- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC"

Transkript

1 - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr på. Nogle - måske - mere logiske end andre. Dette indlæg er ikke en vejledning i at udfylde VIP-basen, men mere et forsøg på at give et overblik over hvorfor det er så indviklet Samtidig får du et eksempel på den serviceorienterede måde at få systemer til at arbejde sammen på. inden services i den helt oprindelige form kender I når en slutbruger reserverer i bibliotekets eget webkatalog. Her har det altid været sædvane at brugerens låner-idnummer (som ofte - men ikke altid - er brugerens cpr-nummer) skal suppleres med en PIN-kode for at låneren kan godkendes - ligesom når man betaler med sit dankort! Rent teknisk foregår dette lånertjek inde i bibliotekssystemet selv, og kan derfor datamæssigt foregå præcis på den måde det enkelte system selv bestemmer. ket vedkommer ikke andre systemer uden for web-opac'ens grænser. Lokalsystem OPAC Bruger Fig. 1: ved bestil i OPAC i bibliotek.dk Efter at bibliotek.dk havde eksisteret i nogle år, blev man i bibliotekerne trætte af at håndtere bibliotekdk-bestillinger med fejlagtige eller forkerte lånerid'er. Ideen opstod: kunne bibliotek.dk ikke slå op i lånerregistret, så vi kunne få sikkerhed for at brugeren er indmeldt? Sådan at biblioteket kunne få bibliotek.dk til at sikre at de kun fik bestillinger fra indmeldte lånere, og at bestillingerne altid ville indeholde et korrekt lånerid. som service Nu er der så et system (nemlig bibliotek.dk) som befinder sig uden for den lokale web-opacs grænser, som efterspørger en handling (en "service" kalder vi det i dag) som det lokale system kan tilbyde, nemlig opslag i lånerregistret med tilhørende svar

2 - 2 - tilbage: findes låneren hér eller ej? I den sammenhæng kalder man det lokale system - der tilbyder servicen låneropslag til udenforstående - for serviceudbyderen. Den som beder om at få foretaget låneropslaget kalder vi for serviceaftageren. For at det skal gå godt, skal der altså være enighed mellem serviceudbyderen og serviceaftageren om reglerne for hvordan lånertjekopslaget skal foregå: hvilken maskine (netadresse) skal modtage lånertjekket, hvordan skal kommunikationen mellem de to systemer/maskiner foregå, hvordan skal indholdet i selve forespørgslen formateres, hvilke data skal være til stede og på hvilken måde. Osv. Ofte anvender man en allerede vedtagen standard; men i andre tilfælde aftaler de to parter bare hvordan det skal foregå. Lokalsystem - serviceudbyder bibliotek.dk - serviceaftager -service NCIP Bestil - bibliotek.dk-bruger Fig. 2: som service ved bestil i bibliotek.dk NCIP-lånertjek på to forskellige måder I bibliotek.dk-sammenhæng valgte vi oprindeligt 'NCIP' til lånertjek-opslaget. NCIP står for Niso Circulation Interchange Protocol, og er en amerikansk standard, der groft sagt beskriver de transaktioner der foregår mellem en bruger/låner og et bibliotekssystem (udlån, fornyelse, aflevering, hjemkaldelse, reservation, annullering osv.). Men beskrevet på en sådan måde at et NCIP-system kan udstille sine funktioner som services (være serviceudbyder), så de kan anvendes af andre systemer (serviceaftagere). I daglig tale siger vi at systemet er serviceorienteret. Se figur 2 her ovenfor. Ved at lokalsystemerne udstiller en lånertjekservice - og bibliotek.dk bruger den - kunne man så indføre lånertjek i bibliotek.dk. Vi valgte at gøre det på to måder, og derfor er der to lånertjekmetoder til bibliotek.dk i VIP-basen: NCIP og z3950. NCIPstandarden beskriver både hvordan en besked skal se ud - formateres - og hvordan den skal transporteres, nemlig ved hjælp af den http-protokol som almindelig wwwwebtrafik anvender. Ved z3950-lånertjek anvendes den gamle z3950-protokol til selve transporten, mens indholdet er udformet som en NCIP-forespørgsel. Så både z3950- lånertjek og NCIP-lånertjek benytter altså begge NCIP-standarden til at beskrive indholdet i lånertjekforespørgslen, det er kun transportmetoden der adskiller dem. Vi lavede de to varianter af hensyn til bibliotekssystemer der på det tidspunkt foretrak den model.

3 - 3 - og VIP-basen ket i bibliotek.dk gør det nødvendigt at bibliotekerne gemmer oplysningerne til brug for lånertjekket i VIP-basen. Den vigtigste oplysning er serveradressen, dvs. netværksadressen på den maskine i det lokale system som man udefra skal henvende sig til for at få foretaget et låneropslag. Af andre oplysninger kan nævnes: hvilket lånerid bruger biblioteket i bibliotek.dk-bestillinger (cpr-nummer, lånerid, stregkode fx), og skal brugeren oplyse PIN-kode eller ej? Den måde vi lavede lånertjekket i bibliotek.dk gjorde, at det i realiteten var frivilligt for bibliotekerne at slå PIN-koden til eller fra. Hertil kan komme andre tekniske parametre (som fx login og password til servicen). Nye behov - Netmusik-lånertjek Med tiden opstod så nye behov for at bibliotekernes lånerregistre kan lave lånertjek til produkter uden for systemet: Netmusikken skal kun tillade brugere der bor i kommunen adgang til at downloade musikfiler Filmstriben tilbyder adgang til at se streaming film enten hjemmefra eller på biblioteket, men kun for kommunens brugere Netmusik-projektet udviklede så en anden metode til at verificere brugeren end den der var lavet til bibliotek.dk. Den indebærer at brugeren altid afleverer både brugerid og PIN-kode. Og den svarer altså kun positivt på lånertjekket, hvis brugeren er indmeldt OG er borger i kommunen. Netmusik-projektet udviklede sit lånertjek i to varianter: http-post og http-get - forskellen på dem er er rent teknisk hvordan httpopslaget sker. Da Filmstriben åbnede for fjernadgang, besluttede DBC at genbruge Netmusiklånertjekket til det brug. Det betød at VIP-basen - udover NCIP- og z3950-lånertjek i bibliotek.dk - også skulle kunne rumme oplysninger om Netmusik-lånertjekket, først og fremmest netværksadressen og om biblioteket anvender Netmusik-post eller Netmusik-get. Se mine bestillinger (NCIP-lånerstatus) Nu er bibliotekerne så ved i de lokale systemer at implementere understøttelsen af Lånerstatus - se, forny og annuller mine bestillinger. Det har slutbrugeren jo altid kunnet gøre i den lokale web-opac, men det nye er at denne funktion udstilles som service, så en anden brugergrænseflade (eller et andet system) kan henvende sig og bede om lånerstatus for en bruger, med mulighed for at annullere og forny. Denne anden kan fx være bibliotek.dk, men det kan også være et nabobibliotek - eller en mobiltelefonportal Lånerstatus bygger også på NCIP-standarden, og er i realiteten et NCIP-lånertjek med noget mere - og dette mere er en besked til lokalsystemet om i svaret at returnere oplysninger om lånerens lån og reservationer. Muligheden for at forny lån og annullere reservationer dækkes så af hver sin ekstra NCIP-service til disse formål.

4 - 4 - Det oprindelige lånertjek ved bestil sker i bibliotek.dk i forbindelse med selve bestillingen, og kun dér (bestil trin 3 i bibliotek.dk). En lånerstatus er jo ikke knyttet til en bestemt funktionalitet i selve bestil-flowet, men skal kunne tilgås af brugeren på et hvilket som helst tidspunkt. For at beskytte brugerens oplysninger har vi taget to vigtige beslutninger: Lånerstatus hentes og vises kun til brugere der er kendte af bibliotek.dk i forvejen, dvs har et bibliotek.dk-login Brugerne skal gemme deres låneroplysninger i deres bibliotek.dk-opsætning bag login'et. Det sker ved at gemme sit bibliotek (eller sine biblioteker) som favoritbibliotek, og under dem gemme lånerid og PIN-kode Det betyder så at lånerstatus ikke hentes for brugere der ikke er kendte af bibliotek.dk i forvejen, og som ikke har gemt deres lånerid-oplysninger under de respektive favoritbiblioteker. Hvorfor PIN-kode? En del biblioteker har spurgt om det er nødvendigt med PIN-kode for at brugeren kan få adgang til lånerstatus i bibliotek.dk. Nogle biblioteker har i en periode kørt med z3950-lånertjek fra bibliotek.dk uden PIN-kode, men får nu af deres systemleverandør at vide at - når de skifter til NCIP-lånertjek - så skal lånertjekket indeholde PIN-kode for at fungere mod lokalsystemet. En af årsagerne til dette er at lånertjek uden PIN-kode ikke er tilladt i de guidelines for NCIP-anvendelse, som Styrelsen for bibliotek og Medier har aftalt med systemleverandørerne. Det er begrundet i ønsket om at sikre brugerens data bedst muligt, når fortrolige oplysninger bliver spredt i webservices. Dette gælder dog kun når lånertjekket ikke involverer en bibliotekar eller anden professionel. Derfor skal brugeren ikke oplyse sin PIN-kode til en bibliotekar der bestiller materiale til brugeren i netpunkt, og som lader netpunkt lave lånertjek. Derved ville PIN-koden jo ikke være hemmelig længere. Lånerstatus kan hentes til bibliotek.dk fra mange biblioteker (op til 10) på en gang. Det er baggrunden for at låneren skal gemme lånerid+pin-kode under hvert af sine favoritbiblioteker: bibliotek.dk skal have oplysningerne med ud til hvert enkelt lokalsystem og hente oplysninger til lånerstatus'en. Hvis oplysningerne ikke lå gemt i brugerens opsætning, skulle brugeren huske og inddatere op til 10 pinkoder hver gang for at få vist lånerstatus. DBC s fælles lånertjekservice Sidste skud på stammen er så etableringen af DBC s fælles lånertjekservice. Den er oprettet for at gøre det nemmere at give adgang til produkter skabt uden for bibliotekerne via bibliotekskatalogerne eller bibliotek.dk. servicen udnytter at DBC nu i forhold til bibliotekerne kan håndtere et antal lånertjekmetoder - p.t. fire forskellige: z3950, NCIP, Netmusik-post, Netmusik-get. Princippet er at bibliotekerne i VIP kan registrere hvilke lånertjekmetoder de kan håndtere lokalt (dvs udstille), og hvilke oplysninger om brugeren der i hvert tilfælde kræves for at give adgang. Bibliotekerne kan så i VIP-basen angive at et bestemt

5 - 5 - produkt eller en bestemt service skal bruge lånertjekmetode xxx for at verificere låneren. Et andet sted i VIP-basen registrerer biblioteket så at metode xxx benytter fx NCIP med de og de parametre. Derved kan vi give nye indholdsleverandører og andre mulighed for at stille deres produkter til rådighed for slutbrugerne, med sikkerhed for at brugeren rent faktisk har adgang til produktet i kraft af de gældende licensaftaler eller andre aftaler mellem leverandøren og brugerens bibliotek. Et aktuelt eksempel på anvendelse af den fælles lånertjekservice er den nye Infomedia-webservice, hvor slutbrugerne kan få adgang til artikler og anmeldelser i Infomedia fra eget biblioteks katalog eller bibliotek.dk. I dette tilfælde bliver tegningen lidt mere indviklet da der nu er flere services i spil: VIP-basen (bibliotekets lånertjekparametre) 3 brugerens bibliotek (lånertjek) WS (u) WS bibliotek.dk WS 4 (a) 1 (a) 5 WS (u) Infomedia (hentning af artikel) Bruger (ser Infomediaartikel) 6 2 DBCs kundebase (har biblioteket Infomediaslutbrugeradgang?) Fig. 3: Slutbrugeradgang til Infomedia - mange services spiller sammen. WS (u) = serviceudbyder - WS (a) = serviceaftager For en bibliotek.dk-bruger ser det hele enkelt og sømløst ud: hun ser et link i bibliotek.dk til en artikel eller en anmeldelse i Infomedia, og et par sekunder efter er artiklen på skærmen. I mellemtiden arbejder en lang række systemer sammen via udstillede webservices om at løse opgaven - følg ruten på figur 3: 1. brugeren klikker på Infomedia-link i bibliotek.dk 2. brugerens bibliotek slås op i DBC's kundedatabase 3. bibliotekets lånertjekparametre slås op i VIP-basen 4. lånerens låner-id+evt. PIN-kode valideres i det lokale bibliotekssystem 5. bibliotek.dk afleverer id-nummer til Infomedias webservice, som returnerer artikel 6. artikel formateres og vises for brugeren i bibliotek.dk

6 - 6 - Men Infomedia er bare første trin på denne vej. Fremtiden vil sikkert byde på flere lignende anvendelsesmuligheder, hvor en indholdsudbyder kan åbne for adgang til beskyttet indhold i en anden brugergrænseflade - som fx bibliotek.dk eller et lokalt bibliotekssystem - med sikkerhed for at brugeren HAR ret til at anvende indholdet.

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves Udlån FUJITSU SERVICES A/S Vigtige detaljer som skal fremhæves, 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. VÆRKTØJSFELT... 5 2.1 Lånerværktøjsfelt... 5 2.2 Eksemplarværktøjsfelt... 6 3. LÅNER... 7

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik

10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik 10. Booking i ElevWeb og Dantek BiblioMatik Indhold Velkommen til Booking... 3 Hvad er booking?... 3 Booking i Dantek BiblioMatik og ElevWeb... 3 Booking via ElevWeb... 5 Sådan udfører lærerne en booking...

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014

Dantek BiblioMatik / Pro Build 682. Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik / Pro Build 682 Tillæg til Dantek BiblioMatik brugervejledninger 1. april 2014 Dantek BiblioMatik - Tillæg til brugervejledning baseret på Dantek BiblioMatik / Pro - Build 682 af Ole

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal

Sådan fungerer Danmarks Miljøportal. en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Sådan fungerer Danmarks Miljøportal en pixibog om infrastrukturen bag Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til mange forskellige fællesoffentlige data om

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER

GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER GODDAG OG VELKOMMEN SOM KUNDE HOS DK HOSTMASTER INDHOLDSFORTEGNELSE Hvem er dk hostmaster? 3 Hvad betaler du for? 3 Er der nogen i røret? 4 Hvad kan du, når du vil gøre det selv, på www.dk-hostmaster.dk?

Læs mere

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011

1. Administrer brugerkonti. Januar 2011 1. Administrer brugerkonti Januar 2011 Brugervejledning til Dantek MaterialeValg Januar 2011 Copyright 2011 by Dantek A/S Vejledningen er udformet af Mads K. Petersen med bidrag fra Ole Sloth Carlsen.

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Deltagelse i DEF-nøglen realiseret via LDAP-projektet Opsætning og vedligeholdelse

Deltagelse i DEF-nøglen realiseret via LDAP-projektet Opsætning og vedligeholdelse Deltagelse i DEF-nøglen realiseret via LDAP-projektet Opsætning og vedligeholdelse Indhold 1 Indledning...3 1.1 LDAP-projektet...3 1.2 Serviceaftaletilbud til forskningsbibliotekerne...3 2 Funktionaliteten

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere