Bybilen -Wanted dead or alive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bybilen -Wanted dead or alive"

Transkript

1 Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN Bybilen -Wanted dead or alive Carl H. Nielsen, Cleardrive A/S Abstrakt 'Bybilen - Wanted dead or alive' er fortællingen om kompleksiteten i at påvirke adfærd mellem privat innovation og samfundsdrevne transport institutioner. Artiklen er skrevet til Trafikdagene i Aalborg 2013 og handler om et bybilskoncept kaldet Tuxi, som Cleardrive A/S har udviklet over 30 måneder og forsøgt at få sat på gaden i København. Se mere på Baggrunden for historien er, at vi vil vise kompleksiteten i at tiltrække kapital og offentlig støtte til et privat projekt der vil bidrage til en delløsning af bl.a. trængsel, bilernes dominans i byrummet og dårlig luft kvalitet. Konklussionen er at projektet er for kommercielt til umiddelbart at få offentlig støtte og for samfundsorienteret til at være interessant for venture kapital. Men hvorfor lykkes bybilsystemer i udlandet? Både Paris, Amsterdam, Bruxelles, Berlin og Hamburg er europæiske eksempler på at bybilsystemerne buldrer frem - for slet ikke at tale om USA. Er der strukturelle problemer med at lave innovative transport løsninger i Danmark? Hvad er den Københavnske Tuxi og hvad er forskellen til andre bybilsystemer? Først og fremmest er Tuxi fra starten designet til at være en del af den kollektive transport. Tuxien skal være et tilbud i den vifte af transport former, der vil præge den moderne storby og som skal sikre et effektiv kombineret transportsystem ift. den transport opgave der skal løses. Igennem innovativ brug af IT systemer og app s integreres Tuxi med Rejsekortet, Rejseplanen, taxi og senere med Bycyklen. Når Tuxi app en er tændt sørger servicen for at bringe brugeren fra A til B med den transportform der er mest hensigtsmæssig for den givne tur. Bilen er mest effektiv til nogle ture, metroen til nogle andre og S-toget til nogle helt tredje. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

2 Tuxi er Delebiler 2.0 Tuxi er i sin essens et delebilkoncept med 150 til 250 elbiler, der vil være frit tilgængelige i hovedstadsområdet. Brugerne finder den nærmeste ledige Tuxi i byrummet eller via app og bruger Tuxien til at komme fra A til B. Til forskel fra traditionelle delebilordninger skal en Tuxi dog ikke returneres til A. Tuxien kan parkeres gratis ved en vilkårlig slutdestinationen, så længe slutdestinationen ligger indenfor det definerede operationsområde på km2 i Hovedstaden. Opladning og servicering/rengøring af de 150 Tuxi er foregår ved tre centralt placerede lade- og servicehubs og håndteres af Tuxis servicemedarbejdere. Målet med Tuxi er at styrke mobilitet, forbedre luftkvalitet og bidrage til reducere trængsel i København. Effekter som allerede ses med lignende bybilkoncepter i Paris og Amsterdam. Mere konkret vil Tuxi blandt andet: Reducere pendleres behov for at medbringe privatbilen med til byen Øge mobilitet som et supplement til kollektiv trafik, cykel og gang Mindske virksomheders og privates behov for p-pladser i byen De 150 elbiler kan anvendes som delebiler i et såkaldt one-way delebilkoncept i hovedstadsområdet. Brugerne er medlemmer af servicen. Private kunder vil blive tilbudt en af to medlemsmodeller: En model som udelukkende kræver oprettelse (oprettelsesgebyr kr. TBD) og som derefter betaler for de antal minutter, de anvender en Tuxi. En model som er baseret på abonnement (kr. TBD/måned) og en reduceret minutpris for brug af Tuxi. Virksomhedskunder vil desuden få mulighed for at få deres egne Tuxi er indenfor normal arbejdstid for at sikre at det aftalte antal Tuxi er er til rådighed ved virksomhedens adresse. Lukkede brugergrupper tilbydes mod betaling af abonnement (kr. TBD/måned) plus betaling for det antal minutter som virksomheden anvender deres Tuxi. Brugeren søger en ledig Tuxi via computer eller smartphone. Alternativt finder man blot en på gaden. Brugeren åbner bilen ved hjælp af et elektronisk nøglekort, sms eller sit Rejsekort. Herefter starter turen og lejen. Efter brug parkerer brugeren bilen på en offentlig parkeringsplads indenfor operationsområdet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

3 I begyndelsen vil operationsområdet omfatte København City, Nørrebro, Vesterbro, Østerbro, Christianshavn og dele af Frederiksberg. En Tuxi må gerne forlade operationsområdet og kan anvendes til ærinder i det meste af hovedstadsregionen. Men Tuxi'en skal som nævnt returneres til en parkeringsplads indenfor operationsområdet. Parkering er gratis. Da en Tuxi ikke skal afleveres der, hvor brugeren startede turen, kan den nemt kombineres med (by)cykel, S-tog, metro, bus, taxi og gang. Brugeren kan derfor uden begrænsning vælge den transportform, som vil være mest effektiv for den givne tur. Brugeren skal ikke tage hensyn til opladning eller service/rengøring, da Tuxi-personale løbende overvåger alle biler via telematik (computer og kommunikation i bilerne) og ved behov for opladning, service eller rengøring hentes bilerne ind til tre centralt placerede lade- og service-hubs. Er Danmark parat til Delebiler? Succesen for delebiler i Danmark er hidtil været meget begrænset ikke mindst sammenlignet med f.eks. Schweiz, Tyskland og England. Men også Holland, Belgien og USA har haft stor succes med de traditionelle delebils klubber, også kaldet "Delebiler 1.0". En af hovedforklaringerne til begrænset dansk succes skyldes, ærligt sagt, at trafikken i København ikke er så intentiv som f.eks. i London, Bruxelles eller Amsterdam. Og det er derfor nemmere at have egen bil i København. Dertil kommer at København er mindre og i lang højere grad er en cykel-by med begrænset biltrafik. De eksisterende delebilsordninger har en række indbyggede barrierer, som man som bruger skal forholde sig til for at benytte ordningen. Først og fremmest baseres servicen på et omkostelig abonnement og videre er de fleste systemer/koncepter/prisplaner ikke så brugervenlige og fleksible som en masseudbredelse kræver. Dertil kommer de bløde barrierer som vaner, status ved bilejerskab samt boform og geografi. Men barriererne for udbredelse i Danmark bliver større når vi skal tale om indførelse af Delebiler 2.0 eller one-way car-sharing. Her har man udfordringen at antallet af biler ikke kan indføres organisk i takt med at medlemstallet stiger. Alle erfaringer fra udlandet viser, at der skal en minimum densitet af biler til for at gøre servicen tilpas tilgængelig, få gang i markedet og sikre effektivitet. Dertil kommer at det kræver store ressourcer at gennemføre effektiv markedsføring for at tildrække medlemmer udover et større kapitalbehov for det nødvendige antal biler. Vores hidtidige erfaringer med udviklingen af Tuxi. Fra tidligere projekter ved vi af erfaring, at når et nystartet innovativt selskab skal realisere sine store visioner kan det ske på to måder. Enten er du i stand til at tiltrække rigtig mange venture penge, der kan finansiere din vej til markedet. Alternativt indgår du i nogle naturlige og for alle parter frugtbare partnerskaber og samarbejder. Folkene bag Cleardrive og Tuxi har begge arbejdet med paradigmeskifter og har bl.a. været med til at udvikle og indføre TDC-Play, som led i opgøret med pirateri relateret til download af musik. Dette er et godt eksempel på at et lille innovativ firma leverer løsning og teknik, mens den store spiller med alle kunderne kan bruge oplevelsen som et effektivt markedsførings redskab for at fastholde deres kunder og udvide deres kundetilbud. Dette var en succesfuld win-win og da TDC Play stadig eksisterer må denne service stadig give værdi for TDC. Tuxi er ikke en venture case forretningsplanen er for samfundsorienteret. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

4 Det er disse erfaringer vi inkluderer i udviklingen af Tuxi. Vi har været i intens dialog med venture markedet og vi må konstatere, at bybiler er ikke en venture case, bl.a. fordi at det samlede kapitalbehov ligger på ca. 21 mio. DKK, hvilket er væsentlig mere end typisk dansk venture kapital kan bære. Venture fonde elsker IT systemer og patenter - aktiver der hurtigt og relativt billigt kan skaleres. Venture kapital ønsker korte tidshorisonter og trecifrede årlige afkast, hvilket strider mod det faktum at der skal investeres i elbiler og infrastruktur. Venture fonde er ikke interesseret i Tuxi s orientering mod samfundsnytte og infrastruktur. Venture selskaber ønsker privat innovation, der ikke er så afhængig af det offentlige. Men hvad er perspektivet med det berømte OPP hvor der i øjeblikket diskuteres store og langsigtede infrastruktur investeringer fra pensionskaserne. Man kunne måske forvente at Bybilen ligger indenfor sådanne samfundsmæssige investeringer. Men Tuxi s kapitalbehov er irrelevant lille, så det er uforholdsmæssigt dyrt for pensionskasserne at involvere sig i små cases a la Tuxi. Så faktum er derfor, at kapitalbehovet i Tuxi er for omfattende og langsigtet til venture kapital og omvendt for kortsigtet og begrænset til pensionskassernes OPP projekter. Endelig kunne man spørge om det er en finansiel løsning hvis stifterne kan rejse alle pengene selv? Nej. Belært af erfaringen med TDC-Play er den eneste vej frem at indgå strategiske partnerskaber. Der skal mere end penge til for at løfte adgangen til kunder og brugere. Der skal partnerskaber, samarbejde og lokal forankring til. Hvilke partnerskaber giver så mening? De partnerskaber som vil kunne bære et bybils system, er partnerskaber med virksomheder der har en tilgrænsende forretning og som kan give adgang til eksisterende kunder og/eller kapital. Også kaldet corporate ventures. De primære typer der er potentielle partnere for Tuxi er: De lokale kommuner/regioner. Et lokalt energi selskab. De lokale transport selskaber. Dertil kommer taktiske partnerskaber med f.eks. Rejsekortet om integration til at aktivere bilen og Rejseplanen om integration af kollektiv transport data i Tuxi app. Men indtil nu har Tuxi ikke været i stand til at indgå de ønskede strategiske partnerskaber i Danmark, mens de taktiske partnerskaber har været mere givende og nemmere at håndtere. For nogle parters vedkommende er der udvist stor interesse i strategisk samarbejde, men parterne har ikke kunnet bære casen igennem til direktions niveau af forskellige årsager. F.eks. skiftede Dong direktør og strategi/fokus midt i processen, Seas-NVE kunne ikke lige finde deres egen rolle og Syd Energi smager på mulighederne. Derudover har vi været i kontakt med multi-nationale energiselskaber, som er interesseret i de andre projekter vi arbejder på at forankre rundt om i Europa. Men disse selskaber er ikke direkte repræsenteret i Danmark og har derfor begrænset interesse i en dansk lancering. Københavns Kommune har vi haft en lang og bred dialog med, men det har indtil for nyligt ikke været muligt at flytte debatten væk fra en skyttegravs kamp om en bybil giver mere eller mindre trængsel. Et andet usikkert punkt har været hvad der sker med byens brand som Cykel by, hvis man aktivt indfører et koncept med biler? Københavns borgerrepræsentation har dog allerede sidste efterår vedtaget at tildele flere P-pladser specielt til el-delebiler. Det er vi selvfølgelig glade for. Men det er nødvendigt med mere Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

5 præcis forankring også i form af støtte udtalelser og iscenesættelse. Her kniber det for København. Vi bad f.eks. om at få en skriftelig interesse tilkendegivelse til brug for vores dialog med flere udenlandske byer og internationale billeverandører, men blev fra kommunens side kun tilbudt et link til referatet fra borgerrepræsentationens beslutning om udvidelse af parkeringspladser på dansk! Og det er selvfølgelig ubrugelig i praksis for at skabe tryghed for internationale partnere, som ønsker at sikre at byen støtter op om et projekt. Uden lokal opbakning ingen fremmed kapital. Herudover ser Metroselskabet et bybil system som en konkurrent. Movia har været positive da de har kunne se et perspektiv med omflytning af bilpendlere og dermed mersalg af billetter og bedre servicering af mobilister. Men organisationen har været for svag til at kunne inkludere dette ind i det regionale samarbejde. Kontakten med DSB er central og drejede sig i første omgang om et perspektiv med en udvidelse ved større stationer ved de lange skinner, men senere i dialogen blev også S- og Regional togene inddraget. Men som de fleste sikkert ved, så har det ikke været nogen nem periode for DSB. Vi plejer at sige at vores dialog har overlevet fire direktørskift og med dem opstramninger og fokuseringer og hvad man ellers kan kalde det uden nogen klar aftale. Senest har et initiativ omkring kobling til Park & Ride blevet lagt på is kom igen i 2014, når der igen er 'tog til tiden'. Vi kan ikke lade være med at reflektere hvor svært det er at etablere nye innovationer i et miljø med meget fragmenterede organisationer og svage strukturer. Det ser ud til at en struktur med meget selvstændige organisationer, gør det yderligere svært at få gennemført innovative projekter, som sigter på samlede løsninger på tværs af organisationerne. Altså kombineret mobilitet, som der efterspørges af forbrugeren. I kommunen er en samlet transportorganisation aldrig blevet en del af den politiske debat, hvorfor det har været svært at trænge igennem. Organisationerne i den kollektive transport bliver ikke målt på samarbejde og innovation. De bliver målt på 'tog til tiden', information til brugerne og nabostøj, hvor alle organisationer fokuserer på deres eget område, mens det holistiske perspektiv må vente på bedre tider. Vi havde håbet at betalingsringen ville blive en løftestang for at få nye løsninger til at kunne gøre op med vaner og mønstre. Men der var ikke politisk vilje eller mod til at gennemføre forslaget. Og heller ikke afløseren Trængselskommissionen har, på trods af et par møde i både udvalg og med formand, endnu kunnet bruges til at få positioneret et Bybilssystem på linje med dem vi ser i udlandet. Top-down versus bottom-up og stor contra lille Der er ingen tvivl om at vores proces har været en bottom-up med alle de udfordringer der er med den i praksis er det umuligt for et mindre innovativt miljø at slå igennem på et felt som dette ikke mindst i et så fragmenteret organisatorisk miljø. Men også fordi der fra offentlig side har været modvilje eller problemer med at samarbejde med private firmaer. De offentlige institutioner har naturligvis været meget påpasselige med regler lige fra udbudsregler til kommunalfuldmagt, som ikke fordrer en innovativ udvikling hvor der er brug for tæt samarbejde. En innovativ udvikling som bottom-up proces er oftest i sin natur agil og hurtig, men det harmonerer meget dårligt med de stive offentlige processer, der mere går ud på at kontrollere og diktere. Car2Go som bottom up Skal man slå igennem med en bottom-up model skal man være meget stor, som f.eks. Daimler med sit bybilsystem Car2Go. Her har man haft musklerne til at komme med en løsning, som man har foreslået en række byer i Europa og USA. Daimler råder over hele teknologi kæden. Bilen (Smart) har man delvis i overskud ift. de dalende salgstal i Europa og telematik og IT har man delvist opkøbt via sin venture afdeling (en afdeling som alle store firmaer har) og de har i forvejen et forhandlernet og kundetilgang. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

6 Men er det lykken for en by som København at få et bybilssystem forærende af en stor spiller der har sin egen dagsorden? Det mener vi ikke. For det første anvender Car2go benzinbiler med undtagelse af servicen i Amsterdam, San Diego og delvis i Stuttgart. Ønsker en by et alternativ til benzin biler kræver det at der er andre end Daimler der betaler for den infrastruktur der er nødvendig for elbilerne ellers er det for dyrt for Daimler. For det andet er det til syvende og sidst Daimler der bestemmer over servicen, både brand, integration i kollektiv transport og hvilke dele af byen man ønsker at servicere. Det kan man spørge om i Lyon, hvor Car2Go besluttede at trække sig ud af byen efter ca. 1 års operation pga. en navne-tvist med et lokalt firma. Hellere forsvinde end ændre navn. Og Lyon mistede i løbet af en nat en succesfuld komponent i byens kombinerede transportmix. Det synes vi naturligvis er meget problematisk når man primært kan sætte sine egne spilleregler. Vi har for mere end et år siden gjort Københavns Kommune opmærksom på, at vi ikke mente der var nogen hindring for at Car2Go kunne komme ind og introducere deres service med benzinbiler. Det vil være en katastrofe ikke mindst ift. Københavns image som grøn by og med 2025 CO2 planen mv. Af hensyn til lokal miljøet skal der bruges elbiler i bybils konceptet. Men hvordan sikrer man det? Autolib som Top Down I Paris er man ligesom en række andre byer med bycykel systemer, gået en anden vej. Her har man specificeret en række krav og lavet et regulært udbud. Udbudet blev vundet af Bolore group, som dels lavede en speciel elbil (Blue Car) til formålet og dels lånte selve navnet Autolib hos LPA parkerings myndighederne i Lyon, som har kørt en service under dette navn i nogle år. Det er et eksempel på at man fra starten har stillet en række krav til servicen, herunder kravet om elbiler, og samtidig kunne garantere en række faciliteter ifm. parkeringspladser og opladesteder tæt på undergrunds stationerne. Det er et meget stort og ikke altid særlig brugervenligt system der er bygget med kiosker ifm. parkeringen de fleste steder. Der er tale om en meget stor investering, men servicen er blevet meget populær med 1700 biler og ca medlemmer efter ca. 1 ½ års operation og med en målsætning om 3000 biler ved fuld operation. Det mest bemærkelsesværdige ved servicen er at ca. 35% af medlemmerne har bil i forvejen, men har opgivet at medbringe egen bil til byen. Disse brugere kombinerer tog og bybil. Vi kan nu se at denne top-down model bliver mere og mere udbredt. Tel Aviv har haft en RFI ude for at undersøge markedet for løsninger. Bordeaux forbereder, ifl vore kilder, et nyt udbud for lokal transport (bus og bane), men hvor de også har krav om en bybil. Vi har selv set hvordan en top-down proces kan gøre ting nemmere. I sammenligning med København, hvor det har været ret svært at få fodfæste, var det betydelig nemmere i Lyon, hvor vi fik et møde med Borgmesteren som åbnede dørene til det lokale energi selskab og operatøren for deres delebiler mv. Det han kunne se som en vigtig læring af sagen med Car2Go var at der skulle en lokal forankring og ejerskab til at bære næste bybilsprojekt igennem og derudover have kontrol over servicens langsigtede effekt. Bybilen Er den så død eller levende? Hvor står vi så med bybilsprojektet Tuxi i dag? På trods af alle de nævnte problemer er vi lige nu mere levende end nogensinde. Vi er i fuld gang med vores anden pilot test i samarbejde med Greenabout A/S på Bornholm, hvor der er 10 Nissan Leafs til brug for borgere, turister og kommunen. Alle biler er udrustet med Tuxi udstyr. Pilotprojektet er støttet af Region Hovedstaden og vi har netop lagt den de første erfaringer på nettet. De kan ses på cleardrive.dk Der er også kommet mere afklaring i såvel Københavns kommune som Region Hovedstaden, som nu begge bakker op om udviklingen af et bybilsystem i København. Begge parter vil lade deres støtte til et Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

7 bybilsprojekt indgå i det arbejde, som Energistyrelsen har lanceret omkring partnerskaber i Infrastrukturpuljen, som er vedtaget af folketinget sidste efterår og hvor af ca. 40 mio. er tiltænkt infrastruktur til Elbiler. Tuxi har store forventninger til disse samarbejder. Det betyder i praksis, at det er den proces, der er sat op af Energistyrelsen, der kommer til at afgøre Tuxi s videre skæbne i Danmark og om Tuxi bliver et internationalt projekt med udgangspunkt i Københavns grønne brand. Vi er vidende om at der er andre projekter med internationale rødder, som overvejer at indføre deres variant af et bybilssystem i København. Derfor vil Energistyrelsen i praksis bliver dem der afgører hvad der kommer til at ske i forhold til Bybilen i København. Vi i Tuxi fokuserer ikke længere kun på Danmark og København. Vi har længe haft internationalt fokus ift. en franchise model hvor vi netop søger lokal forankring og ejerskab i den givne by. Altid med udgangspunkt i den lokale transport operatør og energiselskab. Men vi har hele tiden haft ønsket om, at starte i København først og det ønsker vi forsat. København er EU s grønne Hovedstad i 2014 en perfekt platform til at introducere et innovativt bybilsystem, der ikke bare er en kopi af hvad der sker andre steder, men en lokal tilpasning af best practice i hele transportkæden. I samarbejde med lokale samarbejdspartnere lancerer vi også Tuxi i Lissabon i begyndelsen af 2014, ligesom vi er i forhandlinger om at opbygge et konsortium med byer, lokale energi selskaber og en bilproducent i Holland, Frankrig og Belgien. Derudover er perspektivet Kina og Latinamerika, hvor vi har indledende diskussioner med lokale investorer og partnere. For at overkomme den svære diskussion om OPP i Danmark og det privates rolle i løsningen af dele af den offentlig transport infrastruktur, har vi besluttet, at overdrage det danske firma til en almennyttig erhvervsdrivende fond Fonden for Bæredygtig Mobilitet. Den stiftes med udgangen af august og vi er i forhandlinger med forskellige folk med interesse og viden indenfor dette område om at indgå bestyrelsen. Det er denne Fond der kommer til at eje Bybilen i København og dermed drive Tuxi i Danmark. Struktur skal ikke så i vejen for om København skal blive fader til et innovativt mobilitskoncept. Derfor overdrager vi fonden til byen og håber dermed at politikkere, borgere og andre interessenter vil støtte op om vores helt egen bybil. Cleardrives fokus er international, men Tuxi i København skal være vores signatur. Trafikdage på Aalborg Universitet 2013 ISSN

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling

Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 3, Dialog med interessenter i forbindelse med udarbejdelse af indstilling Anledningen til at igangsætte arbejdet med en politisk

Læs mere

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås.

Begge punkter har forvaltningen fundet nødvendige at tydeliggøre, for at omgåelse af ordningens formål kan undgås. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse 06-10-2014 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2014-0124284 Dokumentnr. 2014-0124284-17 Orientering vedrørende administration af delebilsordningen

Læs mere

NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017

NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017 01 02 NY MOBILITET EXECUTIVE SUMMARY - EVALUERINGSRAPPORT, AUG. 2017 Ny Mobilitet er et pilotprojekt udviklet til at teste alternative transportformer på 100 beboere i to områder omkring hhv. Henrik Ibsens

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt

Mobilitetsplaner Et pilotprojekt Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Mobilitet og byudvikling Best practice i et europæisk perspektiv

Mobilitet og byudvikling Best practice i et europæisk perspektiv Mobilitet og byudvikling Best practice i et europæisk perspektiv v/ Ute Stemmann, Grontmij A/S Fyns Fremtid 5, 10. November 2014 Billede: Hovenring, Eindhoven. Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511

Læs mere

Movias forretningsplan og strategi

Movias forretningsplan og strategi Movias forretningsplan og strategi Trafikbestillerkonference, 3. juni 2015 Camilla Struckmann, sekretariatschef cst@moviatrafik.dk Strategiens samspillende faktorer Selvfinansieringsgrad Åben kollektiv

Læs mere

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis

TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis TØF Mobilitet mere end transport og infratruktur 16. juni 2009 Gustav Friis Aalborg i tidligere internationale projekter The CIVITAS Award for New Mobility Culture Leadership ARCHIMEDES Konsortiet 6

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

Mobilisten. Tegning: JP

Mobilisten. Tegning: JP 1 Mobilisten 2 Tegning: JP Hvad kan få pendleren til at lade bilen stå Kortere rejsetid + flere afgange Rejsetidsgarenti ved samkørsel Bedre busforbindelse til S-tog station Skattefrit bus- og togkort

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden

Stillings- og personprofil. Direktør. By- og Pendlercykel Fonden Stillings- og personprofil Direktør By- og Pendlercykel Fonden December 2015 Opdragsgiver By- og Pendlercykel Fonden Adresse By- og Pendlercykel Fonden Bredgade 36B, 3. sal 1260 København K Stilling Direktør

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia

Kundepræferenceundersøgelse Jesper Wibrand, jwi@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Transportformer og indkøb

Transportformer og indkøb Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management

Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Pendlere vælger frivilligt bilen fra, med mobility management Store arbejdspladser kan i høj grad bidrage til at opnå en fossilfri transportsektor og reducere trængslen på vejene i og omkring de større

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr

NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK

SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK SJOVT OG HURTIGT GENNEM BYEN CYKEL DK INDHOLD 1. BAGGRUND 2. AMBITION 3. MÅLGRUPPER 4. OM OS 5. LØSNINGEN 6. PRISER 7. PROCES 8. KONTAKT BAGGRUND Københavns 17 år gamle bycykel skulle udskiftes med udgangen

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne

RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne RejseApp kunne gøre en ende på motorvejskøerne Af Kronikører Torben Nøhr, Iben Koch og Kjeld Bussborg. Ingeniøren, mandag 06. feb 2012 kl. 12:58 Torben Nøhr er teknik- og miljødirektør i Køge Kommune,

Læs mere

Mindre CO2 og mindre trafik

Mindre CO2 og mindre trafik Mindre CO2 og mindre trafik Samkørsel vil spare 480.000 tons CO2 om året! Søren Have Juni 2010 soren.have@paconsulting.com Samkørsel kan sænke CO2 emissionen Samkørsel kan betale sig for miljøet og for

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger

Abstrakt. Landstrafikmodellen og valideringsprocessen. Trafikberegninger Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen

Byrådet behandler sidste års ungebyråds indstilling om niveaudeling i morgen Referat 2. møde Børn og Unge-byrådet tirsdag d. 11. november 2014 Ikke fremmødte: Victor Olesen, Jens Jørgen, Lilli Lykke Afbud: Freja Jespersen 13.00-13.15 Velkomst og siden sidst Frederik byder velkommen

Læs mere

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning

Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Mobility Management - påvirkning af transportadfærd i en grøn retning Centerchef Per Gellert Lyngby 21. april 2015 1 Movia Trafikselskab for Sjælland og øerne Ejet af kommuner og regioner Ansvar for: Planlægning

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

På sporet af noget godt? Dagens Menu.

På sporet af noget godt? Dagens Menu. På sporet af noget godt? Dagens Menu. Præsentation af hvordan arbejder de danske pendlerklubber Hvordan foregår dialogen med DSB Hvordan arbejder Pendlerklubben Kystbanen Hvilke mål har Pendlerklubben

Læs mere

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst

Administrerende direktør Leo Larsen April Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Administrerende direktør Leo Larsen April 2010 Infrastrukturinvesteringer - trafik og vækst Transport Transport handler om livskvalitet og velstand om forbindelser mellem mennesker, familier og virksomheder.

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget

#DEA16. Så lidt kan gøre så meget side 2 #DEA16 Så lidt kan gøre så meget Fremtiden er nu Elbiler på markedet 2016-2017 OPEL Ampera-e 500 km TESLA Model 3 500 km RENAULT Zoe 400 km BMW i3 300 km Biler med meget længere rækkevidde er på

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011

Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 Elbiler og den samfundsøkonomiske værdi v/auc Trafikdagene, den 22. august 2011 06-09-2011 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Agenda Skal Danmark være foregangsland eller udkantsland? Er der

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

DURS Følgegruppemøde den 14. December

DURS Følgegruppemøde den 14. December DURS Følgegruppemøde den 14. December Gruppe 1: - Thomas Thume Nielsen Kirting Olesen Peter Hjulmand Anne-Marie Foged Inger Therkildsen Hans Nielsen Gruppe 2: - Peter Sandell Arne Povlsen Kristen Nordby

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012

Trafikdage i Aalborg. Biogas til tungere transport. Henrik Duer, COWI 28 AUGUST 2012 Trafikdage i Aalborg Biogas til tungere transport Henrik Duer, COWI 1 Agenda Formål med biogas til transport Det generelle billede Svenske og tyske erfaringer Konklusioner 2 Formål Hvorfor biogas til transport?

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg

GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg GO BIKE i Hørsholm og Fredensborg 1. Projektets hovedformål At fremme cykeltrafikken og forbedre mobiliteten som endnu et led i udviklingen af Hørsholm Cykelby. At skabe en attraktiv mulighed for at cykle

Læs mere

Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler)

Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler) KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat til TMU vedr. proces om bybiler frem til september 2014 (Bilag 4 til indstilling om principper for introduktion af bybiler)

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen

Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel i København hvad kan Københavns Kommune gøre? Mads Monrad Hansen Teamleder, Økonomiforvaltningen Trængsel er en regional udfordring Regionalt arbejdsmarked: Der pendler 162.000 ind og 104.000

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund

DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011. Udbetaling/baggrund DELEBILER ØSTERBRO NYHEDSBREV 1. JANUAR 2011 Udbetaling/baggrund Move About ApS modtog tilsagn om tilskud fra Energistyrelsens støtteordning for elbiler d. 8. marts 2010 på i alt 439.556 kroner. Heraf

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status

Dagsorden. Punkter. Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion. Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Dagsorden Hovedstadsregionen i Danmark har visioner om at blive en førende elbilregion Punkter Strategi og Organisering Aktiviteter og Status Strategi og Organisering Klimastrategi Udover klima også fokus

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder)

Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august (Det talte ord gælder) Budgetordførertale 2017 Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre 31. august 2017 (Det talte ord gælder) Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere - så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne

Læs mere

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal

Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal København, den 25. oktober 2010 Analyse af Unit Link Pension: Pæne afkast over det meste af linjen i 3. kvartal Morningstar har analyseret på afkastet i Unit Link pensioner i 3. kvartal af 2010. Analysen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering

BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering BENCHMARKING 2012: Markedet for innovationsfinansiering Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening

NOTAT. Trængselskommissionen. Arbejdsgruppe 4. Bedre kollektivtrafikbetjening NOTAT Dato J.nr. 25. september 2012 2012-2131 Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Arbejdsgruppe 4 www.trængselskommissionen.dk Bedre kollektivtrafikbetjening Af kommissorium

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

simplepark Simplepark Cykel DK

simplepark Simplepark Cykel DK Simplepark Cykel DK August 2013 Agenda Kort om Simplepark og Cykel DK samarbejde Præsentation af parkeringskoncept Teknologisk løsning med masser af mulighder 2 Behov for bedre løsning - parkering Trængsel

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter

Vælg de mest erhvervsvenlige projekter Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger

OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger OPSÆTNING AF LADESTANDERE TIL DIN ELBIL Information om leverandør, opsætning og installation af ladeløsninger INDHOLD Driftsomkostninger s. 3 Ladeløsninger s. 4 7 Nissan leverandører af ladeløsninger s.

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland

Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Udbud del 1, Koncept for Parker og Rejs i Region Sjælland Baggrund Parkér og Rejs er anlæg og faciliteter, som er indrettet og forbeholdt til parkering af bil eller cykel i tilknytning til en rejse med

Læs mere

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale

Carsharing i Danmark barrierer og potentiale Carsharing i Danmark barrierer og potentiale af direktør Morten Rettig, COGITA / Center for Mobilitet og Miljø Center for Mobilitet og Miljø gennemførte i perioden december 1999 oktober 2000 en evaluering

Læs mere

Letbanen blot et led i mobilitetskæden

Letbanen blot et led i mobilitetskæden Letbanen blot et led i mobilitetskæden Af Mette Olesen, Phd., Plan og trafik, COWI. Letbaner bliver ikke en succes alene, de skal ses i helhed med de øvrige transportmidler og tiltag der fremmer deres

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Hovedstadsområdets Trafikselskab

Hovedstadsområdets Trafikselskab Hovedstadsområdets Trafikselskab Per Homann Jespersen/26. oktober 2012 - En alternativ organisering af den kollektive trafik øst for Storebælt Dette oplæg er et indspil til Trængselskommissionens arbejde

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere