LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer"

Transkript

1 Erfaringer LYS kunst byrum vækst & arbejdspladser Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

2 Projekt LYS/LYD hjp://www.lyslyd.com/da/ byrumsprojekter0/februar2010 Flemming Madsen Musiker De Rytmiske ABenskoler - Statens Musikråd - Nordisk Musikkomite Dansk Musik Informa.ons Center Bogforlag Rejsebureau - konsulentvirksomhed. Netværk Københavns Interna.onale Teater Vestergade 17, København K Telefon

3 Erfaringer Musicon Valley Nordisk Ideforum Jenka CreaDve Industries Network Scandinavia KreaDve Byer Netværk for Dansk Lydteknologi Dansk Oplevelsesøkonomi Kommunale og regionale strategier og udvikling Offentlig privat samarbejde og netværk. Facilitering af innova;ons processer. Udvikling af strategier, handleplaner og projekter (127 m.kr.) Fra kulturpoli;k ;l innova;onssystem og erhvervsfremme.

4 Kortlægning af lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland 1. Hvorfor kortlægge? 2. Undersøgelsesdesign 3. Trends og tro 4. Facts om styrkerne 5. Dansk Lys - innova[onsnetværk

5 Erhvervsudvikling og innova[on?? Skabe nye arbejdspladser?? Erfaringer Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

6 Dekonstruk[on af kunsten Kortlægning Opmærksomhed på kontexten, markedet og viden- domænerne.

7

8 RISØ Danmarks Na[onallaboratorium for Energi. News Succesfuld test af gummibagkant [l vindmøllevinger. Nu er opfindelsen, der har fået navnet CRTEF (Controllable Rubber Trailing Edge Flap), blevet testet i en vindtunnel med et godt resultat New knowledge about the deforma[on of nanocrystals offers new tools for nanotechnology. This research creates important knowledge that can be used to develop technologies aimed at the nanoproduc[on of micro- electro- mechanical systems such as digital microphones in mobile phones, miniature pressure sensors in water pumps and accelera[on sensors in airbags Smart embedded sensor systems for offshore wind turbines.smart Embedded Sensor Systems will allow operators of offshore wind farms to check the health of the wind turbines, while the operator is signg in a warm and dry place on land and while the turbine blades are spinning merrily, far away at sea Wind farms to be designed. In the future, most wind turbines will not stand alone in a field, but together with other wind

9 Facts: 400 mkr turnover frivillige 180 mkr delt ud [l støje for almennygge formål Service, sikkerhed, menneske- håndtering Teknologier, lyd, lys, web, mobil Planlægning, fysik, logis[k, miljø 350 m.kr Ledelse & organisa[on, mo[vering Fes[val Musik & mennesker Turisme, overnatning, transport Social kapital SammenbindingskraB forståelsen af Poten[alet i oplevelsesøkonomien Affalds- håndtering 45 m.kr Food & beverage Kommunika[on markedsføring

10 Lyd signalbehandling, transducerteknologier, Akus[k Brancheanalyse Trans- mission trådløse teknologier Oplevelses teknologier Lys op[k, LED- lys, hologrammer

11 akus[k Lyd teknologi Brancheanalyse Transducere signalbehandling

12 Dansk Lydteknologi national klynge på tværs af brancher og vækstlag Nøgletal 2005: 48 brancher, de 18 største virksomheder omsatte for 20,4 mia. kr., ca. 80% eksport og beskæfter personer. Høj værdiskabelse per medarbejder. Netværket i dag: 180 virksomheder, 4 universiteter + GTS

13

14 Kan Lyssektoren gøre lydsektoren kunsten eber??

15 Erhvervsudvikling og innova[on?? Skabe nye arbejdspladser?? Erfaringer Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

16 Kortlægning af lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland 1. Hvorfor kortlægge? 2. Undersøgelsesdesign 3. Trends og tro 4. Facts om styrkerne

17 Lyssektoren på hvilken måde valgte vi at anskue den? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

18 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

19

20 Sådan betragtede projektet lyssektoren - udlejning af kunstlys. Event og effektbelysning

21 Lyssektoren på hvilken måde valgte vi at anskue den? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

22 installatører installatører

23 Lyssektoren på hvilken måde valgte vi at anskue den? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

24

25 Hvad fandt vi så ud af? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

26 marked anbefalinger - LYS 2. Window of opportunity Håndsortering!! 312 virksomheder, ins[tu[oner og andre aktører i 2 regioner Brancheforeningen: 40 virksomheder i hele Danmark

27 Når du dekonstruerer lyset, træder detaljer og flere aktører frem!!

28 Vi kender (næsten) alle nu.

29 Kortlægning af lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland 1. Hvorfor kortlægge? 2. Undersøgelsesdesign 3. Trends og tro 4. Facts om styrkerne

30 Trends & tro Kvali[a[v undersøgelse 56 interviews med virksomhedsledere, forskere og lysdesignere

31 Hovedkonklusion 1. Globalt teknologiskib på vej = udsigt [l stærkt s[gende marked 2. Window of opportunity for dansk lys

32 armaturer skal udskives inden 2015 "Et af de store igangværende infrastrukturprojekter vi ser fortsære i de kommende år er at elforsyningens lusledninger erstares med kabler i jorden. SamDdig vil den Dlhørende vejbelysning som regel blive fornyet. Desuden vil kviksølvslamper blive udfaset fra markedet i 2015 og det vil alene kræve at mere end belysningsarmaturer i de danske kommuner bliver udskiset eller ombygget. Begge dele vil udvikle markedet for vej- og byrumsbelysning. DeRe kan betyde en kæmpe mulighed for de danske armaturleverandører. Hvis de skal ind på dere marked så skal armaturerne passe Dl behov og ønsker. Den kultur, æstedk og design, der allerede kendetegner danske produkter, skal kombineres med god lysteknik og moderne lyskilder, så der opnås god belysning med et lavt energiforbrug og et veldlpasset udseende. " Danske virksomheder kan konkurrere globalt "Hvis disse elementer kommer ind i udviklingen og designet af fremddens armaturer og løsninger, så kan de forholdsvis små danske virksomheder udmærket konkurrere på det globale marked da den danske kombinadon af god lysteknik og enkelt/godt design ose savnes i andre lande". Allan Ruberg, ÅF Hansen & Henneberg

33 Globale vurderinger

34 Kvalita[v undersøgelse Interviews med 56 respondenter 4 hovedpunkter: Konkurrenceevnen i en global verden Videndeling & innova[on Nye teknologier & trends Uddannelser og forskning

35 LYS Vil markedet øges i de kommende år? 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% Øges meget 33% Øges noget 9% 5% 5% Uændret Svækkes lidt Svækkes meget Er det offentliges indkøbspoli[k med [l at drive udviklingen posi[vt? 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% I høj grad 36% I nogen grad 28,50% 28,50% Godt/ middel I ringe grad 7% Helt u[lstrækkel igt Design og funk[on Innova[on Bæredyg[ghed og lavt energiforbrug KombinaDoner og flexibilitet TeknologiskiB [l LED s[ller krav om ny udvikling og produkter Energieffek[vitet Lys- sektorerne

36 Konkurrenceevnen i en global verden (kvalitetslys med højt indhold af design, viden og styringsmuligheder) Lys Lyd 1. Tyskland 1. USA 2. Danmark 2. Danmark 3. Italien 3. England 4. USA 4. Tyskland 5. Holland 5. Belgien

37 Nye teknologier &trends Lys på vej LED OLED Integreret belysning Laserprojektorer (grønne og blå lasere) Miljømæssig kvalitet

38 Carriers & barriers

39 Nye teknologier &trends Lys på vej LED OLED Integreret belysning Laserprojektorer (grønne og blå lasere) Miljømæssig kvalitet

40 Videndeling & innova[on 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 57% 43% 52% 52% 48% 48% Virksomhedssamarbejde 30% 20% 10% Ja Nej 0%

41 100% 90% Nye produkter & Innova[on Lys: Patenter og ophavsret Blå = ja Rød = nej 100% 90% Lyd: Patenter og ophavsret 80% 70% 60% 50% 47% 53% 67% 80% 70% 60% 50% 61% 73% 40% 30% 33% 40% 30% 39% 27% 20% 20% 10% 10% 0% Udtaget patenter eller har del i patenter Registreret anden form for ophavsret 0% Udtaget patenter eller har del i patenter Registreret anden form for ophavsret

42 Vil betydningen af ophavsret s[ge? Lys: Energiforbrug og bæredyg.ghed Betydning 4,8 DK virksomheder 3,6 DK forskning 4,

43 Nye teknologier &trends Lys på vej LED OLED Integreret belysning Laserprojektorer (grønne og blå lasere) Miljømæssig kvalitet

44 Udfordringer for LED

45 Nye teknologier & trends

46 Nye teknologier & trends Lys: Energiforbrug og bæredyg.ghed Betydning 4,8 DK virksomheder 3,6 DK forskning 4,

47 Barriere: uddannelse og specialisering Nye teknologier & trends

48 Hvad skal der.l anbefalinger_

49 Kvan[ta[ve data

50 Valg af sta[s[sk materiale

51 Kvan[ta[v undersøgelse Oplysninger fra Danmarks Sta[s[k Lys (52 branchekoder i alt) Lyd (48 branchekoder i alt) Kultur Frems[lling af belysningsarmaturer Frems[lling af trafik- reguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektro- mekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr Frems[lling af kredsløb og halvlederkomponenter mv. Frems[lling af radioer, ternsyn, højtalere, antenner mv. Frems[lling af medicinsk og kirurgisk udstyr Film- og videoproduk[on Tv- virksomhed DriB af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

52 Hovedtendenser LYD Kvan[ta[ve data

53 Hovedtendenser LYS Kvan[ta[ve data

54 Strukturelle forskelle Ca Ca

55 4500 Omsætning, udvalgte lysbrancher Millioner kroner Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af belysningsarmaturer mv. Frems[lling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr

56 Omsætning, udvalgte lydbrancher Millioner kr Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af kredsløb og halvlederkomponenter mv. Frems[lling af radioer, ternsyn, højtalere, antenner mv. Frems[lling af medicinsk og kirurgisk udstyr

57 9.000 Omsætning, lys/lyd anvendelsesorienterede brancher Millioner kr Region H Region SJ Hele landet Region H Region SJ Hele landet Region H Region SJ Hele landet Film- og videoproduk[on Tv- virksomhed DriB af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

58 3000 Omsætning pr. årsværk, udvalgte lysbrancher Omsætning pr. årsværk i kr Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af belysningsarmaturer mv. Frems[lling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr

59 1800 Eksport, udvalgte lysbrancher Millioner kr Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af belysningsarmaturer mv. Frems[lling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr

60

61 Uddannelsesins[tu[oner Region Hovedstaden Danmarks Designskole Danmarks Tekniske Universitet, DTU Den Danske Filmskole Region Sjælland Roskilde Tekniske Skole Roskilde Universitet, RUC UC Sjælland Ingeniørhøjskolen København IT- Universitetet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium I begge regioner er der [lbud om faglige elektriker og installatøruddannelser. Kunstakademiets Arkitektskole Københavns Universitet Rytmisk Musikkonservatorium Statens Teaterskole Aalborg Universitet, København

62 Tilgang, DTU, bacheloruddannelser berørende det lys- eller lydteknologiske felt Antal studerende Kvinder Mænd

63 1. Kommunerne Anbefalinger - LYS

64 Kommunerne Klog eberspørgsel Rum for eksperimenter Deltage i netværk og samarbejde Facilitering af erhvervsfremme Facilitatorer

65 Anbefalinger - LYS 2. Marked, F&U Klynge

66 Klyngeini[a[v

67 Klyngeini[a[v Innova[on entreprenør- skab Opfindere & iværksæjere Virksomheder SMV ere

68 Klyngeini[a[v Markedsudvikling interna[onali- sering Innova[ons- systemet Innova[on entreprenør- skab Væksthus, Connect mfl Opfindere & iværksæjere Virksomheder SMV ere

69 Forskning & uddannelse Klyngeini[a[v IPR & arbejdsstyrke

70 Kunstnere og kultur- ins[tu[oner Design & æste[sk innova[on Klyngeini[a[v

71 Kommuner Klog eberspørgsel Fysiske rammer Eksperimenter borgere Klyngeini[a[v

72 Klyngeini[a[v

73 Innova[onsnetværk for Dansk Lys Forskning: DTU Elektro, DTU Byg, DTU Fotonik Aalborg Universitet Statens Byggeforskning, Arkitektur, Design & Medieteknologi Arkitektskolen i Aarhus, Center for Designforskning SDU Ecolab Virksomheder: Velux, Louis Poulsen, Philips, Outsider, NRGI, Lightmakers, Brother Brother & Sons, AFHH, AO Olsen + mange andre Andre: Elforsk, Center for Energibesparelser + Kommuner: København, Albertslund, Roskilde + Visitkort modtages. Henvendelse Dl Dansk Center for Lys mail:

74

75

76 Matchmaking 24. juni virksomheder Armaturproducenter Rådgivere Udlejere og sælgere Kommuner, arkitekter og bygherrer købere og beslutningstagere Forskning & uddannelse ny viden Lysdesignere og krea[ve nye ideer & æste[k PARTNERSKABER Smarte OPP- ere om udvikling af frem.dens byrum og branche

77 Danmark må udvikle sig Vi hviler på laurbærrene og lever af fordds bedriser og et møbeldesign, der var engang. 1 mio. lamper 4500 bu[kker 50 lande ChrisDan Brylle, Quality systems

78 armaturer skal udskives inden 2015 "Et af de store igangværende infrastrukturprojekter vi ser fortsære i de kommende år er at elforsyningens lusledninger erstares med kabler i jorden. SamDdig vil den Dlhørende vejbelysning som regel blive fornyet. Desuden vil kviksølvslamper blive udfaset fra markedet i 2015 og det vil alene kræve at mere end belysningsarmaturer i de danske kommuner bliver udskiset eller ombygget. Begge dele vil udvikle markedet for vej- og byrumsbelysning. DeRe kan betyde en kæmpe mulighed for de danske armaturleverandører. Hvis de skal ind på dere marked så skal armaturerne passe Dl behov og ønsker. Den kultur, æstedk og design, der allerede kendetegner danske produkter, skal kombineres med god lysteknik og moderne lyskilder, så der opnås god belysning med et lavt energiforbrug og et veldlpasset udseende. " Danske virksomheder kan konkurrere globalt "Hvis disse elementer kommer ind i udviklingen og designet af fremddens armaturer og løsninger, så kan de forholdsvis små danske virksomheder udmærket konkurrere på det globale marked da den danske kombinadon af god lysteknik og enkelt/godt design ose savnes i andre lande". Allan Ruberg, ÅF Hansen & Henneberg

79 Danmark må udvikle sig Vi hviler på laurbærrene og lever af fordds bedriser og et møbeldesign, der var engang. 1 mio. lamper 4500 bu[kker 50 lande ChrisDan Brylle, Quality systems

80 Konklusioner 1. Markederne Lyd er en dansk global styrkeposi[on med stor koncentra[on af uddannelser, forskning, udvikling og virksomheder i Region Hovedstaden. Netværket Dansk Lydteknologi er etableret. Lys er en noget mindre dansk sektor med et stort udviklings- poten[ale for danske virksomheder. Markedet vurderes som stærkt voksende og vil i de kommende år drives af energipoli[k og krav samt reguleringer fra na[onal side og EU. Lys- sektorerne befinder sig i et window of opportunity i de kommende år. Der er tale om en lille dansk andel af et globalt marked, der forventes at ekspandere voldsomt i de kommende år og hvor energieffek;vitet vil spille en stor rolle. Mul.plikator- effekter. Sektorerne er i sig selv ikke store, men griber ind i en række omkringliggende sektorer, hvor produkter, services og viden anvendes eller hvor der er en supply- chain. Derfor vil mul[plikator- effekterne være store, såfremt der skabes vækst og udvikling.

81 Konklusioner 2. Megatrends / drivkræver Megatrend.s energi og miljø De afgørende megatrends, som vil drive udviklingen indenfor lyssektoren i de kommende år er energi- og miljømæssige. Der bliver s[llet krav fra såvel forbrugere som fra poli[sk side om højere energieffek[vitet for at begrænse CO2- udspil og axjælpe mangel på energi. Nye produkter med LED, dynamik (dagslys- kunstlys), flere styringsmuligheder, bedre design. Lovgivning og regulering. Lovgivning og regula[on på det globale marked vil øge presset på lysproducenter og planlæggere for at udvikle energieffek[ve lysgivere og - løsninger. Herhjemme gælder det indenfor områder som byggelovgivning, vejbelysning, energiafgiber med mere. EU har vedtaget udfasning af glødelampen indenfor en 5 års periode. Disse [ltag skaber i forening behov for udskibning af lysgivere med nye teknologiske plamorme overalt i samfundet,

82 Konklusioner DrivkræVer: Rammebe.ngelser Forskning. Plamormen for udvikling i form af forskning er stor i begge regioner, som er størst med hensyn [l privat investeringer i innova[on, samt antallet af forskere. I Region Hovedstaden finder det sted på DTU, IT- U, KU samt på Kulturministeriets uddannelser. I Region Sjælland er der forskning på RISØ DTU og på RUC. Uddannelse. Udvikling af specialiserede uddannelses[lbud indenfor belysningsområdet såvel mht teknologisk eksper[se, planlægning, design samt æste[sk anvendelse er stærkt påkrævet, For lydsektorernes vedkommende er der en række [lbud indenfor de teknologiske områder samt de anvendelsesorienterede områder på ins[tu[onerne. Netværk og forskningssamarbejde Øge samarbejde mellem forskning og virksomheder i begge sektorer. Innova[onsnetværket Dansk Lydteknologi organiserer mange indenfor lydsektorerneog har en række videndeling og matchmaking ak[viteter på programmet, hvorfor behovet for styrkelse af videndeling og forskningssamarbejde er størst i lys sektorerne. Iværksæjerstøje. Kommuner og erhvervsfremme, innova[onsmiljøer, kapital. Videndeling og rådgivning eberlyses af flere iværksæjere og små virksomheder,

83 Anbefalinger Udnyt et globalt teknologiskib indenfor lys Byg på de danske styrker design, funkdonalitet, brugerdrevne & interakdve løsninger, bæredygdghed og energi Udnyt hovedstadens koncentra[on Tænk i nye kombina[oner. Stand alone løsninger er på vej ud det gælder også erhvervsfremme og innova[onspoli[ken. Nye aktører må medtænkes. Københavns Interna.onale Teater Vestergade 17, København K Telefon

84 Cluster udvikling - aktørmodel Arbejdspladser Økonomi Patenter Prak[sk eksper[se Kri[sk eberspørgsel Kontakt [l brugere Produk[on & prototyping Professionelle brugere IPR Innova[on Arbejdsstyrke Forskning og uddannelse Borgere og kunder EBerspørgsel Testlabs/fokusgrupper Brugerdrevet udvikl.

85 Høreapparater, HiFi, mikrofoner, pickupper Kulturins.tu.oner Byrummet Produk[on & prototyping Professionelle brugere DR, Studier, udlejning Teknisk personale og infrastruktur Kunstnere og ensembler DTU, Risø, AAU Ballerup Større virksomheder Kulturministeriets skoler Forskning og uddannelse Publikum & borgere Kulturpoli[k vækststrategier Regulering

86 Anbefalinger 2. regioner At sæje lys og lyd på dagsordenen i vækstpoli[k og strategier

87 Anbefalinger 3. Uddannelse & forskning Den største barrierre inden for lyssektorerne: ingen specialisering og meget lidt forskning. - Samarbejde om udvikling af flerfaglige uddannelses[lbud på bachelor og kandidatniveau (ECTS- normerede kursus[lbud) - Samarbejde med virksomheder og branche om udvikling af eberuddannelse - Samarbejde med virksomheder og branche om lys- eksperimentarium - OpreJelse af flere forskers[llinger indenfor områderne, erhvervs- Ph.d, Ph.D og post- doc. - Samarbejde med virksomheder, branche og kommuner om innova[onsprojekter og netværk

88 Anbefalinger 4. Erhvervsfremme og innova.onssystem Erhvervsfremme og innova.onssystem. Aktørerne omfajer Væksthus Hovedstaden, kommunale erhvervssamarbejder, erhvervscentre og udviklingsselskaber, NGO er som Connect Denmark samt innova[onsfremme i form af innova[onsmiljøer, innova[onsnetværk og zoner. Anbefalinger: Fra projekt LysLyd s side Informa[onsindsats overfor og inddragelse af aktørerne Fra aktørernes side Medtænkning og inddragelse af de to sektorer i virksomhed og projekter Deltagelse i netværk og samarbejdsprojekter Der er etableret samarbejde med Væksthus Hovedstaden og gennem de deltagende kommuner kontakt [l erhvervsfremmeenheder Københavns Interna.onale Teater Vestergade 17, København K Telefon

89 Anbefalinger 5. Virksomheder og organisa.oner Virksomheder og organisa.oner. Kernen i et klyngeini[a[v er virksomhederne, som skal mo[veres gennem en synliggørelse af værdiskabelse ved deltagelse i samarbejde og videndelingsak[viteter. Anbefalinger: Fra projekt LysLyd s side Opfølgning overfor virksomheder, som man allerede har hab kontakt [l Opsøgende virksomhed i form af informa[onsindsats og invita[on [l deltagelse i ak[viteter i 2010 Synliggørelse af værdiskabelse ved deltagelse Virksomhederne Deltagelse i videndeling og netværksak[viteter Øget brug af rådgivningssystemet i Regionen BenyJelse af erhvervsfremmeordninger som videnpiloter, earlywarning, innova[onsagenter med mere Inddragelse og informa[onsindsats er påbegyndt i 2009 med interviews og udbygges gennem ak[viteter i 2010

90 Mulige ak.oner De ins[tu[onelle projektpartnere, uddannelses og forskningsins[tu[onerne, Center for Lys, Væksthuset, Wonderful Copenhagen samt kommunerne har mulighed for at udvikle netværk og samarbejdsprojekter indenfor en række ordninger: - Forsknings og innova[onsstyrelsen - Innova[onsnetværk - Innova[onskonsor[er - Netværk - Erhvervs og byggestyrelsen - Brugerdrevet innova[on - Oplevelsesøkonomi - Regionale væksmora - De regionale væksmoras satsninger og programmer, for eksempel eventstrategien med hensyn [l lys og lydbegivenheder samt erhvervsstrategien med hensyn [l udvikling af klyngeak.viteter

91 Kommunerne Klog eberspørgsel Kvalificeret mod og medspil Facilitering af erhvervsfremme S[mulering og ini[a[v [l netværk og samarbejde

92

93 Next step Innova[onsnetværk for Dansk Lys LysLyd Akademiet Fortsat udvikling af lydsektorerne Kommunale og regionale indsatser

94 Den kommunale indsats Præmisser Viden nok. Der er analyser og viden nok om kulturrelle resurser og karakteren af krea[ve virksomheder i Gribskov Kommune, så resurserne skal ikke bruges på mere kortlægning eller analyse. Facilitering. Kommunen skal ikke selv udvikle virksomhederne, men være bindeled og facilitatorer ib [l at koble virksomhederne med de omkringliggende aktører og resurser, fx Væksthus C4 Connect denmark Universitet & forskning Innova[onsmiljøer m.fl lyslyd- projekt lydteknologinetværk fødevarenetværk og - zone modeklynge musikzone andre relevante de offentlige/ngo regionale og na[onale aktører de eksisterende innova[onsnetværk og zoner som har midler [l udvikling og ak[viteter

95 Handleplan - Gribskov KompetenceløV. Kommunens konsulenter klædes på gennem 2-3 møder/ undervisning, hvor aktørerne, man skal danne bindeled [l, præsenteres og man får et billede af, hvem der kan hvad og er relevante i B hvilke behov. Koordinering og accept. Der axoldes møder med nøgleaktører lokalt og regionalt, fx erhvervsråd/forening, C4 m.fl. for at afdække hvilke ini[a[ver, der allerede er i gang og opnå accept og [lslutning. Mikroklynger. En antal sektorer vælges ud på baggrund af eksisterende kortlægning. Virksomheder, ins[tu[oner og foreninger vælges ud og grupperes. Lokale netværk igangsæjes. kommunen inviterer [l lokalt netværksmøde med oplæg, evt fra en fagperson fra en ekstern aktør, netværk eller forskning. Regionalisering. Møderne kan koordineres med de øvrige kommuner i Nordsjælland, hvis medarbejdere inddrages og virksomheder også inviteres. En sådan koordinering bør overvejes resurse- og placeringsmæssigt.

96 Barrierer for den kommunale indsats: 1. Kultur og erhverv er små områder i forvaltningerne manglende gennemslagskrab 2. Prioritering i ledelsen 3. Prioritering af lys og lyd i planlægning og anlægspoli[k 4. Selvbilledet i den offentlige sektor

97 2007

98 2007

99 2007

LYS/LYD kortlægning. Erfaringer. Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

LYS/LYD kortlægning. Erfaringer. Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland LYS/LYD kortlægning Erfaringer Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland Projekt LYS/LYD Københavns Internationale Teater Vestergade

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Innovationsnetværket Dansk Lys

Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys Innovationsnetværket Dansk Lys vision & mission Dansk Lys er et nyt dansk innovationsnetværk med fokus på lys og belysning, som med støtte fra Forsknings og Innovationsstyrelsen

Læs mere

Lys og lyd regionale clusters og netværksudvikling påtværs. 10. december 2008

Lys og lyd regionale clusters og netværksudvikling påtværs. 10. december 2008 Lys og lyd regionale clusters og netværksudvikling påtværs 10. december 2008 Koblinger i lys og lyd: kultur-erhverv-byplan Kirsten M. Danielsen Innovation i uddannelse og forskning procesfacilitering Analyser

Læs mere

Kulturhuset Islands Brygge 12. september 2008

Kulturhuset Islands Brygge 12. september 2008 Kulturhuset Islands Brygge 12. september 2008 Flemming Madsen Musiker skoleleder organisator Statens Musikråd Dansk Musik Informations Center bogforlag & rejsebureau - Musicon Valley Dansk Rock Akademi

Læs mere

ICT for Smart and Sustainable Homes (ISSH): Network for ini;a;ng EU projects

ICT for Smart and Sustainable Homes (ISSH): Network for ini;a;ng EU projects ICT for Smart and Sustainable Homes (ISSH): Network for ini;a;ng EU projects Præsenta;on af netværket og dets virke Andy Drysdale Head of Innova;on The Alexandra Ins;tute andy.drysdale@alexandra.dk www.alexandra.dk

Læs mere

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer

Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer Netværk for Dansk Lydteknologi Den multidisciplinære innovationsproces frugtbart samspil på tværs af faglige kulturer DTU Informatik, Richard Petersens Plads, Bygning 321, 2800 Kongens Lyngby www.lydteknologi.dk,

Læs mere

Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos

Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos Videregående uddannelse og e/eruddannelse om bæredyg4g udvikling som problembaseret og refleksiv læring. Fra rensning over miljøledelse 4l bæredyg4g innova4on og oms4lling RCE, 26. nov. 2014 Michael Søgaard

Læs mere

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner

Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Byrummet Kreativt X-felt mellem teknologi, oplevelse og udvikling Seminar om planlægning, lys og lyd i det offentlige rum for erhverv og kommuner Invitation til at deltage i: Internationalt seminar torsdag

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER

ROBOCLUSTER. Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi. 26 November ROBOCLUSTER ROBOCLUSTER Na.onalt innova.onsnetværk og klyngeini.a.v, Vækst og innova.on gennem udvikling og udnyaelse af roboaeknologi 26 November Fakta om robo*er Der er mere end 3.600 industriroboaer i Danmark På

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN

REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN REGION MIDTJYLLAND, REGIONSRÅDSSALEN Tegnet af Arkitek-irmaet Schmidt, Hammer og Lassen der i samarbejde med entreprenør A. Enggaard står bag byggeriet. Arkitekterne siger om byggeriet: "Vi tror på en

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions

CLEAN SDSD. Innovating Green Solutions CLEAN SDSD Innovating Green Solutions STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster. CLEAN er et naturligt omdrejningspunkt

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013

Havvindmøller 6+ MV. Tommy Petersen Offshore Center Danmark. 24. Januar 2013 24. Januar 2013 Havvindmøller 6+ MV Tommy Petersen Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The information contained herein

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

NATIONALT KICK!OFF FOR REG X

NATIONALT KICK!OFF FOR REG X INVITATION TIL NATIONALT KICK!OFF FOR REG X Den 26. november fra 9-17.30, på Kongebrogården i Middelfart INVITATION Hvorfor har virksomheder brug for klynger? Hvorfor har klynger brug for klyngefacilitatorer?

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Hvad er de kreative erhverv?

Hvad er de kreative erhverv? Hvad er de kreative erhverv? 11 kreative brancher: Arkitektur Bøger og presse Design Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Kunst og kunsthåndværk Mode og beklædning Møbler og interiør Radio

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Danish Sound Technology

Danish Sound Technology Danish Sound Technology at AES New York October 2009 Eksportfremstød for danske lydteknologiske virksomheder og forskning på fælles stand ved AES konferencen. Invitation Dansk Lydteknologi 2009. RESUME

Læs mere

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder

Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Automatisering og digitalisering i nordiske produktionsvirksomheder Rune Scharff Andreasen Teamleder, Erhvervsstyrelsen Industri 4.0 i Praksis IDA-konference 13. december 2016 Hvorfor produktion? Produktion

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt

Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Innovation i Vandsektoren fra Idé til Produkt Hvad skal man gøre hvis man har en god idé?! Presented by Hans G. Enggrob, DHI Definition på cleantech: Cleantech is new technology and related business models

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

http://fi.dk/innovation/innovationdanmark http://fi.dk/publikationer/2008/innovationdanmark-2008-handlingsplan fra-raadet-for-teknologi-og-innovation/ RTI s innovationsindsats Innovationsprojekter Store

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk

Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden. siemens.dk Hvilken retning skal Danmark tage på udvalgte områder? Siemens bud på fremtiden siemens.dk Siemens om Virksomhedernes rammebetingelser Rammebetingelserne i Danmark skal gøre det attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune

DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning. v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune DOLL en platform for udvikling af og demonstration af ny energieffektiv udendørsbelysning v/ Flemming Jørgensen, Albertslund Kommune Agenda Kort præsentation DOLL Europas førende center for ny energieffektiv

Læs mere

Koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser

Koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser Koordinering og udvikling af offshore energi uddannelser 2 Ak4viteter Hovedak4viteter Advisory Board etableret Interna4onal analyse gennemført Kra=center opstartsmøde aaoldt Udviklingsproces i fuld gang

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner

UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND. Date: June 25th 2009 Name Steen Donner UDVIKLING AF KLIMAERHVERVENE PÅ SJÆLLAND Date: June 25th 2009 Name Steen Donner Fordelene ved klynger European Cluster Observatory: Mere innovative 100% flere patenter og varemærkeregistreringer Højere

Læs mere

Kan det nye byggeri renoveres?

Kan det nye byggeri renoveres? Kan det nye byggeri renoveres? De studerende efterspørger casebaseret undervisning, og på DTU eksperimenterer man sammen med Kunstakademiets Arkitektskole med at lade de studerende bytte projekter for

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud Støttemuligheder for havne i EU Kort om Norddanmarks EU-Kontor Eksisteret siden 1990 med kontorer i Aalborg og Bruxelles En del af Business

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Ø 7.1 millioner i direkte jobs Ø 535.9 milliarder i omsætning Ø +0.7% jobskabelse i KKS mellem 2008-12

Ø 7.1 millioner i direkte jobs Ø 535.9 milliarder i omsætning Ø +0.7% jobskabelse i KKS mellem 2008-12 Ø 7.1 millioner i direkte jobs Ø 535.9 milliarder i omsætning Ø +0.7% jobskabelse i KKS mellem 2008-12 1 2 3 (SOM SKAL INTEGRERES I NATIONALE MÅLSÆTNINGER) 75 % af Europas befolkning mellem 20-64 år skal

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen

Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Erhvervsudvikling og klynger i Hovedstadsregionen Oplæg Vækst gennem klynger den 25. juni 2009 v. udviklingschef Henrik Madsen Visionen Strategiens indsatsområder og offentlige midler Stærke og perspektivrige

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere