Social færdigheds test.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social færdigheds test."

Transkript

1 Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 = Passer fuldstændigt 1. del Nonverbale færdigheder Øjenkontakt Jeg er god til at bevare øjenkontakten med den jeg taler med, uden at stirre og uden at vige. 2. Ansigtsudtryk Jeg er god til at vise tilpassede ansigtsudtryk, vise følelser, smile og afspejle indholdet af samtalen. 3. Gestikulation og bevægelse Jeg er god til at understrege min tale ved at bruge passende gestikulation og bevæge kroppen tilpasset samtalen. 4. Kropsholdning Jeg er god til at være afslappet i min krop, men samtidig være rank og oprejst, når jeg sidder og står 5. Hovedbevægelser Jeg er god til at tilpasse mine hovedbevægelser til samtalens indhold, nikke og ryste på hovedet på passende steder i samtalen for at vise enighed og uenighed. 6. Stemmestyrke Jeg er god til at finde et behageligt toneleje, ikke for højt og ikke for lavt, variere stemmestyrken og sørge for at min tale ikke bliver for monoton Point i alt i det nonverbale område Social Færdighedstest Side 1

2 2 del: Verbale færdigheder Hvor god er du til at anvende verbale kommunikationsfærdigheder. 7. Starte en samtale Jeg er god til at indlede samtalen og tale med nogen om almindelige ting, for derefter at gå over til mere vigtige emner Holde samtalen i gang Jeg er god til at stille åbne spørgsmål, sørge for at komme ind på det emne, det drejer sig om og holde samtalen i gang ved at vise interesse og gensidighed 9. Lytte til andre Jeg er god til at lytte opmærksomt til andre, når de taler, prøve at forstå dem og vise dem min interesse samt vise, at jeg har forstået uden at afbryde 10. Slutte en samtale Jeg er god til at lade den anden vide, at jeg skal gå og slutte samtalen på en passende måde og ikke lade mig opholde, når der ikke er mere at sige eller jeg skal være på et andet sted 11. Være selvafslørende Jeg er god til af afgive passende personlig information, beskrive personlige oplevelser eller episoder fra mit liv og sige hvad jeg mener 12. Bruge mine talegaver Jeg er god til at tale flydende med sammenhængende sætninger. Bruge jeg og være specifik, kortfattet og fokusere på det, jeg gerne vil sige. Point i alt i det verbale område Social Færdighedstest Side 2

3 3. Del: Emotionelle færdigheder Hvor god er du til at anvende og håndtere emotionelle færdigheder Identificere egne følelser Jeg er god til at mærke efter i kroppen og identificere mine kropslige signaler, vide hvad jeg føler i hvilke situationer og erkende disse følelser 14. Identificere andres følelser Jeg er god til at observere andres reaktioner og tune mig ind på, hvad de føler samt checke om det er korrekt 15. Give udtryk for positive følelser Jeg er god til at vise, hvor meget jeg sætter pris på andre, hans eller hendes indsats, adfærd, evner m.v. 16. Udtrykke taknemmelighed Jeg er god til at lade andre vide, når jeg er glad for et eller andet og vise at jeg sætter pris på det 17. Vise sårede følelser Jeg er god til at give udtryk for at jeg er såret, vred eller ked af det og præcisere hvad det er, der har rørt mig 18. Vise glæde Jeg er god til at udtrykke min glæde nonverbalt som verbalt, dele den med andre og præcisere hvad det er, jeg glæder mig til 19. Give udtryk for negative følelser Jeg er god til at vise følelser på en passende måde i forskellige situationer, også når følelserne er negative og jeg er meget påvirket af følelsen 20. Håndtere angst Jeg er god til at identificere angst eller bekymring og vide hvad jeg er bange for 21. Håndtere væmmelse og afsky Jeg er god til at identificere væmmelse og ubehag og beskrive hvad jeg ikke bryder mig om 22. Håndtere overraskelse Jeg er god til at identificere hvad der overrasker mig og genvinde roen Social Færdighedstest Side 3

4 23. Håndtere at være ked af det Jeg er god til at vide, når jeg er ked af det, forstå hvad jeg er ked af, græde når det er nødvendigt og sætte ord på følelserne, så andre forstår mig 24. Håndtere vrede Jeg er god til at vise min vrede på en passende måde uden at overdrive og uden at miste kontrollen. Ikke anklage, bebrejde og drage forhastede konklusioner, gøre klart hvad jeg er vred over og hvad jeg ønsker, når mine regler er brudt. 25. Give kritik Jeg er god til at udtrykke hvad jeg er utilfreds med, give eksempler og foreslå hvordan det kan blive bedre samtidig med at jeg tager hensyn til den andens følelser 26. Modtage kritik Jeg er god til at modtage kritik, forholde mig åbent overfor kritik, acceptere hvis der er noget om det, men afvise kritikken når den ikke passer 27. Reagere på vrede og skuffelse Jeg er god til at identificere andres vrede og skuffelse, udtømme årsagerne til vreden uden at på tage mig skylden og uden at love for meget 28. Komme ovenpå efter en skuffelse eller fiasko Jeg er god til at håndtere skuffelse eller fiasko, erkende hvad der er sket, så jeg kan overvinde det og komme videre 29. Interagere følelsesmæssigt Jeg er god til at tune ind på andres følelser, identificere dem, checke dem og handle derefter 30. Reparere følelsesmæssige skader Jeg er god til at tage ansvar for mine egne følelser og konsekvenserne af dem, samt reparere skader, hvis mine følelser har haft uhensigtsmæssig virkning 31. Vise medfølelse Jeg er god til at forstå andres følelser og vise min medfølelse og sympati 32. Hjælpe andre Jeg er god til at være opmærksom på, når andre har brug for hjælp og træde til, når det er nødvendigt Social Færdighedstest Side 4

5 33. Misundelse og jalousi Jeg er god til at genkende misundelse og jalousi hos mig selv og andre og forholde mig hensigtsmæssigt og problemløsende til det, uden at lade det styre mine handlinger og beslutninger 34. Skam og skyld Jeg er god til at erkende skam og skyld, vide hvilke regler jeg har brudt og lære af det, uden at drage negative konklusioner om mig selv Points i alt i det emotionelle område Social Færdighedstest Side 5

6 4 del: Selvbeskyttende færdigheder Hvor god er du til at anvende selvbeskyttende færdigheder Forberede mig på en belastende samtale Jeg er god til at tænke over, hvordan jeg vil gribe det an og forberede mig på de vanskeligheder, der kan opstå 36. Sige fra Jeg er god til at bruge min ret til at nej og sige fra, uden at blive uvenner eller have dårlig samvittighed 37. Overbevise nogen Jeg er god til at overbevise andre om, at mine ideer er bedre og få andre til at prøve mine forslag, så vi sammen kan se hvad der er bedst. 38. Vise tillid Jeg er god til at stole på andre og vise min tillid på en åben og ærlig måde og tage det ligeså åbent op, hvis jeg begynder at tvivle 39. Vise selvtillid Jeg er god til at vide hvad jeg vil, og arbejde for min egen bedste interesse, også i belastende situationer, samt søge at undgå underdanig eller aggressiv adfærd 40. Komme ud af en situation Jeg er god til at vide, hvornår jeg har brug for at komme ud af en situation og vise det i ord som i handling, at jeg gerne vil afslutte samtalen 41. Modstandskraft Jeg er god til at klare modgang og fastholde mit mål - også når det ser ud til ikke at lykkes 42. Holde fast på personlige rettigheder Jeg er god til at erkende mine rettigheder og holde på dem, især når nogen stiller urimelige krav eller forsøger at lægge pres på mig 43. Stille krav Jeg er god til at udrykke mine krav og ønsker samt gentage og fastholde kravet, når det er nødvendigt 44. Identificere egne behov Jeg er god til at erkende mine behov og vide, når min motivation er styret af mere kortsigtede behov, samt holde fast i mere overordnede mål Social Færdighedstest Side 6

7 45. Identificere andres behov Jeg er god til at være opmærksom på andres behov og forstå deres reaktioner i forhold til, hvad der motiverer dem 46. Reagere på overtalelsesforsøg Jeg er god til at nøje overveje andres forslag og beslutte, hvad der vil være bedst for mig på længere sigt, samt sige fra, når jeg ikke ønsker at lade mig overtale 47. Slappe af Jeg er god til at mærke, når jeg bliver anspændt og ophidset, samt slappe af og tage den med ro, og sørge for at have helende og positive aktiviteter i min dagligdag 48. Identificere negative tanker Jeg er god til at fange negative tanker, der underminerer mine handlinger og ødelægger situationen for mig 49. Ændre negative tanker til positive Jeg er god til at udfordre negative tanker og ændre dem, så jeg kan se realistisk på situationen og bevare mit håb og mit mod 50. Identificere andres destruktive handlinger og beskytte mig selv Jeg er god til at opdage, når andre forsøger at styre eller manipulere mig på en destruktiv måde og alligevel holde fast i mine egne konstruktive værdier og mål Points i alt i det selvbeskyttende område Social Færdighedstest Side 7

8 5 del: Problemløsningsfærdigheder Hvor god er du til at anvende problemløsningsfærdigheder Samle information Jeg er god til at vide hvad jeg har brug for og bede andre om de oplysninger jeg mangler, samt til at opsøge viden og stille spørgsmål 52. Koncentrere mig om en opgave Jeg er god til at planlægge en opgave, bestemme tid og sted og blive ved opgaven, indtil den er færdig 53. Vurdere egne evner Jeg er god til at undersøge hvor kompetent jeg er på et bestemt område og vide, hvad jeg magter og hvad jeg ikke magter 54. Prioritere problemer Jeg er god til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Når jeg har meget jeg skal nå, beslutter jeg hvad der er vigtigst og koncentrerer mig om det først 55. Tage beslutninger Jeg er god til at undersøge mulighederne og vælge mellem flere muligheder samt beslutte mig for det, der tjener mine interesser bedst 56. Tage ansvar Jeg er god til at vise ansvarlighed og tage hånd om det jeg har påtaget mig ansvar for, samt afgøre om mine handlinger har utilsigtede konsekvenser og råde bod for det 57. Hamle op med uenighed og konflikter Jeg er god til at registrere hvis jeg er uenig med andre, også når det er alvorlige uoverensstemmelser. Jeg kan både fasthold mit eget synspunkt og ændre det, når der er gode grunde til det 58. Vise viljestyrke Jeg er god til at bruge min viljestyrke og holde fast i mit mål samt blive i situationen også når det er vanskeligt at samt holde fast i min beslutning og når det ikke er let at gennemføre det 59. Forhandle Jeg er god til at præsentere mit standpunkt og nå til enighed, når mine synspunkter afviger fra andres og gå på kompromis, hvis det er nødvendigt Social Færdighedstest Side 8

9 60. Hamle op med afslag Jeg er god til at forholde mig til såvel et ja som et nej og møde et afslag med ro, holde fast i mine mål og prøve igen eventuelt på en anden måde eller et andet sted. 61. Sætte mig et mål Jeg er god til at sætte mig et mål og vide, hvad jeg helst vil, samt være realistisk i min vurdering af, om mine personlige mål er indenfor mulighedernes grænse 62. Følge en instruktion Jeg er god til at modtage instruktioner, spørge såfremt der er uklarhed og udføre opgaven efter de retningslinier, jeg har fået. 63. Forholde mig til modsigelser Jeg er god til at lægge mærke til når nogen siger et og gør noget andet, men undgår at blive forvirret og fastholder mit eget standpunkt Points i alt i problemløsningsområdet Social Færdighedstest Side 9

10 6. del: Intime færdigheder Hvor god er du til at håndtere intimitet og balancere mellem tilnærmelse og undvigelse. 64. Rose og opmuntre Jeg er god til at meddele nogen, at der er noget, jeg kan lide ved hans eller hendes måde at være på og opmuntre andre til ønskede aktiviteter Modtage ros og opmuntring Jeg er god til at være åben og glæde mig, når nogen siger noget pænt, roser eller komplimenterer mig, samt vise at jeg værdsætter ros og opmuntring og tager den til mig 66. Flirte Jeg er god til at flirte og vise min interesse og tiltrækning på en tilpasset måde 67. Vise begejstring og lyst og holde energiniveauet oppe Jeg er god til at udtrykke min begejstring og fokusere på det, der giver mig energi og lyst samt holde aktivitetsniveauet op og øge motivationen. 68. Vise interesse Jeg er god til at vise opmærksomhed og oprigtig interesse på en åben og ærlig måde 69. Nærme mig Jeg er god til at tage initiativet til at etablere kontakt eller tage det første skridt, og fastholde en invitation på en indbydende måde 70. Intimitet og kærlighed Jeg er god til at gå ind i et dybere og mere intimt forhold og finde ud af hvad det kræver, udtrykke varme, kærlighed og sympati og vedligeholde følelserne 71. Kende og holde grænser Jeg er god til at kende og holde solide grænser i forholdet til andre, ikke love mere end jeg kan holde, og sørge for at andre ikke overskrider mine grænser, og at jeg ikke overskrider andres. Points i alt i det intime område Social Færdighedstest Side 10

11 Profil af dine sociale færdigheder I dette skema kan du indtegne din egen profil ved at skravere de felter, du placerer dig indenfor. Skemaet består af i alt 71 spørgsmål. Det sammenlagte resultat er derfor minimalt 0 og maksimalt 710. Rød betyder, at der er centrale mangler Gul betyder, at du har besværligheder Grøn betyder, at du fungerer OK Færdigheder Rødt område Gult område Grønt område Nonverbale (1-6) Verbale (7-12) Følelsesmæssige (13-34) Selvbeskyttende ( Problemløsende (51-63) Intime (64-71) Totalt resultat Social Færdighedstest Side 11