Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase Erling Hesgaard og Ulla Balle 2G Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Case 1 - Lukket caseforløb - Fitness World Titel 2 Modul 1 - Introduktion til erhvervscase - Styret caseforløb - Fleye Titel 3 Modul 2 - Anvende studiemetoder - Gruppedannelse - Adizes lederroller Titel 4 Modul 3 - Faglig teori Titel 5 Modul 4 - Faglig argumentation Titel 6 Modul 5 - Tukae synops og fremlæggelse Titel 7 Eksamens/åbent caseforløb Peter Larsen Kaffe Side 1 af 5

2 Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Titel 1 Titel 2 Case 1 - Lukket caseforløb - Fitness World Intro til Casemetode Samfundsvidenskabelig metode, EØ metode Fagenes værktøjskasser med teorier og modeller Den lukkede case, Den åbne case, Arbejdsprocessen i case Krav til troværdig information, Metoder til indsamling af information Kilder for informationer om virksomheder Kritisk anvendelse af kilder Krav til troværdig behandling af information 8 lektioner (á 60 minutter) Læreplanens mål: Målet med forløbet er, at eleverne får kendskab til, hvordan undervisningen i erhvervscase gribes an, hvordan en eksamenscase er bygget op, hvad en synopsis er, og hvad det specielle ved fagets metode er. Klasseundervisning og gruppearbejde Modul 1 - Introduktion til erhvervscase - Styret caseforløb - Fleye Øvelser i Statistikbanken, NNE, Skoda Indsamling og behandling af informationer om Fleye og optikmarkedet i DK Virksomhedsbeskrivelse portræt Brancheanalyse konkurrent Kursusforløb i udarbejdelse af Synopsis Eleverne tager udgangspunkt i casematerialet og arbejder med synopsis. Fremstilling af synopse med udgangspunkt i indsamlede informationer om Fleye Virksomhedsportræt Analyser Metoder Virksomhedens udfordringer Handlingsforslag Konsekvenser 4 lektioner eleverne får en indfaldsvinkel til, hvordan man kan anvende data fra en virksomhed til at karakterisere væsentlige forhold i virksomheden. Eleverne prøver her at anvende nogle af de kendte modeller fra afsætning Side 2 af 5

3 Titel 3 og virksomhedsøkonomi til at analysere virksomheden. eleverne får forståelse af princippet i at arbejde med en case fra problem til løsning eleverne gennemarbejder en del af en case med begrænset information og med brug af casemetoden i sin helhed Modul 2 - Anvende studiemetode - Gruppedannelse - Adizes lederroller Skabe overblik over casens indhold. Identifikation af en række problemstillinger i virksomheden. Video: Kriseknuserne, DR 1 om Fleye Synopsis Fremlæggelse gruppevis Fokus på rollerne i gruppen. Opsamling i plenum og refleksion 4 lektioner Titel 4 eleverne arbejder med en hel (stor/omfattende) case, stadig med anvendelse af casemetoden i sin helhed, men nu med fokus på de forskellige elementer af casemetoden at udvikle elevernes evne til at arbejde i grupper forstå og anvende metodikken i casemetoden etablere overblik over en case udarbejde en synopsis udarbejde og gennemføre en PowerPoint baseret præsentation evaluere kammeratprodukter videreudvikle deres brug af gruppearbejdsformen. Modul 3- Faglig teori Den røde tråd fra sidste uge, indledende teori Økonomisk analyse (rentabilitet og indtjeningsevne) Værdikæde og vækststrategier. Analysearbejde munder ud i SWOTanalyse Fremlæggelse og diskussion. 4 lektioner Formålet med forløbet er, anvendelse af forskellige teorier og modeller. anvende den tilegnede værktøjskasse Side 3 af 5

4 Eleverne skal udvikle deres evne til præsentation Titel 5 Modul 4 - Faglig argumentation Argumentationsteori Faglig argumentation + opgaver Toulmins argumentationsmodel 4 lektioner Formålet er kendskab til og forståelse for faglig argumentation.. og mundtlig formidling Titel 6 Modul 5 - NGO-virksomheden Tukae synops og fremlæggelse samt strategioplæg NGO-virksomheden arbejdes der med, idet 2Gs studieretning er Global Finans, hvori indgå 3 ugers rejse/studieophold i Tanzania. Dybgående analyse af Tukae med henblik på udarbejdelse af strategioplæg. Strategioplægget udmøntede sig i præsentation på Tukae Generalforsamling den 29. april Eleverne arbejdede selvstændigt i grupper med vejledning. En elev i hver gruppe blev valgt til at fremlægge og der blev stillet spørgsmål til hele gruppen. Trække elementer frem fra casemetoden, som måske udgjorde særlige vanskeligheder og udfordringer for eleverne aktualisere og bearbejde alle grupper trækker på egne evalueringer og eventuelle fælles evalueringer Oppositionsgruppe - evaluering Vidensdeling Diskussion af problemstillinger, løsninger og konsekvenser ved implementering af løsninger på baggrund af it-baserede præsentationer. 22 lektioner eleverne udvikler deres faglige evner og bliver fortrolige med at arbejde med casemetoden eleverne lærer at udnytte den viden og de erfaringer, der genereres i grupperne undervejs få fælles fodslag og afklare spørgsmål og problemer undervejs med alles Side 4 af 5

5 opmærksomhed rettet herimod diskutere problemstillinger og løsninger til casen med udgangspunkt i de enkelte gruppers arbejde anvende metodikken i casemetoden udnytte erfaringer fra tidligere caseforløb til at arbejde mere effektivt i grupper udarbejde en synopsis diskutere sammenhænge mellem løsninger, implementering og konsekvenser Refleksion og Evaluering Titel 7 Væsentligste arbejdsformer Eksamens/åbent caseforløb Peter Larsen kaffe Eleverne får udleveret den tidligere eksamenscase. De arbejder selvstændigt gruppevis med synopsis. Eleverne har adgang til vejledning af lærerne under synopsisskrivningen, men lærerne begrænses til at figurere som konsulenter med kontortid, så tvivlsspørgsmål kan afklares Eleverne fremlægger individuelt deres planlagte problem baseret på relevant itbaseret præsentation, hvorefter lærere og elev debatterer problem, løsning, konsekvenser for virksomheden. 14 lektioner identificere og analysere centrale problemstillinger for en virksomhed med brug af fagenes teori udarbejde og begrunde forslag til løsning af udvalgte problemstillinger med brug af fagenes teori vurdere de opstillede løsningsforslag, herunder valgte metoder og modellers anvendelighed, i forhold til egne analyser formulere casearbejdets analyser, løsningsforslag og vurderinger ved anvendelse af sammenhængende faglig argumentation og formidle det ved anvendelse af relevante it-værktøjer Refleksion over arbejdsformer og arbejdsprocesser i de foregående forløb Side 5 af 5

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSUDVALG I STATEN Arbejdspladsvurdering - samarbejdsudvalgets opfølgning Marts 2010 Denne vejledning beskriver samarbejdsudvalgets

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere