Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger"

Transkript

1 LandLabDK 1

2 Indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger 3 Et vandkulturhus i Thyborøn på den yderste tange mellem fjord og hav 4 Formål og synergimuligheder 7 Baggrund 8 VISION: VandVærk et kildevæld af aktiviteter 14 Thyborøn Fritidscenter 16 Om projektet og den eksisterende sportshal 20 Interessenter og samarbejdspartnere 21 Organisering 21 Faser / tidsplan 22 Økonomi budget/finansieringsplan/drift 24 Bilag 24 Vedlagte udtalelser og anbefalinger Kontaktoplysninger Formand for bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter Jesper Vinther Fruergaard Mobil: Mail: LandLabDK 2

3 Et vandkulturhus i Thyborøn - på den yderste tange mellem fjord og hav For 200 år siden var Thyborøn en del af landsdelen Thy, men vand og stærke naturkræfter ville det anderledes, og siden en stormflod gennembrød landtangen i 1825, har Thyborøn endegyldigt ligget på spidsen af Harboøre Tange med vand til tre sider; Vesterhavet mod vest, Nissum Bredning mod øst, og kanalen, med en kort og smuk sejlads til Agger Tange og Thy Nationalpark, mod nord. Faktisk er der også vand på den fjerde side, hvor den store indsø ligger på engen mellem klitter og tangevejen syd for Thyborøn. I et historisk perspektiv har Thyborøns vækst været kort og heftig; fra 9 huse i 1879, over opblomstringen af en moderne mindre stations- og havneby omkring år 1900, til stor vækst og fremgang for fiskeriet op gennem det 20. århundrede. I dag, i starten af det 21. århundrede, er Thyborøn en by så langt fra de store vækstcentre i byerne, som man næsten kan komme, men samtidig et lokalsamfund så autentisk og tæt på naturen samt sin erhvervsmæssige oprindelse i havet og fiskeriet, som det overhovedet er muligt. Thyborøn har sin identitet intakt; byen er hele vejen igennem en fiskerby, som turisterne besøger; og ikke en turist- eller badeby, hvor fiskerne lander deres fangst. Thyborøn har derfor også et lokalsamfund, med en stærk lokal identitet og hverdag ved siden af turismen. Også arkitektonisk fremstår Thyborøn som en pragmatisk og usentimental by med en stor variation i bygninger og i materialer. Fra museumsområdet og den lille klynge af større gulkalkede, klassisk repræsentative bygninger, der, sammen med de pittoreske og rødmalede træbygninger, pryder havnefronten mod nord, til en skønsom blanding af boliger og erhverv, der langsomt går over i de store flade parcelhusudstykninger, der ligger i byens sydlige ende, hvor også Thyborøn Fritidscenter er placeret. I Thyborøn er der ganske små fysiske afstande mellem meget forskellige aktiviteter, bygningstyper og rumoplevelser. Både fiskeauktionen, havnen og fiskeindustriens store bygningsanlæg er placeret i tæt kontakt til byens centrum. Den unikke beliggenhed, de store skalaspring og den arbejdende fiskerihavn i en lille kystby omgivet af hav og store vidder, gør et besøg i Thyborøn til en helt særlig oplevelse af by, natur og skalaforhold. LandLabDK 3

4 Thyborøn LandLabDK 4

5 Formål og synergimuligheder Projektets hovedformål er tilvejebringelsen af et vandkulturhus til glæde for borgere og lokalsamfund. Den frivillige bestyrelse for Thyborøn Fritidscenter ser det som en vigtig opgave at sikre, at der fortsat er motions- og svømmeundervisningsmuligheder i kystbyen. I en kystby, hvor man lever i daglig tæt kontakt med hav og fjord og hvor optimistjollesejlads for børn er en af de særdeles populære fjordaktiviteter i Thyborøn Sejlklub, er sikkerhed en vigtig motivation bag den frivillige indsats for fortsat at bevare indendørs svømmemuligheder i Thyborøn. Men som lokale ildsjæle er vi også særdeles opmærksomme på projektets driftsudfordringer. Det er derfor en central del af projektets vision, at koble vandkulturhusets afsæt i det lokale kultur- og fritidsliv med innovative, kreative og nyskabende udviklingsmuligheder for områdets øvrige aktører på såvel uddannelses-, turisme- og erhvervsområdet. I lokalområdet eksisterer der nemlig allerede mange aktører og aktiviteter, der vil kunne indgå i synergi med de rammer og faciliteter et vandkulturhus kan tilbyde. Et af eksemplerne er det nyligt etablerede Naturrum, der er et arkitektonisk orkestreret oplevelsesrum i naturen. Aktiviteterne, der er målrettet både borgere og besøgende, dækker et større geografisk område og en lang række forskellige aktiviteter i naturen. Det er vores ønske, at et Vandkulturhus kan bidrage til at udvide og udvikle Naturrums eksisterende oplevelses- og aktivitetsplatform. Men vi samarbejder også ud af vores eget lokalsamfund. På idræts- og fritidsområdet har vi allerede i dag et tæt samarbejde med Harboøre, der ligger umiddelbart syd for Thyborøn. Et vandkulturhus vil kunne indgå i dette samarbejde og komme begge lokalsamfund til gavn og glæde. I den lokale arbejdsgruppe ser vi ideudviklingen og programmeringen af et kommende vandkulturhus som en fælles opgave for hele aktørkredsen, og arbejdsgruppen har derfor også gjort en stor indsats for at etablere viden og ejerskab hos de øvrige potentielle lokale interessenter. Det er i dette helt specifikke koblingsfelt, hvor en lokal kultur- og fritidsplatform også kan anvendes i et lokalt forretningsstrategisk perspektiv, at Thyborøn ser sin chance. Her er en oplagt mulighed for at etablere et nyskabende fremtidsscenarie baseret på udvikling af autentiske og stedbundne potentialer, og på baggrund af en unik folkelig sammenhængskraft med dybe rødder i en stærk maritim tradition. LandLabDK 5

6 Med projektbeskrivelsen for et nyt Vandkulturhus, ønsker bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter at være med til at tilvejebringe byen en ny og unik bygning, der kan fortsætte traditionen fra vores nye kirke, til et tilsvarende nyskabende arkitektonisk byggeri i forlængelse af ombygningen af en helt traditionel idrætshal. På det indholdsmæssige plan forestiller vi os, at Vandkulturhuset formuleres og skitseres i de snitflader og potentialemuligheder, der eksisterer mellem et lokalsamfunds helt almindelige dagligdag med behov for varierede lokale servicefaciliteter, der understøtter det gode forenings-, fritids- og familieliv, - og så de turismerelaterede og udefrakommende behov, der giver en kystby som Thyborøn nye og interessante forretnings- og udviklingsmuligheder inden for natur, turisme, uddannelse og erhverv. I forhold til de turismerelaterede funktioner kan Thyborøn byde på mange forskellige større og mindre overnatningsmuligheder. Med den nuværende gennemsnitlige belægningsprocent er der gode muligheder for at kunne udbygge turismeaktiviteter, der kan gøre anvendelse af overskudskapaciteten. Særligt i forhold til samarbejde med Thyborøn Camping og Hytteby er bestyrelsen for Fritidscentret inspireret af forretningsideen bag Skærbæk Fritidscenter, hvor lokale kultur- og fritidsaktiviteter udvikles løbende og går hånd i hånd med turisme- og konferenceaktiviteter. Vandkulturhuset tænkes placeret i den nordligt beliggende og nyeste af de to eksisterende idrætshaller i Thyborøn Fritidscenter. Thyborøn Camping ligger lige op til fritidscentret og der vil kunne etableres direkte adgang til vandkulturhuset herfra. LandLabDK 6

7 Baggrund Den nuværende Thyborøn Svømmesal er en kommunalt ejet institution opført i Svømmesalen, der ligger centralt placeret lige ved siden af Thyborøn Skole, indeholder et mindre bassin med målene 10 x 25 meter og med 90 cm. som den laveste vanddybde og 110 cm. som den dybeste. Grundet renoveringsbehov har svømmehallen været lukket i 2013 og 2014 og skolebørnene har fået svømmeundervisning i Lemvig, indtil det blev vedtaget at nedlægge undervisningen på grund af tidspresset i forlængelse af den lange transporttid. Ved en eventuel nedrivning og fjernelse af bygningen, er det skolebestyrelsens ønske, at arealerne inddrages og anlægges som grønne udearealer for Thyborøn Skole. Kommunalbestyrelsen har i 2013 afsat kr. til svømmehallens istandsættelse. Men da det anslåede renoveringsbehov er særdeles omfattende, og også indbefatter vitale bygningskonstruktioner samt centrale tekniske installationer, er Lemvig Kommune lydhøre i forhold til alternative løsninger. Kommunen har tilkendegivet, at de gerne indgår positivt i en dialog omkring nye og alternative placeringer, herunder dialog omkring en fælles finansieringsmodel af en ny svømmehalsfunktion med nye og udvidede aktivitetsmuligheder. På udvalgsmøde for Familie- og Kulturudvalget den 4. marts 2014 blev det derfor vedtaget, at renovering af Thyborøn Svømmesal stilles i bero, indtil det er klarlagt, hvorvidt det er muligt at etablere svømmefaciliteter i Thyborøn Fritidscenter. LandLabDK 7

8 VISION VandVærk et kildevæld af aktiviteter I Thyborøn brydes både bølger og holdninger, men når det gælder, er der ikke noget, der deler vandene, - derimod planlægges det, at en række forskellige aktører skal dele det samme vand. I Thyborøn er planen nemlig at samle både skolebørn og borgere i alle aldre, med turister, erhvervsliv samt de maritime uddannelser i et nyt Vandkulturhus, og meget gerne med en forretningsmodel, der er sin første af slagsen blandt Danmarks mange Vandkulturhuse. I Thyborøn Vandkulturhus er fritids-, motions- og kulturaspekterne fortsat projektets kerne og udgangspunkt. Men her på den yderste tange er man gået et skridt videre. Projektet ønsker nemlig i praksis at demonstrere, hvordan et mindre lokalsamfund kan arbejde med at etablere merværdi og synergi i forlængelse af lokale servicefunktioner inden for sport, idræt, kultur og fritid. Gennem samtænkning af en bred repræsentation af brugergrupper med forskellige kulturer og formål får Vandkulturhuset liv døgnet rundt, året rundt og måske også både over og under vandet. LandLabDK 8

9 Både på det arkitektoniske og på det forretningsmæssige område er det projektansøgers ønske, at den model, der udvikles gennem projektet, kan være en inspiration og eksempeldannende for de mange kommende renoveringer og anlægsinvesteringer i de ældre idrætshaller i landdistrikternes mindre lokalsamfund. Projektansøger indgår derfor gerne i dialogforløb omkring denne udvikling og foreslår, at projektudviklingen indgår i en arkitektkonkurrence, der i et tværfagligt konkurrenceteam skal udvikle en løsning, hvor såvel arkitektur som forretningsplan indgår i en symbiose. Hvis vi kigger i krystalkuglen og ser frem til 2030 er indbyggerantallet i Thyborøn steget fra 2219 indbyggere i 2014 til næsten 2348 indbyggere. Det mærkes især på, at det pludseligt er nødvendigt at anlægge nye parkeringspladser omkring det tidligere Thyborøn Fritidscenter, der er navngivet VandVærk og i daglig tale omtales som Fiskeskællet, fordi den iøjnefaldende bygningskonstruktion og de præfabrikerede energiakkumulerende facadeelementer får bygningen til at ligne et fiskeskind. Efter den store ombygning, hvor den ene idrætshal blev omdannet til et vandkulturhus, er brugen af huset vokset voldsomt. De lokale beboere har taget de nye badefaciliteter til sig. Både tidligt om morgenen og sent om aftenen anvendes de mange motions- og wellness- muligheder af alle aldersgrupper. Parallelt med de mange øvrige idræts- og motionstilbud i Fritidscentret, er der i VandVærk mulighed for alle former for udfoldelse i vand; fra almindelig motionssvømning i baner, over baby- eller seniorsvømning, fra vandaerobics til cykelaktiviteter i spinning- bassin og endelig det sidste nye; underwater- mindfulness med lydeffekter og midnats- meditation med hvalsang under vand. LandLabDK 9

10 For sommerturisterne giver vandkulturhuset en mulighed for badeoplevelser i dårligt vejr. Men også i de skuldersæsoner, som er yderst populære hos naturturisten og den midaldrende segment, er vandkulturhuset en vigtig platform. Denne gruppe af turister er voksende og kommer bl.a. til området for at besøge Nationalparken Thy gennem den smukkeste indgang; nemlig sejladsen fra Thyborøn til Agger Tange. I denne købestærke gruppe er det særligt de kulinariske oplevelser, der er i centrum; med fiskeri på hav og fjord, samt fouragering i naturen; som eksempelvis plukning af østers i Limfjorden og svampe og bær på Klosterheden. Realiseringen af VandVærk har også medført, at skolen igen har fået integreret svømmeundervisning for alle klassetrin. Svømmesikkerheden vægtes højt i en kystby, men i den nye heldagsskole og med VandVærk som platform, kobles vandaktiviteterne med undervisning i entreprenørskab og kreative samarbejder med de mange virksomheder, der er skudt op i miljøet omkring VandVærk. Denne nye vinkel på undervisning og samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitution har også pustet nyt liv i den nedlagte efterskole. Allerede i forbindelse med den spæde planlægning og konceptudvikling af aktiviteterne i VandVærk, besluttede man sig for, at der omkring den centrale og mere traditionelle kerne af fritids- og kulturaktiviteter skulle udvikles et hus, der også kunne rumme og imødekomme en forretningsplan for lokalsamfundsudvikling. Afsættet for dette samarbejde skulle være tætte og forpligtende samarbejder med de lokale turisme-, erhvervs- samt uddannelsesaktører. Dette samarbejde har i dag resulteret i, at Thyborøn er godt på vej med en mindre - og på landsplan unik - HUB af små virksomheder, der alle har formået at anvende VandVærks faciliteter og muligheder i deres services og videre forretningsudvikling. LandLabDK 10

11 Mulighederne tiltrækker også nye og unge entreprenører, og for første gang i mange år ser Thyborøn en tilvækst i såvel succesfulde mindre virksomheder, der alle har glæde af det tætte samarbejde, som i tilflytterantallet, da mange af de unge familier vælger at bosætte sig i området. Modsat erhvervsudviklingen i mange andre udkantsområder, hvor de mindre virksomheder tilbyder ikke fysiske produkter og services, er løsningen i Thyborøn at tilbyde services og produkter on the spot, - men af en type og kvalitet, så kunderne kommer og opholder sig i området og samtidig får del i den merværdi, den unikke placering i naturen giver. Gennem et udvidet samarbejde med regionen og sundhedssektoren er der udviklet en helt ny sundhedsturisme- platform med udgangspunkt i genoptræning og aktiviteter i vand. Mange af de ældre patienter medbringer ægtefæller og kombinerer opholdet med ferie og oplevelser, hvor man bevæger sig i naturen. Ophold, der kombinerer genoptræning, motion, kost og sundhed har medført, at flere sundhedsaktører som eksempelvis massører, fysioterapeuter og diætister har bosat sig Thyborøn, fordi der med afsæt i VandVærk pludselig viste sig en professionel platform, hvor man kunne blive del af et mindre tværfagligt sundhedsteam. Gennem et tæt samarbejde med campingpladsens hytteby og de øvrige overnatningsfaciliteter er der også opbygget en solid tradition for intime konferencefaciliteter, der særligt tiltrækker offentlige og kommunale kunder, der kommer til Thyborøn for at lære mere om lokalsamfundsudvikling. På det seneste har der endda været besøg fra kinesiske og indiske offentlige myndigheder, hvor de i deres arbejde med velfærdsløsninger, netop er inspireret af styrken i den danske velfærds- og fællesskabsmodel. LandLabDK 11

12 Men også de maritime uddannelser i Thyborøn har fået udvidet deres aktivitetsmuligheder gennem VandVærk. Der er i dag næsten mand udstationeret på Nordsøen. Fiskeriskolen har i den forbindelse haft stor succes med udvidelser på offshore- området og institutionen benytter i vid udstrækning VandVærk og de særlige bassiner som træningsbase for deres evakueringskurser og søsikkerhedsøvelser. Herudover har Fiskeriskolen anvendt deres faglige undervisningskompetencer på nye og innovative måder og senest har de udvidet med indsatsen Underwater Teambuilding som en aktivitet, der kan udbydes enten som et sikkerhedskursus, eller som en platform for aktiv medarbejder- og virksomhedsudvikling. Endelig er Underwater Teambuilding blevet det det sidste nye blandt mange af de turister, der besøger krigsmuseet West Coast Center Jutland, der blev anlagt i 2015, da Gert Normann, grundlæggeren af Strandingsmuseet i Thorsminde, flyttede hele sin private samling til Thyborøn. I turisme- versionen opbygges teambuildingkurset omkring historiske søslag og redningsaktioner og vandgangen kombineres med historisk formidling, dykkerudflugter og besøg på museet med de mange artefakter. Den overordnede strategiske forretningsmodel for lokalsamfundsudvikling, der ligger bag realiseringen af VandVærk, har dermed også givet Thyborøn mulighed for at øge og udvikle indsatsen med afledte indtægter på eksempelvis hotel-, restaurations- og museumsområdet. LandLabDK 12

13 Realiseringen af VandVærk var i sidste ende meget mere end tilvejebringelsen af en fritids- og motionsmulighed for de lokale borgere; - det var en ventilation af det samlede lokalsamfund. Det var nemlig også realiseringen af en overlevelsesstrategi med indbyggede udviklingsmuligheder på baggrund af områdets naturlige styrkepositioner. Med stor hjælp fra gode fonde, greb borgere, foreninger, uddannelser og erhvervsliv i Thyborøn sammen med Lemvig Kommune disse muligheder og med afsæt i VandVærk fik de i fællesskab etableret et skoleeksempel på en lokalsamfundsudvikling, hvor der er synergi mellem kultur, fritid og erhvervsudvikling; hvor udviklingen realiseres lokalt og hvor anlægsinvesteringerne optimeres til det yderste gennem fokus på lokal synergi og en kreativ programlægning af bygningens indhold. VandVærk kan oversættes Waterworks; og i Thyborøn og i Lemvig Kommune er man enige om, at water really works! LandLabDK 13

14 Thyborøn Fritidscenter Thyborøn Fritidscenter er en selvejende institution ledet af en frivillig bestyrelse. Centret ligger i Thyborøns sydlige periferi og består af to idrætshaller; en nyere og en ældre hal. De to haller ligger side om side omkring et fælles indgangsområde med toiletter og depotrum i det langsgående mellemrum mellem hallerne. Ved siden af de mange motions- og idrætsaktiviteter anvendes fritidscentret også til en lang række aktiviteter inden for kultur- og fritidsområdet. Med cafeteria og to større selskabslokaler er Fritidscentret ramme for en bred variation i de sociale aktiviteter. Dels i forbindelse med faste arrangementer, som når Humørklubben afholder deres seniorselskaber, og dels i forbindelse med arrangementer som polterabend, fester og kurser; - alle sammen aktiviteter, der vil kunne videreudvikles og få naturlig glæde af rammerne i et vandkulturhus. Endelig rummer Fritidscentret også Lemvig Kommunes borgerservice med åbent to dage om ugen. I forbindelse med åbningen af borgerservice på første sal blev der installeret elevator i det fælles indgangsområde. LandLabDK 14

15 De mange forskellige lokale sports- og idrætsforeninger, der i dag har til huse i Fritidscentret, samles i efteråret 2014 i én forening med én ledelse. Medlemmerne er mange og aktive og i centrets åbningstider anslås det, at der dagligt passerer ca. 150 brugere gennem døren. Det er brugere i alle aldre, og de besøger Fritidscentret for at dyrke et væld af forskellige aktiviteter. LandLabDK 15

16 Projektet og sportshallen Bestyrelsen for Thyborøn Fritidscenter ønsker at ombygge den nyeste af de to idrætshaller i Fritidscentret. Den ældste hal er opført med spær i limtræ og derfor ikke egnet til vådrum, hvorimod den nye hal fra 2008 er opført med stålspær. Hallens dimensioner er 30 x 60 meter. I hallens vestlige ende findes i stuetagen ungdomsklub, depot og internetcafe. I etagen ovenover er der på første sal indrettet et nyt og stort fitness- og motionsrum, hvor medlemmer har adgang med nøglekort. Fra Fitness- rummet er der glas i hele bygningens bredde og frit udsyn til hallen. I forbindelse med ombygning til vandkulturhus tænkes idrætshallen delt i to, således den første 1/3, der ligger i umiddelbar sammenhæng med ungdomsklub og fitnessfaciliteter bibeholdes som multisal. De resterende 2/3 dele foreslås ombygget til vandkulturhus med direkte adgang til campingplads og hytteby. De tekniske detaljer omkring hallen er udførligt beskrevet i Bilag A. Vi forestiller os en energiforsyning baseret på alternative energikilder. Varmeforsyningen i Thyborøn er i forvejen fjernvarme baseret på flis, og vi ser gerne, at der indarbejdes såvel jordvarme som solceller samt andre alternative energiløsninger i vandkulturhuset. LandLabDK 16

17 Den berørte hal fra 2008 er på alle måder en pragmatisk og usentimental bygning, der vil kunne tåle meget i forbindelse med en ombygning. Vi forestiller os, at ombygningen vil resultere i nyskabende arkitektur på området og vi er meget inspirerede af den nyligt renoverede sportshal Diamanten i Fynshav i Sønderborg Kommune, der netop har modtaget Renovérprisen 2014, og som Lokale- og Anlægsfonden også har været involveret i. I begrundelsen for prisen lyder det En udvikling fra usexet tristesse til oplevelsesrig arkitektur med noget på hjertet. Vi har også noget på hjertet i Thyborøn og vi vil gerne, at det skal kunne ses i vandkulturhusets arkitektur. LandLabDK 17

18 Eksisterende forhold LandLabDK 18

19 Fremtidige funktioner LandLabDK 19

20 Interessenter og samarbejdspartnere ANSØGER OG PROJEKTHOLDER Bestyrelsen for den selvejende institution Thyborøn Fritidscenter INTERESSENTER Lemvig Kommune Thyborøn skole Fiskeriskolen, EUC Nordvest, Thyborøn Museerne, herunder NATURRUM og aktuelle planer med Gert Normann og West Coast Center Jutland Thyborøn Camping, hotel og hytteby Thyborøn Hotel Seaside Hotel VisitLemvig Jyllandsakvariet Kystcentret Fiskeriauktionen Thyborøn Havn Fiskeriforeningen LandLabDK 20

21 Organisering Vandkulturhuset bliver en del af den selvejende institution Thyborøn Fritidscenter og kommer som sådan under den samme bestyrelse og daglige ledelse. Driften kommer til at ligge i Fritidscentret nuværende driftsorganisation. I forbindelse med centrets egne aktivitetstilbud er bestyrelsen ansvarlig for livredder og anden sikkerhed, hvorimod ansvaret for badesikkerheden overgår til lejer i de tilfælde, hvor hallen udlejes eller leases til anden bruger. Faser / procesplan Fase 1 - Skitsering og projektering; evt. arkitektkonkurrence Fase 2 - Anlægsaktiviteter Fase 3 - Indvielse LandLabDK 21

22 Økonomi BUDGETOVERSLAG Ombygning af eksisterende tørhal 1050 m2 Se detaljer i Bilag C ,- kr. FINANSIERINGSPLAN Lemvig Kommune Fonde Lokal støtte, inkl. Frivilligt arbejde Lån Kommunekredit ,- kr. LandLabDK 22

23 DRIFTSBUDGET / overslag* Indtægter Driftstilskud Lemvig Kommune Lejeindtægter fra samarbejdspartnere Genoptræning mv. Foreninger Reklamer Udgifter Lønninger Energiforbrug Vedligehold og nyanskaffelser Rengøringsartikler Anden kemi Forsikringer Vand / spildevand Diverse Renter 3% Afdrag lån Overskud ,- kr ,- kr ,- kr. * Økonomien er opsat på baggrund af allerede tilvejebragte tal i Bilag D Projektbeskrivelsens vision om udvidet synergi og nye brugerflader fra såvel erhvervsliv, uddannelse og turisme er ikke taget i betragtning. Visionen kan eventuelt åbne for en udvidet investorkreds, der kan bidrage til finansiering af nødvendigt specialudstyr og specialbassiner. LandLabDK 23

24 VandVærk THYBORØN vandkulturhus Bilag Bilag A - Teknisk vurdering af indretning af Vandkulturhus I eksisterende sportshal. Rambøll, dateret Bilag B - Nyt Vandkulturhus i eksisterende sportshal. Rambøll, dateret Bilag C- - Investeringsoverslag Bilag D Revisor - budgetoverslag Vedlagte udtalelser og anbefalinger Ole Pedersen, Direktør Familie og Kultur, Lemvig Kommune Søren Hyllen, Forstander, Fiskeriskolen i Thyborøn Bjørn M Sigurjonsson, Turistchef, Lemvig / Thyborøn LandLabDK 24

vandkulturhus thyborøn

vandkulturhus thyborøn program for indbudt projektkonkurrence februar 2015 vandkulturhus thyborøn Thyborøn Fritidscenter Lemvig Kommune Lokale og Anlægsfonden 43 konkurrencen Konkurrencen er udskrevet i et samarbejde mellem

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011

Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Udviklingsplan 2010-2013 Udviklingsplan Faaborg Fritidscenter 2011 Denne udviklingsplan for Faaborg Fritidscenter tager udgangspunkt i dialog forløb i bestyrelsen i 2010. Centerets udvikling er baseret

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen

Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Hovedgård Hallen et aktivt samlingssted for hele byen Foto: BOGO Projektbeskrivelse I Hovedgård ønsker vi at udvikle Hovedgård Hallen til et aktivt og imødekommende samlingssted for alle byens borgere

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen

Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Ansøgning om tilskud til Projekt Troldbjerg Hvide Sande fra RKSK Vækstpuljen Kontaktinformation på ansøger Organisation: Ringkøbing Fjord Turisme Adresse: Nørregade 2B Postnr.: 6960 Hvide Sande Kontaktperson:

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm

Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Ombygning af Helenhallen Vidensmarked på Herlufsholm Projektbaggrund I dag efterspørger det moderne videnssamfund elever med stærke faglige, tværfaglige og fleksible kompetencer, der kan omsætte deres

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

Gode nyheder for Limfjordens havørreder

Gode nyheder for Limfjordens havørreder Gode nyheder for Limfjordens havørreder Fiskejollen.dk er gået med i et storslået projekt der har til formål, at fremme bestanden af havørreder i Limfjorden med ca. 40 %. Jesper Chr. Hansen og undertegnede

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+

Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Ansøgningsvejledning til visionsoplæg - SKOLE+ Det er kun kommuner, der har tilvejebragt egenfinansiering, der kan søge. SKOLE+ er en invitation til landets kommuner om i samarbejde med folkeskoler og

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet:

For at sikre de involverede parters ejerskab af projektet, foreslår DGI-huse og haller følgende organisering af projektet: Furesø Kommune Att.: Peter Rosgaard, Centerchef Borgerservice, Kultur, Idræt og Fritid Vingsted, den 5. juli 2012 Udvikling, drift og organisering af Farum Arena Efter møde afholdt den 12. juni 2012 i

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces

Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Formål Proces Ombygget spejderliv Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning arkitekter Lokale og Anlægsfonden har siden 2002, hvor Fonden udskrev en konkurrence om pavillonbyggeri til brug for bl.a. friluftsaktiviteter,

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser handlingsplan august 2008 Visionen Visionen er at skabe center hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen så synergier opstår med henblik

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik

Aabenraa Kommunes. Kultur- og Fritidspolitik Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2016 Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev fra starten døbt Makreller der spræller, fordi vi har et livligt og aktivt kultur- og fritidsliv,

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Folkeoplysning & foreningernes rolle

Folkeoplysning & foreningernes rolle Anbefalinger fra Kultur Danmark arbejdsgruppen om 01.10.2013 Folkeoplysning & foreningernes rolle Resume: Arbejdsgruppen finder, at der er et stort potentiale i at styrke samarbejdet mellem de folkeoplysende

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE

DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE DEN BLÅ LEGEPLADS, HVIDE SANDE FAKTA: Beliggenhed: 6960 Hvide Sande Samlet budget: Kr. 3.405.000 Der ansøges om kr. 700.000 ved Underværker Organisation: Holmsland Klit Turistforening Kontakt: Katrine

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE

AKTIVE FORSAMLINGSHUSE AKTIVE FORSAMLINGSHUSE Projektbeskrivelse og vejledning til ansøgning forsamlingshuse I dag lever mange af de danske forsamlingshuse en hensygnende tilværelse. Men Lokale- og Anlægsfonden mener, at en

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

GAMLE ANLEGG I NY DRAKT - TRENDER OG IDEER. Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale- og Anlægsfonden

GAMLE ANLEGG I NY DRAKT - TRENDER OG IDEER. Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale- og Anlægsfonden GAMLE ANLEGG I NY DRAKT - TRENDER OG IDEER Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale- og Anlægsfonden ET FÆLLES VERDENSBILLEDE? Dansk Svømmeunion Elite-træning Leg og bevægelse Nationale stævner Sikkerhed

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00

Velkommen til. Silkeborg kommune. Silkeborg Kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 20 80 00 Velkommen til Silkeborg kommune Rådhuset Søvej 1-3 8600 Silkeborg Et skridt ind i fremtiden Velkommen til Et par nyttige kontaktoplysninger er en dynamisk kommune med ca. 85.000 indbyggere. Kommunen råder

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne.

Som aftalt er der ikke omkostninger til byggeandragende og tilslutningsafgifter med i budget, idet I selv skulle få oplysningerne hos myndighederne. NOTAT Projekt Thyborøn Fritidscenter Kunde Lemvig Kommune Notat nr. 01 Nyt vandkulturhus i eksist. sportshal Dato 2014-03-14 Til Lars Sandholm LS Lemvig Kommune Fra Henning Hammerich HHA RAMBØLL Kopi til

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne

Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Handlingsplan for Ryslinge Hallerne Indledning Den selvejende institution Ryslinge Hallerne består af tre haller i Kværndrup, Ryslinge og Gislev. Institutionens højeste myndighed er generalforsamlingen,

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen

Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen Idekatalog til området ved Hedeboskolen i Skagen RKITEKTFIRMET KJER & RICHTER 2 Indhold Hedeboskolen - Eksist. forhold forslag 1a forslag 1b forslag 1c forslag 2 forslag 3 Oplevelses/aktivitetscenter Udnyttelse

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne

Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Forslag 70 MKB s udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om samlingssteder i lokalområderne Resume af beslutningsforslaget: Venstre foreslår, at MKB udarbejder en liste over kendte projektforslag omkring

Læs mere

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening

Email: LKB@dgi.dk. Projektets titel: SMART sport natur, teknologi & bevægelse i skøn forening Projektansvarlig: DGI Nordvest & Vestjylland Kontakt person(er): Louise Kjærsgaard Bertelsen, projektafdelingsleder Email: LKB@dgi.dk Tlf: 79 40 42 02 Mobil: 30 57 23 76 Adresse: H.C. Ørstedvej 2D, 7900

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet

Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Projektforslag til puljen til forskønnelse og udvikling af byer i landdistriktet Kontaktoplysninger på ansøger Ansøger er en styregruppe, der er navngivet: Sebber Kulturhus. Styregruppen hører under Sebber

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG

28/03/14 KICK-OFF KONFERENCE. Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG KICK-OFF KONFERENCE Torsdag den 27. marts 2014 IINSPIRATIONSKATALOG 1 KEND DIN SKOLE Det er et vigtigt udgangspunkt for enhver omdannelse at kende potentialer og udfordringer ved den konkrete skoles rumligheder,

Læs mere