Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune"

Transkript

1 JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING KORT OM NORDFYNS KOMMUNE VEJ OG PARK STILLINGEN PROFIL TIDSPLAN... 7 Side 2 af 7

3 1. Indledning Nordfyns Kommune har indgået aftale med Mercuri Urval A/S om at medvirke ved rekruttering og udvælgelse af en ny leder for Vej og Park. Der er nedsat et ansættelsesudvalg i forbindelse med besættelse af stillingen som leder af Vej og Park. Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til driftschef Louise Rasmussen, der har den endelige ansættelseskompetence. Ansættelsesudvalget består af: Henrik G. Boesen, direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Louise Rasmussen, driftschef, Teknik, Erhverv og Kultur Keld Olesen, formand, Vej og Park Margit Henriksen, teknisk assistent, Vej og Park Bent Kristensen, specialarbejder, Vej og Park Erling Lund, mekaniker, Vej og Park Idress Haider, tillidsmand, Vej og Park Lene Jæger, gartner, Vej og Park. Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser med ansættelsesudvalget og er vedtaget som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Interesserede kan kontakte Mercuri Urvals konsulenter; Katharina Jespersen på telefon og Morten Andersen-Mølgaard på telefon og/eller driftschef Louise Rasmussen fra Nordfyns Kommune på telefon for en drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på Ansøgningsfristen udløber den 16. august Kort om Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune byder på smuk natur, skov og strand samt fællesskab, initiativer og muligheder i fritiden. Der er mange hyggelige byer i Nordfyns Kommune, og samtidig er der ikke ret langt til storbyen. De tre største byer er Bogense, Otterup og Søndersø, og bevæger man sig ud på de små snoede veje, hvor der ikke er megen trafik, passerer man nogle af Nordfyns hyggeligste landsbyer, hvor sammenholdet og fællesskabet er i højsædet. Der er ca indbyggere i Nordfyns Kommune. 2.1 Overordnet beskrivelse af indsatsområderne i Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune har aktuelt udarbejdet og besluttet Nordfyn vision 2021 Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen, som beskriver ambitioner og perspektiver for kommunens udvikling de kommende år. Prioriterede indsatsområder i Vision 2021 er: 1) Bosætning: Vi vil være flere, helst mange flere. Vi ønsker at udvikle vores erhvervsliv og øge vores indtægter. Og vi vil arbejde for et løft af uddannelsesniveauet. 2) Udvikling af erhvervslivet: Turisme og event er en anden hjørnesten i kommunens udvikling frem mod Vi ønsker at øge kommunens tiltrækningskraft over for nye borgere, gæster og turister. Side 3 af 7

4 3) Løft af borgernes uddannelsesniveau: Innovation er et vigtigt redskab i den nye og anderledes satsning. Det er de nye partnerskaber med lokalsamfundene, virksomhederne, foreningerne og uddannelsesinstitutionerne også. Dem vil vi dyrke. Læs mere på 2.2 Administrativ organisation pr. 1. januar Vej og Park Vej og Park er en decentral enhed under driftsafdelingen i Teknik, Erhverv og Kultur. Vej og Park består af en velfungerende materialegård med et godt omdømme, et stort fokus på at arbejde med nye tekniske løsninger, høj medarbejdertilfredshed, effektiv drift og en sund økonomi. Vej og Park blev i 2013 kåret som årets arbejdsplads af 3F. Helt konkret sørger Vej og Park for vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer, strandområder, offentlige toiletter, boldbaner, legepladser, torve og pladser. Derudover vedligeholdes seværdigheder og kulturarvsminder, rekreative stier m.v. Vej og Park sørger ligeledes for rengøring, vedligeholdelse og trafiksikkerhed på de kommunale veje. Der er endvidere indgået aftaler med mange af de kommunale institutioner om vedligeholdelse af udenomsarealer. I efteråret 2015 vil vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer blive konkurrenceudsat. Der er ca. 50 medarbejdere (8 sæsonmedarbejdere) i Vej og Park, der alle har tilknytning til Materialegården i Nr. Esterbølle, som er beliggende ca. 8 km fra Bogense. Medarbejderne arbejder i teams, som er opdelt i henholdsvis vej og park. Der er tilknyttet en formand for hvert område, som er daglig driftsansvarlig. Dertil kommer værkstedet og 2 administrative medarbejdere. Den faglige stolthed er høj i Vej og Park, og medarbejderne er meget bevidste om, at de er nogen af kommunes vigtigste bosætningsambassadører. Side 4 af 7

5 Det samlede budget for Vej og Park i 2015 er ca. 38 mio. kr. - den nærmere fordeling fremgår af nedenstående oversigt. Alle beløb i hele kr. og 2015-priser Stillinger BUDGET Stil- linger BUDGET Stil- linger BUDGET Stil- linger BUDGET TOTAL 52, , , , Personale m.v Indtægter Sportspladser Grønne områder Legepladser Offentlige toiletter Vejadministration Vejbelægninger Vejdrift Driftsbygninger Maskiner og materiel (Brændstof, vægtafgifter, forsikringer samt anskaffelser af maskiner, materiel og reservedele) Udvikling af Søbadet i Bogense Konkurrenceudsættelse Stillingen Titel: Reference: Placering: Leder af Vej og Park Driftschef Louise Rasmussen Materialegården, Nr. Esterbølle, Bogense Ansættelsestidspunkt: 1. oktober 2015 Ansættelsesbetingelser: Løn forhandles på baggrund af ansøgers kvalifikationer og med udgangspunkt i en bruttoløn inkl. pension på ca. kr Opgaver og ansvarsområder Helt overordnet er lederen af Vej og Park ansvarlig for driften og videreudviklingen af materialegården. Derudover er der en række områder, hvor der er særlige forventninger til den nye leder: Den strategiske opgave Det er væsentligt, at Vej og Park er en aktiv medspiller i Nordfyns Kommunes arbejde med byudvikling, og lederen skal i samarbejde med driftschefen være initiativtager til udarbejdelse og implementering af en strategi for Vej og Park. Derudover skal lederen formå at omsætte og udmønte politisk vedtagne beslutninger i Vej og Park. Der skal blandt andet udarbejdes en udbudspolitik for Vej og Park som følge af beslutningen om konkurrenceudsættelsen. Side 5 af 7

6 Driftsopgaven Lederen skal sikre en kvalificeret og effektiv ressourcestyring, så sikker drift bliver udgangspunktet for udvikling. Det er helt essentielt, at Vej og Park har en sund økonomi, og der forventes en tæt økonomistyring og et fokus på de administrative opgaver fra lederens side. Det er dog af lige så stor betydning, at Vej og Park også fremadrettet formår at være på forkant med både udnyttelse af og investering i nye teknologiske løsninger. Ledelsesopgaven Lederen af Vej og Park bliver leder for de to formænd, der har driftsansvaret for henholdsvis Vej og Park, samt personaleansvarlig for samtlige medarbejdere i afdelingen. Lederen skal dog indgå i tæt dialog omkring den daglige ledelse sammen med formændene. Lederen skal samtidig understøtte formanden for Park i forhold til, at denne også forestår den daglige ledelse af et nyt teknisk serviceteam, som varetager bygningsdriften på alle kommunale bygninger. Der skal etableres et godt samarbejde med de to formænd, så de kan være med til at understøtte målene for afdelingen og fastholde afdelingens høje medarbejdertilfredshed. Derudover skal lederen skabe sammenhæng og etablere et konstruktivt samarbejde på tværs af de forskellige teams og på tværs af mange forskellige faggrupper. Det er en ny situation for Vej og Park, at nogle af afdelingens opgaver skal konkurrenceudsættes, hvilket skaber en vis usikkerhed blandt medarbejderne om fremtiden. Det bliver derfor en central opgave for den nye leder at skabe den fornødne ro omkring processen og indgå i en tydelig og åben dialog med medarbejderne. Det forventes derudover, at lederen bidrager aktivt til ledergruppen samt har en løbende sparring og vidensudveksling med driftschefen. Bosætningsambassadør Lederen af Vej og Park forventes at gå forrest i rollen som bosætningsambassadør i Nordfyns Kommune. Kommunens borgere er optaget af det arbejde Vej og Park udfører, og det er derfor vigtigt, at både lederen og medarbejderne får etableret en god borgerrelation og at et højt serviceniveau står øverst på dagsordenen. 4.2 Succeskriterier Helt konkret vil lederen for Vej og Park efter 1 år i stillingen blive vurderet på følgende: Har etableret et velfungerende samarbejde med de to formænd Har taget initiativ til udarbejdelse af en strategi for Vej og Park Har formået at sætte en klar retning med tilhørende mål for Vej og Park Har udarbejdet en udbudspolitik for Vej og Park Har bidraget til et konstruktivt samarbejde internt i ledergruppen i Teknik, Erhverv og Kultur Har sikret en god og effektiv drift og samtidig opretholdt en høj medarbejdertilfredshed Har skabt øget sammenhæng og samarbejde på tværs af teamene i Vej og Park Har formået at skabe respekt omkring sin person, både blandt medarbejdere, i forvaltningen og blandt borgere - bliver opfattet som en tillidsvækkende og åben leder Har kommunikeret klart og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt Opleves som en kompetent og engageret bosætningsambassadør for Nordfyns Kommune. 5. Profil Der er mange veje ind til stillingen som leder af Vej og Park, og dermed ikke noget specifikt uddannelsesmæssigt krav. I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på erfaringsbaggrunden og de faglige kvalifikationer og ikke mindst de ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer. Side 6 af 7

7 Faglige kvalifikationer: Erfaring med og indsigt i driftsopgaverne i Vej og Park Erfaring med personaleledelse Erfaring med økonomistyring Har forretningssans og økonomisk flair er omkostningsbevidst og kan drive en forretning økonomisk effektivt Har kendskab til en politisk styret organisation og forståelse herfor Har erfaring med indkøb og udbudsprocesser Har gode både mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk. Ledelsesmæssige og personlige kvalifikationer: Har gode strategiske og analytiske kompetencer evner at bevæge sig i både det strategiske, taktiske og operationelle ledelsesrum Er tydeligt retningssættende og vedholdende omkring resultatskabelsen Er helhedsorienteret og har et stort overblik har et blik for hele organisationen og kan planlægge og prioritere opgaverne Har gennemslagskraft formår at skære igennem og stå fast på trufne beslutninger Har gode relationelle kompetencer - er empatisk og imødekommende, formår at tale med alle og har gode kontaktskabende evner Er troværdig og tillidsskabende - har en åben dør og agerer, som han/hun siger Er dialogbaseret - lytter til og anerkender medarbejderne Er uddelegerende har tillid til, at medarbejderen kan løse opgaverne og sikrer samtidig relevant opfølgning Er robust og afbalanceret kan håndtere modstand og agerer roligt under pres Har et godt humør og evner at skabe begejstring omkring sig. 6. Tidsplan OBS: Vær opmærksom på, at udvælgelse af kandidater til indledende samtaler finder sted tirsdag den 18. august, og at de indledende samtaler allerede afholdes onsdag den 19. august AKTIVITET TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist 16. august 2015, Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler 18. august 2015 Indledende samtaler 19. august 2015 Test, personvurdering og referencer (Mercuri Urval gennemfører) Ultimo uge 34, 2015 Rapportering og anden samtalerunde (Mercuri Urval rapporterer) 25. august 2015 Forhandling og ansættelse Efter den 25. august 2015 Tiltrædelse 1. oktober 2015 Side 7 af 7

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Version2 7/1/2015 Side 1

Version2 7/1/2015 Side 1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen

Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Job- og personprofil vedrørende stillingen som undervisningschef til Børne- og Familieforvaltningen Indhold Indledning... 1 Thisted Kommune... 2 Den politiske organisation... 2 Den administrative/organisatoriske

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere