Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP"

Transkript

1 Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvordan du bedst og klarest formidler den faglige viden, du har. Du har en specifik faglig viden inden for et emne, og du skal vise dine læsere, at du har forstået det faglige stof i detaljer. Du kan med fordel spørge dig selv: Hvad når jeg frem til og hvordan? Det skal forklares præcist og tydeligt, så læseren kan forstå det. Studieretningsprojektets indhold (tjek inden aflevering) rækkefølgen skal overholdes Forside fra skolen evt. også egen forside Abstract Indholdsfortegnelse Indledning Evt. metodeafsnit Corpus Konklusion Litteraturliste Bilag Forside Her skal du anvende det udleverede officielle ark med opgaveformuleringen. Husk din egen underskrift på, at det er dig selv, der har lavet opgavebesvarelsen. Andet er ikke nødvendigt. Udover skolens officielle forside kan du også lave din egen forside med fx billede, titel, navne osv., og den skal komme som anden forside. Abstract Abstractet er et resumé på engelsk på linjer. Det skal give et koncentreret, sammenhæng- ende indblik i de vigtigste elementer i dit studieretningsprojekt. Det placeres lige efter forsiden. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelsen er en ordnet opstilling af de selvstændige hovedafsnit, underoverskrifter (evt.), litteraturliste samt bilag med angivelse af sidetal. Den skal placeres på en side for sig. Indledning I indledningen skal du motivere og præsentere dit emne, din problemstilling og opgaveformule- ringen. Samtidig skal du give en redegørelse for din disponering af stoffet og evt. målet med projektet. Evt. metodeafsnit Nogle fag kræver et decideret metodeafsnit, hvor du præsenterer dine overvejelser om metode. Spørg din vejleder.

2 Corpus Corpus indeholder din besvarelse af opgaveformuleringen, dvs. opgaveformuleringens elementer: redegørelse, analyse, diskussion, sammenligning, vurdering mm. Corpus omfatter ofte også delkonklusioner på de enkelte elementer. Konklusion Konklusionen skal indeholde de vigtigste resultater fra dit arbejde i corpus, dvs. at konklusionen er en sammenfattende besvarelse af opgaveformuleringen. Litteraturliste En litteraturliste er en samlet oversigt over alt benyttet materiale, som placeres til sidst i opgaven. Her skal læseren af opgaven kunne se, hvilket materiale du har anvendt. Det er derfor vigtigt, at den er korrekt og overskuelig. Listen ordnes alfabetisk. Nedenfor kan du se, hvordan du korrekt angiver forskellige typer værker. Bøger En bog skrevet af én forfatter: Blaksteen, Vibeke; Væbnet med ordenes vinger; København: Gyldendal, En bog skrevet af to forfattere: Mathiassen, Søren og Svend- Aage Nielsen; Born in the USA; Holsted: Futurum, En bog skrevet af flere forfattere: Jessen, Keld B., m.fl.; Romantik og realisme; Herning: Systime En bog i oversættelse: Pound, Ezra; ABC for læsere; overs. af Jørgen Sonne; Fredensborg: Arena, Et værk i flere bind: Russell, Bertrand; Vestens Filosofi, 2 bd.; overs. af Elsa Gress; København: Munksgaard, En tekst i en antologi eller tekstsamling: Brandt, Per Aage; O at være et subjekt i Analyser af moderne dansk lyrik 1. Udg; Per Olesen; København: Borgen, 1976: Artikler En artikel i et videnskabeligt tidsskrift: Culler, Jonathan; Beyond Interpretation: The Prospects of Contemporary Criticism ; Comparative Literature 28 (1976): En artikel i et populært blad eller tidsskrift: Vestergaard, Klaus; Livet for en normal gris ; Samvirke august 1992: En artikel i en avis: Nørgaard, Henry; Einstein får atter ret ; Politiken 11. september 1995, 1. sektion: 6.

3 Elektronisk materiale Angiv altid forfatter/instruktør (om muligt), titel, årstal (om muligt), ved websider den fulde korrekte net- adresse (URL) og dato for sidste besøg på siden; dette gælder også filer (fx.pdf), der hentes fra en webside. Elektronisk materiale, der analyseres, bør vedlægges som bilag. Websider Thellufsen, Ole Friis; Georg Brandes ; danmarkshistorien.dk; og- kilder/vis/materialer/georg- brandes/, sidst besøgt Jensen, Albert; Einstein, Albert ; leksikon.org, 2005; sidst besøgt Hele i- bøger/e- bøger Kristensen, Sine Dalsgaard m.fl. Litteraturens huse, Systime, sidst besøgt Uddrag af en i- bog Kristensen, Sine Dalsgaard m.fl. Litteraturens huse, Systime, side- id 563, 564, 780, sidst besøgt Bilag Tabeller, noder, artikler, skemaer og lignende, der danner baggrund for hele opgaven, kan indgå som bilag. Bilagene nummereres, så der kan henvises til dem. De placeres bagerst i besvarelsen og tælles ikke med i de sider. Omfang Din SRP skal fylde normalsider, eksklusive forside, abstract, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. En normalside tæller 2400 anslag, inklusive mellemrum, kommaer osv. Sidetal Der skal være fortløbende sidetal igennem hele opgaven. Sidetal skal placeres i sidehoved eller sidefod. Citater Et citat er, når man gengiver noget, andre har skrevet eller sagt. Citater bruges til at underbygge påstande og udsagn om et emne. Hvis du fx skriver om Niels Bohrs kvantemekanik, kan du have brug for at citere Einsteins kritik af Bohr; det forholder sig nemlig sådan, at Bohr taler om tilfældigheder inden for kvantemekanik, hvilket Einstein er uenig i, og Einstein udtaler derfor, at Gud kaster ikke med terninger. (Jensen, 2005) Men citatet her, kan ikke stå alene, det skal kommenteres, for uden kommentar, kan det være vanskeligt nogle gange umuligt for læseren at vide, hvad citatet viser. Det er vigtigt, at citater er helt korrekt anført, og hvis du udelader noget i et citat, skal du skrive ( ) i stedet for det, du har udeladt. Du skal kun citere det, der er relevant og vigtigt for emnet og sammenhængen. Desuden er det vigtigt, at citater er markeret tydeligt og mindst med citationstegn også kaldet gåseøjne ( ). Citationstegnene skal stå på hver side at citatet, tegnsætningen i citatet skal inden for citationstegnene. Længere citater, dvs. citater på mere end

4 tre linjer, laves normalt som udhævede citater, hvilket vil sige, at man rykker venstremargin lidt ind, laver ekstra linjeafstand før og efter citatet og evt. bruger en lidt mindre punktstørrelse: I 1926 skrev Einstein i et brev til Max Born: «Kvantemekanikken trænger sig sandelig på, men en indre stemme siger mig, at den ikke er den endelige sandhed. Teorien er omfattende, men den bringer os ikke nærmere den gamle teoris mysterier. Under alle omstændigheder er jeg overbevist om, at han (gud) ikke kaster terninger». Der var ikke tale om en generel afvisning af sandsynlighedsteorier. Einstein havde allerede selv anvendt statistiske metoder i sine studier af Browns bevægelse og af fotoelektricitet, og allerede før 1905 havde han på egen hånd opdaget Gibbs mængder. Alligevel kunne han ikke grundlæggende tro, at den fysiske virkelig- hed baserede sig på sandsynligheder og tilfældigheder. (Jensen, 2005) Et citat, der får sit eget afsnit, skal ikke have citationstegn. Alle citater skal naturligvis forsynes med kildehenvisningsnote. Noter Hvis du skal lave en note (kildehenvisningsnote eller realnote), angives det med et nummer ved afslutningen, dvs. efter det sidste tegn (punktum eller komma), af den sætning, noten gælder. Hvis noten gælder et enkelt ord eller fx et citat, skal nummeret stå umiddelbart efter sidste bogstav i ordet eller efter citationstegnet. Nummeret løftes lidt op, så det er adskilt fra teksten. De fleste tekstbehandlingsprogrammer har en særlig funktion til at indsætte noter (fodnoter/slutnoter), som findes i menuen Indsæt eller Referencer. Noterne skal nummereres fortløbende. Noter kan placeres nummereret nederst på de relevante sider (fordnoter), adskilt fra teksten, eller kan placeres bag i besvarelsen i nummereret rækkefølge (slutnoter). Kildehenvisningsnoter Disse bruges, - når man videregiver information fra det primære eller sekundære materiale, - når man citerer (enten direkte eller indirekte citat). Kildehenvisningsnoter laver du sådan 1) Ved henvisning til et værk angives værkets forfatter, udgivelsesår samt naturligvis sidetallet for kildehenvisningen. I tilfælde af flere værker af samme forfatter, eller flere forfattere med samme navn og udgivelsesår, sættes et A, B, C osv. Efter udgivelsesåret altid i overensstemmelse med litteraturlisten, fx: - Strunge, 1985, s Strunge, 1985B, s. 19ff. 2) Ved to på hinanden følgende kildehenvisninger til samme værk skrives "samme" + sidetal, fx: - samme s ) Ved i- bøger/e- bøger angives forfatterens efternavn og årstal (om muligt) samt side- id, fx: - Kristensen (evt. årstal), side- id 563 og 564 4) Ved websider angives forfatterens efternavn (om muligt) eller webartiklens titel i anførselstegn samt årstal (om muligt) og linjenummer (ved analyser), fx: - Jensen, 2005, ll

5 Standardforkortelser: linje = l. 12 linje + følgende linjer = ll side = s. 37 side + følgende side = s. 37f. side + følgende sider = s. 37ff. Realnoter: Disse bruges, når man vil uddybe noget i teksten, som kan forstyrre sammenhængen, men som alligevel er relevant, fx: "Rifbjerg var ganske ung, da han skrev denne tekst" 1 med noten: 1) Rifbjerg debuterede først to år senere. Hvis man ønsker det, kan man også angive realnoter efter et hovedafsnit i besvarelsen. Snyd Det betragtes som snyd, hvis man kopierer en skriftlig opgave eller dele af en skriftlig opgave fra nettet og afleverer opgaven som ens eget produkt. Man må heller ikke afskrive eller låne en anden skriftlig opgave og aflevere den, som om man selv havde skrevet den, ligesom man ikke må få en anden til at skrive sin opgave eller dele heraf. Desuden er det ikke tilladt at afskrive afsnit eller sætninger uden citationstegn og uden kildehenvisning.

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012

Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Sådan arbejder du med din Større Skriftlige Opgave (SSO) HF 2012 Indholdsfortegnelse Den større skriftlige opgave (SSO) i 2. hf... 3 Køreplan for udarbejdelsen af den større skriftlige opgave... 3 Initiativet

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være?

Hvornår skal det være? Hvad er opgaveformuleringen? Hvor lang skal besvarelsen være? TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE I 2. HF Vejledning til eleverne Hvad drejer det sig om? 1 Den større skriftlige opgave i 2.hf er en individuel eksamen, og karakteren tæller med

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g

Dette hæfte giver dig en oversigt over de større skriftlige opgaver du skal skrive i gymnasiet. Gem det! Studieretningsopgaven (SRO) 2g Version: 1.0 Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion... 2 2.0 Dansk-historieopgave... 3 2.1 Dansk... 4 2.2 Hvordan udarbejdes en indholdsfortegnelse i Word 2010?... 5 2.3 Noteapparat... 6 2.4 Citater... 6

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00

Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

Vejledning i større skriftlige opgaver

Vejledning i større skriftlige opgaver Vejledning i større skriftlige opgaver 2012 Forside Til SRP og SRO skal du bruge den forside, som du får udleveret. Det giver ikke ekstra point med en kunstfærdig forside, så brug ikke tiden på det. Til

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen

Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl. 11.00 i administrationen Den større skriftlige opgave (SSO) på HF Opgavevejledning til kursister Opgaveudlevering: Fredag den 11. december 2015, kl. 11.00 ved administrationen Opgaveaflevering: Fredag den 18. december 2015, kl.

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Vejledning til SSO. Indeholder

Vejledning til SSO. Indeholder Indeholder Hvad er en SSO Hvad skal jeg gøre? Syg? Selve rapportformen: Forside Engelsk resume abstract med forslag og eksempler Indholdsfortegnelse Forord/Indledning Selve opgaven Illustration Citater

Læs mere

Vejledning i opgaveskrivning

Vejledning i opgaveskrivning 1. Introduktion: Dette dokument er en vejledning til udarbejdelse af skriftlige opgaver ved IVA, og kan basalt set betragtes som en slags huskeliste vedr. forhold man som studerende skal være opmærksom

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere