Virksomhedsplan. Herning Svømmehal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Herning Svømmehal"

Transkript

1 Virksomhedsplan Herning Svømmehal 2013

2 Indhold Forord af kultur- og fritidschef Morten Koppelhus 5 Indledning af halinspektør Jan Lyager Knudsen Virksomhedsplan Det vil vi måles på Fremtidige mål Driften - Opgaver som involverer andre eller økonomi 21 Medarbejdere 21 PR og markedsføring 23 Caféen 25 Aktiviteter for gæster 27 Adgangs- og billetsystem Driften - Opgaver som kan udføres af livreddere 31 Medarbejderindsats 31 PR og markedsføring 33 Caféen 33 Aktiviteter for gæster Opgaver ledelsen kan udføre over driften 37 Adgangs- og billetsystem 37 Ændring af teknik og bygninger Økonomi og fremtidige investeringer 39 3

3 Forord Morten Koppelhus Kultur- og fritidschef KOMMUNE MED SUNDHEDSVISIONER Herning Kommunens sundhedsvision handler om, at satse på en nyskabende og livsglad tilgang til sundhedsindsatsen med udvikling af unikke sundhedstilbud, der gør en forskel. Kommunen ønsker med sin sundhedspolitik, at understøtte en kreativ og aktiv kommunal sundhedsindsats. Sunde rammer for hverdagslivet skal udvikles i et samarbejde med andre sundhedsaktører, samt frivillige foreninger og virksomheder. En af kommunens mange sundhedsaktører er Herning Svømmehal. Livskvalitet og folkesundhed skal fremmes for alle borgere samtidig med, at der sættes særligt fokus på udsatte grupper med henblik på at mindske social ulighed i sundhed. Stigende sundhedsudgifter og vækst i de store folkesygdomme har sat ekstra fokus på folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, bl.a. gennem anbefaling af indsatsområderne kost, rygning, alkohol og motion. IDR ÆTS- OG FRITIDSPOLITIK I udviklingen af Herning Kommune, som et godt sted at leve og være, rummes en lang række værdier, der kendetegner et godt og meningsfyldt fritidsliv. Aktiviteter som giver mulighed for at lege, udfolde sig kreativt, konkurrere, færdes i det fri og indgå i sociale fællesskaber. Endvidere har eliteidrætten med dens fascination, spænding og æstetik sin unikke egenværdi, for den enkelte, for fællesskabet og for kommunen. Idræts- og fritidspolitikken sigter på at skabe trivsel, velfærd og sundhed for alle kommunens borgere og bygger på dialog, demokrati og samarbejde. Vi sigter efter, at alle aldersgrupper i hele kommunen kan tilbydes gode idræts- og fritidstilbud i lokalområdet. Som chef og politisk ansvarlig for Kultur- og fritidsforvaltningen, er jeg utrolig glad for det udbud, som kommunens svømmehaller bidrager med, i relation til ovennævnte. Svømning er en god og sund motionsform, som rigtig mange kan have meget stor glæde af. 5

4 Indledning Jan Lyager Knudsen Halinspektør SVØMMEHALLEN SET I PERSPEK TIV Herning Svømmehal blev taget i brug i Gennem årene er den vedligeholdt, og fremstår med sine karakteristiske buer, som en unik, smuk bygning og et varetegn for svømning i Herning. Siden 2007 er det sket en markant ændring af vandtilbud i Herning kommune. Fuglsang sø giver mulighed for at bade udendørs. Der er kommet et vandkulturhus i Herning midtby, som tilbyder vandaktiviteter, undervisning, fi t- ness, varmtvandsbassin og wellness oplevelser. Terapibassinet på Herning Sygehus er lukket. Det samme gælder Lind og Holtbjerg svømmehal. Det har vendt op og ned på behovet for svømning i kommunen. Herning Svømmehal er overbelastet med hensyn til klubsvømning. Pladsen til offentlige svømmere er reduceret mærkbart. Klubberne lægger generelt stort pres på de traditionelle bassiner. For at dække Herning Svømmeklubs behov for træningsplads, tilbyder svømmehallen faciliteter til fl ere klubsvømmere end nogen sinde før. Det har begrænset pladsen til offentlige svømmere, hvilket går ud over den almene folkesundhed. Svømmehallen på Snejbjerg skole lukkes, eller renoveres for et større millionbeløb. Terapibassinet på Holtbjergskolen er nedslidt og der skal tages stilling til dets fremtidige brug. Herning Svømmehals udendørs 50 meter bassin trænger til en renovering til adskillige millioner. Det rådgivende ingeniørfi rma Midtconsult a/s har i 2012 udarbejdet en tilstandsvurdering over renoveringsopgaver på bygningsdele og tekniske installationer, der vil komme i Herning Svømmehal inden for de kommende år. Derudover har Naturstyrelsen fremlagt en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli Bekendtgørelsen skærper kravene til rensning af badevandet og til et mindre forbrug af klor. Den ny bekendtgørelse kræver, at der investeres et anseligt millionbeløb inden udgangen af FREMTIDEN Der vil fortsat være behov for, at borgerne skal lære at svømme, der vil kommer fl ere motionsog konkurrencesvømmere. Der bliver fl ere borgere, som får behov for genoptræning i vandog i terapibassiner. Det fysiske aktivitetsniveau for både børn og voksne bliver mindre og mindre, derfor vil livsstilssygdommene blive et stort problem. Det løses ved mere fysisk aktivitet, ændrede kostvaner og det skaber et større behov for træningsbassiner. 7

5 Indledning Jan Lyager Knudsen Halinspektør INDTÆGTER I ÅRENE På grund af det ændrede svømmemønster er indtægterne faldet med 41% i perioden fra den 1. januar 2007 til 31. december Det skyldes væsentligt: Etablering af Fuglsang sø Mindre plads til offentlige svømmere på grund af elite-satsningen Manglende salg af pommes frites og pølser i cafeteriet. For lille motionsrum og forældede træningsmaskiner. Børn og unge er mindre fysisk aktive end tidligere Borgernes økonomiske råderum Indtægter i de omtalte år ser således ud kr kr kr kr kr kr. FOLKESUNDHED OG F YSISK AK TIVITET Langt færre jobs end tidligere indebærer fysisk aktivitet og mange job belastes i dag med ensidigt arbejde. Fra forskere og sundhedsstyrelsen er medicinen helt klar; et godt helbred er lig med fysiske aktiviteter. Vi skal være klar til at fylde vores hus med masser af aktivitet. Vi skal være med til at gøre det sjovt at være fysisk aktiv. Forskellige mennesker har forskellige oplevelser af hvad der er sjovt, spændende og motiverende for netop dem. Vi skal få vores børn og unge mennesker gjort langt mere fysisk aktive. Herning Svømmehal påtager sig et stort ansvar og stiller lokaler til rådighed for at styrke folkesundheden - den kan ikke købes på apoteket eller foran computeren. 9

6 Virksomhedsplan 1 Denne virksomhedsplan viser, hvad Herning Svømmehal skal gøre for at leve op til at tage ansvaret alvorligt og leve op til nuværende og fremtidige behov for at lege, bade, svømme, undervise og genoptræne. Vi gør det ved at nytænke vores mission, vision og værdier. MISSION Herning Svømmehal skal være det foretrukne aktivitetssted med vand til motion og samvær for borgere i alle aldre. VISION Herning Svømmehal vil være en anerkendt velfungerende svømmehal, hvor badevandskvalitet og hygiejne er i top. Børne- og familiebassiner, motions- og konkurrencebassiner, terapi- og varmtvandsbassiner samt spabade og saunaer, skal sammen med motionslokalet danne rammen for leg og svømning. Med en proaktiv indsats og god service vil personale og ledelse skabe gode rammer i hyggelige og velfungerende lokaler. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet har et højt fagligt niveau. Samarbejde mellem ledelse, borgere og forvaltning er i højsædet i alt, hvad vi gør. VÆRDIER Værdier vi vægter og arbejder efter, kan deles op i fi re defi nerede grundværdier. OPMÆRKSOMHED Ved at være opmærksom, sætter vi gæsten i centrum, yder den bedst mulige service og er i dialog med den enkelte gæst samt partnere. ENGAGEMENT Med engagement sætter vi pris på nye ideer, afprøver nye veje og er forandringsparate, vi er mestre i vort fag og leverer en høj faglig kvalitet, tager ansvar, træffer fornuftige beslutninger og har en seriøs, spændende og interessant arbejdsplads. SAMARBEJDE Gennem samarbejde giver og modtager vi konstruktivt ris og ros. Vi har respekt for meninger, og deler viden, udveksler erfaringer og accepterer hinandens forskelligheder. TROVÆRDIGHED Som troværdig medarbejder siger vi tingene som de er. Vi er til at stole på, har tillid til hinanden, står ved det vi gør. Alle kan regne med det vi siger. 11

7 Det vil vi måles på 2 Det offentlige besøgstal skal øges med 100 % fra til betalende med udgangen af Senest med udgangen af 2017 skal svømmehallen genbruge 80 % af badevandet. Badevandskvalitet uden anmærkninger Visionsplan skal være tilendebragt i

8 Fremtidige mål 3 Et indendørs 50 x 25 meter bassin og to undervisningsbassiner anlægsbevilling 65 mio. kr. Byggeriet forventet afsluttet i foråret Det vil derfor være rettidig omhu, at ændre disse faciliteter i forbindelse med opførelsen af 50 m. bassinet og de to undervisningsbassiner. Ændringer som er fornuftige at udføre i forbindelse med anlæg af nyt 50 m. bassin. Direkte adgang til svømmehallen for handicappede. Der skal anlægges omklædning, skabe og brusefaciliteter til denne gruppe, enten med en ny tilbygning eller ved ændring af eksisterende redskabsrum, som derefter skal bygges andet sted. Udvide pladsen i det eksisterende motionsrum til 100 m 2, således at arealet fra omklædningsrum inddrages i motionslokalet. En total renovering af vandbehandling, så det lever op til Miljøstyrelses bekendtgørelse af 1. juli Bekendtgørelsen kræver, at alle krav skal være opfyldt inden udganden af NYE AK TIVITETER OG FORNYELSE 1 En vandrutchebane med udfordringer 2 Udendørs naturlegeplads ønskes på det grønne område 3 Udendørs aktivitetssted til motion på det grønne område 4 Udendørs fællessaunahytte 5 Udendørs dampbad opføres ved den fælles udendørssauna 6 Motionsmaskiner fra 1997 i motionsrum er udtjente og ønskes skiftet. 15

9 Fremtidige mål BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 1 Familiehallen ønskes udvidet imod øst til børn mellem 7 og 11 år (mod Gullestrupvej). 2 To varmtvandsbassiner på 12 x 15 meter med 33 grader varmt vand. 3 To terapibassiner på 3 x 3 meter med 37 grader varmt vand. 4 To spabade / boblebade. 5 Et udendørs soppebassin til børn. 6 Et udendørs koldvandsbassin. 17

10 Fremtidige mål TEKNISKE ÆNDRINGER 1 Ombygning af receptionen, så den passer til computere og kasseapparater. Ændring af adgangssystem, med mulighed for at skelne mellem betalende gæster, klubsvømmere og skoleklasser med fri adgang. 2 Kritiske punkter i tilstandsrapporten fra Midtconsult, som anbefales udført inden 5 år. Dette medfører lukning af bassinhallen med 25 meter bassin og springbassin. 3 Skader beskrevet i tilstandsrapporten fra Midtconsult, som kan afhjælpes løbende. Dette kan udføres uden væsentlig indfl ydelse på drift og funktion. 4 CTS styring optimeres til automatisk målerforbrug og temperaturstyring. 5 Reduktion af energiforbruget på det varme brusebad med op til 35 % gennem genindvending af varmen, der har en tilbagebetalingstid på 3 år 6 Køling af vandet i koldvandbassinerne ved saunaerne, udføres ved at tage kulden fra vandværksvandet, før det bruges til bassiner, brus mm. 7 Etablering af tempereret rum til livredder mellem familiehallen og den store hal, skal erstatte den nuværende placering. 8 Ændring af arealet ved voksensauna, koldvandsbassin og hvilerum, så der bliver fl ere oplevelser og aktiviteter for gæsterne. 9 Etablering af et pusleområde med vaskefaciliteter i familiehallen. 10 Café og information skal være ét areal, så én livredder har fuldt overblik. 19

11 Driften 4 Alle opgavepunkter som er anført under afnit 4, er den samlede personalegruppes bidrag til forbedringer og opkvalifi cering af Svømmehallens daglige drift og vedligeholdelse. Alle indlæg er fremkommet gennem gruppearbejde og plenummøder. Det er målet, at denne liste revideres årligt, så vi altid er klar over indsatsområder og mål. MEDARBEJDERE 1 Tøj til personale skal fornyes, og adskille sig markant fra gæster i hallen. Beklædningen skal være i god kvalitet. 2 Genoplivningsudstyr skal være ens i ydre og indre område. 3 Kampagne om at undgå uheld med afføring i bassinerne - evt. med skiltning. Vi tillader kun babybadetøj, der kan holde på afføring. 4 En medarbejder skal have opgaven med indkøb af badetøj, slik, frugt, opfyldning af automat og kurve. 5 Receptionspersonale skal opkvallifi ceres, så de kan vejlede kunder om vores produkter. 6 Optimere samarbejdet mellem svømmehallen og klubberne. 7 Fokus på god oplæring i saunagus. 8 Adskil infomedarbejder og livredder. 9 Larm fra Walkie Talkie skal fjernes fx med øresnegl. 10 Brug unge under 18 år til forskellige opgaver i huset. 11 Samarbejde med Vandrehjem og Sportcenteret Holing om fælles aktiviteter. 12 Der skal være sociale arrangementer for vores kundergrupper som er Aqua-damer, morgenbader og saunagrupper. 21

12 Driften PR OG MARKEDSFØRING 1 Markedsføre med fl yers for event-aktiviteter. 2 Lave tiltag som får mødregrupper til at komme i svømmehallen. 3 Markedsføre at fødselsdagsgæster selv må medbringe mad. 4 Svømmehallens aktiviteter skal være med på informations skærmene i hallen. 5 Reklamere for, at virksomheder kan købe svømmebilletter. 6 Markedsføre muligheden for, at leje bassiner og livreddere til arrangementer som fx personaleforeninger og ungdomsskoler. 7 Hjemmesiden skal altid være aktuel. 8 Opret indlæg på hjemmesidens blok. 9 Oplys kunden om muligheden for bestilling og levering af mad til et arrangement. Personalet modtager varen. 10 Brug merchandise som reklame for Herning Svømmehal. Dette kunne være T-shirt, poser og kuglepenne med svømmehallens logo. 11 Bedre udnyttelse af sociale medier. 12 Smarte postkort med forskellige motiver og slogans fra svømmehallen. 13 Markedsføre at mødelokalet også kan bruges til private arrangementer. 14 Reklamere for, at man kan holde børnefødselsdage i svømmehallen. 15 Fælles brochurer/profi lavis om svømmehallens og klubbernes fællesaktiviteter. 23

13 Driften CAFÉEN 1 Bedre salgsområde og udstilling. 2 Musik i cafeen. 3 Optankningskort til fx kaffe, så man kan betale for et årsforbrug. 4 Kunderne skal kunne købe et krus til et års kaffe, til et nærmere fastsat beløb. 5 Nøglearmbånd til skabene udleveres i caféen. Kunden lægger et depositum og får et armbåndet. Når kunden afl evere armbåndet igen, tilbagebetales depositummet. 6 Aktivitetsplads til børnene, så de fx kan spille bordtennis, bordfodbold eller cykle. 7 Salg af mad som fx håndmadder eller sandwich i weekenden. Dette kunne også være en fremtidig mulighed i hverdagen. 8 Salg af alkohol. 9 Salg af slush ice. 10 Salg af smoothie. 25

14 Driften AK TIVITETER FOR GÆSTER 1 Åbent hele dagen for offentlig badning. 2 Montering af klatrevæg og klatretov ved springbassinet. 3 Salg af diplomer til gæster der har svømmet forskellige banelængder. 4 Udvidelse åbningstiderne lørdag og søndag kl. 07:00-08:00 og 16:00-17:00. 5 Opmærk løberute fra svømmehallen, rundt om Fuglsangsø og retur, med kilometerangivelse. 6 Massagebriksen skal bruges til fx zoneterapi, når massøren ikke bruger den. 7 Etablering af infrarød lyskabine. 8 Vandmassagebriks. 9 Massagestol. 10 Flere tilbud til de offentlige gæster eventuelt i samarbejde med klubberne. Emnerne kunne fx være vandskræk eller udspringshold. 11 Sauna skal være åben hele dagen. 12 Flere og hyppigere oplevelser med saunagus. 13 Flytbart skilt i den lave ende af 25 meter bassinet, der viser hvor offentlige svømmere skal opholde sig. 14 Indkøb af bedre og mere effektive toiletpapirog håndpapirsholdere. 15 Indkøb af mobil stålift til handicappede. 16 Indkøb af nye og mere effektive opbevaringsvogne til svømmehallens udstyr. 27

15 Driften ADGANGS- OG BILLETSYSTEM 1 Nyt billet- og nøglesystem med adgangskontrol. Eventuelt stregkodebilletter. 2 Erstatte 20 kr. pant i depot, med en mere kundevenlig skabslukning. 3 Elektronisk køb af billetter fx gennem en ekstern system leverandør eller et internt indkøbt billetsystem. 4 Online salg af billetter. 29

16 Livredderens opgaver 5 Indsatsopgaver som personalet selv indkorporere i det daglige arbejde, og de daglige rutiner. Alle forslag her under punkt 5 er fremkommet i forbindelse med personalemøder og arbejde i plenum. Dette indsatsområde har meget høj prioritet, og evalueres tæt. MEDARBEJDERINDSATS 1 Personalet bruger ikke informationen som privat samtalerum, det er et sted man betjener gæster. 2 Svømmehallen skal være ren og opryddelig. 3 Fokus på at kunderne får en god oplevelse, så de kommer igen. 4 Aqua-punkt skal implementeres bedre, så det bliver brugt i hverdagens offentlige badetid. 5 En livredder skal have ansvar for, at legeredskaber er i orden og hygiejniske. 6 Enhver som arbejder i receptionen, skal sørge for, at disken er ryddelig og ting er pænt stillet op. 7 Enhver i receptionen skal også sælge varer, ikke kun billetter. Her tænkes fx på badetøj, sæbe, peelingprodukter, events mm. 8 Fokus på plussalg. 9 Tænde stearinlys i forhallen og caféen i de mørke timer. 10 Personalet skal have fokus på at slukke al elektrisk lys, der ikke nødvendigvis skal være tændt. 11 God holdning og udstråling over for vores kunder, giver en stor signal værdi. 12 God kommunikation med gæsterne ikke pift og fl øjte efter gæsterne. 13 Venlig og høfl ig kundekontakt, tal og smil til kunderne, når de kommer og går. Hold altid øjenkontakt med kunden. 14 Det skal hele tiden være muligt at se, hvilke baner der er forbeholdt offentlige badere. 31

17 Livredderens opgaver PR- OG MARKEDSFØRING CAFÉEN 1 Reklamer uddeles til hoteller, vandrehjem osv. i Herning. Eksempelvis med, at vi sælger engangsbilletter til motion. 2 Tiltræk de unge mennesker fra alle områdets uddannelsessteder. 3 Reklamér på skolerne for vores aktivitet. 1 Salg af fx shampoo og aquaslanger. 2 Salg af gør det selv masker og behandlinger. 3 Optimer salg af badetøj og tilbehør. 4 Gør caféen, forhallen og mødelokalet mere hyggelig, så den lever op til vores mission. 33

18 Livredderens opgaver AK TIVITETER FOR GÆSTER 1 Flere store oppustelige legeredskaber til bassinet. 2 En bold i bassinet i menneskestørrelse som gæsterne kan løbe i. 3 Tilbyd fysiske aktiviteter for gravide. 4 Personale udklædt som børnefi gurer, skal være ved bassinområdet, og hygge om børnene. 5 Svømmehallen skal tilbyde fl ere aktiviteter for gæsterne i skolernes ferie. 6 Flere aktiviteter på udendørsarealerne. 7 Grillaktiviteter i det grønne område. 8 Årlig Sankt Hans fest med grill, musik osv. 9 Forhindringsbane i 25 meter bassinet. 10 Underholdning for børn en gang om ugen. 11 Opdel springbassinet, så det kan benyttes til fl ere aktiviteter samtidig. 12 Brug de bedste gusmidler på markedet. 13 Etabler hyggestemning i saunaområdet. 14 Opstil caféborde i forhallen. 15 Tilbyd ventende forældre træning og andre aktiviteter som fx gåture, cykelture, aquatræning eller motionsaktiviteter. 16 Tilbyd grupper/foreninger, at de kan starte og slutte deres aktivitet i Herning Svømmehal. 17 Event hyggeaften skal være hver måned med undtagelse af juli og december. 18 Eventgruppen udvides med fl ere kreative personer, så svømmehallen kan være på forkant med højtider, skikke og events, som kan tiltrække respektive målgrupper. 35

19 Ledelsens opgaver 6 ADGANGS- OG BILLETSYSTEM ÆNDRING AF TEKNIK OG BYGNINGER 1 Nemmere adgang for kortkunder, så de undgår ventetid. 2 Billigere og attraktive årskort for svømning og motion. 3 Gratis adgang for børn mellem 3-14 år, så de får et aktivt socialt samvær. 4 Afskaffelse af poletsystemet til solarium, så der skal bruges penge i solariet. 5 Årskort til pensionister ca. 400,- årlig. 6 Betaling for børn fra daginstitutioner i skoletiden. 7 Forskellige typer af kreditkort skal kunne bruges som betalingsmiddel. 1 Integration af CTS varmestyring med Herning Kommunes ejendommeafdeling. 2 Etablering af koldt drikkevand til de ansatte i personalekøkkenet. 3 Indretningen i caféen skal være hyggelig og mere indbydende. 4 Videoovervågning af kassen og andre vigtige områder i svømmehallen. 5 Etablering af koldt drikkevand til gæster, udenfor voksensaunaerne. 6 Musikanlæg ved livredderpult skal virke optimalt sammen med højtalerne. 7 Etablering af automatisk lukning af dørene til garderobeskabene. 8 Ophængning af spand med koldt vand ved saunaen. 37

20 En levende svømmehal 39

VIRKSOMHEDSPLAN. Side 1

VIRKSOMHEDSPLAN. Side 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Overordnede forhold 1.1 Indledning og nøgletal 1.2 Idegrundlag 1.3 Visioner for Frederikshavn Svømmehal 1.4 Personalets indbyrdes aftale 1.5 Organisationsplan

Læs mere

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1] Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk

Sundhedspolitik 2008. Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Social & Sundhed Sundhedspolitik 2008 Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 7.000 Udgivet: August 2008 Redaktion: Sundhed & Forebyggelse Billeder: Colourbox m.fl. Tryk: Bendt Wikke

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars

Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012. Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Titel Vesthimmerlands Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Udgivet af Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf: 9966 7000 www.vesthimmerland.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Formandens beretning 2009.

Formandens beretning 2009. Formandens beretning 2009. Året 2008 har været året hvor mange har været i gang med at planlægge Viby Idrætsforenings 100 års fødselsdag, som er den 23. september 2009. Det er en stor indsats der er ydet

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

SVØMNING TRÆNING MOTION GLÆDE

SVØMNING TRÆNING MOTION GLÆDE SVØMNING TRÆNING MOTION GLÆDE SVØMME- OG AKTIVITETSTILBUD Lystrup Svømning Sæson 2015/2016 Baby Barn Familie Teenager Voksen ActionSport Vandpolo AquaFitness TRI svømning Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse).

Bakkedal. Fritidsklubbens grundnormering er 75 børn, men har pr. 01.01.08 65 registrerede medlemmer i alderen 10 12 år (4-5 klasse). PRÆSENTATION. Denne virksomhedsplan er den første, der er udarbejdet inden for rammerne af den nye virksomhedsplanskabelon, som er udfærdiget til brug for institutionerne i Faxe Kommune. Materialet dækker

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog

Høring - Sundhedspolitikken på farten Oktober og november 2014. Idekatalog Idekatalog Udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014 Sundhedspolitik 2015 1 Indhold og formål Idekataloget indeholder en sammenskrivning af de indkomne kommentarer,

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller

Evaluering af pilotprojektet Sundere mad i haller Februar, 2014. Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller Evaluering af Pilotprojektet Sundere mad i haller 1 Indhold 1.0 Indledning... 2 2.0 Baggrund for tiltaget... 3 3.0 Formål... 3 4.0 Tiltaget... 4 4.1 `Sundere mad i haller... 4 4.2 Beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune

ELEVHÅNDBOG En. hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune ELEVHÅNDBOG En hjælp til dig som ny kontorelev i Viborg Kommune Indhold Uddannelsen....5 Vejledning... 11 Personalemæssige forhold...13 Praktiske oplysninger....17 Skoleophold....27 Videreuddannelse....31

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere