Bibliotek.dk udviklingsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bibliotek.dk udviklingsplan 2014"

Transkript

1 Biblioteker Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Status pr Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter. H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Bibliotek.dk udviklingsplan Indledning... 3 Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade... 3 Tema A01: Søgning... 4 Tema A02: Grænsefladen... 5 Tema A03: Visning og supplerende data... 6 Tema A04: Bestil området... 7 Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver.. 8 Tema B01: Brugerfaciliteter... 9 Tema B02: Samspil andre systemer Tema B03: Emneoversigt Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Tema C01: Brugerundersøgelser

3 Bibliotek.dk udviklingsplan 2014 Indledning Udviklingsplan 2014 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september Bibliotek.dk ses fortsat som borgergrænseflade for den samlede danske bibliotekssektor. Udviklingsplan bibliotek.dk 2014 er opdelt således: Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver Indsatsområde C: Brugerundersøgelser De enkelte projekter har tilknyttet en status og evt. et beløb. Status kan være Aftale, Overslag eller Reserveret. Hvis et projekt er samfinansieret med DanBib er beløbet bibliotek.dk s andel. Projekter med eksterne samarbejdspartnere eller ubekendte faktorer kan aftales genforhandlet. I årets løb vil der blive aftalt yderligere projekter og temaer. Disse aftales specifikt mellem Kulturstyrelsen, DDB og DBC og offentliggøres løbende i form af opdatering af nærværende aftale, som publiceres på Kulturstyrelsens hjemmeside. Der forventes i 2014 at være 3 mio.kr til rådighed for udvikling af bibliotek.dk Indsatsområde A: Grundlæggende funktioner: søgning, visning, bestilling samt grænseflade Migrationen er i sagens natur samfinansieret med DanBib. OLS-udviklingen indtil 2011 var finansieret af DanBib og bibliotekerne. Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justeringer, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Kulturstyrelsen for i alt kr. 3

4 Tema A01: Søgning Området samfinansieres med DanBib. De udvidelser og forbedringer som er lavet og vil blive lavet er som andet i OpenSearch Open Source og kan genbruges af andre. Projekt A01a: Suggestionservice - slå op i registre og autocomplete Udvikling af en suggestionservice til brønden blev påbegyndt i Den udvikles så den både kan vise forslag fra basens indekser ( skan ) og/eller fra stavehjælp eller fra mest søgte eller. Forslagene kan altså komme fra en eller flere kilder og evt. kombineres i grænsefladens anvendelse af den. Afsluttet med bibliotek.dk. del: kr. Projekt A01b: Near-match Den 0-hit-analyse der er gennemført i 2011 viste at en indførelse af nearmatch vil hjælpe en del brugere som får 0 hit fordi de skriver for mange søgekriterier. Near-match vil sige at man udover exactmatch-resultaterne (som vises først) viser resultater som kun opfylder nogle af søgekriterierne. Udviklingen skal ske i det migrerede bibliotek.dk - altså i OpenSearch. Der er i 2013 udviklet en prototype som skal afprøves, konsolideres og driftsmodnes. Projektet udskudt. Projekt A01c: Relevansrankering Brugerne kan sortere deres søgeresultat efter år, titel, forfatter. En relevansrankering som vælger rankering efter analyse af brugerens søgetermer er udviklet i en prototype i Funktionen skal i 2014 modnes, brugertestes og afprøves i drift. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A01d: Kombinér facetter Hvis brugere skal kunne udføre søgninger svarende til komplekse booleske udtryk, skal de have mulighed for at kombinere facetterne efter eget valg. Fx markere at udvalgte emner skal kombineres med og mens afmærkede sprog eller årstal skal kombineres med eller. Projektet startes med brugerundersøgelser af hvordan funktionen kan gøres let forståelig. Indgår i det almindelige migrationsarbejde og afregnes derfor ikke særskilt. Projekt A01e: Søg videre på nettet I det nuværende bibliotek.dk findes videresøgning på nettet primært i to former: en enkel videresøgningsmulighed til Google på søgeresultatsiden samt en Søg videre på nettet i flertallet af poster hvor der ved hjælp af en linkresolver gives en række videresøgningsmuligheder (fx købemuligheder). I det nye bibliotek.dk skal der enten implementeres linkresolver, eller Universal search (samsøgningsmulighed med en række eksterne baser) eller begge dele. Indgår i konsolideringsprojektet 4

5 Tema A02: Grænsefladen De grundlæggede elementer i grænsefladen er udført i Enkelte funktioner som måske ikke bruges så meget udvikles ikke fra start; brugerreaktioner kan påvirke hvilke der udvikles og hvilke der evt. falder bort. Det er i det biblioteksfaglige bibliotek.dk-udvalg besluttet at disse umiddelbart står til at falde bort: videresøgning til Google samt Share-funktionen. Projekt A02a: Migrering af brugergrænseflade 1. kvartal 2014 Manglende funktioner i grænsefladen som ikke blev nået i 2013 og som ikke er specificeret i særskilt projekt. Følgende opgaver blev færdige i 1. kvartal: - Nodesøgning med instrumentvalg - Emneoversigt supplerende funktionalitet (søg) - Søg videre på ophav - Links til DBC Webarkiv - Viderestilling til fællesskaber - Videresøgning på værtspublikation - Nyhedskarussel på musik samt en lang række mindre features og rettelser og forbedringer efter brugerhenvendelser og brugertests. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A02a.Migrering af brugergrænseflade 2. kvartal 2014 Følgende større opgaver blev færdige i 2. kvartal : - Top-tyve-liste (sidste års mest udlånte) kan ses fra forsiden - Første del af VoxBmuligheder: man kan give stjerner til materialet hvis man er logget ind - Når der ingen materialevurdering/anmeldelser/brugerrating osv findes, fås denne besked i oversigtsbilledet - Udbygning af instrumentvalgsmuligheder på nodesiden - Find bibliotek har fået autocomplete med forslag til det man leder efter - Vigtige elementer i visninger fremhæves med gult fx aldersforbehold eller sondringsdata (fx dirigent) - Man kan nu stille forslag til nye emner til Emnneoversigt - Søgning på dk5 fungerer nu også med trunkering og maskering - snurrebassen (venteikon) er nu i bibliotek.dk-design - Se hvilke biblioteker sorteres nu efter postnummer og der findes en vis-alle-mulighed og hvilke data der vises er ændret - En række performanceforbedringer - En række designtilpasninger - En række tilretninger i bestilforløbet så der ikke er bestilknap ved fx salgskassetter eller videoer som ikke må interurbanlånes - En række tilgængelighedsforbedringer - Bedre indeksering i søgemaskiner fx Google (indekseringen fra søgemaskinerne pågår over de næste måneder) 5

6 samt en lang række mindre features og rettelser og forbedringer blandt andet efter brugerhenvendelser og bibliotekshenvendelser. Afsluttet med bibliotek.dk: kr Projekt A02a: Migrering af brugergrænseflade 3. kvartal 2014 Følgende større opgaver blev færdige i 3. kvartal: Skift til ny søgesyntaks (strict cql) Nye rankeringsmuligheder foreløbig som test jf. Ændring af Vælg og bestil (på værkniveau) så links til Infomedia og SBkopibestil vises i bestilprocessen Første version af autocomplete (på Alle materialer udvidet søgning) Designtilpasninger og tilgængelighedsforbedringer. Nyt presserum Stort format kan vælges default via Min side ligesom man kan fravælge materialer fra NOTA samt en lang række mindre features og rettelser og forbedringer blandt andet efter brugerhenvendelser og bibliotekshenvendelser. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A02a: Migration 4. kvartal Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A02b: Husk denne indstilling Funktion som spørger brugeren om et bestemt valg ønskes gemt som indstilling. Fx valg af specialsøgeside eller visformat. Færdiggøres ikke i Projekt A02c: Mobil grænseflade Første version af det migrerede bibliotek.dk er udviklet i såkaldt responsive design (design der tager højde for forskellige platforme, skærmstørrelser etc.) det betyder at der ikke skal laves særlige version til fx tablets. Men mobilversionen af bibliotek.dk bruges primært til andre funktioner end web/tabletversionen. Derfor udvikles en mobilversion med fokus på de for mobilversion særligt vigtige funktioner fx forny og annullér, enkel søg-visbestil, skan stregkode, se nærmeste bibliotek m.m. Det vurderes på det tidspunkt om der udelukkende skal udvikles apps. Den eksisterende mobilversion er ikke bundet til den gamle (old.bibliotek.dk) brugergrænseflade. Der er således ikke et teknisk krav om nyudvikling inden bibliotek.dk classic lukkes. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Tema A03: Visning og supplerende data Det nye bibliotek.dk s visning sker via en webservice, Open Format. Grundfunktionerne er på plads, men der kan stadig være detaljer der skal arbejdes med. Bibliotek.dk s hidtidige visning er finpudset gennem mere end 10 år, og 6

7 den nye service vil ikke fra start have nøjagtig samme funktionalitet. Bibliotek.dk rummer poster som stammer fra mange kilder og kan være meget forskelligt formateret sammenlignet med en lokal biblioteksbase. Dette skal i så høj grad som muligt skjules for brugeren så posterne optræder så homogent som muligt. Til gengæld vil den nye service kunne bruges af alle andre som ønsker formatering eller konvertering af poster. Projekt A03a: Open Format Det forventes, at der kommer ny struktur på musikposter med analyser, i den forbindelse vil det være nødvendigt at justere formateringen. Ligeledes kan der forventes ændret struktur på artikler, f.eks. når det drejer sig om debatter og fortsættelser, hvilket også medfører justeringer i formateringen. Der må også påregnes nogle justeringer og bugsrettelser af visningen når den migrerede version for alvor bliver brugt af bibliotekarer og alle slutbrugere. Samfinansieret med DanBib. Projektet udskudt Tema A04: Bestil området Det nye bibliotek.dk har alle grundfunktioner for bestil, og brugerne kan sende bestillinger fra begge versioner. Stort set alle bestil funktioner er nu placeret i services som andre end bibliotek.dk kan bruge. Projekt A04a: Bestil flere materialer i ét hug Brugerne ønsker meget at kunne bestille flere materialer i ét hug. Den oprindelige beskrivelse af projektet er fra Der er behov for en revurdering af opgaven, da to ting ændrer de oprindelige forudsætninger for vurdering af projektet: Serviceudviklingen (særligt OpenOrder.checkOrderPolicy) Den vidt udbredte anvendelse af NCIP til automatisk bestilling i eget katalog Analyseprojekt med revurdering af det gamle implementeringsforslag, herunder estimat for implementeringsprojekt. Projektet udskudt Projekt A04b: Vise Infomedia-links i artikelbestillinger i BOB Når bibliotek.dk classic er lukket, kan visning af Infomedia-links i bibliotek.dkartikelbestillinger gennemføres. Dette er et gammelt ønske fra de professionelle brugere. Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. Projektet udskudt Projekt A04c: Låse en bestilling i BOB Mulighed for at låse en bestilling i BOB-grænsefladen ("I arbejde"-markering), hvis der er risiko for at flere går i gang med at arbejde på en bestilling. Der skal først laves et analyseprojekt som analyserer løsningsmuligheder. En høring på prof blog gav ikke nogen klar prioritering: Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. 7

8 Projektet udskudt Projekt A04d: Følg min bestilling OpenUserStatus-webservicen udvides til også at kunne udlevere information om bestillinger som afventer manuel ekspedition. Disse vil så kunne vises i lånerstatus en så brugeren ikke bliver i tvivl om de har afleveret bestillingen. Dette involverer ikke de lokale bibliotekssystemer, men er alene en præsentation af brugerbestillinger i bibliotek.dkdelen af BOB, som endnu ikke er behandlet ("åbne" bestillinger). Analyseprojekt med beskrivelse af løsning og estimat for implementeringsprojekt. Projektet udskudt Projekt A04e: Forberede ny standard for ILL-transaktioner Der forventes i løbet af 2013 at foreligge en ny standard for udveksling af fjernlånstransaktioner. Dette vil være grundlaget for at erstatte den nuværende Z39.50 bårne udveksling af fjernlånstransaktioner med en enklere model, som samtidig vil kunne give mulighed for at smidiggøre opslag efter status for bestillinger. Samfinansieret med DanBib. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Projekt A04f: Automatisk fjernlån også af eget materiale. Evaluering. En ny version af bestilsystem og VIP-kompleks, som håndterer opsætning af automatisk fjernlån af eget materiale, er sat i drift og meldes endeligt ud til bibliotekerne november Systemet er sat op til at bibliotekerne frit kan vælge at lade bestil systemet lave automatisk fjernlån af bestillinger på eget materiale ud fra følgende faste parametre: Materialet skal være udlånt i egen bestand og forventes ikke at være tilgængeligt inden for 14 dage Materialet skal stå på hylden i et andet bibliotek (der oprettes ikke reservering) Materialet må ikke være nyere end 365 dage Systemet afprøves i et etårigt forsøg hvor bibliotekerne afprøver automatisk fjernlån af eget materiale. Alle biblioteker kan afprøve det via opsætning i VIPbasen. Forsøget skal munde ud i en rapport der opsummerer bibliotekernes erfaringer med automatisk fjernlån af eget materiale, deres tilfredshed med den implementerede løsning, registrering af evt. ønsker til ændring af funktionaliteten, samt en samlet anbefaling vedr. den videre udvikling eller anvendelse af denne funktionalitet. Den oprindelige projektgruppe med biblioteksmedarbejdere inddrages i evalueringen. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Indsatsområde B: Brugerfaciliteter og andre udviklingsopgaver Under indsatsområdet kan DBC uden forudgående aftale igangsætte mindre aktiviteter. Efterfølgende og senest på næste statusmøde beskrives sådanne som projekter. Denne bemyndigelse skal anvendes til mindre justerin- 8

9 ger, hvor afventning af en formel godkendelse ikke er hensigtsmæssig. Bemyndigelsen kan på ethvert tidspunkt maksimalt binde Tema B01: Brugerfaciliteter Funktioner, som giver brugeren en service uden at være en del af en kerneservice. Projekt B01a: Introfilm Til det nuværende bibliotek.dk findes en introduktionsfilm til bibliotek.dk som kan bruges til selvinstruktion eller i forbindelse med brugerundervisning. Filmen kan bruges i sin helhed eller som introduktion til et enkelt område som fx Referenceværktøjer eller Musik. Noget lignende skal i en eller anden form udvikles til det nye bibliotek.dk, når alle grundfunktioner er på plads. Projektet udskudt Projekt B01b: Personalisering Brugerlister Muligheder for at brugerne kan skabe egne lister og evt. publicere dem for nogle eller alle andre brugere er en af de personaliseringsmuligheder som endnu ikke er blevet løst. Skabes på basis af brugerens huskeliste. Koordineres med Personaliseringsprojektet. Indgår i konsolideringsprojektet Projekt B01c: Vis nærmeste bibliotek der har åbent Et ønske om at brugerne hurtigt kan finde åbne biblioteker i nærheden (betjent eller ubetjent). Funktionaliteten skal baseres på inddaterede oplysninger i VIPbasen. I blev gennemført de ændringer i VIP-base og grænseflade som er en forudsætning for projektet. I 2014 vil man kunne lave en funktion fx i mobile grænseflader der viser nærmeste åbne bibliotek. En forudsætning er at webservicen (OpenAgency) også udbygges med denne funktionalitet. Indgår i konsolideringsprojektet Projekt B01d: Ændring af kopiservice Brugerne skal ikke længere oprettes og lånertjekkes hos Statsbiblioteket. I stedet skal de være registreret brugere på deres afhentningsbibliotek, og lånertjek foretages mod dette bibliotek. Servicen kan kun bruges af indloggede brugere med afhentningsbibliotek og gemte personlige data. Data om abonnenter fås fra Statsbiblioteket og lagres formentlig i VIP-databasen. Afhængig af om afhentningsbiblioteket har abonnement hos SB eller ej, får brugeren mulighed for e-kopi eller printet kopi leveret via biblioteket. Først efter indlogning kan brugeren se om der kan leveres en e-kopi. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. 9

10 Tema B02: Samspil andre systemer Samspil med andre systemer i og udenfor biblioteksvæsenet Projekt B02a Interaktiv brugerhåndtering En fortsat forberedelse af en håndtering af adgang til digitale ressourcer med udgangspunkt i en brugers rettigheder via vedkommende bibliotekers rettigheder, således at brugeren får den mest direkte adgang til digitale ressourcer. Der indgår implementering af CULR (Core User Library Registry) og forberedelse af SAOU (Service for Authentication of Objects and Users). Samfinansieret med DanBib. Afsluttet i 2014 med bibliotek.dk del: kr. Projekt B02b: Digitaliseret kulturarv i bibliotek.dk grænsefladen Overbygningsprojektet Formidling af digitaliseret kulturarv har i 2012 foreslået at metadata vedr. kulturarven (dvs. også fra museer og arkiver) indgår i udviklingsplanen for bibliotek.dk. Baggrunden er at projektet anser det for uhensigtsmæssigt at skabe yderligere en særskilt portal, og at data i stedet præsenteres på de platforme, der allerede eksisterer. Metadata fra projektet kan tænkes integreret på flere måder: A) Som en integreret del af bibliotek.dk-brønden, så brugerne får dem uden at have bedt om dem, og kan indskrænke sin søgning via facetter B) Som en del af bibliotek.dk-brønden, men vist i et særligt faneblad C) Som en særskilt del af brønden, som en bruger kan tilvælge at samsøge med (via universal search) Der påtænkes etableret særskilte projekter for disse indholdsområder, hvor det i hvert enkelt tilfælde vurderes, om der er finansiering til rådighed. Intet igangsat Projekt B02c: Konsolidering af CMS-platform til bibliotekerne DDB-hjemmeside, Bibliotek.dk og en række bibliotekshjemmesider og biblioteksprodukter baserer sig på den første udgave af ding på Drupal7, som DBC etablerede i forbindelse med første fase af bibliotek.dk migrationen. Siden har projekterne udviklet sig i forskellige retninger. Der defineres et nyt core for platformen for at sikre maksimale genbrugsmuligheder fremadrettet. Bibliotek.dk skal basere sig på det nye core, og de dele af bibliotek.dk, der er en del af det nye core skal også integreres til øvrige projekter. Dette er et meget stort projekt, der anses for væsentligt af hensyn til den fremtidige mulighed for maksimalt genbrug i forhold til andre løsninger, der baserer sig på den fælles CMS-platform. Financierers af DDB i Tema B03: Emneoversigt Emneoversiten er dynamisk og skal løbende føres ajour. Projekt B03a: Opdatering emneoversigt Indholdsmæssig opdatering af emneoversigten. Samfinansieret med DanBib. 10

11 Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema C01: Brugerundersøgelser Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser. Projekt C01a: Generel brugerundersøgelse Der gennemføres i 2014 en generel brugerundersøgelse. Sådanne har ikke været gennemført i pga. migrationen. Der opsamles adfærdsdata på grænsefladen. Disse vil indgå i vurderingerne af brugerundersøgelsens resultater som supplerende materiale. Afsluttet med bibliotek.dk del: kr. 11

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 10. januar 2013 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2013 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011.

Forslag til udviklingsplan 2012 sendes hermed til offentlig høring med svarfrist 24. november 2011. 1 Høringsoplæg til Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 3. november 2011 Indhold Indledning...1 Indsatsområde A: bibliotek.dk migration

Læs mere

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen

Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen 1 Høringsoplæg om udvikling af bibliotek.dk i 2013 Udsendt 29. oktober 2012af Kulturstyrelsen Høringsfrist: 22. november 2012 med email til post@kulturstyrelsen.dk Indledning... 2 Indsatsområde A: Grundlæggende

Læs mere

Indhold. 30. juli 2012

Indhold. 30. juli 2012 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2012 mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter løbende opdatering Bemærk: indledende tekster revideres ikke løbende. 30. juli 2012 Indhold 24. juli 2012...1

Læs mere

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold

bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indhold 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2012 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Udviklingsprojekter aftalt mellem Kulturstyrelsen og Dansk BiblioteksCenter Indhold Indhold...1 Indledning...2

Læs mere

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17.

Indhold. Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter. 17. 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2011 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter 17. januar 2011 Indhold Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...4 Tema A01: Brugergrænsefladen...4

Læs mere

Bibliotek.dk - udvikling i 2015

Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Status fra DBC Nyt i bibliotek.dk Bibliotek.dk - udvikling i 2015 Nyt netpunkt Mails fra bibliotek.dk - Data@lsynet Opdatering af danbib.dk Bes@l og adgang - udvikling 2015 Konsekvenser af nyt bibliotekssystem

Læs mere

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2009 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Indledning Udviklingsplan 2009 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9.

Læs mere

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen

Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer. Oplæg Hindsgavl Kirsten Larsen Det nye bibliotek.dk og automatisk fjernlån af egne materialer Oplæg Hindsgavl 31.5.2013 Kirsten Larsen Program Automatisk fjernlån af eget materiale Det nye bibliotek.dk - migration - hvorfor? - tidsplan

Læs mere

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010

Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 1 Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk Biblioteks Center 7. januar 2010 Indledning...2 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter...3 Tema A01: Ny brugergrænseflade

Læs mere

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014

NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Maj 2014 NATIONAL BIBLIOTEKSINFRASTRUKTUR UDVIKLINGSPLAN 2014 Danskernes Digitale Bibliotek DBC Kulturstyrelsen 2014 er et transitionsår på vej mod 2015, hvor én plan omfatter DDB, Danbib og Bibliotek.dk.

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 3. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Skift til ny søgesyntaks (strict

Læs mere

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således:

Der er i 2011 anvendt 3.021.600 kr. til udvikling af bibliotek.dk, som fordeles på temaer således: 1 bibliotek.dk - status pr. 31. december 2011 Oversigt over resultater og økonomi på samtlige projekter Indledning Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 18. september

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være:

Hver projektkandidat gives en prioritet fra 0 til 3, alt efter hvor relevant udviklingsprojektet anses for at være: Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: CBS Bibliotek ved Biblioteksdirektør René

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt De nye ILL-standarder og konsekvenser for systemerne Nyt om bibliotek.dk Introfilm Se film ikke til udlån Filtre - og funktionskoder Niveau-markeringer

Læs mere

Ny BOB-grænseflade fra

Ny BOB-grænseflade fra DBC: Ny BOB - vejledning - version: 29.5.2010 - Side 1 (10) Ny BOB-grænseflade fra 1.6.2010 Adgang til BOB...1 Hvilke bestillinger bliver vist efter indlogning?...2 Fanebladet bibliotek.dk til os...2 Åbne

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 1. kvartal 217 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 1. kvartal 217 Udvikling i 217-Q1 i henhold til Releaseplan 217 (R17) Releaseplan 217 indeholder de udviklingsopgaver

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017

Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 2017 DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk 3. kvartal 27 Kvartalsrapport for bibliotek.dk 3. kvartal 27 Udvikling i 27-Q3 i henhold til Releaseplan 27 (R7) Releaseplan 27 indeholder de udviklingsopgaver for Danbib,

Læs mere

VIP-basen og nyt bestilsystem.

VIP-basen og nyt bestilsystem. DBC. Ny VIP-grænseflade fra 1.6.2010 Version: 29.5.2010. Side 1 (5) VIP-basen og nyt bestilsystem. Indhold: Ny opdeling af VIP-basens parametre i grænsefladen...1 Nye indstillinger efter 1.6.2010...2 Modtag

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2015 Side 1 af 20 Indhold Indledning... 3 Grundlaget for Releaseplan 2015... 3 Finansieringsgrundlag for Releaseplan 2015... 3 De tre strategiske indsatsområder...

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 4. kvartal 2014 Laura Holm, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Kort oversigt over afsluttet udvikling i : Kommandosøgning og linkme færdig og dokumentation

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter

Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter bibliotek.dk 2008 udviklingsplan resultat ultimo 2008 Aftale mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Afsluttende afrapportering af udvikling af bibliotek.dk i året 2008. Da der

Læs mere

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1. kvartal 2014 Kirsten Larsen, DBC - Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib 1 Kvartalsrapport bibliotek.dk og DanBib Udvikling bibliotek.dk Udvikling af bibliotek.dk rapporteres særskilt på http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/biblioteker/nationale-ordninger/bibliotekdk/udvikling-af-bibliotekdk/

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: Det Kongelige Bibliotek Kontakt: Leif Andresen,

Læs mere

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC

Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg. DDB workshop i samarbejde med DBC Velkommen til workshop: Søgning og Mobil Søg DDB workshop i samarbejde med DBC Dagens program 10:00-12:00: Velkommen DDB s målsætninger for mobil og søg (Glenn, DDB) Søgning: Hvor kommer vi fra, og hvor

Læs mere

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet

Nyt netpunkt analyse og krav til funktionalitet Nyt netpunkt analyse g krav til funktinalitet DBC Maj 2015 Mål fr prjektet I løbet af 2015 skal DanBib migreres g dermed gså den prfessinelle grænseflade netpunkt. Prjektet har til frmål at definere brugernes

Læs mere

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - oplæg til møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte side Formidling 14457 ALT-tekster skal

Læs mere

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken

Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken Danskernes Digitale Bibliotek Juli 2013 Bilag 1 til tilslutningsaftale - DDB Basispakken DDB Basispakken består af ydelser, der bygger videre på DanBib og bibliotek.dk infrastrukturkomplekset og skaber

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014

Intelligent brugerinvolvering. Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket. Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Intelligent brugerinvolvering Udvikling af en model til berigelse af afleveringsøjeblikket Projekt støttet af DDB-puljen 2014 Silkeborg Bibliotek November 2014 Indhold Historik... 2 Arbejdsgruppen... 2

Læs mere

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012

Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Z39.50 Migrering +? Oplæg danzig 19-1-2012 Leif Andresen 3.1.2012 Oversigt Status Et helikopteroverblik Migreringsstrategi Opsamle data Sidespring: bibliotek.dk og DanBib på nettet Overgangsperiode nationale

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC

Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder. FORFRA Fjernlånskonference maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC Automatisk fjernlån af egne materialer De nye ILL-standarder FORFRA Fjernlånskonference 28.-29. maj 2015 Anders-Henrik Petersen, DBC ahp@dbc.dk Automatisk fjernlån af eget materiale I 2007: Automatisk

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt

Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Danske biblioteker i WorldCat - et DEFF-projekt Workshop 24. oktober 2008 Leif Andresen Styrelsen for Bibliotek og Medier Helle Brink Statsbiblioteket 1 Hvad er WorldCat? WorldCat er en verdensdækkende

Læs mere

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen

Nyt fra Kulturstyrelsen. 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Nyt fra Kulturstyrelsen 22. Marts 2012 Møde i Netværk for lånesamarbejde Leif Andresen Oversigt Nyt fra Kulturstyrelsen Lovbiblioteker i Danmark Kørselsordning Private biblioteker Ny teknik Retningslinier

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Sendt til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". 1. Bibliotek og kontaktoplysninger: FFUs DDB kontaktudvalg (ved Leif Andresen,

Læs mere

Migration af Danbib og bibliotek.dk

Migration af Danbib og bibliotek.dk Migration af Danbib og bibliotek.dk Dette notat beskriver, hvordan et migreret Danbib og bibliotek.dk kan understøtte DDB og den biblioteksprofessionelle infrastruktur. DBC maj 2012. Mål for migrationen

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej.

- Får eks. gymnasier samme brugergrænseflade som PLC? Svar: Ja, men skoleportalen bliver gymnasiernes primære adgangsvej. 21. oktober 2015 NOTAT FBS - Spørgsmål/svar fra informationsmøderne den 7. og 8. oktober 2015 1. Spørgsmål om teknik/arkitektur/integration - Cicero selvbetjening. Er det en browser eller en klient? Svar:

Læs mere

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero

Status fra DBC. Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB. samspil med FBS/Cicero Status fra DBC Nyt om bibliotek Nyt om nyt netpunkt Hvad spørger I om? Nyt fra bestilsystemet og BOB samspil med FBS/Cicero Nyt om bibliotek.dk Introfilm Rankering af søgeresultat boost Forsidekarrusellen

Læs mere

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30

DDElibra Håndbog. DDElibra GO. Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 DDElibra DDElibra GO Axiell Danmark A/S 2015-10-27 Version 9.11.30 Copyright 2015 1 DDElibra GO - dynamiske lister præsenteret på tablet... 3 2 Sådan bruger personalet løsningen... 4 2.1 Login... 4 2.2

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016

Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelon til høringssvar af udviklingsopgaver til Releaseplan 2016 Skabelonen udfyldes og sendes til postkassen: ddb@kulturstyrelsen.dk med emnet "høringssvar". Deadline er mandag den 4. maj 2015 kl 12.00.

Læs mere

Den nationale biblioteksinfrastruktur

Den nationale biblioteksinfrastruktur Den nationale biblioteksinfrastruktur Releaseplan 2016 Godkendt af DDB s koordinationsgruppe og styregruppe 24. juni DDB-sekretariatet Baggrund... 2 Høringssvar fra bibliotekerne... 2 Den videre proces...

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden

En fælles løsning. DDB, Kombit, brønden En fælles løsning DDB, Kombit, brønden Hvem, hvad, hvor og hvornår Hvem er vi? Danske Folke- og skolebiblioteker i fællesskab. Initiativ fra København, Århus, Esbjerg, Herning, Horsens og Ishøj i samarbejde

Læs mere

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE

DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE DDELIBRA BRUGERGRUPPEMØDE 11. maj 2016 i Odense Lone de Lasson Lene K. Nielsen Aksel G. Mikkelsen Niels E. Hansen 1 DAGSORDEN - AXIELL Nyt fra Axiell DDElibra 9.11.50 Status Highlight RFID nyheder Pop

Læs mere

Sendes til postkassen: med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl

Sendes til postkassen: med emnet høringssvar senest mandag den 31. oktober kl Høringssvar til udviklingsopgaver i forslag til Releaseplanen 2017 Sendes til postkassen: ddb@slks.dk med emnet "høringssvar" senest mandag den 31. oktober kl 12.00. 1. Bibliotek og kontaktoplysninger:

Læs mere

Danske biblioteker i WorldCat

Danske biblioteker i WorldCat Danske biblioteker i WorldCat Helle Brink Statsbiblioteket Temadag om fjernlån FORFRA Danmarks Forskningsbiblioteksforening maj 2010 1 Oversigt 1. Danske biblioteker en kort opdatering 2. Danbib, Netpunkt

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Datagrundlag Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes let (hurtigt) fra bibliotekssystemet eller Brønden. Det vil betyde rigtig meget for hastighed i præsentationen

Læs mere

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC

Infrastrukturen i brøndkomplekset. Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, DBC Infrastrukturen i brøndkomplekset Aarhus 19. november 2015 Karin Knudsen, C lokreg Posthus Kilder ES Base Processor Hive Addi Fedora Commons Repository (Dokumenter) OpenSearch OpenSearch OpenAgency OpenFormat

Læs mere

Bilag 1: Idébeskrivelser

Bilag 1: Idébeskrivelser Bilag 1: Idébeskrivelser Bilaget indeholder de idébeskrivelser, der er knyttet til de enkelte temaer og som er udarbejdet af DBC. Indhold Vurderingsparametre... 2 Lovgivnings- eller standardiseringskrav...

Læs mere

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot

DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen. Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot DBC Den bibliografiske og IT-mæssige infrastruktur i dansk biblioteksvæsen Oplæg på kursus for nyansatte i bibliotekerne 13. Marts 2014 Ejnar Slot Agenda (muligvis en pause undervejs) Materialets (eksempel:

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps

Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps 14. november 2014 Side 1 af 8 Afrapportering af projektet BApps - Biblioteks Apps KULTUR OG BORGERSER- VICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune ITK Møllegade 1 8000 Aarhus C Telefon: 89 40 94 00

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde

REFERAT. BIL-udvalget. Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde REFERAT BIL-udvalget Kulturstyrelsens udvalg for Bibliotekernes Interaktion og Lånesamarbejde 2015-04-07 Preben Aagaard Nielsen Referat af møde i udvalget den 13. marts 2015 kl. 10.30 14.00 i Kulturstyrelsen

Læs mere

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling

PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling PH udviklingsønsker - revideret oversigt efter møde den 17.9.12 - Formidling 14492 Youtube klip skal kunne indsættes og vises på siden Formidling 14486 Printfunktion til udvalgte sider - DBC: Hvilke sider?

Læs mere

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING

State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING State of the union INDKØB INFRASTRUKTUR FORMIDLING UDVIKLING DDB I ET LIDT STØRRE PERSPEKTIV - Hvad var udgangspunktet? Fællesskab om infrastruktur og indkøb samt formidlingssamarbejde Lokal innovation

Læs mere

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal 2015 Laura Holm, DBC - srapport bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal srapport for bibliotek.dk og Danbib 2. kvartal Afsluttet udvikling i bibliotek.dk i -Q2 et har været præget af vedligeholdelsesarbejde, bl.a.:

Læs mere

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017

Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 Fællesmødet på søgeprojektet den 22. februar 2017 d.d. 9/3-2017 DDB Sekretariatet Løsningsforslag fra workshop: Hvordan kan søgning på DDB CMS matche brugernes behov? NB! Der skal tages højde for, at løsningsforslagene

Læs mere

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA

Dansk overgang til nye, internationale katalogiseringsregler, RDA NOTAT H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon +45 3373 3373 Telefax +45 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk EAN 5798000793132 CVR 2648986 4. marts 2016 Dansk overgang til

Læs mere

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011

REFERAT. Afdelingen for Biblioteker. 4. januar 2011 REFERAT Afdelingen for Biblioteker 4. januar 2011 Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk og DanBib udviklingsplan 2011: Torsdag den 16. december 2010 kl. kl. 9.30-14.00 Indbudte

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 5 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 5 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 7 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 7 3.4 VISNING

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1

Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer- en selvmodsigelse? Helle Brink Aalborg Universitetsbibliotek Hindsgavl, maj 2013 03-06-2013 1 Fjernlån og elektroniske ressourcer - oversigt Præsentation og definitioner

Læs mere

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3

ISO 28560 RFID in Libraries del 1 og 3 i henhold til DS/INF 28560 ISO 15693 og ISO 18000-3 Afsnit 6.2.5.2 Kommunale RFID-systemer Mange kommuner anvender RFID-systemer (Radio Frequenzy Identification), hvor alle materialer er påsat et RFID-tag. For at dette kan fungere mellem RFID-system og

Læs mere

Forandring i fællesskab

Forandring i fællesskab Forandring i fællesskab DBC s strategi, juli 2017 En biblioteksstrategi Mange bibliotekers erfaring peger i samme retning: Bibliotekerne gør det godt, men internationale og kommercielle aktører formidler

Læs mere

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14.

REFERAT. Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan. Mandag den 7. december 2009 kl. kl. 9.30-14. REFERAT Afdelingen for Biblioteker 15. januar 2010 ukv@bibliotekogmedier.dk Referat af møde med lederforeninger m.v. om drøftelse af bibliotek.dk udviklingsplan 2010: Mandag den 7. december 2009 kl. kl.

Læs mere

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012

Silkeborg Review Søgning. Søgefelt. Datagrundlag. Søgeresultater generelt. Navngivning. Silkeborg Review af Søgning juli 2012 Silkeborg Review Søgning Datagrundlag En del kommentarer om datagrundlag bliver endnu vigtigere i søgninger og visninger. Derfor gentages de her: Det er vigtigt, at de informationer man viser kan hentes

Læs mere

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search.

I dette dokument omtales målgruppen for Search som afgørende for det indhold, der lægges i Search. PRODUKTPOLITIK FOR SEARCH Versionshistorik Versionsnr. Dato Ansvarlig Ændring 1.0 AS Definition af Search 'Search' bruges pt. som begreb om: A. Søgefeltet og det efterfølgende søgeresultat på statsbiblioteket.dk.

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde

Velkommen Ding2tal DDB CMS Spørgerunde ding2tal DDBCMS Baggrund... Behov for velstrukturet og veludbygget grænseflade - et fælles basis-tema Behov for en samlet pakke (moduler + basistema) Minimere udgifter lokalt Bibliotekerne bag ding2tal

Læs mere

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet

Søgning vælg ja hvis brugeren skal kunne søge på en given anmeldelse og få den vist i søgeresultatet Kilder i VIP Zinio (150059-magasin) Søgning vælg ja når metadata skal kunne søges og vises i jeres grænseflade vælg link til onlineadgang for at brugerne kan få adgang til ressourcen hos leverandøren Beskrivelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning November 2015 DBC Brugerundersøgelse 2015 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2015... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service

FORFRA Hindsgavl 2015. Digital Artikel Service FORFRA Hindsgavl 2015 Digital Artikel Service Digital Artikel Service Digital levering af skannede artikler fra trykte tidsskrifter Baseret på en bilateral aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN Tilgængelig

Læs mere

Axiell Danmark. facebib. en vejledning

Axiell Danmark. facebib. en vejledning Axiell Danmark facebib en vejledning 20. marts 2013 Indhold 1 Introduktion... 4 1.1 Forudsætninger... 4 2 Hvad kan man på facebib?... 5 2.1 Link til forsiden... 6 2.2 Linksamling (Leksikon)... 6 2.3 Link

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere