Et åbent økosystem for [kulturel] innovation, samarbejde og deling af resultater i det digitale samfund. Lidt om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et åbent økosystem for [kulturel] innovation, samarbejde og deling af resultater i det digitale samfund. Lidt om..."

Transkript

1 DDB Ready MARTS 2012 Et åbent økosystem for [kulturel] innovation, samarbejde og deling af resultater i det digitale samfund Lidt om...

2 #1 /Idéen T!NG ønsker at samle den danske bibliotekssektor og på grundlag af fælles udviklingskraft skabe en Open Source baseret (IT)platform, der kan frigøre bibliotekernes digitale ressourcer og gøre dem tilgængelige for borgere over hele landet.

3 Idéen Tanken om TING spirede i efteråret 2008, slog rod i 2009 og har siden udviklet sig. TING skal understøtte bibliotekernes formidling, og sikre sømløs adgang til de vidensressourcer bibliotekerne stiller til rådighed for brugerne. TING skulle også give bibliotekerne kontrollen tilbage. Leverandørstyring og indfrielse af krav til dataleverancer var og er afgørende. Vi ville væk fra en situation, hvor leverandørerne definere hvilke ressourcer vi kunne tilbyde borgerne, og på hvilken måde det kunne ske. På bibliotekernes hjemmesider kunne dengang kun formidle om de fysiske materialer - lidt ironisk på en digital platform. Det skulle der gøres op med. Vi ville selv tage kontrollen, definere vores behov og tage fat på udviklingen, med et Open Source afsæt, så alle andre kunne nyde godt af vores resultater. Dengang var det København og Aarhus, der sammen med DBC lagde grundstenen. Siden er mange andre kommet til. Vi er kommet et stykke vej, men er langtfra i mål. Senest er TING tænkt ind i understøttelsen af DDB. Det er vi lige dele stolte og glade over. Mere om det i sidste kapitel. Denne e-bog skal fortælle lidt om TING, og om de mange aktiviteter og projekter der arbejdes med. Vi vil fortælle om hvordan vi arbejder, hvordan vi er organiseret, og hvor vi er på vej hen. Endelig vil vi fortælle om hvordan vi ser TING ind i DDB - Danskernes Digitale Bibliotek. Go fornøjelse TING Community Council Bo Fristed Formand for TING Council ii

4 #2 /Hvad er TING? Kernen i TING er et innovativt Open Source baseret udviklingsfællesskab, der understøtter fremtidens biblioteker på en ny og mere demokratisk måde.

5 H VAD ER TING? Rolf Hapel, Forvaltningschef i Aarhus Kommune TING er hverken et projekt eller et produkt det er en sammensmeltning af teknologisk udvikling og nye samarbejdsformer en bevægelse, der har frisat enorme energier i bibliotekssektoren gennem udvikling af den mest avancerede it-infrastruktur, som et netværksbaseret samfund kan tilbyde. En kort introduktionsfilm om TING TING bygger på en Open Source-, Open Access- og Open Contentideologi. Bag disse begreber ligger værdier som fællesskab, om at bidrage med hvad man kan, om at dele og give tilbage til fællesskabet. Pointen er, at alt, der udvikles kan bruges af alle også af organisationer og kommercielle firmaer, der vælger ikke at deltage i fællesskabet. Den eneste betingelse er, at fremtidige udviklinger af den pågældende software skal være til brug for alle andre. TING har vist, at denne måde at tænke og udvikle på har gjort det muligt for offentlige virksomheder at få udviklet nye og kvalitativt bedre digitale services på en særdeles kost-effektiv måde, ligesom private virksomheder kan tjene fornuftige penge ved deltagelse. Open Source er opstået i IT-udviklermiljøer i erkendelse af, at markedet ikke er en tilstrækkelig driver i udviklingen, der må noget andet til, korrektiver der er baseret på nogle af civilsamfundets vigtigste værdier. TING er blevet evalueret og fundet værdig til at danne grundstammen i udvikling af Det Digitale Bibliotek et af de vigtigste indsatsområder i KL s digitaliseringsstrategi på kulturområdet. iv

6 1. Sømløs adgang til alle ressourcer Alle bibliotekernes ressourcer skal være tilgængelige på en måde, hvor de kan formidles sømløst til brugerne. Portaler er ikke løsningen eller målet, men kan være et nødvendigt onde, indtil alle biblioteker får de samme formidlingsmæssige vilkår. Bibliotekernes ressourcer skal være tilgængelige på en måde, så de kan indgå i én samlet formidling - med afsæt i bibliotekernes lokale hjemmesider, men også på en måde, så indholdet kan syndikeres ud på andre(s) platforme, og indgå i temaer og services rettet imod specifikke målgrupper. VISIONEN MED TING 1. Sømløs adgang til alle ressourcer 2. Deling af indhold - Formidling på tværs 3. Èn infrastruktur - mange brugergrænseflader 4. Leverandørstyring 5. Open Source - Open Content - Open Access 6. Lokal formidling - krydrer det fælles Et af midlerne var etablering af TING-brønden, en stor metadatabrønd, som opbevarer og distribuerer metadata om de mange ressourcer bibliotekerne råder over. I TING-brønden skabes tillige relationer mellem de forskellige typer af ressourcer. 2. Deling af indhold - Formidling på tværs Vi har mange dygtige medarbejdere i bibliotekerne, og ganske mange har særlige kompetence- eller interesseområder. Med TING ønsker vi at understøtte muligheden for, at biblioteksfolkets bidrag flytter sig fra èn-til-én dialog til én-til-mange dialog. Det skal først og fremmest ske ved at understøtte medarbejdernes lyst og evne til at formidle sig digitalt. Dernæst teknisk at gøre det muligt, at indhold, artikler m.v. gøres tilgængeligt nationalt, hvor det giver mening. Senere er projektet BPI kort beskrevet. BPI er støttet af Kulturstyrelsen, og skal netop indfri foranstående formål. v

7 Læs en kort artikel om formidlingsperspektiverne med de TING-baserede hjemmesider: kortlink.dk/aqmu 3. Èn infrastruktur - mange brugergrænseflader En grundtanke i TING har være at konsolidere på den grundlæggende teknik, men fastholde muligheden for multible brugergrænseflader. Der skal ikke være én bibliotekshjemmeside. Der skal være mange, og vores indhold skal ikke indhegnes på dedikerede biblioteksservices, men også syndikeres ud på andre(s) platforme. Med én infrastruktur reduceres omkostningerne samtidig med at vi får mulighed for at lave nyt i en fart, og i fællesskab - til glæde for alle. 4. Leverandørstyring TING handler også om en ny tilgang til leverandører. Bevares - vores leverandører skal da tjene penge, og gerne mange af dem. Men det skal ikke være på at sælge services, men udvikling. Vi er færdige med at købe services med fint indpakket indhold - indhold hvor adgangen til ressorucen styres af leverandørens forretningsmodel. Vores leverandører tjener penge på konsulentydelser, og IKKE på at sælge licenser. I TING betaler vi ikke for den samme vare 2 gange. Det er vores leverandørpartnere helt på det rene med. 5. Open Source - Open Content - Open Access Der er ikke så meget at tilføje denne nærmest altruistiske (vi kalder det TINGtruisme) overskrift. Alt hvad vi laver deler vi med andre, og med "Open" mener vi altså ikke kun kildekode - vi mener alt hvad vi arbejder med, herunder også indholdselementer og adgange til vores services. 6. Lokal formidling, der krydrer det fælles Den lokale formidling er et af de bærende elementer i bibliotekernes formidling. Arrangementer, lokale nyheder, events m.v. krydrer hjemmesiderne. Denne del af visionen handler om at understøtte ønsket om lokale services, men hvor den lokale del (brugergrænsefladen - det brugeren ser) er et "tyndt" lag, lagt ovenpå den fælles tekniske platform. vi

8 #3 /Hvad har vi skabt? Når man i fællesskab sætter sig mål, er der ingen grænser for hvad man kan opnå. I TING har vi mærket masser af energi, og også konstateret, at bibliotekerne selv besidder ressourcer, vilje og evne til at præge udviklingen.

9 T!NG HAR SKABT EN FÆLLES INFRASTRUKTUR SOM ER AFSÆT FOR EN RÆKKE FORMIDLINGSINITIATIVER, HERUNDER: 1. En national databrønd, der høster, relaterer og distribuerer metadata. 2. Et CMS system som giver enhver kommune (bibliotek) mulighed for at få en ny hjemmeside og blive en del af det videre udviklingsarbejde. 3. Et mobilt tema så alle kommuner (biblioteker) kan få en mobil hjemmeside. 4. Applikationer til iphone og Android. 5. En række nationale biblioteksservices herunder, netlydbog.dk, pallesgavebod.dk, litteratursiden.dk og senest ereolen.dk. viii

10 Se vores TING-baserede hjemmesider Aarhus ix

11 #4 /Hvorfor TING? Som nyt TING bibliotek kan man træde ind og drage nytte af hvad der allerede er etableret, tage resultater i anvendelse og samtidig fremadrettet få indflydelse og bidrage til communitiet, brugerne og samfundet.

12 Fordi den største udviklingskraft er, når vi deler og bygger ovenpå hinandens ideer... T!NG er en ny måde at tænke det samarbejdende biblioteksvæsen på. Samarbejde bibliotekerne imellem har i mange år været den styrke, som de danske folkebiblioteker er rundet af. Vi mener, at samarbejde også er svaret på, hvordan vi skal udvikle biblioteksvæsenet i fremtiden. Nu på nye formler, nemlig i Open Source, med serviceorienteret arkitektur og i åben dialog. Det betyder mindre parallel udvikling og større effektivitet. Hvad siger TING bibliotekerne? Jeg glæder mig hver dag Det er helt tydeligt for mig, at der med TING er fundet en form og en organisation der vil medvirke til innovative spring indenfor biblioteksverdenen og få afgørende impact på Det Nye Bibliotek det er super godt og positivt. Jeg glæder mig hver dag " Jens Steen Andersen, Bibliotekschef, Københavns Biblioteker Rivende udvikling... Vi ser TING som en meget spændende platform og forventer at den kommer til at danne grundlag for en rivende udvikling af bibliotekshjemmesider Randers Bibliotekerne Synergieffekt... Vi er meget glade for at kunne gå ind i TING-samarbejdet, da det er et af de tiltag i biblioteksverdenen, der har det største potentiale for at skabe gode resultater. Open source tankegangen og den synergieffekt der ligger i at dele vores udviklingsressourcer er noget, vi glæder os til at drage nytte af - og naturligvis bidrage til. Viborg Bibliotekerne 11

13 Vejen frem... "Vi har valgt at gå med i TING, fordi vi som udgangspunkt tror på, at det samarbejde som TING er udtryk for, er vejen frem. Aabenraa Integreret og vidtgående webformidling... Vi ønsker en udvikling af vores webformidling, der er mere integreret og vidtgående end den, vi kan lave i dag. Vi ønsker at tilslutte os og bidrage aktivt til den fælles biblioteksudvikling som TING er en del af. Herning Ambitiøst, visionært og sympatisk... TING er et ambitiøst og visionært projekt. Det er i høj grad et digitalt formidlingsprojekt, som støtter fint op om tankerne i DDB. Det er sympatisk at TING bygger på Open Source princippet, og at de udviklede løsninger stilles frit til rådighed for alle TING biblioteker. Silkeborg Bibliotekerne Tilgængelighed og indflydelse... Vi har før gjort os erfaringer med andre systemer, og selve idéen med at indgå i et åbent samarbejde, hvor alt hvad der bliver fremstillet er frit tilgængeligt, hvor der er mulighed for at få stor indflydelse og samtidigt også sætte sit eget præg på fx hjemmesiden, tiltalte os meget. Esbjerg Bibliotekerne Landets folkebiblioteker står stærkere! TING er et nationalt udviklingsnetværk, som har til formål at skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater mellem biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner. Idéen og rationalet bag TING er, efter min mening, at landets folkebiblioteker står langt stærkere ift. formidling, hvis den tekniske platform, databrønd og infrastruktur er ensartet og delbar. I mange år har bibliotekerne skulle opfinde den dybe tallerken hver eneste gang et nyt digitalt formidlingsprojekt skulle sættes i søen - de dage er forhåbentlig talte. -Thomas Angermann, udviklingschef, Gentofte 12

14 5 tillokkende eksempler Et eksempel: Vi ønsker at implementere login via NemID. Hvor vi tidligere skulle gøre det hver for sig, udviklet ét modul, der kan anvendes af alle. Prisen for dette er marginalt højere, men til gengæld kan alle klikke NemID-modulet på egen hjemmeside/netservice uden yderligere omkostninger. Et andet eksempel: Med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, er udviklet en facilitet, der indsamler og distribuerer brugerskabte bidrag omkring litteratur. Modulet er udviklet på basis af T!NG, og giver mulighed for at brugerne af bibliotekernes hjemmesider og nationale services, kan kommentere, tagge og rate bibliotekernes materialer digitale såvel som fysiske. Igen foregår implementeringen ved, at de biblioteker der ønsker at udnytte faciliteten, går sammen om at implementere funktionen i vores fælles CMS-skabelon, og på den måde deles en omkostning med 10 (i dette tilfælde) hvor det tidligere skulle afholdes af hver enkelt kommune/bibliotek. Et tredje eksempel: Vejle Kommunes Biblioteker ønsker en bookingfunktion, så brugerne kan booke PC er, lokaler m.v. direkte fra hjemmesiden. Funktionen finansieres af Vejle, men udvikles i overensstemmelse med TING-principperne således, at alle andre blot kan implementere modulet bagefter. Et fjerde eksempel: Som T!NG-partner har man mulighed for at melde ind på områder man ønsker at fokusere på tage en tovholderrolle på udvalgte områder. Gentofte valgte at fokusere på T!NG i relation til RFID teknologi, Helsingør tog tetén på teknisk tilgængelighed, Kolding på mobilitet o.s.v. På den måde deler vi ressourerne på tværs, og vi gør det frivilligt og med åbne øjne, fordi vi kan se nytteværdien i det fælles. Et femte eksempel: Indholdskanalen 2.0 mange kommuner vel de fleste har indkøbt systemer til visning af indhold på storskærme. Det kan være i ventearealer, på Rådhuset eller på skærme i byen. Indholdskanalen 2.0 er et T!NG-produkt, frit stillet til rådighed for alle kommuner. Igen vi laver en funktionalitet, sætter den i drift, og giver den videre. Alene her vil der være ganske mange penge at spare for kommunen, idet man ikke er nødsaget til at købe et kommercielt produkt. 13

15 #5 I T!NG er det ikke teknologien, som er den /Fællesskabet bærende og drivende kraft, men i højere grad fællesskabet og de inkluderende demokratiske værdier og principper.

16 Governance og community Den væsentligste metode og model, TING har taget i anvendelse er hele governance delen som TING Community baserer sig på. Projektet er i denne sammenhæng inspireret af Open Source communities som Ubuntu, Linux og Drupal. Konkret har TING etableret en demokratisk governance form, der skal hjælpe til at de involverede partnere oplever fællesskabet som åbent, resultatskabende og ligeværdigt. TING Community er grundlæggende organiseret i et Council og Teams. Council er det generelle og strategiske arbejdsorgan, mens de enkelte Teams koordinerer indsatsen og strategien inden for specifikke udviklingsområder og samtidig at resultaterne gøres tilgængelig for resten af communitiet. Gevinsten ved at anvende denne form for organisering er en fælles udviklingskraft, som ikke vil kunne etableres i samme grad lokalt hos bibliotekerne eller af leverandører. TING Community Council består af: Bo Weymann, DBC Mats Hernvall, DBC Nicolai Dupont-Heidemann, Kolding Thomas Angermann, Gentofte Jens Steen Andersen, København Rasmus Luckow-Nielsen, Reload Bo Fristed, Aarhus 15

17 #6 /Hvem er med? T!NG er dybt forankret i den danske biblioteksektor og inkluderer nu 37 kommuner (biblioteker), som til sammen udgør mere end 50 % af Danmarks befolkning

18 Biblioteker På nuværende tidspunkt er 37 biblioteker og kommuner landet over partnere i TING. Den geografiske udvikling og fordeling er visualiseret på vores Danmarkskort over TING-partnere. TING er desuden i dialog med en række andre biblioteker, herunder Albertslund, Herlev, Høje-Tåstrup, Hvidovre m.f TING danmarkskort Bliv partner! Det er let og uforpligtende at blive TING-partner. Det er en hensigt snarere end en kontrakt, og det handler om at "committe" sig til at arbejde med, udvikle og anvende services baseret på TING. Man kan fint være partner selvom man har sit eget CMS-system, og man kan sagtens bruge f.eks. ding.ting (brugergrænsefladen) selvom man ikke har til hensigt at trække på data i TING-brønden. Hvis du ønsker at blive partner i TING Community eller har brug for mere information om partnerskab så kontakt TING på TING baserede hjemmesider Bibliotekspartnere Se TING-kommunerne efterhånden som de kom med. Søjlediagrammet viser udviklingen af bibliotekspartnere og TING hjemmesider siden 2009 indtil marts

19 TING-leverandører - Read all about them!! Tryk dig gennem information om vores leverandører 18

20 #7 /Projekter i TING T!NG har hos bibliotekerne, men også i bredere offentlig regi, været med til at igangsætte en holdningsændring og åbenhed over for Open Source som fundament for forandring, hvilket har afstedkommet flere TING projekter.

21 Biblioteksproduceret indhold Projektets formål er at formidle bibliotekernes fysiske og digitale ressourcer via artikler og anmeldelser skrevet af bibliotekspersonale. Desuden at øge antal besøg på bibliotekernes hjemmesider, øge antal downloads og udlån - at få flere kunder i butikken. KBHs Bibliotekers website har oplevet en stor stigning i antal besøg, hvilket skyldes aktiv formidling på siden. BPI projektet vil facilitere samproduktion og deling af bibliotekspersonalets produktion af artikler, og er en nødvendighed for at kunne cirkulere indhold mellem bibliotekerne. BPI projektet vil effektivisere indholdssamarbejdet ved at understøtte skabelse, planlægning og deling af indhold. Teknikken skal kunne understøtte andre datatyper end artikler. Projektet vil arbejde i forhold til igangværende og kommende indholdsprojekter samt sikre at allerede udviklede elementer som Open Search Admin, VoxB, T!NG m.m. vil indgå i projektet. Deltagere: Københavns biblioteker, Gentofte, Tårnby, Allerød, Faxe, Lemvig, Halsnæs, Brøndby, Ringsted, Aarhus, Inlead og DBC DigiForm DigiForm eller Digital Formidling i det fysiske rum har til formål at vise, hvad bibliotekerne har at byde på af digitale services - af den grund at de ikke er synlige på biblioteket. Her er der tale om alt hvad vi har af digitale tilbud til brugerne, eksempelvis Netlydbog.dk, E-reolen, Filmstriben, Bibzoom og mange flere. Vi udvikler og udfører digitale platforme og brugergrænseflader på nye innovative måder, men også oplevelser helt nede på jorden som blikfang. Vi ønsker at videreformidle vores erfaringer, indhold og installationer til andre biblioteker. Deltagere: Århus ITK, Gladsaxe Kommune. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Finurlige Fakta For bibliotekernes brugere er Finurlige Fakta en lille videnssnack, der kan give lyst til at udforske musik, litteratur, film eller mere inspiration fra nettet. Finurlige fakta gør bare et emne mere levende - når man bruger den lille tid til at pirre sin nysgerrighed. Det er tanken, at Finurlige Fakta skal køre på interesserede bibliotekers forskellige hjemmesider, infogallerier eller andre digitale platforme. Deltagere: Biblioteksvagten, Odense Bibliotek og Århus ITK. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Personalisering Formålet med projektet er at udvikle en personaliseringsløsning, der præsenterer brugeren for relevant inspirerende indhold på bibliotekswebsider. Brugeren skal opleve at få mere end forventet og motiveres til brug uden et klart defineret behov. At bibliotekstilbud promoveres for de rette modtagere. Personalisering skal 20

22 understøtte selvbetjeningstanken og give borgerne en højere grad af hjælp til selvhjælp. Personaliseringsløsningen giver borgerne oplevelser, inspiration og service uanset tid og sted - uafhængig af det fysiske biblioteks åbningstid. Deltagere: Borgerservice og Biblioteker, Århus ITK, Københavns Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Frederiksberg Kommunes Biblioteker, Lyngby-Taarbæk Sociale platforme Projektet arbejder på at udvikle en åben, digital platform, der kan understøtte biblioteksklubbers aktiviteter, herunder muligheden for at oprette en personlig profil, oprette og/eller deltage i dialoger i grupper, og med mulighed for at dialoger via moduler kan deles på tværs af danske bibliotekssites. Projektets ambition er at tage de første skridt i udviklingen af en Open Source-baseret platform/service, der modulært kan understøtte og opsamle brugerdialoger og andre former for brugergenereret indhold med relation til materialer, virtuelle aktiviteter og ditto fællesskaber. Deltagere: Roskilde, Vejle, Odense, Aarhus, T!NG Folkebibliotekernes e-bogsprojekt Projektet har til formål at etablere et nationalt tilbud med adgang til danske skøn og fag e-bøger og litteraturformidling ved anvendelse af T!NG-brønden (senere DDB), der tilgodeser både forlagenes og bibliotekernes interesser og muliggør distribution til bibliotekernes brugerflader. Skal sikre mulighed for at udlåne e-bøger på en ny og fremadrettet måde til alle platforme, skabe en solid forretnings- og prismodel for samarbejdet mellem biblioteker og forlag, samt samarbejde om rådgivning, formidling, salg og markedsføring. Ding2tal Ding2tal skal tilbyde Danmarks biblioteker fremtidens digitale formidlingsplatform baseret på et tilgængeligt, fleksibelt, modulært og bæredygtigt CMS, skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab. Ding2tal understøtter visionen om et demokratisk og fælles digitalt bibliotek, hvor alle fysiske og digitale materialer/ressourcer på tværs af landets biblioteker vil kunne formidles til borgeren via alle former for digitale grænseflader. Brugerne skal opleve ding2tal som nyskabende, moderne, informativ, oplysende og overraskende ding2tal har brugerne og deres behov, aktiviteter og bidrag i centrum ding2tal skal være modulær og lettilgængelig for alle ding2tal skal understøtte visionen om DDB, positive og negative, aktive og passive interessenter og mulige alliancepartnere. 21

23 ding2tal baseres på Ding2, det nye fælles hovedspor, der primært er udviklet og finansieret af DBC. Ding2 er således afsæt for fremtidens CMS til folkebiblioteker, det vi alle bygger videre på. Deltagere: Københavns Kommunes Biblioteker, Gladsaxe Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Sønderborg Bibliotek, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Randers Bibliotek, Viborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker Nyt bibliotek.dk DBC er i fuld gang med at planlægge omlægning af Danbib og Bibliotek.dk til brøndteknologi. Det betyder bl.a. at komponenterne vil kunne genbruges i andre sammenhænge, ligesom elementer udvikles af ande, vil kunne integreres. Samtidig introduceres muligheden for flere og nye typer datakilder, til glæde for alle der trækker på brønden. Danbib og bibliotek.dk bliver tilgængelig gennem webservices og realiserer dermed DBC's Open Library Strategy's vision om at transformere de nationale forretningssystemer til en serviceorienteret arkitektur. Søgning i bibliotek.dk forbedres med flere søgefaciliteter, som for eksempel facetter. Grænsefladen til det nye bibliotek.dk baseres også på Drupal. BAPPS BAAPS er ét fælles projekt om udvikling af apps til de danske biblioteker. Vi vil undgå dobbelt udvikling (og betaling), og har med afsæt i et forarbejde der er sket i København, og med støtte fra Kulturstyrelsen, igangsat et projekt, der skal skabe fremtidens biblioteks app til IOS (iphone m.v.) og Android. App'en er allerede lanceret i København og snart følger også Kolding og Aarhus efter. I projektperioden integreres en facilitet så man kan læse ebøger fra ereolen direkte i app'en. Derudover vil vi implementere en skanningsfunktion, så man kan skanne en bog - f.eks. hos boghandleren, slå den op reservere den, hvis altså ikke den findes som digital bog og kan hentes med det samme. Deltagere: Viborg Bibliotekerne, Kolding Bibliotekerne, Københavns Biblioteker, Aarhus Kommunes Biblitoeker (projektejer) 22

24 BAPPS Det kan godt se forskelligt ud selvom det er ens! 23

25 #8 /TING og DDB TING er blevet evalueret og fundet værdig til at danne grundstammen i udviklingen af Det Digitale Bibliotek et af de vigtigste indsatsområder i KL s digitaliseringsstrategi på kulturområdet. Rolf Hapel, forvaltningschef i Aarhus Kommune

26 Danskernes Digitale Bibliotek TAK - JA TAK! I TING er vi meget tilfredse med at KL og Kulturstyrelsen har indgået aftale om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), så debatten om fremtidens fælles digitale bibliotekstilbud kan komme i gang og der er nok at tage fat på! Vi ser med glæde, at TING er vurderet og valgt som det fundament DDB skal bygge på. Siden vi i 2008 tænkte de første tanker om TING, har samarbejdet mellem bibliotekspartnere og leverandørerne taget udgangspunkt i en vision for digital udvikling for hele biblioteks- og kulturområdet. Visionen er bl.a. at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for kulturinstitutionernes slutbrugere. I dag er vi 37 bibliotekspartnere fra hele landet samt en lang række leverandører - og vi tilbyder bl.a. langt over halvdelen af landets befolkning en bibliotekshjemmeside, der bygger på fælles data, udviklet under TING. Senest er vi i endnu et fællesskab på tværs af 12 kommuner, som biblioteksservicerer mere end 1,8 mio. borgere, gået i gang med at skabe fremtidens CMS. Vi kalder projektet ding2tal, og glæder os til det forestående arbejde, der naturligvis tager afsæt i de erfaringer vi har gjort. ding2tal designes og udvikles af vores egne folk, og vi er faktisk ret stolte over, at vi nu har den slags kompetencer in-house. Denne udvikling er sket i et fælles udviklingsarbejde indenfor en minimal økonomisk ramme. Vi har konstateret Devoteam s anbefaling om, at det vil fordre en mere stringent governancemodel, når TING skal være afsæt for den digitale del af DDB. I TING har vi nu en styringsmodel, der afspejler det frivillige og den måde vi har arbejdet på. De der bidrager og deltager bestemmer. Det ændrer sig nu på overordnet niveau, og det er vi naturligvis helt på det rene med. Men det er også vores forhåbning, at vi kan finde en måde hvorpå communitankegangen kan bibeholdes, så TING får mulighed for at udfolde sig på samme måde som hidtil. Det er vi helt sikre på, at de kommende drøftelser vil føre henimod, og vi ser frem til de mange forestående opgaver. Vi har gjort meget, men får nu mulighed for at arbejde videre i fuld skala, hvilket vil føre til mere professionelle produkter og endnu mere synergi. TING Community Council Bo Fristed, formand 25

27 2012

28 Uden navn Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Dialogmøde INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING Velkommen v/rolf Hapel DDB-koordinationsgruppen Dagens program 10.00-10.15 Velkommen v/formand for koordinationsgruppen, Rolf Hapel 10.15-11.15 Hvad

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014

Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 Bliv klogere på DDB temadag d. 29.10.2014 hvorfor DDB? hvad er DDB? økonomi organisation centralbibliotekernes rolle licenser, netbiblioteker og apps CMS hvorfor DDB? fælles udviklingskraft og udviklingsmiljø

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Vejen til effektiv tilbudsteknik

Vejen til effektiv tilbudsteknik Vejen til effektiv tilbudsteknik Opgaven( ( indhold Priser & Tidslinjen( Formål Beskriv kort, hvad tilbuddets formål er, og hvad kunden får ud af det, du tilbyder. Baggrund Det er sandsynligt, at andre

Læs mere

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et

Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et Mennesket bruger et tilbud i et forsøg på at forstå og navigere i, hvad der vil ske når en beslutning tages. Et tilbud vil som udgangspunkt være et forsøg på at sikre sig mod tab! Det effektive tilbud

Læs mere

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING HVAD SKAL VI MED DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK? Verden bliver mere digital: vores viden, vores flow af information, vores muligheder for kulturelle oplevelser.

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

Borgerne har som følge af arbejdet fået:

Borgerne har som følge af arbejdet fået: Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) blev i 2012 initieret som et forpligtende samarbejde mellem KL og Kulturministeriet med det formål at styrke, effektivisere og synliggøre det samlede offentlige bibliotekstilbud

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8

Afrapportering af projektet. Sociale Platforme. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune. 14. november 2014 Side 1 af 8 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet Sociale Platforme KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00 Direkte

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

de fire grundelementer - samlet mærke baresso c offee

de fire grundelementer - samlet mærke baresso c offee de fire grundelementer - samlet mærke baresso baresso c offee c offee baresso c offee baresso c offee de fire grundelementer - typografi og farver #44321B CMYK: 52,64,84,61 neuropol Century Gothic #309CD7

Læs mere

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011

SALG 2011. BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 BibZoom.dk - Salgsmøde 2011 Agenda BibZoom.dk strategi Bibzoom.dk 2011 Dialog Vision BibZoom.dk skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret

Læs mere

Definition Begrundelser Potentialer 3 eksempler. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus

Definition Begrundelser Potentialer 3 eksempler. Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus Definition Begrundelser Potentialer 3 eksempler Knud Schulz Borgerservice og Biblioteker Århus 2 Konkrete tiltag på baggrund af et samarbejde, hvor begge/alle parter bringer ressourcer ind i samarbejdet,

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Rammearkitektur.dk. Marius Hartmann

Rammearkitektur.dk. Marius Hartmann Rammearkitektur.dk Marius Hartmann 20150225 Hvad er en Wiki? Hvad er mange Wiki'er? interwiki Hvad driver en Wiki? Hvad vil vi med en wiki? vi vil have kommunerne med til at udvikle rammearkitekturen,

Læs mere

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK

DOKU- MEN- TATION TEK- NISK TEK- NISK DOKU- MEN- TATION GRUPPE 21: AMALIE HOVGESEN- CLEA-MARIE FIND PALUDAN THERESE HASSE LARSEN - CECILIE POSS AMALIE LEONORA DAM - KASPER MUNK JENSEN : http://miex5619.keaweb.dk/seasight/ 1. MOCKUP

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via Skype, Gitte Barlach (GB), referent

Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via Skype, Gitte Barlach (GB), referent Referat fra møde # 2 i TING Council 15.marts 2012, Aarhus Til stede: Nicolai Dupont Heidemann (NDH), Mats Hernwall (MH), Bo Fristed (BF)., Rasmus Luckow-Nielsen (RL), via Skype, Gitte Barlach (GB), referent

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Referat 12. November 2013 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 4. november 2013, kl. 10.00-14.00 i Kulturstyrelsen. Mødelokale 8. Deltagere: Rolf Hapel, Bente Nielsen, Bodil Have, Jakob

Læs mere

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er

Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Open source platform til bibliotekernes publikumspc er Afsluttende projektrapport Af projektleder Niels Schmidt Petersen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 26. februar 2014 1. Projektets baggrund og formål...

Læs mere

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Afrapportering af projektet. BPI - Biblioteks Produceret Indhold. KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BPI - Biblioteks Produceret Indhold KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon:

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

G F W F G R A F I S K W O R K F L O W N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6

G F W F G R A F I S K W O R K F L O W N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 G F W F G R A F I S K W O R K F L O W N I K O L A J V A N G K I L D E M E D I E G R A F I K E R S V E N D E P R Ø V E 2 0 1 6 O P G A V E B E S K R I V E L S E Et redesign af hummels website. Det gamle

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015

Koordinationsgruppen og Arbejdsgruppen for børn, DDB, august 2015 1 Den digitale udvikling skaber nye rammer og muligheder, men også udfordringer for bibliotekernes formidling til tweens og børnefamilier. Børnene er digitale indfødte og stiller derfor naturligt store

Læs mere

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket Strategi for bibzoom.dk 2011 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december 2010. Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Samordning og rådgivning

Samordning og rådgivning Side 1 af 5 Gentofte Centralbibliotek - Handlingsplan 2015 Vision Centralbibliotekernes vision er at styrke de muligheder, folkebibliotekerne har for at fungere og udvikle sig fagligt og ressourcemæssigt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk

BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN. 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 24. august 2010 Fleksibel biblioteksbetjening - Seminar Mette Elkjær Hede, meh@randersbib.dk 2 PROJEKTET BIBLIOTEKET LIGE VED HÅNDEN 3 - årigt Kulturaftaleprojekt Kulturaftalen

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS

Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Teknisk integrering af e-læringsportalen ekurser.nu i DDB-CMS Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Indledning I takt med det øgede brug af digitale tjenester, og bibliotekets rolle indenfor læring, er bibliotekernes

Læs mere

Fællesskabet der vil noget mere

Fællesskabet der vil noget mere Fællesskabet der vil noget mere OS2 er et Offentligt digitaliseringsfællesskab, der har fokus på åbenhed, samarbejde, deling og digital udvikling. OS2 faciliterer innovation og samarbejder om at udvikle

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI

FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI FAVRSKOV BIBLIOTEKERNE SÅDAN GØR VI TAL OG TILGANG Fakta: Ca. 47.000 indbyggere Ingen hovedby, 3 lige store byer, alle med kulturhuse. Et mindre bibliotek. Ca. 21 årsværk biblioteker, ca. 2 kulturhuse

Læs mere

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet.

Referatet blev godkendt. Fremadrettet sendes referat fra det foregående møde med som en del af bilagsmaterialet. Referat Styregruppen for DDB Møde den 26. marts 2014, kl. 15.00-17.00 og d. 27. marts 2014, kl. 17.00 18.00. Deltagere: Ralf Klitgaard Jensen (KL), Steen Kyed (Kulturministeriet), Lone Gladbo (Kulturdirektør

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes

Dialogforummet er nedsat fordi B&M ønsker en dialog med folkebibliotekerne om perspektiverne i projektideerne set fra kundernes Referat 30. november 2009 Kamma Kirk Sørensen Konsulent ksk@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 39 Udviklingsopgaver af overbygningskarakter Referat af møde i B&M s dialogforum Tirsdag den 10.

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Hvad er DDB Infrastruktur for digitale objekter Integration af services ERMS (Electronic Resource Management System) CULR (Core User Library Registry)

Læs mere

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb

FFU bibliotekerne og DDB. Karin Englev, RUb FFU bibliotekerne og DDB Karin Englev, RUb DDB organisering FFU-bibliotekerne og samarbejdet med DDB Releaseplan 2016 Påvirkningsmuligheder Udviklingsemner Agenda Organisation DDB er et forpligtende samarbejde

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER

UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER UDFLYTNING AF STATSLIGE ARBEJDS- PLADSER Toprække UDFLYTNING SKAL STYRKE ARBEJDS- MARKEDET FOR HØJTUDDANNEDE UDEN FOR DE STORE BYER Den 27. januar besøgte 30 medlemmer af REG LAB Christiansborg til en

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE

ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 BIBLIOTEKERNES DIGITALE MUSIKTJENESTE ABONNEMENTSVILKÅR 2013 SIDE 2 ABONNEMENTSVILKÅR BIBZOOM 2013 INTRODUKTION 2012 har været et spændende år for Bibzoom. Med lanceringen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Biblioteket på din Smartphone

Biblioteket på din Smartphone Biblioteket på din Smartphone Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne esbenf@gladsaxe.dk Agenda Gladsaxe Bibliotekernes Smartphone projekt Baggrund Processen Partnerskaber App'en Brugernes

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Guidelines og værdier for DDB CMS

Guidelines og værdier for DDB CMS Guidelines og værdier for DDB CMS DDB CMS bygger på visionen om at skabe en fælles og robust ramme for det digitale bibliotek. Det første bibliotek gik i drift på platformen i 2014, og i dag danner platformen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

1. Projektets baggrund, formål og organisering... 3. 2. Projektets forløb... 4. Opstartsfase... 4. Kravspecifikation... 5

1. Projektets baggrund, formål og organisering... 3. 2. Projektets forløb... 4. Opstartsfase... 4. Kravspecifikation... 5 Afsluttende projektrapport Af projektleder Dorthe Brandt Larsen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker 2. august 2013 2 Indhold 1. Projektets baggrund, formål og organisering... 3 2. Projektets forløb... 4 Opstartsfase...

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi

Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningsskema til Digitalisering og Velfærdsteknologi Ansøgningen sendes til: pijen@assens.dk 1. Projektnavn / betegnelse Angiv projektnavn/betegnelse: Det digitale Bibliotek (Danskernes digitale Bibliotek)

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Kravspecifikation for bibos1

Kravspecifikation for bibos1 Oktober 2011 Projekt for Århus Kommunes Biblioteker i samarbejde med Odense Centralbibliotek og Silkeborg Bibliotekerne Indhold 1. Baggrund for projektet... 2 1.1 Projektets formål... 2 2. Tilbud... 3

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Strategi Vision om Danskernes Digitale Bibliotek Ny model for det moderne bibliotek Åbne Biblioteker Anbefalinger om partnerskaber Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Rolf Hapel, Borgerservice

Læs mere

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København

Oplæg på temadag om e-bøger. Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010. Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København E-bøger og library bypass Oplæg på temadag om e-bøger Gentofte Centralbibliotek d. 2. december 2010 Piet Dahlstrøm-Nielsen, Hovedbiblioteket i København Dagens ret Projektet: Deltagere Mål Arbejdet Fem

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere