Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune"

Transkript

1 TILBUD PÅ Konsulent John Reynolds Hellerup, den 26. juni 2014 Konsulentmedvirken ved rekruttering og udvælgelse af direktør til Faxe Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 1. Introduktion Mercuri Urvals udgangspunkt er, at medarbejderne er en organisations vigtigste ressource, og at den enkelte medarbejder og leders personlighed er afgørende for resultatet. Ansættelsesbeslutninger er blandt de vigtigste beslutninger, en organisation og kandidater træffer, og vi lægger derfor afgørende vægt på at sikre vores kunder og kandidater det bedst mulige beslutningsgrundlag, når de skal træffe den endelige beslutning. I det følgende beskriver vi, hvorledes rekrutterings- og udvælgelsesproceduren bør tilrettelægges for bedst at tilgodese dette mål. Den beskrevne rekrutterings- og udvælgelsesprocedure giver Faxe Kommune mulighed for at behandle ansættelsessagen, således at de lovbestemte regler såvel som de forvaltningsretlige regler om f.eks. aktindsigt, partshøring, begrundelse mv. følges. Ligesom vores personvurdering er i overensstemmelse med de standarder både fagligt og etisk der er på området. 2. Omfang og procedure 2.1 Jobanalyse og kravprofil Formålet med analysen er at klarlægge, hvilke ansvarsområder og arbejdsopgaver jobbet består af, og hvilke krav der er til personen, som skal varetage stillingen. Analysen gennemføres på grundlag af foreliggende skriftligt materiale samt samtaler med relevante nøglepersoner. Det kan f.eks. være politikere, chefer, ledere og medarbejdere efter nærmere aftale. Samtalerne er fortrolige og indgår som information til grundlag for job- og kravprofilen. På grundlag af jobanalysen udarbejdes en job- og kravprofil, som fastlægger minimumskravene til uddannelse og erfaring samt kravene til vigtige personlige egenskaber. Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for Faxe Kommune og Mercuri Urval i relation til organisationen, jobbet og kandidatprofilen og danner således grundlag for udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed. Job- og kravprofilen godkendes af Faxe Kommune forinden opslag. 2.2 Rekrutterings- og sourcingstrategi Når der er skabt en fælles forståelse for opgavens omfang, vil Mercuri Urval rådgive om valg af rekrutterings- og sourcingstrategi: Hvordan man bedst kommer i kontakt med de rette kandidater. Vores rekrutteringsspecialister vil med baggrund i vores omfattende viden omkring kandidatmarkedet sammensætte og målrette en plan for sourcingen til den specifikke opgave. Mercuri Urval anvender en række forskellige rekrutteringsformer for at tiltrække så mange kvalificerede kandidater som muligt og bevare deres motivation igennem processen. Som eksempler kan nævnes elektronisk annoncering på jobsites, søgning i CV-databaser relevante for den specifikke stilling, søgning i professionelle netværks-sites, annoncering i trykte medier, annoncering på TV eller search. Den endelige sammensætning aftales mellem Faxe Kommune og Mercuri Urval forinden opstart. Vi anbefaler annoncering via TV2. Side 2 af 7

3 2.3 Vurdering af ansøgninger / kandidater Mercuri Urval modtager ansøgningerne og mailer efter ansøgningsfristens udløb en kopi heraf sammen med en ansøgerliste til Faxe Kommunes kontaktperson. Mercuri Urval gennemgår herefter sammen med Faxe Kommune de indkomne ansøgninger og foretager en udvælgelse af relevante ansøgere på baggrund af de opstillede minimumskrav i kravprofilen. 2.4 Første samtalerunde Mercuri Urval inviterer de udvalgte kandidater til en første samtalerunde, hvor Faxe Kommune også deltager. I forbindelse med interviewet får kandidaten en introduktion til Faxe Kommune og den pågældende stilling. Kandidaten bliver interviewet vedrørende uddannelsesmæssig baggrund og erhvervserfaring, ligesom kandidatens motivation for at søge stillingen bliver afdækket. Faxe Kommune udvælger herefter i dialog med Mercuri Urval de bedst egnede kandidater, der skal vurderes nærmere i forhold til stillingen. 2.5 Personvurdering psykologiske test, dybdeinterview og referencetjek Formålet med personvurderingen er at vurdere kandidaternes erfaring og personlige forudsætninger for at fungere godt i stillingen og i organisationen. Kandidaten gives tilbagemelding om Mercuri Urvals vurderinger. Personvurderingen omfatter: Overordnede cv-oplysninger om kandidaten Færdigheder; vurdering af kandidatens opfyldelse af stillingens krav til de faglige færdigheder Personlighed; vurdering af kandidatens opfyldelse af stillingens krav til personligheden Motivation; hvad motiverer og demotiverer kandidaten, og hvad er kandidatens foretrukne lærings- og udviklingsstil Begavelse, herunder analytiske evner, sproglig forståelse og den mentale fleksibilitet Ledelsestilgang, herunder hvordan kandidaten sætter mål, løser problemer og kommunikerer. Mercuri Urval benytter egenudviklede test af høj kvalitet, der løbende opdateres og tilpasses udviklingen i samfundet. Testen er normeret efter danske forhold. Vores referencetjek supplerer de psykologiske test og dybdeinterviewet. Hvis der fremkommer oplysninger til ugunst for kandidaten, som vil få væsentlig betydning for sagens afgørelse, forelægges disse oplysninger for kandidaten til partshøring. 2.6 Skriftlig personbeskrivelse På baggrund af de indhentede informationer udarbejder Mercuri Urval en skriftlig personbeskrivelse, der bl.a. vurderer kandidaten i forhold til: Målsættende adfærd Problemløsende adfærd Kommunikerende adfærd. Personbeskrivelsen sendes til kandidaten til partshøring, så kandidaten har mulighed for at kommentere beskrivelsen inden rapporteringen. Side 3 af 7

4 2.7 Rapportering samt anden samtalerunde I forbindelse med anden samtalerunde gennemgår Mercuri Urval over for Faxe Kommune personbeskrivelsen af kandidaterne. Hvis kandidaten har kommentarer til personbeskrivelsen, præsenteres disse også. Mercuri Urval kan bistå med rådgivning i forbindelse med Faxe Kommunes ansættelsesbeslutning. 2.8 Opfølgning Mercuri Urval gennemfører efter nærmere aftale opfølgningssamtaler med den nyansatte og dennes overordnede 6-12 måneder efter ansættelsen. Samtalerne skal sikre, at samarbejdet forløber tilfredsstillende for begge parter. 2.9 Korrespondance Mercuri Urval varetager på Faxe Kommunes vegne al korrespondance med kandidaterne, herunder f.eks. bekræftelse på modtagelse af ansøgning og invitation til samtale. 3. Tidsmæssige rammer Tidsrammen for opgaven indebærer:! Opgavestart: Uge 33/2014! Forventet opgaveafslutning: Uge 40/2014 Specifik tidsplan for processen aftales senere. AKTIVITET TIDSANGIVELSE Arbejdsanalyse (herunder interviews) Uge 33/34 Annoncering / sourcing Uge Ansøgningsfrist Fredag den Udvælgelsesmøde Tirsdag den Indledende samtaler Fredag den 19.09:2014 Test, personvurdering og referencetagning Uge 39 Rapportering og anden samtalerunde Fredag den Forhandling og ansættelse Uge 40 Tiltrædelse 1. november 2014 Side 4 af 7

5 4. Organisation Mercuri Urvals kundeansvarlige konsulent på opgaven er:! John Reynolds, tlf , Mercuri Urvals kundeansvarlige konsulent har ansvaret for tilknytningen af de fornødne konsulentressourcer til opgavens løsning inden for den aftalte prisramme. Mercuri Urvals projektkoordinator på opgaven er:! Lene Boesgaard, tlf , Fra Faxe Kommunes side er kontaktpersonen:! Thomas Eriksen, tlf , mobil xxxx xxxx, 5. Priser 5.1 Honorar Vores faste konsulenthonorar for medvirken i den beskrevne udvælgelsesprocedure inklusive alle møder og rapportering udgør For opfølgning faktureres ikke. kr kr. eksklusive moms. Honoraret faktureres i tre rater med 1/3 ved opgavestart, 1/3 ved påbegyndt annoncering / sourcing samt 1/3 ved underskrivelse af ansættelseskontrakt restbeløbet dog senest seks måneder efter opgavestart, eller hvis opgaven eventuelt standses. Ansættes mere end én kandidat som følge af vort rekrutterings- og udvælgelsesarbejde, faktureres yderligere 75% af ovennævnte beløb for hver ekstra ansættelse. Betalingsbetingelser er 14 dage netto kontant. Herefter beregnes 1,5% i rente pr. påbegyndt måned. 5.2 Sourcing af kandidater Annoncerings- og øvrige sourcingomkostninger (jf. pkt. 2.2) er ikke inkluderet i ovennævnte beløb. Pris for denne ydelse kan først opgives, når valget af sourcingaktiviteter er endeligt aftalt. Sourcingomkostninger samt eventuelt projektledelses- og rentegningsgebyr faktureres via Mercuri Urvals mediabureau Advalue Media, og betaling bedes foretaget direkte hertil ved modtagelse af særskilt faktura. Side 5 af 7

6 6. Generelle vilkår 6.1 Garanti Mercuri Urval forpligter sig til uden beregning at gentage rekrutterings- og udvælgelsesproceduren, hvis den anbefalede kandidat mod forventning ikke harmonerer med de på rekrutteringstidspunktet opstillede krav og derfor opsiges inden for de første seks måneder. Denne garanti er betinget af, at Mercuri Urval inden opsigelsen er orienteret om, at Faxe Kommune ikke mener, at den ansatte lever op til de opstillede krav, og at Mercuri Urval har medvirket ved opfølgningssamtaler mellem Faxe Kommune og kandidaten. Annonceringsomkostninger og eventuelle andre omkostninger vil blive faktureret på sædvanlig vis. 6.2 Fortrolige oplysninger Mercuri Urval forpligter sig til at behandle alt fortroligt materiale om Faxe Kommune konfidentielt. Faxe Kommune forpligter sig til ikke at videregive oplysninger om en ansøger til uvedkommende personer og / eller virksomheder. 6.3 Habilitet Forvaltningslovens 3 om inhabilitet og 6 om oplysningspligt herom vil finde tilsvarende anvendelse for Mercuri Urvals konsulenter. Konsulenten vil således være inhabil i forhold til opgaven, hvis vedkommende som beskrevet i forvaltningslovens 3 har en særlig interesse i sagen. Konsulenten vil endvidere som beskrevet i forvaltningslovens 6 have pligt til at oplyse om denne inhabilitet. Hvis der foreligger inhabilitet hos konsulenten, vil han / hun straks blive erstattet af en habil konsulent. 6.4 Tvister Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af Voldgiftsretten udnævnes af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler. ************************** Ovenstående tilbud er gældende i 3 måneder fra dags dato. Med venlig hilsen Mercuri Urval A/S John Reynolds Senior Management Consultant Side 6 af 7

7 7. Bekræftelse Ovenstående leveringsaftale bedes bekræftet enten ved returnering af en kopi i underskrevet stand eller ved bekræftelse pr. til afsenderen af denne aftale. Ovenstående aftale bekræftes hermed: Underskrift Dato Side 7 af 7

Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor

Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor 1/6 Rekruttering og udvælgelse af ledere i den offentlige sektor Der er i dag solidt belæg for, at god ledelse gør en stor forskel. Det er også dokumenteret, at personligheden bliver stadig mere afgørende

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR.

Brug af såvel det samlede indhold som de enkelte dele af aftaleskabelonen er uden ansvar for MR. MR's standardskabelon for konsulentaftaler Aftaler, som indgås mellem kunder og medlemmer af MR, skal være i overensstemmelse med intentionerne i MR's kodeks for brancheetik, god forretningsskik samt MR's

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse...

Før, under og efter samtalen... 16 Kompetenceudviklingsfonden (SCK)... 17 5. Fratrædelse... 18 Ansøgt fratrædelse... 18 Uansøgt fratrædelse... 1 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med politikken... 4 2. Rekruttering og ansættelse... 4 Forberedelse... 4 Analyse... 4 Jobprofil... 4 Tidsplan... 5 Ansættelsesudvalg... 5 Løn- og ansættelsesvilkår...

Læs mere

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster.

Personalepolitikken er også styret af styret af lovgivning, bekendtgørelser og overenskomster. Ansættelsesvilkår Om vejledningen Denne vejledning udgør et af hovedafsnittene i Helsingør Kommunes personalehåndbog. Den samlede personalehåndbog kan findes på Kilden under Min arbejdsplads på siden Personalehåndbog.

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD

KØGE HANDELSSKOLES PERSONALEPOLITIK INDHOLD 1 INDHOLD Afsnit Side 1. Formål 2 2. Tiltrække og ansætte 2 2.1 Rekrutteringsprocedure 3 3. Fastholde 4 3.1 Arbejdsmiljø 4 3.2 Ryge- og misbrugspolitik 4 3.3 Chikane- og elevklagebehandlingspolitik 5 3.4

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST

PERSONALEPOLITIK for BO-VEST PERSONALEPOLITIK for BO-VEST Juni 2013 Juni 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Oversigt... 4 Mission, vision og målsætninger... 5 Personalepolitiske målsætninger... 5 1. At tiltrække medarbejdere...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere