Noter til selvbeskyttende adfærd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til selvbeskyttende adfærd."

Transkript

1 1 Noter til selvbeskyttende adfærd. (af Irene Oestrich) SELVTILLID. Selvtillid handler om at kommunikere klart og uden misforståelser. Hvis du nogensinde er kommet ud af en situation med en følelse af at der var noget galt, noget usagt eller uklart så er det ikke en selvtillidsbetonet måde at forholde sig til den anden på. Tværtimod kan man i sådan en situation føle sig dårligt behandlet, udnyttet eller føle skyld eller skam. Når du føler, at du selv har fået givet udtryk for det som er vigtigt for dig og du har tilladt den anden at udtrykke sig på sin måde, så har du uanset hvad der kommer ud af det i sidste ende - optrådt med selvtillid. Selvtillid handler om måden man indgår i situationen eller måden hvorpå man konfronterer vanskelige situationer. Det betyder ikke at du får det som du helst vil have det hver gang. Der skal ikke være en vinder og en taber i situationen, det drejer sig om at handle således, at resultatet bliver positivt og gensidigt acceptabelt, uden at nogen føler sig uretfærdigt behandlet. Vi har det med at tro, at vi er nødt til at sige tingene indirekte og gå som katten om den varme grød. Ofte bruger vi bortforklaringer eller undskyldninger, fordi vi er bange for, at de andre skal tro det værste om os. At kommunikere med selvtillid er ofte meget mere enkelt, idet selvtillidsbetonet kommunikation opfylder seks krav til effektiv interaktion. Disse krav udgør også definitionen på selvtillidsbetonet adfærd: den skal være direkte, ærlig, tilpasset, informativ og ansvarlig. Når du ikke bruger selvtillidsbetonet adfærd kan det føre til misforståelser, udnyttelse og fornærmelser. Der kan være tale om aggressiv og passivadfærd. I den aggressive interaktion forsøger man at vinde, uanset hvad det koster. Retten til at reagere hensigtsmæssigt tilsidesættes og modpartens synspunkt bliver diskvalificeret. I den passive interaktion forsøger man sat gøre den anden tilpas, uanset hvad det koster og på den måde kan man midlertidigt manipulere med modparten og frembringe skyldfølelser. Der er således 3 måder at kommunikere på: aggressivt, selvtillidsbetonet og passivtunderdanigt. Det skal ikke forstås sådan at det ene er mere rigtigt eller forkert end det andet, men den selvtillidsbetonede adfærd giver mulighed for frie valg i højere grad end de andre og der bliver tale om en mere ærlig kommunikation med andre. Vi bliver tidligt i livet skolede til at undertrykke egne behov og glemme vore personlige rettigheder. Når vi står over for specialister, eksperter, professionelle, folk i nød eller folk i privilegerede positioner, "glemmer" vi ofte at bruge selvtillid. på den måde opstår der regler for vores adfærd, der fungerer automatisk og betyder at vi for at være ærlige og bruge vores selvtillid skal "bryde de gamle regler". Når vi omgås andre underlægger vi os sociale regler. I selvtillidstræning lærer man at handle mere i overensstemmelse med egne bedste interesser og samtidig tage hensyn til andres. Konversationsfærdighederne består i at lytte effektivt, give udtryk for egne følelser og meninger og give andre lov til at udtrykke hvad de føler. Gentagelsesfærdigheder gør dig i stand til at holde fast, holde dig til sagen i en konfrontation og ikke føle sig forpligtet til at undskylde eller retfærdiggøre. Selvbeskyttende færdigheder er værdifulde når man er udsat for personlige angreb eller har at gøre med vrede eller andre intense følelser. Disse færdigheder er designet således at man kan bevare roen og forholde sig til angrebet uden at føle sig undermineret eller nedgjort.

2 Der er 3 typer information som er væsentlige for en hurtig analyse af verbal kommunikation: fakta/mening, følelse og behov/ønske. Eksperimentelle observationer har vist at det er mest effektivt, at erkende følelsen først for derefter at forholde sig til fakta og behov. Det er en hjælp når man anvender FAKTA-FØLELSE-BEHOV-analysen, at betragte følelsen som en irrationel, ulogisk reaktion, som ofte er meget egoistisk og at det er nødvendigt at rette sin opmærksomhed mod den med det samme, inden den kommer ud af kontrol. Alligevel er det sjældent, at vores første reaktion på personlige angreb eller kritik er: "Jeg kan godt se, du er meget vred over det her. " I stedet prøver vi at krybe udenom, intellektualisere eller ignorere følelserne, i håbet om at de vil forsvinde. Vi siger måske "Tag det nu roligt", hvilket viser at vi ikke tager den anden alvorligt og derved bare resulterer i at situationen tilspidses. Hos mennesker med lavt selvværd mangler der ofte personlige mål. Selvtillid indebærer også at leve op til ansvaret for at du selv har en personlig, gyldig og velunderbygget grund til at stå fast. Når du vil være selvtillidsbetonet, så gør dig først og fremmest klart, hvad det er du vil, hvornår du vil gøre det og brug derefter dine selvtillidsfærdigheder til at gennemføre det. Det kan dreje sig om at opsøge nogen som du længe har haft en uoverensstemmelse med eller løse et personligt problem der længe har været uløst. Det kan også være en umiddelbar og impulsiv reaktion, som når du for eksempel lige har mødt nogen du gerne vil lære nærmere at kende og umiddelbart inviterer eller etablerer kontakt med, selvom det er en usædvanlig reaktion. Eller det kan være en dræbende kedsommelig samtale, som du ønsker at afslutte for at beskæftige dig med noget mere givende. Færdigheder skal indøves og kræver at du modigt opsøger situationer, hvor du kan praktisere de nye færdigheder indtil de bliver automatiske og er en del af dit repertoire. Derfor skal du konstant være på udkig efter situationer hvor du kan øve dig og du er nødt til at være forberedt på at de første forsøg eventuelt ikke er så heldige. 2 Ved vanskelige konfrontationer kan løsningen være, hurtigst muligt at komme ud af situationen. Socialtræning indebærer også at blive en god iagttager og lære at vurdere, om man skal blive i situationen og løse problem, eller om man skal vælge at fjerne sig. Gennem en række øvelser kan man lære at komme ud af uønskede situationer, bevare roen og løse problemer snarere end at skærpe dem. Man er også nødt til at lære at holde fast på sine egne meninger og rettigheder, selv når modparten bruger ufine metoder for at få sin vilje. Enhver meddelelse består af fakta, følelse og behov. Det kan være en hjælp at lære at anvende disse begreber til selv at analysere en kritisk situation. I stedet for at reagere med panik, bliver man sin egen detektiv og bevarer roen, idet man koncentrerer sig om, hvad situationen egentlig består af. Eksempel Din bedste ven ringer og er ophidset over at han nu har ventet på dig i over en time, uden at du er dukket op. Han har købt to biografbilletter til jer; og der er kun en halv time, til filmen starter. Fakta er, at du ikke er kommet, selvom I havde en aftale. Mange vil finde undskyldninger og bortforklaringer, men det bedste er blot at indrømme fakta og beklage eller at forklare situationen uden at blive underdanig og Uden skyld og skam. Den følelse, der dominerer situationen, er, at han er vred og såret. Følelser er til for at blive set og hørt, mærket og forstået. Hvis du ignorerer hans vrede, blot fordi du selv har dårlig samvittighed, vil han blive mere vred. Hvis du siger: "Jeg kan godt forstå, du er vred, det ville jeg også selv blive i sådan en situation", vil de vrede følelser afløses af et ønske om at genoprette balancen frem for at skændes og fortsætte konflikten. Behovet er, at I når i biografen til tiden, og du kan eventuelt tage ansvaret for, at du har glemt aftalen og dermed betale en taxa eller finde en anden aktiv løsning. Det kritiske er ofte at forholde sig til følelsen, så den udtømmes, og så ophidselsen lægger sig, inden I begynder at tale om løsninger.

3 KONVERSATIONSFÆRDIGHEDER Åbne spørgsmål. Når du åbner en samtale eller indleder en kontakt, er det vigtigt at få den anden til at tale om sig selv, uden at han eller hun føler sig under forhør. Stil åbne spørgsmål som ikke kan besvares med et "Ja" eller et "Nej". Start for eksempel med: HVAD synes du om HVORDAN oplevede du....hvor har du.hvornår har du sidst... HVILKE muligheder synes du etc. 2. Selv-afsløring. Af og til er det godt at kunne afsløre personlig information og komme med meget personlige oplysninger, ideer, følelser, ønsker, ambitioner, meninger, svagheder og styrke eller bare at være i stand til at præsentere sig selv på en interessant og effektiv måde. Det er vigtigt at kunne bruge "Jeg" i stedet for "Man". Jo lettere du udtrykker dig på det personlige niveau, jo lettere er det også for andre at gøre det samme. Vigtigst er det i konfrontationer, hvor du har brug for at gøre det helt klart, hvordan du har det. Eller i positive situationer, hvor du ønsker at vise empati og støtte den anden eller give udtryk for, hvordan den andens adfærd virker på dig. På den måde kan du let mindske ubehag og øge velbehag. 3. Refleksive lytterfærdigheder. Dette er formentlig den vigtigste og mest anvendelige enkle teknik i selvtillidstræning. Formålet med at lytte refleksivt er at vise, at du lytter og forstår -ikke blot ordene men også følelserne bag ordene. Følelserne identificerer du gennem tonefaldet og kropsbevægelserne som følger med. Din reaktion består af 2 meddelelser. For det første at du forstår hvordan de har det og dernæst at du har forstået fakta i meddelelsen. Brug FAKTA-FØLELSE-BEHOV-analysen. Vend dig først mod følelsen og sæt navn på den: "Jeg kan se at du er meget vred over.. ", hellere end at kommentere det mere generelt. Sociale færdigheder Hver færdighed består af forskellige elementer, som man kan lære gennem instruktion, øvelse og personlig tilbagemelding (feedback). Øvelse er mest effektiv i en gruppe, hvor der er flere ressourcer at trække på og flere at lære af. I sociale træningsgrupper bruges video ofte som et værdifuldt hjælpemiddel. Ved at se sig selv og ved sammen med terapeuten at analysere situationen kan man bedre ændre sit reaktions- mønster. Eksempler 1. En person, der mangler øjenkontakt, kan indgå i en samtale, hvor målet er at holde passende øjenkontakt med andre. Det er vigtigt at lære ikke at stirre og ikke at se væk hele tiden. I øvelsen kan adfærden tilpasses, og den, der skal lære, kan hele tiden få personlig tilbagemelding. 2. En person, der taler lavt og utydeligt, kan arbejde med sin stemme og lave forskellige eksperimenter med lav og høj stemmeføring, indtil stemmen er afpasset situationen. 3. En person, der har svært ved at starte en samtale, kan arbejde med forskellige måder at starte en samtale på, indtil han eller hun er tryg ved det. 4. En person, der har svært ved at sige fra, kan arbejde med at sige fra i mange forskellige situationer indtil det føles naturligt ikke at undskylde og retfærdiggøre sig, men at fastholde sit afslag. 5. En person, der er bange for kritik, kan øve sig i at modtage kritik, lytte og overveje, om kritikken er rimelig og berettiget uden at forsvare sig eller angribe. Følelser er ikke farlige, når man lytter til dem og forstår dem: hellere det end at føle sig uretfærdigt angrebet og skærpe konflikten. Selvom man reagerer med selvtillid, er det langt fra sikkert, at det bliver respekteret af modparten, og så er det en kunst at bevare roen, bevare selvtilliden og c blive i situationen, indtil den er løst. Følelser er ikke farlige når man lytter til dem og forstår dem

4 GENTAGELSESFÆRDIGHEDER 4 1. Fasthold et afslag. Du har ret til at afvise uønskede krav uden at føle skyld eller retfærdiggøre din afvisning. Det er nødvendigt at bruge ordene bestemt men venligt: "Nej, jeg har ikke lyst til at gøre sådan og sådan" eller "Nej, det vil jeg under ingen omstændigheder gøre". Gentag det nøjagtigt så mange gange det er nødvendigt, indtil kravet ophører og du må under ingen omstændigheder undskylde!!! Ikke engang et "desværre" behøver at snige sig ind, da det bare vilopfordre den anden til endnu engang at forsøge at overtale dig. på den måde kan du springe over alle de halve sandheder, som alligevel får dig til at føle dig skyldig eller ubehageligt tilpas. 2. Fasthold et krav. Dette er den anden side af mønten, for af og til er du nødt til at stille nogle krav som er retfærdige nok, som for eksempel at få de penge tilbage som en ven skylder dig eller få nogen til at gøre noget, som de har lovet i et samarbejde, men som ikke er blevet udført. Her må du igen fast og bestemt, men venligt gentage: "Jeg vil gerne have at du betaler de penge du skylder mig og du må gøre det nu" eller "Vi har indgået en aftale og er lige ansvarlige for vores fælles projekt, men du har endnu ikke lavet din del af arbejdet". Ingen undskyldninger eller unødvendige forklaringer. Ej heller argumenter som får den anden til at føle sig skyldig eller blive ophidset. Brug hans eller hendes navn og gentag: "Hør her John, jeg vil gerne have du betaler din gæld nu". 3. Empatisk gentagelse. Her kombinerer du kravet eller afvisningen med refleksive lytterfærdigheder, således at du også reagerer på den andens følelser. Du skal ikke til at retfærdiggøre dine handlinger eller løse den andens problemer, bare være lidt mere nuanceret: "Okay John, jeg ved godt du er i en vanskelig situation og har dine egne pengeproblemer, men jeg vil stadig gerne have at du betaler din gæld nu". "Marianne, jeg kan godt se du er sur over at jeg ikke kan tal din vagt i dag og det bliver vanskeligt at finde en anden, men jeg kan stadig ikke gøre det i dag".

5 SELVBESKYTTENDE FÆRDIGHEDER Exits eller afvikling af interaktioner. Du er nødt til at komme ud af en situation, når det ikke giver mening at blive i den, hvis du ikke har tid eller den anden misbruger din opmærksomhed. De fleste går igennem en række emotionelle stadier i sådanne situationer mild irritation, kedsomhed eller følelsen af at den anden spilder din tid. Ærgrelsen over at blive holdt borte fra mere interessante begivenheder. Så en følelse af vrede og angst alt eftersom det bliver ved. Her er du virkelig nødt til at være selvtillidsbetonet og ofte på taktisk vis sætte dig nogle klare mål. Når du opdager det trækker i langdrag så sæt en deadline for din exit..gør det åbent "Jeg har kun 5 min., så må jeg videre". Træk først øjenkontakten tilbage, dernæst din opmærksomhed og giv den anden signaler til at tiden er ved at løbe ud. Afbryd talestrømmen såvel verbalt som non-verbalt. Måske er du ødt til at bruge berøring, idet du siger: "Nu bliver jeg virkelig nødt til at slutte...", "Jeg bliver nødt til at stoppe dig her..." "Jeg har noget andet jeg skal videre med...", "Jeg kan ikke tale videre om dette", nu må jeg gå.". Pas på ikke at sidde fast eller lade den anden generobre din opmærksomhed. Fjern dig fra feltet eller før vedkommende til døren og få ham eller hende ud af dit territorium. Ingen undskyldninger! Det er din personlige ret at ende noget som du ikke har nogen interesse i. lov ikke mere end du kan holde; udtrykket "Jeg kommer tilbage om lidt" medfører bare et problem senere. 2. Selektive svar. Dette er en fremragende selv-beskyttende færdighed, især når du er udsat for kritik eller personlige angreb. Igen, brug FAKTA- FØLELSE-BEHOV rammen. Denne gang reagerer du kun på fakta, ikke på personlige angreb - i hvert fald ikke til at starte med. Find ud af hvad der bliver sagt og adskil fakta og personlige angreb. Når kritikken er udtømt, så forhold dig til fakta - benægt ikke det der sandt og gå kun på kompromis i den udstrækning du kan holde til det. Til slut kan du stille et krav omfat de personlige angreb ophører og på den måde vil du ofte ende med at få en undskyldning fra den som startede med at angribe dig. Det gælder om at bevare roen og på selvtillidsbetonet måde konfrontere situationen, forhandle og gå på kompromis, i den udstrækning det er nødvendigt. Følelserne eller argumenterne kan du bringe op senere, når angrebet har mistet sin kraft, ellers ender I bare i et kæmpe skænderi. Husk ikke at undskylde, hvis ikke du synes der er noget at undskylde. 3. Negativ udspørgen. Dette er en videreudvikling af åbne spørgsmål og selektive svar. "Er der mere du gerne vil tilføje her?". "Hvad præcis ved min adfærd er det som ophidser dig sådan?". "Er der mere du bliver irriteret over?". Ingen undskyldninger; hvis der er noget du fortryder, kan du give udtryk for det senere, på et mere passende tidspunkt, når følelsen er udtømt. Dette er en teknik som konfronterer alle de negative følelser, som angriberen er fyldt af, så du hurtigt kan få renset luften og der kan skabes grobund for en mere produktiv udveksling af fakta og fremtid. Du beder ikke om noget på en underdanig, krybende måde, men på en modig konfronterende måde. Du må være parat til at høre sandheden uden skyld, hvad det så end er du har gjort, så har du i sidste ende haft ret til det. På den måde tager du presset af og bevarer kontrollen over situationen. Også overfor afvisninger kan denne teknik være god. Du får måske et afslag på en invitation eller et job og du har brug for at kende årsagen. Sig: "Godt, jeg forstår jeg ikke er et passende parti, men kunne du ikke gøre mig den tjeneste at fortælle mig ærligt hvorfor. Så kan jeg i det mindste arbejde med det". Men så må du også være parat til at høre nogle sandheder og acceptere usympatiske synspunkter uden at blive dybt såret eller vred. Hvis du ikke synes kritikken passer, så tænk i det mindste over, om der kan være noget om det.

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET

VIGTIGT OMKRING OPHAVSRET 1 Velkommen til dette minikursus i Coaching. Kurset består af 18 små lektioner. Lektionerne er letlæste, og nemme at gå til. Du vil ret hurtigt kunne gennemgå kurset og begynde at bruge dine ny færdigheder.

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION

GIRAFSPROG, EMPATISK KOMMUNIKATION Et Sprog fra Hjertet - Et Redskab til Konfliktløsning. Af Claus Bülow Formålet med at tale Girafsproget er at skabe nærhed gennem en empatisk kontakt. Det gør det muligt, at løse konflikter på en fredelig

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Konflikthåndtering på arbejdspladsen

Konflikthåndtering på arbejdspladsen Konflikthåndtering på arbejdspladsen En værktøjskasse om konflikthåndtering Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

U D K A S T. Kærlighedsmanualen. - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen

U D K A S T. Kærlighedsmanualen. - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen U D K A S T Kærlighedsmanualen - fra tanke til handling. Nina Askov Charita Vegeberg Poulsen Nina Askov & Charita V Poulsen Kærlighedsmanualen - fra tanke til handling. 2013, Nina Askov & Charita V Poulsen

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

4 Sindets vaner Når tanker griber fat

4 Sindets vaner Når tanker griber fat Dette er en oversættelse af indledningen og fjerde kapitel af Martine Batchelors bog 'Let Go', A Buddhist Guide to Breaking Free of Habits. Martine har venligt tilladt dette. Og du kan frit distribuere

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere