Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frydenlunds redaktions- og forfattermanual"

Transkript

1 Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

2 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også men i enkelte tilfælde (f.eks. hvor der findes valgfrihed i RO), har vi nedenfor valgt en mulighed frem for andre. I øvrigt henvises til vores udgivelser: Skriv så det fænger, Skriv og bliv læst og Den lille danskhjælper. Hertil kan man også downloade Dansk Sprognævns app Sproghjælp til sin tablet eller smartphone. Den hjælper med at finde rundt i 30 klassiske retskrivningsproblemer. Anførelsestegn: Begynder: Bindestreg: Bindestreg, gruppesammensætning: Bjørnetjeneste: Cirka: Citater: Franske anførselstegn kan laves via genvej:» (genvej: alt + 175) og «(genvej: alt + 174) eller ved at vælge indsæt > symbol i Word. Man kan også bruge gåseøjen:. Vi foretrækker dog franske anførselstegn. Vi godtager ikke brugen af anførselstegn, der står forneden og foroven:. Det er tilladt ifølge Dansk Sprognævn, men samtidig er det en gammeldags praksis, som stort set er udryddet i dag. Derfor virker det på mange læsere forældet og antikvarisk at bruge. Anførselstegn bruges primært ved citater og direkte tale. Vil man fremhæve et særligt begreb/ord, vise at et ord eller en sætning er ment ironisk eller med en tvetydig mening, kan man anvende enkeltstående gåseøjne: Det hedder ikke starter, men begynder (undtagen en knallert eller en bil etc., da kun maskiner starter). Som regel skal danske ord ikke deles med en bindestreg. Det er en angelsaksisk regel. Undtagelser: Når der indgår et egennavn, f.eks. kan man både skrive Brundtland-rapporten og Brundtlandrapporten; Rio-konference og Riokonference. Når et låneord sættes sammen med et dansk ord, f.eks. backend-løsning. Når der er tale om tal sammensat med ord, f.eks. 11-årsalderen (tal op til 10 skal dog skrives med bogstaver, f.eks. syvsårsalderen). Vi bruger kun følgende mulighed: væg til væg-tæppe, træk og slip-toilet (og altså ikke væg-til-væg-tæppe, trækog-slip-toilet). En bjørnetjeneste er en tjeneste, man helst vil undvære, fordi den gør mere skade end gavn. Det er ikke en kæmpestor tjeneste. Cirka forkortes ca. Skal i enten anførselstegn eller kursiv. Aldrig begge dele på samme tid.

3 3 Citater, udeladelser i: En udeladelse i et citat skal angives ved [ ] eller ( ). Har du som forfatter anmærkninger til citatet, skal dette fremgå i en fodnote eller efter citatet (og altså ikke i selve citatet). Copyright-tegn: genvej: alt = Datoer: Ved angivelse af datoer hedder det enten den 15. oktober 2004 eller blot 15. oktober brug aldrig d. 15. oktober Begynder du en sætning med en dato, skal du altid begynde med Den (f.eks. Den 15. oktober) også selvom du andre steder i teksten vælger den fra. Det vil sige: Det vil sige forkortes dvs. og absolut ikke d.v.s. eller d. v. s. Dobbeltkonfekt: Eksempel: Eksklusive: Skal undgås. Skrives fuldt ud eller forkortes med eks., aldrig ex. Skrives fuldt ud eller forkortes ekskl., aldrig ex. Etcetera: Etcetera forkortes etc. og ikke e.t.c. eller e. t. c. Egennavne: Eventuelt: Fed: Fodnote: For eksempel: Forkortelser, små eller store bogstaver: Egennavne (personnavne, stednavne) skal skrives på dansk. Det betyder, at det hedder Hamborg (og ikke Hamburg) eller Trotskij (og ikke Trotskij) m.v. En undtagelse kan dog være Vygotsky, der i det meste pædagogiske litteratur på dansk skrives Vygotsky, selvom det egentlig bør være Vygotskij. Eventuelt forkortes evt. Brug kursiv eller undtagelsesvis fed, aldrig understregning, hvis du vil fremhæve en del af teksten. Vi foretrækker kursiv. En fodnote skal altid afsluttes med punktum. Også selvom det blot er en henvisning til et værk, et website eller andet. Brug for eksempel eller f.eks.; aldrig fx. Ved forkortelser bruges normalt små bogstaver, f.eks. hedder det ngo, dvd, cd, tv, hiv, aids og it. Ved forkortelser på organisationer skrives de som regel med store bogstaver, f.eks. EU, FN, ECRI. Vi følger ikke RO, der siger, at det nu kan være valgfrit, om man bruger små eller store bogstaver.

4 4 Forfordele: Forrige: Fremmedord: Fremmedsprog: Følgende: Gammel versus ny stavemåde: Genitiv: Henholdsvis: Henvisning: at blive forfordelt betyder, at man har fået mindre end andre og ikke, at man har fået mere. Vær varsom med brug af forrige, da det både kan betyde sidste og det, før det sidste. F.eks. kan forrige århundrede både betyde det 20. og det 19. århundrede. Vær konsekvent med stavemåden af specielle ord og navne så den er ens gennem hele bogen. Hvis du skriver en bog til alment brug, til kortere eller mellemlange videregående uddannelser, så skal tekster på fremmedsprog (også engelsk) så vidt muligt oversættes til dansk. En fremmedsproget tekst kan forekomme i f.eks. citater, men bør så oversættes til dansk i en note. Skriver du en bog til lange videregående uddannelser eller til forskningskredse, behøver fremmedsprogede citater/tekster ikke at blive oversat. Forkort aldrig følgende. Vær konsekvent med stavemåde, uanset om du bruger ny eller gammel retskrivning. Eksempel: resurser (ny) eller ressourcer (gammel). Begge dele er korrekte, men i samme bog kan kun den ene mulighed bruges. Det er kun på engelsk, at genitiv-s skal sættes efter en apostrof, eks.: My sister s shoes/my sisters shoes. På dansk hedder det: Min søsters sko/mine søstres sko altså uden apostrof. En undtagelse er dog efter forkortelser med versaler, eks.: EU s, FN s. Er der punktum i forkortelsen, behøver du ikke sætte apostrof, f.eks. kan det hedde B.T.s forsidehistorie. Vi foretrækker dog, at der er apostrof ved genitiv efter forkortelser med versaler, så det bliver B.T. s (selvom dette er imod RO). Ender et ord på s eller z, sættes der apostrof efter ordet for at angive genitiv, f.eks. Jens. Endelse -es (f.eks. Jenses) godtages ikke. Forkort aldrig henholdsvis. Så vidt muligt henvis konkret til sider, eks. se side 34 og ikke se næste side. Eller: se side og ikke se de følgende sider. Dette er noget, der sker i den sidste korrekturlæsning af den opsatte bog, som regel i samarbejde med redaktøren.

5 5 Hovedet på sømmet: Hyperlink/ og webadresser: Idé: Ifølge: Indenfor/Inden for: Internettet: Italesætte: Jeg: Jo, desto: Jævnfør: Kildehenvisning: Man rammer hovedet på sømmet. Man slår ikke hovedet på sømmet eller sømmet på hovedet. Fjern hyperlink på adresser og webadresser (så de fremstår i sort skrift og uden understregning) det gøres ved at højreklikke på adressen og trykke fjern hyperlink. Idé eller ide, men kun ideen. Ifølge staves i et ord og ikke to. Og det forkortes aldrig. Indenfor = bevægelse ind i noget (Vil du komme indenfor?). Inden for = indvendig side af noget, bestemt afgrænset (Inden for psykologien ). Vi følger ikke RO, der siger, at det er valgfrit, om man bruger indenfor eller inden for. Internettet skrives med lille begyndelsesbogstav (med mindre det selvfølgelig begynder en sætning). Det hedder internettet i bestemt form, medmindre man taler om et internet, altså: Du kan findet det på internettet og ikke Du kan finde det på Internet. Undgå brug af ordet italesætte. Brug i stedet udtrykker, sætter ord på, handler om, siger, beskriver, fortæller etc., som det nu passer ind i sammenhængen. Brug ikke Her i bogen anbefales, men brug: Jeg vil anbefale. Men så igen: vær varsom med brugen af jeg det kan også blive dårlig sprog. Det hedder jo mere magt, desto større magtmisbrug eller jo mere magt, des større magtmisbrug. Det er dårligt sprog at skrive jo mere magt, jo større magtmisbrug. Jævnfør forkortes jf. og ikke jvf. eller jfr. En kildehenvisning skal enten fremgå i en fodnote eller i en parentes. Ved fodnote opstilles henvisningen således: forfatterens efternavn (hvis ingen forfatter, så titlen), udgivelsesår, s. xx. Ved parentes kan man vælge mellem følgende muligheder men husk at være konsekvent gennem bogen:

6 6 (efternavn udgivelsesår : sidetal) (efternavn udgivelsesår:sidetal) (efternavn udgivelsesår : s. xx) (efternavn udgivelsesår: s. xx) (efternavn udgivelsesår, s. xx) (navn årstal sidetal) (navn årstal, sidetal) Kolon: Kursiv: Kursiv/fagtermer: Kursiv/fremhævning: Linje: Linjedeling: Litteraturhenvisning: Love: Løs bagkant: Med henblik på: Med hensyn til: Med mere/med videre: Mellemrum: Stort bogstav efter kolon, hvis der er tale om en hovedsætning. Ellers skal det være med småt. Der bruges aldrig understregning. Hvis du skal fremhæve noget i teksten, så brug kun kursiv eller evt. fed. Vi foretrækker kursiv. Specielle fagtermer og -udtryk skal, første gang de nævnes, i kursiv. Kursiv bruges også til fremhævelse af enkelte ord. Det hedder linje og ikke linie. Manuskriptet/Word-dokumentet skal leveres til redaktion og layout uden tvungen linjedeling i det enkelte afsnit. Det vil sige, at du ikke selv skal beslutte, om et ord deles med bindestreg. Ligesom du ikke skal bruge enter-/ returtasten i et afsnit. Den skal kun bruges, når du begynder et nyt afsnit. Se dokumentet Frydenlunds manual for litteraturlister. Populærtitler på love skal skrives med lille begyndelsesbogstav, f.eks. universitetsloven, men selve lovens titel skal skrives med stort begyndelsesbogstav, f.eks. Lov om Manuskriptet/Word-dokumentet skal leveres til redaktion og layout med løs bagkant (venstrejustering), og altså ikke med lige marginer. Forkort aldrig med henblik på. Forkort aldrig med hensyn til. Med mere forkortes m.m. Med videre forkortes m.v. Der skal altid være mellemrum efter tegn (punktum, kolon, semikolon, komma, spørgsmål- og udråbstegn m.v.).

7 7 Eks.: 2. g undtaget er titler, som f.eks. cand.mag. eller adm.dir. Milliarder og millioner: Nationaliteter: Navneord: Ny versus gammel stavemåde: Og lignende: Milliarder forkortes mia. Millioner forkortes mio. Husk punktummet! Undlad forkortelsen mill., da der kan opstå tvivl om, hvorvidt der hentydes til millioner eller milliarder. Det er kun på engelsk, at sprog og nationaliter m.m. staves med stort begyndelsesbogstaver, eks.: Caucasian, Danish, English, the German language. På dansk er det altid med småt, eks.: kaukasisk/kaukasier, dansk/dansker, engelsk/englænder, det tyske sprog. Se Orddeling. Se Gammel versus ny stavemåde. Og lignende forkortes og lign. Og så videre: Og så videre forkortes osv. og absolut ikke o.s.v. eller o. s. v. Om: Skriv ikke omkring, men om, vedrørende eller med hensyn til. Omkring bruges, når man bevæger sig rundt om noget, mens om handler om noget. Opremsninger/opstillinger: Alle opstillinger skal have luft før og efter (linjeskift). Er der tale om hele sætninger i punktopstillingen, skal der også være afslutningspunktum og stort begyndelsesbogstav. Ellers skal der være lille begyndelsesbogstav, og der afsluttes ikke med punktum: 1. Xxx xxx xxxx xxx. Xxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx. 2. Yyyyy yyyyy yyyy. Yyyyy yyyy. 3. Zzzzz zzz zzzzz zzzz. Zzzzz zzzz zzzzz. eller: 1. xxxxxxxxxx 2. yyyyyyyyyyy 3. zzzzzzzzzzz Orddeling: Danske sammensatte navneord skal ikke deles i to det er kun på engelsk. F.eks. hedder det vaskemaskinemodul og ikke vaske maskine modul. Du risikerer at meningen forsvinder, f.eks. er der stor forskel på mormorboller og mormor boller.

8 8 Ordsammensætninger: Ordstammeri: Overfor/Over for: Overskrifter/længde: Overskrifter /niveauinddeling: Overskrifter/punktum: Undgå lange ordsammensætninger. Skriv f.eks. ikke medarbejdertilfredshedsundersøgelse, men undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed. Undgå ordstammeri. Altså at et nøgleord gentages gang efter gang i teksten. Overfor = den modsatte side (huset overfor). Over for = specifikt retningsbestemt (lige over for huset) eller at være noget over for nogen (over for mine venner er jeg...). Vi følger ikke RO, der siger, at det er valgfrit, om man bruger overfor eller over for. Lav ikke for lange overskrifter (ikke over én linje og helst maksimalt en halv). Sørg for at der er en klar niveauinddeling i overskrifterne. Evt. ved at udskrive indholdsfortegnelsen, så du får et overblik. Sæt ikke punktum i overskrifter. Parentes, tegnsætning efter: Ved en parentes efter en sætning sættes punktum efter parentesen, således: Han gik sig en tur i haven (der var en gammel egetræshave). Eller: Han gik sig en tur i haven (den, der hørte til slottet). Procent: 40 % og ikke 40%. Punktstørrelse: Teksten skal have en punktstørrelse på Under punkt 10 kan der være vanskeligheder med læsbarheden. Noter kan dog sættes med en 9-punkt. Punktum: Afslut altid en sætning med punktum (eller andet tegn:?,!). Punktum i og webadresser: På grund af: Husk altid at sætte et punktum efter en - eller webadresse, hvis denne afslutter en sætning. Der findes en del uskik med enten at udelade punktummet eller sætte et mellemrum før punktum af frygt for, at folk tror, punktummet hører med i linket. Men en sætning skal afsluttes med punktum, uanset om sætningen slutter med et link eller ej. På grund af forkortes pga. og ikke p.g.a., p. g. a., p.gr.a. eller p. gr. a.

9 9 På sigt: Sammensatte navneord: Selvom/selv om: Sidehenvisning: Sidste, seneste: Sigt: Skemaer, tabeller, figurer: Snak/snakke: Sprogblomst: Det hedder på kort/kortere sigt eller på langt/længere sigt. Du kan ikke blot skrive på sigt. Se Orddeling. Begge metoder kan bruges, det er lige korrekt. Husk blot at være konsekvent i den enkelte bog. Henvis til sider med et s. og ikke p. eller pp., som man gør på engelsk/latin. Ønsker du at skrive om de nys passerede år, årtier eller århundrede hedder det: de seneste år og ikke de sidste år. Se På sigt. Som regel skal skema-, tabel- og figurtekst i kursiv og stå under skemaet, tabellen eller figuren. Anden fremgangsmåde kan vælges, men skal være konsekvent gennem hele bogen. Skemaer, tabeller og figurer nummereres (sædvanligvis) fortløbende i bogen og med angivelse af, om det er en figur, en tabel eller et skema. Er der tale om større bøger (f.eks. antologier) eller en bog med mange figurer, så skal nummerering ske fortløbende for hvert kapitel. Papegøjer snakker. Mennesker taler sammen, samtaler eller taler om noget. De kan også fortælle noget m.v. Men mennesker snakker ikke. En sprogblomst er, når man siger noget fjollet/forkert, og ikke når man siger et guldkorn. Stednavne: Store eller små bogstaver: Såkaldt: Se Egennavne. Se Forkortelser, små eller store bogstaver. Ved brug af ordet såkaldt skal det efterfølgende ord ikke i citationstegn eller anførelsestegn. Det hedder: den såkaldte opfindelse, ikke: den såkaldte opfindelse. Bruger man begge dele, er der tale om dobbeltkonfekt. Tal i hundreder eller mere: kr. og ikke kr. Det er valgfrit, om man vil skrive punktum i tal med entalstusinder, f.eks eller Men der skal skrives punktum, hvis der er tale om titalstusinder eller mere, f.eks ,

10 10 Tal som bogstaver: Tal/brøk: Tal/procent: Tal/årstal: Tankestreg: Titel, bogens: Titler i manus: Titler, professions-: Tredje: Treledede navne: Fra et/en til og med ti skrives med bogstaver, derover som regel med tal. 1½ og ikke 1 ½, dvs. ingen mellemrum mellem tal og brøk. Se Procent erne og ikke 80 erne. Ved angivelse af tidsperioder kan man skrive enten fra og til (fra 1980 til 1981) eller bruge bindestreg ( ). Man kan ikke skrive både fra og bindestreg (fra ). Vi godtager ikke / (1980/1981). Genvej: (alt eller via Ctrl + på Num-lock-tastaturet). Husk ikke at forveksle tanke- og bindestreger. Bogens titel skal altid have stort begyndelsesbogstav og alle efterfølgende ord skal stå med småt. Det hedder f.eks. Pædagogisk lovsamling og ikke Pædagogisk Lovsamling. Begge dele er korrekte, men på Frydenlund skriver vi ikke alle ord i en titel med stort begyndelsesbogstav. Skal altid stå i kursiv, uanset om der er tale om titel på bog eller tidsskrift. Artikler fra aviser eller tidsskrifter kan stå i enten kursiv eller i anførselstegn. Skal i forkortelser altid stå uden mellemrum, f.eks. cand. polyt., cand.mag., scient.pol., adm.dir. etc. Det hedder tredje og ikke tredie. Alle tre led skal være med stort begyndelsesbogstav, f.eks. Den Spanske Borgerkrig. Udeladelser i citat: Se Citater, udeladelser i. Udenfor/Uden for: Udenfor = bevægelse udad (Vil du med udenfor?). Uden for = modsatte side af noget andet (Uden for huset). Vi følger ikke RO, der siger, at det er valgfrit, om man bruger uden for eller udenfor uanset sammenhæng. Udråbstegn: Pas på med at bruge for mange! Understregning: Vedrørende: Brug aldrig understregning heller ikke i overskrifter; brug i stedet kursiv eller fed. Forkort aldrig vedrørende.

11 11 Versaler: Vi: Webadresser, punktum: Årstal: Der bruges (kun undtagelsesvist) VERSALER/Versaler, når man ønsker at fremhæve tekst. Brug i stedet kursiv eller fed. Undgå I det følgende beskriver vi og lign., når der kun er én enkelt forfatter. Se Punktum i webadresser. Se Tal/Årstal.

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI

TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI TIDSSKRIFTET ANTROPOLOGI Skrivevejledning (revideret januar 2014) Redigeringsprocessen foregår som følger: 1. Forfatteren indleverer en færdigdisponeret artikel til redaktionen. 2. Redaktionen læser artiklen

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers

STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING. VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers STANDARD FOR OPGAVESKRIVNING VIA University College Psykomotorikuddannelsen i Randers August 2010 Normalside Omfang Skrifttype Opsætning Indholdsfortegnelse Opbygning En normalside er defineret som 2400

Læs mere

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt

Praktiske bemærkninger om manus. Målgruppe. Sprog. Skribenten. Artikel-længde. Manus. Anonym læser. Redaktionelt Praktiske bemærkninger om manus Målgruppe KONTUR henvender sig primært til studerende, kandidater og forskere, som har en bred interesse for kulturstudier, men ikke nødvendigvis er specialister. Redaktionen

Læs mere

Overordnet manual for bladet DET SKER

Overordnet manual for bladet DET SKER Overordnet manual for bladet DET SKER Ældre Sagen DET SKER udkommer som 16 forskellige blade, der tilsammen er en landsdækkende oversigt over alle Ældre Sagens aktiviteter og arrangementer. Der er en frivillig

Læs mere

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017

Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Skrivevejledning for Kulturstudier juli 2017 Kulturstudier modtager bidrag året rundt, dog kun færdige artikler. Bidraget må ikke være publiceret tidligere eller på samme tid være indsendt til et andet

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger.

Akademiuddannelser. Vejledning i kildehenvisninger. Akademiuddannelser Vejledning i kildehenvisninger. INDHOLD INDLEDNING... 3 KILDEHENVISNINGER... 3 SAMME KILDE LIGE EFTER HINANDEN:... 4 HENVISES DER TIL FLERE SIDER SKAL DER SKRIVES:... 4 CITATER... 4

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

OPGAVESKRIVNING: OM SPROG OG STIL

OPGAVESKRIVNING: OM SPROG OG STIL Hans J. Lundager Jensen, TF, 21.02.2013 OPGAVESKRIVNING: OM SPROG OG STIL I dette notat er samlet forskellige oplysninger og råd ang. opgaveskrivning. Først er der en liste over en række faldgruber, fejl

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING

REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING REDAKTIONELLE RETNINGSLINJER FOR OPGAVESKRIVNING Januar 2007 Journalnr. 7-16-28-00-06/7330 Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Formål...3 Layout...3 Sideopsætning...3

Læs mere

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Retningslinjer for manuskripter til Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke Version 2.1 (april 2016) Redaktionen vil være taknemmelig for, om tidsskriftets artikelforfattere gør sig bekendt med og følger

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform. Reglerne i skriftet er gældende for

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10

Indholdsfortegnelse. Hvordan skriver man citater? 4. De mest benyttede ord i dansk 6. Tillægsordenes bøjning 8. Gradbøjning af tillægsord 10 Sprogtip 2010 Indholdsfortegnelse Hvordan skriver man citater? 4 De mest benyttede ord i dansk 6 Tillægsordenes bøjning 8 Gradbøjning af tillægsord 10 Ordklasser 12 Køb himbær hos kømanden 14 Spørg om

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN 4

Læs mere

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn

Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn Redaktionelle krav til skriftlige opgaver ved diplomuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 2.1 Overskrifter... 3 2.2 Figurer og tabeller... 4 3. Serviceafsnit...

Læs mere

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r......... Redaktionelle retningslinier - for afsluttende skriftlige opgave ved Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Revideret og godkendt af Landsudvalget

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 2. Opgavens opbygning... 1 2.1. Om forside... 1 2.2. Om abstract... 1 2.3. Om indholdsfortegnelse... 2 2.4. Om opgavens indledning...

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning

Redaktionelle retningslinjer. for. opgaveskrivning Redaktionelle retningslinjer for opgaveskrivning University College Lillebælt Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle Revideret Januar 2009/ Peder Ohrt Indholdsfortegnelse Indledning... 4

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste)

Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Om henvisninger (fodnoter og litteraturliste) Henvisninger, fodnoter og litteraturlister er noget af det vigtigste i akademisk arbejde. Det fortæller din læser hvor du ved noget fra. Derfor skal det naturligvis

Læs mere

Forfatter hos Samfundslitteratur

Forfatter hos Samfundslitteratur Forfatter hos Samfundslitteratur Indhold Velkommen hos Samfundslitteratur 1 Om udgivelsesprocessen 2 Forlagsredaktion 3 Udarbejdelse af manuskriptet 3 Redaktion af det samlede manuskript 3 Omslag og bagsidetekst

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Læg mærke til, at der ikke er fødder på ovenstående bogstaver, og at de derfor er meget letlæselige på computerskærmen.

Læg mærke til, at der ikke er fødder på ovenstående bogstaver, og at de derfor er meget letlæselige på computerskærmen. Typografier I nedenstående guide bliver du rustet til at vurdere hvilke skrifttyper der kan være passende til dit projekt. Afsnittet vil være delt op i skrifttyper passende til computerskærmen og til papir.

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET

VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET VEJLEDNING TIL REFERENCEHÅNDTERINGSSYSTEMET Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Pia Vang Hansen Juli 2016 Vi håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero.

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle!

Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Dette kursus hjælper dig til at strukturere og effektivisere dine sætninger, så du får styr på kommaerne og alle de andre tegn én gang for alle! Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING

SYDDANSK UNIVERSITET INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING SYDDANSK UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet LITTERATURVIDENSKAB 2016 INFORMATION OM OPGAVESKRIVNING Vejledning i opgaveskrivning Inden du går i gang med at skrive en opgave, så læs studieordningen igennem

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog

Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog Manuskriptvejledning for Dansk medicinhistorisk Årbog INDLEDNING Dansk medicinhistorisk Årbog (Årbogen) udkom første gang 1972 og er siden 1974 udgivet af Dansk Medicinsk-historisk Selskab, Jysk Medicinhistorisk

Læs mere

Referencehåndtering i Word

Referencehåndtering i Word Dato: 31. august 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov og Lene Nørskov Lange, VIA Bibliotekerne Referencehåndtering i Word Når du skriver opgave i Word, kan du lave henvisninger og tilføje referencer undervejs

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Information om. Historieopgaven i 1hf

Information om. Historieopgaven i 1hf 2016 Information om Historieopgaven i 1hf Indhold HISTORIEOPGAVEN 3 FORMÅLET MED HISTORIEOPGAVEN 3 TIDSPLAN OG OMFANG 3 OPGAVENS INDHOLD 3 TITELFORSIDEN 4 INDHOLDSFORTEGNELSEN 4 INDLEDNINGEN 4 BRØDTEKSTEN

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Manual til CD-ORD. Randers Realskole

Manual til CD-ORD. Randers Realskole Randers Realskole CD-ORD Læs og skriv på computeren CD-ORD er et pc-værktøj, der hjælper dig med at læse og skrive hvad enten du har brug for støtte i undervisningen, har svært ved at læse eller skrive

Læs mere

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber.

Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Dette kursus er for dig, der en gang for alle vil mestre grammatikken og have styr på de sproglige faldgruber. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Skabelon til praktikopgave

Skabelon til praktikopgave Skabelon til praktikopgave De enkelte opgaveafsnit Kompetenceområderne for praktik er Didaktik, klasseledelse og relationsarbejde. Eksempel fra opgave(r) Metakommunikation er markeret med GRØNT Sideantal

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk

Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Sidst opdateret: 14. feb. 2011 Retningslinjer for redigering og skrivestil på ballerup.dk Indhold Introduktion... 1 Midtersektion... 2 Overskriften/titlen:... 2 Hovedbillede/Topbillede:... 2 Resume:...

Læs mere

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN

Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN Munkensdam Gymnasium vinter 2012 STUDIERETNINGSOPGAVEN AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 2. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2011: En opgave i en faglig problemstilling

Læs mere

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen

Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne bruge piletasterne Kunne bruge musen enter, shift-, mellemrums- og backspacetasters navn og brug Kunne udføre simple skriveopgaver

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium

SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved Holstebro Tekniske Gymnasium SRP Retningslinjer for studieretningsprojekter ved 1 Formål Studieretningsprojektet udarbejdes i uddannelsens 3. år og har et studieforberedende sigte. Studeretningsprojektet indgår med 30 timer uddannelsestid.

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere