UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT :00:00

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT 02-09-2014 19:00:00"

Transkript

1 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus STARTTIDSPUNKT :00:00 SLUTTIDSPUNKT :00:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra den 30. juni 2. Godkendelse af dagsorden som den foreligger 3. Siden sidst ved alle 4. Fællesmøde med LAG Hedensted 5. Ansøgning fra Korning Lokalråd til Lille Landdistriktspulje til forbedring af område ved natursti 6. Ansøgning lille landdistriktspulje fra Korning Lokalråd 7. Ansøgning Lille Landdistriktspulje fra Ørum Beboerforening 8. Ansøgning Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov - lille pulje 9. Ansøgning fra Vrigsted om tilskud til udsmykning af vandtårn 10. Initiativudvalget i Kragelund søger den lille landdistriktspulje 11. Oplæg til næste møde for DFL 12. Planlægning af møde om BorgerBudget den 8. oktober 13. Landdistriktspris 14. Gentænk Landsbyen 15. Integration af flygtninge 16. Næste møder 17. Evt.

2 Godkendelse af referat fra den 30. juni BESLUTNING Referatet blev godkendt

3 Bilag til Godkendelse af referat fra den 30. juni Referat møde DFL den 30. juni 2014

4 Godkendelse af dagsorden som den foreligger BESLUTNING Dagsordenen blev godkendt

5 Siden sidst ved alle BESLUTNING Torsten: Meget optaget af brandingkampagnen i Hornsyld. Der er sat store skilte op, lavet 8 forskellige postkort. De 8 personer, der er på postkort/skilte, har fortalt deres historier, som er samlet i et blad og på hjemmesiden. Fællesarrangement med ofrmål at få flere til at flytte til, engagere sig m.v. Har sat mål om, hvor mange tilflyttere, der skal til, og hvor antal på facebook. Brobyggerne - status fra Berit Schmidt Hansen: Status på Brobyggerprojektet er, at det så småt startede op i foråret, hvor 4 Brobyggere var på besøg hos tilflyttere. Vi har evalueret deres møder henover sommeren og rettet nogle ting til bl.a. med udtrækket over tilflyttere samt fået lavet en ny folder, som skal deles ud i stedet for USB-kortet. Alle Brobyggerne holdt møde sidst i august og har fået lister på tilflyttere, der er kommet til i juni og juli, og dem er de i gang med at besøge. I løbet af sommeren har Lindved fået en Brobygger og Tørring har vist interesse. Det samme har Korning, som jeg skal besøge den 6. oktober og fortælle om projektet. Brobyggerne har desuden sagt ja til at påtage sig en ekstra opgave, idet ejendomsmæglerne i kommunen får udleveret en liste med Brobyggere, som de kan videregive til potentielle huskøbere. Så har mulige tilflyttere mulighed for at få en snak med en lokal om f.eks. børnepasning, transportmuligheder og foreningsliv inden de køber hus. Søren: Ølivsdag. Dejlig dag trods vejret med traktur og fortælling om Asger Jorn på Hjarnø. Ca. 300 besøgende. Søren er blevet formand for den nye LAG Småøerne. Bent foreslog, at Søren kommer med som associeret medlem i LAG Odder-Hedensted. Bent vil foreslå det på næste møde i LAG Odder-Hedensted. Havde i weekenden kursus i wordpress for borgerne, og tænker på at sende nogle på hygiejnekurset. Per: Aale-Hjortsvang er upeget som et område, hvor der skal laves en plan for sundhed og trivsel. Sundhed fylder ikke så meget, men der har været holdt et par møder om trivsel. Der er oprettet et par arbejdsgrupper om bl.a. tilflyttere og foreningslivet. Peter: Den tidl. Brugs er blevet revet ned. Der bliver sået græs på grunden, som er udstykket som en byggegrund. Bent spurgte til nedrivningspuljen: Susanne var med i begyndelsen, men det er Johan Stadil Petersen, der har overtaget puljen. Der bliver i øjeblikket diskuteret, hvordan puljen bedst bliver brugt. Kirsten: Der er kommet LAG-afslag på Delta-projektet, så nu skal der kæmpes meget. Bodil: Kirsten, Torsten og Bodil har været til 12 til middag i Syddjurs Kommune. Bodil havde indtryk af, at der er et væsentligt bedre samarbejde med byrådet i Hedensted end i Syddjurs. Susanne: Mette og Susanne har været på besøg mange steder, men vi mangler en del steder, bl.a. hos en del fra bestyrelsen. Det sidste lokalråd, der blev besøgt, var Glud, der har fået en cykelsti, som de har meget ejerskab til og været meget involveret i. De manglede en hjemmeside, men det har Susanne hjulpet med. Bent: Problemer med legepladser, som godt kan blive et meget stort problem. Torsten har vendt den med både Peter Hüttel og Ole Vind, som begge er interesseret i, at der bliver gjort noget. Sagen ligger hos Susanne.

6 Fællesmøde med LAG Hedensted Sagsfremstilling Emner som skal drøftes: Fælles Projekter med Odder Mikrolån - hvad og hvordan. Oplæg ved Søren Noes og Torsten Petersen BESLUTNING Mødet er aflyst.

7 Ansøgning fra Korning Lokalråd til Lille Landdistriktspulje til forbedring af område ved natursti Sagsfremstilling Korning Lokalråd søger om tilskud til forbedring af området ved naturstien i Korning Der søges om kr. - beløbet er bevilget administrativt BESLUTNING Susanne orienterede.

8 Bilag til Ansøgning fra Korning Lokalråd til Lille Landdistriktspulje til forbedring af område ved natursti Ansøgninger Korning lokalråd Naturstilauget

9 Ansøgning lille landdistriktspulje fra Korning Lokalråd Sagsfremstilling Der søges om kr. til indkøb og opsætning af infotavle ved byens gadegær Beløget er bevilget administrativt BESLUTNING Susanne orienterede om sagen.

10 Bilag til Ansøgning lille landdistriktspulje fra Korning Lokalråd Ansøgninger Korning lokalråd gadekærlauget

11 Ansøgning Lille Landdistriktspulje fra Ørum Beboerforening Sagsfremstilling Ørum beboerforening har søgt om tilskud på kr. til at få klippet levende hegn ned og hugget det til flis. Beløbet er bevilget administrativt BESLUTNING Susanne orienterede om sagen.

12 Ansøgning Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov - lille pulje Sagsfremstilling Der søges om 5000 kr. til etablering af torv i Hornsyld - ansøgningen vedlagt som bilag Jeg har ikke svaret administrativt, men mener at de bør have støtte. Hvis Bestyrelsen er enige vil jeg sende tilsagn i morgen BESLUTNING Susanne orienterede om sagen, og bevillingen blev godkendt.

13 Bilag til Ansøgning Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov - lille pulje Torv to bænke Lille-landdistriktspulje-2014 (1)

14 Ansøgning fra Vrigsted om tilskud til udsmykning af vandtårn Sagsfremstilling Budget og ansøgning er under udarbejdelse og medbringes til mødet. Jeg blev ringet op fra Vrigsted her til morgen hvor de spurgte om muligheder - og lovede at bringe deres ansøgning frem for jer i aften - den er vedhæftet som bilag BESLUTNING Susanne orienterede, og bevillilngen blev godkendt.

15 Bilag til Ansøgning fra Vrigsted om tilskud til udsmykning af vandtårn Vrigsted Lokalråd Ansøgning maling af logoer

16 Initiativudvalget i Kragelund søger den lille landdistriktspulje Sagsfremstilling Initiativudvalget søger om tilskud til indkøb af samlingstelt som kan bruges til byens arrangementer Der er bevilget 5000 kr. administrativt BESLUTNING Susanne orienterede om sagen.

17 Bilag til Initiativudvalget i Kragelund søger den lille landdistriktspulje Lille-landdistriktspulje-2014 initiativudvalget i Kragelund

18 Oplæg til næste møde for DFL Sagsfremstilling Søren Noes og Torsten Sonne Petersen fremlægger forslag til mødeprogram og dato på mødet Nedenstående er tekst modtaget fra Torsten og Søren, de gør nok nærmere rede for indholdet i aften Datofastsatte arrangementer i Folkeuniversitetet 1. oktober:lola Wølck: Søren Knudsen: Museumsmanden og mennesket. Glud Museum 7. oktober: Jørgen Møller: Livet på kanten. Landsbyerne i Danmark- Afvikling eller udvikling? Gudenå Centret 30. oktober: Morten Ronnenberg: Direkte Demokrati Styr din egen kommune. Uldum Højskole Fra Landdistrikternes Fællesråd om lån i yderområder: Lars Persson:Jeg skriver til dig som medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet Horsens-Hedensted ( og som andelshaver i Merkur) Vi er optaget af, hvordan vi skaber liv og udvikling i landdistrikterne, og herunder hvordan skaffer vi kapital til iværksætteri og erhvervsudvikling samt renovering af ejendomme på landet. Skal vi opfinde andelsbevægelsen på ny? Skal vi etablere et lokalt udviklingsselskab? Skal vi have vores egen afdeling i Merkur? Eller skal vi gå en hel anden vej? Var det noget for dig at komme forbi og holde et foredrag/oplæg? Vores foredrag er normalt kl Honoraret er beskedent, knap 2000 kr. Plus transport og evt overnatning. Til gengæld er vi helt åbne for at du bestemmer datoen, dog i perioden september 2014-april Vi glæder os til at høre fra dig, og håber du har lyst til at være med. Lars deltager gerne sammen Søren Hermansen, der også har sagt ja. Stikord fra vores møde: Hvordan kan nedrivningspuljen bedst komme i spil? Renovering og energirenovering i forhold til husets værdi Behov for uvildig rådgivning. Udgangspunkt i det nære, lokalforandring, lokalt ansvar: pilotprojekt generer drejebog til etablering af (værdibaseret) kreditinstitution (nationalt perspektiv) Politiske spørgsmål: Er der på Christiansborg politisk vilje til at hjælpe, f. eks. med garanti for de yderste 20% af lånet Er Hedensted kommune medspiller i forhold til at flytte sine bankforretninger? Hvad kan og vil COOP bank? Hvad kan og vil Merkur? Oplæg ved Lars Persson, direktør i Merkur? Er pantebreve vejen frem? Evt. lokale investeringsforeninger, der deler risiko? Uffe Bæk, om tekniske detaljer (hvor dyr er han?) Erfaringer fra andre områder. Hvem ved noget?? En kortlægning af problemets omfang (sammen med Landdistrikternes Fællesråd? Se linket længere oppe på siden) En afgrænsning af opgaven: taler vi kun boligfinanciering? Hvad med iværksættere? (Digital)infrastuktur? De bedste hilsner Torsten BESLUTNING Torsten og Søren havde snakket med Lars Persson fra Merkurbank, som gerne vil komme med et oplæg sammen med Søren Hermannsen fra Samsø. Tanken med mødet er, at det skal inviteres bredt ud, så erhvervslivet også inviteres. En mini-konference. Er det en god idé at lave sådan en aften? Hvad skal udbyttet være? Kortlægning af problemet. Landdistrikternes fællesråd er i gang med at lave en database. Hvert

19 lokalråd opfordres til at samle oplysninger sammen. Mette hører Hedensted Erhverv, om de vil være medarrangører - Erhvervsafdelingen har efterfølgende givet tilsagn Søren har overvejelser om et projekt på tværs af flere LAG'er. Søren og Torsten arbejder videre med mini-konferencen, som holdes først i Punktet sendes på dagsordenen til næste møde.

20 Planlægning af møde om BorgerBudget den 8. oktober Sagsfremstilling De personer som har været på inspirationstur i Skotland - Bent + Søren + Torsten + Per står for program og tilrettelæggelse Bestyrelsen giver input til arbejdsgruppen med erfaringer fra de netop afviklede processer BESLUTNING Mødet for det fælles landdistriktsråd, den 8. oktober udsættes til den 9. oktober kl Mødelokalet mailes ud, og lokalrådene orienteres. Susanne og Mette deltager ikke i mødet. Den 30. oktober kommer Morten Rønneberg med et oplæg om borgerbudget i regi af Folkeuniversitetet. Arrangementet foregår på Uldum Højskole. Loakrådene opfordres til at invitere venner/interessanter/foreninger. Susanne laver en invitation, som sendes ud inden turen til Skotland.

21 Landdistriktspris Sagsfremstilling Status i indstillinger fremlægges på mødet BESLUTNING Der er kommet 0 indstillinger. Der kommer fra Lindved med video, hundesti og fortællesti. Forslag til flere mulige kandidater: Hornsyld - plakater, pendlerarrangement mm Bråskov - Stationsgrunden Uldum - friluftsspil om Uldum-pigen Stenderup - EnergiLab Aale-Hjortsvang - sti til Rask Skov Stouby - cykelrengøring, fyrtårn Hjarnø - Øse-projekt, Ø-livs dag Ørum-Daugård - oplivet byfest efter 10 år Tørring - Green team og andre aktiviteter Korning - natursti Øster Snede - aktivitetsplads - fælles missionshus - ny sti Bjerre - lokalhistoriske fortælleaftener Glud-Snaptun - cykelsti Barrit - Slip lokalområdet fri, familie-hjælp Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at skubbe på lokalrådene, så der bliver indstillet lokalråd senest 1. oktober. Sjov indstilling, men Susanne og Mette hjælper gerne.

22 Gentænk Landsbyen Sagsfremstilling Bestyrelsen skal drøfte: Kaffeslabberas - hvilke enmer kan vi byde ind med? Landsbytræf-Helt ude i Hampen, den 1. november. Hvad vil vi vise/præsentere? Mail fra Gentænk Landsbyen sekretariat + bilag Til kommunerne i Aarhus2017 Sæt x ved lørdag den 1. november 2014 klokken 10:00-15:00 Hvorfor? Fordi Gentænk Landsbyen holder Landsbytræf helt ude i Hampen. Landsbytræffet er et sted, hvor landsbyer kan udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænser. Landsbytræffet har fokus på Stedets betydning og Fællesskab for at finde det unikke og attraktive i den enkelte landsby. Formålet er at skabe netværk, udvikle nye partnerskaber og udtænke konkrete projekter, der kan understøtte udviklingen i landsbyerne. Invitation til landsbyerne og kommunerne er vedlagt. Et mere fyldestgørende program udsendes ca. en måned inden Landsbytræffet. Hvordan tilrettelægges Landsbytræffet? Landsbytræffet er en slags messe, hvor gode erfaringer med landdistriktsudvikling præsenteres på et antal stande. Der er ikke tale om at brande en landsby, men at fremhæve et tema, en aktivitet, en tilgang eller en proces, der har givet godt udbytte for landsbyen eller landdistriktet. Fx indførelse af en ny aktivitet, der har styrket fælleskabet eller ændret udviklingen, gennemførelse af et projekt, der har givet eller styrket identiteten i området, eller igangsættelse af nye samarbejder der har skabt mere / bedre samarbejde på tværs af landsbyerne i et området. Der er mange gode erfaringer og de skal bringes frem i lyset. Landsbytræffet vil desuden sætte fokus på konkrete erfaringer med forskellige netværksaktiviteter, give bud på kunstneres måde at gentænke, udvikle eller brande en landsby/landdistrikt samt tilbyde mulighed for at drøfte mulige samarbejdsprojekter på tværs af landsby- og kommunegrænser. Landsbytræffet er åbent for alle interesserede, men landsbyer, landdistrikter og kommuner er de primære deltagere. Hvad skal kommunen gøre? Kommunen bedes videreformidle invitationen til landsbyerne i kommunen. Udgangspunktet er én stand fra hver kommune. Kommunen afklarer hvilke(n) landsby(er), der skal bemande en stand fra kommunens geografiske område og sender besked om udpegningen til undertegnede. I uge 37 udsendes mere information om de konkrete rammer for standene og øvrige praktiske forhold. Hjælp os alle Hver landsby har sine kendetegn, muligheder og udfordringer. Det samme gælder for kommunerne. Men uanset om man arbejder med landdistriktsudvikling i Øst- eller Vestjylland, så har vi alle overvejelser om, hvordan organisering, udvikling, støtte og planlægning kan optimeres hos os og hjælpe os med lige præcis de udfordringer vi står med. Vi vinder alle ved at få så mange landsbyer som muligt til at møde op til landsbytræffet, så de kan hjælpe os med at pege på de gode løsninger, så de kan lære af hinanden og bruge hinanden direkte, og så de kan være med til at trække udviklingen i den rigtige retning. Vi opfordrer jer derfor til at gøre en aktiv indsats for at sprede budskabet og støtte de landsbyer, der viser interesse for at bemande en stand. Om Gentænk Landsbyen Gentænk Landsbyen er et projekt, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i

23 2017. Projektet skal bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. Vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. Projektet er for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang. Projektet er tværkommunalt styret. Lige nu sidder seks kommuner med ved bordet, men også din kommune er velkommen. En pixiudgave af Projekt Gentænk Landsbyen, inkl. navne på kontaktpersoner i projektgruppen, er vedhæftet og projektet kan følges på https://da-dk.facebook.com/rethinkthevillage Spørgsmål til konferencen eller til projektet kan rettes til undertegnede eller til en af gruppens øvrige kontaktpersoner. Med venlig hilsen Mette Byrgiel Bach BESLUTNING Forslag til præsentationer på landdistriktstræf i Hampen: Landdistriktsvideoen, videoen fra Lindved, Kort mm fra Hornsyld, Borgerbudgettering fra Hjarnø Forslag til emner for Kaffeslabberas - borgerbudgettering/engagement af frivillige - socialt entrepreneurskab

24 Bilag til Gentænk Landsbyen Gentænk Landsbyen - invitation til Landsbytræf 1 nov 2014 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014

25 Integration af flygtninge Sagsfremstilling Udvalget for Fritid og Fællesskab drøftede integrationsindsatsen. Torsten fremlægger mål og metoder for integrationsindsatsen. BESLUTNING Udvalget for Fritid og Fællesskab havde besøg af integrationsafdelingen. Hedensted Kommune skal i 2015 modtage ca. 100 flygtninge, både familier, enlige mænd og uledsagede børn. Udfordring at finde et sted at bo, at få dem integreret og at få kontaktpersoner, der kan hjællpe dem på vej. Der er ledige ældreboliger, som kan bruges til udlejning. På det næste fællesmøde for lokalrådene inviteres en med fra integrationsafdelingen, så vi kan arbejde sammen på området.

26 Bilag til Integration af flygtninge foto

27 Næste møder Sagsfremstilling 8. oktober intromøde om BorgerBudget 22. oktober, kl LAG kl. 18. Øster Snede, Klippen, nye missionshus Forslag til møder 2014/15: Torsten og Søren arbejder på et arrangement hvor de kommer med forslag til dato tirsdag d. 11. november bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november - DFL med uddeling af landdistriktsprisen onsdag d. 10. december bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar bestyrelsesmøde mandag d. 16. februar bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts bestyrelsesmøde mandag den 30. marts generalforsamling BESLUTNING 8. oktober intromøde om BorgerBudget - lavet om til den 9. oktober 22. oktober, kl LAG kl. 18. Øster Snede, Klippen, nye missionshus Forslag til møder 2014/15: Torsten og Søren arbejder på et arrangement hvor de kommer med forslag til dato - først i 2015 tirsdag d. 11. november bestyrelsesmøde torsdag d. 27. november - DFL med uddeling af landdistriktsprisen onsdag d. 10. december bestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar bestyrelsesmøde mandag d. 16. februar bestyrelsesmøde tirsdag den 10. marts bestyrelsesmøde mandag den 30. marts generalforsamling Folkeuniversitetsmøderne skal "annonceres". Der skal orienteres mere om LUP-midlerne

28 Evt. BESLUTNING Intet til behandling

29 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL 30 juni 2014, kl til ca (den første ½ time er sammen med LAG Hedensted s bestyrelse) Mødet foregik på Glud Museum Rundvisning på Glud Museum fra kl Medlemmer af DFL er: Bent Petersen, Bent Sørensen, Bodil Bodholdt, Kirsten Jørgensen, Kristian Mortensen, Per Heller, Peter Andersen, Torsten Petersen og Søren Noes. Desuden deltager: Mette Vildbrad og Susanne Ernst Under fællesmødet mellem LAG Hedensted og DFL var der orientering om/diskussion af: Borgerbudgettering (manualen sendes med referatet), Folkeuniversitetet Hedensted-Horsens, ØSE-projektet fra Hjarnø, Mikro-lån og Fællesskab/-projekter med Odder Referat fra møde den 21. maj Vedlagt som bilag Godkendt Godkendelse af dagsorden Godkendt Siden sidst Desværre lykkedes det ikke at finde deltagere til arrangement i Syddjurs, så "12 til middag" er udsat til den 20. august, hvor der deltager 2 repræsentanter fra hhv. Stenderup, Hornsyld og Stouby. Byrådsmedlemmer fra Rebild Kommune kommer på besøg den 3. september for at høre om borgerbudgettering. Herfra deltager Søren, Tanja, Torsten, Bent, Per, Mette og Susanne - og evt. borgmesteren. Susanne har været til møde med teknisk afdeling om skilte og opsætning/byggetilladelse. Det koster at få en byggetilladelse, hvilket Susanne foreslår bliver bevilget af landdistriktsmidlerne. Fremover bør lokalrådene kontakte Susanne eller Branding-Mette, som vil hjælpe til den lette vej! Legepladser, som er offentligt tilgængelige, skal have en godkendelse af en legepladskyndig. Det koster ca kr. at få dem godkendt. Susanne vil kontakte pedellen Torben, Barrit, som har uddannelsen for at høre, om han vil tage den opgave. Hvis ikke bør vi have én uddannet, som vil påtage sig opgaven fremover. Tages op på mødet i september. Og det opfordres, at emnet tages op

30 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 på mødet i udvalget for Fritid og Fællesskab - og Fritidsudvalget. Informationer om skiltning og legepladsregler sættes på hjemmesiden. SFO, Stenderup har vundet en konkurrence om trafiksikkerhed i Hedensted Kommune og nåede til semifinalen i den landsdækkende. Status kommende landdistriktsprogram Der er nu fastlagt nye datoer for informationsmøde og stiftende generalforsamling den 21. august Der er fælleskørsel fra Hedensted kl. 18. Opfordring til at få flere med. Landdistriktsprisen 2014 Bestyrelsen skal drøfte oplæg til prisen Alle de 3 nominerede lokalråd skal have en gevinst kr. Afstemning sidste år havde hvert af de deltagende lokalråd 2 stemmer der er stillet forslag om at man måske sammensætter en dommerkomité af personer, som arbejder med landdistriktsudvikling. Opgaven er at fortælle glæden ved det lille samfund det skal være sket i det seneste år. Enten projektet eller fremlæggelsen skal have en skæv vinkel. Fremlæggelsen kan være video, event, eller andet som støtter kommunens målsætning om at få brandet Hedensted Kommune. Gerne brugbart direkte i branding kampagnen. Susanne melder ud snarest. De enkelte lokalråd må selv bestemme, men Susanne og Mette vil gerne være behjælpelig. Borgerbudgetter 2014

31 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 Skal der igangsættes en ny proces? Udsat fra sidste møde. Det forventes at der ligger en kort rapport om forløbet af de igangværende processer til mødet den 30. juni. Det er besluttet, at vi skal lære mere af skotterne, hvorfor en gruppe tager til Skotland i september. Der er afsat kr. til borgerbudgetter. Gruppen, der tager til Skotland (Bent, Torsten, Søren, Per, Susanne og Mette) laver et oplæg til proces ud fra de erfaringer, de får i Skotland. Processen kommer således til at køre fra oktober lige som sidste år. Der holdes infomøde om borgerbudgetter onsdag den 8. oktober, kl i Juelsminde. LUP puljen - orientering Til orientering for bestyrelsen er der kommet en ansøgning fra Glud Museum om et projekt Landsbyernes hus Ansøgningen vedlagt til orientering Museumsinspektør Rasmus Kreth deltager i Bestyrelsesmødet for LAG Hedensted, hvor han orienterer om projektet Det ansøgte beløb blev bevilget Besøg i lokalråd kort opsamling til bestyrelsen Opsamling fra besøgene fremlægges på mødet Susanne og Mette har siden sidst været i Korning, Snaptun og Bjerre. Susanne orienterede om møderne med de 3 lokalråd. Ideer til møder med DFL Vi skal have fastlagt møder for det Fælles Landdistriktsråd Overskrifter til emner fra sidste møde: - Hvad gør landsbyer og lokalområder tiltrækkende at bo i. - Finansiering af boliger regler og muligheder - Hvad gør man for at forskønne landsbyerne Vestervig evt. opægbesøg - Alle byder ind med ideer til oplægsholdere input til et møde - Måske en ejendomsmægler hvad skal I gøre Invitere det fælles landdistriktsråd til Folkeuniversitetets 2 foredragsaftener. Oplæg af en af forfatterne til Rapport om "68 landsbyer 5 år efter". 6 parametre: afstand, infrastruktur, natur, lokalt engagement, udstykning af byggegrunde samt offentlig og privat service.

32 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 Finansiering - Søren og Torsten laver et oplæg til bestyrelsesmødet den 2. september om alternativ finansiering. Ansøgninger landdistriktspuljer Stor pulje ansøgningsskema og beskrivelse vedlagt som bilag Ingen ansøgninger Lille Pulje ansøgningsskema og beskrivelse vedlagt som bilag Ansøgning fra Stouby Lokalråd om en megafon/højtaler til kr. Der gives afslag på ansøgningen og der henvises til, at langt billigere megafoner kan købes hos bl.a. Harald Nyborg. Hvis ansøgningen ikke kun er til megafon, så skal der sendes en mere detaljeret ansøgning. En ansøgning til et bordbænke sæt til Kirkeholme er på vej. Susanne må gerne bevilge, når ansøgningen kommer frem. Strategi for bestyrelsens arbejde Tidligere oplæg vedlagt som bilag Vise flaget med borgerbudgetter. Evt. drøfte oplægget med alternativ finansiering med Fritid og Fællesskab. Mere aktiv i f.t. Udvalget for Fritid og Fællesskab. Kommende møder

33 Referat møde DFL den 30. juni 2014 punkt_1_bilag_1 Dagsorden/referat møde DFL maj 2014 Forslag til møder møderne foreslås afholdt sammen med LAG Hedensteds møder. 2. september: fælles projekter med Odder, oplæg om alternativ finansiering 22. oktober, kl LAG kl. 18. Øster Snede, Klippen, nye missionshus. Evt. Intet Mette og Susanne laver mødekalender for de efterfølgende møder.

34 Lille-landdistriktspulje-2014 initiativudvalget i Kragelund punkt_10_bilag_1 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2014 Pulje på kr. til realisering af små projekter i lokalområder uddeling af max kr. til hvert projekt. Der lægges vægt på at projektet skaber udvikling og fornyelse i det enkelte lokalområde Ansøgningsfrist: løbende Hvem er ansøger: Oplysning om projektansvarlig CVR nummer tilknyttet til nemkonto Beskrivelse af projektet: Hvem deltager i projektet Hvilke aktiviteter Hvornår og hvordan gennemføres projektet Hvordan skaber projektet aktivitet og udvikling i lokalområdet Økonomi: Budget og finansiering Initiativudvalget i Kragelund Herluf Jensen / Bent Sørensen CRR. Nr Køb af nyt stort telt. Vi oplever at der til vore arrangementer kommer flere og flere deltagere, hvilket betyder at vi for at kunne afholde vore fællesspisninger, Sct, Hansaften og aktivitetsdag i byen, har brug for et stort telt. Det betyder at vi har mulighed for at få alle med og i tilfælde af dårligt vejr, hvilket er vigtigt for at komme til at kende de ny som flytter til byen. Vi søger om 5000 kr. til køb af et telt til 4499 kr. + bundramme til 999 kr. Ansøgningen sendes til: Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, eller mail: Yderligere oplysninger kan fås hos Landdistriktskoordinator Susanne Ernst, på telefon: Efter gennemførelse af projektet indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en beskrivelse, som lægges på bloggen:

35 Ansøgninger Korning lokalråd gadekærlauget punkt_6_bilag_1

36 Ansøgninger Korning lokalråd Naturstilauget punkt_5_bilag_1

37 Ansøgninger Korning lokalråd Naturstilauget punkt_5_bilag_1

38 Gentænk Landsbyen - invitation til Landsbytræf 1 nov 2014 punkt_14_bilag_1 Landsbytræf helt ude i Hampen Lørdag den 1. november 2014 klokken 10:00 15:00 holder Gentænk Landsbyen landsbytræf, hvor landsbyer kan udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænserne. Landsbytræffet afholdes i Hampen Multihal, Kirkebakken 8 i Hampen. Landsbytræffet har fokus på Stedets betydning og Fællesskab for at vise det unikke og attraktive i den enkelte landsby. Formålet er at danne netværk, udvikle nye partnerskaber og udtænke konkrete projekter, der kan understøtte udviklingen i landsbyerne. Hvad er Landsbytræf? Landsbytræffet er en slags messe, hvor de mange gode erfaringer med landdistriktsudvikling bringes frem i lyset i det direkte møde mellem dem, der møder det hver dag: Jer, der bor i landsbyerne, de kommunale medarbejdere, interesseorganisationer. På Landsbytræffet vil der være en række stande, hvor de gode erfaringer med landdistriktsudvikling præsenteres. Det er jer beboere i landsbyer og landdistrikter, der bemander standene. Hver stand præsenterer et tema, en aktivitet, en tilgang eller en proces, der har givet godt udbytte for landsbyen eller landdistriktet. Det kan være aktiviteter, der har styrket fælleskabet, som for eksempel Tour de Vivild, hvor et antal værtsfamilier har meldt sig, så beboerne kan besøge tre forskellige private hjem, hvor de spiser henholdsvis forret, hovedret og dessert. Arrangementet afsluttes med fest for alle deltagerne. Det kan også være projekter, der har givet eller styrket identiteten i området, som for eksempel indførelse af middelalderdage og opførelse af træskulpturer efter opdagelse af landsbyens gamle kloster- og middelalderhistorie i Vejerslev. Og det kan være nye samarbejder på tværs af landsbyer, som for eksempel landsbyerne Selde, Junget, Åsted og Thorum, der har dannet fællesskabet Fursundegnen for at bevare og udbygge egnen. Eksemplerne er mange og forskellige, men fælles for dem er, at man har fundet en identitet og et kendemærke, der kan danne udgangspunkt for at gentænke eller udvikle sin landsby. Ud over jeres egne eksempler vil Landsbytræffet desuden tage fat på følgende: Bud på, og erfaringer med, forskellige netværksaktiviteter: 12-til-middag, kaffeslabberaser, matchmaking. Hvordan kan andre flere end arkitekter og ingeniører arbejde med gentænkning af landsbyer? Bud på kunstnere og kreative personers måde at gentænke, udvikle eller brande en landsby/landdistrikt Lyst til projekter på tværs af landsbyer, kommuner og landegrænser? Værksteder, hvor overvejelser om mulige projekter og temaer kan drøftes. Værkstederne bemandes med kommunal sekretærbistand Et mere fyldestgørende program udsendes ca. en måned inden Landsbytræffet. 1

39 Gentænk Landsbyen - invitation til Landsbytræf 1 nov 2014 punkt_14_bilag_1 Hvem er det for? Landsbytræffet er primært for jer beboere i landsbyer og landdistrikter og for de kommunale medarbejdere, I samarbejder med om landdistrikternes udvikling, men Landsbytræffet er naturligvis åbent for alle interesserede. Hvad skal man gøre for at være med? Hvis I blot har brug for inspiration og lyst til at bidrage med viden og idéer i værkstederne, så skal I bare møde op. Hvis jeres landsby eller landdistrikt ønsker at bemande en stand, fordi I har knækket koden til, hvordan man skaber udvikling i, og tilfredshed med, sin landsby (og sin kommune), så skal I henvende jer til jeres kommune. Kommunen koordinerer hvilke(n) landsby(er), der skal bemande en stand fra kommunens geografiske område. Lidt baggrund? Gentænk Landsbyen er et projekt, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i Projektet skal bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. Vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. Projektet er for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang. Projektet gennemføres i , men det, der sættes i gang, rækker langt ud i fremtiden. En pixiudgave af Projekt Gentænk Landsbyen, inkl. navne på kontaktpersoner i projektgruppen, er vedlagt. Se mere om Aarhus 2017 på: Følg Gentænk Landsbyen på: https://da-dk.facebook.com/rethinkthevillage 2

40 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Gentænk Landsbyen Få inspiration og ideer til at gentænke din landsby Om landsbyen som rollemodel for fællesskab og initiativ Hver landsby sin unikke mulighed Inddrag andre landsbyer i Danmark, Norden og Europa August 2014 Gentænk Landsbyen er et projekt for de landsbyer og landdistrikter, der har visioner for livet på landet, de mennesker der allerede har posen fuld af idéer og dem, der blot skal have inspiration for at komme i gang. I Gentænk Landsbyen sætter vi temaerne Fællesskab og Stedets betydning under lup for at finde det unikke og attraktive, og vi benytter aktivt landsbyens stærke sider som kulturbærer af involvering, frivillighed og medejerskab. I 2017 viser Gentænk Landsbyen så konkrete bud på bæredygtige strategier og gentænkte landsbyer. Gentænk Landsbyen gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er europæisk kulturhovedstad i Formålet er at bidrage til, at vi fremover ikke tænker land eller by, men land og by som to sider af det samme samfund, og at vi får blik for landsbylivets muligheder. I kan her læse mere om: Baggrunden for projektet Fællesskab og Stedets Betydning Netværk er vejen frem Aktuelle aktiviteter Kontakt Baggrunden for projektet Hvordan kan en landsby på vestkysten eller i Midtjylland inspirere en landsby på Cypern eller i de norske fjelde? Hvordan kan landsbyer fungere som kulturelt forbillede i Danmark og i Europa? Fælles for projekter og aktiviteter i Gentænk Landsbyen er, at de på hver sin måde kan være med til at belyse konkrete landsbykulturer, udvikle bæredygtige landsbysamfund og sikre landsbyerne som en del af samfundsstrukturen i Danmark og i Europa. Med Gentænk Landsbyen skal landsbyboere på tværs af Midtjylland og senere Norden og Europa lære af hinanden og gentænke landsbylivet sammen. På kan du fx se, hvilke aktiviteter der er i gang, få inspiration, efterspørge erfaringer fra andre landsbyer eller som landsbyer finde hinanden. En særlig platform for landsbyer og landdistrikter er under udvikling. Landsbyboere tilhører efterhånden et mindretal i Europa. I Danmark bor kun ca. 13 pct. i landområder, men en undersøgelse viser, at hver syvende dansker helst ville bo på landet, hvis de kunne vælge frit uden hensyn til job og familie. Hvordan fremtidens landsby vil udvikle sig, har forskerne få bud på, men det står klart, at udviklingen kommer fra græsrødderne, som lokalt tager ansvar og sætter ting i gang. 1

41 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Fællesskab og Stedets betydning I marts 2012 nedsatte ministeren for By, Bolig og Landdistrikter en visionsgruppe, sammensat af medlemmer, der bor på landet og i deres virke har afsæt i landområderne. 1 Publikationen Noget tyder på Vision for landdistrikter 2030 er gruppens bud på, hvordan landdistrikterne ser ud i 2030, hvad de skal tilbyde, og hvordan land og by kan hænge sammen. Deres vision består af fire dele: Fællesskab: Færre, men stærkere og mere bæredygtige landsbyer Digitalisering: Digital udvikling, der udvisker fysiske afstande Land & By: Fornyet respekt og gensidig afhængighed mellem land og by Stedets betydning: Stedets ressourcer vil give fornyet udvikling i landdistrikterne Gentænk Landsbyen sætter to temaer under lup: Fællesskab og Stedets betydning. I skal selv få ideerne til de konkrete aktiviteter, mens kommuner og de lokale fællesråd/landsbyråd, der er etableret mellem landsbyer inden for samme kommune, skal være med til at hjælpe, inspirere og understøtte processerne og landsbyboernes forslag. Projekterne skal have fokus på livet i landsbyerne og de attraktive levevilkår, der kan bidrage til stærk sammenhængskraft i landsbyen og mellem land og by. Netværk er vejen frem Svarene på, hvordan vi gentænker landsbyen, finder vi i landsbyerne og i dialogen mellem landsbyerne og dem, der kan understøtte landsbyboernes forslag og behov. I Gentænk Landsbyen definerer landsbyen, hvad der er relevant at beskæftige sig med, og derfor er dialogen vigtig - flere mennesker får flere ideer, og de gode idéer behøver man ikke altid at få selv man kan også netværke sig frem til dem! Spørgsmålene her kan sætte jer i gang: Om fællesskab Hvordan kan jeres lokale ansvar og fællesskab udvikle landdistrikterne? Hvilke kendte succeshistorier, tiltag og initiativer kan overføres til andre steder? Hvilke tiltag om lokalt selvstyre og ansvar kunne man tage initiativ til? Hvad skal der til for at tænke nyt? Om stedets betydning Hvordan kan fx den lokale natur, kulturhistorie, stærke lokale virksomheder, landbruget, en særlig fælles landsbykultur give fornyet udvikling og værdi? Tænk her fx på position i lokalområdet, tilflytning og turisme. Hvordan kan I bruge landsbyens kulturhistorie og natur i tiltag og projekter? Hvilke initiativer kan på samme måde som Bonderøven med Frank Erichsen og På ø-eventyr med Anne og Anders være med til at brande livet på landet/i den enkelte landsby? Hvilke tiltag, hvor små landsbyer tæt ved hinanden går sammen om et initiativ eller en aktivitet, kunne I tænke jer at skabe? 1 Mikael Ryberg (sanger, sangskriver, tekstforfatter), Pia Bech Mathiesen (adm. direktør Danfoss Universe), Lasse Helner (sanger, komponist), Lars Møller (kommunaldirektør, Holstebro Kommune), Marianne Jørgensen (forfatter, foredragsholder, bondekone), Søren Hermansen (leder af Samsø Energiakademi), Niels Hausgaard (sanger, sangskriver, satiriker), Frank Erichsen (håndværker, bonde, tvvært), Susanne Hovmand-Simonsen (godsejer) 2

42 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Gentænk Landsbyen aktiviteter i 2014 I 2014 igangsætter vi en række aktiviteter, som skal hjælpe os på vej til at udpege de temaer og idéer, der skal danne grund for Gentænk Landsbyen fra 2015: Dialog og netværk Gennem fysiske rum for dialog og netværk afprøves forskellige mødeformer: 12 til middag: 6 repræsentanter fra en kommunes landsbyer inviteres til middag hos 6 repræsentanter ved en anden kommunes landsbyer. Kaffeslabberas: Med udgangspunkt i Anna Amalies thesaloner i 1800tallets Weimarrepublik, inviterer en række handlekraftige personer til the/kaffe og dialog om temaer som fx fællesskabet, stedet betydning, landdistrikter i et filosofisk perspektiv o.a. De uformelle rammer gives plads til fordybelse og grobund for nye samarbejdsprojekter. Match-making med kommunerne som bindeled og sendebud. Velfungerende landsbyklynger kan fx inviteres hjem til landsbyer, som ønsker mere samarbejde, men som mangler inspiration til måder at komme i gang. Landsbyer, der har faste, tilbagevendende events kan mødes med lignende landsbyer til at udvikle og brande sig. Udvikling af et fælles digitalt mødested til inspiration og samarbejde på tværs af landsbyerne Landsbytræf 2014 helt ude i Hampen 1. november 2014 afholdes et Landsbytræf, som skal være katapult for landsbyer til at komme i gang med en positiv udvikling og give Gentænk Landsbyen endnu mere form og indhold. I en række stande præsenteres konkrete projekter / aktiviteter, der har været med til at udvikle landsbyer og landdistrikter og der vil der være en præsentation af erfaringerne med de forskellige modeller for netværksaktiviteter, Gentænk Landsbyen har gennemført i På landsbytræffet vil det desuden være muligt at møde andre Aarhus2017-projekter og aktører på området og der operettes faciliteter til projektudvikling på stedet. Tanken er, at landsbytræffet skal være springbræt for konkrete projekter og netværk, der på hver sin måde skal udvikle de involverede landsbyer. Landsbytræffet er åbent for alle, der brænder for at udvikle deres lokalområde. Formålet med landsbytræffet er - at du kan møde forskellige typer af landsbyer og høre om deres forudsætninger, omgivelser, vilkår - at du kan høre om, og bidrage til, hvordan man skaber ideer, udvikler videre og omsætter ideerne konkret - at du kan høre om, og bidrage til, hvordan der skabes nyt på baggrund af landsbyernes knowhow og borgernes mangfoldighed - at du kan høre om og bidrage til, hvordan meningsudveksling på tværs af kommuner og lande og på tværs af viden og interessefællesskaber kan åbne øjnene for nye perspektiver, være springbræt for anderledes projekter eller en bedre måde at gøre tingene på. 3

43 Gentænk Landsbyen - pixiudgave af projektbeskrivelse og aktiviteter 2014 punkt_14_bilag_2 Kontakt En koordineringsgruppe samler projektets tværgående aktiviteter, formidling og dokumentation af realistiske og bæredygtige bud på fremtidens landsby. Kommunerne rådgiver og vejleder. De bidrager fx med erfaring og kompetencer inden for projektmageri, udarbejdelse af ansøgninger, kendskab til finansieringsmuligheder mv. Kom godt i gang Er din landsby interesseret i at være med, så kontakt jeres hjemkommune eller få information hos Ulla Egeberg Kultur- og Fritidschef Marie Louise Birch-Jensen Kultur- og Udviklingskonsulent Mette Byrgiel Bach Specialkonsulent Alette Lena Skov-Hansen Arkitekt Mette Vildbrad Kultur- og Erhvervskoordinator Niels Sparvath Arkitekt Kirsten Bjerg Udviklingskonsulent

44 foto punkt_15_bilag_1

45 Torv to bænke Lille-landdistriktspulje-2014 (1) punkt_8_bilag_1 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2014 Pulje på kr. til realisering af små projekter i lokalområder uddeling af max kr. til hvert projekt. Der lægges vægt på at projektet skaber udvikling og fornyelse i det enkelte lokalområde Ansøgningsfrist: løbende Hvem er ansøger: Oplysning om projektansvarlig Koordinationsudvalget for Hornsyld og Bråskov CVR nummer tilknyttet til nemkonto Beskrivelse af projektet: Hvem deltager i projektet Hvilke aktiviteter Hvornår og hvordan gennemføres projektet Hvordan skaber projektet aktivitet og udvikling i lokalområdet Økonomi: Budget og finansiering Der etableres et lille torv ved Kildevældet, hvor portnerboligen før lå. Arbejdet sker i samarbejde med boligforeningen der sørger belægning, belysning og beplantning. Lokalområdet skal bidrage med afskærmning mod vejen, bænke, skilt, der viser stedets historie og søjler eller skulptur. Projektet forventes gennemført i løbet af efteråret Projektet bidrager i høj grad til byforskønnelse, og der skabes et nyt mødested/rekreativt område til gavn for alle borgere i området. Forhåbentlig kan stedet bidrage til nye relationer på tværs af aldersgrupperinger Budget: Rækværk i galvaniseret stål kr bænke PAL fra Veksø kr Historisk tavle kr Etabl af søjler/skulptur kr I alt kr Vi råder allerede over kr Fra landdistriktspuljen søges om 5000 kr til hjælp til indkøb af to bænke

46 Torv to bænke Lille-landdistriktspulje-2014 (1) punkt_8_bilag_1 Hedensted Kommunes lille landdistriktspulje 2014 Ansøgningen sendes til: Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, eller mail: Yderligere oplysninger kan fås hos Landdistriktskoordinator Susanne Ernst, på telefon: Efter gennemførelse af projektet indsendes dokumentation i form af billeder, video eller en beskrivelse, som lægges på bloggen:

47 Vrigsted Lokalråd Ansøgning maling af logoer punkt_9_bilag_1 Hedensted Kommune. Vrigsted Vedr. Ansøgning om beløb til projekt Opfriskning af logoer på Vandtårn. Ét af byens vartegn er vores vandtårn. På dette har Vrigsted Bylaug - for efterhånden en del år siden opsat fire store logoer (bemalede metalplader) med vort Byvåben. Tidens tand med vind og vejr, har sat sit tydelige præg på disse, hvorfor en opfriskning vil være på sin plads og til daglig glæde i lokalområdet. Det er ikke fordi Vrigsted Lokalråd har gjort så særlig megen væsen af sig, men denne lejlighed kunne være et wake up call. Der er efterhånden flyttet en del børnefamilier til byen, og de viser en sund interesse for vort lille bysamfund. Og et ny opvågnet Lokalråd kunne være et naturligt sted at samle kommende forslag og ønsker om forbedringer og forskønnelser af området. Vi har et budget på 5.000,- kr. (incl moms) til maling, lift m.m. Arbejdet skal gennemføres meget snart inden de tilstødende marker bliver tilsået. Så vi håber på en hurtig og velvillig sagsbehandling fra jeres side. Med venlig hilsen f. Vrigsted Lokalråd Carsten Schiller Lundevej 9, Vrigsted 7140 Stouby

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-10-07 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-10-07 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

VÆRKTØJSKASSE VORBASSE. Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse VÆRKTØJSKASSE VORBASSE Værktøjskatalog til Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 VÆRKTØJSKATALOGET I Værkstøjskataloget præsenterer vi en samling af de værktøjer, som vi har anvendt undervejs i

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune

LIV I LANDDISTRIKTET. Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune LIV I LANDDISTRIKTET Et brugerdrevet innovationsprojekt, der puster liv i landdistriktsudviklingen i Tønder Kommune EN STOR TAK TIL Projekt Liv i Landdistriktet var ikke blevet en realitet uden økonomisk

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 11. november. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Indre Mission Jagtforeningen gav i stedet for Indre Mission.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Vingsted konferencerapport 2013

Vingsted konferencerapport 2013 15. årgang november 2013 Vingsted konferencerapport 2013 Fra høringspart til medskaber borgerinddragelse for alvor? repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i dette. Dagen forløb med tankevækkende

Læs mere

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04

Ensomme gamle mænd. Grundloven til debat. Vision for folkeoplysningen. TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 Ensomme gamle mænd Grundloven til debat Vision for folkeoplysningen TEMA: Folkeoplysning & fællesskab DECEMBER 2014 NUMMER 04 s 2 LEDER Du kan kende os på, at vi vil dig noget! Forleden landede kulturministerens

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere

Idékatalog til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune

Idékatalog til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune til projekter i landdistrikterne I Slagelse Kommune Siden 2007 har vi haft særlig fokus på landdistriktsudvikling i vores kommune. Det er skabt mange spændende projekter, som på forskellig vis har bidraget

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013

Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Rapport Frederikssund Landsbyråds temamøde Det gode liv på landet 07.09.2013 Temamøde Frederikssund Landsbyråd 07. september 2013 Konklusion: Der er masser af muligheder for at få det gode liv på landet,

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport.

Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer. Afsluttende rapport. Et pilotprojekt med Landdistrikternes Mellemby Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk Pilotprojektet

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere