UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT :00:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 02-09-2014 19:00:00"

Transkript

1 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT :00:00 SLUTTIDSPUNKT :00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra den 30. juni 2. Godkendelse af dagsorden som den foreligger 3. Siden sidst ved alle 4. Fællesmøde med LAG Hedensted 5. Ansøgning fra Korning Lokalråd til Lille Landdistriktspulje til forbedring af område ved natursti 6. Ansøgning lille landdistriktspulje fra Korning Lokalråd 7. Ansøgning Lille Landdistriktspulje fra Ørum Beboerforening 8. Ansøgning Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov - lille pulje 9. Ansøgning fra Vrigsted om tilskud til udsmykning af vandtårn 10. Initiativudvalget i Kragelund søger den lille landdistriktspulje 11. Oplæg til næste møde for DFL 12. Planlægning af møde om BorgerBudget den 8. oktober 13. Landdistriktspris 14. Gentænk Landsbyen 15. Integration af flygtninge 16. Næste møder 17. Evt.

2 Godkendelse af referat fra den 30. juni BESLUTNING Referatet blev godkendt

3 Bilag til Godkendelse af referat fra den 30. juni Referat møde DFL den 30. juni 2014

4 Godkendelse af dagsorden som den foreligger BESLUTNING Dagsordenen blev godkendt

5 Siden sidst ved alle BESLUTNING Torsten: Meget optaget af brandingkampagnen i Hornsyld. Der er sat store skilte op, lavet 8 forskellige postkort. De 8 personer, der er på postkort/skilte, har fortalt deres historier, som er samlet i et blad og på hjemmesiden. Fællesarrangement med ofrmål at få flere til at flytte til, engagere sig m.v. Har sat mål om, hvor mange tilflyttere, der skal til, og hvor antal på facebook. Brobyggerne - status fra Berit Schmidt Hansen: Status på Brobyggerprojektet er, at det så småt startede op i foråret, hvor 4 Brobyggere var på besøg hos tilflyttere. Vi har evalueret deres møder henover sommeren og rettet nogle ting til bl.a. med udtrækket over tilflyttere samt fået lavet en ny folder, som skal deles ud i stedet for USB-kortet. Alle Brobyggerne holdt møde sidst i august og har fået lister på tilflyttere, der er kommet til i juni og juli, og dem er de i gang med at besøge. I løbet af sommeren har Lindved fået en Brobygger og Tørring har vist interesse. Det samme har Korning, som jeg skal besøge den 6. oktober og fortælle om projektet. Brobyggerne har desuden sagt ja til at påtage sig en ekstra opgave, idet ejendomsmæglerne i kommunen får udleveret en liste med Brobyggere, som de kan videregive til potentielle huskøbere. Så har mulige tilflyttere mulighed for at få en snak med en lokal om f.eks. børnepasning, transportmuligheder og foreningsliv inden de køber hus. Søren: Ølivsdag. Dejlig dag trods vejret med traktur og fortælling om Asger Jorn på Hjarnø. Ca. 300 besøgende. Søren er blevet formand for den nye LAG Småøerne. Bent foreslog, at Søren kommer med som associeret medlem i LAG Odder-Hedensted. Bent vil foreslå det på næste møde i LAG Odder-Hedensted. Havde i weekenden kursus i wordpress for borgerne, og tænker på at sende nogle på hygiejnekurset. Per: Aale-Hjortsvang er upeget som et område, hvor der skal laves en plan for sundhed og trivsel. Sundhed fylder ikke så meget, men der har været holdt et par møder om trivsel. Der er oprettet et par arbejdsgrupper om bl.a. tilflyttere og foreningslivet. Peter: Den tidl. Brugs er blevet revet ned. Der bliver sået græs på grunden, som er udstykket som en byggegrund. Bent spurgte til nedrivningspuljen: Susanne var med i begyndelsen, men det er Johan Stadil Petersen, der har overtaget puljen. Der bliver i øjeblikket diskuteret, hvordan puljen bedst bliver brugt. Kirsten: Der er kommet LAG-afslag på Delta-projektet, så nu skal der kæmpes meget. Bodil: Kirsten, Torsten og Bodil har været til 12 til middag i Syddjurs Kommune. Bodil havde indtryk af, at der er et væsentligt bedre samarbejde med byrådet i Hedensted end i Syddjurs. Susanne: Mette og Susanne har været på besøg mange steder, men vi mangler en del steder, bl.a. hos en del fra bestyrelsen. Det sidste lokalråd, der blev besøgt, var Glud, der har fået en cykelsti, som de har meget ejerskab til og været meget involveret i. De manglede en hjemmeside, men det har Susanne hjulpet med. Bent: Problemer med legepladser, som godt kan blive et meget stort problem. Torsten har vendt den med både Peter Hüttel og Ole Vind, som begge er interesseret i, at der bliver gjort noget. Sagen ligger hos Susanne.

6 Fællesmøde med LAG Hedensted Sagsfremstilling Emner som skal drøftes: Fælles Projekter med Odder Mikrolån - hvad og hvordan. Oplæg ved Søren Noes og Torsten Petersen BESLUTNING Mødet er aflyst.

7 Ansøgning fra Korning Lokalråd til Lille Landdistriktspulje til forbedring af område ved natursti Sagsfremstilling Korning Lokalråd søger om tilskud til forbedring af området ved naturstien i Korning Der søges om kr. - beløbet er bevilget administrativt BESLUTNING Susanne orienterede.

8 Bilag til Ansøgning fra Korning Lokalråd til Lille Landdistriktspulje til forbedring af område ved natursti Ansøgninger Korning lokalråd Naturstilauget

9 Ansøgning lille landdistriktspulje fra Korning Lokalråd Sagsfremstilling Der søges om kr. til indkøb og opsætning af infotavle ved byens gadegær Beløget er bevilget administrativt BESLUTNING Susanne orienterede om sagen.

10 Bilag til Ansøgning lille landdistriktspulje fra Korning Lokalråd Ansøgninger Korning lokalråd gadekærlauget

11 Ansøgning Lille Landdistriktspulje fra Ørum Beboerforening Sagsfremstilling Ørum beboerforening har søgt om tilskud på kr. til at få klippet levende hegn ned og hugget det til flis. Beløbet er bevilget administrativt BESLUTNING Susanne orienterede om sagen.

12 Ansøgning Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov - lille pulje Sagsfremstilling Der søges om 5000 kr. til etablering af torv i Hornsyld - ansøgningen vedlagt som bilag Jeg har ikke svaret administrativt, men mener at de bør have støtte. Hvis Bestyrelsen er enige vil jeg sende tilsagn i morgen BESLUTNING Susanne orienterede om sagen, og bevillingen blev godkendt.

13 Bilag til Ansøgning Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov - lille pulje Torv to bænke Lille-landdistriktspulje-2014 (1)

14 Ansøgning fra Vrigsted om tilskud til udsmykning af vandtårn Sagsfremstilling Budget og ansøgning er under udarbejdelse og medbringes til mødet. Jeg blev ringet op fra Vrigsted her til morgen hvor de spurgte om muligheder - og lovede at bringe deres ansøgning frem for jer i aften - den er vedhæftet som bilag BESLUTNING Susanne orienterede, og bevillilngen blev godkendt.

15 Bilag til Ansøgning fra Vrigsted om tilskud til udsmykning af vandtårn Vrigsted Lokalråd Ansøgning maling af logoer

16 Initiativudvalget i Kragelund søger den lille landdistriktspulje Sagsfremstilling Initiativudvalget søger om tilskud til indkøb af samlingstelt som kan bruges til byens arrangementer Der er bevilget 5000 kr. administrativt BESLUTNING Susanne orienterede om sagen.

17 Bilag til Initiativudvalget i Kragelund søger den lille landdistriktspulje Lille-landdistriktspulje-2014 initiativudvalget i Kragelund

18 Oplæg til næste møde for DFL Sagsfremstilling Søren Noes og Torsten Sonne Petersen fremlægger forslag til mødeprogram og dato på mødet Nedenstående er tekst modtaget fra Torsten og Søren, de gør nok nærmere rede for indholdet i aften Datofastsatte arrangementer i Folkeuniversitetet 1. oktober:lola Wølck: Søren Knudsen: Museumsmanden og mennesket. Glud Museum 7. oktober: Jørgen Møller: Livet på kanten. Landsbyerne i Danmark- Afvikling eller udvikling? Gudenå Centret 30. oktober: Morten Ronnenberg: Direkte Demokrati Styr din egen kommune. Uldum Højskole Fra Landdistrikternes Fællesråd om lån i yderområder: Lars Persson:Jeg skriver til dig som medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted ( og som andelshaver i Merkur) Vi er optaget af, hvordan vi skaber liv og udvikling i landdistrikterne, og herunder hvordan skaffer vi kapital til iværksætteri og erhvervsudvikling samt renovering af ejendomme på landet. Skal vi opfinde andelsbevægelsen på ny? Skal vi etablere et lokalt udviklingsselskab? Skal vi have vores egen afdeling i Merkur? Eller skal vi gå en hel anden vej? Var det noget for dig at komme forbi og holde et foredrag/oplæg? Vores foredrag er normalt kl Honoraret er beskedent, knap 2000 kr. Plus transport og evt overnatning. Til gengæld er vi helt åbne for at du bestemmer datoen, dog i perioden september 2014-april Vi glæder os til at høre fra dig, og håber du har lyst til at være med. Lars deltager gerne sammen Søren Hermansen, der også har sagt ja. Stikord fra vores møde: Hvordan kan nedrivningspuljen bedst komme i spil? Renovering og energirenovering i forhold til husets værdi Behov for uvildig rådgivning. Udgangspunkt i det nære, lokalforandring, lokalt ansvar: pilotprojekt generer drejebog til etablering af (værdibaseret) kreditinstitution (nationalt perspektiv) Politiske spørgsmål: Er der på Christiansborg politisk vilje til at hjælpe, f. eks. med garanti for de yderste 20% af lånet Er Hedensted kommune medspiller i forhold til at flytte sine bankforretninger? Hvad kan og vil COOP bank? Hvad kan og vil Merkur? Oplæg ved Lars Persson, direktør i Merkur? Er pantebreve vejen frem? Evt. lokale investeringsforeninger, der deler risiko? Uffe Bæk, om tekniske detaljer (hvor dyr er han?) Erfaringer fra andre områder. Hvem ved noget?? En kortlægning af problemets omfang (sammen med Landdistrikternes Fællesråd? Se linket længere oppe på siden) En afgrænsning af opgaven: taler vi kun boligfinanciering? Hvad med iværksættere? (Digital)infrastuktur? De bedste hilsner Torsten BESLUTNING Torsten og Søren havde snakket med Lars Persson fra Merkurbank, som gerne vil komme med et oplæg sammen med Søren Hermannsen fra Samsø. Tanken med mødet er, at det skal inviteres bredt ud, så erhvervslivet også inviteres. En mini-konference. Er det en god idé at lave sådan en aften? Hvad skal udbyttet være? Kortlægning af problemet. Landdistrikternes fællesråd er i gang med at lave en database. Hvert

19 lokalråd opfordres til at samle oplysninger sammen. Mette hører Hedensted Erhverv, om de vil være medarrangører - Erhvervsafdelingen har efterfølgende givet tilsagn Søren har overvejelser om et projekt på tværs af flere LAG'er. Søren og Torsten arbejder videre med mini-konferencen, som holdes først i Punktet sendes på dagsordenen til næste møde.

20 Planlægning af møde om BorgerBudget den 8. oktober Sagsfremstilling De personer som har været på inspirationstur i Skotland - Bent + Søren + Torsten + Per står for program og tilrettelæggelse Bestyrelsen giver input til arbejdsgruppen med erfaringer fra de netop afviklede processer BESLUTNING Mødet for det fælles landdistriktsråd, den 8. oktober udsættes til den 9. oktober kl Mødelokalet mailes ud, og lokalrådene orienteres. Susanne og Mette deltager ikke i mødet. Den 30. oktober kommer Morten Rønneberg med et oplæg om borgerbudget i regi af Folkeuniversitetet. Arrangementet foregår på Uldum Højskole. Loakrådene opfordres til at invitere venner/interessanter/foreninger. Susanne laver en invitation, som sendes ud inden turen til Skotland.

21 Landdistriktspris Sagsfremstilling Status i indstillinger fremlægges på mødet BESLUTNING Der er kommet 0 indstillinger. Der kommer fra Lindved med video, hundesti og fortællesti. Forslag til flere mulige kandidater: Hornsyld - plakater, pendlerarrangement mm Bråskov - Stationsgrunden Uldum - friluftsspil om Uldum-pigen Stenderup - EnergiLab Aale-Hjortsvang - sti til Rask Skov Stouby - cykelrengøring, fyrtårn Hjarnø - Øse-projekt, Ø-livs dag Ørum-Daugård - oplivet byfest efter 10 år Tørring - Green team og andre aktiviteter Korning - natursti Øster Snede - aktivitetsplads - fælles missionshus - ny sti Bjerre - lokalhistoriske fortælleaftener Glud-Snaptun - cykelsti Barrit - Slip lokalområdet fri, familie-hjælp Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at skubbe på lokalrådene, så der bliver indstillet lokalråd senest 1. oktober. Sjov indstilling, men Susanne og Mette hjælper gerne.

22 Gentænk Landsbyen Sagsfremstilling Bestyrelsen skal drøfte: Kaffeslabberas - hvilke enmer kan vi byde ind med? Landsbytræf-Helt ude i Hampen, den 1. november. Hvad vil vi vise/præsentere? Mail fra Gentænk Landsbyen sekretariat + bilag Til kommunerne i Aarhus2017 Sæt x ved lørdag den 1. november 2014 klokken 10:00-15:00 Hvorfor? Fordi Gentænk Landsbyen holder Landsbytræf helt ude i Hampen. Landsbytræffet er et sted, hvor landsbyer kan udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænser. Landsbytræffet har fokus på Stedets betydning og Fællesskab for at finde det unikke og attraktive i den enkelte landsby. Formålet er at skabe netværk, udvikle nye partnerskaber og udtænke konkrete projekter, der kan understøtte udviklingen i landsbyerne. Invitation til landsbyerne og kommunerne er vedlagt. Et mere fyldestgørende program udsendes ca. en måned inden Landsbytræffet. Hvordan tilrettelægges Landsbytræffet? Landsbytræffet er en slags messe, hvor gode erfaringer med landdistriktsudvikling præsenteres på et antal stande. Der er ikke tale om at brande en landsby, men at fremhæve et tema, en aktivitet, en tilgang eller en proces, der har givet godt udbytte for landsbyen eller landdistriktet. Fx indførelse af en ny aktivitet, der har styrket fælleskabet eller ændret udviklingen, gennemførelse af et projekt, der har givet eller styrket identiteten i området, eller igangsættelse af nye samarbejder der har skabt mere / bedre samarbejde på tværs af landsbyerne i et området. Der er mange gode erfaringer og de skal bringes frem i lyset. Landsbytræffet vil desuden sætte fokus på konkrete erfaringer med forskellige netværksaktiviteter, give bud på kunstneres måde at gentænke, udvikle eller brande en landsby/landdistrikt samt tilbyde mulighed for at drøfte mulige samarbejdsprojekter på tværs af landsby- og kommunegrænser. Landsbytræffet er åbent for alle interesserede, men landsbyer, landdistrikter og kommuner er de primære deltagere. Hvad skal kommunen gøre? Kommunen bedes videreformidle invitationen til landsbyerne i kommunen. Udgangspunktet er én stand fra hver kommune. Kommunen afklarer hvilke(n) landsby(er), der skal bemande en stand fra kommunens geografiske område og sender besked om udpegningen til undertegnede. I uge 37 udsendes mere information om de konkrete rammer for standene og øvrige praktiske forhold. Hjælp os alle Hver landsby har sine kendetegn, muligheder og udfordringer. Det samme gælder for kommunerne. Men uanset om man arbejder med landdistriktsudvikling i Øst- eller Vestjylland, så har vi alle overvejelser om, hvordan organisering, udvikling, støtte og planlægning kan optimeres hos os og hjælpe os med lige præcis de udfordringer vi står med. Vi vinder alle ved at få så mange landsbyer som muligt til at møde op til landsbytræffet, så de kan hjælpe os med at pege på de gode løsninger, så de kan lære af hinanden og bruge hinanden direkte, og så de kan være med til at trække udviklingen i den rigtige retning. Vi opfordrer jer derfor til at gøre en aktiv indsats for at sprede budskabet og støtte de landsbyer, der viser interesse for at bemande en stand. Om Gentænk Landsbyen Gentænk Landsbyen er et projekt, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i

23 2017. Projektet skal bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. Vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. Projektet er for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang. Projektet er tværkommunalt styret. Lige nu sidder seks kommuner med ved bordet, men også din kommune er velkommen. En pixiudgave af Projekt Gentænk Landsbyen, inkl. navne på kontaktpersoner i projektgruppen, er vedhæftet og projektet kan følges på https://da-dk.facebook.com/rethinkthevillage Spørgsmål til konferencen eller til projektet kan rettes til undertegnede eller til en af gruppens øvrige kontaktpersoner. Med venlig hilsen Mette Byrgiel Bach BESLUTNING Forslag til præsentationer på landdistriktstræf i Hampen: Landdistriktsvideoen, videoen fra Lindved, Kort mm fra Hornsyld, Borgerbudgettering fra Hjarnø Forslag til emner for Kaffeslabberas - borgerbudgettering/engagement af frivillige - socialt entrepreneurskab

24 Bilag til Gentænk Landsbyen Gentænk Landsbyen - invitation til Landsbytræf 1 nov 2014 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014

25 Integration af flygtninge Sagsfremstilling Udvalget for Fritid og Fællesskab drøftede integrationsindsatsen. Torsten fremlægger mål og metoder for integrationsindsatsen. BESLUTNING Udvalget for Fritid og Fællesskab havde besøg af integrationsafdelingen. Hedensted Kommune skal i 2015 modtage ca. 100 flygtninge, både familier, enlige mænd og uledsagede børn. Udfordring at finde et sted at bo, at få dem integreret og at få kontaktpersoner, der kan hjællpe dem på vej. Der er ledige ældreboliger, som kan bruges til udlejning. På det næste fællesmøde for lokalrådene inviteres en med fra integrationsafdelingen, så vi kan arbejde sammen på området.

26 Bilag til Integration af flygtninge foto

27 Næste møder Sagsfremstilling 8. oktober intromøde om BorgerBudget 22. oktober, kl LAG kl. 18. Øster Snede, Klippen, nye missionshus Forslag til møder 2014/15: Torsten og Søren arbejder på et arrangement hvor de kommer med forslag til dato tirsdag d. 11. november bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november - DFL med uddeling af landdistriktsprisen onsdag d. 10. december bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar bestyrelsesmøde mandag d. 16. februar bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts bestyrelsesmøde mandag den 30. marts generalforsamling BESLUTNING 8. oktober intromøde om BorgerBudget - lavet om til den 9. oktober 22. oktober, kl LAG kl. 18. Øster Snede, Klippen, nye missionshus Forslag til møder 2014/15: Torsten og Søren arbejder på et arrangement hvor de kommer med forslag til dato - først i 2015 tirsdag d. 11. november bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november - DFL med uddeling af landdistriktsprisen onsdag d. 10. december bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar bestyrelsesmøde mandag d. 16. februar bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts bestyrelsesmøde mandag den 30. marts generalforsamling Folkeuniversitetsmøderne skal "annonceres". Der skal orienteres mere om LUP-midlerne

28 Evt. BESLUTNING Intet til behandling

29 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL 30 juni 2014, kl til ca (den første ½ time er sammen med LAG Hedensted s bestyrelse) Mødet foregik på Glud Museum Rundvisning på Glud Museum fra kl Medlemmer af DFL er: Bent Petersen, Bent Sørensen, Bodil Bodholdt, Kirsten Jørgensen, Kristian Mortensen, Per Heller, Peter Andersen, Torsten Petersen og Søren Noes. Desuden deltager: Mette Vildbrad og Susanne Ernst Under fællesmødet mellem LAG Hedensted og DFL var der orientering om/diskussion af: Borgerbudgettering (manualen sendes med referatet), Folkeuniversitetet Hedensted-Horsens, ØSE-projektet fra Hjarnø, Mikro-lån og Fællesskab/-projekter med Odder Referat fra møde den 21. maj Vedlagt som bilag Godkendt Godkendelse af dagsorden Godkendt Siden sidst Desværre lykkedes det ikke at finde deltagere til arrangement i Syddjurs, så "12 til middag" er udsat til den 20. august, hvor der deltager 2 repræsentanter fra hhv. Stenderup, Hornsyld og Stouby. Byrådsmedlemmer fra Rebild Kommune kommer på besøg den 3. september for at høre om borgerbudgettering. Herfra deltager Søren, Tanja, Torsten, Bent, Per, Mette og Susanne - og evt. borgmesteren. Susanne har været til møde med teknisk afdeling om skilte og opsætning/byggetilladelse. Det koster at få en byggetilladelse, hvilket Susanne foreslår bliver bevilget af landdistriktsmidlerne. Fremover bør lokalrådene kontakte Susanne eller Branding-Mette, som vil hjælpe til den lette vej! Legepladser, som er offentligt tilgængelige, skal have en godkendelse af en legepladskyndig. Det koster ca kr. at få dem godkendt. Susanne vil kontakte pedellen Torben, Barrit, som har uddannelsen for at høre, om han vil tage den opgave. Hvis ikke bør vi have én uddannet, som vil påtage sig opgaven fremover. Tages op på mødet i september. Og det opfordres, at emnet tages op

30 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 på mødet i udvalget for Fritid og Fællesskab - og Fritidsudvalget. Informationer om skiltning og legepladsregler sættes på hjemmesiden. SFO, Stenderup har vundet en konkurrence om trafiksikkerhed i Hedensted Kommune og nåede til semifinalen i den landsdækkende. Status kommende landdistriktsprogram Der er nu fastlagt nye datoer for informationsmøde og stiftende generalforsamling den 21. august Der er fælleskørsel fra Hedensted kl. 18. Opfordring til at få flere med. Landdistriktsprisen 2014 Bestyrelsen skal drøfte oplæg til prisen Alle de 3 nominerede lokalråd skal have en gevinst kr. Afstemning sidste år havde hvert af de deltagende lokalråd 2 stemmer der er stillet forslag om at man måske sammensætter en dommerkomité af personer, som arbejder med landdistriktsudvikling. Opgaven er at fortælle glæden ved det lille samfund det skal være sket i det seneste år. Enten projektet eller fremlæggelsen skal have en skæv vinkel. Fremlæggelsen kan være video, event, eller andet som støtter kommunens målsætning om at få brandet Hedensted Kommune. Gerne brugbart direkte i branding kampagnen. Susanne melder ud snarest. De enkelte lokalråd må selv bestemme, men Susanne og Mette vil gerne være behjælpelig. Borgerbudgetter 2014

31 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 Skal der igangsættes en ny proces? Udsat fra sidste møde. Det forventes at der ligger en kort rapport om forløbet af de igangværende processer til mødet den 30. juni. Det er besluttet, at vi skal lære mere af skotterne, hvorfor en gruppe tager til Skotland i september. Der er afsat kr. til borgerbudgetter. Gruppen, der tager til Skotland (Bent, Torsten, Søren, Per, Susanne og Mette) laver et oplæg til proces ud fra de erfaringer, de får i Skotland. Processen kommer således til at køre fra oktober lige som sidste år. Der holdes infomøde om borgerbudgetter onsdag den 8. oktober, kl i Juelsminde. LUP puljen - orientering Til orientering for bestyrelsen er der kommet en ansøgning fra Glud Museum om et projekt Landsbyernes hus Ansøgningen vedlagt til orientering Museumsinspektør Rasmus Kreth deltager i Bestyrelsesmødet for LAG Hedensted, hvor han orienterer om projektet Det ansøgte beløb blev bevilget Besøg i lokalråd kort opsamling til bestyrelsen Opsamling fra besøgene fremlægges på mødet Susanne og Mette har siden sidst været i Korning, Snaptun og Bjerre. Susanne orienterede om møderne med de 3 lokalråd. Ideer til møder med DFL Vi skal have fastlagt møder for det Fælles Landdistriktsråd Overskrifter til emner fra sidste møde: - Hvad gør landsbyer og lokalområder tiltrækkende at bo i. - Finansiering af boliger regler og muligheder - Hvad gør man for at forskønne landsbyerne Vestervig evt. opægbesøg - Alle byder ind med ideer til oplægsholdere input til et møde - Måske en ejendomsmægler hvad skal I gøre Invitere det fælles landdistriktsråd til Folkeuniversitetets 2 foredragsaftener. Oplæg af en af forfatterne til Rapport om "68 landsbyer 5 år efter". 6 parametre: afstand, infrastruktur, natur, lokalt engagement, udstykning af byggegrunde samt offentlig og privat service.

32 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 Finansiering - Søren og Torsten laver et oplæg til bestyrelsesmødet den 2. september om alternativ finansiering. Ansøgninger landdistriktspuljer Stor pulje ansøgningsskema og beskrivelse vedlagt som bilag Ingen ansøgninger Lille Pulje ansøgningsskema og beskrivelse vedlagt som bilag Ansøgning fra Stouby Lokalråd om en megafon/højtaler til kr. Der gives afslag på ansøgningen og der henvises til, at langt billigere megafoner kan købes hos bl.a. Harald Nyborg. Hvis ansøgningen ikke kun er til megafon, så skal der sendes en mere detaljeret ansøgning. En ansøgning til et bordbænke sæt til Kirkeholme er på vej. Susanne må gerne bevilge, når ansøgningen kommer frem. Strategi for bestyrelsens arbejde Tidligere oplæg vedlagt som bilag Vise flaget med borgerbudgetter. Evt. drøfte oplægget med alternativ finansiering med Fritid og Fællesskab. Mere aktiv i f.t. Udvalget for Fritid og Fællesskab. Kommende møder

33 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 Forslag til møder møderne foreslås afholdt sammen med LAG Hedensteds møder. 2. september: fælles projekter med Odder, oplæg om alternativ finansiering 22. oktober, kl LAG kl. 18. Øster Snede, Klippen, nye missionshus. Evt. Intet Mette og Susanne laver mødekalender for de efterfølgende møder.

34 Lille-landdistriktspulje-2014 initiativudvalget i Kragelund punkt_10_bilag_1 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2014 Pulje på kr. til realisering af små projekter i lokalområder uddeling af max kr. til hvert projekt. Der lægges vægt på at projektet skaber udvikling og fornyelse i det enkelte lokalområde Ansøgningsfrist: løbende Hvem er ansøger: Oplysning om projektansvarlig CVR nummer tilknyttet til nemkonto Beskrivelse af projektet: Hvem deltager i projektet Hvilke aktiviteter Hvornår og hvordan gennemføres projektet Hvordan skaber projektet aktivitet og udvikling i lokalområdet Økonomi: Budget og finansiering Initiativudvalget i Kragelund Herluf Jensen / Bent Sørensen CRR. Nr Køb af nyt stort telt. Vi oplever at der til vore arrangementer kommer flere og flere deltagere, hvilket betyder at vi for at kunne afholde vore fællesspisninger, Sct, Hansaften og aktivitetsdag i byen, har brug for et stort telt. Det betyder at vi har mulighed for at få alle med og i tilfælde af dårligt vejr, hvilket er vigtigt for at komme til at kende de ny som flytter til byen. Vi søger om 5000 kr. til køb af et telt til 4499 kr. + bundramme til 999 kr. Ansøgningen sendes til: Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, eller mail: Yderligere oplysninger kan fås hos Landdistriktskoordinator Susanne Ernst, på telefon: Efter gennemførelse af projektet indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en beskrivelse, som lægges på bloggen:

35 Ansøgninger Korning lokalråd gadekærlauget punkt_6_bilag_1

36 Ansøgninger Korning lokalråd Naturstilauget punkt_5_bilag_1

37 Ansøgninger Korning lokalråd Naturstilauget punkt_5_bilag_1

38 Gentænk Landsbyen - invitation til Landsbytræf 1 nov 2014 punkt_14_bilag_1 Landsbytræf helt ude i Hampen Lørdag den 1. november 2014 klokken 10:00 15:00 holder Gentænk Landsbyen landsbytræf, hvor landsbyer kan udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænserne. Landsbytræffet afholdes i Hampen Multihal, Kirkebakken 8 i Hampen. Landsbytræffet har fokus på Stedets betydning og Fællesskab for at vise det unikke og attraktive i den enkelte landsby. Formålet er at danne netværk, udvikle nye partnerskaber og udtænke konkrete projekter, der kan understøtte udviklingen i landsbyerne. Hvad er Landsbytræf? Landsbytræffet er en slags messe, hvor de mange gode erfaringer med landdistriktsudvikling bringes frem i lyset i det direkte møde mellem dem, der møder det hver dag: Jer, der bor i landsbyerne, de kommunale medarbejdere, interesseorganisationer. På Landsbytræffet vil der være en række stande, hvor de gode erfaringer med landdistriktsudvikling præsenteres. Det er jer beboere i landsbyer og landdistrikter, der bemander standene. Hver stand præsenterer et tema, en aktivitet, en tilgang eller en proces, der har givet godt udbytte for landsbyen eller landdistriktet. Det kan være aktiviteter, der har styrket fælleskabet, som for eksempel Tour de Vivild, hvor et antal værtsfamilier har meldt sig, så beboerne kan besøge tre forskellige private hjem, hvor de spiser henholdsvis forret, hovedret og dessert. Arrangementet afsluttes med fest for alle deltagerne. Det kan også være projekter, der har givet eller styrket identiteten i området, som for eksempel indførelse af middelalderdage og opførelse af træskulpturer efter opdagelse af landsbyens gamle kloster- og middelalderhistorie i Vejerslev. Og det kan være nye samarbejder på tværs af landsbyer, som for eksempel landsbyerne Selde, Junget, Åsted og Thorum, der har dannet fællesskabet Fursundegnen for at bevare og udbygge egnen. Eksemplerne er mange og forskellige, men fælles for dem er, at man har fundet en identitet og et kendemærke, der kan danne udgangspunkt for at gentænke eller udvikle sin landsby. Ud over jeres egne eksempler vil Landsbytræffet desuden tage fat på følgende: Bud på, og erfaringer med, forskellige netværksaktiviteter: 12-til-middag, kaffeslabberaser, matchmaking. Hvordan kan andre flere end arkitekter og ingeniører arbejde med gentænkning af landsbyer? Bud på kunstnere og kreative personers måde at gentænke, udvikle eller brande en landsby/landdistrikt Lyst til projekter på tværs af landsbyer, kommuner og landegrænser? Værksteder, hvor overvejelser om mulige projekter og temaer kan drøftes. Værkstederne bemandes med kommunal sekretærbistand Et mere fyldestgørende program udsendes ca. en måned inden Landsbytræffet. 1

39 Gentænk Landsbyen - invitation til Landsbytræf 1 nov 2014 punkt_14_bilag_1 Hvem er det for? Landsbytræffet er primært for jer beboere i landsbyer og landdistrikter og for de kommunale medarbejdere, I samarbejder med om landdistrikternes udvikling, men Landsbytræffet er naturligvis åbent for alle interesserede. Hvad skal man gøre for at være med? Hvis I blot har brug for inspiration og lyst til at bidrage med viden og idéer i værkstederne, så skal I bare møde op. Hvis jeres landsby eller landdistrikt ønsker at bemande en stand, fordi I har knækket koden til, hvordan man skaber udvikling i, og tilfredshed med, sin landsby (og sin kommune), så skal I henvende jer til jeres kommune. Kommunen koordinerer hvilke(n) landsby(er), der skal bemande en stand fra kommunens geografiske område. Lidt baggrund? Gentænk Landsbyen er et projekt, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i Projektet skal bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. Vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. Projektet er for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang. Projektet gennemføres i , men det, der sættes i gang, rækker langt ud i fremtiden. En pixiudgave af Projekt Gentænk Landsbyen, inkl. navne på kontaktpersoner i projektgruppen, er vedlagt. Se mere om Aarhus 2017 på: Følg Gentænk Landsbyen på: https://da-dk.facebook.com/rethinkthevillage 2

40 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Gentænk Landsbyen Få inspiration og ideer til at gentænke din landsby Om landsbyen som rollemodel for fællesskab og initiativ Hver landsby sin unikke mulighed Inddrag andre landsbyer i Danmark, Norden og Europa August 2014 Gentænk Landsbyen er et projekt for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang. I Gentænk Landsbyen sætter vi temaerne Fællesskab og Stedets betydning under lup for at finde det unikke og attraktive, og vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. I 2017 viser Gentænk Landsbyen så konkrete bud på bæredygtige strategier og gentænkte landsbyer. Gentænk Landsbyen gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i Formålet er at bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. I kan her læse mere om: Baggrunden for projektet Fællesskab og Stedets Betydning Netværk er vejen frem Aktuelle aktiviteter Kontakt Baggrunden for projektet Hvordan kan en landsby på vestkysten eller i Midtjylland inspirere en landsby på Cypern eller i de norske fjelde? Hvordan kan landsbyer fungere som kulturelt forbillede i Danmark og i Europa? Fælles for projekter og aktiviteter i Gentænk Landsbyen er, at de på hver sin måde kan være med til at belyse konkrete landsbykulturer, udvikle bæredygtige landsbysamfund og sikre landsbyerne som en del af samfundsstrukturen i Danmark og i Europa. Med Gentænk Landsbyen skal landsbyboere på tværs af Midtjylland og senere Norden og Europa lære af hinanden og gentænke landsbylivet sammen. På kan du fx se, hvilke aktiviteter der er i gang, få inspiration, efterspørge erfaringer fra andre landsbyer eller som landsbyer finde hinanden. En særlig platform for landsbyer og landdistrikter er under udvikling. Landsbyboere tilhører efterhånden et mindretal i Europa. I Danmark bor kun ca. 13 pct. i landområder, men en undersøgelse viser, at hver syvende dansker helst ville bo på landet, hvis de kunne vælge frit uden hensyn til job og familie. Hvordan fremtidens landsby vil udvikle sig, har forskerne få bud på, men det står klart, at udviklingen kommer fra græsrødderne, som lokalt tager ansvar og sætter ting i gang. 1

41 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Fællesskab og Stedets betydning I marts 2012 nedsatte ministeren for By, Bolig og Landdistrikter en visionsgruppe, sammensat af medlemmer, der bor på landet og i deres virke har afsæt i landområderne. 1 Publikationen Noget tyder på Vision for landdistrikter 2030 er gruppens bud på, hvordan landdistrikterne ser ud i 2030, hvad de skal tilbyde, og hvordan land og by kan hænge sammen. Deres vision består af fire dele: Fællesskab: Færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer Digitalisering: Digital udvikling, der udvisker fysiske afstande Land & By: Fornyet respekt og gensidig afhængighed mellem land og by Stedets betydning: Stedets ressourcer vil give fornyet udvikling i landdistrikterne Gentænk Landsbyen sætter to temaer under lup: Fællesskab og Stedets betydning. I skal selv få ideerne til de konkrete aktiviteter, mens kommuner og de lokale fællesråd/landsbyråd, der er etableret mellem landsbyer inden for samme kommune, skal være med til at hjælpe, inspirere og understøtte processerne og landsbyboernes forslag. Projekterne skal have fokus på livet i landsbyerne og de attraktive levevilkår, der kan bidrage til stærk sammenhængskraft i landsbyen og mellem land og by. Netværk er vejen frem Svarene på, hvordan vi gentænker landsbyen, finder vi i landsbyerne og i dialogen mellem landsbyerne og dem, der kan understøtte landsbyboernes forslag og behov. I Gentænk Landsbyen definerer landsbyen, hvad der er relevant at beskæftige sig med, og derfor er dialogen vigtig - flere mennesker får flere ideer, og de gode idéer behøver man ikke altid at få selv man kan også netværke sig frem til dem! Spørgsmålene her kan sætte jer i gang: Om fællesskab Hvordan kan jeres lokale ansvar og fællesskab udvikle landdistrikterne? Hvilke kendte succeshistorier, tiltag og initiativer kan overføres til andre steder? Hvilke tiltag om lokalt selvstyre og ansvar kunne man tage initiativ til? Hvad skal der til for at tænke nyt? Om stedets betydning Hvordan kan fx den lokale natur, kulturhistorie, stærke lokale virksomheder, landbruget, en særlig fælles landsbykultur give fornyet udvikling og værdi? Tænk her fx på position i lokalområdet, tilflytning og turisme. Hvordan kan I bruge landsbyens kulturhistorie og natur i tiltag og projekter? Hvilke initiativer kan på samme måde som Bonderøven med Frank Erichsen og På ø-eventyr med Anne og Anders være med til at brande livet på landet/i den enkelte landsby? Hvilke tiltag, hvor små landsbyer tæt ved hinanden går sammen om et initiativ eller en aktivitet, kunne I tænke jer at skabe? 1 Mikael Ryberg (sanger, sangskriver, tekstforfatter), Pia Bech Mathiesen (adm. direktør Danfoss Universe), Lasse Helner (sanger, komponist), Lars Møller (kommunaldirektør, Holstebro Kommune), Marianne Jørgensen (forfatter, foredragsholder, bondekone), Søren Hermansen (leder af Samsø Energiakademi), Niels Hausgaard (sanger, sangskriver, satiriker), Frank Erichsen (håndværker, bonde, tvvært), Susanne Hovmand-Simonsen (godsejer) 2

42 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Gentænk Landsbyen aktiviteter i 2014 I 2014 igangsætter vi en række aktiviteter, som skal hjælpe os på vej til at udpege de temaer og idéer, der skal danne grund for Gentænk Landsbyen fra 2015: Dialog og netværk Gennem fysiske rum for dialog og netværk afprøves forskellige mødeformer: 12 til middag: 6 repræsentanter fra en kommunes landsbyer inviteres til middag hos 6 repræsentanter ved en anden kommunes landsbyer. Kaffeslabberas: Med udgangspunkt i Anna Amalies thesaloner i 1800tallets Weimarrepublik, inviterer en række handlekraftige personer til the/kaffe og dialog om temaer som fx fællesskabet, stedet betydning, landdistrikter i et filosofisk perspektiv o.a. De uformelle rammer gives plads til fordybelse og grobund for nye samarbejdsprojekter. Match-making med kommunerne som bindeled og sendebud. Velfungerende landsbyklynger kan fx inviteres hjem til landsbyer, som ønsker mere samarbejde, men som mangler inspiration til måder at komme i gang. Landsbyer, der har faste, tilbagevendende events kan mødes med lignende landsbyer til at udvikle og brande sig. Udvikling af et fælles digitalt mødested til inspiration og samarbejde på tværs af landsbyerne Landsbytræf 2014 helt ude i Hampen 1. november 2014 afholdes et Landsbytræf, som skal være katapult for landsbyer til at komme i gang med en positiv udvikling og give Gentænk Landsbyen endnu mere form og indhold. I en række stande præsenteres konkrete projekter / aktiviteter, der har været med til at udvikle landsbyer og landdistrikter og der vil der være en præsentation af erfaringerne med de forskellige modeller for netværksaktiviteter, Gentænk Landsbyen har gennemført i På landsbytræffet vil det desuden være muligt at møde andre Aarhus2017-projekter og aktører på området og der operettes faciliteter til projektudvikling på stedet. Tanken er, at landsbytræffet skal være springbræt for konkrete projekter og netværk, der på hver sin måde skal udvikle de involverede landsbyer. Landsbytræffet er åbent for alle, der brænder for at udvikle deres lokalområde. Formålet med landsbytræffet er - at du kan møde forskellige typer af landsbyer og høre om deres forudsætninger, omgivelser, vilkår - at du kan høre om, og bidrage til, hvordan man skaber ideer, udvikler videre og omsætter ideerne konkret - at du kan høre om, og bidrage til, hvordan der skabes nyt på baggrund af landsbyernes knowhow og borgernes mangfoldighed - at du kan høre om og bidrage til, hvordan meningsudveksling på tværs af kommuner og lande og på tværs af viden og interessefællesskaber kan åbne øjnene for nye perspektiver, være springbræt for anderledes projekter eller en bedre måde at gøre tingene på. 3

43 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Kontakt En koordineringsgruppe samler projektets tværgående aktiviteter, formidling og dokumentation af realistiske og bæredygtige bud på fremtidens landsby. Kommunerne rådgiver og vejleder. De bidrager fx med erfaring og kompetencer inden for projektmageri, udarbejdelse af ansøgninger, kendskab til finansieringsmuligheder mv. Kom godt i gang Er din landsby interesseret i at være med, så kontakt jeres hjemkommune eller få information hos Ulla Egeberg Kultur- og Fritidschef Marie Louise Birch-Jensen Kultur- og Udviklingskonsulent Mette Byrgiel Bach Specialkonsulent Alette Lena Skov-Hansen Arkitekt Mette Vildbrad Kultur- og Erhvervskoordinator Niels Sparvath Arkitekt Kirsten Bjerg Udviklingskonsulent

44 foto punkt_15_bilag_1

45 Torv to bænke Lille-landdistriktspulje-2014 (1) punkt_8_bilag_1 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2014 Pulje på kr. til realisering af små projekter i lokalområder uddeling af max kr. til hvert projekt. Der lægges vægt på at projektet skaber udvikling og fornyelse i det enkelte lokalområde Ansøgningsfrist: løbende Hvem er ansøger: Oplysning om projektansvarlig Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov CVR nummer tilknyttet til nemkonto Beskrivelse af projektet: Hvem deltager i projektet Hvilke aktiviteter Hvornår og hvordan gennemføres projektet Hvordan skaber projektet aktivitet og udvikling i lokalområdet Økonomi: Budget og finansiering Der etableres et lille torv ved Kildevældet, hvor portnerboligen før lå. Arbejdet sker i samarbejde med boligforeningen der sørger belægning, belysning og beplantning. Lokalområdet skal bidrage med afskærmning mod vejen, bænke, skilt, der viser stedets historie og søjler eller skulptur. Projektet forventes gennemført i løbet af efteråret Projektet bidrager i høj grad til byforskønnelse, og der skabes et nyt mødested/rekreativt område til gavn for alle borgere i området. Forhåbentlig kan stedet bidrage til nye relationer på tværs af aldersgrupperinger Budget: Rækværk i galvaniseret stål kr bænke PAL fra Veksø kr Historisk tavle kr Etabl af søjler/skulptur kr I alt kr Vi råder allerede over kr Fra landdistriktspuljen søges om 5000 kr til hjælp til indkøb af to bænke

46 Torv to bænke Lille-landdistriktspulje-2014 (1) punkt_8_bilag_1 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2014 Ansøgningen sendes til: Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, eller mail: Yderligere oplysninger kan fås hos Landdistriktskoordinator Susanne Ernst, på telefon: Efter gennemførelse af projektet indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en beskrivelse, som lægges på bloggen:

47 Vrigsted Lokalråd Ansøgning maling af logoer punkt_9_bilag_1 Hedensted Kommune. Vrigsted Vedr. Ansøgning om beløb til projekt Opfriskning af logoer på Vandtårn. Ét af byens vartegn er vores vandtårn. På dette har Vrigsted Bylaug - for efterhånden en del år siden opsat fire store logoer (bemalede metalplader) med vort Byvåben. Tidens tand med vind og vejr, har sat sit tydelige præg på disse, hvorfor en opfriskning vil være på sin plads og til daglig glæde i lokalområdet. Det er ikke fordi Vrigsted Lokalråd har gjort så særlig megen væsen af sig, men denne lejlighed kunne være et wake up call. Der er efterhånden flyttet en del børnefamilier til byen, og de viser en sund interesse for vort lille bysamfund. Og et ny opvågnet Lokalråd kunne være et naturligt sted at samle kommende forslag og ønsker om forbedringer og forskønnelser af området. Vi har et budget på 5.000,- kr. (incl moms) til maling, lift m.m. Arbejdet skal gennemføres meget snart inden de tilstødende marker bliver tilsået. Så vi håber på en hurtig og velvillig sagsbehandling fra jeres side. Med venlig hilsen f. Vrigsted Lokalråd Carsten Schiller Lundevej 9, Vrigsted 7140 Stouby

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL

Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. godkendt. Godkendt. UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Mødelokale 5, Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 11-06-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 11-06-2015 21:00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00

DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00 DFL bestyrelsesmøde den 27. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Juelsminde Rådhus Fraværende: Kirsten Jørgensen Dagorden og referat: Dagsorden Referat Handling 1. Godkendelse af referat fra 23. januar 2013 2.

Læs mere

Gentænk landsbyen. August 2014

Gentænk landsbyen. August 2014 August 2014 Gentænk landsbyen Gentænk Landsbyen er et projekt, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017 (Aarhus 2017). Projektet har i 2013 modtaget

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune

Udtalelse. Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Udtalelse til beslutningsforslag om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune Side 1 af 6 Konklusion Forslaget om udarbejdelse af en landsbypolitik for Aarhus Kommune har på forskellig vis været

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Hedensted Mødelokale 3-4 Deltagere: (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge Pedersen, Peter Østergaard,Jørgen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. februar Mødetidspunkt: Kl. 17:00. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-04-22

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-04-22 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-04-22 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-04-22 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. HF Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse Lokal aktionsgruppe i Slagelse Kommune Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne Lokal Aktionsgruppe - LAG Lokalt

Læs mere

Skabelon for udvikling af borgerplaner

Skabelon for udvikling af borgerplaner Skabelon for udvikling af borgerplaner Alle lokalsamfund er forskellige, både hvad angår størrelse, ressourcer og behov. Derfor er der ikke én bestemt måde at lave en borgerplan på. Det vigtigste er, at

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE

DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE DAGSORDEN LIV I BY OG SKOLE 1. Velkomst Mogens Gade 2. Gennemgang af tværsummen af udviklingsplanerne (Noël Mignon) 3. Hvordan sikres koordineringen lokalt mellem samfund, foreninger og skole Eksempel

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 08. februar 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 007. Lanternen - Ansøgning om frigivelse af midler til projekteringsarbejde 18 008. Orientering

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-03-25

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-03-25 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-03-25 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-03-25 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til

3. Fordeling af tovholderopgaver: Musik-cafe Torben samler op og giver videre til Referat fra møde i: Lokalrådet Hatten Dato: 9.4.2014 Deltagere på mødet: Torben, Else Marie, Jørgen, Hanne, Marianne (suppleant) Fraværende: Niels, Conni, Mette (suppleant) Udarbejdet af: Erna Storgaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4

Hedensted Kommune. Fritidsudvalget. Referat. Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 Referat Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Hedensted Rådhus, mødelokale 3 og 4 (Fmd), Liselotte Hillestrøm, Torsten Sonne Petersen. Allan Petersen, Hans Henrik Rolskov,Asger Thyge

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016

Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016 Borgerbudget, Sundhed for pengene 2016 Informationsmøde om Borgerbudget, Sundhed for pengene den 19. januar 2016 Program Velkomst Kl. 17 - Oplæg Borgerbudget hvad er det? v. Leon Sebbelin, Borgmester Sundhed

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:40 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M. 3.3/ rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg Pedersen,

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Kommunens indsats? Din indsats?

Kommunens indsats? Din indsats? FÆLLESSKAB / SAMMENHOLD / SAMLINGSSTEDER Tilskud til forsamlingssteder/ landsbypuljer/ LAG landsbypuljen +forsamlingshuspuljen forsamlingshuspuljen Skab rammer opbakning på nye ideer fra foreninger Bevarelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat nr. 08, 2012 Dato 2013-02-10

Bestyrelsesmødereferat nr. 08, 2012 Dato 2013-02-10 Bestyrelsesmødereferat nr. 08, 2012 Dato 2013-02-10 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2013-02-04 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 9. april 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende 54. Godkendelse af dagsorden 55. Godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2015 56. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet Referat ingen godkendt godkendt 1.Skanderborg

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur

17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur 17, stk. 4 - udvalg om Bosætningsstrategi og Infrastruktur Referat fra møde den 18. september 2014 Tidspunkt: Kl. 16:30 Sted: konferencesalen Skanderborg Deltagere Søren Erik Pedersen, Frank W. Damgaard,

Læs mere

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014

BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 BRANDING Hvordan kan vi hjælpe hinanden til vækst? Det fælles landdistriktsråd 27/3 2014 Kommunens brandingindsats Branding i samarbejde med 2+1, workshops i 2013 Britt Harboe kommunikationschef, projektleder

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015

Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015 Sundhed for pengene Informationsmøde om Borgerbudgettet Sundhed for pengene den 19. januar 2015 Program Velkomst Kl. 17 - Oplæg Borgerbudget hvad er det og hvorfor? v. Leon Sebbelin, borgmester Sundhed

Læs mere

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt

Afbud fra: Torben Haahr. Søren Vinding og Gorm Sigaard var fraværende under punktet Godkendt Referat til bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde torsdag den 3. marts 2016 kl. 17.00 ca. 20.00 på Fanø Rådhus, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø (Færge fra Esbjerg kl. 16.30) Afbud fra: Torben Haahr Dagsorden: Pkt.

Læs mere

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang!

Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! 18. februar 2013 Kongens Fadebur - Afsætning og udvikling af produkter - Lad os komme i gang! REFERAT for Workshop 2, der blev afholdt den 13. februar 2013, kl. 8.30 12.30 i Riddersalen på Nyborg Slot.

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø

Referat Ø-udvalget's møde Mandag den Kl. 12:45 Drejø Referat Ø-udvalget's møde Mandag den 20-06-2011 Kl. 12:45 Drejø Deltagere: Arne Ebsen, Mette Kristensen, Lars Milling, Preben Sørensen Afbud: Birgitte Svendsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1.

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012

Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre. Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Informationsmøde og workshop om hvordan vi kommer videre Idestrup Forsamlingshus den 8. februar 2012 Formålet med de+e møde/punkt: 1. At præsentere den reviderede ansøgning og budget og hvad der mangler

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen cc? - 524/(2 - - Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 03-08-2016 15:56:50 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (456a 31865683-4225-6183-8eed 34fabbeb) 03-08.2016 1556:50 Side 1 af 7 Ansøger Ansøgningens

Læs mere

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER

UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER UDVIKLING AF LOKALE FÆLLESSKABER I Holbæk Kommune er der mange stærke lokale fællesskaber, som er med til at skabe udvikling, og gøre Holbæk Kommune til en attraktiv og velfungerende kommune at være borger

Læs mere

Ansøgning til Restkapitalpuljen

Ansøgning til Restkapitalpuljen Ansøgning til Restkapitalpuljen Titel: Velkomstpyloner ved seks indfaldsveje til Jels Formål: Der ønskes opsat velkomstskilte af høj kvalitet ved de seks mest benyttede indfaldsveje til Jels, som skal

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017

- ØGET EKSPORT INNOVATION OG SAMARBEJDE. INVITATION Medlemsmøde RINGE, 22. NOVEMBER 2017 INVITATION Medlemsmøde INNOVATION OG SAMARBEJDE - ØGET EKSPORT RINGE, 22. NOVEMBER 2017 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til efterårets medlemsmøde den 22.

Læs mere

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse

Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Konsulentvirksomhed Økonomi og Ledelse Niels Pedersen er skolebestyrelsesmedlem og mødes med kommunalpolitikerne for at diskutere trafiksikkerhed. Kirsten Poulsen er lokalrådsformand og søger penge fra

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel. Medlemmer. 1 of 13 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Tirsdag den 16. februar 2016 Kl. 13:30 Lyngparken Lyngevej 7, 8420 Knebel Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen

Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Karise, 14. november 2016 Resumé af dialogmødet Velkomst v/faxe Kommunes borgmester, Knud Erik Hansen Borgmester Knud Erik Hansen bød velkommen til aftenens dialogmøde, som er en del af Faxe Kommunes dialogprojekt.

Læs mere

Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune

Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune Billedkunstrådet, Syddjurs Kommune Møde den 24. august 2010, kl. 09.00. Mødet afholdes hos Sverre Tveito Holmen i Egens Havhuse. Dagsorden sendt til: Anders Barslund Christensen, Magda Høegh, Merete Erbou

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 05. maj 2011 kl. 17:00 i Gæstekantinen, adm. bygningen i Løgstør Indholdsfortegnelse 018. Landsbyudvalget - Kvalitetsfondsmidler 2011 26 019. Himmerlands Kulturklub

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Ansøger Forening/Gruppe/råd: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mail: Mønsted Lokalråd, Mønsted Idrætsforening, Mønsted Håndværker- og Handelsstandsforening En borgergruppe bestående

Læs mere

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01

- Lcw. Ansøgningsskema til udviklingspuljen. Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 - Lcw Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 11-11-2015 16:32:44 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (58db9dbf-1d2f-4b0c-a662-f21ab279b934) 11-11-2015 163244 Side 1 af 5 Ansøger Ansøgningens titel

Læs mere

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Landsbyudvalgets møde den 11. februar 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Landsbyudvalget udpegning af formand og valg af næstformand 3 002. Mødekalender for 2010 5 003.

Læs mere

Borgerbudgettering - Direkte demokrati

Borgerbudgettering - Direkte demokrati Borgerbudgettering - Direkte demokrati Morten Ronnenberg - Vi hjælper dem, der hjælper andre! Morten Ronnenberg Møller - Partner, Strategihuset (2010) - Hjælper foreninger og organisationer i DK/udland

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1

Referat for. KB-møde i DJ kreds 1 Referat for KB-møde i DJ kreds 1 6. januar 2009 kl. 16.00 på Gl. Strand Til stede: Pernille Mac Dalland (PMD), Kenni Leth (KL), Morten Terp (MT), Per Rehfeldt (PR), Lissen Jacobsen (LJ) og Ulrik Borgermann

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013.

Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Assens Kommune Landdistriktsrådet landdistrikter@assens.dk Turup 11. juni 2013 Vedr.: Årets Landsby i Assens Kommune 2013. Turup Borgergruppe ansøger hermed om at Turup Landsby bliver Årets Landsby 2013.

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring Referat Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Plejecenter Nederbylund, Fælledvej 1, 7160 Tørring Deltagere:Kirsten Blume Schmidt, Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen,

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018

Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Vejledning til projektansvarlige kulturaktører - i forbindelse med ansøgning og bevilling af tilskud fra Kulturaftale Vadehavet 2015-2018 Kulturregion Vadehavet har et ønske om at være i løbende dialog

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern

Sønder Vium 19. Januar LAG Ringkøbing-Skjern Sønder Vium 19. Januar 2012 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jørgen S. Madsen Formand Faster-Astrup Anette Gaasdal Næstformand Herborg Poul Nielsen Kasserer Hanning Elsebeth Rasmussen Højmark Ole Bøndergaard

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013

Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Referat af Erhvervs- & Sponsorudvalgsmøde d. 28/8-2013 Til stede: Tove Vestergaard, Jan Lauridsen, HC Ralking, Niels Balshøj, Esben Kjeldsen, Marianne Maegaard, Søren Jensen, Poul Lindberg, Per Bech og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa

Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30. Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Bestyrelsesmøde i LAG Aabenraa torsdag d. 10. april 2008, kl. 16.30 Udviklingspark Aabenraa, Bjerggade 4K, 1. sal, 6200 Aabenraa Dagsorden: 1. Orientering ved formanden 2. Behandling af ansøgninger 3.

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere