Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk"

Transkript

1 1 Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk Indhold Høringsoplæg til udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk... 1 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter... 3 Tema A01: Brugergrænsefladen... 3 Der er løbende fokus på optimering af brugergrænsefladen Projekt A01 Brugergrænsefladen tilpasses facetter... 3 Projekt A01 Nye søgesider til lydbøger og spil?... 3 Tema A02: Søgning... 3 Projekt A02: Stavehjælp udvidelse??... 3 Tema A03: Adgang til mere indhold helst digitalt... 3 Projekt A03: Søg videre på nettet... 4 Tema A04: Visning af poster... 4 Projekt A04: Værkvisning flere data på værkniveau... 4 Tema A05: Bestil set med brugerens øjne... 4 Projekt A05: Åbne biblioteker - Get it (her&nu-muligheder) indmeld ukendt låner.. 4 Projekt A05: Bestilling ukendt materiale. Foranalyse... 4 Projekt A05: Følg min bestilling... 4 Tema A06: Inspiration, sociale teknologier og personalisering... 5 Projekt A06: Flere muligheder efter login: huskeliste m.m... 5 Projekt A06: Gem alle mine lån... 5 Tema A07: Andre funktionaliteter... 5 Projekt A07: Find nærmeste bibliotek - Vis biblioteker der har åbent nu... 6 Projekt A07: Referencesystemer udvidelse... 6 Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur... 6 Tema B01: Samspil med bibliotekssystemer... 6 Projekt B01: Bibliotek.dk vis det lokale før det nationale... 6 Tema B02: Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne... 6 Projekt B02: Bibliotek.dk-services på borger.dk... 6 Tema B03: Bestil set med bibliotekernes øjne... 6 Projekt B03 Lånerstatus, betal gebyrer m.m. via bibliotek.dk... 7 Projekt B03: Advarsel ved "dobbeltbestillinger". Notat Tema B04: Andre platforme herunder mobile teknologier... 7 Indsatsområde C: Brugerundersøgelser... 7 Tema C01: Årlig generel brugerundersøgelse... 7 Projekt C01: Brugerundersøgelse efterår

2 2 Indledning Udviklingsplan for 2011 sendes hermed til offentlig høring. Udviklingsplan 2011 for bibliotek.dk bygger på Strategi for bibliotek.dk af 9. september november 2010 er frist for kommentarer, som sendes via mail til med emnefelt bibliotek.dk Mere uformelle kommentarer kan afleveres på profblog.bibliotek.dk. Resultater fra brugerundersøgelsen som blev gennemført i september og oktober er brugt i udarbejdelsen: Udviklingen af bibliotek.dk sker ikke i et tomrum, men hænger sammen med hvad der sker i biblioteksverdenen både teknisk, biblioteksfagligt og politisk. Rapporten Folkebibliotekerne i Videnssamfundet lægger op til udvikling af Danskernes Digitale Bibliotek. Den politiske proces er i gang og i sagens natur vil resultatet næppe kunne undgå at have en markant indflydelse på udviklingen af bibliotek.dk. Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) er meget mere end en brugergrænseflade og bibliotek.dk er en af flere byggesten i DDB. Udviklingen af bibliotek.dk i 2011 skal ses i dette lys. Det betyder ikke at udviklingen skal sættes i stå men at forholdene kan ændre sig i årets løb. Behandlingen af udviklingsplan 2011 sker derfor efter samme koncept som de foregående år. Udviklingsplan bibliotek.dk 2011 er opdelt efter områder: Indsatsområde A: Brugerfaciliteter Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Hvert af indsatsområderne er delt op i et antal temaer og for hvert af disse temaer aftales et antal projekter. Nogle temaer har foreløbigt ikke tilknyttet konkrete projekter. Der forventes i 2012 at være ca. 3 mio. kr. til rådighed for udvikling af bibliotek.dk Større projekter der er lavet i 2010 eller bliver lavet i 4. kvartal 2010: Ny brugergrænseflade: bl.a. Bogsøgeside, ny visning, bestil fra kort format, Share m.m. Nyt bestilsystem bag bibliotek.dk. Reservér i lokalkatalog vha NCIP for brugeren: uden skift til anden grænseflade. Ny introduktionsfilm Mobil grænseflade: status, forny og annullér, søg og reservér klar inden årets udgang. WAYF og NemId. Nye poster: BibZoom, Færøske Byarbokasavnid Skift til andet favoritbibliotek (på bestil trin 3) Bestil værk fra kurv

3 3 Indsatsområde A: Brugerfaciliteter Området omfatter alle søgefunktioner, visning, links, bestilling set fra brugerens side og hjælp til disse funktioner. Der skal fortsat arbejdes med at brugeren hjælpes videre uanset om han kun har vage forestillinger om hvad han ønsker, kun har få data at gå videre med, ikke staver særlig godt eller ved præcist hvad han søger. Bestillingsprocessen optimeres så den er enkel og ligetil for brugeren uanset hvor det valgte materiale findes, og materialet når til brugeren så hurtigt som muligt. Området omfatter desuden faciliteter som brugeren aktivt melder sig til eller anvender til personlige formål, fx diverse sociale teknologier, referencesystemer, feeds, personalisering og single sign-on. Tema A01: Brugergrænsefladen Der er løbende fokus på optimering af brugergrænsefladen. Projekt A01 Brugergrænsefladen tilpasses facetter Der skal laves en søgeside med én-bokssøgning (som giver mere mening når facetter kan vises) og søgeresultatsiderne skal udvides med facetvisning Projekt A01 Nye søgesider til lydbøger og spil? Specialsiderne bruges meget, og både brugere og bibliotekarer har ønsket en specialside til lydbøger. Nogle har også spurgt til en specialside for spil. Specialsiderne gør det lettere for brugerne at vælge det, de ikke selv kan udtrykke. Specialsiderne omfatter også netversioner af materialerne (som med musik, film, noder). Tema A02: Søgning Der er løbende fokus på videreudvikling af søgning, og det er hensigten løbende at give bedre muligheder for brugerne. Udviklingen af søgefaciliteterne hænger nøje sammen med udviklingen af disse i DanBib og OLS-projektet og er ofte samfinansieret med DanBib-udviklingen. Projekt A02: Stavehjælp udvidelse?? Projekter er undervejs i 2010 så det er svært at vurdere om der er brug for mere. Men det vil blive vurderet løbende. Andre projekter som kan overvejes i løbet af 2011: - Søgning kun på materialer for voksne (et hyppigt ønske fra brugerne til gengæld er datagrundlaget for at lave det endnu begrænset). - Søgning kun på gratis netdokumenter (afgrænsningsmulighed på netdokumentsiden og evt. også alm. søg) (søgbarhed er undervejs nås muligvis i 2010) Tema A03: Adgang til mere indhold helst digitalt Digitalt indhold og smagsprøver fra bøger, film, musik, indholdsfortegnelser etc.

4 4 Brugerundersøgelserne viser interesse for at få alt materiale i digital form eller som minimum smagsprøver fra indholdet i bøger, artikler, noder, musik- eller film. En forudsætning er ofte en national løsning med adgang til fuldtekst. Projekt A03: Søg videre på nettet Der udvides med flere muligheder for at videresøge på fx emner eller titler. Nye kilder, fx mere emneorienterede, inddrages løbende. Der arbejdes så vidt muligt ud fra Semantisk web. Samfinansieret med DanBib. Tema A04: Visning af poster Der er løbende opmærksomhed på at sikre den mest mulige optimale visning for brugerne. Projekt A04: Værkvisning flere data på værkniveau For at øge overskueligheden for brugeren arbejdes der med at så mange data som muligt og især links kan flyttes fra udgaveniveau til værkniveau eller underværk-niveau (fælles for alle udgaver inden for én materialetype), fx links til Søg videre på nettet, anmeldelser, Noget der ligner etc. Andre projekter på området: - Se værk på andre sprog. I dag omfatter værkvisningen kun ét sprog, men i nogle tilfælde vil et link til at søge værket på andre sprog være brugbart. Det vil typisk være muligt at lave fra en dansk udgave til udgaver på i hvert fald originalsproget, men i mange tilfælde også fra den originale udgave til andre sprog. Tema A05: Bestil set med brugerens øjne Der er løbende opmærksomhed på at sikre brugerne optimale muligheder for at bestille. Projekt A05: Åbne biblioteker - Get it (her&nu-muligheder) indmeld ukendt låner Når Åbne biblioteker er vedtaget og under implementering i biblioteker og bibliotekssystemer, kan der laves diverse projekter i bibliotek.dk Projekt overført fra Projekt A05: Bestilling ukendt materiale. Foranalyse Notatet bruges som grundlag for en åben diskussion (som indgår i projektet) om forskellige mulige modeller. Projektet er overført fra 2010 fordi der ikke har været plads til alle planlagte projekter i I første omgang laves en analyse af 0-hit-loggen for at se hvilke tiltag der faktisk vil hjælpe på de mest hyppige årsager til 0-hit. Løsningen kunne også være indførelse af near-match til supplering af exact-match. Projekt A05: Følg min bestilling Ønske om at kunne følge sin bestilling på samme måde som når man bestiller via nettet og kan se hvor langt bestillingen er. Ønsket begrundes bl.a. i at fjernlån ikke straks dukker op i lokalsystemets lånerstatus. Projektet er overført fra 2010 fordi der ikke har været plads til alle planlagte projekter i Kræver at lokalsystemerne kan returnere bestil-id (det gør de ikke i dag)

5 5 Tema A06: Inspiration, sociale teknologier og personalisering Der er i 2010 implementeret rating, omtaler (bibliotek.dk-løsning) og en driftsversion Andre-der-har-lånt (generel webservice). Dette videreføres i 2011 bl.a. med videreudvikling af: Brugerskabte data: Implementering af den nationale løsning for brugerskabte data (driftsstart udskudt til 2011), samarbejde om videreudvikling af den nationale løsning, opbygning af personlige profilmuligheder m.v. Brugerspor: Videreudvikling af brugen af Andre der har lånt, fx kombinationer med personlige profiler osv. Andre muligheder for at udvikle faciliteter ud fra opsamlede data om brugeradfærd holdes under opsigt. Personalisering: Løbende udvikling af mulighederne via Mit bibliotek.dk. Projekt A06: Flere muligheder efter login: huskeliste m.m I 2010 er det blevet muligt at gemme i huskeliste og gemme favoritsøgninger (via Min kurv/mine søgninger). I 2011 arbejdes videre med brugernes mulighed for at eksponere et antal titler som en liste med en titel, en kommentar og en forfatter. Der skal overvejes om der kan ske en særlig markering af faglige lister hvis det er en universitetsansat lærer etc. som er forfatter. Se funktionen i Worldcat.org Projekt A06: Gem alle mine lån I brugerundersøgelsen er der et stigende antal ønsker om Gem alle mine lån. Hvis noget sådant skal laves, skal det vel være en generel, national service. Brugeren siger i sit lokalsystem ja tak til at få gemt sine lån i en central database fx med NemIDadgang. Denne kan så bruges af bibliotek.dk og det lokale system (kun det brugeren har sagt eksplicit ja til) i deres huskeliste. Placeres i en kurv, hvor brugeren selv kan rydde op. Hvis det skal fremmes, skal der startes med en forundersøgelse der leverer et notat. Projekt A06: Se nye materialer For den trænede bruger er der mulighed for at lave egne feeds på områder der ønskes overvåget. Der kan også anvendes en oversigtsside med præfabrikerede feeds Men der er ikke en let måde at se danske nyudgivelser inden for de vigtigste materialetyper bøger, film og musik. Det kunne laves ved en visning af titler (randomiseret visning med forsider) inden for de tre områder fx fra den sidste måned og kun de titler, som er bedømt som biblioteksrelevante. Inden for bøger evt. kun dem som markeres som ekspres (udvalgte, meget aktuelle bøger). Fx med link til disse nyhedsoversigter fra siderne for bøger, film og musik. Tema A07: Andre funktionaliteter

6 6 Projekt A07: Find nærmeste bibliotek - Vis biblioteker der har åbent nu Forbedring af mulighederne for at finde det rette bibliotek i enhver situation undersøges evt. som muligheder i VIP som webservice som står til rådighed for andre services og platforme. Foreslås som en generel webservice, så den ikke kun kan bruges af bibliotek.dk, men af alle. Projekt A07: Referencesystemer udvidelse Word har nu en funktion under Referencer hvor man kan hente referencer med Z Det bør være muligt at hente referencer fra bibliotek.dk til Word. Zotero gratis referencesystem referencer skal kunne hentes fra bibliotek.dk Indsatsområde B: Samspil og infrastruktur Omfatter infrastrukturprojekter og interoperabilitet funktioner, moduler og anden udvikling som fremmer den gnidningsløse integration af forskellige services lokale og nationale. En del af disse vil være samfinansieret med DanBib. Endvidere indeholder området bibliotek.dk-tilgængelighed fra andre sites, fx borger.dk, Facebook, søgemaskiner etc. Det er løbende hensigten at sikre at udvikling i bibliotek.dk regi kan genbruges i lokale systemer, jf. OLS - Open Library Strategy udvikling af DanBib i en serviceorienteret arkitektur. Derfor vil der være bibliotek.dk-projekter til afklaring heraf, mens implementering og drift vil være på kommercielle vilkår som DanBib projekter. Tema B01: Samspil med bibliotekssystemer Det skal løbende vurderes om udvikling i bibliotek.dk regi kan genbruges i lokale systemer og samspillet i bibliotek.dk med de lokale systemer er der løbende opmærksomhed på. Projekt B01: Bibliotek.dk vis det lokale før det nationale Det gøres muligt at se egne poster først i bibliotek.dk valgt via Favoritbibliotek + ønske om at se eget biblioteks poster først ( superfavorit ). Efter posterne fra eget bibliotek vises link til vis resultater fra resten af bibliotek.dk. Tema B02: Samspil med tjenester udenfor bibliotekerne Der vil blive taget initiativ til nye samarbejdsprojekter, når de er økonomisk relevant mulighed herfor. Projekt B02: Bibliotek.dk-services på borger.dk Det vurderes om brugen af borger.dk giver basis for udvikling af flere services til bibliotek.dk. Tema B03: Bestil set med bibliotekernes øjne Der kan fx være tale om automatisering af flere typer bestillinger - artikler, flerbindsværker, flere materialetyper - og andre typer samspil mellem bibliotek.dk og de lokale systemer.

7 7 Projekt B03 Lånerstatus, betal gebyrer m.m. via bibliotek.dk Evt. opfølgningsprojekter i forhold til nye dele af protokollen. Projekt B03: Advarsel ved "dobbeltbestillinger". Notat.. Projektet går ud på at tjekke når en bruger bestiller en titel i bibliotek.dk på et bestemt bibliotek - om brugeren allerede har bestilt materialet på dette bibliotek. Projekt B03: Outsource BOB Projektet skal gøre det muligt for et bibliotek at tillade at et andet bibliotek får adgang til bibliotekets bestillinger i BOB-basen med henblik på at gøre det muligt at et bibliotek kan outsource behandlingen af bibliotek.dk- og DanBib-bestillinger. Tema B04: Andre platforme herunder mobile teknologier Med udgangspunkt i de funktioner, som stilles til rådighed via bibliotek.dk ønskes gennemført en indledende analyse af mulige web-services til anvendelse i forskellige platforme, herunder i mobile tjenester, ipad mv. med henblik på mulige implementeringsprojekter. Projekt B04: Mobil platform. Flere funktioner I 2010 er lavet mulighed for at se lånerstatus, forny og annuller, stregkodesøgning på bøger, og en søg og reserver er på vej. Mange andre funktioner vil være relevante afhængig af hvor meget platformen bruges. Fx sortering af søgeresultat, vis udlånsstatus, huskeliste, share o.l. Indsatsområde C: Brugerundersøgelser Der foretages løbende brugertests og brugerundersøgelser i forbindelse med konkrete projekter. Tema C01: Årlig generel brugerundersøgelse Det skal sikres at der mindst årligt samles generelle brugerdata og ønsker til udvikling af bibliotek.dk som supplerer viden fra andre redskaber, tests eller undersøgelser Projekt C01: Brugerundersøgelse efterår 2011.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang.

Dette dokument indeholder en ajourført version af udviklingsplanen for bibliotek.dk 2010 ved årets udgang. 1 Udviklingsplan 2010 afsluttende status Aftale om udvikling af bibliotek.dk i 2010 mellem Styrelsen for Bibliotek og Medier og Dansk BiblioteksCenter Sidst opdateret: 31. december 2010 Dette dokument

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2009 Dansk BiblioteksCenter Brugerundersøgelse 2009 Indledning... 3 Resume af undersøgelsen 2009... 3 Metode antal besvarelser -

Læs mere

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk

Brugerundersøgelse af bibliotek.dk Brugerundersøgelse af bibliotek.dk - med forslag til opfølgning Oktober 2011 DBC Brugerundersøgelse 2011 Indledning... 3 Kort resumé af undersøgelsen 2011... 3 Metode antal besvarelser - fejlkilder...

Læs mere

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat.

Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk. Notat. Notat Emne: Svar på høring af udviklingsopgaver i 2015 for den nationale biblioteksinfrastruktur, DanBib og bibliotek.dk Til: DDB Kopi til: Bo Fristed, Martin Vellerup, Anne-Marie Schmidt Aarhus Kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse 2006

Brugerundersøgelse 2006 Brugerundersøgelse 2006 Som baggrund for drøftelse af udviklingsplan for bibliotek.dk er der lavet en brugerundersøgelse på bibliotek.dk i september 2006. Her beskrives de vigtigste resultater og forslag

Læs mere

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat

Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Bibliotek.dk som lokal grænseflade notat Dette notat skal beskrive løsningsmodeller for bibliotek.dk som lokal grænseflade som opfølgning på det notat som blev lavet i 2007 1 og på den workshop som blev

Læs mere

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN

A 1 MA 1 MA 1 EMA 1 TEMA 1 DBC APRIL 2003 OM VIDEN OM VIDEN VIDEN DBC A A MA EMA EMA TEMA MA Nyt DanBib-koncept Debatten om fælleskatalogets fremtid har ført andre diskussioner med sig, bl.a. prissætning. DBC har netop sendt et nyt DanBib-koncept ud til høring

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

BibMobil brugertest Forår 2010

BibMobil brugertest Forår 2010 BibMobil brugertest Forår 2010 Version 1.0 Silkeborg Bibliotekerne forår 2010 Version 1.0 Karen Thomsen og Ulla Andersen Indhold BibMobil brugertest forår 2010... 5 BibMobil projektet... 5 Formål... 5

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library

Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner. Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Informativ gennemgang til de tilsluttede kommuner Fælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library Dantek A/S November 2013 IndholdFælles BiblioteksSystem (FBS) Dantek Library... 1 Indledning... 3 Dantek Library

Læs mere

BILAGSSAMLING BIBLIOTEK.DK BRUGERUNDERSØGELSE NOVEMBER 2001. Brugernes vurdering af bibliotek.dk og bud på den fremtidige udvikling. 31.

BILAGSSAMLING BIBLIOTEK.DK BRUGERUNDERSØGELSE NOVEMBER 2001. Brugernes vurdering af bibliotek.dk og bud på den fremtidige udvikling. 31. BILAGSSAMLING BIBLIOTEK.DK BRUGERUNDERSØGELSE NOVEMBER 2001 Brugernes vurdering af bibliotek.dk og bud på den fremtidige udvikling 31. oktober 2001 Fischer & Lorenz A/S CVR No. 78068213 Member of Siticom

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

B14. Appendiks. Dokument DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato 1. Juli 2015. Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark. b14.

B14. Appendiks. Dokument DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato 1. Juli 2015. Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark. b14. Appendiks Dokument DDB CMS User Experience Analyse Version 1.2 Dato Bureau B14 Aps Værnedamsvej 15, 1. sal 1819 Frederiksberg C Danmark b14.dk A Opsamling af tidligere undersøgelser & workshops A Opsamling

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Det er projektets håb at idéerne kan danne grundlag for konkrete personaliseringstiltag.

Det er projektets håb at idéerne kan danne grundlag for konkrete personaliseringstiltag. Indledning Dette inspirationskatalog udspringer af projekt X, der er igangsat af København og Aarhus Kommunes Biblioteker. Projekt X er en del af ding.t!ng, der har til formål er at udvikle nye funktionaliteter

Læs mere

Digital trendspotting Konceptkatalog

Digital trendspotting Konceptkatalog Digital trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog _Digital Trendspotting Konceptkatalog 1. udgave 2010 ISBN 978-87-89860-97-8 Projekt udarbejdet af bibliotekerne i Århus, København,

Læs mere

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter

Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Formidling på mobile enheder Workshop omkring koncepter Workshop afholdt i Århus og Kolding Forår 2012 Koncept Workshop 1 Indholdsfortegnelse Baggrund...4 Personas og målgrupper...4 Sammenfatning...5 KU#1

Læs mere

Idékatalog til Personalisering 2.0

Idékatalog til Personalisering 2.0 Idékatalog til Personalisering 2.0 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Click in a box...4 Personaliseret profil udfra persondata...7 Deling på tværs af (sociale) medier...8 Rating og anbefaling...11 Monty

Læs mere

BOB-vejledning marts 2014

BOB-vejledning marts 2014 DBC: BOB - vejledning version_marts_ 2014 - Side 1 (18) BOB-vejledning marts 2014 Adgang til BOB...1 Adgang for filialer/betjeningssteder...2 Browseropsætning...2 bibliotek.dk: Fanebladet bibliotek.dk

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

Silkeborg Review Mine sider

Silkeborg Review Mine sider Silkeborg Review Mine sider Med tilføjelse af lister er der nu review af denne side også. Kommentarerne for lister dækker dermed også den visning, der er på forsiden af lister og interesser, ligesom visning

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

BibMobil model. Version 1.0

BibMobil model. Version 1.0 BibMobil model Version 1.0 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.

Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05. R e g i s t r e r i n g a f V V M r e d e g ø r e l s e r Udarbejdet af: Lars Kristian Engelsby Hansen Kursus: Faglig og professionel udvikling Praktiksted: Danmarks Miljøportal Dato: 31.05.13 ECTS: 15

Læs mere

M-biblioteker og deres brugere

M-biblioteker og deres brugere [Skriv tekst] Speciale på masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Det Informationsvidenskabelige Akademi Oktober 2012 M-biblioteker og deres brugere Af Marianne Dybkjær Vejleder: Haakon

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere