Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord"

Transkript

1 Version 1,2 - Juni 2008

2 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder manualen beskrivelse af kravspecifikation til stregkoden. Manualen gennemgår: Specifikation af stregkoder Krav og retningslinier til stregkoder. Råd og vejledning til brug ved print af stregkoder. Post Danmark A/S Side 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING FORMÅL STREGKODEINDHOLD OG FUNKTION VERSION... 4 PROCES GENERELT OM STREGKODEN... 5 STREGKODENS PLACERING VALGFRIT KODE ELLER BILLEDE... 7 INSTALLATION AF STREGKODE SKRIFTTYPE STREGKODESPECIFIKATIONER SYMBOL DEFINITION DIMENSION TOLERANCEGRÆNSER VED SKÆVHED: MATRIX PRINTNING TRYKFARVE OG BAGGRUND DET FYSISKE FORMAT C5- BREV C4- BREV BESTILLING OG GODKENDELSE AF STREGKODER STREGKODER BESTILLES HER STREGKODER GODKENDES HER FORSLAG TIL UDFORMNING OPBYGNING AF MODTAGERADRESSE RUDE PÅ KONVOLUTTER OG PLACERING AF MODTAGERADRESSE Post Danmark A/S Side 3

4 Indledning 1.1 Formål Denne manual indeholder en teknisk specifikation for stregkoder til breve. For betingelser, der er knyttet til brug af stregkoden, henvises til kundeaftalen, Post Danmarks forretningsbetingelser, kundehåndbogen og faktaark. 1.2 Stregkodeindhold og funktion Stregkoden benyttes til at identificere afsender og eksempelvis afregne portoen og/ eller sende flytteinformation til afsender. Samme stregkode kan indeholde: Individuel kunde ID Brevkategori Portokategori Defineres af Post Danmark Brev (A) Økonomibrev (B) Erhvervsbrev (C) 0 50 g standardbrev 0 50 g storbrev g storbrev g storbrev g storbrev g storbrev Direct Mail Flytteoplysning Funktioner, der kan tages i brug i fremtiden Ja/nej Ja/nej Der er endnu ikke fastlagt funktioner. Eksempler kan være: Afsenderspecifikke oplysninger Modtageradresse 1.3 Version Dette er en revideret version dokumentet Stregkode Specifikation og betegnes version 1.2 Post Danmark A/S Side 4

5 Proces 1. Stregkode bestilles hos Post Danmark 2. Stregkode påsættes brevet 3. Prøveeksemplar sendes til Post Danmark (kan gøres elektronisk) 4. Ved tvivl testes et antal (ca stk.) fysiske eksemplarer på et brevcenter 5. Stregkode godkendes af Post Danmark 6. Breve med stregkoder indleveres på almindelig vis 2 Generelt om stregkoden Stregkoden kan indeholde flere forskellige funktioner. Afsenderen må kun påføre én stregkode af denne type på et brev. Stregkoden er individuelt for hver afsender og baseret på afsenderens cvr.-nummer. Hvis en afsenderen ønsker at anvende flere forskellige stregkoder på samme adresse (eksempelvis så forskellige afdelinger kan modtage flytteoplysninger og/ eller faktura), skal afsenderen have oprettet det nødvendige antal produktionsenheder i det centrale virksomhedsregister. Hvis afsenderen har afdelinger på forskellige adresser med hver deres cvr.-nummer eller produktionsenhedsnummer i det centrale virksomhedsregister, kan der udstedes stregkoder for hver af disse afdelinger. Afsender skal oplyse ordregivernummer/fakturamodtagernummer eller CVR-nummer/produktionsenhedsnummer. Hvis afsenderen udelukkende ønsker at modtage elektroniske flytteoplysninger ét sted er det muligt, at afsenderen kan anvende én enkelt flyttestregkode for hele virksomheden. Anvendes stregkoder der indeholder brevkategori og portokategori, vil afsenderen modtage en liste over stregkoder med portokombinationer og afsenderen skal vælge den korrekte stregkode, der svarer til de enkelte breves kategori. For at vælge korrekt stregkode skal afsender for hvert brev kende brevtype (A-brev, B-brev eller Erhvervsbrev), brevformat (standard- eller storbrev), vægtkategori (0-50g eller anden vægtkategori), og eventuelt Direct Mail indhold i brevet (se også tabel for oven). Stregkodetypen der anvendes til breve er en såkaldt four-state (4-state) stregkode, der leveres af Post Danmark. De 31 databærende cifre vil få tilføjet en såkaldt Reed-Solomon fejlretningskode og bliver efterfølgende konverteret til i alt 66 lodrette streger, der hver især kan have én af 4 mulige længder. Dette resulterer i den såkaldte 4-state stregkode. Fejlretningskoden bevirker at stregkoden kan læses, selv om dele af stregkoden skulle være ulæselig. Stregkoden skal indeholder 23 streger pr. tomme. Med 66 streger bliver stregkoden således 72,9 mm lang og 4 mm høj. Et eksempel på en stregkode: Post Danmark A/S Side 5

6 Stregkodens placering Stregkoden kan placeres direkte på brevet, hvis afsender benytter rudekonvolutter. Stregkoden skal placeres lige ovenover modtagernavnet eller lige under modtageradressen, så den er synlig i ruden: Stregkoden kan også placeres på konvolutten, eksempelvis som vist her: På standardbreve skal stregkoden og modtageradressen placeres højest 120 mm fra bunden af konvolutten og mindst 40 mm fra overkanten. Liste over placeringsmuligheder: Brev (ved rudekonvolutter) Konvolut Label Over adresse (anbefales) Under adresse Post Danmark A/S Side 6

7 3 Valgfrit kode eller billede Post Danmark udleverer stregkoderne i en særlig størrelse og skrifttype. Der udleveres stregkodedata med tilhørende skrifttype eller billeder af stregkoderne. Afsender kan frit vælge mellem de 2 løsninger Afsender kan vælge selv at skrive stregkodeindholdet med en stregkodeskrifttype. Alternativt kan afsender vælge at indsætte et billede af de enkelte stregkoder. Post Danmark kan opdatere stregkoderne, hvis dette bliver nødvendigt. Eksempel over liste med mulige stregkoder (de i eksemplet viste koder er fiktive): Nr. 1 2 Produkt, breve indland Standardbrev (A) Økonomi standardbrev (B) Stregkode Liste Max vægt i gr. Stregkode data (fiktive) Stregkoder (fiktive) 50 DADDFTTFDADDFTTFDADDFTTFTF 50 DADDFTTFDADDFTTFDADDFTTFTF 3 Storbrev (A) 100 DADDFTTFDADDFTTFDADDFTTFTF Storbrev (B) Økonomi Erhvervsbrev, standardbrev Erhvervsbrev, storbrev, DM 250 DADDFTTFDADDFTTFDADDFTTFTF 50 DADDFTTFDADDFTTFDADDFTTFTF 250 DADDFTTFDADDFTTFDADDFTTFTF Post Danmark A/S Side 7

8 Installation af stregkode skrifttype Eksempel for installation af stregkodeskrifttypen. 1. Vælg Kontrolpanel. 2. Vælg Skrifttyper Post Danmark A/S Side 8

9 3. Vælg Filer + Installer ny skrifttype 4. Lokaliser stregkodeskrifttypen. Markér den og klik OK Post Danmark A/S Side 9

10 4 Stregkodespecifikationer Stregkoden skal opfylde følgende tekniske krav, når den påføres brevet. 4.1 Symbol definition Stregkoden kan have 4 mulige længder som repræsenterer værdierne T, D, A og F som er forbogstavet for de engelske udtryk Trackerbar, Descenderbar, Ascenderbar og Fullbar. 4.2 Dimension I billedet herunder er angivet de enkelte stregers maksimum og minimum størrelse. Målene er angivet i millimeter Stregkoden skal indeholde 23 streger pr. tomme (+/- 1 streg pr. tomme). Med 66 streger bliver stregkodens totale størrelse således 72,9 mm x 4 mm. Hertil kommer, at der skal friholdes et areal Post Danmark A/S Side 10

11 omkring stregkoden, en såkaldt Quiet Zone. Quiet Zone skal være minimum 3 mm på hver side, men det anbefales at benytte en Quiet Zone på 5 mm. Stregkodens totale pladsoptagelse med inkl. Quiet Zone (angivet med X ): 82,9 x 14 mm. Quiet Zone er at betragte som et hvidt areal omkring stregkoden. Hvis konvolutten er hvid og stregkoden ligger helt op til kanten af konvoluttens rude, kan konvolutten betragtes som Quiet Zone. 4.3 Tolerancegrænser ved skævhed: X Skrå = Stregkoden i horisontale retning skal have skævhed under 5 grader som illustreret. Y Skrå = Stregkoden i vertikal retning skal have skævhed under 2 grader som illustreret. X < 5 Y < Matrix Printning Ved brug af matrix printning skal der tages hensyn til de enkelte punkters indbyrdes afstand. Der må maksimalt være en afstand på 0,127 mm mellem de enkelte punkters kanter. Post Danmark A/S Side 11

12 Foretrækkes Maksimalt mellemrum 4.5 Trykfarve og baggrund Sort tryk på hvid bund Eventuelle afvigelser skal godkendes af Post Danmark. Post Danmark A/S Side 12

13 5 Det fysiske format Stregkoden skal være synlig lige over modtageradressen i ruden på konvolutterne. På konvolutter uden rude printes stregkoden oven over modtageradressen. Stregkoden må ikke være dækket som vist i eksempel. Øvrige krav til maskinegnede standardbreve, jf. Det perfekte standardbrev henvises til kundehåndbogen. 5.1 C5- brev Eksempel på korrekt placering af stregkoden. Hele stregkoden er synlig i ruden på konvolutten. Eksempel på forket placering af stregkoden. Her ses at Stregkoden har skubbet sig fra ruden. Dette medfører at stregkoden ikke kan aflæses. Post Danmark A/S Side 13

14 5.2 C4- Brev Stregkoden skal være synlig lige over eller under modtageradressen i ruden på konvolutterne. Se eksempel. På breve uden rude printes stregkoden oven over eller under modtageradressen. Stregkoden må ikke være dækket. For øvrige krav til maskinegnede standardbreve, jf. Det perfekte storbrev henvises til kunde håndbogen. Post Danmark A/S Side 14

15 6 Bestilling og godkendelse af stregkoder Stregkoder udleveres af Post Danmark og skal godkendes af Post Danmark, før de tages i brug. Post Danmark yder også vejledning i tekniske spørgsmål om stregkoder. 6.1 Stregkoder bestilles her Tlf.: Eller via Stregkoder godkendes her Tlf.: Eller via Trin Handling 1 Indsend prøvetryk i et aftalt antal eksemplarer og med aftalte stregkodenumre. 2 Post Danmark godkender stregkoden, hvis stregkoden opfylder de tekniske krav. 3 Stregkoder trykkes på brevene. Post Danmark A/S Side 15

16 7 Forslag til udformning 7.1 Opbygning af modtageradresse En modtageradresse kan bestå af op til 6 linjer, hvis Stednavn optager sin egen linje. Linje 1: Firmanavn Linje 2: Modtagernavn Linje 3: Vejnavn og husnummer (inkl. etage og placering) Linje 4: Stednavn Linje 5: Postnummer, By Linje 6: Landenavn For at gøre plads til 4-state stregkoden anbefales det, at Stednavn skrives i slutningen af samme linje som Vejnavn og Husnummer, hvorved der frigøres en adresselinje. Linje 1: Firmanavn Linje 2: Modtagernavn Linje 3: Vejnavn, husnummer (inkl. etage og placering), Stednavn Linje 4: Postnummer, By Linje 5: Landenavn 7.2 Rude på konvolutter og placering af modtageradresse Det anbefales at der i forhold til eksemplet anvendes en rudestørrelse på 100 mm x 45 mm, hvis der er behov for 5 linjer til adresseringen. Modtageradressen placeres på brevet således, at modtageradresse og stregkode er synlig selvom brevet rykker sig i forhold til konvolutens rude. I nedenstående eksempler er der anvendt følgende: Brev: - Skrifttypen er Times New Roman størrelse 12 pkt. med linjeafstand 1,0 - Stregkoden har en Quiet Zone på 3,5 mm - Øverste margen er 42 mm - Venstre margen er 23 mm Konvolut: - Konvolutten er en størrelse C5 med en rudestørrelse på 100 mm x 45 mm - Venstre kant af ruden er 20 mm fra venstre kant af konvolutten - Øverste kant af ruden er 40 mm fra øverste kant af konvolutten Post Danmark A/S Side 16

17 Brevet er placeret længst muligt oppe i venstre hjørne af konvolutten. Brevet er placeret længst muligt nede i højre hjørne af konvolutten. Post Danmark A/S Side 17

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63

Pris: 149 kr. ex. moms. Version 7.0. InternetService A/S. Side 1 af 63 Version 7.0 InternetService A/S Pris: 149 kr. ex. moms Side 1 af 63 InternetService A/S // Jernbanegade 23 B // Postboks 621 // DK 4000 Roskilde // T: 7027 8910 // F: 7027 8911 // CVR: 2522 2369 Indeks

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware

Brugervejledning. SmartAir TS1000. Administrationssoftware Brugervejledning SmartAir TS1000 Administrationssoftware Copyright 2006 - Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk GLS. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Transportgruppen. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Transportgruppen Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere