Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte de preussiske statsbaner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte 1866-1920 de preussiske statsbaner."

Transkript

1 Aabenraa Kommune Statsbanegården Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2661 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Sækko Anvendelse: Udstillingsbygning Arkitekt: N. P. Holsøe Opførelseår: 1868 Bygning: Ibrugtaget 1868; opført efter tegning af den danske statsbanearkitekt N. P. Holsøe i den italiensk-inspirerede rundbuestil, som ikke mindst blev populær i jernbanebyggeriet over hele Europa. Med sin maleriske form og udhængende skifertage også i familie med samtidens villabyggeri. Eneste tilbageværende af Holsøes statsbanegårde i Sønderjylland, fredet Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte de preussiske statsbaner. Bygningen består af et midterparti i to etager og to én-etages partier mod øst og vest. Det bebyggede areal er opgivet til 330 m 2 ; samlet areal til 506 m 2 inkl. 1. sal. (BBR/OIS). Langs bygningens nordside et jernbanespor (ikke i drift); mod syd/ øst svinger Jernbanegade til vejkryds ved Løgumklostervej. Bygningen er grundmuret i vekselforbandt. Bygningens centrale parti udgøres af en midterrisalit omkring indgangsdør i niche formstøbte teglsten og halvcirkelbue. Over portalen fortsættes med en blænding, der omgiver et vinduesparti, som også er omgivet af formstøbte sten/halvcirkelbue. Over vinduesparti en blændet cirkel. Langs blændingens underkant en sålbænk af skråtstillede sten; blænding afsluttes med mønstermurværk under kip. Midterpartiets risalit er flankeret af: Nederst vindues partier, der gentager temaet fra indgangsportalen; øverst vinduespartier indføjet i blænding og mønstermurværk under sålbænke. Bygningens to øvrige partier mod øst og vest er ligeledes struktureret med vinduespartier indføjet i blændinger i murværket, som afsluttes under tag med mønstermurværk. Bygning fremstår som nyligt renoveret inkl. facaderengøring; tagrender og afløb i galvaniseret stål. Ved østvendt gavl et anlæg med mindre beplantning er opstilliet skulpturgruppe i granit (Hans Lembrecht Madsen). Bygningens vestlige gavl er forsynet med tilbygning (opført ca. 1997), som adskiller sig væsentligt fra den oprindelige bygning; tilbygningen har også medført ændring af den oprindelige bygnings afslutning ved vestlige hjørner. 1

2 Forhenværende Navigationsskole Adresse: Bjerggade 6, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2360 GPS-koord: 55º /9º Ejer: J. E. C. Huse ApS Anvendelse: Ejerlejligheder Arkitekt: Nönchen Opførelseår: 1877 Bygning: Opført 1877 af arkitekt Nönchen, Haderslev, i en enkel historicisme med fladbuestik og gule sten samt polygonalt hjørnetårn. Ved ombygning til ejerlejligheder væsentligt forandret med påbygning af etage. Historie: Opført som navigationsskole, senere»kataster amt«, efter 1920 landinspektorat, indtil dettes privatisering. Det bebyggede areal udgør 358 m 2 ; det samlede beboelsesareal er 1045 m 2. Høj kælder/pudset sokkel; oprindelig bygning i to etager; facaden afsluttes mod vest af ottekantet tårn; mod øst er sidste vinduesfag markeret med et fremspring i muren. Vindues- og døråbninger med aftrapning, buet overkant og støbte sålbænk; etager afskilt af gesims, ligesom der under oprindeligt tag er afsluttet med gesims. Væsentlig ombygning i Ny ombygning iværksat 2006, som bl.a. omfatter tilføjelse af en etage samt altaner på sydvendt facade genoptaget forventes færdiggjort Blændende vinduer i østlige side af»tårnet«(den side, der vender mod husets øvrige facade). Gennemgribende renoveret. Mod syd stejl skråning med beplantning af bl.a. gamle rødtjørn og guldregn; tilkørsel fra Hjarupvej fra østside; mod nord parkeringsplads og adgang til Bjergparken (tidl. Hospitalsområde). Tidligere sygehus Adresse: Bjerggade 4 Mtr. 205 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Aabenraa Kommune Anvendelse: Kontorer Arkitekt: Angelroth Opførelseår: 1892 Bygning: Opført 1892 efter tegning af bygningsinspektør Angelroth, Slesvig, i hanseatisk nygotik. I det ydre rimeligt velbevaret, men med nye termovinduer med anden opdeling end de oprindelige. I det indre helt ombygget. Nye patientfløje tilbygget Historie: Sygehus 1892 ff. Bebygget areal 531 m 2 ; samlet areal 1438 m 2. Pudset sokkel, høj kælder med blank mur. Bygning i tre etager med pudset mur og bånd af mønstret murværk. Vinduesåbninger i blank mur med hvælvet overkant. Siderisalitter med afvalmet tag mod øst og vest; 3. sals vinduer forsynet med spids bue og pudset blænding; murankre ml. etagerne i risalitter samt ml. 1. og 2. etage ved trappe i hovedindgang. Nyere vinduer; vinduesåbningernes overkant blændet. Halvtag af stål påsat ved indgang.. Bygningen er beliggende i det tidligere hospitalsområde, som består af bygninger af tre forskellige perioder; asfalterede parkeringspladser. 2

3 »Kreishaus«Adresse: H. P. Hanssensgade 42, 6200 Aabenraa Mtr. Aabenraa 705 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Hans Michael Jebsen Anvendelse: Kontorer Arkitekt: F. W. Jablonowski Opførelseår: Bygning: Opført af Friedrich Wilhelm Jablonowski, Baurat for Haderslev og Aabenraa kredse, i festlig og detaljerig hanseatisk nygotik med hjørnekarnap, fialeprydet gavl, stejlt tag dækket med falstagsten, store glasmosaikker i vinduer til trappe og rådssal m.v. Vinduer delvis udskiftet, desværre i termoudgave, men med original opdeling. Aabenraa betydeligste arkitektoniske monument fra perioden af glaseret tegl. Tårn med kuplet tag ved sydvestlige hjørne. Nordlige facade: Mindre sidebygning i m. fladt tag ved nordvestlige hjørne; bygningens nordlige facade forskyder sig omkring midten; karnaplignende fremspring og tårn.. Mod nord skøjtebane i tidligere»genforeningshaven«; mod øst den stærkt trafikerede H. P. Hanssensgade; mod syd parkeringsplads, hvor også findes skulpturgruppe (ringridergalger i granit og stål), der markerer, at den også anvendes ved den årlige ringridning; mod vest Madevej. Historie: Bygget som administration for Aabenraa Kreds, amtshus for Aabenraa amt, derefter sæde for Sønderjyllands Stiftamt, 2007 solgt til skibsreder H. M. Jebsen. Bebygget areal 548 m 2, samlet bygningsareal 1096 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loftsetage. Sokkel af granitkvadre; vinduesåbninger med buet overkant og sålbænk. Facade i blank mur med bånd af lyse sten i flugt med sålbænke. Den sydlige facades siderisalitter afsluttes med pudsede flader og mønstret murværk og afhvalmet tag. Tag 3

4 Statsskolen Adresse: Forstallé 14, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 248 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Universitets- og bygningsstyrelsen Anvendelse: Gymnasium Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: 1905 Bygning: Hovedbygning opført 1905 efter tegning af Fr. Wilh. Jablonowski, Haderslev, i hanseatisk nygotik stærkt ombygget, rektorbolig nedrevet Mod Callesensgade 1914 opført»präparandenanstalt«(seminarieafdeling), bygget i smuk hjemstavnsstil; også denne bygning blev ombygget i 1960 erne. Historie: Königlich-preussische Oberrealschule, fra 1920 dansk gymnasium. General beskrivelse: Bebygget areal 459 m 2 ; samlet bygningsareal 1376 m 2 ; 3 etager ekskl. kælder og tagetage. Tegltag. Grundmuret. Facaden er struktureret med asymmetriske siderisalitter med hhv. to og tre vinduesåbninger, som i stueetagen afsluttes med blændet spidsbue mens blændingerne på de øvrige etager har rundbuet overkant; i den vestlige side udgør blændingen over vinduer på 1. sal et større felt, hvor også er indsat muret ornament over bueslag; i det østlige parti i de fremhævede partier afsluttes med pudsede felter i et opadgående mønster til gavlenes afslutning i partier, der rejser sig over tagryggen. Muranker i galvaniseret metal ved 2. sal i østlige side. Nyere vinduer; ventilationskanal i blændet felt over vindue i stueetage. Mod syd Forstallé; mod øst og vest senere tilbygninger; mod nord omgivet af skolens øvrige bygninger et åbent areal med enkelte træer samt en skulptur. Kommunale arbejderbogliger Adresse: Lavgade 4-6 og Mtr. Aabenraa 2866, 2862, 2863 og 2864 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Privat Anvendelse: Beboelse Arkitekt: Opførelseår: Bygninger: Fire ens gavlhuse, opført af Aabenraa by 1904 efter model fra arbejderboligerne i Friedrichstadt. Eksempel på et offentlig engagement i arbejderboligbyggeriet, der på det tidspunkt var muligt i den»bismarckske«sozialstaat, men indtil uden for diskurs i Danmark. Bygningernes areal 56 m 2 ; samlet boligareal 86m 2 ; stueetage og tagetage. Pudset sokkel, første og sidste hus i rækken i blank mur, de to øvrige pudset og malet. Ved bygninger med blank mur i gule sten buet stik over vindues- og døråbning i røde sten; ved de andre synlig bue af stikkets afsluttende sten, som er skudt lidt frem i forhold til mur. Gavlmur afsluttes med gavlkam. Taggesims og tegltag. Nyere vinduer. Husene er beliggende ved mindre gade i midten af byen. 4

5 Tidligere CF-gård Adresse: Haderslevvej 1+1A Mtr. Kolstrup under Aabenraa, 2362 & 2363 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Aabenraa Kommune Anvendelse: Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: Bygning: Opført efter tegning af Fr. Wilh. Jablonow ski med en arkitekt Horn som ansvarlig for udførelsen. Arresthus: Nyere tag og nyere kvist samt ovenlysvindue. Mod nord biblioteksbygning i 70 er-brutalisme; mod øst stærkt trafikeret Haderslevvej; mod syd stærkt trafikeret Løgumklostervej; mod vest lukket gård med garager/ skure samt arresthus. Historie: Opført som domhus, senere politigård og CF-gård. Bebygget areal 563 m 2 ; samlet bygningsareal 1126 m 2. 2 etager ekskl. kælder og loftetage. Grundmuret asymmetrisk facade med fremhævet parti forskudt mod nord, hvor toløbstrappe til indgang befinder sig. Oprindelige vindues- og døråbninger med buet overkant og muret sålbænk. Mellem vinduerne på 1. sal kegleformede, blændede felter i sænket relief. Arresthus: Pudset sokkel. Nordlige del af bygning udgøres af tårnlignende struktur; 1. sal vinduer med buet overkant; tilgitrede vinduer afsluttet med blændet felt og muret cirkelslag; under taget en række blændede åbninger; murværk afsluttes med kamtakker. Den sydlige del ligeledes med 1. sals vinduesåbninger med buet overkant; et parti med forsænkede blændede felter; 2. sals vindue omgivet af blændede felter og endnu en afslutning med kamtakker. Buet overkant ved vinduesåbninger blændet; ovenlysvinduer. 5

6 »Folkehjem«Adresse: Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 203 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Den selvejende Institution Folkehjem Anvendelse: Forsamlingslokaler og restaurant Arkitekt: Johs. Magdahl Nielsen Opførelseår: Bygning: Indgangsbygning samt toetagers salsbygning med mansardtag opført for foreningen»folkehjem«af den danske arkitekt Johs. Magdahl Nielsen med Jep Fink som lokal tilsynsførende. Senere tilbygning nedrevet i forbindelse med større ombygning 1973 i forbindelse med tilbygning af moderne bibliotek. Indgangspartiet med den svære granitportal er bevidst udformet med forbillede i»grundtvigs Hus«i København ( ), men i øvrigt er bygningerne repræsentative for den danske nationalromantik på tærsklen til Bedre Byggeskik. med balkon. Frontispice; taggesims. Mansardtag af glaserede tegl. Tårn med vindfløj midt på rygning. Beliggende neden for det gamle hospitalsområde. Omgivet af p-plads mod Haderslevvej. Mod syd bygget sammen med kommunalt folkebibliotek. Historie: Den tidligere restaurant»schweiz«blev i 1900 købt af den danske Sprogforening, der i 1909 begyndte ombygningen til forsamlingshuset»folkehjem«. Bygning i to etager. Sokkel ikke synlig; pudset/hvidtet facade;»søjler«i rød granit ved indgangsportal; svalegang v. 1. sal. Skifertag. Sokkel af granitkvadre; pudset/hvidtet facade. Bæringer af rød granit v. vinduer i stuetage/dør i stueetage. Rund»karnap«6

7 Skt. Jørgens Kirke Adresse: Kirkebakken 21, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 290 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Kirkeministeriet Anvendelse: Kirke Arkitekt: Niels Jacobsen Opførelseår: Bygning: Opført af Niels Jacobsen, Odense, i oldkirkelig romansk stil med forbillede i samtidig dansk kirkearkitektur (især Hellerup Kirke 1900). Hvidkalket med tårn, indbygget i taget, markant hovedportal med stort rundt vindue over. Historie: Opført som dansk frimenighedskirke, i nyere tid overgået til at være almindelig sognekirke. General beskrivelse: Bebygget areal 189 m 2 ; samlet areal 189 m 2. Sokkel af granitkvadre. Hvidkalket; indgangen i tårnet er indrammet af tilhugget granit; ved begge sider af indgang»glughuller«med grønt glaserede sten som sålbænke. Over indgang et rundt vindue. Hvor skibets tag møder tårnet ses to relieffer (ansigter i profil og vinger). I niveau med tårnets glamhuller ses ved hjørnerne søjlelignende strukturer; taggesims med fremspring som af synlige»bjælker«. Pyramideformet tag med glaserede tegl. Bygningen er beliggende i byens nordlige udkant på en mindre bakke omgivet af huse fra samme periode. Nordslesvigsk Folkebank Adresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa Mtr. Aabenraa 347 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Sydbank Anvendelse: Pengeinstitut Arkitekt: Niels Jacobsen Opførelseår: Bygning: Opført af arkitekt Niels Jacobsen, Odense, i dansk nationalromantik. Historie: Opført for byens danske bank, Nordslesvigske Folkebank. Bebygget areal 1234 m 2 ; samlet bygningsareal 2122 m 2 ; 2 etager ekskl. loft og kælder. Sokkel af tilhugget granit; mur af røde teglsten med bånd af granit i flugt med sålbænke i stueetage; lige ledes granitsten ved base af stueetagens vinduer som har cirkelbuet overkant. 1. sals vinduer med sprosser. Ved indgangen i bygningens hjørne groft tilhugget granit fra sokkel til bånd af mere fint tilhugget granitbånd; derover portal af sandsten, hvor der langs buens kant er indføjet bygningens oprindelige navn. Nyere vinduer i stueetage; nyere kviste ved loftsetage.. Bygningen er beliggende i centrum af Aabenraa ved gågaden. Tidligere præstegård Adresse: Kirkepladsen 2, 6200 Aabenraa Mtr. 347 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Sydbank Anvendelse: Kontorer Arkitekt: Wilhelm Voigt Opførelseår: 1909 Bygning: Opført 1909 af arkitekt Wilhelm Voigt, Kiel, i hjemstavnsstil med udsøgt mønstermurværk. Ombygget med termovinduer, men i original opdeling. Bebygget areal 232 m 2 ; samlet areal 449 m 2 ; 2 etaget ekskl. kælder og luftrum. Pudset sokkel; mur i røde tegl. Siderisalitter m. kvadermuring; firkantede felter i forsænkning mellem stueetage og 1. sal. Teglstenstag m. stort udhæng af afhvalmninger. Nyere vinduer, nyere tagrender + nedløb. Beliggende i centrum af Aabenraa ved brostensbelagt vej/parkering, som omkredser plæne m. enkelte gamle træer og byens centrale kirke. 7

8 »Alderstrøst«Adresse: Callesensgade 30 A+B, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 257 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Kolstrup Boligforening Anvendelse: Lejligheder Arkitekt: Formentlig P. Callesen Opførelseår: 1912 Bygning: Toetagers anlæg med siderisalitter, opført 1912 i lokalpræget hjemstavnsstil. Historie: Opført for foreningen»alderstrøst/alters trost«, stiftet Bebygget areal 284 m 2 ; samlet bygningsareal 512 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loft. Pudset sokkel; pudset mur. Bygning med siderisalitter og afhvalmet tag. Mellem risalitter et tagudhæng ved bygningens indgang. Herover tavle med bygningens navn på tysk og dansk. taggesims, kvist med buet tag. Tegltag. Ovenlysvinduer.»Villa Lensnack«Adresse: Lindsnakkevej 95, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2365 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Hans Michael Jebsen Anvendelse: Privatbolig Arkitekt: Anton Huber Opførelseår: 1912 Bygning: Stort villaanlæg med hovedbygning i to etager og tårnagtige siderisalitter mod fjorden, tækket med kuppelformede kupler, præget af samme overgang til»neue Sachlichkeit«som rigsbanken i Sønderborg. I det indre hall med vægmalerier, trappe og samtidigt inventar. Bygget af skibsreder Jakob Jebsen 1912 efter tegning af Anton Huber, Flensborg. I det indre og ydre et bemærkelsesværdigt»gesamtkunstwerk«, et af de mest spændende arkitektoniske monumenter i Sønderjylland fra perioden Bebygget areal 400 m 2 ; samlet bygningsareal 696 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loftetage. Bygningen er beliggende i park på terræn, der mod syd skråner ned mod Aabenraa Fjord; mod nord er omgivet af Jørgensgård Skov. 8

9 Tidligere tyske folkehøjskole, Tinglev Adresse: Nørremarken 21, 6360 Tinglev Mtr. Tinglev ejerlav, Tinglev 200 GPS-koord: 54º /9º Ejer: Beredskabsstyrelsen Anvendelse: Skole m.m Arkitekt: Paulus, Dinklage og Lilloe Opførelseår: 1908 Bygning: Hovedbygning, opført 1908 efter tegning af arkitekterne Paulus, Dinklage & Lilloe, Berlin, der året før havde afsluttet kredshuset i Tønder. Bygningen er i det ydre ret intakt med de røde teglfacader med store vinduer med hvide tremmeskodder, det store bæver haletag med gennemgående taskekviste i bindingsværk samt»frisergavle«over facaden. I det indre en velbevaret hall med»siddels«, derudover en del ombygget i det indre Et smukt og centralt monument i hjemstavnsstilen. Historie: Opført af den tyske højskoleforening (en lignende skole blev i 1909 opbygget i det tidligere Nordborg Slot), beslaglagt 1945 og fra 1956 skole for Civilforsvaret (i dag Beredskabsstyrelsen). Bebygget areal 1239 m 2 ; samlet bygningsareal 2017 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loftetage. Mur i røde teglsten; skodder ved vinduer, buet overkant ved indgangsdør, hvor også Beredskabsvæsenets bomærke hænger. Bæverhaletag med taskekvist skanderet af tre gavlkviste; 4 mindre kviste til lysindfald på loft. Ovenlys vinduer i tagets nordlige side; ventilations kanaler, hvor taget ændrer fald v. kvist.. Bygningen er beliggende i udkanten af Tinglev omgivet af diverse bygninger til maskiner og materiel samt bygninger opr. opført til beboelse (tjenesteboliger). Holbøl præstegård Adresse: Præstevænget 4, 6340 Kruså Mtr. Holbøl Ejerlav, Holbøl 403 GPS-koord: 54º /9º Ejer: Holbøl Menighedsråd Anvendelse: Præstebolig Arkitekt: Peder Gram Opførelseår: 1913 Bygning: 1913 af Peder Gram. Bebygget areal 247 m 2 ; samlet bygningsareal 296 m 2. Sokkel i granitkvadre; mur i røde tegl. Taggesims. Gavlkvist m. fransk altan (murbindere v. etageadskillelse og i gavlspids) og 4 rytterkviste. Hvalmet tag. Nyt tag, nyrenoverede kviste m. ståltag; nye vinduer og dør.. Beliggende v. mindre vej i umiddelbar nærhed af kirke og kirkegård. 9

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK KULTURMILJØER I HOLBÆK BY SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: SYGEHJEMMET, HOLBÆK BESKRIVELSE Historie Syd for Holbæk Sygehus ligger Sygehjemmet, der i 1887-1889 opførtes som Holbæk Amts Tvangs-,

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Ultanggård, Haderslev

Ultanggård, Haderslev Ultanggård, Haderslev Region: Syddanmark Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Ultangvej 26, Halk, 6100 Haderslev. Matr.nr.: 18, Halk Arkitekt: Alexander Wilhelm Prale, Flensborg Ejer: Asmus Fromm Christiansen

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium.

Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Overlægeboligen ved Vintersbølle Sanatorium. Region: Sjælland Kommune: Vordingborg Kommune Adresse: Vintersbølle Strandvej 7, 4760 Vordingborg Matr.nr.: 5f Nyråd, Vordingborg Jorder Arkitekt: Kay Fisker

Læs mere

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM

TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TIL SALG FORELØBIG PRÆSENTATION AF KONTOREJENDOM TINGVEJ 2 4690 HASLEV Ejendomsmæglerfirmaet Leif Olsen A/S Nikolaj Plads 30 DK 1067 København K Reg.nr. 214556 CVR-nr. 17 26 04 8 Telefon +45 33 13 22 11

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

TIL SALG TORVET 1 4220 KORSØR

TIL SALG TORVET 1 4220 KORSØR TIL SALG TORVET 1 4220 KORSØR 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 120 Korsør Bygrunde. BELIGGENDE: Torvet 1 4220 Korsør KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER: Grundareal

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger

Passage. Baghus, (tidl. 19) Baghus,17. (tidl. 19) Carport Baghus, 21. Baghus, 21. Bevaringsværdige bygninger Passage Baghus,17 17 17 (tidl. 19) Baghus,17 (tidl. 19) 21 Carport Baghus, 21 Baghus, 21 Bevaringsværdige bygninger Sagsrapport Sag - Adelgade 17 Stamdata Type: SAVE-sag Betegnelse: Adelgade 17 Aktuel

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig

Haderslev Kommune. Tilstand: Bygningens tilstand er generelt rimelig Haderslev Kommune Gamle hovedpostkontor Adresse: Jernbanegade 1 A 6100 Haderslev Anvendelse: Boliger Opførelseår: 1867 Bygning: Opført som hovedpostkontor 1867 over for den daværende statsbanegård i forbindelse

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den.

Den miljømæssige værdi er udtryk for bygningens betydning i forhold til de omgivelser, som støder op til den. BYGNINGERNES BEVARINGSVÆRDIER Bygningsvurderinger Der er i Morsø Kommune registreret ca. 8.200 bygninger, som ifølge BBR-registeret er opført før 1940. Hvis en bygning er ombygget på en måde, så den fremstår

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Nyopført luksusbolig i Centrum ved Odense Å

Nyopført luksusbolig i Centrum ved Odense Å Nyopført luksusbolig i Centrum ved Odense Å Christiansgade 70D, 5000 Odense C Rækkehus Nyopført luksusbolig i Centrum ved Odense Å Christiansgade 70D, 5000 Odense C Kort & info Bolig#32288 Kontantpris

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011

TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 1 TIL SALG KONGEVEJ 85 6300 GRÅSTEN 7481 24-01-2011 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 454 Gråsten, Gråsten-Adsbøl BELIGGENDE: Kongevej 85 6300 Gråsten KOMMUNE: Sønderborg Kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ØSTER STRANDGADE 13 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 15.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE

Side 1 á 11. Værker på min tur. Skrevet af: TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE Side 1 á 11 13 14 15 18 16 19 12 9 17 11 8 10 2 1 7 4 6 5 Værker på min tur TURENS LÆNGDE: 0 km (0 min til fods uden ophold) GÅVEJLEDNING FINDES SIDST I DENNE TURBESKRIVELSE 3 Skrevet af: Side 2 á 11 Værker

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Hunderup Kirke, Gørding Herred, Ribe Amt, d. 9. og 10. februar 2009. J. nr. 1130/2008 Stednr. 19.02.04 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 23. juni 2009.

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet

Bekendtgørelse. Fjordvejen 89, 6340 Kruså er ansøgt nedrevet Kultur, Miljø & Erhverv Plan og Gis Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 09-06-2015 Sagsnr.: 15/15621 Dok.løbenr.: 152950/15 Kontakt: Frederikke S. Winther Direkte tlf.: 73768805 E-mail: fsw@aabenraa.dk

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, for By og Land Mariagerfjord, indsendt maj 2008. Beskrivelse side 3. Vedligeholdelsesstand side 5 Betegnelse: Adresse: Identifikation: Nuv. ejer: Hadsund Gamle Politistation Tinggade 2-4, 9560 Hadsund Matrikel nr. 30cz, Hadsund by, Hadsund Sogn Slots- og Ejendomsstyrelsen Arkitekt: Morten Skøt (1887-1936)

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter

Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Svanehaven Lækre Ejerlejligheder - Eksklusivt beliggende i Hjørrings mest attraktive kvarter Pris - i hjertet af Svanelundskvarteret fra kun 1.795.000 ndsvej Svanelu EKSKLUSIV BELIGGENHED Situationsplan

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANKT LAURENTIUS TÅRN, RÅDHUSTÅRNET ROSKILDE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5.10.2011 Besigtiget af: Troels Østergaard Jørgensen Journalnummer: 2011-7.82.07/265-0001 Kommune:

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur

Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Udkast til bevarende lokalplan for Tinghuset i Odder. Udarbejdet af Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur Ting- og Arresthuset er opført 1856 efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Ferdinand

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere