Folkeoplysningsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeoplysningsudvalget"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget) Henrik Carlsen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) Karina Gajhede (Idrætssamvirket) Mogens Brag (V (Kultur- og Fritidsudvalget) Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) - Formand Else Schaltz (Idrætssamvirket) Børge Jensen (DOF) Brian Kjær (A (Sundhedsudvalget)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning fra Frederikshavn Sportsdanserforening om tilladelse til overdragelse af formue Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. lokalefordeling 2015/ Visionsdrøftelse Orientering fra Center for Kultur og Fritid Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget Eventuelt...11 Underskrifter: Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 2 af 12

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /15 Åben Ansøgning fra FSDF om overdragelse af formue til Dance Studio Frederiksh /15 Åben Frederikshavn Sportsdanser Forening - årsregnskab /15 Åben Fritid Samfund - kursus til Folkeoplysningsudvalget /15 Åben Friluftsrådet - Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 3 af 12

4 1. Ansøgning fra Frederikshavn Sportsdanserforening om tilladelse til overdragelse af formue Sagsfremstilling Folkeoplysningsudvalget behandlede på møde den 27. april 2015 en ansøgning fra Frederikshavn Sportsdanserforening og Dance Studio Frederikshavn om processtøtte med henblik på sammenlægning af de to foreninger under navnet Dance Studio Frederikshavn. Åben sag Sagsnr: 15/16600 Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Baggrunden for sammenlægningen er ønsket om at blive en stor og stærk forening, der kan styrke indsatsen med at skaffe nye medlemmer samt medlemmer til bestyrelsen. De to foreninger er nu så langt i processen, at Frederikshavn Sportsdanserforening anmoder Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til at overdrage deres aktiver i forbindelse med at foreningen nedlægges og bliver en del af Dance Studio Frederikshavn. Frederikshavn Sportsdanserforening fortæller, at det er af afgørende betydning for sammenlægningen, at alle foreningens aktiver overføres til Dance Studio Frederikshavn. Foreningen oplyser, at de har aktiver og likvide beholdninger pr. 6. maj på i alt ,99 kr. fordelt med kr. i aktiver(musikanlæg trådløst headset m.v.) og ,99 kr. i likvide midler. (Se bilag 1) I henhold til den gældende Frederikshavner ordningen så skal et eventuelt overskud ved foreningers opløsning tilbagebetales til Frederikshavn Kommune, hvorefter midlerne vil blive genfordelt efter Folkeoplysningsudvalgets anbefaling. Folkeoplysningsudvalget skal på baggrund heraf, afgøre om udvalget ønsker at give tilladelse til at Frederikshavn Sportsdanserforening kan overdrage deres formue til Dance Studio Frederikshavn i forbindelse med sammenlægningen. Det er aftalt, at begge foreninger kører videre hver for sig frem til sommerferien, og at den sammenlagte forening efter planen skal starte pr. 1. juli Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller, at Folkeoplysningsudvalget beslutter - om Frederikshavn Sportsdanserforening skal have dispensation for tilbageførelse af aktiver i forbindelse med en sammenlægning og dermed tilladelse til at foreningens formue kan overføres til Dance Studio Frederikshavn. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 4 af 12

5 Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. juni 2015 Folkeoplysningsudvalget giver dispensation til Frederikshavn Sportdanserforening om at kunne overdrage foreningens formue til Dance Studio Frederikshavn i forbindelse med foreningernes sammenlægning. Bilag Ansøgning fra FSDF om overdragelse af formue til Dance Studio Frederiksh (dok.nr.80679/15) Frederikshavn Sportsdanser Forening - årsregnskab 2013 (dok.nr.68072/15) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 5 af 12

6 2. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. lokalefordeling 2015/2016 Sagsfremstilling I forbindelse med den årlige lokalefordeling er der behov for at få nedsat en arbejdsgruppe, der som myndighedsudvalg på området, kan træffe beslutning om fordeling af lokaler i forbindelse med eventuelle overbookninger og principielle spørgsmål. Åben sag Sagsnr: 15/16581 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Arbejdsgruppen består af formand og 2 medlemmer samt repræsentanter fra Center for Kultur og Fritid. Ansøgningsfristen for lån af offentlige lokaler for sæson 2015/2016 er onsdag den 22. april Herefter vil Center for Kultur og Fritid i samarbejde med institutioner på Kultur og Fritidsområdet behandle de indkomne ansøgninger og registrere dem i WinKAS. ½ Center for Kultur og Fritid har oplyst foreningslivet, at de kan forvente svar i uge på deres ansøgninger. Der kan blive et behov for at arbejdsgruppen afholder møder i uge med henblik på at få afklaret eventuelle tvist inden foreningslivet kan få oplyst, hvordan lokalefordelingen er håndteret. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget ud over formanden udpeger to medlemmer til arbejdsgruppen. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. juni 2015 Arbejdsgruppe: Steen Jensen Karina Gajhede Henrik Carlsen Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 6 af 12

7 3. Visionsdrøftelse Sagsfremstilling Formand Steen Jensen laver oplæg, som han kan præsentere på mødet. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: BKF Sbh: ufbo Besl. komp: Folkeoplysningsudvalget Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Kultur og Fritid indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. juni 2015 Folkeoplysningsudvalget drøftede oplægget. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 7 af 12

8 4. Orientering fra Center for Kultur og Fritid 2015 Sagsfremstilling Administrationen i CKF orienterer om følgende punkter: Åben sag Sagsnr: 14/2396 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU - Orientering ang. arrangementer på nordstjerne skolen - Orientering omkring høringssvar/periode ang. Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn Kommune - Brugerundersøgelse- Ejendomscentret - Orientering: Status på Grønne Projekter Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. juni 2015 Taget til efterretning. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 8 af 12

9 5. Henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget 2015 Sagsfremstilling Der er modtaget følgende henvendelser og invitationer til Folkeoplysningsudvalget. Åben sag Sagsnr: 14/2394 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU Fritid & Samfund holder i forsommeren og efteråret kursus med fokus på 35, stk. 2-udvalgenes arbejdsområder. Temaerne er bl.a. synliggørelse og brug af folkeoplysningspolitikken, foreningernes digitale udfordringer, udvikling af partnerskaber, udnyttelse af de kommunale faciliteter, ideudvikling. Målgruppe - kurset er rettet mod medlemmer af 35, stk. 2-udvalg og administrative medarbejdere på området. 5 kursusbyer Kurset holdes i Aarhus/juni, Vissenbjerg/august, Roskilde/september, Slagelse/september, Aalborg/oktober. Alle steder fra kl Friluftsrådet - Gør Naturens Dag til en kommunal mærkedag for natur og friluftsliv. Indstilling Børne- og Kulturdirektøren indstiller at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. juni 2015 Taget til efterretning. - Fritid & Samfund kursus tages op til tilmelding næst kommende folkeoplysningsudvalgsmøde. Bilag Fritid Samfund - kursus til Folkeoplysningsudvalget (dok.nr.79609/15) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 9 af 12

10 Friluftsrådet - (dok.nr.85914/15) Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 10 af 12

11 6. Eventuelt Sagsfremstilling Udvalgets medlemmer orienterer på mødet: Åben sag Sagsnr: 14/2396 Forvaltning: BKF Sbh: lbso Besl. komp: FOU Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 1. juni 2015 Drøftet. Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 11 af 12

12 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Bent H. Pedersen Henrik Carlsen Karina Gajhede Mogens Brag Steen Jensen Else Schaltz Børge Jensen Brian Kjær Folkeoplysningsudvalget - Referat juni 2015 Side 12 af 12

13 Bilag: 1.1. Ansøgning fra FSDF om overdragelse af formue til Dance Studio Frederiksh Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 80679/15

14 Ansøgning om overflytning af aktiver FSDF og Dance Studio Frederikshavn ønsker, at gå sammen og blive en stor forening pr. 1/7-15, så derfor anmoder FSDF om, at alle FSDF aktiver og likvide beholdninger bliver overført til Dance Studio Frederikshavn. Det er af afgørende betydning for vores sammenlægning, at alle FSDF aktiver overføres til Dance Studio Frederikshavn. Der er tale om følgende aktiver og likvide beholdninger pr. 6/5-15: kr. Aktiver: Diverse småaktiver (fane, elkedel mv) Mobile spejle i pigernes sal Mobile spejle i drengenes sal Mobilt musikanlæg, købt i august 2012 til ,00 Trådløst headset, købt i marts 2013 til 1.619,00 Nyt anlæg pigernes sal, købt december 2013 til 5.070,00 Nyt anlæg drengenes sal, købt oktober 2014 til 6.300, ,00 Likvide beholdninger: Driftskonto, Spar Nord ,38 Kontingentkonto, Spar Nord ,86 Aktivitetskonto, Spar Nord ,33 Foreningskonto, Spar Nord , ,99 I alt ,99

15 Bilag: 1.2. Frederikshavn Sportsdanser Forening - årsregnskab 2013 Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 68072/15

16

17

18

19

20

21 Bilag: 5.1. Fritid Samfund - kursus til Folkeoplysningsudvalget Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 79609/15

22 lene holm From:lene holm To:Uffe Borg Subject:Fritid & Samfund - kursus til Folkeoplysningsudvalget Kære Lotte Bruun Sørensen og Uffe Borg Fritid & Samfund holder i forsommeren og efteråret kursus med fokus på 35, stk. 2-udvalgenes arbejdsområder. Temaerne er bl.a. synliggørelse og brug af folkeoplysningspolitikken, foreningernes digitale udfordringer, udvikling af partnerskaber, udnyttelse af de kommunale faciliteter, ideudvikling. Målgruppe - kurset er rettet mod medlemmer af 35, stk. 2-udvalg og administrative medarbejdere på området. 5 kursusbyer Kurset holdes i Aarhus/juni, Vissenbjerg/august, Roskilde/september, Slagelse/september, Aalborg/oktober. Alle steder fra kl Læs nærmere om kursusindhold, kursussteder og datoer i det vedhæftede program. -- Venlige hilsner Lene Holm Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade Aarhus C Tlf.:

23 Kursus for medlemmer af folkeoplysningsudvalget/ 35, stk. 2-udvalg Fritid & Samfund har hermed fornøjelsen at indbyde til kursus i 2015 Målgruppe for kurset Medlemmer af 35, stk. 2-udvalg eller en anden konstellation, der har folkeoplysningen som arbejdsfelt, samt det administrative personale på området. Baggrund for kurset Som medlem af 35, stk. 2-udvalg er det vigtigt hele tiden at få opdateret sin viden om, hvad der sker på folkeoplysningsområdet, hvis udvalget skal være velfungerende. Kursets indhold Kurset vil give dig indblik i, hvad der sker på nogle af de områder, der har stor betydning for foreningsliv og den frivillige voksenundervisning, og hvilke handlemuligheder man har som medlem af et 35, stk. 2-udvalg. Der vil blive arbejdet med følgende temaer: Hvordan kommer vi videre med folkeoplysningspolitikken? Fritid & Samfunds undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker. Hvordan gør vi folkeoplysningspolitikken brugbar? Hvilken rolle kan 35, stk. 2-udvalget have? Hvad gør man i andre kommuner? Hvordan er folkeoplysningsudvalget kommet i gang i din kommune? Hvordan hjælper vi foreningerne med at takle de digitale udfordringer? Hvad betyder det, at en forening sidestilles med en virksomhed i virk.dk? Sidste nyt om sager i relation til folkeoplysningsloven. Lovtolkninger. Hvordan går det i kommunerne med at udvikle partnerskaber? Erfaringsudveksling mellem deltagerne. Hvad er et partnerskab? Hvordan kan de kommunale faciliteter udnyttes bedst muligt? Hvordan sker prioriteringen af brugergrupperne? Hvordan kan folkeoplysningspolitikken spille sammen med idrætspolitikken, frivillighedspolitikken, kulturpolitikken og hvad der ellers er af politikker på området? Er folkeoplysningspolitik, idrætspolitik og fritidspolitik en og samme sag? Er der behov for nye samarbejdsrelationer med interessenter uden for folkeoplysningsområdet (biblioteker, frivillige sociale foreninger, Ældresagen, faglige organisationer m.v.)? Ideer til hvordan 35, stk. 2- udvalget kan tage initiativ til at sætte nye tværgående aktiviteter i gang. Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C Tlf

24 Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes. Kursusledere og -steder i 2015 Kursus 5 DGI-Huset, Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg Søren Gøtzsche, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). mandag 5. oktober 2015 kl Tilmeldingsfrist mandag 7. september 2015 Kursus 4 Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse Søren Gøtzsche, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). onsdag 16. september 2015 kl Tilmeldingsfrist onsdag 19. august 2015 Kursus 3 Roskilde Kongrescenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde Kai Raun, drifts- og idrætsinspektør, Allerød Kommune. tirsdag 8. september 2015 kl Tilmeldingsfrist tirsdag 11. august 2015 Kursus 2 Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg Kai Raun, drifts- og idrætsinspektør, Allerød Kommune. mandag 31. august 2015 kl Tilmeldingsfrist mandag 3. august 2015 Kursus 1 DGI-huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C Kurt Smidt, idræts- og fritidschef, Vejle Kommune. onsdag 3. juni 2015 kl Tilmeldingsfrist tirsdag 12. maj 2015 Praktiske oplysninger Pris Medlemmer af Fritid & Samfund 995 kr., ikke-medlemmer kr. Inkl. 2 retters menu samt kaffe & te m. kage. Rabat Frist Deltager man fra samme kommune med mere end 3 personer og derover, opnår man rabat på 15 % af deltagerprisen. Se tilmeldingsfristen ved det enkelte kursus. Tilmelding Send tilmeldingskuponen til Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C eller mail de tilsvarende oplysninger til Kurset er på Fritid & Samfunds hjemmeside Yderligere oplysninger kontakt Fritid & Samfund tlf.: Tilmeldingskupon Tilmelding til kursusnr.: Navn: Adresse: Tlf.nr.: Kommune: EAN: Funktion/Udvalg: Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C Tlf

25 Bilag: 5.2. Friluftsrådet - Udvalg: Folkeoplysningsudvalget Mødedato: 01. juni Kl. 17:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 85914/15

26 maj 2015 Markdesfører I kommunens lokale natur og friluftsumligheder på Naturens Dag d. 13 september 2015? Søndag den 13. september 2015 er det Naturens Dag, den årlige mærkedag for naturoplevelser. Som kommune kan I være med til at åbne døren til naturen for de mange tusinde danskere, der tager ud i naturen på Naturens Dag. Flere og flere kommuner viser lokal natur og friluftsmuligheder frem for borgerne på Naturens Dag og brander kommunens grønne og aktive tilbud. Sidste år deltog 16 kommuner på Naturens Dag, som fik mere end danskere ud i naturen. I kan gøre Naturens Dag til jeres egen mærkedag ved at holde jeres Naturens Dag arrangement, eksempelvis på tværs af forvaltninger som sundhed-, børn- og unge-, kulturog fritid- samt teknik- og miljø. Som kommune kan I også understøtte det lokale foreningsliv ved at skabe en platform for markedsføring af lokale arrangementer på Naturens Dag. Naturens Dag er Friluftsrådets og Danmarks Naturfredningsforenings årlige mærkedag for naturoplevelser, hvor lokale foreninger, kommuner, naturvejledere, museer mv. i hele landet holder åbent hus for danskerne. Gør Naturens Dag til en kommunal mærkedag Naturens Dag er en oplagt mulighed for at vise ny natur, nye shelters, mountainbike-spor og nye stier eller legepladser frem. Naturens Dag markedsfører jeres kommunes grønne og aktive tilbud. Det kan fx være i sammenhæng med indsatser på sundhedsområdet, børne- og unge området, kultur- og fritidsområdet. I kan gøre Naturens Dag til jeres egen mærkedag og involvere kommunens foreninger, institutioner, museer, naturvejledere og andre aktører. Læs mere om, hordan Middelfart Kommune og Vejle Kommune deltager på Naturens Dag her.

27 Sådan er I med Tilmeldingen til Naturens Dag 2015 er nu åben på - og det er nemt at være med: I kan også gøre Naturens Dag til jeres egen mærkedag ved at: Opfordre lokale foreninger, naturvejledere, kulturelle institutioner og andre aktører til at holde åbent hus Afholde kommunens egen Naturens Dag på tværs af forvaltninger: Sundhed, Kultur- og Fritid, Teknik- og Miljø, Skole/Børn og unge mv. Opfordre skoler og institutioner til at være med i Naturens Uge Lave PR for Naturens Dag Opfordre til samarbejde lokalt (foreninger, Grønne råd, Agenda 21 mv. Fra 1. maj 2015 kan I annoncere jeres arrangement på Årets Tema Temaet i år er "Naturen hvor du bor" og fokuserer på at skabe opmærksomhed om mulighederne i den nære natur omkring os. Vi sætter fokus på den natur, som ligger lige uden for døren. Det gælder fx naturen i byen, haven, krattet og grøftekanten. Det skal åbne danskernes øjne for det friluftsliv og de naturoplevelser, der findes, hvor vi måske mindst venter det. Med temaet for Naturens Dag kan I være med til at vise danskerne, hvor og hvordan de bedst opleve naturen og dyrke friluftsliv i jeres lokalområde. Arrangementer på Naturens Dag skal ikke nødvendigvis tage afsæt i temaet. Temaet er ment som inspiration og som den landsdækkende presseindsats. Naturens Dag på Facebook Følg os på Facebook, og få opdateringer og inspiration. Kontaktoplysninger: Louise Skou Grindsted Projektleder på Naturens Dag Tlf Naturens Dag støttes af Nordea-fonden.

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 20. november 2014 Tid 16:30 Sted Skagen NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Sundhedsudvalget) Henrik Carlsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Folkeoplysningsudvalget 31-10-2013 Dato 31. oktober 2013 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer ML 0.23 (byrådslounge) Ordinært møde Pia Karlsen, Bent H. Pedersen, Jens Porsborg,

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 01-11-2011, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 1. november 2011 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 25-02-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation.

Udlånsregler. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Idrættens dag Hillerød Kommune hædrer hvert år i januar de idrætsfolk, som i årets løb har ydet en god sportslig præstation. Fredag den 20. januar 2006 hædres alle børn og unge indtil 18 år ved arrangementet

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 6. januar 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Claus Clausen, Eva Pinnerup, Mads Panny,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27

Ordinært møde. Dato 25. august 2014. Tid 09:00. Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 25. august 2014 Tid 09:00 Sted Frederikshavn Rådhus ML 0.27 NB. Fraværende Gæster: kl. 10 under pkt. 5 deltager Lars Leen til afklarende spørgsmål. Hanne Andersen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 11. maj 2015 Tid 16:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660. Under punkt 1 deltager

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 22. april 2010 Tid 16:30 Sted NB. Fraværende ML-FRE-Rådhus 0.23 Presse, borger, VIP rum Ordinært møde Renate Weilov, Steen Klarup kl.18.00 Stedfortræder

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 19:30 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...3 2. KF - Orientering...4

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Åbent Referat. til. Fritidsrådet

Åbent Referat. til. Fritidsrådet Varde Kommune Åbent Referat til Fritidsrådet Mødedato: Torsdag den 14. august 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:00 Mødested: Fritidscentret, Lerpøtvej - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Egon Sørensen,

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 05. marts 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Evaluering af pilotprojekt - kontraktstyring Vesthimmerlands Biblioteker samt orientering

Læs mere