Strategisk marketinguddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk marketinguddannelse"

Transkript

1 Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked Kompetenceudviklingsforløb målrettet marketingchefer, marketingansvarlige og marketingkoordinatorer. ylland De Nordjyske Erhvervskontorer 1

2 Når marketing skaber vækst og øget bundlinje Marketings udfordringer i fremtiden Marketing spiller nu og i fremtiden en stadig mere vigtig rolle i virksomhedernes bestræbelser om at skabe ny vækst, åbne nye markeder samt udvikle nye koncepter og produkter. Men marketing er desværre i mange virksomheder endnu ikke involveret i virksomhedens overordnede strategiudvikling eller eksekvering heraf. Dette faktum er et stort tab for såvel virksomheden som marketing, når det kommer til at opfylde virksomhedens strategiske målsætninger om at skabe ny vækst og øget bundlinje. En rundspørge viser, at det faktisk er de færreste marketingansvarlige i Nordjylland, der udarbejder en årlig marketingplan, der vel at bemærke er forankret i en marketingstrategi - der igen er forankret i virksomhedens overordnede strategi. De fleste marketingplaner er således af taktisk og operationel karakter, uden direkte support og klar forankring i til virksomhedsstrategien. Dette bevirker et unødvendigt stort værditab. Kompetenceudvikling Med udgangspunkt i ovenstående udfordringer tilbyder Nextwork samt marketingrådgiver, -strateg og -mentor Enrico Kaarsberg i samarbejde med Væksthus Nordjylland et kompetenceudviklingsforløb. Igennem 6 moduler tages de nordjyske marketingchefer, marketingansvarlige og marketingkoordinatorer gennem de centrale og værdiskabende områder, der sikrer, at marketing i fremtiden vil være klædt på til at arbejde på et højere strategisk niveau, samt blive forankret i ledelsen og dermed få mulighed for at bidrage til og få indflydelse på virksomhedens strategi- og vækstplaner. Uddannelsen vil også have fokus på strategier for nye marketingplatforme som sociale medier, online 3.0 og e-business, samt hvordan marketing sikrer den krævede fornyelse og kreativitet i tilgangen til et stadigt mere konkurrencepræget marked og illoyale kunder. Formål Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at skabe et større værdiafkast af marketingindsatsen via en målrettet strategi og plan for marketingområdet. Dertil er formålet at opnå øget indflydelse og forståelse hos topledelse i forhold til marketings rolle som naturlig bidragsyder til udviklingen af virksomhedens strategier. Dette opnås via ny viden, introduktion til nye metoder og værktøjer, samt sparring mellem deltagerne i forløbet og sideløbende individuel rådgivning. Alle deltagere vil tage afsæt i et personligt værdiskabende projekt typisk marketingstrategi og -plan for kommende år der er relateret til deltagerens egen virksomhed. Projektet gennemføres i samarbejde med et mindre team af deltagere, som arbejder indenfor samme område, samt med individuel sparring fra marketingrådgiver. Disse teams vil blive sammensat ud fra deltagernes faglige profiler, interesse, kompetence og ansvarsområde. Udbytte Gennem forløbet bliver deltagerne i stand til i højere grad at operere på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau. Et vigtigt element er, at deltagerne får en større indsigt og bliver mere bevidst om egen rolle og succeskriterier, og ikke mindst marketing og salgs centrale og vigtige rolle, samt muligheder for at skabe merværdi i de nordjyske virksomheder. Målsætning for uddannelsen Klæde deltagerne på til at arbejde med værdiskabende marketing på et strategisk niveau Give øget værdiafkast af marketingfunktionen Skabe forståelse for marketings centrale rolle og store værdi i virksomheden Synliggøre værdi af marketing via ROMI effektberegning af marketing- og salgsindsatser Værktøjer til at udvikling og forankring af marketingstrategier og -planer i dagligdagen Skabe synergi og værdiskabelse i samarbejdet mellem marketing, salg og topledelsen Forankre marketing i organisationen samt sikre strategisk indflydelse Værktøjer til at skabe fornyet kreativitet og ideer til bearbejdelse af og positionering i markedet Personlig og faglig udvikling og gennemslagskraft Målgruppe for uddannelsen Kompetenceudviklingsforløbet er målrettet marketingpersoner og virksomheder der: Vil skabe større afkast af marketingindsatsen, øget vækst og bedre bundlinje Vil ruste sig selv og virksomheden til at arbejde med marketing på et strategisk niveau Vil sikre en tæt forbindelse mellem marketings strategier og planer Vil sikre at marketingindsatsen er forankret i de forretningsmæssige udfordringer og mål Vil arbejde struktureret med marketingstrategier og planer i hverdagen Vil sikre et større afkast og synlighed af værdien af marketings indsatser Kan se værdien i at udarbejde et individuelt strategisk marketingprojekt under uddannelsen Vil modtage inspiration og viden fra kompetente og inspirerende indlægsholdere Vil styrke sin markedsposition via forståelse for strategiske marketing muligheder og kreativitet Den typiske deltager vil være: Marketingansvarlig/-koordinator, marketingchef, salgs- og marketingchef/-direktør, produktchef-/ansvarlig Der er ingen adgangskrav men en marketingmæssig baggrund eller erhvervserfaring er en forudsætning forløbet er støttet finansielt af den europæsike socialfond. 2 3

3 om uddannelsen Opbygning af uddannelsen 6 Intensive moduler 6 x heldagsundervisning 3 Krævende teamseancer 3 x 1/2 dags seancer 3 individuelle rådgivningssamtaler 3 x 1½ time Individuelt strategisk marketingprojekt udarbejdes i uddannelsesforløbet Forløb og form Uddannelsesforløbet strækker sig over 7 mdr. fra april til november 2014 Individuelt strategisk marketingprojekt du vil sideløbende med uddannelsen udarbejde et værdiskabende individuelt strategisk marketingprojekt. Dette projekt kunne fx være marketingstrategi- og plan for 2015, eller et specifikt strategisk marketingprojekt r du bliver matchet op med fagligt ligeværdige deltagere i grupper af 4-5 personer, som i hele uddannelsesforløbet er din kilde til inspiration og sparring, samt udfordring på dit strategiske projekt og udfordringer. Der er afsat 1½ konsulenttime til hver gruppe pr. teamseance modul 1 Marketings fremtidige rolle i virksomheden Sådan bringer du marketing i spil! modul 2 Marketingstrategi og -planer Sådan gør du det og sådan bruger du det! og sparring du får under forløbet 3 individuelle rådgivnings- og sparringsseancer af 1½ time, hvor du vil blive udfordret og får sparring på dit individuelle strategiske projekt. Sparringen gives også på de specifikke udfordringer der er i din virksomhed, i forhold til at implementere marketing, som en central funktion i forhold til topledelsen og få indflydelse på dennes fremtidige strategiudviklingsprocesser. Rådgivningen forestås af marketingrådgiver, -strateg og -mentor Enrico Kaarsberg Uddannelsesmoduler og datoer 24. april - Modul 1: Marketing fremtidige rolle i virksomheden 28. maj - Modul 2: Marketingstrategi og -planer samt ROMI måling af indsatser 25. juni - Modul 3: Skab kreativitet og ideer 28. august - Modul 4: Online 3.0 udvikl værdiskabende online strategier 7. oktober - Modul 5: Samspil mellem marketing, salg og topledelsen modul 3 Skab kreativitet og ideer Der styrker den strategiske retning! modul 4 Online 3.0 Udvikl værdiskabende strategier for ebusiness, social medier m.m 11. november - Modul 6: Fremlæggelse af individuelt strategisk marketingprojekter og vurdering r diskussion og feedback 16. juni - 1: Indspark fra team til dit individuelt strategisk marketingprojekter 17. september - 2: Sparring og udfordring på individuelt strategisk marketingprojekter 21. oktober - 3: Den endelige trykprøve og sparring inden fremlæggelse og sparring Tidspunkterne for de 3 individuelle rådgivningsmøder bookes ind under uddannelsesforløbet. modul 5 Sammenspil ml. marketing, salg og topledelse Skab den optimale synergi og værdi teamseance 1 teamseance 2 teamseance 3 modul 6 Fremlæggelse af individuelt projekt og vurdering værdiskabende individuelt strategisk marketingprojekt Modul 1: Marketings fremtidige rolle i virksomheden Sådan bringer du marketing i spil! Hvad er den primære opgave som marketing skal løfte i en konkurrencedygtig og moderne virksomheden? Hvilke processer skal marketing eje, og hvilken rolle skal marketing selv spille? Hvordan ændrer virksomhedens krav sig til marketing? Hvad skal marketing levere på resultatsiden af såvel bløde og hårde mål? Hvordan sikres, at marketing hele tiden er på forkant med udviklingen, og ikke bare er på autopilot. Hvad er de største faldgrupper for marketing? Hvad er marketings rolle i forhold til topledelsen, og hvordan kan marketing skabe størst værdi for toplederne og indirekte få indflydelse på strategier og beslutninger? Deltagerne vil på modul 1 blive introduceret for metoder, som de kan bruge til at identificere og påbegynde det individuelle strategiske marketingprojekt. : At afklare egen rolle både fagligt og personligt og den ramme deltagerne arbejder i At få inspiration til hvordan de kan gøre en værdiskabende indsats hvad deres projekt kan have som tema At få inspiration til hvad der forventes af topledelsen for, at marketing bliver værdiskabende og en vigtigt støttefunktion til ledelsen og forretningen : Efter første modul vil deltagerne få 1½ times individuel rådgivning omkring hvilke mulige strategiske marketingprojekter der findes i deres virksomhed, samt rådgivet mht. endeligt valg af projekt. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Modul 2: Marketingstrategi og -planer samt ROMI måling af indsatser Sådan gør du det, og sådan bruger du det! På dette modul tager vi fat om en klassisk øm tå i mange marketingafdelinger. Nemlig udviklingen af en marketingstrategi samt den årlige marketingplan som er forankret i strategien. Modulet vil give deltagerne inspiration og svar på: Hvordan ser en moderne marketingstrategi og marketingplan ud og hvad er dens formål og mål? Deltagerne vil få indsigt i udviklingen og anvendelsen af en marketingstrategi, der understøtter forretningsmålene for virksomheden. Ligeledes vil deltagerne blive udfordret på værdien og nødvendigheden af, at arbejde med KPI er og hårde mål for planerne og de underliggende aktiviteter, samt få en introduktion til hvordan disse mål udarbejdes og følges op på løbende. Dertil vil modulet også tage fat om vigtigheden af, at marketingstrategien og -planen er forankret i virksomhedsstrategien og ligeledes bliver forankret og formidlet i hele organisationen og ikke mindst hos topledelsen. Endeligt arbejdes der med begrebet ROMI (return on marketing investment) og hvordan man kan beregne et sådan tal. Udviklingen og implementeringen af marketingstrategier Udviklingen og implementeringen af marketingplaner KPI er og målsætninger Måling af ROMI Forankring af marketingstrategier og -planer i virksomheden og hos topledelsen Grupperne mødes efter modul 2 og giver inspiration og sparring samt input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. 4 5

4 Modul 3: Skab kreativitet og ideer, der styrker den strategiske retning Hvordan skabes kreativitet? Kan kreativitet skabe strategisk værdi og retning? På dette modul stilles skarpt på marketings funktion som afdelingen, der behersker kreativitet. Samtidigt er der fokus på hvordan og hvorfor marketing kan, skal og forventes at fungere som idéleverandør, der understøtter og styrker den strategiske retning. Deltagerne vil blive indført i metoder, værktøjer og ledelsestekniker med formål at skabe øget kreativitet i hverdagen og i forbindelse med konkrete udviklingsopgaver. Deltagerne vil også blive udfordret på, hvorfor det er vigtigt, at kreativiteten lever i marketing, og hvorfor kreativitet er værdiskabende, samt hvorfor netop det er vigtigt for at opnå de strategiske forretningsmål? Hvordan skabes kreativitet, og hvordan kan det bruges strategisk? Hvordan blive marketing leverandør af strategisk værdiskabende kreativitet? Hvordan skaber man et kreativt miljø der genererer kreative løsninger og ideer? Hvorfor kreativitet er vigtigt for virksomheden? Efter tredje modul får deltagerne 1½ times individuel rådgivning på deres individuelle strategiske marketingprojekt og deres øvrige faglige udfordringer i forhold til projektet. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Modul 4: Online 3.0 udvikl værdiskabende onlinestrategier for ebusiness, sociale medier - og forbered dig på fremtidens krav På dette modul tages deltagerne med ind i den stadigt for mange fagre nye verden af sociale medier og disses potentiale, muligheder, begrænsninger og ikke mindst farer! Hvordan kan vi som virksomhed og marketingafdeling via udvikling af online strategier, bedst udnytte de sociale medier og virksomhedens ebusiness platform? Hvad er does & don t, når man kommunikerer på sociale medier? Er der nødvendigt at have en specifik social mediestrategi og beredskabsplan, og hvad kunne denne indeholde? Hvad sker der indenfor næste generation af websites, sociale medier, ebusiness? Hvordan holder man sig konkurrencedygtig og følger med de nye hurtige konkurrenter, der er født i den moderne online tidsalder? Udvikling af online strategier for sociale medier, e-business og online kommunikation Hvad eksisterer der af muligheder og begrænsninger Optimal udnyttelse af sociale medier, og best practice af kommunikation? Indsigt i fremtidens websites, sociale medier og ebusiness løsninger Krav for at forblive konkurrencedygtig Grupperne mødes efter modul 4 og giver inspiration og sparring samt input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. Modul 5: Samspil mellem marketing, Salg og topledelsen På dette modul vil deltagerne blive udfordret på det klassiske spændingsfelt, der er mellem marketing- og salgsafdelingen, samt distancen til topledelsen. Hvem har fat i styrepinden og sætter retningen? Hvordan kan et konstruktivt og momentskabende forhold mellem de to afdelinger være værdiskabende i forhold til dialogen med topledelsen og muligheden for at få strategisk indflydelse. Deltagerne vil blive bedt om at reflektere over forholdet i deres egen virksomhed, samt komme med forslag til, hvordan forholdet mellem marketing og salg kan optimeres og skabe yderligere værdi for virksomheden og dermed aftvinge respekt hos topledelsen. Deltagerne vil blive klædt på med forskellige modeller og veje til at skabe et konstruktivt og værdiskabende forhold, samt give specifikke indsigter i hvordan det lykkedes i virkeligheden og hverdagen. Dertil vil deltagerne få indsigt i hvordan marketing bedst understøtter salgsafdelingen, og modsat vej på strategisk niveau. Mao. hvad forventer salg at få fra marketing og hvad forventer marketing at få fra salg? : Balancen mellem marketing og salg Skabe et værdiskabende samspil der styrker dialogen med topledelsen Værktøjer til at optimere samspillet i hverdagen Hvordan understøtter marketing og salg bedst hinanden strategisk Hvordan kan marketing og salg i fællesskab få strategisk indflydelse i topledelsen Efter tredje modul får deltagerne 1½ times individuel rådgivning på deres individuelle strategiske marketingprojekt og deres øvrige faglige udfordringer i forhold til projektet. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Grupperne mødes efter modul 5 og giver inspiration og sparring får input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. Modul 6: Fremlæggelse af individuelle projekter og vurdering Deltagerne fremlægger deres individuelle strategiske marketingprojekter, som de har arbejdet med under uddannelsesforløbet. Hvad har de gjort? Hvordan vil de skabe værdi? Hvordan og hvor godt vil de understøtte de forretningsmæssige mål? Hvad har de lært? Projekterne bliver vurderet og kommenteres af de andre deltagere og et panel af erhvervsledere. Projektet og dets resultat (bestået/ ikke bestået) noteres på deltagernes kursusbevis. Succeskriterier og læringsmål At sætte marketing på landkortet i virksomhederne, og spille en mere central rolle Sikre at alle marketings kompetencer kommer i spil i forbindelse med udvikling af strategier At lære deltagerne hvordan de bidrage optimalt til at opfylde de forretningsmæssige mål At deltagerne bliver fortrolige med nye og effektive værktøjer til at synliggøre værdien og dokumentere effekten af marketings aktiviteter og bidrag til de forretningsmæssige mål At træne deltagerne i at arbejde systematisk med at synligøre værdien og effekten af marketingsaktiviteter At indføre deltagerne i de sidste nye trends, værktøjer og muligheder indenfor online og sociale medier, mhp. at blive bedre til at udnytte potentialet heri for deres virksomheder Sparring og netværk med andre på samme niveau Øget nærhed og samarbejde med topledelsen gennem kvalificerede aktiviteter og dokumenteret værdi Individuel sparring vedr. marketing projekter og udfordringer med at få marketing på landkortet hos topledelsen og involveret som værdiskabende funktion for denne Inspiration fra andre virksomheder herunder fra førende virksomheder på marketing området At deltagerne bliver mere bevidste om deres egne og organisationens styrker og udviklingsområder At vurdere og give feedback på andres projekter 6 7

5 Tid og sted Vi arbejder alle dage fra kl , og alle udviklingsmoduler og teamseancer afholdes på i Aalborg området. Pris for deltagelse Kr moms. Desuden skal der ved opstart betales et depositum på kr Depositum refunderes fuldt ud, når du som deltager har afleveret dit timeregnskab som er en del af medfinansieringen. Prisen for offentlige virksomheder er kr Tilmelding Du er velkommen til at kontakte Susanne Hansen (tlf ) eller Enrico Kaarsberg (tlf ) for yderligere information. Sidste frist for tilmelding er den 1. april Præsentation af konsulenterne: Susanne Hansen, Nextwork Susanne Hansen har drevet netværk de sidste 15 år, og har blandt andet to marketingnetværk under Nextwork. Susanne er vant til at sikre vidensdeling på tværs ad grupper, sikre den rigtige teori i grupperne, og udfordre på at det tages med hjem og bruges. Susanne er uddannet erhvervsdiplomleder, projektleder, og har også undervisningserfaring - og er rutineret i at støtte op omkring læringsprocesser. Susanne er også kvinden bag den populære HR-uddannelse Når HR skaber bundlinje. Mail: Tlf Enrico Kaarsberg Marketingrådgiver Enrico Kaarsberg Marketingrådgiver, strateg og mentor. Enrico Kaarsberg (HD-A) har gennem de sidste 15 år arbejdet som online/ offline marketingchef såvel nationalt som internationalt på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Han har arbejdet med budgetter fra kr til kr. 25 mio. om året, i virksomheder som Spar Nord Bank A/S, CM Network A/S, Bellevue A/S, Caravell A/S, Shrpa A/S. Enrico s erfaring er omfattende såvel på de traditionelle offline marketing discipliner, som på de nye online og social medie discipliner, ligesom han har stor erfaring med udvikling og praktisk implementering af marketingstrategier og -planer. Mail: Tlf Vækstkonsulent Leif Bjerg Jensen Mobil Væksthus Nordjylland Niels Jernes Vej Aalborg Øst NOVI Science Park Niels Jernes Vej Aalborg Øst tlf: Hvis du vil vide mere, kan du kontakte dit lokale erhvervskontor på tlf

STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE

STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE - SKAB VÆKST OG ØGET BUNDLINJE Nyskab strategende market isk uddan ingne inkl. te amsean lse ce in dividue r l rådgiv og ning OMPETENCEUDVIK LING ækst ker virksomheders ge

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com

Strategi, vækst. og lederskab. Executive Lederudviklingsprogram. www.mannaz.com vækst Strategi, og lederskab Executive Lederudviklingsprogram www.mannaz.com En deltager udtaler: Arbejdet med egne cases og konsulenternes inddragelse af praksiseksempler skabte en meget virkelighedsnær

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER

TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER HOLD 4 - FORÅRET 2016 TRAC S INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TAG LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FOR LEDERE AF PROFESSIONEL KREATIVITET 2 HVOR MEGET SKAL DU STYRE? HVAD SKAL DU STYRE? HVEM SKAL DU STYRE? LÆR

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Forstærk virksomhedens innovation og styring

Forstærk virksomhedens innovation og styring KOMPETENCE- OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING Forstærk virksomhedens innovation og styring Bliv bedre til at effektivisere og forny forretningsprocesser internt i virksomheden og eksternt med leverandører 2 Det

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse

Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse Vil du styrke andre i at opnå resultater med en coachinguddannelse? Læs hvad deltagerne siger om AS3 Transitions coachinguddannelse 1 Du kan gøre en forskel som coach AS3 Transition udbyder i samarbejde

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER Innovation X den 26. januar 2012 Jens-Ole Nielsen - EMPATICO Jeg hedder Jens-Ole Indehaver af EMPATICO 25 år i marketingbranchen som projektleder, kontaktchef,

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 2 Lars Bo Jeppesen Ceo aegis media Danmark Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe på det digitale

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse

UDVIKLING OG VÆKST. Lederudviklingsforløb for praktiske ledere START: 23. FEBRUAR 2016. Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse UDVIKLING OG VÆKST Lederudviklingsforløb for praktiske ledere Påvirk virksomhedens succes og resultater via din ledelse START: 23. FEBRUAR 2016 Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og

Læs mere

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018

SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 SEGES Akademi STRATEGI OG FORRETNINGSUDVIKLING 5. FORLØB 2017/2018 Strukturudviklingen gør, at vi skal være eksperter i strategi og forretningsudvikling. Vi skal kunne bruge værktøjerne i praksis og hjælpe

Læs mere

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien Skriv et godt CV - lederstilling Kontaktdata Mark Johansen Markvænget 37 3400 Hillerød Mobil 24 87 99 00 markjoh@tele.dk Født den 3. februar 1973 Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning PIT STOP. et service eftersyn for små kreative virksomheder

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning PIT STOP. et service eftersyn for små kreative virksomheder PIT STOP et service eftersyn for små kreative virksomheder BAGGRUND 14 % af 645 adspurgte kreative virksomheder henter i væsentlig grad ny viden fra universiteter og videninstitutioner 61 % af 645 adspurgte

Læs mere

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d

Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d Maritime Forretningsmuligheder AKKC Torsdag d. 28-04-2016 Offentlige tilbud til iværksættere i Danmark (med fokus på Nordjylland) NewBizz 16-18 Vækst 2015 Next Step (Fødevarer) Opmærksom på Primære erhverv

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010

Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Temamøde: Fra god til vindervirksomhed Den professionelle bestyrelse Tirsdag den 30. november 2010 Forventningsafstemning Hvad er en bestyrelse hvad skal der til for at vi kan kalde den professionel? Hvad

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter

Talent for ledelse. Praktisk information. Ved du, hvem der rummer kimen til at blive en god leder? - statens udviklingsforløb for ledelsestalenter Praktisk information Deltagerne skal tilmelde sig på www.perst.dk/ledelsestalent. Flere end 40 procent af de statslige ledere forventes at gå på pension inden 2020. Pris Vi skal med andre ord finde mange

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på:

To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: To dages uddannelse for sælgere med fokus på: SALGSUDDANNELSE SALES ACADEMY Én uddannelse for både salgsledere og sælgere To dages uddannelse for salgsledere med fokus på: > > Virksomhedens salgsstrategi > > At opnå bedre salgstal > > At sammensætte

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed

Start din egen virksomhed. Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Start din egen virksomhed Sammen med dig gør vi drømmen til virkelighed Har du ambitionen om at skabe din egen virksomhed? I Erhvervshus Nord brænder vi for at hjælpe dig godt på vej, så lad os være din

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK Som leder og specialist står du ofte alene, når vigtige strategier og ledelsesmæssige beslutninger skal træffes, samtidig med

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004 Totalkredit Anders Heick-Poulsen Blended learning som hjørnesten i intern markedsføring ring 1 Totalkredit A/S Totalkredit blev dannet i 1990 på p basis af Provinsbankernes Reallånefond Forretningsmæssigt

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

Aktionslæringskonsulent uddannelse

Aktionslæringskonsulent uddannelse Aktionslæringskonsulent uddannelse Strategisk Aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen gennem praksis Strategisk aktionslæring - når medarbejdere og ledelse udvikler organisationen

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 48, Aarhus, marts 2018 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker Lund,

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

DI s DIGITAL. Marketing Academy. Fem dages online marketing uddannelse med fokus på: > > > > > >

DI s DIGITAL. Marketing Academy. Fem dages online marketing uddannelse med fokus på: > > > > > > DI s DIGITAL Marketing Academy Fem dages online marketing uddannelse med fokus på: Digital Strategi Analyse og effektmåling Søgemaskineoptimering og øget webtrafik Content marketing Social media Praktiske

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere