Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M"

Transkript

1 Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R E I N D E K L I M A P Å S KOLER O G I N S T I T U T I O N E R

2 Læs om... Leder Luft og visioner Frisk luft gør en kæmpe forskel..! Indlæringsevne, sygefravær og lovgivningen 5 spørgsmål til professoren Vi spørger en ekspert om skoler og indeklima Indeklima på skoleskemaet... Et tværfagligt fag Regn den rigtigt ud Spar på varmen med varmegenvinding Frisk luft i økonomien... Projekt Vallensbæk skole Se ventilationsmulighederne Centralt eller decentralt EXHAUSTO Institute er udgiver af magasinet Luft & Lær. Instituttet, som er en del af EXHAUSTO A/S, følger og deltager aktivt i forskningen inden for komfortventilation, indeklima og varmegenvinding med henblik på at skabe et godt indeklima med anvendelse af færrest mulige ressourcer. Se mere på EXHAUSTO A/S, Odensevej 76, DK-5550 Langeskov Tel.: INSTITUTE

3 Det handler i al sin enkelthed om frisk luft... Det er godt at have visioner og det er endnu bedre, når det er muligt at forfølge dem og udleve dem. Visionen for dette magasin, luft & lær, er at skabe et bedre og mere velfungerende undervisningsmiljø. Det gælder både for vores børn og for de lærere og pædagoger, der underviser dem. Det handler i al sin enkelthed om luft. Luft med en god kvalitet. Luft, der giver energi og friskhed og styrke til at være engageret og motiveret. Frisk luft, der sikrer et godt indeklima. Egentligt et enkelt krav for at sikre et godt undervisningsmiljø, men dog så svært at etablere og fastholde. Selv om vi kan rejse til månen og kan lave de mest avancerede IT-systemer, så evner vi ikke altid at sikre et godt indeklima i vores skoler og institutioner. Dér, hvor de næste generationer tager deres første skridt mod nye tider. Børnene og lærerne er vores fælles grundstof. Det er dem, som skal være med til at skabe de næste udviklingstrin i vores samfund. Med andre ord: Indeklimaet i skoler og institutioner er med dette tidsskrift sat på dagsordenen. Først og fremmest med beskrivelser af hvilken betydning det rent faktisk har for indlæringsevnen. Dernæst med skitsering af de muligheder, der findes for at skabe et solidt fundament for et frugtbart og velfungerende undervisningsmiljø. Henning Grønbæk EXHAUSTO Institute Manager 3

4 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy.? Frisk luft kan gøre Vi har sikkert alle sammen prøvet det at Det er klart, at de elever og lærere, som opholder sig i disse komme ind i et klasselokale, hvor luften er lokaler, næppe kan yde deres bedste. Flere undersøgelser har tyk og lugten fæl. Det er som at ramme en vist, at mere end halvdelen af de danske folkeskoler lider af mur af dårlig luft, og den første tanke er: dårligt indeklima. Forskning og praktiske forsøg har endvidere Her trænger virkelig til at blive luftet ud, afdækket, at børns indlæringsevne er stærkt afhængig af lad os få noget frisk luft det indeklima, der er i undervisningslokalerne. Den dårlige Indeklima ekspert Gitte W Gittesen quis sem lacinia nonummy. Proin indeluft mollis og for meget varme giver symptomer som hovedpine, lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Lorem ipsum dolor manglende koncentrationsevne og træthed og medfører sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem la umotiverede elever og dårligt arbejdsmiljø for lærerne. På mindre end en time rammer eleverne ofte CO 2 -muren..! Op til 30% bedre indlæringsevne Indlæringsevnen forøges med op til 30%, når der er ventilation med ren luft, og lokalet har den rette temperatur. Derfor er det uden tvivl en rigtig god idé at optimere skolernes indeklima og se på ventilation, pladsforhold, lys- og lydforhold, rengøring, vedligeholdelse og temperaturforhold. 4

5 en kæmpe forskel..! Klasselokaler med et godt indeklima giver koncentrerede elever og tilfredse lærere, der kan gennemføre en god undervisning. Effektiv ventilation øger elevernes præstationsevner Erfaringer fra forskningen har vist, at et godt indeklima skaber et bedre undervisningsmiljø for både elever og lærere. Evnen til at koncentrere sig skærpes og engagementet stiger. To væsentlige forudsætninger for at modtage og give undervisning. Det betyder, at der er ro i klassen og eleverne deltager aktivt i undervisningsforløbet. En ønskesituation for enhver lærer. Når den modsatte situation opstår, skyldes det ofte et dårligt indeklima, hvor både elever og lærer bliver trætte og sløve på grund af varm og tung luft. Et af grundelementerne i et godt og sundt indeklima er en jævn tilførsel af frisk luft med bortventilering af den brugte indeluft. Udeluft kan tilføres ved at åbne vinduer, men så får man i mange tilfælde støj udefra og udeluft iblandet bilos, pollen og støv. Resultatet er et stærkt varierende indeklima, hvor eleverne nærmest vinduerne ofte får træk, og de øvrige i klassen ikke får tilstrækkelig udeluft. Alt dette kan undgås med en styret tilførsel af ren udeluft baseret på ventilationsanlæg med varmegenvinding og effektiv udsugning af den brugte indeluft. Ved ventilationen udskiftes indeluften kontinuerligt med frisk opvarmet udeluft, der filtreres for urenheder og pollen. Grundlaget for et godt indeklima og for at øge indlæringsevnen med op til 30%. Det siger love og regler Undervisningsmiljøloven fastslår, at elever og lærere har ret til et godt undervisningsmiljø, hvor skoler og uddannelsesinstitutioner skal fremme muligheden for udvikling og læring. BR10-kravene til ventilation skal sikre, at CO 2 -indholdet i indeluften ikke i længere perioder overstiger 0,1 % CO 2 = 1000 ppm (parts per million). Det kan ske ved behovsstyring. Bygningsreglementets (BR10) minimumskrav i undervisningsrum er et ventilationsanlæg, der omfatter såvel indblæsning som udsugning og varmegenvinding med tilførsel af frisk udeluft. Arbejdsmiljøloven stiller krav til lokalernes indeklima. Det kommer også eleverne til gode, fordi de jo opholder sig i det samme rum. 5

6 5 spørgsmål til Geo Clausen beskæftiger sig primært med indeklimaets effekt på menneskers komfort, sundhed og præstationer. I forlængelse heraf forsker Geo Clausen i, hvordan der kan etableres et sundt og komfortabelt indeklima i kontorbygninger, boliger, skoler og børneinstitutioner. Geo Clausen arbejder især med ventilation og luftkvalitet. 1 Hvordan står det til med indeklimaet på vores skoler i dag? Det ser rigtigt slemt ud. Vi har jo været ude at måle i temmelig mange skoler efterhånden. Det er ikke opmuntrende informationer, man får ud af det. Vores viden baserer sig på to undersøgelser. Dels en måling af indeklimaet i 1000 klasselokaler, hvor vi fik 750 brugbare svar ind. Dels en undersøgelse, hvor vi gik ud i 100 tilfældige folkeskoler og målte i længere tid. Vi fik derved detaljeret viden om, hvordan det foregår i løbet af en uge. Det er nu et par år siden, men vi har ikke set nogen aktiviteter, der har ændret situationen i væsentlig grad. Vi har dog set eksempler på kommuner, der begynder at eksperimentere og afprøve forskellige løsninger. Men problemet er massivt. Der skal tænkes anderledes. I Sverige f.eks. er problemet ikke så stort. Mens vi havde dårligt indeklima i ca. 56% af de undersøgte skoler, var tallet kun 16% i Sverige. Se foredrag med Geo Clausen: Klik ind på eller scan QR-koden med en smartphone. 6

7 Vi tager pulsen på indeklimaet i vores skoler og spørger en specialist på området, nemlig lektor Geo Clausen, DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg. professoren... 2 Hvorfor anvender man CO 2 -niveauet som målestok for indeklimaets kvalitet? 4 Hvordan er lærerens arbejdssituation i de dårligt ventilerede lokaler? Det er et ganske godt mål for hvor meget, der bliver ventileret i forhold til hvor mange personer, der er i lokalet. Og når vi har en situation som et klasseværelse med elever, så er personerne den dominerende forureningskilde. Man har altså meget stor erfaring med at kvantificere denne belastning i forhold til, hvor meget CO 2, der er i luften. Så man ser ikke CO 2 som et problem i sig selv, men kun som en indikator. Imidlertid har helt ny forskning i USA påpeget, at vi måske ikke kender hele sandheden om det. Undersøgelser har vist, at folks evne til at træffe komplicerede beslutninger blev påvirket selv ved almindeligt forekommende koncentrationer af CO 2,uden der var andre forureningskilder. Og det vil måske ændre vores syn på, hvad påvirkningen af CO 2 betyder. Men det mangler vi at få verificeret her. Indtil videre er CO 2 en god indikator for indeklimaets kvalitet. 3 Hvad mener du om, at ventilation kun sker ved at åbne vinduerne i frikvarteret? I cirka halvdelen af de skoler, vi har været ude i, er der ingen anordninger til at sikre ventilation i klasseværelserne. Så ventilationen beror fuldstændigt på, at der åbnes vinduer i pauserne. Og det bliver bare ikke gjort. Så det man kalder naturlig ventilation bliver til ingen ventilation. Men det er naturligvis bedre at lufte ud ved at åbne vinduer end ingenting at gøre. Vi har eksempler på, at hvis eleverne f.eks. forlader lokalerne mandag eftermiddag uden at lufte ud, så er CO 2 koncentrationen tirsdag morgen stadig alt for høj. Det vil sige, at der ikke er luftet ud natten over. Det synes jeg er en ubehagelig tanke. Dem der ikke tror, at det betyder noget, skal lige prøve at besøge en skoleklasse med de lidt større elever sidst på eftermiddagen. Der er vi i nogle tilfælde oppe på ppm. Det er hvad Arbejdstilsynet siger, en for høj værdi selv for en indu-striarbejdsplads. Arbejdstilsynet har defineret kravene til et lokale, hvor en lærer skal arbejde. CO 2 -grænsen må i gennemsnit ikke overstige 1000 ppm. De skriver godt nok, at det skal være 0,1%, men det er alt for løst defineret. Derudover siger de yderligere, at hvis der er perioder af ca. 20 minutters varighed med over 2000 ppm, så skal der træffes foranstaltninger til at sænke CO 2 -niveauet. Det tal når man hurtigt op på i de skoler, hvor der ikke er ordentlig ventilation. Skolerne er langt hen ad vejen ikke klar over, hvor slemt det står til. Selv om skolerne skal lave en vurdering af undervisningsmiljøet, er der rigtig mange steder, man ikke fanger, at indeklimaet er dårligt. 5 Bliver indeklimaet nedprioriteret i forhold til andre anlægsarbejder på skolerne? Skolerne skal jo foretage en vanskelig prioritering og ville måske vælge udskiftning af lærebøgerne eller istandsættelse af dårlige toiletter før investeringer i indeklimaet. Hvad koster det så at etablere et bedre indeklima? Vi bad nogle erfarne ingeniører regne på det, og de kom frem til et beløb på ca. 1,50 kr. pr. elev pr. dag, for at børnene sidder i et godt indeklima. Det bliver naturligvis til et stort beløb, når man ganger det op med skolens elever. Men vi har også dokumenteret en betydelig negativ effekt af det dårlige indeklima på børnenes præsentationer. Og i en tid, hvor vi sammenligner os med de omkringliggende lande, klarer vi os op til 15% dårligere end de andre, hvor der er bedre styr på indeklimaet. Det er da at skyde os selv i foden, hvis vi vil give vores børn de bedste forhold for indlæring. I forhold til voksne, vælger børnene jo ikke selv at være i skolen. Så det er vores ansvar, at der er ordentlige forhold i klasselokalerne, slutter Geo Clausen. 7

8 Efter blot 20 minutter i et klasselokale uden ventilation vil CO 2 - niveauet blive for højt, hvilket medfører hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær hos elever og lærere. Indeklima på skoleskem Eleverne aflæser CO 2 -koncentrationen i klasselokalet ved hjælp af EXHAUSTOs Learn-o-meter. Indeklima et nyt tværfagligt fag, der kan finde vej til skoleskemaet Alle elever i skolen har et forhold til indeklimaet også uden at de ved det, eller har sat ord på det. De har erfaringer med, at det kan blive for varmt eller koldt, at solen generer, så man ikke kan læse, hvad der står på tavlen eller se, hvad der er på skærmen. Der kan lugte grimt, være meget støj, måske dugger vinduerne, eller man risikerer som elev at blive træt og meget uoplagt, som dagen skrider frem. Ofte får nogen skylden for dette. For meget sukker, for lidt søvn, for meget computerspil, forkert ernæring, for lidt motion, manglende opdragelse hjemmefra, forkert livsstil osv. Disse faktorer spiller helt sikkert ind i mange tilfælde, men hvad nu hvis det viser sig, at der er noget uhensigtsmæssigt ved skolens fysiske indretning, opbygning og ventilering? Denne viden, eller disse erfaringer, kan være udgangspunktet for at motivere eleverne. Kan vi ændre på det? 8 Gratis undervisningsmateriale Med udgangspunkt i de forhold der påvirker indeklimaet i et klasseværelse, stiller EXHAUSTO undervisningsmateriale til rådighed, i form af et hæfte og måleinstrumenter. De forhold eleverne skal undersøge er: Temperatur Luftbevægelser eller træk Lys Lyd Fugtighed i luften Luftens renhed (CO 2 ) Undervisningsmaterialet kan downloades på MANDAG indeklima Mate TIRSDAG indeklima

9 matik indeklima aet... Tysk Indeklima indeklima indeklima ONSDAG Matematik Samfiúndsfag Comfort-o-meter indeklima Matematik Samfiúndsfag Matematik Indeklima Samfiúndsfag Samfiúndsfag Samfiúndsfag TORSDAG Natur Natur Matematik Engelsk Natur Natur Samtidig er det muligt at aflæse den aktuelle temperatur og luftfugtighed. Disse tre parametre er vigtige i bedømmelsen af indeklimaets kvalitet. Comfort-o-metret har en indbygget logger, der automatisk logger data hvert 4. minut. Disse data kan overføres til en computer, og efterfølgende bearbejdes for dokumentation. Comfort-o-metret har kapacitet til at logge og gemme data i 30 dage af gangen. Følgende parametre gemmes: Dato, tid, CO 2 -niveau, temperatur og luftfugtighed. CO 2 -beregner Comfort-o-metret viser det aktuelle CO 2 -niveau op til 5000 ppm. På under punktet Indeklimaet stiller EXHAUSTO et beregningsprogram til rådighed, der kan give en teoretisk beregning af CO 2 -niveauet i det enkelte klasseværelse. Programmet er enkelt at bruge og kan vise flere forskellige simuleringer af hvor stor luftmængde, det enkelte klasseværelse skal ventileres med, for at opnå et godt og behageligt indeklima. FREDA 9 Idræ Idræ Idr Idræ Idræt Idræt

10 10

11 Regn den rigtigt ud Spar på varmen med genvinding, skån miljøet og få et godt indeklima samtidigt Det er et politisk mål at nedbringe energiomkostningerne i offentlige institutioner, dels for at kunne holde budgetterne nede, dels for at opfylde målene for nedbringelse af CO 2 -udledningen frem til I undervisningslokaler er der god økonomi i, at ventilationen er behovsstyret. Det betyder, at ventilation hele tiden tilpasses belastningen i lokalet. Både centralt placeret EXHAUSTO ventilationsanlæg og decentrale EXHAUSTO aggregater kan styres af sensorer i klasseværelser, omklædningsrum, kontorer eller faglokaler, der måler CO 2 - eller fugtniveauet. I fællesrum, kantine mv. kan ventilationen være styret af et tidsskema, der starter ventilationen på fastsatte tidspunkter hen over ugen. I både centrale og decentrale ventilationsanlæg bliver udeluften opvarmet af inde-luften, så der kræves et minimum af energi til at opvarme udeluften modsat den kolde udeluft fra åbne vinduer, der kræver betydelig mere varmetilførsel. Ved at montere vand- eller el-eftervarmeflade kan ventilationsanlæggene sikre kontinuerlig ventilation og et godt indeklima selv ved lave udetemperaturer. Totalomkostningsprincippet Så lidt koster et godt indeklima: Hvad koster det så at sikre et godt indeklima i skolen? Det afhænger naturligvis af forholdene og er individuelt fra skole til skole og om det er nybyggeri eller en renoveret skole. Omkostninger til mekanisk ventilation pr. elev pr. år Investering i et ventilationsanlæg = 130 kr. Servicering af ventilationsanlæg = 130 kr. Driftsudgifter (el og varme) = 80 kr. I alt pr. elev pr. år = 340 kr. Investering på 1,5% = 30% forbedret indlæringsevne Hvad koster det omtrent at drive en skole? I en lokal skole med 570 elever er prisen pr. elev pr. år = ca kr. Generelt set kan investeringen sættes til ca 1,5% af skolens samlede driftsomkostninger pr. elev for at etablere mekanisk ventilation. Til gengæld forbedres elevernes indlæringsevne med op mod 30%, når indeklimaet er optimalt så gevinsten er til at få øje på. Prisen på et godt ventilationssystem er relativ lille det svarer til ca. kr. 1,70 pr. elev pr. skoledag. 11

12 Når eleverne udtrykker deres tilfredshed med indeklimaet, er der 25% flere elever, der oplever indeklimaet og luften bedre end før i de pågældende klasselokaler. Det understøttes af faktuelle målinger ved test med regne-stykker, hvor det er konstateret, at eleverne laver 25% færre fejl efter forbedringen af ventilationsanlægget. frisk Eleverne i de to klasselokaler har udfyldt spørgeskemaer om indeklimaet og gennemført koncentrationstest. I klasselokalet er der etableret et nyskabende ventilationssystem, hvor luften siver ned igennem porøse loftplader, der fordeler luftstrømmen og skaber en ensartet luftstrøm fra loft til gulv i hele lokalet uden gener for træk i lokalet. 12

13 To klasseværelser på Vallensbæk skole er ombygget med nytskabende ventilationssystem, som er billigere i drift og sikrer et bedre indeklima i klasselokalerne. Der er tale om et nyskabende ventilationssystem, hvor luften med lavt tryk blæses ind oppe under loftet. Luften siver herefter ned igennem nogle nye porøse loftplader, der fordeler luften og skaber en ensartet luftstrøm fra loft til gulv i hele lokalet. Systemet giver en udskiftning af luften, uden der kommer træk i lokalet. Samtidig er ventilationskanaler, spjæld og ventilatorer gjort ekstra store, så luften kan blæses langsomt igennem og stadig give den nødvendige mængde luft i lokalerne. Dermed skal ventilatorerne ikke arbejde så hårdt, og det sparer rigtig meget strøm. Test af indeklimaforbedringer Betydelige energibesparelser EXHAUSTOs Comfort-o-meter er ophængt i klasselokalerne og måler CO 2, temperaturen og luftfugtigheden. Eleverne i de to klasselokaler har udfyldt spørgeskemaer om indeklimaet og gennemført koncentrationstest. Sammen med målingerne skal svarene fra spørgeskemaer og test bruges til at vurdere effekten af den nye ventilation. Målet er, at der kommer en mærkbar forbedring af indeklimaet og dermed af elevernes velvære og koncentrationsevne. For at spare yderligere på strømmen bliver mængden af luft, der blæses ind i klasselokalerne, styret af to sensorer. Når der kommer mennesker ind i rummet, opdager en bevægelses-sensor dem og starter ventilationen på lavt niveau. En anden sensor måler mængden af CO 2 og hæver gradvist ventilationen, når klassen er fuld af elever og CO 2 -indholdet i luften derved øges. På den måde undgår man at bruge unødig strøm til ventilation. Alt i alt viser projektets beregninger, at energiforbruget bør kunne reduceres til en tredjedel i forhold til almindelige ventilationssystemer. - luft i økonomien... Resultaterne taler sit tydelige sprog Allerede efter tre måneder viser de første resultater sig, og de er positive. Ph.D. Studerende Søren Terkildsen fra DTU Byg, der har medvirket i hele processen, fortæller, at såvel de faktuelle målinger af energiforbruget som indeklimaets kvalitet er forbedret helt efter planen. Energiforbruget er reduceret med ca. 1/3 del og CO 2 - niveauet er nu faldet fra ca ppm til ca. 900 ppm. Kravene til et godt indeklima er, at CO 2 -niveauet ikke må overstige 1000 ppm, siger Søren Terkildsen. 13

14 Se ventilationsmulighederne Vælg ventilationsanlæg efter forholdene Centralt ventilationsanlæg Ved nybyggeri eller hvor forholdene tillader det, kan ventilationsanlægget baseres på et centralt ventilationsaggregat med ventiler i loftet for tilførsel og aftræk af ventilationsluften. Et centralt anlæg fra EXHAUSTO byder på optimale muligheder for at tilpasse ventilationen efter behov i klasseværelser, kontorer, fællesrum, faglokaler mv. Ventilationsanlægget er som oftest placeret på loftet i et teknikrum eller på taget, men kan også stå andre steder. Indtag af udeluft og afkast sker over taget gennem taghætter. Luften fordeles via et forgrenet net af ventilationskanaler med indblæsning og udsugning gennem ventilationsarmaturer. Der er mange penge at spare ved at styre ventilationen i de enkelte lokaler efter belastning via f.eks. CO 2 -følere eller fugtfølere. Undersøgelser har vist, at undervisningslokaler i gennemsnit kun er benyttet ca. 60% af dagen, og når de er benyttet, er de gennemsnitlig kun 75% belastet. Decentralt ventilationsaggregat Decentrale ventilationsaggregater i klasseværelser og kontorer er en enkel løsning, der gør det nemt og overskueligt for alle parter. Det betyder bl.a., at der ikke skal monteres ventilationskanaler. Fordelen ved decentrale ventilationsaggregater er en stor fleksibilitet i installationen. Desuden kan ventilationen etableres løbende i takt med behov og bevillinger. EXHAUSTOs decentrale ventilationsaggregater styres automatisk af en bevægelsessensor, der starter ventilationen, når der kommer personer ind i lokalet. En CO 2 - eller fugtsensor tilpasser ventilationen efter lokalets belastning. EXHAUSTO decentrale ventilationsaggregat kører helt automatisk og kræver ikke et betjeningspanel i lokalet. Der er mulighed for at tilslutte det til et CTS-system for centralt at overvåge og styre aggregaterne. Et decentralt ventilationsaggregat, EXHAUSTO VEX308 monteret på væg. 14

15 Teknologi, miljø, økonomi og trivsel skal gå op i en højere enhed, når ventilationsanlægget skal forbedre skolens indeklima sådan lidt fra oven... Central løsning Decentral løsning 15

16 Et godt indeklima i klasselokalet gør min arbejdsdag meget bedre eleverne er gladere og jeg er mere frisk og har overskud Ret til ændringer forbeholdes. er titlen på dette magasin, der sigter mod at sætte indeklimaet i skoler og institutioner på dagsordenen. Som titlen kraftigt antyder, så er luftens betydning helt afgørende for læring og trivsel både for eleverne og for lærerne.

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med temperatur som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Temperatur Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer på uddannelsessteder. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i undervisningslokalet har, temperaturens påvirkning af præstationsevnen, og

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med ventilation som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Ventilation DDenne DCUM-vejledning handler om ventilation på uddannelsessteder. en beskriver, hvad man bruger ventilation til, og hvilken påvirkning dårlig luftkvalitet har både på helbredet og præstationsevnen.

Læs mere

Skoleventilation Fokus på godt indeklima

Skoleventilation Fokus på godt indeklima Skoleventilation Fokus på godt indeklima Indeklimaet i skolen er lige så vigtigt som undervisningsmetoden. Forbedring af indeklimaet i skolen skal derfor opprioriteres. Det vil give klare fordele mht.

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Dit redskab til energirigtigt byggeri. A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og

Dit redskab til energirigtigt byggeri. A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og STARTSIDE Dit redskab til energirigtigt byggeri A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og forskellige arkitektonis ke, geometriske og formmæssige løsningsmodeller

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Energi besparelser Det er legende let!

Energi besparelser Det er legende let! + Energi besparelser! Søren Sloth Eriksen Trend Control Systems Indhold Vi har de partnere, du har brug for! Hvorfor er vi her i dag? Fortæl om dine resultater Hvad er et CTS-anl anlæg? Bevar dine besparelser

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE

NeothermVentilation. Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY BROCHURE NeothermVentilation Hvis huset ikke kan ånde, bliver vi syge, og boligen tager skade. Løsningen er ventilation. THE FLOW OF ENERGY 2 Hvorfor er ventilation nødvendig? Moderne huse er velisolerede og helt

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lyd- og støjforhold som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lyd Denne DCUM-vejledning handler om lyd og støj på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvad lyd og støj er, og hvorfor det er vigtigt med god lyd i undervisningslokaler. Herudover beskrives, hvilke

Læs mere

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE

INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Notat INDEKLIMA RAPPORT UNDERVISNINGSLOKALER SKOLEOMRÅDET ASSENS KOMMUNE Rev. 25. februar 2015 Sags id: 13/26507 Kontaktperson: Holger Sørensen E-mail: hosoe@assens.dk Dir. tlf.: 64747204 BYG, BEREDSKAB

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Boligventilation Nr.: 1.04

Boligventilation Nr.: 1.04 Side 1/5 Tema: Boligventilation Nr.: Boligventilation med VGV, etageejendomme Dato: May, 2004. Rev. maj 2012 Keywords: Residential ventilation, system layout, humidity control, heat recovery. Resume Der

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte de dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder temperatur som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Denne DCUM-vejledning handler om temperaturer i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning temperaturen i dagtilbud har, temperaturens påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed

HELBRED OG INDEKLIMA. Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed HELBRED OG INDEKLIMA Du kan reducere sygefraværet og forbedre indeklimaet hos dine medarbejdere med den rette luftfugtighed Helbred, indeklima og luftkvalitet Godt indeklima betaler sig Produktiviteten

Læs mere

Tværfagligt forløb Afleveringsdato: 01/04/16

Tværfagligt forløb Afleveringsdato: 01/04/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Analyse af problemet... 4 2.1 Problemafgrænsning... 4 2.2 Problemtræ... 4 2.3 Problemformulering... 4 3. Undersøgelse af indeklimaet... 5 3.1 Ergonomiske forhold...

Læs mere

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks

Appendiks 7. Solvarme. Klimatiske principper. appendiks appendiks Appendiks 7 Klimatiske principper Ved et adaptivt design skal der tages højde for de forskellige påvirkninger fra naturen ved de respektive placeringer. I forlængelse af ressourceforbrug under

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt

IDA 22. oktober Susanne Lundvald Direktør. Mads Møller Salgs- og projektingeniør. LeanVent okt IDA 22. oktober 2013 Susanne Lundvald Direktør og Mads Møller Salgs- og projektingeniør LeanVent okt 2013 1 Ryesgade opgang 30 B Energirenovering Rysgade projektet er et EUDP støttet projekt Fik Renover

Læs mere

Aktivitet og videre utvikling, slik DTU ser det. Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Aktivitet og videre utvikling, slik DTU ser det. Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Aktivitet og videre utvikling, slik DTU ser det Jørn Toftum Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Center for Indeklima og Energi Centrets mål er at beskrive indeklimaets betydning

Læs mere

parametre for ventilation

parametre for ventilation KLIK Traditionelle FOR og AT utraditionelle parametre for ventilation REDIGERE og godt indeklima I MASTER DI BYG seminar 26. marts 2015 Henning Holm Sørensen, Application Manager Økonomiske parametre for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares

Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares Ventilation Hvorfor hvordan, hvad opnås, hvad spares 1 Hvorfor ventilere for at opnå god komfort (uden træk, kontrolleret luftskifte derfor tæthed) For at minimere energiforbruget til dette. 4 Når tæthed

Læs mere

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering?

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Underbygger lovgivningen efterspørgslen på et godt indeklima? Head of Section, Energi, indeklima og bæredygtighed Project Director Per Stabell Monby, COWI

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Guide: Hvil dig... og kom i form

Guide: Hvil dig... og kom i form Guide: Hvil dig... og kom i form Vi fokuserer på sved, puls og præstation. Men det er i pauserne, hvor du ikke træner, at du bliver hurtigere og stærkere. Af Line Feltholt, januar 2012 03 Hvil dig... og

Læs mere

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan VPL 15-28 MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan VPL 15-28 Aktiv varmegenvinding med køling (luft/luft) Nilan VPL 15-28 Boligventilation med varmegenvinding

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Løsningen ligger i luften...

Løsningen ligger i luften... Løsningen ligger i luften... Verdensmestre i at bygge for tætte huse Overlæge dr. med. Jens Korsgaard Op gennem 60 erne og især efter oliekrisen i 1973 blev Danmark verdens dygtigste nation til at bygge

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Princip beskrivelse. - mere end funktionel

Princip beskrivelse. - mere end funktionel Princip beskrivelse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Ventilation med ECL Comfort 310

Ventilation med ECL Comfort 310 Ventilation med ECL Comfort 310 Én løsning til styring og overvågning Med ECL Comfort 310 kan I samle styring og overvågning af alle jeres anlæg ét sted. Udvid eksempelvis en eksisterende varme- og brugsvandsløsning

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

Energirenovering af Ryesgade 30

Energirenovering af Ryesgade 30 EUDP projekt 9: Udvikling og 1:1-demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse 1 9 13 Partnere i udviklingsprojekt: Støtte til udviklingsprojekt: Parter i byfornyelsesprojekt

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

Indeklima og produktivitet. Pawel Wargocki

Indeklima og produktivitet. Pawel Wargocki Indeklima og produktivitet Pawel Wargocki paw@byg.dtu.dk Hvorfor indeklima og produktivitet? I Europa kontorbyggeri tegner sig for den anden største andel af ny byggeri (ikke boliger) med omsætning på

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. EC-ventilatorer. Udsugningsløsninger Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger EC-ventilatorer Udsugningsløsninger 2 EC-ventilatorer Udsugningsløsninger Lovgivning I de fleste byggerier

Læs mere

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum

ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum ITEK og DI's kølingsvejledning til serverrum 1 Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 87-7353-7353-712-8 0.4.08 2 Forord Varme i serverrum er blevet et stigende problem i mange virksomheder

Læs mere

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes?

God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? God luft: Hvordan kan krav om høj luftkvalitet og lavt energiforbrug forenes? Temadag 10. juni 2010 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk 1 Udgangspunktet

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en verden af ventilation med varmegenvinding,

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

APV-skema. Navn, dato, år

APV-skema. Navn, dato, år APV-skema Navn, dato, år Spørgsmål 1. INDEKLIMA/Temperatur - Hvor enig er du i følgende udsagn? Kun ét svar i hver linje enig Enig Hverken Temperaturen i arbejdsrummet er mellem 18 og 25 grader Jeg er

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Indeklima i skoler Status og konsekvenser

Indeklima i skoler Status og konsekvenser Indeklima i skoler Status og konsekvenser Jørn Toftum, Pawel Wargocki and Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet 29 september 2011 Find Jacob 1 Find Jacob igen! Børnene

Læs mere

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder:

Ventilation. Ventilation kan etableres på to forskellige måder: Rum, som benyttes af personer, skal ventileres så tilfredsstillende komfort og hygiejniske forhold opnås. Ventilationen bevirker, at fugt og forurening (partikler, CO 2, lugt mm.) fjernes fra opholdsrummene

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider

Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Spørgsmål og svar-guide om pcb, CO2 og efterklangstider Hvad er pcb? Pcb er en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer. I alt findes pcb i 209 forskellige varianter. Pcb kan i et vist omfang afdampe

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Godt indeklima. - Gevinst på bundlinjen SEKTIONSLEDER, PH.D. KASPER LYNGE JENSEN, KALJ@TEKNOLOGISK.DK

Godt indeklima. - Gevinst på bundlinjen SEKTIONSLEDER, PH.D. KASPER LYNGE JENSEN, KALJ@TEKNOLOGISK.DK Godt indeklima - Gevinst på bundlinjen SEKTIONSLEDER, PH.D. KASPER LYNGE JENSEN, KALJ@TEKNOLOGISK.DK »Lidt om mig Sektionsleder Bæredygtighedsgruppen Teknologisk Institut i Aarhus Underviser i Indeklima

Læs mere

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1

FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk. VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 FREMTIDENS BOLIGVENTILATION v/ Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN2014 / Fremtidens Boligventilation / 1 Agenda 1. Historisk tilbageblik 2. EBV04 med mere end 12 lejligheder 3. Central kontra decentral boligventilation

Læs mere

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering) Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5

Ventilation. Anlægstyper. Generelt. Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Kommune-erfa nr. 3, 4 & 5 Ventilation Generelt Der er ca. 15.000 ventilationsanlæg i Danmark, der forsyner offentlige bygninger og arbejdspladser med frisk luft. Heraf er rigtig mange anlæg indstillet

Læs mere

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse]

Mulighedskatalog. Proffesionsskolerne. [Kundelogo - eller slet tekst] Energibesparelse. 13. november 2013. [Kundes adresse] [Kundelogo - eller slet tekst] Mulighedskatalog Energibesparelse Proffesionsskolerne 13. november 2013 [Kundes adresse] Bascon A/S Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C Indholdsfortegnelse Introduktion...3

Læs mere