Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M"

Transkript

1 Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R E I N D E K L I M A P Å S KOLER O G I N S T I T U T I O N E R

2 Læs om... Leder Luft og visioner Frisk luft gør en kæmpe forskel..! Indlæringsevne, sygefravær og lovgivningen 5 spørgsmål til professoren Vi spørger en ekspert om skoler og indeklima Indeklima på skoleskemaet... Et tværfagligt fag Regn den rigtigt ud Spar på varmen med varmegenvinding Frisk luft i økonomien... Projekt Vallensbæk skole Se ventilationsmulighederne Centralt eller decentralt EXHAUSTO Institute er udgiver af magasinet Luft & Lær. Instituttet, som er en del af EXHAUSTO A/S, følger og deltager aktivt i forskningen inden for komfortventilation, indeklima og varmegenvinding med henblik på at skabe et godt indeklima med anvendelse af færrest mulige ressourcer. Se mere på EXHAUSTO A/S, Odensevej 76, DK-5550 Langeskov Tel.: INSTITUTE

3 Det handler i al sin enkelthed om frisk luft... Det er godt at have visioner og det er endnu bedre, når det er muligt at forfølge dem og udleve dem. Visionen for dette magasin, luft & lær, er at skabe et bedre og mere velfungerende undervisningsmiljø. Det gælder både for vores børn og for de lærere og pædagoger, der underviser dem. Det handler i al sin enkelthed om luft. Luft med en god kvalitet. Luft, der giver energi og friskhed og styrke til at være engageret og motiveret. Frisk luft, der sikrer et godt indeklima. Egentligt et enkelt krav for at sikre et godt undervisningsmiljø, men dog så svært at etablere og fastholde. Selv om vi kan rejse til månen og kan lave de mest avancerede IT-systemer, så evner vi ikke altid at sikre et godt indeklima i vores skoler og institutioner. Dér, hvor de næste generationer tager deres første skridt mod nye tider. Børnene og lærerne er vores fælles grundstof. Det er dem, som skal være med til at skabe de næste udviklingstrin i vores samfund. Med andre ord: Indeklimaet i skoler og institutioner er med dette tidsskrift sat på dagsordenen. Først og fremmest med beskrivelser af hvilken betydning det rent faktisk har for indlæringsevnen. Dernæst med skitsering af de muligheder, der findes for at skabe et solidt fundament for et frugtbart og velfungerende undervisningsmiljø. Henning Grønbæk EXHAUSTO Institute Manager 3

4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy.? Frisk luft kan gøre Vi har sikkert alle sammen prøvet det at Det er klart, at de elever og lærere, som opholder sig i disse komme ind i et klasselokale, hvor luften er lokaler, næppe kan yde deres bedste. Flere undersøgelser har tyk og lugten fæl. Det er som at ramme en vist, at mere end halvdelen af de danske folkeskoler lider af mur af dårlig luft, og den første tanke er: dårligt indeklima. Forskning og praktiske forsøg har endvidere Her trænger virkelig til at blive luftet ud, afdækket, at børns indlæringsevne er stærkt afhængig af lad os få noget frisk luft det indeklima, der er i undervisningslokalerne. Den dårlige Indeklima ekspert Gitte W Gittesen quis sem lacinia nonummy. Proin indeluft mollis og for meget varme giver symptomer som hovedpine, lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum dolor manglende koncentrationsevne og træthed og medfører sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem la umotiverede elever og dårligt arbejdsmiljø for lærerne. På mindre end en time rammer eleverne ofte CO 2 -muren..! Op til 30% bedre indlæringsevne Indlæringsevnen forøges med op til 30%, når der er ventilation med ren luft, og lokalet har den rette temperatur. Derfor er det uden tvivl en rigtig god idé at optimere skolernes indeklima og se på ventilation, pladsforhold, lys- og lydforhold, rengøring, vedligeholdelse og temperaturforhold. 4

5 en kæmpe forskel..! Klasselokaler med et godt indeklima giver koncentrerede elever og tilfredse lærere, der kan gennemføre en god undervisning. Effektiv ventilation øger elevernes præstationsevner Erfaringer fra forskningen har vist, at et godt indeklima skaber et bedre undervisningsmiljø for både elever og lærere. Evnen til at koncentrere sig skærpes og engagementet stiger. To væsentlige forudsætninger for at modtage og give undervisning. Det betyder, at der er ro i klassen og eleverne deltager aktivt i undervisningsforløbet. En ønskesituation for enhver lærer. Når den modsatte situation opstår, skyldes det ofte et dårligt indeklima, hvor både elever og lærer bliver trætte og sløve på grund af varm og tung luft. Et af grundelementerne i et godt og sundt indeklima er en jævn tilførsel af frisk luft med bortventilering af den brugte indeluft. Udeluft kan tilføres ved at åbne vinduer, men så får man i mange tilfælde støj udefra og udeluft iblandet bilos, pollen og støv. Resultatet er et stærkt varierende indeklima, hvor eleverne nærmest vinduerne ofte får træk, og de øvrige i klassen ikke får tilstrækkelig udeluft. Alt dette kan undgås med en styret tilførsel af ren udeluft baseret på ventilationsanlæg med varmegenvinding og effektiv udsugning af den brugte indeluft. Ved ventilationen udskiftes indeluften kontinuerligt med frisk opvarmet udeluft, der filtreres for urenheder og pollen. Grundlaget for et godt indeklima og for at øge indlæringsevnen med op til 30%. Det siger love og regler Undervisningsmiljøloven fastslår, at elever og lærere har ret til et godt undervisningsmiljø, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner skal fremme muligheden for udvikling og læring. BR10-kravene til ventilation skal sikre, at CO 2 -indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 % CO 2 = 1000 ppm (parts per million). Det kan ske ved behovsstyring. Bygningsreglementets (BR10) minimumskrav i undervisningsrum er et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med tilførsel af frisk udeluft. Arbejdsmiljøloven stiller krav til lokalernes indeklima. Det kommer også eleverne til gode, fordi de jo opholder sig i det samme rum. 5

6 5 spørgsmål til Geo Clausen beskæftiger sig primært med indeklimaets effekt på menneskers komfort, sundhed og præstationer. I forlængelse heraf forsker Geo Clausen i, hvordan der kan etableres et sundt og komfortabelt indeklima i kontorbygninger, boliger, skoler og børneinstitutioner. Geo Clausen arbejder især med ventilation og luftkvalitet. 1 Hvordan står det til med indeklimaet på vores skoler i dag? Det ser rigtigt slemt ud. Vi har jo været ude at måle i temmelig mange skoler efterhånden. Det er ikke opmuntrende informationer, man får ud af det. Vores viden baserer sig på to undersøgelser. Dels en måling af indeklimaet i 1000 klasselokaler, hvor vi fik 750 brugbare svar ind. Dels en undersøgelse, hvor vi gik ud i 100 tilfældige folkeskoler og målte i længere tid. Vi fik derved detaljeret viden om, hvordan det foregår i løbet af en uge. Det er nu et par år siden, men vi har ikke set nogen aktiviteter, der har ændret situationen i væsentlig grad. Vi har dog set eksempler på kommuner, der begynder at eksperimentere og afprøve forskellige løsninger. Men problemet er massivt. Der skal tænkes anderledes. I Sverige f.eks. er problemet ikke så stort. Mens vi havde dårligt indeklima i ca. 56% af de undersøgte skoler, var tallet kun 16% i Sverige. Se foredrag med Geo Clausen: Klik ind på eller scan QR-koden med en smartphone. 6

7 Vi tager pulsen på indeklimaet i vores skoler og spørger en specialist på området, nemlig lektor Geo Clausen, DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg. professoren... 2 Hvorfor anvender man CO 2 -niveauet som målestok for indeklimaets kvalitet? 4 Hvordan er lærerens arbejdssituation i de dårligt ventilerede lokaler? Det er et ganske godt mål for hvor meget, der bliver ventileret i forhold til hvor mange personer, der er i lokalet. Og når vi har en situation som et klasseværelse med elever, så er personerne den dominerende forureningskilde. Man har altså meget stor erfaring med at kvantificere denne belastning i forhold til, hvor meget CO 2, der er i luften. Så man ser ikke CO 2 som et problem i sig selv, men kun som en indikator. Imidlertid har helt ny forskning i USA påpeget, at vi måske ikke kender hele sandheden om det. Undersøgelser har vist, at folks evne til at træffe komplicerede beslutninger blev påvirket selv ved almindeligt forekommende koncentrationer af CO 2,uden der var andre forureningskilder. Og det vil måske ændre vores syn på, hvad påvirkningen af CO 2 betyder. Men det mangler vi at få verificeret her. Indtil videre er CO 2 en god indikator for indeklimaets kvalitet. 3 Hvad mener du om, at ventilation kun sker ved at åbne vinduerne i frikvarteret? I cirka halvdelen af de skoler, vi har været ude i, er der ingen anordninger til at sikre ventilation i klasseværelserne. Så ventilationen beror fuldstændigt på, at der åbnes vinduer i pauserne. Og det bliver bare ikke gjort. Så det man kalder naturlig ventilation bliver til ingen ventilation. Men det er naturligvis bedre at lufte ud ved at åbne vinduer end ingenting at gøre. Vi har eksempler på, at hvis eleverne f.eks. forlader lokalerne mandag eftermiddag uden at lufte ud, så er CO 2 koncentrationen tirsdag morgen stadig alt for høj. Det vil sige, at der ikke er luftet ud natten over. Det synes jeg er en ubehagelig tanke. Dem der ikke tror, at det betyder noget, skal lige prøve at besøge en skoleklasse med de lidt større elever sidst på eftermiddagen. Der er vi i nogle tilfælde oppe på ppm. Det er hvad Arbejdstilsynet siger, en for høj værdi selv for en indu-striarbejdsplads. Arbejdstilsynet har defineret kravene til et lokale, hvor en lærer skal arbejde. CO 2 -grænsen må i gennemsnit ikke overstige 1000 ppm. De skriver godt nok, at det skal være 0,1%, men det er alt for løst defineret. Derudover siger de yderligere, at hvis der er perioder af ca. 20 minutters varighed med over 2000 ppm, så skal der træffes foranstaltninger til at sænke CO 2 -niveauet. Det tal når man hurtigt op på i de skoler, hvor der ikke er ordentlig ventilation. Skolerne er langt hen ad vejen ikke klar over, hvor slemt det står til. Selv om skolerne skal lave en vurdering af undervisningsmiljøet, er der rigtig mange steder, man ikke fanger, at indeklimaet er dårligt. 5 Bliver indeklimaet nedprioriteret i forhold til andre anlægsarbejder på skolerne? Skolerne skal jo foretage en vanskelig prioritering og ville måske vælge udskiftning af lærebøgerne eller istandsættelse af dårlige toiletter før investeringer i indeklimaet. Hvad koster det så at etablere et bedre indeklima? Vi bad nogle erfarne ingeniører regne på det, og de kom frem til et beløb på ca. 1,50 kr. pr. elev pr. dag, for at børnene sidder i et godt indeklima. Det bliver naturligvis til et stort beløb, når man ganger det op med skolens elever. Men vi har også dokumenteret en betydelig negativ effekt af det dårlige indeklima på børnenes præsentationer. Og i en tid, hvor vi sammenligner os med de omkringliggende lande, klarer vi os op til 15% dårligere end de andre, hvor der er bedre styr på indeklimaet. Det er da at skyde os selv i foden, hvis vi vil give vores børn de bedste forhold for indlæring. I forhold til voksne, vælger børnene jo ikke selv at være i skolen. Så det er vores ansvar, at der er ordentlige forhold i klasselokalerne, slutter Geo Clausen. 7

8 Efter blot 20 minutter i et klasselokale uden ventilation vil CO 2 - niveauet blive for højt, hvilket medfører hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær hos elever og lærere. Indeklima på skoleskem Eleverne aflæser CO 2 -koncentrationen i klasselokalet ved hjælp af EXHAUSTOs Learn-o-meter. Indeklima et nyt tværfagligt fag, der kan finde vej til skoleskemaet Alle elever i skolen har et forhold til indeklimaet også uden at de ved det, eller har sat ord på det. De har erfaringer med, at det kan blive for varmt eller koldt, at solen generer, så man ikke kan læse, hvad der står på tavlen eller se, hvad der er på skærmen. Der kan lugte grimt, være meget støj, måske dugger vinduerne, eller man risikerer som elev at blive træt og meget uoplagt, som dagen skrider frem. Ofte får nogen skylden for dette. For meget sukker, for lidt søvn, for meget computerspil, forkert ernæring, for lidt motion, manglende opdragelse hjemmefra, forkert livsstil osv. Disse faktorer spiller helt sikkert ind i mange tilfælde, men hvad nu hvis det viser sig, at der er noget uhensigtsmæssigt ved skolens fysiske indretning, opbygning og ventilering? Denne viden, eller disse erfaringer, kan være udgangspunktet for at motivere eleverne. Kan vi ændre på det? 8 Gratis undervisningsmateriale Med udgangspunkt i de forhold der påvirker indeklimaet i et klasseværelse, stiller EXHAUSTO undervisningsmateriale til rådighed, i form af et hæfte og måleinstrumenter. De forhold eleverne skal undersøge er: Temperatur Luftbevægelser eller træk Lys Lyd Fugtighed i luften Luftens renhed (CO 2 ) Undervisningsmaterialet kan downloades på MANDAG indeklima Mate TIRSDAG indeklima

9 matik indeklima aet... Tysk Indeklima indeklima indeklima ONSDAG Matematik Samfiúndsfag Comfort-o-meter indeklima Matematik Samfiúndsfag Matematik Indeklima Samfiúndsfag Samfiúndsfag Samfiúndsfag TORSDAG Natur Natur Matematik Engelsk Natur Natur Samtidig er det muligt at aflæse den aktuelle temperatur og luftfugtighed. Disse tre parametre er vigtige i bedømmelsen af indeklimaets kvalitet. Comfort-o-metret har en indbygget logger, der automatisk logger data hvert 4. minut. Disse data kan overføres til en computer, og efterfølgende bearbejdes for dokumentation. Comfort-o-metret har kapacitet til at logge og gemme data i 30 dage af gangen. Følgende parametre gemmes: Dato, tid, CO 2 -niveau, temperatur og luftfugtighed. CO 2 -beregner Comfort-o-metret viser det aktuelle CO 2 -niveau op til 5000 ppm. På under punktet Indeklimaet stiller EXHAUSTO et beregningsprogram til rådighed, der kan give en teoretisk beregning af CO 2 -niveauet i det enkelte klasseværelse. Programmet er enkelt at bruge og kan vise flere forskellige simuleringer af hvor stor luftmængde, det enkelte klasseværelse skal ventileres med, for at opnå et godt og behageligt indeklima. FREDA 9 Idræ Idræ Idr Idræ Idræt Idræt

10 10

11 Regn den rigtigt ud Spar på varmen med genvinding, skån miljøet og få et godt indeklima samtidigt Det er et politisk mål at nedbringe energiomkostningerne i offentlige institutioner, dels for at kunne holde budgetterne nede, dels for at opfylde målene for nedbringelse af CO 2 -udledningen frem til I undervisningslokaler er der god økonomi i, at ventilationen er behovsstyret. Det betyder, at ventilation hele tiden tilpasses belastningen i lokalet. Både centralt placeret EXHAUSTO ventilationsanlæg og decentrale EXHAUSTO aggregater kan styres af sensorer i klasseværelser, omklædningsrum, kontorer eller faglokaler, der måler CO 2 - eller fugtniveauet. I fællesrum, kantine mv. kan ventilationen være styret af et tidsskema, der starter ventilationen på fastsatte tidspunkter hen over ugen. I både centrale og decentrale ventilationsanlæg bliver udeluften opvarmet af inde-luften, så der kræves et minimum af energi til at opvarme udeluften modsat den kolde udeluft fra åbne vinduer, der kræver betydelig mere varmetilførsel. Ved at montere vand- eller el-eftervarmeflade kan ventilationsanlæggene sikre kontinuerlig ventilation og et godt indeklima selv ved lave udetemperaturer. Totalomkostningsprincippet Så lidt koster et godt indeklima: Hvad koster det så at sikre et godt indeklima i skolen? Det afhænger naturligvis af forholdene og er individuelt fra skole til skole og om det er nybyggeri eller en renoveret skole. Omkostninger til mekanisk ventilation pr. elev pr. år Investering i et ventilationsanlæg = 130 kr. Servicering af ventilationsanlæg = 130 kr. Driftsudgifter (el og varme) = 80 kr. I alt pr. elev pr. år = 340 kr. Investering på 1,5% = 30% forbedret indlæringsevne Hvad koster det omtrent at drive en skole? I en lokal skole med 570 elever er prisen pr. elev pr. år = ca kr. Generelt set kan investeringen sættes til ca 1,5% af skolens samlede driftsomkostninger pr. elev for at etablere mekanisk ventilation. Til gengæld forbedres elevernes indlæringsevne med op mod 30%, når indeklimaet er optimalt så gevinsten er til at få øje på. Prisen på et godt ventilationssystem er relativ lille det svarer til ca. kr. 1,70 pr. elev pr. skoledag. 11

12 Når eleverne udtrykker deres tilfredshed med indeklimaet, er der 25% flere elever, der oplever indeklimaet og luften bedre end før i de pågældende klasselokaler. Det understøttes af faktuelle målinger ved test med regne-stykker, hvor det er konstateret, at eleverne laver 25% færre fejl efter forbedringen af ventilationsanlægget. frisk Eleverne i de to klasselokaler har udfyldt spørgeskemaer om indeklimaet og gennemført koncentrationstest. I klasselokalet er der etableret et nyskabende ventilationssystem, hvor luften siver ned igennem porøse loftplader, der fordeler luftstrømmen og skaber en ensartet luftstrøm fra loft til gulv i hele lokalet uden gener for træk i lokalet. 12

13 To klasseværelser på Vallensbæk skole er ombygget med nytskabende ventilationssystem, som er billigere i drift og sikrer et bedre indeklima i klasselokalerne. Der er tale om et nyskabende ventilationssystem, hvor luften med lavt tryk blæses ind oppe under loftet. Luften siver herefter ned igennem nogle nye porøse loftplader, der fordeler luften og skaber en ensartet luftstrøm fra loft til gulv i hele lokalet. Systemet giver en udskiftning af luften, uden der kommer træk i lokalet. Samtidig er ventilationskanaler, spjæld og ventilatorer gjort ekstra store, så luften kan blæses langsomt igennem og stadig give den nødvendige mængde luft i lokalerne. Dermed skal ventilatorerne ikke arbejde så hårdt, og det sparer rigtig meget strøm. Test af indeklimaforbedringer Betydelige energibesparelser EXHAUSTOs Comfort-o-meter er ophængt i klasselokalerne og måler CO 2, temperaturen og luftfugtigheden. Eleverne i de to klasselokaler har udfyldt spørgeskemaer om indeklimaet og gennemført koncentrationstest. Sammen med målingerne skal svarene fra spørgeskemaer og test bruges til at vurdere effekten af den nye ventilation. Målet er, at der kommer en mærkbar forbedring af indeklimaet og dermed af elevernes velvære og koncentrationsevne. For at spare yderligere på strømmen bliver mængden af luft, der blæses ind i klasselokalerne, styret af to sensorer. Når der kommer mennesker ind i rummet, opdager en bevægelses-sensor dem og starter ventilationen på lavt niveau. En anden sensor måler mængden af CO 2 og hæver gradvist ventilationen, når klassen er fuld af elever og CO 2 -indholdet i luften derved øges. På den måde undgår man at bruge unødig strøm til ventilation. Alt i alt viser projektets beregninger, at energiforbruget bør kunne reduceres til en tredjedel i forhold til almindelige ventilationssystemer. - luft i økonomien... Resultaterne taler sit tydelige sprog Allerede efter tre måneder viser de første resultater sig, og de er positive. Ph.D. Studerende Søren Terkildsen fra DTU Byg, der har medvirket i hele processen, fortæller, at såvel de faktuelle målinger af energiforbruget som indeklimaets kvalitet er forbedret helt efter planen. Energiforbruget er reduceret med ca. 1/3 del og CO 2 - niveauet er nu faldet fra ca ppm til ca. 900 ppm. Kravene til et godt indeklima er, at CO 2 -niveauet ikke må overstige 1000 ppm, siger Søren Terkildsen. 13

14 Se ventilationsmulighederne Vælg ventilationsanlæg efter forholdene Centralt ventilationsanlæg Ved nybyggeri eller hvor forholdene tillader det, kan ventilationsanlægget baseres på et centralt ventilationsaggregat med ventiler i loftet for tilførsel og aftræk af ventilationsluften. Et centralt anlæg fra EXHAUSTO byder på optimale muligheder for at tilpasse ventilationen efter behov i klasseværelser, kontorer, fællesrum, faglokaler mv. Ventilationsanlægget er som oftest placeret på loftet i et teknikrum eller på taget, men kan også stå andre steder. Indtag af udeluft og afkast sker over taget gennem taghætter. Luften fordeles via et forgrenet net af ventilationskanaler med indblæsning og udsugning gennem ventilationsarmaturer. Der er mange penge at spare ved at styre ventilationen i de enkelte lokaler efter belastning via f.eks. CO 2 -følere eller fugtfølere. Undersøgelser har vist, at undervisningslokaler i gennemsnit kun er benyttet ca. 60% af dagen, og når de er benyttet, er de gennemsnitlig kun 75% belastet. Decentralt ventilationsaggregat Decentrale ventilationsaggregater i klasseværelser og kontorer er en enkel løsning, der gør det nemt og overskueligt for alle parter. Det betyder bl.a., at der ikke skal monteres ventilationskanaler. Fordelen ved decentrale ventilationsaggregater er en stor fleksibilitet i installationen. Desuden kan ventilationen etableres løbende i takt med behov og bevillinger. EXHAUSTOs decentrale ventilationsaggregater styres automatisk af en bevægelsessensor, der starter ventilationen, når der kommer personer ind i lokalet. En CO 2 - eller fugtsensor tilpasser ventilationen efter lokalets belastning. EXHAUSTO decentrale ventilationsaggregat kører helt automatisk og kræver ikke et betjeningspanel i lokalet. Der er mulighed for at tilslutte det til et CTS-system for centralt at overvåge og styre aggregaterne. Et decentralt ventilationsaggregat, EXHAUSTO VEX308 monteret på væg. 14

15 Teknologi, miljø, økonomi og trivsel skal gå op i en højere enhed, når ventilationsanlægget skal forbedre skolens indeklima sådan lidt fra oven... Central løsning Decentral løsning 15

16 Et godt indeklima i klasselokalet gør min arbejdsdag meget bedre eleverne er gladere og jeg er mere frisk og har overskud Ret til ændringer forbeholdes. er titlen på dette magasin, der sigter mod at sætte indeklimaet i skoler og institutioner på dagsordenen. Som titlen kraftigt antyder, så er luftens betydning helt afgørende for læring og trivsel både for eleverne og for lærerne.

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen Referenceprojekt for skoleventilation - September 2009 Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen 5000 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Z Z Z

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.

Øland. ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding. Aggregat A06. ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland. Øland ET-RUMS VENTILATION med varmegenvinding Aggregat A06 ØLAND ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk ØLAND Ventilationsaggregat A06 med varmegenvinding Tænk

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne

Gode spørgsmål om skolepolitikken Åbne spørgsmål til politikerne 1. Emne: Klassekvotient Fakta: Vi ved, at en høj klassekvotient giver mere uro i klassen, mindre lærerkontakt, mindre tid til samtale, dårligere indeklima og undervisningsmiljø og flere konflikter - men

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-DAG 2011 INVITATION 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-Dag 2011 Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2011 Onsdag den 25. maj i Odense Lær os, vores løsninger og hinanden

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

Summary EPC Greve Kommune - skoler

Summary EPC Greve Kommune - skoler Summary EPC Greve Kommune - skoler I forbindelse med EPC-projektet i Greve Kommune har Siemens i perioden den 5. august til den 2. september 2009 gennemgået de resterende 11 skoler med henblik på energibesparelser

Læs mere

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen...

1.1 Ansvar... 17. Ændring som udløser krav om efterisolering... 19 Bagatelgrænse... 19 Eksempler med generel ændring i klimaskærmen... Indhold Eksempelsamling om energi... 5 Indholdsfortegnelse... 7 1 Eksisterende byggeri... 15 1.1 Ansvar... 17 1.2 Eksempler på ændringer der udløser krav... 19 Ændring som udløser krav om efterisolering...

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Komfortabelt indeklima uanset årstiden

Komfortabelt indeklima uanset årstiden Komfortabelt indeklima uanset årstiden VPL by nilan Varme og køl i ét anlæg med varmegenvinding Gør hjemmet til din komfort-zone Mærkbare fordele Tag et aktivt skridt mod et behageligt indeklima i hjemmet

Læs mere

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller.

Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken i Herning Lavenergiboligbyggeri med målsætning om CO 2 neutral ventilation med varmegenvinding ved hjælp af solceller. Dalgasparken boligbyggeriet i Herning består af i alt 72 boliger, som

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut

Debatindlæg fra professor Geo Clausen, Byg DTU og professor Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut Hvad skal man være opmærksom på, når man skal vælge bolig og gerne vil have et godt indeklima? Hvilke løsninger kan forbedre indeklimaet i et eksisterende enfamiliehus?. Debatindlæg fra professor Geo Clausen,

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme

Historisk perspektiv. Utætte bygninger. Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Ventilation Historisk perspektiv Utætte bygninger Høj luftgennemstrømning Naturlig ventilation Billig varme Historisk perspektiv Industrialiserede tidsalder Personbelastningen stiger Varmebelastende udstyr

Læs mere

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Præsentation ved konference om udvikling af det almene byggeri 13. juni 2012 Hvad er et godt indeklima? Indeklima som begreb og i praksis Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere

SPAR OP TIL 50% ved at efterisolere 10 gode grunde til ISOLERING MED PAPIRULD SPAR Moderne og effektiv isolering OP TIL 50% ved at efterisolere Høj brandmodstand Test fortaget af Dansk Brandteknisk Institut og test vist i TV har vist, at

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Valg af ventilationstekniske løsninger i børneinstitutioner

Valg af ventilationstekniske løsninger i børneinstitutioner Valg af ventilationstekniske løsninger i børneinstitutioner af Alireza Afshari og Claus Reinhold, Statens Byggeforskningsinstitut, Afdelingen for Sundhed og Komfort. Introduktion Bygningsreglementet har

Læs mere

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt

Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Ryesgade 30 Byfornyelsesprojekt Energirenovering / indeklima-udfordringer Rune Korsholm Andersen Ph.d. Center for indeklima og energi DTU www.ie.dtu.dk Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM

Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen CIVILINGENIØR, PH.D. KASPER LYNGE, KALY@ALECTIA.COM »Lidt om mig Fagleder Indeklima og seniorrådgiver indenfor energi og indeklima Underviser i Indeklima på Civilingeniør-uddannelsen

Læs mere

Ventilation på faste arbejdssteder

Ventilation på faste arbejdssteder Ventilation på faste arbejdssteder Vejledning om krav til procesventilation At-vejledning A.1.1 Maj 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999-2. udgave, august 2007 At-vejledningen oplyser

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering

Den grønne skole. kom godt i gang med energirenovering Den grønne skole kom godt i gang med energirenovering Lad skolen køre længere på literen og giv indeklimaet et løft Antallet af folkeskoler falder fortsat som følge af lukninger og sammenlægninger*. Det

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere