Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil"

Transkript

1 Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Om Forbrugerstyrelsen Aktuel situation og centrale udfordringer Organisering og snitflader Styringsgrundlag og økonomi Stillingsprofil Ansvarsområde, udfordringer og succeskriterier Faglige kompetencer Personlige kompetencer Ansættelsesbetingelser Ansættelsesprocedure

3 1. Indledning Stillingen som vicedirektør i Forbrugerstyrelsen er ledig til besættelse pr. 1. juni En nærmere beskrivelse af jobbet og kravene til ansøgeren kan læses på de følgende sider. Uddybende spørgsmål om stillingen og om Forbrugerstyrelsen besvares meget gerne. Du kan enten kontakte Forbrugerstyrelsens direktør Tanja Franck på telefon eller Tina Overgaard fra Mercuri Urval på telefon Om Forbrugerstyrelsen Forbrugerstyrelsen er én ud af ni styrelser i Økonomi- og Erhvervsministeriet. Forbrugerstyrelsen beskæftiger godt 100 medarbejdere. Forbrugerstyrelsen arbejder for, at danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa. Det gør styrelsen ved at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Styrelsens opgaver spænder bredt fra ministerbetjening, politikudvikling og lovarbejde over juridisk sagsbehandling til rådgivning og information inden for forbrugerområdet. Et af Forbrugerstyrelsens kerneområder er udvikling af ny forbrugerpolitik og regulering på området. En del af grundlaget herfor er de løbende analyser og den markedsovervågning, som styrelsen gennemfører. En væsentlig del af styrelsens medarbejdere behandler klagesager og betjener Forbrugerklagenævnet, som er et uvildigt klagenævn, der årligt behandler ca klager fra forbrugere over varer eller tjenesteydelser. Hertil kommer sekretariatsbetjening af to private ankenævn. Forbrugerstyrelsen er desuden sekretariat for Forbrugerombudsmanden, som er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven mv. Forbrugerstyrelsen varetager også en vigtig opgave omkring forbrugerinformation og kommunikation af styrelsens resultater til forbrugere, erhvervsdrivende, interessenter og medier. Styrelsen driver den offentlige forbrugerportal forbrug.dk, som er den samlede indgang til forbrugerinformation fra det offentlige. Styrelsen har desuden en række internationale opgaver i forbindelse med fælleseuropæisk lovgivning og repræsentation af danske interesser i EU og OECD. Endelig kan forbrugere og virksomheder få rådgivning om forbrugerrettigheder mv. i styrelsens Hotline. Rådgivning i forbindelse med grænseoverskridende handler varetages af Forbruger Europa, som er det danske center i et europæisk netværk af forbrugercentre, der hjælper forbrugere ved køb over grænserne i EU. Forbrugerstyrelsen bliver desuden sekretariat for Stormrådet fra 1. juli Der henvises i øvrigt til Forbrugerstyrelsens hjemmeside for yderligere information. 2.1 Aktuel situation og centrale udfordringer Forbrugerstyrelsen har netop været igennem en strategiproces, hvor styrelsen har flyttet sit strategiske fokus fra hovedsagelig at være rettet mod forbrugerne til at fokusere på rammerne for samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Samtidig lægges der vægt på at se forbrugerpolitikken i et vækstperspektiv, bl.a. med fokus på betydningen for konkurrence og innovation. Den nuværende direktør, som tiltrådte stillingen den 1. januar 2009, har sammen med styrelsens ledelsesgruppe sat fokus på kvalitetsudvikling og arbejdet med effekt. Der arbejdes således systematisk med at sikre høj kvalitet i det daglige arbejde og i 3

4 de ydelser, som styrelsen leverer til ministeren, forbrugerne, virksomhederne mv. Det andet fokusområde sigter på at indtænke effekt i alle styrelsens opgaver. Effektarbejdet indeholder en overordnet strategisk prioritering af, hvilke opgaver styrelsen skal løse, og hvordan de skal løses for at få den størst mulige effekt. I dette arbejde fokuseres også på interne processer i styrelsen, herunder procesoptimering i sagsbehandlingen, og smarte digitaliseringsløsninger. I 2010 har Forbrugerstyrelsen desuden fokus på at implementere en række af de 22 initiativer, der fremgår af regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan Ansvarlig forbrugerpolitik fra januar Det gælder bl.a. initiativer vedrørende udvidelse af Forbrugerklagenævnets kompetenceområde, videreudvikling af Forbrugerstyrelsens Hotline og forbedringer på forbrug.dk. 2.2 Organisering og snitflader Forbrugerstyrelsen er organisatorisk opdelt i seks enheder: Forbrugerrettighedsenheden, som hovedsageligt varetager sekretariatsfunktionen for Forbrugerklagenævnet, Forbrugerpolitisk enhed, Kommunikationscentret, Markedsføringsenheden, som er sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa og Sekretariatet. Hertil kommer sekretariatet for Stormrådet, der pr. 1. juli flyttes til Forbrugerstyrelsen. Kontorcheferne referer til direktionen. Lederudviklingssamtaler afholdes med direktøren. Styrelsen har mange eksterne samarbejdspartnere. Udover den øvrige del af Økonomi- og Erhvervsministeriet samarbejder styrelsen med en række andre ministerier, organisationerne på forbrugerområdet, herunder Dansk Erhverv, Dansk Industri og Forbrugerrådet samt en række udenlandske institutioner. 2.3 Styringsgrundlag og økonomi Forbrugerstyrelsens vision er, at danske forbrugerforhold skal være blandt de bedste i Europa. Styrelsens mission lyder: Vi skaber gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder. Forbrugerstyrelsen har derudover formuleret seks strategiske målsætninger, som skal sikre, at styrelsen løser opgaverne på en måde, der understøtter opnåelsen af visionen og missionen. Med henblik på at skabe gode rammer for samspillet mellem forbrugere og virksomheder er det således afgørende, at Forbrugerstyrelsen i løsningen af sine opgaver: 1. Sikrer mest effekt for pengene 2. Spotter nye trends og tendenser 3. Analyserer markedsudviklingen 4. Reagerer på aktuelle problemer 5. Har internationalt udsyn 6. Udvikles som arbejdsplads Styrelsen arbejder ligesom den øvrige del af Økonomi- og Erhvervsministeriets koncern ud fra en række værdier, som danner grundlaget for, hvordan arbejdet opfattes og udføres. De fem værdier udgør samtidig rammen om Økonomi- og Erhvervsministeriets principper for god ledelse, som bidrager til at omsætte værdierne til handling. I forbindelse med de årlige lederevalueringer og medarbejdertilfredshedsundersøgelser følges der op på, hvordan medarbejderne vurderer, at lederne i koncernen arbejder med de fem værdier og principperne for god ledelse. De grundlæggende værdier i Økonomi- og Erhvervsministeriet er: Vores resultater gør en forskel Vi viser handlekraft 4

5 Vi har fokus på kvalitet Vi lytter til alle og tænker på tværs Vi skabe sammen en god arbejdsplads Forbrugerstyrelsen har en samlet bevilling på ca. 90 mio. kr. Styrelsen er senest i januar 2010 blevet tilført midler i forbindelse med globaliseringsforhandlingerne. I de kommende år vil bevillingen, som i de øvrige statslige institutioner, være faldende, hvilket vil medføre organisatoriske og styringsmæssige udfordringer. 3. Stillingsprofil Stillingsbetegnelsen er vicedirektør. Sammen med direktøren udgør vicedirektøren Forbrugerstyrelsens direktion. 3.1 Ansvarsområde, udfordringer og succeskriterier Vicedirektøren varetager i samarbejde med direktøren og den øvrige ledelsesgruppe den daglige drift af Forbrugerstyrelsen og udvikler i samarbejde med direktøren den overordnede retning for styrelsens arbejde. Vicedirektøren skal bidrage aktivt til den strategiske ledelse og udvikling af organisationen og give direktøren med- og modspil. Vicedirektøren bliver som udgangspunkt ansvarlig for en række organisatoriske og administrative opgaver, herunder styrelsens økonomistyring, men vil også blive ansvarlig for konkrete udviklingsprojekter og/eller områder. Den nærmere opgavefordeling mellem vicedirektøren og direktøren afhænger delvist af den kommende vicedirektørs kompetencer, baggrund og interesser. En af Forbrugerstyrelsens centrale udfordringer er at videreudvikle organisationen, så den leverer ydelser af høj kvalitet på den smarteste og mest effektive måde. En af de vigtigste opgaver for den nye vicedirektør vil derfor være at bidrage til, at det opnås. Vicedirektøren skal endvidere medvirke til at styrke sammenhængskraften i huset og sikre, at ledere og medarbejdere er klædt på til at møde nye krav, som omverden stiller til styrelsens ydelser. Succeskriterier for kandidaten er inden for et år at have: etableret et velfungerende makkerskab med styrelsens direktør bidraget til at sikre ledelse og samarbejde på tværs bidraget til, at styrelsen optimerer sin opgavevaretagelse, så der opnås størst mulig effekt bidraget til, at styrelsen styrker sit udsyn og henter mere inspiration udefra 3.2 Faglige kompetencer Kandidater til stillingen har formentlig en videregående samfundsvidenskabelig uddannelse. Desuden forventes kandidaten at besidde følgende faglige kompetencer: Relevant ledererfaring formentlig fra en lederstilling i centraladministrationen Økonomisk forståelse og interesse for økonomistyring Analytiske evner Organisatorisk overblik og interesse for organisationsudvikling Politisk tæft 5

6 3.3 Personlige kompetencer Der vil blive lagt vægt på følgende personlige egenskaber hos kandidaten: Personlig gennemslagskraft Ambitiøs og resultatorienteret Engagement og evnen til at motivere andre Interesse for mennesker og deres udvikling og trivsel Gode samarbejdsevner både internt og eksternt 4. Ansættelsesbetingelser Stillingen er klassificeret i lønramme 38. Ansættelsen sker i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten og aflønnes i løngruppe 2. Stillingen besættes på åremål. Afhængig af kvalifikationer vil der kunne forhandles kvalifikationstillæg. 5. Ansættelsesprocedure 8. april 2010, kl Ansøgningsfrist Ansøgninger mrk. vicedirektør sendes til 13. og 14. april samtalerunde Kandidaterne mødes med ansættelsesudvalget og Mercuri Urval. Efter samtalerne beslutter ansættelsesudvalget, hvilke kandidater der skal gå videre i processen. Uge 15/16 Mercuri Urval tester, interviewer, indhenter referencer, udarbejder skriftlige personvurderinger og afgiver rapport på hver kandidat. 22. april samtalerunde Kandidater, der går videre efter 1. samtalerunde, mødes igen med ansættelsesudvalget og Mercuri Urval. Samtalerne har hver en varighed af ca. 45 minutter. Mercuri Urval afgiver forinden tilbagemelding til ansættelsesudvalget vedrørende vurderingen af den enkelte kandidat. Uge 17 Forhandling og indgåelse af ansættelseskontrakt 1. juni 2010 Tiltrædelse. 6

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013

VEU-Centerchef JOB- OG KRAVPROFIL. Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard August 2013 VEU-Centerchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Økonomi- og administrationschef

Økonomi- og administrationschef JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015

Account Manager JOB- OG KRAVPROFIL. Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Morten Mølgaard/Jesper Lund Aarhus, den 26. januar 2015 Account Manager AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune

Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Chef for Strategi og Personale i Guldborgsund Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Guldborgsund

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør

Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør Berlingske Tidende søn. 30.03. og søn. 06.04.2008 = KOMBI (effektgarantien udløber 06.07.2008) Direktør Proces- og resultatorienteret chef til etableringen af Statens It Baggrund Regeringen har besluttet,

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Rekruttering og udvælgelse af socialchef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø

Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Rekruttering af kontorchef til Industrimiljø Job- og personprofil Baggrund Esbjerg Kommune søger en ny kontorchef til Industrimiljø. Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er Danmarks

Læs mere