Strategisk marketinguddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk marketinguddannelse"

Transkript

1 Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked Kompetenceudviklingsforløb målrettet marketingchefer, marketingansvarlige og marketingkoordinatorer. ylland De Nordjyske Erhvervskontorer 1

2 Når marketing skaber vækst og øget bundlinje Marketings udfordringer i fremtiden Marketing spiller nu og i fremtiden en stadig mere vigtig rolle i virksomhedernes bestræbelser om at skabe ny vækst, åbne nye markeder samt udvikle nye koncepter og produkter. Men marketing er desværre i mange virksomheder endnu ikke involveret i virksomhedens overordnede strategiudvikling eller eksekvering heraf. Dette faktum er et stort tab for såvel virksomheden som marketing, når det kommer til at opfylde virksomhedens strategiske målsætninger om at skabe ny vækst og øget bundlinje. En rundspørge viser, at det faktisk er de færreste marketingansvarlige i Nordjylland, der udarbejder en årlig marketingplan, der vel at bemærke er forankret i en marketingstrategi - der igen er forankret i virksomhedens overordnede strategi. De fleste marketingplaner er således af taktisk og operationel karakter, uden direkte support og klar forankring i til virksomhedsstrategien. Dette bevirker et unødvendigt stort værditab. Kompetenceudvikling Med udgangspunkt i ovenstående udfordringer tilbyder Nextwork samt marketingrådgiver, -strateg og -mentor Enrico Kaarsberg i samarbejde med Væksthus Nordjylland et kompetenceudviklingsforløb. Igennem 6 moduler tages de nordjyske marketingchefer, marketingansvarlige og marketingkoordinatorer gennem de centrale og værdiskabende områder, der sikrer, at marketing i fremtiden vil være klædt på til at arbejde på et højere strategisk niveau, samt blive forankret i ledelsen og dermed få mulighed for at bidrage til og få indflydelse på virksomhedens strategi- og vækstplaner. Uddannelsen vil også have fokus på strategier for nye marketingplatforme som sociale medier, online 3.0 og e-business, samt hvordan marketing sikrer den krævede fornyelse og kreativitet i tilgangen til et stadigt mere konkurrencepræget marked og illoyale kunder. Formål Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at skabe et større værdiafkast af marketingindsatsen via en målrettet strategi og plan for marketingområdet. Dertil er formålet at opnå øget indflydelse og forståelse hos topledelse i forhold til marketings rolle som naturlig bidragsyder til udviklingen af virksomhedens strategier. Dette opnås via ny viden, introduktion til nye metoder og værktøjer, samt sparring mellem deltagerne i forløbet og sideløbende individuel rådgivning. Alle deltagere vil tage afsæt i et personligt værdiskabende projekt typisk marketingstrategi og -plan for kommende år der er relateret til deltagerens egen virksomhed. Projektet gennemføres i samarbejde med et mindre team af deltagere, som arbejder indenfor samme område, samt med individuel sparring fra marketingrådgiver. Disse teams vil blive sammensat ud fra deltagernes faglige profiler, interesse, kompetence og ansvarsområde. Udbytte Gennem forløbet bliver deltagerne i stand til i højere grad at operere på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau. Et vigtigt element er, at deltagerne får en større indsigt og bliver mere bevidst om egen rolle og succeskriterier, og ikke mindst marketing og salgs centrale og vigtige rolle, samt muligheder for at skabe merværdi i de nordjyske virksomheder. Målsætning for uddannelsen Klæde deltagerne på til at arbejde med værdiskabende marketing på et strategisk niveau Give øget værdiafkast af marketingfunktionen Skabe forståelse for marketings centrale rolle og store værdi i virksomheden Synliggøre værdi af marketing via ROMI effektberegning af marketing- og salgsindsatser Værktøjer til at udvikling og forankring af marketingstrategier og -planer i dagligdagen Skabe synergi og værdiskabelse i samarbejdet mellem marketing, salg og topledelsen Forankre marketing i organisationen samt sikre strategisk indflydelse Værktøjer til at skabe fornyet kreativitet og ideer til bearbejdelse af og positionering i markedet Personlig og faglig udvikling og gennemslagskraft Målgruppe for uddannelsen Kompetenceudviklingsforløbet er målrettet marketingpersoner og virksomheder der: Vil skabe større afkast af marketingindsatsen, øget vækst og bedre bundlinje Vil ruste sig selv og virksomheden til at arbejde med marketing på et strategisk niveau Vil sikre en tæt forbindelse mellem marketings strategier og planer Vil sikre at marketingindsatsen er forankret i de forretningsmæssige udfordringer og mål Vil arbejde struktureret med marketingstrategier og planer i hverdagen Vil sikre et større afkast og synlighed af værdien af marketings indsatser Kan se værdien i at udarbejde et individuelt strategisk marketingprojekt under uddannelsen Vil modtage inspiration og viden fra kompetente og inspirerende indlægsholdere Vil styrke sin markedsposition via forståelse for strategiske marketing muligheder og kreativitet Den typiske deltager vil være: Marketingansvarlig/-koordinator, marketingchef, salgs- og marketingchef/-direktør, produktchef-/ansvarlig Der er ingen adgangskrav men en marketingmæssig baggrund eller erhvervserfaring er en forudsætning forløbet er støttet finansielt af den europæsike socialfond. 2 3

3 om uddannelsen Opbygning af uddannelsen 6 Intensive moduler 6 x heldagsundervisning 3 Krævende teamseancer 3 x 1/2 dags seancer 3 individuelle rådgivningssamtaler 3 x 1½ time Individuelt strategisk marketingprojekt udarbejdes i uddannelsesforløbet Forløb og form Uddannelsesforløbet strækker sig over 7 mdr. fra april til november 2014 Individuelt strategisk marketingprojekt du vil sideløbende med uddannelsen udarbejde et værdiskabende individuelt strategisk marketingprojekt. Dette projekt kunne fx være marketingstrategi- og plan for 2015, eller et specifikt strategisk marketingprojekt r du bliver matchet op med fagligt ligeværdige deltagere i grupper af 4-5 personer, som i hele uddannelsesforløbet er din kilde til inspiration og sparring, samt udfordring på dit strategiske projekt og udfordringer. Der er afsat 1½ konsulenttime til hver gruppe pr. teamseance modul 1 Marketings fremtidige rolle i virksomheden Sådan bringer du marketing i spil! modul 2 Marketingstrategi og -planer Sådan gør du det og sådan bruger du det! og sparring du får under forløbet 3 individuelle rådgivnings- og sparringsseancer af 1½ time, hvor du vil blive udfordret og får sparring på dit individuelle strategiske projekt. Sparringen gives også på de specifikke udfordringer der er i din virksomhed, i forhold til at implementere marketing, som en central funktion i forhold til topledelsen og få indflydelse på dennes fremtidige strategiudviklingsprocesser. Rådgivningen forestås af marketingrådgiver, -strateg og -mentor Enrico Kaarsberg Uddannelsesmoduler og datoer 24. april - Modul 1: Marketing fremtidige rolle i virksomheden 28. maj - Modul 2: Marketingstrategi og -planer samt ROMI måling af indsatser 25. juni - Modul 3: Skab kreativitet og ideer 28. august - Modul 4: Online 3.0 udvikl værdiskabende online strategier 7. oktober - Modul 5: Samspil mellem marketing, salg og topledelsen modul 3 Skab kreativitet og ideer Der styrker den strategiske retning! modul 4 Online 3.0 Udvikl værdiskabende strategier for ebusiness, social medier m.m 11. november - Modul 6: Fremlæggelse af individuelt strategisk marketingprojekter og vurdering r diskussion og feedback 16. juni - 1: Indspark fra team til dit individuelt strategisk marketingprojekter 17. september - 2: Sparring og udfordring på individuelt strategisk marketingprojekter 21. oktober - 3: Den endelige trykprøve og sparring inden fremlæggelse og sparring Tidspunkterne for de 3 individuelle rådgivningsmøder bookes ind under uddannelsesforløbet. modul 5 Sammenspil ml. marketing, salg og topledelse Skab den optimale synergi og værdi teamseance 1 teamseance 2 teamseance 3 modul 6 Fremlæggelse af individuelt projekt og vurdering værdiskabende individuelt strategisk marketingprojekt Modul 1: Marketings fremtidige rolle i virksomheden Sådan bringer du marketing i spil! Hvad er den primære opgave som marketing skal løfte i en konkurrencedygtig og moderne virksomheden? Hvilke processer skal marketing eje, og hvilken rolle skal marketing selv spille? Hvordan ændrer virksomhedens krav sig til marketing? Hvad skal marketing levere på resultatsiden af såvel bløde og hårde mål? Hvordan sikres, at marketing hele tiden er på forkant med udviklingen, og ikke bare er på autopilot. Hvad er de største faldgrupper for marketing? Hvad er marketings rolle i forhold til topledelsen, og hvordan kan marketing skabe størst værdi for toplederne og indirekte få indflydelse på strategier og beslutninger? Deltagerne vil på modul 1 blive introduceret for metoder, som de kan bruge til at identificere og påbegynde det individuelle strategiske marketingprojekt. : At afklare egen rolle både fagligt og personligt og den ramme deltagerne arbejder i At få inspiration til hvordan de kan gøre en værdiskabende indsats hvad deres projekt kan have som tema At få inspiration til hvad der forventes af topledelsen for, at marketing bliver værdiskabende og en vigtigt støttefunktion til ledelsen og forretningen : Efter første modul vil deltagerne få 1½ times individuel rådgivning omkring hvilke mulige strategiske marketingprojekter der findes i deres virksomhed, samt rådgivet mht. endeligt valg af projekt. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Modul 2: Marketingstrategi og -planer samt ROMI måling af indsatser Sådan gør du det, og sådan bruger du det! På dette modul tager vi fat om en klassisk øm tå i mange marketingafdelinger. Nemlig udviklingen af en marketingstrategi samt den årlige marketingplan som er forankret i strategien. Modulet vil give deltagerne inspiration og svar på: Hvordan ser en moderne marketingstrategi og marketingplan ud og hvad er dens formål og mål? Deltagerne vil få indsigt i udviklingen og anvendelsen af en marketingstrategi, der understøtter forretningsmålene for virksomheden. Ligeledes vil deltagerne blive udfordret på værdien og nødvendigheden af, at arbejde med KPI er og hårde mål for planerne og de underliggende aktiviteter, samt få en introduktion til hvordan disse mål udarbejdes og følges op på løbende. Dertil vil modulet også tage fat om vigtigheden af, at marketingstrategien og -planen er forankret i virksomhedsstrategien og ligeledes bliver forankret og formidlet i hele organisationen og ikke mindst hos topledelsen. Endeligt arbejdes der med begrebet ROMI (return on marketing investment) og hvordan man kan beregne et sådan tal. Udviklingen og implementeringen af marketingstrategier Udviklingen og implementeringen af marketingplaner KPI er og målsætninger Måling af ROMI Forankring af marketingstrategier og -planer i virksomheden og hos topledelsen Grupperne mødes efter modul 2 og giver inspiration og sparring samt input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. 4 5

4 Modul 3: Skab kreativitet og ideer, der styrker den strategiske retning Hvordan skabes kreativitet? Kan kreativitet skabe strategisk værdi og retning? På dette modul stilles skarpt på marketings funktion som afdelingen, der behersker kreativitet. Samtidigt er der fokus på hvordan og hvorfor marketing kan, skal og forventes at fungere som idéleverandør, der understøtter og styrker den strategiske retning. Deltagerne vil blive indført i metoder, værktøjer og ledelsestekniker med formål at skabe øget kreativitet i hverdagen og i forbindelse med konkrete udviklingsopgaver. Deltagerne vil også blive udfordret på, hvorfor det er vigtigt, at kreativiteten lever i marketing, og hvorfor kreativitet er værdiskabende, samt hvorfor netop det er vigtigt for at opnå de strategiske forretningsmål? Hvordan skabes kreativitet, og hvordan kan det bruges strategisk? Hvordan blive marketing leverandør af strategisk værdiskabende kreativitet? Hvordan skaber man et kreativt miljø der genererer kreative løsninger og ideer? Hvorfor kreativitet er vigtigt for virksomheden? Efter tredje modul får deltagerne 1½ times individuel rådgivning på deres individuelle strategiske marketingprojekt og deres øvrige faglige udfordringer i forhold til projektet. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Modul 4: Online 3.0 udvikl værdiskabende onlinestrategier for ebusiness, sociale medier - og forbered dig på fremtidens krav På dette modul tages deltagerne med ind i den stadigt for mange fagre nye verden af sociale medier og disses potentiale, muligheder, begrænsninger og ikke mindst farer! Hvordan kan vi som virksomhed og marketingafdeling via udvikling af online strategier, bedst udnytte de sociale medier og virksomhedens ebusiness platform? Hvad er does & don t, når man kommunikerer på sociale medier? Er der nødvendigt at have en specifik social mediestrategi og beredskabsplan, og hvad kunne denne indeholde? Hvad sker der indenfor næste generation af websites, sociale medier, ebusiness? Hvordan holder man sig konkurrencedygtig og følger med de nye hurtige konkurrenter, der er født i den moderne online tidsalder? Udvikling af online strategier for sociale medier, e-business og online kommunikation Hvad eksisterer der af muligheder og begrænsninger Optimal udnyttelse af sociale medier, og best practice af kommunikation? Indsigt i fremtidens websites, sociale medier og ebusiness løsninger Krav for at forblive konkurrencedygtig Grupperne mødes efter modul 4 og giver inspiration og sparring samt input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. Modul 5: Samspil mellem marketing, Salg og topledelsen På dette modul vil deltagerne blive udfordret på det klassiske spændingsfelt, der er mellem marketing- og salgsafdelingen, samt distancen til topledelsen. Hvem har fat i styrepinden og sætter retningen? Hvordan kan et konstruktivt og momentskabende forhold mellem de to afdelinger være værdiskabende i forhold til dialogen med topledelsen og muligheden for at få strategisk indflydelse. Deltagerne vil blive bedt om at reflektere over forholdet i deres egen virksomhed, samt komme med forslag til, hvordan forholdet mellem marketing og salg kan optimeres og skabe yderligere værdi for virksomheden og dermed aftvinge respekt hos topledelsen. Deltagerne vil blive klædt på med forskellige modeller og veje til at skabe et konstruktivt og værdiskabende forhold, samt give specifikke indsigter i hvordan det lykkedes i virkeligheden og hverdagen. Dertil vil deltagerne få indsigt i hvordan marketing bedst understøtter salgsafdelingen, og modsat vej på strategisk niveau. Mao. hvad forventer salg at få fra marketing og hvad forventer marketing at få fra salg? : Balancen mellem marketing og salg Skabe et værdiskabende samspil der styrker dialogen med topledelsen Værktøjer til at optimere samspillet i hverdagen Hvordan understøtter marketing og salg bedst hinanden strategisk Hvordan kan marketing og salg i fællesskab få strategisk indflydelse i topledelsen Efter tredje modul får deltagerne 1½ times individuel rådgivning på deres individuelle strategiske marketingprojekt og deres øvrige faglige udfordringer i forhold til projektet. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Grupperne mødes efter modul 5 og giver inspiration og sparring får input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. Modul 6: Fremlæggelse af individuelle projekter og vurdering Deltagerne fremlægger deres individuelle strategiske marketingprojekter, som de har arbejdet med under uddannelsesforløbet. Hvad har de gjort? Hvordan vil de skabe værdi? Hvordan og hvor godt vil de understøtte de forretningsmæssige mål? Hvad har de lært? Projekterne bliver vurderet og kommenteres af de andre deltagere og et panel af erhvervsledere. Projektet og dets resultat (bestået/ ikke bestået) noteres på deltagernes kursusbevis. Succeskriterier og læringsmål At sætte marketing på landkortet i virksomhederne, og spille en mere central rolle Sikre at alle marketings kompetencer kommer i spil i forbindelse med udvikling af strategier At lære deltagerne hvordan de bidrage optimalt til at opfylde de forretningsmæssige mål At deltagerne bliver fortrolige med nye og effektive værktøjer til at synliggøre værdien og dokumentere effekten af marketings aktiviteter og bidrag til de forretningsmæssige mål At træne deltagerne i at arbejde systematisk med at synligøre værdien og effekten af marketingsaktiviteter At indføre deltagerne i de sidste nye trends, værktøjer og muligheder indenfor online og sociale medier, mhp. at blive bedre til at udnytte potentialet heri for deres virksomheder Sparring og netværk med andre på samme niveau Øget nærhed og samarbejde med topledelsen gennem kvalificerede aktiviteter og dokumenteret værdi Individuel sparring vedr. marketing projekter og udfordringer med at få marketing på landkortet hos topledelsen og involveret som værdiskabende funktion for denne Inspiration fra andre virksomheder herunder fra førende virksomheder på marketing området At deltagerne bliver mere bevidste om deres egne og organisationens styrker og udviklingsområder At vurdere og give feedback på andres projekter 6 7

5 Tid og sted Vi arbejder alle dage fra kl , og alle udviklingsmoduler og teamseancer afholdes på i Aalborg området. Pris for deltagelse Kr moms. Desuden skal der ved opstart betales et depositum på kr Depositum refunderes fuldt ud, når du som deltager har afleveret dit timeregnskab som er en del af medfinansieringen. Prisen for offentlige virksomheder er kr Tilmelding Du er velkommen til at kontakte Susanne Hansen (tlf ) eller Enrico Kaarsberg (tlf ) for yderligere information. Sidste frist for tilmelding er den 1. april Præsentation af konsulenterne: Susanne Hansen, Nextwork Susanne Hansen har drevet netværk de sidste 15 år, og har blandt andet to marketingnetværk under Nextwork. Susanne er vant til at sikre vidensdeling på tværs ad grupper, sikre den rigtige teori i grupperne, og udfordre på at det tages med hjem og bruges. Susanne er uddannet erhvervsdiplomleder, projektleder, og har også undervisningserfaring - og er rutineret i at støtte op omkring læringsprocesser. Susanne er også kvinden bag den populære HR-uddannelse Når HR skaber bundlinje. Mail: Tlf Enrico Kaarsberg Marketingrådgiver Enrico Kaarsberg Marketingrådgiver, strateg og mentor. Enrico Kaarsberg (HD-A) har gennem de sidste 15 år arbejdet som online/ offline marketingchef såvel nationalt som internationalt på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Han har arbejdet med budgetter fra kr til kr. 25 mio. om året, i virksomheder som Spar Nord Bank A/S, CM Network A/S, Bellevue A/S, Caravell A/S, Shrpa A/S. Enrico s erfaring er omfattende såvel på de traditionelle offline marketing discipliner, som på de nye online og social medie discipliner, ligesom han har stor erfaring med udvikling og praktisk implementering af marketingstrategier og -planer. Mail: Tlf Vækstkonsulent Leif Bjerg Jensen Mobil Væksthus Nordjylland Niels Jernes Vej Aalborg Øst NOVI Science Park Niels Jernes Vej Aalborg Øst tlf: Hvis du vil vide mere, kan du kontakte dit lokale erhvervskontor på tlf

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere