Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Kort om Herstedøster Skole Stillingen Ansvarsområder Kravprofil Kommende arbejdsopgaver Ansættelsesvilkår Yderligere information... 6 Side 2 af 6

3 1. Baggrund Herstedøster Skole skal have ny skoleleder. Skolelederstillingen ønskes besat fra den 1. januar Rekruttering og udvælgelse af skolelederen gennemføres i et samarbejde mellem Albertslund Kommune og Mercuri Urval. Nærværende job- og kravprofil er fastsat som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen af skoleleder til Herstedøster Skole og udgør ligeledes baggrundsmateriale til stillingsopslaget som information til muligt interesserede kandidater. Profilen er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt interview med skolechefen i Albertslund Kommune, medlemmer af skolebestyrelsen, medlemmer af MEDudvalget og den konstituerede skoleleder. Notatet udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i relation til opgaveområdet og profilen for den kommende skoleleder og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. Mercuri Urval samarbejder i ansættelsesprocessen med ansættelsesudvalget, der består af: Formand for Børne- og Skoleudvalget Jens Mikkelsen, Albertslund Kommune Skolechef Henriette Krag, Albertslund Kommune Formand for Skolebestyrelsen Tina Lindeloff Næstformand for Skolebestyrelsen Ulla Pawrup Konstitueret skoleleder Pia Brit Jensen, Herstedøster Skole MED-udvalgsmedlem Brian Post Hansen, Herstedøster Skole MED-udvalgsmedlem Henrik Hansen, Herstedøster Skole Skoleleder Bente Larsen, Herstedvester Skole Klubleder Janne Munksgaard, Storagergaard Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til chefkonsulent Astrid Ravnsbæk, Mercuri Urval på telefon eller skolechef Henriette Krag, Albertslund Kommune på telefon / Yderligere information om Herstedøster Skole og Albertslund Kommune kan findes via Ansættelsesproceduren administreres i Mercuri Urval af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon Normal kontortid er kl Kort om Herstedøster Skole Herstedøster Skole er en firesporet kommunal folkeskole i Albertslund Kommune med ca elever og ca. 140 medarbejdere. Skolen er oprettet den 1. august 2008 ved en sammenlægning af Roholmskolen og Teglmoseskolen. Der er fire SFO er, som hører under skolen 3 afdelinger og en fritliggende SFO (Storagergaard). Der er to specialgrupper på skolen. Der er også klubpædagoger, som lægger timer på skolen. Albertslund Kommunes, og dermed Herstedøster Skoles, arbejde med folkeskolereformen tager udgangspunkt i de af kommunalbestyrelsen vedtagne rammer beskrevet i Folkeskolereform i Albertslund 2014 og kommunens skolestrategi Skole for alle , som blev vedtaget i Rammerne er vide og forventningerne høje. Side 3 af 6

4 3. Stillingen Stillingsbetegnelsen er skoleleder, og skolelederens nærmeste overordnede er skolechefen i Albertslund Kommune. Ledelsesteamet på skolen består udover skolelederen af tre afdelingsledere for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen, administrationslederen og SFO-afdelingslederen. Afdelingslederen for mellemtrinnet er viceskoleleder og pt. konstitueret i stillingen som skoleleder. 4. Ansvarsområder Skolelederen har følgende ansvarsområder: Skoleledelse generelt, inkl. SFO er. Skolelederen er den overordnede pædagogiske, administrative og økonomiske leder på skolen. Skolelederen har ansvaret for skolens samlede kvalitet og er ansvarlig for dens virksomhed. Skolelederen er overordnet ansvarlig for personaleledelse og personaleudvikling, herunder samarbejdet i MED-udvalget. Skolelederen er overordnet ansvarlig for forældresamarbejdet, herunder samarbejdet i skolebestyrelsen. Skolelederen er en del af den kommunale skoleledergruppe. Ledergruppen har til opgave, i samarbejde med kommunens øvrige ledere, at medvirke til den samlede udvikling af kommunens skolevæsen. 5. Kravprofil Den skoleleder, vi søger, skal: Sikre god og professionel ledelse af skolens ledelsesteam og af alle skolens medarbejdere, samt at ledelsesbeslutninger tydeliggøres og forankres. Sætte retning og gå forrest og i samarbejde med skoleområdet, skolens ledelsesteam, skolens medarbejdere og skolebestyrelsen skabe de overordnede strategiske rammer og mål for skolens udvikling. Kunne lede et ledelsesteam, hvor de enkelte ledere anerkendes for og bruger deres kompetencer, og hvor alle er fælles om hovedopgaven, men aktivt og engageret løfter hver sin del. Skolelederen skal endvidere evne at fremme en kultur i ledelsesteamet, som bygger på gensidig respekt og tillid og tværgående tænkning. Evne at lede et personale, der består af forskellige fagligheder og selvstændige, initiativrige og engagerede medarbejdere, på en måde, så der opnås en accept og respekt for de trufne beslutninger. Sikre en ledelsesstil, der tager udgangspunkt i skolens børn og unge. Der skal være kvali- Side 4 af 6

5 tet i kerneopgaven og en god trivsel for både elever og medarbejdere. Videreudvikle et stærkt fokus på kerneopgaven og på ambitiøse mål for elevernes resultater til afgangsprøverne og i deres videre færd i uddannelsessystemet. Videreudvikle og løfte forældresamarbejdet i skolebestyrelsen og arbejde målrette med forældretilfredsheden gennem et gensidigt tillidsfuldt samarbejde. Profilere og tegne skolen i lokalområdet og udnytte det store potentiale, der er ved at åbne skolen op og inddrage ressourcerne i lokalområdet. Videreudvikle skolens fritidstilbud i samarbejde med SFO-lederen og Klubledere med vægt på at fastholde børnene i fritidstilbuddene. Kunne bidrage til at skabe sammenhæng for børnene i overgangene mellem dagtilbud og skole, klub og ungdomsuddannelse samt overgangene på skolen. Arbejde med inddragende og klare processer og have mod til at træffe beslutninger også de svære samt sørge for, at der bliver fulgt op på initiativer og aftaler, der bliver indgået. Have fokus på arbejdsmiljø, attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær og fremme et godt pædagogisk miljø, som omfatter alle skolens pædagogiske opgaver. Derfor lægger vi stor vægt på, at: Skolelederen skal være en visionær og synlig leder, der er en motiverende og samlende person, som brænder for at drive skole, og som kan skabe resultater. Skolelederen skal være åben, engageret, robust og med evne til at skabe overblik og prioritere. Skolelederen skal være en stærk kommunikator og formidler. Klar og tydelig i skrift og tale såvel internt som eksternt. Mere specifikt kan den ønskede lederprofil tegnes således: Erfaringer og faglig baggrund Solid ledelseserfaring gerne fra en større og kompleks organisation Erfaring med skoleledelse som leder eller tæt på Bred og relevant indsigt i undervisning og pædagogik Erfaring med økonomisk styring og planlægning Relevant uddannelse Relevant lederuddannelse vil være en fordel Personlige kompetencer Tydelig og ambitiøs i opgaveløsningen Troværdig, tillidsvækkende og motiverende Inddragende og inspirerende Side 5 af 6

6 Klare lederegenskaber og gode samarbejdsevner Skabe overblik og sætte retning Handlekraftig og god til at træffe beslutninger og prioritere også når alle ikke kan gøres tilfredse God til at kommunikere og formidle synlig og samlende Robust og med personligt drive God til at begejstre og skabe følgeskab Møde omgivelserne med nærvær, åbenhed og respekt Udadvendt og kontaktskabende Strategisk stærk med fokus på ledelsesopgaven En grundlæggende ledelsesforståelse baseret på anerkendelse, respekt og nærvær. 6. Kommende arbejdsopgaver På kort sigt er opgaven at arbejde videre med udrulningen af folkeskolereformen på Herstedøster Skole med udgangspunkt i Skole for alle og de af kommunalbestyrelsen vedtagne rammer for, hvordan skolereformen skal se ud i Albertslund: Folkeskolereformen i Albertslund Opgaven indebærer desuden, at skolelederen skal arbejde med at løfte forældresamarbejdet og kommunikationen på skolen. På lidt længere sigt skal skolelederen i samspil med ledelsesteamet og skolechefen sikre, at skolens samlede planer skaber grundlag for at realisere de politiske målsætninger, der er skabt fra nationalt og lokalt hold. 7. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og LC. Aflønning vil ske efter reglerne om Ny Løn. Herudover kommer pensionsordning samt mulighed for forhandling af særligt vederlag. 8. Yderligere information Finder du jobbet interessant, kan du søge det på (referencenummer DK ) og vedhæfte ansøgning og CV. Ansøgningsfristen er den 14. oktober Første samtalerunde forventes at finde sted mandag den 27. oktober Anden samtalerunde forventes at finde sted tirsdag den 4. november Mercuri Urval bistår i hele ansættelsesprocessen og gennemfører mellem første og anden samtalerunde personlighedstest af de udvalgte kandidater. Side 6 af 6

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Ordrup Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Ordrup Skole Grønnevænge 16 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 59 59 www.ordrupskole.dk

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015

Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Visionær og strategisk skoleleder søges til BillundSkolen den 1. januar 2015 Har du lysten, viljen og den nødvendige energi til at stå i spidsen for den videre udvikling af en ombygget og spændende skole

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere