LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LYS. kunst byrum vækst & arbejdspladser. Erfaringer"

Transkript

1 Erfaringer LYS kunst byrum vækst & arbejdspladser Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

2 Projekt LYS/LYD hjp://www.lyslyd.com/da/ byrumsprojekter0/februar2010 Flemming Madsen Musiker De Rytmiske ABenskoler - Statens Musikråd - Nordisk Musikkomite Dansk Musik Informa.ons Center Bogforlag Rejsebureau - konsulentvirksomhed. Netværk Københavns Interna.onale Teater Vestergade 17, København K Telefon

3 Erfaringer Musicon Valley Nordisk Ideforum Jenka CreaDve Industries Network Scandinavia KreaDve Byer Netværk for Dansk Lydteknologi Dansk Oplevelsesøkonomi Kommunale og regionale strategier og udvikling Offentlig privat samarbejde og netværk. Facilitering af innova;ons processer. Udvikling af strategier, handleplaner og projekter (127 m.kr.) Fra kulturpoli;k ;l innova;onssystem og erhvervsfremme.

4 Kortlægning af lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland 1. Hvorfor kortlægge? 2. Undersøgelsesdesign 3. Trends og tro 4. Facts om styrkerne 5. Dansk Lys - innova[onsnetværk

5 Erhvervsudvikling og innova[on?? Skabe nye arbejdspladser?? Erfaringer Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

6 Dekonstruk[on af kunsten Kortlægning Opmærksomhed på kontexten, markedet og viden- domænerne.

7

8 RISØ Danmarks Na[onallaboratorium for Energi. News Succesfuld test af gummibagkant [l vindmøllevinger. Nu er opfindelsen, der har fået navnet CRTEF (Controllable Rubber Trailing Edge Flap), blevet testet i en vindtunnel med et godt resultat New knowledge about the deforma[on of nanocrystals offers new tools for nanotechnology. This research creates important knowledge that can be used to develop technologies aimed at the nanoproduc[on of micro- electro- mechanical systems such as digital microphones in mobile phones, miniature pressure sensors in water pumps and accelera[on sensors in airbags Smart embedded sensor systems for offshore wind turbines.smart Embedded Sensor Systems will allow operators of offshore wind farms to check the health of the wind turbines, while the operator is signg in a warm and dry place on land and while the turbine blades are spinning merrily, far away at sea Wind farms to be designed. In the future, most wind turbines will not stand alone in a field, but together with other wind

9 Facts: 400 mkr turnover frivillige 180 mkr delt ud [l støje for almennygge formål Service, sikkerhed, menneske- håndtering Teknologier, lyd, lys, web, mobil Planlægning, fysik, logis[k, miljø 350 m.kr Ledelse & organisa[on, mo[vering Fes[val Musik & mennesker Turisme, overnatning, transport Social kapital SammenbindingskraB forståelsen af Poten[alet i oplevelsesøkonomien Affalds- håndtering 45 m.kr Food & beverage Kommunika[on markedsføring

10 Lyd signalbehandling, transducerteknologier, Akus[k Brancheanalyse Trans- mission trådløse teknologier Oplevelses teknologier Lys op[k, LED- lys, hologrammer

11 akus[k Lyd teknologi Brancheanalyse Transducere signalbehandling

12 Dansk Lydteknologi national klynge på tværs af brancher og vækstlag Nøgletal 2005: 48 brancher, de 18 største virksomheder omsatte for 20,4 mia. kr., ca. 80% eksport og beskæfter personer. Høj værdiskabelse per medarbejder. Netværket i dag: 180 virksomheder, 4 universiteter + GTS

13

14 Kan Lyssektoren gøre lydsektoren kunsten eber??

15 Erhvervsudvikling og innova[on?? Skabe nye arbejdspladser?? Erfaringer Musicon Valley Dansk Lydteknologi Kommunale strategier og udvikling LysLyd i Region Hovedstaden og Region Sjælland

16 Kortlægning af lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland 1. Hvorfor kortlægge? 2. Undersøgelsesdesign 3. Trends og tro 4. Facts om styrkerne

17 Lyssektoren på hvilken måde valgte vi at anskue den? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

18 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

19

20 Sådan betragtede projektet lyssektoren - udlejning af kunstlys. Event og effektbelysning

21 Lyssektoren på hvilken måde valgte vi at anskue den? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

22 installatører installatører

23 Lyssektoren på hvilken måde valgte vi at anskue den? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

24

25 Hvad fandt vi så ud af? 1. Markedet 2. Værdikæden 3. Videnplamormen

26 marked anbefalinger - LYS 2. Window of opportunity Håndsortering!! 312 virksomheder, ins[tu[oner og andre aktører i 2 regioner Brancheforeningen: 40 virksomheder i hele Danmark

27 Når du dekonstruerer lyset, træder detaljer og flere aktører frem!!

28 Vi kender (næsten) alle nu.

29 Kortlægning af lys og lydsektorerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland 1. Hvorfor kortlægge? 2. Undersøgelsesdesign 3. Trends og tro 4. Facts om styrkerne

30 Trends & tro Kvali[a[v undersøgelse 56 interviews med virksomhedsledere, forskere og lysdesignere

31 Hovedkonklusion 1. Globalt teknologiskib på vej = udsigt [l stærkt s[gende marked 2. Window of opportunity for dansk lys

32 armaturer skal udskives inden 2015 "Et af de store igangværende infrastrukturprojekter vi ser fortsære i de kommende år er at elforsyningens lusledninger erstares med kabler i jorden. SamDdig vil den Dlhørende vejbelysning som regel blive fornyet. Desuden vil kviksølvslamper blive udfaset fra markedet i 2015 og det vil alene kræve at mere end belysningsarmaturer i de danske kommuner bliver udskiset eller ombygget. Begge dele vil udvikle markedet for vej- og byrumsbelysning. DeRe kan betyde en kæmpe mulighed for de danske armaturleverandører. Hvis de skal ind på dere marked så skal armaturerne passe Dl behov og ønsker. Den kultur, æstedk og design, der allerede kendetegner danske produkter, skal kombineres med god lysteknik og moderne lyskilder, så der opnås god belysning med et lavt energiforbrug og et veldlpasset udseende. " Danske virksomheder kan konkurrere globalt "Hvis disse elementer kommer ind i udviklingen og designet af fremddens armaturer og løsninger, så kan de forholdsvis små danske virksomheder udmærket konkurrere på det globale marked da den danske kombinadon af god lysteknik og enkelt/godt design ose savnes i andre lande". Allan Ruberg, ÅF Hansen & Henneberg

33 Globale vurderinger

34 Kvalita[v undersøgelse Interviews med 56 respondenter 4 hovedpunkter: Konkurrenceevnen i en global verden Videndeling & innova[on Nye teknologier & trends Uddannelser og forskning

35 LYS Vil markedet øges i de kommende år? 50% 40% 30% 20% 10% 0% 48% Øges meget 33% Øges noget 9% 5% 5% Uændret Svækkes lidt Svækkes meget Er det offentliges indkøbspoli[k med [l at drive udviklingen posi[vt? 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% I høj grad 36% I nogen grad 28,50% 28,50% Godt/ middel I ringe grad 7% Helt u[lstrækkel igt Design og funk[on Innova[on Bæredyg[ghed og lavt energiforbrug KombinaDoner og flexibilitet TeknologiskiB [l LED s[ller krav om ny udvikling og produkter Energieffek[vitet Lys- sektorerne

36 Konkurrenceevnen i en global verden (kvalitetslys med højt indhold af design, viden og styringsmuligheder) Lys Lyd 1. Tyskland 1. USA 2. Danmark 2. Danmark 3. Italien 3. England 4. USA 4. Tyskland 5. Holland 5. Belgien

37 Nye teknologier &trends Lys på vej LED OLED Integreret belysning Laserprojektorer (grønne og blå lasere) Miljømæssig kvalitet

38 Carriers & barriers

39 Nye teknologier &trends Lys på vej LED OLED Integreret belysning Laserprojektorer (grønne og blå lasere) Miljømæssig kvalitet

40 Videndeling & innova[on 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 57% 43% 52% 52% 48% 48% Virksomhedssamarbejde 30% 20% 10% Ja Nej 0%

41 100% 90% Nye produkter & Innova[on Lys: Patenter og ophavsret Blå = ja Rød = nej 100% 90% Lyd: Patenter og ophavsret 80% 70% 60% 50% 47% 53% 67% 80% 70% 60% 50% 61% 73% 40% 30% 33% 40% 30% 39% 27% 20% 20% 10% 10% 0% Udtaget patenter eller har del i patenter Registreret anden form for ophavsret 0% Udtaget patenter eller har del i patenter Registreret anden form for ophavsret

42 Vil betydningen af ophavsret s[ge? Lys: Energiforbrug og bæredyg.ghed Betydning 4,8 DK virksomheder 3,6 DK forskning 4,

43 Nye teknologier &trends Lys på vej LED OLED Integreret belysning Laserprojektorer (grønne og blå lasere) Miljømæssig kvalitet

44 Udfordringer for LED

45 Nye teknologier & trends

46 Nye teknologier & trends Lys: Energiforbrug og bæredyg.ghed Betydning 4,8 DK virksomheder 3,6 DK forskning 4,

47 Barriere: uddannelse og specialisering Nye teknologier & trends

48 Hvad skal der.l anbefalinger_

49 Kvan[ta[ve data

50 Valg af sta[s[sk materiale

51 Kvan[ta[v undersøgelse Oplysninger fra Danmarks Sta[s[k Lys (52 branchekoder i alt) Lyd (48 branchekoder i alt) Kultur Frems[lling af belysningsarmaturer Frems[lling af trafik- reguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektro- mekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr Frems[lling af kredsløb og halvlederkomponenter mv. Frems[lling af radioer, ternsyn, højtalere, antenner mv. Frems[lling af medicinsk og kirurgisk udstyr Film- og videoproduk[on Tv- virksomhed DriB af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

52 Hovedtendenser LYD Kvan[ta[ve data

53 Hovedtendenser LYS Kvan[ta[ve data

54 Strukturelle forskelle Ca Ca

55 4500 Omsætning, udvalgte lysbrancher Millioner kroner Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af belysningsarmaturer mv. Frems[lling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr

56 Omsætning, udvalgte lydbrancher Millioner kr Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af kredsløb og halvlederkomponenter mv. Frems[lling af radioer, ternsyn, højtalere, antenner mv. Frems[lling af medicinsk og kirurgisk udstyr

57 9.000 Omsætning, lys/lyd anvendelsesorienterede brancher Millioner kr Region H Region SJ Hele landet Region H Region SJ Hele landet Region H Region SJ Hele landet Film- og videoproduk[on Tv- virksomhed DriB af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.

58 3000 Omsætning pr. årsværk, udvalgte lysbrancher Omsætning pr. årsværk i kr Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af belysningsarmaturer mv. Frems[lling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr

59 1800 Eksport, udvalgte lysbrancher Millioner kr Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Region H Region Sj Hele landet Frems[lling af belysningsarmaturer mv. Frems[lling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt elektromekaniske værksteder Frems[lling af op[ske instrumenter og fotografisk udstyr

60

61 Uddannelsesins[tu[oner Region Hovedstaden Danmarks Designskole Danmarks Tekniske Universitet, DTU Den Danske Filmskole Region Sjælland Roskilde Tekniske Skole Roskilde Universitet, RUC UC Sjælland Ingeniørhøjskolen København IT- Universitetet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium I begge regioner er der [lbud om faglige elektriker og installatøruddannelser. Kunstakademiets Arkitektskole Københavns Universitet Rytmisk Musikkonservatorium Statens Teaterskole Aalborg Universitet, København

62 Tilgang, DTU, bacheloruddannelser berørende det lys- eller lydteknologiske felt Antal studerende Kvinder Mænd

63 1. Kommunerne Anbefalinger - LYS

64 Kommunerne Klog eberspørgsel Rum for eksperimenter Deltage i netværk og samarbejde Facilitering af erhvervsfremme Facilitatorer

65 Anbefalinger - LYS 2. Marked, F&U Klynge

66 Klyngeini[a[v

67 Klyngeini[a[v Innova[on entreprenør- skab Opfindere & iværksæjere Virksomheder SMV ere

68 Klyngeini[a[v Markedsudvikling interna[onali- sering Innova[ons- systemet Innova[on entreprenør- skab Væksthus, Connect mfl Opfindere & iværksæjere Virksomheder SMV ere

69 Forskning & uddannelse Klyngeini[a[v IPR & arbejdsstyrke

70 Kunstnere og kultur- ins[tu[oner Design & æste[sk innova[on Klyngeini[a[v

71 Kommuner Klog eberspørgsel Fysiske rammer Eksperimenter borgere Klyngeini[a[v

72 Klyngeini[a[v

73 Innova[onsnetværk for Dansk Lys Forskning: DTU Elektro, DTU Byg, DTU Fotonik Aalborg Universitet Statens Byggeforskning, Arkitektur, Design & Medieteknologi Arkitektskolen i Aarhus, Center for Designforskning SDU Ecolab Virksomheder: Velux, Louis Poulsen, Philips, Outsider, NRGI, Lightmakers, Brother Brother & Sons, AFHH, AO Olsen + mange andre Andre: Elforsk, Center for Energibesparelser + Kommuner: København, Albertslund, Roskilde + Visitkort modtages. Henvendelse Dl Dansk Center for Lys mail:

74

75

76 Matchmaking 24. juni virksomheder Armaturproducenter Rådgivere Udlejere og sælgere Kommuner, arkitekter og bygherrer købere og beslutningstagere Forskning & uddannelse ny viden Lysdesignere og krea[ve nye ideer & æste[k PARTNERSKABER Smarte OPP- ere om udvikling af frem.dens byrum og branche

77 Danmark må udvikle sig Vi hviler på laurbærrene og lever af fordds bedriser og et møbeldesign, der var engang. 1 mio. lamper 4500 bu[kker 50 lande ChrisDan Brylle, Quality systems

78 armaturer skal udskives inden 2015 "Et af de store igangværende infrastrukturprojekter vi ser fortsære i de kommende år er at elforsyningens lusledninger erstares med kabler i jorden. SamDdig vil den Dlhørende vejbelysning som regel blive fornyet. Desuden vil kviksølvslamper blive udfaset fra markedet i 2015 og det vil alene kræve at mere end belysningsarmaturer i de danske kommuner bliver udskiset eller ombygget. Begge dele vil udvikle markedet for vej- og byrumsbelysning. DeRe kan betyde en kæmpe mulighed for de danske armaturleverandører. Hvis de skal ind på dere marked så skal armaturerne passe Dl behov og ønsker. Den kultur, æstedk og design, der allerede kendetegner danske produkter, skal kombineres med god lysteknik og moderne lyskilder, så der opnås god belysning med et lavt energiforbrug og et veldlpasset udseende. " Danske virksomheder kan konkurrere globalt "Hvis disse elementer kommer ind i udviklingen og designet af fremddens armaturer og løsninger, så kan de forholdsvis små danske virksomheder udmærket konkurrere på det globale marked da den danske kombinadon af god lysteknik og enkelt/godt design ose savnes i andre lande". Allan Ruberg, ÅF Hansen & Henneberg

79 Danmark må udvikle sig Vi hviler på laurbærrene og lever af fordds bedriser og et møbeldesign, der var engang. 1 mio. lamper 4500 bu[kker 50 lande ChrisDan Brylle, Quality systems

80 Konklusioner 1. Markederne Lyd er en dansk global styrkeposi[on med stor koncentra[on af uddannelser, forskning, udvikling og virksomheder i Region Hovedstaden. Netværket Dansk Lydteknologi er etableret. Lys er en noget mindre dansk sektor med et stort udviklings- poten[ale for danske virksomheder. Markedet vurderes som stærkt voksende og vil i de kommende år drives af energipoli[k og krav samt reguleringer fra na[onal side og EU. Lys- sektorerne befinder sig i et window of opportunity i de kommende år. Der er tale om en lille dansk andel af et globalt marked, der forventes at ekspandere voldsomt i de kommende år og hvor energieffek;vitet vil spille en stor rolle. Mul.plikator- effekter. Sektorerne er i sig selv ikke store, men griber ind i en række omkringliggende sektorer, hvor produkter, services og viden anvendes eller hvor der er en supply- chain. Derfor vil mul[plikator- effekterne være store, såfremt der skabes vækst og udvikling.

81 Konklusioner 2. Megatrends / drivkræver Megatrend.s energi og miljø De afgørende megatrends, som vil drive udviklingen indenfor lyssektoren i de kommende år er energi- og miljømæssige. Der bliver s[llet krav fra såvel forbrugere som fra poli[sk side om højere energieffek[vitet for at begrænse CO2- udspil og axjælpe mangel på energi. Nye produkter med LED, dynamik (dagslys- kunstlys), flere styringsmuligheder, bedre design. Lovgivning og regulering. Lovgivning og regula[on på det globale marked vil øge presset på lysproducenter og planlæggere for at udvikle energieffek[ve lysgivere og - løsninger. Herhjemme gælder det indenfor områder som byggelovgivning, vejbelysning, energiafgiber med mere. EU har vedtaget udfasning af glødelampen indenfor en 5 års periode. Disse [ltag skaber i forening behov for udskibning af lysgivere med nye teknologiske plamorme overalt i samfundet,

82 Konklusioner DrivkræVer: Rammebe.ngelser Forskning. Plamormen for udvikling i form af forskning er stor i begge regioner, som er størst med hensyn [l privat investeringer i innova[on, samt antallet af forskere. I Region Hovedstaden finder det sted på DTU, IT- U, KU samt på Kulturministeriets uddannelser. I Region Sjælland er der forskning på RISØ DTU og på RUC. Uddannelse. Udvikling af specialiserede uddannelses[lbud indenfor belysningsområdet såvel mht teknologisk eksper[se, planlægning, design samt æste[sk anvendelse er stærkt påkrævet, For lydsektorernes vedkommende er der en række [lbud indenfor de teknologiske områder samt de anvendelsesorienterede områder på ins[tu[onerne. Netværk og forskningssamarbejde Øge samarbejde mellem forskning og virksomheder i begge sektorer. Innova[onsnetværket Dansk Lydteknologi organiserer mange indenfor lydsektorerneog har en række videndeling og matchmaking ak[viteter på programmet, hvorfor behovet for styrkelse af videndeling og forskningssamarbejde er størst i lys sektorerne. Iværksæjerstøje. Kommuner og erhvervsfremme, innova[onsmiljøer, kapital. Videndeling og rådgivning eberlyses af flere iværksæjere og små virksomheder,

83 Anbefalinger Udnyt et globalt teknologiskib indenfor lys Byg på de danske styrker design, funkdonalitet, brugerdrevne & interakdve løsninger, bæredygdghed og energi Udnyt hovedstadens koncentra[on Tænk i nye kombina[oner. Stand alone løsninger er på vej ud det gælder også erhvervsfremme og innova[onspoli[ken. Nye aktører må medtænkes. Københavns Interna.onale Teater Vestergade 17, København K Telefon

84 Cluster udvikling - aktørmodel Arbejdspladser Økonomi Patenter Prak[sk eksper[se Kri[sk eberspørgsel Kontakt [l brugere Produk[on & prototyping Professionelle brugere IPR Innova[on Arbejdsstyrke Forskning og uddannelse Borgere og kunder EBerspørgsel Testlabs/fokusgrupper Brugerdrevet udvikl.

85 Høreapparater, HiFi, mikrofoner, pickupper Kulturins.tu.oner Byrummet Produk[on & prototyping Professionelle brugere DR, Studier, udlejning Teknisk personale og infrastruktur Kunstnere og ensembler DTU, Risø, AAU Ballerup Større virksomheder Kulturministeriets skoler Forskning og uddannelse Publikum & borgere Kulturpoli[k vækststrategier Regulering

86 Anbefalinger 2. regioner At sæje lys og lyd på dagsordenen i vækstpoli[k og strategier

87 Anbefalinger 3. Uddannelse & forskning Den største barrierre inden for lyssektorerne: ingen specialisering og meget lidt forskning. - Samarbejde om udvikling af flerfaglige uddannelses[lbud på bachelor og kandidatniveau (ECTS- normerede kursus[lbud) - Samarbejde med virksomheder og branche om udvikling af eberuddannelse - Samarbejde med virksomheder og branche om lys- eksperimentarium - OpreJelse af flere forskers[llinger indenfor områderne, erhvervs- Ph.d, Ph.D og post- doc. - Samarbejde med virksomheder, branche og kommuner om innova[onsprojekter og netværk

88 Anbefalinger 4. Erhvervsfremme og innova.onssystem Erhvervsfremme og innova.onssystem. Aktørerne omfajer Væksthus Hovedstaden, kommunale erhvervssamarbejder, erhvervscentre og udviklingsselskaber, NGO er som Connect Denmark samt innova[onsfremme i form af innova[onsmiljøer, innova[onsnetværk og zoner. Anbefalinger: Fra projekt LysLyd s side Informa[onsindsats overfor og inddragelse af aktørerne Fra aktørernes side Medtænkning og inddragelse af de to sektorer i virksomhed og projekter Deltagelse i netværk og samarbejdsprojekter Der er etableret samarbejde med Væksthus Hovedstaden og gennem de deltagende kommuner kontakt [l erhvervsfremmeenheder Københavns Interna.onale Teater Vestergade 17, København K Telefon

89 Anbefalinger 5. Virksomheder og organisa.oner Virksomheder og organisa.oner. Kernen i et klyngeini[a[v er virksomhederne, som skal mo[veres gennem en synliggørelse af værdiskabelse ved deltagelse i samarbejde og videndelingsak[viteter. Anbefalinger: Fra projekt LysLyd s side Opfølgning overfor virksomheder, som man allerede har hab kontakt [l Opsøgende virksomhed i form af informa[onsindsats og invita[on [l deltagelse i ak[viteter i 2010 Synliggørelse af værdiskabelse ved deltagelse Virksomhederne Deltagelse i videndeling og netværksak[viteter Øget brug af rådgivningssystemet i Regionen BenyJelse af erhvervsfremmeordninger som videnpiloter, earlywarning, innova[onsagenter med mere Inddragelse og informa[onsindsats er påbegyndt i 2009 med interviews og udbygges gennem ak[viteter i 2010

90 Mulige ak.oner De ins[tu[onelle projektpartnere, uddannelses og forskningsins[tu[onerne, Center for Lys, Væksthuset, Wonderful Copenhagen samt kommunerne har mulighed for at udvikle netværk og samarbejdsprojekter indenfor en række ordninger: - Forsknings og innova[onsstyrelsen - Innova[onsnetværk - Innova[onskonsor[er - Netværk - Erhvervs og byggestyrelsen - Brugerdrevet innova[on - Oplevelsesøkonomi - Regionale væksmora - De regionale væksmoras satsninger og programmer, for eksempel eventstrategien med hensyn [l lys og lydbegivenheder samt erhvervsstrategien med hensyn [l udvikling af klyngeak.viteter

91 Kommunerne Klog eberspørgsel Kvalificeret mod og medspil Facilitering af erhvervsfremme S[mulering og ini[a[v [l netværk og samarbejde

92

93 Next step Innova[onsnetværk for Dansk Lys LysLyd Akademiet Fortsat udvikling af lydsektorerne Kommunale og regionale indsatser

94 Den kommunale indsats Præmisser Viden nok. Der er analyser og viden nok om kulturrelle resurser og karakteren af krea[ve virksomheder i Gribskov Kommune, så resurserne skal ikke bruges på mere kortlægning eller analyse. Facilitering. Kommunen skal ikke selv udvikle virksomhederne, men være bindeled og facilitatorer ib [l at koble virksomhederne med de omkringliggende aktører og resurser, fx Væksthus C4 Connect denmark Universitet & forskning Innova[onsmiljøer m.fl lyslyd- projekt lydteknologinetværk fødevarenetværk og - zone modeklynge musikzone andre relevante de offentlige/ngo regionale og na[onale aktører de eksisterende innova[onsnetværk og zoner som har midler [l udvikling og ak[viteter

95 Handleplan - Gribskov KompetenceløV. Kommunens konsulenter klædes på gennem 2-3 møder/ undervisning, hvor aktørerne, man skal danne bindeled [l, præsenteres og man får et billede af, hvem der kan hvad og er relevante i B hvilke behov. Koordinering og accept. Der axoldes møder med nøgleaktører lokalt og regionalt, fx erhvervsråd/forening, C4 m.fl. for at afdække hvilke ini[a[ver, der allerede er i gang og opnå accept og [lslutning. Mikroklynger. En antal sektorer vælges ud på baggrund af eksisterende kortlægning. Virksomheder, ins[tu[oner og foreninger vælges ud og grupperes. Lokale netværk igangsæjes. kommunen inviterer [l lokalt netværksmøde med oplæg, evt fra en fagperson fra en ekstern aktør, netværk eller forskning. Regionalisering. Møderne kan koordineres med de øvrige kommuner i Nordsjælland, hvis medarbejdere inddrages og virksomheder også inviteres. En sådan koordinering bør overvejes resurse- og placeringsmæssigt.

96 Barrierer for den kommunale indsats: 1. Kultur og erhverv er små områder i forvaltningerne manglende gennemslagskrab 2. Prioritering i ledelsen 3. Prioritering af lys og lyd i planlægning og anlægspoli[k 4. Selvbilledet i den offentlige sektor

97 2007

98 2007

99 2007

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos

Sammenhænge mellem udviklingen i miljøstrategier, Virkemidler i offentlig regulering Kompetencebehov hos Videregående uddannelse og e/eruddannelse om bæredyg4g udvikling som problembaseret og refleksiv læring. Fra rensning over miljøledelse 4l bæredyg4g innova4on og oms4lling RCE, 26. nov. 2014 Michael Søgaard

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Danish Sound Technology

Danish Sound Technology Danish Sound Technology at AES New York October 2009 Eksportfremstød for danske lydteknologiske virksomheder og forskning på fælles stand ved AES konferencen. Invitation Dansk Lydteknologi 2009. RESUME

Læs mere

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende

Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Kvalita5v brugerundersøgelse Den Gamle By December 2012 Forskelle og fællesnævnere mellem lokale og na5onale besøgende Personaer, udviklet idm. Brugerundersøgelse. Januar 2013 analyse > proces > udvikling

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

!"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$

!#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)<2)3$9==>$ !"#$%$ &'()$&*+,-./0)$ 1'+,)23',430)+5$6.00)/7*38$ 9:$+';)$ !"#$%&'(')*&+(,+"%-+.++ /+*012345+ 6788904:+ ;

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål:

Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012. Spørgsmål: Koncern POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato:19. marts 2012 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den 30. marts 2012 Opgang Direkte Mail Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

LYSnET møde Designskolen Kolding

LYSnET møde Designskolen Kolding LYSnET møde Designskolen Kolding Helle Rude Trolle & Vibeke Riisberg - D. 23.2 2012 Billeder fra denne præsentation må ikke benyttes uden tilladelse alt materiale er copy right kontakt hrt@dskd.dk & vri@dskd.dk

Læs mere

matchmaking lydteknologisk Tirsdag 23. februar, 2010 i VEGA Musikkens Hus, Enghavevej 40, København

matchmaking lydteknologisk Tirsdag 23. februar, 2010 i VEGA Musikkens Hus, Enghavevej 40, København lydteknologisk matchmaking Tirsdag 23. februar, 2010 i VEGA Musikkens Hus, Enghavevej 40, København Uvurderlig ekspertise: Få din ide bedømt af Danmarks - og verdens - bedste ekspertpanel Få opmærksomhed:

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

PITCH & NETWORKING FREMTIDENS LYSMAGERE MATCHMAKING KARRIERE BAR HAR DU ET BUD PÅ FREMTIDENS LYS, SÅ KOM TIL DANMARKSHISTORIENS FØRSTE MATCHMAKING.

PITCH & NETWORKING FREMTIDENS LYSMAGERE MATCHMAKING KARRIERE BAR HAR DU ET BUD PÅ FREMTIDENS LYS, SÅ KOM TIL DANMARKSHISTORIENS FØRSTE MATCHMAKING. Er du en af FREMTIDENS LYSMAGERE IVÆRKSÆTTER? KOM TIL OPFINDER? DESIGNER? VIRKSOMHED? INVESTOR? MATCHMAKING PITCH & NETWORKING GLOBALT TEKNOLOGISKIFT giver plads til NYTÆNKNING & INNOVATION 5 min fra Hovedbanen

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on

Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde. Et arbejdsliv i accelera5on Velkommen )l oplæg og debat om: Tidens kvaliteter i det grænseløse arbejde Et arbejdsliv i accelera5on Afsæt for vores forskning: Tid i samfund og arbejde Megatrends: Højhas)ghedssamfundet Livet i hamsterhjulet

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring

Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Rådgivning )l SMV Forretningsudvikling (fokus på CSR) Ledelses &organisa)onsudvikling Salg&markedsføring Personerne bag: Jørgen Hartvig Jørgensen S)na Løndahl Henriksen AGENDA )l inspira)ons foredrag E)k

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School

De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi. Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School De kreative erhverv: Fra kortlægning til strategi Mark Lorenzen imagine.. Creative Industries Research Copenhagen Business School Formål med kortlægning Strategi for: S1: Kommunal og regional livskvalitet

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011

Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet. Marts 2011 Kortlægning af universiteternes erhvervssamarbejde - status for udviklingen af samarbejdet Marts 2011 Om kortlægningen Baggrund REG LAB har sammen med Aalborg Universitet taget initiativ til at få kortlagt

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer

Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark. behov, udfordringer og barrierer Mod et stærkere vidensamarbejde i Danmark behov, udfordringer og barrierer Disposition Om vidensamarbejde Marginal eller stor betydning for innovationskraften? Hvilke aktører bør en samspilspolitik omfatte?

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Evaluering af velfærdsteknologier

Evaluering af velfærdsteknologier Evaluering af velfærdsteknologier Tirsdag den 25. august 2015 Trine Søby Christensen Præsenta@on Trine Søby Christensen Sygeplejerske Cand. Scient. Klinisk Videnskab og Teknologi Konsulent og projektleder

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30

Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Stærke partnerskaber via lokalt netværkssamarbejde Konference, Aarhus Rådhus den 18. november 2014 kl. 14.30 20.30 Mads Peter Klindt, lektor, ph.d. Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Institut for

Læs mere

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv

Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Experience City - Et forskningsområde med nye perspek6ver på arkitektur, rum og byliv Gi9e Marling Professor Arkitekt, Ph. D. Aalborg Universitet Byudvikling i Odense kommune at lege, lære og opleve Velfærdsbyen

Læs mere

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde

Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Dato: 22. november 2011 Brevid: 1553077 Øresundsregionen som strategisk satsningsområde Vækstforum Sjælland og Region Sjælland anser regionens placering i Øresundsregionen som en styrke og en væsentlig

Læs mere

J k a o k b o b Maa a g COWI

J k a o k b o b Maa a g COWI Jakob Maag Jakob Maag COWI Analyse af danske styrkepositioner indenfor teknologier, der kan føre til substitution af problematiske kemikalier Jakob Maag Miljøspecialist, COWI 2 Undersøgelsen Analyse udført

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

The Line. Connecting People!

The Line. Connecting People! The Line Connecting People! Nye urbane virksomheder og institutioner Ny urban virksomheds- og arbejdskultur Nye medarbejder netværk på kryds og tværs Nye attraktive arbejdspladser og innovative miljøer

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Fortæl nye historier om frem0den

Fortæl nye historier om frem0den INCEPCION London Fortæl nye historier om frem0den Frem%dsforsker Nils Elmark er s%1er af det engelske konsulen6irma Incepcion Ltd. og underviser i krea%v forretningsudvikling på Business Ins0tute s MBA-

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1

Eksportforberedelsen. Væksthus Sjælland 1 Eksportforberedelsen Væksthus Sjælland 1 Hvor kommer jeg fra? Væksthus Sjælland Hjælper dig i gang med en konkret handlingsplan Herunder Eksport Sparring fra vores erfarne konsulenter Kontakt til erhvervsfremme

Læs mere

At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT

At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT Caretech Innova.on At bygge bro mellem de gode ideer og erhvervsudvikling inden for sundheds- IT 0 Morten Kyng Forretning baseret på sundheds IT innova.on Innova.on Bedre produkt/service/proces Nyt produkt/service/proces

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder

Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Innova&onsmiljøerne og investeringer i industrivirksomheder Direktør Lars Stigel CAPNOVA A/S Formand for FOIN, Forskerparker og Innovationsmiljøer i Danmark Kort om innova+onsmiljøerne Risikovillig statslig

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008

Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lys og belysning Efteruddannelse Lysteknisk Selskab 2007-2008 Lysteknisk Selskab - Engholmvej 19-3660 Stenløse - Tlf.: 47 17 18 00 - Fax: 47 17 08 32 Web: www.lysteknisk.dk - E-mail: information@lysteknisk.dk

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117

Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Skabelon for forslag til vækstaftaler Brevid 2046117 Vækstforum Sjælland indkalder forslag til vækstaftaler for 2014-2016. Forslag udarbejdes elektronisk på denne skabelon og indsendes pr. e-mail til tilskud@regionsjaelland.dk

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014

Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Design for social interak0on + evaluering in situ SAINT2014 Opsummering: faglige forudsætninger, læringsmål og kursets struktur Faglige forudsætninger på kurset (fra kursuskataloget) Faglige forudsætninger:

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere