Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte de preussiske statsbaner.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte 1866-1920 de preussiske statsbaner."

Transkript

1 Aabenraa Kommune Statsbanegården Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2661 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Sækko Anvendelse: Udstillingsbygning Arkitekt: N. P. Holsøe Opførelseår: 1868 Bygning: Ibrugtaget 1868; opført efter tegning af den danske statsbanearkitekt N. P. Holsøe i den italiensk-inspirerede rundbuestil, som ikke mindst blev populær i jernbanebyggeriet over hele Europa. Med sin maleriske form og udhængende skifertage også i familie med samtidens villabyggeri. Eneste tilbageværende af Holsøes statsbanegårde i Sønderjylland, fredet Historie: Opført for den danske statsbane, tilhørte de preussiske statsbaner. Bygningen består af et midterparti i to etager og to én-etages partier mod øst og vest. Det bebyggede areal er opgivet til 330 m 2 ; samlet areal til 506 m 2 inkl. 1. sal. (BBR/OIS). Langs bygningens nordside et jernbanespor (ikke i drift); mod syd/ øst svinger Jernbanegade til vejkryds ved Løgumklostervej. Bygningen er grundmuret i vekselforbandt. Bygningens centrale parti udgøres af en midterrisalit omkring indgangsdør i niche formstøbte teglsten og halvcirkelbue. Over portalen fortsættes med en blænding, der omgiver et vinduesparti, som også er omgivet af formstøbte sten/halvcirkelbue. Over vinduesparti en blændet cirkel. Langs blændingens underkant en sålbænk af skråtstillede sten; blænding afsluttes med mønstermurværk under kip. Midterpartiets risalit er flankeret af: Nederst vindues partier, der gentager temaet fra indgangsportalen; øverst vinduespartier indføjet i blænding og mønstermurværk under sålbænke. Bygningens to øvrige partier mod øst og vest er ligeledes struktureret med vinduespartier indføjet i blændinger i murværket, som afsluttes under tag med mønstermurværk. Bygning fremstår som nyligt renoveret inkl. facaderengøring; tagrender og afløb i galvaniseret stål. Ved østvendt gavl et anlæg med mindre beplantning er opstilliet skulpturgruppe i granit (Hans Lembrecht Madsen). Bygningens vestlige gavl er forsynet med tilbygning (opført ca. 1997), som adskiller sig væsentligt fra den oprindelige bygning; tilbygningen har også medført ændring af den oprindelige bygnings afslutning ved vestlige hjørner. 1

2 Forhenværende Navigationsskole Adresse: Bjerggade 6, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2360 GPS-koord: 55º /9º Ejer: J. E. C. Huse ApS Anvendelse: Ejerlejligheder Arkitekt: Nönchen Opførelseår: 1877 Bygning: Opført 1877 af arkitekt Nönchen, Haderslev, i en enkel historicisme med fladbuestik og gule sten samt polygonalt hjørnetårn. Ved ombygning til ejerlejligheder væsentligt forandret med påbygning af etage. Historie: Opført som navigationsskole, senere»kataster amt«, efter 1920 landinspektorat, indtil dettes privatisering. Det bebyggede areal udgør 358 m 2 ; det samlede beboelsesareal er 1045 m 2. Høj kælder/pudset sokkel; oprindelig bygning i to etager; facaden afsluttes mod vest af ottekantet tårn; mod øst er sidste vinduesfag markeret med et fremspring i muren. Vindues- og døråbninger med aftrapning, buet overkant og støbte sålbænk; etager afskilt af gesims, ligesom der under oprindeligt tag er afsluttet med gesims. Væsentlig ombygning i Ny ombygning iværksat 2006, som bl.a. omfatter tilføjelse af en etage samt altaner på sydvendt facade genoptaget forventes færdiggjort Blændende vinduer i østlige side af»tårnet«(den side, der vender mod husets øvrige facade). Gennemgribende renoveret. Mod syd stejl skråning med beplantning af bl.a. gamle rødtjørn og guldregn; tilkørsel fra Hjarupvej fra østside; mod nord parkeringsplads og adgang til Bjergparken (tidl. Hospitalsområde). Tidligere sygehus Adresse: Bjerggade 4 Mtr. 205 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Aabenraa Kommune Anvendelse: Kontorer Arkitekt: Angelroth Opførelseår: 1892 Bygning: Opført 1892 efter tegning af bygningsinspektør Angelroth, Slesvig, i hanseatisk nygotik. I det ydre rimeligt velbevaret, men med nye termovinduer med anden opdeling end de oprindelige. I det indre helt ombygget. Nye patientfløje tilbygget Historie: Sygehus 1892 ff. Bebygget areal 531 m 2 ; samlet areal 1438 m 2. Pudset sokkel, høj kælder med blank mur. Bygning i tre etager med pudset mur og bånd af mønstret murværk. Vinduesåbninger i blank mur med hvælvet overkant. Siderisalitter med afvalmet tag mod øst og vest; 3. sals vinduer forsynet med spids bue og pudset blænding; murankre ml. etagerne i risalitter samt ml. 1. og 2. etage ved trappe i hovedindgang. Nyere vinduer; vinduesåbningernes overkant blændet. Halvtag af stål påsat ved indgang.. Bygningen er beliggende i det tidligere hospitalsområde, som består af bygninger af tre forskellige perioder; asfalterede parkeringspladser. 2

3 »Kreishaus«Adresse: H. P. Hanssensgade 42, 6200 Aabenraa Mtr. Aabenraa 705 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Hans Michael Jebsen Anvendelse: Kontorer Arkitekt: F. W. Jablonowski Opførelseår: Bygning: Opført af Friedrich Wilhelm Jablonowski, Baurat for Haderslev og Aabenraa kredse, i festlig og detaljerig hanseatisk nygotik med hjørnekarnap, fialeprydet gavl, stejlt tag dækket med falstagsten, store glasmosaikker i vinduer til trappe og rådssal m.v. Vinduer delvis udskiftet, desværre i termoudgave, men med original opdeling. Aabenraa betydeligste arkitektoniske monument fra perioden af glaseret tegl. Tårn med kuplet tag ved sydvestlige hjørne. Nordlige facade: Mindre sidebygning i m. fladt tag ved nordvestlige hjørne; bygningens nordlige facade forskyder sig omkring midten; karnaplignende fremspring og tårn.. Mod nord skøjtebane i tidligere»genforeningshaven«; mod øst den stærkt trafikerede H. P. Hanssensgade; mod syd parkeringsplads, hvor også findes skulpturgruppe (ringridergalger i granit og stål), der markerer, at den også anvendes ved den årlige ringridning; mod vest Madevej. Historie: Bygget som administration for Aabenraa Kreds, amtshus for Aabenraa amt, derefter sæde for Sønderjyllands Stiftamt, 2007 solgt til skibsreder H. M. Jebsen. Bebygget areal 548 m 2, samlet bygningsareal 1096 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loftsetage. Sokkel af granitkvadre; vinduesåbninger med buet overkant og sålbænk. Facade i blank mur med bånd af lyse sten i flugt med sålbænke. Den sydlige facades siderisalitter afsluttes med pudsede flader og mønstret murværk og afhvalmet tag. Tag 3

4 Statsskolen Adresse: Forstallé 14, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 248 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Universitets- og bygningsstyrelsen Anvendelse: Gymnasium Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: 1905 Bygning: Hovedbygning opført 1905 efter tegning af Fr. Wilh. Jablonowski, Haderslev, i hanseatisk nygotik stærkt ombygget, rektorbolig nedrevet Mod Callesensgade 1914 opført»präparandenanstalt«(seminarieafdeling), bygget i smuk hjemstavnsstil; også denne bygning blev ombygget i 1960 erne. Historie: Königlich-preussische Oberrealschule, fra 1920 dansk gymnasium. General beskrivelse: Bebygget areal 459 m 2 ; samlet bygningsareal 1376 m 2 ; 3 etager ekskl. kælder og tagetage. Tegltag. Grundmuret. Facaden er struktureret med asymmetriske siderisalitter med hhv. to og tre vinduesåbninger, som i stueetagen afsluttes med blændet spidsbue mens blændingerne på de øvrige etager har rundbuet overkant; i den vestlige side udgør blændingen over vinduer på 1. sal et større felt, hvor også er indsat muret ornament over bueslag; i det østlige parti i de fremhævede partier afsluttes med pudsede felter i et opadgående mønster til gavlenes afslutning i partier, der rejser sig over tagryggen. Muranker i galvaniseret metal ved 2. sal i østlige side. Nyere vinduer; ventilationskanal i blændet felt over vindue i stueetage. Mod syd Forstallé; mod øst og vest senere tilbygninger; mod nord omgivet af skolens øvrige bygninger et åbent areal med enkelte træer samt en skulptur. Kommunale arbejderbogliger Adresse: Lavgade 4-6 og Mtr. Aabenraa 2866, 2862, 2863 og 2864 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Privat Anvendelse: Beboelse Arkitekt: Opførelseår: Bygninger: Fire ens gavlhuse, opført af Aabenraa by 1904 efter model fra arbejderboligerne i Friedrichstadt. Eksempel på et offentlig engagement i arbejderboligbyggeriet, der på det tidspunkt var muligt i den»bismarckske«sozialstaat, men indtil uden for diskurs i Danmark. Bygningernes areal 56 m 2 ; samlet boligareal 86m 2 ; stueetage og tagetage. Pudset sokkel, første og sidste hus i rækken i blank mur, de to øvrige pudset og malet. Ved bygninger med blank mur i gule sten buet stik over vindues- og døråbning i røde sten; ved de andre synlig bue af stikkets afsluttende sten, som er skudt lidt frem i forhold til mur. Gavlmur afsluttes med gavlkam. Taggesims og tegltag. Nyere vinduer. Husene er beliggende ved mindre gade i midten af byen. 4

5 Tidligere CF-gård Adresse: Haderslevvej 1+1A Mtr. Kolstrup under Aabenraa, 2362 & 2363 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Aabenraa Kommune Anvendelse: Arkitekt: Fr. Wilh. Jablonowski Opførelseår: Bygning: Opført efter tegning af Fr. Wilh. Jablonow ski med en arkitekt Horn som ansvarlig for udførelsen. Arresthus: Nyere tag og nyere kvist samt ovenlysvindue. Mod nord biblioteksbygning i 70 er-brutalisme; mod øst stærkt trafikeret Haderslevvej; mod syd stærkt trafikeret Løgumklostervej; mod vest lukket gård med garager/ skure samt arresthus. Historie: Opført som domhus, senere politigård og CF-gård. Bebygget areal 563 m 2 ; samlet bygningsareal 1126 m 2. 2 etager ekskl. kælder og loftetage. Grundmuret asymmetrisk facade med fremhævet parti forskudt mod nord, hvor toløbstrappe til indgang befinder sig. Oprindelige vindues- og døråbninger med buet overkant og muret sålbænk. Mellem vinduerne på 1. sal kegleformede, blændede felter i sænket relief. Arresthus: Pudset sokkel. Nordlige del af bygning udgøres af tårnlignende struktur; 1. sal vinduer med buet overkant; tilgitrede vinduer afsluttet med blændet felt og muret cirkelslag; under taget en række blændede åbninger; murværk afsluttes med kamtakker. Den sydlige del ligeledes med 1. sals vinduesåbninger med buet overkant; et parti med forsænkede blændede felter; 2. sals vindue omgivet af blændede felter og endnu en afslutning med kamtakker. Buet overkant ved vinduesåbninger blændet; ovenlysvinduer. 5

6 »Folkehjem«Adresse: Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 203 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Den selvejende Institution Folkehjem Anvendelse: Forsamlingslokaler og restaurant Arkitekt: Johs. Magdahl Nielsen Opførelseår: Bygning: Indgangsbygning samt toetagers salsbygning med mansardtag opført for foreningen»folkehjem«af den danske arkitekt Johs. Magdahl Nielsen med Jep Fink som lokal tilsynsførende. Senere tilbygning nedrevet i forbindelse med større ombygning 1973 i forbindelse med tilbygning af moderne bibliotek. Indgangspartiet med den svære granitportal er bevidst udformet med forbillede i»grundtvigs Hus«i København ( ), men i øvrigt er bygningerne repræsentative for den danske nationalromantik på tærsklen til Bedre Byggeskik. med balkon. Frontispice; taggesims. Mansardtag af glaserede tegl. Tårn med vindfløj midt på rygning. Beliggende neden for det gamle hospitalsområde. Omgivet af p-plads mod Haderslevvej. Mod syd bygget sammen med kommunalt folkebibliotek. Historie: Den tidligere restaurant»schweiz«blev i 1900 købt af den danske Sprogforening, der i 1909 begyndte ombygningen til forsamlingshuset»folkehjem«. Bygning i to etager. Sokkel ikke synlig; pudset/hvidtet facade;»søjler«i rød granit ved indgangsportal; svalegang v. 1. sal. Skifertag. Sokkel af granitkvadre; pudset/hvidtet facade. Bæringer af rød granit v. vinduer i stuetage/dør i stueetage. Rund»karnap«6

7 Skt. Jørgens Kirke Adresse: Kirkebakken 21, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 290 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Kirkeministeriet Anvendelse: Kirke Arkitekt: Niels Jacobsen Opførelseår: Bygning: Opført af Niels Jacobsen, Odense, i oldkirkelig romansk stil med forbillede i samtidig dansk kirkearkitektur (især Hellerup Kirke 1900). Hvidkalket med tårn, indbygget i taget, markant hovedportal med stort rundt vindue over. Historie: Opført som dansk frimenighedskirke, i nyere tid overgået til at være almindelig sognekirke. General beskrivelse: Bebygget areal 189 m 2 ; samlet areal 189 m 2. Sokkel af granitkvadre. Hvidkalket; indgangen i tårnet er indrammet af tilhugget granit; ved begge sider af indgang»glughuller«med grønt glaserede sten som sålbænke. Over indgang et rundt vindue. Hvor skibets tag møder tårnet ses to relieffer (ansigter i profil og vinger). I niveau med tårnets glamhuller ses ved hjørnerne søjlelignende strukturer; taggesims med fremspring som af synlige»bjælker«. Pyramideformet tag med glaserede tegl. Bygningen er beliggende i byens nordlige udkant på en mindre bakke omgivet af huse fra samme periode. Nordslesvigsk Folkebank Adresse: Storegade 18, 6200 Aabenraa Mtr. Aabenraa 347 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Sydbank Anvendelse: Pengeinstitut Arkitekt: Niels Jacobsen Opførelseår: Bygning: Opført af arkitekt Niels Jacobsen, Odense, i dansk nationalromantik. Historie: Opført for byens danske bank, Nordslesvigske Folkebank. Bebygget areal 1234 m 2 ; samlet bygningsareal 2122 m 2 ; 2 etager ekskl. loft og kælder. Sokkel af tilhugget granit; mur af røde teglsten med bånd af granit i flugt med sålbænke i stueetage; lige ledes granitsten ved base af stueetagens vinduer som har cirkelbuet overkant. 1. sals vinduer med sprosser. Ved indgangen i bygningens hjørne groft tilhugget granit fra sokkel til bånd af mere fint tilhugget granitbånd; derover portal af sandsten, hvor der langs buens kant er indføjet bygningens oprindelige navn. Nyere vinduer i stueetage; nyere kviste ved loftsetage.. Bygningen er beliggende i centrum af Aabenraa ved gågaden. Tidligere præstegård Adresse: Kirkepladsen 2, 6200 Aabenraa Mtr. 347 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Sydbank Anvendelse: Kontorer Arkitekt: Wilhelm Voigt Opførelseår: 1909 Bygning: Opført 1909 af arkitekt Wilhelm Voigt, Kiel, i hjemstavnsstil med udsøgt mønstermurværk. Ombygget med termovinduer, men i original opdeling. Bebygget areal 232 m 2 ; samlet areal 449 m 2 ; 2 etaget ekskl. kælder og luftrum. Pudset sokkel; mur i røde tegl. Siderisalitter m. kvadermuring; firkantede felter i forsænkning mellem stueetage og 1. sal. Teglstenstag m. stort udhæng af afhvalmninger. Nyere vinduer, nyere tagrender + nedløb. Beliggende i centrum af Aabenraa ved brostensbelagt vej/parkering, som omkredser plæne m. enkelte gamle træer og byens centrale kirke. 7

8 »Alderstrøst«Adresse: Callesensgade 30 A+B, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 257 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Kolstrup Boligforening Anvendelse: Lejligheder Arkitekt: Formentlig P. Callesen Opførelseår: 1912 Bygning: Toetagers anlæg med siderisalitter, opført 1912 i lokalpræget hjemstavnsstil. Historie: Opført for foreningen»alderstrøst/alters trost«, stiftet Bebygget areal 284 m 2 ; samlet bygningsareal 512 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loft. Pudset sokkel; pudset mur. Bygning med siderisalitter og afhvalmet tag. Mellem risalitter et tagudhæng ved bygningens indgang. Herover tavle med bygningens navn på tysk og dansk. taggesims, kvist med buet tag. Tegltag. Ovenlysvinduer.»Villa Lensnack«Adresse: Lindsnakkevej 95, 6200 Aabenraa Mtr. Kolstrup, Aabenraa 2365 GPS-koord: 55º /9º Ejer: Hans Michael Jebsen Anvendelse: Privatbolig Arkitekt: Anton Huber Opførelseår: 1912 Bygning: Stort villaanlæg med hovedbygning i to etager og tårnagtige siderisalitter mod fjorden, tækket med kuppelformede kupler, præget af samme overgang til»neue Sachlichkeit«som rigsbanken i Sønderborg. I det indre hall med vægmalerier, trappe og samtidigt inventar. Bygget af skibsreder Jakob Jebsen 1912 efter tegning af Anton Huber, Flensborg. I det indre og ydre et bemærkelsesværdigt»gesamtkunstwerk«, et af de mest spændende arkitektoniske monumenter i Sønderjylland fra perioden Bebygget areal 400 m 2 ; samlet bygningsareal 696 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loftetage. Bygningen er beliggende i park på terræn, der mod syd skråner ned mod Aabenraa Fjord; mod nord er omgivet af Jørgensgård Skov. 8

9 Tidligere tyske folkehøjskole, Tinglev Adresse: Nørremarken 21, 6360 Tinglev Mtr. Tinglev ejerlav, Tinglev 200 GPS-koord: 54º /9º Ejer: Beredskabsstyrelsen Anvendelse: Skole m.m Arkitekt: Paulus, Dinklage og Lilloe Opførelseår: 1908 Bygning: Hovedbygning, opført 1908 efter tegning af arkitekterne Paulus, Dinklage & Lilloe, Berlin, der året før havde afsluttet kredshuset i Tønder. Bygningen er i det ydre ret intakt med de røde teglfacader med store vinduer med hvide tremmeskodder, det store bæver haletag med gennemgående taskekviste i bindingsværk samt»frisergavle«over facaden. I det indre en velbevaret hall med»siddels«, derudover en del ombygget i det indre Et smukt og centralt monument i hjemstavnsstilen. Historie: Opført af den tyske højskoleforening (en lignende skole blev i 1909 opbygget i det tidligere Nordborg Slot), beslaglagt 1945 og fra 1956 skole for Civilforsvaret (i dag Beredskabsstyrelsen). Bebygget areal 1239 m 2 ; samlet bygningsareal 2017 m 2 ; 2 etager ekskl. kælder og loftetage. Mur i røde teglsten; skodder ved vinduer, buet overkant ved indgangsdør, hvor også Beredskabsvæsenets bomærke hænger. Bæverhaletag med taskekvist skanderet af tre gavlkviste; 4 mindre kviste til lysindfald på loft. Ovenlys vinduer i tagets nordlige side; ventilations kanaler, hvor taget ændrer fald v. kvist.. Bygningen er beliggende i udkanten af Tinglev omgivet af diverse bygninger til maskiner og materiel samt bygninger opr. opført til beboelse (tjenesteboliger). Holbøl præstegård Adresse: Præstevænget 4, 6340 Kruså Mtr. Holbøl Ejerlav, Holbøl 403 GPS-koord: 54º /9º Ejer: Holbøl Menighedsråd Anvendelse: Præstebolig Arkitekt: Peder Gram Opførelseår: 1913 Bygning: 1913 af Peder Gram. Bebygget areal 247 m 2 ; samlet bygningsareal 296 m 2. Sokkel i granitkvadre; mur i røde tegl. Taggesims. Gavlkvist m. fransk altan (murbindere v. etageadskillelse og i gavlspids) og 4 rytterkviste. Hvalmet tag. Nyt tag, nyrenoverede kviste m. ståltag; nye vinduer og dør.. Beliggende v. mindre vej i umiddelbar nærhed af kirke og kirkegård. 9

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet) Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Sjællandsgade 12A, 2200 Kbh. N Matr.nr.: 4667 af Udenbys Klædebo Kvt., København Ejer: Københavns Kommune (er underrettet på højeste niveau om fredningsforehavendet)

Læs mere

Vesterbølle. Historie

Vesterbølle. Historie Vesterbølle Historie Vesterbølle bys ejerlav ligger i et afvekslende himmerlandsk landskab med bakket agerland og udstrakte enge og kær. Nordvest for landsbyen ligger de såkaldte holme, der er tidligere

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S

Region: Hovedstaden. Kommune: Frederiksberg. Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C. Matr.nr.: 66i af Frederiksberg. Ejer: VORES BY CAS P/S Region: Hovedstaden Kommune: Frederiksberg Adresse: Rahbeks Allé 17, 1801 Frb. C Matr.nr.: 66i af Frederiksberg Ejer: VORES BY CAS P/S Kontaktperson: Repræsentant for ejer: udviklingschef Jacob M. Andersen,

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer

Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Holbæk 3. Rådhus Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Arkitekt: Vilhelm Fischer Region: Region Sjælland Kommune: Holbæk Kommune Adresse: Rådhuspladsen 1, 4300 Holbæk Matr.nr.: 138 b, Holbæk Bygrunde Arkitekt:

Læs mere

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD. Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: clo@verdo tlf.:

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e

BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e BEDRE BYGGESKIK N Ø R H A L D K O M M U N E - p o r t e n t i l d e t h e l e HVORDAN UDVIKLER OG VEDLIGEHOLDER VI VORE LANDSBYER

Læs mere

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier

Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier Bilag til Undersøgelse af Rud. Rasmussens Snedkerier BYGNINGSKOMPLEKSET ved RUD. RASMUSSENS SNEDKERIER v. arkitekt Caitlin Madden og Jakob Ingemann Parby Matrikelnr.: 36h Udenbys Klædebo Addresse: Nørrebrogade

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

De ældste huse i Hvidovre

De ældste huse i Hvidovre BYGGESKIK I HVIDOVRE Bygningsmassen i Hvidovre Kommune er ganske ung, idet langt størstedelen af kommunens bygninger er fra det 20. århundrede. Men der er dog stadig enkelte bygninger tilbage fra 1800-tallet.

Læs mere

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009

MILJØ, TEKNIK OG PLAN. Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 MILJØ, TEKNIK OG PLAN Registrering af 33 Kulturmiljøer i Assens Kommune 2009 Hårby Landsby Området består af de erkendbare dele af den oprindelige landsby, overlejret med villabebyggelse fra slutningen

Læs mere

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil

Indhold. 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil Indhold 07 Det klassicistiske etagehus: Senklassicisme og palæstil 11 Det historicistiske etagehus: Italiensk og hollandsk renæssance samt rundbuestil 15 Det håndværker-historicistiske etagehus 18 Det

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 07-04-2014 14:11:00 Sidst udskrevet: 07-04-2014 14:11:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH NORDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008

EJE ELLER LEJE? OG VIND EN BIL FÅ MERE AT VIDE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH NORDJYLLANDS-UDGAVE. Landsdækkende boligavis 2008 Landsdækkende boligavis 2008 NORDJYLLANDS-UDGAVE BESTIL ET MØDE MED OS OG VIND EN SUZUKI SPLASH EJE ELLER LEJE? EDC har netop gennemført en stor undersøgelse af danskernes foretrukne boligtype, når de

Læs mere