Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 1. Lovgrundlag. 2. Navn. 3. Hjemsted. 4. Formal. 5. Hafte1se og kapital. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag 2. Navn 3. Hjemsted 4. Formal 5. Hafte1se og kapital 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold 7. Forholdet til erhvervs- og vakstministeren 8. Portefoijejusteringer 9. Arsrapport 10. Revision 11. Ophor 12. Vedtgtsendringer 2

3 Vedteegter 1. Lovgrundlag Nordsofonden er en offentlig fond, som er etableret i henhold til by nr. 527 af 28. maj 2014 om Nordsoenheden og Nordsofonden. Disse vedtagter er udstedt af erhvervs- og vakstministeren i medfor af lovens 7, stk Navn Den offentlige fonds navn er Nordsofonden. 3. Hjemsted Nordsofondens hjemsted er Kobenhavns kommune. 4. Formal Nordsofonden har til formal at varetage den statslige deltagelse i licenser til efterforskning og indvinding af kuibrinter. Erhvervs- og vekstministeren kan hen1agge varetagelsen af ovrige opgaver til Nordsofonden. 5. Hteftelse og kapital 5.1 Ha?/ieice Nordsofonden er en se1vstendig juridisk person og udover sin virksomhed uden hefte1se for staten. 5.2 Kapita//bri a/fniig og udbjtte Nordsofondens formue skal holdes adskilt fra statens formue. Nordsofonden disponerer inden for de til enhver tid fastlagte rammer selv over anhegs- og driftsmidler. Nordsofonden oppebrer indtegter fra salget af sin andel af olie- og gasproduktionen og tariffer. Nordsofondens indtegter anvendes forst til at dekke able udgifter forbundet med statsdeltagelsen og administrationen heraf, herunder renter og afdrag pa Nordsofondens lan. Overskudslikviditet herudover skal overfores til statskassen som udbytte under hensyntagen til likviditetsbchov forbun det med fremtidige udgifter og investeringer. 5.3 Ltneopfageice Finansministeren er bemyndiget dl gennem statslige genudlãn at dkke den del af Nordsofondens finansieringsbehov der ikke kan finansieres af fondens indtgter. 3

4 5.4 Porsikrz,zer qg ara,ztier \ ordso fonden tegner alle nodvendige, herunder lovpligtige, forsikringer for fonden. Staten stiller de nodvendige garantier til dakning af Nordsofondens andel af nedlukningsomkost ninger. Derudover stiller staten en garanti for, at Nordsofonden er i stand til at opfylde sine forplig telser i medfor af DUC-samarbejdet. 6. Ledelses-, administrations- og tegningsforhold ordsofonden bar ikke nogen seivstendig ledelse eller bestvrelse. Nordsofonden administreres af Nordsoenheden, der tneffer beslutning pa Nordsofondens vegne i ethvert anliggende inden for rammerne af by om Nordsoenheden og Nordsofonden og disse vedtegter. Nordsofonden tegnes af Nordsoenheden i overenssternmelse med tegningsreglen for Nordsoen heden. Herudover gelder de almindelige regler om stillingsfuldmagt for Nordsoenhedens direktion og medarbejdere ved varetagelse af Nordsofondens administration. 7. Forholdet iii erhvervs- og vakstministeren Erhvervs- og vekstministeren forer tilsyn med Nordsofondens virksomhed, herunder den overord nede politiske retning for Nordsofondens arbejde sarnt efterlevelsen af by om Noedsoenheden og Nordsofonden. 8. Portefoljejusteringer vied henblik pu varetagelsen af Nordsofondens formal kan Nordsofonden foretage justeringer af portefoljen, jf. nedenfor pkt Forkahsrei Nordsofonden kan udnytte sin forkobsret i medfor af Joint Operating Agreement i de enkelte licenser. Udnyttelse af en forkobsret skal godkendes af erhvervs- og vkstministeren. Nordsofondens licensandeb kan ikke overstige 40 pct. 8.2 MimiretalcakIipiieier ( Sale Rick 9 Nordsofonden kan udnvtte sin ret til at deltage i mindretalsaktiviteter i medfor af Joint Operating Agreement i de enkelte licenser. 4

5 Deltagelse i mindretalsaktiviteter, der medforer omkostninger for Nordsofonden pa over 200 rnio. kr., skal godkendes af erhvervs- og vekstrninisteren. Noidsofondens aktivitetsandel kan ikke overstige 40 pct. 8.3 Naholicenser Nordsofonden kan erhverve andele i licenser, der grenser op til licenser, som Nordsofonden allerede deltager i. Den nye licensandel skal erhverves iii markedspris. Erhvervelse af andele i nabolicenser skal godkendes af erhvervs- og vkstministeren. Nordsofondens licensandel kan ikke overstige 40 pct. 8.4 Overtageice af statsande/efra DOI\TG A/S Nordsofonden kan overtage statsandele ejet af DONG A/S. Overtagelsen af DONG s statsandele skal godkendes af erhvervs- og vekstministeren. Nordsofondens licensandel kan ikke overstige 40 pct. 9. Arsrapport Der udarbejdes en ârsrapport for Nordsofonden, der underskrives af direktion og bestyrelse i Nordsoenhcden og foreliegges iii godkendelse pa det ordinere virksomhedsmode i Nordsoenheden sammen med Nordsoenhedens regnskab. Arsrapporten offentliggores pa Nordsofondens hjemmeside. Nordsofonden afiagger regnskab i henhold til ârsregnskabsloven. Nordsofondens regnskabsar folger kalenderàret. 10. Revision Nordsofondens àrsrapport revideres af rigsrevisor efter by om revisionen af statens regnskaber ( rigsrevisorloven ). 5

6 Rigsrevisor rapporterer til Nordsoenhedens bestyrelse, der afbegger regnskabet. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forehegges Nordsoenheden og erhvervs- og vkstministe ren iii udtalelse. Efter aftale mellem erhvervs- og vkstministeren og rigsrevisor i henhold iii rigsrevisorlovens 9 oprettes en intern revision. Den interne revision varetages af en statsautoriseret revisor. Rigsrevisor forer tilsyn med den interne revision. Den met-mere fastheggelse af den interne revi sions opgaver samt forholdet iii rigsrevisor sker ved aftalen i henhold til rigsrevisorlovens 9. Rigsrevisor og den interne revision skal til brug for Nordsoenheden fore hver sin revisionsproto kol. Enhver protokoltilforsel sendes i kopi til Nordsoenhedens bestyrelsesmedlemmer. Protokol len signeres af bestyrelsen i Nordsoenheden pa forstkommende bestyrelsesmode. Rigsrevisor og den interne revision afgiver hver sin pategning pa arsrapporten. 11. Ophor Nordsofondens ophor besluttes ved by. Ved nedheggelse af fonden overtager statskassen fondens formue og indtreder i fondens rettigheder og forpligtelser. Afviklingen forestas af Nordsoenhe den, medmindre andet besluttes ved 1o 12. Vedtagtsandringer Vedtagterne kan andres af erhvervs- og vekstministeren. Den 20. oktober

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT].

VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN. 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S. 1.2 Selskabets binavne er [INDSÆT]. Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 VEDTÆGTER VISITSYDSJÆLLAND-MØN A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er VisitSydsjælland-Møn A/S.

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Værgevejledning. - en orientering for værger

Værgevejledning. - en orientering for værger Værgevejledning - en orientering for værger Civilstyrelsen Februar 2009 VÆRGEVEJLEDNING - en orientering for værger Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Umyndige, værgemål, værger og værgemålstilsyn

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 22. juli 2008 10. juli 2008. Nr. 782. Bekendtgørelse for Grønland om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Anmeldelsesbekendtgørelsen)

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE

EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN FAXE KOMMUNE MELLEM NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE VORDINGBORG KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 164329 EJERAFTALE VISITSYDSJÆLLAND-MØN MELLEM OG OG OG FAXE KOMMUNE NÆSTVED KOMMUNE STEVNS KOMMUNE

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere