TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TyveriAlarm uden abonnement. Vi tilbyder en trådløs alarm monteret og klar til brug. Forsikringsgodkendt"

Transkript

1 Ug 1 Lødg 4. jnu ågng WEEKEND Nytåt døgnppot Sid 2 Konunc: Spi und Sid 4 Udlgtillæg i dnn vi Liv f Vill Gllin Sid 6 Sln udn t væ ultn Sid 24 Knd du Soub VM-mil Sid 26 Åt d gi i billd Sid 28 UDSALG Adiondc vinttøvl Vm nd til 40ºC Indtøvl i Thmolit Stålvng Fø 1.1,- Håd mp mod vægtn Filtiolt mllmål USA mt olgt modl KUN 7,- Sp 400,- Ringtdgd Nætvd Tlf Dn pofionll uddnnl til Mø og Sdtput Pi møuddnnl: Kuuvighd: c. månd Kuutt: Ondg dn 1. jnu 2014 Foudætning: Ingn foudgånd uddnnl Undviningdg: 20 ondg l Pi dtputuddnnl: Kuuvighd: c. månd Stt: Ondg dn 1. jnu 2014 Undviningdg: 10 ondg ftfulgt f c. 10 mndg l TyviAlm udn bonnmnt Hvofo vnt til dt fo nt! Vi tilbyd n tådlø lm montt og l til bug Foiinggodndt Dn Alm Svic Tlf dnlmvic.d Smlt pi fo bgg uddnnl: Kun Eft btåt mn udtd diplom Tilmlding og ydlig infomtion: Solld Jpp Tngbjg Hvvj Nætvd. Tlf: Møoln Nætvd-Bldt jounlit, Jp Hllgn, vd, hvd dt vil ig t tæn d ovflødig ilo væ. Dt i nødvndigvi md t nytåfoæt. Sid 8 VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb n vædinøgl og få fi dgng til vhlln ll ugn dg! NU OGSÅ STØVSUGER Nodic Cnt of Chin Mdicin KINESISK AKUPUNKTUR Vi h to ucc md bhndling f blndt ndt: Migæn, tm, llgi, høfb, ii, fohøjt blodty, dpion, mt, poblm md t bliv gvid mt ygtop. TILBUD: Føtgngbhndling 200,- Føtgngbhndling inlud onulttion og 1 id upuntu SØNDAGSTILBUD: 20 minutt mg un 100,-. Øtgd Nætvd Tlfon Klinin j f D. Md. Donghui Chn Ln

2 Oplg pl. Omdl md Pot Dnm fdg/lødg Åbningtid hvdg: l Ringtdgd Nætvd Tlfon Fx 73 7 Bldchf P Sov Silbo Anvhvnd Annonc Ann Mi B. Fdin Vivi Johnn Jøgn Clvn Jnn Konto Mtt Kitinn Rubinnonc Rdtion Jn Jnn Rdtø Dot Ry Silbo Jounlit Jp Hllgn Jounlit DTP Jn Holmgn Jnn Gfi Poul Niln Gfi 78 1 Alln Rmun Gfi Oplg: Al tt bd opit ind i -mil - vt. foto om vdhæftt fil. PDF-fil l væ udbjdt ft Bnchtndd fo digitlt nnoncmtil (dcmb 2000 DDPFF/DDF-DRB). Udbliv vin mil: ll ing til: Tlf Ty: Povin-Tyit, 4760 Vodingbog Mdlm f Povinn Dititbld. Ehvvmæig udnyttl f tt, nnonc, foto mv. j tilldt. Bldt påtg ig intt nv om følg f vntull fjl i nnonc og tt. 2 Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 Slut md fgift på odvnd Et bdt politi fltl indgi i fobindl md Vætpln DK folig om t fff fgiftn på odvnd md vining f 1. jnu. SODAVAND: Dnm h hidtil væt blndt d un 7 EU-lnd, d h hft n ælig fgift på odvnd. Md vining f 1. jnu 2014 botfld fgiftn, og dt vil btyd billig v i dn buti og dmd ogå mind gænhndl. Sttminitit fovnt, t hjmvndt gænhndl og mind illgl hndl md odvnd vil udgø ci 60 mio. lit åligt. Til mmnligning blv d olgt ci 400 mio. lit odvnd i dn buti idt å. Støt fmili md må bøn - bliv fmilivn! En fmilivn giv ponlig og/ll pti tøtt til fmili und p to tim om ugn i minimum t hlvt å. All fivillig h lv foældfing og gnnmgå t fobdluu. Næt uu tt d. 2. jnu Gø n fol fo n fmili Hnv. oodinto Bigitt Aholm Fimgvj Englholmvj 77, Tppnøj Nætvd PCnmt COMPUTERHJÆLP TIL PRIVATE PC Adgng til billig v - Hv dn fovnt ltå - unt ld - t øb nætn n lit gæn- ll illglhndlt odvnd mind hv månd fmov om følg f mind pifol mllm dn og ty buti, ig vicditø Clu Bøglund Niln, DSK (D Smmnvind Købmænd), d hnvi til tidlig fing md fgiftlttl. Pi Wolff-Sndoff Aupuntu Potuologi Auiculotpi Ltpi Hypnotpi Bmæ ny d. Englholmvj 7 Tppnøj Mdlm f Dn Aupuntø og NGH Dnm Efing f tidlig hlt l, t pin fld i dn buti, nå fgiftlttl tæd i ft. Fobugn få dmd dgng til billig v, fodln vd t gænhndl mind, og fgiftlttln bidg til t i n fott lv dn infltion i n tid md lv løntigning, ig Clu Bøglund Niln. N B ot Vinmnd fotæll ntvd-bldt.d VEJLØ Vjlø Sogngåd byd indnfo til n fotælling om vin - dt tidg 7. jnu l Lo Jøgnn gmml vinmnd i Bil. Hn h jt i d vm lnd båd pofionlt og pivt. Hn gå op i hvil du d bug, og dl gn ud f in vidn og fing. Dnn ftmiddg tg hn dltgn md til Itlin og fotæll om ud f tyv itlin vingion. D æn mgpøv undvj. Angmntt ot 40 on fo ff og vinmgning. Politippotn Udplu f politippotn f Sydjællnd og Lollnd-Flt Politi i dn nt ug. Indbud i ugn løb Vd vin ddlin hvd politit modtgt følgnd nmldl om indbud i pivt bbol i gionn i ugn løb: Fx: Sndgvj, Blåbævj, Guldgvj Fx Ldpld: Fynvj, Hlv: Spuvvj, Kolinlundn, Ktnivj, Sovgådvj Hlufmgl: Ronvængt, Robjgvj, Bivængt Holmgd: Ptmindvj Ki: Rpvængt, Synvængt, Dolv, Kævj Nætvd: Klbyivj, Snlvj, Kildmvj, Gtnvj, Fynvj Tppnøj: Bydvj 22-åig udt fo øvi NÆSTVED En 22-åig mnd f Holm-Oltup v øndg ftn udt fo t øvi i tunnln f Bihgnt und Pvj i Nætvd. Dn 22-åig om gånd, d hn blv ovfldt f t mænd, om log og pd hm og tjl hn j, mobiltlfon og pung. Eft ovfldt øgt dn 22-åig hjælp ho n bbo i Bihgnt, om tilldt politit, og hn blv dft øt til Slgl yghu til bhndling. D un t pomt ignlmnt f øvn, d ll biv om mølødd, lmindlig f bygning og md ot bu, ot j og ot hu på. Politit hø gn f vntull vidn, d h oplyning til gn. To nholdt ft gffitimling NÆSTVED Mndg nt fi politit n nmldl f n vågn bog om, t d tod to mænd og mld gffiti vd bønhvn på Pvj i Nætvd. D politit få minutt n nom til tdt, t d to f i hv in tning, mn blv hutigt løbt op f btjntn. En 16-åig fy f Købnhvn blv føt nholdt og n n 1-åig fy f byn. D blv bgg igtt fo hævæ og tgt md til politittionn i Nætvd. D blv bgg fhøt. Dn 16- åig blv fhøt i ovvæl f d ocil myndighd. indbud i fyvæicontin FAXE T mænd blv lødg i idt wnd nholdt og igtt fo t hv tjålt fl md fyvæi f n contin, d v optillt vd Jm og Fix på Vinlvj i Fx. Anholdln t på n p-pld på Stvnvj vd Ki, hvo d holdt n VW Tnpot fyldt md fyvæi. D tl om n 23-åig mnd f Lill-Snvd, n 20-åig f Køg og n 22-åig f Gv. D blv ll t tgt md til politittionn i Nætvd, hvo d blv fhøt, og n løldt. D t fott igtt fo tyvi og fo t hv tnpott fyvæit ulovligt. Sudt md pt NÆSTVED Ingn pon blv mt, d d nttn til julftndg blv udt md pt mod n vill på Kildmvj i Nætvd. Vindut og vindummn blv mt f ugl, mn bbon lp udt. Målt fo v fomntlig fmililn øn, d h ltion til oc- og bndmiljøt, mn hn v i hjmm. Politit h ndnu i fotgt nholdl i gn, om ftfo intnivt. Blufædighdænl FAXE Mndg ftmiddg d n 6-åig vind i in læntol, d dt pludlig bnd på udn på hnd hu i Kongtd vd Rønnd. På tn tod n yng mnd md bun nd om nln og blottd ig fo hnd. Hun bd hm ubb f, mn dt v føt, d hun ingd ft politit, t mndn folod tdt. Hn biv om å, cm, pinl, ly i hudn, iføt ot j og ly bu. Politit hø gn f vidn. Bnd på pljcnt NÆSTVED En 76-åig mndlig bbo på t pljcnt på Bibjg Allé i Nætvd fi mndg ftn lvolig fobænding ft n bnd, d fomntlig bgyndt vd n tbt cigt. Mndn blv tnpott til Righopitlt bndåfdling, hvo hn bhndl fo in d. 3-åig ovfldt fx Politit blv nytåmogn ldt til Nøgd i Hlv, hvo n 3-åig mnd f Købnhvn v blvt ovfldt. Fobipnd hvd t t mænd lå og p dn 3-åig på n P-pld, mn d vidnn åbt ovfldmændn n, t d f i tning mod Jnbngd. Dn 3-åig blv øt til Køg Syghu, og politit bd dfo vntull vidn, d h oplyning til gn om t hnvnd ig. D un t pomt ignlmnt f gningmændn, om v iføt møt tøj.

3 KURSUSPROGRAM FORÅR 2014 S hl pogmmt på NÆSTVED VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON Tilmldingmulighd: Tlf.: Mn.-to F Pi md *ming hø und d ælig tiludgl fo pnionit og bjdldig i Nætvd Kommun. FOREDRAGSRÆKKER TIRSDAGSKLUBBEN OG KULTURTRÆF PÅ NÆSTVED BIBLIOTEK (tdig ldig pld) ll ing på MANDAGSTRÆF - 4 FOREDRAG Ny fodgæ i Fuglbjg I Myliu Eichn lædpo Spændnd fotælling og mu lybilld om ftøgningpdition ft d 3 omomn f Dnmpditionn til Nodøtgønlnd Eling Gi, itt Mn l Rundt om Ebb Rod Hø om 2 å bg ulin på Dt Kgl. Tt. En lvnd og humoiti btning om bl.. dt næ mbjd og vnb md upilln Ebb Rod. Ann Gth Ln, fodghold Mn l Hitoin om Nin og Fdi Dt mu og muil p Nin og Fdi blv vdnbømt md d clypo-ng i lutningn f 10'n. Hø dn to ufotlt hitoi tilt tlig filmlip og muivido. Job Wndt Jnn, filmnmld Mn l Dn dn ngt Et djligt muil cui md ng og pil og fotælling om d mu gml dn ng f bl.. Kingo, H. C. Andn, Jpp Ajæ, Tov Ditlvn og Fn Jæg. Jnnt Uliholm, cnd. mg., mui Mn l Fuglpn, Nttglvj fodg 300/*24. KUNSTHØJSKOLEN Kunthøjoln Mi Thoning Chitnn, mg. t. På ut næm på udvlgt piod i unthitoin. D nly og diut i fællb væmpl-væ f piodn. Gønngd Kn gng 20/*42. Ti. :00-10:4 Stt FØR- OG EFTERFØDSELSKURSER Yog fo gvid Bigit Løvchll Ditz, xm.yoglæ Sydpoln, Pvj gng 4/*400. On. 17:00-18:30 Stt gng 4/*400. On. 17:00-18:30 Stt gng 4/*400. On. 17:00-18:30 Stt Tæning i vmt vnd fo gvid Ev Btin, jodmod Bibjgpn vmtvndbin gng 700/*70. To. 1:3-20:30 Stt gng 700/*70. To. 1:3-20:30 Stt gng 700/*70. To. 1:3-20:30 Stt gng 700/*70. To. 1:3-20:30 Stt Bby Svømning Lillibth Bjølund, intutø Bibjgpn vmtvndbin gng 800/*60. Ti. 0:30-0: Stt gng 800/*60. Ti. 10:00-10:2 Stt gng 800/*60. Ti. 10:30-10: Stt gng 800/*60. Ti. 0:30-0: Stt gng 800/*60. Ti. 10:00-10:2 Stt gng 800/*60. Ti. 10:30-10: Stt gng 60/*30. Ti. 0:30-0: Stt gng 60/*30. Ti. 10:00-10:2 Stt gng 60/*30. Ti. 10:30-10: Stt Bby Svømning fotætt Lillibth Bjølund, intutø Bibjgpn vmtvndbin gng 800/*60. Ti. 0:00-0:2 Stt gng 800/*60. Ti. 0:00-0:2 Stt gng 60/*30. Ti. 0:00-0:2 Stt KROP OG BEVÆGELSE Slvfov fo vind Jp Hin, tintutø Sydpoln, Pvj gng 40/*36. Søn. 10:00-12:00 Stt Yog fo mnn md æft Ablon Buh, yogintutø Kæftådgivningn Hu Livum gng 6/*6. Mn. 10:00-11:30 Stt Yog Ablon Buh, yogintutø Sydpoln, Pvj gng 7/*61. Ti. 17:1-18:4 Stt gng 7/*61. Ti. 1:00-20:30 Stt gng 410/*33. Ti. 17:00-18:0 Stt Hnyntgnd Yog Ablon Buh, yogintutø Otoptn Nætvd Rygcnt gng 1.22/*. On. 0:00-10:30 Stt gng 1.22/*. On. 10:4-12:1 Stt Cmill Ntttøm, yoglæ Sydpoln, Pvj gng 6/*6. To. 0:00-10:2 Stt gng 6/*6. To. 10:30-11: Stt gng 320/*260. To. 0:00-10:2 Stt gng 320/*260. To. 10:30-11: Stt Pilt inpit yog Bigit Løvchll Ditz, xm.yoglæ Sydpoln, Pvj gng 81/*660. On. 1:1-16:4 Stt Otoptn, Nætvd Rygcnt gng 1.30/*124. To. 1:30-17:30 Stt gng 1.30/*124. To. 17:4-1:4 Stt Qi gong A Schjøtz-Chitnn, intutø Sydpoln, Pvj gng 43/*3. To. 17:1-18:2 Stt Bvægl - ty - fpænding Kin Rftup Sydpoln, Pvj gng 6/*6. Ti. 13:00-14:30 Stt KREATIVE KURSER Mli og collg fo mnn md æft Libt Fjodid Pdn, billduntlæ Kæftådgivningn Hu Livum gng 6/*6. Mn. 14:00-16:4 Stt gng 2/*430. Mn. 14:00-16:4 Stt Mli og collg Libt Fjodid Pdn, billduntlæ Sct. Jøgn Sol gng 870/*70. To. 1:30-18:1 Stt gng 870/*70. To. 18:30-21:1 Stt Fvn Poi Jopi Von Hon, billduntn Sydpoln, Pvj gng 6/*6. On. 0:1-12:00 Stt Knipling Kitn Røg Hnn, nipllæ Gønngd Kn gng 610/*4. Ti. 10:00-12:4 Stt Tgnuu Jopi Von Hon, billduntn Klbyioln 8414 wnd 3/*320. Lø. 10:00-1: Søn. 10:00-1: Dt god bød Pi fo åv p. pon c. 12. fgn md undvin vd uutt. Minn Niln, læ Klbyioln wnd 2/*240. F. 17:00-20: Lø. 10:00-1: Digitlmt mulighd Finn Ritz, mtøfotogf Kildmoln gng 670/*4. Ti. 18:00-1:40 Stt gng 670/*4. Ti. 1:0-21:30 Stt Livddnd føthjælp Udgift til mtil c. 12. fgn md undvin. Jtt Knpmnn, føthjælpintutø og ygplj Gønngd Kn øndg 27/*22. Søn. 0:00-1: Bi føthjælp Udgift til mtil c. 12. fgn md undvin. Jtt Knpmnn, føthjælpintutø og ygplj Gønngd Kn øndg 20/*16. Søn. 0:00-13: Fn Tuitpog Ablon Buh, cnd.mg. Sydbyoln gng 80/*47. To. 1:00-20:0 Stt EDB KURSER EDB i o og mg 1 L Gøttup, EDB-læ Fuglbjg Ko gng 600/*48. On. 14:30-16:30 Stt Gønngd Kn gng 600/*48. On. 0:00-11:00 Stt gng 600/*48. On. 11:00-13:00 Stt gng 600/*48. On. 11:00-13:00 Stt EDB i o og mg 2 L Gøttup, EDB-læ Gønngd Kn gng 600/*48. On. 0:00-11:00 Stt MUSIK OG SANG Violin Liubov Uzdnov,violinit og muilæ Nætvd Muiol gng 1.200/*7. Mn. f l. 16:1 Stt Hmoni John Jnn, hmonilæ Sct. Jøgn Sol gng 1.000/*810. Ti. f l. 16:00 Stt Sng/lv/tvæfløjt/blofløjt Ann Bc, muilæ Klbyioln gng 1.200/*7. Ti. f l. 16:00 Stt

4 4 Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 Dign-wnd ho Kvi Ho Kvi i Nætvd h indhv Stn Nxø Ein & co. gjot udtillingn l til åbnt Hu 4. og. jnu. D giv 2 pocnt bt på b (incl. låg, bindtning og gb) i fm ny øni. Et dn øn i fdt dign i dfo i un fobholdt d få. Tilbudt gæld til 2. jnu. Foto: Jøgn Clvn Jnn Kvi Køn u hlt op fo dignt. D intoduc fm ny øni 4. og. jnu. ÅBENT HUS: Føt n ttl. I tidgudgvn fi vi fovlt Kvi Køn md t ndt ønfim. Dt undyld vi, og lå mtidig ft, t dt Kvi, d hold åbnt hu i wndn. Md fm ny øni ig Kvi fvl til dt hlt til lbotoium lignnd øn og goddg til dt vm, ntulig og modn loo. Dt hvid øn tdig fdt, mn nu i n ombintion md nd tutu, fv og mtil, om mn dt i ønin; Snow, Ic Wood, D Wood, Mil og Moch. Køn md jæl Rå mtil og tætutu, om mn nd dm f dn lol lyngltu, y nu dit ind. Dt lut md dn uponlig, old og minimliti indtning - Vo øn l fotæll nogt om hvm vi og hv jæl. Dfo åbn hyld n f d tndn vi vil mgt m til i I d åbn hyld n vi plc vo yndling ogbøg, vty, og må dign objt, om md til t fotæll nogt om hvm vi, ig Stn Nxø Ein, Kvi i Nætvd. jj Spi und og om nd i vægt Et nyt å n godt byd på fl udfoding - må mn gn vil tb ig ll b pi und. S læ n vind hjælp vi ogbøg. onunc Ny lnbog gø op md u d lov tot vægttb på ot tid, løftd pgfing og lnmd ingn lligvl lv. Bogn Nd i vægt d lå på tomm fo, t mn pi dt mn nd og hold f - b på n ny og und måd. Mng dn vil gn nd i vægt og ft jul, hvo d må ommt lidt t ul på idbnn, mng t motivd. Mn dt n væ væt. Dt vd Lon Vigg og Alln Stubb Chitnn, d bgg lini diætit, lt om. D h mmn vt fl bøg om, hvodn mn omm nd i vægt, lvom mn pi dn md, om mn nd og hold f - nu omm til fdt md bogn Nd i vægt d. - Slnmd må ldig bliv til n vidnb. Dt hndl om t tg udgngpunt i dn md, mn i fovjn lv og blot gø dn ltt. Og å hndl dt ogå om t hv nogl db til, hvodn mn ltt tæff nogl und mdvlg i hvdgn, ig Alln Stubb Chitnn I bogn find mn dfo opift på båd tunmou, boll i y, hbøf og ng. God tditionl, dn hvdgmd, om ll nd, n lid og n lv. T fodl - T f fodln vd nd i vægt d : Mn n fott pi god, dn md. Mn n øb ll ingdin, d hvo mn plj t hndl og mn tb ig - og hold vægtn, ig d to foftt. Lon Vigg næingchf og Alln Stubb Chitnn foningdiætit i Enæingnhdn, Hopitlnhdn Vt. D opift og god åd dfo i gbt ud f dn blå luft. - Vi h hjulpt igtig mng, og dn god nyhd, t d flt n opnå t vigt vægttb, hvi d vil - og hvi d få dn igtig vjldning, ig Lon Vigg. Hun lå ft, t vd t bug opiftn f bogn nd i vægt d, n d flt opnå t vægttb på mllm t hlvt og t ilo hv ug. Spi und Lon Vigg tå ogå bg bogn Spi und - n ogbog til dm, d vil tæff d und vlg. Spi und md dn igtig bog fo d pon, d øn nm, und og vlmgnd md. Dt dn md, på dn und måd. Bogn opift tg udgngpunt i tditionll dn tt og udnlnd li. D bbjdt, å d fmtå båd næingigtig og md ulini vlitt. WEEKEND Fofttn Lon Vigg og Alln Stubb Chitnn h bggundn i top om hnholdvi næingchf og foningdiætit. Bogn vt til ll, d øn t lv und og hold n optiml vægt. Unt om mn vj fo mgt, h dibt, hjt-ygdom, ll blot øn t pi und og fobygg di ygdomm, n mn få glæd f bogn opift. Bgg bøg n øb i boghndl lndt ov og på hvo mn ogå find d øvig bøg vt f Lon Vigg og Alln Stubb Chitnn mt læ opift. T mpl f hv bogudgv i pil, hvo f vin læ n bliv dn hldig vind f ntn Nd i vægt d ll Spi und vd t dltg i onuncn. dy Vind bogn nd i vægt d ll Spi und. Udfyld uponn md d igtig v, nd ind, og du md i lodtæningn. Bmæ: Kun én upon p. hutnd. Hvd hdd d to foftt? E d opift på boll i y i bogn nd i vægt d? Hviln bogn tå Lon Vigg bg? Nvn: Ad: Potn./by: Fo t dltg i onuncn, l du mæ uvtn Kogbøg. Kuponn nd ll flv på Nætvd-Bldt, Ringtdgd 11, 4700 Nætvd, å vi h dn nt 8. jnu l.. D dgng til vo pot på 1.l hv dg l. 6-20, dog wnd un l. -1. Vindnvnn offntliggø i Nætvd-Bldt Go Wnd 11. jnu. Gvint hnt på vin mod fovining f ygiingbvi nt 24. jnu l KLIP UD OG DELTAG

5 Fnm Nætvdvj Holmgd Tlf Slgt Åbningtid Bg / Buti: Mndg-ondg.00 / To-fdg 7.30 / Lødg 7.30 / Søndg 7.30 / Glumø Øtgd Glumø Tlf Åbningtid: Mndg-øndg TILBUDENE GÆLDER FREDAG 3. JAN.-LØRDAG 4. JAN.-SØNDAG. JAN. Ht vinmåød 8-12% 3 g Hlt vildt! Rotbf Af indlå Hlt vildt! 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 SØNDAG /1 DANSK S VINEK Ø D Ovnl Svinm C. 4 g Md væ udn bn 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 Vin Emld Hlt vildt! Mx. 18 fl p. und p. dg - dft nomlpi 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 SØNDAG /1 DANSK 3 g 7 Kg-pi 26,6 Suptilbud Jumill Mdx Hlt vildt! Mx. 18 fl p. und p. dg - dft nomlpi 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 SØNDAG /1 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 SØNDAG /1 3-DAGES 6 TILBUD Kg-pi 87,43 FREDAG 3/1 SØNDAG /1 Suptilbud SØNDAG /1 Suptilbud S VINEK Ø D C. 4 g 14 Kg-pi 37,2 6 fl Sp 14,70 4 t. Winchnitzl C. 800 g 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 DANSK K A LVEK Ø D Hlt vildt! 800 g Sp 131,70 DANSK O KSEKØ D 6 fl pnt Tyndtgfilt ll Culotttg 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 SØNDAG /1 3-DAGES TILBUD FREDAG 3/1 LØRDAG 4/1 SØNDAG /1 P. 1/2 g 34 Kg-pi 6,0 Supmøt Kffhut Spcil400 g ll Mild No. 3 og No. Mx. 12 po f hv, Hlt vildt! PARTIVARE P. 1/2 g 34 Kg-pi 6,0 Kvlittød p. und p. dg - dft nomlpi Fit vlg dg tilbud Tilbudn gæld f fdg 3. jnu til og md øndg. jnu og å læng lg hv, hvo intt ndt nføt. D tg fobhold fo tyfjl og udolgt v. Bmæ! Enlt tilbud n gæld pcifi dg.

6 6 Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 Out in th Noth vd Vill Gllin MUSIK Ann Søgn md bndt, om btå f guititn Rmu Søgn, (Ann bo), tommlg Cp Aggholm Pdn - bgg f Hlv-omådt, Md Hjoth Sønn på b, og Hln Buchhv Lind på violin. D pilld ngn Klippfødd. Foto: Chlott Thyn Dn gml Hlv-pig, 24-åig Ann Søgn, md i dt muil pojt Out in th Noth, hvo nodi untn pill d oiginl-mui uti ud i ntun. Dt l væ t td, om btyd nogt fo muin. Ann Søgn vlgt Vill Gllin. Dgny-Klubbn i Nætvd Dgny-Klubbn pænt: Rjpogmmt 2014 Så Dgny-Klubbn jpogm l, og vi håb, t I vil yn godt om dt. Kontot åbnt hv ondg f 8. jn 2014, hvo I vlomn til hnt pogmmt. Dt n ogå hnt på bibliotn og ho Futu. I pogmmt tå ll lvnt oplyning. På gnyn i Rjudvlgt Tu 1 Kuntmut ARoS - P d dux Royl Mndg dn 10. fbu Pi: K. 6,- Tilmlding og btling nt ondg 1. jnu. Tu 2 Muicln Evit på Dt Ny Tt Søndg dn 16. mt Pi: K. 7,- Tilmlding og btling nt ondg. fbu. Tu 3 Dn Blå Plnt Todg dn 3. pil Pi: K. 4,- Tilmlding og btling nt ondg 1. fbu. Dgny lubbn Tu 4 Påtu til Rügn ( dg) Ondg dn pil P. pon i db.væ.: 4.10,- Tilmlding og btling nt ondg 1. fbu. Tu Åltogådn Ondg dn 14. mj l , Pi: K. 200,- Tilmlding og btling nt ondg. pil. Tu 6 Sndumgåd på Fyn Todg dn 22. mj Pi: K. 60,- Tilmlding og btling nt ondg 16. pil. Tilmlding og btling TRÆFFESTEDET Riddgd 16, 1. l, 4700 Nætvd Tu 7 Foåtu til Kudhut Tidg dn 3. juni Pi: K. 260,- Tilmlding og btling nt ondg 23. pil. Tu 8 Sommtu til Blin i Poln ( dg) Søndg dn juni P. pon i db.væ.: 3.40,- Tilmlding og btling nt ondg 23. pil. Tu Mibo og Knup Todg dn 3. juli Pi: K. 00,- Tilmlding og btling nt ondg 21. mj. Tu 10 Sovtu til Spovjmut Sjoldnæholm Tidg dn 22. juli Pi: K. 340,- Tilmlding og btling nt ondg 11. juni. Tu 11 GoCnt Møn Klint Mndg dn 4. ugut Pi: K. 47,- Tilmlding og btling nt ondg 2. juli. Tu 12 Ciuvyn Mndg dn 18. ugut Pi: K. 8,- Tilmlding og btling nt ondg. juli. Tu 13 Rhodo (8 dg) Lødg dn ptmb P. pon i db.væ: 6.4,- (All incluiv!) Tilmlding og btling nt ondg. mt. Tu 14 Åltu 1 Mndg dn 22. ptmb Pi: 430,- Tilmlding og btling nt ondg 13. ugut. Svømningn tt fdg i ug 1 og lubbn i ug 2. Tlf Hv ondg l f 8. jnu novmb Nætvd ældt ældlub! Tu 1 Åltu 2 Todg dn 2. ptmb Pi: 430,- Tilmlding og btling nt ondg 20. ugut. Tu 16 Løvfldtu Mndg dn 13. otob Pi: K. 2,- Tilmlding og btling nt ondg 3. pt. Tu 17 Motn And Søndg dn 2. novmb l Pi: K. 260,- Tilmlding og btling nt ondg 24. pt. Tu 18 Jultu til Blin (3 dg) Mndg dn dc. P. pon i db.væ: 2.310,- Tilmlding og btling nt ondg 8. otob. Tu 1 Jultu til Tivoli Tidg dn. dcmb Pi: K. 310,- Tilmlding og btling nt ondg 2. otob. Udnfo ontotid: Conni F Bnt Øtgåd Af Chlott Thyn I DET FRI: Hl dn fomiddg i dcmb v dt møt og gnd, mn ot fø indpilningn ull til t bgynd, på dn lill bo vd Vill Gllin, bød oln fm. Muin tod flot fm md d intumnt, og dt vid nætn om om, t d høt til dé, ntop på dn lill bo vd øn. Og å lød mui og ng b ønt ntop dé, md ænd og gæ i bggundn. Ann Søgn dn føt nodi untn, d blvt filmt til pojtt Out in th Noth, og hun vlgt t dt ull fogå vd Vill Gllin, d hun h væt d mgt gnnm hnd opvæt, og yn dt t hlt æligt td. Mng mind - Dt jovt t omm tilbg htil, jg h mng mind hf, fotæll Ann gld og igg op mod Vill Gllin. Ann Søgn opvot i Hlv og h i mng å gåt på muioln, om i piod h væt hnd ndt hjm, om hun lv udty dt. Ogå hnd bo Rmu og tommlg Cp Aggholm Pdn h låt d fold på muioln i Hlv. D Ann gi i 7. l vndt hun i øvigt ngmntt Young St, om mng it n hu, dt fogi på Tovt i Hlv. Sn gi hun på Hlv Gymnium, og dft t hlvt å på ytmi højol i Vig. Hun bo nu i Købnhvn, hvo hun h gåt på Copnhgn Sing/Songwit Acdmy. I Købnhvn h hun og bndt pillt undt oming på cfén og h ogå væt opvmning fo nd gupp. Sng om hvdgn Ann Søgn ng hndl mgt om Nodn, og å hun mgt inpit f ntu og åtidn, og f hvo læt dt, nå lyt omm om foåt. Og å hndl hnd ng om hvdg og vjt. Nomlt pill Ann lv, og hun iv og ompon ogå in num vd lvt. På læng igt dømm hun om t udgiv in mui. Mn dt i muin hun øn t gø fuldtidi indnfo: - Jg vil gn bv dn lgnd tilgng til mui. Muin fo mig t putum, og jg vil gn pill og yng f lyt, jg vil i væ tvungt til dt, fotæll Ann Søgn. Dfo læ hun nu på Læminit, t f fgn dog mui. Mn n og hø Ann Søgn Bnd vido på nttt. Blndt ndt på Youtub. Vidon f Vill Gllin fovnt t omm på nttt i løbt f fbu.

7 JYhV\ =jh` h³cyv\h WZci YZc *# _VcjVg,% HVg d i^ Ac d[z _ Xj_[d ] i[ Wbb[ Z[ ]Z[ j_bxz ^lh Z Wd ifwh[ f j_b -& # Z \ h ]i cwh[z[ji X[Zij[ j_bxz c[z (!( hi ]WhWdj_ ^ i \ V h Y j g Z i c K^ g Z h ^ g Z V V g i j.< H Ac _dz ] ^ h d³hc[h[ c [ijhw (!( hi ]WhWdj_ DK 3. 6./1400 o/m g 8, E K F W in m / BEDST TIL m.g/ 1400 o 7, Bndt v 4 7 F.N PRISEN min W /m o 0 v 0 4 g 1 /.. b g m 4 8 2, Blo WAS 323 in m / m o 0 0 PRIS NU KUN 6 4.7g./1 Boch v, 8 Sp E IW 8 2.,min v lyovn.it o y p d / 3 n In 300,io t u. SIK 01, Ind Whilpool ADPu 6331 opvmin u f m o.t. d g n 4 Eltoni tyt md 6th SENSE. pogmm/ 8 3, B C D 821.F B 6 PRIS NU KUN. t 4 tmptu. Ududt tt. Lydnivu 48 db. ø t n + A d. n l o i Jutb øvt uv. Engil AAA..g t d n n 3 B 2.,70AT, E. Få i utfi tål. C O G. t ø t n Fø pi. 4.8,-/Sp d n. o g. 8, Cndy 6 8 Znui ZWH 7140P vmin B.Z 4 NU KUN KR. 2.,Kpcitt 7 g o/min. Fuldltoni, ntøt. A d n o l o o.b p d l 8 LCD diply. Ududt tt/tid fovlg. hi 4 2, W 1 44.Enl btjning. Engi l A++. ADPU 633 m v p o l Fø pi. 6.4,-/Sp. 3.00,2.Whilpoo, 48db 2.0 E 0 4 U M S NU KUN KR. 2.,m. 47db 11., Boch opv Sp F S 1 E. m v p o 2.27,Elctolux lt. 0 1,.0 1 S K S b l / 87 lt. fy l ø Scncool ø. t l PRIS NU KUN , F K y f / l SPAR ø 34.3.,Gm 0, 20 lt..6 6 M N K y 70% øl/f 16.Blombg. 1 2 t y, nofo.pris NU KUN øl/68 lt. f nc il. 4 t l 1 U øvug 2.3,.Eltolux t c.p o 2 g 1 E g øvu Elctolux t - 0% Big Bg Vtfot CW 37 øl-vlb g u v ø t g Stot øl-vlb 34.lt. in l il t Simn d u % 0 o v glhyld & 2 gøntguff. i n gov in n. g l 7gVcYi I> +)G \Vh`ZgVb^h` ^cyj`i^dchvyz Vntilt ølytm. Pft uld y il b t d d in u l Al o v i fodling Automti fimning og :Z`igdc^h` Ì c\zgidjx]wzi_zc^c\# d l ogp g tmptutying. Engil A+. ) ^cyj`i^dch `d\z[zizg# :Z`igdc^h` b^cji jg b$v`jhi^h` in n g v y b t d olg d u HxBxD 18x,x60 cm d All in o VVgb# &% h^``zg]zyh[jc`i^dczg# m ld o fobh Eg^h [ g `g#,#..*!"$hvg *+%%!" NU KUN KR. 2.3, Jg invit til t igtigt udlg Vnlig hiln P Agtd, indhv En ntl. D tg gænt lt v i b Fø pi. 6.,-/Sp NU KUN KR. 3.,- :Z`igd\ + " ),%% C²hiZY " I[# **,( *,,, C²hiZY HidgXZciZg " ),%% C²hiZY " I[# **,( %% '*

8 8 Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 Min fd oplvl Fo lidt motion og fo mgt md ændd mig f n lill plj til n lill pop, d æmpd md m nd ovvægt. Fy, fd og fædig tod d i pndn på mig, mn t ot til tæningcntt vndt ndtun. Jp Hllgn Jounlit på Nætvd-Bldt 42 å, fi bøn og filt. OPTUR: Gnnm 10 å gi dt lngomt, mn nætn ontnt, dn fot vj md min vægt, og dt gv mig lngomt n to udfoding. Bogtvlig tlt. Jg udvild mig f n lill plj til n lill pop. Som dng, tng og i 20 n fi jg m f motion gnnm blndt ndt fodbold og bdminton. Dt ndt dog bt i lutningn f 10 n, hvo n obåndd i n imp i Gdtup vd Roild tt n topp fo fodboldin. F dn dg ttd t nyt, lngt pitl i mit liv, hvo jg på min gn op fo føt gng blv onfontt md ovvægt. Sot på hvidt Dn føt dg i dt ny åtuind tod bdvægtn på 71,0 ilo, om Mdlmboom ft nytå TRÆNING: Dt lmindlig ndt, t tæningcnt ov hl lndt hvt å oplv t tot yind i jnu og fbu, mn dt ogå ligå ndt, t mng hutigt fld f ign. Dt n Judit Bodl ni gnndnd til. Hun dglig ld i Fitn Wold fdling på Dni i Nætvd, hvo Dnm tøt fitnæd ogå h n fdling på Gønvj. - Vi oplv hvt å t boom lig ft nytå. Nogn h må pit lig lovlig mgt i juln og vil gn mid d t ilo, mn dt fo nd hndl om t omm i bd fom, fotæll Judit Bodl. På dn måd nyd lndt tæningcnt godt f d mng nytåfoæt, d pnd fo n von mnd md n højd på 171 cntimt. Til gngæld pd vægt og højd ndld dåligt mmn 10 å n. Bgænt motion og (fo) mgt md hvd t in po - ll tt ilo. Jg hvd f ftåt 2006 og d ftfølgnd np t å bugt nætn l min fitid på n bog om Nætvd fodboldhitoi. Md d mng tim bg ivbodt hvd jg n god undyldning fo i t motion. Konvnn v l. 16,7 ilo m ul v d ommt på oppn, d vægtn toppd md 87,7 ilo i ommn 2010, hvo jg dltog i Rgion Sjællnd to bfolningundøgl, om ot på hvidt ointd mig om, t jg v lt ovvægtig. Løftt pgfing Jg fi mtidig t vid, t jg i v å lngt f dn gæn, om mdføt øgt iio fo, t oppn unn få d f d mng t ilo. I d 10 å hvd jg gjot nlt hlvhjtd - og oft milyd - foøg på b t hold vægtn i o. Mn dn løftd pgfing på yghut og n i pfoholdt ændd billdt. Nu ull dn vægt én gng fo ll nd på t fonuftig nivu. Dt v d mng, god gund til, og d god undyldning lingd m og m hult. Eft t tot tilløb tog jg mig mmn - og tyvttd i dcmb 2010 t nytåfoæt vd t topp op i Fitn Wold på Dni Ægtbt øg dvæ, mn dt gjod d ovflødig ilo hldigvi ogå. Dgn ft min 40-å fødldg flyttd min -on. Hvm gd 40, fd og fædig...? Mng nytåfoæt hndl om vægttb og m motion. Dt nyd tæningcntn godt f, lvom n dl hutigt fld f ign. giv lidt t tængl i tæningcntn. Få n tæningm - Slvom intntionn god no, n dt væ væt t bv gjtn, og nå vi omm fm til mt, plj np hlvdln f d ny t væ væ ign, vud Judit Bodl. Chncn fo t tilhø dn gupp, om fomå t hold ft i nytåfoættt lt tøt, hvi mn lli ig md n tæningm. - D lvfølglig mng, d fotæ t tæn lv, mn dt giv ltå n vi fopligtl, hvi d tå én i tæningcntt og vnt på dig, påpg Judit Bodl og fotætt: - Dmd føl mng, dt Sådn unn dt nmt gå, mn md hjælp f min foæld og god plnlægning fomåd jg t hold ft i min tæning i n ll pt hvdg om lnf md op til fi bøn i ldn 3-10 å. Mvn ympt Nøglodt pioiting. Og min tæning h høj pioitt. Slvom to do-litn dhjmm n væ lng, og d un én pon til t l d flt opgv, topp jg to-t gng om ugn op i tæningcntt. Og jg nyd dt. Iæ nå jg ft n vlovtåt tæning tå und bun og n ontt, t Judit Bodl, Fitn Wold ld på Dni, ogå otvjld. væ t dopp tæningn, om mn må ll lt n bliv fitt f, hvi mn føt h fåt t ig i ofn. D dog ingn fcitlit fo, hvd d igtigt og fot. Dt hndl - tæningm ll j - om t find ud f, hvodn mn bdt bv motivtionn. Mng gø ogå bug f fl f d i lt 2 hold, d tå på ugplnn ho Fitn Wold på Dni. - Sl mn vilig hv nogt ud f in tæning, nbfl vi t tæn t gng om ugn. Mn mind n lvfølglig ogå gø dt. Lidt tæning lvfølglig bd nd lt ingn tæning, ftlå Judit Bodl. Hun godt l ov, t dt fo nogl - iæ mgt ovvægtig - n væ igtig væt t tg ig mod til t hnvnd ig i t tæningcnt. - Mng gå og h t billd f, hvodn d ud i t tæningcnt, mn d flt giv udty fo, t d t t væ, nå d føt h væt mvn ympt, og mulmn på ovmn h vundt mpn mod ovflødigt fdt. Dt h ogå væt n to fonøjl t oplv onvnn på bælt og bu. I to omgng h jg - md glæd - lvt t t hul i bæltt, og jg h md glæd ogå t d bu, d pludlig i læng pd til mig. Vægtn ligg i dg mllm 74 og 7 ilo. Jg åld blvt 13 ilo ltt, mn ndnu m fdt fovundt, d tytæningn lvfølglig h mdføt øgt mulm. M vil dog hv m. D bolut fott pld til fobding. Til foåt h jg pln om, t jg t h t p gng. Fo n dl hndl dt om, t d lig l omm ov bin. Fitn Wold h oming mdlmm i fdlingn på Gønvj, mn d nætn dobblt gitt i Dni-fdlingn, hvo t bli undt i tæningloln hutigt flø, t d blndt mdlmmn båd mænd og vind i ll ldgupp og vægtl. Stø jungl - Vi foøg t hjælp ll godt i gng, og vi n tilbyd t lv båd t æddyt tæningpogm og otpln, fotæll Judit Bodl. p gng om ugn vil løb d oming fi ilomt hjm f bjd og cyl nogt m. Af Jp Hllgn Foto: Jn Jnn Hun - ligom ouchf Mi Bm - ogå otvjld og vd lt om, t mn ogå l tæn ov, hvd mn pi og di fo t få dt bdt mulig udbytt f in tæningindt. - Dt mgt individult, og dfo n mn i lv n otpln, d gæld fo ll. Vi follig og h follig mål md tæningn, fol Judit Bodl. - Dt n, undtg hun, tit væ n tø jungl t find undt i. Mn mn gå lvfølglig i glt i byn, hvi mn pi goft og gønt. Og gnlt øg fo t pi vit. Tæn billigt md n vn TILTAG:: Dt ltt t hold ft i tæningn, hvi mn tæn mmn md n ndn, og md t nyt tiltg gø Fitn Wold dt ndnu m tttivt, t to n tæn mmn. Md FW Buddy n mn fo blot 100 on om måndn tæn mmn md n pon, d h odinæt mdlmb i fitnædn, om fm til 1. jnu i øvigt tilbyd opttl til hlv pi. Dt æv un tj-in n hlv tim fø ll ft tæningmn, om n væ lt lig f n vn, tudimmt, æt, ollg, øn ll dtt. jhl

9 Jnu tilbud! Tæn hl jnu månd fo un 1,- + opttl Vælg mllm 2 vlgfi gv. - - *Tilbuddt gæld til og md 18. jnu 2014 og gæld un fo PBS mdlmb 18,- mdl. å læng lg hv. **Opttl 1,- - - Indmlding: Mndg & Todg l. 18:00 20:00 ÅBENT KØKKEN 4. OG. JANUAR KL % RABAT PÅ NYE KØKKENSERIER * DARK WOOD & MOCHA 17.04,- ** ,- Vi mn, t dn dign i l væ å dyt, t dt un fobholdt d få. Dt nmlig i fo jov, nå vi ig t ll h t til t fdt øn. Kig ind til Åbnt Køn ho Kvi d. 4. og. jnu 2014 og vo ny øni, om du ntop nu n p 2% på. Kvi Nætvd: Muvj 1, Nætvd, tlf * Tilbuddt gæld b (incl. låg, bindtning og gb) i in Moch, Mil, Snow, D Wood og Ic Wood. Bodpld, v, mtu, hvidv, mling, monting og lving i omfttt f tilbuddt. Tilbuddt gæld til og md og n i ombin md nd tilbud. ** Vjl. udlgpi fo b, ol og bodpld. El. v, mtu, hvidv og blyning.

10 Hovdpono Kmppono v Tm FOG Nætvd Høholm 7 Ondg 8. jnu 2014 l i Nætvd Hlln Døn åbn l Eluiv Ptn Ptig Ptn Sup Ptn ChmpionhipClub Advodn Adgh Gl AV-Hut Bd. Dhl Dn Goup Alm Syd Dn Spciltnpot DiB D&M Dign Dit Advot Elgd Ptn Ehvvdmi Sjællnd Ehvv Avin Fvmn Gulv H. Niln & Søn Høm Int Jp Auto JKS Vi & Rutting Jy Bn KPMG KDign Lol Foiing Mæ Nætvd Nov IT Nætvd Flicnt Nætvd Gulv Nætvd Vinhndl +Ru Poinfo Rviion Vdtdt Rugvængt Smøbød Schibl El & Siing Shpoint Popl Spn Sjællnd Sydbn Sydjællnd Autoud Svic Sydjællnd Låvic TDC Ehvvcnt Wnnich VVS og Klo Wolff v/ Jp Wolff Ølv Adup VVS Concpt Bil Dn Bn Emil Hnn & Søn Engltd Ptn Rviionfim Ehvvmægl Nætvd Fi Bil Fich Rlm Gitt S GO Tnpot Goumndn GSV H&N Guppn Hom Howdn ImCtiv Jnbngd Fyiotpi JH Byg og Anlæg JP Txtilty Kbæ Vognmndfotning Kioptohut Ki Rl Ett Kto Lndmålgådn LH Supbt Øtgd Lindly Ml Oln Minvnt MBM Poduction Mding MJ Entpi Nil Ptn Automobil Nod Nodi Film NPC Ty Nydit Nætvd Bldt Nætvd Bowlingcnt Nætvd Thmoud Octopu Engi Ongo Ppildn Pnionhut Pofilbutin PwC Rmbøll Rvn Rngøing Rldit Dnm Rviion Cntt Ruddl Muntpi Ruti Scl Cntt Splding Spot Dict Tlno Tivl & Vlvæ Tyg Vognmnd Motn Jpn Dinitol Ejn Hl Eltogådn Elmodn Ehvvbudt.d Euop F Filtnbog El Flx-Fom Stolhut FOA Fog Tælt & Byggcnt Fobg Byg Fi Bi Shop Gnt Glmt Sønn Good Hlth Poduct Gyldn Mdi H. C. Jnn Hin Chitinn Tømfim H.F. Niln Nætvd HRJ Svic Id Møbl Nætvd Jut Pint Jøn Johnn Jø Bil KN Byg & Anlægvic Kontoptig Købtædn Foiing Mycon Mit Nætvd Motn Hnn Automobil Mumt Jp Jpn Nil Jul Pdn Nyøbing Inm Nætvd City Foning Nætvd Hlln Nætvd Hvidv Svic Nætvd Silt Nætvd Spot & Enttinmnt Pingl Cyl Rl Rgnb Rpo Rviion Nætvd Rvbæ Rviion Ring Bil Ropox Snobi Svicdiviion Sjællnd Sndinvi VVS SOS Vi Spcilbutin Sttoil Ejby Syngi Tu Guppn Vi Kn IT Wi Ploug ApS Gøn Engi Whit Aitt ZBC PluClubbn AV-Concpt Blnc in Buin Bng, Boon & Fogtdl Biholm Bnt Rmun Autodl Bigit Dn Blu Con Wbbuu Bndt Auto Bd. Hnn Entpi Cfx Vodingbog Ct Gønt Clic TFN Ehvvlub Abn Advotfimt Ol Mdn All Stll Abjdn Lndbn A til B Svic Boch Bygm C Aittn CC Bun Entpi Clu Silt & Rlm Dnbolig Dn Ponlig Gv

11 Udlg - pi d mm bundn! Søndgåbnt. jnu l ntvdcity.d

12 Udlg HELT VILDT SPAR 0% 80% F øndg d.. jnu l vi læ vind på UDSALG 0% på ll v Wbhop: mthoni.d/nnigh Ringtdgd Nætvd Tlf D vnt t udlg md m f pændnd v ho Dmbog Inm på Dni. Blndt udvlgt Jmi Oliv Ct Aluminium Induction i md hældtud. Sin n bug til ll vmild og d n vælg mllm 2 lit oll, 4,8 lit gyd ll 24 cm utépnd - ll md låg. Ell n gillpnd 28x24 cntimt og tgpnd i 20, 24, 26, 28 og 30 cntimt. Fø: Vjl. op til 2, on, nu: Fit vlg 2, on. Anytim Bøg Oln i Tovtæd h tilbud på udgåd modll i Sgn Rflction ing. Fø: F 8 on, nu: 0 pocnt bt. Dudn d udlg på udvlgt billtl ogå md 0 pocnt bt. Søndg. jnu l % på udvlgt billtl Udlgt ho Anni Kgh i Ringtdgd yd i gng md 0 pocnt bt på ll v og op til 80 pocnt på udvlgt v. H n vt i ninpl md n ølvfvt ti i yggn f Soulmt. Fø: on, nu: 4,0. Und vtn - n ot jot md flott dtlj f Euti. Fø: 4 on, nu: 24,0 on. Bøg Oln U Smy Opti Tovtæd -7, 4700 Nætvd Tlf

13 UDSALG SØNDAGSÅBENT DEN. JANUAR 2014 KL Tilbuddn på dnn id gæld un Dmbog, Dni 36, Nætvd Dmptygbæt 110x30cm i fin vlitt mdtinlø højdindtilling. Vjl., NU KUN 2 Supgli Auto-off Dmpjn Ultgli Diffuion tygål. Vibl dmp 0-3 g/min. Dmpud 120 g/min. Auto-off funtion. Lodt dmp. Slvn 2 funtion. Vndtn 270 ml wtt. FV448E0. NU KUN Pdlpnd 3 lt hvid. Vjl. 16, NU KUN lt hvid. Vjl. 26, NU KUN lt hvid. Vjl. 2, NU KUN 1 Loo Thmo Kffmin md 2 tmond 1 lt - 8 op md udvndig vndtndmål. Byggtmptu på 3. 0 wtt. Sølv/ot. Vjl. 6, NU KUN 4 Blnd FIRST KITCHEN 1, lt md glnd. 2 htighd. 00 wtt. 6 niv i utfit tål. Idl til t nu itning og bolch NU KUN 2 Stvblnd MR320 PASTA md htilbhø mt målbæg. 40 wtt. NU KUN 1 Ct Aluminium Induction i md hældtud Til ll vmild - ogå indution. Vælg mllm 2 lt oll, 4,8 lt gyd ll 24 cm utépnd, ll md låg ll gillpnd 28x24 cm ll 20, 24, 26, 28 ll 30 cm tgpnd. 2 Vjl. op til 2, NU FRIT VALG KUN ELECTRIC Foodpoco oco 7-i-1mmin Multifuntionmin på 400 wtt, d n blnd, h, nitt og lv djlig juic. NU KUN 2 XO i Hådfø pofionl øni i utfit tål og luminium m/u Slip-Lt blægning, d giv n pft vmfodling i bundn og op lng idn og md miv gb i tøbt utfit tål. Kn nvnd på ll vmild. Tål minopv. Vælg mllm: 24 cm tgpnd m/u blægning, 32 cm utwo, 2, ll 4,1 lt utégyd. NU FRIT VALG KUN1 ELECTRIC Rdb Vælg ml. ptl, vingptl, opø, hul ll gyd lill/to. NU FRIT VALG 2 Bgænt ntl Låg Stæt ndt f..: Låg 20 cm NU KUN 7 Gllåg 20 cm NU KUN Hældlåg 24 cm NU KUN 14 Micoovn md gill 20 lt ltoni md gill. Bøniing NU KUN4 DAMBORG ISENKRAM Dni 36 - Nætvd - Tlf Søndg. jnu l El-dl Sot AquContol Mtl Finih. 1,6 lt. m/jult vmlgm 1 og udtgligt nti-l filt wtt. FLF244. NU KUN ÅBNINGSTIDER Mn.-to Fdg Lødg PROJEKT RYGESTOP Luxu E-cigt 1100 mh. Sæt md 2 cigtt, opld til 230 V + USB og tui. NU KUN 1 ELECTRIC Fobhold fo tyfjl og udolgt v.

14 Udlg Gitt S i Rmhd byd vlommn til t bg f t udlg på mng mæ md bpl på op til 70 pocnt på fotd billtl. HUSK SØNDAGSÅBENT DEN. JANUAR KL Udlg ho Expt i Ringtdgd. Blndt udvlgt fl vlittv, om t Ymh - godt tunlæg - md dio, fotæ og cd-fpill. Fø: 4.8 on, nu: 3.8 on. - 0 % Axltov U D S A L G Nætvd Tlf Ho Solo på Axltov d 0 pocnt på ll v mæt md gult. På billdt n mt Mc Lug ti md tigpint, d få i t fvombintion. Fø: 400 on, nu: 100 on. U D S A L G Sp op til 70% Rmhd 1 Nætvd Tlf

15 UDSALG JANUAR...og god tilbud! SPAR 300,- SPAR 00,- Fø 00,- Nu 600,- SPAR 00,- Fø 1.000,- Nu 00,- SPAR 400,- f øndg. jnu l SPAR 1% 30% 10% 20% 2% 3% PÅ CYKLER Fø 1.400,- Nu 00,- Fø 1.000,- Nu 600,- SPAR 400,- SPAR 400,- Fø 1.200,- Nu 800,- Fø 800,- Nu 400,- SPAR 400,- SPAR 30,- Fø 800,- Nu 400,- Fø 700,- Nu 30,- F..; TREK ZEKTOR ONE i hvid/gøn md Shimno 7 g og ullbm SPAR 00,- Fø 1.00,- Nu 1.000,- SPAR 300,- Fø 00,- Nu 600,- Fø.,- UDSALGSPRIS 3..- SPAR D m f udty og blædning Kom ind og gø t up! Vi n lv cyl f d bdt lvndø i bnchn Tovtæd 4, Nætvd, tlf Sct. Jøgn P 8, Nætvd, tlf Nætvd Sto-Cnt, Nætvd, tlf Ringtdgd 4700 Nætvd Tlfon S m på

16 Udlg D mng mæ md på udlg ho Pofil Opti i Tovtæd. D blndt ndt Øgn, Blling, Py Elli og Mx M. D giv f 27. dcmb til. jnu 70 pocnt bt på ll billtl og hft på udvlgt billtl giv d 70 pocnt f 6. jnu til 1. fbu. UDSALG 2. JANUAR En flot ngoti f Bum und Pfdgtn fundt ho Gitt E i Ringtdgd. Dn få i puddfvt og obt om på billdt. Sp 40 pocnt. RINGSTEDGADE 2 - NÆSTVED - TLF UDSALG vo udlg lt ndt nd gml tl Ponvægt i gl 6 mm glpld. Nultill og lu utomti. Op til 10 g md 100 gm ntvll. Fø 1, NU: Tilbuddt gæld vd øb f omplt bill f 27. dc til. jn og n i ombin md nd tilbud og btt. SPAR 100,00 70% på ll tl Rdvd Royl gyd md låg Rutfit tål. Tål ovn op til 180'C og minopv. Til ll vmild Fl modll NU:34 F. 4 lit Fø 64, SPAR 300,00 i n hl ug få du 70% bt på ll tl inl. d nyt modll f d mt luiv mæ om fx Gucci, Ry-Bn, Hugo Bo, MxM og Pol. dét ægt udlg! Tovtæd 6 B Nætvd Byn bdt vic - 30 dg byttt - Gti P i gådn RØNNE OPTIK HJULTORVET NÆSTVED TLF TORVESTRÆDE 4700 NÆSTVED TLF

17 w UDSALG HOS FREM RADIO, RINGSTEDGADE, NÆSTVED Hu Stof lu fo dt nlog ignl i Jnu Vi vjld dig, lv og opætt dit ny TV ,- SPAR 100, ,- TILBUD 3 4.,- TILBUD 40.4,- TILBUD ,- TILBUD PHILIPS 40PFL3008T LED T2 A 40 Full HD LED DVB-T2/C Optgfuntion 100 Hz PMR 2xHDMI Engimæ A PHILIPS 3PFL4208 LED TV 3 Full HD LED DVB-T2/C Smt-tv md Dul Co Poco 200 Hz PMP Indbyggt WiFi Engimæ A+ PHILIPS 32PFL408T12 32 LED TV Aluminium dign Syp funtion Smt TV - til bl.. filmlj DLNA 200 Hz 0.4,- SPAR 00, ,- SPAR 6.111,- 13.,- TILBUD ,- TILBUD PHILIPS 0PFL3008T LED T2 A 0 Full HD LED DVB-T2/C Optgfuntion 100 Hz PMR 2xHDMI Engimæ A DANTAX D100 DAB+ Adpto DAB+ dio tun/dpto Blc LCD Diply Aluminium font pnl Tillutt nlæg udn DAB fo t få DAB * Lving 8,- BOSE V-2 Rdio tun - AM/FM - Digitl HDMI to HDMI cling Anlog to HDMI up convion LCD diply 44,- SPAR 40,- 12.,- SPAR 8.00,- Smung UEF700 Dobblt optgfuntion Stmm- og bvæglontol Smt TV Micodimming Qud Co Poco DVB-T2/DVB-S2 H2 800 Hz Fø 2.3,- Fø 2.6,- Ymh CD Afpill CD-S300 Ymh Rciv R/S300 Sæt 3.8,- SPAR 10,- PHILIPS 46PFL8008S12 LED 46 Full HD LED DVB-T2/C/S2 Optgfuntion H2 Smt-tv Dul Co Poco Micodimming 1400 Hz SA SAXO 30 Kun 13 cm bd. Dn ln Sxo 30 modl find lt n pld i tun t godt muinlæg ll P. t. 1.8,- SPAR 200,- SA SAXO 10 Kftfuld og lgnt. Kn bug til muinlæg og om font- cnt ll biogfn. 2 modll f bug ntn lodt ll vndt. SA SAXO 1 Lill og ovnd god. Dn b 2 ovt ov dn to lyd. P. t. 1.3,- SPAR 200,- P. t. 84,- SPAR 10,-

18 Udlg Fundt ho Bng & Olufn i Ringtdgd t Boviion 11 TV, d fø i båd 40, 47 og. Fø: F 47. on og vd flving f it gml tv - unt modl - få mn on i bt. Altå pin nu: 37. on. Li Bøgbld f Pofil Opti - Rønn Opti på Hjultov tg gn fl bill på fo t vi, d udlg. F 27. dcmb til. jnu d 70 pocnt på ll billtl i butin og hft indtil 1. fbu d 70 pocnt på udvlgt billtl. Joh. Clun på Hjultov lå døn op til udlg. D n p op til 30, 40 og 0 pocnt på ll v. D blndt ndt fott ovtøj, hvo d giv 0 pocnt bt. H n dynf f Windfild - pi. Fø: on, nu: 4,0 on. Vlommn til nyt Citymdlm Cityfoningn byd vlommn til Alt Godt Vind 1 t. gvot. til Alt Godt. Vædi 200. Sæt yd vd dt igtig v og flv uponn ho Alt Godt nt 1 månd ft udgivldton på dnn vi. Kn du øb foi g ho Alt Godt? J Nj æt yd vd dt igtig v Nvn: Ad: Potn. / By Alt Godt Kitæd Nætvd Mød ogå Alt Godt på Fcboo. Åbningtid: Mndg todg l Fdg: Kl Lødg: Kl. 14 Indhvn f Alt Godt h idn 2007 væt Mi Pot Jobn, om uddnnt o. Tod ontnt udviling, idn butin tt i 17, hold Mi ft i målætningn om, t butin otimnt ltid l hv n vlitt, d lv op til undn fovntning. D mng f podutn impot dit f poducnt i udlndt, n mn ho Alt Godt tilbyd vlitt til onuncdygtig pi. Blndt Alt Godt mng pcilitt, find du læ tp-ntning, f.. Tp box to go ll pændnd ntning til tø lb. Mn ogå Mi lun ndwich md individult fyld mgt populæ Ogå fo dig, d hutigt l unn få nogt læt, undt og hndy md på vjn. Gv til nhv ljlighd Alt Godt n ogå dt md t find d podut, d gø n gv- ll picnicuv til nogt gn æligt vd nhv ljlighd. I butin n du find t tot udvlg f pcill ot, chcuti, ntipto, Vlhon choold, foi g tc. Tøv i md t igg fobi og ld dig inpi f båd Mi og butin uni udvlg. Evt. -mil Tlf.: Vindn få dit bd og offntliggø på ntvdcity.d

19 Kæmp UDSALG f øndg. jnu l Sp op til 60% på udvlgt jn - ti - jot og T-hit Vi t Nætvd City gvot NÆSTVED Fobugfoningn Kitæd 2 - Nætvd - Tlf Åbningtid: Mndg - todg l Fdg l Lødg l NÆSTVED * Bng BANG & OLUFSEN Olufn OF SELFRIDGES Ringtdgd 400 Oxfod Stt, 7, Nætvd W1A 1AB London Tlf. Tl: BANG & OLUFSEN OF SELFRIDGES 400 Oxfod Stt, W1A 1AB London Tl:

20 Udlg Jn P i Ringtdgd tt udlgt md m f god tilbud. D 0 pocnt bt på ll ftå- og vintv. H n læ ti f Sint Topz i ot ll gå md hjt. Fø: 4, on, nu: 20 on. Din Tøjmnd i Kitæd ætt gng i udlgt, hvo d n p op til 60 pocnt. På billdt t p ID Jn, d fø i n ot og blå modl. Fø: 800 on, nu: 300 on. Så ø dt - Pingl Cyl i Ringtdgd tt udlg. Hvd md n T City Spot i hvid/gøn til båd dm og h. Cyln h yv Shimno g og ullbm fo og bg. Fø:. on, nu: 3. on. Vlommn til nyt Citymdlm Cityfoningn byd vlommn til City Hi Vind gvot til City Hi. Vædi 200. Sæt yd vd dt igtig v og flv uponn ho City Hi, Jnbngd 1 nt 1 månd ft udgivldton på dnn vi. Hvo mng gng l du lipp ho City Hi fo t få hlv pi på din lipning: 10 gng 6 gng æt yd vd dt igtig v Nvn: Ad: Potn. / By City Hi Jnbngd Nætvd Tlf Åbningtid: Mndg fdg: Kl Lødg: Onlinbooing: Bly Kmn åbnd City Hi 1. ugut Fiølonn ndt fo in hygglig tmofæ og n ponlig, pofionl btjning til fntti pi. Sidtnævnt fpjl, t Bly lv ntop dt, hn bænd fo, udn t pngn pill dn to oll. Dfo tilbyd du 6. lip til hlv pi hvd ntn du mnd ll vind. Bly uddnnt f fiøol i Købnhvn og h tåt i læ ho Ch-Ch-Ch, Fitovt. D lvtidn v ovtåt fi hn in gn fiøtol mm td. Dtt tyd hn lyt til t åbn in gn fiølon i Nætvd, hvo hn bo i dg. Md in 24 å hn åbn fo lt dt ny, mn mtidig ogå mgt lydhø ovfo d øn, om hv nlt und h. H du lyt til t få n bhndling, du vlommn til t lægg vjn fobi City Hi, hvo Bly ltid pt til t giv dig nogl god fif til, hvodn du få dt bdt ud f ntop dit hå Må md n fvning md Royl fv, om h n mgt lng holdbhd. Evt. -mil Tlf.: Vindn få dit bd og offntliggø på og på City Hi Fcbooid. Gvott n i ombytt til ontnt.

21 Udlg Soingn giv dn fuld g på udlgt i d buti i Tovtæd i city, Pn og Nætvd-Sto-Cnt. S n Ecco tøvl md nitt og up omfot. Fø: on, nu: 700 on. Inpition i Tovtæd nd i di dg d to udlgtlog på gdn md m f tilbud. D blndt ndt n OBH bdvægt i mt gldign. Fø: 24, on, nu:, on. Søndg d.. jnu l UDSALG 0% på ftå og vinttøj li o på Fcboo Du n vind 1 gvot på 1000,- Ringtdgd 11 Nætvd Tlf Jnu tilbud tt øndg. jnu l Rbligion lædmbånd og ld 30% Chlott bogn Gl ld fø 10.- nu 0.- Sølv ld 7% H.C. Andn julpynt ppilip fogyldt ll foølvt 0% Sgn ing Udgånd dign 0% Fø f 8,-. Bøg Oln U Smy Opti Tovtæd -7, 4700 Nætvd Tlf Nætvd Kindhtgd 3 Butiindhv Mtt Bdgd Btil ynpøv på louiniln.d ll på tlfon Bill til 100. inlud tndd nlttygl (ind 1.), føpi 1-4. Bill til 30. inlud tndd gl md glidnd ovgng (ind 1.) føpi Kn i ombin md KompltPi, 60+ ll nd tilbud og gæld til 23. fbu Spcv Opticl Goup. All ight vd.

22 Momfi øndg dn.jnu f l Vi øn ll t godt nytå SPAR MOMSEN 20% RABAT Tilbuddt gæld KUN øndg dn. jnu og IKKE i fovjn ndtt v på mæn Mød Mit på fcboo mit4700 KINDHESTEGADE 12 G NÆSTVED

23 BAMSELINE SKYLLEMIDDEL 1 lit - Fl vint Tilbudn på dnn id gæld f øndg dn. jnu til lødg dn 11. jnu Hvi i ndt nævnt. Fobhold fo tyfjl. KUN I ØSTERGADE 2 STÆRKE TILBUD 1 KG SUKKER Højt po p. und til dn nføt pi i tilbudpiodn dft pin p. po, 6 KUN I ØSTERGADE FERSKE DANSKE SVINEMØRBRAD Højt 3 t. p. und til dn nføt pi i tilbudpiodn dft pin p. t. 14, GÆLDER KUN SØNDAG OG MANDAG - å billigt t vi un n ælg dt i 2 dg 10.- NORMALPRIS 26, 2 STÆRKE TILBUD FRA SLAGTERAFDELINGEN KUN I ØSTERGADE SODAVAND 1, lit. Vælg bl.. mllm Coc Col, Spit ll Schwpp. Fl vint Højt 6 fl p. und til dn nføt pi i tilbudpiodn dft pin p. fl op til 22, + pnt pnt DANSKE FADKOTELETTER Såt tynd i håndn, å d gn ig bd til tilbdning i fd KUN I ØSTERGADE 2 KUN I ØSTERGADE 4

24 24 Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 Egotput Jn Fii (tv) og ygplj og næingådgiv Kitn Sov Niln vi midighdøvl på gulv, d god tytæning og øg fdtfobændingn. Foto: Dot Ry Silbo Rgionn Sln udn ult fgmænd E du fgmnd og gn væ md på dnn id - ing til Mtt Kitinn på Nætvd-Bldt på tlf Vi udfø lt indn fo mu-, tøm-, mlbjd og ption. Ring og få n ufopligtnd n om din opgv. Pofilbun Nætvd Tlf Alt VVS bjd udfø - Ring fo t ufobindnd tilbud Bå Nætvd Rønnd Holmgd Tlf Tlf Tlf Tlf Aut. VVS Intlltø P. E. LARSEN A/S Møn Gulvvic Alt i flibning f gulv mt l, lud og olibhndling v/mln S. Hnin Røddingvj Stg Tlf.: Mobil: CVR: Dnn nnonc n bliv din... fo KUN p. indyning, l. mom vd mindt 4 indyning. Tlf Find idlvægtn md tæning, motion og und ot, og find dn tt tæningfom. KOST OG MOTION: E mn gnt f ovvægt og h væt vd t gnnmu mdt utllig lnu og otåd. E mn dudn i dålig fyi fom og h bug fo tøtt, til t vælg dn tt bvæglfom. AOF Nætvd & Suålndt l til t hjælp og tilbyd dfo t 12 ug uu md ugntlig motion, ponlig otådgivning og undhdchc mt ontolvjning hv 14. dg. Kut til tilgnt d pon, om h øn om t omm i bd fyi fom og opnå t vigt vægttb md ugntlig tæning og n ovulig otpln. Mn vil gnnm t 12 ug foløb, få db til t ænd in dålig pi- og motionvn til n und livtil, og mn vil Egotput Jn Fii i gng md diotæning fo t få puln op. mtidig mind iion fo livtilygdomm. - Kotådn tg udgngpunt i iø og vidnblig foning indnfo næingomådt, om giv pmnnt vægttb udn t mn l gå ultn i ng, ig næingådgiv Kitn Sov Niln. - Kotådn vil væ bt på fibig ot, md højt potinindhold og lvt glyæmi indhold (ot om dæmp ultfølln). Dltgn få und foløbt udlvt n ovulig opiftbog md nmm tt og otåd, om n bug f hl fmilin. Dn ugntlig tæning vil btå f fftiv motion på hold md nd pon md ovvægtpoblm. Puln omm op og dvd n øgt fdtfobænding. Efn undvi Dltgn bliv undvit f gvd intutø om ygplj og næingådgiv Kitn Sov Niln, og gotput Jn Fii. Kut fvil på to d hnholdvi i lol på Kildmvj 70 og Riddgd 16 i Nætvd. AOF tilbyd dudn motionholdt Snio +, d tilgnt pon, om h bug fo t omm i god fom, og h lyt til t få puln op i hyggligt mvæ md jævnldnd. D vil på holdt væ fou på oodintion, blnc mt tytæning og ldbvæglighd. Vd oni gn på gund f lidl i bvægpptt, gigt-, yg- npoblm tilbyd AOF hnyntgnd bvægl- og fpændinghold, om tg Sygplj og næingtput Kitn Sov Niln. hnyn til dltgn vn. Øn d m vidn om undhd d ogå mulighd fo t dltg i AOF Tmdg om undhd i foåt Ring fo næm infomtion og få vjldning til vlg f dt tt uu ho AOF Nætvd & Suålndt i Riddgd 16 ll til ygplj Kitn Sov Niln på dy

25 RÅDHUSVEJ I FAXE, GRØNLANDSGADE I HASLEV, KILDEMARKSVEJ, MESSEBUEN OG GRØNLANDSVEJ I NÆSTVED, BYAGERVEJ I FUGLEBJERG PRINS JØRGENS ALLÉ I VORDINGBORG OG VESTERBRO I PRÆSTØ STORT TILBUDSMARKED SPAR OP TIL 70% SØNDAG D Mndg-fdg Lødg Søndg pincippt vlittn hlt i top pin hlt i bund

26 26 Ug 1 Lødg 4. jnu 2014 SPORT VM-guld til Fodby-dng Nætvd-Bldt h mødt Motn Soub, d dn ydjællnd ucctæn, om føt Bilin til VM-guld i vindhåndbold, bøgt foældn i Fodby. Tt og foto: Jp Hllgn HÅNDBOLD: To dg fø jul id Bilin håndboldvind ig Vdnmtbt fo føt gng nognind, og dt v n ydjællænd, næm btmt bugmndn øn f Fodby, d tod bg dn hitoi mb-tiumf. Dt nmlig Motn Soub, d født og opvot i dn lill lndby vt fo Nætvd, om idn 200 h tåt i pidn fo bilinn, d ovd lt og ll vd VM-lutundn i Sbin, hvo Motn Soub topp på imponnd vi bjd ll. Båd Dnm og d bi væt ndd hl to gng. Spillug 1 4. jnu. jnu I potvdnn dt ll pimæt i fodbold, t Bilin h føt ig fm i vdnlitn, og - om mng nd - h Motn Soub ogå ltid væt fcint f bilin fodbold, om på dn måd h væt md til t tænd hn pion fo dt ydmin lnd. Til gngæld dt ucctænn gml idætlæ f tidn på Mgtholn, Poul Sovgd, om h n to dl f æn fo, t Motn Soub td in ælighd på håndbold. Og i fodbold. Glimnd læmt - Hn intoducd o i 170 n fo håndbold, og dt gjod hn å godt, t Nætvd-Bldt Fyn Mdi DR tt-tv Dn Spil Ritzu Mdivic Lollnd-Flt Foltidnd Tipbldt Billd-Bldt S & Hø Sjællnd Smitiq nætn ll dngn i ln bgyndt t pill håndbold i Fodby, fotæll Motn Soub, d ll gø opmæom på, t foholdn på lndbyn lill ol i v d bdt til håndbold. - Jg ind, t Poul Sovgd fndt på t bug åbningn til dbummt om mål. Vi hvd i ndt og pilld ltid un til t mål. På lubpln v dt Bnt Jnn, d tog ov, og hn v ogå n glimnd læmt fo Motn Soub og d nd Fodby-dng, d - ligom mng nd jællnd håndboldpill - h vundt mng mp md Rød Bnt vd ot. - Jg v vl 17 å, d jg øgt ny udfoding i Nætvd, og dt v i populæt i Fodby, hvo jg no blv byldt fo t vigt d nd. Mn d fulgt ft mig åt ft, ig Motn Soub til Nætvd-Bldt. Hlt uviligt I midtn f 180 n folod Motn Soub Sydjællnd til fodl fo USA, og d hn vndt hjm til Dnm, v dt fo t bgynd på n læuddnnl. Hn bott ig i hovdtdn, hvo hn mtidig indldt in om håndboldtæn i Vium- Sognfi. - Jg hvd ingn to mbition på dt omåd. Jg Motn Soub nød t p tiltængt fidg ho foældn i Fodby. Sluttilling 2013 TIPS 13 TIPS 13 (idt ug) 1 Nwctl - Cdiff Nætvd-Bldt () Evton - Qun P Rng S & Hø (8) Southmpton - Bunly Billd-Bldt () Sto - Lict 1 X X 2 4 Dn Spil () 31 Aton Vill - Shffild Unitd Tipbldt () 31 6 Nowich - Fulhm X 1 6 DR tt-tv (6) Wt Bomwich - Cytl Plc X X 7 LF Foltidnd (10) 30 8 Bolton - Blcpool X 8 Ritzu Mdivic (8) 30 Bighton - Rding 1 X Fyn Mdi (8) Ipwich - Pton Smitiq (6) Middlbough - Hull 2 X Sjællnd (6) Rochdl - Ld Politin (6) Southnd - Millwll X X X X TIPS 12 TIPS 12 (idt ug) 1 Mncht Unitd - Swn Dn Spil (7) Livpool - Oldhm Tipbldt (7) 33 3 Dby - Chl 2 X Billd-Bldt (7) 32 4 Sundlnd - Clil Fyn Mdi (4) 328 Pot Vl - Plymouth S & Hø (7) Bclon - Elch Ritzu Mdivic (6) Rl Socidd - Athltic Bilbo 1 X X 7 Nætvd-Bldt (7) Oun - Epnyol X X X 2 8 Lollnd-F.Foltidnd () 31 Juvntu - Rom 1 X X X Smitiq (6) Fiontin - Livono DR tt-tv (6) Chivo - Cglii X Sjællnd (6) Mill - Rim X 1 12 Politin (6) 238 vill b lv nogt, om jg yn v jovt og pændnd, og t jg mtidig fi nogl måø fo t tæn, v n idgvint, fotæll Motn Soub. - Jg hvd mng god å i Vium-Sognfi, hvo jg båd pøvd t væ ungdom- og niotæn på fl follig nivu. Jg yn, dt n to tilfdtilll t pilln udvil ig, påpg dn ydjællnd ucctæn. Hn jt i 13 fo føt gng til Bilin, og md n opingning til pæidntn fo dt bilin håndboldfobund åd Motn Soub d føt on til dn to VM-tiumf. - Dt 20 å idn, jg bnd på døn. Og dt hlt uviligt, t jg nu idd h md n VM-guldmdlj, nd Motn Soub, om tilynldnd ftlod t godt indty und opholdt i Bilin i 13. OL på hjmmbn - Nogl å ft fi jg n opingning f Bilin, og n f min ontt pugt, om jg tdig v intt i t bliv tæn i lndt. Jg v f td i t å, og dt v n to oplvl. Jg mått dog hv png md hjmmf fo t l mig, fol Motn Soub, om til omm - 6. ugut - fyld 0 å. Tilbg i Dnm v Motn Soub fthåndn blvt t nndt nvn i håndboldvdnn, og indn d ign v bud ft hm i Bilin, hvd hn olln om chftæn i båd GOG og FCK Håndbold, ligom hn hvd follig tænoll i Dn Håndbold Fobund. I Bilin v dt ogå toplubbn, om vill hv fingn i Motn Soub, d i vigtd ditøn fo Nætvd-Bldt uvæn tipvind Hånttn og ødvin til Nætvd- Bldt, d vndt tipdul. Af Jp Hllgn TIPS: Ingn ov ll vd idn f Nætvd- Bldt. I hvt fld i nå dt gæld om t på udfldt i d ugntlig 13 fodboldmp på dn god, gml tipupon. Blndt 11 nd vi og ugbld h Nætvd-Bldt indtgt 1. pldn gnnm dt mt f åt, og - om dt fmgå f luttillingn i tipmt - vndt vi ogå i ovbvind til fon S & Hø. Tipdytn følg lndåt, og midtvj lå Nætvd-Bldt fti ogå i pidn f Tip 12-udgvn, hvo vi dog tbt putn og ndt midt i tblln. Dt v dog igligt til, t vi - om ædvnlig - luttd ov lolivln f Sjællnd, og dt jo hll i uvæntligt t hv Motn Soub t-åig øn, Emmnul, om hn h md in bilin hutu, lån fo n tund fmnd guldmdlj. So Pulo-lubbn Pinhio, om hntd dn ydjællnd tæn til lubbn fo t fø dn til top i Bilin. Dt gjod Motn Soub. Og hn h ltå nu ogå føt lndt til top på dn intntionl cn. Bugmndn øn f Fodby h vt håndboldhitoi i Bilin, og hn håb t fotætt på tænpotn fm til OL i H h ydminn hjmmbnfodl i Rio d Jnio, hvo d åld bø væ n god chnc fo, t Motn Soub n opnå ndnu n tiumf md it ndt hjmlnd. Sjældn to fou Motn Soub fi md guldtiumfn md Bilin bt n jældn to håndboldfou i Sydjællnd, om i åvi i h hft mgt t pl f. Dt gi hlt glt i 2012/2013, hvo mtlig fi diviionlubb i Nætvd Kommun yd nd, og dmd d un t diviionhold tilbg. Dt hn i Nætvd/- Hlufholm Håndbold, d md in plcing i 3. diviion pill på fjd nivu. - Jg vill væ gld fo t Nætvd/Hlufholm læng fmm, mn jg h i ndb no til dn lol håndbold til t vud, hvd mn ont l gø, ig Motn Soub og tilføj: - Mn jg h høt, t lubbn t mgt på ungdomholdn. Dt fonuftigt, og dt øn jg lubbn hld og ly md. hånttn, d ogå tå på pil i vin lill tippnl. Fi tidlig og nuvænd mdbjd på Nætvd-Bldt dyt åld i n intn dul, og dnn til foftt vil d i undld t gø opmæom på, t d ign tå Jp Hllgn om vind f lmntt (TIPS 13 og 12 mmnlgt). Tidlig h dt væt fltllt i tippnlt, om fgjod, hvodn tgnn ull ætt, mn vi h onttt, t fo mng o fodæv mdn. Dfo dt vin tipong, om h hft nvt, og dt i l bdnhd vit gåt gn godt. Md titln følg i øvigt lidt ødvin, om ll på vin få mulighd fo t mg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS

ÆKKERTETPLANSRÆKKEHUS Ræ hu Kon n udg p md Udb B N udg 2 99 3 0 0 7 9 8 546 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 05 3 20 5 6 A20 0 467 0427 Kon D nn Tho I nd h ndom mæg & u MDE T 40999007 Em d nn ho @d nbo g d An g ndom mæg

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold

Tekniskeoplysninger. O fentligeoplysninger. Planforhold. Kloak. Olietank Lejeforhold VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m n h d nn n und ud æ æ c c udd h m d m æ n mm m dudud n M d nd nd m mæ æ n æ n d mmh nd K d d n d E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m mæ n n h nd m mæ n m d m d

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24.

9 Sølvskatten. Tegn og mal, hvad Brian, Søren og Rune ser i biografen. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. side 23. side 24. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. Si t, u. S oå i i bo. i 23. i 24. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D å ao. D åb t iu. D

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Solnedgangsmusik i Søndbjerg Kirke med De Uglev spillemænd

Solnedgangsmusik i Søndbjerg Kirke med De Uglev spillemænd Solndgangmuik i Søndbjg Kik md D Uglv pillmænd 9 SEPTEMBER 2006 59. ÅRGANG Kikblad fo: Hvidbjg / Lyng Søndbjg / Odby og Jgindø fæll kikblad fo d 5 ogn på Thyholm og Jgindø. Rdaktionudvalgt. Hvidbjg: Svnd

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

Program for Marsvin-Cup 2012 d. 16., 17. og 18. november 2012 i Hyllehøjhallen

Program for Marsvin-Cup 2012 d. 16., 17. og 18. november 2012 i Hyllehøjhallen Pog fo Mvin-Cup 2012 d 16 17 og 18 v 2012 i Hyllhøjhlln 18 Op n I Ai jd Tvill ing d gå Vnn dn Kj fo I und nin hold vi gn ni Rb Pi jd ng i Kold d t 50 22 wofo i Ko in - ldin -u lding g gj nd Kj l 50 Sw

Læs mere

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse.

Elevens egen tegning. Skriv det, du ser. Se også i den lille bog. Elevens egen beskrivelse. 9 Søatt. T o a, ha Bia, Sø o Ru i bioa. E ti. Si t, u. S oå i i bo. E bi. i 23. i 24. E bi. 1 9 Søatt. Et o o t. St ot u h: Bia a på WC. D t i. D i tot bioa. Vao o u. Bia t. D po paat. Ru på it ø u. D

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S

KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S SOMMER KØR-S E LV- F ERIE TIL L AVP R I S D Tj Ty Ø S U H K S I Scwz F R j S 474 C Sw C ø y B f f y f B f S f Sw E C f f y Cc By ø y C y R BLU C**** G S& j j Njy P D H*** I Pø w I y M D f Njy: Bø S G Rj

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni V m Kon n udg p md Udb B N j udg 3 395 4 3 7 0 6 589 3 35 Bo gm2 S u Væ B gg å G undm2 En g S g 43 2 3 934 97 8 7 90 D 059CJ 4 92 Kon Ch nj ob n ndom mæg MDE T 3644444 Em c h n j ob n@d nbo g d An g j

Læs mere

FYRVÆRKERIKATALOG 2016

FYRVÆRKERIKATALOG 2016 FYVÆ 16 V F 3 2 d Ø d 4-5 V 100 FØ FØ Ø V. 24 4 U Y 90 kud. 700g C5 // t n. 09 74g. 4 // t n. 26 69 4 F V Ø 28 kud. 560g C28 // t n. 10 VFYVÆ F FYVÆ 70 Å F 3 H 50 JU 50 d t juno. 68g J1 // t n. 34 v t

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017.

REDSKABER & TILBEHØR. Importør: GKM A/S Brunde Vest 19. Tlf.: Fax: /12017. Ensilaggb,, d la b z o D, ng, Big-Bag løft ta ll a B l, v o k s tigskiftamm, tip g u a B H, t, iv o p d s n å a G llt ummiskab, G A-amm, Ba, m a ib G tsadapt., k in n k u s p a m T j, F ft t, lø ssæ ovspil,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

HENRIK S. Diner & Smørrebrød DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34. Langgade 41, Espe, 5750 Ringe. Juleanretning nr. 1

HENRIK S. Diner & Smørrebrød DINER TRANSPORTABLE TLF. 62 62 30 34. Langgade 41, Espe, 5750 Ringe. Juleanretning nr. 1 dg dn 9. pmb 2014 104. ågng n. 37 V dæ 100% 5762 V Snng 5771 Snup 5772 Kændup m dl f 5750 Rng, 5600 Fbog og 5700 Sndbog Soln åld, løbn loplg. D bl djlg Kbyløb: 208 lmld løb f n ålnd dg Mn d bl lg np å

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender

Familiekalender 2015. Kerteminde Kommune. Plus 2016 kalender milildr rmid mm Pls ldr IGIC G B B YG G irpri r mg ffiv, sir g såsm bhdligsfrm f smrr, gr g fisbgræsig i bvægppr Bsøg mi hjmmsid lii-lgsvd fr mr ifrmi 0 lrm U Plii v: yårsdg 0 llig gr Pris Vic / Prisss

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol

Tol dbodgade 6520 Tof und www. kke und. kke n@mi kke und. Sal gsopsti Med dej bel ggenhed ukket vel anl agt undst ykke sæl ges meget vel hol To ad13 65 20To T 74831280 www m n o d m n@m n o d Sa gop Ad K up j 78,K up,6100had Kon an p 1 170 Sagn O16033 udg md 1 Da o08 04 B Mddj gb ggnhdpå uog an agg yæ gmg ho d ogcha m ndomm hub ggndmdo a and

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning. ger. Juni 2012 Hovdgård kol og kolfritidordning onl traditi t l h å lædnin dag p kol g jov udk t d i dr llr o jrd flødkaram f g n af n a vi ho r dt 9. årg kilovi af a l d aff k n, hvo vi m orgnk rn til kol lig kao, m

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet. Af M M B J NIVEAU: 8.-10. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen.

.48716100. Sagsnr :208773. Åkandesøen. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Enbæ 22,Råg,3210V Kon an p 2 895 Sagn 208773 udg md 4 Da o21 01 B Spændnd,a gn dbo g Sønb ggnhdpåp ag u dna

Læs mere