NYT LIV VED FJELLERUP STRAND OG BY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT LIV VED FJELLERUP STRAND OG BY"

Transkript

1 NYT LIV VED FJELLERUP STRAND OG BY ansøgning til realdanias kampagne Stedet tæller OKTOBER 2012

2 INDHOLD Ansøger Samarbejdspartnere Projektresumé Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Kontaktperson Udviklingskonsulent Jesper Due Kultur og Udvikling T: M: Indhold Vision og mål Helhedsplan for Fjellerup Strand og By Strandkroen - eksisterende forhold Forslag til omdannelse af Strandkroen Situationsplan Disponering af Strandkroen - stueetage og udearealer Disponering af Strandkroen - 1. sal Gennemførelse og drift Økonomi og tidsplan Bilag Strategi for turismen på Djursland Input fra Fjellerup Turistinfo sommer 2012 (Destination Djursland) Logbog Byggeteknisk vurdering Planer (stueetage og 1. sal) (mål 1:200) Koncept/ og forretningsplan (3PART A/S) Finansieringsanalyse (3PART A/S) Støttebrev (Fjellerup og omegns borgerforening) bilag 1 bilag 2 bilag 3 bilag 4 bilag 5 bilag 6 bilag 7 bilag 8 Årstiderne Arkitekter A/S Marianne Rønnow Markussen Lars Dalsgaard Hansen 3PART A/S Jens Böhme Futura Ejendomsinvest ApS Claus Jespersen Museum Østjylland Søren Østergaard Madsen Destination Djursland Mette Rhode Projektets formål Projektet har til formål at give Fjellerup-området et kvalitetsmæssigt løft til gavn for fastboende og gæster, så området kan videreudvikle sig som et efterspurgt og attraktivt feriested med et sundt og livskraftigt landsbymiljø og sommerhusområde. Projektet Nyt liv i Fjellerup Strand og By handler om at skabe udvikling i Fjellerup-området. Historisk set var bundgarnsfiskeriet Fjellerup-områdets primære økonomiske fundament og vækstskaber. Da bestanden af fisk faldt, blev det nye økonomiske fundament sommerhusene og de mange turister, som var en naturlig konsekvens heraf. I nutidens Fjellerup er turismen fortsat den vigtigste økonomiske vækstskaber, men turismepotentialet er langt fra udnyttet til fulde. En positiv og værdiskabende udvikling i Fjellerup-området skal ske ud fra en accentuering af de enestående stedsspecifikke potentialer, som kendetegner netop dette område. Det være sig kulturarven med rod i fortidens fiskerieventyr, naturen med både hav, kyst-, skov- og englandskaber samt borgerne i landsbyen, de mange sommerhusejere og -lejere og øvrige turister. Udviklingen skal ske ud fra en helhedsplan, som omfatter landsbyen Fjellerup, de store sommerhusområder mellem landsbyen og havet samt stranden. Helhedsplanen anviser et trafikalt hierarki med veje, parkeringspladser og hovedstier. Endvidere udpeger planen steder, som skal have en særlig rolle i relation til områdets udvikling. Et af disse særlige steder er Strandkroen og nærområdet. Det er udvikling og revitalisering af dette konkrete sted, der søges om støtte til fra Realdania. Valget af dette projekt, som første led i realisering og implementering af helhedsplanen og som generator for fremtidig udvikling i Fjellerup-området er indlysende af flere årsager. Dels er beliggenheden særdeles god og central, dels fremstår Strandkroen og området omkring som et enestående vidnesbyrd om fiskeriets storhedstid ved Fjellerup Strand, og dels er selve bygningen både voluminøs og fleksibel, hvilket gør den velegnet til flere og mangeartede formål, hvorved der kan opnås en synergieffekt alt sammen med til at gøre Strandkroen og nærområdet til et levende samlingssted for turister, sommerhusejere og borgere et sted som tæller. Projektets fokus på turismemæssige funktioner har bl.a. resulteret i, at en del af Strandkroen foreslås indrettet til en restaurant, der tilbyder lokale kvalitetsfødevarer, herunder fisk. Ligeledes foreslås indrettet en kiosk, toiletter og omklædningsfaciliteter samt faciliteter i form af bl.a. værksteder, varmestue, undervisning og oplag til søsport. På 1. sal foreslås etableret en række ferielejligheder. Der er mulighed for indretning af forskellige erhvervsfunktioner. I tilknytning til Strandkroen er resterne af et moleanlæg, som har været brugt til landing af fisk. Dette anlæg foreslås genetableret til en ny bade- og bådebro til badende og promenerende, samt til anløb af kanoer, joller m.v. i forbindelse med søsport. Bade- og bådebroen vil virke som en magnet på langs og på tværs af kystlinjen. Et kort historisk rids I 1859 var der to fiskerfamilier ved Fjellerup Strand. Hundrede år senere stod bundgarnene side om side og fiskeriet beskæftigede flere end hundrede mand. Fiskeriet ved Fjellerup eksploderede i starten af 30 erne i det, der senere er blevet kaldt Makreleventyret. Makrelfiskeriet toppede under 2. verdenskrig, hvor bestanden af makrel faldt og til sidst forsvandt. Herved forsvandt også grundlaget for Fjellerup Strand som blomstrende industrifiskerleje. Fiskeriet ved Fjellerup Strand bestod først og fremmest i bundgarnsfiskeri, og da fiskeriet var på sit højeste, var der i alt 60 bundgarn. Bundgarnene kunne stå tolv på række, og da hvert garn fyldte ca., 400 m., var der langt på arbejde, når de yderste garn skulle røgtes. Efter fiskeriet blev turismen det bærende økonomiske fundament i Fjellerup-området. I begyndelsen af 1900-tallet åbnedes Luftfoto af eksisterende campingplads Luftfoto af Blå Flag Station Aksel Aabenhus Luftfoto af eksisterende landsby Eksisterende fiskeribygning til oplag Der læsses småsild i snadrekasser Eksisteren 2

3 VISION OG MÅL Vision succeskriterier UDVIKLINGSMÅL de første pensionater, og i 1930 erne kom de første sommerhuse. Turismen blomstrede dog for alvor op i 1950 erne, hvor der var en kraftig vækst i samfundsøkonomien og muligheden for fritidsaktiviteter blev øget, bl.a. som følge af Ferielovens vedtagelse i Al ubebygget jord i Fjellerup-området blev udstykket i små grunde og bebygget med sommerhuse. I dag består Fjellerup-området af Fjellerup By, som er en landsby med omkring 300 indbyggere, og store sommerhusområder med i alt ca sommerhuse. På trods af den store mængde sommerhuse er det projektets påstand, at turismepotentialet langt fra er udnyttet til fulde. For årtier tilbage var Fjellerup Strand kendt som et område, hvor man tog til for at søge oplevelser. Siden er det gået synligt tilbage for området, idet både antal af turister og omsætning er for nedadgående. Der er brug for tiltag, som kan vende udviklingen, og i langt højere grad udnytte turismepotentialet. Destination Djursland beretter i den forbindelse, at turisterne efterspørger flere oplevelser og mere kvalitet. Se desuden bilag 1 og 2 til ansøgningen for yderligere belysning af turisternes ønsker. Turismen er en af de vigtigste økonomiske vækstskabere i nutidens Fjellerup, og derfor er bygningen og stedets fremadrettede turismemæssige funktioner meningsfuld. Strandkroen og nærområdets historiske funktion som bl.a. landingsplads, ishus, oplagsplads og overnatningssted for datidens kystfiskere er udgangspunktet for gentænkningen af stedets fremtidige funktion. Visionen med Strandkroen er at bygge videre på det autentiske kystfiskermiljø, skabe et levende samlingssted for turister, sommerhusejere og borgere, der i mindre grad er sæsonafhængig, og fungerer som katalysator for en videre udvikling af området. Strandkroen vil tilbyde bespisning og servicering af gæster, der tiltrækkes af det autentiske kyst- og fiskerimiljø. I konceptplanen indgår det, at der skal drives restaurant samt tilbydes faciliteter til turister og lokale, der bruger stranden og havet, herunder fx opmagasinering af både, varmestue for kajakroere, toiletter, andre typer for kommercielle aktiviteter m.v. Det er afgørende for projektets succes, at der bliver sat en selvforstærkende, værdiskabende udvikling i gang, som kan måles i flere helårsbeboere, flere lokale arbejdspladser og faciliteter, som kan være med til at øge livskvaliteten i området for såvel de fastboende som områdets mange gæster. Succesen vil mere specifikt kunne måles i: - øget tilstrømning af turister - mere omsætning i butikkerne på basis af et større kundepotentiale - flere udvalgsvarebutikker og kunstgallerier - et øget antal bygninger som sættes i stand - en øgning af antallet af lokale arbejdspladser - øget udlejning af sommerhuse - øgede fritidstilbud og faciliteter til områdets beboere - øget antal af joller og småbåde som bliver søsat fra stranden - mindre trafik på Klitvej Det er målet: - at styrke Fjellerup Strand og Bys fremtidsmuligheder. Det skal ske ved udvikling og kvalitetsmæssigt løft af oplevelses- og erhvervsaktiviteter. - understøtte et positivt samspil mellem landsby- og sommerby, således at Fjellerup fortsat kan udvikle sig som et sundt og livskraftigt landsbymiljø med helårsliv og som et efterspurgt feriested, der fremstår som det gode eksempel for andre turismelandsbyer i Danmark. - udviklingen baseres på og forankres i helårsbeboernes og sommerbeboernes engagement og medvirken i både idéudvikling og i anlægs- og driftmæssige tiltag. logbog Processen omkring udvikling af området ved Fjellerup Strand og frem til denne ansøgning har været omfattende. Processen startede allerede i 2008, hvor Norddjurs Kommune iværksatte en proces, som bl.a. omfattede en inddragelse af borgerne, og som resulterede i et visionsoplæg. VÆRDI fiskeriets storhedstid sommerhusenes storhedstid Processen fra 2008 til nu er dokumenteret i en logbog, som beskriver de enkelte etaper og dele af processen omkring udviklingen af området. Logbogen er bilag 3 til ansøgningen. UDVIKLING OVER TID de udsigt mod vandet Luftfoto af ishuset (ca. 1959) Eksisterende båd til bundgarnsfiskeri Strandpromenaden Spil til ophaling Luftfoto af eksisterende sommerhuse 3

4 Helhedsplan for Fjellerup Strand OG BY forbindelsesvejen vejen til fiskerlejet ankomstvejen Ved strandkroen Kultur-, søsports- og overnatningsspot VEJ Fordi vandet er et grundvilkår for Fjellerup By og Strand er gode vejadgange til vandet helt afgørende for området. Helhedsplanen udpeger fire eksisterende hovedadgangsveje til vandet. Det er den direkte vej, den gamle vej, ankomstvejen, og vejen til fiskerlejet. 4 EJEN TELEFONV VEJ EJ JEN STRANDVE FÆLLEDVEJ KAST BJERGV EJ STRANDVEJEN Et vigtigt princip i den trafikale løsning er, at trafikken på Klitvej, som i dag er meget belastet af trafik, begrænses. Det skal ske ved, at trafikken fordeles i baglandet, hvorfra der kan køres til strategisk beliggende parkeringspladser ved de vigtigste steder ved stranden. En ensretning af kørslen på Klitvej overvejes. KLIT KANNES HØJVEJ Trafikdiagram FJELLERUP BYGADE LØGHOLMV Vandet har altid været én af hovedattraktionerne for Fjellerup Strand og By, både da området var et driftigt erhvervsområde for bundgarnsfiskeri og senere, hvor det er årsag til, at der er kommet et stort sommerhusområde med knap sommerhuse. Et rigt udbygget stisystem med hovedstier og et net af mindre stier giver mulighed for at komme til vandet for gående og cyklister. En videre planlægning og anlæg af stier i området skal sikre, at der er gode forbindelser til naturområderne omkring Fjellerup. HEMMING VEJ NIELSENS Veje til vandet Ved blå flag station Formidlings-, turisme- og undervisningsspot MØLLEBÆK Ved ishuset Erhvervsfiskeri og kulturarvsspot særlige steder Helhedsplanen peger på en række steder, som har særlig interesse for Fjellerup By og Strand. Disse steder vil i et samspil få en væsentlig rolle i udviklingen af Fjellerup-området, og strandområdet og strandens særlige historie om bundgarnsfiskeriet skal udnyttes som en betydende faktor i udviklingen. Blå Flag Station og nærområdet er det ene af stederne. Bygningen blev tidligere anvendt til håndtering af de fangede fisk, som kunne holdes kølige bag de tykke isolerede mure. Bygningen anvendes i dag til natur- og kulturhistorisk formidling og undervisning. Her er der udstillet et skelet fra en hval, som strandede på Djurslands nordkyst, og der er akvarier og aktiviteter for børn. Endvidere har Museum Østjylland en udstilling om bundgarnsfiskeriets historie. Blå Flag Station er et yndet sted for gæster i området. Et andet sted er Strandkroen og området omkring. Strandkroen er en markant og volumeniøs bygning, som blev brugt til modtagelse af fangster og videre håndtering af fangsten. Bygningen kan ses fra store dele af stranden og anvendes i dag primært som kiosk og mindre spisested. Bygningen er særdeles velbeliggende i forhold til hele området, og der er mulighed for at anlægge et større antal p-pladser i nærheden. Et tredje sted på stranden er det såkaldte ishus, som fremstår som et meget karakteristisk landmark ved fiskerlejet. Bygningen anvendes i dag til garage og oplag. De ovennævnte bygninger er alle vigtige i kulturarvshistorien omkring fiskeriet, men de er i dårlig forfatning og trænger til istandsættelse. Hvis det ikke sker, truer en nedrivning. Helhedsplanen peger desuden på en række punkter i landsbyen Fjellerup, som ligeledes vil spille en rolle i udviklingen af området. Her er selve landsbyen Fjellerup, som er et dejligt landsbymiljø med bager, spisested m.v.

5 Fjellerup aktivitetshus Forsamlings- og kulturspot Den direkte vej fjellerup østergård Udflugtsmål og rekreativt område med aktivitetsog kulturtilbud fjellerup by Levende landsbymiljø kommercielt hængsel mellem strand og by Den gamle vej I landsbyen ligger desuden Fjellerup Aktivitetshus, som er et samlingspunkt i byen, opført af lokale kræfter som Husmoderforeningen, Idrætsforeningen, Borgerforeningen og Kræmmerforeningen i Fjellerup. Aktivitetshuset er et livligt sted med gode faciliteter og mange aktiviteter året rundt. Ikke langt derfra er Fjellerup Østergaard, et rekreativt område med amfiscene, natur- og musiklegeplads, bålplads, shelters og meget andet. Fjellerup Østergaard er et spændende historisk område med faciliteter, som henvender sig til både voksne og børn. katalysator for udvikling Fjellerup Strand har i kraft af de historiske bygninger et helt særligt potentiale, som bør udnyttes. Den særlige idé er, at en eller flere af bygningerne sættes i stand, så de bliver attraktioner og indgår som støttepunkter for nye aktiviteter ved stranden, til glæde for de fastboende, sommerhusfolket og turister. Bygningerne og faciliteterne skal indgå i et samspil med de øvrige faciliteter i hele Fjellerup-området, og mødet med havet ved Fjellerup Strand kan gøres til en endnu større oplevelse med flere muligheder. Fjellerup Strand skal gøres til et kendt udflugtsmål. Projektet kan blive katalysator for en selvforstærkende udvikling: Det øgede antal gæster i området vil give et bedre grundlag for at drive forretning m.v. Projektet kan gavne bosætningen i området. Ejerne af sommerhusene får større lyst til ombygning, vedligeholdelse og udlejning. De stedbundne muligheder rummer et enormt turismepotentiale, men de er ikke udnyttet i tilstrækkelig grad. Strandkroen er derfor første nedslagspunkt i de kommunale planer for udvikling af området, og projektets betydning for øvrige inves- teringer og aktiviteter ved Fjellerup Strand kan være vigtig. Initiativtagere og aktører bør koordinere indsatsen og sikre, at placering af øvrige funktioner i området, dels kan understøtte hinanden, dels kan fungere side om side med de aktiviteter, der finder sted på Strandkroen. Sommerby-Vinterby Kommunen har samtidigt med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand tilrettelagt projektet Sommerby-Vinterby, hvor der skal arbejdes med udvikling af lokale produkter, aktiviteter og oplevelser. Kommunen har endvidere intensioner om sammen med Destination Djursland at tage initiativ til et procesforløb, som skal øge antallet af udlejede sommerhuse. Formålet er at øge antallet af besøgende i området for at øge indtjeningen, og dermed skabe nye erhvervsmuligheder. 5

6 strandkroen - eksisterende forhold Eksisterende plangrundlag Eksisterende grundplan (ikke målfast) Facade mod nord (ikke målfast) Forhold til Strandbeskyttelseslinjen Strandkroen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, som administreres af Naturstyrelsen. En gennemførelse af det foreslåede projekt medfører ikke, at der ændres i bygningens størrelse og volumen. Det er konstateret, at der i de senere år er foretaget ændringer af facadeudtrykket i forbindelse med placering af nye dør- og vindueshuller samt afblænding af oprindelige huller, uden at Naturstyrelsen har været indblandet. I projektet til ombygning af Strandkroen foreslås, at der rettes op på bygningens facader ud fra en overordnet idé og helhedstanke omkring proportioner og æstetik. Herved vil der ske en væsentlig forbedring af bygningens arkitektoniske fremtræden og det bygningsmæssige miljø, og det forventes derfor, at der kan opnås tilladelse til de beskrevne facadeændringer fra Naturstyrelsen. Den skitserede terrasse ud for Strandkroen på både øst og vestsiden af bygningen er placeret oven på eksisterende betonflader, hvorpå der er aflejret sig bunker af sand. hvorfor starte her? En omdannelse af Strandkroen og nærområdet vil være første led i realisering og implementering af helhedsplanen og en generator for fremtidig udvikling i Fjellerup-området. Fakta Strandkroen Klitvej Glesborg Matr. nr. 9ai, Fjellerup By, Fjellerup Grundareal: m² Bygningsareal: Stueetagen er 894 m², og overetagen er 368 m². Ejerforhold Futura Ejendomsinvest ApS Østervold Randers Ejeren vil gerne udvikle ejendommen og har indgået samarbejde med Norddjurs Kommune om ansøgningen. Den historiske anvendelse Når bundgarnene var røgtet blev fisken landet i bygninger på stranden. Strandkroen er en af de bygninger, hvor fiskene blev renset. En måde at sikre fiskenes holdbarhed på var at ise dem. Bygningen var en betydende arbejdsplads med mange ansatte. På nordsiden kan man se resterne af et tilhørende anlæg af beton og sten, som strækker sig ud i vandet, og som har været brugt til at transportere fangsten til land. Anvendelsen i dag Bygningen er pt. udlejet og anvendes i sommersæsonen til iskiosk og mindre spisested, som kan modtage grupper. I bygningen er der er indrettet en bar, og af og til er der større fester for lukkede foreninger. Lejer er orienteret om ansøgningen. Kulturarv og genanvendelse Strandkroen har et meget stort bygningsvolumen og i kraft af sin beliggenhed tæt ved vandet er den synlig fra store dele af Fjellerup Strand. Bygningen fortæller med sit store volumen samt sin autentiske og simple udformning om den funktion, som den har haft engang. Historien om bundgarnsfiskeriet, som bygningen i kraft af sin eksistens er med til at give vidnesbyrd om, er væsentlig for hele Fjellerup-områdets identitet. Bygningen vidner om, at Fjellerup Strand engang var et driftigt sted. I kraft af det store volumen, den autentiske arkitektur og den gode beliggenhed ved vandet har bygningen et stort kulturarvspotentiale. For år tilbage var hovederhvervet i Fjellerup-området fiskeri, og bygningen med tilhørende moleanlæg var knyttet hertil. I projektet er turismen det bærende erhverv, og bygningen og broanlægget foreslås anvendt i relation hertil. På denne måde bygger projektet videre på den oprindelige historie. Det er i dag ikke muligt at få tilladelse til at opføre en bygning på stranden, og derfor er beliggenheden noget helt særligt. Forhold til gældende kommuneplanramme Luftfoto fra 1974 Rammeområdet ved Strandkroen, som har betegnelsen i kommunens rammedel, er udlagt til offentlige formål. Projektet er i overensstemmelse hermed. Forhold til gældende lokalplan Strandkroen er omfattet af Lokalplan nr. 52 for Nørre Djurs Kommune. Det fremgår heraf, at bygningen kan anvendes til hotel- og restaurationsvirksomhed o. lign. Den eksisterende bygning må ikke tilbygges udover ganske små tilbygninger til brug for tekniske installationer o. lign. Bygningen skal fremtræde i pudset mur i hvid eller jordfarver, og taget skal belægges med tegl, eternit eller tagpap. Bygningen må maksimalt have 2 etager og må ikke overstige 8,5 m. Højden kan dog efter kommunalbestyrelsens nærmere skøn tillades overskredet i begrænset omfang til brug for ventilationsanlæg o. lign. Lokalplan nr. 52 omfatter udover Strandkroens matrikel et bælte af større ubebyggede arealer mod syd langs Hemming Nielsens Vej, som i dag udnyttes til stejlepladser. Disse arealer, som er i privat eje, er udlagt til offentlige formål og parkering med mange p-pladser. Projektet er i overensstemmelse hermed. 6

7 Strandkroen set fra vandkanten Udsigt langs Klitvej Resterne af den eksisterende bro Kig fra den eksisterende bro mod Strandkroen Strandkroens sydvestlige del mod Klitvej Udsigt fra strandkanten mod Strandkroen Eksisterende forhold (1974) Eksisterende tagkonstruktion på 1. sal Eksisterende forhold mod nordvest Tidligere kølerum anvendes til opbevaring Eksisterende indgang fra vest Resterne af den eksisterende bro 7

8 FORSLAG TIL OMDANNELSE AF STRANDKROEN Nyt liv i gamle rammer Udvidet sæson søsportsfaciliteter Anvendelser For at skabe det nye miljø ved stranden skal Strandkroen ombygges til et aktivt sted med flere funktioner, faciliteter og tilbud. Desuden skal der etableres en bro til badning, fortøjning af mindre både og ophold. Broen, arealet mellem broen og Strandkroen og Strandkroens terrasse skal tilsammen udgøre et attraktivt og tiltrækkende miljø ved vandkanten til oplevelse, ophold og aktiviteter. I dag er Fjellerup Strand uden sådanne særlige steder. En ombygning af Strandkroen til restaurant, erhverv og faciliteter til de besøgende og støttepunkt for udøvelse af sport skal være første skridt i den positive udvikling. Der er foretaget en byggeteknisk vurdering af Strandkroen, og én af hovedkonklusionerne i denne er, at bygningens stand er meget ringe, hvorfor det er nødvendigt med en gennemgribende renovering, som indbefatter bl.a. udskiftning af tag, renovering af facader og udskiftning af samtlige døre og vinduer. Den byggetekniske vurdering er bilag 4 til ansøgningen. Alle aktører i og omkring Strandkroen skal samarbejde mod et fælles mål: At bygge videre på det autentiske lystfiskermiljø, skabe et levende samlingssted for turister, sommerhusejere og borgere, der i mindre grad er sæsonafhængig og fungerer som katalysator for en videre udvikling af området. Nye anvendelser På Strandkroen skal der være mulighed for at bo og spise ved kanten af havet, nyde udsigten og se solnedgangen. Der skal også være information, mulighed for at købe lokale fødevarer samt spændende erhvervslokaler til forskellige typer af erhverv. Der skal være mulighed for at sidde i læ på de kolde dage. Der skal være toiletter og faciliteter til udøvelse af sport i form af omklædningsrum, varmestue for kitesurfere, windsurfere og kajakfolket, klublokaler, lokaler til undervisning samt opbevaring af både, faciliteter for mountainbikere og vandrere på Nordsøstien. Kvalitativt tilbud til turister og lokale Tilbuddet på Strandkroen vil give målgrupperne en bedre adgang til kysten og flere oplevelser ved vandet. Strandkroen har en attraktiv beliggenhed, der skal udnyttes optimalt for brugerne. Stedets funktioner skal understøtte hinanden, og af brugerne opfattes som bidragende til en merværdi. I og med stedet tilbyder bespisning og på sigt måske overnatning, skal andre aktiviteter på stedet kunne fungere i denne sammenhæng. Fjellerup har p.t. ingen særlige kvalitetstilbud til målgrupperne ved vandet, og her vil Strandkroen udfylde et markedsmæssigt hul. 8 De nye bygnings- og arealfunktioner muliggør en udvidet sæson, der på kort sigt kan udvide de turistmæssige skuldersæsoner, og på længere sigt og set i lyset af andre initiativer ultimativt kan føre til øget bosætning i området. Dagsturisme, korttidsferier, erhvervsturisme, og temabetonede ferieformer (lystfiskeri, kajak, etc.) kan udvide sæsonen og skal tænkes ind i koncept og drift. brugere og målgrupper Sommerhusejere Turister - Endags gæster (turister) - Flerdags gæster (turister) Sportsudøvere - Kitesurfere - Kajakroere - Vandrere på Nordsøstien - Mountainbikere - Lystfiskere - Bådklub Skoler - Fjellerup Efterskole - Lejrskoler bade- og bådebro Helårsbeboere - Helårsbeboere i Fjellerup-området (lokale) - Vinterbadere Badende - Gæster, som søger toiletter, omklædningsfaciliteter og information - Badende ved stranden - Børnefamilier Selskaber, større grupper, firmakurser m.m. Firmaer, som ønsker domicil i Strandkroen eller at bruge Strandkroen på anden vis. Projektet henvender sig primært til betalende brugere, som skal sikre projektets økonomiske bæredygtighed. Projektet henvender sig dog også til ikke betalende gæster, som kan blive betalende kunder på et senere tidspunkt. leg i vandkanten Restaurant Ferielejligheder Kiosk Søsport udendørs restaurant liv ved promenaden

9 situationsplan KATTEGAT NORD Disponering ny bade- og bådebro I projektet foreslås Strandkroen omdannet til et samlingssted for turister, sommerhusbeboere og borgere, hvor der er en blanding af udadvendte og offentlige funktioner. Der er essentielt, at der kommer en variation og blanding af anvendelser, som tiltrækker forskellige målgrupper på forskellige tidspunkter af dagen og året. I stueetagen foreslås etableret en restaurant i hjørnet mod nordvest, som er attraktiv og kan få stor tiltrækningskraft ved den gode beliggenhed. Restauranten skal tilbyde lokale kvalitetsfødevarer, som både kan nydes på stedet og medbringes. Fra restauranten er der udsigt mod stranden og havet, og herfra vil man kunne opleve solnedgange. På de gode dage kan gæsterne opholde sig på en udendørs terrasse med udendørs servering. strandpromenade Restauranten har en social og kulturel funktion, som er vigtig for at sikre liv i og omkring bygningen. Alt efter hvordan restauranten drives, vil den kunne tiltrække gæster fra et større opland, som opfatter Aarhus og Randers, hvor der er et stort befolkningstal. Restauranten vil på denne måde kunne medvirke til at gøre Fjellerup Strand til et udflugtsmål. slæbested solnedgangsterrasse leg I stueetagens nordøstlige del foreslås etableret en kiosk med mulighed for at købe kioskvarer, foretage bestillinger, leje kajakker, bolde m.m. Der er mulighed for, at kiosken kan få en række tillægsfunktioner, som udlevering af pakker, information til turister, kontaktsted til lokale håndværkere, udlejning af feriehuse og tilmelding til events og arrangementer. sti Det er vigtigt, at der er toiletter ved stranden. Derfor etableres der en sektion med offentlige toiletter i sammenhæng med omklædningsrum, værdibokse og puslerum. sig fra Klitvej, hvor den favner bygningen på begge sider, og går ud i vandet. Broen går på tværs af kystlinjen, hvorved den sammen med Strandkroen vil kunne ses fra hele stranden, og den vil derfor være med til at tiltrække liv til området. VEJ Trafik Bilister vil ankomme til Strandkroen fra Niels Hemmingsens Vej, som er en af hovedadgangsvejene til vandet, hvor der er planlagt parkeringspladser. Gående og cyklister vil i stor udstrækning ankomme til stedet fra Klitvej og stranden. I begge situationer vil Strandkroen kunne ses langt fra som et landmark. boligområde jf. lokalplan 52 parkering offentligt område jf. lokalplan 52 n 52 alpla g lok KLIT nsnin Det gamle slæbested ved siden af Strandkroen vil blive en tiltrængt og længe ønsket mulighed for sommerhusejerne til at komme ud på havet med bådene. Slæbestedet vil samtidigt være en af de aktiviteter, som er med til at skabe liv på stedet. J NS VE En ny bade- og bådebro foreslås etableret på nøjagtigt samme sted, som der oprindeligt var en bro til bundgarnsfiskeriet, og hvor der i dag kun er resterne af bundgarnspæle og sten tilbage. Den foreslåede bade- og bådebro strækker parkering ELSE NG NI I en senere fase er det hensigten at indrette et antal ferielejligheder på 1. sal. Dette er en efterspurgt funktion, som ligeledes vil være med til at understøtte stedets økonomiske bæredygtighed. Det forventes, at lejlighederne vil kunne udlejes hele året på grund af deres unikke beliggenhed. rekreativt formål jf. lokalplan 52 offentligt område jf. lokalplan 52 HEMMI Der er desuden mulighed for indretning af lokaler til erhverv, hvilket kan være med til at sikre stedets økonomiske bæredygtighed. parkering afgræ I bygningen foreslås en række faciliteter, som skal understøtte sport og friluftsliv på stranden og i vandet. Det kan være dykning, kajakroning, kitesurfing, beachvolley m.v., som har brug for klublokaler, varmestuer, rum til opbevaring af både og grej og meget mere. Der kan også være information og faciliteter til lystfiskere og mountainbikere, motionscyklister og vandrere på Nordsøstien, som går forbi bygningen. opholdsterrasse eksisterende sommerhuse Mål 1:500 9

10 DISPONERING AF STRANDKROEN STUEETAGE OG UDEAREALER På bilag 5 til ansøgningen er vist planer af stueetage og 1. sal i mål 1:200. Parkering Opholdsterrasse Aktivitetsbro Søsport Køkken Søsport Parkering Adgangsbro Slæbested Bade- og bådebro Legeplads Strandpromenade Solnedgangsterrasse Bade- og bådebro 10

11 12 Døgn- og årsrytme 24 Det er af stor betydning, at der kommer forskelligartede anvendelser af Strandkroen og de udendørs arealer, for at sikre at bygningen og området aktiveres på forskellige tider af døgnet og året. Kalenderen anviser en års- og døgnrytme af tilbagevendende events, kapsejladser, fester mm, som sikrer en kontinuerlig strøm af besøgende året rundt. Forår, sommer, efterår og vinter tages Strandkroen og de udendørs arealer i brug. Også i løbet af dagen er bygningen og omgivelserne genstand for mangfoldig brug. Det være sig faste sejlere, motionister, promenadegængere, gæster i restauranten og overnattende i ferielejlighederne. 18 søsport strandoplevelser ferielejligheder kiosk 06 FORÅR påskefrokost bådene klargøres og sættes i vandet vinterbadning strandoplevelser ferielejligheder restaurant søsport kiosk SOMMER picnic badning sejlerskole pedalbåde fiskekonkurrence jogging kapsejlads dykkerkursus restaurant Målet er at skabe et sted, som ikke blot kommer de besøgende til de største begivenheder til gode. Det er i lige så høj grad et sted, som indbyder til daglig badning, drageflyvning, picnic på varme sommerdage eller at nyde en varm kop kaffe en kold novemberdag. Restauranten er vigtig fordi den kan tiltrække mange gæster året rundt. Søsportsfaciliteterne er stærkt medvirkende til, at der er liv året rundt, og særligt om aftenen og i weekenderne bidrager medlemmerne til liv i området. De ferielejligheder, som tænkes etableret i en senere fase, forventes udlejet året rundt, og de vil bidrage til liv på stedet hele året. Døgnrytme 12 VINTER Årsrytme EFTERÅR bådene lægges på land bådene klargøres og sættes i vandet FORÅR påskefrokost strandoplevelser ferielejligheder restaurant søsport kiosk SOMMER picnic badning sejlerskole pedalbåde fiskekonkurrence Ferielejligheder på 1. sal jogging Strandpromenade Solnedgangsterrasse Indgang til restaurant Indgang til søsport kapsejlads vinterbadning dykkerkursus VINTER EFTERÅR bådene lægges på land Klitvej Facade mod vest 1:200 11

12 DISPONERING AF STRANDKROEN 1. SAL Opgang til lejligheder Altaner Ferielejligheder Indgang til omklædning og toiletter Ferielejligheder på 1. sal Toilet Indgang til ferielejligheder Indgang til søsport Indgang til kiosk, bådudlejning m.v. Strandpromenade Ophaleplads Klitvej Facade mod øst 1:200 12

13 GENNEMFØRELSE OG DRIFT I forbindelse med projektet og til belysning af projektets økonomiske bæredygtighed har 3PART A/S udarbejdet en koncept-/forretningsplan samt en finansieringsanalyse. Disse er vedlagt ansøgningen, hhv. som bilag 6 og bilag 7. Nedenstående af uddrag af disse bilag. Projektets driftsorganisation - Der etableres et forum bestående af: Futura Invest, Norddjurs Kommune og de aktører, der lejer sig ind i bygningen, fx restauratør, forretning og interesseforeninger. Formålet er at sikre en stærk sammenhængskraft mellem funktioner og aktiviteter med henblik på at realisere visionen. Gennemførelsesfasens proces og aktiviteter I tråd med den overordnede plan for området, og visionerne for Fjellerup Strandkro, iværksættes en udviklings- og investeringsplan, der har følgende vigtige mål: Mål frist - Der etableres en interessent-/følgegruppe af byens borgerforening, Paraplyen, grundejerforeninger, erhvervsdrivende, ildsjæle, m.fl. med henblik på koordinering af indsatserne for generelt at opnå en succesfuld implementering af helhedsplanen og specifikt for at sikre udviklingen af Fjellerup Strandkro. - Den daglige drift af bygningen og de umiddelbare udenomsarealer varetages af ejer. Driften vedrører bygningsadministration, løbende vedligehold, viceværtfunktion. Ejer tager ligeledes initiativ til at udvikle og markedsføre stedet. - Norddjurs Kommune tager ansvaret for at videreudvikle Fjellerup Strand og Fjellerup By ved løbende at sikre implementering af helhedsplanen og en koordinering af projekterne Nyt liv ved Fjellerup Strand, Sommerby-Vinterby og øvrige driftsaktiviteter, som relaterer til projektet. 1. Norddjurs Kommune ansøger om Realdania / Stedet tæller samt LAG om fonds-/tilskudsmidler. 2. Lejeraftaler principgodkendes med betinget tilsagn. 3. Ejer og interessenter sikrer fuld finansiering af projektet. 4. Ejer-/lejerforum og interessentgruppe stiftes. 5. Projektering af ombygning, istandsættelse, indretning, af bygning samt anlæg af udenomsarealer og både-/badebro. 6. Lejere rekrutteres og aftaler indgås. 7. Etablér fysiske faciliteter. 8. Rekruttér lejer og overdragelse af drift af restaurant. Oktober 2012 Januar 2013 Februar 2013 Marts 2013 Juni 2013 Januar 2014 April 2014 April 2014 Bade- og bådebro 13

14 ØKONOMI OG TIDSPLAN Interessenter Interessenter i udviklingen af Fjellerup Strandkro er: - Ejeren af Strandkroen, Futura Invest ApS. - Norddjurs Kommune. - Aktører, der lejer sig ind i bygningen, f.eks. restauratør, foreninger og interesseforeninger. Projektorganisation Projektejer og projektledelse Futura Ejendomsinvest ApS. Projektstyring Futura Ejendomsinvest ApS engagerer rådgiver Rådgivning generelt Futura Ejendomsinvest ApS engagerer rådgivere formidling og kommunikation Projektets kerne handler om at respektere Fjellerups historiske traditioner som fiskeri-område og som turismedestination, samtidig med at såvel fiskeri som turisme bæres ind i en ny tid og tilføres nye aktiviteter og faciliteter. Nyt liv ved Fjellerup-initiativets succes forudsætter, at de lokale interessenter bakker op om projektets kerne og kan identificere sig med og bidrage aktivt til de udviklingsmuligheder, som projektet skitserer. Succesen er ligeledes betinget af, at der kan tiltrækkes nye investorer og projektholdere. Formålet med kommunikationen er derfor: - At skabe klarhed og tryghed for de lokale interessenter. - At skabe ejerskab og medspil blandt de lokale interessenter. - At tiltrække nye investorer og projektholdere. Der er i kommunikationen fokus på: - De meget forskellige interessentgrupper. - Rækkefølge og rettidighed i kommunikationen. - Kommunikationskanaler. - Ansvar for at kommunikere. Fase 1 Forår og efterår 2012: - Målrettet områdets interessenter: borgere, sommerhusejere, erhvervsdrivende, foreninger. - Kommunikationen varetages af såvel Norddjurs Kommune som Fjellerup Borgerforening. - Etablering af informations- og dialogkanaler, som er tilgængelige i lokalområdet via hjemmeside, opslag, foldere og plakater. - Afholdelse af individuelle orienteringsmøder med ejere, foreninger og erhvervsfolk i området. - Afholdelse af åbne borgermøder som orientering. - Afholdelse af dialogworkshops for inviterede. - Udsendelse af pressemeddelelser i forbindelse med åbne møder. Fase 2 Efterår 2012 og forår 2013: - Fortsat information til og dialog med områdets interessenter, herunder idéudvikling af aktiviteter, som områdets interessenter selv vil bidrage til og stå for. - Målrettet kommunikation mod potentielle investorer og projekt/aktivitetsholdere. - Kommunikationen varetages af såvel Norddjurs Kommune som Fjellerup Borgerforening. - Afholdelse af møder med potentielle investorer og projektholdere. - Udarbejdelse af prospekter med inspirationsoplæg målrettet investorer og projektholdere. - Fortælling af gode historier til omverden om Fjellerups forvandlingsproces. Økonomi Investeringsøkonomi Økonomi Økonomi til etablering Investeringsøkonomi Investering DKK Anløbs- og badebro Terrænarbejder Investering og belægning DKK Facaderenovering Anløbs- og badebro Nye Terrænarbejder vinduer og døre og belægning Nyt Facaderenovering tag - stueplan Nyt Nye tag vinduer - 1. sal og døre Renovering Nyt tag - stueplan af restaurant Renovering Nyt tag - 1. sal af køkken u/ inventar Renovering af iskiosk/forretning restaurant Byggepladsomkostninger Renovering af køkken u/ inventar Teknisk Renovering rådgivning af iskiosk/forretning Samlet Byggepladsomkostninger anlægssum excl. moms Samlet Teknisk anlægssum rådgivning inkl. moms Samlet anlægssum excl. moms Samlet anlægssum inkl. moms Investeringsberegninger fra Årstiderne Arkitekter A/S. Finansiering DKK Egenfinansiering, Futura Lånefinansiering, Finansiering Futura DKK Realdania Egenfinansiering, (Stedet Futura tæller) Norddjurs Lånefinansiering, Kommune Futura LAG Realdania Djursland (Stedet tæller) Andre Norddjurs fonde Kommune Finansiering LAG Djursland i alt Andre fonde Finansiering i alt Tilsagn om finansiering fra Futura er givet. Der er i det budget for Norddjurs Kommune, der er under vedtagelse, afsat midler til Realdania-projekter. Sekretariatet for LAG Djursland er orienteret om projektet, og har vurderet at der er gode muligheder for at opnå tilskud fra puljen vedr. fiskerimidler. Projektet forventes gennemført i regi af ejer, hvilket betyder at momsen afløftes fuldt ud, hvilket Dette reducerer behovet for finansiering, således at fondsfinansiering kun er påkrævet fra Realdania. 14

15 Finansieringsmodeller Der findes umiddelbart 4 modeller til finansiering af investeringsprojektet samt kombinationer heraf. Egenfinansiering, hvor opdragsgiver indskyder egne midler i projektet. Ulemperne ved denne finansieringsform er bl.a. at 1) egne midler skal anvendes frem for andre, som måske kunne skaffes eksternt, 2) det giver en reduktion i ejerens likviditet eller øger dennes gældsbyrde. Fordelene er imidlertid en øget chance for at andre ønsker at indskyde midler i projektet. Lånefinansiering, der medfører, at projektets ejer må låne ekstern kapital. Ulemperne er: 1) renteomkostninger, 2) at lånte midler skal anvendes frem for egenfinansiering eller andre investorer/bevillingsgivere. Fordelene er, at der opnås en mere fleksibel likviditet hos projektejeren. Lånefinansiering vil kunne foregå som bank- og realkreditlån. Fondsfinansiering i form af tilskud er en attraktiv form for finansiering, der oftest bidrager til kapitaltilførsel uden krav om tilbagebetaling o.l. I nogle ordninger gælder det, at specifikke, supplerende formål skal opfyldes, eller aktiviteter skal gennemføres for, at støtten kan opnås. Muligheder for fondsfinansiering til projektet er beskrevet og analyseret i finansieringsanalysen. Privat finansiering, hvor fx en investor investerer i projektet mod at opnå en rettighed eller lignende (fx brugsrettighed over bygning/lokale). Fordelene ved denne kapitaltilførsel kan være 1) delt risiko, 2) eventuel langsigtet strategisk partner. Ulemperne er tilsvarende: 1) afhængighed og 2) afgivelse af kontrol. Den finansieringsmodel, som forventes at være en bæredygtig model for projektet, består i en kombination af fondsfinansiering og egenfinansiering. Fondsfinansieringen vil dels kunne komme fra private fonde, dels fra offentlige puljer. Egenfinansieringen vil komme fra ejeren af Strandkroen. Ovenstående skøn baserer sig på, at de fleste fonde, foretrækker at støtte projekter, der allerede nyder støtte hos andre bidragsydere eller som oftest at projektets ejer selvfinansierer en vis del af projektet. Analysen har gennemgået en række relevante tilskudsmuligheder for projektet Fjellerup Strandkro. De finansieringsmuligheder, som 3PART A/S anser som værende mest relevante til investeringsprojektet (i forhold til match mellem projekt og fondsformål, beløbsstørrelser, tilgængelighed) er: - Realdania - LAG Djursland De to ovenstående vurderes at kunne dække de planlagte investeringer. I selve analysen fremgår ligeledes andre fonde og ordninger, der formelt og teknisk set kan være anvendelige for projektet og dække en eventuel restfinansiering. Dog vil der være flere fonde, der kan være relevante, men ikke er medtaget her, da de uddelte beløb er mindre interessante i denne sammenhæng. En række af de i analysen nævnte fonde og puljer er også relevante i en videre udvikling af projektet, og de øvrige initiativer, der planlægges i helhedsplanen for Fjellerup. Økonomi Driftsøkonomi Økonomi Driftsøkonomi Økonomi Driftsøkonomi Tids- og handlingsplan Driftsøkonomi Indtægter DKK Følgende overordnede milepæle skal nås i projektet: Husleje, restaurant Husleje fastsat efter markedsniveau Husleje, forretning, forening, formidl., etc : med Fuld højde finansiering for sæsonudsving af fase 1. Husleje, Indtægter isbod/kiosk DKK : Godkendelse af projekt fra Naturstyrelsen. Indtægter Husleje, restaurant i alt Husleje fastsat efter markedsniveau Husleje, forretning, forening, formidl., etc : med Projektering højde for sæsonudsving af ombygninger og istandsættelse. Husleje, isbod/kiosk Omkostninger Indtægter baserer sig på erfaringstal fra ejer, DKK der driver Indtægter i alt /14: Istandsættelse og indretning af bygninger og en Varme, Husleje, større el restaurant og portefølje vand, fælles af ejendomme Omkostninger Husleje fastsat baserer efter markedsniveau sig på udenomsarealer. Renovation, Husleje, forretning, viceværtfunktion forening, formidl., etc erfaringstal med højde for fra sæsonudsving ejer, der driver en Forsikringer Husleje, isbod/kiosk Omkostninger DKK 2014: større Ibrugtagen portefølje af af følgende ejendomme funktioner: Bade- og bådebro, restaurant, Omkostninger forretning, baserer sig offentlige på toiletter, oplagsplads Kontorhold/administration Indtægter i alt Varme, el og vand, fælles Revisor Renovation, og advokat viceværtfunktion for kajakker erfaringstal (indendørs), fra ejer, der oplagsplads driver en for småbåde. Gebyrer Forsikringer og bankomkostninger større portefølje af ejendomme Ejendomsskatter Omkostninger DKK Kontorhold/administration : Bæredygtig drift. Bygningsvedligehold Varme, el og vand, fælles og nyanskaffelser Omkostninger baserer sig på Revisor og advokat Markedsføring, Renovation, viceværtfunktion Gebyrer og bankomkostninger fælles : erfaringstal Fase 2: Eventuel fra ejer, der beslutning driver en om etablering af ferielejligheder. Udviklingsomkostninger Forsikringer Ejendomsskatter større portefølje af ejendomme Omkostninger Kontorhold/administration Bygningsvedligehold i alt og nyanskaffelser Revisor og advokat Markedsføring, fælles Gebyrer og bankomkostninger Udviklingsomkostninger Resultat Ejendomsskatter Omkostninger i alt Resultat muliggør forrentning af investeret kapital Bygningsvedligehold og nyanskaffelser Markedsføring, fælles Omkostninger Udviklingsomkostninger Resultat baserer sig på erfaringstal fra ejer, der driver Resultat muliggør forrentning af investeret kapital en Omkostninger større portefølje i alt af ejendomme Resultat Resultat muliggør forrentning af investeret kapital Omkostninger baserer sig på erfaringstal fra ejer, der driver en større portefølje af ejendomme Projektet har været forevist Borgerforeningen for Fjellerup og omegn, som har givet deres fulde tilkendegivelse til projektet. Se bilag 8 til ansøgningen. 15

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand

Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand Middelfart Kommune Båring d. 2/4-2013 Att.: Jacob Kloch Østergade 21 5580 Nr. Åby Ansøgning om tilladelse til etablering af aktivitetshus ved Båring Strand På vegne af foreningen Båring Vig Kystaktiviteter

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

STRANDLIV FJELLERUP STRAND FJELLERUP STRAND

STRANDLIV FJELLERUP STRAND FJELLERUP STRAND STRANDLIV FJELLERUP STRAND FJELLERUP STRAND Projektbeskrivelse Strandliv i Fjellerup Projektansøgning til Forsøgsordning for natur- og strandturisme. 1. maj 2015 Projektholder: Norddjurs Kommune v/ Udviklingsforvaltningen

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann

Notat. Naturskolen på Bågø. Forslag 1: Nyt naturcenter som barmarksprojekt. Til: KFU. Fra: Karen Mann Notat Til: KFU Fra: Karen Mann Naturskolen på Bågø På KFU mødet d. 8. august blev der præsenteret fire modeller for den fremtidige naturskole på Bågø. I dette notat redegøres kort for to af modellerne

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Den Blå Foreningsby på Amager Strand

Den Blå Foreningsby på Amager Strand Den Blå Foreningsby på Amager Strand Januar 2013 Den Blå Foreningsby Øresund bådebro Jollerampe Fremtidig byggemulighed Til Helgoland Øresundsstien Udarbejdet af JJW arkitekter med støtte fra Amager Øst

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

KM KYST KM MULIGHEDER

KM KYST KM MULIGHEDER KM KYST KM MULIGHEDER KØBENHAVNS KOMMUNE Tårnby kommune Dragør kommune M VALBY M AMAGER FÆLLED SYDHAVN M SUNDBY M ØRESTAD KASTRUP M AVEDØRE M TÅRNBY KØBENHAVNS LUFTHAVN KALVEBOD FÆLLED DRAGØR KONGELUNDEN

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1

Salgsprospekt. Skovlytoften 6, 2840 Holte. Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Salgsprospekt Skovlytoften 6, 2840 Holte Øverødvej 5, 1. sal, 2840 Holte Kontakt os på 23 83 19 63 1 Kontorejendom - Produktionsejendom Investeringsejendom Med portnerbolig Ejendommen er i dag fuldt udlejet

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør

Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør Limfjordsvej 53, 9670 Løgstør 1 Lejeprospekt Velbeliggende detailhandelsejendom med stor parkeringsplads i dagligvarebutiksområdet og få minutters gang fra gågaden og lystbådehavn i Løgstør. Husleje pr.

Læs mere

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE

M M TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG ARKITEKTER IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE IDÉOPLÆG TIL BOLIGBYGGERI PÅ HAVNEN I GLYNGØRE matrikel 1m IDÉOPLÆG VEDR BOLIGER PÅ GLYNGØRE HAVN På adressen: Havnen 2 Glyngøre 7870 Roslev 1 Baggrund På nuværende tidspunkt ligger en hvid murstensbygning

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013

Kalvehave Strandpark. Foreningen Den Gule Stald - Kalvehave Havn - www.dengulestald.dk - tlf. +45 26212703 19. oktober 2013 Kalvehave Strandpark Havneomdannelse i et yderområde Der har været meget N fokus på omdannelsen af de store havne, hvor man har kunnet profitere af beliggenheden midt i større byer. De små havne som f.eks.

Læs mere

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn

Potentialer i Bork 11. august et bidrag til udvikling af Bork Havn otentialer i Bork 11. august 2016 otentialeplan - Bork Havn Bork Havn i billeder Adgangsvej til Bryggen Surferstranden syd for havnen Lystbådehavnen Bryggen Fiskehuset Legeplads ved Bryggen Det gule hus

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej Ebeltoft Att. Randi Sandholm. Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1

Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej Ebeltoft Att. Randi Sandholm. Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1 Syddjurs kommune Planafdelingen Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Att. Randi Sandholm Dato: 12. august 2016 J.nr. 141 074 Vedr. Matr.nr. 70dl Ebeltoft Markjorder Hvide Hus Vej 1 På vegne af DK Invest og Ejendomme

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag

Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen runde. Tilsagn/afslag Oversigtsskema over ansøgninger til turismepuljen 2016 2. runde Ansøger/projekt Samarbejdspartner/beskrivelse Beløb Kommentar fra Enheden for Erhverv & Turisme Partnerskabet Vemb Vil Videre Udgivelse af

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Oddesund - oplevelser

Oddesund - oplevelser Oddesund - oplevelser Udgangspunkt for natur, kultur og fritid Hvad er særligt ved Oddesund? Uudnyttede potentialer - Et sted fuld af fortællinger og oplevelser - Natur-, kultur- og fritidsoplevelser i

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev.

Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Genoptagelse af sag - behandling af dispensationsansøgning om nedrivning af præstebolig i Sjørslev. Sagsnr: 12/138808 Sagsansvarlig: dr30225 Sagsbehandler: mv Sagens formål Genbehandling af ansøgning om

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND

VISION ØSTERSTRAND VISION INDLEDNING ØSTERSTRAND FREDERICIA Fredericias bynære strande, Østerstrand og Hyby Lund Strand, giver byens borgere og gæster helt unikke udfoldelses- og oplevelsesmuligheder. Strandene har derfor rigtig mange besøgende året

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård

Indholdsfortegnelse. Taastrupgård Taastrupgård COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefa 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Områdernes afgrænsning 2 2 Elementer i området 2 3 Arkitektur og æstetik 4

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr.

Ansøgt Fynslands. 100.000 kr. Indstilling 25.000 kr. 18.000 kr. Indstilling 18.000 kr. s indstilling Oversigt over ansøgninger til 1. ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes landdistriktspulje 2013 Ansøger Keld Jakobsen Lokalrådet for Horne Land Formål Lokalportalen.dk - én indgang til

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520

BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C. Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 BOLIGUDLEJNINGSEJENDOM I AARHUS C Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C Sag 163520 INDLEDNING Nærværende salgsmateriale omfatter boligudlejningsejendommen Åboulevarden 96, 8000 Aarhus C (nr. 2 på kortet), der

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 3 vejledning til Ansøgningsskema Projektrealisering Boligafdelinger kan søge om støtte til større, nytænkende projekter. Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter udviklingen af fremtidens

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE

SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE SÆBY SØBAD UDVIKLINGSPROJEKT FOROFFENTLIGHEDSFASE Visualisering af fremtidigt projekt Indledning Planområde:, 11 hektar Strandbeskyttelseslinie Kortoversigt over områdets bebyggelse samt nabobebyggelse

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde

Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.295.000,- Side 1 Vindinge Byg din drømmebolig

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

6 PROJEKTIDEER: Solnedgangspladsen. Status Fanø Bad 8/ Spektrum Arkitekter

6 PROJEKTIDEER: Solnedgangspladsen. Status Fanø Bad 8/ Spektrum Arkitekter Status Fanø Bad 8/5 2015-05-07 Spektrum Arkitekter 6 PROJEKTIDEER: Følgende 6 overordnede projektidéer (bortset fra idéen om Museet) er kommet frem under den seneste borgerinddragelse i Fanø Bad og har

Læs mere

Wismann Property Consult A/S CVR: 28 31 27 17, Åboulevard 1, st., 1635 København V, www.wismann-as.dk mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as.

Wismann Property Consult A/S CVR: 28 31 27 17, Åboulevard 1, st., 1635 København V, www.wismann-as.dk mobil.: 4088 1998, e-mail: lw@wismann-as. United-hjørnet midt i Frederikssund! 50 meter overfor Sillebroen samt S-Tog. Enestående chance central synlig beliggenhed Opført i 1991, 447 m 2 fordelt med 332 m 2 primære arealer og 115 m 2 kælder. Oplagt

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Internationalt motorsportscenter I Nordjylland

Internationalt motorsportscenter I Nordjylland Internationalt motorsportscenter I Nordjylland Go-kart bane Ansøgning til Rebild Kommune 1 Ansøger: Motorsport Nordjylland: Motorsport Nordjylland (MNJ) er en frivillig forening for alle med benzin i blodet

Læs mere

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344

SØNDERVIG FERIEPARK. Søndervig Sag. r1901. Nybolig Ringkøbing & Søndervig. Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 SØNDERVIG FERIEPARK Søndervig Sag. r1901 Nybolig Ringkøbing & Søndervig Enghavevej 18 6900 Ringkøbing Tlf. 97324344 Søndervig Feriepark - bolig 60 m2. 02 Søndervig Feriepark - her opføres Danmarks ubetinget

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

Sallinge Ågade 33, 5750 Ringe

Sallinge Ågade 33, 5750 Ringe Sallinge Ågade 33, 5750 Ringe Erhvervsejendom med bolig Samlet etageareal: 1.570 m² - heraf 1.410 m² lager/værksted og 160 m² bolig Meget spændende ejendom med masser af plads Anvendelig til værksted/lager/showroom

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere