Virksomhedsplan. Herning Svømmehal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan. Herning Svømmehal"

Transkript

1 Virksomhedsplan Herning Svømmehal 2013

2 Indhold Forord af kultur- og fritidschef Morten Koppelhus 5 Indledning af halinspektør Jan Lyager Knudsen Virksomhedsplan Det vil vi måles på Fremtidige mål Driften - Opgaver som involverer andre eller økonomi 21 Medarbejdere 21 PR og markedsføring 23 Caféen 25 Aktiviteter for gæster 27 Adgangs- og billetsystem Driften - Opgaver som kan udføres af livreddere 31 Medarbejderindsats 31 PR og markedsføring 33 Caféen 33 Aktiviteter for gæster Opgaver ledelsen kan udføre over driften 37 Adgangs- og billetsystem 37 Ændring af teknik og bygninger Økonomi og fremtidige investeringer 39 3

3 Forord Morten Koppelhus Kultur- og fritidschef KOMMUNE MED SUNDHEDSVISIONER Herning Kommunens sundhedsvision handler om, at satse på en nyskabende og livsglad tilgang til sundhedsindsatsen med udvikling af unikke sundhedstilbud, der gør en forskel. Kommunen ønsker med sin sundhedspolitik, at understøtte en kreativ og aktiv kommunal sundhedsindsats. Sunde rammer for hverdagslivet skal udvikles i et samarbejde med andre sundhedsaktører, samt frivillige foreninger og virksomheder. En af kommunens mange sundhedsaktører er Herning Svømmehal. Livskvalitet og folkesundhed skal fremmes for alle borgere samtidig med, at der sættes særligt fokus på udsatte grupper med henblik på at mindske social ulighed i sundhed. Stigende sundhedsudgifter og vækst i de store folkesygdomme har sat ekstra fokus på folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremme, bl.a. gennem anbefaling af indsatsområderne kost, rygning, alkohol og motion. IDR ÆTS- OG FRITIDSPOLITIK I udviklingen af Herning Kommune, som et godt sted at leve og være, rummes en lang række værdier, der kendetegner et godt og meningsfyldt fritidsliv. Aktiviteter som giver mulighed for at lege, udfolde sig kreativt, konkurrere, færdes i det fri og indgå i sociale fællesskaber. Endvidere har eliteidrætten med dens fascination, spænding og æstetik sin unikke egenværdi, for den enkelte, for fællesskabet og for kommunen. Idræts- og fritidspolitikken sigter på at skabe trivsel, velfærd og sundhed for alle kommunens borgere og bygger på dialog, demokrati og samarbejde. Vi sigter efter, at alle aldersgrupper i hele kommunen kan tilbydes gode idræts- og fritidstilbud i lokalområdet. Som chef og politisk ansvarlig for Kultur- og fritidsforvaltningen, er jeg utrolig glad for det udbud, som kommunens svømmehaller bidrager med, i relation til ovennævnte. Svømning er en god og sund motionsform, som rigtig mange kan have meget stor glæde af. 5

4 Indledning Jan Lyager Knudsen Halinspektør SVØMMEHALLEN SET I PERSPEK TIV Herning Svømmehal blev taget i brug i Gennem årene er den vedligeholdt, og fremstår med sine karakteristiske buer, som en unik, smuk bygning og et varetegn for svømning i Herning. Siden 2007 er det sket en markant ændring af vandtilbud i Herning kommune. Fuglsang sø giver mulighed for at bade udendørs. Der er kommet et vandkulturhus i Herning midtby, som tilbyder vandaktiviteter, undervisning, fi t- ness, varmtvandsbassin og wellness oplevelser. Terapibassinet på Herning Sygehus er lukket. Det samme gælder Lind og Holtbjerg svømmehal. Det har vendt op og ned på behovet for svømning i kommunen. Herning Svømmehal er overbelastet med hensyn til klubsvømning. Pladsen til offentlige svømmere er reduceret mærkbart. Klubberne lægger generelt stort pres på de traditionelle bassiner. For at dække Herning Svømmeklubs behov for træningsplads, tilbyder svømmehallen faciliteter til fl ere klubsvømmere end nogen sinde før. Det har begrænset pladsen til offentlige svømmere, hvilket går ud over den almene folkesundhed. Svømmehallen på Snejbjerg skole lukkes, eller renoveres for et større millionbeløb. Terapibassinet på Holtbjergskolen er nedslidt og der skal tages stilling til dets fremtidige brug. Herning Svømmehals udendørs 50 meter bassin trænger til en renovering til adskillige millioner. Det rådgivende ingeniørfi rma Midtconsult a/s har i 2012 udarbejdet en tilstandsvurdering over renoveringsopgaver på bygningsdele og tekniske installationer, der vil komme i Herning Svømmehal inden for de kommende år. Derudover har Naturstyrelsen fremlagt en ny bekendtgørelse, som trådte i kraft 1. juli Bekendtgørelsen skærper kravene til rensning af badevandet og til et mindre forbrug af klor. Den ny bekendtgørelse kræver, at der investeres et anseligt millionbeløb inden udgangen af FREMTIDEN Der vil fortsat være behov for, at borgerne skal lære at svømme, der vil kommer fl ere motionsog konkurrencesvømmere. Der bliver fl ere borgere, som får behov for genoptræning i vandog i terapibassiner. Det fysiske aktivitetsniveau for både børn og voksne bliver mindre og mindre, derfor vil livsstilssygdommene blive et stort problem. Det løses ved mere fysisk aktivitet, ændrede kostvaner og det skaber et større behov for træningsbassiner. 7

5 Indledning Jan Lyager Knudsen Halinspektør INDTÆGTER I ÅRENE På grund af det ændrede svømmemønster er indtægterne faldet med 41% i perioden fra den 1. januar 2007 til 31. december Det skyldes væsentligt: Etablering af Fuglsang sø Mindre plads til offentlige svømmere på grund af elite-satsningen Manglende salg af pommes frites og pølser i cafeteriet. For lille motionsrum og forældede træningsmaskiner. Børn og unge er mindre fysisk aktive end tidligere Borgernes økonomiske råderum Indtægter i de omtalte år ser således ud kr kr kr kr kr kr. FOLKESUNDHED OG F YSISK AK TIVITET Langt færre jobs end tidligere indebærer fysisk aktivitet og mange job belastes i dag med ensidigt arbejde. Fra forskere og sundhedsstyrelsen er medicinen helt klar; et godt helbred er lig med fysiske aktiviteter. Vi skal være klar til at fylde vores hus med masser af aktivitet. Vi skal være med til at gøre det sjovt at være fysisk aktiv. Forskellige mennesker har forskellige oplevelser af hvad der er sjovt, spændende og motiverende for netop dem. Vi skal få vores børn og unge mennesker gjort langt mere fysisk aktive. Herning Svømmehal påtager sig et stort ansvar og stiller lokaler til rådighed for at styrke folkesundheden - den kan ikke købes på apoteket eller foran computeren. 9

6 Virksomhedsplan 1 Denne virksomhedsplan viser, hvad Herning Svømmehal skal gøre for at leve op til at tage ansvaret alvorligt og leve op til nuværende og fremtidige behov for at lege, bade, svømme, undervise og genoptræne. Vi gør det ved at nytænke vores mission, vision og værdier. MISSION Herning Svømmehal skal være det foretrukne aktivitetssted med vand til motion og samvær for borgere i alle aldre. VISION Herning Svømmehal vil være en anerkendt velfungerende svømmehal, hvor badevandskvalitet og hygiejne er i top. Børne- og familiebassiner, motions- og konkurrencebassiner, terapi- og varmtvandsbassiner samt spabade og saunaer, skal sammen med motionslokalet danne rammen for leg og svømning. Med en proaktiv indsats og god service vil personale og ledelse skabe gode rammer i hyggelige og velfungerende lokaler. Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor personalet har et højt fagligt niveau. Samarbejde mellem ledelse, borgere og forvaltning er i højsædet i alt, hvad vi gør. VÆRDIER Værdier vi vægter og arbejder efter, kan deles op i fi re defi nerede grundværdier. OPMÆRKSOMHED Ved at være opmærksom, sætter vi gæsten i centrum, yder den bedst mulige service og er i dialog med den enkelte gæst samt partnere. ENGAGEMENT Med engagement sætter vi pris på nye ideer, afprøver nye veje og er forandringsparate, vi er mestre i vort fag og leverer en høj faglig kvalitet, tager ansvar, træffer fornuftige beslutninger og har en seriøs, spændende og interessant arbejdsplads. SAMARBEJDE Gennem samarbejde giver og modtager vi konstruktivt ris og ros. Vi har respekt for meninger, og deler viden, udveksler erfaringer og accepterer hinandens forskelligheder. TROVÆRDIGHED Som troværdig medarbejder siger vi tingene som de er. Vi er til at stole på, har tillid til hinanden, står ved det vi gør. Alle kan regne med det vi siger. 11

7 Det vil vi måles på 2 Det offentlige besøgstal skal øges med 100 % fra til betalende med udgangen af Senest med udgangen af 2017 skal svømmehallen genbruge 80 % af badevandet. Badevandskvalitet uden anmærkninger Visionsplan skal være tilendebragt i

8 Fremtidige mål 3 Et indendørs 50 x 25 meter bassin og to undervisningsbassiner anlægsbevilling 65 mio. kr. Byggeriet forventet afsluttet i foråret Det vil derfor være rettidig omhu, at ændre disse faciliteter i forbindelse med opførelsen af 50 m. bassinet og de to undervisningsbassiner. Ændringer som er fornuftige at udføre i forbindelse med anlæg af nyt 50 m. bassin. Direkte adgang til svømmehallen for handicappede. Der skal anlægges omklædning, skabe og brusefaciliteter til denne gruppe, enten med en ny tilbygning eller ved ændring af eksisterende redskabsrum, som derefter skal bygges andet sted. Udvide pladsen i det eksisterende motionsrum til 100 m 2, således at arealet fra omklædningsrum inddrages i motionslokalet. En total renovering af vandbehandling, så det lever op til Miljøstyrelses bekendtgørelse af 1. juli Bekendtgørelsen kræver, at alle krav skal være opfyldt inden udganden af NYE AK TIVITETER OG FORNYELSE 1 En vandrutchebane med udfordringer 2 Udendørs naturlegeplads ønskes på det grønne område 3 Udendørs aktivitetssted til motion på det grønne område 4 Udendørs fællessaunahytte 5 Udendørs dampbad opføres ved den fælles udendørssauna 6 Motionsmaskiner fra 1997 i motionsrum er udtjente og ønskes skiftet. 15

9 Fremtidige mål BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 1 Familiehallen ønskes udvidet imod øst til børn mellem 7 og 11 år (mod Gullestrupvej). 2 To varmtvandsbassiner på 12 x 15 meter med 33 grader varmt vand. 3 To terapibassiner på 3 x 3 meter med 37 grader varmt vand. 4 To spabade / boblebade. 5 Et udendørs soppebassin til børn. 6 Et udendørs koldvandsbassin. 17

10 Fremtidige mål TEKNISKE ÆNDRINGER 1 Ombygning af receptionen, så den passer til computere og kasseapparater. Ændring af adgangssystem, med mulighed for at skelne mellem betalende gæster, klubsvømmere og skoleklasser med fri adgang. 2 Kritiske punkter i tilstandsrapporten fra Midtconsult, som anbefales udført inden 5 år. Dette medfører lukning af bassinhallen med 25 meter bassin og springbassin. 3 Skader beskrevet i tilstandsrapporten fra Midtconsult, som kan afhjælpes løbende. Dette kan udføres uden væsentlig indfl ydelse på drift og funktion. 4 CTS styring optimeres til automatisk målerforbrug og temperaturstyring. 5 Reduktion af energiforbruget på det varme brusebad med op til 35 % gennem genindvending af varmen, der har en tilbagebetalingstid på 3 år 6 Køling af vandet i koldvandbassinerne ved saunaerne, udføres ved at tage kulden fra vandværksvandet, før det bruges til bassiner, brus mm. 7 Etablering af tempereret rum til livredder mellem familiehallen og den store hal, skal erstatte den nuværende placering. 8 Ændring af arealet ved voksensauna, koldvandsbassin og hvilerum, så der bliver fl ere oplevelser og aktiviteter for gæsterne. 9 Etablering af et pusleområde med vaskefaciliteter i familiehallen. 10 Café og information skal være ét areal, så én livredder har fuldt overblik. 19

11 Driften 4 Alle opgavepunkter som er anført under afnit 4, er den samlede personalegruppes bidrag til forbedringer og opkvalifi cering af Svømmehallens daglige drift og vedligeholdelse. Alle indlæg er fremkommet gennem gruppearbejde og plenummøder. Det er målet, at denne liste revideres årligt, så vi altid er klar over indsatsområder og mål. MEDARBEJDERE 1 Tøj til personale skal fornyes, og adskille sig markant fra gæster i hallen. Beklædningen skal være i god kvalitet. 2 Genoplivningsudstyr skal være ens i ydre og indre område. 3 Kampagne om at undgå uheld med afføring i bassinerne - evt. med skiltning. Vi tillader kun babybadetøj, der kan holde på afføring. 4 En medarbejder skal have opgaven med indkøb af badetøj, slik, frugt, opfyldning af automat og kurve. 5 Receptionspersonale skal opkvallifi ceres, så de kan vejlede kunder om vores produkter. 6 Optimere samarbejdet mellem svømmehallen og klubberne. 7 Fokus på god oplæring i saunagus. 8 Adskil infomedarbejder og livredder. 9 Larm fra Walkie Talkie skal fjernes fx med øresnegl. 10 Brug unge under 18 år til forskellige opgaver i huset. 11 Samarbejde med Vandrehjem og Sportcenteret Holing om fælles aktiviteter. 12 Der skal være sociale arrangementer for vores kundergrupper som er Aqua-damer, morgenbader og saunagrupper. 21

12 Driften PR OG MARKEDSFØRING 1 Markedsføre med fl yers for event-aktiviteter. 2 Lave tiltag som får mødregrupper til at komme i svømmehallen. 3 Markedsføre at fødselsdagsgæster selv må medbringe mad. 4 Svømmehallens aktiviteter skal være med på informations skærmene i hallen. 5 Reklamere for, at virksomheder kan købe svømmebilletter. 6 Markedsføre muligheden for, at leje bassiner og livreddere til arrangementer som fx personaleforeninger og ungdomsskoler. 7 Hjemmesiden skal altid være aktuel. 8 Opret indlæg på hjemmesidens blok. 9 Oplys kunden om muligheden for bestilling og levering af mad til et arrangement. Personalet modtager varen. 10 Brug merchandise som reklame for Herning Svømmehal. Dette kunne være T-shirt, poser og kuglepenne med svømmehallens logo. 11 Bedre udnyttelse af sociale medier. 12 Smarte postkort med forskellige motiver og slogans fra svømmehallen. 13 Markedsføre at mødelokalet også kan bruges til private arrangementer. 14 Reklamere for, at man kan holde børnefødselsdage i svømmehallen. 15 Fælles brochurer/profi lavis om svømmehallens og klubbernes fællesaktiviteter. 23

13 Driften CAFÉEN 1 Bedre salgsområde og udstilling. 2 Musik i cafeen. 3 Optankningskort til fx kaffe, så man kan betale for et årsforbrug. 4 Kunderne skal kunne købe et krus til et års kaffe, til et nærmere fastsat beløb. 5 Nøglearmbånd til skabene udleveres i caféen. Kunden lægger et depositum og får et armbåndet. Når kunden afl evere armbåndet igen, tilbagebetales depositummet. 6 Aktivitetsplads til børnene, så de fx kan spille bordtennis, bordfodbold eller cykle. 7 Salg af mad som fx håndmadder eller sandwich i weekenden. Dette kunne også være en fremtidig mulighed i hverdagen. 8 Salg af alkohol. 9 Salg af slush ice. 10 Salg af smoothie. 25

14 Driften AK TIVITETER FOR GÆSTER 1 Åbent hele dagen for offentlig badning. 2 Montering af klatrevæg og klatretov ved springbassinet. 3 Salg af diplomer til gæster der har svømmet forskellige banelængder. 4 Udvidelse åbningstiderne lørdag og søndag kl. 07:00-08:00 og 16:00-17:00. 5 Opmærk løberute fra svømmehallen, rundt om Fuglsangsø og retur, med kilometerangivelse. 6 Massagebriksen skal bruges til fx zoneterapi, når massøren ikke bruger den. 7 Etablering af infrarød lyskabine. 8 Vandmassagebriks. 9 Massagestol. 10 Flere tilbud til de offentlige gæster eventuelt i samarbejde med klubberne. Emnerne kunne fx være vandskræk eller udspringshold. 11 Sauna skal være åben hele dagen. 12 Flere og hyppigere oplevelser med saunagus. 13 Flytbart skilt i den lave ende af 25 meter bassinet, der viser hvor offentlige svømmere skal opholde sig. 14 Indkøb af bedre og mere effektive toiletpapirog håndpapirsholdere. 15 Indkøb af mobil stålift til handicappede. 16 Indkøb af nye og mere effektive opbevaringsvogne til svømmehallens udstyr. 27

15 Driften ADGANGS- OG BILLETSYSTEM 1 Nyt billet- og nøglesystem med adgangskontrol. Eventuelt stregkodebilletter. 2 Erstatte 20 kr. pant i depot, med en mere kundevenlig skabslukning. 3 Elektronisk køb af billetter fx gennem en ekstern system leverandør eller et internt indkøbt billetsystem. 4 Online salg af billetter. 29

16 Livredderens opgaver 5 Indsatsopgaver som personalet selv indkorporere i det daglige arbejde, og de daglige rutiner. Alle forslag her under punkt 5 er fremkommet i forbindelse med personalemøder og arbejde i plenum. Dette indsatsområde har meget høj prioritet, og evalueres tæt. MEDARBEJDERINDSATS 1 Personalet bruger ikke informationen som privat samtalerum, det er et sted man betjener gæster. 2 Svømmehallen skal være ren og opryddelig. 3 Fokus på at kunderne får en god oplevelse, så de kommer igen. 4 Aqua-punkt skal implementeres bedre, så det bliver brugt i hverdagens offentlige badetid. 5 En livredder skal have ansvar for, at legeredskaber er i orden og hygiejniske. 6 Enhver som arbejder i receptionen, skal sørge for, at disken er ryddelig og ting er pænt stillet op. 7 Enhver i receptionen skal også sælge varer, ikke kun billetter. Her tænkes fx på badetøj, sæbe, peelingprodukter, events mm. 8 Fokus på plussalg. 9 Tænde stearinlys i forhallen og caféen i de mørke timer. 10 Personalet skal have fokus på at slukke al elektrisk lys, der ikke nødvendigvis skal være tændt. 11 God holdning og udstråling over for vores kunder, giver en stor signal værdi. 12 God kommunikation med gæsterne ikke pift og fl øjte efter gæsterne. 13 Venlig og høfl ig kundekontakt, tal og smil til kunderne, når de kommer og går. Hold altid øjenkontakt med kunden. 14 Det skal hele tiden være muligt at se, hvilke baner der er forbeholdt offentlige badere. 31

17 Livredderens opgaver PR- OG MARKEDSFØRING CAFÉEN 1 Reklamer uddeles til hoteller, vandrehjem osv. i Herning. Eksempelvis med, at vi sælger engangsbilletter til motion. 2 Tiltræk de unge mennesker fra alle områdets uddannelsessteder. 3 Reklamér på skolerne for vores aktivitet. 1 Salg af fx shampoo og aquaslanger. 2 Salg af gør det selv masker og behandlinger. 3 Optimer salg af badetøj og tilbehør. 4 Gør caféen, forhallen og mødelokalet mere hyggelig, så den lever op til vores mission. 33

18 Livredderens opgaver AK TIVITETER FOR GÆSTER 1 Flere store oppustelige legeredskaber til bassinet. 2 En bold i bassinet i menneskestørrelse som gæsterne kan løbe i. 3 Tilbyd fysiske aktiviteter for gravide. 4 Personale udklædt som børnefi gurer, skal være ved bassinområdet, og hygge om børnene. 5 Svømmehallen skal tilbyde fl ere aktiviteter for gæsterne i skolernes ferie. 6 Flere aktiviteter på udendørsarealerne. 7 Grillaktiviteter i det grønne område. 8 Årlig Sankt Hans fest med grill, musik osv. 9 Forhindringsbane i 25 meter bassinet. 10 Underholdning for børn en gang om ugen. 11 Opdel springbassinet, så det kan benyttes til fl ere aktiviteter samtidig. 12 Brug de bedste gusmidler på markedet. 13 Etabler hyggestemning i saunaområdet. 14 Opstil caféborde i forhallen. 15 Tilbyd ventende forældre træning og andre aktiviteter som fx gåture, cykelture, aquatræning eller motionsaktiviteter. 16 Tilbyd grupper/foreninger, at de kan starte og slutte deres aktivitet i Herning Svømmehal. 17 Event hyggeaften skal være hver måned med undtagelse af juli og december. 18 Eventgruppen udvides med fl ere kreative personer, så svømmehallen kan være på forkant med højtider, skikke og events, som kan tiltrække respektive målgrupper. 35

19 Ledelsens opgaver 6 ADGANGS- OG BILLETSYSTEM ÆNDRING AF TEKNIK OG BYGNINGER 1 Nemmere adgang for kortkunder, så de undgår ventetid. 2 Billigere og attraktive årskort for svømning og motion. 3 Gratis adgang for børn mellem 3-14 år, så de får et aktivt socialt samvær. 4 Afskaffelse af poletsystemet til solarium, så der skal bruges penge i solariet. 5 Årskort til pensionister ca. 400,- årlig. 6 Betaling for børn fra daginstitutioner i skoletiden. 7 Forskellige typer af kreditkort skal kunne bruges som betalingsmiddel. 1 Integration af CTS varmestyring med Herning Kommunes ejendommeafdeling. 2 Etablering af koldt drikkevand til de ansatte i personalekøkkenet. 3 Indretningen i caféen skal være hyggelig og mere indbydende. 4 Videoovervågning af kassen og andre vigtige områder i svømmehallen. 5 Etablering af koldt drikkevand til gæster, udenfor voksensaunaerne. 6 Musikanlæg ved livredderpult skal virke optimalt sammen med højtalerne. 7 Etablering af automatisk lukning af dørene til garderobeskabene. 8 Ophængning af spand med koldt vand ved saunaen. 37

20 En levende svømmehal 39

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008

Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008 Aftale mellem Byrådet og Kærsmindebadet 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Kærsmindebadet Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi 7. Gensidige

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2015

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2015 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2015 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2015 til 30. juni 2015 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin, og

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Efterår 2014 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 11. august 2014 til 31. december 2014 MANDAG 06 00-08 00... Morgensvømning (sportsbassin,

Læs mere

Børnesvømning Revideret maj 2010

Børnesvømning Revideret maj 2010 Børnesvømning Revideret maj 2010 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 2 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 2 Hygiejne... 2 Svømning... 2 Badetøj... 2 Omklædning og ordensregler i svømmehallen...

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016 Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser Forår 2016 ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2016 til 24. juni 2016 MANDAG 12 00-14 00... Offentlig svømning (varmtvandsbassin)

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser. efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser efterår 2017 SPORT KULTUR EVENT ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 14. august 2017 til 31. december 2017 MANDAG 06 00-08 00...Morgensvømning

Læs mere

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin,

Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal og kultur- og fritidschef Freddie Davidsen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

PRISLISTE & ÅBNINGSTIDER

PRISLISTE & ÅBNINGSTIDER Wellness Varmtvandsbassin Motionscenter PRISLISTE & ÅBNINGSTIDER 2017 Vi bygger om... - og skaber et nyt fantastisk Vestbad! Tak fordi du tager det med et smil! Vi bygger om... - og skaber et nyt fantastisk

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Billund Bad & Wellness. Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk

Billund Bad & Wellness. Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk Billund Bad & Wellness 1 Priser og informationer kan ses på vores hjemmeside: www.billund-bad.dk Billund Bad Oplev Billund Bad! Her bliver hele familien forkælet i et moderne bad, udstyret med svømmebassiner,

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune

Idræt og fritid. Politik for Herning Kommune Idræt og fritid Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Idræts- og fritidspolitik - vision 7 1 - Den organiserede foreningsaktivitet med fokus

Læs mere

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser forår & sommer 2017 SPORT KULTUR EVENT

Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser forår & sommer 2017 SPORT KULTUR EVENT Svømmecenteret i Nakskov Idrætscenter Åbningstider og priser forår & sommer 2017 SPORT KULTUR EVENT ÅBNINGSTIDER i svømmecenteret gældende fra 2. januar 2017 til 21. juni 2017 MANDAG 06 00-08 00...Morgensvømning

Læs mere

September Monsi Nyt

September Monsi Nyt September 2017 Monsi Nyt VELKOMMEN Efteråret er over os, og det betyder at det er tid til svømning. Jeg vil med dette lille velkomst skriv, byde både nye og tidligere medlemmer velkommen til sæsonen 2017/2018

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN

SMIL Sundere Mad i Idrætslivet. Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN SMIL Sundere Mad i Idrætslivet Jumpfood i Grænsehallerne HANDLEPLAN 1 Grænsehallerne HANDLEPLAN prioriteret Formål: Grænsehallerne skal være et sundt og naturligt udgangspunkt for brugere af Grænsehallerne

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009

Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Sundhed kost - motion, visionsbeskrivelse, oktober 2009 Forord Sundhed er i mange forskellige sammenhænge sat på dagsordenen i vores samfund. Sundhedsbegrebet kan anskues fra flere forskellige vinkler.

Læs mere

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen

Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen Aalborg Kommune Faste aktiviteter for Efterårs- og forårssæsonen 2016-17 Idræt og Kultur Har du lyst til at deltage eller har brug for flere oplysninger, så kontakt os på følgende tlf nr. Britt :25 20

Læs mere

Statusnotat Montebello forår 2017

Statusnotat Montebello forår 2017 Indledning I lighed med tidligere statusnotater, er dette notat skrevet for at skabe overblik over de ændringer primært af bygningsmæssige forhold der har fundet sted på Montebello i 2016. For øvrige renoveringer,

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne

Kommunen skal have en sundhedsprofil med højere uddannelsesniveau og fortsat fokus på KRAM indsatserne Spørgsmål 1. Hvilken position ønsker vi at være i om 5 år, når det gælder sundhed i bred forstand? Brainstorming At der er bevægelse over alt i vor kommune! At vi gør noget aktivt for at minimere de skader

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.

Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02. Notat vedr. et kommende vandhus på Panteren udarbejdet af arbejdsgruppen vedr. vandhus. Godkendt af bestyrelsen for DGI Huset Panteren 24.02.2015 Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 besluttede

Læs mere

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg

Et 50-meterbassin Et varmtvandsbassin Omklædnings- og badefaciliteter inkl. saunaer samt foyer med billetsalg BY, KULTUR OG ERHVERV Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 7. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3002 E-mail: kultur@balk.dk Kontakt: Agnes Pedersen Bilag til punktet fremtidig

Læs mere

Baby/Super baby svømning

Baby/Super baby svømning Baby/Super baby svømning Revideret januar 2011 Indholdsfortegnelse Baby svømning... 3 Instruktion... 3 Generelle oplysninger... 3 Fodvorter, - hvad gør vi og hvad gør du... 3 Hygiejne... 3 Omklædning...

Læs mere

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet

ØSVN. Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet ØSVN Undersøgelse om fremtidige behov og ønsker på idræts- og motionsområdet Respondenternes køn 44,1 55,9 Kvinde/pige Mand/dreng Respondenternes alder 4 35 3 25 2 15 1 5 Bopæl 6 5 4 3 2 1 Vester Nebel

Læs mere

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed

Ærø Kommunes sundhedspolitik. Vision. Alle er inspireret til et sundt og godt liv. Altid hjælp til bedre sundhed Ærø Kommunes sundhedspolitik Vision I 2010 oplever vi på Ærø Alle er inspireret til et sundt og godt liv Altid hjælp til bedre sundhed 1 Sundhedspolitikkens målsætninger 1. Hverdagsmotion let og tilgængeligt

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune

Kost- og bevægelsespolitik. for børn og unge i gribskov kommune Kost- og bevægelsespolitik for børn og unge i gribskov kommune april 2009 Formålet med kost- og bevægelsespolitikken er at fremme alle børn og unges sundhed. Forældre har hovedansvaret for deres børns

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Svømning for kvinder forsøgsperiode maj 2013-juni 2014

Svømning for kvinder forsøgsperiode maj 2013-juni 2014 Notat Center for Kultur Idræt og Byudvikling Svømning for kvinder forsøgsperiode maj 2013-juni 2014 1. Baggrund Svømning for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund har været drøftet i mange år i Helsingør

Læs mere

Seminarieskolens Sundhedspolitik

Seminarieskolens Sundhedspolitik Seminarieskolens Sundhedspolitik 2016-18 1 Baggrund for udarbejdelse af en sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er udarbejdet med inspiration fra Aalborg kommunes Sundhedspolitik 2015-2018, Sundhedspolitikken

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Alm. Brand Bank Cup 2016

Alm. Brand Bank Cup 2016 2012 Alm. Brand Bank Cup 2016 Indbydelse til Svømmestævne 6.-7. februar i Blovstrød Svømmehal Arrangør: Sigma Swim Allerød Sigma Swim Allerød vil gerne invitere til Alm. Brand Bank Cup i Blovstrød Svømmehal

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts

Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Bevægelse på tværs - netværksmøde om bevægelse 13. marts Alexander Karl Lehmann Center for Sundhed Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Hvad påvirker og bidrager til sundheden? Middellevetid, år 17-03-2015

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser

Undervisning i varmtvandsbassin. Med øvelser Undervisning i varmtvandsbassin Med øvelser 2 Undervisning i varmtvandsbassin Undervisning i varmtvandsbassin Mange mennesker med gigt har stor gavn og glæde af undervisning i varmt vand. Det styrker muskler,

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

InfoNyt Velkommen SOLRØD KOMMUNE IDRÆTSSEKTIONEN. Solrød Idræts Center, Jersie Hallen, Havdrup Hallen og Munkekærhallen

InfoNyt Velkommen SOLRØD KOMMUNE IDRÆTSSEKTIONEN. Solrød Idræts Center, Jersie Hallen, Havdrup Hallen og Munkekærhallen SOLRØD KOMMUNE IDRÆTSSEKTIONEN InfoNyt 1-2008 Solrød Idræts Center, Jersie Hallen, Havdrup Hallen og Munkekærhallen Velkommen Nyhedsbrevet er et tiltag der skal fremme kommunikationen og samspillet mellem

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet!

Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Identitet! Mennesker og mening! Hele mennesker, hele livet! Ny fritidspolitik? Bruger- og borgerdialog i centrum. Processen og kommunikationen om initiativer er vigtigere end papiret.

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen

Café Højbjerggård. Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård. 1. juni 2007 Ungdomsskolen Café Højbjerggård Oplæg om udvidelse af cafétilbuddet på Ungdomsskolen, Højbjerggård 1. juni 2007 Ungdomsskolen Indholdsoversigt CAFÉTANKEN 3 BEMANDING 3 ÅBNINGSTIDER 3 ÅBNINGSSTART 3 MEDLEMSKAB 4 INDHOLD

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785

Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Kirkeløkke 15 Tlf.: 74582907 Mobil: 29449785 Nedenstående er udarbejdet i et forsøg på at afhjælpe nogle af de spørgsmål som forældre ofte stiller i forbindelse med en start i Vilstrup Skoles Fritidsordning.

Læs mere

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016

Holdbeskrivelse og tider / sæson 2016 Gravid svømning Gravidsvømning foregår i Forum Horsens varmtvandsbassin. Bevægelse i vand er den bedste motion for gravide. Fysisk og psykisk velvære under graviditeten. Svømning afhjælper bl.a. graviditetsgener.

Læs mere

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER!

RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! RØNBJERGTUREN 2013 HYTTER! Køkken: Der er køleskab og lille fryser i hvert hus. Der er opvaskemaskine, men I skal selv have sæbe/tabletter med til maskinen og evt. opvaskemiddel. Ovnen og opvaskemaskinen

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Sponsorkoncept Sponsorkoncep

Sponsorkoncept Sponsorkoncep Sponsorkoncept Historie & facts 30.000 kr. Struer Svømmeklub er en af de største idrætsklubber i Struer og kan i 2011 fejre 80 års jubilæum. I Struer Svømmeklub har mange børn og unge gennem tiden udviklet

Læs mere

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER

FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER FRA IDRÆTSUDØVERE TIL GÆSTER Tendenser og fremtiden Ledelse, organisering og målgrupper Fleksibilitet, åbenhed og fremtiden Sundhed og tilfredshedsanalyse Specialister & specialfaciliteter Vejen april

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013

Furesø Kommune Borgermøde om budget Onsdag d.12.juni 2013 Furesø Kommune Borgermøde om budget 2014-17 Onsdag d.12.juni 2013 Baggrundsspørgsmål Hvad er dit køn? 1. Kvinde 2. Mand 3. Ønsker ikke at svare Hvad er din alder? 1. 18 29 2. 30 39 3. 40 49 4. 50 59 5.

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Det er lige henne om hjørnet

Det er lige henne om hjørnet Sæsonen 2015-2016 Det er lige henne om hjørnet - der står fotografen og håber på at få de helt rigtige optagelser. Måske er det børnene i jeres børnehave Unger tænker på! Det bliver jeres børn der får

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

ØST ÅRGANGSMESTERSKABER

ØST ÅRGANGSMESTERSKABER HELSINGØR SVØMMEKLUB AFHOLDER I SAMARBEJDE MED DANSK SVØMMEUNION GRUPPE 1 29. - 31. MAJ. Køb mad og drikke til billige penge i Café Høst Under afviklingen af mesterskaberne er Café Høst åben i forhallen,

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

2M5. Ansøgningsskema til Udviklingspuljen INDGÅET

2M5. Ansøgningsskema til Udviklingspuljen INDGÅET INDGÅET Kultur og Fritid Tlf: 79755000 2 u SEP, 1?1 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Hedensted Kommt inc 2M5 Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk

2010/2011 i HINNERUP-BADET. NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk 2010/2011 i HINNERUP-BADET NB! Kontakt til svømmeklubben kun via hjemmesiden: www.hog-hinnerup.dk tilmelding OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS NY TILMELDINGSPROCEDURE: Tilmelding for nuværende

Læs mere

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet?

6. Hvem har ansvaret for at de fire mål føres ud i livet? Indholdsfortegnelse: 1. Vision. 2. Hvorfor have en ungdomspolitik? 3. Ungdomspolitikkens målgruppe. 4. Mål. 5. Hvordan føres de fire mål ud i livet? 5.1. Sådan får unge medbestemmelse i eksisterende institutioner

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014

Journalnr. A 19 d. 10-2-2011. Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail. Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Journalnr. A 19 d. 10-2-2011 Sundhed og Omsorgsforvaltningen Susanne Juul Rohmann via mail Høringssvar vedr. Københavns sundhedspolitik 2011-2014 Københavns Madhus tilslutter sig til fulde, at der i en

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere

Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Hovedstaden Svømmeklubs langsigtede udviklingsplan for konkurrencesvømmere Introduktion I Hovedstadens Svømmeklub har vi nordens bedste potentiale for at skabe konkurrencesvømmere på højt internationalt

Læs mere

Klubtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune

Klubtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Klubtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune In Between Klubben for alle børn i Skjern by på Kongevej 46 Klubben er til dig, som synes, det kan være sjovt og hyggeligt, at møde andre børn efter skole. Her er

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

BMV Børnemiljøvudering

BMV Børnemiljøvudering BMV Børnemiljøvudering Daginstitution: Vittrup Gl. Mejeri 2017 Ny lov ang. BMV. Der skal laves en skriftelig BMV, som bruges til at beskrive, vurdere og udvikle børnemiljøet. Sundhed Legepladsen Fysisk

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik

KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN. Horsens Kommunes Idrætspolitik KULTUR- OG FRITIDSAFDELINGEN Horsens Kommunes Idrætspolitik December 2006 Indholdsfortegnelse 1. Mission... 3 2. Vision... 3 3. Målsætninger og indsatsområder... 3 3.1 Breddeidræt:... 3 3.1.1 Målsætning...

Læs mere

Fritidspolitik - udkast til høring

Fritidspolitik - udkast til høring Fritidspolitik - udkast til høring 1 2 Gode fritidstilbud kommer ikke af sig selv. De skal planlægges og organiseres, ofte af frivillige, der bruger deres fritid, energi og engagement på det. Fritiden

Læs mere

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni

Ekstra tilbud om svømning i maj og juni SILKEBORG SVØMMEKLUB Ekstra tilbud om svømning i maj og juni Mandag den 22. april vil administrationen tage stilling til, hvilke hold der evt. skal aflyses/lægges sammen. Derfor er det en fordel at tilmelde

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Ringsted Sportcenter

Ringsted Sportcenter Ringsted Sportcenter Ringsted Sportcenter, som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere