Generelle lederkompetencer mellemledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle lederkompetencer mellemledere"

Transkript

1 Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer målrettet kompetenceudvikling for teamet og den enkelte Udvikler team - skaber vinderhold Praktiserer situationsbestemt ledelse i en forandringskultur Håndterer konflikter konstruktivt og professionelt Præciserer vilkår og rammer - og følger op Forankring af strategi samt udvikling af eget område: min. niveau 3 Skaber overblik, mål og retning for medarbejderne Indarbejder strategiske mål i afdelingens / teamets strategi og mål Sikrer at målene bliver operationelle og målbare Udvikler og fornyer produkter og processer Sikrer at målinger og evalueringer bruges til løbende forbedringer Effektivitet og resultatorientering: min. niveau 3 Arbejder struktureret og effektivt Kan organisere og prioritere (tid / opgaver) Planlægger langsigtet og overholder tidsfrister Er vedholdende og skaber resultater Uddelegerer opgaver og følger op Tør træffe de nødvendige beslutninger Bruger- og markedsorientering: min. niveau 3 Sikrer et tæt og værdiskabende samarbejde med skolens brugere og interessenter Medvirker til et godt og effektivt samarbejde på tværs af skolen Følger trends og udviklingstendenser i branchen Synliggørelse og markedsføring af eget område Kommunikation og bærer af kultur og værdier: min. niveau 4 Er bærer af skolens værdier og fremstår som rollemodel Har fokus på succes erne, og det der virker Er engageret og synlig med en værdsættende omgangstone Kommunikerer klart og entydigt Har selvtillid og gennemslagskraft Sidst redigeret 9. aug / BBU Side 1 af 5

2 Specifikke lederkompetencer Pædagogisk leder Inspirerer til udvikling og fornyelse af pædagogisk praksis Implementerer bekendtgørelser Sikrer pædagogisk planlægning, organisering, gennemførelse og evaluering Skaber rammerne for et inspirerende studiemiljø Udøver PG-vejledning Planleder Rengøringsleder Gode planlægningsevner Flair for indkøb Varetager budgetlægning og opfølgning Grundlæggende viden om midler, maskiner, ergonomi, gulve og inventar IT-leder Sikrer udvikling og nytænkning på IKT-området Forvalter og forhandler kontrakter og andre aftaler med externe leverandører Udøver projektledelse ved større implementeringer Laver og gennemfører strategier på IKT-området Laver budget og opfølgning på samme Bistroleder Leder af økonomiafdeling Leder af sekretariatsfunktioner Sidst redigeret 9. aug / BBU Side 2 af 5

3 Personlige kompetencer (alle ansatte) Mål kompetence -niveau Kompetence i kommunikation og samarbejde 3 Reelt kompetenceniveau Er venlig og imødekommende Skaber tillid / tillidsfuld dialog Erkender andres følelser og behov Samarbejder og tager ansvar sammen med andre Overholder indgåede aftaler Arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø Skaber og vedligeholder kontakter / netværk Medvirker ved fælles problem- og konfliktløsning Læringskompetence 3 Har de fornødne forudsætninger for at kunne arbejde med egen komp. udvikl. Anvender IT til videns- og informationssøgning Er optaget af / motiveret for at lære nyt Deler gerne viden og erfaringer med kolleger Ser egen kompetenceudvikling i sammenhæng med teamets og organisationens behov Sætter udviklingsmål sammen med teamet Arbejder vedholdende med egen kompetenceudvikling Planlægger og evaluerer egne læreprocesser Arbejder systematisk med at integrere ny viden og erfaring Kompetence i selvledelse 3 Er faglig kompetent til at løse opgaverne Har adgang til de nødvendige informationer Har overblik og kan planlægge og organisere eget arbejde Prioriterer egne opgaver hensigtsmæssigt Sætter mål og medvirker aktivt til at nå teamets mål Tager selv initiativ til løsning af opgaver / problemer Viser ansvar og følger egne opgaver helt til dørs Handler i overensstemmelse med skolens værdier og mål Agerer selvstændigt og varetager på bedste vis skolens interesser Har udpræget kundefokus Sidst redigeret 9. aug / BBU Side 3 af 5

4 Personlige kompetencer Mål kompetence -niveau Kompetencer i udvikling og forandring 3 Reelt kompetenceniveau Bidrager med nytænkning og inspiration Omsætter ideer til praksis Deltager aktivt i fornyelse af eget arbejdsområde Går ofte nye veje ved løsning af opgaver Er på forkant med fagets/branchens udviklingstendenser Ser muligheder i og kan trives med hastige ændringer Påtager sig gerne nye opgaver Kulturel forståelse 3 Er åben for at samarbejde med mennesker med anden social, kulturel el. religiøs baggrund Respekterer kulturelle / etniske forskelligheder Har indsigt og evne til at forstå forskellige kulturer Arbejder med kulturelle forskelligheder i jobbet og kan formidle forståelse Arbejder aktivt på at integrere kulturelle forskelligheder Sidst redigeret 9. aug / BBU Side 4 af 5

5 Kompetencebeskrivelser: Definition på niveauer Niveau Betegnelse Beskrivelse Niveau 0 Har ingen kompetence på området. Niveau 1 Nybegynder Er ny på området / opgaven og er afhængig af at arbejde efter vejledning og oplæring fra mentor / kollega / leder. Ved personlige kompetencer på niveau 1: Kompetencen er ikke synlig. Niveau 2 Let øvet Arbejder selvstændigt indenfor fastlagte rammer med råd fra kollega / leder, og anvender egne erfaringer fra lignende situationer. Kræver støtte / supervision ved komplicerede opgaver. Ved personlige kompetencer på niveau 2: Kompetencen ses i nogen grad. Niveau 3 Øvet / rutineret Skolens kernemedarbejdere: Løser opgaverne selvstændigt, rutineret og uden vanskeligheder og opfylder behov og forventninger fra brugere / kunder fuldt tilfredsstillende. Stor driftssikkerhed. Har erfaring med løsning af komplicerede opgaver. Ved personlige kompetencer på niveau 3: Kompetencen ses tydeligt. Niveau 4 Professionel / rollemodel Løser komplicerede opgaver umiddelbart, hurtigt og uden vanskeligheder. Reagerer og handler i forhold til ændringer. Er model for andre. Har stor erfaring og indsigt - også på tværs af forskellige arbejdsområder. Ved personlige kompetencer på niveau 4: Kompetencen ses i udpræget grad er rollemodel. Niveau 5 Ekspert Præsterer konstant inspirerende og særlig godt arbejde. Arbejder ud fra omfattende ekspertise og erfaring med komplekse problemstillinger. Arbejder udviklende og kan ændre betydningen / forståelsen af arbejdsområdet. Er foregangsmand med udvikling på skoleniveau af sit område. Ved personlige kompetencer på niveau 5: Kompetencen er excellent. Godkendt på MIO mødet i december 2005 Sidst redigeret 9. aug / BBU Side 5 af 5

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Ledere sammen og hver for sig

Ledere sammen og hver for sig Ledere sammen og hver for sig Få mere ud af områdeledelse lederweb.dk 2 Kolofon Ledere sammen og hver for sig Væksthus for Ledelse 2015 Projektledelse Sanne Brønserud Larsen, KL Susanne Hyldborg Jensen,

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere