Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING STILLINGEN ANSÆTTELSESVILKÅR DEN ØNSKEDE PROFIL ANSÆTTELSESPROCESSEN OM FJERRITSLEV GYMNASIUM... 3 Side 2 af 7

3 1. Indledning Stillingen som rektor ved Fjerritslev Gymnasium (herefter FG) er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2015, da den nuværende rektor går på efterløn. Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval, og er godkendt af ansættelsesudvalget som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Mercuri Urval samarbejder i ansættelsesprocessen med ansættelsesgruppen, der er sammensat således: Bestyrelsesformand Mogens Gade Bestyrelsens næstformand Lotte Larsen Rektor Per Beck Vicerektor Anders Krogh Pedel Bent Danielsen Studievejleder Per Halsboe-Larsen. Ansættelsesgruppen afgiver indstilling til bestyrelsen, der har ansættelseskompetencen. Interesserede kan kontakte Jan Kjeldsmark fra Mercuri Urval på telefon for en fortrolig drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. FG orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Se i øvrigt detaljerede oplysninger Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Ansøgningsfristen udløber den 3. august 2015, kl Om Fjerritslev Gymnasium FG har været uddannelsesinstitution siden 1979, og er en central del af lokalsamfundet omkring Fjerritslev. FG er et mindre gymnasium beliggende i naturskønne omgivelser i Jammerbugt Kommune. Skolens størrelse muliggør, at nye elever meget hurtigt kommer til at høre til i et overskueligt og hyggeligt skolemiljø, hvor alle kender alle. Gymnasiets størrelse til trods, tilbydes både STX, HHX, HF og 10. klasse, samt en bred vifte af studieretninger og valgfag. De fleste elever kommer fra Jammerbugt Kommune, Hannæs og Løgstør/Ranum-området. Skolen omfatter ca. 450 elever, 48 lærere og yderligere 13 ansatte, som beskæftiger sig med tekniske og administrative opgaver. Ledergruppen på FG er velfungerende og består af rektor, vicerektor samt tre pædagogiske ledere. FG er en mindre skole med et godt miljø. Dagligdagen bygger på gensidig respekt og ansvarligt samarbejde, og der er tradition for et aktivt elevråd og en initiativrig elevforening. De ydre rammer er gode, og skolens bygninger har et glimrende indeklima. Dertil kommer skolens park, som danner en fornem og vidtstrakt ramme om de velholdte bygninger. Side 3 af 7

4 FG tager udgangspunkt i følgende tre nøgleord: 1. FAGLIGHED: Vi lægger vægt på faglig bredde, dybde, på samspil mellem fagene og på at løfte elevernes faglige niveau, så alle lærer så meget de kan. Vi hjælper vores elever med at gøre deres gymnasietid til en tid med indhold og udfordringer, både på det faglige og på det personlige plan, og forbereder dem på en videre uddannelse 2. FÆLLESSKAB: Vi arbejder ud fra den holdning, at fællesskabet styrker den enkelte elevs medansvar og demokratiske bevidsthed, ligesom den enkelte elev med sin individualitet bidrager til fællesskabet. Fællesskabet er den ramme, som både giver den enkelte elev tryghed og positive sociale kompetencer 3. FREMTID: Vi ønsker, at tiden på FG for alle elever skal være en god start på fremtiden, så de dermed står bedst muligt rustet i deres videre uddannelsesforløb. 2.1 Vision FG bevares som en selvstændig institution for gymnasiale ungdomsuddannelser. Gymnasiet udbygges fortsat som et uddannelsescenter, der giver unge uddannelsesparate de bedste muligheder for at vælge ungdomsuddannelse samt andre uddannelsestilbud, og medvirker dermed til at løfte det generelle kompetenceniveau i lokalområdet. 2.2 Strategi I maj kunne skolen præsentere en konkret handleplan for udmøntningen af FG s strategi. Handleplanen er udarbejdet i samarbejde med både skolens ansatte, ledelse og bestyrelse, og det forventes, at den nye rektor arbejder videre med denne plan. Udmøntning af strategien: "Handlingsplan " til skolens ansatte og bestyrelsen: 1. Fokusgruppeinterview af Åby- og Løgstør elever. Hvorfor er FG valgt (ambassadører for FG) 2. Transport: NT buslinje i samarbejde med kommunen for at øge rekrutteringen mod nord 3. Øge hjemtransportmuligheder efter skole 4. Øge samarbejde med efterskoler - FG skal være efterskolernes gymnasium 5. Den gode historie skal udbredes/pr: Facebook-gruppe, nye elever og lærergruppe. Kommandovej klarlægges, så alle lærere har mulighed for at instagramme 6. Idræt boostes: Adventure koncept og camps næste år. Mediefag boostes: TV2nord samarbejde fortsættes og generelt samarbejde med virksomheder øges 7. It-strategi: digitalisering - brug og misbrug 8. Fra stort fysisk bibliotek til mindre fysisk bibliotek og digitalt stillerum 9. Jobcenter kontakt qua kommunen - undersøge, om FG kan være vært for flere tilbud 10. Studiekredse i løbet af skoleåret, på tværs af årgange og klasser 11. Profilering af studieretninger: Samfundsfag, naturfag, sprog og kunst: fælles tema i fakulteterne, faglighed og profil. Øget lærersamarbejde 12. Politisk og administrativt lobbyarbejde - kommunalt, regionalt og statsligt. Hver sten bør løftes i forhold til at afdække og ansøge om lov og midler til f.eks. oprettelse af enkeltfags HF, 3. årigt HF, kurser, virksomhedsrettede kursustilbud m.v. 13. Nyt navn og logo for FG? Side 4 af 7

5 2.3 Økonomi Den nuværende økonomiske situation på FG er god, og skolen har en fornuftig egenkapital. Skolens økonomi er dog udfordret fremadrettet af faldende elevtal, hvorfor det er nødvendigt, at der ydes en særlig indsats for at tiltrække elever til FG, såfremt skolen også fremrettet skal have en sund økonomi. I det nedenstående ses skolens økonomiske hoved- og nøgletal for : 3. Stillingen Rektor løfter - overfor bestyrelsen og ministeriet - ledelsesansvaret for skolens pædagogik, personale, administration, økonomi og bygninger, og har ansvaret for at sikre en relevant balance mellem den løbende udvikling og den sikre drift i skolens tilbud og aktiviteter, så de matcher behovene og kravene fra omverdenen. Side 5 af 7

6 3.1 Situationen FG s nye rektor møder en velfungerende og veldrevet skole med et godt socialt miljø blandt både elever, lærere og andre ansatte. Gymnasiet er et sted, man er glad for at være, og typisk et sted man bliver i mange år. FG er en central institution i lokalsamfundet omkring Fjerritslev. Det er ikke et krav, at man kommer fra eller bosætter sig i lokalområdet, men det er vigtigt, at den kommende rektor er bevidst om vigtigheden af samspillet med og opbakningen fra de lokale institutioner, og gør en indsats for at være synlig og promovere skolen i lokalområdet. FG s beliggenhed giver både muligheder og udfordringer, og en af de væsentligste udfordringer for den kommende rektor er at sikre skolens fremtidige eksistens gennem tiltrækning af elever til skolen. Både bestyrelse, ledelse og lærere/ansatte på skolen er bevidste om denne udfordring, og der er klar opbakning og rum til at prøve nye og anderledes initiativer af. Den kommende rektor får derfor en unik mulighed for at udvikle skolen, og en stor frihed til at sætte sit præg på den retning, skolen skal udvikle sig i. Der er stor energi og potentialer i leder- og lærergruppen til i samarbejde at ruste skolen til fremtiden. Pejlemærkerne og succeskriterier for rektors indsats er i særlig grad: Udvikling og implementering af initiativer, som bidrager til at tiltrække elever til skolen Vedvarende fokus på elevtiltrækning, -optag og -gennemførelse Skabe råderum og muligheder for fortsat udvikling, baseret på en sund drift og en robust økonomi Fastholdelse og udvikling af et stærkt og levende uddannelses- og studiemiljø, som det opleves af elever Udvikling af attraktive arbejdspladser, hvor både skolens mål og retning samt forventninger til de ansatte er tydelige og kendte Fokusering på et fortsat højt fagligt niveau Fortsat udvikling af skolens pædagogik og læringsmiljø Skolens værdier leves og mærkes i hverdagen Bestyrelsen holdes velorienteret, (sekretariats-)betjeningen er af høj kvalitet, og der er generelt et positivt og dynamisk samspil med rektor Fortsat kulturudvikling af gymnasiet i ny kontekst, herunder krav fra omverdenen En synlig rektor i forhold til elever, lærere og øvrige ansatte En markant repræsentant og ambassadør for FG i lokalsamfundet og i øvrigt. 4. Den ønskede profil Kandidaterne vil blive vurderet og udvalgt på både den formelle erfaringsbaggrund, de personlige egenskaber og lederstilen. 4.1 Formelle kvalifikationer Kandidater til stillingen vil blive vurderet på følgende formelle kvalifikationer: Praktisk erfaring med gymnasieudvikling, eventuelt kombineret med erfaring opnået i andre miljøer Ledererfaring Gerne lederuddannelse Side 6 af 7

7 Gerne undervisningserfaring på gymnasialt niveau Gerne erfaring med samspil med bestyrelse. 4.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer I tillæg til ovenstående formelle kvalifikationer vil der i udvælgelsen blive lagt vægt på, at kandidater besidder følgende personlige og ledelsesmæssige kompetencer: En tydelig mål- og rammesættende leder, der evner at skabe fællesskab og følgeskab om en aftalt retning En energisk, innovativ og visionær leder, der tør tage chancer og prøve nyt Stærke relationelle kompetencer, en kontaktskabende, empatisk og tillidsvækkende person, der kan motivere og inspirere omgivelserne Markante proceskompetencer (og -erfaringer), der kan etablere troværdige og effektfulde udviklingsprocesser God dømmekraft og kan gå forrest og tage initiativer på egen hånd, hvor det er nødvendigt Er konsekvent og tør træffe svære beslutninger Stærk formidler både skriftligt og mundtligt Har en positiv indstilling og humoristisk sans Praktiserer en åben og synlig ledelsesstil Har stærke netværkskompetencer. 5. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesforhold forhandles på grundlag af gældende overenskomst. Grundlønnen ligger på løntrin 50 plus 17,1% i pension. Samlet årsløn forventes at ligge i niveau kr , afhængig af individuelle erfaringer og kompetencer. Hertil kommer mulighed for forhandling af resultatlønskontrakt. 6. Ansættelsesprocessen AKTIVITET Ansøgningsfrist TIDSANGIVELSE , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtale Møde med bestyrelsen og ansættelsesgruppen: Indledende samtaler , kl Test, personvurdering og referencetagning Efter Møde med bestyrelsen og ansættelsesgruppen: Rapportering og anden samtalerunde , kl Tiltrædelse Side 7 af 7

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

2016 TH. LANGS HF & VUC

2016 TH. LANGS HF & VUC Destination 2016 TH. LANGS HF & VUC 2012-2016 Indhold TH. LANGS HF&VUC en stolt uddannelsesinstitution... 3 Skolens værdigrundlag... 5 Visionen for THL... 5 Skolens organisationsstruktur og ledelsesfilosofi...

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Personalepolitik på Solrød Gymnasium

Personalepolitik på Solrød Gymnasium Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetencefordelingen, som den kommer

Læs mere

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse

Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Retningslinier gennemførelse af afskedigelse Formål: Retningslinierne skal sikre, at afskedigelser - når de bliver nødvendige - gennemføres på en saglig, værdig, redelig og ordentlig måde. Rammer: Ansøgt

Læs mere

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013)

MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) MIDTFYNS GYMNASIUMS PERSONALEPOLITIK (dec. 2013) Personalepolitikken og den praktiske udmøntning af denne tager udgangspunkt i Midtfyns Gymnasiums værdier, holdninger og visioner. Værdierne faglighed,

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere