Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat"

Transkript

1 BREVE INDLAND 2006

2 indhold Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat Maskinegnede standardbreve Maskinegnede storbreve Emballering Ajourføring af adresser Frankeringsformer Modtageren betaler portoen USF Særlige forsendelsesformer Produktionsrabat Mængderabat DM-Volumen Direct Mail Rabat

3 2 FORORD NYT I DENNE HÅNDBOG Nye regler for Produktionsrabat Mængderabat Track & Trace på Rekommanderede breve og Værdibreve Læs mere om produkterne på Denne håndbog indeholder råd og vink, når adresserede indenlandske breve skal udformes og sendes. Oplysning om reglerne for adresserede breve til Færøerne og Grønland kan fås på posthuset. Yderligere spørgsmål kan stilles til Post Danmarks Kundeservice på telefon

4 3 Kombinationsmuligheder REKOMMANDERET VÆRDI MODTAGELSESBEVIS AFLEVERINGSATTEST Breve Økonomibreve Post Exprès Breve med postopkrævning Økonomibreve med postopkrævning Post Exprès med postopkrævning Modtagelsesbevis kun for rekommanderede breve og værdibreve. Afleveringsattest kun for almindelige breve og rekommanderede breve. BREVFORSENDELSER Brevforsendelser omfatter Breve (A) Økonomibreve (B) Servicekrav og mål Det fastsatte servicekrav for breve (A) er dag-til-dag befordring på hverdage (mandag-lørdag). Servicekravet for økonomibreve (B) er, at de omdeles til modtageren senest 3 hverdage efter indleveringen, for økonomibreve indleveret torsdag eller fredag dog senest 4 hverdage efter. Hvis du afleverer dine breve på posthuset inden kl , omdeles de efter disse servicekrav. Det er et krav til Post Danmark, at 93 % skal være omdelt i overensstemmelse med servicekravet. Målsætningen er, at mindst 95 % af brevene skal være omdelt efter det angivne servicekrav. ERSTATNING Post Danmark yder ikke erstatning for forsinkelse, bortkomst og beskadigelse af almindelige breve og økonomibreve.

5 4 Konvolutter i Dansk Standard C4 324 x 229 mm Storbrevsformat C5 229 x 162 mm Standardbrevformat C6 162 x 114 mm Standardbrevformat M5 220 x 155 mm Standardbrevformat M6 155 x 110 mm Standardbrevformat M x 110 mm Standardbrevformat Format og vægt 9 cm Minimummål 14 cm 14 x 9 cm Breve og økonomibreve opdeles efter format Standardbreve, storbreve og maxibreve Rulle eller stang* Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm Breve og økonomibreve sendt med postopkrævning og breve sendt som Post Exprès er ikke formatopdelt. * Et brev i rulle eller stang er altid et maxibrev Maksimummål UKONVOLUTEREDE BREVE OG ØKONOMIBREVE (kataloger, tidsskrifter, blade) Minimum Højde 21 cm Bredde 14,8 cm Maksimum 45 x 30 x 3 cm For yderligere information om postbefordring af regelmæssigt udsendte kataloger, tidsskrifter og blade m.v. i større antal, se kundehåndbogen Magasinpost, som du finder på 0,5 cm 2 cm 17 cm 23 cm 23 cm 33 cm Standardbrev 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5) Storbrev 33 x 23 x 2 cm (lidt større end C4) Maxibrev Længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm Rulle eller stang Længde 90 cm og Længde + 2 x diameter eller højde = 104 cm Maksimumvægt 2 kg

6 5 Praktiske råd Dette afsnit indeholder nogle praktiske råd, der kan være nyttige, inden større udsendelser af breve sættes i gang. Post Danmark kan naturligvis give råd og vejledning, også i de tidlige, forberedende faser. Det er en god idé at vise nye emballagetyper til Post Danmark, før de sættes i produktion. Mål, vægt, udformning m.v. Vurdér mål, vægt, konvoluttype, papirkvalitet, placering af modtager og afsender, inden layoutet er for detaljeret udformet. Adressering Planlæg, hvordan adresserne skal udskrives. Maskinelt eller manuelt? På labels eller direkte på konvolutterne? Vandret eller på tværs af længderetningen? Både tid, penge og ærgrelser kan spares ved også at tage detaljerne i betragtning. Frankering Frankeringsformen bør fastlægges tidligt. Kuvertering Kuvertering og pakning tager ofte mere tid end beregnet. Planlæg, hvordan der skal pakkes, af hvem, hvor og hvornår. Er det rigtige antal bestilt hos bogtrykkeren? Ved bestilling af konvolutter, breve, brochurer m.v., skal du tage højde for, at trykkeriet ofte forbeholder sig ret til at levere det bestilte antal plus/minus 10%. Husk plads til afsender Svarkort eller kuponer bør udformes, så der er god plads til, at afsenderen kan skrive de nødvendige oplysninger. Det er ærgerligt at gå glip af et svar eller en ny kunde, fordi der f.eks. ikke er plads til at skrive adressen tydeligt. Modtager betaler portoen Denne service forøger antallet af svar. Husk at få godkendt korrektur af forsendelsen hos Post Danmark. Det gælder også ved genoptryk.

7 6 Tillægsydelser Post Danmark ønsker at kunne levere totalløsninger og tilbyde one-stop-shopping. Post Danmark tilbyder derfor en række ydelser dels i eget regi og dels via samarbejdspartnere. Du kan få flere oplysninger hos din lokale salgskonsulent eller på Se under Erhverv/Direct Mails. Ydelserne omfatter: Index Danmark Rapporter Pretest Effektmålinger MOSAIC-analyse Adressesalg Adressevask Databasehåndtering Returposthåndtering Responshåndtering Print, kuvertering, adressering, foliering og fulfilment INDEX DANMARK RAPPORTER Index Danmark rapporter udarbejdes ud fra data fra Index Danmark/Gallup, som er Danmarks officielle medieindex. Indexrapporterne giver virksomhederne information om deres kunder samt målgruppe. Rapporterne giver viden om virksomhedens positionering på markedet samt udviklingen over tid. Rapporten kan endvidere give facts og information, der understøtter beslutningen om at anvende Direct Mail eller adresseløs reklame som en del af virksomhedens markedsføringsstrategi. PRETEST Inden kampagnen udsendes, kan du med Post Danmarks pretest få analyseret, hvordan en kampagne vil virke, og hvorvidt der skal justeres på budskaber etc. for at opnå den bedste effekt. Der sendes 150 mails. Heraf foretages der 75 telefoninterviews, og der måles eksempelvis på parametre som erindring, budskab, afsender, læsning, gemmeværdi og købsintention.

8 7 EFFEKTMÅLING Effektmåling måler effekten af kundens DM-kampagner. Målingen sker på baggrund af interviews med 200 tilfældigt udvalgte blandt målgruppen, og der måles på eksponering, læsning og gemmeværdi, oplevelse af indhold og handling. Der er nu også mulighed for benchmarking af kundens målinger op mod den gældende norm, herunder også i udvalgte brancher. MOSAIC MOSAIC er et segmenteringsværktøj, der giver adgang til forbrugerne i mere end 2,6 millioner husstande. Med udgangspunkt i tesen om, at man er, hvor man bor, er samtlige husstande i Danmark klassificeret efter 34 forskellige typer, der danner udgangspunkt for en opdeling i mere end såkaldte MOSAIC-områder. MOSAIC kan blandt andet bruges til at analysere den eksisterende kundedatabase og give værdifuld viden om kundernes fordeling på MOSAIC-typer. Herefter kan nye potentielle kunder med de udvalgte MOSAIC-profiler identificeres via udtræk fra Interessebank Danmark eller Database Danmark. ADRESSESALG Post Danmark kan via samarbejdspartnere tilbyde både privat- og erhvervsadresser. Der tilbydes adresseudtræk blandt samtlige virksomheder, og der kan segmenteres på branche, geografi, antal ansatte, beslutningstager, økonomiske nøgletal med mere. Adresserne kan leveres via , på diskette eller udskrevet på adresselabels. De virksomheder fås tillige på cd-rom, hvorfra der frit kan segmenteres og udtrækkes adresser. Privatadresser tilbydes, som følge af restriktioner på persondataområdet, først og fremmest via Interessebank Danmark, der indeholder informationer om danskeres individuelle interesser. Informationerne er indsamlet via spørgeskemaer og er derfor et unikt redskab til permission marketing.

9 8 Udtræk fra Interessebank Danmark kan suppleres med demografiske kriterier, såsom alder, køn, husstandsindkomst, antal børn med videre. Endelig kan der via en række samarbejdspartnere tilbydes udenlandske adresser fra hele verden. Adresserne kan selekteres på baggrund af branche, geografi, beliggenhed og størrelse. ADRESSEVASK Adressevask betyder, at afsenderen kan få opdateret adresserne i sin database før udsendelse af breve. Data matches mod Post Danmarks modtagerdatabase, der indeholder opdaterede navne og adresser på samtlige danskere. Med en adressevask opdateres adresser med flytninger, og eventuelt fejlindtastede adresser rettes. Post Danmarks adressevask gælder både privat- og erhvervsadresser og kan kun benyttes i forbindelse med udsendelse af forsendelser. DATABASEHÅNDTERING Med en databasehåndtering placeres din database hos Post Danmark, der kan stå for design, oprettelse, vedligeholdelse og styring, herunder segmentering, målgruppeudvælgelse, udtræk fra database og udfærdigelse af rapporter. RETURPOSTHÅNDTERING Post Danmark kan tage sig af håndteringen af den post, der kommer retur efter en udsendelse, herunder registrere nye adresser til brug for opdatering af kundens database. Håndtering omfatter typisk sortering i bekendte/ubekendte, registrering af nye adresser og efterfølgende fremsendelse af forsendelser med ny adresse. RESPONSHÅNDTERING Responshåndtering kan foregå ved maskinel behandling (scanning) eller manuel behandling (tastning). Maskinel behandling kan være aflæsning af spørgeskemaer, aflæsningskort og andre responstyper, hvor

10 9 Arbejdsmiljømæssige forhold der skal opsamles informationer. Slutproduktet er en datafil med alle informationer, der er opsamlet fra responsen. Outputfilens format og indhold bestemmes af kunden. Der kan efter aftale leveres statistikrapport/analyse. Manuel håndtering benyttes fortrinsvis til håndskrevne responstyper og opgaver, hvor responsen er på under 500 stk. PRINT, KUVERTERING, ADRESSERING, FOLIERING OG FULFILMENT Post Danmark tilbyder print, kuvertering, adressering, foliering, fulfilment og andre produktionsopgaver via samarbejdspartnere afhængig af opgavens type og omfang. Dybtrykte tryksager Dampe fra opløsningsmidler fra reklametryksager m.v. fremstillet i dybtryk kan give arbejdsmiljøproblemer. I trykprocessen anvendes toluen og andre organiske opløsningsmidler. Ved fordampning kan opløsningsmidlerne frigøre andre stoffer som afvaskningsmidler, lim, trykfarver m.v. Kombinationen af opløsningsmidler og andre stoffer kan ligeledes give arbejdsmiljøproblemer. Med baggrund i Arbejdsmiljøloven er der fastlagt en grænse for, hvor høje koncentrationer af opløsningsmidler der må være tilbage i dybtrykte forsendelser ved indlevering til postbefordring. Grænseværdien er fastsat til 300 mg pr. kg forsendelse (+/ 15%). Leverandøren af dybtrykte forsendelser skal kunne dokumentere, at grænseværdien er overholdt.

11 10 Indlevering Mærkning Breve (A) Breve kan indleveres i postkassen, på posthuset eller til postbuddet i landdistrikter. Økonomibreve (B) Økonomibreve skal indleveres på posthuset eller til postbuddet i landdistrikter. Økonomibreve skal på adressesiden tydeligt påtegnes/mærkes B, eventuelt ved brug af Post Danmarks etiketter. Etiketterne fås gratis på posthuset eller kan hentes fra Breve og økonomibreve i større antal bør indleveres på posthuset i gule brevbakker. Forsendelserne skal vende ens. Standardbreve stilles på højkant i brevbakken med adressen og frankeringen fremad. Storbreve lægges i brevbakken med adressen og frankeringen opad. Breve og økonomibreve til produktionsrabat skal indleveres til et postcenter. Anmeldelse Hvis du skal sende breve eller økonomibreve i antal på og derover, bør du senest kl hverdagen før indleveringen aftale med Post Danmark, hvor og hvornår indleveringen skal finde sted.

12 11 Post Danmarks produktionsapparat Hver maskine har en sorteringskapacitet på op til breve i timen, og maskinerne er med til at forbedre arbejdsmiljøet i produktionen. Post Danmark har et produktionsapparat, der kan håndtere alle typer brevforsendelser. Der benyttes i stort omfang maskiner i produktionen, da maskinel behandling er mere effektiv og pålidelig end manuel behandling. Maskinegnede forsendelser indebærer således en mere sikker postbefordring. Derfor er det i såvel kundernes som i Post Danmarks interesse, at forsendelserne er indrettet, så de kan håndteres maskinelt. Maskiner adskiller breve efter format, vender brevene rigtigt i forhold til den maskinelle behandling og stempler breve, der indleveres i postkasserne. Den tekniske behandling sker via frankeringsfeltet, blandt andet ved særlige stregkoder og fluorescens i frimærker og frankeringsaftryk. Post Danmark har i flere år anvendt maskiner til behandling af standardbreve. Maskinerne er i stand til at læse modtageradressen, og adresseoplysningerne omsættes til en stregkode, der påsprøjtes nederst på brevet, hvorefter brevene ved sorteringen kan placeres i den rigtige omdelingsrækkefølge. Omdelingsrækkefølgen angives ved et rutenummer og et afleveringsstednummer, der printes på konvolutten i højre side umiddelbart over stregkoden. I forbindelse med adresseændring påfører maskiner også ny adresse. Den nye adresse påføres umiddelbart over stregkoden i samme linje som rute- og afleveringsstednummer. Brevene sorteres direkte til den nye adresse uden forsinkelse. I 2004 er der taget nye maskiner i brug, der kan behandle andre brevformater. Disse maskiner kan sortere breve til ruteniveau, hvilket svarer til, at brevene sorteres til den enkelte omdeler. Når visse betingelser er opfyldt, kan maskinerne sortere breve i konvolut, i plastfolie eller uden emballage inden for dimensionerne 40 x 30 x 2,5 cm og af vægt op til 2 kg.

13 12 Forsendelser, der kan behandles maskinelt på disse maskiner, vil som for maskinegnede standardbreve være omfattet af elektronisk flytteløsning. FORSENDELSERS UDFORMNING Maskinegnethed er en forudsætning for at opnå produktionsrabat for standardbreve og storbreve, ligesom det er en forudsætning for at få fuld fordel af den elektroniske flytteløsning. Derudover behandler Post Danmark alle brevforsendelser uanset udformning. Kreativt udformede konvolutter kan i øvrigt også være maskinegnede, hvis de mest elementære forudsætninger er opfyldt. Sorteringsmaskinerne kan læse de fleste skrifttyper, hvis de fremtræder tydeligt. Ikke alle skrifttyper læses dog med samme læsehastighed. Af gode skrifttyper kan nævnes Arial, Courier, Univers og Times New Roman. Meget tynde skrifttyper, håndskriftslignende og sammenhængende typer, samt proportional skrift (de enkelte tegn optager ikke samme plads) er ikke velegnede. Det samme gælder skrift med ringe kontrast til baggrund. Det kan anbefales at lade Post Danmark teste nye konvolutter for maskinegnethed.

14 C5 KONVOLUT Adresse i længderetningen 40 mm PP DANMARK mm Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg 15 mm Slotsgade 124B st. th /121 22,5 mm 140 mm Maskinegnede standardbreve Følgende krav skal være opfyldt, for at et standardbrev er maskinegnet, og dermed kan behandles maskinelt i Post Danmarks sorteringsudstyr til standardbreve. PAPIRKVALITET, FORMAT M.M. Konvolutter og enkeltkort skal have en passende stivhed, så forsendelsen hverken bliver for tynd eller for stiv til at kunne maskinsorteres. Konvolutter og enkeltkort skal være af papir. Papirkvaliteten for konvolutter skal være minimum 60 g/m 2 og for enkeltkort minimum 180 g/m 2. Indholdet skal være jævnt fordelt og fylde konvolutten helt ud. Der må ikke indlægges hårde genstande som clips og lignende. Konvolutter og enkeltkort af andet materiale end papir kan ikke behandles maskinelt. Minimummål: 14 x 9 cm Maksimummål: 23 x 17 cm Tykkelse: højst 0,5 cm Vægt: højst 50 gram Formatet skal være rektangulært længden skal være mindst 1,35 gange bredden. Følgende konvolutter i Dansk Standard kan anvendes: M65, M6, M5, C6 og C5. Følgende standardbreve er ikke maskinegnede: Regningsindbetalingskort, der ikke er i konvolut Forsendelser i plast Postkort med glat overflade Breve med flere ruder Nederst på forsendelsen målt fra højre kant skal der være et 22,5 mm højt og 140 mm langt, frit felt til brug for Post Danmark til placering af stregkode m.v. Foroven på forsendelsens forside skal der være plads til frankering, postale etiketter og påtegninger. Til frankering og stempling afsættes et felt på mindst 74 x 40 mm i øverste højre hjørne. Til modtageradressen afsættes et felt på mindst 90 x 34 mm, eller der benyttes en adressemærkat af samme størrelse.

15 14 KONVOLUTTEN/KORTET Farven skal være hvid eller lys og må ikke indeholde fluorescens. Overfladen skal kunne tage imod blæk. Reklamepåtryk, billeder eller lignende på forsiden placeres uden for adressefeltet (herunder ruden på en rudekonvolut) og stregkodefeltet på en sådan måde, at de ikke forstyrrer den maskinelle behandling. Rudekonvolutter skal være med én rude. Ruden skal være af et materiale, så modtageradressen er let læselig gennem ruden, og den skal være klæbet til konvolutten, så den fremstår jævn og glat uden refleksion. MODTAGER Modtageradressen skal være påført vandret i længderetningen. Modtageradressen kan være påført direkte på konvolutten/kortet, på en påklæbet label eller på indholdet i en rudekonvolut, hvorved modtageradressen bliver synlig gennem ruden. Modtageradressen påføres maskinelt med tydelig og holdbar skrift i mørk farve på hvid eller lys baggrund. Modtageradressen skrives uden understregninger og med lige venstre margen og med en afstand på mindst 15 mm til konvoluttens eller kortets sider. Første linje i modtageradressen placeres mindst 40 mm fra overkant og højst 120 mm fra underkant. Der skal være samme afstand mellem de enkelte linjer i adressen. Modtageradressefeltet skal være på mindst 90 x 34 mm. Modtageradressen i en rudekonvolut skal placeres således, at denne ikke kan forskubbes væk fra ruden og derved blive ulæselig. Tekst m.v., der ikke hører til modtageradressen, skal placeres således, at teksten ikke kan læses sammen med adressen. Ligeledes skal en rudekonvoluts indhold være af en sådan kvalitet, at tekst, der ikke hører til modtageradressen, ikke kan læses sammen med adressen, eksempelvis gennem transparent og/eller tyndt foldet papir. Modtageradressen påføres med skrifttype Courier, Arial eller Univers i punktstørrelse 10-12, Times New Roman i punktstørrelse 12 eller en anden af indleveringspostcenteret godkendt skrifttype.

16 15 40 mm PP DANMARK 74 mm AB 123x Hans Hansen c/o Carl Christensen Byvej 2A, 1. tv 0012 Tune Postboks Roskilde 15 mm Slotsgade 124B st. th /121 22,5 mm 140 mm MODTAGERADRESSENS OPBYGNING Modtageradressen opbygges efter følgende struktur. Eventuelt kundenummer Modtagerens navn Eventuel att. eller c/o Gadenavn, nummer, etage, side, lejlighed Stedbetegnelse Eventuel postboks 1 Postnummer og By 1) Postboksadresse kan anføres uden gadenavn og nummer. Den officielt godkendte modtageradresse og stavemåde benyttes så vidt muligt, herunder en eventuel lokal stedbetegnelse/landsby. Såfremt adressen indeholder stedbetegnelse, anføres denne i en linje for sig mellem gadenavn/husnummer og postnummer/by. Stedbetegnelse kan eventuelt anføres i forlængelse af gadenavn og husnummer. Alfanumeriske husnumre som f.eks. 10A anføres uden mellemrum. Ved dobbelte husnumre som f.eks skal der være mellemrum på begge sider af bindestregen. Alle tegn skal være skrevet med samme skrifttype og -størrelse. Mellem husnummer og etage anbringes et komma og et mellemrum. Mellem etageangivelse og et evt. lejlighedsnummer anbringes et mellemrum. Lejlighedsnummeret angives med 4 cifre. AFSENDER Post Danmark anbefaler, at forsendelserne forsynes med fuldstændig afsenderangivelse. Afsenderangivelsen placeres på bagsiden eller alternativt på forsiden i øverste venstre hjørne. Afsenderangivelsen bør ikke fremtræde mere tydelig end modtageradressen, hvilket ellers kan resultere i, at brevet sorteres efter afsenderangivelsen med forsinkelse eller fejlaflevering til følge. Hvis afsenderangivelsen placeres på forsiden, skrives adressen i én linje, så den ikke kan forveksles med modtager.

17 16 C4 KONVOLUT Adresse i længderetningen Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg Modtager placeres midt på forsendelsen Slotsgade 124B st. th Svendborg 60 mm 165 mm MASKINEGNEDE STORBREVE Følgende betingelser skal være opfyldt, for at storbreve er maskinegnede og dermed kan behandles maskinelt i Post Danmarks udstyr til behandling og sortering af storbreve (OCR C4): Minimummål: 14 x 9 cm Maksimummål: 33 x 23 cm Tykkelse: højst 2,0 cm Vægt: højst 1 kg Brevene skal være i rektangulært format. Der skal være et frit felt til stregkode og flytteoplysning på 60 mm i højden og 165 mm i længden. Feltet skal placeres langs med længderetningen på vandret adresserede breve i nederste højre hjørne og på lodret adresserede breve i nederste venstre hjørne som vist på illustrationerne på siderne 16 og 17. Foroven på brevets forside skal der være plads til frankering, postale etiketter og påtegninger. Til frankering og stempling afsættes et felt på mindst 74 x 40 mm i øverste højre hjørne. Til modtageradressen afsættes et felt på mindst 90 x 34 mm, eller der benyttes en adressemærkat af samme størrelse. KONVOLUTTEN Konvolutten skal være hvid eller i lys farve uden fluorescens. Overfladen skal kunne tage imod blæk. Indholdet skal være jævnt fordelt og fylde konvolutten helt ud. Eventuelle løse genstande stabiliseres, så de ikke kan forskubbes i emballagen fastgøres for eksempel med tape. Reklamepåtryk, billeder eller lignende anbragt på forsiden placeres uden for adressefeltet (herunder ruden på en rudekonvolut) og stregkodefeltet på en sådan måde, at de ikke forstyrrer den maskinelle behandling.

18 Slotsgade 124B st. th Svendborg C4 KONVOLUT Adresse tværstillet 17 Højst 100 mm Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg Modtager placeres på forsendelsens øverste halvdel 165 mm Friholdt areal på 60x165 mm til print af stregkode og flytteoplysning 60 mm Rudekonvolutter skal være med én rude. Ruden skal være af et materiale, så modtageradressen er let læselig gennem ruden, og den skal være klæbet til konvolutten, så den fremstår jævn og glat uden refleksion. FORSENDELSER I PLASTEMBALLAGE Forsendelser i plastemballage påføres maskinelt en selvklæbende etiket, hvorpå stregkoden anbringes. Etiketten er aftagelig. Emballagen (plastfolien) skal være af en kvalitet, så forsendelserne let kan sorteres. Den må ikke udvikle statisk elektricitet eller frembringe generende reflekser, fluorescens eller fosforescens. Emballeringen må ikke have høj friktion, og stempelaftryk skal kunne anbringes holdbart. Plastfolien skal slutte tæt om indholdet, så det ligger stabilt. Svejsningen skal være anbragt, så den ikke forstyrrer læsningen af adressen eller er i vejen for påsætning af stregkodeetiketten. MODTAGER Modtageradressen kan være påført vandret i længderetningen eller på tværs af længderetningen. Ved adressering i længderetningen placeres modtageradressen midt på forsendelsen. Ved tværstillet adresse placeres modtageradressen på øverste halvdel. Modtageradressen påføres maskinelt med tydelig og holdbar skrift i mørk farve på hvid eller lys baggrund. Adressen anføres med skrifttype Courier, Arial eller Univers i punktstørrelse 10-12, Times New Roman i punktstørrelse 12 eller en anden af indleveringspostcenteret godkendt skrifttype.

19 18 40 mm PP DANMARK 74 mm AB 123x Hans Hansen c/o Carl Christensen Byvej 2A, 1. tv 0012 Tune Postboks Roskilde 15 mm Slotsgade 124B st. th Svendborg 60 mm 165 mm Modtageradressens opbygning Modtageradressen opbygges efter følgende struktur: Eventuelt kundenummer Modtagerens navn Eventuel att. eller c/o Gadenavn, nummer, etage, side, lejlighed Stedbetegnelse Eventuel postboks 1 Postnummer og By 1) Postboksadresse kan anføres uden gadenavn og nummer. Den officielt godkendte modtageradresse og stavemåde benyttes så vidt muligt, herunder en eventuel lokal stedbetegnelse/landsby. Såfremt adressen indeholder stedbetegnelse, anføres denne i en linje for sig mellem gadenavn/husnummer og postnummer/by. Stedbetegnelse kan eventuelt anføres i forlængelse af gadenavn og husnummer. Alfanumeriske husnumre som f.eks. 10A anføres uden mellemrum. Ved dobbelte husnumre som f.eks skal der være mellemrum på begge sider af bindestregen. Alle tegn skal være skrevet med samme skrifttype og -størrelse. Mellem husnummer og etage anbringes et komma og et mellemrum. Mellem etageangivelse og et evt. lejlighedsnummer anbringes et mellemrum. Lejlighedsnummeret angives med 4 cifre. AFSENDER Afsenderangivelsen placeres på bagsiden. Alternativt kan afsender placeres på adressesiden. Den skal så skrives i én linje, så den ikke kan forveksles med modtager.

20 19 RUDEKONVOLUTTER De oplyste mål på illustrationen gælder kun for maskinegnede standardbreve. For andre maskinegnede breve skal der friholdes et felt på 60 mm i højden og 165 mm i længden målt fra brevets nederste højre hjørne. REV A/S, Algade 3, 2830 Virum Frankering 40 mm (tolerance -2 mm) 15 mm 15 mm Ruden placeres indenfor dette felt B 19 22,5 mm frit felt 140 mm Emballering Indholdet i breve og økonomibreve skal have fornøden emballage eller skal kunne sendes forsvarligt uden emballering, så det er tilstrækkeligt beskyttet ved almindelig postbehandling, herunder maskinsortering, og så det ikke kan forvolde skade på andre forsendelser, postmedarbejdere eller andre. Emballagen kan bestå af konvolutter, prøveposer, æsker, plastfolie mv. Indholdet stabiliseres, så det ikke forskubber sig i emballagen. Du kan på posthuset købe forskellige postegnede emballager som boblekonvolutter, boblefolie, prøveposer, paprør, diskette- og cd-æsker samt papæsker i forskellige størrelser. Emballagerne kan også bestilles på postordre via RUDEKONVOLUTTER Ruden skal være af et materiale, så adressen er let læselig. Det anbefales, at materialet er polystyren. Ruden skal være klæbet til konvolutten, så den fremstår jævn og glat uden refleksion. Ruden bør normalt kun indeholde oplysninger, der hører til modtageradressen. Et kundenummer el. lign. kan dog placeres oven over eller øverst til venstre for adressen. Indholdet placeres, så adressen ikke kan forskubbes, hvorved den kun bliver delvis synlig gennem ruden.

21 20 REKLAMEBUDSKAB De oplyste mål på illustrationen gælder kun for maskinegnede standardbreve. For andre maskinegnede breve skal der friholdes et felt på 60 mm i højden og 165 mm i længden målt fra brevets nederste højre hjørne. 15 mm Mindst 40 mm (tolerance -2 mm) Fri plads til frankering Minimum 74 mm Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg 15 mm 22,5 mm frit felt 140 mm Konvolutter med to ruder kan benyttes, når begge ruder er på forsendelsens forside. Den ekstra rude placeres i øverste venstre hjørne og altid højere oppe end ruden, der indeholder modtageradressen. Den ekstra rude skal fortrinsvis anvendes til reklamer. Anvendes den ekstra rude til afsenderadressen, skal modtageradressen fremtræde tydeligst. Hvis der er reklamepåtryk eller lignende i stregkodefeltet, skal du være opmærksom på, at Post Danmarks maskiner ved behandling og sortering påsætter stregkoden på en selvklæbende etiket. Til frankering og stempling afsættes et felt på mindst 74 x 40 mm i øverste højre hjørne. REKLAMEBUDSKAB Der kan anvendes konvolutter med reklamepåtryk, billeder eller lignende på for- og bagside. Påtryk placeres på en sådan måde, at de ikke kan forveksles med modtageradressen.

22 ANBEFALEDE UDFORM- NINGER AF UKONVOLU- TEREDE BLADE Felt til modtager og PP-påtryk. Modtageradressen påføres med ensartet placering (ingen tiltning) Felt til modtager og PP-påtryk. Modtageradressen påføres med ensartet placering (ingen tiltning) 60 mm 21 Peter Hansen Villavejen Villaby Peter Hansen Villavejen Villaby 165 mm Areal friholdt til stregkode og flytteoplysning 60 mm Bladryg 165 mm Areal friholdt til stregkode og flytteoplysning Bladryg Ukonvoluterede breve og økonomibreve Kataloger, tidsskrifter og blade m.v. kan sendes uden konvolut, når følgende betingelser er opfyldt: Forsendelserne skal udgøre et hele Forsendelserne skal være i mindst A5-format (210 x 148 mm) og må ikke være større end 45 x 30 x 3 cm Forsendelserne skal være frankeret med PPpåtryk eller maskinfrankering Af hensyn til den maskinelle behandling anbefaler Post Danmark, at modtageradressen placeres som vist på illustrationerne. Hvis ukonvoluterede forsendelser ikke har et frit felt til stregkode mv., påføres forsendelserne en selvklæbende stregkodeetiket ved den maskinelle behandling og sortering.

23 22 PLASTEMBALLERING Felt til modtager og PP-påtryk. Modtageradressen påføres med ensartet placering (ingen tiltning) Peter Hansen Villavejen Villaby 60 mm 165 mm Folieringen foretages så tæt som muligt med et minimum af overskydende plast. Areal friholdt til stregkode og flytteoplysning PlastemballAGE Forsendelser i større antal kan emballeres i plast, når følgende krav er opfyldt: til emballagen Stempelaftyk skal kunne anbringes holdbart på emballagen Emballagen må ikke udvikle statisk elektricitet Emballagen må ikke frembringe generende reflekser, fluorescens eller fosforescens Emballagen skal være af en sådan kvalitet, at forsendelserne let kan sorteres Emballeringen må ikke have høj friktion, når forsendelser gnides mod hinanden. til indholdet Indholdet skal fylde emballagen ud og være af fast og solid konsistens til frankering, påtryk m.v. Forsendelserne frankeres med PP-påtryk eller maskinfrankering Du skal være opmærksom på, at Post Danmarks maskiner ved behandling og sortering af plastemballerede forsendelser påfører forsendelserne en selvklæbende stregkodeetiket.

24 23 Ajourføring af adresser Eftersendelse Post Danmark hjælper med at holde dit adressekartotek ajour, når forsendelserne forsynes med påtegningen: Påtegningen anbringes øverst midt på forsendelsens forside i en afstand på mindst 3 mm fra forsendelsens overkant. Forsendelserne tilbagesendes ved varig flytning såvel lokale som andre flytninger med oplysning om modtagerens varige nye adresse, når den er kendt af posthuset. På standardbreve er der 22 karakterer til rådighed til påføring af gadenavn og nummer i den nye adresse. Derfor kan adressen af pladsmæssige årsager evt. fremtræde i forkortet form, og postnummeret kan være angivet uden bynavn. Det tilhørende bynavn kan findes på MEDDELELSESKORT I stedet for at få forsendelsen tilbagesendt ved varig adresseændring, kan der laves en aftale med Post Danmark om, at visse forsendelsestyper eftersendes, og at oplysning om den nye adresse sendes til afsenderen ved et særligt meddelelseskort. De særlige meddelelseskort fremstilles af afsenderen efter reglerne for Modtageren betaler portoen. Se side 26. Kortene leveres til posthusene. For hvert meddelelseskort beregnes et gebyr. Forsendelserne påtegnes: Påtrykket hentes fra

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 2

HÅNDBOGEN OM BREVET 2 HÅNDBOGEN OM BREVET 2 POST PÅ DIN MÅDE PORTOBEREGNERE Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 400-500 breve samlet, kan der

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning

INDHOLD. 11 Retningslinjer for direkte adressering 11 Sektioner og bladtillæg 12 Indstik 12 Arbejdsmiljømæssige forhold 13 Erstatning DAGBLADE INDHOLD 1 Indhold 2 Forord 2 Hvad er Dagblade 3 Generelle betingelser 4 Særlige betingelser 8 Retningslinjer for adressering via elektronisk anmeldelse 11 Retningslinjer for direkte adressering

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

Håndbogen om brevet 2

Håndbogen om brevet 2 Håndbogen om brevet 2 Portoberegnere Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over 250-300 breve samlet, kan der være mange penge

Læs mere

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE

LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE LOKALE UGEAVISER POST PÅ DIN MÅDE 1 INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er lokale ugeaviser? 4 Aftale med Post Danmark 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 7 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

HÅNDBOGEN OM BREVET 1

HÅNDBOGEN OM BREVET 1 HÅNDBOGEN OM BREVET 1 POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 5 Brevet som medie 6 Værktøjer der virker 10 Kvalitet og effekt går

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser.

Forord. Denne håndbog giver oplysning om de forhold, der gælder, når PostNord skal befordre lokale ugeaviser. Lokale ugeaviser Indhold 3 Forord 4 Hvad er lokale ugeaviser? 5 Aftale med PostNord 5 Antal udgivelser 5 Varsling 6 Omdelingsområde 6 Omdelingsdage 7 Reklamer og gratisaviser Nej tak 7 Adresserede eksemplarer

Læs mere

Håndbogen om brevet 1

Håndbogen om brevet 1 Håndbogen om brevet 1 Indhold 3 Brug brevet det virker 3 Brevets kvaliteter rækker langt 5 Brevet som relationsskaber 6 Værktøjer der virker 8 Kvalitet og effekt går hånd i hånd 9 Her får du også råd 10

Læs mere

Sorteringsvejledning for Magasinpost

Sorteringsvejledning for Magasinpost Sorteringsvejledning for Magasinpost NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine magasiner til PostNord Danmark. I brochuren finder du information

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

A- OG B-BREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* A- OG FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 19,00 16,00 25,00 19,00 30,00 Højst 100 g 16,00 19,00 24,00 25,00

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 8 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm.

Minimum: 14 x 9 cm Maksimum: længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm. Side 1 Frankeret med frimærker/mobilporto/frankeringsmærker Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 500 g 32,00 50,00 Højst 2.000 g 50,00 100,00 til skal påtegnes Prioritaire eller mærkes Prioritaire.

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

Et brev må desuden ikke have følgende indhold:

Et brev må desuden ikke have følgende indhold: Side 1af 7 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af 21. december 2010 med senere

Læs mere

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du

Adresseløse forsendelser. Sådan leverer du Adresseløse forsendelser Sådan leverer du Indhold 3 Hvad er en adresseløs 4 Forskellige forhandlerversioner 4 Hvad kan pakkes maskinelt 5 Gratis test 5 Dybtrykte forsendelser og arbejdsmiljøet 6 Indlevering

Læs mere

breve og økonomibreve frankeret med frimærker

breve og økonomibreve frankeret med frimærker breve og økonomibreve frankeret med frimærker Side 1 Højst 50 g 8,00 6,00 12,50 11,00 14,50 13,00 Højst 100 g 16,00 13,00 24,00 22,00 33,00 30,00 Højst 250 g 25,00 21,00 35,00 32,00 53,00 50,00 Højst 500

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til landet. 4-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Malaysia Malaysia ligger i Sydøstasien. Hovedstaden er Kaula Lumpur. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder) Prioritaire Business Priority Private Priority Postpakker Udland Priszone Udland

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 3-5 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Cypern Cypern ligger i Europa. Hovedstaden er Nicosia. Den græsk-cypriotiske del er medlem af EU. Den tyrkisk-cypriotiske del ligger uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder) Pakke (Kontantkunder)

Læs mere

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed

Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 28. februar 2011 FM 2011/27 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af xx. xxxx 2011 om post Kapitel 1 POST Greenlands virksomhed 1. POST Greenland er en del af TELE Greenland A/S, der kan oprette et datterselskab

Læs mere

ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER

ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER ADRESSELØSE FORSENDELSER SÅDAN INDLEVERER DU DINE FORSENDELSER NEM OG SIKKER INDLEVERING I denne brochure kan du læse, hvordan du nemt og sikkert indleverer dine adresseløse forsendelser til Post Danmark.

Læs mere

2009 Priser & vilkår 31/10/2008

2009 Priser & vilkår 31/10/2008 2009 Priser & vilkår 31/10/2008 Du betaler for det, det vejer Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer 30/10/2008 2 Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer én for administrativ

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU101-MAD Torsdag den 27. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Post Danmark Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja

Priority. Maks. vægt 2 kg 30 kg 20 kg 20 kg. L = 150 cm og L+O = 300 cm. Til modtager. 2-3 hverdage. Erstatning Kun R- breve Ja Ja Ja Fakta Italien Italien ligger i Europa omfatter Italien samt San Marino. Hovedstaden er Rom. Italien er medlem af EU, men San Marino, Livigno Campione d Italia er uden for EU s toldområde. Brev Pakke (Aftalekunder)

Læs mere

2009 Priser & vilkår 31/10/2008

2009 Priser & vilkår 31/10/2008 2009 Priser & vilkår 31/10/2008 Du betaler for det, det vejer Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer 22/05/2009 2 Bring Citymail opererer med to simple prisstrukturer én for administrativ

Læs mere

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og

Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme Villaer og Opsætning af brevkasser og brevkasseanlæg 2007 indhold 2 3 4 8 9 10 13 15 18 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Akit - Prisbog Logistik

Akit - Prisbog Logistik 3. Kurerforsendelser 3.1. Jetpost & EMS/Jetpost Oqimaassusaa Max. vægt Nunatsinni Grønland Danmark & Færøerne Indtil 1 kg 540,00 kr. 540,00 kr. Pr. efterfølgende kilo dog max. 30 kg 64,00 kr. 121,00 kr.

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning i udlandet til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om patentdomstolen den 25. maj 2014 Udenrigsministeriet Att.: Tina Rosendahl Nielsen tironi@um.dk, um@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13009 Doknr.

Læs mere

f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et Brev må desuden ikke have følgende indhold:

f.eks. frostvarer og letfordærvelige fødevarer), sikkerhedsforhold eller tilladelser. Et Brev må desuden ikke have følgende indhold: Forretningsbetingelser Breve Indland Generelle oplysninger Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i postloven (lov nr. 1536 af

Læs mere

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget

Vedrørende stemmemodtagere i udlandet og brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3392 9441, E-mail valg@vfm.dk J.nr. 2009-742 Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk, lsn@fmn.dk cc.: ALA@gl.stm.dk Dato: 20. februar 2009

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o

Læs mere

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS

ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS ÆLDRE SAGEN TESTER 4 FORSKELLIGE KONVOLUTTER ET PÅTRYK MED EN LET OG ENKEL ILLUSTRATION GIVER STØRST RESPONS Ældre Sagen sendte en direct mail med et stort SommerLotteri til 130.000 medlemmer og benyttede

Læs mere

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland.

Der afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet eller folkeafstemning om patentdomstolen på Færøerne og i Grønland. Danmarks Rederiforening, Rederiforeningen af 1895, Rederiforeningen for mindre Skibe (Alle: info@shipowners.dk) Cc: Søfartsstyrelsen KSF@dma.dk Dansk Navigatørforening: navigator@dana.dk Sømændenes Forbund:

Læs mere

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER

BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER BEGÆRINGER I LEJEFOGEDSAGER 1. Fremsendelse af sagen til fogedretten Sagerne kan fra 1. januar 2015 sendes til fogedretten som digital post ved sikker mail eller pr. brev. Ved fremsendelsen til fogedretten

Læs mere

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes:

Anvendelsesområde. I medfør af X, X, og X i inatsisartutlov nr. xx. af xx. xx 20xx om post, fastsættes: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx.xx 201x om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. (Bekendtgørelse om eneret, befordringsforpligtelse og erstatning m.v.) Anvendelsesområde I medfør

Læs mere

indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp)

indhold 2 Forord 3 Generelle betingelser 4 Magasinpost Standard (mpa og mpb) 9 Maskinel Magasinpost (mmp) MAGASINPOST 2007 indhold 2 Forord 3 Generelle betinelser 4 Maasinpost Standard (mpa o mpb) 9 Maskinel Maasinpost (mmp) 15 Pakket Maasinpost (PMP) 21 Sorteret Maasinpost (smp) 27 Sementerin 28 Indstik 29

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

FORORD. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Post Danmarks Kundeservice på 80 20 70 30.

FORORD. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Post Danmarks Kundeservice på 80 20 70 30. OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2008 INDHOLD 2 3 4 8 9 10 13 15 Forord Indledning Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser Bygningsreglement Brevkasser Dimensioner og typer Etageejendomme

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning Til alle kommunalbestyrelser v/ den valgansvarlige i kommunen cc.: KL 5 bilag Sagsnr. 2015-5970 Doknr. 268667 Dato 06-10-2015 Brevstemmeafgivning i kommunerne til folkeafstemningen den 3. december 2015

Læs mere

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995

Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Lagtingslov nr. 17 af 31. marts 1976 om Færøernes postvæsen, som senest ændret ved lagtigslov nr. 86 af 13. juni 1995 Kapitel 1. Formål og organisation. Kapitel 2. Finansielle forhold. Kapitel 3. Eneretten.

Læs mere

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx

MINUSMA (MALI) http://www.postdanmark.dk/da/privat/priser_og_forretningsbetingelser/forretningsbeti ngelser/sider/home.aspx Opdateret: 10. november 2015 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra

Læs mere

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak.

Forsendelsestiden for breve kan variere i forhold til hvornår der er transport til. hele taget manglende transportmuligheder til og fra, samt i Irak. Opdateret: 10. november 2015 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej r Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering

Læs mere

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013

Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 26. juni 2013 Tillæg til aftale af 27. maj 2010 om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked 26. juni 2013 Side 1/5 Regeringen (Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti),

Læs mere

DAFA leverandørhåndbog

DAFA leverandørhåndbog DAFA leverandørhåndbog Kære samhandelspartner Følgeseddel skal indeholde: Vi fremsender hermed vores retningslinjer for vores fremtidige samarbejde. Vi vil bede jer tage godt imod og overholde disse retningslinjer,

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november

Brevstemmeafgivning i udlandet til kommunal- og regionalvalget den 19. november Udenrigsministeriet um@um.dk, cc: tironi@um.dk 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 114949 Dato 15-08-2013

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte, der kan virke anstødelige. Opdateret: 01. JUN. 2017 MINUSMA (MALI) Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til MINUSMA (MALI). Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 24. juni 2011 om POST Greenlands befordringsforpligtelse og eneret m.v. I medfør af 3, 4, 6, 10, og 16 i Inatsisartutlov nr. 3. af 15. april 2011 om post, fastsættes

Læs mere

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder:

AFGHANISTAN. Opdateret: 10. November 2015. Denne side indeholder: Opdateret: 10. November 2015 AFGHANISTAN Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Afghanistan Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 4.. september 2007 J. nr. 140-1 Erhvervs- og Færdselskontoret Karoline Lolk Telefon 33 92 33 21 klo@trm.dk Den svenske model

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

ADRESSELØSE FORSENDELSER

ADRESSELØSE FORSENDELSER ADRESSELØSE FORSENDELSER POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Hvad er en adresseløs 4 Hvem kan der omdeles til 5 Kend din målgruppe 8 Reklamer Nej Tak 10 Omdelingsperioder 10 Hvor kan der omdeles 11 Færøerne,

Læs mere

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 %

Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard, JCB samt Union Pay. Gebyrer 0,95-1,29 % Handelsbetingelser Pet-Pocket APS CVR-nr.36454237 Contact@Pet-Pocket.dk Telefon: (+45) 79 30 41 40 (Telefonisk åbningstid 13-15) Betaling På Pet-Pocket.dk kan der betales med Dankort, VISA, Mastercard,

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Indholdsfortegnelse Opgavefordeling og ansvarsområder... 2 Procedure for tilbud... 3 Procedure for ordrebehandling... 4 Procedure for ordreændring/efterlevering... 5 Procedure for

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes cc.: Alle regioner + Danske Regioner 2 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Enhed

Læs mere

Forretningsbetingelser & Vilkår

Forretningsbetingelser & Vilkår Forretningsbetingelser & Vilkår Nu kan du helt enkelt finde dine nye solbriller fra Prego. På www.pregoeyewear.dk kan du bestille aktuelle varer fra Prego Eyewear og afhente dem hos en af vores mange forhandlere

Læs mere

Bevillinger Praktiske oplysninger til borgeren

Bevillinger Praktiske oplysninger til borgeren Bevillinger Praktiske oplysninger til borgeren Bevillinger Abena A/S fører et bredt udvalg af sygeplejeartikler, herunder stomi-, inkontinens-, diabetesartikler samt kompressionsstrømper til bevillinger.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Vejledning til etiket med personligt præg

Vejledning til etiket med personligt præg Vejledning til etiket med personligt præg 1 Indhold Indledning... 3 Udseende og grafik... 4 Deklaration... 4 Danmarks Biavlerforenings bomærker... 4 Brug af etiketten... 5 Sporbarhed, vægt og holdbarhed...

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. Opdateret: 30. SEP. 2016 IRAQ Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost Postens vej Adresser Posttakster Kvittering for forsendelser fra Danmark Efterlysning/Undersøgelse vedrørende

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse

Brevstemmeafgivning til Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om tronfølgeloven den 7. juni 2009 på regionernes sygehuse Departementet, Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2009-742 Til alle regionernes sygehuse cc.: alle KB + Danske Regioner 7. maj 2009 Brevstemmeafgivning

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. Opdateret: 13. NOV. 2017 ESTLAND Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til Estland Postens vej. r. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark. Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v.

Meddelelse om brevstemmeafgivning til kommunal- og regionalvalget den 19. november 2013 på private sygehuse m.v. Til private sygehuse m.v., hvor der kan brevstemmes 1 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2013-08650 Doknr. 115095 Dato 04-10-2013

Læs mere

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00

Censuringen Vandtårnet, Hollands Gaard 30, Nykøbing F. Onsdag d. 7. september Kl. 10:00 17:00 KUNST og LYD Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede

Læs mere

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige.

- Der må ikke forekomme tekster, tegninger eller billeder udvendigt på breve og pakker til udsendte soldater, der kan virke anstødelige. KFOR Opdateret: 06. APR. 2017 Denne side indeholder: Generelle retningslinjer for brev- og pakkepost til KFOR. Postens vej. Adresser. Posttakster. Kvittering for forsendelser fra Danmark. Efterlysning/Undersøgelse

Læs mere

Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr.

Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr. Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr. Hvordan vedligeholder du dit måleudstyr? Anvender du måleudstyr, der er kalibrerede, eller gætter du dig til måleresultaterne? Kan du,

Læs mere

Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige. Seriepriserne gælder for ens kopier fra samme original.

Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige. Seriepriserne gælder for ens kopier fra samme original. COPY RIGHT Kong Georgs Vej 24 2000 Frederiksberg Telefon: 38 10 63 70 Telefax: 38 10 31 93 www.copy-right.dk priser Priserne er uden moms og gældende fra 1. maj 1999. Tidligere prislister er hermed ugyldige.

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms.

Handelsbetingelser. Priser og bestilling Alle vores priser er i danske kroner og er inklusiv 25% moms. Generelt om os: Urban Cykler Hobrovej 42B 9000 Aalborg Tlf.: 98 15 54 40 CVR-nummer: 61157417 E-mail: mail@urban-cykler Vi svarer på e-mailhenvendelser inden for 1-2 hverdage. Du kan også benytte vores

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 8 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere