Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end ansatte på verdensplan og egne selskaber i mere end 60 lande. DSV Air & Sea er specialiseret i luft- og søfragt til destinationer over hele verden. Divisionen tilrettelægger og sikrer transporter hurtigt, effektivt, sikkert og miljøvenligt og kombinerer transportformerne, når det er mest hensigtsmæssigt. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere og har egne selskaber i mere end 60 lande. DSV Road tilbyder transport af full loads, part loads samt stykgods hurtigt, effektivt, fleksibelt og miljøvenligt ad vejene i hele Europa og skaber god forbindelse til resten af verden. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere og har egne selskaber i 30 europæiske lande. DSV Solutions er specialiseret i logistikløsninger, der dækker hele forsyningskæden lige fra design til fragtstyring, tolddeklarering, oplagring og distribution, informationsstyring og elektronisk forretningssupport. DSV Solutions beskæftiger ca medarbejdere og har egne selskaber i 16 europæiske lande. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet m d k k medarbejdere Samlet antal** *Ekstern realiseret omsætning og Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) efter eliminering af interne transaktioner. **Inklusive koncernfunktioner. j Lande hvor DSV har egne selskaber 2

3 Indhold LEDELSESBERETNING Air & Sea Road Solutions LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Bedste resultat i DSV s historie 4 Hoved- og nøgletal 7 Strategi Finansielle målsætninger og kapitalstruktur 9 Regnskabsberetning 10 Air & Sea divisionsberetning Road divisionsberetning 18 Solutions divisionsberetning 22 Aktionærinformation 26 God selskabsledelse 28 Risikofaktorer 30 Corporate Social Responsibility 31 Direktion og bestyrelse 36 Ledelsespåtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 39 koncernregnskab Resultatopgørelse 40 Totalindkomstsopgørelse 40 Balance 41 Pengestrømsopgørelse 42 Egenkapitalopgørelse 43 Noter 44 Koncernoversigt 72 Årsrapport for moderselskab CD med årsrapport for moderselskab 75 3

4 LEDELSESBERETNING Direktørens beretning DSV A/S Direktørens beretning Jens Bjørn Andersen Adm. direktør DSV A/S Bedste resultat i DSV s historie Med et driftsresultat som er ca. 500 millioner kroner bedre end sidste år, endte 2010 særdeles tilfredsstillende og fundamentet er lagt til endnu et rekordår i DSV har med hårdt arbejde og godt købmandskab i 2010 befæstet sin position blandt verdens førende speditionsselskaber var præget af et begyndende opsving i den globale samfundsøkonomi. Samtidig blev transportbranchen i 2010 udfordret af eksterne faktorer usædvanligt hårde vintre, vulkanudbrud samt øgede internationale krav til sikkerhed ved lufttransport med videre. Det forbedrede driftsresultat er skabt gennem en stigning i omsætningen i 2010 på 6,5 milliarder kroner og en stigning i bruttofortjenesten på 422 millioner kroner. Omkostningerne er fastholdt på samme niveau som sidste år, og vi vil i det kommende år arbejde intensivt på at forbedre produktiviteten yderligere. At der vil ske en vis stigning i omkostningerne som følge af øget aktivitet, anser vi for uundgåeligt, men det er vores klare målsætning, at omkostningsstigningerne vil være mindre, end de stigninger vi forventer i aktivitetsniveauet. Vundet markedsandele Vi har i 2010 vundet markedsandele med stigninger, som i visse tilfælde overgår markedets med op til 50%. Den store stigning i aktiviteten er naturligvis baggrunden for den markante forbedring i 2010, men at DSV i alle divisioner slår væksten i markedet er særdeles tilfredsstillende. Eksempelvis er markedet indenfor luftfragt vokset med 18-20%, mens DSV i samme periode er vokset med 29%, svarende til en stigning, som er hele 50% bedre end markedet generelt. Med markante forbedringer på en lang række områder, har 2011 alle muligheder for at blive endnu et godt år for DSV: Selskabets geografiske fodaftryk er i det forgangne år udvidet med nye kontorer i en række lande og helt ny tilstedeværelse i blandt andet Sydafrika, hvor flaget er hejst i Cape Town, Johannesburg og Port Elisabeth. Dermed styrker DSV sin position på det hastigt voksende afrikanske marked ikke mindst i samhandlen mellem Kina og Afrika. Med den veloverståede integration af ABX LOGISTICS har DSV samtidig fået et fuldstændigt netværk i Asien, hvor vi i dag har egne kontorer i stort set alle lande. Vi kan således fremadrettet tage vores del af væksten i den omfattende intraasiatiske handel. Markant udvikling i Tyskland, Frankrig og Spanien, hvor resultatet sammenlagt for alle divisioner er forbedret med 228 millioner kroner. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og der er mulighed for at forbedre resultaterne endnu mere. 4

5 Direktørens beretning LEDELSESBERETNING Air & Sea Markant fremgang Det er især USA, Fjernøsten og Tyskland, som trækker meget af fremgangen i Air & Sea divisionen. Divisionen fastholder sin position som DSV s højst indtjenende division og den med den største vækst og højeste margin. Det er en position, som vi forventer, at divisionen vil holde fremadrettet. Kraftigt stigende sø- og luftfragtsvolumener i 2010 har bidraget til det gode resultat. De væsentligste indikatorer tyder på at verdens samlede containervolumner stiger mellem 2 og 3 gange mere end verdens BNP, hvilket gør dette segment meget interessant var et år præget af store udsving. Relativ stilstand i januar og februar blev afløst af markant vækst, som satte ind fra marts måned. Både rederier og luftfartsselskaber var dygtige til at tilpasse rateniveauet til de pludseligt stigende fragtmængder, hvilket resulterede i et stort pres på vores marginer, da vi ikke med samme hastighed kunne hæve priserne overfor vore kunder. I løbet af andet halvår så vi omvendt faldende rater. Overalt er divisionen i flot vækst og værd at fremhæve er især USA, Italien, Kina, Hongkong og Tyskland. Sidstnævnte har formået at fordoble resultatet i 2010, hvilket vidner om, at den langsigtede satsning begynder at bære frugt i dette vigtige marked. Road Vellykket turn-around i tre vigtige lande De tre fokuslande, Tyskland, Frankrig og Spanien har i 2010 opnået positive resultater. Sammenlagt har landene forbedret resultatet med 159 millioner kroner, så de i 2010 kan fremvise et samlet driftsoverskud på 26 millioner kroner, hvilket er særdeles positivt. Jeg vil især fremhæve udviklingen i Tyskland, hvor vi i 2010 kan fremvise et positivt driftsresultat for første gang nogensinde, men også Frankrig og Spanien har haft stor gavn af de forbedringer, vi har foretaget de sidste par år herunder udskiftning af ledelsen i samtlige tre lande. Road divisionen har i det forløbne år gennemgået en markant optimering og forbedring af ydeevnen ved en kombination af omkostningsreducering og stærk fokus på at skabe en profitabel drift. Med udbredt implementering af e-services og øvrige it-værktøjer som for eksempel track & trace, har vi desuden styrket kommunikationen og informationsniveauet med vores kunder. Kvaliteten af vores produkt har fået et markant løft, og det er nødvendigt for at fastholde den organiske vækst. Samtidig kan vi konstatere, at de senere års udvidelser af Road-netværket har medført, at alt gods i dag håndteres inden for netværket, hvilket er en stor gevinst i forhold til tidligere år, hvor vi i vid udstrækning har benyttet os af eksterne partnere og agenter. DSV er således i dag en af de få aktører på markedet der kan tilbyde et Road produkt i et finmasket netværk af egne kontorer i hele Europa. De nordiske lande har haft et udfordrende 2010 og leveret lavere resultater end i Især har Sverige oplevet en stor mangel på kapacitet, hvilket i kombination med en Vi har i 2010 vundet markedsandele med stigninger, som i visse tilfælde overgår markedets med op til 50%. Den store stigning i aktiviteten er naturligvis baggrunden for den markante forbedring i kraftig stigning i aktivitetsniveauet har sat vores bruttofortjeneste under pres. Den svenske organisation har sidst på året foretaget de nødvendige justeringer i fragtraterne, så vi har forventning til at forholdene retter sig i indeværende år, hvor vi samtidig kan glæde os over mange nye store kunder. Solutions Fuldbyrdet logistik Gennem året har divisionen som helhed været presset på prisen på grund af generel overkapacitet i markedet. Alligevel har Solutions divisionen i 2010 formået at levere et tilfredsstillende og forbedret resultat. Bilindustrien i Benelux er kommet på plads, og det er ikke mindst herfra, at forbedringen af resultatet fremkommer. Situationen med overkapacitet er nu mindre udtalt, og med forbedring af de sektorer, som var hårdt ramt i 2009, ser vi positivt på situationen fremadrettet. DSV Solutions er en stærk organisation med dedikerede eksperter og stor fokus på de gevinster, som it kan bibringe, hvilket også er nødvendigt på dette marked. Samarbejdet med de øvrige divisioner i koncernen fungerer fint, og Solutions komplementerer således resten af forretningen, så DSV er i stand til at tilbyde kunderne komplette logistikoperationer. Gælden nedbragt DSV har i det forgangne år arbejdet intenst med at reducere den nettorentebærende gæld i såvel absolutte tal som i forhold til resultatet. Allerede i 3. kvartal formåede vi at reducere den finansielle gearing til 2,49 gange EBITDA, hvilket er indenfor rammerne af vores målsætning om, at gælden skal udgøre mellem 2,0 og 2,5 gange EBITDA. I 2009 udgjorde gælden 3,1 gange EBITDA, så det er meget tilfredsstillende, at vi allerede tre måneder inden årets udgang nåede målet. Sidst på året udgjorde gælden 2,2 gange EBITDA. 5

6 LEDELSESBERETNING Direktørens beretning DSV forventer fortsat vækst og forøgelse af vores markedsandele i Profitmarginen er yderligere forbedret, og er i dag blandt de absolut bedste i branchen. Globalt salg Initiativet med etablering af den globale salgsorganisation har vist sin styrke. Vi har i det forgangne år indgået flere betydningsfulde aftaler, og vi ser fortsat store muligheder for vækst ved en målrettet indsats mod nye, store internationale kunder. Samtidig har vi forstærket fokus på krydssalg mellem DSV s tre divisioner. Det er oplagt at henlede eksisterende kunders opmærksomhed på de øvrige kompetencer i selskabet. Dette er yderligere styrket efter at vi i 2010 afsluttede implementeringen af et globalt CRM-system, hvorved sælgerne har et bedre overblik over mulighederne på tværs af divisionerne. Den ansvarlige for organisationen er i 2010 indtrådt i selskabets øverste ledelsesforum under titlen CCO (Chief Commercial Officer). M&A-timeout Bestyrelsen og direktionen i DSV har i løbet af 2010 finjusteret den strategiske målsætning for selskabet. Vi har tidligere annonceret, at vi efter en grundig gennemgang af mulige opkøbsemner har valgt at allokere kapital til aktionærerne i form af aktietilbagekøb. Vi forventer således ingen store transformerende opkøb i den nærmeste fremtid. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at DSV agter at tage aktivt del i den konsolidering, som fortsat ventes at finde sted i vores branche. DSV har en betydelig kompetence på dette område, og det vil også fremover være en del af vores strategi. Vedtaget CSR-politikker DSV har siden sin tilmelding til FN Global Compact i 2009 arbejdet målrettet med at skabe et styrket fundament for sin tilgang til arbejdet, og i 2010 har bestyrelsen vedtaget DSV s politikker for Corporate Social Responsibility (CSR). DSV arbejder målrettet med alle områder indenfor CSR, men nogle områder berører DSV s kerneforretning mere end andre. De væsentligste områder for DSV er medarbejdere og arbejdsmiljø, miljø og klima samt forretningsetik og anti-korruption. Miljø Koncernens samlede emission af CO 2 i 2010 var i alt 3,2 millioner tons, hvilket tilnærmelsesvis er det samme som i 2009, selvom aktiviteten er steget. Udledningen pr. enhed er således faldet i årets løb. Udviklingen i de enkelte divisioner og transportformer som DSV benytter sig af viser, at DSV forholdsmæssigt flytter stadigt større mængder gods med fly og containerskibe. Stigningen har siden 2008 været størst på fragten med containerskibe, og da denne transportform er blandt de mindst miljøbelastende, stiger DSV s samlede emission af CO 2 derfor relativt mindre. Der flyttes også større mængder gods med lastbil, men typisk over kortere afstande med en mindre samlet emission af CO 2 til følge. DSV s værdier DSV prioriterer og værdsætter fortsat de gamle værdier, som handler om entreprenørånd og godt købmandskab. Det er den recept, kombineret med godt lederskab, som har gjort DSV til et af verdens førende speditionsselskaber, og som i dag stiller os med et stærkere selskab og en mere markant struktur end nogensinde tidligere. Vi tror på, at give vores medarbejdere uanset hvor i verden, de driver forretning de bedste rammer for handlekraft og initiativ. Vores styrke udspringer ikke fra hjørnekontoret i Brøndby, men fra de tusindvis af sælgere og speditører, som dagligt er i berøring med vores kunder og bedst kender deres behov. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke disse loyale og dygtige medarbejdere for en stor og fremragende indsats i et år med volatile markeder. Fremtiden DSV forventer fortsat vækst og forøgelse af vores markedsandele i Profitmarginen er yderligere forbedret, og er i dag blandt de absolut bedste i branchen. Vi vil se en positiv udvikling som følge af de tiltag, vi har søsat i 2010, hvor vi blandt andet indledte et stærkt fokus på at trimme forretningen og processerne og sætte kunden i centrum, og vi er således kommet et stort skridt videre mod opnåelse af vores langsigtede økonomiske målsætninger. Kombineret med større aktietilbagekøbsprogrammer i 2011 vil DSV skabe mere værdi for vores aktionærer. Tak til alle medarbejdere, kunder, aktionærer og leverandører for indsatsen i Fundamentet er lagt til endnu et rekordår i 2011, og vi håber, at alle vil være med! Med venlig hilsen Jens Bjørn Andersen 6

7 Hoved- og nøgletal LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Aktionærerne i DSV A/S andel af året resultat Justeret resultat Balance (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S egen andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrøm Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 21,6 22,1 21,8 24,7 21,9 EBITDA-margin 5,7 6,1 6,2 6,2 6,4 EBITA-margin 4,7 5,4 5,2 4,7 5,2 EBIT-margin 3,8 5,3 5,4 2,8 5,2 Effektiv skatteprocent 29,1 29,8 23,4 58,5 28,1 ROIC inklusive goodwill og kunderelationer 20,2 20,7 17,2 12,9 16,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 19,6 29,8 33,8 4,0 19,7 Soliditetsgrad 23,0 21,2 16,0 24,8 28,4 Aktienøgletal Resultat pr. aktie á 1 kr. 3,4 5,5 6,7 0,9 5,7 Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. 4,5 5,8 6,1 3,9 6,2 Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr. 103,20 111,75 56,50 94,00 123,30 Udbytte pr. aktie 0,25 0,25-0,25 0,50 Medarbejdere Antal ansatte ultimo Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 71. 7

8 LEDELSESBERETNING Strategi Strategi DSV arbejder ud fra en generel strategi, som er gældende for hele koncernen suppleret med delstrategier for de enkelte divisioner. Strategien er baseret på nøgleområderne vækst gennem kundefokus, asset light, it-systemer samt organisation. Vækst gennem kundefokus DSV har historisk set skabt vækst i såvel omsætning som i indtjening gennem en række meget store virksomhedsopkøb, herunder DFDS Dan Transport Group A/S, Koninklijke Frans Maas Groep N.V. samt ABX LOGISTICS, og har derigennem skabt en solid platform for fremtidig vækst i alle tre divisioner. Koncernen vil på baggrund af denne platform i højere grad end tidligere fokusere på organisk vækst, og det forventes, at fremtidige virksomhedsopkøb vil have karakter af bolt-on akkvisitioner til at supplere det nuværende netværk samt til etablering på nye markeder. Den organiske vækst skal opnås ved at øge koncernens volumen samt ved at optimere forretningsprocesserne på tværs af koncernen. Værdiskabelsen for koncernens kunder, og dermed væksten i koncernens volumen, skal ske ved at fastholde og udbygge positionen blandt de førende transport- og logistikvirksomheder og kontinuerligt levere kvalitetsydelser til kunderne. DSV ønsker at styrke og optimere salgsindsatsen, dels gennem en styrkelse af de lokale salgsressourcer, der skal adressere lokalt forankrede små og mellemstore kunder, og dels via et forstærket salgsarbejde i den afdeling, der håndterer koncernens store multinationale kunder. Gennem samarbejde på tværs af alle tre divisioner ønsker koncernen samtidig at tilbyde en one stop shopping-model indenfor alle kundesegmenter for derved at medvirke til at koncernens kunder får større mulighed for at fokusere på deres kerneforretning. Forretningsprocesserne i koncernen optimeres løbende, således at der kontinuerligt sker en forbedring af antal sendinger pr. medarbejder. Denne optimering drives via en høj grad af ledelsesinvolvering og gennem en governancemodel, som sikrer, at der sker en effektivisering af forretningsprocesserne. Ledelsen i DSV har i sin strategi for Air & Sea divisionen et særligt fokus på fortsat, at øge sin markedsandel for derved at opretholde den kritiske masse og dermed forstærke udnyttelsen af fordelene ved divisionens globale netværk. Den organiske vækst er også det primære vækstfokus for Air & Sea divisionen, men særligt indenfor denne division er det DSV s strategi fortsat at deltage i konsolideringen i sektoren gennem mulige opkøb af mellemstore konkurrenter. Asset light DSV anvender en fleksibel forretningsmodel, der indebærer, at koncernen kun i begrænset omfang selv investerer i anlægsaktiver i form af lastbiler og faciliteter, og slet ikke i skibe eller fly. Denne asset light strategi har, især i nedgangstider, vist sine fordele, idet den sikrer en fleksibel omkostningsstruktur, hvorved DSV s faste omkostninger holdes på et minimum. Dette forretningskoncept medfører en høj grad af outsourcing, og koncernens målsætning er maksimalt at producere 5% af den totale volumen i eget regi. Ledelsen i DSV ønsker fortsat at basere sin strategi på denne centrale forudsætning og vil fastholde en asset light forretningsmodel. It-systemer Effektive it-systemer er en vigtig forudsætning for koncernens fortsatte vækst. Det er derfor et væsentligt element i koncernens strategi at integrere og ensarte it-platformen, især med fokus på at understøtte koncernens daglige drift og den kontinuerlige optimering af forretningsprocesser. Dette vil også medvirke til en forbedret KPI-rapportering, internt såvel som eksternt. Organisation Den globale organisation skal understøtte koncernens strategi ved fortsat at have en flad og decentral organisationsstruktur, hvor der lægges vægt på ledelseskompetence og direkte kommunikation på alle niveauer. Den lokale ledelse er ansvarlig for driften og administrationen i det respektive land, baseret på de overordnede retningslinjer, der er udstukket af koncernens ledelse. Hvert selskab har et selvstændigt budget, som følges tæt af den lokale ledelse såvel som af divisionens og koncernens ledelse. Med den decentrale struktur udvikles DSV i de respektive lande under hensyntagen til lokale markedsforhold og kultur. Endvidere er koncernens lokale organisationer tæt på kunderne og kan tage hurtige beslutninger, når dette er nødvendigt. Da landene i divisionerne er afhængige af, at koncernen tilsammen leverer god service, har et tæt samarbejde og en tæt dialog, på tværs af lande og divisioner, høj prioritet. 8

9 FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER OG KAPITALSTRUKTUR LEDELSESBERETNING Finansielle målsætninger og kapitalstruktur DSV s finansielle målsætninger og kapitalstruktur tager udgangspunkt i selskabets strategi, nuværende aktivitetsniveau, indtjening og pengestrømme. Det er koncernens finansielle målsætning konstant at forbedre EBITA og samtidig konvertere dette til pengestrømme. DSV lægger derudover stor vægt på løbende at reducere sin pengebinding i anlægs- og omsætningsaktiver for derved, i kombination med den øgede indtjening, at skabe et øget afkast af den investerede kapital (ROIC). Finansielle målsætninger DSV opererer med finansielle målsætninger for koncernen som helhed samt pr. division. De finansielle målsætninger forventes at kunne realiseres på mellemlangt sigt, afhængig af den globale økonomiske udvikling. De finansielle målsætninger er følgende: FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER DSV Air & Sea Road Solutions Organisk omsætningsvækst 5-7% 5-10% 4-5% 4-5% Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 7% 8% 6% 7% ROIC (inklusive goodwill og kunderelationer) 20% 25% 20% 20% Koncernens indtjeningsmålsætninger er justeret på enkelte områder i forhold til den seneste årsrapport med baggrund i en revurdering af divisionernes potentiale, samt de opnåede resultater og anvendte ressourcer. Fremtidige virksomhedsopkøb og øvrige investeringer vil blive foretaget indenfor de områder, hvor der forventes størst afkast. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstrukturen er at sikre: finansiel stabilitet med henblik på at øge koncernens afkast på den investerede kapital, tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at kunne opfylde de strategiske mål. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Gearingen, målt som forholdet mellem den nettorentebærende gæld og resultat af primær drift, før afskrivninger og særlige poster (EBITDA), udgør 2,2 pr. 31. december Som følge af øget fokus på organisk vækst er selskabets målsætning for kapitalstrukturen indsnævret i forhold til tidligere. Således er det selskabets målsætning, at koncernens nettorentebærende gæld set i forhold til EBITDA, skal ligge i niveauet 2,0 til 2,5 gange den historisk realiserede EBITDA. Koncernens frie pengestrømme prioriteres anvendt således: 1. Til afdrag Til afdrag på den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens gearing ligger over koncernens målsætning for kapitalstruktur. 2. Til aktietilbagekøb og udbytte Reguleringer for at holde sig indenfor det anførte gearingsniveau vil primært ske via aktietilbagekøb. 3. Til virksomhedsopkøb Såfremt der opstår attraktive muligheder. Prioriteringen for anvendelse af de frie pengestrømme er ændret i forhold til seneste årsrapport som følge af koncernens øgede fokus på organisk vækst. De frie pengestrømme genereres løbende hen over året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i de frie pengestrømme mellem kvartalerne. Justeringer i forhold til selskabets målsætninger for kapitalstruktur, sker i form af aktietilbagekøb, som besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Såfremt selskabet ikke foretager væsentlige virksomhedsopkøb i 2011, forventes der i 2011 at være et råderum for aktietilbagekøb i størrelsesordenen 2 2,5 milliarder kroner. 9

10 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning DSV A/S Regnskabsberetning Jens H. Lund Finansdirektør DSV A/S Fremgang og stærkt cash-flow DSV A/S opnåede i 2010 et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, der ligger på niveau med de seneste offentliggjorte forventninger for så vidt angår omsætning, bruttofortjeneste og EBITA. Koncernens frie pengestrømme er højere end forventet primært på grund af en meget positiv udvikling i 4. kvartal har været et år hvor arbejdet med at afslutte integrationen af ABX LOGISTICS (ABX), optimere forretningsprocesser og forøge effektiviteten, har været i fokus. Herudover har 2010 været præget af stigende aktivitetsniveau, hvilket har bidraget til det forbedrede resultat. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen steg fra millioner kroner i 2009 til millioner kroner i 2010 svarende til en stigning på knap 15%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes stigende aktivitet og højere fragtrater. NETTOOMSÆTNING 2010 VERSUS 2009 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt Køb og salg af virksomheder, netto -133 Organisk vækst (14,6%) Nettoomsætning Air & Sea divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 38,7% i forhold til Stigningen skyldes primært stigende aktivitet, ligesom de gennemsnitlige fragtrater i 2010 har været højere end i Når der reguleres for køb og salg af virksomheder samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på ca. 34%. Road divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 8,7% i forhold til Stigningen skyldes primært øget volumen og stigende valutakurser. Når der reguleres for køb og salg af virksomheder samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på ca. 6%. Solutions divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 1,8% i forhold til Stigningen skyldes primært stigende valutakurser. Når der reguleres for køb og salg af virksomheder samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på 0,1%. Direkte omkostninger I 2010 udgjorde direkte omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2009, en stigning på 22,3%. Stigningen kan hovedsageligt henføres til den stigende aktivitet, stigende fragtrater og effekter fra valutakursudvikling. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 2009, svarende 10

11 Regnskabsberetning LEDELSESBERETNING til en bruttomargin på 21,9%, hvilket er et fald i forhold til en bruttomargin på 24,7% i Faldet i bruttomargin kan primært henføres til stigende priser på transportydelser fra underleverandørerne som følge af højere efterspørgsel. Herudover har der i årets løb været en vis forsinkelse i tilpasningen af salgspriser overfor kunderne, hvilket også har været medvirkende til en reduceret bruttomargin. BRUTTOFORTJENESTE 2010 VERSUS 2009 DKK mio. Bruttofortjeneste Valutakurseffekt 237 Køb og salg af virksomheder, netto -25 Organisk vækst (2,3%) 210 Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger I 2010 udgjorde andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2009, et fald på 3,7%, når der reguleres for valutakurseffekt. Koncernen har i de seneste år haft højt fokus på effektivisering af arbejdsgange samt omkostningsstyring, og dette er den primære årsag til, at andre eksterne omkostninger er fastholdt på samme niveau som sidste år, trods væsentlig forøgelse af aktivitetsniveauet. Personaleomkostninger I 2010 udgjorde personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2009, et fald på 3,0%, når der reguleres for valutakurseffekt. Personaleomkostningerne er i 2008, 2009 og 2010 reduceret som en konsekvens af fratrædelser i forbindelse med integrationen af ABX, samt kapacitetstilpasning i øvrigt. Som følge af forøget produktivitet, er antallet af medarbejdere i 2010 fastholdt på samme niveau som ved udgangen af Personaleomkostninger var i 2010 påvirket af ikkekontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 30 millioner kroner mod 25 millioner kroner i Af- og nedskrivninger I 2010 udgjorde af- og nedskrivninger 519 millioner kroner mod 536 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af kunderelationer på 107 millioner kroner i 2010 mod 106 millioner kroner i Resultat af primær drift før særlige poster Koncernens resultat af primær drift før særlige poster for 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 2009 svarende til en stigning på ca. 24%, når der reguleres for valutakurseffekt. Resultat af primær drift før særlige poster er positivt påvirket primært af den øgede aktivitet i 2010 samt en fastholdelse af omkostningsniveauet. EBITA marginen udgjorde 5,2% i 2010 mod 4,7% i Den forbedrede margin skyldes primært de iværksatte tiltag med omkostningsreduktion og effektivisering af arbejdsgange og forretningsprocesser samt helårs effekten af synergier fra integrationen af ABX. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER 2010 VERSUS 2009 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt 76 Køb og salg af virksomheder, netto -7 Organisk vækst (24,3%) 430 Resultat af primær drift før særlige poster Reguleret for ikke kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgjorde koncernens justerede resultat af primær drift før særlige poster millioner kroner i 2010 mod millioner kroner i Air & Sea divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på millioner kroner mod 929 millioner kroner i 2009, svarende til en stigning på ca. 25%, når der reguleres for valutakurseffekt. Divisionens resultat er især positivt påvirket af den stigende volumen samtidig med, at antallet af medarbejdere er på samme niveau som ved udgangen af Især følgende lande har bidraget med positiv udvikling i 2010: USA, Tyskland, Kina, Hongkong og øvrige Fjernøsten. Italien og Danmark repræsenterer fortsat en stor del af den samlede indtjening i divisionen. Road divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 771 millioner kroner mod 592 millioner kroner i 2009, svarende til en stigning på ca. 25%, når der reguleres for valutakurseffekt. Det markant forbedrede resultat skyldes især den positive udvikling i Tyskland, Frankrig og Spanien som samlet har forbedret resultatet med ca. 159 millioner kroner. De traditionelt stærke lande som Sverige, Norge og Danmark har ikke skabt samme resultater som tidligere. Divisionen har været påvirket af det stærkt stigende aktivitetsniveau, som har medført stigende vognmandspriser, særligt i de nordiske lande. Solutions divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 268 millioner kroner mod 228 millioner kroner i 2009, svarende til en stigning på ca. 19%, når der reguleres for valutakurseffekt. Stigningen skyldes primært udviklingen i Benelux. Særlige poster Særlige poster udgjorde en nettoomkostning på 5 millioner kroner i 2010, og består primært af gevinst/tab på afhændelse af kapitalandele samt reguleringer vedrørende omstruktureringer i forbindelse med integrationen af ABX m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 537 millioner kroner i 2010 mod 555 millioner kroner i

12 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning Resultat før skat Resultat før skat udgjorde millioner kroner i 2010 mod 460 millioner kroner i Stigningen skyldes primært det højere aktivitetsniveau, forbedret produktivitet samt markant lavere omkostninger til særlige poster. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent udgjorde 28,1% i 2010, hvilket er en betydelig reduktion i forhold til Den effektive skatteprocent i 2009 var væsentligt påvirket af skattemæssige underskud i lande, hvor fremførbare underskud ikke kunne aktiveres, samt af ikke fradragsberettigede omstruktureringsomkostninger. Korrigeret for disse forhold udgjorde den effektive skatteprocent i ,0%, og var således et enkelt procentpoint over skatteprocenten for Årets resultat Årets resultat udgjorde millioner kroner i 2010 mod 191 millioner kroner i Stigningen skyldes øget aktivitet samt lavere omkostninger fra særlige poster. Årets justerede resultat udgjorde millioner kroner i 2010 mod 799 millioner kroner i Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgjorde 6,2 kroner i 2010 mod 3,9 kroner i 2009 svarende til en stigning på ca. 59%. Stigningen er en konsekvens af det forbedrede resultat. Balancen Pr. 31. december 2010 udgjorde balancen millioner kroner mod millioner kroner ultimo Stigningen skyldes primært forøgede omsætningsaktiver, som en konsekvens af det højere aktivitetsniveau. Langfristede aktiver Langfristede aktiver udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2010 mod millioner kroner ultimo Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2010 svarende til en soliditetsgrad på 28,4%. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2009 svarende til en soliditetsgrad på 24,8%. Egenkapitalen er primært påvirket af årets resultat, aktietilbagekøb samt positive valuta- og værdireguleringer. UDVIKLING I EGENKAPITAL DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb og salg af egne aktier Kapitalforhøjelse Valutakursregulering Aktuarmæssige reguleringer Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat egenkapitalbevægelser Køb og salg minoritetsinteresser - -3 Øvrige reguleringer, netto Egenkapital ultimo Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgjorde 70 millioner kroner pr. 31. december 2010 mod 135 millioner kroner pr. 31. december Arbejdskapitalen udgjorde ca. 0,2% af omsætningen, hvilket er på niveau med Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgjorde millioner kroner ultimo 2010 mod millioner kroner ultimo Af den rentebærende gæld udgjorde lån og kreditter millioner kroner, hvoraf millioner kroner er langfristet. Langfristede lån udgør millioner kroner, hvor det første lån forfalder i De uudnyttede låneog kreditfaciliteter udgør 1.282millioner kroner. Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån har udgjort ca. 5,6% i 2010 mod ca. 6,5% i Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån udgøres af rentesatsen på koncernens rentesikring med tillæg af bankernes kreditmarginal. PENGESTRØMSOPGØRELSEN DKK mio Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Nettokøb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Regulerede frie pengestrømme

13 Regnskabsberetning LEDELSESBERETNING Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde millioner kroner i 2010 mod millioner kroner i 2009 og ligger således på et uændret niveau. Dette skyldes et forbedret resultat, og lavere skattebetaling samt arbejdskapital. Pengestrømme fra driftsaktivitet var i 2009 positivt påvirket af en markant reduktion i arbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusiv effekt af køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, udgjorde en nettoudbetaling på 97 millioner kroner i 2010 mod nettoudbetaling på 445 millioner kroner i Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2010 udgjorde millioner kroner mod i Reguleres der for køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter samt normalisering af arbejdskapital i opkøbte virksomheder, udgjorde regulerede frie pengestrømme millioner kroner for 2010, mod millioner kroner i De frie pengestrømme er positivt påvirket af det forbedrede resultat, en uændret lav pengebinding i arbejdskapital samt lavere nettoinvesteringer end i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde en nettoudbetaling på millioner kroner, hvilket primært er anvendt til afdrag på langfristet bankgæld samt aktietilbagekøb. Årets pengestrømme fra finansieringsaktivitet ligger på samme niveau som i Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgjorde en nettoindbetaling på 114 millioner kroner, og valutakursreguleringer udgjorde -118 millioner kroner, så koncernens likvider udgjorde 363 millioner kroner ultimo 2010 mod 367 millioner kroner i Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgjorde millioner kroner 31. december 2010 mod millioner kroner 31. december Afkast på investeret kapital (ROIC inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital udgjorde 16,8% i 2010 mod 12,9% i Stigningen skyldes det højere resultat af primær drift før særlige poster, da den gennemsnitlige investerede kapital er på samme niveau som i Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger til 2011 Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de enkelte lande baseret på den lokale ledelses forventninger til de markeder som de opererer på. Divisionsledelsen og direktionen gennemgår og godkender budgettet for de enkelte lande samt det konsoliderede budget. Forventningerne til 2011 er påvirket af den generelle usikkerhed omkring den makroøkonomiske udvikling, hvor det forudsættes at stabiliseringen fortsætter på de markeder, hvor koncernen opererer. Ledelsen forventer i 2011 fortsat at fokusere på indtjeningen ved organisk vækst og stram omkostnings- og kapacitetsstyring, samt fortsat reduktion af koncernens investerede kapital. De særskilte beretninger for de enkelte divisioner indeholder yderligere information om den forventede markedsudvikling. Nettoomsætning DSV forventer at nettoomsætningen vil være i niveauet millioner kroner. Bruttofortjeneste Koncernen forventer en bruttofortjeneste i niveauet millioner kroner. Resultat af primær drift før særlige poster Koncernen forventer et resultat af primær drift før særlige poster i niveauet millioner kroner. Finansielle nettoomkostninger Finansielle nettoomkostninger forventes at ligge i niveauet 400 millioner kroner. Skattesats Koncernens skattesats forventes at ligge i niveauet 27%. Frie Pengestrømme Koncernens frie pengestrømme forventes at ligge i niveauet millioner kroner. Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet omsætning, indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i et eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. 13

14 LEDELSESBERETNING Air & Sea Divisionen Air & Sea Divisionsberetning Jørgen Møller Direktør Air & Sea divisionen Global vækst og stærk bundlinje Aktiviteter DSV Air & Sea beskæftiger ca medarbejdere og divisionen er specialiseret i luft-og søfragt til destinationer over hele verden. DSV Air & Sea tilbyder gennem underleverandører transport af gods med enten fly eller skib, både som konsolideret søfragt af stykgods, hele containere, konsolideret luftfragt og direkte flytransporter. Air & Sea divisionen omfatter også en projektafdeling som håndterer ikke konventionelle former for sø- og luftfragt, herunder charter, nøglefærdige projekter samt overdimensionerede og tunge forsendelser. Air & Sea divisionen håndterer årligt ca TEU søfragt og ca tons luftfragt og har egne selskaber i mere end 60 lande. Målsætning En central målsætning for divisionen er fortsat at øge sin markedsandel, hvilket er essentielt i bestræbelserne på at bibeholde en kritisk masse. Væksten skal primært opnås ved organisk vækst samt ved opkøb, der kan styrke og udbygge den nuværende platform. Air & Sea divisionen vil fortsat fokusere på udvikling af trafikker mellem Fjernøsten og Europa/USA samt trafikker mellem USA og Europa. I betragtning af væksten i de interasiatiske trafikker, har Air & Sea divisionen også fokus på at skabe en positiv udvikling på disse markeder. Divisionen har ved udgangen af 2010 etableret eget selskab i Sydafrika, og arbejder på en styrkelse af positionen i Sydamerika. Air & Sea divisionen har som målsætning at arbejde med ét globalt Transport Management System. Dette vil understøtte bestræbelserne på at strømline og effektivisere divisionens forretningsprocesser og skabe forbedret KPI rapportering både internt i divisionen samt overfor kunderne. Det valgte system anvendes på nuværende tidspunkt i Fjernøsten, Nordamerika samt i enkelte europæiske lande. Implementeringen i Europa er startet i 2010 og vil fortsætte de kommende år. Air & Sea divisionen vil fastholde den nuværende salgsindsats på små og mellemstore kunder, som altid har været et kernesegment. Divisionen har endvidere i løbet af de senere år påtaget sig opgaver for en række større, multinationale koncerner og forventer fortsat at øge indsatsen på dette område. Markedsudvikling 2010 Det globale marked for sø- og luftfragt har været turbulent i 2010, hvilket har påvirket DSV Air & Sea s aktivitet og resultater. Den begyndende forbedring i den globale økonomi samt genopbygningen af varelagre har medført en kraftig stigning i mængden af gods i forhold til det lave niveau i Udviklingen i fragtraterne inden for både luftfragt og søfragt er gået fra et historisk lavpunkt i 2009 til et historisk højdepunkt i sommeren Udviklingen med stigende fragtrater hen over året skyldtes primært, at kapaciteten på markedet ikke kunne følge med efterspørgslen. Yder- 14

15 Air & Sea divisionen LEDELSESBERETNING ligere kapacitet blev løbende tilført markedet, men dette blev delvist udlignet ved at rederierne sejlede med nedsat hastighed for derved at begrænse omkostningerne til brændstof. Fragtraterne faldt i den sidste del af 2010, primært som følge af overkapacitet på markedet. Air & Sea divisionen har i 2010 realiseret en højere stigning i fragtvolumen end markedet generelt. Således er divisionens realiserede søfragt volumen (TEU) steget ca. 19% i forhold til 2009, mens markedet generelt vurderes at været steget ca %. Divisionens realiserede luftfragt volumen (ton) steg i 2010 ca. 29% i forhold til 2009, mens markedet generelt vurderes at være steget ca %. Resultat 2010 I 2010 realiserede divisionen en omsætning på millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 34%. Stigningen kan primært forklares med højere volumen på både luftog søfragt, og at de gennemsnitlige fragtrater i 2010 har været højere end i Bruttofortjenesten for 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 8%. Bruttomargin udgjorde 19,6% i 2010 mod 24,5% i Den lavere bruttomargin skyldes primært de højere fragtrater. Herudover har divisionens bruttofortjeneste pr. enhed (målt i TEU og ton luftfragt) i første halvdel af 2010 været negativt påvirket af de kraftigt stigende fragtrater. I en periode med stigende fragtrater fra rederier og luftfartsselskaber vil der være en forsinkelseseffekt, før de højere rater kan videresendes til divisionens kunder. Denne udvikling har stabiliseret sig, efter fragtraterne toppede over sommeren 2010, og divisionen har i andet halvår af 2010 realiseret stigende indtjening pr. enhed. EBITA for 2010 udgjorde millioner kroner mod 929 millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 25%. Stigningen skyldes den højere bruttofortjeneste samt at omkostningerne var stabile i forhold til Den højere volumen er håndteret uden stigning i antal medarbejdere, og denne produktivitetsstigning er en væsentlig årsag til det højere resultat. Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) ) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster ) Sammenligningstal for 2009 er tilpasset grundet flytning af aktivitet mellem divisionerne. Som følge af tilpasning af koncernstrukturen, vil mindre reguleringer kunne forekomme fremover. Nøgletal Bruttomargin, % 24,5 19,6 Conversion ratio, % 27,1 32,0 EBITA, % 6,6 6,3 Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 14,1 19,0 Medarbejdere Fordeling, sø- og luftfragt Søfragt Luftfragt I alt Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin, % 24,1 18,5 24,9 21,0 24,5 19,6 Volumen (TEU / Ton)

16 LEDELSESBERETNING Air & Sea divisionen LEDELSESBERETNING Air & Sea divisionen Land USA Italien Danmark Projekt afd. Danmark Norge Sverige Finland Storbritannien Irland & Nordirland Tyskland Holland Belgien Frankrig Spanien Polen Tyrkiet Øvrige Europa mv. 1) Canada Kina Hongkong Indonesien Singapore Malaysia Korea Taiwan Indien Kommentarer / Fokus Fremragende resultat. Selskabet har haft en betydelig vækst og har samtidig opretholdt en imponerende EBITA margin. Selskabet har udbygget sin position som divisionens bedst indtjenende, og skal have stor anerkendelse herfor. Flot resultat på linje med 2009, der er opnået i et vanskeligt marked. Selskabet har en unik position på det lokale marked, der skal medvirke til at genere fremtidig vækst. Flot forbedring i forhold til De initiativer, som er igangsat, har haft en positiv effekt. Selskabet forventer at forsætte den gode udvikling og således genetablere tidligere tiders høje profit. Isoleret set et godt resultat, men svagere sammenlignet med Projektmarkedet har været presset i 2010 som en konsekvens af krisen i 2008 og tegner lidt lysere. Flot resultat endnu en gang. Selskabet leverer den højeste EBITA margin blandt DSV s europæiske selskaber og skal anerkendes for den flotte udvikling igennem mange år. Flot fremgang. Markedet har et stort og interessant potentiale, og selskabet skal i 2011 fokusere på profitabel vækst. Skuffende resultat og udvikling. Selskabet har en relativ ny ledelse, og koncernledelsen forventer at kunne se effekten heraf i Flot fremgang i et makroøkonomisk vanskeligt geografisk område. Selskabet er veldrevet og skal i 2011 fokusere på at forbedre sin markedsposition. Stort set status quo i forhold til 2009, i et marked præget af euro krise og store makroøkonomiske udfordringer. Flot resultat og markant forbedring i forhold til 2009 på et yderst interessant marked. Selskabet er ved at finde sig til rette blandt de mest succesfulde selskaber i divisionen. Lidt skuffende resultat set i forhold til Selskabet er veldrevet og har iværksat mange initiativer der skal sikre fremgang i Markedet er meget interessant og koncernledelsen er optimistisk med hensyn til fremtiden. Fin forbedring i forhold til Aktivitetsniveauet er beskedent og selskabets fokus for 2011 er vækst. Flot udvikling i forhold til ABX integrationen er færdiggjort, og koncernledelsen har forventninger til en forbedret EBITA margin for Markant forbedring i forhold til Selskabet er på rette vej i et vanskeligt marked. EBITA marginen bør kunne forbedres. Markant og imponerende udvikling på alle nøgletal. Selskabet opererer på et stort og interessant marked og har et godt fundament til fremtidig vækst. Markant og imponerende vækst i omsætning, der ikke helt bliver omsat til EBITA. Selskabet har nu en kritisk masse, og det bør være muligt at forbedre selskabets EBITA margin. God udvikling i stort set alle lande. Flot og stort resultat og EBITA margin. Selskabet har stort set samme resultat som i 2009, men vil givetvis udvikle sig i positiv retning i Imponerende resultat. Selskabets aktiviteter og resultat har forbedret sig markant i Selskabets betydning i divisionen er stigende, og selskabet har nu en størrelse, der gør det muligt at tage del i den fortsatte høje vækst, som forventes i landet. Flot resultat. Selskabet har dygtigt udnyttet den kraftige vækst i regionen, og har produceret de stigende volumener uden at forøge omkostningerne i samme grad. Flot udvikling i resultatet. Selskabet er ikke ret stort, men der er absolut muligheder i markedet for vækst. En smule tilbagegang i forhold til 2009, men selskabet har alligevel opnået en imponerende EBITA margin. Det gælder nu om at vokse, samtidig med at den høje EBITA margin fastholdes. Flot resultat og høj EBITA margin. Selskabet er godt positioneret for vækst både på de interkontinentale markeder, men også intra-asia. Imponerende udvikling i omsætning og EBITA har været et rigtigt godt år for selskabet, der giver anledning til optimisme for Flot resultat og markant udvikling, der kun overgås af få andre lande i regionen. Selskabet bør kunne forsætte den imponerende vækst i Flot udvikling på dette meget interessante marked. Selskabet har fortsat en beskeden størrelse men har udarbejdet en meget ambitiøs vækstplan, som det bliver interessant at følge i Australien Fint resultat på linje med hvad selskabet opnåede i Selskabet bør kunne opnå en højere EBITA margin i Øvrige fjernøsten m.v. 2) Mellem- og Sydamerika 3) Flot udvikling i stort set samtlige lande på EBITA niveau. Der er dog forsat et stort forbedringspotentiale især i Japan, hvor selskabets størrelse ikke er ubetydelig. Fin udvikling i alle lande. Markedet er meget stort og der skal i 2011 i høj grad fokuseres på vækst. 1) Portugal, Schweiz, Østrig, Grækenland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Ukraine, Marokko, Nigeria, Sydafrika 2) Thailand, Filippinerne, Vietnam, Japan, Bangladesh, Forenede Arabiske Emirater, New Zealand 3) Mexico, Argentina, Venezuela, Chile 16

17 Air & Sea divisionen LEDELSESBERETNING Omsætning og resultat af primær drift før særlige poster fordelt på markeder Omsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før særlige poster Bruttomargin EBITA margin USA ,3 20,0 10,4 9,5 Italien ,5 17,1 6,5 5,0 Danmark ,9 16,4 2,7 4,2 Projekt afd. Danmark ,1 16,4 6,5 7,2 Norge ,8 21,9 11,0 8,3 Sverige ,0 16,7 4,0 5,0 Finland ,5 15,6 8,3 3,8 Storbritannien ,0 15,4 5,1 4,5 Irland & Nordirland ,1 15,2 6,9 4,9 Tyskland ,1 16,1 3,3 3,9 Holland ,9 17,7 8,9 4,4 Belgien ,5 28,4 1,9 2,9 Frankrig ,1 18,6 1,8 2,3 Spanien ,2 16,2 1,1 2,2 Polen ,8 18,6 4,3 8,1 Tyrkiet ,2 9,4 1,5 1,4 Øvrige Europa mv. 1) ,2 15,8 3,4 4,2 Canada ,7 19,8 12,9 9,0 Kina ,1 17,4 10,0 9,6 Hong Kong ,9 17,8 14,6 11,8 Indonesien ,2 34,1 13,1 19,5 Singapore ,0 23,6 10,6 7,6 Malaysia ,0 19,0 14,0 11,1 Korea ,0 13,8 9,4 7,6 Taiwan ,8 23,9 14,0 13,3 Indien ,1 22,0 7,3 7,7 Australien ,1 23,2 4,8 4,2 Øvrige fjernøsten 2) ,2 15,1 1,8 1,6 Mellem- & Sydamerika 3) ,7 20,4 2,8 6,8 I alt ,9 17,5 6,3 5,8 Group Afskrivninger på kunderelationer Elimineringer Netto ,5 19,6 6,6 6,3 1) Portugal, Schweiz, Østrig, Grækenland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Ukraine, Marokko, Nigeria, Sydafrika 2) Thailand, Filippinerne Vietnam, Japan, Bangladesh, Forenede Arabiske Emirater, New Zealand 3) Mexico, Argentina, Venezuela, Chile EBITA margin udgjorde 6,3% mod 6,6% i Faldet skyldes de høje fragtrater i 2010 i forhold til EBITA i procent af bruttofortjenesten ( conversion ratio ) udgjorde 32,0% i 2010 mod 27,1% i Fremgangen i 2010 er opnået i de fleste lande, hvor divisionen opererer. USA, Tyskland, Kina, Hongkong og det øvrige Fjernøsten kan fremhæves som områder, hvor divisionen har opnået den højeste vækst i Italien og Danmark tegner sig endvidere for en stor del af indtjeningen. Ca. 30% af divisionens indtjening er i 2010 skabt i Fjernøsten, mod ca. 28% i Forventninger 2011 Baseret på en overordnet forudsætning om, at den globale samfundsøkonomi vil fortsætte de jævne, positive tendenser fra 2010, forventes det, at det globale marked vil udvise en jævn stigning i fragtvolumen for både sø- og lufttransporter. DSV forventer en markedsvækst på 6-8% på global søfragt volumen og en stigning på ca. 4-5% på luftfragt volumen. Det er Air & Sea divisionens målsætning at vokse hurtigere end markedet, og det forventes at divisionen vil kunne opnå vækstrater, der ligger højere end markedet. Det er divisionens forventning, at en jævnt stigende markedsvolumen vil skabe basis for en mere stabil og kontrolleret prisudvikling i 2011, end tilfældet var i 2009 og Fragtraterne er dog meget afhængige af luftfartselskabers og rederiers kapacitetsstyring, og selv i en periode med stabil volumenvækst vil rateudsving kunne forekomme. I 2011 vil hovedindsatsen ligge på salg og markedsføring, og de fleste lande i divisionen har allerede tilpasset deres organisationer til de kommende øgede salgsaktiviteter. 17

18 LEDELSESBERETNING Road Divisionen Road Divisionsberetning Søren Schmidt Direktør Road divisionen Øget produktivitet og fremgang i vigtige lande Aktiviteter DSV Road er blandt Europas tre største transportvirksomheder med ca medarbejdere og ca biler på vejene dagligt. DSV Road tilbyder transport af full loads, part loads samt stykgods i alle europæiske lande. Transportydelserne udføres primært i DSV s eget netværk, hvor Road divisionen er repræsenteret i mere end 30 lande i Europa. Den fysiske transport i Europa udføres af forskellige underleverandører, og der foretages løbende evaluering af kvalitet, pris og service. DSV s forretningskoncept indebærer en høj grad af outsourcing, og koncernens målsætning er maksimalt at producere 5% af den totale volumen med egne lastbiler. Denne målsætning lever Road divisionen op til. Målsætning Road divisionen har en klar målsætning om at skabe omsætningsvækst samt at fortsætte med at skabe profitable resultater på alle de markeder, hvor divisionen opererer. Forøgelse af omsætningen vil primært ske via organisk vækst. DSV Road s kundeportefølje består af små og mellemstore virksomheder, og divisionen betjener endvidere en række større, multinationale kunder. Divisionen vil via en fokuseret salgsindsats arbejde på at opnå vækst inden for alle de nuværende kundesegmenter. På it-siden vil Road divisionen operere med så få systemer som muligt. Dette understøtter ensartede og effektive forretningsprocesser i divisionen samt optimal KPI rapportering både internt og eksternt til divisionens kunder. Andelen af bookinger, der modtages elektronisk, skal maksimeres, og divisionen skal fortsætte udviklingen af it-systemer, der sikrer en høj kvalitet over for kunderne. Road divisionen vil fortsætte konsolideringen i divisionen og fokusere på optimering af forretningsprocesser og driftsomkostningerne samt realisering af yderligere synergier. Markedsudviklingen Markedsudviklingen i 2010 har været forskellig på tværs af Europa. I Sydeuropa har der været lav vækst grundet den økonomiske usikkerhed og krise. Godsvolumen har været på et forholdsvist lavt niveau, og konkurrencen har været hård. I resten af Europa har markedet været præget af store udsving, men udviklingen har i overvejende grad været positiv. Godsvolumen har i perioder været stor, mens kapaciteten har været begrænset, hvilket særligt i andet halvår af 2010 har medført stigende afregningspriser til underleverandører. Manglen på kapacitet og stigende vognmandspriser har været udpræget i de nordiske lande. Under normale omstændigheder vil denne markedssituation udløse stigende transportpriser over for divisionens kunder, men konkurrencen på markedet og tradition for 18

19 Road divisionen LEDELSESBERETNING etårige prisaftaler på visse markeder gjorde det vanskeligt at gennemføre prisforhøjelser i Ultimo december 2010 og primo januar 2011 har Road divisionen varslet prisforhøjelser over for kunderne for derved at opretholde og forbedre driftsresultatet. Ved store udsving i leverandørpriserne vil divisionen fremover i højere grad operere med særlige kapacitetstillæg overfor kunderne. Road divisionens samlede godsvolumen målt på antal sendinger er steget med ca. 12% i forhold til Generelt vurderes markedet at være steget med ca. 6-9%. Konkurrencen på markedet for godstransport har en stor geografisk spredning, og i de fleste lande er der hård lokal konkurrence. Det er dog Road divisionens vurdering, at der er vundet markedsandele i hovedparten af de europæiske lande i Markedet som divisionen opererer på er meget fragmenteret og præget af mange små og mellemstore aktører samt et mindre antal store aktører. I den sammenhæng har DSV Road en fordel ved at have et netværk, som tilbyder kunderne ensartet kvalitet og service. Resultat 2010 Divisionen realiserede i 2010 en omsætning på millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 6%. Divisionen har håndteret en større volumen målt på antal sendinger i 2010, men gennemsnitligt har sendingerne været mindre og den gennemsnitlige salgspris pr. sending har været lavere end i Bruttofortjenesten for 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Reguleret for valutakurseffekt svarer dette til et fald på ca. 1%. Bruttomargin udgjorde 19,5% i 2010 mod 20,9% i Road divisionens bruttomargin har i 2010 været negativt påvirket af den høje volatilitet på de europæiske markeder, hvor stigende volumen og mangel på kapacitet har medført stigende vognmandspriser. Generelt er godsvolumen forøget, men transportpriserne hos kunderne ligger ved udgangen af 2010 stadig i den lavere ende. Denne udvikling har været særligt udpræget i de nordiske lande. EBITA for 2010 udgjorde 771 millioner kroner mod 592 millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 25%. EBITA margin udgjorde 3,7% i 2010 mod 3,1% i Det forbedrede resultat skyldes i høj grad de forbedrede resultater i Tyskland, Frankrig og Spanien. Disse lande er blandt Europas store transportmarkeder, og i 2010 lykkedes det at opnå positive resultater i alle tre lande. Ydermere har de tre lande styrket deres forretningsplatform og de er nu klar til at skabe endnu bedre resultater i de kommende år. Road divisionen har håndteret det stigende antal sendinger i 2010 uden at forøge antal medarbejdere i forhold til udgangen af Den stigende produktivitet pr. medarbejder har bidraget til den højere indtjening i 2010, og kan blandt andet henføres til mere effektive it-værktøjer som for eksempel elektronisk booking. Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) ) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster ) Sammenligningstal for 2009 er tilpasset grundet flytning af aktivitet mellem divisionerne. Som følge af tilpasning af koncernstrukturen, vil mindre reguleringer kunne forekomme fremover. Nøgletal Bruttomargin, % 20,9 19,5 Conversion ratio, % 14,6 18,8 EBITA, % 3,1 3,7 Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 16,4 21,6 Medarbejdere

20 LEDELSESBERETNING Road divisionen LEDELSESBERETNING ROAD DIVISIONEN Land Danmark Sverige Norge Finland Storbritannien Irland Tyskland Østrig Holland Belgien Schweiz Frankrig Italien Spanien Portugal Estland Letland Litauen Rusland Polen Kaliningrad, Hviderusland & Ukraine Tjekkiet Ungarn Slovenien Central og Sydøst Europa 1) Kommentarer / Fokus Flot og imponerende resultat, om end der er tale om en lille tilbagegang i forhold til Stadig klart den største og mest profitable enhed i divisionen. Selskabet har en stærk position og en høj markedsandel, men det vil fortsat være muligt at forbedre resultatet i fremtiden. Skuffende resultat i forhold til tidligere års gode performance. Omsætningen er steget betydeligt, mens både bruttofortjenesten og EBITA er faldet. Det høje aktivitetsniveau i selskabet giver løfter om et forbedret resultat i 2011, når de iværksatte tiltag får effekt. Resultaterne i selskabet lever ikke helt op til tidligere års niveau. Den lokale ledelse har igangsat en række initiativer, der forventes at forbedre resultaterne i Fint resultat der er skabt i et vanskeligt marked med store ubalancer mellem import og eksport. Selskabet har en god position på det lokale marked og kan vokse organisk i fremtiden. Imponerende resultat skabt under vanskelige makroøkonomiske vilkår. Selskabet er ledende på det internationale britiske marked, og koncernledelsen er optimistisk omkring selskabets videre udvikling. Flot resultat skabt i et miljø der har været negativt præget at Euro krisen. Selskabet er vokset over hele linjen, og hele den lokale organisation og ledelse skal anerkendes for den fine præstation. Endelig! Første positive resultat i Road Tyskland i DSV s historie. Markant forbedring fra Stor anerkendelse til hele den tyske organisation og dens ledelse. Planerne fra 2009 er blevet eksekveret, og resultatet er ikke udeblevet. Selskabet er godt på vej, og der er stadig potentiale for yderligere forbedringer. Mindre forbedring i forhold til 2009, selvom selskabets EBITA margin er beskeden. Der er i 2010 indsat ny landechef, og der er lagt detaljerede planer for vækst i både omsætning og resultat. Stort set status quo i forhold til Potentialet på markedet er meget stort, og selskabet skal i 2011 udvikle sin position blandt de førende speditionsselskaber. Flot fremgang i forhold til det lidt svage resultat i Selskabet har et stabilt fundament, der giver løfte om fortsat fremgang i Det er fortsat muligt at forbedre selskabets marginer, der tidligere har været markant højere. Fremragende udvikling. Den lokale ledelse der kommer fra ABX har hurtigt tilegnet sig DSV s profitskabende kultur og har leveret et særdeles godt resultat med divisionens højeste EBITA margin. Fremragende udvikling markant forbedring i forhold til Forventningerne om et positivt resultat er indfriet af den franske organisation. ABX integrationen blev i løbet af året færdiggjort, og effekten har været synlig i resultaterne. Selskabet er på rette vej, og grundlaget for yderligere forbedringer er lagt. Markant udvikling i forhold til Selskabet er i årets løb trådt i karakter og har leveret et resultat, der har overgået både koncernledelsens og den lokale ledelses forventninger. Fremragende udvikling opnået under endog meget vanskelige makroøkonomiske forhold. Selskabet fik ny ledelse i begyndelsen af Dette har tilført selskabet ny vitalitet, drivkraft og energi. Målsætningen om et positivt resultat er blevet indfriet, og det hårde arbejde fra hele den spanske organisation har båret frugt. Flot forbedring i forhold til Der er dog et stykke vej før selskabet opnår en tilfredsstillende EBITA margin, men udviklingen i 2010 giver håb om fremtidig fremgang. Flot resultat kraftig forbedring i Q3 og Q4 i forhold til Selskabet har en unik position på det lokale marked og er relativt optimistisk omkring udsigterne for God udvikling under vanskelige forhold i starten af året. Landet er stadig det mest udsatte at de tre Baltiske lande, men leverer alligevel et tilfredsstillende resultat. Virkelig godt resultat selskabet har for første gang opnået en position som det mest profitable af de tre Baltiske lande. Selskabets konkurrencemæssige position på markedet giver håb om fortsat fremgang. God fremgang i forhold til Især sidste halvdel af året har været en positiv overraskelse. Omkostningsbasen er reduceret kraftigt i løbet af året, og selskabet står godt rustet til fremtidig vækst i både omsætning og resultat. Flot resultat og meget høj EBITA margin. De gode takter fra 2009 er fortsat, og selskabet har ikke skuffet. Potentialet på markedet er stort, og selskabet har den rette positionering til at opnå yderligere vækst. Beskeden aktivitet og et beskedent resultat. Der er forventninger om forbedringer i Skuffende og utilfredsstillende resultat. Der er iværksat forskellige initiativer, som den lokale ledelse forventer vil forbedre resultaterne i Flot udvikling i EBITA og EBITA margin. Selskabets størrelse er relativt beskeden, og der er et stort potentiale i markedet for fortsat vækst. Selskabet har en god position på det lokale marked. Selskabet opererer fra én lokation, der har en meget høj standard. Selskabet skal fokusere på organisk vækst i omsætning og EBITA. God udvikling i de fleste lande, der giver håb om fortsat vækst og profitskabelse i fremtiden. 1) Grækenland, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Tyrkiet, Rumænien, Slovakiet 20

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 211 Global Transport and Logistics Strategi og finansielle målsætninger DSV ønsker at styrke sin markedsposition blandt verdens førende transport- og logistikvirksomheder ved at levere effektive

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Selskabsmeddelelse nr. 606 DELÅRSRAPPORT 1. halvår Selskabsmeddelelse nr. 606 4. august Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni (DKK mio.) 2. kvartal 2. kvartal 2014 ÅTD ÅTD 2014 Nettoomsætning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 521 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 521 29. oktober Væsentlige hovedtal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 3. kvartal 3. kvartal 2012 ÅTD ÅTD 2012 Nettoomsætning 11.466

Læs mere

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80

Indhold. Resultatopgørelse 44 Totalindkomstsopgørelse 44 Balance 45 Pengestrømsopgørelse 46 Egenkapitalopgørelse 47 Noter 49 Koncernoversigt 80 21. februar 2012 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsmeddelelse nr. 434 Offentliggørelse af årsrapport 2011 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2011 (perioden 1. januar 31. december 2011) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 568 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal Selskabsmeddelelse nr. 568 29. oktober Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september (DKK mio.) 3. kvartal 3. kvartal 2013 ÅTD ÅTD 2013

Læs mere

Om DSV ROAD. solutions

Om DSV ROAD. solutions om dsv Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i 50 lande. Suppleret af partnere og agenter

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2011 Selskabsmeddelelse nr. 403 28. juli 2011 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2011 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2011 Nettoomsætningen udgør 21.882 millioner kroner

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 29. oktober 2010 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2010 og meddelelse om aktietilbagekøb Selskabsmeddelelse nr. 361 Væsentlige hovedtal for de første 3 kvartaler af 2010 omfattende perioden 1. januar 30. september

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Selskabsmeddelelse nr. 493 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 493 30. april Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts 2012 Nettoomsætning 10.981 10.819 Bruttofortjeneste 2.404 2.435 EBIT før særlige poster 509 555 EBIT-margin

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2015 Selskabsmeddelelse nr. 593 DELÅRSRAPPORT Selskabsmeddelelse nr. 593 30. april Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 31. marts (DKK mio.) 2014 Nettoomsætning 12.601 11.602 Bruttofortjeneste 2.682

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik

36.085 MDKK 1.703 MDKK 21.280. indledning Om DSV - Global transport og logistik Årsrapport 2009 indledning Om DSV - Global transport og logistik Om DSV Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen er på verdensplan til stede med

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 1. august 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 308 Delårsmeddelelse for 1. halvår 2008 (1. januar 30. juni 2008) Væsentlige hovedtal for 1. halvår 2008 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2008 Nettoomsætningen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 24. marts 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 319 Offentliggørelse af årsrapport 2008 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2008 (perioden 1. januar 31. december 2008) Nettoomsætningen

Læs mere

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005

Årsrapport. www.dsv.dk. DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 2005 Årsrapport DSV A/S 29. regnskabsår Offentliggjort 16. marts 2006 Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Kornmarksvej 1 2605 Brøndby CVR nr. 58233528 www.dsv.dk HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 30. juli 2010 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2010 Selskabsmeddelelse nr. 359 Væsentlige hovedtal for første halvår 2010 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2010 Nettoomsætningen udgør 20.406 millioner kroner

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640

DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 DELÅRSRAPPORT 3. kvartal 2016 Selskabsmeddelelse nr. 640 1. november 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2016 (DKK mio.) 3. kvartal 2016 3. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne lokationer i

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 30. april 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 234 1. kvartalsmeddelelse 2007 (1. januar 31. marts 2007) og meddelelse om iværksættelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 27. april 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 214 1. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 31. marts 2006) samt opjustering af budget

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 23. august 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 226 Halvårsmeddelelse 2006 (1. januar 30. juni 2006) Nettoomsætningen udgør 15.037

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 4. marts 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 286 Offentliggørelse af årsrapport 2007 og indbydelse til investorkonference Væsentlige hovedtal for Årsrapport 2007 (perioden 1. januar 31. december 2007) Nettoomsætningen

Læs mere

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner.

Resultat af primær drift før afskrivninger, nedskrivning af koncerngoodwill og særlige poster er 660 millioner kroner. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet FONDSBØRSMEDDELELSE Halvårsmeddelelse 2005 (1. januar 30. juni 2005) og aktietilbagekøb Nettoomsætningen er realiseret med

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsrapport 2013. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2013. Global Transport and Logistics Årsrapport 2013 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal 3 DSV - kort fortalt 4 Finansielle fakta for 2013 5 Kunderne i fokus 6 Strategi og finansielle målsætninger 8

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om opstart af aktietilbagekøbsprogram på 200 millioner kroner.

Der udsendes dags dato særskilt selskabsmeddelelse om opstart af aktietilbagekøbsprogram på 200 millioner kroner. 6. februar 2014 ÅRSRAPPORT 2013 Selskabsmeddelelse nr. 525 Efter en stærk afslutning på 2013 er vi tilfredse med årets resultat. Vi har overordnet levet op til de forventninger, vi præsenterede ved årets

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Elektronisk indberettet 15. november 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 228 3. kvartalsmeddelelse 2006 (1. januar 30. september 2006) Nettoomsætningen udgør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 3. august 2007 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 252 Halvårsmeddelelse 2007 (1. januar 30. juni 2007) og meddelelse om iværksættelse af aktietilbagekøb Nettoomsætningen udgør 17.074 millioner kroner. Bruttofortjenesten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637

DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2016 Selskabsmeddelelse nr. 637 5. august 2016 Væsentlige hoved- og nøgletal for delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2016 (DKK mio.) 2. kvartal 2016 2. kvartal 2015

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere