Et åbent økosystem for [kulturel] innovation, samarbejde og deling af resultater i det digitale samfund. Lidt om...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et åbent økosystem for [kulturel] innovation, samarbejde og deling af resultater i det digitale samfund. Lidt om..."

Transkript

1 DDB Ready MARTS 2012 Et åbent økosystem for [kulturel] innovation, samarbejde og deling af resultater i det digitale samfund Lidt om...

2 #1 /Idéen T!NG ønsker at samle den danske bibliotekssektor og på grundlag af fælles udviklingskraft skabe en Open Source baseret (IT)platform, der kan frigøre bibliotekernes digitale ressourcer og gøre dem tilgængelige for borgere over hele landet.

3 Idéen Tanken om TING spirede i efteråret 2008, slog rod i 2009 og har siden udviklet sig. TING skal understøtte bibliotekernes formidling, og sikre sømløs adgang til de vidensressourcer bibliotekerne stiller til rådighed for brugerne. TING skulle også give bibliotekerne kontrollen tilbage. Leverandørstyring og indfrielse af krav til dataleverancer var og er afgørende. Vi ville væk fra en situation, hvor leverandørerne definere hvilke ressourcer vi kunne tilbyde borgerne, og på hvilken måde det kunne ske. På bibliotekernes hjemmesider kunne dengang kun formidle om de fysiske materialer - lidt ironisk på en digital platform. Det skulle der gøres op med. Vi ville selv tage kontrollen, definere vores behov og tage fat på udviklingen, med et Open Source afsæt, så alle andre kunne nyde godt af vores resultater. Dengang var det København og Aarhus, der sammen med DBC lagde grundstenen. Siden er mange andre kommet til. Vi er kommet et stykke vej, men er langtfra i mål. Senest er TING tænkt ind i understøttelsen af DDB. Det er vi lige dele stolte og glade over. Mere om det i sidste kapitel. Denne e-bog skal fortælle lidt om TING, og om de mange aktiviteter og projekter der arbejdes med. Vi vil fortælle om hvordan vi arbejder, hvordan vi er organiseret, og hvor vi er på vej hen. Endelig vil vi fortælle om hvordan vi ser TING ind i DDB - Danskernes Digitale Bibliotek. Go fornøjelse TING Community Council Bo Fristed Formand for TING Council ii

4 #2 /Hvad er TING? Kernen i TING er et innovativt Open Source baseret udviklingsfællesskab, der understøtter fremtidens biblioteker på en ny og mere demokratisk måde.

5 H VAD ER TING? Rolf Hapel, Forvaltningschef i Aarhus Kommune TING er hverken et projekt eller et produkt det er en sammensmeltning af teknologisk udvikling og nye samarbejdsformer en bevægelse, der har frisat enorme energier i bibliotekssektoren gennem udvikling af den mest avancerede it-infrastruktur, som et netværksbaseret samfund kan tilbyde. En kort introduktionsfilm om TING TING bygger på en Open Source-, Open Access- og Open Contentideologi. Bag disse begreber ligger værdier som fællesskab, om at bidrage med hvad man kan, om at dele og give tilbage til fællesskabet. Pointen er, at alt, der udvikles kan bruges af alle også af organisationer og kommercielle firmaer, der vælger ikke at deltage i fællesskabet. Den eneste betingelse er, at fremtidige udviklinger af den pågældende software skal være til brug for alle andre. TING har vist, at denne måde at tænke og udvikle på har gjort det muligt for offentlige virksomheder at få udviklet nye og kvalitativt bedre digitale services på en særdeles kost-effektiv måde, ligesom private virksomheder kan tjene fornuftige penge ved deltagelse. Open Source er opstået i IT-udviklermiljøer i erkendelse af, at markedet ikke er en tilstrækkelig driver i udviklingen, der må noget andet til, korrektiver der er baseret på nogle af civilsamfundets vigtigste værdier. TING er blevet evalueret og fundet værdig til at danne grundstammen i udvikling af Det Digitale Bibliotek et af de vigtigste indsatsområder i KL s digitaliseringsstrategi på kulturområdet. iv

6 1. Sømløs adgang til alle ressourcer Alle bibliotekernes ressourcer skal være tilgængelige på en måde, hvor de kan formidles sømløst til brugerne. Portaler er ikke løsningen eller målet, men kan være et nødvendigt onde, indtil alle biblioteker får de samme formidlingsmæssige vilkår. Bibliotekernes ressourcer skal være tilgængelige på en måde, så de kan indgå i én samlet formidling - med afsæt i bibliotekernes lokale hjemmesider, men også på en måde, så indholdet kan syndikeres ud på andre(s) platforme, og indgå i temaer og services rettet imod specifikke målgrupper. VISIONEN MED TING 1. Sømløs adgang til alle ressourcer 2. Deling af indhold - Formidling på tværs 3. Èn infrastruktur - mange brugergrænseflader 4. Leverandørstyring 5. Open Source - Open Content - Open Access 6. Lokal formidling - krydrer det fælles Et af midlerne var etablering af TING-brønden, en stor metadatabrønd, som opbevarer og distribuerer metadata om de mange ressourcer bibliotekerne råder over. I TING-brønden skabes tillige relationer mellem de forskellige typer af ressourcer. 2. Deling af indhold - Formidling på tværs Vi har mange dygtige medarbejdere i bibliotekerne, og ganske mange har særlige kompetence- eller interesseområder. Med TING ønsker vi at understøtte muligheden for, at biblioteksfolkets bidrag flytter sig fra èn-til-én dialog til én-til-mange dialog. Det skal først og fremmest ske ved at understøtte medarbejdernes lyst og evne til at formidle sig digitalt. Dernæst teknisk at gøre det muligt, at indhold, artikler m.v. gøres tilgængeligt nationalt, hvor det giver mening. Senere er projektet BPI kort beskrevet. BPI er støttet af Kulturstyrelsen, og skal netop indfri foranstående formål. v

7 Læs en kort artikel om formidlingsperspektiverne med de TING-baserede hjemmesider: kortlink.dk/aqmu 3. Èn infrastruktur - mange brugergrænseflader En grundtanke i TING har være at konsolidere på den grundlæggende teknik, men fastholde muligheden for multible brugergrænseflader. Der skal ikke være én bibliotekshjemmeside. Der skal være mange, og vores indhold skal ikke indhegnes på dedikerede biblioteksservices, men også syndikeres ud på andre(s) platforme. Med én infrastruktur reduceres omkostningerne samtidig med at vi får mulighed for at lave nyt i en fart, og i fællesskab - til glæde for alle. 4. Leverandørstyring TING handler også om en ny tilgang til leverandører. Bevares - vores leverandører skal da tjene penge, og gerne mange af dem. Men det skal ikke være på at sælge services, men udvikling. Vi er færdige med at købe services med fint indpakket indhold - indhold hvor adgangen til ressorucen styres af leverandørens forretningsmodel. Vores leverandører tjener penge på konsulentydelser, og IKKE på at sælge licenser. I TING betaler vi ikke for den samme vare 2 gange. Det er vores leverandørpartnere helt på det rene med. 5. Open Source - Open Content - Open Access Der er ikke så meget at tilføje denne nærmest altruistiske (vi kalder det TINGtruisme) overskrift. Alt hvad vi laver deler vi med andre, og med "Open" mener vi altså ikke kun kildekode - vi mener alt hvad vi arbejder med, herunder også indholdselementer og adgange til vores services. 6. Lokal formidling, der krydrer det fælles Den lokale formidling er et af de bærende elementer i bibliotekernes formidling. Arrangementer, lokale nyheder, events m.v. krydrer hjemmesiderne. Denne del af visionen handler om at understøtte ønsket om lokale services, men hvor den lokale del (brugergrænsefladen - det brugeren ser) er et "tyndt" lag, lagt ovenpå den fælles tekniske platform. vi

8 #3 /Hvad har vi skabt? Når man i fællesskab sætter sig mål, er der ingen grænser for hvad man kan opnå. I TING har vi mærket masser af energi, og også konstateret, at bibliotekerne selv besidder ressourcer, vilje og evne til at præge udviklingen.

9 T!NG HAR SKABT EN FÆLLES INFRASTRUKTUR SOM ER AFSÆT FOR EN RÆKKE FORMIDLINGSINITIATIVER, HERUNDER: 1. En national databrønd, der høster, relaterer og distribuerer metadata. 2. Et CMS system som giver enhver kommune (bibliotek) mulighed for at få en ny hjemmeside og blive en del af det videre udviklingsarbejde. 3. Et mobilt tema så alle kommuner (biblioteker) kan få en mobil hjemmeside. 4. Applikationer til iphone og Android. 5. En række nationale biblioteksservices herunder, netlydbog.dk, pallesgavebod.dk, litteratursiden.dk og senest ereolen.dk. viii

10 Se vores TING-baserede hjemmesider Aarhus ix

11 #4 /Hvorfor TING? Som nyt TING bibliotek kan man træde ind og drage nytte af hvad der allerede er etableret, tage resultater i anvendelse og samtidig fremadrettet få indflydelse og bidrage til communitiet, brugerne og samfundet.

12 Fordi den største udviklingskraft er, når vi deler og bygger ovenpå hinandens ideer... T!NG er en ny måde at tænke det samarbejdende biblioteksvæsen på. Samarbejde bibliotekerne imellem har i mange år været den styrke, som de danske folkebiblioteker er rundet af. Vi mener, at samarbejde også er svaret på, hvordan vi skal udvikle biblioteksvæsenet i fremtiden. Nu på nye formler, nemlig i Open Source, med serviceorienteret arkitektur og i åben dialog. Det betyder mindre parallel udvikling og større effektivitet. Hvad siger TING bibliotekerne? Jeg glæder mig hver dag Det er helt tydeligt for mig, at der med TING er fundet en form og en organisation der vil medvirke til innovative spring indenfor biblioteksverdenen og få afgørende impact på Det Nye Bibliotek det er super godt og positivt. Jeg glæder mig hver dag " Jens Steen Andersen, Bibliotekschef, Københavns Biblioteker Rivende udvikling... Vi ser TING som en meget spændende platform og forventer at den kommer til at danne grundlag for en rivende udvikling af bibliotekshjemmesider Randers Bibliotekerne Synergieffekt... Vi er meget glade for at kunne gå ind i TING-samarbejdet, da det er et af de tiltag i biblioteksverdenen, der har det største potentiale for at skabe gode resultater. Open source tankegangen og den synergieffekt der ligger i at dele vores udviklingsressourcer er noget, vi glæder os til at drage nytte af - og naturligvis bidrage til. Viborg Bibliotekerne 11

13 Vejen frem... "Vi har valgt at gå med i TING, fordi vi som udgangspunkt tror på, at det samarbejde som TING er udtryk for, er vejen frem. Aabenraa Integreret og vidtgående webformidling... Vi ønsker en udvikling af vores webformidling, der er mere integreret og vidtgående end den, vi kan lave i dag. Vi ønsker at tilslutte os og bidrage aktivt til den fælles biblioteksudvikling som TING er en del af. Herning Ambitiøst, visionært og sympatisk... TING er et ambitiøst og visionært projekt. Det er i høj grad et digitalt formidlingsprojekt, som støtter fint op om tankerne i DDB. Det er sympatisk at TING bygger på Open Source princippet, og at de udviklede løsninger stilles frit til rådighed for alle TING biblioteker. Silkeborg Bibliotekerne Tilgængelighed og indflydelse... Vi har før gjort os erfaringer med andre systemer, og selve idéen med at indgå i et åbent samarbejde, hvor alt hvad der bliver fremstillet er frit tilgængeligt, hvor der er mulighed for at få stor indflydelse og samtidigt også sætte sit eget præg på fx hjemmesiden, tiltalte os meget. Esbjerg Bibliotekerne Landets folkebiblioteker står stærkere! TING er et nationalt udviklingsnetværk, som har til formål at skabe og dele relevante digitale løsninger og resultater mellem biblioteker, museer og andre kulturinstitutioner. Idéen og rationalet bag TING er, efter min mening, at landets folkebiblioteker står langt stærkere ift. formidling, hvis den tekniske platform, databrønd og infrastruktur er ensartet og delbar. I mange år har bibliotekerne skulle opfinde den dybe tallerken hver eneste gang et nyt digitalt formidlingsprojekt skulle sættes i søen - de dage er forhåbentlig talte. -Thomas Angermann, udviklingschef, Gentofte 12

14 5 tillokkende eksempler Et eksempel: Vi ønsker at implementere login via NemID. Hvor vi tidligere skulle gøre det hver for sig, udviklet ét modul, der kan anvendes af alle. Prisen for dette er marginalt højere, men til gengæld kan alle klikke NemID-modulet på egen hjemmeside/netservice uden yderligere omkostninger. Et andet eksempel: Med støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, er udviklet en facilitet, der indsamler og distribuerer brugerskabte bidrag omkring litteratur. Modulet er udviklet på basis af T!NG, og giver mulighed for at brugerne af bibliotekernes hjemmesider og nationale services, kan kommentere, tagge og rate bibliotekernes materialer digitale såvel som fysiske. Igen foregår implementeringen ved, at de biblioteker der ønsker at udnytte faciliteten, går sammen om at implementere funktionen i vores fælles CMS-skabelon, og på den måde deles en omkostning med 10 (i dette tilfælde) hvor det tidligere skulle afholdes af hver enkelt kommune/bibliotek. Et tredje eksempel: Vejle Kommunes Biblioteker ønsker en bookingfunktion, så brugerne kan booke PC er, lokaler m.v. direkte fra hjemmesiden. Funktionen finansieres af Vejle, men udvikles i overensstemmelse med TING-principperne således, at alle andre blot kan implementere modulet bagefter. Et fjerde eksempel: Som T!NG-partner har man mulighed for at melde ind på områder man ønsker at fokusere på tage en tovholderrolle på udvalgte områder. Gentofte valgte at fokusere på T!NG i relation til RFID teknologi, Helsingør tog tetén på teknisk tilgængelighed, Kolding på mobilitet o.s.v. På den måde deler vi ressourerne på tværs, og vi gør det frivilligt og med åbne øjne, fordi vi kan se nytteværdien i det fælles. Et femte eksempel: Indholdskanalen 2.0 mange kommuner vel de fleste har indkøbt systemer til visning af indhold på storskærme. Det kan være i ventearealer, på Rådhuset eller på skærme i byen. Indholdskanalen 2.0 er et T!NG-produkt, frit stillet til rådighed for alle kommuner. Igen vi laver en funktionalitet, sætter den i drift, og giver den videre. Alene her vil der være ganske mange penge at spare for kommunen, idet man ikke er nødsaget til at købe et kommercielt produkt. 13

15 #5 I T!NG er det ikke teknologien, som er den /Fællesskabet bærende og drivende kraft, men i højere grad fællesskabet og de inkluderende demokratiske værdier og principper.

16 Governance og community Den væsentligste metode og model, TING har taget i anvendelse er hele governance delen som TING Community baserer sig på. Projektet er i denne sammenhæng inspireret af Open Source communities som Ubuntu, Linux og Drupal. Konkret har TING etableret en demokratisk governance form, der skal hjælpe til at de involverede partnere oplever fællesskabet som åbent, resultatskabende og ligeværdigt. TING Community er grundlæggende organiseret i et Council og Teams. Council er det generelle og strategiske arbejdsorgan, mens de enkelte Teams koordinerer indsatsen og strategien inden for specifikke udviklingsområder og samtidig at resultaterne gøres tilgængelig for resten af communitiet. Gevinsten ved at anvende denne form for organisering er en fælles udviklingskraft, som ikke vil kunne etableres i samme grad lokalt hos bibliotekerne eller af leverandører. TING Community Council består af: Bo Weymann, DBC Mats Hernvall, DBC Nicolai Dupont-Heidemann, Kolding Thomas Angermann, Gentofte Jens Steen Andersen, København Rasmus Luckow-Nielsen, Reload Bo Fristed, Aarhus 15

17 #6 /Hvem er med? T!NG er dybt forankret i den danske biblioteksektor og inkluderer nu 37 kommuner (biblioteker), som til sammen udgør mere end 50 % af Danmarks befolkning

18 Biblioteker På nuværende tidspunkt er 37 biblioteker og kommuner landet over partnere i TING. Den geografiske udvikling og fordeling er visualiseret på vores Danmarkskort over TING-partnere. TING er desuden i dialog med en række andre biblioteker, herunder Albertslund, Herlev, Høje-Tåstrup, Hvidovre m.f TING danmarkskort Bliv partner! Det er let og uforpligtende at blive TING-partner. Det er en hensigt snarere end en kontrakt, og det handler om at "committe" sig til at arbejde med, udvikle og anvende services baseret på TING. Man kan fint være partner selvom man har sit eget CMS-system, og man kan sagtens bruge f.eks. ding.ting (brugergrænsefladen) selvom man ikke har til hensigt at trække på data i TING-brønden. Hvis du ønsker at blive partner i TING Community eller har brug for mere information om partnerskab så kontakt TING på TING baserede hjemmesider Bibliotekspartnere Se TING-kommunerne efterhånden som de kom med. Søjlediagrammet viser udviklingen af bibliotekspartnere og TING hjemmesider siden 2009 indtil marts

19 TING-leverandører - Read all about them!! Tryk dig gennem information om vores leverandører 18

20 #7 /Projekter i TING T!NG har hos bibliotekerne, men også i bredere offentlig regi, været med til at igangsætte en holdningsændring og åbenhed over for Open Source som fundament for forandring, hvilket har afstedkommet flere TING projekter.

21 Biblioteksproduceret indhold Projektets formål er at formidle bibliotekernes fysiske og digitale ressourcer via artikler og anmeldelser skrevet af bibliotekspersonale. Desuden at øge antal besøg på bibliotekernes hjemmesider, øge antal downloads og udlån - at få flere kunder i butikken. KBHs Bibliotekers website har oplevet en stor stigning i antal besøg, hvilket skyldes aktiv formidling på siden. BPI projektet vil facilitere samproduktion og deling af bibliotekspersonalets produktion af artikler, og er en nødvendighed for at kunne cirkulere indhold mellem bibliotekerne. BPI projektet vil effektivisere indholdssamarbejdet ved at understøtte skabelse, planlægning og deling af indhold. Teknikken skal kunne understøtte andre datatyper end artikler. Projektet vil arbejde i forhold til igangværende og kommende indholdsprojekter samt sikre at allerede udviklede elementer som Open Search Admin, VoxB, T!NG m.m. vil indgå i projektet. Deltagere: Københavns biblioteker, Gentofte, Tårnby, Allerød, Faxe, Lemvig, Halsnæs, Brøndby, Ringsted, Aarhus, Inlead og DBC DigiForm DigiForm eller Digital Formidling i det fysiske rum har til formål at vise, hvad bibliotekerne har at byde på af digitale services - af den grund at de ikke er synlige på biblioteket. Her er der tale om alt hvad vi har af digitale tilbud til brugerne, eksempelvis Netlydbog.dk, E-reolen, Filmstriben, Bibzoom og mange flere. Vi udvikler og udfører digitale platforme og brugergrænseflader på nye innovative måder, men også oplevelser helt nede på jorden som blikfang. Vi ønsker at videreformidle vores erfaringer, indhold og installationer til andre biblioteker. Deltagere: Århus ITK, Gladsaxe Kommune. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Finurlige Fakta For bibliotekernes brugere er Finurlige Fakta en lille videnssnack, der kan give lyst til at udforske musik, litteratur, film eller mere inspiration fra nettet. Finurlige fakta gør bare et emne mere levende - når man bruger den lille tid til at pirre sin nysgerrighed. Det er tanken, at Finurlige Fakta skal køre på interesserede bibliotekers forskellige hjemmesider, infogallerier eller andre digitale platforme. Deltagere: Biblioteksvagten, Odense Bibliotek og Århus ITK. Projektet er støttet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Personalisering Formålet med projektet er at udvikle en personaliseringsløsning, der præsenterer brugeren for relevant inspirerende indhold på bibliotekswebsider. Brugeren skal opleve at få mere end forventet og motiveres til brug uden et klart defineret behov. At bibliotekstilbud promoveres for de rette modtagere. Personalisering skal 20

22 understøtte selvbetjeningstanken og give borgerne en højere grad af hjælp til selvhjælp. Personaliseringsløsningen giver borgerne oplevelser, inspiration og service uanset tid og sted - uafhængig af det fysiske biblioteks åbningstid. Deltagere: Borgerservice og Biblioteker, Århus ITK, Københavns Biblioteker, Gentofte Bibliotekerne, Frederiksberg Kommunes Biblioteker, Lyngby-Taarbæk Sociale platforme Projektet arbejder på at udvikle en åben, digital platform, der kan understøtte biblioteksklubbers aktiviteter, herunder muligheden for at oprette en personlig profil, oprette og/eller deltage i dialoger i grupper, og med mulighed for at dialoger via moduler kan deles på tværs af danske bibliotekssites. Projektets ambition er at tage de første skridt i udviklingen af en Open Source-baseret platform/service, der modulært kan understøtte og opsamle brugerdialoger og andre former for brugergenereret indhold med relation til materialer, virtuelle aktiviteter og ditto fællesskaber. Deltagere: Roskilde, Vejle, Odense, Aarhus, T!NG Folkebibliotekernes e-bogsprojekt Projektet har til formål at etablere et nationalt tilbud med adgang til danske skøn og fag e-bøger og litteraturformidling ved anvendelse af T!NG-brønden (senere DDB), der tilgodeser både forlagenes og bibliotekernes interesser og muliggør distribution til bibliotekernes brugerflader. Skal sikre mulighed for at udlåne e-bøger på en ny og fremadrettet måde til alle platforme, skabe en solid forretnings- og prismodel for samarbejdet mellem biblioteker og forlag, samt samarbejde om rådgivning, formidling, salg og markedsføring. Ding2tal Ding2tal skal tilbyde Danmarks biblioteker fremtidens digitale formidlingsplatform baseret på et tilgængeligt, fleksibelt, modulært og bæredygtigt CMS, skabt på grundlag af et forenet og samarbejdende nationalt biblioteksfællesskab. Ding2tal understøtter visionen om et demokratisk og fælles digitalt bibliotek, hvor alle fysiske og digitale materialer/ressourcer på tværs af landets biblioteker vil kunne formidles til borgeren via alle former for digitale grænseflader. Brugerne skal opleve ding2tal som nyskabende, moderne, informativ, oplysende og overraskende ding2tal har brugerne og deres behov, aktiviteter og bidrag i centrum ding2tal skal være modulær og lettilgængelig for alle ding2tal skal understøtte visionen om DDB, positive og negative, aktive og passive interessenter og mulige alliancepartnere. 21

23 ding2tal baseres på Ding2, det nye fælles hovedspor, der primært er udviklet og finansieret af DBC. Ding2 er således afsæt for fremtidens CMS til folkebiblioteker, det vi alle bygger videre på. Deltagere: Københavns Kommunes Biblioteker, Gladsaxe Bibliotekerne, Odense Centralbibliotek, Sønderborg Bibliotek, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek, Horsens Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotek, Randers Bibliotek, Viborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker Nyt bibliotek.dk DBC er i fuld gang med at planlægge omlægning af Danbib og Bibliotek.dk til brøndteknologi. Det betyder bl.a. at komponenterne vil kunne genbruges i andre sammenhænge, ligesom elementer udvikles af ande, vil kunne integreres. Samtidig introduceres muligheden for flere og nye typer datakilder, til glæde for alle der trækker på brønden. Danbib og bibliotek.dk bliver tilgængelig gennem webservices og realiserer dermed DBC's Open Library Strategy's vision om at transformere de nationale forretningssystemer til en serviceorienteret arkitektur. Søgning i bibliotek.dk forbedres med flere søgefaciliteter, som for eksempel facetter. Grænsefladen til det nye bibliotek.dk baseres også på Drupal. BAPPS BAAPS er ét fælles projekt om udvikling af apps til de danske biblioteker. Vi vil undgå dobbelt udvikling (og betaling), og har med afsæt i et forarbejde der er sket i København, og med støtte fra Kulturstyrelsen, igangsat et projekt, der skal skabe fremtidens biblioteks app til IOS (iphone m.v.) og Android. App'en er allerede lanceret i København og snart følger også Kolding og Aarhus efter. I projektperioden integreres en facilitet så man kan læse ebøger fra ereolen direkte i app'en. Derudover vil vi implementere en skanningsfunktion, så man kan skanne en bog - f.eks. hos boghandleren, slå den op reservere den, hvis altså ikke den findes som digital bog og kan hentes med det samme. Deltagere: Viborg Bibliotekerne, Kolding Bibliotekerne, Københavns Biblioteker, Aarhus Kommunes Biblitoeker (projektejer) 22

24 BAPPS Det kan godt se forskelligt ud selvom det er ens! 23

25 #8 /TING og DDB TING er blevet evalueret og fundet værdig til at danne grundstammen i udviklingen af Det Digitale Bibliotek et af de vigtigste indsatsområder i KL s digitaliseringsstrategi på kulturområdet. Rolf Hapel, forvaltningschef i Aarhus Kommune

26 Danskernes Digitale Bibliotek TAK - JA TAK! I TING er vi meget tilfredse med at KL og Kulturstyrelsen har indgået aftale om Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), så debatten om fremtidens fælles digitale bibliotekstilbud kan komme i gang og der er nok at tage fat på! Vi ser med glæde, at TING er vurderet og valgt som det fundament DDB skal bygge på. Siden vi i 2008 tænkte de første tanker om TING, har samarbejdet mellem bibliotekspartnere og leverandørerne taget udgangspunkt i en vision for digital udvikling for hele biblioteks- og kulturområdet. Visionen er bl.a. at fremme samarbejde, deling og digital udvikling for kulturinstitutionernes slutbrugere. I dag er vi 37 bibliotekspartnere fra hele landet samt en lang række leverandører - og vi tilbyder bl.a. langt over halvdelen af landets befolkning en bibliotekshjemmeside, der bygger på fælles data, udviklet under TING. Senest er vi i endnu et fællesskab på tværs af 12 kommuner, som biblioteksservicerer mere end 1,8 mio. borgere, gået i gang med at skabe fremtidens CMS. Vi kalder projektet ding2tal, og glæder os til det forestående arbejde, der naturligvis tager afsæt i de erfaringer vi har gjort. ding2tal designes og udvikles af vores egne folk, og vi er faktisk ret stolte over, at vi nu har den slags kompetencer in-house. Denne udvikling er sket i et fælles udviklingsarbejde indenfor en minimal økonomisk ramme. Vi har konstateret Devoteam s anbefaling om, at det vil fordre en mere stringent governancemodel, når TING skal være afsæt for den digitale del af DDB. I TING har vi nu en styringsmodel, der afspejler det frivillige og den måde vi har arbejdet på. De der bidrager og deltager bestemmer. Det ændrer sig nu på overordnet niveau, og det er vi naturligvis helt på det rene med. Men det er også vores forhåbning, at vi kan finde en måde hvorpå communitankegangen kan bibeholdes, så TING får mulighed for at udfolde sig på samme måde som hidtil. Det er vi helt sikre på, at de kommende drøftelser vil føre henimod, og vi ser frem til de mange forestående opgaver. Vi har gjort meget, men får nu mulighed for at arbejde videre i fuld skala, hvilket vil føre til mere professionelle produkter og endnu mere synergi. TING Community Council Bo Fristed, formand 25

27 2012

28 Uden navn Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Beslægtede termer Træk relaterede termer hertil Register Find betegnelse

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk

Status på rapporten om folkebibliotekerne BIBLIOTEK OG MEDIER. UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Status på rapporten om folkebibliotekerne UNGEINDSATS Unge kommer med i Børnekulturens Netværk CHARLOTTE SAHL-MADSEN Om bibliotekernes betydning i det digitale

Læs mere

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2014. Tema KENDER DU DINE BRUGERE? Læs også: Besøg Novo Nordisk Job i udlandet Frivilligdebat

BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2014. Tema KENDER DU DINE BRUGERE? Læs også: Besøg Novo Nordisk Job i udlandet Frivilligdebat BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN APRIL 2014 Tema KENDER DU DINE BRUGERE? 04 Læs også: Besøg Novo Nordisk Job i udlandet Frivilligdebat fart på DDElibra - også i 2014! DDElibra 2014 Nye versioner Nye integrationer

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse

Formidling på mobile platforme. Komparativ analyse Formidling på mobile platforme Komparativ analyse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visualisering af løsninger i de 4-rum... 2 Beskrivelse af 4-rumsmodel... 2 Formidlingskanaler... 4 Hvad gør de i andre

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

KidSmart: Nyt tilbud til de mindste BIBLIOTEK OG MEDIER. TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder. KOMMENTAR Udkantsdanmark?

KidSmart: Nyt tilbud til de mindste BIBLIOTEK OG MEDIER. TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder. KOMMENTAR Udkantsdanmark? BIBLIOTEK OG MEDIER N R. 3 O K T O B E R 2 0 1 1 KidSmart: Nyt tilbud til de mindste KOMMENTAR Udkantsdanmark? TEMA: Folkebiblioteksstatistik: Tendenser og nye muligheder PÅ SPORET AF DET NYE BØRNEBIBLIOTEK

Læs mere

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg

Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Januar 2011 > Government 2.0 i dansk kontekst - et diskussionsoplæg Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk Udgivet af: IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber

Bib forum. Et drivhus for morgendagens ledere. Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden. Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bib forum F O R B I B L I OT E K E R N E I R E G I O N H OV E D S TA D E N Et drivhus for morgendagens ledere Skriv bedre opgaver og spil dig til ny viden Kuratoren som holdningspræget uroskaber Bogbidder

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

CPR BROKER Whitepaper

CPR BROKER Whitepaper CPR BROKER Whitepaper Copyright 2013 I mange år har private it-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder som for eksempel CPR-registreret

Læs mere

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk

Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling Byg partnerskaber! Værktøjer til strategisk biblioteksudvikling 01 Intet bibliotek uden partnerskaber side 5 Partnerskabelse i Aarhus og

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt)

Networked business EU-DK 2012. MOBILE (Internt/Eksternt) Networked business FACTBOOK EU-DK 2012 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF: SOCIALE MEDIER (Internt/Eksternt) PR & Kommunikation Salg & Marketing (inkl. web) Service & Support Innovation (R&D, produkt- & procesudvikling)

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Danske Kommuner, september 2012

Danske Kommuner, september 2012 I mange år har private IT-leverandører typisk KMD og CSC tjent penge, hver gang en medarbejder i en kommune laver et opslag i eksterne datakilder, eksempelvis CPR-registeret i Indenrigsministeriet. Det

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

M-biblioteker og deres brugere

M-biblioteker og deres brugere [Skriv tekst] Speciale på masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Det Informationsvidenskabelige Akademi Oktober 2012 M-biblioteker og deres brugere Af Marianne Dybkjær Vejleder: Haakon

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere