Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 26-02-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G"

Transkript

1 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Erling Johansen, Jacob Just, Jan Bunkenborg, Ib Buch, Maj-Britt Rasmussen, Curt Sørensen, Bente Skytte Afbud: Preben Juhl Rasmussen, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Cafer Koyuncu, Finn Olsen, Helle Caspersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Quatermile-Fyn Thurø Sejlklub Sommerferieaktiviteter Kursuspulje til voksenundervisning Renoveringspuljen for klubhuse Rådigheds- og Udviklingspuljen Kursus til Folkeoplysningsudvalget Information...5

2 Folkeoplysningsudvalg s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Godkendt. Rettelse til referatet fra under punkt 15 under Information fra Børne- og Ungdomskorps (BUS): Rettelig skal der stå, at det er enkelte spejderforeninger og ikke BUS der har taget kontakt til SFO for at få etableret samarbejde. 2. Quatermile-Fyn 13/24137 Beslutningstema: Ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening. Indstilling: Det indstilles, at der meddeles afslag på ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening i Svendborg Kommune, idet foreningen ikke anses for hjemhørende i Svendborg Kommune. Sagsfremstilling: Quatermile-Fyn fremsender ansøger om at blive godkendt som frivillig folkeoplysende forening i Svendborg Kommune. Foreningen har fremsendt vedtægter og ansøgning samt oplysning om foreningens aktiviteter. Foreningens formål er at dyrke streetrace på lukkede baner under ordnede forhold ved at samle personer der har interesse for Biler, Streetrace og Dragrace i foreningen. Samt afholde lovlige Quatermile løb på Fyn. foreningsaftnerne har primært til formål at undervise medlemmerne omkring teoretisk og praktisk opbygning af køretøjer i henhold til dansk lovgivning, sikkerhed og køreteknik. Undervisningen tager udgangspunkt i DASU Streetrace reglement. Foreningen har 5 medlemmer som alle er bosat uden for Svendborg Kommune. Foreningen har ingen folkeoplysende klubaktivitet i Svendborg Kommune. Foreningens aktivitet skønnes ikke kontinuerlig i forhold til folkeoplysende aktivitet, idet en stor del af aktiviteten er deltagelse i kommercielle eventsprægede motorløb. Bilag: Åben - Quatermile fyn - nye bilag Åben - Quatermile Fyn nye bilag fra

3 Folkeoplysningsudvalg s møde den Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Indstillingen godkendt. 3. Thurø Sejlklub 14/5527 Beslutningstema: Ansøgning om tilskud til indkøb af optimistjoller. Sagsfremstilling: Thurø Sejlklub fremsender ansøgning om tilskud på kr eller del heraf til indkøb af 5 brugte optimistjoller. Thurø Sejlklub har udarbejdet en Mål og Handlingsplan for Optimist- og Juniorafdelingen i Thurø Sejlklub Arbejdet har medført en positiv udvikling for klubben med over 20 nye sejlere i klubben. Thurø Sejlklub har derfor stort behov for flere både for at imødekomme den store interesse. Bilag: Åben - Ansøgning om tilskud til indkøb af joller.pdf Åben - Thurø Sejlklub Mål og Handlingsplan Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Bevilget kr Sommerferieaktiviteter /33101 Beslutningstema: Fordeling af midler til Sommerferieaktiviteter Indstilling: Det indstilles, at der bevilges tilskud som anført i bilaget. Sagsfremstilling: Der foreligger udkast til fordeling af midler til sommerferieaktiviteter for Der er indkommet 18 ansøgninger fordelt på 14 foreninger. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: Der er i budgettet for 2014 afsat kr til fordeling efter fradrag af udgifter til trykning af foldere. Jævnfør listen over ansøgninger fordeles kr til foreningerne. 2

4 Folkeoplysningsudvalg s møde den Bilag: Åben - Ansøgere udkast til fordeling Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : I forhold til pkt. 9 efterspørges en evaluering på aktiviteten i Hømarken. Årsagen til at der ikke er ansøgninger fra spejdergrupper undersøges. Ukast til øvrige bevillinger godkendt. 5. Kursuspulje til voksenundervisning 13/24931 Beslutningstema: Budgetlægning af kursuspulje til den folkeoplysende voksenundervisning fra budgetår 2015 og fremover. Sagsfremstilling: I Svendborg Kommunes Folkeoplysningspolitik under Den folkeoplysende Voksenundervisning står der, at "Svendborg Kommune vil fokusere på at støtte opkvalificeringen af undervisere og ledere økonomisk." Kursusmidler til de enkelte områder har hidtil været administreret forskelligt. Til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde spejderne(bus) og idrætten(sis) har der hvert år været afsat et fast beløb på budgettet til lederuddannelse. BUS og SIS har administreret midlerne efter fastsatte retningslinjer for udbetaling af kursustilskud på vegne af Folkeoplysningsudvalget. På Voksenundervisningsområdet har det indtil nu udmøntet sig således, at Folkeoplysningsudvalget, efter aftenskolernes regnskabsaflæggelse, er blevet tildelt dele af de ikke forbrugte midler på voksenundervisningsområdet. Dette beløb har været variabelt fra år til år. Samrådet for Folkeoplysning har administreret midlerne efter fastsatte retningslinjer for udbetaling af kursustilskud. Administrationen og udvalgets formand har afholdt møde med formand samt kasserer for Samrådet for Folkeoplysning - voksenundervisningen - for at klarlægge historikken i det gennemsnitlige årlige forbrug af kursusmidler. Beløbet udgør kr Det foreslås derfor, at udvalget afsætter kr ,- til en kursuspulje til den folkeoplysende voksenundervisning fra og med budgetåret Kursusmidlerne administreres fortsat af organisationerne (Samrådet for Folkeoplysning, BUS og SIS) Der aflægges årligt regnskab til Folkeoplysningsudvalget for midlernes anvendelse. 3

5 Folkeoplysningsudvalg s møde den For øvrige foreninger, der ikke er repræsenteret i en organisation, sendes ansøgning om tilskud til lederkursus til Folkeoplysningsudvalget. Tilskud bevilges fra Rådigheds- og Udviklingspuljen. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Det besluttes, at der fra budgetår 2015 etableres en fast pulje på kr til kurser til voksenundervisning. Beløbet tages fra lokaletilskudskontoen for foreninger. 6. Renoveringspuljen for klubhuse 14/4371 Beslutningstema: Principbeslutning Tilskud fra renoveringspuljen for klubhuse. Kan der bevilges tilskud til foreninger der udelukkende driver/udlejer idrætsfaciliteter. Sagsfremstilling: Folkeoplysningsudvalget har en Renoveringspulje til klubhuse på kr pr. år. Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, der ejer deres klubhus og hvor klubhuset primært danner rammen for foreningens sociale liv. Puljen fordeles efter ansøgning. Der kan søges løbende til puljen. Ansøgningerne behandles i marts og september. Vi har modtaget en ansøgning til puljen fra Rødskebølle Skyttecenter om tilskud til elektronisk markeringsanlæg. Rødskebølle Skyttecenter drives af en forening med det formål at leje skydefaciliteter ud til både folkeoplysende foreninger og private i lighed med hallerne. Rødskebølle Skyttecenter modtager ikke fast tilskud fra Svendborg Kommune. Dog er der ydet tilskud et større beløb i forbindelse til etableringen og senere kr i forbindelse med etablering af sikkerhedsvolde som følge af føring af motorvejen forbi skydebaneareal. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Der meddeles afslag på ansøgningen, idet den ikke hører ind under denne pulje. 7. Rådigheds- og Udviklingspuljen 4

6 Folkeoplysningsudvalg s møde den /2914 Beslutningstema: Status på Rådigheds- og Udviklingspuljen pr. februar Bilag: Åben - Folkeoplysningsudvalgets Rådigheds- og Udviklingspulje 2014 Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Til orientering. Drøfte på næste møde om der skal afsættes midler til indsats- /udviklingsområder. Der følges op på abonnement på Upfront 8. Kursus til Folkeoplysningsudvalget 14/5655 Beslutningstema: Kursus til Folkeoplysningsudvalgets medlemmer. Sagsfremstilling: Fritid og Samfund inviterer til kursus Hvordan håndteres arbejdet i Folkeoplysningsudvalget og andre 35, stk. 2-udvalg. Kursets målgruppe er dem der de næste år har vagt at arbejde med fritidsog folkeoplysningspolitik som medlem af eller sekretær for folkeoplysningsudvalg. Bilag: Åben - Kursus til folkeoplysningsudvalget - Fritid & Samfund - F&S kursus til folkeoplysningsudvalg 2014.pdf Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Der meldes dato ud til udvalget for fællestilmelding til kursus. 9. Information 10/6841 Sagsfremstilling: FORMAND: I forhold til foreningers brug af kommunal huse afholdes møde med CETS primo marts omkring midler til drift og vedligehold. 5

7 Folkeoplysningsudvalg s møde den UDVALGSMEDLEMMER: INFORMATION FRA BESTYRELSER MV. Information fra Svendborg Idrætssamvirke Information fra Samrådet for aftenskolerne Information fra Børne- og Ungdomskorps (Spejderne) Information fra Ungdomsskolens bestyrelse Information fra Forsamlingshusudvalget ADMINISTRATIONEN: Til skolerigsdag i marts vedr. foreningers samarbejde med skolerne som følge af den nye folkeskolereform deltager Egense Idrætsforening som enkeltforening. SIS og formanden for Folkeoplysningsudvalget kunne desværre ikke deltage pga. andre aftaler. Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den : Orienteret. 6

8 Folkeoplysningsudvalg s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 19:00 Jan Find Petersen Preben Juhl Rasmussen Birgit Sørensen Frank Müller-Bøgh Erling Johansen Jacob Just Jan Bunkenborg Kurt Sorknæs Erik Jakobsen Ib Buch Maj-Britt Rasmussen Cafer Koyuncu Curt Sørensen Finn Olsen Helle Caspersen Bente Skytte 7

9 Bilag: 2.1. Quatermile fyn - nye bilag Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /13

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Bilag: 2.2. Quatermile Fyn nye bilag fra Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29962/14

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Bilag: 3.1. Ansøgning om tilskud til indkøb af joller.pdf Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36266/14

49 Thurø den 10. februar, 2014 Til Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune Ansøgning om støtte til køb af brugte Optimistjoller Vi er i Thurø Sejlklub i gang med en genopbygning af ungdomsafdelingen ved styrkelse af den frivillige organisation og ved anskaffelse af udstyr, så vi fortsat kan være et attraktivt tilbud til børn og unge. Klubben har i de seneste år investeret massivt i joller og udstyr samtidig med at vi har opbygget en velfungerende organisation. Et væsentligt mål for udviklingen er at sikre en kontinuitet i klubbens ungdomsarbejde fremover. Udviklingen er sket i samarbejde med Dansk Sejlunion, og har denne vinter bl.a. indebåret at vi i har fået uddannet fire instruktører på Dansk Sejlunions instruktøruddannelse. Vores udfordring lige nu er positiv, idet vores indsats for børn og unge i den grad har båret frugt. Tendensen de seneste år har således været at det igen er populært for områdets børn og unge at sejle i vores klub, og nu har vi ganske enkelt ikke udstyr nok til at følge med efterspørgslen. Vi står pt. med for få joller til de ca. 20 nye sejlere, som ønsker at starte med sejlads i Thurø Sejlklub dette forår. Derfor ønsker vi at indkøbe 5 stk. brugte Optimistjoller, som skønnes at kunne afhjælpe manglen på udstyr i første omgang. Vi søger udvalgets støtte til køb af disse. Vi anslår, at 5 brugte Optimistjoller i god og sødygtig stand kan købes for ca. kr Vi ansøger derfor om dette beløb eller en del heraf. Ungdomsudvalget i Thurø Sejlklub har udarbejdet en mål- og handlingsplan for sit arbejde fra 2012 til 2014, som er vedlagt. Med venlig hilsen Ib Oldrup formand Thurø Sejlklub Tlf.:

50 Bilag: 3.2. Thurø Sejlklub Mål og Handlingsplan Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 36267/14

51 Mål og handlingsplan for Optimist- og Juniorafdelingen i Thurø Sejlklub Mål for Optimist- og juniorafdelingen i Thurø Sejlklub: At have en velfungerende Optimist- og juniorafdeling bestående af sejlere fordelt på flere forskellige jolletyper. At gøre sejlklubben attraktiv for unge sejlere, så de bliver ved med at sejle hele livet. At vi kan rumme og motivere sejlere på alle niveauer. At vi har hyggeligt samvær og glade sejlere. At udvikle selvstændige sejlere, der elsker at færdes på vandet. Vi vil opnå disse mål i Thurø Sejlklub ved at: Skabe et trygt miljø, hvor der er fokus på det sociale. Det vigtigste fokus for klubbens træning er at det skal være sjovt og at komme til træning. Skabe et miljø hvor trygheden ved at færdes på vandet har høj prioriteret. Følge principperne i Dansk Sejlunions Aldersrelateret træning, herunder anvende Diplom Sejlerskolen. Lave alsidige og varierede træningsaftener, hvor den enkelte sejlers udvikling er målet for træningen. Vi vil skabe et attraktivt træningsmiljø for vore sejlere på alle niveauer. Have tidssvarende klubfaciliteter, følgebåde og klubjoller. Involvere sejlere og forældre i klubbens aktiviteter og opgaver. Handlingsplan 2013 Fortsætte implementeringen af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole. Få organiseret opgaverne i forbindelse med driften af Optimist- og juniorafdelingen sådan at arbejdet hviler på mange hænder. At anskaffe tre Fevajoller, to Zoom8, og en 29 er så klubben har et alsidigt tilbud til såvel begyndere som mere øvede sejlere. At starte 5 nye sejlere op samtidig med at vi fastholder de øvrige, så vi når over 20 sejlere i afdelingen. Udvide klubbens aktivitet til fastholdelse af de unge i alderen 16+ Videreudvikle trænerne på Dansk Sejlunions kurser. Rekruttere nye træneremner blandt forældrene. Lave sommersejlads og sommercamp i skolernes sommerferie. Opstarte krabbeklub for dem der har interessen for vandet, men endnu ikke er helt klar til at sejle. Handlingsplan 2014 Fortsætte implementeringen af Dansk Sejlunions Diplomsejlerskole. Forøgelse af klubbens udstyr til 16+ sejlerne. Vedligeholdelse/ opgradering af Optimistjoller. Skabe mere sammenhæng mellem de forskellige aldersgrupper og niveauer, vi har i klubben. Godkendelse som Ungdomsvenlig Sejlklub under Dansk Sejlunion. At opnå en nettotilvækst på 5 sejlere så afdelingen rummer mellem 25 og 30 sejlere.

52 Bilag: 4.1. Ansøgere udkast til fordeling Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18667/14

53 Sommerferieaktiviteter 2014 Kontonummer Konto Ansøgt Udkast til fordeling Nr. Ansøger Kontaktperson Aktivitet Timer Beløb Mat I Alt Timer Beløb Mat I Alt Vester Skerninge Tennisklub Michael Grube Andersen Sommertennisskolen Svendborg Golf Klub Emil Nutzhorn/Henrik Zacho Instruktion og spil i golf Troense Kajakklub Ruth Sommer 2 sjove dage på vandet Hovgaard Rideklub Kim Holm Ridelejer Bokseklubben Rollo Christel Black Boksetræning Svendborg Rideklub Tine Kærsaa Ridelejr Svendborg Rideklub Tine Kærsaa Prøvetimer Fægteklubben Niels Juel Svendborg Frank Perlon Ollerup Gymnastikforening Theis Bavnhøj Hansen Gymnastikskole Ollerup Gymnastikforening Theis Bavnhøj Hansen Sommerskole, særlige behov Ollerup Gymnastikforening Theis Bavnhøj Hansen Parkour camp Værestedet Karin Jørgensen Oplevelser i Hømarken Tåsinge Tennis Klub Steen Rasmussen Tennis Sommer Skole ERI Håndbold Linda Jensen Håndboldskole Aktivitetsgårdens 4H Anne Marie Jørgensen Madskole Aktivitetsgårdens 4H Helena Pandell Dyreskole Oure 4H Birthe Madsen Madskole Svendborg Skyttekreds Lars Krumholt Skyde med baneriffel I alt Budget Overførsel fra Trykning Resultat 23 Med i brochure/søgt ikke berettiget til tilskud Børnenes tegneskole Anne-Mette Sybrandt Kreativ sommerskole 0 B&U Teatret Preben Birkeholm Gammeldags cirkusforestilling Naturama Kulinarisk Sydfyn Baggårdteatret Maritimt Center Svendborg Bibliotek

54 Nr. Ansøger Kontaktperson Aktivitet Timer Beløb Mat I Alt Timer Beløb Mat I Alt Vester Skerninge Tennisklub Michael Grube Andersen Sommertennisskolen Svendborg Golf Klub Emil Nutzhorn/Henrik Zacho Instruktion og spil i golf Troense Kajakklub Ruth Sommer 2 sjove dage på vandet Hovgaard Rideklub Kim Holm Ridelejer Bokseklubben Rollo Christel Black Boksetræning Svendborg Rideklub Tine Kærsaa Ridelejr Svendborg Rideklub Tine Kærsaa Prøvetimer Fægteklubben Niels Juel Svendborg Frank Perlon Ollerup Gymnastikforening Theis Bavnhøj Hansen Gymnastikskole Ollerup Gymnastikforening Theis Bavnhøj Hansen Sommerskole, særlige behov Ollerup Gymnastikforening Theis Bavnhøj Hansen Parkour camp Værestedet Karin Jørgensen Oplevelser i Hømarken Tåsinge Tennis Klub Steen Rasmussen Tennis Sommer Skole ERI Håndbold Linda Jensen Håndboldskole Aktivitetsgårdens 4H Anne Marie Jørgensen Madskole Aktivitetsgårdens 4H Helena Pandell Dyreskole Oure 4H Birthe Madsen Madskole Svendborg Skyttekreds Lars Krumholt Skyde med baneriffel

55 Bilag: 7.1. Folkeoplysningsudvalgets Rådigheds- og Udviklingspulje 2014 Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18295/14

56 Opdateret Folkeoplysningsudvalgets Rådigheds- og Udviklingspulje 2014 Budget Kontonumre: Overførsel Varekøb(moms 25%) Tjenesteydelser u/m Tjenesteydelser m/m (25%) I alt Budget Tilskud Dato Sag Tekst/ansøger Ansøgt Bevilget Bogført værdi Restbudget Bemærkninger BUDGET Faste Udgifter: Møder/rep./blanketter/annonce/kurser/Ipad Abonnement Ipads Foreningsjubilæer Lederpris øvrige foreninger+arrangement Spejderlederpriser Pulje - Dig og Din Fritid (Udviklingspulje) Pulje - Foreningspuljen Bevilget i ikke afregnet /21351 Svendborg Skyttekreds udb /14242 Ollerup Skerninge Idrætsforening-opstart stævne /6516 Ollerup Skytteforening-sikring af våben /1917 KFUM-Åkilde-indkøb telte mm /2678 Skeifa-indkøb af startboks

57 Bilag: 8.1. Kursus til folkeoplysningsudvalget - Fritid & Samfund - F&S kursus ti l folkeoplysningsudvalg 2014.pdf Udvalg: Folkeoplysningsudvalg Mødedato: 26. februar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 37035/14

58 Hvordan håndteres arbejdet i folkeoplysningsudvalget og andre 35, stk. 2-udvalg? Fritid & Samfund har hermed fornøjelsen at invitere til ovennævnte kursus. Målgruppe Kurset er et tilbud til dig, som de næste år har valgt at arbejde med fritids- og folkeoplysningspolitik som medlem af eller sekretær for et folkeoplysningsudvalg eller en anden konstellation, der har folkeoplysningen som arbejdsfelt. Kursets indhold Kurset vil bringe dig rundt i mange af de muligheder, som Lov om støtte til folkeoplysning giver til aktørerne på området, og vil desuden give dig nye idéer til, hvordan foreningslivet og den folkeoplysende voksenundervisning kan få større indflydelse på den kommunale folkeoplysnings- og fritidspolitik. Der vil blive arbejdet med følgende temaer: Mål og intentioner med Lov om støtte til folkeoplysning. o Hvordan passer disse mål til jeres virkelighed? Hvilke tilskudsformer og -modeller kan bruges? o Skal tilskudsformerne i din kommune have et servicetjek? Hvordan sikres brugerindflydelsen på folkeoplysningsområdet? o Hvordan udvikler vi kontakten til og kommunikationen med aktørerne? Hvilke krav er der til udformningen af en kommunal folkeoplysningspolitik? o Gennemgang af gode og dårlige eksempler på hvordan den bliver brugt. Hvem er relevante aktører i en fritidspolitik? o Er der behov for nye samarbejdsrelationer? o Hvordan udvikles nye partnerskaber? Hvordan sikres samarbejdet mellem repræsentanterne fra de forskellige områder i folkeoplysningsudvalget? o Hvad er vi fælles om? o Hvordan kan flere inddrages i arbejdet? Hvordan kan udvalget bidrage til at synliggøre værdien af det frivillige arbejde og den folkeoplysende voksenundervisning? Hvordan kan de folkeoplysende organisationer bidrage til at styrke samspillet mellem de forskellige kommunale sektorer? Opstilling af mål og handleplaner for arbejdet i udvalget. Hvordan kan udvalget samle fritidsområdet og selv tage initiativer? Kursusledere Søren Gøtzsche, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Kai Raun, drifts- og idrætsinspektør, Allerød Kommune. Kurt Smidt, idræts- og fritidschef, Vejle Kommune. Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C Tlf

59 Kursusledere og -steder i 2014 Kursus 1 Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde, tlf mandag 5. maj 2014 kl Tilmeldingsfrist mandag 7. april 2014 Kai Raun, drifts- og idrætsinspektør, Allerød Kommune. Kursus 2 DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C, tlf mandag 2. juni 2014 kl Tilmeldingsfrist fredag 2. maj 2014 Søren Gøtzsche, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Kursus 3 Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg. tirsdag 26. august 2014 kl Tilmeldingsfrist tirsdag 5. august 2014 Kai Raun, drifts- og idrætsinspektør, Allerød Kommune. Kursus 4 Hotel Frederik d. II, Idagårdsvej 3, 4200 Slagelse, tlf onsdag 3. september 2014 kl Tilmeldingsfrist onsdag 6. august 2014 Søren Gøtzsche, konsulent i Danmarks Idrætsforbund (DIF). Kursus 5 DGI-Huset Nordkraft, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg, tlf mandag 15. september 2014 kl Tilmeldingsfrist mandag 18. august 2014 Kurt Smidt, idræts- og fritidschef, Vejle Kommune. Kursus 6 Hovborg Kro, Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, tlf mandag 6. oktober kl Tilmeldingsfrist mandag 8. september 2014 Kurt Smidt, idræts- og fritidschef, Vejle Kommune. Praktiske oplysninger Pris Medlemmer af Fritid & Samfund 995 kr. Ikke-medlemmer kr. Inkl. 2 retters menu samt kaffe & te m. kage. Rabat Frist Deltager man fra samme kommune med mere end 3 personer og derover, opnår man rabat på 15 % af deltagerprisen. Se tilmeldingsfristen ved det enkelte kursus. Tilmelding Send tilmeldingskuponen til Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C eller mail de tilsvarende oplysninger til Kurset er på Fritid & Samfunds hjemmeside Yderligere oplysninger kontakt Fritid & Samfund tlf.: Tilmeldingskupon Tilmelding til kursusnr.: Navn: Adresse: Tlf.nr.: Kommune: EAN: Funktion/Udvalg: Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Ret til ændringer forbeholdes. Fritid & Samfund Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Århus C Tlf

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-10-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 30-01-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 26-02-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 28-04-2016 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 23-08-2012 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 24-01-2011 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-01-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-08-2015 Kl. 17:07 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 18-12-2013 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 18-12-2013 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 18-12-2013 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 25-08-2011 Kl. 17:00 undvisningslokalerne ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Søren Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 24-04-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 24-04-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 24-04-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Jacob Just, Ib Buch, Maj-Britt Rasmussen, Cafer Koyuncu,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 31-03-2011 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Elinor Harder, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Idræts- og Fritidsforum

Referat Idræts- og Fritidsforum Referat Idræts- og Fritidsforum Mødedato: Torsdag den 03. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Folkeoplysningens

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 22-11-2012 Kl. 17:00 Udvaægsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-08-2010 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-03-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 22-11-2010 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Gunner Henriksen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 15-06-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Herdis Linde Jensen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 29-02-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Dagsorden. Møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 31. januar 2018 kl i Mødecenter C, lokale 29 på Ballerup Rådhus.

Dagsorden. Møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 31. januar 2018 kl i Mødecenter C, lokale 29 på Ballerup Rådhus. SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Folkeoplysningsudvalget Jens Overgaard Dato: 22. januar 2018 Tlf. dir.: 2913 7735 kultur@balk.dk Kontakt: Gry Andersen Sagsid: 18.15.30-P35-1-18 Dagsorden Møde i Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-03-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-03-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 30-03-2015 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-10-2011 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-10-2011 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-10-2011 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Erik Jakobsen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh, Søren Sørensen,

Læs mere

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804 09/3603 Budget 2009 213.294 Kontonumre: Overført fra 2008 (Forventet) 102.001 35 00 2908 Varekøb(moms 25%) I alt Budget 2009 315.295 35 00 4005 Tjenesteydelser u/m 35 00 4900 Tjenesteydelser m/m (25%)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 25-06-2008 Kl. 17:00 undervisningslokalet ved Kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Erling Johansen, Litta Lund, Kurt Sorknæs,

Læs mere

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804

09/3603. Fast Samrådet - administration 7.000 224.804 09/3603 Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb Budget 2009 213.294 Kontonumre: Overført fra 200 (Forventet) 102.001 375 007 290 Varekøb(moms 25%) I alt Budget 2009 315.295 375 007 4005 Tjenesteydelser

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Tirsdag den 23-09-2008 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Litta Lund, Jan Find Petersen, Kaj

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 26-10-2009 Kl. 17:00 Undervisningslokalet ved kantinen Deltagere: Per Ulrik Jørgensen, Jeppe Ottosen, Curt Sørensen, Jan Bunkenborg, Erling Johansen, Kurt

Læs mere

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen

Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Referat Haludvalget's møde Torsdag den 28-08-2014 Kl. 18:00 Rantzausmindehallen Deltagere: Frank Müller-Bøgh, Bjarne Egeberg, Bo Madsen, Bo Tune, Ejner Larsen, Niels Thrysøe, Anne Strømkjær, Carsten Kallesøe,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 20-11-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Herdis Linde

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Revidering foretaget 8. november 2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 VISION 4 Formål 4 Vision 4 MÅLSÆTNINGER 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 6 Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Referat Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:00 Mødet afsluttet: kl. 17:30 Mødested: Fraværende: Mødelokale 122 - Rådhuset Henrik Kudahl, Kirsten Højrup, Heidi

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, Rådhuset Allerslev Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 03-09-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. september 2014 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. marts 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. marts 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1

Referat. Folkeoplysningsrådet. Dannet den: Tirsdag den Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Dannet den: Tirsdag den 09-05-2017 Mødedato: Tirsdag den 09-05-2017 Mødetidspunkt: 16:30-17:30 Mødested: Møderum 1 Medlemmer Erik Schaumann (ES)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 18 ONSDAG DEN 17. JUNI 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 17. juni 2009 Side: 2 Fraværende: Pia Longet,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget REFERAT

Folkeoplysningsudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320 Lejre Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Anne Lauridsen (Medlem) Torben Olsen (Medlem) Jørgen Olsen (Medlem)

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738

MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den kl EMNE: SAGSNR.: 17/28738 REFERAT MØDE I: Folkeoplysningsudvalget Mandag den 19.11.2018 kl. 16.30 EMNE: SAGSNR.: 17/28738 DELTAGERE: AFBUD: Henrik Zimino (A), Vibeke Rasmussen (A), Einer Lyduch (A), Carsten Fuhr (C), Liv Gam (løsgænger)

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 31-10-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 31-10-2018 17:00 1 (Åben) Regnskab

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 08. oktober 2015 Side: 29 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 8. oktober 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Åben dagsorden Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 28-10-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej, Fuglsang Loungen Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: John Lauridsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. juni 2011 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 016. Orientering - Orienteringer fra administrationen 32 017. Til orientering - økonomirapport

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 27. januar 2011 Referat torsdag den 27. januar 2011 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. juni 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 12-06-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:04 Tilstede: Ulrik Borch, Andreas Weidinger,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 04-09-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19:27 Tilstede: Ulrik Borch, Andreas

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. juni 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. juni 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. juni 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 16. juni 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 21-06-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 21-06-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 21-06-2012 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen,

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 23. APRIL 2007 KL. 17.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 12. Tilskud til voksenundervisning 2007 3 13. Folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune

Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune Folkeoplysningspolitik for Lolland Kommune 2015-2025 2 Folkeoplysningspolitik - Lolland Kommune Indholdsfortegnelse Forord Heino Knudsen, formand for Fritids- og Kulturudvalget 4 Forord Finn Andersen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset

Fritidsrådet. Onsdag den kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Fritidsrådet Onsdag den 29.08.2012 kl. 17:00 i møderum 6 og 7 på rådhuset Medlemmer Pernille Beckmann - KFU Jette Andersen - KFU Inge Wulff - AOF Arne Ipsen - FOF Leif Jørgensen Tune Borgerhus Jytte Schou

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssal, Aabybro Rådhus Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 22. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 23. Nyt fra formanden

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 12-12-2018 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse G Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 12-12-2018 17:00 1 (Åben) Udviklingspuljen

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015 Referat torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 13. december 2012 Referat torsdag den 13. december 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere