Strategisk marketinguddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk marketinguddannelse"

Transkript

1 Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked Kompetenceudviklingsforløb målrettet marketingchefer, marketingansvarlige og marketingkoordinatorer. ylland De Nordjyske Erhvervskontorer 1

2 Når marketing skaber vækst og øget bundlinje Marketings udfordringer i fremtiden Marketing spiller nu og i fremtiden en stadig mere vigtig rolle i virksomhedernes bestræbelser om at skabe ny vækst, åbne nye markeder samt udvikle nye koncepter og produkter. Men marketing er desværre i mange virksomheder endnu ikke involveret i virksomhedens overordnede strategiudvikling eller eksekvering heraf. Dette faktum er et stort tab for såvel virksomheden som marketing, når det kommer til at opfylde virksomhedens strategiske målsætninger om at skabe ny vækst og øget bundlinje. En rundspørge viser, at det faktisk er de færreste marketingansvarlige i Nordjylland, der udarbejder en årlig marketingplan, der vel at bemærke er forankret i en marketingstrategi - der igen er forankret i virksomhedens overordnede strategi. De fleste marketingplaner er således af taktisk og operationel karakter, uden direkte support og klar forankring i til virksomhedsstrategien. Dette bevirker et unødvendigt stort værditab. Kompetenceudvikling Med udgangspunkt i ovenstående udfordringer tilbyder Nextwork samt marketingrådgiver, -strateg og -mentor Enrico Kaarsberg i samarbejde med Væksthus Nordjylland et kompetenceudviklingsforløb. Igennem 6 moduler tages de nordjyske marketingchefer, marketingansvarlige og marketingkoordinatorer gennem de centrale og værdiskabende områder, der sikrer, at marketing i fremtiden vil være klædt på til at arbejde på et højere strategisk niveau, samt blive forankret i ledelsen og dermed få mulighed for at bidrage til og få indflydelse på virksomhedens strategi- og vækstplaner. Uddannelsen vil også have fokus på strategier for nye marketingplatforme som sociale medier, online 3.0 og e-business, samt hvordan marketing sikrer den krævede fornyelse og kreativitet i tilgangen til et stadigt mere konkurrencepræget marked og illoyale kunder. Formål Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at skabe et større værdiafkast af marketingindsatsen via en målrettet strategi og plan for marketingområdet. Dertil er formålet at opnå øget indflydelse og forståelse hos topledelse i forhold til marketings rolle som naturlig bidragsyder til udviklingen af virksomhedens strategier. Dette opnås via ny viden, introduktion til nye metoder og værktøjer, samt sparring mellem deltagerne i forløbet og sideløbende individuel rådgivning. Alle deltagere vil tage afsæt i et personligt værdiskabende projekt typisk marketingstrategi og -plan for kommende år der er relateret til deltagerens egen virksomhed. Projektet gennemføres i samarbejde med et mindre team af deltagere, som arbejder indenfor samme område, samt med individuel sparring fra marketingrådgiver. Disse teams vil blive sammensat ud fra deltagernes faglige profiler, interesse, kompetence og ansvarsområde. Udbytte Gennem forløbet bliver deltagerne i stand til i højere grad at operere på såvel strategisk, taktisk og operationelt niveau. Et vigtigt element er, at deltagerne får en større indsigt og bliver mere bevidst om egen rolle og succeskriterier, og ikke mindst marketing og salgs centrale og vigtige rolle, samt muligheder for at skabe merværdi i de nordjyske virksomheder. Målsætning for uddannelsen Klæde deltagerne på til at arbejde med værdiskabende marketing på et strategisk niveau Give øget værdiafkast af marketingfunktionen Skabe forståelse for marketings centrale rolle og store værdi i virksomheden Synliggøre værdi af marketing via ROMI effektberegning af marketing- og salgsindsatser Værktøjer til at udvikling og forankring af marketingstrategier og -planer i dagligdagen Skabe synergi og værdiskabelse i samarbejdet mellem marketing, salg og topledelsen Forankre marketing i organisationen samt sikre strategisk indflydelse Værktøjer til at skabe fornyet kreativitet og ideer til bearbejdelse af og positionering i markedet Personlig og faglig udvikling og gennemslagskraft Målgruppe for uddannelsen Kompetenceudviklingsforløbet er målrettet marketingpersoner og virksomheder der: Vil skabe større afkast af marketingindsatsen, øget vækst og bedre bundlinje Vil ruste sig selv og virksomheden til at arbejde med marketing på et strategisk niveau Vil sikre en tæt forbindelse mellem marketings strategier og planer Vil sikre at marketingindsatsen er forankret i de forretningsmæssige udfordringer og mål Vil arbejde struktureret med marketingstrategier og planer i hverdagen Vil sikre et større afkast og synlighed af værdien af marketings indsatser Kan se værdien i at udarbejde et individuelt strategisk marketingprojekt under uddannelsen Vil modtage inspiration og viden fra kompetente og inspirerende indlægsholdere Vil styrke sin markedsposition via forståelse for strategiske marketing muligheder og kreativitet Den typiske deltager vil være: Marketingansvarlig/-koordinator, marketingchef, salgs- og marketingchef/-direktør, produktchef-/ansvarlig Der er ingen adgangskrav men en marketingmæssig baggrund eller erhvervserfaring er en forudsætning forløbet er støttet finansielt af den europæsike socialfond. 2 3

3 om uddannelsen Opbygning af uddannelsen 6 Intensive moduler 6 x heldagsundervisning 3 Krævende teamseancer 3 x 1/2 dags seancer 3 individuelle rådgivningssamtaler 3 x 1½ time Individuelt strategisk marketingprojekt udarbejdes i uddannelsesforløbet Forløb og form Uddannelsesforløbet strækker sig over 7 mdr. fra april til november 2014 Individuelt strategisk marketingprojekt du vil sideløbende med uddannelsen udarbejde et værdiskabende individuelt strategisk marketingprojekt. Dette projekt kunne fx være marketingstrategi- og plan for 2015, eller et specifikt strategisk marketingprojekt r du bliver matchet op med fagligt ligeværdige deltagere i grupper af 4-5 personer, som i hele uddannelsesforløbet er din kilde til inspiration og sparring, samt udfordring på dit strategiske projekt og udfordringer. Der er afsat 1½ konsulenttime til hver gruppe pr. teamseance modul 1 Marketings fremtidige rolle i virksomheden Sådan bringer du marketing i spil! modul 2 Marketingstrategi og -planer Sådan gør du det og sådan bruger du det! og sparring du får under forløbet 3 individuelle rådgivnings- og sparringsseancer af 1½ time, hvor du vil blive udfordret og får sparring på dit individuelle strategiske projekt. Sparringen gives også på de specifikke udfordringer der er i din virksomhed, i forhold til at implementere marketing, som en central funktion i forhold til topledelsen og få indflydelse på dennes fremtidige strategiudviklingsprocesser. Rådgivningen forestås af marketingrådgiver, -strateg og -mentor Enrico Kaarsberg Uddannelsesmoduler og datoer 24. april - Modul 1: Marketing fremtidige rolle i virksomheden 28. maj - Modul 2: Marketingstrategi og -planer samt ROMI måling af indsatser 25. juni - Modul 3: Skab kreativitet og ideer 28. august - Modul 4: Online 3.0 udvikl værdiskabende online strategier 7. oktober - Modul 5: Samspil mellem marketing, salg og topledelsen modul 3 Skab kreativitet og ideer Der styrker den strategiske retning! modul 4 Online 3.0 Udvikl værdiskabende strategier for ebusiness, social medier m.m 11. november - Modul 6: Fremlæggelse af individuelt strategisk marketingprojekter og vurdering r diskussion og feedback 16. juni - 1: Indspark fra team til dit individuelt strategisk marketingprojekter 17. september - 2: Sparring og udfordring på individuelt strategisk marketingprojekter 21. oktober - 3: Den endelige trykprøve og sparring inden fremlæggelse og sparring Tidspunkterne for de 3 individuelle rådgivningsmøder bookes ind under uddannelsesforløbet. modul 5 Sammenspil ml. marketing, salg og topledelse Skab den optimale synergi og værdi teamseance 1 teamseance 2 teamseance 3 modul 6 Fremlæggelse af individuelt projekt og vurdering værdiskabende individuelt strategisk marketingprojekt Modul 1: Marketings fremtidige rolle i virksomheden Sådan bringer du marketing i spil! Hvad er den primære opgave som marketing skal løfte i en konkurrencedygtig og moderne virksomheden? Hvilke processer skal marketing eje, og hvilken rolle skal marketing selv spille? Hvordan ændrer virksomhedens krav sig til marketing? Hvad skal marketing levere på resultatsiden af såvel bløde og hårde mål? Hvordan sikres, at marketing hele tiden er på forkant med udviklingen, og ikke bare er på autopilot. Hvad er de største faldgrupper for marketing? Hvad er marketings rolle i forhold til topledelsen, og hvordan kan marketing skabe størst værdi for toplederne og indirekte få indflydelse på strategier og beslutninger? Deltagerne vil på modul 1 blive introduceret for metoder, som de kan bruge til at identificere og påbegynde det individuelle strategiske marketingprojekt. : At afklare egen rolle både fagligt og personligt og den ramme deltagerne arbejder i At få inspiration til hvordan de kan gøre en værdiskabende indsats hvad deres projekt kan have som tema At få inspiration til hvad der forventes af topledelsen for, at marketing bliver værdiskabende og en vigtigt støttefunktion til ledelsen og forretningen : Efter første modul vil deltagerne få 1½ times individuel rådgivning omkring hvilke mulige strategiske marketingprojekter der findes i deres virksomhed, samt rådgivet mht. endeligt valg af projekt. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Modul 2: Marketingstrategi og -planer samt ROMI måling af indsatser Sådan gør du det, og sådan bruger du det! På dette modul tager vi fat om en klassisk øm tå i mange marketingafdelinger. Nemlig udviklingen af en marketingstrategi samt den årlige marketingplan som er forankret i strategien. Modulet vil give deltagerne inspiration og svar på: Hvordan ser en moderne marketingstrategi og marketingplan ud og hvad er dens formål og mål? Deltagerne vil få indsigt i udviklingen og anvendelsen af en marketingstrategi, der understøtter forretningsmålene for virksomheden. Ligeledes vil deltagerne blive udfordret på værdien og nødvendigheden af, at arbejde med KPI er og hårde mål for planerne og de underliggende aktiviteter, samt få en introduktion til hvordan disse mål udarbejdes og følges op på løbende. Dertil vil modulet også tage fat om vigtigheden af, at marketingstrategien og -planen er forankret i virksomhedsstrategien og ligeledes bliver forankret og formidlet i hele organisationen og ikke mindst hos topledelsen. Endeligt arbejdes der med begrebet ROMI (return on marketing investment) og hvordan man kan beregne et sådan tal. Udviklingen og implementeringen af marketingstrategier Udviklingen og implementeringen af marketingplaner KPI er og målsætninger Måling af ROMI Forankring af marketingstrategier og -planer i virksomheden og hos topledelsen Grupperne mødes efter modul 2 og giver inspiration og sparring samt input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. 4 5

4 Modul 3: Skab kreativitet og ideer, der styrker den strategiske retning Hvordan skabes kreativitet? Kan kreativitet skabe strategisk værdi og retning? På dette modul stilles skarpt på marketings funktion som afdelingen, der behersker kreativitet. Samtidigt er der fokus på hvordan og hvorfor marketing kan, skal og forventes at fungere som idéleverandør, der understøtter og styrker den strategiske retning. Deltagerne vil blive indført i metoder, værktøjer og ledelsestekniker med formål at skabe øget kreativitet i hverdagen og i forbindelse med konkrete udviklingsopgaver. Deltagerne vil også blive udfordret på, hvorfor det er vigtigt, at kreativiteten lever i marketing, og hvorfor kreativitet er værdiskabende, samt hvorfor netop det er vigtigt for at opnå de strategiske forretningsmål? Hvordan skabes kreativitet, og hvordan kan det bruges strategisk? Hvordan blive marketing leverandør af strategisk værdiskabende kreativitet? Hvordan skaber man et kreativt miljø der genererer kreative løsninger og ideer? Hvorfor kreativitet er vigtigt for virksomheden? Efter tredje modul får deltagerne 1½ times individuel rådgivning på deres individuelle strategiske marketingprojekt og deres øvrige faglige udfordringer i forhold til projektet. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Modul 4: Online 3.0 udvikl værdiskabende onlinestrategier for ebusiness, sociale medier - og forbered dig på fremtidens krav På dette modul tages deltagerne med ind i den stadigt for mange fagre nye verden af sociale medier og disses potentiale, muligheder, begrænsninger og ikke mindst farer! Hvordan kan vi som virksomhed og marketingafdeling via udvikling af online strategier, bedst udnytte de sociale medier og virksomhedens ebusiness platform? Hvad er does & don t, når man kommunikerer på sociale medier? Er der nødvendigt at have en specifik social mediestrategi og beredskabsplan, og hvad kunne denne indeholde? Hvad sker der indenfor næste generation af websites, sociale medier, ebusiness? Hvordan holder man sig konkurrencedygtig og følger med de nye hurtige konkurrenter, der er født i den moderne online tidsalder? Udvikling af online strategier for sociale medier, e-business og online kommunikation Hvad eksisterer der af muligheder og begrænsninger Optimal udnyttelse af sociale medier, og best practice af kommunikation? Indsigt i fremtidens websites, sociale medier og ebusiness løsninger Krav for at forblive konkurrencedygtig Grupperne mødes efter modul 4 og giver inspiration og sparring samt input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. Modul 5: Samspil mellem marketing, Salg og topledelsen På dette modul vil deltagerne blive udfordret på det klassiske spændingsfelt, der er mellem marketing- og salgsafdelingen, samt distancen til topledelsen. Hvem har fat i styrepinden og sætter retningen? Hvordan kan et konstruktivt og momentskabende forhold mellem de to afdelinger være værdiskabende i forhold til dialogen med topledelsen og muligheden for at få strategisk indflydelse. Deltagerne vil blive bedt om at reflektere over forholdet i deres egen virksomhed, samt komme med forslag til, hvordan forholdet mellem marketing og salg kan optimeres og skabe yderligere værdi for virksomheden og dermed aftvinge respekt hos topledelsen. Deltagerne vil blive klædt på med forskellige modeller og veje til at skabe et konstruktivt og værdiskabende forhold, samt give specifikke indsigter i hvordan det lykkedes i virkeligheden og hverdagen. Dertil vil deltagerne få indsigt i hvordan marketing bedst understøtter salgsafdelingen, og modsat vej på strategisk niveau. Mao. hvad forventer salg at få fra marketing og hvad forventer marketing at få fra salg? : Balancen mellem marketing og salg Skabe et værdiskabende samspil der styrker dialogen med topledelsen Værktøjer til at optimere samspillet i hverdagen Hvordan understøtter marketing og salg bedst hinanden strategisk Hvordan kan marketing og salg i fællesskab få strategisk indflydelse i topledelsen Efter tredje modul får deltagerne 1½ times individuel rådgivning på deres individuelle strategiske marketingprojekt og deres øvrige faglige udfordringer i forhold til projektet. Rådgivning ved Enrico Kaarsberg. Grupperne mødes efter modul 5 og giver inspiration og sparring får input til deres individuelle strategiske marketingprojekter. Modul 6: Fremlæggelse af individuelle projekter og vurdering Deltagerne fremlægger deres individuelle strategiske marketingprojekter, som de har arbejdet med under uddannelsesforløbet. Hvad har de gjort? Hvordan vil de skabe værdi? Hvordan og hvor godt vil de understøtte de forretningsmæssige mål? Hvad har de lært? Projekterne bliver vurderet og kommenteres af de andre deltagere og et panel af erhvervsledere. Projektet og dets resultat (bestået/ ikke bestået) noteres på deltagernes kursusbevis. Succeskriterier og læringsmål At sætte marketing på landkortet i virksomhederne, og spille en mere central rolle Sikre at alle marketings kompetencer kommer i spil i forbindelse med udvikling af strategier At lære deltagerne hvordan de bidrage optimalt til at opfylde de forretningsmæssige mål At deltagerne bliver fortrolige med nye og effektive værktøjer til at synliggøre værdien og dokumentere effekten af marketings aktiviteter og bidrag til de forretningsmæssige mål At træne deltagerne i at arbejde systematisk med at synligøre værdien og effekten af marketingsaktiviteter At indføre deltagerne i de sidste nye trends, værktøjer og muligheder indenfor online og sociale medier, mhp. at blive bedre til at udnytte potentialet heri for deres virksomheder Sparring og netværk med andre på samme niveau Øget nærhed og samarbejde med topledelsen gennem kvalificerede aktiviteter og dokumenteret værdi Individuel sparring vedr. marketing projekter og udfordringer med at få marketing på landkortet hos topledelsen og involveret som værdiskabende funktion for denne Inspiration fra andre virksomheder herunder fra førende virksomheder på marketing området At deltagerne bliver mere bevidste om deres egne og organisationens styrker og udviklingsområder At vurdere og give feedback på andres projekter 6 7

5 Tid og sted Vi arbejder alle dage fra kl , og alle udviklingsmoduler og teamseancer afholdes på i Aalborg området. Pris for deltagelse Kr moms. Desuden skal der ved opstart betales et depositum på kr Depositum refunderes fuldt ud, når du som deltager har afleveret dit timeregnskab som er en del af medfinansieringen. Prisen for offentlige virksomheder er kr Tilmelding Du er velkommen til at kontakte Susanne Hansen (tlf ) eller Enrico Kaarsberg (tlf ) for yderligere information. Sidste frist for tilmelding er den 1. april Præsentation af konsulenterne: Susanne Hansen, Nextwork Susanne Hansen har drevet netværk de sidste 15 år, og har blandt andet to marketingnetværk under Nextwork. Susanne er vant til at sikre vidensdeling på tværs ad grupper, sikre den rigtige teori i grupperne, og udfordre på at det tages med hjem og bruges. Susanne er uddannet erhvervsdiplomleder, projektleder, og har også undervisningserfaring - og er rutineret i at støtte op omkring læringsprocesser. Susanne er også kvinden bag den populære HR-uddannelse Når HR skaber bundlinje. Mail: Tlf Enrico Kaarsberg Marketingrådgiver Enrico Kaarsberg Marketingrådgiver, strateg og mentor. Enrico Kaarsberg (HD-A) har gennem de sidste 15 år arbejdet som online/ offline marketingchef såvel nationalt som internationalt på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Han har arbejdet med budgetter fra kr til kr. 25 mio. om året, i virksomheder som Spar Nord Bank A/S, CM Network A/S, Bellevue A/S, Caravell A/S, Shrpa A/S. Enrico s erfaring er omfattende såvel på de traditionelle offline marketing discipliner, som på de nye online og social medie discipliner, ligesom han har stor erfaring med udvikling og praktisk implementering af marketingstrategier og -planer. Mail: Tlf Vækstkonsulent Leif Bjerg Jensen Mobil Væksthus Nordjylland Niels Jernes Vej Aalborg Øst NOVI Science Park Niels Jernes Vej Aalborg Øst tlf: Hvis du vil vide mere, kan du kontakte dit lokale erhvervskontor på tlf

STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE

STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE STRATEGISK MARKETINGUDDANNELSE - SKAB VÆKST OG ØGET BUNDLINJE Nyskab strategende market isk uddan ingne inkl. te amsean lse ce in dividue r l rådgiv og ning OMPETENCEUDVIK LING ækst ker virksomheders ge

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus

danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi Aarhus danmarks bedste uddannelse indenfor digitale medier for praktikere Det digitale akademi 2012 Aarhus 2 Ulrik Petersen Direktør aegis media, aarhus Det Digitale Akademi er en unik mulighed for at springe

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 - Maj (uge 21), fredag den 24 lørdag den 25. maj Akkvisition, forretning & branding

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder

Strategi, lederskab. executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder Strategi, vækstog lederskab executive lederudviklingsprogram for den erfarne leder bedre Skab resultater Strategi, vækst og lederskab Programmet er et helhedsorienteret og ambitiøst lederudviklingsforløb,

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Young Talented Lawyers

Young Talented Lawyers Young Talented Lawyers -et talentudviklingsprogram for advokatbranchen Detail program for Young Talented Lawyers Modul 1 Akkvisition, forretning & branding Velkomst og ramme for forløbet ved Rikke Stürup

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef.

HR-CHEF uddannelse. Uddannelsen er derfor målrettet personer med ansvar for HR i virksomheden, f.eks. som HR-chef, HR-manager eller personalechef. HR-CHEF uddannelse 4IMPROVE s HR-CHEF uddannelse giver dig adgang til et unikt udviklingsforløb målrettet HR-chefer. Igennem uddannelsen skærpes dit blik for effekten af din måde at agere HR-chef på, og

Læs mere

Strategi, vækst og lederskab

Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Strategi, vækst og lederskab Virkelighedsnær sparring på dit lederskab og fokus på strategisk ledelse Selv de dygtigste ledere kan blive bedre Trænger du til ny inspiration

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes

Duo-ledelse. Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse Duo-ledelse er som tango Der skal to til og dansen er svær, men fascinerende, når det lykkes Duo-ledelse er som tango - rytme, bevægelse og udstråling skal være synkroniseret I mange organisationer

Læs mere

VL89 Executives Changing the Game

VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game VL89 Executives Changing the Game Opgradér til Leadership 2.0, den nye virkelighed "What got you here, won t get you there" Hvad er din virksomheds eksistensberettigelse

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

DI S INNOVATIONSuddannelse

DI S INNOVATIONSuddannelse INNOVATION DI S INNOVATIONSuddannelse Bliv bedre til at skabe innovative produkter og lede innovative processer 2 DI S INNOVATIONSUDDANNELSE SKAB FORSPRING MED DINE innovative processer OG ledelseskompetencer

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Vækstfabrikkernes Videnmoduler

Vækstfabrikkernes Videnmoduler Vækstfabrikkernes Videnmoduler Videnmodul 1: Strategi Hvordan får jeg overblik over mit forretningsgrundlag? Underviser: Ekstern lektor, konsulent Lone Samuelsson Undervisningsforløb: 3 x 4 timer Formål

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse med netværk

Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Mannaz Lederuddannelse med netværk Handlingsbaseret ledelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer This player requires a modern web browser

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed

Præsentation af. Værdiskabende virksomheds- & IT rådgivning. Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Præsentation af Vi ta r temperaturen, stiller diagnosen og sikre korrekt behandling - af din virksomhed Hvem er vi? Thomas Hvass-Skovlund mail: ths@bizad.dk mobil: 2226 9228 Steen Helmer mail: steen@helmer.com

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Lean Six Sigma GB2BB uddannelse der betaler sig Forudsætning for deltagelse Green Belt 2 Black Belt uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at løfte dit niveau indenfor Lean Six Sigma. Det er en

Læs mere

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling

moving business forward UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling moving business forward NYE STANDARDER FOR LEARNING & DEVELOPMENT UNIK PERFORM NCE Fremtidens uddannelse, kurser og kompetenceudvikling UNIK PERFORMANCE Unik Performance ønsker at sætte nye standarder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig

Lean Six Sigma Yellow Belt uddannelse der betaler sig uddannelse der betaler sig Uddannelsen Uddannelsen er for dig, der skal kende til terminologien indenfor Lean Six Sigma. Du samarbejder dagligt med Green Belts og Black Belts og skal derfor forstå disses

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL

LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL LEDELSE MED SPECIALE I DETAILHANDEL AKADEMIUDDANNELSEN I RETAIL Tag en akademiuddannelse Uddannelsen tager udgangspunkt i din virkelighed, og undervisningen giver dig mulighed for aktivt at bruge din erhvervserfaring

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004 Totalkredit Anders Heick-Poulsen Blended learning som hjørnesten i intern markedsføring ring 1 Totalkredit A/S Totalkredit blev dannet i 1990 på p basis af Provinsbankernes Reallånefond Forretningsmæssigt

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige

Go Morgenmøde Ledelse af frivillige Go Morgenmøde Ledelse af frivillige MacMann Bergs bidrag og fokus Vi ønsker at bidrage til et bedre samfund og arbejdsliv gennem bedre ledelse. Fra PROFESSION til PROFESSIONEL LEDELSE af VELFÆRD i forandring

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse

NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse NGO-Konsulent Formidling Ledelse af frivillige Konfliktløsning Håndtering af partnerskaber Mødeledelse Facilitering Flow og fremdrift af arbejdsprocesser NGO ere er medlems- og frivillighedsbaserede vidensorganisationer,

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Mere markedsføring Mere effekt Mere for pengene

Mere markedsføring Mere effekt Mere for pengene Mere markedsføring Mere effekt Mere for pengene Det fjerde ben Hovmark som jeres marketingchef MARKETINGCHEF EFTER BEHOV Et ben i den virkelige verden Indsigt i og erfaring med markedsføring, design og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014.

Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapport/statistik for Iværksætterhuset 1. januar 2014-31. december 2014. Succeskriterier for Iværksætterhuset Iværksætterhuset skal: 1) sikre et enstrenget og ensartet erhvervsfremmetilbud for kommunernes

Læs mere

ER DIT BRAND I LIVE?

ER DIT BRAND I LIVE? ER DIT BRAND I LIVE? Få fuld valuta for dine markedsføringskroner uden, at det koster dig kassen! Sidder du som marketingansvarlig i en afdeling, hvor I er presset på både tid og penge? Har I en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Assens Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen et stærkt partnerskab. Et stærkt partnerskab skaber fordel for alle parter Jobcenter

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT A. Formål. Formålet med modulet er at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer og optimere elevens læringsproces samt give eleven

Læs mere