Kvalitetsrapport 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2011/2012"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Højagerskolen 1

2 Indhold 1. Resultater Uddannelsesforankring Overgangsfrekvenser Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne Karakterfordelingen Læseprøver Elevfravær Antal visiterede børn til specialtilbud Pædagogiske processer Ledelse Afdelingsopdelt skole med fokus på det professionelle teamsamarbejde Udvikling af faglighed på Højagerskolen Inklusion Fælles børn i fælles rum i indskolingen Rammer og ressourcer Antal klassetrin og spor pr. trin Andel af elever i BFO Anvendelse af lærernes arbejdstid Ressourcer pr. elev Antal elever pr. computer Skolebestyrelsens samlede vurdering Center for Skoler og Institutioners samlede vurdering

3 1. Resultater 1.1 Uddannelsesforankring Tabellen nedenfor er et øjebliksbillede af hvor de elever, der er gået ud af 9.kl. på Højagerskolen i perioden 2006 til 2011, er i forhold til uddannelse i november Dvs. under 2006 er status pr. november 2011 på de elever, der forlod skolen i Det fremgår fx af tabellen, at i november 2011 havde 60% af de elever der forlod Højagerskolen i 2006 afsluttet en ungdomsuddannelse. Det er desværre kun muligt at følge eleverne så længe de bor i en af UU-Vestegnens kommuner (Glostrup, Albertslund, Høje Taastrup, Rødovre og Ballerup). Forlod Højagerskolen i: Uddannelsesstatus Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % nov klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse 1 6 (EGU/STU) Forberedende/udvikl Aktivitet Afsluttet Uddannelse Midlertidig aktivitet Total Tabel 1: Uddannelsesstatus pr. november 2011 (Kilde: UU-Vestegnen) 1.2 Overgangsfrekvenser Ballerup Højagerskolen Kommune Opgjort i % (15 elever) 2011 (19 elever) 2012 (38 elever) klasse Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Individuel uddannelse 2 Produktionsskole 3 Andet 3 1 Arbejde 5 Ej udfyldt 5 2 Total Overgangsfrekvens Tabel 2: Andel tilmeldte til de forskellige ungdomsuddannelser marts 2012 i % (Kilde: UU-Vestegnen) 3

4 1.3 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne 1 Bundne prøvefag Højagerskolen Antal elever 2012 Ballerup Kommune Dansk Læsning 6,7 2,87 5, , Retskrivning 5,8 3,33 6,84 6, ,24 Skriftlig 5,3 4,8 5,92 5, ,30 Orden 5,1 5,67 5,63 4, ,01 Mundtlig 5,7 5,6 7,58 5, ,47 Engelsk Mundtlig 4,8 4,33 8,42 6, ,28 Matematik Færdighedsregning 6,5 5,87 6,45 8, ,64 Problemløsning 4,9 4,13 5,82 6, ,78 Fysik/kemi Praktisk/ mundtlig 4,8 3,93 8,76 6, ,04 Naturfag Praktisk/ mundtlig - 0 7,54 Prøvefag til udtræk Engelsk Skriftlig ,10 Tysk tilbudsfag Skriftlig - 6, ,33 Mundtlig - 0 4,70 Fransk tilbudsfag Mundtlig ,00 Kristendoms-kundskab Mundtlig 7,9 8,8-0 7,47 Historie Mundtlig 7,11 6, ,20 Samfundsfag Mundtlig ,92 Fysik/kemi Skriftlig ,43 Geografi Skriftlig 6,5 5, ,94 Biologi Skriftlig 6 7,33 6, ,87 Obligatorisk projektopgave 6,6 7,63 7, ,81 Tabel 3: Karaktergennemsnit (Kilde: Skolens indberetning til UNI-C og Undervisningsministeriet) 1 Karaktergennemsnittet for Ballerup Kommune er beregnet på baggrund af karaktererne i almenskolerne. 4

5 1.4 Karakterfordelingen Med kommuneaftalen for 2013 er regeringen og KL blevet enige om at andelen af elever, der får 2 eller derunder i læsning, retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve skal være reduceret i 2015 og reduceres yderligere frem mod Derfor er karakterfordelingen i de pågældende fag med her. Bemærk at tallene er fra Læsning Højagerskolen Ballerup Kommune % Figur 1: Karakterfordelingen i % ved afgangsprøven i læsning (Kilde: UNI-C) 5

6 Retskrivning % Højagerskolen Ballerup Kommune Figur 2: Karakterfordelingen i % ved afgangsprøven i retskrivning (Kilde: UNI-C) Matematisk problemløsning Højagerskolen Ballerup Kommune % Figur 3: Karakterfordelingen i % ved afgangsprøven i matematisk problemløsning (Kilde: UNI-C)

7 1.5 Læseprøver 100% 90% 80% 1. kl.maj '09 (OS64) 1. kl.maj '10 (OS64) 1. kl.maj '11 (OS64) 1. kl.maj '12 (OS64) 100% 89% 89% 77% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 11% 11% 9% 11% 10% 3% 0% 0% 0% Hurtige og sikre Langsomme, men sikre Usikre Figur 4: Læseresultat for 1. klassetrin på Højagerskolen (Kilde: PUC) 0% Til sammenligning var gennemsnittet for Ballerup Kommune i 2012: 87% hurtige og sikre læsere, 7% langsomme med sikre læsere og 6% usikre læsere. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2. kl.maj ' kl.maj ' kl.maj ' kl.maj ' 12 91% 84% 69% 60% 24% 17% 17% 15% 7% 6% 9% Hurtige og sikre Langsomme, men sikre Usikre 3% Figur 5: Læseresultat for 2. klassetrin på Højagerskolen (Kilde: PUC) Til sammenligning var gennemsnittet for Ballerup Kommune i 2012: 81% hurtige og sikre læsere, 9% langsomme med sikre læsere og 10% usikre læsere. 7

8 4. kl. nov '07 (SL40) 4. kl. nov '08 (SL40) 4. kl. nov '09 (SL40) 4. kl. nov 10 4.kl. nov 11 60% 50% 45% 50% 50% 49% 47% 40% 30% 32% 24% 23% 26% 24% 33% 26% 28% 28% 20% 17% 10% 0% Hurtige og sikre Langsomme, men sikre Usikre Figur 6: Læseresultat for 4. klassetrin på Højagerskolen (Kilde: PUC) Til sammenligning var gennemsnittet for Ballerup Kommune i 2012: 66% hurtige og sikre læsere, 19% langsomme med sikre læsere og 15% usikre læsere. 1.6 Elevfravær Højagerskolen Sygdom Ekstraordinær frihed Ulovligt fravær Alle fraværstyper 2007/2008 6,9 3,6 3,3 13,8 2008/2009 8,0 3,6 3,3 13,8 2009/2010 8,7 4,0 0,7 13,4 2010/2011 8,9 3,9 1,1 13,8 2011/2012 7,8 3,8 2,2 13,8 Kommunen 2011/2012 6,7 3,5 2,3 12,4 Tabel 4: Antal fraværsdage pr. elev i gennemsnit (Kilde: KMD-elev) Bemærk: i skoleåret 2011/2012 var der skærpet fokus på at indberette elevfravær. Det afslørede en del problematikker i indberetningen. Der er derfor grund til at tro, at ikke al elevfravær er slået igennem i den database, som de tidligere år er trukket fra. Dette bør læseren have i baghovedet ved vurdering af tallene. 8

9 1.7 Antal visiterede børn til specialtilbud Mål for inklusion i Ballerup Kommune På skoleområdet sigtes der konkret mod, at antallet af børn og unge i Ballerup, der udvikler behov for eksterne specialtilbud i skolealderen, reduceres fra det daværende (2009) niveau på 8,5 % og tættere på landsgennemsnittet, der på daværende tidspunkt (2009) var på 4,3%. Mål på landsplan Med kommuneaftalen mellem regeringen og KL for 2013 blev følgende aftalt: Andelen af elever, der inkluderes i den almene undervisning øges. Målet er således, at andelen af elever i almindelig undervisning i 2015 er forøget fra 94,4% til 96,0 % af det samlede antal elever i folkeskolen. 2009/ / /12 Antal børn i visiterede tilbud Andel af alle 6-16 årige i visiterede tilbud Antal børn i visiterede tilbud Andel af alle 6-16 årige i visiterede tilbud Antal børn i visiterede tilbud Andel af alle 6-16 årige i visiterede tilbud Højagerskolen 45 10,0% 41 9,5% 33 7,9% Ballerup Kommune 445 6,6% 422 6,3% 404 6,0% Tabel 5: Børn i visiterede tilbud set i forhold til antallet af 6-16 årige bosat i distriktet. (Kilde: Center for Børne- og Ungerådgivning) Antal visiterede børn er børn visiteret til specialskoler, specialkasserækker og specialklasser, men uden børn der er tildelt særlig inklusionsstøtte i klassen. 9

10 2. Pædagogiske processer 8. Kvalitetsrapporten skal omfatte relevante oplysninger om eventuelt særlige kommunalt besluttede indsatsområder, andre aktuelle projekter m.v. til udvikling af undervisningen og dens kvalitet. Stk. 2. Rapporten skal omfatte relevante oplysninger om de pædagogiske processer på hver af kommunens folkeskoler og om principper herom fastsat af skolebestyrelsen. Indledning Beskrivelse af de pædagogiske processer rummer en afsluttende status og vurdering af arbejdet med de fokusområder, som indgik i den dialogbaserede aftale mellem skoleleder og Centerchefen for skoleåret : 1. Ledelse 2. Afdelingsopdelt skole med fokus på det professionelle teamsamarbejde 3. Udvikling af faglighed på Højagerskolen 4. Inklusion 5. Fælles børn i fælles rum i indskolingen 2.1 Ledelse Resultatmål Lederteamet afklarer og formidler værdigrundlaget for ledergruppen, så det fremstår som en samlet ledelse både indadtil og udadtil. Opgavefordelingen revideres, og der laves retningslinjer for, hvad denne opgavefordelings betyder i praksis, så alle ved, hvad forventningerne til opgaveudførelse er Der laves et årshjul for hele ledergruppens opgaver og for den enkelte leders arbejdsopgaver Der afsættes tid til en temadag i ledelsen i september og igen i oktober. Skolens vurdering af resultatet A. På en skala fra 0 10, hvor 10 betyder at de opstillede resultatmål er nået, vurderer skolen at være nået 8. B. Skolelederens kommentarer: Ledelsesteamet er nået rigtig langt i både afklaring af værdigrundlag, opgavefordeling med mere. Teamet fungerer godt, vi har et godt kendskab til hinandens arbejdsopgaver. Teamet har dog været belastet af fravær og sygdom, og det har derfor ikke givet mening at bruge tid på temadage, som vi i øvrigt havde planlagt med konsulent 10

11 2.2 Afdelingsopdelt skole med fokus på det professionelle teamsamarbejde Resultatmål Få beskrevet traditionerne i de 3 afdelinger Få sat system i arbejdet med de timeløse fag på alle årgangene. Herunder udarbejdet en progressionsplan for arbejdet med fagene. Årgangsteamene arbejder med klasseledelse for at sikre de sociale kompetencer og relationerne mellem eleverne og mellem lærer og elev Udvikle et socialt og fagligt læringsmiljø i klasserne og i afdelingerne, hvor der er fokus på de gode relationer mellem eleverne og mellem lærer og elev. Temaerne er faste punkt på teammøder og afdelingsmøder Inddragelse på børneniveau. Skolens vurdering af resultatet A. På en skala fra 0 10, hvor 10 betyder at de opstillede resultatmål er nået, vurderer skolen at være nået 8. B. Skolelederens kommentarer: Teamsamarbejdet fungerer godt, men kan stadig udvikles. Alle arbejder godt med det faglige og sociale læringsmiljø, men der er stadig brug for at udvikle værktøjer og rammer for dette arbejde. Systematikken i forhold til en progression for bland andet de timeløse fag er stadig et udviklingsområde 2.3 Udvikling af faglighed på Højagerskolen Resultatmål Deltagelse i DLF s projekt: Lån en ekspert med særligt fokus på mellemtrin og udskolingen. Dette i samarbejde med kommunens læsekonsulent. Læsning i alle fag er et fælles fokusområde for alle Årsplanerne indeholder mål for klassen i de enkelte fag Læsebånd for hele skolen de første 20 min af skoledagen. Læsebåndet bliver aktivt understøttet af biblioteket. Der påbegyndes et arbejde med en faglig progressionsplan i udvalgte fag. Prøverne i de naturvidenskabelige fag komprimeres til et halvt års undervisning med F/K prøver til jul. Skolens vurdering af resultatet A. På en skala fra 0 10, hvor 10 betyder at de opstillede resultatmål er nået, vurderer skolen at være nået 9. B. Skolelederens kommentarer: Det var en god oplevelse at deltage i projektet, det gav nogle brugbare erfaringer som vi kunne sammenholde med et tidligere kursusforløb. Alle har fået boget: At læse for at lære, og emnet faglig læsning vil være et fortsat indsatsområde. Projekt læsebånd er stadig en del af skolens kultur, men er flyttet fra starten af første lektion til starten af 3. lektion. Der har været afholdt fagteammøder med fokus på dels faglig læsning men også den faglige progression 11

12 2.4 Inklusion Resultatmål At brede normalitetsbegrebet ud, så færre elever bliver betegnet som problematiske eller vanskelige, et paradigmeskifte At skabe undervisningssituationer med god struktur og fravær af støj, så elevernes motivation øges Øge elevernes motivation for læring ved at arbejde positivt med elevernes mestring i skolefagene Der arbejdes på alle årgange med en social årsplan for årgangen. Revurdere og udvikle skolens handleplan for inklusion, sætte specifikke mål på, hvad vi vil arbejde med det kommende år. Inklusionsvejledere deltager ved forældremøder i indskolingen og på mellemtrinnet. Hele skolen arbejder med at udvikle en ny antimobbeplan Vi arbejder med at videreudvikle brugen af venskabsklasser Der etableres faste forløb vedr. AKT og Inklusion på de enkelte klassetrin Der arbejdes med at faste forløb/emner ved det første forældremøde Skolens vurdering af resultatet A. På en skala fra 0 10, hvor 10 betyder at de opstillede resultatmål er nået, vurderer skolen at være nået 9. B. Skolelederens kommentarer: Der udarbejdes gode beskrivelse/iagttagelse af eleverne. Der er stor velvilje til at modtage supervision og støtte udefra, som sammen med et ønske om, vilje til forandring peger i den rigtige retning. Det tværfaglige arbejde på skolen fungerer godt, men kan naturligvis stadig optimeres og bredes ud. Vi kan stadig arbejde mere med en fælles systematik og fokus på inddragelse af elever og forældre. C. Skolebestyrelsen har fastsat principper om inklusion 2.5 Fælles børn i fælles rum i indskolingen Resultatmål At skabe et social og fagligt lærings- og udviklingsmiljø, der danner rammen om en hverdag med helhed og sammenhæng for både børn og voksne i indskolingen At udvikle vores professionelle måde at arbejde på i forhold til børns faglige og sociale læring og udvikling. At pædagoger og lærere har et fælles ansvar for barnets/børnenes udvikling af kompetencer i et bredt felt At børnene både i skole og fritid opholder sig i rum, der er æstetiske og visuelt befordrende, og at eleverne i høj grad inddrages i dette arbejde At der arbejdes aktivt med skole/hjem samtalen 12

13 Skolens vurdering af resultatet A. På en skala fra 0 10, hvor 10 betyder at de opstillede resultatmål er nået, vurderer skolen at være nået 9. B. Skolelederens kommentarer: Samarbejdet mellem lærere og pædagoger fungerer godt, der er fastlagte teammøder og mange fællesmøder, som sikrer et mere ensartet syn på børnene. Læringsmiljøet kan stadig udfordres 13

14 3. Rammer og ressourcer 3.1 Antal klassetrin og spor pr. trin Elever Kl. Kvo Elever Kl. Kvo Elever Kl. Kvo Elever Kl. Kvo Elever kl. Kvo 0. kl , , , , ,0 1. kl , , , , ,0 2. kl , , , , ,5 3. kl , , , , ,0 4. kl , , , , ,0 5. kl , , , , ,5 6. kl , , , , ,5 7. kl , , , , ,0 8. kl , , , , ,0 9. kl , , , ,0 10. kl. I alt , , , , ,3 Tabel 6: Antal elever i almenklasserne (Kilde: Ballerup Kommunes egen opgørelse pr. 5. september i alle årene) 3.2 Andel af elever i BFO 2008/ / / /2012 Elever i Børn i BFO kl. Andel i BFO Højagerskolen 96% 96% 99% % Ballerup 96% 97% 98% % Tabel 7: Andel af elever i BFO (Kilde: Ballerup Kommunes egen opgørelse pr. 5. september og fleksnormeringen frem til 2010 og pladsanvisningen i 2011) 14

15 3.3 Anvendelse af lærernes arbejdstid Tabellen viser undervisningstiden i procent hos personale med undervisningsopgaver Skolen 2008/2009 Skolen 2009/2010 Skolen 2010/2011 Skolen 2011/2012 Ballerup Højagerskolen ,4 35,7 Tabel 8: Anvendelse af lærernes arbejdstid (Kilde: UNI-C) 3.4 Ressourcer pr. elev Højagerskolen Ballerup Kommune Tabel 9: Nettoudgifter 3 pr. elev (Kilde: Regnskaber fra Ballerup Kommune) 3.5 Antal elever pr. computer 2007/ / / / /2012 Højagerskolen 2,3 2,0 2,7 3,3 3,5 Ballerup Kommune 2,7 3,0 3,3 3,6 Tabel 10: Antal elever pr. computer (Kilde: PUC) 2 Udgifterne indeholder regnskabstal for 2010 på ramme Fællesudgifterne (stednr og 30003) er ikke medtaget i beregningen 3 Tallene er omregnet til 2011 niveau for at gøre dem sammenlignelige 15

16 4. Skolebestyrelsens samlede vurdering Skolebestyrelsen har på sit møde d. 25/10 diskuteret kvalitetsrapporten og er enige om at det generelt har været et ganske fint år med positiv udvikling på mange fronter, men også med udfordringer at tage fat på fremadrettet. Med udgangspunkt i kvalitetsrapporten for 2012, hermed vores kommentarer. Vi finder det flot at der ikke umiddelbart er elever som lander i uafklaret fremtid / aktiviteter direkte efter skolen. Det har der været tidligere år, men ikke i år. Men at 42 % fortsætter i 10. klasse, har vi diskuteret og finder at det kan være udtryk for at Højagerskolen via specielt fokus på uddannelses parathed kan få dette tal bragt ned. At 43 % af 2012 årgangen fortsætter i gymnasiet så siges at være flot sammenlignet med Ballerups gennemsnit, og vidner om at undervisningen opfordrer eleverne til at uddanne sig bogligt. Omkring 9. klasses elevernes afgangskarakterer, må vi konstatere et noget ujævnt resultat. Vi finder at vi muligvis der ser konsekvensen af at det ikke har været muligt at fastansætte nye lærere sidste skoleår. I f.eks. prøvefaget tysk, havde eleverne tre forskellige lærere i 9. klasse. Vi forventer dog ikke disse problemer fremadrettet da det nu er tilladt igen at fastansætte lærere. Omkring karakterfordelingen i de udvalgte fag læsning, retskrivning og matematisk problemløsning, kan vi konstatere at Højagerskolen ligger pænt i forhold til Ballerup Kommune som helhed. Det må vi sikre fortsætter med en indsats på disse områder. Ser vi på de yngre årganges læsefærdigheder, må vi konstatere at resultatet er godkendt. Det er sket via en øget indsats med ekstra læsning så som dagligt læsebånd og fokus på at løfte læsefærdighederne. Dette fortsætter naturligvis fremadrettet. Mht. elevfraværet ser vi at Højagerskolen stadig ligger over gennemsnittet for kommunen, og det skal vi naturligvis have gjort noget ved. Men vi mener i skolebestyrelsen at det er den ekstraordinære frihed OG ulovligt fravær som er det store problem. Det vidner muligvis om at der er et problem med hhv. forældrenes og elevernes indstilling til at der er mødepligt på skolen. Via vores kontaktforældregruppe og øget fokus på at diskuterer fravær, vil vi forsøge at ændre holdningen til disse to typer fravær. Et andet punkt, hvor der er fremskridt er, reduktion i antal af visiterede børn i tilbud. Vi nærmer os nu niveauet i Ballerup kommune, men forudser, at yderligere reduktion kan være svær. Skoledistriktet omfatter Lundegården, som med over 600 handicapvenlige boliger, naturligvis er et sted, hvor forældre med handicappede børn bosætter sig. En del af disse børn kommer i visiterede tilbud. Skolen gør naturligvis sit for at kunne modtage de børn, som ellers skulle i visiteret tilbud. Det seneste år har skolen sparet rigtig meget på bl.a. udgifter til undervisningsmaterialer. Så meget et det har givet et fald i udgift pr. elev på næsten kr., hvor det for kommunen i snit er knap 1000 kr. pr elev. Vi finder dette store fald i budgettet bekymrende og må konstaterer, at man kan reducere indkøb et enkelt år, men at man derefter bliver nødt til at forny det slidte materiale til gavn for eleverne. En detalje vi har gjort opmærksom på de seneste år er, at skolens budget, fra kommunens side beregnes ud fra udelukkende elevtallet. Det betyder for os (og andre mindre skoler) at der er områder, som vanskeligt kan opretholdes. Vi opfordrede sidste år til dialog mellem skolen og kommunen omkring dette, men finder at dette ikke er sket. Derfor må vi igen opfordre til en dialog. 16

17 Vi må også konstatere at udsættelsen af skolestrukturdebatten, som ret kaotisk blev skudt i gang i påsken 2012, men nu med udskudt indførelse til 2015, gør at vi er tilbage i en budgetmodel efter salamimetoden. Vi kunne godt ønske os en hurtigere gennemførsel for at få de nødvendige strukturelle besparelser på plads, så vi ikke år for år skal finde nye. Men som samlet konklusion, finder vi at det forløbne skoleår er gået godt og med fremgang på mange vigtige felter. 5. Center for Skoler og Institutioners samlede vurdering Center for skoler og institutioner vurderer, at skolen har arbejdet systematisk med de fokusområder og mål, som indgik i den dialogbaserede aftalestyring. Der er skabt et godt grundlag for videreudvikling af skolen set i lyset af Skole med vilje. Overgangsfrekvensen viser at 55% af eleverne i 9. klasse valgte at fortsætte med et 10. skoleår. Dette vurderes som et for højt antal elever. Skolen bør have fokus på uddannelsesparathed og undervisningsmiljøet i overbygningen, så flere oplever sig som uddannelsesparate efter 9. klasse. Det er glædeligt at der på trods af dette er 43%, der har valgt en gymnasial uddannelse. Kun 60% af de elever, der forlod skolen i 2006 har gennemført en ungdomsuddannelse. Dette underbygger ønsket om et fokus på uddannelsesparathed. Elevfraværet bør give anledning til en indsats, idet 13,4 fraværsdage pr. elev i gennemsnit må anses at være for mange. Afgangsprøvekaraktererne er samlet set lavere end tidligere og også lavere end Ballerup Kommunes gennemsnit undtaget matematik. Karakterfordelingen i læsning og matematisk problemløsning giver anledning til en fokuseret indsats med målet at flere elever opnår bedre resultater. Læseresultaterne er tilfredsstillende i 1. og 2. klasse selvom resultatet i 1. klasse dykker lidt. Resultatet ved afgangsprøven i læsning lavere end sidste år og lavere end det kommunale gennemsnit. Det giver anledning til et øget fokus på læsning på mellemtrin og i overbygning. Opfølgning på denne kvalitetsrapport sker gennem kvalitetssamtaler med skoleledelse suppleret med den dialogbaserede aftale for skoleåret 2012/2013 indgået mellem skoleleder og centerchef, hvor følgende fokusområder indgår: Ledelse Det professionelle teamsamarbejde Teamets værdier relateret til eleverne Arbejdet med Læsebånd Udvikling af læringsmiljøet i de 2 afdelinger Det gode frikvarter Elevfremmøde Kvalitetsrapporten for skoleåret 2012/2013 vil følge op på den igangsatte udvikling. 17

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole

KVALITETSRAPPORT 2008/09. Ødsted Skole KVALITETSRAPPORT 2008/09 Indhold 1. Indledning Kapitel 1 1.1 Baggrund og formål Kapitel 1.1 1.2 Fremgangsmåde Kapitel 1.2 1.3 Rapportens opbygning Kapitel 1.3 2. Overordnede rammer Kapitel 2 3. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge

Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14. 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 18-02-2015 Fredericia kommune Børn og Unge Kvalitetsrapport SKOLER 2013/14 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Organisering og økonomi... 5 3. Mål og strategier... 6 4. Resultater

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel

Kvalitetsrapport 2013-14. Holbæk Kommune - skoledel Kvalitetsrapport 2013-14 Holbæk Kommune - skoledel Skoleåret 2013/2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Katrinedalskolen... 5 Rammebetingelser... 6 Resultater... 7 Specialpædagogisk bistand... 7

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET:

KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 DOKUMENTATIONSPROJEKTET: SIDDHARTHA BAVISKAR CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD NIELS EGELUND METTE LAUSTEN MIKKEL LYNGGAARD SUSAN TETLER DOKUMENTATIONSPROJEKTET: KOMMUNERNES OMSTILLING TIL ØGET INKLUSION PR. MARTS 2013 au AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011

Kvalitetsrapport 2010/2011 Kvalitetsrapport 2010/2011 Kildebakkeskolen Soldalen 8 7480 Vildbjerg Tlf: 96287690 E-mail: kildebakkeskolen@herning.dk www.kildebakkeskolen.dk Kvalitetsrapport for Kildebakkeskolen - Herning Kommune,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING

MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 MINISTERIET FOR BØRN OG UNDERVISNING KORTLÆGNING AF DE PRAKTISKE/MUSISKE FAGS STATUS OG VILKÅR I FOLKESKOLEN MINISTERIET

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17

ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE FOR DAGTILBUD I GREVE KOMMUNE 8 BØRNENES TRIVSEL OG UDVIKLING 17 FÆLLES KVALI TETSRAPPORT ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD NOVEMBER 2010 CENTER FOR DAGTILBUD INDHOLD ET BILLEDE AF KVALITETEN I GREVE KOMMUNES DAGTILBUD 3 DET SAMLEDE BILLEDE 4 RAMMERNE

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018

Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012-2018 Nordstjerneskolens Udviklingsplan 20122012- Professionalisme Innovation Fællesskab Motivation Trivsel Anerkendelse Samarbejde 1 Udviklingsplan for Nordstjerneskolen 2012- Nordstjerneskolen er navnet på

Læs mere