenterne fra salget af grunden i 2010 og medfører behov for anlæggelse af ny vendeplads. December 2011 Oktober NCC har købt arealerne ved Artillerivej Syd, herunder arealerne hvor den eksisterende vendeplads for linie 250S er placeret. Trafikselskabet Movia og Københavns Kommune har af NCC fået tilladelse til at anvende den eksisterende vendeplads indtil, at NCC påbegynder byggeriet på Artillerivej Syd. Anlægget af ny vendeplads igangsættes, når NCC meddeler, at de vil påbegynde byggeriet. Trafikselskabet Movia og Københavns Kommune er i dialog med NCC og afventer tidsplan herfra. Nej Økonomiforvaltningen Sundholm Syd (forureningsudgifter mv.) Udgifter til nødvendig oprensning af forurening i forbindelse med opførelse af de 48 boliger på Sundholm Syd. Refusion af bygherres udgifter. December 2011 September Bygherren har af ressourcemæssige årsager været nødt til at udskyde sagens igangsætning. Økonomiforvaltningen er i løbende dialog med bygherre. Side 12 af 12

Bilag 1 - Styr på eksekvering

Bilag 1 - Styr på eksekvering Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende

Læs mere

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013

Styr på eksekvering Opfølgning marts 2013 Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere

Læs mere

Sagsnr Forklaring på afvigelser i Dokumentnr

Sagsnr Forklaring på afvigelser i Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer BILAG 2 28-04-2011 Forklaring på afvigelser i 2011 Projekter med mindreforbrug i 2011 Sikker Skolevej, Teglholmen til Kgs. Enghave

Læs mere

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser

Oversigt over byggeprojekter i Københavns Ejendomme risiko for forsinkelser BILAG 2 Om af Hejrevej 6-10 (BIF) BIF 1 Ørestad, skole i, midlertidig løsning, arkitektkonkurrence og grundkøb Vanløse Skole, etape 3, modernisering BUF 3 Økonomi Dårligt licitationsresultat og asbest

Læs mere

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013

Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering på 4. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer,

Læs mere

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler

Bilag 2 - Anmodning om tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Bilag 2 - Anmodning tidlig overførsel af anlægs og øvrige midler Overførsel - ANLÆGSUDGIFTER 2011... igangsat med "" Daginstitution i Studiestræde. Projektet er forsinket 22 måneder pga. en fredningssag.

Læs mere

Anlægsstatus juni/juli 2012 afrapportering

Anlægsstatus juni/juli 2012 afrapportering sstatus juni/juli 2012 afrapportering Rapporten er et udtræk af vedlagte projektoverblik. Projektoverblikket opdateres hver måned og er et dynamisk dokument, der viser et øjebliksbillede af status på igangsatte

Læs mere

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger

Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til ØU Status for kommunale grunde reserveret til billige boliger Baggrund På ØU-mødet d. 2. oktober drøftedes billige boliger, og der

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

TM35 Begrønning flere træer i København

TM35 Begrønning flere træer i København Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM35 Begrønning flere træer i København 24-03-2014 Sagsbehandler Peter Andreasen Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi

Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Bilag 2 - Moderniseringsplan, plejeboligkapacitet og demografi Med Moderniseringsplan 1 (budget 2005) og Moderniseringsplan 2 (budget 2011) er finansierings-

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13

03-04-2014. Sagsnr. 2014-0040944. Dokumentnr. 2014-0040944-13 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 03-04-2014 Sagsnr. 2014-0040944 Bilag 9 - Uddybning af initiativer og hensigtserklæringer fra aftalen En by der virker investeringspakke

Læs mere

Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering

Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 1 - Kort baggrund og forklaring på merforbrug og risikohåndtering Det samlede Heraf indregnet forventede merforbrug De gennemgåede

Læs mere

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth

26. september Sagsnr Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål. Dokumentnr Sagsbehandler Pernille Klemens Orth KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT 26. september 2017 Bilag 1 - Fastsættelse af servicemål Lokalplanprocessen ser således ud: Sagsnr. 2017-0196393 Dokumentnr. 2017-0196393-3

Læs mere

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012

Miljø og Teknik. Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-September 2012 Miljø og Teknik Status Bygge- og anlægsprojekter April 2012-september 2012 Side 1 af 7 Anlægsopgaver Status til UMT over samtlige Anlægsprojekter

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN

ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN ALMENE BOLIGER PÅ VEJ I KØBENHAVN INDHOLD: BAGGRUND S. 2 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2009 S. 3 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2010 S. 4 ALMENE BOLIGER BESLUTTET I 2011 S. 5 ALMENE BOLIGER I BUDGET 2012 S. 6-7

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

almene boliger på vej i København

almene boliger på vej i København almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 2 Almene boliger i budget 2015 s. 3 Almene boliger i budget 2014 s. 4 Almene boliger i budget 2013 s. 6 Almene boliger i budget 2009-2012 s. 8 august

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Salg af Møllehuset Billede/kort

Salg af Møllehuset Billede/kort 005005 Salg af Møllehuset Børnehaven Møllehuset, beliggende Møllevænget 5, 2970 Hørsholm, skal nedrives og grunden skal sælges til en af de almennyttige foreninger, der i forvejen har afdelinger i kommunen.

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

almene boliger på vej i København

almene boliger på vej i København almene boliger på vej i København indhold: BAggrund s. 3 Almene boliger i budget 2015 s. 4 Almene boliger i budget 2014 s. 6 Almene boliger i budget 2013 s. 8 Almene boliger i budget 2009-2012 s. 10 april

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3.

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Midlertidig husning af flygtninge 2016 Københavns Ejendomme har ud fra kriterier som pris, tidshorisont for etablering, mulighed

Læs mere

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen)

Pavillonløsning A Pavillonløsning B Pavillonløsning C Eksisterende bygning (D) Bus (E) Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Vurdering af midlertidige modeller for etablering af stofindtagelsesrum på Placering Kvægtorvet (pladsen foran Øksnehallen) Kapacitet Hvis tilladelser indhentes fra Kulturstyrelsen og Teknik- og Miljøforvaltningen,

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Uddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter i 2. anlægsoversigt 2013

Uddybende forklaringer vedr. røde og gule projekter i 2. anlægsoversigt 2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Svicecentret NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekving på 2. anlægsopfølgning 2013 De forsinkede sag inddelt i 5 kategori med årsagsforklaring, d fremgår af tabel 1. Tabel 1 Årsag

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING 1. TMU 66/2006 J.nr. 639.0029/05 Billige boliger INDSTILLING OG BESLUTNING På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 15. december 2005 om, at der over en femårig periode, bygges 5.000 boliger

Læs mere

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1.

De forsinkede sager er inddelt i 5 kategorier med årsagsforklaringer, der fremgår af tabel 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Servicecenter Økonomi NOTAT Bilag 1 - Styr på eksekvering 19-02-2013 Sagsnr. 2012-175529 Dokumentnr. 2013-152639 Sagsbehandler Henrik Guldborg De forsinkede

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse

Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse Sagsnr. 2008-39921 Bilag 2 Struktursammenlægninger daginstitutioner etape 1. Projektbeskrivelse Indre By Den Grønne Ko og Kastanjen, Gammeltoftsgade 13 Udgift kr. 3.635.000 Sammenbygning af de 3 institutionsbygninger.

Læs mere

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer:

Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: PORTEFØLJER Byggeri København har arbejdet med følgende oplæg til sammensætning af porteføljer: Portefølje 1 (BUF 1 ): Udvidelse, ombygning, renovering og helhedsrenovering af eksisterende skoler. Kapacitetsbehov

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver

Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver Baggrundsnotat om Københavns Kommunes planer og strategier, tværgående kredse og arbejdsgrupper samt ressourceforbrug på faglige opgaver 1. Planer og strategier i kommunen Der udarbejdes en lang række

Læs mere

Lokalisering af P-Anlæg

Lokalisering af P-Anlæg Agenda 21 Center Indre Nørrebro Blegdamsvej 4B, 2200 København N. 35 30 19 24 Debat@norrebro.nu - www.norrebro.nu Lokalisering af P-Anlæg Indre Nørrebro Lokale parkeringsanlæg i Københavns indre brokvarterer

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 1 - Forslag til nye fodboldbaner i København Kataloget er en oversigt over områder, hvor der på sigt kan etableres nye fodboldbaner.

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr.

Til Teknik- og Miljøudvalget. Bilag til udvalgsindstilling. Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti. 28. februar 2008. Sagsnr. Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag til udvalgsindstilling Inderhavn, cykel-, gang- og løbesti Dette notat har baggrund i, at Borgerrepræsentationen den 29. marts 2007 tiltrådte et medlemsforslag stillet

Læs mere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere

Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Bilag 1 Baggrundsinformationer til temadrøftelse om boliger og døgnpladser til voksne med handicap, sindslidelse og udsatte borgere Indhold 1. Ventelister og ventetid: Behov for kapacitetsudvidelse...

Læs mere

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro

Afsender Høringsresume Evt. kommentarer fra forvaltningen Indre By/ Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT 28-11-2013 Oversigt over indkomne høringssvar med kommentarer fra forvaltningen Sagsnr. 2013-0225944 Dokumentnr. 2013-0225944-9

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Referat LUFT 1. december 2014

Referat LUFT 1. december 2014 Referat LUFT 1. december 2014 Fremmødt: Østerbro/ Axel Thrige Laursen Vanløse/ Bent Christensen Indre By/Bent Lohmann Brønshøj-Husum/Erik Fisker Valby/Michael Fjeldsøe Amager Øst/Ole Pedersen Christianshavn/Poul

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Områdefornyelse i Københavns Kommune

Områdefornyelse i Københavns Kommune Områdefornyelse i Københavns Kommune Målsætningerne for Politik for Udsatte Byområder er, at: De udsatte byområder skal løftes til københavnerniveau Der skal være uddannelse og beskæftigelse til alle De

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Bella Center mellem Bella Center A/S CVR 26067715 Center Boulevard 5 2300 København S (herefter benævnt Grundejeren ) og Københavns Kommune Rådhuset 1599

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013

Notat. 1. Resume. 2. Baggrund. Rådmandsmøde. Kopi til: Aarhus Kommune. Dato 22. januar 2013 Notat Emne: Til: Kopi til: Rådmandsmøde Dato 22. januar 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice 1. Resume Med forligspartiernes vedtagelse af Sport & Fritidspolitikken 2013-2016 blev der i efteråret

Læs mere

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels

Læs mere

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015

Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 1 Statusnotat for projekter i bygge- og anlægsforum 10.03.2015 Udvalg Projekt Økonomi / budget / Til- og ombygning af Terndrup skole, idrætshal og svømmehal. (Tidligere benævnt Terndrupprojektet ) Licitation

Læs mere

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger)

Servicemål 2013 - vejledende (Brutto uger) Bilag 1 til indstilling om revideret liste over er: A) Sagstyper der fremadrettet afrapporteres Teknik- og Miljøudvalget B) Sagstyper, der ikke længere måles på C) Sagstyper der alene indgår i TMFs styringsmodel

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder

Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder Parkeringsanlæg ved Spektrum Odder J.nr.: Sagsid.: 902990 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1113466) Resume: Omlægning og udvidelse af parkeringsarealer i forbindelse med multihal-projektet. Baggrund for sagen:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 5 Overtagelse af vejarealer i Indre By (2010-76159) Borgerrepræsentationen skal godkende, at kommunen overtager de i indstillingen nævnte private veje og vejarealer i Indre By. Overtagelserne sker som

Læs mere

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger

Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger NOTAT 26. januar 2006 PC/gm Moderniseringsplanen for kommunens plejeboliger Notatet indeholder: A. Moderniseringsplanens indhold B. Økonomisk ramme for moderniseringsplanen C. Demografikorrektionen D.

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

VVM af metro til Sydhavnen

VVM af metro til Sydhavnen 2014-0193706-5 VVM af metro til Sydhavnen Ingvar Sejr Hansen Kontorchef, Center for Byudvikling Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune, 17. november 2014 Program 19.00 Velkomst v/ingvar Sejr Hansen,

Læs mere

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter

I kommuneplanen arbejdes med bebyggelsesprocenter KOMMUNEPLAN 2015 SCENARIE 2.MIN. KP 15 flytter områder fra planperiodens 2. del til efter planperioden som perspektivområder. Kortgrundlag: Kommuneplan 11 1. del af planperioden 2. del af planperioden

Læs mere

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud

Fire råd i projektprocessen. Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd i projektprocessen Plan 09-22. januar 2008 Tove Frederiksen Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Anlæg og Udbud Fire råd om 1. Planlægning af ledelsesbeslutninger 2. Inddragelse

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering vedr. Bellahøj Vandtårn og Kulbroen Københavns Energi har søgt om tilladelse til at nedrive Bellahøj Vandtårn

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten

Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1

Læs mere

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen

Budget Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Budget 2013 Det centrale samarbejdsorgan den 26. april 2012 // Bjarne Winge, Økonomiforvaltningen Økonomiske udfordringer - Reduktion i kommunernes bloktilskud - Udligning - Demografi - Efterslæb bygninger

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen

Sagsnr Dokumentnr Opgavebeskrivelse Mjølnerparken. Sagsbehandler Flemming Hansen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Anlæg og Udbud NOTAT 13-03-2015 Sagsnr. 2015-0059253 Opgavebeskrivelse. 00120810 Mjølnerparken Indledning Mjølnerparken er i dag et isoleret

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning

Læs mere

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Ældreboliger. www.kk.dk. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger www.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreboliger i København Faktuelle forhold 4.417 ældreboliger fordelt på 41 bebyggelser over hele byen Største bebyggelse har

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station.

Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Aftale mellem Transportministeriet, Københavns Kommune og By & Havn, om løsninger til forbedrede adgangsforhold til Nordhavn station. Nærværende papir angår aftale om modernisering af Nordhavn station

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr.

Til. Bilag 3. Øvrige indsatser 16-09-2008. Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Sagsnr. Til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam, Overborgmester Ritt Bjerregaard, Bilag 3 Øvrige indsatser Med udgangspunkt i den netop modtagne trafiksikkerhedsrevision, beskriver dette notat hvad Københavns

Læs mere

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700

Ny tilbygning til vuggestuen beliggende Bellahøjvej 52, 2700 Bilag 4 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg, flerårige/varige Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( BIU TMU Amagerfælledvej 203, 2300 Amagerfælledvej

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere