Noter til selvbeskyttende adfærd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til selvbeskyttende adfærd."

Transkript

1 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af at der var noget galt, noget usagt eller uklart så er det ikke en selvtillidsbetonet måde at forholde sig til den anden på. Tværtimod kan man i sådan en situation føle sig dårligt behandlet, udnyttet eller føle skyld eller skam. Når du føler, at du selv har fået givet udtryk for det som er vigtigt for dig og du har tilladt den anden at udtrykke sig på sin måde, så har du uanset hvad der kommer ud af det i sidste ende - optrådt med selvtillid. Selvtillid handler om måden man indgår i situationen eller måden hvorpå man konfronterer vanskelige situationer. Det betyder ikke at du får det som du helst vil have det hver gang. Der skal ikke være en vinder og en taber i situationen, det drejer sig om at handle således, at resultatet bliver positivt og gensidigt acceptabelt, uden at nogen føler sig uretfærdigt behandlet. Vi har det med at tro, at vi er nødt til at sige tingene indirekte og gå som katten om den varme grød. Ofte bruger vi bortforklaringer eller undskyldninger, fordi vi er bange for, at de andre skal tro det værste om os. At kommunikere med selvtillid er ofte meget mere enkelt, idet selvtillidsbetonet kommunikation opfylder seks krav til effektiv interaktion. Disse krav udgør også definitionen på selvtillidsbetonet adfærd: den skal være direkte, ærlig, tilpasset, informativ og ansvarlig. Når du ikke bruger selvtillidsbetonet adfærd kan det føre til misforståelser, udnyttelse og fornærmelser. Der kan være tale om aggressiv og passivadfærd. I den aggressive interaktion forsøger man at vinde, uanset hvad det koster. Retten til at reagere hensigtsmæssigt tilsidesættes og modpartens synspunkt bliver diskvalificeret. I den passive interaktion forsøger man sat gøre den anden tilpas, uanset hvad det koster og på den måde kan man midlertidigt manipulere med modparten og frembringe skyldfølelser. Der er således 3 måder at kommunikere på: aggressivt, selvtillidsbetonet og passivtunderdanigt. Det skal ikke forstås sådan at det ene er mere rigtigt eller forkert end det andet, men den selvtillidsbetonede adfærd giver mulighed for frie valg i højere grad end de andre og der bliver tale om en mere ærlig kommunikation med andre. Vi bliver tidligt i livet skolede til at undertrykke egne behov og glemme vore personlige rettigheder. Når vi står over for specialister, eksperter, professionelle, folk i nød eller folk i privilegerede positioner, "glemmer" vi ofte at bruge selvtillid. på den måde opstår der regler for vores adfærd, der fungerer automatisk og betyder at vi for at være ærlige og bruge vores selvtillid skal "bryde de gamle regler". Når vi omgås andre underlægger vi os sociale regler. I selvtillidstræning lærer man at handle mere i overensstemmelse med egne bedste interesser og samtidig tage hensyn til andres. Konversationsfærdighederne består i at lytte effektivt, give udtryk for egne følelser og meninger og give andre lov til at udtrykke hvad de føler. Gentagelsesfærdigheder gør dig i stand til at holde fast, holde dig til sagen i en konfrontation og ikke føle sig forpligtet til at undskylde eller retfærdiggøre. Selvbeskyttende færdigheder er værdifulde når man er udsat for personlige angreb eller har at gøre med vrede eller andre intense følelser. Disse færdigheder er designet således at man kan bevare roen og forholde sig til angrebet uden at føle sig undermineret eller nedgjort.

2 Der er 3 typer information som er væsentlige for en hurtig analyse af verbal kommunikation: fakta/mening, følelse og behov/ønske. Eksperimentelle observationer har vist at det er mest effektivt, at erkende følelsen først for derefter at forholde sig til fakta og behov. Det er en hjælp når man anvender FAKTA-FØLELSE-BEHOV-analysen, at betragte følelsen som en irrationel, ulogisk reaktion, som ofte er meget egoistisk og at det er nødvendigt at rette sin opmærksomhed mod den med det samme, inden den kommer ud af kontrol. Alligevel er det sjældent, at vores første reaktion på personlige angreb eller kritik er: "Jeg kan godt se, du er meget vred over det her. " I stedet prøver vi at krybe udenom, intellektualisere eller ignorere følelserne, i håbet om at de vil forsvinde. Vi siger måske "Tag det nu roligt", hvilket viser at vi ikke tager den anden alvorligt og derved bare resulterer i at situationen tilspidses. Hos mennesker med lavt selvværd mangler der ofte personlige mål. Selvtillid indebærer også at leve op til ansvaret for at du selv har en personlig, gyldig og velunderbygget grund til at stå fast. Når du vil være selvtillidsbetonet, så gør dig først og fremmest klart, hvad det er du vil, hvornår du vil gøre det og brug derefter dine selvtillidsfærdigheder til at gennemføre det. Det kan dreje sig om at opsøge nogen som du længe har haft en uoverensstemmelse med eller løse et personligt problem der længe har været uløst. Det kan også være en umiddelbar og impulsiv reaktion, som når du for eksempel lige har mødt nogen du gerne vil lære nærmere at kende og umiddelbart inviterer eller etablerer kontakt med, selvom det er en usædvanlig reaktion. Eller det kan være en dræbende kedsommelig samtale, som du ønsker at afslutte for at beskæftige dig med noget mere givende. Færdigheder skal indøves og kræver at du modigt opsøger situationer, hvor du kan praktisere de nye færdigheder indtil de bliver automatiske og er en del af dit repertoire. Derfor skal du konstant være på udkig efter situationer hvor du kan øve dig og du er nødt til at være forberedt på at de første forsøg eventuelt ikke er så heldige. 2 Ved vanskelige konfrontationer kan løsningen være, hurtigst muligt at komme ud af situationen. Socialtræning indebærer også at blive en god iagttager og lære at vurdere, om man skal blive i situationen og løse problem, eller om man skal vælge at fjerne sig. Gennem en række øvelser kan man lære at komme ud af uønskede situationer, bevare roen og løse problemer snarere end at skærpe dem. Man er også nødt til at lære at holde fast på sine egne meninger og rettigheder, selv når modparten bruger ufine metoder for at få sin vilje. Enhver meddelelse består af fakta, følelse og behov. Det kan være en hjælp at lære at anvende disse begreber til selv at analysere en kritisk situation. I stedet for at reagere med panik, bliver man sin egen detektiv og bevarer roen, idet man koncentrerer sig om, hvad situationen egentlig består af. Eksempel Din bedste ven ringer og er ophidset over at han nu har ventet på dig i over en time, uden at du er dukket op. Han har købt to biografbilletter til jer; og der er kun en halv time, til filmen starter. Fakta er, at du ikke er kommet, selvom I havde en aftale. Mange vil finde undskyldninger og bortforklaringer, men det bedste er blot at indrømme fakta og beklage eller at forklare situationen uden at blive underdanig og Uden skyld og skam. Den følelse, der dominerer situationen, er, at han er vred og såret. Følelser er til for at blive set og hørt, mærket og forstået. Hvis du ignorerer hans vrede, blot fordi du selv har dårlig samvittighed, vil han blive mere vred. Hvis du siger: "Jeg kan godt forstå, du er vred, det ville jeg også selv blive i sådan en situation", vil de vrede følelser afløses af et ønske om at genoprette balancen frem for at skændes og fortsætte konflikten. Behovet er, at I når i biografen til tiden, og du kan eventuelt tage ansvaret for, at du har glemt aftalen og dermed betale en taxa eller finde en anden aktiv løsning. Det kritiske er ofte at forholde sig til følelsen, så den udtømmes, og så ophidselsen lægger sig, inden I begynder at tale om løsninger.

3 KONVERSATIONSFÆRDIGHEDER Åbne spørgsmål. Når du åbner en samtale eller indleder en kontakt, er det vigtigt at få den anden til at tale om sig selv, uden at han eller hun føler sig under forhør. Stil åbne spørgsmål som ikke kan besvares med et "Ja" eller et "Nej". Start for eksempel med: HVAD synes du om HVORDAN oplevede du....hvor har du.hvornår har du sidst... HVILKE muligheder synes du etc. 2. Selv-afsløring. Af og til er det godt at kunne afsløre personlig information og komme med meget personlige oplysninger, ideer, følelser, ønsker, ambitioner, meninger, svagheder og styrke eller bare at være i stand til at præsentere sig selv på en interessant og effektiv måde. Det er vigtigt at kunne bruge "Jeg" i stedet for "Man". Jo lettere du udtrykker dig på det personlige niveau, jo lettere er det også for andre at gøre det samme. Vigtigst er det i konfrontationer, hvor du har brug for at gøre det helt klart, hvordan du har det. Eller i positive situationer, hvor du ønsker at vise empati og støtte den anden eller give udtryk for, hvordan den andens adfærd virker på dig. På den måde kan du let mindske ubehag og øge velbehag. 3. Refleksive lytterfærdigheder. Dette er formentlig den vigtigste og mest anvendelige enkle teknik i selvtillidstræning. Formålet med at lytte refleksivt er at vise, at du lytter og forstår -ikke blot ordene men også følelserne bag ordene. Følelserne identificerer du gennem tonefaldet og kropsbevægelserne som følger med. Din reaktion består af 2 meddelelser. For det første at du forstår hvordan de har det og dernæst at du har forstået fakta i meddelelsen. Brug FAKTA-FØLELSE-BEHOV-analysen. Vend dig først mod følelsen og sæt navn på den: "Jeg kan se at du er meget vred over.. ", hellere end at kommentere det mere generelt. Sociale færdigheder Hver færdighed består af forskellige elementer, som man kan lære gennem instruktion, øvelse og personlig tilbagemelding (feedback). Øvelse er mest effektiv i en gruppe, hvor der er flere ressourcer at trække på og flere at lære af. I sociale træningsgrupper bruges video ofte som et værdifuldt hjælpemiddel. Ved at se sig selv og ved sammen med terapeuten at analysere situationen kan man bedre ændre sit reaktions- mønster. Eksempler 1. En person, der mangler øjenkontakt, kan indgå i en samtale, hvor målet er at holde passende øjenkontakt med andre. Det er vigtigt at lære ikke at stirre og ikke at se væk hele tiden. I øvelsen kan adfærden tilpasses, og den, der skal lære, kan hele tiden få personlig tilbagemelding. 2. En person, der taler lavt og utydeligt, kan arbejde med sin stemme og lave forskellige eksperimenter med lav og høj stemmeføring, indtil stemmen er afpasset situationen. 3. En person, der har svært ved at starte en samtale, kan arbejde med forskellige måder at starte en samtale på, indtil han eller hun er tryg ved det. 4. En person, der har svært ved at sige fra, kan arbejde med at sige fra i mange forskellige situationer indtil det føles naturligt ikke at undskylde og retfærdiggøre sig, men at fastholde sit afslag. 5. En person, der er bange for kritik, kan øve sig i at modtage kritik, lytte og overveje, om kritikken er rimelig og berettiget uden at forsvare sig eller angribe. Følelser er ikke farlige, når man lytter til dem og forstår dem: hellere det end at føle sig uretfærdigt angrebet og skærpe konflikten. Selvom man reagerer med selvtillid, er det langt fra sikkert, at det bliver respekteret af modparten, og så er det en kunst at bevare roen, bevare selvtilliden og c blive i situationen, indtil den er løst. Følelser er ikke farlige når man lytter til dem og forstår dem

4 GENTAGELSESFÆRDIGHEDER 4 1. Fasthold et afslag. Du har ret til at afvise uønskede krav uden at føle skyld eller retfærdiggøre din afvisning. Det er nødvendigt at bruge ordene bestemt men venligt: "Nej, jeg har ikke lyst til at gøre sådan og sådan" eller "Nej, det vil jeg under ingen omstændigheder gøre". Gentag det nøjagtigt så mange gange det er nødvendigt, indtil kravet ophører og du må under ingen omstændigheder undskylde!!! Ikke engang et "desværre" behøver at snige sig ind, da det bare vilopfordre den anden til endnu engang at forsøge at overtale dig. på den måde kan du springe over alle de halve sandheder, som alligevel får dig til at føle dig skyldig eller ubehageligt tilpas. 2. Fasthold et krav. Dette er den anden side af mønten, for af og til er du nødt til at stille nogle krav som er retfærdige nok, som for eksempel at få de penge tilbage som en ven skylder dig eller få nogen til at gøre noget, som de har lovet i et samarbejde, men som ikke er blevet udført. Her må du igen fast og bestemt, men venligt gentage: "Jeg vil gerne have at du betaler de penge du skylder mig og du må gøre det nu" eller "Vi har indgået en aftale og er lige ansvarlige for vores fælles projekt, men du har endnu ikke lavet din del af arbejdet". Ingen undskyldninger eller unødvendige forklaringer. Ej heller argumenter som får den anden til at føle sig skyldig eller blive ophidset. Brug hans eller hendes navn og gentag: "Hør her John, jeg vil gerne have du betaler din gæld nu". 3. Empatisk gentagelse. Her kombinerer du kravet eller afvisningen med refleksive lytterfærdigheder, således at du også reagerer på den andens følelser. Du skal ikke til at retfærdiggøre dine handlinger eller løse den andens problemer, bare være lidt mere nuanceret: "Okay John, jeg ved godt du er i en vanskelig situation og har dine egne pengeproblemer, men jeg vil stadig gerne have at du betaler din gæld nu". "Marianne, jeg kan godt se du er sur over at jeg ikke kan tal din vagt i dag og det bliver vanskeligt at finde en anden, men jeg kan stadig ikke gøre det i dag".

5 SELVBESKYTTENDE FÆRDIGHEDER Exits eller afvikling af interaktioner. Du er nødt til at komme ud af en situation, når det ikke giver mening at blive i den, hvis du ikke har tid eller den anden misbruger din opmærksomhed. De fleste går igennem en række emotionelle stadier i sådanne situationer mild irritation, kedsomhed eller følelsen af at den anden spilder din tid. Ærgrelsen over at blive holdt borte fra mere interessante begivenheder. Så en følelse af vrede og angst alt eftersom det bliver ved. Her er du virkelig nødt til at være selvtillidsbetonet og ofte på taktisk vis sætte dig nogle klare mål. Når du opdager det trækker i langdrag så sæt en deadline for din exit..gør det åbent "Jeg har kun 5 min., så må jeg videre". Træk først øjenkontakten tilbage, dernæst din opmærksomhed og giv den anden signaler til at tiden er ved at løbe ud. Afbryd talestrømmen såvel verbalt som non-verbalt. Måske er du ødt til at bruge berøring, idet du siger: "Nu bliver jeg virkelig nødt til at slutte...", "Jeg bliver nødt til at stoppe dig her..." "Jeg har noget andet jeg skal videre med...", "Jeg kan ikke tale videre om dette", nu må jeg gå.". Pas på ikke at sidde fast eller lade den anden generobre din opmærksomhed. Fjern dig fra feltet eller før vedkommende til døren og få ham eller hende ud af dit territorium. Ingen undskyldninger! Det er din personlige ret at ende noget som du ikke har nogen interesse i. lov ikke mere end du kan holde; udtrykket "Jeg kommer tilbage om lidt" medfører bare et problem senere. 2. Selektive svar. Dette er en fremragende selv-beskyttende færdighed, især når du er udsat for kritik eller personlige angreb. Igen, brug FAKTA- FØLELSE-BEHOV rammen. Denne gang reagerer du kun på fakta, ikke på personlige angreb - i hvert fald ikke til at starte med. Find ud af hvad der bliver sagt og adskil fakta og personlige angreb. Når kritikken er udtømt, så forhold dig til fakta - benægt ikke det der sandt og gå kun på kompromis i den udstrækning du kan holde til det. Til slut kan du stille et krav omfat de personlige angreb ophører og på den måde vil du ofte ende med at få en undskyldning fra den som startede med at angribe dig. Det gælder om at bevare roen og på selvtillidsbetonet måde konfrontere situationen, forhandle og gå på kompromis, i den udstrækning det er nødvendigt. Følelserne eller argumenterne kan du bringe op senere, når angrebet har mistet sin kraft, ellers ender I bare i et kæmpe skænderi. Husk ikke at undskylde, hvis ikke du synes der er noget at undskylde. 3. Negativ udspørgen. Dette er en videreudvikling af åbne spørgsmål og selektive svar. "Er der mere du gerne vil tilføje her?". "Hvad præcis ved min adfærd er det som ophidser dig sådan?". "Er der mere du bliver irriteret over?". Ingen undskyldninger; hvis der er noget du fortryder, kan du give udtryk for det senere, på et mere passende tidspunkt, når følelsen er udtømt. Dette er en teknik som konfronterer alle de negative følelser, som angriberen er fyldt af, så du hurtigt kan få renset luften og der kan skabes grobund for en mere produktiv udveksling af fakta og fremtid. Du beder ikke om noget på en underdanig, krybende måde, men på en modig konfronterende måde. Du må være parat til at høre sandheden uden skyld, hvad det så end er du har gjort, så har du i sidste ende haft ret til det. På den måde tager du presset af og bevarer kontrollen over situationen. Også overfor afvisninger kan denne teknik være god. Du får måske et afslag på en invitation eller et job og du har brug for at kende årsagen. Sig: "Godt, jeg forstår jeg ikke er et passende parti, men kunne du ikke gøre mig den tjeneste at fortælle mig ærligt hvorfor. Så kan jeg i det mindste arbejde med det". Men så må du også være parat til at høre nogle sandheder og acceptere usympatiske synspunkter uden at blive dybt såret eller vred. Hvis du ikke synes kritikken passer, så tænk i det mindste over, om der kan være noget om det.

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

23. Kognitiv model til socialisering

23. Kognitiv model til socialisering 23. Kognitiv model til socialisering Krop Tanker Følelser Adfærd Når patienten præsenterer sine problemer, sættes de forskellige oplysninger ind under krop, tanker, følelser eller adfærd, således at der

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord

Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Hvordan håndterer du konflikter med kunder og andre vigtige personer om bord Emotionernes betydning VREDE Konfliktskala Umiddelbare konfrontation Bygget op over kortere tid Bygget op over længere tid Du

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager

Ledelsens Dag 2006. KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Ledelsens Dag 2006 KONFLIKTHÅNDTERING -Samarbejde eller kaos? Josef Guldager Intrapersonel Interpersonel Struktur Konflikthåndtering samarbejde eller kaos Enig Uenig Tillid Harmoni Statisk Dynamisk Mistillid

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog'

Empatisk kommunikation. 'Girafsprog' Empatisk kommunikation 'Girafsprog' En vej til åben & ærlig dialog Materialet er udarbejdet af Erhverspykologisk Rådgiver og konflikthåndteringsekspert Sebastian Nybo fra SEB Gruppen A/S, skrevet på baggrund

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm

Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Om kommunikation i MUS Udarbejdet af Bente Øhrstrøm Kommunikation er den udvekslingsproces, som foregår mellem to eller flere personer. Når flere mennesker er sammen vil der altid være tale om en kommunikationsproces,

Læs mere

NÅR SITUATIONEN OPSTÅR

NÅR SITUATIONEN OPSTÅR NÅR SITUATIONEN OPSTÅR SIKKERHEDS- VAGTENS LILLE GUIDE TIL HÅNDTERING AF AGGRESSIV ADFÆRD Aggression kan generelt beskrives som et forsøg på at nedgøre, skræmme, true eller skade modparten. Når vi skal

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt?

Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? Konflikthåndtering Hvad er en konflikt? Hvad er en konflikt? 2 Men hvad er en konflikt? En konflikt kan defineres som en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker. Det kan være

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER

KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger

Læs mere

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab

Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Den enkelte kan være næsten usynlig i et stort fællesskab Det er som regel lederen, der slår tonen an Men ikke alle er lige konstruktive Krav Regler Kontrol Den forkerte chef kan give dig hovedpine Og

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere:

Konflikthåndtering. Konflikthåndtering 17-08-2015. Vi fokuserer på basal konflikt-forståelse og på dialogredskaber i jeres arbejde som vejledere: 1 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Konflikthåndtering 2 Konflikthåndtering

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation. Kommunikationsmodel. Forstyrrelser (støj) hos senderen. Forstyrrelser (støj) hos modtageren. Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Midler/program: Kommunikation Hvordan bidrager jeg til kommunikationen Assertiv kommunikation Konflikthåndtering Konfliktløs et spil om konflikter Kommunikation Tal

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder

KonfliktHåndtering Instruktioner til mødeleder Lektion 5 Spørgeteknik Dias 1/11 Spørgeteknik Formålet med denne lektion er at forstå værdien af at stille gode og nyttige spørgsmål at kende forskel på nyttige og unyttige spørgsmål at øve at stille nyttige

Læs mere

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk

Konflikthåndtering. freddy.sahl@webspeed.dk Konflikthåndtering 1 !" # # 2 Hvorfor arbejde med konflikter? De er uundgåelige frugtbare og smertelige Man kan lære at håndtere dem bedre og dermed minimere vold og lidelser, spare tid, penge og energi.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Giv feedback. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 3 Giv feedback Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Lær at give fedback... 4 Konstruktiv feedback... 5 Konstruktiv feedback i praksis... 6 Selv iagttagelserne er komplicerede...

Læs mere

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER

ICF s PROFESSIONELLE COACHING KERNEKOMPETENCER De følgende elleve centrale coaching kompetencer er beskrevet for at skabe større forståelse for de færdigheder og tilgange, der anvendes i moderne coacharbejde som defineret af ICF. De vil også kunne

Læs mere

360 feedback kompetenceanalyse

360 feedback kompetenceanalyse 360 feedback kompetenceanalyse Ekspert kompetencerapport og interviewguide Janus Mikkelsen Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk

Læs mere

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION?

13-03-2013. BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 FORANDRING ELLER SKADESREDUKTION? BORGERE MED RUSPROBLEMER FRA FRUSTRATION TIL FAGLIG UDFORDRING Gentofte den 13. og 18. marts 2013 Forandringsproces samt motivationssamtalen og/eller - Hvordan forholde sig til borgere med alkoholproblemer

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61

1. God ledelse. God ledelse. 1) Redaktion Ola Jørgensen, klartekst. Udarbejdet for KL og KTO under væksthus for ledelse, 2005. 61 1. Hvad kendetegner den gode leder? Hvad er det, der gør nogle ledere særligt succesfulde? Det bliver diskuteret i mange kredse både til søs og på landjorden. "Ledere der lykkes 1) " er et projekt, hvor

Læs mere

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis

Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00. Temadag konflikthåndtering. Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 13.00-16.00 Temadag konflikthåndtering Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Perspektiver på At-være-proaktiv-i-egen-praksis Temadag Konflikthåndtering Tirsdag den

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych.

Kvinnan då. En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess. cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Kvinnan då En första utvärdering av kvinnans erfarenheter av mannens förändringsprocess cand. psych. Ole Thofte cand. psych. Peer Nielsen ATV-Roskilde brugerundersøgelse Gennemført sommeren 2005 www.atv-roskilde.dk

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 6 Dagens program Opsamling Quiz Forandringsledelse Eksamens projekt Page 2 Page 3 QUIZ HVAD SIDDER FAST FRA SIDST? Page 5 Page 6 http://www.youtube.com/watch?v=u6xapnufjjc&n

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Den vanskelige samtale Hvem er vi? Thomas Phillipsen Født i Esbjerg Tidligere sergent i Militærpolitiet Uddannet psykolog (cand.psych.) ved Aarhus Universitet Konsulentvirksomhed med speciale i håndtering

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822

Familierådgivning Supervision og Samtaleterapi. ADHD Nordsjælland. Jan Have Odgaard Gl. Byvej 51, 5792 Årslev Tel: 66134121 Mob: 21495822 ADHD Nordsjælland Verdensmesterskab i at få andre op at køre haves. Kaos haves. Orden søges. At leve godt med ADHD og andre. Resultatet afhænger af: Kender ikke sit handicap og ved ikke hvad der skal til

Læs mere

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale

Feedback, anerkendende kommunikation og den nødvendige samtale Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Feedback, anerkendende kommunikation

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære

Marte Meo metodens principper. At positiv bekræfte initiativ. At sætte ord på egne og andres initiativer. at skabe en følelsesmæssig god atmosfære Marte Meo metodens principper At følge initiativ At positiv bekræfte initiativ At sætte ord på egne og andres initiativer Turtagning Positiv ledelse at skabe en følelsesmæssig god atmosfære at følge, bekræfte

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk

Konflikthåndtering. For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune. Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Konflikthåndtering For tillidsrepræsentanter i Aalborg kommune Lykke Mose www.perspektivgruppen.dk Formål med kurset 1) At styrke deltagernes evne til at navigere i konflikter og aflæse hvad der foregår

Læs mere

Forberedelse. Gennemføring. Succes.

Forberedelse. Gennemføring. Succes. Forberedelse. Gennemføring. Succes. Kelly Services Interviewguide til kandidater Hos Kelly Services er vi dedikerede til at udarbejde værktøjer og stille disse til rådighed således, at du kan optimere

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet

Bilag 2. Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet Bilag 2 Studieforløbsbeskrivelsen: Det faglige indhold I projektet I de følgende spørgsmål skal I som gruppe reflektere over, hvad I har gjort for at indfri de faglige krav til projektet. Hvordan har husets

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen

Overholde aftaler og følge fælles regler Holde orden på egne ting og være medansvarlig for at holde orden i klassen Trinmål elevens alsidige udvikling Ansvarlighed. Ansvar drejer sig om at vise respekt for egen og andres ejendom og arbejde, samt at kunne udføre opgaver. Man udvikler ansvarlighed ved at få medbestemmelse

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere