Center for Bygningsrestaurering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Bygningsrestaurering"

Transkript

1 Center for Bygningsrestaurering Den Gode Håndværker: Følgende kurser gennemføres i foråret 2010 Vådrum Anvendelse af love og regler: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan under hensyn til kvalitative og æstetiske krav, gældende bygge- og arbejdsmiljølovgivning, bygningsreglement samt anvisninger forud for og i forbindelse med etablering/renovering af vådrum, vurdere behovet for sikring af vådrum med vådrumssystemer under hensyn til korrekt anvendelse af materialer. Deltagerne kan vurdere og udvælge egnede rørgennemføringer og afløbsskåle til vådrummet, samt tage stilling til behovet for arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Vådrum fliser og klinker på vådrumssikret underlag: 1 dag den AMU-nr Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt i henhold til gældende regler for udførelse af vådrum, opsætte/nedlægge almindelig forekommende fliser og klinker på vådrumssikrede underlag, og i den forbindelse placere og udføre flexsible/elastiske fuger korrekt. Deltagerne kan vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse. Avanceret flise- og klinkearbejde udførelse: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan i forbindelse med optegning af flisedekorationer til brug i gulv og vægflader håndtere diverse tegneredskaber. På baggrund af viden om forskellige flisemørtler og flisetyper, samt slidstyrke, vandabsorbering m.m. kan deltagerne udvælge den flise som imødekommer de ønskede udfaldskrav til en given overflade. Deltagerne kan udføre praktisk arbejde med fliser med blød og hård skærv, herunder vurdere og vælge egnede skæreredskaber i henhold til kvalitative og æstetiske krav og gældende arbejdsmiljøkrav. Dekorationer i gulv- og vægfliser udførelse: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav udmåle og tilskære fliser og klinker til dekorationer i gulv- og vægfliser. Deltagerne kan til dette formål vurdere og vælge velegnet værktøj.

2 Klinkegulve udførelse: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udmåle, tildanne og nedlægge almindeligt forekommende gulvklinker, og i den forbindelse vurdere underlag samt klinkers kvalitet og slidstyrker. Deltagerne kan vælge egnet værktøj til arbejdets udførelse. Kvalitetssikring: 1 dag den AMU-nr Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer. Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring. Masseovn: 10 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov opføre masseovne muret på stedet samt opstille elementovne. Deltagerne kan vejlede om opførelsen af ildsteder iht. gældende byggelov. Deltagerne kan vejlede om opførelse af masseovn i forhold til skorstenens beskaffenhed og bygningens omgivelser er tilrådelig. Deltagerne kan vejlede i fyring i masseovne. Bygningsfysik: 3 dage fra den til den AMU.nr Deltageren kan udføre opslag i Bygningsreglementet og kan på baggrund af Bygningsreglementets bestemmelser vurdere specifikke problemstillinger i forbindelse med udførelse af byggetekniske opgaver. Energirenovering: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne får kendskab til energirigtig renovering i såvel enfamiliehuse som i etageejendomme. Deltagerne arbejder bland andet teoretisk med efterisolering både udvendig og indvendig, med bygningsreglementet samt med damspærensbetydning. Puds med marmorstuk udførelse: 4 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov udføre marmorstuk i negativ og positiv form på søjler og væg, samt intarsiaarbejde. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.

3 Specialpuds udførelse: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt under hensyn til leverandøranvisninger udføre granitpuds, Pebble Dashing, farvet filts og farvet puds. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse. Bindingsværk åbentværksted: 15 dage fra den til den AMU-nr Kurset henvender sig til såvel murere som tømrer. Deltagerne kan anvende tegningsmateriale med tilhørende beskrivelser inden for bygge- og anlægsområdet som grundlag for udførelse af deres arbejde og på baggrund af viden om tegningernes opbygning og udformning. Deltagerne kan foretage opmåling af materialeforbrug, samt planlægge arbejdets udførelse ud fra et projekt ved brug af målestoksforhold, tegningssignaturer, tegningsnoter, beskrivelser, samt forståelse for afbildningsformer, herunder perspektivtegninger. Deltagerne kan udføre samlinger af traditionelle trækonstruktioner i forbindelse med renovering/restaurering, under hensyn til gældende lovgivning om miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger Deltagerne kan restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler. Deltagerne kan vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk for så vidt angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering. Deltagerne kan udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj. Deltagerne kan vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af restaureret murværk opført som bindingsværk. Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler. Deltageren kan vurdere overflader som skal behandles samt vælge, sammensætte og anvende hensigtsmæssig mørtel til overfladebehandlingen under hensyn til materialernes hærdningstider og forenlighed. Deltageren kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssigt værktøj. Deltageren kan vejlede kunde/bygherre om vedligeholdelse af det overfladebehandlede. Sgraffitopuds udførelse: 3 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre sgraffitopuds på plader samt murede overflader på baggrund af en vurdering af undergrundens beskaffenhed. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse.

4 Puds intarsia: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan udføre puds intarsia på underlag af plader og mur i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljølov. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse. Renovering af ældre møbler: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan ud fra en vurdering af møblets tilstand foretage konservering, og renovering samt vælge de rette teknikker til en given opgave. Deltagerne kan foretage reparationer af massivt og fineret træ under hensyn til møblets stil og historie samt foretage det rette materialevalg. Deltagerne kan foretage den korrekte pudsning og kender til beslægtede fagområder som f.eks. malearbejde, billedskærerarbejde, trædrejning, intarsiaarbejde, møbelpolstring, gørtlerarbejde, m.m. med henblik på eventuelt at inddrage disse i forbindelse med specielle opgaver. Renovering af ældre møblers overflade: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan ud fra en vurdering af møblets overflade foretage konservering og restaurering samt vælge de rette teknikker til en given opgave. Deltagerne kan foretage den rette pudsning og polering med sprit og schellak samt anvende celluloselak og tokomponent syrehærdende lak både ved mat og blankpolering. Deltagerne kan endvidere opsætte en ziehklinge. Deltagerne kan ud fra sikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder arbejdshygiejniske brugsanvisninger og sikkerhedsdatablade, vælge og benytte det rette sikkerhedsudstyr i forbindelse med anvendelse af bejdser, lakker og lime samt rengøre værktøjet under hensyn til personlig sikkerhed Råd og svamp: 3 dage fra den til den AMU-nr , og Deltagerne kan medvirke ved identifikation af, samt forestå udbedring og forebyggelse af skader forårsaget af insekter, råd og svamp samt skimmelsvamp i trækonstruktioner. Deltagerne kan udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning, miljøforhold, arbejdsmiljø, samt følge anvisninger, vejledninger og forsikringsbestemmelser. Restaurering af tavl i bindingsværk: 3 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan restaurere tavl i bindingsværk i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge-, miljø, og arbejdsmiljøregler. Deltagerne kan vurdere eksisterende murværk opført som bindingsværk for så vidt angår alder, konstruktion og arkitektur med henblik på restaurering.. Deltagerne kan udmure tavl og hertil vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj. Overfladebehandling med kalkning af murværk: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltageren kan udføre overfladebehandling med kalkning af murværk i henhold til æstetiske og kvalitative krav samt gældende arbejdsmiljøregler.

5 Deltageren kan vurdere overflader som skal behandles samt vælge, sammensætte og anvende hensigtsmæssig mørtel til overfladebehandlingen under hensyn til materialernes hærdningstider og forenelighed. Deltageren kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssigt værktøj. Deltageren kan vejlede kunde/bygherre om vedligeholdelse af det overfladebehandlede. Tværfaglig tagrenovering: 3 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne får mulighed for gennem informationssøgning at finde løsninger på knudepunkter ved blandt andet skotrende, kviste og fodrem. Der arbejdes både praktisk og teoretisk med forskellige løsningsmodeller. Der lægges vægt på vidensdeling og erfaringsudveksling. Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder udførelse: 2 dage til den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov pudse vægge og lofter opbygget af brædder med rørvæv. Deltagerne kan i den forbindelse vurdere og klargøre bræddevægge eller -lofter med rør til puds, vælge hensigtsmæssige murmaterialer og værktøj som tilgodeser kravene til det færdige resultat, samt påføre grov- og finpuds til ønsket overfladeresultat er opnået, og vejlede kunder/bygherren om efterfølgende hensigtsmæssig vedligeholdelse af det pudsede. Restaurering af stuk udførelse: 3 dage fra den til den AMU-nr Deltageren kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt gældende bygge- og arbejdsmiljølov restaurere eksisterende stuk. Deltageren kan i den forbindelse vurdere eksisterende stukarbejder med henblik på restaurering, fremstille velegnede skabeloner og forme samt vælge hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse samt vejlede kunden/bygherren om vedligeholdelse af det restaurerede. Rundt murværk udførelse: 1 dag den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav udføre udmåling og anlæg til rundt murværk samt opføre dette under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov. Deltagerne kan vælge hensigtsmæssigt materiale og værktøj til arbejdets udførelse. Spindeltrapper muret: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav udføre udmåling og anlæg til spindeltrapper, samt opmure disse under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov. Deltagerne kan til opførelse af murede spindeltrapper vælge egnede værktøj og materialer.

6 Dekorationsmurværk udførelse: 1 dag den AMU-nr Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav udføre udmåling og anlæg til spindeltrapper, samt opmure disse under hensyn til gældende bygge- og arbejdsmiljølov. Deltagerne kan til opførelse af murede spindeltrapper vælge egnede værktøj og materialer. Dekorativt fugearbejde udførelse: 1 dag den AMU-nr Deltagerne kan på baggrund af kvalitative og æstetiske krav samt gældende arbejdsmiljøregler udføre forskellige gamle kendte fugetyper i murværk. Deltagerne kan i den forbindelse vælge egnede materialer og hensigtsmæssigt værktøj til arbejdets udførelse. Behandlingsopbygning og lakering af træværk: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan anvende spartelmasser, malematerialer, teknikker og værktøjer til spartling, behandlingsopbygning og påføring af vandige emaljer (herunder forsletning) på træværk. I den forbindelse kan deltagerne inddrage internationale erfaringer med PU-forstærkede acrylemaljer, PU-forstærkede vandige alkydemaljer samt modlere til brug for innovativ behandlingsopbygning og lakering af træværk. Endelig kan deltagerne vurdere og vælge relevante materialer, metoder og arbejdsprocesser i forhold til sikkerhed, arbejdsmiljø, miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav. Vindueskursus: 9 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne på Vindueskurset gennemgår forskellige vindues- og dørtyper, deres udvikling og stilart. Der er teoretiske og praktiske øvelser med restaurering af karm, rammer og dørplader, glasudtagning og isætning. Overfladebehandlinger, materialer mm. Vi arbejder også med nye glastyper og energioptimering. Der vil være indlagt ekskursioner til besøg på vinduesfabrikation og vinduessamling. Visualisering og rådgivning om boligindretning med farver: 5 dage fra den til den AMU-nr Som grundlag for udførelse af malefaglige opgaver i boliger kan deltageren ved hjælp af forskel-lige illustrationsformer, det vil sige skitser, billedmateriale, præsentationsmappe og farvevifter, præsentere sine maletekniske forslag til løsning af givne maleopgavers æstetiske elementer. Deltageren kan fortage malefagligt korrekt rådgivning af kunden med hensyn til valg af farver og formidle det maletekniske fagsprog til kunden på en hensigtsmæssig måde. Deltageren kan synliggøre og forklare den æstetiske forskel på forslag og det efterfølgende ma-letekniske resultat.

7 Aktuelle malematerialer og teknikker: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan ud fra et teoretisk og praktisk kendskab til aktuelle akryl-, plast-, vandig alkyd- og linoliematerialer foretage et korrekt valg af materiale og arbejdsproces i forhold til miljøvenlighed, produktivitet og givne kvalitetskrav. Der lægges særskilt vægt på, at deltagerne skal kunne Udføre en behandlingsopbygning ud fra et kendskab til og forståelse for sammenhængen mel-lem det enkelte malemateriales bestanddele og dets forskellige egenskaber Benytte deres viden om eksisterende malematerialer til at anvende disse i alternative behand-lingsopbygninger Deltagerne kan udføre en behandlingsopbygning ud fra et praktisk kendskab til forskellige påføringsmetoder, deres anvendelsesområder, fordele og ulemper Forstå sammenhængen mellem det valgte materiale og påføringsmetodens betydning for det færdige resultats kvalitet. Tapetopsætning mønstret tapet, skumtapeter, strukturtapeter: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan selvstændigt forberede og udføre korrekt opsætning af forskellige mønstret tapeter, skumtapeter og strukturtapeter. Ældre maleteknikker i morderne sammenhænge: 5 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne kan i en nutidig udformning anvende lasur-, lim- og kalkfarveteknikker ved maleopgaver i moderne byggeri. Deltagerne kan vurdere og rådgive om, hvorvidt man bør anvende historiske maleteknikker i et nutidigt formsprog. Deltagerne kan anvende relevante materialer til bundbehandling, lasering, dekoration og overfladebehandling under hensyntagen til moderne byggematerialer og stilistiske udtryk. Energirenovering: 2 dage fra den til den AMU-nr Deltagerne får kendskab til energirigtig renovering i såvel enfamiliehuse som i etageejendomme. Deltagerne arbejder bland andet teoretisk med efterisolering både udvendig og indvendig, med bygningsreglementet samt med damspærens betydning. Kvalitetssikring: 1 dag den Deltagerne kan deltage i kvalitetssikringsaktiviteter i udførende bygge- og anlægsvirksomheder og kan ud fra viden om kvalitetssikring og kendskab til de realistiske tolerancekrav vurdere, om kravspecifikationer til arbejdets udførelse er overholdt i de konkrete situationer. Deltagerne kan på baggrund af viden om krav til dokumentation, herunder fotodokumentation, anvende anerkendte KS-skemasystemer. Derudover kan deltagerne vurdere resultater af disse aktiviteter og udskrive rapporter til dokumentation af gennemført kvalitetssikring.

8 Yderligere oplysninger på eller Projektleder Mogens Victor Andersen eller Projektmedarbejder Claus Sønderup eller Læs mere på

Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker

Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker 2011 Fra Bygningshåndværker til restaureringshåndværker LT Efteruddannelsesudvalget for Bygge Anlæg og Industri 21-03-2011 Fra bygningshåndværker til restaureringshåndværker Side 2 af 22 Fra bygningshåndværker

Læs mere

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve.

Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Analyse af uddannelsesbehov inden for området fugefri gulve. Projektnummer: 122605 Pulje: AMU6295 BAI udvikling ag udd. og lærerudd. 2009 Sagsnr.: 141.82C.021 Indhold Baggrund for undersøgelsen... 3 Formålet

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=115178 Side 1 af 42 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 144 af 29/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-03-2008 Undervisningsministeriet Vis mere... Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler

Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Bygningsmaler Bygge & anlæg 01-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser

Læs mere

Opgavekompendium for 1. Fagklasse

Opgavekompendium for 1. Fagklasse Huset i det 20. århundrede. De huse vi bor i og de materialer der blev benyttet til at bygge dem, er stort set alle udviklet i perioden op til og selvfølgelig også i det 20. århundrede. I 1. Fagklasse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til snedker BEK nr 366 af 01/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. september 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.27T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AMU-kurser Virksomhedstilrettede kurser. bedre til dit job eller bedre job?

AMU-kurser Virksomhedstilrettede kurser. bedre til dit job eller bedre job? AMU-kurser Virksomhedstilrettede kurser bedre til dit job eller bedre job? Kom foran i dit fag Ring til os på Tlf. 7010 9922 Kom foran NU Endnu engang byder vi velkommen til Syddansk Erhvervsskole og vores

Læs mere

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og teknologi Uddannelse Byggemontagetekniker Læringsaktivitet / Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Grundfag, Områdefag, Valgfag og bundne specialefag Lektioner Læreplansfag

Læs mere

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND

Kursusguide. Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND Kursusguide Sammen gør vi det lettere at tage på voksen- og efteruddannelse MIDTVEST MIDTØST ØSTJYLLAND 2011 1. Udgave S2 Velkommen til VEU-kursusguide En fælles kursusguide for de tre VEU-Centre i Region

Læs mere

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Boligmontering Møbelpolstrer... 7 Autosadelmager... 8 Gardindekoratør/gardinmontør...

Læs mere

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Bygningsmaleruddannelsen

Bygningsmaleruddannelsen Bygningsmaleruddannelsen Grundforløb 2 Drejebog December 2014 Malerfagets faglige Fællesudvalg Foto forside: Joan Dall Indhold Forord 2 Uddannelsesspecifikt fag på Grundforløb 2 3 1. Fagets formål og profil

Læs mere

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen

Byggeri og håndværk. Efteruddannelse. Målrettet i dag muligheder i morgen 2014 Byggeri og håndværk Efteruddannelse Målrettet i dag muligheder i morgen Vores mål er at imødekomme behov for efteruddannelse på flere niveauer og inden for mange fagområder. Finder du ikke det du

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen

Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen 1 Vejledning til bekendtgørelse om Plastsvejseuddannelsen Forord Uddannelsesbekendtgørelsen og denne

Læs mere

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg

Erhvervsuddannelser i. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser i Bygge og anlæg 2013/2014 Bygge- og anlægsbranchen rummer mange udfordringer og giver dig en masse forskellige valgmuligheder Malerfaget Bygningsmaler... 7 Træ- og Møbelindustriens

Læs mere

LUP Bygningsmalernes hovedforløb

LUP Bygningsmalernes hovedforløb LUP Bygningsmalernes hovedforløb Lokalundervisningsplan version 0.6 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 340 af 13.4.2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Udarbejdet

Læs mere

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter

Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger. Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Energioptimering af bevaringsværdige & fredede bygninger Med respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter Jannik Jørgensen 7. ARK F2013 KEA Københavns Erhvervsakademi Specialerapport -

Læs mere

Energirenovering af ældre etage ejendomme

Energirenovering af ældre etage ejendomme Energirenovering af ældre etage ejendomme Med henblik på isolering 7. Semester speciale Skrevet af: Michael Bang Lund Bygningskonstruktøruddanelsen. VIA University College, Campus Horsens Foråret Abstrakt...1

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40

Fælles Mål 2009. Teknologiværksted. 10. klasse. Faghæfte 40 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 42 2009 Fælles Mål 2009 Teknologiværksted 10. klasse Faghæfte 40 Undervisningsministeriets håndbogsserie

Læs mere

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE

BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE BOLIGORGANISATIONERNES UDDANNELSESMAPPE for EJENDOMSSERVICETEKNIKERE UDDANNELSESMAPPE 0 Ejendomsserviceteknikeruddannelsen er en uddannelse, der blev oprettet i 1996 mellem Ejendomsfunktionærernes Landssammenslutning

Læs mere

Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole

Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole 1. GENERELT Appendiks Om/nybygning Vedligeholdelse God byggeskik Hærværkssikker Godt indeklima Bygning i drift De nedenfor anførte tekniske krav/ønsker

Læs mere

Metode til styring af vedligehold

Metode til styring af vedligehold 4 Metode til styring af vedligehold Forvaltnings Klassifikation Version 2.2 Marts 2013 Indhold side 4.1 Forord 3 4.2 Metode til styring af vedligehold 3 4.3 Processen og aktiviteter 5 A. Grundlag 7 A1

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere