Bankguiden for privatkunder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bankguiden for privatkunder"

Transkript

1 Bankguiden for privatkunder

2 Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm. forretningsbetingelser for privatkunder... 9 Generelle vilkår for Nykredits kundekoncepter Vilkår for brug af Nykredit Internetbank Generelle regler for Betalingsservice Debitorregler for elektroniske Indbetalingskort Vejledning om flytning af anfordringskonti og tilknyttede betalinger Information om behandling af personoplysninger Oplysning om provisioner Fortrydelsesret Gyldig fra den 7. november 2011 Der tages forbehold for ændringer af vilkår og gebyrer.

3 3 En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension. Det giver dig sikkerhed for, at vi kommer hele vejen rundt om din økonomi, når der er brug for det. Vores kunder er forskellige. Måske har du alene brug for en lønkonto og en netbank, og sætter pris på selv at kunne håndtere din daglige økonomi, når det passer dig. Eller måske har du ejerbolig eller er i færd med at anskaffe dig en. Så har du brug for boliglån, realkredit og forsikring. Måske har du ekstra penge, som du gerne vil have til at vokse. I så fald har du brug for formue- og investeringsrådgivning. Nogle kunder bruger os meget, mens andre sjældent behøver hjælp eller rådgivning. Nogle har en kompleks økonomi, mens andre har en mere enkel. Uanset hvordan din økonomi ser ud, hjælper Nykredit dig videre både i hverdagen, og når du skal realisere dine ønsker og drømme.

4 Kontovilkår for Kernekonto 4 1. Rentevilkår Renten er variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Hvis din konto går i overtræk, beregner vi pt. en årlig rente på op til 23,000%, svarende til en debitorrente på 25,061%. De nærmere vilkår for ændring af renten fremgår af bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. Nykredit Bank oplyser rentesatser ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Bankens regler for renteberegning og rentetilskrivning fremgår ligeledes af Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. 2. Kontoudskrifter Nykredit sender som standard mindst én kontoudskrift om året og stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er dette muligt mod gebyr. 3. Gebyrer Nykredit opkræver bl.a. et kontogebyr. Kontogebyret udgør for tiden 0,75 kr. pr. transaktion, dog maksimalt 10 kr. pr. måned. Retningslinjer for Nykredit Banks opkrævning af gebyrer fremgår af Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. De almindelige gebyrer fremgår af skiltning i Nykredits centre, af nykredit.dk eller oplyses ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel. Nykredit stiller månedligt oplysninger om betalte gebyrer gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. 4. Serviceprodukter Der gælder særlige regler for bl.a. hæve- og betalingskort, Nykredit Internetbank samt SMS- og Telefon-Service. Hvis et af disse produkter er knyttet til kontoen, udleveres regler ved etablering af produktet. 5. Flere kontohavere Når der er mere end en kontohaver på kontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på kontoen. Dør en af kontohaverne, er banken berettiget til at spærre kontoen, indtil Skifteretten har taget stilling til, hvorledes der skal forholdes med afdødes bo. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder banken sig ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil der foreligger klarhed om kontoforholdet.

5 Kontovilkår for Frikonto 1. Rentevilkår Renten er variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Hvis din konto går i overtræk, beregner vi pt. en årlig rente på op til 21,500%, svarende til en debitorrente på 23,296%. De nærmere vilkår for ændring af renten fremgår af bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. Nykredit Bank oplyser rentesatser ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Bankens regler for renteberegning og rentetilskrivning fremgår ligeledes af Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. 2. Kontoudskrifter Nykredit sender som standard mindst én kontoudskrift om året og stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er dette muligt mod gebyr. 3. Gebyrer Retningslinjer for Nykredit Banks opkrævning af gebyrer fremgår af Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. De almindelige gebyrer fremgår af skiltning i Nykredits centre, af nykredit.dk eller oplyses ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel. Nykredit stiller månedligt oplysninger om betalte gebyrer gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. 4. Serviceprodukter Der gælder særlige regler for bl.a. hæve- og betalingskort, Nykredit Internetbank samt SMS- og Telefon-Service. Hvis et af disse produkter er knyttet til kontoen, udleveres regler ved etablering af produktet. 5. Flere kontohavere Når der er mere end en kontohaver på kontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på kontoen. Dør en af kontohaverne, er banken berettiget til at spærre kontoen, indtil Skifteretten har taget stilling til, hvorledes der skal forholdes med afdødes bo. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder banken sig ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil der foreligger klarhed om kontoforholdet. 5

6 Kontovilkår for 1828Konto 6 1. Rentevilkår Renten er variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Hvis din konto går i overtræk, beregner vi pt. en årlig rente på op til 17,000%, svarende til en debitorrente på 18,115%. De nærmere vilkår for ændring af renten fremgår af bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. Nykredit Bank oplyser rentesatser ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Bankens regler for renteberegning og rentetilskrivning fremgår ligeledes af Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. 2. Kontoudskrifter Nykredit sender som standard mindst én kontoudskrift om året og stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er dette muligt mod gebyr. 3. Gebyrer Retningslinjer for Nykredit Banks opkrævning af gebyrer fremgår af Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. De almindelige gebyrer fremgår af skiltning i Nykredits centre, af nykredit.dk eller oplyses ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel. Nykredit stiller månedligt oplysninger om betalte gebyrer gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. 4. Serviceprodukter Der gælder særlige regler for bl.a. hæve- og betalingskort, Nykredit Internetbank samt SMS- og Telefon-Service. Hvis et af disse produkter er knyttet til kontoen, udleveres regler ved etablering af produktet. 5. Flere kontohavere Når der er mere end en kontohaver på kontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på kontoen. Dør en af kontohaverne, er banken berettiget til at spærre kontoen, indtil Skifteretten har taget stilling til, hvorledes der skal forholdes med afdødes bo. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder banken sig ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil der foreligger klarhed om kontoforholdet. 6. Opsparing af rabatpoint Der optjenes 500 rabatpoint pr. år, kontohaver har 1828Konto med lønindgang (herunder SU) i Nykredit og er mellem år. Rabatpointene er personlige og kan ikke overdrages til andre. Rabatpoint optjenes primo optjeningsåret. 1 rabatpoint svarer til en rabat på 1 kr. Rabatpointene kan ikke udbetales. De kan anvendes til at betale for Nykredits gebyrer til lånoptagelse og sagsekspedition, hvis kontohaver optager boliglån og/eller realkreditlån i Nykredit. 7. Bortfald af rabatpoint og ophør De opsparede rabatpoint bortfalder, hvis der over en periode på 6 måneder ikke er lønindgang (herunder SU) på 1828Kontoen. Samtidig ændres 1828Kontoen til en Kernekonto. Kontoen vil derefter være omfattet af vilkårene for Kernekonto. Primo den måned, hvor yngste kontohaver fylder 29 år, overgår 1828Kontoen med mindre andet er aftalt automatisk til vilkårene for en Frikonto løn, og kontoen vil derefter være omfattet af vilkårene for Frikonto løn. Samtidig ophører optjening af rabatpoint. Allerede optjente rabatpoint kan anvendes indtil, kontohaver fylder 35 år. Herudover ophører ordningen med opsparing af rabatpoint dog under alle omstændigheder, når kontohaver(e) én gang har brugt de optjente rabatpoint helt eller delvist, og evt. ubrugte rabatpoint bortfalder. Nykredit kan med 3 måneders skriftligt varsel lade rabatordningen ophøre. Kontohaver skal orienteres herom pr. brev eller tilsvarende. Evt. optjente rabatpoint skal i et sådant tilfælde anvendes senest 12 måneder efter, kontohaver har modtaget varslet. Nykredit kan med samme varsel ændre anvendelsesområdet og andre vilkår for rabatordningen. Ændringer, der er til fordel for kontohaver, kan gennemføres uden varsel.

7 Kontovilkår for Pluskonto 1. Rentevilkår Renten er variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Hvis din konto går i overtræk, beregner vi pt. en årlig rente på op til 21,000%, svarende til en debitorrente på 22,712%. De nærmere vilkår for ændring af renten fremgår af bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. Nykredit Bank oplyser rentesatser ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Bankens regler for renteberegning og rentetilskrivning fremgår ligeledes af de Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. 2. Kontoudskrifter Nykredit sender som standard en kontoudskrift om året og stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er dette muligt mod gebyr. 4. Serviceprodukter Der gælder særlige regler for bl.a. hæve- og betalingskort, Nykredit Internetbank samt SMS- og Telefon-Service. Hvis et af disse produkter er knyttet til kontoen, udleveres regler ved etablering af produktet. 5. Flere kontohavere Når der er mere end en kontohaver på kontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på kontoen. Dør en af kontohaverne, er banken berettiget til at spærre kontoen, indtil Skifteretten har taget stilling til, hvorledes der skal forholdes med afdødes bo. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder banken sig ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil der foreligger klarhed om kontoforholdet. 3. Gebyrer Retningslinjer for Nykredit Banks opkrævning af gebyrer fremgår af Almindelige forretningsbetingelser for Privatkunder i Nykredit Bank. De almindelige gebyrer fremgår af skiltning i Nykredits centre, af nykredit.dk eller oplyses ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel. Nykredit stiller månedligt oplysninger om betalte gebyrer gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. 7

8 Kontovilkår for Premiumkonto 1. Rentevilkår Renten er variabel. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Hvis din konto går i overtræk, beregner vi pt. en årlig rente på op til 19,000%, svarende til en debitorrente på 20,397%. De nærmere vilkår for ændring af renten fremgår af bankens Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. Nykredit Bank oplyser rentesatser ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Bankens regler for renteberegning og rentetilskrivning fremgår ligeledes af de Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank. 2. Kontoudskrifter Nykredit sender som standard en kontoudskrift om året og stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir er dette muligt mod gebyr. 4. Serviceprodukter Der gælder særlige regler for bl.a. hæve- og betalingskort, Nykredit Internetbank samt SMS- og Telefon-Service. Hvis et af disse produkter er knyttet til kontoen, udleveres regler ved etablering af produktet. 5. Flere kontohavere Når der er mere end en kontohaver på kontoen, giver kontohaverne herved hver enkelt kontohaver fuldmagt til at disponere alene på kontoen. Dør en af kontohaverne, er banken berettiget til at spærre kontoen, indtil Skifteretten har taget stilling til, hvorledes der skal forholdes med afdødes bo. Hvis en kontohaver tilbagekalder sin fuldmagt til øvrige kontohavere, forbeholder banken sig ligeledes ret til at spærre kontoen, indtil der foreligger klarhed om kontoforholdet Gebyrer Retningslinjer for Nykredit Banks opkrævning af gebyrer fremgår af Almindelige forretningsbetingelser for Privatkunder i Nykredit Bank. De almindelige gebyrer fremgår af skiltning i Nykredits centre, af nykredit.dk eller oplyses ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel. Nykredit stiller månedligt oplysninger om betalte gebyrer gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit.

9 Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank Gældende pr. den 17. oktober 2011 De almindelige forretningsbetingelser gælder i alle forhold mellem Nykredit Bank og dens privatkunder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af særskilt aftale. En særskilt aftale kan f.eks. være en indlåns-, udlåns- eller kreditaftale, Aftale om Nykredit Internetbank, Depotaftale, Vilkår for udlandsbetalinger eller brugerregler for kort. 4. Rentevilkår Indlåns- og udlånsrenten er variabel, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. At renten er variabel betyder, at Nykredit Bank kan ændre rentesatsen. Nykredit Bank kan ændre variable rentesatser uden varsel, hvis ændringen er til fordel for dig. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån uden varsel, hvis De almindelige forretningsbetingelser indeholder også oplysninger i henhold til lov om Betalingstjenester. 1. Etablering af et kundeforhold Når der etableres et kundeforhold, skal Nykredit Bank have dokumenteret dit navn, adresse og CPR-nr. på grundlag af f.eks. pas eller kørekort samt et andet officielt dokument. Er der andre, der har adgang til dine konti (medkontohavere), skal tilsvarende oplysninger og dokumentation gives for medkontohaver. 2. Tavshedspligt og samtykke Bankens medarbejdere har tavshedspligt om kundeforhold og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de får kendskab til gennem deres arbejde. Det samme gælder for realkreditselskabet og for de medarbejdere, som betjener bankens kunder via Nykredits centre. Reglerne om tavshedspligt følger af lov om finansiel virksomhed. Nykredit Banks privatkunder tilbydes elektronisk betjening på nykredit.dk og ved brug af Mit Nykredit (herunder internetbanken). Personlig betjening fås i Nykredit Kundeservice og i Nykredits privatcentre rundt om i landet. For at betjene bankens kunder skal Nykredit Realkredit og Nykredit Bank kunne udveksle kundeoplysninger. En udveksling af kundeoplysninger kræver efter lovgivningen kundens samtykke. Når du bliver kunde i Nykredit Bank, skal du derfor underskrive en samtykkeerklæring. ind- eller udenlandske ændringer i penge- eller kreditpolitik har betydning for Nykredit Bank, fordi det almindelige renteniveau påvirkes, anden udvikling i det almindelige renteniveau, eksempelvis på penge- og obligationsmarkederne, er af betydning for Nykredit Bank, ændringer i skatter og afgifter har betydning for Nykredit Bank. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med 1 måneds varsel, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, f.eks. på grund af konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, Nykredit Bank ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, uden at det har sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Forretningsmæssige grunde kan bl.a. være at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer eller kapacitet og at øge indtjeningen. Nykredit Bank kan nedsætte variable rentesatser på indlån og forhøje variable rentesatser på udlån med 3 måneders varsel, hvis der er sket væsentlige ændringer i den forretningsmæssige forbindelse med banken, f.eks. i omfanget af engagementet med banken eller i de individuelle forhold, som blev lagt til grund for dine rentevilkår Fuldmagt Du kan give andre fuldmagt til at disponere på dine vegne i forhold til Nykredit Bank. Fuldmagten skal være skriftlig, og banken kan forlange, at bankens fuldmagtsblanket benyttes. En fuldmagt gælder, indtil den skriftligt er tilbagekaldt. Rentesatsen afhænger af kontotype, ligesom rentesatsen for hele kontoen kan afhænge af kontoens saldo. Nykredit Bank oplyser rentesatser for de enkelte typer ind- og udlån ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Du får oplysning om renteændring i Mit Nykredit og evt. ved annoncering i dagspressen, samt når Nykredit Bank sender den første kontoudskrift efter renteændringen. Hvis du ønsker oplysning om renteændring skriftligt kan dette ske mod et gebyr.

10 5. Betalingskonto En betalingskonto er en konto, der er oprettet med henblik på at gennemføre betalingstransaktioner, f.eks. en lønkonto eller en budgetkonto. Hvis en betalingsordre modtages mod slutningen af en bankdag anses den for at være modtaget den følgende bankdag. Du kan få oplysning om sidste frist for modtagelse af betalingsordrer ved henvendelse til Nykredit Kundeservice. 10 Nykredit fastsætter hvilke kontotyper, der er betalingskonti, og du vil derfor ikke kunne foretage betalingstransaktioner fra alle dine konti i banken. 6. Renteberegning og rentetilskrivning Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en ind- eller udbetaling får virkning for beregning af renter på en konto. Når der indbetales på en konto i Nykredit Bank, er rentedagen samme dag, som der indbetales. Når der hæves fra en konto i Nykredit Bank, er rentedagen den dag, der hæves fra kontoen. Når der tilskrives renter på kontoen, er rentedagen første ekspeditionsdag efter rentetilskrivningen. For betalinger fra udlandet henvises til Vilkår for udlandsbetalinger. Hvis du disponerer over beløb tidligere end rentedagen, kommer du til at betale rente til banken. Nykredit foretager en daglig renteberegning baseret på antallet af kalenderdage. Lørdage, søn- og helligdage, dagen efter kr. himmelfartsdag, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke ekspeditionsdage i Nykredit Bank. For indlån tilskrives renten årligt, medmindre andet fremgår af kontoaftalen. Renten på udlån tilskrives kvartalsvis medmindre andet fremgår af kredit- eller låneaftalen. Renten beregnes bagud og rentetilskrivningen fremgår af posteringsoversigten i Mit Nykredit og af kontoudskrift. Banken kan til enhver tid ændre reglerne om renteberegning med 3 måneders varsel. Du får oplysning om ændringer i Mit Nykredit, ved brev og evt. ved annoncering i dagspressen. 7. Gennemførelsestid Gennemførelsestiden er den tid, der kan gå fra et beløb hæves fra en betalingskonto, til det indbetales på en konto i betalingsmodtagers pengeinstitut. Den maksimale gennemførelsestid for betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven er op til 3 bankdage. For papirbaserede betalingstransaktioner kan gennemførelsestiden være op til 4 bankdage. 8. Vekselkurser På nykredit.dk og på Mit Nykredit findes oplysning om den faktiske vekselkurs eller referencekurs, hvis der sker valutaveksling. Ændring i den fastlagte vekselkurs kan ske uden varsel. 9. Gebyrer Nykredit Bank kan opkræve gebyrer for serviceydelser, og for at besvare spørgsmål fra offentlige myndigheder om dine forhold. Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb for ydelsen eller som en procentsats eller en timesats i forhold til ydelsens omfang. Beregningsmetoderne kan kombineres. Nykredit Bank oplyser de almindelige gebyrer ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit. dk eller ved forespørgsel. Øvrige gebyrer oplyses ved forespørgsel. Nykredit stiller månedligt oplysninger om betalte gebyrer gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Nykredit Bank kan til enhver tid uden varsel nedsætte gebyrer. De gebyrer, som du løbende betaler i bestående kontraktforhold, kan Nykredit Bank ændre med 2 måneders varsel, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring for én eller flere kontotyper, f.eks. på grund af konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, Nykredit Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde, f.eks. for at opnå en mere hensigtsmæssig anvendelse af Nykredit Banks ressourcer eller kapacitet eller at øge indtjeningen. De gebyrer, som du løbende betaler i bestående kontraktforhold, kan endvidere ændres med 3 måneders varsel, hvis der er sket væsentlige ændringer i din forretningsmæssige forbindelse med banken, f.eks. i omfanget af engagementet med banken eller de individuelle forhold, som blev lagt til grund for dine gebyrvilkår. I bestående kontraktforhold kan Nykredit Bank af forretningsmæssige grunde indføre gebyr for serviceydelser, som banken

11 ikke tidligere har taget gebyr for. Et sådant gebyr kan indføres med 3 måneders varsel. Nykredit Bank kan altid uden varsel indføre og forhøje gebyrer for enkeltstående serviceydelser og generelt for nye aftaler. Banken oplyser de almindelige gebyrer ved skiltning i Nykredits centre, på nykredit.dk eller ved forespørgsel. Du får oplysning om ændring af gebyrer samt indførelse af nye gebyrer i Mit Nykredit og evt. ved annoncering i dagspressen. 10. Overtræksrente og rykkergebyrer mv. Hvis en konto overtrækkes, kommer i restance eller udnyttes i strid med aftalen med Nykredit Bank, kan banken kræve overtræksrente, provision eller morarente, gebyr for at udsende kontoudskrift og rykkerbreve, samt betaling af udgifter til juridisk bistand til inkasso mv. Størrelsen af rykkergebyret fremgår af Nykredit Banks rykkerbreve og oplyses ved forespørgsel. Overtræksrente og overtræksprovision oplyses ligeledes ved forespørgsel. 11. Forbehold ved indbetalinger Alle indbetalinger på dine konti, der foretages med checks, anvisninger eller lignende, sker med forbehold for, at Nykredit Bank modtager beløbet. Tilsvarende gælder for indbetaling med checks trukket på konti i Nykredit Bank. Forbeholdet gælder, selv om det ikke er nævnt i kvittering eller anden meddelelse om indbetalingen og kan medføre, at det indbetalte beløb først er til disposition 3 bankdage efter bogføringsdatoen. For udenlandske checks kan der gå op til 4 uger, før beløbet er til disposition på kontoen. Hvis der ikke er dækning på den konto, hvorfra ydelsen skal hæves, kan banken undlade at overføre ydelsen eller tilbageføre den. Når Nykredit Bank modtager en indbetaling til en konto, herunder en overførsel fra et andet pengeinstitut, er kontonummer ikke kontohavers navn osv. -retningsgivende for placeringen af beløbet. 12. Oplysning om og kontrol af betalingstransaktioner Du kan få oplysning om betalingstransaktioner i Mit Nykredit. Du er forpligtet til løbende at kontrollere betalingstransaktioner i Mit Nykredit. Hvis der er transaktioner, du ikke kan vedkende dig, skal du snarest muligt efter, at du er blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion, kontakte Nykredit. Ved vurdering af, om du har kontaktet Nykredit rettidigt, vil der blive lagt vægt på din pligt til løbende at kontrollere betalingstransaktioner. Indsigelser vedrørende betalingstransaktioner omfattet af Betalingstjenesteloven skal under alle omstændigheder ske senest 13 måneder efter, at transaktionen er gennemført. Nykredit stiller dagligt oplysninger om betalingstransaktioner gratis til rådighed i Mit Nykredit. Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit. Hvis du ønsker kontoudskrifter på papir, er dette muligt mod gebyr. 13. Modregning Nykredit Bank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent tilgodehavende, som banken har eller får hos dig, i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos banken. Banken modregner dog ikke i del af løn eller offentlige ydelser mv., som må anses for nødvendig til at dække dine almindelige leveomkostninger. Banken modregner heller ikke i indestående på konti, der efter lovgivning eller aftalevilkår er sikret mod kreditorforfølgning. 14. Opsigelse Både du og banken kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Banken kan dog kun opsige udlånsaftaler med et varsel på 3 måneder, medmindre der foreligger misligholdelse eller andet grundlag for forfald. En opsigelse fra bankens side skal være sagligt begrundet og vil blive meddelt skriftligt. Når kundeforholdet ophører, kan banken opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre sig fra andre forpligtelser, der er indgået på dine vegne, herunder forpligtelser i fremmed valuta. Du er forpligtet til at frigøre banken fra alle forpligtelser indgået på dine vegne og skal stille den nødvendige sikkerhed, hvis banken finder det nødvendigt. 15. Forretninger i udlandet Hvis banken udfører forretninger i udlandet på dine vegne, vælger banken en forretningsforbindelse med mindre andet er aftalt. Du er i samme omfang som banken underkastet de retsregler, sædvaner og forretningsbetingelser, der gælder for aftalen med den udenlandske forretningsforbindelse. 16. Elektroniske meddelelser Medmindre andet følger af aftalen med kunden eller af lovgivningen, er banken berettiget til at give sine kunder meddelelser og oplysninger i elektronisk form. Dette gælder uanset, at der i bankens dokumenter og regelsæt anvendes betegnelser som ved brev, i kontoudskrifter, skriftligt mv. 11

12 Check- og hævekortmisbruger - Experian RKI A/S Hvis checks, Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron og/eller Nykredit Kreditkort inddrages på grund af kundens misbrug, vil kundens navn, adresse, stilling og CPR-nr. blive registreret i Check- og Hævekortmisbrugerregisteret. Ved særlig groft misbrug vil Nykredit Bank foretage politianmeldelse. Nykredit Bank er tilknyttet Experian RKI A/S (tidligere RKI Kredit Information A/S) og foretager indberetninger efter gældende lovregler. 18. Nykredit Banks erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne, svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus og hacking, strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken, andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet, lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 20. Garantifonden for indskydere og investorer Som bankkunde er man i vidt omfang dækket mod tab i tilfælde af bankens konkurs gennem Garantifonden for indskydere og investorer. Fonden dækker navnenoterede indskud med op til et beløb svarende til euro pr. indskyder. Pensionskonti og børneopsparinger dækkes ubegrænset. Yderligere information findes på Garantifondens hjemmeside gii.dk. 21. Tilsyn og god skik for finansielle virksomheder Økonomi- og Erhvervsministeriet har udstedt en bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder. Bekendtgørelsen stiller bl.a. krav om, at kunderne skal oplyses om de tilfælde, hvor den finansielle virksomhed får provision eller andet vederlag for at sælge en samarbejdspartners produkter. På nykredit.dk er anført oplysninger om det vederlag, banken modtager fra samarbejdsparter. Nykredit Bank er under tilsyn af Finanstilsynet, der hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Nykredit Bank er registreret i CVR-registreret med CVR-nr Sprog, lovvalg, værneting Nykredit Bank indgår aftaler på dansk. Aftalerne er underlagt dansk ret, og tvister kan indbringes for danske domstole. 23. Ændring Nykredit Bank kan ændre de almindelige forretningsbetingelser uden varsel, når det er til fordel for dig. Øvrige ændringer sker med et varsel på mindst 3 måneder. Du vil modtage besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk (via eller i Mit Nykredit). Du er selv forpligtet til at sikre, at du har adgang til Mit Nykredit og til at meddele eventuelle ændringer i din adresse og/ eller -adresse til Nykredit, og du bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis du ikke har meddelt - og/eller adresseændring og/eller ikke har adgang til Mit Nykredit. 19. Klager Klager over banken rettes til Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Fører henvendelsen til Nykredit Bank ikke til en løsning, kan der klages til Pengeinstitutankenævnet, Østerbrogade 62, 4., 2100 København Ø, pengeinstitutankenaevnet.dk, telefon

13 Generelle vilkår for Nykredits kundekoncepter Gældende pr. den 17. marts 2011 En privatkunde i Nykredit Bank A/S ( Nykredit Bank ) og/eller Nykredit Realkredit A/S ( Nykredit Realkredit ) kan anmode om at deltage i Nykredits kundekoncepter. Nykredit Bank og Nykredit Realkredit omtales efterfølgende i forening som Nykredit. Tilmelding til Nykredits kundekoncepter kan ske for kunden alene på baggrund af kundens engagement eller for kundens husstand på grundlag af husstandens samlede engagement. I Nykredits kundekoncepter kan kunden tilmelde sig Nykredit Plus eller Nykredit Premium med tilhørende Plus eller Premium priser samt andre fordele. Priser i Nykredits kundekoncepter fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten findes på nykredit.dk og i Nykredits Centre. Information om andre fordele ved deltagelse i Nykredits kundekoncepter findes på nykredit.dk. Hvis kunden alene har engagement med Nykredit Realkredit, opnår kunden betjeningsfordele, men ingen prisfordele ved tilmelding til Nykredits kundekoncepter, som beskrevet på nykredit.dk. Kunde i Nykredit Premium og Nykredit Plus Adgang til Nykredit Plus er betinget af et engagement på minimum kr. hos kunden eller i husstanden. Derudover er det et krav, at kunden ikke er i misligholdelse med sine forpligtelser over for Nykredit. Adgang til Nykredit Premium tilbydes alene på baggrund af en individuel vurdering, og er betinget af et engagement på minimum kr. hos kunden eller i husstanden. En kunde tilmeldt Nykredit Plus kan ansøge om at blive tilmeldt Nykredit Premium. Husstand Med husstand menes indtil 2 voksne personer boende på samme folkeregisteradresse samt hjemmeboende børn under 18 år. Ved tilmelding af husstanden accepterer alle personer i husstanden, at Nykredit kan videregive kundeoplysninger om hver af de i husstanden tilmeldte personer (voksne og børn) til husstandens voksne personer. Ved ændringer i husstanden har kunden pligt til at informere Nykredit straks. Opgørelse af engagementet På den sidste bankdag i hvert kvartal opgøres kundens/husstandens engagement herefter kaldet opgørelsestidspunktet. Når Nykredit tager stilling til kundens placering i kundekoncepterne, laver Nykredit en opgørelse af kundens/husstandens engagement. I opgørelsen indgår privatkundeprodukter i Nykredit Bank, realkreditlån i Nykredit Realkredit A/S og realkreditlån i Totalkredit A/S ( Totalkredit ) optaget igennem den tidligere Forstædernes Bank A/S eller Nykredit Bank A/S. I opgørelsen medregnes: Indlån, lån og kreditter i Nykredit Bank med den bogførte værdi på opgørelsestidspunktet Værdipapirer i depoter i Nykredit Bank med kursværdi på opgørelsestidspunktet Realkreditlån i Nykredit Realkredit/Totalkredit svarende til 1/3 af kursværdien af kontantrestgælden på opgørelsestidspunktet Afregningskonti til kreditkort, konti der bruges til mellemfinansiering i forbindelse med fast ejendom, byggefinansiering og garantier indgår ikke i opgørelsen. Privatkundeprodukterne indgår i opgørelsen af engagementet, når produktaftalerne er underskrevet. Placering i Nykredits kundekoncepter Placeringen i Nykredits kundekoncepter baseres på en opgørelse af engagementet den sidste bankdag i hvert kvartal. Viser opgørelsen, at kunder tilmeldt Nykredit Premium ikke længere opfylder betingelserne for at være tilmeldt Nykredit Premium, men alene opfylder betingelserne for at være tilmeldt Nykredit Plus, kan Nykredit Bank med et varsel på 3 måneder uden samtykke fra kunden ændre kundens tilmelding fra Nykredit Premium til Nykredit Plus, og engagementet vil derefter være omfattet af priser og andre fordele for Nykredit Plus. Hvis kunden har produkter, der kun tilbydes i Nykredit Premium, vil disse produkter automatisk blive erstattet med tilsvarende 13

14 produkter i Nykredit Plus. Hvis der ikke er mulighed for at erstatte produktet med et tilsvarende produkt, vil produktet blive opsagt. Viser opgørelsen, at kunder tilmeldt Nykredits kundekoncepter, hverken opfylder betingelserne for at være tilmeldt Nykredit Premium eller Nykredit Plus, kan Nykredit Bank med et varsel på 3 måneder opsige kundens tilmelding til Nykredits kundekoncepter. Kunden vil derefter ikke være omfattet af priser og andre fordele for Nykredits kundekoncepter, men af Nykredits øvrige priser, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Hvis kunden har produkter, der kun tilbydes til Nykredit Premium eller Nykredit Plus, vil disse produkter automatisk blive erstattet med tilsvarende produkter uden for Nykredits kundekoncepter. Hvis der ikke er mulighed for at erstatte produktet med et tilsvarende produkt, vil produktet blive opsagt. Ændringer i Nykredits kundekoncepter Nykredit kan indføre nye fordele uden varsel. Nykredit kan ændre priser og indføre nye priser i Nykredits kundekoncepter efter de regler og med det varsel, der gælder i Nykredit Banks almindelige forretningsbetingelser for privatkunder. Øvrige ændringer i Nykredits kundekoncepter kan ske med 1 måneds varsel og meddeles skriftligt eller elektronisk i Mit Nykredit. Udmelding og opsigelse Kunden kan til enhver tid melde sig ud af Nykredits kundekoncepter uden varsel. Udmeldingen skal ske skriftligt til Nykredit. Udmeldingen får virkning fra det tidspunkt, hvor udmeldingen registreres i Nykredit. 14 Kunden informeres om eventuelle nye rentevilkår pr. brev eller ved meddelelse i Mit Nykredit. Tilmelding og bortfald af eksisterende vilkår Tilmeldingen til Nykredits kundekoncepter får virkning fra det tidspunkt, hvor tilmeldingen godkendes af og registreres i Nykredit. Fra dette tidspunkt reguleres priser på de omfattede produkter, hvis de afviger fra kundens bestående priser. De produkter, der til enhver tid er omfattet kundekonceptets priser og andre fordele, fremgår af nykredit.dk og bankens prisliste. Særlige regler for fællesejede konti For konti med flere kontohavere, som alle er tilmeldt Nykredits kundekoncepter, fastsættes priser og andre fordele på den fællesejede konto efter Nykredit Premium, hvis en af kontohaverne er tilmeldt Nykredit Premium. Ellers fastsætte priser og andre fordele ud fra Nykredit Plus. Hvis en af kontohaverne på fællesejede konti ikke er tilmeldt Nykredits kundekoncepter, fastsættes priser og andre fordele ikke ud fra Nykredits kundekoncepter, men Nykredits øvrige priser, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. For den del af kontohaverne, der er tilmeldt Nykredits kundekoncepter, medgår engagementet dog forholdsmæssigt i engagementsopgørelsen. Nykredit kan til enhver tid opsige kundens tilmelding til Nykredits kundekoncepter med 3 måneders varsel. Hvis Nykredit opsiger kundens tilmelding til Nykredit kundekoncepter har du krav på en begrundelse. Børn i husstanden udmeldes automatisk af Nykredits kundekoncepter, når de bliver 18 år. Herefter har de mulighed for at tilmelde sig på ny til Nykredits kundekoncepter, hvis de opfylder betingelserne for at tilmelde sig eller tilmelde sig et af Nykredits øvrige koncepter. Hvis et medlem af husstanden fraflytter husstandens folkeregisteradresse, eller et hjemmeboende barn bliver 18 år, og husstanden derefter ikke opfylder betingelserne for at være tilmeldt Nykredits kundekoncepter, udmeldes husstanden automatisk af Nykredits kundekoncepter. Husstandsmedlemmerne bliver i så fald informeret herom. Ved opsigelse og udmeldelse af Nykredits kundekoncepter ændres priser og fordele til Nykredit Banks øvrige priser og fordele, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Kunden informeres om eventuelle nye rentevilkår pr. brev eller ved meddelelse i Mit Nykredit.

15 Hvis en person i husstanden bliver udstationeret eller på grund af arbejde eller sygdom ikke længere har samme folkeregisteradresse som husstanden, kan den pågældende person være tilmeldt sammen med husstanden i op til 2 år efter fraflytningen, hvorefter udmeldelse automatisk finder sted. Ved ophold på plejehjem eller lignende betragtes den pågældende fortsat som et medlem af husstanden. Når en kunde er fyldt 65 år, bevarer kunden sin tilslutning til kundekonceptet, uanset om betingelserne fremover er opfyldt eller ej. Misligholdelse af aftaler Hvis en kunde, der er tilmeldt Nykredits kundekoncepter, misligholder sine forpligtelser under enhver form for af aftale med Nykredit Bank og/eller Nykredit Realkredit, kan Nykredit opsige tilmeldingen til Nykredits kundekoncepter straks. Hvis kunden udgør en del af en tilmeldt husstand, opsiges tilmeldingen for hele husstanden og får derfor virkning for alle i tilmeldte personer i husstanden. Øvrige vilkår Nykredit Banks almindelige forretningsbetingelser for privatkunder gælder også for Nykredits kundekoncepter. Nykredit kan med 3 måneders varsel opsige Nykredits kundekoncepter. 15

16 Vilkår for brug af Nykredit internetbank Gældende pr. den 22. september Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredit Internetbank på mitnykredit.dk. Nykredit Internetbank er systemmæssigt adskilt fra resten af Mit Nykredit, men fremtræder som en integreret del af din personlige Nykredit hjemmeside: Mit Nykredit. Nykredit Internetbank består bl.a. af følgende funktioner, hvor du kan: 1.2 Log på Digital signatur NemID Som en del af Aftale om Nykredit Internetbank får du oprettet NemID hos DanID. Hvis du har NemID i forvejen, kan du bruge det i Nykredit Internetbank. Sikkerhedsløsningen NemID skal sikre, at det er dig og ikke andre, der logger på Nykredit Internetbank og indgår aftaler med banken. Når du disponerer i Nykredit Internetbank med NemID, gælder Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur. Reglerne kan læses på nemid.nu 16 få information om egne konti og depoter foretage overførsler mellem dine egne konti og andres konti betale de fleste indbetalingskort købe og sælge danske værdipapirer via Nykredit Bank handle aktier direkte på NASDAQ OMX Copenhagen A/S (der gælder særlige vilkår for handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S) foretage til- og afmelding til Betalingsservice bestille konto, depot, checkhæfte, betalingskort m.v. oprette kontoovervågning på dine konti For at kunne handle værdipapirer i Nykredit Internetbank skal du have et depot i Nykredit Bank. Du kan bestille et depot i internetbanken. Du vil ligeledes have de nævnte muligheder på konti og depoter, hvor du er medkontohaver. Ønsker du adgang til andre konti eller depoter, skal du have fuldmagt fra kontohaver/depotindehaver på en særlig blanket. Blanketten kan rekvireres hos Nykredit. Ønsker du at give andre end en eventuel medkontohaver adgang til dine konti/depoter, skal denne person have fuldmagt fra dig på en særlig blanket. Herudover skal personen indgå en særskilt tilslutningsaftale til Nykredit Internetbank og have en konto i Nykredit Bank, hvor gebyrer kan hæves. Når du handler værdipapirer gennem Nykredit Internetbank accepterer du med din underskrift på nærværende aftale, at du handler uden løbende rådgivning fra Nykredit Bank. Hvis du er i tvivl eller i øvrigt mener, at du har brug for rådgivning, kan du kontakte dit lokale Nykredit center. Du logger på Nykredit Internetbank alene ved hjælp af dit bruger- ID og din adgangskode fra NemID. Når du afgiver økonomisk forpligtende ordrer i Mit Nykredit, skal du bruge både din adgangskode og en nøgle fra dit nøglekort fra NemID. Når adgangskoden og en nøgle fra NemID anvendes sammen, betyder det, at du underskriver dine ordrer elektronisk (digital signatur). Din elektroniske underskrift er juridisk bindende på samme måde, som når du skriver under på et fysisk dokument. Derfor er din elektroniske underskrift personlig og må ikke benyttes af andre. Beskeder til banken under funktionen Kontakt Nykredit underskrives ikke elektronisk og læses kun én gang om dagen. Økonomisk forpligtende ordrer, såsom anmodning om overførsel mellem konti og anmodninger om køb eller salg af værdipapirer, skal derfor afgives ved anvendelse af de relevante funktioner i Nykredit Internetbank eller på sædvanlig vis overfor Nykredit. Disse ordrer må ikke gives med Kontakt Nykredit. Du kan højst overføre kr. pr. døgn til andre konti end din egen, inkl. betaling af indbetalingskort. Mellem dine egne konti kan du overføre ubegrænset. Ønsker du at overføre mere end kr., kan det ske ved skriftlig henvendelse til Nykredit. Du kan læse mere om brugen af Nykredit Internetbank i brugerog sikkerhedsvejledningen. 2. Vilkår for anvendelse af Nykredit Internetbank 2.1 Internet Adgangen til Nykredit Internetbank sker via internet. Du skal selv sørge for abonnement hos en internetudbyder og en tilstrækkelig ny internetbrowser.

17 Kontakt din internetudbyder vedrørende tekniske problemer med internetforbindelsen. Du kan kontakte Nykredit om andre spørgsmål om Nykredit Internetbank. 2.2 Første tilslutning Hvis du ikke har et NemID i forvejen, vil du både modtage en midlertidig adgangskode og et nøglekort, når du er blevet oprettet som bruger af Nykredit Internetbank. Den midlertidige adgangskoden skal du benytte første gang du logger på Nykredit Internetbank. Dermed opretter du dit NemID og vælger brugernavn og adgangskode. Den midlertidige adgangskode er udskrevet maskinelt, og du skal kontakte Nykredit eller DanID, hvis brevet med koden har været åbnet eller ikke er intakt, se punkt 6, side 19. Den første tilslutning skal af sikkerhedsmæssige årsager ske senest 30 dage efter, at den midlertidige adgangskode er afsendt eller udleveret. Glemmer du din adgangskode, eller er din midlertidige adgangskode udløbet, skal du rekvirere en ny midlertidig adgangskode ved at kontakte Nykredit eller DanID, se punkt 6, side 19. Hvis du allerede har et NemID kan du bruge det i Nykredit Internetbank, når vi har oprettet dig som bruger af Nykredit Internetbank. 2.3 Sikkerhed, brugerid, adgangskode og nøglekort (NemID) Reglerne om NemID, herunder reglerne for opbevaring af brugerid, adgangskode og nøglekort, fremgår af Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur, som du kan se på nemid.nu Generelt gælder dog, at dit brugerid, din adgangskode og dine nøgler kun må bruges af dig. Du må ikke oplyse din adgangskode og/eller dine nøgler til andre, herunder medlemmer i din husstand, ligesom du heller ikke må skrive adgangskoden ned og opbevare den sammen med dit nøglekort eller skrive adgangskoden på nøglekortet. Af sikkerhedsmæssige årsager bør du vælge en adgangskode, som du kan, og lære koden udenad. Hvis du får mistanke om, at andre har fået kendskab til dit NemID, skal du straks kontakte banken eller DanID, så der kan spærres for dit NemID og dermed din adgang til Nykredit Internetbank. Se nærmere i punkt 6, side 19. Anvendelse i udlandet Hvis du anvender Nykredit Internetbank i udlandet, overføres der oplysninger mellem Danmark og det pågældende land. Hvilke oplysninger der overføres, afhænger af hvilke funktioner, du benyt ter i Nykredit Internetbank. Du skal ved anvendelse uden for EU-landene være opmærksom på, at der kan gælde andre lovregler vedrørende behandling af personoplysninger, og at der i visse lande kan være regler, der forbyder anvendelse af den høje grad af kryptering, som er et led i sikkerheden i Nykredit Internetbank. Gode råd om sikkerhed ved brug af Nykredit Internetbank Læs bruger- og sikkerhedsvejledningen grundigt. Tjek, som foreskrevet i bruger- og sikkerhedsvejledningen ægtheden af JAVA programmodulerne, inden du logger dig på Nykredit Internetbank. Vælg kun internetprogrammer og internetadgang fra en pålidelig internetudbyder. Følg altid anbefalingerne fra internetudbyderen om sikkerhed. Pas på, at andre ikke udgiver sig for at være Nykredit Internetbank. Skriv aldrig din adgangskode eller dine nøgler fra nøglekortet ned - heller ikke i en . Almindelige systemer er p.t. ikke sikrede. Brug i stedet funktionen Bankbestillinger, Diverse i Nykredit Internetbank til fortrolige meddelelser til Nykredit Bank. Forlad aldrig computeren, heller ikke kortvarigt, uden at du har afbrudt forbindelsen til Nykredit Internetbank. Afslut altid Nykredit Internetbank ved at trykke på Log af - knappen. 2.4 Kontrol og dokumentation Nykredit Bank udfører korrekte og godkendte ordrer på udførelsesdagen. Består ordren i, at der skal overføres penge eller betales indbetalingskort, skal der være dækning på den konto, beløbet skal hæves fra. Fremtidige ordrer kan tilbagekaldes indtil udførelsesdagen. Udførte ordrer kan ikke tilbagekaldes eller annulleres. I Nykredit Internetbank kan du se de fremtidige ordrer. De udførte ordrer fremgår af posteringsoversigten 2 år tilbage i tiden. De udførte ordrer vil tillige fremgå af din kontoudskrift. Du vil modtage kontoudskrift med det interval, der er aftalt ved oprettelsen af den enkelte konto. Du vil dog altid modtage mindst en kontoudskrift om året. 17

18 18 I forbindelse med indtastningen af ordren kan du bestille en papirkvittering til dig selv og/eller en nota til beløbsmodtager. Når du handler med værdipapirer, vil du modtage en handelsnota, medmindre du fravælger denne ved ordreoprettelsen. De nærmere tidsfrister for overførsler er beskrevet i bruger- og sikkerhedsvejledningen. 2.5 Dit Ansvar Du har en selvrisiko på op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af Nykredit Internetbank, når dit NemID er anvendt. Du hæfter med op til kr. for tab som følge af andres uberettigede brug af Nykredit Internetbank, når Nykredit Bank kan godtgøre, at du eller nogen, som du i strid med reglerne har oplyst adgangskode og/eller én eller flere nøgler til, ved groft uforsvarlig adfærd har gjort den uberettigede brug mulig du eller nogen, som du i strid med reglerne har oplyst adgangskode og/eller én eller flere nøgler til, har undladt at un derrette Nykredit snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskode og/eller én eller flere nøgler er kommet til andres uberettigede kendskab brugen er foretaget af nogen, der har fået adgangskode og/ eller én eller flere nøgler oplyst, men hvor du ikke indså eller burde have indset, at der var en nærliggende risiko for misbrug som følge af videregivelsen. Du hæfter uden beløbsbegrænsning, hvis den uberettigede brug er foretaget af nogen, som du bevidst har overladt adgangskode og/ eller én eller flere nøgler, og du indså eller burde have indset, at der var en nærliggende risiko for misbrug som følge af videregivelsen. Du er ikke ansvarlig for uberettiget brug af Nykredit Internetbank, som sker efter, at du har underrettet Nykredit Bank. Du er kun ansvarlig for tab, såfremt ordren er korrekt registreret og bogført. Du er heller ikke ansvarlig for uberettiget brug af Nykredit Internetbank, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at den, der har benyttet Nykredit Internetbank, ikke var berettiget til det. Ansvarsreglerne er nærmere beskrevet i 62 i betalingstjenesteloven. 2.6 Nykredit Banks ansvar Nykredit Bank er ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug, medmindre andet følger af punkt 2.5. Nykredit Bank er ansvarlig for tab, som skyldes fejl fra bankens side. Nykredit Bank er dog ikke ansvarlig for tab, der ikke er en følge af uberettiget brug, men en følge af driftsforstyrrelser, der hindrer brugen af Nykredit Internetbank afbrydelser i din adgang til at indhente oplysninger eller udføre ordrer. Dette gælder uanset om driftsforstyrrelser eller afbrydelser skyldes forhold hos Nykredit Bank, Nykredit Banks Datacentral, internet, internetudbyderen eller telefonselskabet tab, misbrug, afsløring, ødelæggelse eller i det hele taget kompromittering af data eller programmer på din eller andres computere i forbindelse med din brug af internet og internetprogrammer. 2.7 Klager Hvis du vil klage over banken, kan du rette henvendelse til Pengeinstitutankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. Nykredit kan oplyse nærmere om fremgangsmåden. 2.8 Ændringer eller opsigelse af aftalen Denne aftale kan ændres af Nykredit Bank med 2 måneders varsel. Ændringer vil som minimum blive meddelt i internetbanken. Nykredit Bank opdaterer løbende Nykredit Internetbank bl.a. for at forbedre brugervenligheden og sikre et tidssvarende sikkerhedsniveau. Når Nykredit Bank har foretaget en opdatering af Nykredit Internetbank, vil du modtage de opdaterede komponenter via internettet. I tilfælde af at Nykredit Bank ændrer systemets anvendelsesområde på en måde, som kan få konsekvenser for dig navnlig i relation til ansvarsreglerne, vil du blive bedt om at acceptere og tilslutte sådanne ændringer. 2.9 e-boks Som en del af Aftale om Nykredit Internetbank tilmeldes du e-boks samt får oprettet en e-boks. Du vil fremadrettet modtage bankudskrifter herunder kontoudskrifter, årsoversigt m.m. i e-boks. Du kan starte din e-boks via Nykredit Internetbank fra menupunktet e-boks. Hvis du ikke længere ønsker at modtage bankudskrifter i e-boks kan du foretage afmelding under e-boks Tilmeld/afmeld. Det er gratis at modtage kontoudskrifter i e-boks.

19 Vi anbefaler, at du i e-boks angiver, at du gerne vil have en e- mail, når du har fået ny post leveret til din e-boks. 3. Omkostninger ved anvendelse af Nykredit Internetbank Der kan være forbundet gebyrer ved anvendelse af Nykredit Internetbank. Gebyrer fremgår af Serviceydelser. Gebyrerne hæves på den på side 1 nævnte konto. For værdipapirhandler hæves beløbet på depotets handelskonto. De gebyrer, som du løbende betaler for at anvende Nykredit Internetbank, kan Nykredit Bank ændre med 2 måneders varsel, hvis markedsmæssige forhold begrunder en ændring, eller Nykredit Bank ændrer sin generelle gebyrstruktur og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde. Du får oplysning om ændring af gebyrer i internetbanken og evt. ved annoncering i dagspressen. 4. Vurdering af ansøgere Tilslutning til Nykredit Internetbank sker efter en individuel vurdering. Nykredit Bank er berettiget til at afvise at indgå aftale med en kunde. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger Nykredit Bank registrerer bruger-id, dit og en evt. betalingsmodtagers kontonummer, beløb, dato for transaktionen, samt en evt. meddelelsestekst. Såfremt Nykredit Internetbank anvendes til overførsel af beløb, vil oplysning om betalingsmodtagers kontonummer, beløb, dato for overførslen og eventuel meddelelsestekst blive videresendt til beløbsmodtagers pengeinstitut. Oplysningerne opbevares i Nykredit Bank og hos en beløbsmodtager og i dennes pengeinstitut. Oplysningerne bruges til pengeinstitutternes bogføring, ved udskrift af kontoudskrift, ved evt. meddelelse til beløbsmodtager samt ved evt. senere fejlretning. Nykredit Bank videregiver kun oplysninger, hvis du har givet sam tykke, hvis lovgivningen kræver det, til brug for retssager eller til brug for klagesager for Pengeinstitutankenævnet om krav opstået i forbindelse med brug af Nykredit Internetbank. Oplysningerne opbevares i fem år. 6. Spærring Hvis dit NemID, herunder dit nøglekort eller din adgangskode, er kommet til andres kendskab, eller hvis du har mistanke herom, skal du straks kontakte Nykredit eller DanID, jf. pkt. 3.5 i Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur. Reglerne kan læses på nemid.nu Nykredit har p.t. åbent mandag til torsdag 8-21, fredag 8-17 og søndag på telefon eller på telefax DanID har åbent døgnet rundt på telefon og på nemid.nu Nykredit eller DanID vil herefter spærre for adgangen til systemet ved at spærre dit nøglekort og/eller din adgangskode eller dit NemID. En ny midlertidig adgangskode tilsendes ved henvendelse til Nykredit eller DanID. Vi forbeholder os ret til uden varsel af at spærre for din adgang til Nykredit Internetbank, hvis vi opdager eller får mistanke om uregelmæssigheder eller misbrug af din adgang til Nykredit Internetbank. Har du ikke logget på Nykredit Internetbank i 6 måneder, foretager vi af sikkerhedsmæssige årsager automatisk spærring af din adgang. 7. Åbningstid Nykredit Internetbank er åben fra kl alle ugens dage. Du kan handle værdipapirer fra kl Strakshandler kan udføres i åbningstiden på NASDAQ OMX København. Indskrænkning eller udvidelse af åbningstiden meddeles i Nykredit Internetbank. Hvis der er driftsforstyrrelser, vil dette så vidt muligt også blive oplyst i Nykredit Internetbank. 8. Vilkår for Betalingsservice 8.1. Nykredit gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen er tilmeldt efter reglerne om Nykredit Kuvertbetaling. 8.2 Modtager du indbetalingskort med posten, efter betalingen er tilmeldt, bærer du selv ansvaret for, at indbetalingskortet bliver betalt. 19

20 Ved månedsskift modtager du en oversigt over betalinger via Betalingsservice. Oversigten angiver de betalinger, som finder sted i løbet af måneden. I øvrigt gælder Generelle regler for debitorer i Betalingsservice, der er optrykt som en del af denne aftale. 9. Vilkår for Nykredit Kuvertbetaling 9.1 Indbetalingskort skal sendes til Nykredit i en speciel kuvert, som du kan rekvirere hos Nykredit. 9.2 Indbetalingskort betales når det modtages i Nykredit medmindre betalingsdatoen er sat til et senere tidspunkt. 9.3 Inden du afsender indbetalingskortet, skal du afrive kvitteringsdelen og opbevare denne skrive reg.nr., kontonummer og betalingsdato på indbetalingskortet påføre indbetalingskortet din underskrift. 9.4 Betalingsbeløbet samt gebyrer bliver på betalingsdatoen hævet på den konto, du har skrevet på indbetalingskortet. 9.5 Sammen med indbetalingskortets kvitteringsdel kan du anse posteringsoversigten, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for gennemført betaling. Du kan mod gebyr anmode banken om at sende dig en særskilt kvittering. 9.6 Hvis en betaling kan ske via Betalingsservice, vil betalingen blive tilmeldt. Hvis du ikke ønsker betalingen tilmeldt, skal du tydeligt anføre dette på indbetalingskortet. 10. Generelle vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 10.1 Nykredit har kun pligt til at udføre betalinger, hvis der er dækning for det fulde beløb på kontoen Du kan skriftligt tilbagekalde eller ændre en ordre om betaling af indbetalingskort, hvis du har givet skriftlig meddelelse herom til Nykredit, som skal modtage meddelelsen senest 2 bankdage inden betalingsdagen. Betalinger tilmeldt Betalingsservice, der ønskes afvist/tilbageført tilbagekaldes (evt. ved at afvise betalinger i internetbanken) efter punkt 8, side 23 i Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Er fristerne ikke overholdt, påtager Nykredit sig intet ansvar for tilbagekaldelsen eller ændringen Nykredit kan opkræve gebyr for afvisning eller tilbagekaldelse af en betaling Nykredit er uden ansvar for følger af forsinkelser hos andre pengeinstitutter, Post Danmark og lign. Nykredit er ligeledes uden ansvar, hvis manglende, forsinket eller forkert betaling skyldes, at du ikke har overholdt betingelserne i denne aftale Du kan til enhver til skriftligt opsige aftalen om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling. Nykredit kan opsige aftalen med 2 måneders skriftlig varsel, jf. punkt 12, side 24 i Generelle regler for debito rer i Betalingsservice. I tilfælde af misligholdelse er Nykredit dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel. 11. Vilkår for Elektronisk indbetalingskort Du kan i Nykredit Internetbank tilmelde dig Elektronisk indbetalingskort. Hvis du ønsker at modtage elektroniske indbetalingskort fra alle tilmeldte kreditorer, skal du vælge Generel tilmelding. Hvis du udelukkende ønsker at modtage elektroniske indbetalingskort fra enkelte kreditorer, skal du vælge Enkeltvis tilmelding. Reglerne for brug af Elektronisk indbetalingskort kan du læse i Debitorregler for Elektronisk indbetalingskort, side 26.

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm. forretningsbetingelser

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskundekonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm.

Læs mere

Bankguiden for privatkunder

Bankguiden for privatkunder Bankguiden for privatkunder Indhold Kontovilkår for Kernekonto... 4 Kontovilkår for Frikonto... 5 Kontovilkår for 1828Konto... 6 Kontovilkår for Pluskundekonto... 7 Kontovilkår for Premiumkonto... 8 Alm.

Læs mere

Bankguiden. for privatkunder

Bankguiden. for privatkunder Bankguiden for privatkunder En bank til det hele Som kunde i Nykredit får du adgang til rådgivning, når det passer dig. Du finder ekspertise inden for bank, realkredit, forsikring, investering og pension.

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og Jer, medmindre

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3.

Møns Banks Almindelige Forretningsbetingelser. 1. Etablering af et kundeforhold. 2. Indhentelse og behandling af oplysninger om dig. 3. De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale (kreditaftale), i depotvilkår,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Dragsholm Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Dragsholm

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Bankguiden for Erhvervskunder

Bankguiden for Erhvervskunder Bankguiden for Erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser er det juridiske grundlag for det daglige forhold mellem Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, herefter kaldet Merkur,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 8 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Bankguiden. for erhvervskunder

Bankguiden. for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Nykredit er en bank, der kan bidrage aktivt til din forretning Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med bank og realkredit som de to bærende elementer. Når du

Læs mere

Bankguiden for erhvervskunder

Bankguiden for erhvervskunder Bankguiden for erhvervskunder Indhold Vilkår for lån...3 Vilkår for kreditter...4 Sikkerheder...5 Vikår for byggelån...8 Alm. forretningsbetingelser for erhvervskunder i Nykredit Bank...9 Nykredit er en

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbruger De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Salling Bank A/S og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - erhvervskunder De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser forbrugere Side 1 De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem banken og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Gældende fra den 1. september 2015 for eksisterende kunder og umiddelbart for nye kunder. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med

Læs mere

De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Den Jyske Sparekasse og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Webbank Side 1 af 18 Dokumentnummer 2014-11-11-09.42.01.956363 Aftale om Webbank Kunden og Frørup Andelskasse, Sportsvænget 2, 5871 Frørup, post@froerupandelskasse.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for Side 1 af 7 De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Swedbank og jer, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks.

Læs mere