KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August Nr årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg."

Transkript

1 KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt

2 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd... Sid 5 Kunstguppn... sid 6-7 Nyt f mnighdsådn...sid 8 Mind...sid 9 Slmklummn...sid 10 KIRKELIG VEJVISER Sognpæst og povst Ands Bond Lyngåvj 85, 8370 Hdstn Tlf Mobil E-mil: Tæffs i gln bdst Undtgn mndg. I øvigt ft ftl. Sognpæst Snn Thøisn Vstvng 10, 23, 8000 Åhus C. Tlf Mobil E-mil: Dt opbygglig hjøn...sid 11 Fødsl, dåb, vils, dødsfld smt ttst sk vd hnvndls til sognpæstn. Nyt f Lyngå...sid Kodgn Rikk Antvoskov Nyt f Skjød...sid 14 Nyt f Lbjg...sid 15 Gudstjnstlist...sid 16 Ddlin fo modtgls f mtil til næst udgv 8/ Snds til Tyk: Vittn Gfisk A/S Lyngåvj 85, 8370 Hdstn Tlf E-mil: Gv: Bin Sønsn, Islndsvj 22, Hdstn. Tlf Mobil E-mil: Bodil Englbchtsn, Hmmlvj 44, Lyngå. Tlf Mobil E-mil: Nils Bch Motnsn, Futuvj 14, 8370 Hdstn. Tlf Mobil E-mil: Kiksng: Lyngå, Skjød og Lbjg Kik Hns Bond, Mølbkkn 6, 8560 Kolind. Tlf E-mil: Køkkn og svicmdbjd Lyngå: Els Jnsn tlf / E-mil: Mnighdsådsfomænd: Lyngå: Bjøn Anthonsn, Rækkvj 2, tlf Skjød: Anny K. Hnsn, Skolbkkn 14, tlf Lbjg: Konstitut Ann Lis Ø. Chistnsn, Lbjgvj 36, tlf Bsøg f pæstn En hnvndls til os pæst ltid vlkommn, hvis nogn ønsk ll måsk hø om én, d ønsk n snk md os. Fiwknd/Fi I fi og fiwknd hnviss til sognpæst Ands Bond , sognpæst Snn Thøisn, tlf D kn ltid sk hnvndls til povstsktæ Hnn Foldg tlf fo næm infomtion. Kikbiln All vlkomn til t nvnd kikbiln til mød, gudstjnst, konct m.v., som fogå i kikligt gi i vo t sogn. Kikbiln må også bugs f æld, d f.ks. flyttt til Hdstn ll Hmml og som ønsk fotst t følg dt kiklig og folklig liv i ds tidlig hjmsogn! Kikbiln gtis og bstills hos: Hmml Txi, tlf ll Hdstn Txi, tlf Lyngå, Skjød og Lbjg Mnighdsåd

3 3 St f pæstvælst v/snn thøisn SALTSTØTTE ELLER LIVGIVENDE ERINDRING En f d biblhistoi, d gjod indtyk på mig som bn, v dn om Lots hustu, d blv til n sltstøtt, fodi hun ikk som mnd og døt så fmd, mn vndt sig om og kstd t sidst blik på dn gn og dn by, d indtil d hvd væt hnds hjmstd, mn som nu stod i lys lu. Som mng husk, fotælls dt i Biblns føst bog, t Sodom og Gomo blv udslttt, fodi vold og ondskb, fåsi og udnyttls f svg v så udbdt, t t godt liv ikk m lod sig lv på d knt. Dt v n histoi md sto dmtik og n voldsom hndling, hvo ild og svovl gnd f himln. Gud lod Lots fmili slipp, mn ltså md dvsln om ikk t s sig tilbg, hvd mndn og d ung døt så også undlod. Mn konn vndt sig n sidst gng. Som bn tænkt mn, hvd skull hun også dt fo dn dumm kon, nå hun nu v dvt Fo bøn tænk som oftst mgt molsk. Måsk i mit tilfæld godt hjulpt på vj f n fotæll, d ikk v holdt op md dt, og måsk h tlt om hnds (kvindlig?) nysgighd ll hnds fscintion f dt syndig liv, hun v på vj væk f. Sn jg tit i tnkn vndt tilbg til dn fotælling, fo som voksn dt jo gåt op fo n, t d biblsk fotælling umm n god dl mnnsklig fing. Lots kon mind om mnnsk, d h gædt mng slt tå ov dt svundn, ov d mistd std, ov dn tbt tid, og som så stivnt i ds sog ov dt fobigngn, t d ingn glæd h vd nutidn. Så dvsln mod t s sig så mgt tilbg, t mn fys fst i fotidn, ikk ubttigt. Omvndt jg nok ikk dn nst, d syns t udtyk som vi må s t komm vid ll vi må s fmd kn væ sgt fo tidligt og i smmnhæng, hvo d høs som butl. Dyb sog ov dt tbt hold i viklighdn ldig op, og kn slt ikk tvings væk vd stdig opfoding til t komm vid og ld fotidn bg sig. Thoms Mnn h n gng sgt, mn kn tving t mnnsk ud f dts hjmstvn; mn mn kn ikk tving n hjmstvn ud f t mnnsk dt gæld også sogn ov ll længsln ft tid og std og mnnsk. Mn sogn ov dt svundn kn bliv til tknmmlighd ov dt, som v og fthåndn tælls md som ns livs vlsignls, som nogt mn bæ md sig, som n dl f n slv. En æld dm, som hvd mistt mgt i n voldsom piod f histoin, blv f n jounlist spugt, om hun nu på sin gml dg lvd mgt i fotidn. Dt mått hun sig nj til. Hun v fktisk lvnd optgt f nutidn, som jo ummd hnds nu næmst, bøn, bønbøn og vnn. Mn hun indd også oft sin ungdom. Hun smld dt op på dnn måd: Jg lv ikk i fotidn; mn fotidn lv i mig. Dt tbt hvd væt md til t gø hnd til dn, hun v, og dn v n udskilllig dl f hnd slv. Som dt gæld i vos individull liv, gæld dt gntlig også i dt fælls kultull liv. Vi ikk kun fomt f d næmst og d næmst slægtld; mn tnk, id og hndlmåd f lng tid bgud sving md i vos tænk-og hndlmåd oft mgt ubvidst fo os slv. At bliv sig m bvidst om, hvd d h væt md til t fom os som dm vi, vos fostilling, indstilling og nom, n igdom f inspition til vos gt og dt fælls liv. Dt md til t gø livt ig og stø også vd t hjælp os til t s på tingn f nd vinkl nd d vnt. Fotsætts sid 8 Gustv Doé ( ): Lot og hns fmili flygt f Sodoms ødlæggls Lots hustu bliv til sltstøtt. 1. Mosbog 19 Gustv Doé ( ): Lot og hns fmili flygt f Sodoms ødlæggls Lots hustu bliv til sltstøtt. 1. Mosbog 19

4 4 sidn sidst nyt nsigt Mts pil mj Ny kodgn i pæstgådn Tobis Molbch Lyhn, Vstvngn 61, Hdstn Mi Holm, Dmmn, Nog Mit nvn Rikk Antvoskov. Jg 39 å, og bo i Ødum md min mnd og vos to sto bøn på 18 og 19 å. Lyngå kik Døbt/ Fmstilld: Vils/Vlsignls: Ingn Bisættls / bgvls: Bith Solvig Eldup Busk, Lyngåvj 89, Lyngå Skjød kik Døbt / fmstilld: Mikkl Dmgd Andsn, Sølvstnvj 2, Skjød Vils / vlsignls: Ingn Bisættls / bgvls: Mgit Pdsn, Sølvstnvj 58, Skjød Lbjg kik Døbt/ Fmstilld: Asg Kgh, Lyngåvj 25, Svjstup Vils/Vlsignls: Ingn Bisættls/Bgvls: Ingn Bændslg Lyngåskovn Snkbænd: Eg/Bøg/Ask. 250 k./m. Hnv. Poul Høgsbg tlf Lyngå mnighdsåd I minfitid jg dktø fo mit lokl kikbld HØST, og jg fomnd fo ØdumHdbjg mnighdsåd. Mit bjd i LyngåSkjød-Lbjg sogn omftt kikbogsføing ltså gisting f fødsl, dødsfld, nvnænding og lignnd. Dsudn lv jg KIRKE OG SOGN, ligsom jg bjd md dn kommnd fælls hjmmsid fo d t kik. Jg h sidn novmb væt n dl f psonlt i Lyngå Pæstgåd, og dt h væt n snd fonøjls! Jg blvt igtig godt modtgt f båd pæst, nstt og mnighd. Nå mn komm som udnfostånd til Lyngå Pæstgåd dt fntstisk t oplv så sto n imødkommnhd og ltid positiv stmning. Md d ugntlig kffmød d gundlg fo t godt bjdsklim og smmnhold mllm kollg. At mnighdsådsfomændn også dltg h giv dsudn n tæt kontkt, som dt lls kn væ svæt t opnå i nd sogn. Jg glæd mig ov t væ n dl f js fællsskb. Rikk Antvoskov

5 5 konfimnd 2012 Konfimnd Skjød: F vnst: Ksp Ands Møll Hnsn Pt Bch Ann Mi Kildhøj Ann Fogh Nicoli Møll Dohn Ands Stnsgåd Nilsn Konfimndn i Lbjg Kik; Amli Skott Andsn og Boltt Angl Konfimnd Lyngå F vnst: Læk Sophi Tndup Sønsn, Anj Skov Agsn, Mikkl Rosgåd Bg, Sh Søgåd Møll, Jnni Abnhus Jppsn

6 6 kunstguppn v/lislott skov-ptsn Hvo hldig kn mn væ Fo ign fik vi tilsgn f mdbog som vil stå fm, vil vis os dt, d bing dm glæd; ds såkldt tidsfodiv fyldt md ntusism og pssion. Dt så livsbkæftnd t oplv diss foskllig udstilling, som hlt sikkt til inspition og glæd fo mng. Jg kn ikk ld væ md t tænk tilbg på Bith Busk, som foldn gik f os, og som vist os sin mli i fosommn sidst å. Dt som om hun gnnm mlin fotlt om sid f sig slv som vænd dyb, indlig og smuk på n hlt ndlds måd nd lls, og som jg tydligt husk stmningn f. Fo hvo dt spændnd! Dt hndl ikk ln om nogt til væggn, nogt mn kn lid t s på, ll ndog kn bliv undholdt f. Mn på n ll ndn måd bliv vi ig, m følsomm og fostånd vd t btgt nds kunnn. Dfo dt os så sto n glæd t stdig fl lokl mdbog vil dl ds ktiv lidnskb md os. Tov Skipp og Ann Mi Vældgåd udsmykk smmn konfimndstun i ugust/sptmb og vi mgt nysgig. D vil intoduc sig slv ndnund, dog ikk fø vi h sgt: TUSINDE TAK til Kistn Schmidt og Sigid Bjs udstilling i foåt. Sigids fom f håndlvt ppi hvd ds gn u. Umiddlbt skull mn to t dt v kmik, dog holdt mn dt i håndn fik mn sig n ovskls. Skåln v fjlt og næmst luftig og dog lligvl så stbil. Sigid fostå vikligt t tyll t håndvæk fm. Mlin f Kistns Schmidt v nkl og æsttisk, olig og i lys nunc. Mn kunn s t hun h n sikk pnslføing, båd i dt kspssionistisk og dt ntulig mli. Hun udtykk slv, t hun bjd på dt bnlig pln. D mng ås smvæ md bøn h pægt hnd, sig hun! Og vi nød dt! August / sptmb Ann Mi Vældgåd - R-dsign R-dsign-tnkn t ktult bgb, og ud ov dt miljømæssig spkt kn dt vl bdst fokls som gnbug tilst psonligt pæg. Min intss ligg i dt tkstil dvs. t giv nyt liv til bugt bolig- og bklædningstkstil. Og udfodingn i t find på ligg fo mig ltid og lu, kkompgnt f mndns øst i bggundn: Smid dt dog uuud!. Vd næm fttnk h jg væt på stoff sidn jg kunn håndt nål og sks og h poduct i føst omgng dukktøj f jg kunn nå pdln på min mos gml Sing tædsymskin. Og læng indn d ovhovdt v fokus på gnbug, v jg i fuld gng md t sy om, udsmykk og tiltt. D jg fo snt 10 å sidn vd min mos ufttlig poduktion f bodi og ndt håndbjd, tog dilln igtig ft. I stdt fo t ld dnn skt møn i n skuff på loftt, tog jg dn i bug fmontd og klippd md håd hånd, så vn blv vitlist og kom til t indgå i mit gt liv. Sådn t dn kosstingsbodd gøftknt til vægophæng blv dl f n sommblus, n gmml dug blv n sjov jkk osv. I dg tædmskinn udskiftt md up to-dt lktonisk mskinpk, d kn lngt m nd jg nognsind få bug fo, og hvo softwn dtil i sig slv n udfoding f d stø. Og skttn f min mo tilsynldnd uudtømmlig,

7 Kunstguppn - fotst livt på kikgådn d d bliv vd md t kunn finds n lill mllmlægssvit ll nogt, d lig kn bugs. Mn slvfølglig kst jg mig også ov lt muligt ndt, vævt ll stikkt, d udvis potntil. Inspition h jg hntt bl.. f divs løs kus undt om i lndt, mn føst og fmmst f nogl ugophold på Skls Håndbjdsskol, d n os f ktivitt, fodybls og o. Abjdsmæssigt bug jg også hændn, nmlig som ognist i Sjøslv/Almind/Lysgd pstot mllm Kjllup og Vibog. Jg bo på Godthåbsvj mllm Lyngå og Skjød. Tov Skipp - fotogfi Jg hdd Tov Skipp og bo vd Lyngå. Jg mgt fscint f ntun, d skiftnd åstid, vjt og dn næstn ltid flott himml. Dtt vil jg dl vd t udstill min ntubilld. Billdn opst på læd, hvilkt jg syns giv dt nklt foto lidt m. At tg billd i ntun blvt min hobby gnnm d sidst fm å. Jg h væt nst i Hdstn Bnk i næstn 31 å, mn ftådt pimo Kæftn v ikk til t gå på bjd m, idt jg h n følgsvnd i sygdommn sclos. Nu nyd jg t væ hjmmgånd og ft jg nskffd mig n l scoot kø jg oft tu i ntun. På dnn kn jg komm lidt tætt på dt hl og bd mæk vj og vind. På tun mdbing jg slvfølglig ltid mit km. Gnnm d sidst to å dt blvt til godt 3000 km på l scootn og mindst lig så mng billd. Diss tu nyd jg, og h h vlgt t vis t lill udpluk f min foto opst på læd håb nd kn få lidt fonøjls f t s diss. Tppn vd Skjød Kik Rnovingn f tppn vst fo kikn i Skjød nu fædig. Vi h ttt ll tpptin, så d nu fosvlig t fæds på. D gml hækplnt fældt på vnst sid, nå mn gå nd d tppn og d plntt ny hækplnt, så dt ns hl vjn ignnm. På høj sid f tppn h vi klippt hækkn kftigt sind, så dn ikk fyld så mgt. Vi syns dt blvt igtig pænt md dn noving f tppn. En foskønnls fo Skjød kikgåd. Skulptun i Lyngå I løbt f foåt bliv lt omking skulptun vst fo Lyngå Kikgåd novt. Vi kø muldjod på og fslutt md gæssåning, så omådt ign fmstå i n smuk hlhd. Bin Sønsn 7

8 8 st f pæstvælst nyt f mnighdsådn Dn som ikk kn fø sit gnskb ov å, lv f håndn i mundn, hævdd Goth. At lv f håndn i mundn, ltså kun f dt, d lig nu svs og pæsnts som dt intssnt, vigtig og undholdnd kn fktisk væ tmmlig mg kost i fohold til også t intss sig fo fotidns mnnsk h og lngt h f, fo ds konflikt og kmp, ds sog og glæd, ds tnk og hndling. Fo mgt ænd sig, mn n hl dl fobliv dt smm. Mn komm til t fostå m f sig slv og nd vd t fodyb sig lidt i dt fogngn. Til dt h vi jo musn, litttun, og filmn; d ig ljlighd til t udvid sin hoisont og få stillt t p spøgsmål ll to vd sig slv og sin gn tid. Vi jo nmlig ikk d føst, d h væt h og næpp hll d sidst. Jpp Akjæ, fo nu t vnd os til n vo gn, tl i n f sin sng (Højskolsngbogn 468) om d spo som svundn slægt h ftldt: Hvt skimlt skift, hv skjoldt ltbog h gmt t gn f slægtns v og våd; nu skl s øb mig, hvd vj jg dog, og løft mig n flig f livts gåd ST Eik s hus vd Lyngå kik. Ognistsitutionn Lyngå mnighdsåd h købt Eik Buus Pdsns hus, Lyngåvj 84, tæt vd Lyngå kik. Ejndommn blv til slg vd Eiks død i fjo. Hust h ikk væt bbot i fl å og ikk læng nvndlig til boligfomål. Tnkn, t hust skl ivs nd og gundn ydds og udlæggs til plæn. D tl om t mgt lill l på 359 m2, som opindlig v byjod. Hluf Nydm fotæll på næst sid husts histoi, og vi kn sig, t nu læggs gundn tilbg til fællsskbt. Dt bliv også fællsskbt, d komm til t bidg til tblingn f jodstykkt, idt fivillig omking mnighdsådt og byfoskønnlssudvlgt h sgt sig villig til t ydd gundn. Ejndommn h kostt k , t bløb, d stillt til ådighd f Povstiudvlgt. Til slv ndivningn f hust søgs d midl f kommunns kondmningspulj. På mnighdsådts vgn. Bjøn Anthonsn S W E N Lyngå, Skjød og Lbjg mnighdsåd h bsluttt t indgå i t smbjd md Huum, Sll, Gnslv og Houlbjg mnighdsåd om nsættls f d og g-skjø ognist. Bgg pstot mngl ognist og blvt nig om, t nsætt to ogbj g pstol å g il Lyn v-houlbj nist, d bgg skl fung i d syv sogn. ist t l ogn Sll-Gns ti 2 t Tnkn bg, t md to ognist vil dt væ muligt t skb n stø fglig bdd. vs m o u p ktiv i d Hu skov, d i t v ls t F D bug fo t nsætt n ognist, d vil kunn vtg d ksistnd ko i Lyngå, t i nsæ nist lig t 2 og bjd md t md fg g Skjød og Lbjg kombint md tblingn f ny i Huum, Sll, Gnslv, Houlø s v li Vi på m ik s s mu ling t bjg. Dt kæv nogl sælig foudsætning vd sidn f dt bd flt f opgv i intg vil opbygg dltidsstil fohold til gudstjnst og kiklig hndling, konfimndundvisning, bønbjd 7 sogn Stillingn nnmsnit. g. bdd tim/ug i og ndt, som ognistn ntuligt vil indgå i. Mnighdsådn to på, t dt n god 26 v h, løsning. D to ognist vil, smmn md pæstn, komm til t indgå i t tæt smbjd nst sudstj g ud g d s n v m i dt dglig. Mng inititiv vil kunn væ fælls ikk mindst på konctsidn, mn også v hj ls O pg ldsg smt plj k ls musicls og ndt vil kunn tt sig mod ll syv sogn. ik Mus dling g hn D tblt t fælls nsættlssudvlg, og stillingn, d hv på 26 tim, fovnts kikli ftn t bst indn sæsonstt til sptmb. tjns ls vd sogn ingsmød ksnko n g g og vo Ands Bond nlæ Dlt På Lyngå, Skjød og Lbjg mnighdsåds vgn øn i pl ls b Dltg jd md fl opg b o k ogisk ikony g Ko n f d æ np, min stt og op md ligio bønklub d d n m t is ls B mnd ntiv guds obind v i f og konfi lt d d n v ls fim gls

9 9 mind v/hluf nydm jnsn Topholm-Timmmnn-Dimi-Eik Husts j ignnm 137 å Kikns nyhvvls Lyngåvj 84 h n vlbskvt histoi. I min dngtid hd dt Timmmnn s hus, hvo fk. Timmmnn bod og holdt hus og hv i ydst silig stnd, md spcilt mgt nyvt gus fon hust ud til vjn. I 1875 gv bymændn i Lyngå, Søn Chistnsn Topholm, lov til t opfø t hus på t stykk gdjod, imllm kikhuln og mtikl n. 25, lig op til gdn. Hn byggd så dt hus, som ligg d ndnu, mn hvo læng? 7. mts 1884 tilskød hn sin svog Kjld Timmmnn hust, mn d hn ikk h nogn dkomst på gundn, må købn slv odn dt md bymændn. Dt syns som om, t nogn h villt modsætt sig hns fbnyttls f hus og gund nmod hn bymændn om n klæing, hvoi d giv hm tilldls til fmdls t fbnytt hus og hv. Hn klæ sig villig til t tt sig ft d foskift, sognådt ll bymændn ns fo nødvndig fo fædsln ll fo vjns skyld, d fø f pæstbon til kikn, mllm hns hus og kikgådsmun. Hn fopligtig sig også til ikk udn bymændns tilldls t sælg hust ll bygg nogt til. 30 bymænd skiv und på t d ikk h nogt imod, t hn ld hust bliv liggnd og fbnytt hvpldsn som hidtil. Kjld Timmmnn hvd så hust til sin død Dft bbod hns nk Kn Mi Timmmnn hust, så læng hun lvd. Vd hnds død 1929 ovtog hnds dtt An Timmmnn hust og bod d til hun kom på pljhjm omking Dnn histoi ndskvt i Ldfogds bog f I min dngtid d jg gik i skol i Lyngå, kom jg gånd op ignnm kikhuln på vj til skol og pssd dmd Timmmnn s mgt vlholdt hus og hv, og så skull mn pss på, fo d v ltid nyvt udnfo hækkn, mgt siligt og lig, og vé dn m synd, d tillod sig t tæd i dt vn! Så blv d skældt ud. Øtæv v nok ikk ktult, d Føknn v mgt lill f sttu og nogt hndicppt, mn skæld ud dt kunn hun. Knjtn i Lyngå, v nu hll ikk blg fo lig t tæd i dt nyvn, hvis hun v ud f syn, hun v t tknmmligt off. Hust blv til slg nogn tid ft t Fk. Timmmnn v kommt på pljhjm og d komm sngindn Dimi ind i billdt smmn md hnds mnd nglændn Cliff Glnttl. D dukk gdjod / byjod op ign d poblm md t sælg, fo hvm skl mn spøg. Gd. Nils Pdsn, dvænd mdlm f byådt i Hdstn og fohnvæns sognådsfomnd i Lyngå, gå i gng md t få jndommn mtikult og dt kn s ud til t dt lykkds, fo i dg h hust mtikl n. 55 f Lyngå by, Lyngå sogn. Hndln md Dimi bliv ikk til nogt og ftfølgnd køb Eik hust, og mn kn sig md sikkhd t md Eik s køb f hust komm d n sml til. Gnnm ån fosvind hust m og m i ting og sg, ikk lt f lig sto vædi.

10 10 slmklummn v/nn mtt poulsn Kongns kong, n du kn Dnn sng ikk slm, mn dn syngs/spills dog hv gng n f vos soldt komm hjm i n kist, så dn h sto føllssmæssig btydning fo mng mnnsk. Tkstfofttn Adolph von d Rck ( ) v lls kndt fo vudvills og syngspil. Smmn md Emil Honmn blv hn i tidn omking t-åskign n f d mst folkkæ sngskiv md blndt ndt I Nttn Klm og kold og dn h vlgt sng. Sngn hd opindligt Bøn fo Dnmk og blv sungt føst gng til n konct i Tivoli dn 16. sptmb Dnsk soldt v blvt sndt til Slsvig og t-åskign sttd dn 9. pil smm å. Sidn 1852 bogn i Fdici hvt å dn 6. juli blvt vækkt f 27 knonskud f voldn omking dn gml fæstningsby. Sluttn ung i hl byn og mognfisk bøn og voksn hold sig fo øn, mn kn lligvl ikk komm tæt nok på knonn. Jg h mng gng væt n f diss bøn, d båd md spænding og gungnd hjt næmd sig knonn og ikk kunn tykk nok på min ø fo ikk t hø knonn. Alligvl bgd dt hlt ind i hjtt på n og dt følts næstn som om hjtt slog t kst stot slg. Ell også lå jg i sngn hjmm hos min momo, d bod indn fo voldn, hvo også knonns buldn tydligt kunn høs. Hl dnn fst i Fdici dj sig om n mking f, t d dnsk soldt i 1849 slog dn Slsvig-Holstnsk opøshæ på mnd på flugt vd dt mst blodig slg næ Fdici. Om ftnn dn 5. juli holds d i Tinittis Kik n mindkonct, hvo d syngs mng smukk sng og hl konctn slutts f md dnn Kongns Kong, dt sto ogl pæst sit ydst og ll folk i dn ovfyldt kik syng md d ds lung fuld kft. Jg h vlgt sngn til dnn slmklumm, d dn mind mig om hvo hldig jg, t bo i dt hlig og ældgml Dn. Dt ældgml Dnmk md mss f spændnd histoi. Sngn mind mig også om, t vi skl pis os lykklig fo t vi bo i t lnd, hvo fd og fihd btyd utoligt mgt. At vi hldig ikk t væ t lnd i dikt kig, mn t vos hæ h ovskud til t hjælp nd lnd i kis. Væn om vot hlig og ældgml Nod fo mig ikk kun n bøn til Hns h, mn også n bøn til dt nodisk folk om t væn om nodn. Sngn stå fo mig som lngt m nd n bøn fo Dnmk, dn mind mig om d tdition jg lskd t hd som bn og ung. I dg hvo jg slv h fåt bøn, sktt jg d mind diss tdition h givt mig. Kongns kong Tkst: Adolph Rck, 1848 Mlodi: E. Honmn, Kongns kong! n du kn skæm vot lskd fædnlnd. H, du n kn sjn os foln, væn om vot hlig og ældgml Dn! 2. Slyng om os ll nighds bånd, snd f din himml bgjstingns ånd! Følg du i f dn tp lill sk! løft ov hæn din vlsignnd hånd! 3. Kælig fd, lyt til vo øst, fdn og fihdn smykk vo kyst! Rigdomm følg md snækkn ov bølg, mkn vlsign du md igst høst! 4. Hns h! mægtig og sto, nådig du hø vot bdnd ko! H! du n kn sjn os foln væn om vot hlig og ældgml Nod! Stfttn givs hmd vid til Minn Kjælund, Spgådsvj 12, Skjød

11 dt opbygglig hjøn v/nds bond Nogn må of sig fo t nd kn lv...! Fo ikk så læng sidn blv Dnmks bdst kollg kåt. Dt v Bin Mdsn, tøm f Tp vd Vd. 43 å. Hn bjdskmmt md Jns Stl f Å. Også tøm. Og så bgynd Jns t sknt. Hns ny svigt. D gå smmn på stilldst, d to, og h gjot dt å ud og å ind. Mn nu fællsskbt på lånt tid. Jns kn ikk bliv vd t mgt dt tung bjd. Og udsigtn til n ny ny lng. Og så h vi h n Bin, d tilbyd Jns sin n ny. Dt vil Jns und ingn omstændighd hø tl om, mn dt nd lligvl md, t dn syg giv sig. Og kom vid i livt md bjdskmmtns ny. Dt vl t ås tid sidn, jg læst histoin. Og dn slgs gø ltid indtyk. Og dt gø dt jo, fodi d h t mnnsk, d udn gn vinding, tvæt imod, hjælp n ndn. Jg sd ud vd min gml fst n dg. Hun hvd fåt kæft og skull ops. Mn jg skl lig vnt lidt, sgd hun. Jg md i t fosøg md nogt mdicin, d skull kunn vik på knudn. J, dt komm ikk til t hjælp mig. Jg bliv nød til t bliv opt, mn d skl lig s, lægn, om mdicinn vik. Og gø dn dt, så kn d måsk i fmtidn undgå t op i n sitution som min. Og så gik fst md sin sygdom nogl månd som fosøgsknin ikk til gvn fo sig slv, mn fo nd. H h vi dt ign. Hnds vlg gjod indtyk. Nogt stot v d ov dnn gml kon. Et off, d i ll dts pspktiv ækk ud ov sig slv. Dt dt, d gnnmsy kistndommn. Oft. At d én, d villig til t of sig hl vjn. Og vi vd jo godt, nå vi hø om Bin og Jns og min gml fst. At dt nogt stot, d sk. Håbt styks. Og vdn bliv t bd std t lv f dn slgs tisk vlg. Lig nu tls d mgt om pligtn. En molsk støls. D klds på tisk vlg! Pligtn kld! Dt t mn, d også pæg nutidns film. HvidstnGuppn højktul og ss f tusind. Instut f AnnGth Bjup Riis. En stæk histoi, n film, d mgt signd h fåt undtitln: Nogn må dø fo t nd kn lv. Et nok så ktult tm fo t Dnmk, d tt i kig. Og d ung stå ovfo t skæbnvlg. Et lvo md n hlt sælig dybd. Og hvo dt hlt cntl spøgsmål js sig: Hvonå komm t ndt mnnsks skæbn mig vd? Donningn v på bsøg i Afghnistn. Og d hun stå ov fo diss ung, d på n måd hvd givt t nok så vidtækknd sv på dt spøgsmål vd ds tilstdvæls så undlig lngt f ds hjmlnd. Donningn slv gv ikk nogt sv, og dog: Hn vlsign j, sgd hun. Og dmd lgd hun ds tisk vlg i Vohs hånd. Jo, Nogn må dø fo t nd kn lv. D gml Mius Fiil f Hvidstn skull skiv sit fskdsbv lig fø hnttlsn i Ryvngn, d v dt håbt til mndn på kost, hn holdt sig til: Nu h Klokkn slåt 11 og snt 12, og vi skl væk hf, Voh kld os hjm til sig, og vi få dt godt ll hjmm hos hm, så godt, som t Mnnsk kn få dt, vi vd godt Mod ll smmn, fo vi vd jo, t vi gå hjm til dn vig Hvil i Hns Am. En nklt og nfoldig to på Gud. Mn så føj Mius nogt hlt fgønd til. Hn kobl dt vig til vd mnnsklivt h på jod md odn: Og nå ll I kæ dhjmm hold smmn om vos kæ Hjm og bjd fo dt, d møds vi ngng i Hns Hus,... indtil d må I stå smmn og hold smmn...! H h vi dt! Dn god Mius svælg ikk i gn indsts, mn indfæld mndn på kost og fotøstningn til hm i dt liv, vi mnnsk h md hinndn i vos dgligdg. - I hjm og bjd..! Jo, fo sådn dt! Dn god Gud komm til os i n tøm Bin f Vd, i n gmml fst og i n koftt Mius f Hvidstn..! AB 11

12 12 nyt f lyngå v/tov skipp Hvo vil vi hn... Dn 18. mts hvd Lyngå bsøg f Kstn Gm, Lnddistiktns Hus. Kstn hvd t fint oplæg om udbjdls fhndl- og udviklingspln fo Lyngå. Dltgn blv inddlt i gupp og bjdd md omåd som påvik udviklingn i Lyngå, positivt ll ngtivt. Lyngå s styk, svghd, mulighd og tusl blv dfint og hv dltg fik t mulighd fo t pioit foslg om omåd til fobding/ktivitt, som kn gø Lyngå til t ttktivt std t bo. Kstn styd mødt md håd hånd, så lld smm ftn blv d st tovhold på d t højst pioitd omåd: Sti: Ls Bo Blk Fyshus: Byfoskønnlssudvlgt Cyklsti: Rné Schnid Kstn Gm udbjd nu n smlt hndlingspln fo dt vid bjd md udvikling f Lyngå. Et igtig godt og konstuktivt mød, slvom møddltglsn kunn væ ønskt lidt høj, mn mn kn d kun sig, t d ikk-dltgnd gik glip f nogt, ikk mindst dn god md! Mødt blv nmlig holdt ft fællsspisningn md sup godt md; hvidløgsmint lmmkøll på wbgill og lækkt tilbhø i flott fv, ød, hvid, sot, gul, gøn m.v. og Ln s (Klt-)kg til kffn så kn dt ikk bliv bd! Dn gimm mnd svns! Dn 12 å gml mnd bskivs som kftig f bygning, c cm høj, og vj tæt på 50 kg. Mndn mgt gålig ll ustn t s på, blålig på ovkoppn, næmst sot øjn og skldt. Hn fosvundt vd jultid og v iføt ød buks, gøn tøj, blå kskt og blålig vintjkk. Oplysning i sgn givs til Lyngå by, mng fygt dog, hn lld blvt omsmltt. Sgn ikk nmldt til dt lokl politi. Lyngå s hjmmsid vil gn opfod til, t hjmmsidn bugs. På sidn skull du gn kunn find ll d infomtion, d nødvndig, som bog i Lyngå. Du h mulighd fo t optt dig som bug, så du kn kommnt på indlæg. Vi håb, du vil bnytt dig f mulighdn, så vi h n ktiv hjmmsid. D også mulighd fo t tilmld sig nyhdsbv i mnun i høj sid. Nå du tilmld dig nyhdsbvt, vil du hv mndg modtg n opsumming f d indlæg, d kommt på sidn. Dt kn også nbfls, t bug ktivittsklndn i høj sid; klik på d fmhævd dto. Hvis du h n viksomhd og ønsk t støtt Lyngå s hjmmsid og smtidig gø din viksomhd m synlig i loklomådt, kn du få t link til din hjmmsid i mnun til høj. Et link til din gn hjmmsid kost 100 k. om åt. Du kn også vælg t få dit link, inklusiv logo, på n slvstændig sid fo sponso. Et sådnt link kost 250 k. om åt, inkl. link på fosidn. H du indlæg til sidn (gn tkst og billd hv fo sig), opslg, køb- ll slgsnnonc, ttls, ønsk om link ll ndt til sidn, du mgt vlkommn til t snd n mil til

13 13 nyt f lyngå Lyngå tog skldt D blv smlt ffld n søndg ftmiddg i pil. Et p tims motion i dt djlig vj gv følgnd sultt: Lgpldsfst 17. og 18. ugust 2012 Sæt X i klndn dn ugust. Åts tm n ovskls! S m i infokss nå tidn næm sig. Lgpldsns vnn Snkt Hns og gnlfosmling i Bogfoningn Lødg 23. juni 2012 kl vd Pæstgådn. Gnlfosmlingn fogå i konfimndstun ov n kop kff og v c. 1-1½ tim. Hft bliv d tændt bål bg Pæstgådshvn og vi kn nyd vos mdbgt md. D bliv, ign i å, mulighd fo t foudbstill mdkuv. Kff, kg, øl, sodvnd og pøls kn købs. S opslg i infokss og på hjmmsidn. Bogfoningn 500 dås udn pnt 30 dås og flsk md pnt 10 sækk ffld c. 100 kg n komplt fstnttlfon n poclænslmp fomt som n ppgøj smt divs bildl Lidt søgligt, t d å ft å kn smls 100 kg ffld og t stot ntl dås. Dt v syvnd å i tæk, t Lyngå dltg i ffldsindsmlingn. En fonøjlig dg på sin gn måd. Byfoskønnlssudvlgt sig tk fo opbkningn!

14 14 nyt f skjød v/hnny josfsn Vd lndsbyns gdkæ Byfstn i Skjød Lødg d. 23. juni, kl Vi stt kl md flghjsning og n kot mognndgt, hvoft mnighdsådt sv mognkff. Dgn ignnm vil d væ fl foskllig ktivitt, mlkonkunc, Dn gyldn kgull, vtnbil, knosjlds på dmmn, hlstgt gis til fokost og mgt mgt m. Om ftnn d fællsspisning i fosmlingshust kl Fællsspisningn h t Hks- og Toldtm, og dt vil mnun bæ pæg f: Toldgyd og islksi til dsst. D skl væ uktion ov dgns mli og Åts Skjød-s skl fsløs. Kl. 21 tænds Snkt Hns bålt og vi skl ntuligvis hø åts båltl. Bønn kn bg snobød og ft bålt møds vi til n fotst hygglig ftn i fosmlingshust. Læs om ll ktivittn på ll i Skjød Tidnd. Gvn vd Skjød Kik h st tppn mod vst i stnd. Dt blvt igtig flot. Tinn blvt ttt op så tppn nu m gå-vnlig. Dn tætt bplntning lngs tppn blvt fjnt og ny spæd plnt st i jodn. S også Nyt f kikgådn på sid 7. Pkingspldsn ndnfo tppn vd gdkæt h Skjød Bog- og Idætsfoning st i stnd. D kommt t lill blomstbd, blomstkumm, udsigtstss md bod-bænksæt og d kommt nyt l på. Dt igtig flot og vi glæd os til t fj Snkt Hns bål på pldsn. Pinsmogn/fomiddg møds ll, d h lyst til fomiddgskff vd gdkæt. Hvis vjt godt kn mn isik, t dt bliv t hldgsngmnt. Mød op md din kff og din undstykk, dt skl nok bliv hyggligt. Dt kn væ n god id t hv lidt pøls i fysn, mn vd ldig, hvd d kn sk. Husk tilmlding til fællsspisning på tlf ll Kunstn t lv ingnting At lv ingnting, j, hvd dt? D ikk tl om t få tidn til t gå. D ikk tl om t nuss undt og spill støvtnnis og smsh t p kon f skivbodt ud ov kntn. Og d slt ikk tl om t mngl t lv nogt. At lv ingnting hndl ikk om t væ bjdsløs, pnsiont ll hjmmgånd. At lv ingnting : Ikk t skull nogt. Og fm fo lt: Ikk t vill nogt. At lv ingnting, kn også btgns som n tnktomhd. En f d bdst måd t lv ingnting på, vd t kigg på sky. Hvm h ikk, som bn, liggt i gæsst og kiggt op på skyn, ltså dykt skykigning. Vd skykigning vd mn ldig, hvd d sk, Mn b, hvo mn, og s hvd mn s, tænk ikk nogt, skl ikk nogt og vil hll ikk nogt. Måsk skykigning vil bliv n ny spotsgn, fo sundt må dt væ. Tov Skipp

15 nyt f lbjg v/hln guldbæk En ny påskgudstjnst md gml ødd I å hvd Ands Bond vlgt t lægg n gudstjnst ft oldkiklig tdition påsklødg ftn kl. 21. Lbjg Kik blv vlgt, fodi lttvlns motiv gø, t mnighdn, så t sig, bfind sig ind i gvn og s ud, ft t stnn fon væltt. Dt blv n gudstjnst md still fttænksomhd, som optkt til påskmogn. Lyngå Folkko gjod ftnn kst fin. Cykling fløs gymnstik Mndg kl , v. Lyngåvj 20 Kvindgymnstikholdt h hft fslutning fo dnn sæson udn opvisning, på tods f t d vd fællsspisningn v n dl opfoding, isæ f mndlig påønd. Nu cyklklubbn så i gng ign. Dn fo ll, og tun tilttlæggs, så også bøn kn væ md. D ingn tilmlding, mn mød blot op mndg ftn kl. 19 ud fo Lyngåvj n. 20. Abjdsdg i Dn Gml Skol og vtnbiltæf Bogfoning og vndvæk D h væt fholdt gnlfosmling i Bogfoningn. Bstylsn bstå nu f Mgit Johnsn, d stdig fomnd, Kistin Pdsn og Mitt Bndstup, d hnholdsvis kss og sktæ, smt d nyvlgt Ull Mdsn og Kl John Lsn. I vndvækt fvnts n kstodinæ gnlfosmling, indn bstylsn på plds. Fællsspisning D. 16. mts v d n vlbsøgt fællsspisning. Aftnn bød på øl-smgning, og dt v måsk kst tillokknd. I hvt fld v dt djligt t s mng f Lbjg og Svjstups ung fmili md n sto flok bøn, d også hyggd sig. Næst fællsspisning ngs f Mi og Mds, Nils og Kn, John og Ull. Næm følg. I slutningn f pil v d bjdslødg i fosmlingshust. En ffktiv flok fik fjnt ukudt f gådspldsn, og vindun fik også n ngøing. Dt blv n igtig hygglig dg, som ndnu fl kn dltg i næst å. Og så blv d pænt og yddligt, indn d ign Vtnbiltæf søndg d. 10. juni om fomiddgn. 15

16 16 gudstjnst Juni juni - juli - ugust 2012 Lyngå 3/6 Tinittis 10/6 1.s..tint 17/6 2.s..tint 24/6 3. s. tint Skjød Lbjg Thøisn Ditlv Bond Thøisn Juli 1/7 4.s..tint 8/7 5.s..tint 15/7 6.s..tint 22/7 7.s..tint 29/7 8.s..tint Thøisn Thøisn 9.30 Ditlv Bond Bond August 5/8 9.s..tint 12/8 10.s..tint 19/8 11.s..tint 26/8 12.s..tint Bond Thøisn Bond Bond Sptmb 2/9 13. s..tint Thøisn, konfimnd indskivning

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage. Se hele programmet for julen på Vlkommn til Pt Jul i Rib S hl pommt fo uln på www.ptuliib.dk 07 Jul om i ml d J læd mi i dnn tid D hvid ulhytt Dt indldninn til bon Pt Jul, om hndl om fmilin Kohn ul o tdition i 0 n. Rib h hntt inpitionn

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere...

J.P. Jacobsen Center. så kom og vær med til min fødselsdagsfest torsdag, fredag og lørdag, og gør samtidig en kanon handel, eller flere... å J.P. Jcobn Cn i k G nd Gi Sluh Ic du H d ø l i o ly, K yllin u å f Sko il in? i d l fød Tnkonku n c å ko o væ d il in od, fd o lød, o ø idi n knon hndl, ll fl... BØRNEEVENT: Bø kon o flv din nin (kl

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen

Haarhs Skole. Utrygheder ved skolen. Privat-/Friskole, Haahrs Skole. Ørkildskolen, Afdeling Ø. Ørkildskolen, Afdeling Byen Hh Sko Uyghd vd kon Uygg punk n udpgning i 4 i i 4 i i Uygg ækning n udpgning i 4 i i 4 i i Piv-/iko, Hh Sko Økidkon, fding Ø Økidkon, fding yn Piv-/iko, Id Ho Sko kø hu k ig ng b v i æ k bi n Svæ g o

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( )

( ) ( ) ( ) Størrelsesorden for funktionerne a x, x a og ln(x) (opgaveforløb v/ Bjørn Grøn og John Schächter) > ( ) Støelsesoden fo funktionene, og ln() Side f 5 Støelsesoden fo funktionene, og ln() (opgvefoløb v/ Bjøn Gøn og John Schächte) Intoduktion I dette foløb vil vi dels få et edskb til t smmenligne, hvo hutigt

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang

For et erhvervsområde i Hillerød Vest Tolvkarlevang Loklpln n. 2 Fo t hvvsomåd i Hillød Vst Tolvklvn Hillød Kommun - Tknik Hillød Kommun - Tknik n. 2 Gnl loklpln infomtion Gnl loklpln infomtion Hvd n loklpln? En loklpln n dtljt pln fo t mind omåd i kommunn.

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige Eksonntil- og ritmunktionr Rtition (rimært.-klss-sto sulrt md dirntilrgnings-ovrvjlsr) Funktionsskrn ( ) ( ) stlæggr or R + \{ } ksonntilunktionr. Scilt klds ( ) ( ) ksonntilunktion. Rrnc: GDS, s. 6-8.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal

Morgenmad Ostemad 413 kcal. 1 grovbolle (ca. 80g) lagt sammen med 2 skiver ost 30+ (40g) + 1 banan (120g) Frokost Pastasalat 355 kcal 600 Kcl M Monm Ostm 43 kcl ovboll (c. 80) lt smmn m 2 skiv ost 30+ (40) + bnn (20) Fokost Pstslt 355 kcl 30 oft pst (å) 200 ønts, hn 00 boccoli, sto vt lo, 50 æt o lit slt 80 kyllinbyst 2 tsk psto som

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Sætningsled og ordklasser

Sætningsled og ordklasser Sætningsl og orklssr Strtpunktt i n sætning hn til vrllt (usgnslt) kls for tmplsn llr lot TEMA. Rstn f sætningn kls REMA. Oft vil t vær sån, t knt informtion står på tmplsn, mns ny informtion plrs i rmln.

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 24. årgang Nr. 1 fbruar 2006 Indhold Fra Formandn s 3 Barndommn på Spurvhøj af Poul Eriksn s 4 Hvidovr kulturarvskommun? af Poul

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk

Velkommen til. Peters Jul. i Ribe. Jul som i gamle dage... Se hele programmet for julen 2015 på www.petersjuliribe.dk Vlkommn til Ptr Jul i Rib Jul om i gaml dag... S hl programmt for uln 0 på www.ptrulirib.dk Jg glædr mig i dnn tid... Dt r indldningn til bogn Ptr Jul, om handlr om familin Krohn ul og traditionr i 0 rn.

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere