ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER"

Transkript

1 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan

2 ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade København K Omslagfoto Johnér Bildbyrå AB / Per Mäkitalo Udspillet kan læses og downloades på Kulturministeriets hjemmeside

3 INDHOLD Indledning 4 1. Den rytmiske musik styrkes 7 Regionale spillesteder 7 Honorarstøttede spillesteder 8 Fokus på spillesteder og rytmisk musik i de kommende regionale kulturaftaler 8 Transportstøtte til professionelle musikere 9 Kvinder i musikken kønsbalancen 9 2. Ny genreoverskridende kunstnerisk produktion 10 Skabende rytmiske kunstnere 10 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Publikumsudvikling og kulturel mangfoldighed En langsigtet investering i danske musiktalenter 14 Talenter og vækstlag i forhold til den rytmiske scene 14 Syngelyst 14 Musikskolernes talentudvikling 15 Den unge elite Fokus på musikundervisningen i folkeskolen 16 Tværministeriel konference 16 Kortlægning af de praktiske/musiske fag 16 Samarbejde mellem folkeskolen og kultur- og musikskoler International musikudveksling og musikeksport 18 Music Export Denmark Musik i medierne Opfølgningskonference 20 Økonomioversigt over musikhandlingsplanen Musikhandlingsplanens effekt i forhold til nuværende støtte 22

4 SIDE 4 INDLEDNING Som kulturminister ser jeg musikken som et af de afgørende kulturelle og kunstneriske rum, hvor vi som mennesker kan finde nye tanker, nyt håb og ny energi. Derfor skal vi på musikkens område være åbne og nysgerrige over for, hvordan vi styrker musiklivet til gavn for hele Danmark. Mit udspil til musikhandlingsplan vil fokusere på at stimulere samarbejdet mellem musikgenrerne og arbejde på at styrke alle led i den musikalske fødekæde, fra folkeskole til verdensscene. Planen vil stimulere både væksten, kreativiteten og det internationale aspekt i dansk musikliv. Musikhandlingsplanen vil systematisk styrke alle led i den musikalske fødekæde fra undervisning og talentudvikling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på bl.a. konservatorierne. Samtidig vil planen satse på mangfoldigheden i dansk musikliv ved en række tværgående initiativer, der skal skabe frugtbare rammer om musikken og samarbejdet frem for at styrke specifikke genrer på bekostning af andre. Fokuspunkter er bl.a. kvinder i musik, musik i medierne og sidst men ikke mindst musikundervisningen i folkeskolen. Musikhandlingsplanen skal ses som et første skridt i regeringens bestræbelser på at placere kunsten og kulturen centralt på scenen, når vi diskuterer, hvordan Danmark skal se ud om fem, ti og tyve år både kulturelt og økonomisk. Kunsten og kulturen er i min optik grundforskning i innovation, fordi der i kunsten og kulturen er et frirum til at finde helt nye perspektiver og synsvinkler, der gavner både sammenholdet, kulturen og økonomien. Jeg har i hele processen lyttet opmærksomt til de mange gode kræfter i musiklivet, og et tilbagevendende tema har været et ønske om at skabe et stærkere samarbejde mellem de genrer, vi i mangel af bedre kalder rytmisk og klassisk musik. Det er derfor også et mål for musikhandlingsplanen, at vi i Danmark i fremtiden i langt højere grad skal se musiklivet som en helhed, der ganske vist rummer mange forskellige musikalske genrer, men som først og fremmest er et mangfoldigt væld af vedkommende musik. Planen lægger op til at arbejde videre på at nedbryde de gamle institutionelle og økonomiske skel mellem Indledning

5 SIDE 5 hovedgenrerne, som for eksempel når et symfoniorkester samarbejder med et klezmerband, eller når jazz og electronica finder hinanden. At styrke samarbejdet er ikke kun vigtigt for musiklivet i sig selv, men også fordi samarbejde fører til nye ideer, mere kreativitet og hen ad vejen også til nye økonomiske muligheder, når nye genrer og publikumsgrupper opdyrkes. Jeg ved, at musiklivet selv ønsker en sådan helhedsudvikling, og jeg er overbevist om, at miljøet vil arbejde forpligtende med mig for at udvikle nye samarbejdsformer på tværs af genrerne og på at opsøge nye publikumsgrupper, så musikken kommer endnu mere direkte ud til de mange musikelskere og koncertgængere i Danmark. Dette er i tråd med regeringsgrundlagets ambition om en kulturpolitik, der når ud til alle. Udspillet sætter ligeledes fokus på internationalisering og de kreative industrier som en økonomisk vækstfaktor, der også er vigtige elementer i regeringsgrundlaget. Musikken kan ikke udvikle sig uden hyppige møder med et engageret publikum, men den kan naturligvis heller ikke udvikle sig uden nye, kreative musikere med friske ideer. Planen vil derfor også satse på talentudvikling, både i folkeskolen, i musikskolerne, blandt vækstlaget rundt omkring i landets øvelokaler og på eliten. De rytmiske spillesteder har stor betydning, fordi de danner rammen om mødet mellem den levende musik og publikum. Her kan nye kunstnere finde deres publikum, og garvede musikere kan udvide talentet og afsøge nye veje. Jeg vil styrke spillestedernes rolle som garanter for et rigt og mangfoldigt musikliv i hele landet ved at både iværksætte og videreføre en række initiativer, der vil gøre det nemmere for spillestederne at satse på nye, danske navne i stedet for at spille de sikre kort. Musikplanen vil dermed gøre sit til at revitalisere de danske spillesteder og det danske musikmiljø. Musikhandlingsplanen vil også styrke eksporten af dansk musik og hele den internationale udveksling, der er så vigtig for et levende musikliv. Dansk musik har altid været stærkt påvirket af strømninger udefra, og vi skal holde fast i den vigtige udveksling af kreativitet og ideer. Samtidig har dansk musik et stort potentiale i udlandet både kunstnerisk og økonomisk og musikhandlingsplanen vil derfor åbne for en endnu mere dynamisk international udveksling, der giver endnu flere muligheden for at gå i Carl Nielsens eller The Raveonettes fodspor til glæde for både kreativiteten og væksten. Der er mange måder at styrke musikken på, og handlingsplanen vil også sætte fokus på musikken i medierne, blandt andet ved at fremhæve DR s rolle som initiativtager til og formidler af dansk musik. Indledning

6 SIDE 6 Tak til Statens Kunstråds Musikudvalg, som jeg har været i dialog med om dele af musikhandlingsplanen. Det er jo musikudvalget, der i praksis skal stå for udmøntningen af store dele af planen i samspil med sin øvrige støttevirksomhed. Det drejer sig bl.a. om spillesteder, publikumsudvikling og talentudvikling, og jeg har derfor været glad for, at udvalget og jeg sammen har lagt hovedlinjerne for disse dele af planen. Derudover har rigtig mange gode kræfter i musiklivet givet inspiration og indspark til mit udspil til musikhandlingsplanen. Blandt andet på Kulturministeriets eksperthøring i januar 2012 og som skriftlig opfølgning. Mange tak for jeres hjælp! Mit mål med udspillet er, at det bliver til gavn for både musiklivet og for Danmark som helhed. For at sikre, at vi er på rette spor, vil jeg allerede i foråret 2013, når de første resultater begynder at vise sig, holde en konference til opfølgning af musikhandlingsplanen. Jeg vil nu indkalde Folketingets partier til drøftelser om musikhandlingsplanen og glæder mig til de forhåbentlig mange spændende resultater, den vil sætte i gang. Uffe Elbæk Kulturminister Indledning

7 SIDE 7 1. DEN RYTMISKE MUSIK STYRKES Den rytmiske musik i Danmark er rig på kunstneriske udtryk og har et stort publikumsmæssigt potentiale. Det ses tydeligt, når man kigger på koncertaktiviteten på f.eks. de regionale spillesteder i 2010: over 2000 koncerter med kunstnere inden for alle genrer og med i alt publikummer. Men det er blevet sværere for spillestederne at få økonomien til at løbe rundt. Taberne bliver vækstlaget, de nye, de unge og de kunstnerisk eksperimenterende solister og grupper på den rytmiske scene, som kun sjældent får chancen, fordi spillestederne kun tør engagere de velprøvede og sikre kort. Også publikum taber, når økonomien i at drive spillested bliver ringere. Det skaber nemlig en stadig mere skæv geografisk balance, hvor den gode livemusik koncentreres i de større byer og navnlig i hovedstadsområdet. Både for kunstens og for publikums skyld er der derfor brug for at styrke den levende og kvalitetsfyldte, nybrydende rytmiske musik overalt i landet Regionale spillesteder De regionale spillesteder styrkes med 7,0 mio. kr. årligt, så de i højere grad end i dag udvikles til et landsdækkende net af professionelle formidlingsinstitutioner, der er spydspidser for den rytmiske musik. Styrkelsen af de regionale spillesteder skal give bedre vilkår for koncerter med vækstlag og smalle genrer samt for et varieret og effektivt formidlingsarbejde. Først og fremmest skal den større økonomi give spillestederne mulighed for at opkvalificere spillestedets kunstneriske profil, musikalske kvalitet og mangfoldigheden i koncerttilbuddet. I det omfang, det derudover er økonomisk muligt, kan antallet af spillesteder forøges med henblik på bl.a. geografisk balance. Midlerne kan også anvendes til øget professionalisering af spillestederne, i det omfang dette højner kvaliteten af spillestedernes kerneydelse. Statens Kunstråds musikudvalg vil i de kommende aftaler med de regionale spillesteder bl.a. stille krav om følgende: publikumsudvikling, særligt med henblik på børn og unge udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer samarbejde mellem spillestederne, f.eks. om en landsdækkende genrescene etableret Den rytmiske musik styrkes

8 SIDE 8 ved samarbejde på livescenen om engagementer med genrespecifikke orkestre samarbejde med andre aktører i og uden for musiklivet, f.eks. skoler og ungdomsuddannelser. Regionale spillesteder De regionale spillesteder modtager driftstilskud fra både staten og kommunerne. Den statslige støtte fordeles af Statens Kunstråds musikudvalg. Der er i dag 17 regionale spillesteder i Danmark, som i 2010 afholdt over koncerter med kunstnere inden for alle genrer og med i alt publikummer. Mere end 600 af koncerterne var med vækstlag og smalle genrer, hvor nyskabelse og udvikling af nyt talent er i fokus. Honorarstøttede spillesteder De honorarstøttede spillesteder styrkes med 7,2 mio. kr. årligt, således at rytmiske spillesteder i hele landet også små spillesteder i tyndt befolkede egne har mulighed for at præsentere et spændende og kunstnerisk udfordrende koncertprogram. De honorarstøttede spillesteder har især stor betydning for vækstlaget og de smalle genrer, men de er også afgørende for, at nye kulturelle iværksættere kan skabe spændende og attraktive platforme for præsentation af den rytmiske musik. Honorarstøttede spillesteder De honorarstøttede spillesteder modtager tilskud til musikerhonorarer fra Statens Kunstråds musikudvalg. Det statslige tilskud ydes under forudsætning af kommunal medfinansiering i samme størrelsesorden. Der er 159 honorarstøttede spillesteder fordelt over hele landet. Fokus på spillesteder og rytmisk musik i de kommende regionale kulturaftaler Kommunerne yder allerede en stor indsats for den rytmiske musik, bl.a. gennem støtten til musikskoler og spillesteder. Jeg ser gerne et endnu tættere samspil mellem stat og kommuner omkring musikstøtten og vil gerne fremme den udvikling gennem de regionale kulturaftaler, som jeg fremover vil indgå med kommunerne. Konkret vil jeg sørge for, at de kommende regionale kulturaftaler skal bidrage til at styrke den rytmiske musik i hele landet gennem støtte til publikums- og talentudviklende indsatser. Midlerne til indsatserne tilvejebringes til dels af udviklingsmidler fra kulturministerens pulje til kultur i hele landet samt lokal finansiering fra kulturregionerne. Den rytmiske musik styrkes

9 SIDE 9 Transportstøtte til professionelle musikere Den levende musik skal være let tilgængelig over hele landet. Derfor styrkes transportstøtten til de professionelle musikeres koncerter med årligt 4,5 mio. kr. Transportstøtten har stor betydning for vækstlag og smalle genrer, hvor støtte til transportudgifterne er en forudsætning for, at orkestrene kan tage imod engagementer på spillesteder i hele landet. Transportstøtte Statens Kunstråds musikudvalg yder indenfor alle musikalske genrer støtte til transportomkostninger for orkestre med minimum to musikere, der er engageret til en professionelt aflønnet koncert. Kvinder i musikken kønsbalancen På den rytmiske scene er der en bemærkelsesværdig skævhed i forhold til pigers og kvinders engagement, idet der kun er omkring 20% kvinder, som er udøvende musikere i rytmisk musik. Den skæve kønsbalance i rytmisk musik er bl.a. et problem for rekrutteringen til konservatorierne og dermed til musikbranchen. Rytmisk Musikkonservatorium satte i 2010 fokus på emnet med konferencen Musik i ubalance. Nu følges der op med en rapport, som dokumenterer kønsbalancen med tal, idet Dansk Artist Forbund, Danske Populærautorer, Dansk Musiker forbund og Danske Jazz, Beat og Folk Autorer sammen har taget initiativ til en kortlægning af kønsbalancen i rytmisk musik, udarbejdet af konsulentfirmaet NIRAS. Rapporten vil blive offentliggjort den 20. februar 2012 og vil blive præsenteret på en konference på Rytmisk Musikkonservatorium den 28. februar Rytmisk Musikkonservatorium vil fortsat have fokus på emnet. Samtidig er der behov for initiativer målrettet børn og unge piger med henblik på at skabe og synliggøre rollemodeller i forhold til at nuancere pigers og kvinders instrument valg og musikalsk karrierevalg. Statens Kunstråds musikudvalg vil med inspi ration fra initiativet Popkollo i Sverige gå i dialog med relevante aktører og sam arbejdspartnere med henblik på igangsættelse af en indsats tilpasset danske vilkår. Popkollo Popkollo er et musiksommerlejr for piger mellem 12 og 18 år i Sverige. Formålet er at lære pigerne at spille instrumenter og at udvikle en identitet som artister med inspiration fra aktive kvindelige musikere. Popkollo startede i 2003 i Hultsfred i forbindelse med Hultsfred rockfestival. Den rytmiske musik styrkes

10 SIDE NY GENREOVERSKRIDENDE KUNSTNERISK PRODUKTION Fornyelse og udvikling er livsnødvendige for kunsten. Derfor må og skal der være plads til eksperimentet i musikken. Uden eksperimenter og avantgarde ingen fremdrift, ingen udfordringer og ingen kunstnerisk dialog. Dette gælder ikke mindst for de skabende rytmiske kunstnere, som arbejder med komposition, og som dermed er med til at flytte de kendte genrebarrierer og nedbryde forskellen mellem klassiske og rytmiske kunstnere. Skabende rytmiske kunstnere Musikhandlingsplanen afsætter i en 4-årig periode 1,0 mio. kr. årligt til skabende rytmiske kunstnere. Statens Kunstfonds Rytmiske Tonekunstudvalg har gennem årene oplevet en markant stigning i antallet af kvalificerede ansøgere, og mange støtteværdige kunstnere har derfor modtaget afslag på velkvalificerede ansøgninger. Med en ekstrabevilling på 1,0 mio. kr. til de skabende rytmiske kunstnere vil der ske et tiltrængt løft af de kunstnerisk mest interessante rytmiske musikskabere. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Kulturministeriet har i januar 2012 udgivet rapporten Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe. Rapporten viser, at kunstnerisk udviklingsvirksomhed er et kerneområde for de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, og at der er brug for øget opmærksomhed om det grundlag, som fremtidens kunstnere uddannes på. Ikke mindst på musikkens område mener jeg, det er vigtigt at satse på den kunstneriske udviklingsvirksomhed som en del af det fundament, fremtidens musikere og komponister uddannes på. Konservatorierne bør derfor have bedre muligheder for at igangsætte målrettede projekter inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed til gavn for både musikken og talentudviklingen. Som opfølgning på arbejdsgruppens arbejde vil jeg sørge for, at der i afsættes 3 mio. kr. årligt til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de kunstneriske uddannelser, som også konservatorierne vil få del i. Efter to år iværksættes en evaluering. Ny genreoverskridende kunstnerisk produktion

11 SIDE 11 Arbejdsgruppen om kunstnerisk udviklingsvirksomhed Arbejdsgruppen blev nedsat i 2010 og er sammensat af folk fra de videregående uddannelsesinstitutioner, der indgår i udredningen. Arbejdsgruppen fremlægger blandt andet forslag til en definition af begrebet kunstnerisk udviklingsvirksomhed, kortlægger aktiviteter ved institutionerne og giver en række anbefalinger til, hvordan aktiviteterne inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed fokuseres og opprioriteres. Læs mere på under Publikationer Ny genreoverskridende kunstnerisk produktion

12 SIDE PUBLIKUMSUDVIKLING OG KULTUREL MANGFOLDIGHED Publikum kommer til musikken, eller musikken kommer til publikum. Begge veje er vigtige i arbejdet med formidlingen af musikken og i arbejdet med at fastholde og skabe nye publikumsgrupper og dermed øge den musikalske og kulturelle mangfoldighed. I dag møder publikum musikken overalt og dermed i stadig stigende udstrækning uden for de traditionelle scener. Der er således behov for at tænke i en fornyelse af koncertformen og i samarbejde på tværs af musikgenrer og med andre kunstarter. Der er ligeledes behov for at tænke i outreach og nye publikumsgrupper. Jeg vil derfor i de kommende rammeaftaler med de fem landsdelsorkestre stille krav om publikumsudvikling og samarbejde på tværs af genrer, således at der kan skabes bedre muligheder for udvikling af nye koncertformer med tværmedialt islæt og inddragelse af andre performative kunstarter. Publikumsudvikling vil også indgå i de krav, som Statens Kunstråds Musikudvalg vil stille til de regionale spillesteder. Honorarstøtten til de rytmiske spillesteder samt transportstøtten er vigtige indsatser, ligesom lokal eller landsdækkende musikformidling med fokus på nytænkning, kvalitet og musikalsk socialisering skal nyde fremme. Kvalitet og visioner skal være i højsædet, og udviklingen skal fremmes i alle arrangørlag fra den lille musikforening til den store festival. Statens Kunstråds Musikudvalg vil endvidere etablere et udviklingsforum for skolekoncerter, der kan understøtte koncept- og kvalitetsudvikling hos bl.a. de ensembler, hvis koncerter formidles over hele Danmark gennem Levende Musik i Skolen, således at skolekoncerterne kan matche den parallelle udvikling, der har gjort dansk børneteater til et forbillede på verdensplan. Publikumsudvikling og kulturel mangfoldighed

13 SIDE 13 Landsdelsorkestre De fem landsdelsorkestre Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Sjællands Symfoniorkester har til formål at medvirke til at fremme musiklivet i landsdelen og skal afholde orkester-koncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år Landsdelsorkestrene er forholdsvis små symfoniorkestre med en besætning på mellem 65 og 74 musikere. Publikumsudvikling og kulturel mangfoldighed

14 SIDE EN LANGSIGTET INVESTERING I DANSKE MUSIKTALENTER Dansk musiks fremtid afhænger af en kontinuerlig tilgang af nye talenter. Midlerne til talentudvikling skal sikre, at Statens Kunstråds Musikudvalg kan videreføre sine indsatser for at styrke det musikalske talent i forhold til det rytmiske vækstlag, musikskoleelever og børn og unge generelt. Talenter og vækstlag i forhold til den rytmiske scene Ud over fra de etablerede uddannelsessteder i fødekæden foregår den rytmiske scenes rekruttering i høj grad fra et vækstlagsmiljø, der befinder sig på det mere uformelt organiserede plan i øvelokaler, klubber, spillesteder og andre kunstmiljøer. I forhold til disse miljøer er der brug for initiativer, som har til formål at udvikle metoder til at opdyrke og udvikle talenter i et mindre organiseret miljø, samt initiativer, der har til formål at øge spillesteders og øvelokalers fokus på talentudvikling. Forpligtelser i forhold til det rytmiske vækstlag indgår derfor i de krav, som Statens Kunstråds Musikudvalg vil stille til de regionale spillesteder. Syngelyst Sang og musik i forhold til alle børn og unge skal fremmes med projektet Syngelyst, der i perioden har fremvist gode resultater og som også bakkes op af Ministeriet for Børn og Undervisning og Socialministeriet. Ordningen styrkes med 0,5 mio. kr. årligt i Musikskoler et bredt tilbud til alle børn og unge Der er 99 musikskoler i Danmark. Musikskolerne skal levere et bredt undervisningstilbud, der så vidt muligt omfatter alle instrumentgrupper, såvel rytmiske som klassiske genrer, og såvel instrumental/vokal-undervisning som sammenspil. I alt er omkring børn og unge tilmeldt musikundervisning på musikskolerne. En langsigtet investering i danske musiktalenter

15 SIDE 15 Musikskolernes talentudvikling Musikskolerne skal som nationalt talentnetværk kunne opdage og udvikle talenter, og tilbuddene til talenterne skal være sammenlignelige, hvad enten udviklingen sker i Vestjylland eller i Hovedstaden. Det store potentiale i talentnetværket bør styrkes ved at fremme en mere organiseret kontakt og videndeling mellem musikskoler, musikalske grundkurser og konservatorier. Musikskolerne har udviklet en særlig indsats målrettet udvikling af talenter inden for klassisk og rytmisk musik. Det er afgørende for fremtidens professionelle musikliv, at musikskolerne fortsat tilbyder en særlig indsats rettet mod de mest talentfulde børn og unge. Musikskolernes talentpulje styrkes med 5,8 mio. kr. årligt. MGK Musikalske grundkurser I alt 7 musikskoler jævnt fordelt over hele landet modtager via Statens Kunstråd tilskud fra staten til de såkaldte musikalske grundkurser eller MGK. Formålet med de musikalske grundkurser er at uddanne musikudøvere, som kan stimulere det lokale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. Den unge elite Også på eliteplan skal der være en stærk talentudvikling. Ordningen Den unge elite rettes mod de allerbedste af de nyligt debuterede navne, der viser potentiale til en international karriere. Ordningen stod til at udløbe ved udgangen af 2011 men fortsætter nu i en ny fireårig periode Dog nedsættes bevillingen fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. årligt, idet ordningen samtidig målrettes de genrer, som ligger uden for Music Export Denmark (MXD), således at der skabes en klarere arbejdsdeling mellem Den unge elite og MXD. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til Den unge elite. En langsigtet investering i danske musiktalenter

16 SIDE FOKUS PÅ MUSIKUNDERVISNINGEN I FOLKESKOLEN Musikundervisningen i folkeskolen er en vigtig faktor i forhold til at styrke børn og unges musikforståelse og interesse for musik, til gavn for folkeskolen og for musiklivet i Danmark. Tværministeriel konference Der sættes fokus på emnet ved en konference, som Kulturministeriet afholder i foråret 2012 i samarbejde med Ministeriet for Børn og Undervisning og Uddannelsesministeriet om perspektiverne for en styrkelse af musikundervisningen i folkeskolen. Kortlægning af de praktiske/musiske fag Ministeriet for Børn og Undervisning har i 2011 fået gennemført en kortlægning af de praktiske/musiske fags vilkår og status i folkeskolen, det vil sige håndarbejde, sløjd, billedkunst, hjemkundskab og musik. Kortlægningen giver ikke et entydigt billede af de praktiske/musiske fag, men peger generelt både på nogle positive sider og en række udfordringer. Musikfagets vilkår svarer ifølge kortlægningen til de øvrige fag i den praktiske/musiske fagblok. Blandt udfordringerne vedrørende musikundervisningen kan nævnes, at 49 pct. af musiklærerne sjældent bruger Fælles Mål, dvs. de fastsatte mål og indholds beskrivelser for faget, i deres undervisning. Kortlægningen peger også på den begrænsede opmærksomhed, der tildeles fagene på kommunalt niveau, herunder manglende efteruddannelse samt det begrænsede udbud af praktiske/musiske valgfag i overbygningen på 8. og 9. klassetrin. Kun 30 pct. af skolerne udbyder musik som valgfag. Opfølgningen på kortlægningen af de praktiske/musiske fag, vil indgå som input i det kommende reformarbejde på folkeskoleområdet. Fokus på musikundervisningen i folkeskolen

17 SIDE 17 Samarbejde mellem folkeskolen og kultur- og musikskoler Der er store perspektiver i et øget samarbejde mellem folkeskoler og kulturskoler (musikskoler, billedskoler, dramaskoler og medieskoler) med henblik på at skabe sammenhæng mellem børn og unges skoleliv og fritidsliv og således etablere et mere helstøbt forløb for det enkelte barn. Jeg vil derfor sammen med børne- og undervisningsministeren arbejde for at tilskynde kommunerne til at udvikle nye samarbejdsformer mellem kulturskoler og folkeskoler og dermed skabe større sammenhæng mellem børn og unges skoleliv og fritidsliv bl.a. til gavn for musikken. Fokus på musikundervisningen i folkeskolen

18 SIDE INTERNATIONAL MUSIKUDVEKSLING OG MUSIKEKSPORT Dansk musik skal være til stede på den internationale musikscene. Det er en nødvendighed, hvis dansk musik skal udvikle sig og gøre sig gældende på det globale musikmarked. Music Export Denmark Musikhandlingsplanen afsætter i en 4-årig periode 4,0 mio. kr. årligt til Music Export Denmark. Siden 2005 har Music Export Denmark med stor succes arbejdet på at styrke dansk musikeksport. Indsatsen har haft som mål at øge eksportindtægterne, men den høje kunstneriske kvalitet har gjort institutionen til en attraktiv samarbejdspartner ikke alene for musikbranchens aktører, men også for Statens Kunstråd. Den forhøjede bevilling gives med henblik på en øget eksport på de nære udenlandske musikmarkeder. Bevillingen gives fortsat under forudsætning af minimum 50 pct. medfinansiering fra musikbranchen. International musikudveksling og musikeksport

19 SIDE MUSIK I MEDIERNE DR har i det danske mediebillede en vigtig rolle som initiativtager til og formidler af dansk musik. DR formidler i dag rytmisk og klassisk musik i radio og på tv og dr.dk og bidrager til at styrke den levende musik. Dette sker bl.a. gennem formidling på DR s forskellige platforme af ensemblernes koncerter med klassisk og rytmisk musik i DR Koncerthuset og ved dækning af f.eks. Roskilde Festivalen i radio og på tv og dr.dk. Hertil kommer egne initiativer som prisuddelingen P3 Guld og Karrierekanonen, hvorved vækstlaget i dansk rytmisk musik kan nå ud til en bredere offentlighed. I radio har DR i 2011 styrket formidlingen af rytmisk musik ved åbning af de tre værtsbårne nye radiokanaler P6 Beat, P7 MIX og P8 Jazz. Endelig har DR en langvarig tradition for musikformidling til børn, der gennem programmer, koncerter, samarbejder med skoler osv. udvikler børn og unges viden og indsigt i den klassiske musik og jazzen. DR skal fortsat have fokus på dansk rytmisk musik på DR s medier. Der vil i forbindelse med de kommende forhandlinger om en ny mediepolitisk aftale og public service-kontrakt for DR for perioden indledes dialog med DR om en styrkelse af DR s tiltag inden for den rytmiske musik på DR s relevante platforme. Mulige indsatsområder for styrkelse kunne bl.a. være øget fokus på musikjournalistikken og tematiserede programmer og tjenester, herunder med fokus på forskellige genrer inden for den rytmiske musik. Tilsvarende vil der i de kommende forhandlinger om en ny medieaftale og om reviderede public service-kontrakter med de regionale TV 2-virksomheder blive indledt dialog med virksomhederne om en styrkelse af dækningen af den rytmiske musik i de regionale udsendelser. Musik i medierne

20 SIDE OPFØLGNINGSKONFERENCE I foråret 2013, når de første resultater af musikhandlingsplanen begynder at vise sig, afholder Kulturministeriet en opfølgningskonference, der giver en status for de enkelte dele af musikhandlingsplanen. Opfølgningskonference

21 SIDE 21 ØKONOMIOVERSIGT OVER MUSIKHANDLINGSPLANEN TABEL 1 Økonomioversigt over musikhandlingsplanen Øget tilskud over fire år, mio kr. Regionale spillesteder 28 Honorarstøttede spillesteder 28,8 Transportstøtte 18 Music Export Denmark 16 Skabende rytmiske kunstnere 4 Kunstnerisk udviklingsvirksomhed 12 Talentudvikling (Syngelyst*), musikskoletalent, Den unge elite 28,7 Satsning i alt 135,5 *Note: Bevillingen til projekt Syngelyst udløber dog i 2014 Økonomioversigt over musikhandlingsplanen

22 SIDE 22 MUSIKHANDLINGSPLANENS EFFEKT I FORHOLD TIL NUVÆRENDE STØTTE En del af initiativerne i musikudspillet har også tidligere, i større eller mindre omfang, været støttet af både tipsmidler og finanslovsbevillinger. Effekten af musikudspillet, opgjort som den samlede årlige bevilling til formålet inklusive musikhandlingsplanens midler, følger nedenfor. Effekttallet er markeret med fed skrift. Regionale spillesteder Der afsættes i musikhandlingsplanen 28 mio. kr., svarende til 7 mio. kr. pr. år, til de regionale spillesteder. De regionale spillesteder modtog i 2011 i alt 26,7 mio. kr. i tilskud fra staten, hvoraf 2 mio. kr. var tipsmidler fra den forrige regerings musikhandlingsplan. Med musikudspillet øges støtten til de regionale spillesteder med yderligere 5,0 mio. kr. årligt, således at den samlede bevilling til de regionale spillesteder fra 2012 når op på 31,7 mio. kr. Honorarstøttede spillesteder Der afsættes i musikhandlingsplanen en styrkelse på 28,8 mio. kr., svarende til 7,2 mio. kr. pr. år, til de honorarstøttede spillesteder, hvilket opretholder det samlede støtteniveau fra 2011 på i alt 17,3 mio. kr. Transportstøtte Der afsættes i musikhandlingsplanen 18 mio. kr., svarende til 4,5 mio. kr. årligt, til transportstøtten. Transportstøttepuljen har hidtil været på 3,5 mio. kr. årligt og ville være ophørt med udløbet af den forrige regerings musikhandlingsplan i Med musikudspillet øges transportstøtten med 1,0 mio. kr. til i alt 4,5 mio. kr. Skabende rytmiske kunstnere Der afsættes i musikhandlingsplanen 4 mio. kr., svarende til 1 mio. kr. årligt, til styrkelse af Statens Kunstfonds Rytmiske Tonekunstudvalgs støtte til ska- Musikhandlingsplanens effekt i forhold til nuværende støtte

23 SIDE 23 bende rytmiske kunstnere. Statens Kunstfonds Rytmiske Tonekunstudvalgs årlige rådighedssum udgør ca. 7 mio. kr. Dette øges med musikudspillet med 1 mio. kr. til i alt 8 mio. kr. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed Der afsættes på musikhandlingsplanen 3 mio. om året, svarende til 12 mio. kr. over fire år, til kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Styrkelse pr. år: 3 mio. kr. Talentudvikling Tilskud til talentudvikling blev støttet med 8,25 mio. kr. af den forrige regerings musikhandlingsplan, der udløb med udgangen af Støtten var fordelt med 2 mio. kr. til ordningen Den unge elite, 5,75 mio. kr. til musikskolernes talentpulje og kr. til Syngelyst. Med musikudspillet styrkes Syngelyst med en ny bevilling på 0,5 mio. kr. i tre år ( ). Den unge elite fortsætter med 1 mio. kr. årligt, idet ordningen fremover skal fokusere på de genrer, der ligger uden for MXD. Støtten til musikskolernes udviklingspulje fortsætter med en lille stigning til 5,8 mio. kr. Samlet afsættes der på musikhandlingsplanen til talentudvikling årligt i alt 7,3 mio. kr. i og i 2015 i alt 6,8 mio. kr., således, at der i hele perioden i alt afsættes 28,7 mio. kr. Music Export Denmark Music Export Denmark blev støttet med et beløb på 3,6 mio. kr. årligt af tipsmidlerne som en del af den forrige regerings musikhandlingsplan. Med musikudspillet fortsætter støtten og øges med 0,4 mio. kr. til i alt 4,0 mio. kr. Musikhandlingsplanens effekt i forhold til nuværende støtte

24

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER

ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER ÉN MUSIKSCENE MANGE GENRER Udspil til musikhandlingsplan 2012-2015 É N M U S I K S C E N E M A N G E G E N R E R. UDSPIL TIL MUSIKHANDLINGSPLAN 2012 2015 Udgivet i februar 2012 af Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018

NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 NOVEMBER 2015 WWW.KUM.DK TALENT FORPLIGTER MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 TALENT FORPLIGTER. MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 FORORD Nu skal jeg betro Dem en alvorlig Sag. Ifald jeg kunde leve mit Liv om igen,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke den rytmiske musik Beslutningsforslag nr. B 99 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen (EL) Folketinget opfordrer regeringen til i indeværende

Læs mere

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MAJ 2015 WWW.KUM.DK MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE MUSIKHANDLINGSPLAN 2015-2018 MERE MUSIK FRA EN STÆRK FØDEKÆDE Alle børn bør møde musikken, allerede fra de er små det hjælper den nye folkeskolelov

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014

Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 2011-2014 Vær med til at præge den nye fynske kulturaftale 20112014 Tirsdag d. 9. marts kl. 16.0020.30 på spillestedet Posten, Østre Stationsvej 35, 5000 Odense C. Nye ideer ny energi Det fynske kultursamarbejde

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Evaluering af Nye Toner Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011

Evaluering af Nye Toner Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 28. marts 2011 Jour.nr.: Evaluering af Nye Toner Kulturministeriets musikhandlingsplan 2008-2011 Kulturministeriets musikhandlingsplan Nye Toner 2008-2011 har fokus på, at talentet samles op og støttes

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Strategi 214-217 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK

INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK INTERNATIONAL STØTTEGUIDE - MUSIK Statens Kunstråds Musikudvalg International musikformidling Genre: Klassisk og tidlig musik. Hvad kan der søges til: Der kan søges om støtte til danske professionelle

Læs mere

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus

Bidrag til musikhandlingsplanen. Publikum i fokus Bidrag til musikhandlingsplanen Publikum i fokus Hermed fremsættes forslag om et innovativt forsøgsprogram omfattende alle musikgenrer, hvis formål er at udnytte potentialet for nye publikumsoplevelser

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse

Kulturministeriet, mindre sektoranalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Kulturministeriet, mindre sektoranalyse Der er gode grunde til, at visse opgaver på Kulturministeriets område er lagt ud til amter og kommuner.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser.

med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser. 2009/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2009 af Mogens Jensen (S), Pernille Frahm (SF), Johs. Poulsen (RV) og Per Clausen

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger:

Ud fra denne forståelsesramme er arbejdsgruppen, som har mødtes tre gange i maj, august og september, nået frem til følgende anbefalinger: Click here to enter text. Dagsorden til 14. august 2013 KULTURDANMARK Som opfølgning på KulturDanmark forløbet og det Kulturpolitiske Topmøde den 12. marts nedsatte Kulturminister Marianne Jelved fem tematiske

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR

DANMARK SOM NORDENS FØRENDE KONCERTAKTØR FØRENDE KONCERTAKTØR HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? III. IV. VISION: DANMARK SOM NORDENS DEN BRÆNDENDE PLATFORM V. SEND FLERE PENGE! HANDLINGSPLAN

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 26. oktober 2010 Sag nr. 3 Emne: Særlig pulje til kulturarrangementer 3 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til:

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK

KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK KØNSBALANCEN I RYTMISK MUSIK INDHOLD Metode Datagrundlag Hovedkonklusioner 1. Uddannelsesområdet 2. Det professionelle område 3. Gatekeeper-området METODE Dataindsamlingen er foretaget på baggrund af eksisterende

Læs mere

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007

Kulturforvaltningen Side 1 af 6. Behandling af 1. puljerunde for Kulturarrangementspuljen 2008 med ansøgningsfrist 1. oktober 2007 Kulturforvaltningen Side 1 af 6 Punkt / Sagsnr. / Sagsbeh. 1 07-01382 Ansøger og Projekttitel Ansøgt beløb Beslutning og begrundelse Foreningen May Music & Drama Produktion Frans af Assisi, Musicaloratorium

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Statens Kunstråds handlingsplan

Statens Kunstråds handlingsplan Statens Kunstråds handlingsplan 2011-15 NETVÆRKSDANNELSER EKSPERIMENT KUNST RÅDGIVNING DIGITAL FORMIDLING MANGFOLDIGHED BØRN & UNGE INTERNATIONALT Redaktion Statens Kunstråd H.C. Andersens Boulevard 2

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt.

Fra Musikcentret: Henrik Wenzel Andreasen og Connie Nielsen (referent) samt de relevante sagsbehandlere, hvor det var nødvendigt. 13. januar 2010 Til medlemmerne af Statens Kunstråds Musikudvalg Referat af møde nr. 12 i 2009 i Musikudvalget tirsdag den 15. december fra kl. 10.00 til 15.00 i Musikcentrets mødelokale på H.C. Andersens

Læs mere

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf.

Kommissorier. Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland. Side 1. Koordinator Lisbeth Joensen tlf. Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Side 1 Kommissorier Udvalgsarbejde i Kulturskoler i Nordjylland Indholdsfortegnelse Udvalget for Symfonisk Musik for Unge i Nordjylland (USMUN)...3

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

www.aalborgkulturskole.dk

www.aalborgkulturskole.dk Job og kravprofil Aalborg Kulturskole - med særligt fokus på folkeskolesamarbejde www.aalborgkulturskole.dk Vil du være med til at sætte retning, udvikle og indfri ambitiøse mål for samarbejdet mellem

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj?

Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Hvad er kunst og kultur af høj kvalitet og hvornår ved vi, at kvaliteten er høj? Gitte Ørskou Formand for Statens Kunstfonds Bestyrelse Formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere