Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frydenlunds redaktions- og forfattermanual"

Transkript

1 Frydenlunds redaktions- og forfattermanual

2 2 Denne manual gælder for Frydenlunds ansatte samt tilknyttede forfattere, korrekturlæsere m.m. Den følger som hovedregel Retskrivningsordbogen (RO) (Se også men i enkelte tilfælde (f.eks. hvor der findes valgfrihed i RO), har vi nedenfor valgt en mulighed frem for andre. I øvrigt henvises til vores udgivelser: Skriv så det fænger, Skriv og bliv læst og Den lille danskhjælper. Hertil kan man også downloade Dansk Sprognævns app Sproghjælp til sin tablet eller smartphone. Den hjælper med at finde rundt i 30 klassiske retskrivningsproblemer. Anførelsestegn: Begynder: Bindestreg: Bindestreg, gruppesammensætning: Bjørnetjeneste: Cirka: Citater: Franske anførselstegn kan laves via genvej:» (genvej: alt + 175) og «(genvej: alt + 174) eller ved at vælge indsæt > symbol i Word. Man kan også bruge gåseøjen:. Vi foretrækker dog franske anførselstegn. Vi godtager ikke brugen af anførselstegn, der står forneden og foroven:. Det er tilladt ifølge Dansk Sprognævn, men samtidig er det en gammeldags praksis, som stort set er udryddet i dag. Derfor virker det på mange læsere forældet og antikvarisk at bruge. Anførselstegn bruges primært ved citater og direkte tale. Vil man fremhæve et særligt begreb/ord, vise at et ord eller en sætning er ment ironisk eller med en tvetydig mening, kan man anvende enkeltstående gåseøjne: Det hedder ikke starter, men begynder (undtagen en knallert eller en bil etc., da kun maskiner starter). Som regel skal danske ord ikke deles med en bindestreg. Det er en angelsaksisk regel. Undtagelser: Når der indgår et egennavn, f.eks. kan man både skrive Brundtland-rapporten og Brundtlandrapporten; Rio-konference og Riokonference. Når et låneord sættes sammen med et dansk ord, f.eks. backend-løsning. Når der er tale om tal sammensat med ord, f.eks. 11-årsalderen (tal op til 10 skal dog skrives med bogstaver, f.eks. syvsårsalderen). Vi bruger kun følgende mulighed: væg til væg-tæppe, træk og slip-toilet (og altså ikke væg-til-væg-tæppe, trækog-slip-toilet). En bjørnetjeneste er en tjeneste, man helst vil undvære, fordi den gør mere skade end gavn. Det er ikke en kæmpestor tjeneste. Cirka forkortes ca. Skal i enten anførselstegn eller kursiv. Aldrig begge dele på samme tid.

3 3 Citater, udeladelser i: En udeladelse i et citat skal angives ved [ ] eller ( ). Har du som forfatter anmærkninger til citatet, skal dette fremgå i en fodnote eller efter citatet (og altså ikke i selve citatet). Copyright-tegn: genvej: alt = Datoer: Ved angivelse af datoer hedder det enten den 15. oktober 2004 eller blot 15. oktober brug aldrig d. 15. oktober Begynder du en sætning med en dato, skal du altid begynde med Den (f.eks. Den 15. oktober) også selvom du andre steder i teksten vælger den fra. Det vil sige: Det vil sige forkortes dvs. og absolut ikke d.v.s. eller d. v. s. Dobbeltkonfekt: Eksempel: Eksklusive: Skal undgås. Skrives fuldt ud eller forkortes med eks., aldrig ex. Skrives fuldt ud eller forkortes ekskl., aldrig ex. Etcetera: Etcetera forkortes etc. og ikke e.t.c. eller e. t. c. Egennavne: Eventuelt: Fed: Fodnote: For eksempel: Forkortelser, små eller store bogstaver: Egennavne (personnavne, stednavne) skal skrives på dansk. Det betyder, at det hedder Hamborg (og ikke Hamburg) eller Trotskij (og ikke Trotskij) m.v. En undtagelse kan dog være Vygotsky, der i det meste pædagogiske litteratur på dansk skrives Vygotsky, selvom det egentlig bør være Vygotskij. Eventuelt forkortes evt. Brug kursiv eller undtagelsesvis fed, aldrig understregning, hvis du vil fremhæve en del af teksten. Vi foretrækker kursiv. En fodnote skal altid afsluttes med punktum. Også selvom det blot er en henvisning til et værk, et website eller andet. Brug for eksempel eller f.eks.; aldrig fx. Ved forkortelser bruges normalt små bogstaver, f.eks. hedder det ngo, dvd, cd, tv, hiv, aids og it. Ved forkortelser på organisationer skrives de som regel med store bogstaver, f.eks. EU, FN, ECRI. Vi følger ikke RO, der siger, at det nu kan være valgfrit, om man bruger små eller store bogstaver.

4 4 Forfordele: Forrige: Fremmedord: Fremmedsprog: Følgende: Gammel versus ny stavemåde: Genitiv: Henholdsvis: Henvisning: at blive forfordelt betyder, at man har fået mindre end andre og ikke, at man har fået mere. Vær varsom med brug af forrige, da det både kan betyde sidste og det, før det sidste. F.eks. kan forrige århundrede både betyde det 20. og det 19. århundrede. Vær konsekvent med stavemåden af specielle ord og navne så den er ens gennem hele bogen. Hvis du skriver en bog til alment brug, til kortere eller mellemlange videregående uddannelser, så skal tekster på fremmedsprog (også engelsk) så vidt muligt oversættes til dansk. En fremmedsproget tekst kan forekomme i f.eks. citater, men bør så oversættes til dansk i en note. Skriver du en bog til lange videregående uddannelser eller til forskningskredse, behøver fremmedsprogede citater/tekster ikke at blive oversat. Forkort aldrig følgende. Vær konsekvent med stavemåde, uanset om du bruger ny eller gammel retskrivning. Eksempel: resurser (ny) eller ressourcer (gammel). Begge dele er korrekte, men i samme bog kan kun den ene mulighed bruges. Det er kun på engelsk, at genitiv-s skal sættes efter en apostrof, eks.: My sister s shoes/my sisters shoes. På dansk hedder det: Min søsters sko/mine søstres sko altså uden apostrof. En undtagelse er dog efter forkortelser med versaler, eks.: EU s, FN s. Er der punktum i forkortelsen, behøver du ikke sætte apostrof, f.eks. kan det hedde B.T.s forsidehistorie. Vi foretrækker dog, at der er apostrof ved genitiv efter forkortelser med versaler, så det bliver B.T. s (selvom dette er imod RO). Ender et ord på s eller z, sættes der apostrof efter ordet for at angive genitiv, f.eks. Jens. Endelse -es (f.eks. Jenses) godtages ikke. Forkort aldrig henholdsvis. Så vidt muligt henvis konkret til sider, eks. se side 34 og ikke se næste side. Eller: se side og ikke se de følgende sider. Dette er noget, der sker i den sidste korrekturlæsning af den opsatte bog, som regel i samarbejde med redaktøren.

5 5 Hovedet på sømmet: Hyperlink/ og webadresser: Idé: Ifølge: Indenfor/Inden for: Internettet: Italesætte: Jeg: Jo, desto: Jævnfør: Kildehenvisning: Man rammer hovedet på sømmet. Man slår ikke hovedet på sømmet eller sømmet på hovedet. Fjern hyperlink på adresser og webadresser (så de fremstår i sort skrift og uden understregning) det gøres ved at højreklikke på adressen og trykke fjern hyperlink. Idé eller ide, men kun ideen. Ifølge staves i et ord og ikke to. Og det forkortes aldrig. Indenfor = bevægelse ind i noget (Vil du komme indenfor?). Inden for = indvendig side af noget, bestemt afgrænset (Inden for psykologien ). Vi følger ikke RO, der siger, at det er valgfrit, om man bruger indenfor eller inden for. Internettet skrives med lille begyndelsesbogstav (med mindre det selvfølgelig begynder en sætning). Det hedder internettet i bestemt form, medmindre man taler om et internet, altså: Du kan findet det på internettet og ikke Du kan finde det på Internet. Undgå brug af ordet italesætte. Brug i stedet udtrykker, sætter ord på, handler om, siger, beskriver, fortæller etc., som det nu passer ind i sammenhængen. Brug ikke Her i bogen anbefales, men brug: Jeg vil anbefale. Men så igen: vær varsom med brugen af jeg det kan også blive dårlig sprog. Det hedder jo mere magt, desto større magtmisbrug eller jo mere magt, des større magtmisbrug. Det er dårligt sprog at skrive jo mere magt, jo større magtmisbrug. Jævnfør forkortes jf. og ikke jvf. eller jfr. En kildehenvisning skal enten fremgå i en fodnote eller i en parentes. Ved fodnote opstilles henvisningen således: forfatterens efternavn (hvis ingen forfatter, så titlen), udgivelsesår, s. xx. Ved parentes kan man vælge mellem følgende muligheder men husk at være konsekvent gennem bogen:

6 6 (efternavn udgivelsesår : sidetal) (efternavn udgivelsesår:sidetal) (efternavn udgivelsesår : s. xx) (efternavn udgivelsesår: s. xx) (efternavn udgivelsesår, s. xx) (navn årstal sidetal) (navn årstal, sidetal) Kolon: Kursiv: Kursiv/fagtermer: Kursiv/fremhævning: Linje: Linjedeling: Litteraturhenvisning: Love: Løs bagkant: Med henblik på: Med hensyn til: Med mere/med videre: Mellemrum: Stort bogstav efter kolon, hvis der er tale om en hovedsætning. Ellers skal det være med småt. Der bruges aldrig understregning. Hvis du skal fremhæve noget i teksten, så brug kun kursiv eller evt. fed. Vi foretrækker kursiv. Specielle fagtermer og -udtryk skal, første gang de nævnes, i kursiv. Kursiv bruges også til fremhævelse af enkelte ord. Det hedder linje og ikke linie. Manuskriptet/Word-dokumentet skal leveres til redaktion og layout uden tvungen linjedeling i det enkelte afsnit. Det vil sige, at du ikke selv skal beslutte, om et ord deles med bindestreg. Ligesom du ikke skal bruge enter-/ returtasten i et afsnit. Den skal kun bruges, når du begynder et nyt afsnit. Se dokumentet Frydenlunds manual for litteraturlister. Populærtitler på love skal skrives med lille begyndelsesbogstav, f.eks. universitetsloven, men selve lovens titel skal skrives med stort begyndelsesbogstav, f.eks. Lov om Manuskriptet/Word-dokumentet skal leveres til redaktion og layout med løs bagkant (venstrejustering), og altså ikke med lige marginer. Forkort aldrig med henblik på. Forkort aldrig med hensyn til. Med mere forkortes m.m. Med videre forkortes m.v. Der skal altid være mellemrum efter tegn (punktum, kolon, semikolon, komma, spørgsmål- og udråbstegn m.v.).

7 7 Eks.: 2. g undtaget er titler, som f.eks. cand.mag. eller adm.dir. Milliarder og millioner: Nationaliteter: Navneord: Ny versus gammel stavemåde: Og lignende: Milliarder forkortes mia. Millioner forkortes mio. Husk punktummet! Undlad forkortelsen mill., da der kan opstå tvivl om, hvorvidt der hentydes til millioner eller milliarder. Det er kun på engelsk, at sprog og nationaliter m.m. staves med stort begyndelsesbogstaver, eks.: Caucasian, Danish, English, the German language. På dansk er det altid med småt, eks.: kaukasisk/kaukasier, dansk/dansker, engelsk/englænder, det tyske sprog. Se Orddeling. Se Gammel versus ny stavemåde. Og lignende forkortes og lign. Og så videre: Og så videre forkortes osv. og absolut ikke o.s.v. eller o. s. v. Om: Skriv ikke omkring, men om, vedrørende eller med hensyn til. Omkring bruges, når man bevæger sig rundt om noget, mens om handler om noget. Opremsninger/opstillinger: Alle opstillinger skal have luft før og efter (linjeskift). Er der tale om hele sætninger i punktopstillingen, skal der også være afslutningspunktum og stort begyndelsesbogstav. Ellers skal der være lille begyndelsesbogstav, og der afsluttes ikke med punktum: 1. Xxx xxx xxxx xxx. Xxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxx. 2. Yyyyy yyyyy yyyy. Yyyyy yyyy. 3. Zzzzz zzz zzzzz zzzz. Zzzzz zzzz zzzzz. eller: 1. xxxxxxxxxx 2. yyyyyyyyyyy 3. zzzzzzzzzzz Orddeling: Danske sammensatte navneord skal ikke deles i to det er kun på engelsk. F.eks. hedder det vaskemaskinemodul og ikke vaske maskine modul. Du risikerer at meningen forsvinder, f.eks. er der stor forskel på mormorboller og mormor boller.

8 8 Ordsammensætninger: Ordstammeri: Overfor/Over for: Overskrifter/længde: Overskrifter /niveauinddeling: Overskrifter/punktum: Undgå lange ordsammensætninger. Skriv f.eks. ikke medarbejdertilfredshedsundersøgelse, men undersøgelse af medarbejdernes tilfredshed. Undgå ordstammeri. Altså at et nøgleord gentages gang efter gang i teksten. Overfor = den modsatte side (huset overfor). Over for = specifikt retningsbestemt (lige over for huset) eller at være noget over for nogen (over for mine venner er jeg...). Vi følger ikke RO, der siger, at det er valgfrit, om man bruger overfor eller over for. Lav ikke for lange overskrifter (ikke over én linje og helst maksimalt en halv). Sørg for at der er en klar niveauinddeling i overskrifterne. Evt. ved at udskrive indholdsfortegnelsen, så du får et overblik. Sæt ikke punktum i overskrifter. Parentes, tegnsætning efter: Ved en parentes efter en sætning sættes punktum efter parentesen, således: Han gik sig en tur i haven (der var en gammel egetræshave). Eller: Han gik sig en tur i haven (den, der hørte til slottet). Procent: 40 % og ikke 40%. Punktstørrelse: Teksten skal have en punktstørrelse på Under punkt 10 kan der være vanskeligheder med læsbarheden. Noter kan dog sættes med en 9-punkt. Punktum: Afslut altid en sætning med punktum (eller andet tegn:?,!). Punktum i og webadresser: På grund af: Husk altid at sætte et punktum efter en - eller webadresse, hvis denne afslutter en sætning. Der findes en del uskik med enten at udelade punktummet eller sætte et mellemrum før punktum af frygt for, at folk tror, punktummet hører med i linket. Men en sætning skal afsluttes med punktum, uanset om sætningen slutter med et link eller ej. På grund af forkortes pga. og ikke p.g.a., p. g. a., p.gr.a. eller p. gr. a.

9 9 På sigt: Sammensatte navneord: Selvom/selv om: Sidehenvisning: Sidste, seneste: Sigt: Skemaer, tabeller, figurer: Snak/snakke: Sprogblomst: Det hedder på kort/kortere sigt eller på langt/længere sigt. Du kan ikke blot skrive på sigt. Se Orddeling. Begge metoder kan bruges, det er lige korrekt. Husk blot at være konsekvent i den enkelte bog. Henvis til sider med et s. og ikke p. eller pp., som man gør på engelsk/latin. Ønsker du at skrive om de nys passerede år, årtier eller århundrede hedder det: de seneste år og ikke de sidste år. Se På sigt. Som regel skal skema-, tabel- og figurtekst i kursiv og stå under skemaet, tabellen eller figuren. Anden fremgangsmåde kan vælges, men skal være konsekvent gennem hele bogen. Skemaer, tabeller og figurer nummereres (sædvanligvis) fortløbende i bogen og med angivelse af, om det er en figur, en tabel eller et skema. Er der tale om større bøger (f.eks. antologier) eller en bog med mange figurer, så skal nummerering ske fortløbende for hvert kapitel. Papegøjer snakker. Mennesker taler sammen, samtaler eller taler om noget. De kan også fortælle noget m.v. Men mennesker snakker ikke. En sprogblomst er, når man siger noget fjollet/forkert, og ikke når man siger et guldkorn. Stednavne: Store eller små bogstaver: Såkaldt: Se Egennavne. Se Forkortelser, små eller store bogstaver. Ved brug af ordet såkaldt skal det efterfølgende ord ikke i citationstegn eller anførelsestegn. Det hedder: den såkaldte opfindelse, ikke: den såkaldte opfindelse. Bruger man begge dele, er der tale om dobbeltkonfekt. Tal i hundreder eller mere: kr. og ikke kr. Det er valgfrit, om man vil skrive punktum i tal med entalstusinder, f.eks eller Men der skal skrives punktum, hvis der er tale om titalstusinder eller mere, f.eks ,

10 10 Tal som bogstaver: Tal/brøk: Tal/procent: Tal/årstal: Tankestreg: Titel, bogens: Titler i manus: Titler, professions-: Tredje: Treledede navne: Fra et/en til og med ti skrives med bogstaver, derover som regel med tal. 1½ og ikke 1 ½, dvs. ingen mellemrum mellem tal og brøk. Se Procent erne og ikke 80 erne. Ved angivelse af tidsperioder kan man skrive enten fra og til (fra 1980 til 1981) eller bruge bindestreg ( ). Man kan ikke skrive både fra og bindestreg (fra ). Vi godtager ikke / (1980/1981). Genvej: (alt eller via Ctrl + på Num-lock-tastaturet). Husk ikke at forveksle tanke- og bindestreger. Bogens titel skal altid have stort begyndelsesbogstav og alle efterfølgende ord skal stå med småt. Det hedder f.eks. Pædagogisk lovsamling og ikke Pædagogisk Lovsamling. Begge dele er korrekte, men på Frydenlund skriver vi ikke alle ord i en titel med stort begyndelsesbogstav. Skal altid stå i kursiv, uanset om der er tale om titel på bog eller tidsskrift. Artikler fra aviser eller tidsskrifter kan stå i enten kursiv eller i anførselstegn. Skal i forkortelser altid stå uden mellemrum, f.eks. cand. polyt., cand.mag., scient.pol., adm.dir. etc. Det hedder tredje og ikke tredie. Alle tre led skal være med stort begyndelsesbogstav, f.eks. Den Spanske Borgerkrig. Udeladelser i citat: Se Citater, udeladelser i. Udenfor/Uden for: Udenfor = bevægelse udad (Vil du med udenfor?). Uden for = modsatte side af noget andet (Uden for huset). Vi følger ikke RO, der siger, at det er valgfrit, om man bruger uden for eller udenfor uanset sammenhæng. Udråbstegn: Pas på med at bruge for mange! Understregning: Vedrørende: Brug aldrig understregning heller ikke i overskrifter; brug i stedet kursiv eller fed. Forkort aldrig vedrørende.

11 11 Versaler: Vi: Webadresser, punktum: Årstal: Der bruges (kun undtagelsesvist) VERSALER/Versaler, når man ønsker at fremhæve tekst. Brug i stedet kursiv eller fed. Undgå I det følgende beskriver vi og lign., når der kun er én enkelt forfatter. Se Punktum i webadresser. Se Tal/Årstal.

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015

Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Skrivevejledning til forfattere og oversættere februar 2015 Velkommen som forfatter i den sundhedsfaglige redaktion på Gads Forlag Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til dig, der skal samarbejde

Læs mere

Frydenlunds manual om litteraturlister

Frydenlunds manual om litteraturlister Frydenlunds manual om litteraturlister 2 Enhver litteraturliste skal så vidt muligt følge nedenstående retningslinjer det vigtigste er dog, at der er konsekvens i litteraturlisten! Generelt Du skal så

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS

Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS Stylesheet for artikler til tidsskriftet NyS eller hvordan man får redaktionen til at klappe i hænderne og indlægger sig uvisnelig hæder Overordnet: Formaterne i dette stylesheet skal generelt overholdes.

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens

Type af fejl Eksempler på fejl Rettet til korrekt dansk sammensatte ord. lærene er flinke alarmen giver trykhed priviligeret resource indiferens I 2014 er der kommet en ny elektronisk udgave af Retskrivningsordbogen. Den hedder RO+ og koster i udgangspunktet 80 kr. pr. år. Husk på, at ingen kan huske, hvordan alle ord staves. Det er ikke det, det

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF

FASERNE I UDARBEJDELSEN AF FASERNE I UDARBEJDELSEN AF EN DANSK-HISTORIEOPGAVE (se dog særlig manual) EN SRO ET STUDIERETNINGSPROJEKT (SRP) TRIN FOR TRIN HVERT TRIN HAR EN SIDE I DENNE GUIDE. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOR DENNE GUIDE

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver

OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver OpgaveGuiden OpgaveGuiden - en guide til gode opgaver Det er ikke let at skrive en god opgave. En ting er emnet, faget og litteratursøgningen, noget andet er alle formaliteter omkring opgaven. Det er elementer

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

Forfatter hos Samfundslitteratur

Forfatter hos Samfundslitteratur Forfatter hos Samfundslitteratur Indhold Velkommen hos Samfundslitteratur 1 Om udgivelsesprocessen 2 Forlagsredaktion 3 Udarbejdelse af manuskriptet 3 Redaktion af det samlede manuskript 3 Omslag og bagsidetekst

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO) Vejledning til eleverne om SRO i 2.g Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse

Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Enten med kabel eller med trådløs forbindelse Internet Computer med kabel computer trådløs - router modem stikdåse verden udenfor Internetadresser Hovedregel eksempel: www.gammelby.eu (1 punktum

Læs mere

Videregående pc-vejledning

Videregående pc-vejledning 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 17: Tekstbehandling 6 Tabeller - 1 Tabeller kan benyttes til at vise data på en velordnet måde med tydelig afgrænsning mellem værdierne (tabellens rammer vises)

Læs mere

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7

Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Indhold Børnehaveklassen... 1 1.Klasse... 2 2.klasse... 3 3.klasse... 4 4.klasse... 5 5.klasse... 6 6.klasse... 7 7.-9.klasse... 7 Børnehaveklassen Kunne bruge tænde/slukke funktionen på maskinen Kunne

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT

Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT Sådan arbejder du med dit STUDIERETNINGS- PROJEKT 2014 Tidsplan Oversigt over forløbet af SRP s. 3 Indholdsfortegnelse Sådan arbejder du med studieretningsprojektet s. 4 Område og opgaveformulering s 4

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen.

Nummerering Alle sider undtagen forside og indholdsfortegnelse - nummereres, og sidetal anføres i indholdsfortegnelsen. Formalia Sideopsætning Linjeafstand: 1 ½ Venstre margin: 3,5 cm. Højre margen: 1,5 cm. (Margen fastlagt af hensyn til at opgaven skal indsættes i mappe). Skrifttype: Times New Roman 12 pkt. (eller tilsvarende)

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede

Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede Velkommen til 3. omgang af IT for let øvede I dag Hjemmeopgave 2 NemId, E-boks, borger.dk Internet Hjemmeopgave 2 I har vel læst Komputer for Alles modul 27 om filer og mapper? Internet Kablede forbindelser

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Sprogpolitik og skriveguide

Sprogpolitik og skriveguide Sprogpolitik og skriveguide derfor! Vi taber ikke nogen ved at skrive enkelt og letforståeligt. Men vi taber nogen ved ikke at gøre det. Borgerne skal kunne forstå, hvad Københavns Kommune kommunikerer,

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer.

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED

KOMMUNIKATION. Tekster på vejle.dk. Ord skal være til at forstå. Undgå Else og Ing. Undgå forkortelser KLAR BESKED KOMMUNIKATION Ord skal være til at forstå Tekster på vejle.dk Undgå Else og Ing Undgå forkortelser 2014 1 2 KOMMUNIKATION Dagligsprog og fagsprog... 6 Lixtal...7 Begynd med konklusionen... 8 Sæt punktummer...

Læs mere

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet

Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Litteraturhenvisninger og litteraturlister - Vancouver-formatet Kilder Litteraturhenvisninger og litteraturlister hænger uhjælpeligt sammen med kilder. Derfor er det vigtigt med en klar definition af en

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius

Gør din tekst klar Fremgangsmåde Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE. Skrevet af: Mads Marius GØR DIN TEKST KLAR FREMGANGSMÅDE Skrevet af: Mads Marius Credits går til: Christina Pontoppidan for informationerne fra sin bog Gør Teksten Klar 1 Indholdsfortegnelse Inden du skriver... s. 3 Første møde

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund

Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen. Skriv og bliv læst. Frydenlund Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen Skriv og bliv læst Frydenlund Skriv og bliv læst 3. udgave, 1. oplag, 2012 Forfatterne og Frydenlund ISBN 978-87-7118-183-8 Grafisk tilrettelæggelse: Anette

Læs mere

Del 1 Navigation i Refworks

Del 1 Navigation i Refworks - webbaseret referencestyringssystem Kursus for studerende, undervisere og konsulenter - foråret 2011 Del 1 Navigation i Refworks 1) Oprette egen RefWorks-konto (via UCN-netværk og fjernadgang) 2) Oprette

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere