Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat"

Transkript

1 BREVE INDLAND 2006

2 indhold Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat Maskinegnede standardbreve Maskinegnede storbreve Emballering Ajourføring af adresser Frankeringsformer Modtageren betaler portoen USF Særlige forsendelsesformer Produktionsrabat Mængderabat DM-Volumen Direct Mail Rabat

3 2 FORORD NYT I DENNE HÅNDBOG Nye regler for Produktionsrabat Mængderabat Track & Trace på Rekommanderede breve og Værdibreve Læs mere om produkterne på Denne håndbog indeholder råd og vink, når adresserede indenlandske breve skal udformes og sendes. Oplysning om reglerne for adresserede breve til Færøerne og Grønland kan fås på posthuset. Yderligere spørgsmål kan stilles til Post Danmarks Kundeservice på telefon

4 3 Kombinationsmuligheder REKOMMANDERET VÆRDI MODTAGELSESBEVIS AFLEVERINGSATTEST Breve Økonomibreve Post Exprès Breve med postopkrævning Økonomibreve med postopkrævning Post Exprès med postopkrævning Modtagelsesbevis kun for rekommanderede breve og værdibreve. Afleveringsattest kun for almindelige breve og rekommanderede breve. BREVFORSENDELSER Brevforsendelser omfatter Breve (A) Økonomibreve (B) Servicekrav og mål Det fastsatte servicekrav for breve (A) er dag-til-dag befordring på hverdage (mandag-lørdag). Servicekravet for økonomibreve (B) er, at de omdeles til modtageren senest 3 hverdage efter indleveringen, for økonomibreve indleveret torsdag eller fredag dog senest 4 hverdage efter. Hvis du afleverer dine breve på posthuset inden kl , omdeles de efter disse servicekrav. Det er et krav til Post Danmark, at 93 % skal være omdelt i overensstemmelse med servicekravet. Målsætningen er, at mindst 95 % af brevene skal være omdelt efter det angivne servicekrav. ERSTATNING Post Danmark yder ikke erstatning for forsinkelse, bortkomst og beskadigelse af almindelige breve og økonomibreve.

5 4 Konvolutter i Dansk Standard C4 324 x 229 mm Storbrevsformat C5 229 x 162 mm Standardbrevformat C6 162 x 114 mm Standardbrevformat M5 220 x 155 mm Standardbrevformat M6 155 x 110 mm Standardbrevformat M x 110 mm Standardbrevformat Format og vægt 9 cm Minimummål 14 cm 14 x 9 cm Breve og økonomibreve opdeles efter format Standardbreve, storbreve og maxibreve Rulle eller stang* Længde 10 cm og længde + 2 x diameter/højde = 17 cm Breve og økonomibreve sendt med postopkrævning og breve sendt som Post Exprès er ikke formatopdelt. * Et brev i rulle eller stang er altid et maxibrev Maksimummål UKONVOLUTEREDE BREVE OG ØKONOMIBREVE (kataloger, tidsskrifter, blade) Minimum Højde 21 cm Bredde 14,8 cm Maksimum 45 x 30 x 3 cm For yderligere information om postbefordring af regelmæssigt udsendte kataloger, tidsskrifter og blade m.v. i større antal, se kundehåndbogen Magasinpost, som du finder på 0,5 cm 2 cm 17 cm 23 cm 23 cm 33 cm Standardbrev 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5) Storbrev 33 x 23 x 2 cm (lidt større end C4) Maxibrev Længde 60 cm og længde + bredde + højde eller tykkelse = 90 cm Rulle eller stang Længde 90 cm og Længde + 2 x diameter eller højde = 104 cm Maksimumvægt 2 kg

6 5 Praktiske råd Dette afsnit indeholder nogle praktiske råd, der kan være nyttige, inden større udsendelser af breve sættes i gang. Post Danmark kan naturligvis give råd og vejledning, også i de tidlige, forberedende faser. Det er en god idé at vise nye emballagetyper til Post Danmark, før de sættes i produktion. Mål, vægt, udformning m.v. Vurdér mål, vægt, konvoluttype, papirkvalitet, placering af modtager og afsender, inden layoutet er for detaljeret udformet. Adressering Planlæg, hvordan adresserne skal udskrives. Maskinelt eller manuelt? På labels eller direkte på konvolutterne? Vandret eller på tværs af længderetningen? Både tid, penge og ærgrelser kan spares ved også at tage detaljerne i betragtning. Frankering Frankeringsformen bør fastlægges tidligt. Kuvertering Kuvertering og pakning tager ofte mere tid end beregnet. Planlæg, hvordan der skal pakkes, af hvem, hvor og hvornår. Er det rigtige antal bestilt hos bogtrykkeren? Ved bestilling af konvolutter, breve, brochurer m.v., skal du tage højde for, at trykkeriet ofte forbeholder sig ret til at levere det bestilte antal plus/minus 10%. Husk plads til afsender Svarkort eller kuponer bør udformes, så der er god plads til, at afsenderen kan skrive de nødvendige oplysninger. Det er ærgerligt at gå glip af et svar eller en ny kunde, fordi der f.eks. ikke er plads til at skrive adressen tydeligt. Modtager betaler portoen Denne service forøger antallet af svar. Husk at få godkendt korrektur af forsendelsen hos Post Danmark. Det gælder også ved genoptryk.

7 6 Tillægsydelser Post Danmark ønsker at kunne levere totalløsninger og tilbyde one-stop-shopping. Post Danmark tilbyder derfor en række ydelser dels i eget regi og dels via samarbejdspartnere. Du kan få flere oplysninger hos din lokale salgskonsulent eller på Se under Erhverv/Direct Mails. Ydelserne omfatter: Index Danmark Rapporter Pretest Effektmålinger MOSAIC-analyse Adressesalg Adressevask Databasehåndtering Returposthåndtering Responshåndtering Print, kuvertering, adressering, foliering og fulfilment INDEX DANMARK RAPPORTER Index Danmark rapporter udarbejdes ud fra data fra Index Danmark/Gallup, som er Danmarks officielle medieindex. Indexrapporterne giver virksomhederne information om deres kunder samt målgruppe. Rapporterne giver viden om virksomhedens positionering på markedet samt udviklingen over tid. Rapporten kan endvidere give facts og information, der understøtter beslutningen om at anvende Direct Mail eller adresseløs reklame som en del af virksomhedens markedsføringsstrategi. PRETEST Inden kampagnen udsendes, kan du med Post Danmarks pretest få analyseret, hvordan en kampagne vil virke, og hvorvidt der skal justeres på budskaber etc. for at opnå den bedste effekt. Der sendes 150 mails. Heraf foretages der 75 telefoninterviews, og der måles eksempelvis på parametre som erindring, budskab, afsender, læsning, gemmeværdi og købsintention.

8 7 EFFEKTMÅLING Effektmåling måler effekten af kundens DM-kampagner. Målingen sker på baggrund af interviews med 200 tilfældigt udvalgte blandt målgruppen, og der måles på eksponering, læsning og gemmeværdi, oplevelse af indhold og handling. Der er nu også mulighed for benchmarking af kundens målinger op mod den gældende norm, herunder også i udvalgte brancher. MOSAIC MOSAIC er et segmenteringsværktøj, der giver adgang til forbrugerne i mere end 2,6 millioner husstande. Med udgangspunkt i tesen om, at man er, hvor man bor, er samtlige husstande i Danmark klassificeret efter 34 forskellige typer, der danner udgangspunkt for en opdeling i mere end såkaldte MOSAIC-områder. MOSAIC kan blandt andet bruges til at analysere den eksisterende kundedatabase og give værdifuld viden om kundernes fordeling på MOSAIC-typer. Herefter kan nye potentielle kunder med de udvalgte MOSAIC-profiler identificeres via udtræk fra Interessebank Danmark eller Database Danmark. ADRESSESALG Post Danmark kan via samarbejdspartnere tilbyde både privat- og erhvervsadresser. Der tilbydes adresseudtræk blandt samtlige virksomheder, og der kan segmenteres på branche, geografi, antal ansatte, beslutningstager, økonomiske nøgletal med mere. Adresserne kan leveres via , på diskette eller udskrevet på adresselabels. De virksomheder fås tillige på cd-rom, hvorfra der frit kan segmenteres og udtrækkes adresser. Privatadresser tilbydes, som følge af restriktioner på persondataområdet, først og fremmest via Interessebank Danmark, der indeholder informationer om danskeres individuelle interesser. Informationerne er indsamlet via spørgeskemaer og er derfor et unikt redskab til permission marketing.

9 8 Udtræk fra Interessebank Danmark kan suppleres med demografiske kriterier, såsom alder, køn, husstandsindkomst, antal børn med videre. Endelig kan der via en række samarbejdspartnere tilbydes udenlandske adresser fra hele verden. Adresserne kan selekteres på baggrund af branche, geografi, beliggenhed og størrelse. ADRESSEVASK Adressevask betyder, at afsenderen kan få opdateret adresserne i sin database før udsendelse af breve. Data matches mod Post Danmarks modtagerdatabase, der indeholder opdaterede navne og adresser på samtlige danskere. Med en adressevask opdateres adresser med flytninger, og eventuelt fejlindtastede adresser rettes. Post Danmarks adressevask gælder både privat- og erhvervsadresser og kan kun benyttes i forbindelse med udsendelse af forsendelser. DATABASEHÅNDTERING Med en databasehåndtering placeres din database hos Post Danmark, der kan stå for design, oprettelse, vedligeholdelse og styring, herunder segmentering, målgruppeudvælgelse, udtræk fra database og udfærdigelse af rapporter. RETURPOSTHÅNDTERING Post Danmark kan tage sig af håndteringen af den post, der kommer retur efter en udsendelse, herunder registrere nye adresser til brug for opdatering af kundens database. Håndtering omfatter typisk sortering i bekendte/ubekendte, registrering af nye adresser og efterfølgende fremsendelse af forsendelser med ny adresse. RESPONSHÅNDTERING Responshåndtering kan foregå ved maskinel behandling (scanning) eller manuel behandling (tastning). Maskinel behandling kan være aflæsning af spørgeskemaer, aflæsningskort og andre responstyper, hvor

10 9 Arbejdsmiljømæssige forhold der skal opsamles informationer. Slutproduktet er en datafil med alle informationer, der er opsamlet fra responsen. Outputfilens format og indhold bestemmes af kunden. Der kan efter aftale leveres statistikrapport/analyse. Manuel håndtering benyttes fortrinsvis til håndskrevne responstyper og opgaver, hvor responsen er på under 500 stk. PRINT, KUVERTERING, ADRESSERING, FOLIERING OG FULFILMENT Post Danmark tilbyder print, kuvertering, adressering, foliering, fulfilment og andre produktionsopgaver via samarbejdspartnere afhængig af opgavens type og omfang. Dybtrykte tryksager Dampe fra opløsningsmidler fra reklametryksager m.v. fremstillet i dybtryk kan give arbejdsmiljøproblemer. I trykprocessen anvendes toluen og andre organiske opløsningsmidler. Ved fordampning kan opløsningsmidlerne frigøre andre stoffer som afvaskningsmidler, lim, trykfarver m.v. Kombinationen af opløsningsmidler og andre stoffer kan ligeledes give arbejdsmiljøproblemer. Med baggrund i Arbejdsmiljøloven er der fastlagt en grænse for, hvor høje koncentrationer af opløsningsmidler der må være tilbage i dybtrykte forsendelser ved indlevering til postbefordring. Grænseværdien er fastsat til 300 mg pr. kg forsendelse (+/ 15%). Leverandøren af dybtrykte forsendelser skal kunne dokumentere, at grænseværdien er overholdt.

11 10 Indlevering Mærkning Breve (A) Breve kan indleveres i postkassen, på posthuset eller til postbuddet i landdistrikter. Økonomibreve (B) Økonomibreve skal indleveres på posthuset eller til postbuddet i landdistrikter. Økonomibreve skal på adressesiden tydeligt påtegnes/mærkes B, eventuelt ved brug af Post Danmarks etiketter. Etiketterne fås gratis på posthuset eller kan hentes fra Breve og økonomibreve i større antal bør indleveres på posthuset i gule brevbakker. Forsendelserne skal vende ens. Standardbreve stilles på højkant i brevbakken med adressen og frankeringen fremad. Storbreve lægges i brevbakken med adressen og frankeringen opad. Breve og økonomibreve til produktionsrabat skal indleveres til et postcenter. Anmeldelse Hvis du skal sende breve eller økonomibreve i antal på og derover, bør du senest kl hverdagen før indleveringen aftale med Post Danmark, hvor og hvornår indleveringen skal finde sted.

12 11 Post Danmarks produktionsapparat Hver maskine har en sorteringskapacitet på op til breve i timen, og maskinerne er med til at forbedre arbejdsmiljøet i produktionen. Post Danmark har et produktionsapparat, der kan håndtere alle typer brevforsendelser. Der benyttes i stort omfang maskiner i produktionen, da maskinel behandling er mere effektiv og pålidelig end manuel behandling. Maskinegnede forsendelser indebærer således en mere sikker postbefordring. Derfor er det i såvel kundernes som i Post Danmarks interesse, at forsendelserne er indrettet, så de kan håndteres maskinelt. Maskiner adskiller breve efter format, vender brevene rigtigt i forhold til den maskinelle behandling og stempler breve, der indleveres i postkasserne. Den tekniske behandling sker via frankeringsfeltet, blandt andet ved særlige stregkoder og fluorescens i frimærker og frankeringsaftryk. Post Danmark har i flere år anvendt maskiner til behandling af standardbreve. Maskinerne er i stand til at læse modtageradressen, og adresseoplysningerne omsættes til en stregkode, der påsprøjtes nederst på brevet, hvorefter brevene ved sorteringen kan placeres i den rigtige omdelingsrækkefølge. Omdelingsrækkefølgen angives ved et rutenummer og et afleveringsstednummer, der printes på konvolutten i højre side umiddelbart over stregkoden. I forbindelse med adresseændring påfører maskiner også ny adresse. Den nye adresse påføres umiddelbart over stregkoden i samme linje som rute- og afleveringsstednummer. Brevene sorteres direkte til den nye adresse uden forsinkelse. I 2004 er der taget nye maskiner i brug, der kan behandle andre brevformater. Disse maskiner kan sortere breve til ruteniveau, hvilket svarer til, at brevene sorteres til den enkelte omdeler. Når visse betingelser er opfyldt, kan maskinerne sortere breve i konvolut, i plastfolie eller uden emballage inden for dimensionerne 40 x 30 x 2,5 cm og af vægt op til 2 kg.

13 12 Forsendelser, der kan behandles maskinelt på disse maskiner, vil som for maskinegnede standardbreve være omfattet af elektronisk flytteløsning. FORSENDELSERS UDFORMNING Maskinegnethed er en forudsætning for at opnå produktionsrabat for standardbreve og storbreve, ligesom det er en forudsætning for at få fuld fordel af den elektroniske flytteløsning. Derudover behandler Post Danmark alle brevforsendelser uanset udformning. Kreativt udformede konvolutter kan i øvrigt også være maskinegnede, hvis de mest elementære forudsætninger er opfyldt. Sorteringsmaskinerne kan læse de fleste skrifttyper, hvis de fremtræder tydeligt. Ikke alle skrifttyper læses dog med samme læsehastighed. Af gode skrifttyper kan nævnes Arial, Courier, Univers og Times New Roman. Meget tynde skrifttyper, håndskriftslignende og sammenhængende typer, samt proportional skrift (de enkelte tegn optager ikke samme plads) er ikke velegnede. Det samme gælder skrift med ringe kontrast til baggrund. Det kan anbefales at lade Post Danmark teste nye konvolutter for maskinegnethed.

14 C5 KONVOLUT Adresse i længderetningen 40 mm PP DANMARK mm Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg 15 mm Slotsgade 124B st. th /121 22,5 mm 140 mm Maskinegnede standardbreve Følgende krav skal være opfyldt, for at et standardbrev er maskinegnet, og dermed kan behandles maskinelt i Post Danmarks sorteringsudstyr til standardbreve. PAPIRKVALITET, FORMAT M.M. Konvolutter og enkeltkort skal have en passende stivhed, så forsendelsen hverken bliver for tynd eller for stiv til at kunne maskinsorteres. Konvolutter og enkeltkort skal være af papir. Papirkvaliteten for konvolutter skal være minimum 60 g/m 2 og for enkeltkort minimum 180 g/m 2. Indholdet skal være jævnt fordelt og fylde konvolutten helt ud. Der må ikke indlægges hårde genstande som clips og lignende. Konvolutter og enkeltkort af andet materiale end papir kan ikke behandles maskinelt. Minimummål: 14 x 9 cm Maksimummål: 23 x 17 cm Tykkelse: højst 0,5 cm Vægt: højst 50 gram Formatet skal være rektangulært længden skal være mindst 1,35 gange bredden. Følgende konvolutter i Dansk Standard kan anvendes: M65, M6, M5, C6 og C5. Følgende standardbreve er ikke maskinegnede: Regningsindbetalingskort, der ikke er i konvolut Forsendelser i plast Postkort med glat overflade Breve med flere ruder Nederst på forsendelsen målt fra højre kant skal der være et 22,5 mm højt og 140 mm langt, frit felt til brug for Post Danmark til placering af stregkode m.v. Foroven på forsendelsens forside skal der være plads til frankering, postale etiketter og påtegninger. Til frankering og stempling afsættes et felt på mindst 74 x 40 mm i øverste højre hjørne. Til modtageradressen afsættes et felt på mindst 90 x 34 mm, eller der benyttes en adressemærkat af samme størrelse.

15 14 KONVOLUTTEN/KORTET Farven skal være hvid eller lys og må ikke indeholde fluorescens. Overfladen skal kunne tage imod blæk. Reklamepåtryk, billeder eller lignende på forsiden placeres uden for adressefeltet (herunder ruden på en rudekonvolut) og stregkodefeltet på en sådan måde, at de ikke forstyrrer den maskinelle behandling. Rudekonvolutter skal være med én rude. Ruden skal være af et materiale, så modtageradressen er let læselig gennem ruden, og den skal være klæbet til konvolutten, så den fremstår jævn og glat uden refleksion. MODTAGER Modtageradressen skal være påført vandret i længderetningen. Modtageradressen kan være påført direkte på konvolutten/kortet, på en påklæbet label eller på indholdet i en rudekonvolut, hvorved modtageradressen bliver synlig gennem ruden. Modtageradressen påføres maskinelt med tydelig og holdbar skrift i mørk farve på hvid eller lys baggrund. Modtageradressen skrives uden understregninger og med lige venstre margen og med en afstand på mindst 15 mm til konvoluttens eller kortets sider. Første linje i modtageradressen placeres mindst 40 mm fra overkant og højst 120 mm fra underkant. Der skal være samme afstand mellem de enkelte linjer i adressen. Modtageradressefeltet skal være på mindst 90 x 34 mm. Modtageradressen i en rudekonvolut skal placeres således, at denne ikke kan forskubbes væk fra ruden og derved blive ulæselig. Tekst m.v., der ikke hører til modtageradressen, skal placeres således, at teksten ikke kan læses sammen med adressen. Ligeledes skal en rudekonvoluts indhold være af en sådan kvalitet, at tekst, der ikke hører til modtageradressen, ikke kan læses sammen med adressen, eksempelvis gennem transparent og/eller tyndt foldet papir. Modtageradressen påføres med skrifttype Courier, Arial eller Univers i punktstørrelse 10-12, Times New Roman i punktstørrelse 12 eller en anden af indleveringspostcenteret godkendt skrifttype.

16 15 40 mm PP DANMARK 74 mm AB 123x Hans Hansen c/o Carl Christensen Byvej 2A, 1. tv 0012 Tune Postboks Roskilde 15 mm Slotsgade 124B st. th /121 22,5 mm 140 mm MODTAGERADRESSENS OPBYGNING Modtageradressen opbygges efter følgende struktur. Eventuelt kundenummer Modtagerens navn Eventuel att. eller c/o Gadenavn, nummer, etage, side, lejlighed Stedbetegnelse Eventuel postboks 1 Postnummer og By 1) Postboksadresse kan anføres uden gadenavn og nummer. Den officielt godkendte modtageradresse og stavemåde benyttes så vidt muligt, herunder en eventuel lokal stedbetegnelse/landsby. Såfremt adressen indeholder stedbetegnelse, anføres denne i en linje for sig mellem gadenavn/husnummer og postnummer/by. Stedbetegnelse kan eventuelt anføres i forlængelse af gadenavn og husnummer. Alfanumeriske husnumre som f.eks. 10A anføres uden mellemrum. Ved dobbelte husnumre som f.eks skal der være mellemrum på begge sider af bindestregen. Alle tegn skal være skrevet med samme skrifttype og -størrelse. Mellem husnummer og etage anbringes et komma og et mellemrum. Mellem etageangivelse og et evt. lejlighedsnummer anbringes et mellemrum. Lejlighedsnummeret angives med 4 cifre. AFSENDER Post Danmark anbefaler, at forsendelserne forsynes med fuldstændig afsenderangivelse. Afsenderangivelsen placeres på bagsiden eller alternativt på forsiden i øverste venstre hjørne. Afsenderangivelsen bør ikke fremtræde mere tydelig end modtageradressen, hvilket ellers kan resultere i, at brevet sorteres efter afsenderangivelsen med forsinkelse eller fejlaflevering til følge. Hvis afsenderangivelsen placeres på forsiden, skrives adressen i én linje, så den ikke kan forveksles med modtager.

17 16 C4 KONVOLUT Adresse i længderetningen Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg Modtager placeres midt på forsendelsen Slotsgade 124B st. th Svendborg 60 mm 165 mm MASKINEGNEDE STORBREVE Følgende betingelser skal være opfyldt, for at storbreve er maskinegnede og dermed kan behandles maskinelt i Post Danmarks udstyr til behandling og sortering af storbreve (OCR C4): Minimummål: 14 x 9 cm Maksimummål: 33 x 23 cm Tykkelse: højst 2,0 cm Vægt: højst 1 kg Brevene skal være i rektangulært format. Der skal være et frit felt til stregkode og flytteoplysning på 60 mm i højden og 165 mm i længden. Feltet skal placeres langs med længderetningen på vandret adresserede breve i nederste højre hjørne og på lodret adresserede breve i nederste venstre hjørne som vist på illustrationerne på siderne 16 og 17. Foroven på brevets forside skal der være plads til frankering, postale etiketter og påtegninger. Til frankering og stempling afsættes et felt på mindst 74 x 40 mm i øverste højre hjørne. Til modtageradressen afsættes et felt på mindst 90 x 34 mm, eller der benyttes en adressemærkat af samme størrelse. KONVOLUTTEN Konvolutten skal være hvid eller i lys farve uden fluorescens. Overfladen skal kunne tage imod blæk. Indholdet skal være jævnt fordelt og fylde konvolutten helt ud. Eventuelle løse genstande stabiliseres, så de ikke kan forskubbes i emballagen fastgøres for eksempel med tape. Reklamepåtryk, billeder eller lignende anbragt på forsiden placeres uden for adressefeltet (herunder ruden på en rudekonvolut) og stregkodefeltet på en sådan måde, at de ikke forstyrrer den maskinelle behandling.

18 Slotsgade 124B st. th Svendborg C4 KONVOLUT Adresse tværstillet 17 Højst 100 mm Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg Modtager placeres på forsendelsens øverste halvdel 165 mm Friholdt areal på 60x165 mm til print af stregkode og flytteoplysning 60 mm Rudekonvolutter skal være med én rude. Ruden skal være af et materiale, så modtageradressen er let læselig gennem ruden, og den skal være klæbet til konvolutten, så den fremstår jævn og glat uden refleksion. FORSENDELSER I PLASTEMBALLAGE Forsendelser i plastemballage påføres maskinelt en selvklæbende etiket, hvorpå stregkoden anbringes. Etiketten er aftagelig. Emballagen (plastfolien) skal være af en kvalitet, så forsendelserne let kan sorteres. Den må ikke udvikle statisk elektricitet eller frembringe generende reflekser, fluorescens eller fosforescens. Emballeringen må ikke have høj friktion, og stempelaftryk skal kunne anbringes holdbart. Plastfolien skal slutte tæt om indholdet, så det ligger stabilt. Svejsningen skal være anbragt, så den ikke forstyrrer læsningen af adressen eller er i vejen for påsætning af stregkodeetiketten. MODTAGER Modtageradressen kan være påført vandret i længderetningen eller på tværs af længderetningen. Ved adressering i længderetningen placeres modtageradressen midt på forsendelsen. Ved tværstillet adresse placeres modtageradressen på øverste halvdel. Modtageradressen påføres maskinelt med tydelig og holdbar skrift i mørk farve på hvid eller lys baggrund. Adressen anføres med skrifttype Courier, Arial eller Univers i punktstørrelse 10-12, Times New Roman i punktstørrelse 12 eller en anden af indleveringspostcenteret godkendt skrifttype.

19 18 40 mm PP DANMARK 74 mm AB 123x Hans Hansen c/o Carl Christensen Byvej 2A, 1. tv 0012 Tune Postboks Roskilde 15 mm Slotsgade 124B st. th Svendborg 60 mm 165 mm Modtageradressens opbygning Modtageradressen opbygges efter følgende struktur: Eventuelt kundenummer Modtagerens navn Eventuel att. eller c/o Gadenavn, nummer, etage, side, lejlighed Stedbetegnelse Eventuel postboks 1 Postnummer og By 1) Postboksadresse kan anføres uden gadenavn og nummer. Den officielt godkendte modtageradresse og stavemåde benyttes så vidt muligt, herunder en eventuel lokal stedbetegnelse/landsby. Såfremt adressen indeholder stedbetegnelse, anføres denne i en linje for sig mellem gadenavn/husnummer og postnummer/by. Stedbetegnelse kan eventuelt anføres i forlængelse af gadenavn og husnummer. Alfanumeriske husnumre som f.eks. 10A anføres uden mellemrum. Ved dobbelte husnumre som f.eks skal der være mellemrum på begge sider af bindestregen. Alle tegn skal være skrevet med samme skrifttype og -størrelse. Mellem husnummer og etage anbringes et komma og et mellemrum. Mellem etageangivelse og et evt. lejlighedsnummer anbringes et mellemrum. Lejlighedsnummeret angives med 4 cifre. AFSENDER Afsenderangivelsen placeres på bagsiden. Alternativt kan afsender placeres på adressesiden. Den skal så skrives i én linje, så den ikke kan forveksles med modtager.

20 19 RUDEKONVOLUTTER De oplyste mål på illustrationen gælder kun for maskinegnede standardbreve. For andre maskinegnede breve skal der friholdes et felt på 60 mm i højden og 165 mm i længden målt fra brevets nederste højre hjørne. REV A/S, Algade 3, 2830 Virum Frankering 40 mm (tolerance -2 mm) 15 mm 15 mm Ruden placeres indenfor dette felt B 19 22,5 mm frit felt 140 mm Emballering Indholdet i breve og økonomibreve skal have fornøden emballage eller skal kunne sendes forsvarligt uden emballering, så det er tilstrækkeligt beskyttet ved almindelig postbehandling, herunder maskinsortering, og så det ikke kan forvolde skade på andre forsendelser, postmedarbejdere eller andre. Emballagen kan bestå af konvolutter, prøveposer, æsker, plastfolie mv. Indholdet stabiliseres, så det ikke forskubber sig i emballagen. Du kan på posthuset købe forskellige postegnede emballager som boblekonvolutter, boblefolie, prøveposer, paprør, diskette- og cd-æsker samt papæsker i forskellige størrelser. Emballagerne kan også bestilles på postordre via RUDEKONVOLUTTER Ruden skal være af et materiale, så adressen er let læselig. Det anbefales, at materialet er polystyren. Ruden skal være klæbet til konvolutten, så den fremstår jævn og glat uden refleksion. Ruden bør normalt kun indeholde oplysninger, der hører til modtageradressen. Et kundenummer el. lign. kan dog placeres oven over eller øverst til venstre for adressen. Indholdet placeres, så adressen ikke kan forskubbes, hvorved den kun bliver delvis synlig gennem ruden.

21 20 REKLAMEBUDSKAB De oplyste mål på illustrationen gælder kun for maskinegnede standardbreve. For andre maskinegnede breve skal der friholdes et felt på 60 mm i højden og 165 mm i længden målt fra brevets nederste højre hjørne. 15 mm Mindst 40 mm (tolerance -2 mm) Fri plads til frankering Minimum 74 mm Installatør Niels Ole Henriksen Kastanievej Skanderborg 15 mm 22,5 mm frit felt 140 mm Konvolutter med to ruder kan benyttes, når begge ruder er på forsendelsens forside. Den ekstra rude placeres i øverste venstre hjørne og altid højere oppe end ruden, der indeholder modtageradressen. Den ekstra rude skal fortrinsvis anvendes til reklamer. Anvendes den ekstra rude til afsenderadressen, skal modtageradressen fremtræde tydeligst. Hvis der er reklamepåtryk eller lignende i stregkodefeltet, skal du være opmærksom på, at Post Danmarks maskiner ved behandling og sortering påsætter stregkoden på en selvklæbende etiket. Til frankering og stempling afsættes et felt på mindst 74 x 40 mm i øverste højre hjørne. REKLAMEBUDSKAB Der kan anvendes konvolutter med reklamepåtryk, billeder eller lignende på for- og bagside. Påtryk placeres på en sådan måde, at de ikke kan forveksles med modtageradressen.

22 ANBEFALEDE UDFORM- NINGER AF UKONVOLU- TEREDE BLADE Felt til modtager og PP-påtryk. Modtageradressen påføres med ensartet placering (ingen tiltning) Felt til modtager og PP-påtryk. Modtageradressen påføres med ensartet placering (ingen tiltning) 60 mm 21 Peter Hansen Villavejen Villaby Peter Hansen Villavejen Villaby 165 mm Areal friholdt til stregkode og flytteoplysning 60 mm Bladryg 165 mm Areal friholdt til stregkode og flytteoplysning Bladryg Ukonvoluterede breve og økonomibreve Kataloger, tidsskrifter og blade m.v. kan sendes uden konvolut, når følgende betingelser er opfyldt: Forsendelserne skal udgøre et hele Forsendelserne skal være i mindst A5-format (210 x 148 mm) og må ikke være større end 45 x 30 x 3 cm Forsendelserne skal være frankeret med PPpåtryk eller maskinfrankering Af hensyn til den maskinelle behandling anbefaler Post Danmark, at modtageradressen placeres som vist på illustrationerne. Hvis ukonvoluterede forsendelser ikke har et frit felt til stregkode mv., påføres forsendelserne en selvklæbende stregkodeetiket ved den maskinelle behandling og sortering.

23 22 PLASTEMBALLERING Felt til modtager og PP-påtryk. Modtageradressen påføres med ensartet placering (ingen tiltning) Peter Hansen Villavejen Villaby 60 mm 165 mm Folieringen foretages så tæt som muligt med et minimum af overskydende plast. Areal friholdt til stregkode og flytteoplysning PlastemballAGE Forsendelser i større antal kan emballeres i plast, når følgende krav er opfyldt: til emballagen Stempelaftyk skal kunne anbringes holdbart på emballagen Emballagen må ikke udvikle statisk elektricitet Emballagen må ikke frembringe generende reflekser, fluorescens eller fosforescens Emballagen skal være af en sådan kvalitet, at forsendelserne let kan sorteres Emballeringen må ikke have høj friktion, når forsendelser gnides mod hinanden. til indholdet Indholdet skal fylde emballagen ud og være af fast og solid konsistens til frankering, påtryk m.v. Forsendelserne frankeres med PP-påtryk eller maskinfrankering Du skal være opmærksom på, at Post Danmarks maskiner ved behandling og sortering af plastemballerede forsendelser påfører forsendelserne en selvklæbende stregkodeetiket.

24 23 Ajourføring af adresser Eftersendelse Post Danmark hjælper med at holde dit adressekartotek ajour, når forsendelserne forsynes med påtegningen: Påtegningen anbringes øverst midt på forsendelsens forside i en afstand på mindst 3 mm fra forsendelsens overkant. Forsendelserne tilbagesendes ved varig flytning såvel lokale som andre flytninger med oplysning om modtagerens varige nye adresse, når den er kendt af posthuset. På standardbreve er der 22 karakterer til rådighed til påføring af gadenavn og nummer i den nye adresse. Derfor kan adressen af pladsmæssige årsager evt. fremtræde i forkortet form, og postnummeret kan være angivet uden bynavn. Det tilhørende bynavn kan findes på MEDDELELSESKORT I stedet for at få forsendelsen tilbagesendt ved varig adresseændring, kan der laves en aftale med Post Danmark om, at visse forsendelsestyper eftersendes, og at oplysning om den nye adresse sendes til afsenderen ved et særligt meddelelseskort. De særlige meddelelseskort fremstilles af afsenderen efter reglerne for Modtageren betaler portoen. Se side 26. Kortene leveres til posthusene. For hvert meddelelseskort beregnes et gebyr. Forsendelserne påtegnes: Påtrykket hentes fra

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED PP-PÅTRYK OG ØKONOMI FRANKERET MED PP-PÅTRYK STANDARD ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 6,40 5,00 9,25 8,50 10,25 9,75 STANDARDBREV Maksimum: 23 x 17 x 0,5 cm (lidt større end C5). 17 cm Vejer brevet over 50 g,

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 19,00 8,00 3 25,00 16,00 30,00 19,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO*

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO* SIDE 1 * For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 10,00 7,00 14,50 12,50 16,50 15,00 Højst

Læs mere

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler

Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler ERHVERVSBREVE September 2007 FREMTIDENS FORRETNING 2 TAK FOR INVITATIONEN! Jens-Christian Schmidt, Produktudvikler Lisbeth Bau-Madsen, Produktchef Post Danmark A/S Erhvervskunder September 2007 FREMTIDENS

Læs mere

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO

BREVE OG ØKONOMIBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO OG ØKONOMI FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO SIDE 1 ØKONOMI ØKONOMI ØKONOMI Højst 50 g 9,00 6,50 14,00 11,50 16,00 14,50 Højst 100 g 18,00 14,00 26,00 22,00 32,00 30,00 Højst 250 g 28,00 22,50 36,00 32,00

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011

Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Portoguide 2011 gælder fra 1. april 2011 Din guide til de nye portopriser I denne folder kan du finde de nye priser på de mest almindelige breve og pakker. Du kan også læse lidt mere om, hvad Post Danmark

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

Frankeringsmaskiner 2011

Frankeringsmaskiner 2011 Frankeringsmaskiner 2011 indhold 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering

Læs mere

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark.

FORORD. Håndbogen er en del af den aftale, du indgår med Post Danmark. FRANKERINGSMASKINER 2 INDHOLD 2 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 Forord Forhandlere Før maskinen tages i brug Generelle forhold Afsender og Frankeringsaftryk Farver Indlevering Svarbreve

Læs mere

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE

MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE MAGASINPOST POST PÅ DIN MÅDE INDHOLD 2 Forord 3 Generelle betinelser 5 Maasinpost Standard (MPA o MPB) 9 Sorteret Maasinpost (SMP) 17 Sementerin 18 Indstik 19 Maasiner o blade til Færøerne, Grønland o

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011

OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 OPSÆTNING AF BREVKASSER OG BREVKASSEANLÆG 2011 indhold 2 Forord 3 Indledning 4 Generelle forhold for brevkasseanlæg og brevkasser 8 Bygningsreglement 9 Etageejendomme 12 Villaer og rækkehuse 15 Fritidshuse

Læs mere

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1

FairKurer Forretningsbetingelser 2010/3 Side 1 Indledning FairKurers almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af FairKurer, uanset om disse udføres af FairKurer eller af en tredjepart på vegne af FairKurer.

Læs mere

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom.

Etageejendomme Bestemmelserne er gældende for alle afleveringssteder i en etageejendom. Bygningsreglementet (Uddrag af kapitel 4) Trapper i fælles adgangsveje skal have en fri bredde på mindst 100 cm, ved tofamiliehuse dog mindst 90 cm. Gange, reposer og ramper i fælles adgangsveje skal have

Læs mere

Villaer og rækkehuse m.v.

Villaer og rækkehuse m.v. Villaer og rækkehuse m.v. Regler for opstilling af enkeltbrevkasser Definition Som enkeltbrevkasse betragtes brevkasse til ophængning udendørs på stolpe, mur, plankeværk el.lign. Enkeltbrevkasse anvendes

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX... 1 1. Anvendelsesområde og

Læs mere

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem

Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 24-06-2009 4/0120-0100-0411 /LD/SBR Rådsmødet den 24. juni 2009 Klage over Post Danmarks direct mail-rabatsystem 1. Resumé...3 2. Afgørelse...7 3. Sagsfremstilling...8 3.1. Indledning...8 3.2. Virksomhederne...8

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013

FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING VIA SWIPBOX SWIPBOX A/S FORRETNINGSBETINGELSER GÆLDENDE FRA 1. OKTOBER 2013 Indholdfortegnelse 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen... 3 1.1 Anvendelsesområde...

Læs mere

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING

PRIVATPAKKER MED ELLER UDEN OMDELING Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Privatpakker med eller uden omdeling. I tillæg til forretningsbetingelserne gælder reglerne i lov nr. 1536 af 21. december

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S

BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S BILAG 3 FORRETNINGSBETINGELSER FOR PAKKEBEFORDRING DAO DISTRIBUTION A/S GÆLDENDE FRA 1. JULI 2014 1. Anvendelsesområde og forhold til lovgivningen 1.1 Anvendelsesområde 1.1.1 Disse Forretningsbetingelser

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S

Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Forretningsbetingelser Dansk Distribution A/S Dansk Distribution A/S beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, part- og fulloads samt varehoteldrift. Nærværende

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

Medieinformation 2010 GO-CARD

Medieinformation 2010 GO-CARD Medieinformation 2010 GO-CARD KONCEPT GO-CARD er reklame på gratis postkort, som er målrettet unge trendsættere. GO-CARD postkort er et velegnet medie til kulturelle og humanitære budskaber samt virksomheder

Læs mere

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation

Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Rammeaftalebilag A Kravspecifikation Delaftale 1 Danske bøger Side 1 af 5 Kravspecifikation: Nærværende bilag udgør kravspecifikation i henhold til udbud af boglige materialer, Delaftale 1 Danske bøger.

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Reglement for bedømmelse af helsager

Reglement for bedømmelse af helsager Reglement for bedømmelse af helsager 1. Udstillinger med konkurrenceklasse I overensstemmelse med artikel 1.4 i F.I.P s. generelle reglement for bedømmelse af eksponater i konkurrenceklassen på F.I.P.

Læs mere

EMBALLAGE FRA PAPRØR ETIKETTER FORSENDELSES- BOBLEKUVERTER FØLGESEDDELSLOMMER. Her finder du et udvalg af vores mest solgte forsendelsesemballage

EMBALLAGE FRA PAPRØR ETIKETTER FORSENDELSES- BOBLEKUVERTER FØLGESEDDELSLOMMER. Her finder du et udvalg af vores mest solgte forsendelsesemballage FORSENDELSES- EMBALLAGE FRA Her finder du et udvalg af vores mest solgte forsendelsesemballage FØLGESEDDELSLOMMER PAPRØR BOBLEKUVERTER ETIKETTER 5 Bredt udvalg af følgeseddellommer! find lige præcis den

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT

CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT CODAN TESTER 3 KREATIVE VARIANTER AF en REKLAME HVIDE KONVOLUTTER HAR STØRST GENNEMSLAGSKRAFT OG EFFEKT Hvide konvolutter signalerer seriøsitet og får modtagerne til at læse budskaberne og en relevant

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

Forsendelsen kan i visse tilfælde blive forsinket en hverdag.

Forsendelsen kan i visse tilfælde blive forsinket en hverdag. Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Erhvervspakker. Forretningsbetingelserne gælder for Erhvervspakker, der indleveres til befordring den 1. januar 2016

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk Patientsikkerhed www.opitek.dk Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed www.patientsikkerhed.dk Patientarmbånd: Stregkode løsninger Label bånd Bånd med indskudskort Opitek Naverland 1C 2600 Glostrup

Læs mere

Forretningsbetingelser for distribution

Forretningsbetingelser for distribution Forretningsbetingelser for distribution K. Hansen Transport AS beskæftiger sig med distribution af bilpakker, styk- og partigods, palleforsendelser, og hellæs samt lagerhoteldrift. Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale.

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående svar har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Spørgsmål og svar EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark.

Nærværende betingelser begrænser sig til medlemmer af scannerpanelet under det samlede panel GfK Mini-Danmark. Vilkår & betingelser for deltagelse i panelet GfK Mini-Danmark A. Indledning GfKs virksomhed GfK Danmark A/S (herefter GfK), Sylows alle 1, 2000 Frederiksberg, er et full-service markedsanalyseinstitut,

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

Analyse af danskernes brug af posttjenester

Analyse af danskernes brug af posttjenester Analyse af danskernes brug af posttjenester Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Transportministeriet Hovedkonklusioner Danskernes kommunikationsvaner har ændret sig dette gælder både for virksomheder

Læs mere

Ejendomsmæglerpakken

Ejendomsmæglerpakken Ejendomsmæglerpakken Derfor ejendomsmæglerpakken Vores sortiment dækker alt det, I skal bruge, til at markedsføre jeres sager Missionen er både at vise de gode priser, men også at inspirere til nye skiltnings-

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE

LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE LÆRERVEJLEDNING TIL VERDEN PÅ MÆRKERNE FOR 4. OG 5. KLASSE Der er flere elementer i Verden på Mærkerne. Tilsammen udgør de et varieret undervisningsforløb af mindst en uges varighed. Formålet med Verden

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug

Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Selvklæbende papiretiketter -indendørs brug Alm. selvklæbende papir, allround...pa Højblank papir, aftagelig... PB Heldækkende papir, mat, perm... PC Heldækkende papir, højblank, perm... PI Højblank papir,

Læs mere

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem

Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer. Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer Vejledning til producenter og importører om engangsemballage det danske pant- og retursystem Februar 2014 Kom godt i gang med at sælge pantbelagte drikkevarer

Læs mere

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STUDIEKALENDER PROMOVER DINE YDELSER OG PRODUKTER Over for alle de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark Studenterrådet udgiver hvert år ved

Læs mere

Aflæsning via dit netværk

Aflæsning via dit netværk FRANKERING TIL EN DIGITAL VERDEN Aflæsning via dit netværk MERE END EN FRANKERINGSMASKINE 30 45 65 PostBase er mere end en frankeringsmaskine. Postbase er modulopbygget og kan derfor tilpasses alle dine

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold:

En Pallet må desuden ikke have følgende indhold: Side 1 af 5 GENERELLE OPLYSNINGER Nærværende forretningsbetingelser gælder for forsendelse af Pallet. Herudover gælder for Pallet og enhver ydelse i tilknytning hertil tillige Nordisk Speditørforbunds

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen.

DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. DSV Messespedition vil, som Odense Congress Centers (OCC) messespeditør, gerne byde Dem velkommen. Assistance Assistance DSV A/S er Danmarks største og blandt Europas førende transport- og logistikvirksomheder.

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

www.brother.dk QL-labelguide

www.brother.dk QL-labelguide www.brother.dk QL-labelguide Indhold. Hjemmekontor. Kontor. Lager og postcentre. Medicin og laboratorium. Detail og fødevareindustri. Uddannelse. Jura og økonomi. Gæster og eventmanagement. DK-etiket og

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER

FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER FLYTNINGSVEJLEDNING FOR AEROC JÄMERÄ AS POREBETONPRODUKTER Generelt Inden påbegyndelse af læsning: Aeroc Jämerä AS' Markedsføringsdirektører forpligtet til: - inden førstegangs bestilling svarende til

Læs mere