Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "42.562 2.202 21.300. Global transport og logistik. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet antal**"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end ansatte på verdensplan og egne selskaber i mere end 60 lande. DSV Air & Sea er specialiseret i luft- og søfragt til destinationer over hele verden. Divisionen tilrettelægger og sikrer transporter hurtigt, effektivt, sikkert og miljøvenligt og kombinerer transportformerne, når det er mest hensigtsmæssigt. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere og har egne selskaber i mere end 60 lande. DSV Road tilbyder transport af full loads, part loads samt stykgods hurtigt, effektivt, fleksibelt og miljøvenligt ad vejene i hele Europa og skaber god forbindelse til resten af verden. Divisionen beskæftiger ca medarbejdere og har egne selskaber i 30 europæiske lande. DSV Solutions er specialiseret i logistikløsninger, der dækker hele forsyningskæden lige fra design til fragtstyring, tolddeklarering, oplagring og distribution, informationsstyring og elektronisk forretningssupport. DSV Solutions beskæftiger ca medarbejdere og har egne selskaber i 16 europæiske lande. OMSÆTNING* Samlet m d k k EBITA* Samlet m d k k medarbejdere Samlet antal** *Ekstern realiseret omsætning og Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) efter eliminering af interne transaktioner. **Inklusive koncernfunktioner. j Lande hvor DSV har egne selskaber 2

3 Indhold LEDELSESBERETNING Air & Sea Road Solutions LEDELSESBERETNING Global transport og logistik Bedste resultat i DSV s historie 4 Hoved- og nøgletal 7 Strategi Finansielle målsætninger og kapitalstruktur 9 Regnskabsberetning 10 Air & Sea divisionsberetning Road divisionsberetning 18 Solutions divisionsberetning 22 Aktionærinformation 26 God selskabsledelse 28 Risikofaktorer 30 Corporate Social Responsibility 31 Direktion og bestyrelse 36 Ledelsespåtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 39 koncernregnskab Resultatopgørelse 40 Totalindkomstsopgørelse 40 Balance 41 Pengestrømsopgørelse 42 Egenkapitalopgørelse 43 Noter 44 Koncernoversigt 72 Årsrapport for moderselskab CD med årsrapport for moderselskab 75 3

4 LEDELSESBERETNING Direktørens beretning DSV A/S Direktørens beretning Jens Bjørn Andersen Adm. direktør DSV A/S Bedste resultat i DSV s historie Med et driftsresultat som er ca. 500 millioner kroner bedre end sidste år, endte 2010 særdeles tilfredsstillende og fundamentet er lagt til endnu et rekordår i DSV har med hårdt arbejde og godt købmandskab i 2010 befæstet sin position blandt verdens førende speditionsselskaber var præget af et begyndende opsving i den globale samfundsøkonomi. Samtidig blev transportbranchen i 2010 udfordret af eksterne faktorer usædvanligt hårde vintre, vulkanudbrud samt øgede internationale krav til sikkerhed ved lufttransport med videre. Det forbedrede driftsresultat er skabt gennem en stigning i omsætningen i 2010 på 6,5 milliarder kroner og en stigning i bruttofortjenesten på 422 millioner kroner. Omkostningerne er fastholdt på samme niveau som sidste år, og vi vil i det kommende år arbejde intensivt på at forbedre produktiviteten yderligere. At der vil ske en vis stigning i omkostningerne som følge af øget aktivitet, anser vi for uundgåeligt, men det er vores klare målsætning, at omkostningsstigningerne vil være mindre, end de stigninger vi forventer i aktivitetsniveauet. Vundet markedsandele Vi har i 2010 vundet markedsandele med stigninger, som i visse tilfælde overgår markedets med op til 50%. Den store stigning i aktiviteten er naturligvis baggrunden for den markante forbedring i 2010, men at DSV i alle divisioner slår væksten i markedet er særdeles tilfredsstillende. Eksempelvis er markedet indenfor luftfragt vokset med 18-20%, mens DSV i samme periode er vokset med 29%, svarende til en stigning, som er hele 50% bedre end markedet generelt. Med markante forbedringer på en lang række områder, har 2011 alle muligheder for at blive endnu et godt år for DSV: Selskabets geografiske fodaftryk er i det forgangne år udvidet med nye kontorer i en række lande og helt ny tilstedeværelse i blandt andet Sydafrika, hvor flaget er hejst i Cape Town, Johannesburg og Port Elisabeth. Dermed styrker DSV sin position på det hastigt voksende afrikanske marked ikke mindst i samhandlen mellem Kina og Afrika. Med den veloverståede integration af ABX LOGISTICS har DSV samtidig fået et fuldstændigt netværk i Asien, hvor vi i dag har egne kontorer i stort set alle lande. Vi kan således fremadrettet tage vores del af væksten i den omfattende intraasiatiske handel. Markant udvikling i Tyskland, Frankrig og Spanien, hvor resultatet sammenlagt for alle divisioner er forbedret med 228 millioner kroner. Det er et stort skridt i den rigtige retning, og der er mulighed for at forbedre resultaterne endnu mere. 4

5 Direktørens beretning LEDELSESBERETNING Air & Sea Markant fremgang Det er især USA, Fjernøsten og Tyskland, som trækker meget af fremgangen i Air & Sea divisionen. Divisionen fastholder sin position som DSV s højst indtjenende division og den med den største vækst og højeste margin. Det er en position, som vi forventer, at divisionen vil holde fremadrettet. Kraftigt stigende sø- og luftfragtsvolumener i 2010 har bidraget til det gode resultat. De væsentligste indikatorer tyder på at verdens samlede containervolumner stiger mellem 2 og 3 gange mere end verdens BNP, hvilket gør dette segment meget interessant var et år præget af store udsving. Relativ stilstand i januar og februar blev afløst af markant vækst, som satte ind fra marts måned. Både rederier og luftfartsselskaber var dygtige til at tilpasse rateniveauet til de pludseligt stigende fragtmængder, hvilket resulterede i et stort pres på vores marginer, da vi ikke med samme hastighed kunne hæve priserne overfor vore kunder. I løbet af andet halvår så vi omvendt faldende rater. Overalt er divisionen i flot vækst og værd at fremhæve er især USA, Italien, Kina, Hongkong og Tyskland. Sidstnævnte har formået at fordoble resultatet i 2010, hvilket vidner om, at den langsigtede satsning begynder at bære frugt i dette vigtige marked. Road Vellykket turn-around i tre vigtige lande De tre fokuslande, Tyskland, Frankrig og Spanien har i 2010 opnået positive resultater. Sammenlagt har landene forbedret resultatet med 159 millioner kroner, så de i 2010 kan fremvise et samlet driftsoverskud på 26 millioner kroner, hvilket er særdeles positivt. Jeg vil især fremhæve udviklingen i Tyskland, hvor vi i 2010 kan fremvise et positivt driftsresultat for første gang nogensinde, men også Frankrig og Spanien har haft stor gavn af de forbedringer, vi har foretaget de sidste par år herunder udskiftning af ledelsen i samtlige tre lande. Road divisionen har i det forløbne år gennemgået en markant optimering og forbedring af ydeevnen ved en kombination af omkostningsreducering og stærk fokus på at skabe en profitabel drift. Med udbredt implementering af e-services og øvrige it-værktøjer som for eksempel track & trace, har vi desuden styrket kommunikationen og informationsniveauet med vores kunder. Kvaliteten af vores produkt har fået et markant løft, og det er nødvendigt for at fastholde den organiske vækst. Samtidig kan vi konstatere, at de senere års udvidelser af Road-netværket har medført, at alt gods i dag håndteres inden for netværket, hvilket er en stor gevinst i forhold til tidligere år, hvor vi i vid udstrækning har benyttet os af eksterne partnere og agenter. DSV er således i dag en af de få aktører på markedet der kan tilbyde et Road produkt i et finmasket netværk af egne kontorer i hele Europa. De nordiske lande har haft et udfordrende 2010 og leveret lavere resultater end i Især har Sverige oplevet en stor mangel på kapacitet, hvilket i kombination med en Vi har i 2010 vundet markedsandele med stigninger, som i visse tilfælde overgår markedets med op til 50%. Den store stigning i aktiviteten er naturligvis baggrunden for den markante forbedring i kraftig stigning i aktivitetsniveauet har sat vores bruttofortjeneste under pres. Den svenske organisation har sidst på året foretaget de nødvendige justeringer i fragtraterne, så vi har forventning til at forholdene retter sig i indeværende år, hvor vi samtidig kan glæde os over mange nye store kunder. Solutions Fuldbyrdet logistik Gennem året har divisionen som helhed været presset på prisen på grund af generel overkapacitet i markedet. Alligevel har Solutions divisionen i 2010 formået at levere et tilfredsstillende og forbedret resultat. Bilindustrien i Benelux er kommet på plads, og det er ikke mindst herfra, at forbedringen af resultatet fremkommer. Situationen med overkapacitet er nu mindre udtalt, og med forbedring af de sektorer, som var hårdt ramt i 2009, ser vi positivt på situationen fremadrettet. DSV Solutions er en stærk organisation med dedikerede eksperter og stor fokus på de gevinster, som it kan bibringe, hvilket også er nødvendigt på dette marked. Samarbejdet med de øvrige divisioner i koncernen fungerer fint, og Solutions komplementerer således resten af forretningen, så DSV er i stand til at tilbyde kunderne komplette logistikoperationer. Gælden nedbragt DSV har i det forgangne år arbejdet intenst med at reducere den nettorentebærende gæld i såvel absolutte tal som i forhold til resultatet. Allerede i 3. kvartal formåede vi at reducere den finansielle gearing til 2,49 gange EBITDA, hvilket er indenfor rammerne af vores målsætning om, at gælden skal udgøre mellem 2,0 og 2,5 gange EBITDA. I 2009 udgjorde gælden 3,1 gange EBITDA, så det er meget tilfredsstillende, at vi allerede tre måneder inden årets udgang nåede målet. Sidst på året udgjorde gælden 2,2 gange EBITDA. 5

6 LEDELSESBERETNING Direktørens beretning DSV forventer fortsat vækst og forøgelse af vores markedsandele i Profitmarginen er yderligere forbedret, og er i dag blandt de absolut bedste i branchen. Globalt salg Initiativet med etablering af den globale salgsorganisation har vist sin styrke. Vi har i det forgangne år indgået flere betydningsfulde aftaler, og vi ser fortsat store muligheder for vækst ved en målrettet indsats mod nye, store internationale kunder. Samtidig har vi forstærket fokus på krydssalg mellem DSV s tre divisioner. Det er oplagt at henlede eksisterende kunders opmærksomhed på de øvrige kompetencer i selskabet. Dette er yderligere styrket efter at vi i 2010 afsluttede implementeringen af et globalt CRM-system, hvorved sælgerne har et bedre overblik over mulighederne på tværs af divisionerne. Den ansvarlige for organisationen er i 2010 indtrådt i selskabets øverste ledelsesforum under titlen CCO (Chief Commercial Officer). M&A-timeout Bestyrelsen og direktionen i DSV har i løbet af 2010 finjusteret den strategiske målsætning for selskabet. Vi har tidligere annonceret, at vi efter en grundig gennemgang af mulige opkøbsemner har valgt at allokere kapital til aktionærerne i form af aktietilbagekøb. Vi forventer således ingen store transformerende opkøb i den nærmeste fremtid. Når det er sagt, er det vigtigt at understrege, at DSV agter at tage aktivt del i den konsolidering, som fortsat ventes at finde sted i vores branche. DSV har en betydelig kompetence på dette område, og det vil også fremover være en del af vores strategi. Vedtaget CSR-politikker DSV har siden sin tilmelding til FN Global Compact i 2009 arbejdet målrettet med at skabe et styrket fundament for sin tilgang til arbejdet, og i 2010 har bestyrelsen vedtaget DSV s politikker for Corporate Social Responsibility (CSR). DSV arbejder målrettet med alle områder indenfor CSR, men nogle områder berører DSV s kerneforretning mere end andre. De væsentligste områder for DSV er medarbejdere og arbejdsmiljø, miljø og klima samt forretningsetik og anti-korruption. Miljø Koncernens samlede emission af CO 2 i 2010 var i alt 3,2 millioner tons, hvilket tilnærmelsesvis er det samme som i 2009, selvom aktiviteten er steget. Udledningen pr. enhed er således faldet i årets løb. Udviklingen i de enkelte divisioner og transportformer som DSV benytter sig af viser, at DSV forholdsmæssigt flytter stadigt større mængder gods med fly og containerskibe. Stigningen har siden 2008 været størst på fragten med containerskibe, og da denne transportform er blandt de mindst miljøbelastende, stiger DSV s samlede emission af CO 2 derfor relativt mindre. Der flyttes også større mængder gods med lastbil, men typisk over kortere afstande med en mindre samlet emission af CO 2 til følge. DSV s værdier DSV prioriterer og værdsætter fortsat de gamle værdier, som handler om entreprenørånd og godt købmandskab. Det er den recept, kombineret med godt lederskab, som har gjort DSV til et af verdens førende speditionsselskaber, og som i dag stiller os med et stærkere selskab og en mere markant struktur end nogensinde tidligere. Vi tror på, at give vores medarbejdere uanset hvor i verden, de driver forretning de bedste rammer for handlekraft og initiativ. Vores styrke udspringer ikke fra hjørnekontoret i Brøndby, men fra de tusindvis af sælgere og speditører, som dagligt er i berøring med vores kunder og bedst kender deres behov. Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke disse loyale og dygtige medarbejdere for en stor og fremragende indsats i et år med volatile markeder. Fremtiden DSV forventer fortsat vækst og forøgelse af vores markedsandele i Profitmarginen er yderligere forbedret, og er i dag blandt de absolut bedste i branchen. Vi vil se en positiv udvikling som følge af de tiltag, vi har søsat i 2010, hvor vi blandt andet indledte et stærkt fokus på at trimme forretningen og processerne og sætte kunden i centrum, og vi er således kommet et stort skridt videre mod opnåelse af vores langsigtede økonomiske målsætninger. Kombineret med større aktietilbagekøbsprogrammer i 2011 vil DSV skabe mere værdi for vores aktionærer. Tak til alle medarbejdere, kunder, aktionærer og leverandører for indsatsen i Fundamentet er lagt til endnu et rekordår i 2011, og vi håber, at alle vil være med! Med venlig hilsen Jens Bjørn Andersen 6

7 Hoved- og nøgletal LEDELSESBERETNING Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster (EBITDA) Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) Særlige poster, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle omkostninger, netto Resultat før skat Aktionærerne i DSV A/S andel af året resultat Justeret resultat Balance (DKK mio.) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktionærerne i DSV A/S egen andel af egenkapitalen Minoritetsinteresser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Balance Nettoarbejdskapital Nettorentebærende gæld Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Brutto investering i materielle aktiver Pengestrømme (DKK mio.) Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Frie pengestrømme Finansieringsaktivitet (eksklusive udbetalte udbytter) Udbetalte udbytter Årets pengestrøm Valutakursreguleringer Ultimo likviditet Nøgletal (pct.) Bruttomargin 21,6 22,1 21,8 24,7 21,9 EBITDA-margin 5,7 6,1 6,2 6,2 6,4 EBITA-margin 4,7 5,4 5,2 4,7 5,2 EBIT-margin 3,8 5,3 5,4 2,8 5,2 Effektiv skatteprocent 29,1 29,8 23,4 58,5 28,1 ROIC inklusive goodwill og kunderelationer 20,2 20,7 17,2 12,9 16,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 19,6 29,8 33,8 4,0 19,7 Soliditetsgrad 23,0 21,2 16,0 24,8 28,4 Aktienøgletal Resultat pr. aktie á 1 kr. 3,4 5,5 6,7 0,9 5,7 Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr. 4,5 5,8 6,1 3,9 6,2 Antal aktier ultimo (tusind) Gennemsnitligt antal udvandede aktier (tusind) Noteret kurs ultimo regnskabsåret for aktier i kr. 103,20 111,75 56,50 94,00 123,30 Udbytte pr. aktie 0,25 0,25-0,25 0,50 Medarbejdere Antal ansatte ultimo Definition af hoved- og nøgletal fremgår af side 71. 7

8 LEDELSESBERETNING Strategi Strategi DSV arbejder ud fra en generel strategi, som er gældende for hele koncernen suppleret med delstrategier for de enkelte divisioner. Strategien er baseret på nøgleområderne vækst gennem kundefokus, asset light, it-systemer samt organisation. Vækst gennem kundefokus DSV har historisk set skabt vækst i såvel omsætning som i indtjening gennem en række meget store virksomhedsopkøb, herunder DFDS Dan Transport Group A/S, Koninklijke Frans Maas Groep N.V. samt ABX LOGISTICS, og har derigennem skabt en solid platform for fremtidig vækst i alle tre divisioner. Koncernen vil på baggrund af denne platform i højere grad end tidligere fokusere på organisk vækst, og det forventes, at fremtidige virksomhedsopkøb vil have karakter af bolt-on akkvisitioner til at supplere det nuværende netværk samt til etablering på nye markeder. Den organiske vækst skal opnås ved at øge koncernens volumen samt ved at optimere forretningsprocesserne på tværs af koncernen. Værdiskabelsen for koncernens kunder, og dermed væksten i koncernens volumen, skal ske ved at fastholde og udbygge positionen blandt de førende transport- og logistikvirksomheder og kontinuerligt levere kvalitetsydelser til kunderne. DSV ønsker at styrke og optimere salgsindsatsen, dels gennem en styrkelse af de lokale salgsressourcer, der skal adressere lokalt forankrede små og mellemstore kunder, og dels via et forstærket salgsarbejde i den afdeling, der håndterer koncernens store multinationale kunder. Gennem samarbejde på tværs af alle tre divisioner ønsker koncernen samtidig at tilbyde en one stop shopping-model indenfor alle kundesegmenter for derved at medvirke til at koncernens kunder får større mulighed for at fokusere på deres kerneforretning. Forretningsprocesserne i koncernen optimeres løbende, således at der kontinuerligt sker en forbedring af antal sendinger pr. medarbejder. Denne optimering drives via en høj grad af ledelsesinvolvering og gennem en governancemodel, som sikrer, at der sker en effektivisering af forretningsprocesserne. Ledelsen i DSV har i sin strategi for Air & Sea divisionen et særligt fokus på fortsat, at øge sin markedsandel for derved at opretholde den kritiske masse og dermed forstærke udnyttelsen af fordelene ved divisionens globale netværk. Den organiske vækst er også det primære vækstfokus for Air & Sea divisionen, men særligt indenfor denne division er det DSV s strategi fortsat at deltage i konsolideringen i sektoren gennem mulige opkøb af mellemstore konkurrenter. Asset light DSV anvender en fleksibel forretningsmodel, der indebærer, at koncernen kun i begrænset omfang selv investerer i anlægsaktiver i form af lastbiler og faciliteter, og slet ikke i skibe eller fly. Denne asset light strategi har, især i nedgangstider, vist sine fordele, idet den sikrer en fleksibel omkostningsstruktur, hvorved DSV s faste omkostninger holdes på et minimum. Dette forretningskoncept medfører en høj grad af outsourcing, og koncernens målsætning er maksimalt at producere 5% af den totale volumen i eget regi. Ledelsen i DSV ønsker fortsat at basere sin strategi på denne centrale forudsætning og vil fastholde en asset light forretningsmodel. It-systemer Effektive it-systemer er en vigtig forudsætning for koncernens fortsatte vækst. Det er derfor et væsentligt element i koncernens strategi at integrere og ensarte it-platformen, især med fokus på at understøtte koncernens daglige drift og den kontinuerlige optimering af forretningsprocesser. Dette vil også medvirke til en forbedret KPI-rapportering, internt såvel som eksternt. Organisation Den globale organisation skal understøtte koncernens strategi ved fortsat at have en flad og decentral organisationsstruktur, hvor der lægges vægt på ledelseskompetence og direkte kommunikation på alle niveauer. Den lokale ledelse er ansvarlig for driften og administrationen i det respektive land, baseret på de overordnede retningslinjer, der er udstukket af koncernens ledelse. Hvert selskab har et selvstændigt budget, som følges tæt af den lokale ledelse såvel som af divisionens og koncernens ledelse. Med den decentrale struktur udvikles DSV i de respektive lande under hensyntagen til lokale markedsforhold og kultur. Endvidere er koncernens lokale organisationer tæt på kunderne og kan tage hurtige beslutninger, når dette er nødvendigt. Da landene i divisionerne er afhængige af, at koncernen tilsammen leverer god service, har et tæt samarbejde og en tæt dialog, på tværs af lande og divisioner, høj prioritet. 8

9 FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER OG KAPITALSTRUKTUR LEDELSESBERETNING Finansielle målsætninger og kapitalstruktur DSV s finansielle målsætninger og kapitalstruktur tager udgangspunkt i selskabets strategi, nuværende aktivitetsniveau, indtjening og pengestrømme. Det er koncernens finansielle målsætning konstant at forbedre EBITA og samtidig konvertere dette til pengestrømme. DSV lægger derudover stor vægt på løbende at reducere sin pengebinding i anlægs- og omsætningsaktiver for derved, i kombination med den øgede indtjening, at skabe et øget afkast af den investerede kapital (ROIC). Finansielle målsætninger DSV opererer med finansielle målsætninger for koncernen som helhed samt pr. division. De finansielle målsætninger forventes at kunne realiseres på mellemlangt sigt, afhængig af den globale økonomiske udvikling. De finansielle målsætninger er følgende: FINANSIELLE MÅLSÆTNINGER DSV Air & Sea Road Solutions Organisk omsætningsvækst 5-7% 5-10% 4-5% 4-5% Resultat af primær drift før særlige poster (EBITA) 7% 8% 6% 7% ROIC (inklusive goodwill og kunderelationer) 20% 25% 20% 20% Koncernens indtjeningsmålsætninger er justeret på enkelte områder i forhold til den seneste årsrapport med baggrund i en revurdering af divisionernes potentiale, samt de opnåede resultater og anvendte ressourcer. Fremtidige virksomhedsopkøb og øvrige investeringer vil blive foretaget indenfor de områder, hvor der forventes størst afkast. Kapitalstruktur DSV s målsætning for kapitalstrukturen er at sikre: finansiel stabilitet med henblik på at øge koncernens afkast på den investerede kapital, tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at kunne opfylde de strategiske mål. DSV s kapitalstruktur vurderes løbende. Gearingen, målt som forholdet mellem den nettorentebærende gæld og resultat af primær drift, før afskrivninger og særlige poster (EBITDA), udgør 2,2 pr. 31. december Som følge af øget fokus på organisk vækst er selskabets målsætning for kapitalstrukturen indsnævret i forhold til tidligere. Således er det selskabets målsætning, at koncernens nettorentebærende gæld set i forhold til EBITDA, skal ligge i niveauet 2,0 til 2,5 gange den historisk realiserede EBITDA. Koncernens frie pengestrømme prioriteres anvendt således: 1. Til afdrag Til afdrag på den nettorentebærende gæld i perioder, hvor koncernens gearing ligger over koncernens målsætning for kapitalstruktur. 2. Til aktietilbagekøb og udbytte Reguleringer for at holde sig indenfor det anførte gearingsniveau vil primært ske via aktietilbagekøb. 3. Til virksomhedsopkøb Såfremt der opstår attraktive muligheder. Prioriteringen for anvendelse af de frie pengestrømme er ændret i forhold til seneste årsrapport som følge af koncernens øgede fokus på organisk vækst. De frie pengestrømme genereres løbende hen over året, idet enkelttransaktioner og sæson medfører mindre udsving i de frie pengestrømme mellem kvartalerne. Justeringer i forhold til selskabets målsætninger for kapitalstruktur, sker i form af aktietilbagekøb, som besluttes kvartalsvis i forbindelse med offentliggørelse af regnskabsmeddelelser. Såfremt selskabet ikke foretager væsentlige virksomhedsopkøb i 2011, forventes der i 2011 at være et råderum for aktietilbagekøb i størrelsesordenen 2 2,5 milliarder kroner. 9

10 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning DSV A/S Regnskabsberetning Jens H. Lund Finansdirektør DSV A/S Fremgang og stærkt cash-flow DSV A/S opnåede i 2010 et meget tilfredsstillende økonomisk resultat, der ligger på niveau med de seneste offentliggjorte forventninger for så vidt angår omsætning, bruttofortjeneste og EBITA. Koncernens frie pengestrømme er højere end forventet primært på grund af en meget positiv udvikling i 4. kvartal har været et år hvor arbejdet med at afslutte integrationen af ABX LOGISTICS (ABX), optimere forretningsprocesser og forøge effektiviteten, har været i fokus. Herudover har 2010 været præget af stigende aktivitetsniveau, hvilket har bidraget til det forbedrede resultat. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen steg fra millioner kroner i 2009 til millioner kroner i 2010 svarende til en stigning på knap 15%, når der reguleres for valutakurseffekt. Dette skyldes stigende aktivitet og højere fragtrater. NETTOOMSÆTNING 2010 VERSUS 2009 DKK mio. Nettoomsætning Valutakurseffekt Køb og salg af virksomheder, netto -133 Organisk vækst (14,6%) Nettoomsætning Air & Sea divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 38,7% i forhold til Stigningen skyldes primært stigende aktivitet, ligesom de gennemsnitlige fragtrater i 2010 har været højere end i Når der reguleres for køb og salg af virksomheder samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på ca. 34%. Road divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 8,7% i forhold til Stigningen skyldes primært øget volumen og stigende valutakurser. Når der reguleres for køb og salg af virksomheder samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på ca. 6%. Solutions divisionen har realiseret en stigning i nettoomsætningen på 1,8% i forhold til Stigningen skyldes primært stigende valutakurser. Når der reguleres for køb og salg af virksomheder samt valutakursudviklingen har divisionen en organisk vækst på 0,1%. Direkte omkostninger I 2010 udgjorde direkte omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2009, en stigning på 22,3%. Stigningen kan hovedsageligt henføres til den stigende aktivitet, stigende fragtrater og effekter fra valutakursudvikling. Bruttofortjeneste Koncernens bruttofortjeneste i 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 2009, svarende 10

11 Regnskabsberetning LEDELSESBERETNING til en bruttomargin på 21,9%, hvilket er et fald i forhold til en bruttomargin på 24,7% i Faldet i bruttomargin kan primært henføres til stigende priser på transportydelser fra underleverandørerne som følge af højere efterspørgsel. Herudover har der i årets løb været en vis forsinkelse i tilpasningen af salgspriser overfor kunderne, hvilket også har været medvirkende til en reduceret bruttomargin. BRUTTOFORTJENESTE 2010 VERSUS 2009 DKK mio. Bruttofortjeneste Valutakurseffekt 237 Køb og salg af virksomheder, netto -25 Organisk vækst (2,3%) 210 Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger I 2010 udgjorde andre eksterne omkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2009, et fald på 3,7%, når der reguleres for valutakurseffekt. Koncernen har i de seneste år haft højt fokus på effektivisering af arbejdsgange samt omkostningsstyring, og dette er den primære årsag til, at andre eksterne omkostninger er fastholdt på samme niveau som sidste år, trods væsentlig forøgelse af aktivitetsniveauet. Personaleomkostninger I 2010 udgjorde personaleomkostninger millioner kroner mod millioner kroner i 2009, et fald på 3,0%, når der reguleres for valutakurseffekt. Personaleomkostningerne er i 2008, 2009 og 2010 reduceret som en konsekvens af fratrædelser i forbindelse med integrationen af ABX, samt kapacitetstilpasning i øvrigt. Som følge af forøget produktivitet, er antallet af medarbejdere i 2010 fastholdt på samme niveau som ved udgangen af Personaleomkostninger var i 2010 påvirket af ikkekontante omkostninger til aktiebaseret vederlæggelse på 30 millioner kroner mod 25 millioner kroner i Af- og nedskrivninger I 2010 udgjorde af- og nedskrivninger 519 millioner kroner mod 536 millioner kroner i Posten indeholder amortisering af kunderelationer på 107 millioner kroner i 2010 mod 106 millioner kroner i Resultat af primær drift før særlige poster Koncernens resultat af primær drift før særlige poster for 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i 2009 svarende til en stigning på ca. 24%, når der reguleres for valutakurseffekt. Resultat af primær drift før særlige poster er positivt påvirket primært af den øgede aktivitet i 2010 samt en fastholdelse af omkostningsniveauet. EBITA marginen udgjorde 5,2% i 2010 mod 4,7% i Den forbedrede margin skyldes primært de iværksatte tiltag med omkostningsreduktion og effektivisering af arbejdsgange og forretningsprocesser samt helårs effekten af synergier fra integrationen af ABX. RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FØR SÆRLIGE POSTER 2010 VERSUS 2009 DKK mio. Resultat af primær drift før særlige poster Valutakurseffekt 76 Køb og salg af virksomheder, netto -7 Organisk vækst (24,3%) 430 Resultat af primær drift før særlige poster Reguleret for ikke kontante poster vedrørende amortisering af kunderelationer og omkostninger ved aktiebaseret vederlæggelse udgjorde koncernens justerede resultat af primær drift før særlige poster millioner kroner i 2010 mod millioner kroner i Air & Sea divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på millioner kroner mod 929 millioner kroner i 2009, svarende til en stigning på ca. 25%, når der reguleres for valutakurseffekt. Divisionens resultat er især positivt påvirket af den stigende volumen samtidig med, at antallet af medarbejdere er på samme niveau som ved udgangen af Især følgende lande har bidraget med positiv udvikling i 2010: USA, Tyskland, Kina, Hongkong og øvrige Fjernøsten. Italien og Danmark repræsenterer fortsat en stor del af den samlede indtjening i divisionen. Road divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 771 millioner kroner mod 592 millioner kroner i 2009, svarende til en stigning på ca. 25%, når der reguleres for valutakurseffekt. Det markant forbedrede resultat skyldes især den positive udvikling i Tyskland, Frankrig og Spanien som samlet har forbedret resultatet med ca. 159 millioner kroner. De traditionelt stærke lande som Sverige, Norge og Danmark har ikke skabt samme resultater som tidligere. Divisionen har været påvirket af det stærkt stigende aktivitetsniveau, som har medført stigende vognmandspriser, særligt i de nordiske lande. Solutions divisionen har realiseret et resultat af primær drift før særlige poster på 268 millioner kroner mod 228 millioner kroner i 2009, svarende til en stigning på ca. 19%, når der reguleres for valutakurseffekt. Stigningen skyldes primært udviklingen i Benelux. Særlige poster Særlige poster udgjorde en nettoomkostning på 5 millioner kroner i 2010, og består primært af gevinst/tab på afhændelse af kapitalandele samt reguleringer vedrørende omstruktureringer i forbindelse med integrationen af ABX m.v. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster udgjorde netto en omkostning på 537 millioner kroner i 2010 mod 555 millioner kroner i

12 LEDELSESBERETNING Regnskabsberetning Resultat før skat Resultat før skat udgjorde millioner kroner i 2010 mod 460 millioner kroner i Stigningen skyldes primært det højere aktivitetsniveau, forbedret produktivitet samt markant lavere omkostninger til særlige poster. Skat af årets resultat Den effektive skatteprocent udgjorde 28,1% i 2010, hvilket er en betydelig reduktion i forhold til Den effektive skatteprocent i 2009 var væsentligt påvirket af skattemæssige underskud i lande, hvor fremførbare underskud ikke kunne aktiveres, samt af ikke fradragsberettigede omstruktureringsomkostninger. Korrigeret for disse forhold udgjorde den effektive skatteprocent i ,0%, og var således et enkelt procentpoint over skatteprocenten for Årets resultat Årets resultat udgjorde millioner kroner i 2010 mod 191 millioner kroner i Stigningen skyldes øget aktivitet samt lavere omkostninger fra særlige poster. Årets justerede resultat udgjorde millioner kroner i 2010 mod 799 millioner kroner i Udvandet justeret resultat pr. aktie Udvandet justeret resultat pr. aktie udgjorde 6,2 kroner i 2010 mod 3,9 kroner i 2009 svarende til en stigning på ca. 59%. Stigningen er en konsekvens af det forbedrede resultat. Balancen Pr. 31. december 2010 udgjorde balancen millioner kroner mod millioner kroner ultimo Stigningen skyldes primært forøgede omsætningsaktiver, som en konsekvens af det højere aktivitetsniveau. Langfristede aktiver Langfristede aktiver udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2010 mod millioner kroner ultimo Egenkapital Aktionærerne i DSV A/S andel af egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2010 svarende til en soliditetsgrad på 28,4%. Egenkapitalen udgjorde millioner kroner pr. 31. december 2009 svarende til en soliditetsgrad på 24,8%. Egenkapitalen er primært påvirket af årets resultat, aktietilbagekøb samt positive valuta- og værdireguleringer. UDVIKLING I EGENKAPITAL DKK mio Egenkapital primo Periodens nettoresultat Betalt udbytte Køb og salg af egne aktier Kapitalforhøjelse Valutakursregulering Aktuarmæssige reguleringer Værdiregulering af sikringsinstrumenter Skat egenkapitalbevægelser Køb og salg minoritetsinteresser - -3 Øvrige reguleringer, netto Egenkapital ultimo Nettoarbejdskapital Koncernens pengebinding i nettoarbejdskapital udgjorde 70 millioner kroner pr. 31. december 2010 mod 135 millioner kroner pr. 31. december Arbejdskapitalen udgjorde ca. 0,2% af omsætningen, hvilket er på niveau med Nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld udgjorde millioner kroner ultimo 2010 mod millioner kroner ultimo Af den rentebærende gæld udgjorde lån og kreditter millioner kroner, hvoraf millioner kroner er langfristet. Langfristede lån udgør millioner kroner, hvor det første lån forfalder i De uudnyttede låneog kreditfaciliteter udgør 1.282millioner kroner. Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån har udgjort ca. 5,6% i 2010 mod ca. 6,5% i Den gennemsnitlige rentesats på koncernens langfristede lån udgøres af rentesatsen på koncernens rentesikring med tillæg af bankernes kreditmarginal. PENGESTRØMSOPGØRELSEN DKK mio Resultat før skat Ændring i arbejdskapital Regulering for ikke likvide driftsposter mv Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb og salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver Nettokøb af dattervirksomheder, aktiviteter Øvrige Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Provenu og afdrag på kort- og langfristet gæld Transaktioner med aktionærer Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Regulerede frie pengestrømme

13 Regnskabsberetning LEDELSESBERETNING Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde millioner kroner i 2010 mod millioner kroner i 2009 og ligger således på et uændret niveau. Dette skyldes et forbedret resultat, og lavere skattebetaling samt arbejdskapital. Pengestrømme fra driftsaktivitet var i 2009 positivt påvirket af en markant reduktion i arbejdskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktiviteter, eksklusiv effekt af køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter, udgjorde en nettoudbetaling på 97 millioner kroner i 2010 mod nettoudbetaling på 445 millioner kroner i Frie pengestrømme Frie pengestrømme for 2010 udgjorde millioner kroner mod i Reguleres der for køb og salg af dattervirksomheder og aktiviteter samt normalisering af arbejdskapital i opkøbte virksomheder, udgjorde regulerede frie pengestrømme millioner kroner for 2010, mod millioner kroner i De frie pengestrømme er positivt påvirket af det forbedrede resultat, en uændret lav pengebinding i arbejdskapital samt lavere nettoinvesteringer end i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde en nettoudbetaling på millioner kroner, hvilket primært er anvendt til afdrag på langfristet bankgæld samt aktietilbagekøb. Årets pengestrømme fra finansieringsaktivitet ligger på samme niveau som i Samlet likviditetsvirkning Den samlede likviditetsvirkning udgjorde en nettoindbetaling på 114 millioner kroner, og valutakursreguleringer udgjorde -118 millioner kroner, så koncernens likvider udgjorde 363 millioner kroner ultimo 2010 mod 367 millioner kroner i Investeret kapital inklusive goodwill og kunderelationer Den investerede kapital inklusive goodwill og kunderelationer udgjorde millioner kroner 31. december 2010 mod millioner kroner 31. december Afkast på investeret kapital (ROIC inklusive goodwill og kunderelationer) Afkastet på den investerede kapital udgjorde 16,8% i 2010 mod 12,9% i Stigningen skyldes det højere resultat af primær drift før særlige poster, da den gennemsnitlige investerede kapital er på samme niveau som i Efterfølgende begivenheder Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter regnskabsårets afslutning. Forventninger til 2011 Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i de enkelte lande baseret på den lokale ledelses forventninger til de markeder som de opererer på. Divisionsledelsen og direktionen gennemgår og godkender budgettet for de enkelte lande samt det konsoliderede budget. Forventningerne til 2011 er påvirket af den generelle usikkerhed omkring den makroøkonomiske udvikling, hvor det forudsættes at stabiliseringen fortsætter på de markeder, hvor koncernen opererer. Ledelsen forventer i 2011 fortsat at fokusere på indtjeningen ved organisk vækst og stram omkostnings- og kapacitetsstyring, samt fortsat reduktion af koncernens investerede kapital. De særskilte beretninger for de enkelte divisioner indeholder yderligere information om den forventede markedsudvikling. Nettoomsætning DSV forventer at nettoomsætningen vil være i niveauet millioner kroner. Bruttofortjeneste Koncernen forventer en bruttofortjeneste i niveauet millioner kroner. Resultat af primær drift før særlige poster Koncernen forventer et resultat af primær drift før særlige poster i niveauet millioner kroner. Finansielle nettoomkostninger Finansielle nettoomkostninger forventes at ligge i niveauet 400 millioner kroner. Skattesats Koncernens skattesats forventes at ligge i niveauet 27%. Frie Pengestrømme Koncernens frie pengestrømme forventes at ligge i niveauet millioner kroner. Udtalelser om fremtidige forhold Denne årsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold herunder forventet omsætning, indtjening og fremtidige strategier og ekspansionsplaner. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del er uden for DSV s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i årsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til, generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser og renteniveauer, efterspørgsel efter DSV s ydelser, konkurrenceforhold inden for transporterhvervet, driftsmæssige problemer i et eller flere af koncernens datterselskaber og usikkerheder i forbindelse med køb og salg af virksomheder. 13

14 LEDELSESBERETNING Air & Sea Divisionen Air & Sea Divisionsberetning Jørgen Møller Direktør Air & Sea divisionen Global vækst og stærk bundlinje Aktiviteter DSV Air & Sea beskæftiger ca medarbejdere og divisionen er specialiseret i luft-og søfragt til destinationer over hele verden. DSV Air & Sea tilbyder gennem underleverandører transport af gods med enten fly eller skib, både som konsolideret søfragt af stykgods, hele containere, konsolideret luftfragt og direkte flytransporter. Air & Sea divisionen omfatter også en projektafdeling som håndterer ikke konventionelle former for sø- og luftfragt, herunder charter, nøglefærdige projekter samt overdimensionerede og tunge forsendelser. Air & Sea divisionen håndterer årligt ca TEU søfragt og ca tons luftfragt og har egne selskaber i mere end 60 lande. Målsætning En central målsætning for divisionen er fortsat at øge sin markedsandel, hvilket er essentielt i bestræbelserne på at bibeholde en kritisk masse. Væksten skal primært opnås ved organisk vækst samt ved opkøb, der kan styrke og udbygge den nuværende platform. Air & Sea divisionen vil fortsat fokusere på udvikling af trafikker mellem Fjernøsten og Europa/USA samt trafikker mellem USA og Europa. I betragtning af væksten i de interasiatiske trafikker, har Air & Sea divisionen også fokus på at skabe en positiv udvikling på disse markeder. Divisionen har ved udgangen af 2010 etableret eget selskab i Sydafrika, og arbejder på en styrkelse af positionen i Sydamerika. Air & Sea divisionen har som målsætning at arbejde med ét globalt Transport Management System. Dette vil understøtte bestræbelserne på at strømline og effektivisere divisionens forretningsprocesser og skabe forbedret KPI rapportering både internt i divisionen samt overfor kunderne. Det valgte system anvendes på nuværende tidspunkt i Fjernøsten, Nordamerika samt i enkelte europæiske lande. Implementeringen i Europa er startet i 2010 og vil fortsætte de kommende år. Air & Sea divisionen vil fastholde den nuværende salgsindsats på små og mellemstore kunder, som altid har været et kernesegment. Divisionen har endvidere i løbet af de senere år påtaget sig opgaver for en række større, multinationale koncerner og forventer fortsat at øge indsatsen på dette område. Markedsudvikling 2010 Det globale marked for sø- og luftfragt har været turbulent i 2010, hvilket har påvirket DSV Air & Sea s aktivitet og resultater. Den begyndende forbedring i den globale økonomi samt genopbygningen af varelagre har medført en kraftig stigning i mængden af gods i forhold til det lave niveau i Udviklingen i fragtraterne inden for både luftfragt og søfragt er gået fra et historisk lavpunkt i 2009 til et historisk højdepunkt i sommeren Udviklingen med stigende fragtrater hen over året skyldtes primært, at kapaciteten på markedet ikke kunne følge med efterspørgslen. Yder- 14

15 Air & Sea divisionen LEDELSESBERETNING ligere kapacitet blev løbende tilført markedet, men dette blev delvist udlignet ved at rederierne sejlede med nedsat hastighed for derved at begrænse omkostningerne til brændstof. Fragtraterne faldt i den sidste del af 2010, primært som følge af overkapacitet på markedet. Air & Sea divisionen har i 2010 realiseret en højere stigning i fragtvolumen end markedet generelt. Således er divisionens realiserede søfragt volumen (TEU) steget ca. 19% i forhold til 2009, mens markedet generelt vurderes at været steget ca %. Divisionens realiserede luftfragt volumen (ton) steg i 2010 ca. 29% i forhold til 2009, mens markedet generelt vurderes at være steget ca %. Resultat 2010 I 2010 realiserede divisionen en omsætning på millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 34%. Stigningen kan primært forklares med højere volumen på både luftog søfragt, og at de gennemsnitlige fragtrater i 2010 har været højere end i Bruttofortjenesten for 2010 udgjorde millioner kroner mod millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 8%. Bruttomargin udgjorde 19,6% i 2010 mod 24,5% i Den lavere bruttomargin skyldes primært de højere fragtrater. Herudover har divisionens bruttofortjeneste pr. enhed (målt i TEU og ton luftfragt) i første halvdel af 2010 været negativt påvirket af de kraftigt stigende fragtrater. I en periode med stigende fragtrater fra rederier og luftfartsselskaber vil der være en forsinkelseseffekt, før de højere rater kan videresendes til divisionens kunder. Denne udvikling har stabiliseret sig, efter fragtraterne toppede over sommeren 2010, og divisionen har i andet halvår af 2010 realiseret stigende indtjening pr. enhed. EBITA for 2010 udgjorde millioner kroner mod 929 millioner kroner i Den organiske vækst i perioden udgjorde ca. 25%. Stigningen skyldes den højere bruttofortjeneste samt at omkostningerne var stabile i forhold til Den højere volumen er håndteret uden stigning i antal medarbejdere, og denne produktivitetsstigning er en væsentlig årsag til det højere resultat. Resultatoversigt for perioden (DKK mio.) ) ) Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat af primær drift før afskrivninger og særlige poster Af- og nedskrivninger på materielle og immaterielle aktiver eksklusive kunderelationer Af- og nedskrivninger på kunderelationer Resultat af primær drift før særlige poster ) Sammenligningstal for 2009 er tilpasset grundet flytning af aktivitet mellem divisionerne. Som følge af tilpasning af koncernstrukturen, vil mindre reguleringer kunne forekomme fremover. Nøgletal Bruttomargin, % 24,5 19,6 Conversion ratio, % 27,1 32,0 EBITA, % 6,6 6,3 Investeret kapital i alt, DKK mio Arbejdskapital, DKK mio ROIC, % 14,1 19,0 Medarbejdere Fordeling, sø- og luftfragt Søfragt Luftfragt I alt Nettoomsætning Direkte omkostninger Bruttofortjeneste Bruttomargin, % 24,1 18,5 24,9 21,0 24,5 19,6 Volumen (TEU / Ton)

16 LEDELSESBERETNING Air & Sea divisionen LEDELSESBERETNING Air & Sea divisionen Land USA Italien Danmark Projekt afd. Danmark Norge Sverige Finland Storbritannien Irland & Nordirland Tyskland Holland Belgien Frankrig Spanien Polen Tyrkiet Øvrige Europa mv. 1) Canada Kina Hongkong Indonesien Singapore Malaysia Korea Taiwan Indien Kommentarer / Fokus Fremragende resultat. Selskabet har haft en betydelig vækst og har samtidig opretholdt en imponerende EBITA margin. Selskabet har udbygget sin position som divisionens bedst indtjenende, og skal have stor anerkendelse herfor. Flot resultat på linje med 2009, der er opnået i et vanskeligt marked. Selskabet har en unik position på det lokale marked, der skal medvirke til at genere fremtidig vækst. Flot forbedring i forhold til De initiativer, som er igangsat, har haft en positiv effekt. Selskabet forventer at forsætte den gode udvikling og således genetablere tidligere tiders høje profit. Isoleret set et godt resultat, men svagere sammenlignet med Projektmarkedet har været presset i 2010 som en konsekvens af krisen i 2008 og tegner lidt lysere. Flot resultat endnu en gang. Selskabet leverer den højeste EBITA margin blandt DSV s europæiske selskaber og skal anerkendes for den flotte udvikling igennem mange år. Flot fremgang. Markedet har et stort og interessant potentiale, og selskabet skal i 2011 fokusere på profitabel vækst. Skuffende resultat og udvikling. Selskabet har en relativ ny ledelse, og koncernledelsen forventer at kunne se effekten heraf i Flot fremgang i et makroøkonomisk vanskeligt geografisk område. Selskabet er veldrevet og skal i 2011 fokusere på at forbedre sin markedsposition. Stort set status quo i forhold til 2009, i et marked præget af euro krise og store makroøkonomiske udfordringer. Flot resultat og markant forbedring i forhold til 2009 på et yderst interessant marked. Selskabet er ved at finde sig til rette blandt de mest succesfulde selskaber i divisionen. Lidt skuffende resultat set i forhold til Selskabet er veldrevet og har iværksat mange initiativer der skal sikre fremgang i Markedet er meget interessant og koncernledelsen er optimistisk med hensyn til fremtiden. Fin forbedring i forhold til Aktivitetsniveauet er beskedent og selskabets fokus for 2011 er vækst. Flot udvikling i forhold til ABX integrationen er færdiggjort, og koncernledelsen har forventninger til en forbedret EBITA margin for Markant forbedring i forhold til Selskabet er på rette vej i et vanskeligt marked. EBITA marginen bør kunne forbedres. Markant og imponerende udvikling på alle nøgletal. Selskabet opererer på et stort og interessant marked og har et godt fundament til fremtidig vækst. Markant og imponerende vækst i omsætning, der ikke helt bliver omsat til EBITA. Selskabet har nu en kritisk masse, og det bør være muligt at forbedre selskabets EBITA margin. God udvikling i stort set alle lande. Flot og stort resultat og EBITA margin. Selskabet har stort set samme resultat som i 2009, men vil givetvis udvikle sig i positiv retning i Imponerende resultat. Selskabets aktiviteter og resultat har forbedret sig markant i Selskabets betydning i divisionen er stigende, og selskabet har nu en størrelse, der gør det muligt at tage del i den fortsatte høje vækst, som forventes i landet. Flot resultat. Selskabet har dygtigt udnyttet den kraftige vækst i regionen, og har produceret de stigende volumener uden at forøge omkostningerne i samme grad. Flot udvikling i resultatet. Selskabet er ikke ret stort, men der er absolut muligheder i markedet for vækst. En smule tilbagegang i forhold til 2009, men selskabet har alligevel opnået en imponerende EBITA margin. Det gælder nu om at vokse, samtidig med at den høje EBITA margin fastholdes. Flot resultat og høj EBITA margin. Selskabet er godt positioneret for vækst både på de interkontinentale markeder, men også intra-asia. Imponerende udvikling i omsætning og EBITA har været et rigtigt godt år for selskabet, der giver anledning til optimisme for Flot resultat og markant udvikling, der kun overgås af få andre lande i regionen. Selskabet bør kunne forsætte den imponerende vækst i Flot udvikling på dette meget interessante marked. Selskabet har fortsat en beskeden størrelse men har udarbejdet en meget ambitiøs vækstplan, som det bliver interessant at følge i Australien Fint resultat på linje med hvad selskabet opnåede i Selskabet bør kunne opnå en højere EBITA margin i Øvrige fjernøsten m.v. 2) Mellem- og Sydamerika 3) Flot udvikling i stort set samtlige lande på EBITA niveau. Der er dog forsat et stort forbedringspotentiale især i Japan, hvor selskabets størrelse ikke er ubetydelig. Fin udvikling i alle lande. Markedet er meget stort og der skal i 2011 i høj grad fokuseres på vækst. 1) Portugal, Schweiz, Østrig, Grækenland, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Estland, Letland, Litauen, Rusland, Ukraine, Marokko, Nigeria, Sydafrika 2) Thailand, Filippinerne, Vietnam, Japan, Bangladesh, Forenede Arabiske Emirater, New Zealand 3) Mexico, Argentina, Venezuela, Chile 16

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376

ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 24. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Selskabsmeddelelse nr. 376 Offentliggørelse af årsrapport 2010 Væsentlige hovedtal for årsrapport 2010 (perioden 1. januar 31. december 2010) Nettoomsætningen udgjorde

Læs mere

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2011. Global Transport and Logistics Årsrapport 2011 Global Transport and Logistics Indhold Global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikløsninger. Koncernen har mere end 21.000 ansatte på verdensplan og

Læs mere

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics

Årsrapport 2012. Global Transport and Logistics Årsrapport 2012 Global Transport and Logistics Indhold LEDELSESBERETNING Global transport og logistik 2 Fremgang i et svært marked 4 Hoved- og nøgletal 6 Strategi og finansielle målsætninger 7 Regnskabsberetning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486

ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 20. februar 2013 ÅRSRAPPORT 2012 Selskabsmeddelelse nr. 486 I et transportmarked, der også i 4. kvartal af 2012 har været svagt, er vi stolte af at kunne fremlægge et godt kvartalsregnskab samt et resultat

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004

ÅRSRAPPORT 2004. DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 ÅRSRAPPORT 2004 DSV A/S 28. regnskabsår Offentliggjort 4. marts 2005 Årsrapport 1. januar 2004 31. december 2004 Kumlehusvej 1 Øm 4000 Roskilde CVR nr. 58233528 www..dk HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal 1999/00

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014

Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 Beretning Påtegninger Regnskab: KONCERN Regnskab: moderselskab Andre oplysninger Royal Unibrew A/S Årsrapport 2014 2 Årsrapport 2014 Royal Unibrew Kort fortalt Forord af CEO Hoved- og nøgletal Strategi

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Kort om dlh / Et skelsættende År for dlh / hoved- og nøgletal / strategi / regnskabsberetning

Kort om dlh / Et skelsættende År for dlh / hoved- og nøgletal / strategi / regnskabsberetning Årsrapport 2011 DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S / CVR-nr. 34 41 19 13 / Årsrapport 2011 / 1 Kort om DLH DLH er en ledende global grossist inden for træ og træprodukter, fremstillet af ansvarligt producerede

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2012 H+H International A/S

Årsrapport 2012 H+H International A/S Årsrapport 2012 H+H International A/S build with ease CVR-nr. 49 61 98 12 Indhold LEDELSESBERETNING 3 Femårsoversigt 5 Resumé 6 Tilbageblik 8 Hovedtal 11 Forventninger til 2013 12 Regnskabsberetning 16

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED

GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED Årsrapport 2012 ÅRSrapport 2012 GENNEM SKÆRPET FOKUS INDADTIL SKABER VI ØGET LØNSOMHED I EN TID MED MODVIND Årsrapport 2012 2 hoved- og nøgletal Koncernen ( mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Omsætning 1.700,9

Læs mere

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab Årsrapport 2011 2012 Kort om Ambu's forretning The destination på vej mod målet Hovedpunkter Hoved- og nøgletal Indhold LEDELSESBERETNING 3 Kort

Læs mere

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S

Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S Årsrapport 2007 Columbus IT Partner A/S 2 Indhold Columbus IT kort fortalt 4 Mod nye ambitiøse mål 6 2007 i hovedtræk 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsens beretning 9 Udviklingen i 2007 10 Strategi og forretningsmodel

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side INDHOLDSFORTEGNELSE Side Resumé 3 Hoved og nøgletal 5 Direktionen har ordet 6 Årsberetning 7 Forventninger til 2005/06 8 IC Companys Vision 3 årig økonomisk målsætning 8 Regnskabsberetning 12 Balance og

Læs mere

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014

DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 DFDS generalforsamling, København d. 26. marts 2014 Formandens beretning Kære aktionærer og gæster, Bestyrelsens beretning for 2013 fremlægges i år sammen med administrerende direktør Niels Smedegaard.

Læs mere

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 Vi er overbeviste om, at den langsigtede værdiskabelse i Harboe starter med, at vores kunder kan have tillid til os og vores produkter. Det gør vi os meget umage med at leve op til,

Læs mere

Årsrapport 2009. H+H International A/S

Årsrapport 2009. H+H International A/S Årsrapport 2009 H+H International A/S build with with ease Kort om H+H HVEM H+H s historie begynder i Danmark tilbage i 1909, hvor det første selskab i H+H-koncernen stiftes for at drive sten- og grusgravningsvirksomhed.

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

årsrapport 2013 årsrapport 2013

årsrapport 2013 årsrapport 2013 ØK-KONCERNEN årsrapport 2013 A/S det østasiatiske kompagni / årsrapport 2013 1 2 årsrapport 2013 / A/S det østasiatiske kompagni indhold indhold ØK-KONCERnen 4 LEDELSESBERETNING Brev til vore aktionærer

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING

INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING 2011 ÅRSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING 4 6 7 12 14 20 22 24 28 32 34 MEGET AT TAGE VED LÆRE AF FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL LEDELSESBERETNING UDVIKLING I VÆSENTLIGE STRATEGISKE DRIVKRÆFTER

Læs mere