Nicolai. FO-Aarhus.dk. Indvandrerunge job og identitet. 14. årgang nr. 4 november Fordi netværk handler om mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nicolai. FO-Aarhus.dk. Indvandrerunge job og identitet. 14. årgang nr. 4 november 2006. Fordi netværk handler om mennesker"

Transkript

1 Nicolai 14. årgang nr. 4 november 2006 Indvandrerunge job og identitet Rollemodeller viser vejen frem Arbejde giver selvstændighed I lære som god samfundsborger Unge kriminalitetstruede hjælpes af deres egne Etnolekt en gammel historie om de unges sprog FO-Aarhus.dk Fordi netværk handler om mennesker

2 Nicolai AftenskoleKlubbens blad DEBAT Torben Dreier Skoleleder Udgives af Frit Oplysningsforbunds medlemsforening Guldsmedgade 25, Postbox Århus C. Tlf.: Ansvarshavende redaktør Torben Dreier Redaktion Henrik Gram Inge Madsen Lone Jørgensen Torben Dreier Oplag 6000 Layout & tryk Opsætning & layout: Sputnik Reklame tlf: Tryk: Zeuner Grafisk Trykt på miljøpapir Forsidefoto Venligst udlånt af sekretariatet for vm i gymnastik Nicolai udkommer 4 gange om året. Bladet postbesørges til FO s kursusdeltagere samt lægges frem på biblioteker og offentlige kontorer. AftenskoleKlubben AftenskoleKlubbens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor almene, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner; samt at arbejde for de idealer som De Forenede Nationer står for, samt at sikre medlemmernes indflydelse på FO s virke. Ved tilmelding til et af FO s kurser bliver man automatisk medlem af FO s medlemsforening for 10 kr., som overføres fra tilmeldingsgebyret. Jobfesten Det har været utroligt interessant at følge udviklingen på beskæftigelsesområdet i det sidste års tid. Fantastisk mange jobåbninger viser sig lige nu og det må vi være gode til ikke at tabe på gulvet. Det er derfor dejligt at se, at der også i Århus er politisk fokus på den gunstige beskæftigelsessituation og at der rent faktisk kommer flere i arbejde. De grupper, der stadig er ledige, har sandsynligvis flere problemer end lige arbejdsløsheden og derfor er det ekstra svært for dem, at få del i jobfesten. Det er FO-Århus håb at vi kan bygge et system op, som vurderer den enkelte lediges individuelle situation og giver mulighed for at følge ham eller hende helt til dørs eller helt til KONKURRENCEn Vi trækker lod om 2 billetter til foredraget Fra Gunnar Nu Hansen til Peter Brixtofte. Journalist Poul Erik Andersson fortæller om personer, han har mødt igennem et langt liv som journalist. Foredraget foregår den 7. februar 2007 kl i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C Konkurrence 1. Hvad er Gert Bjerregaard (V) rådmand for? 2. Hvad hedder boligkvarteret, som huser projektet Outsiders 2 Insiders? 3. Hvad kaldes den dialekt, som tales af unge indvandrere, og som henviser til talerens etniske baggrund? job gennem afklaring af deres samlede situation (helbred, social situation, psykiske problemer, børnepasning, kvalifikationer, integration m.m.). Det værste i den nuværende gode beskæftigelsessituation vil være et stift system, hvor man kun kan se de ledige som en stor samlet restgruppe. Svar inden d. 15. december til FO, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C eller mail Navn: Adresse: Vinder af sidste nummers konkurrence: Birgit Mikkelsen, 8000 Århus C Svarene på konkurrencen i Nicolai nr. 3, LO-formand Thomas Nielsen 2. Bette Fanden 3. År 1857

3 Rollemodeller viser vejen frem Af Gert Bjerregaard (V), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse FOTO: Claus Sjödin/clausjodin.com Gert Bjerregaard De unge fra projekt Outsiders 2 Insiders er på flere måder rollemodeller. Rollemodeller for de unge i Bispehaven, der er kommet ud i kriminalitet. Rollemodeller for andre unge indvandrere, fordi de er i gang med at tage en uddannelse. Og rollemodeller for mig som rådmand, fordi de viser vejen til vellykket integration. Om Outsiders 2 Insiders se s. 4-5 i dette nummer af Nicolai Det rigtig gode ved Outsiders 2 insiders er, at man har ansat unge fra Bispehaven. De har tidligere været ude i kriminalitet og kender området på godt og ondt. De er kun nogle år ældre end de unge, der begår kriminalitet. Men de unge i området har tillid til dem, og de lytter til dem. Deres arbejde har langt større effekt, end hvis man sendte en pædagog eller socialrådgiver ud til Bispehaven. Ansvarlige borgere Flere steder i Århus Kommune har vi prøvet lignende projekter, hvor unge indvandrere har været rollemodeller for deres jævnaldrende. Gode eksempler er projekter som Kontaktstedet og Unge-for-Unge i Gellerupområdet. Tankegangen bag disse projekter er, at de unge skal lære at tage ansvar og blive en del af demokratiet. De skal lære, at de er en vigtig del af lokalsamfundet. Og de skal opleve, at hvis de undlader at lade ballade, så kommer der også noget godt tilbage. I Rosenhøjområdet overvejer man også at starte et projekt, hvor unge skal være rollemodeller for andre unge. For i Rosenhøj har man også oplevet urolighederne, og nu fokuserer man på at forebygge en optrapning af problemerne, så de ikke får lov til at vokse sig lige så store som i Gellerup. Uddannelse er vejen frem Flere af de unge fra Outsiders 2 insiders er gået i gang med en uddannelse. For mig at se er det den helt rigtige vej frem for unge indvandrere, der skal integreres i det danske samfund. Selv har jeg for nylig fået vedtaget en ny aktiveringsstrategi i Byrådet, som også indeholder vigtige elementer for unge indvandrere. Som en del af strategien skal alle unge under 25 år, som er på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, i gang med at tage en uddannelse. Med en uddannelse i hånden står man langt bedre rustet til at få et job og klare sig på arbejdsmarkedet. Arbejde giver selvstændighed Et job giver selvstændighed selvstændighed til at tjene sine egne penge og bestemme over sit eget liv. Heldigvis er vi i øjeblikket i den situation, at der er stor mangel på arbejdskraft. Der gælder inden for mange faggrupper - butiksansatte, håndværkere eller ingeniører for blot at nævne nogen. Mange virksomheder er konstant på udkig efter arbejdskraft, og derfor er de generelt mere positive over for unge indvandrere, end de har været tidligere. Så det gælder om at gribe chancen nu. For med en uddannelse og et job hjælper man ikke kun sig selv. Man bliver også rollemodel for andre unge indvandrere, som vokser op og skal integreres i Danmark. I marts 2006 vedtog regeringen lovpakken Ny chance til alle. Lovpakken indeholder en række nye initiativer på beskæftigelsesområdet. Flere af dem får betydning for unge indvandrere: Unge mellem 18 og 24 år, som er på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, får pligt til at tage en uddannelse. Det gælder dog kun for unge, som ikke i forvejen har en uddannelse, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Der skal laves en integrationskontrakt for alle udlændinge, som ikke har varig opholdstilladelse og er på offentlig forsørgelse. Kontrakten skal indeholde en plan for, hvordan udlændingen kommer i uddannelse og arbejde. Desuden skal alle udlændinge underskrive en erklæring om aktivt medborgerskab. Formålet med erklæringen er at tydeliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding. 3

4 I lære som god samfundsborg Hvor mange mennesker skal der til for at omvende 24 frække hærværks- og kriminalitetstruede indvandrerunge og gøre dem til venlige og velfungerende samfundsborgere? penge til rådighed, som de, hvis de unges ord holdt stik, kunne spare på udgifter til reparationer efter hærværk og kriminalitet. Det lod til at virke. De fire unge fik igangsat en række samværsaktiviteter for de værste af drengene, og kriminaliteten i området begyndte så småt at falde. Flere bakker op Efter et halvt år, i marts 2005, var effekten af de fire unges indsats så tydelig, at boligselskabet og Socialcenter Vest i fællesskab besluttede sig for at ansætte de fire med løntilskud og starte projektet Outsiders 2 Insiders op. Fra december 2005 støttede FO-Århus projektet økonomisk, så de fire drenge blev ansat fast 18 timer ugentligt i hele resten af projektfasen. 4 Svaret finder du ikke ved at gennemgå rækken af mere eller mindre platte Århusvittigheder, men ved at tage med Nicolai på et lille besøg i Præstehaven i Hasle, hvor fire unge mænd via projektet Outsiders 2 Insiders har gjort et fantastisk stykke arbejde for at bringe netop 24 unge kriminelle og kriminalitetstruede indvandredrenge tilbage på ret kurs. Nicolai har taget en snak med den 23-årige Mohammad Murad, der er en af de fire foregangsmænd i projektet og med projektleder Trine Nielsen. Boligforeningen sagde stop Projektet startede, da Boligselskabet Præstehaven i 2004 indkaldte en gruppe af de ældste unge i området, her i blandt Mohammad Murad, for at tale med dem om det hærværk og den kriminalitet, som i stor stil blev begået i området. Boligforeningen havde fået nok. I fællesskab blev de enige om at gøre noget for at stoppe ulovlighederne. De fire unge foreslog at lave aktiviteter for de unge for på den måde at få dem væk fra at begå ulovligheder, og boligforeningen tilbød til gengæld at stille den pose Troværdige og positive rollemodeller Det er kommet en mere positiv stemning herude, fordi man har opdaget at det godt kan lade sig gøre at gøre nogle ting, at udrette noget og komme videre med noget. Gennem dette projekt har de unge i området følt, at de har fået lov til at være et sted, de har følt de hørte til og har fået grønt lys til at lave noget, de selv gerne ville, f.eks. opstarte et fodboldhold. Generelt har man har fået øjnene op for, at der er masser af muligheder i sådan en form for projekt, og via dette projekt har vi endvidere fået skaffet flere i uddannelse og arbejde, fortæller en stolt og smilende projektleder. Projektleder Trine Nielsen Det drengene egentlig gør, er at undervise de yngre drenge i at opføre sig ordentligt, tilpasse sig samfundet og lære dem, hvordan man agerer normalt, kommer ud af kriminalitet, søger arbejde, møder til tiden og så videre. Ud over aktiviteter og væresteder, så er det jo i bund og grund samværet og snakken om disse ting, det hele handler om. Det er her de for alvor lærer noget. De fire ansatte fungere på den måde selv som rollemodeller, fordi de også selv er i gang med positive forløb og har lært så meget allerede om samfundet, om opførsel og ansvar m.v. Netop fordi de er kommet i uddannelse eller arbejde selv og har opdaget de mange døre, dette åbner. Videre fortæller Trine Nielsen, hvordan de fire ansatte i projektet er kommet til at fungere som troværdige voksne, som de unge og forældrene kender, og som de unge kan relatere sig til. De er gode rollemodeller, siger Trine Nielsen, og fortæller videre om fordelen ved, at det er nogle af deres egne, der kører projektet. Det virker, fordi det er nogle af deres egne, der træder til og hjælper og støtter og rådgiver, når der er problemer. Havde det været en af kommunens medarbejdere, der hverken boede eller var kendt i området, kunne det måske have udløst afstandtagen og angst for overvågning og løftede pegefingre blandt de unge og forældrene. I starten var en del af forældrene dog også skeptiske overfor de fire unge projektansatte mænd, fortæller Trine Nielsen. Bl.a. på grund af tvivl om de fire unge mænd nu var værdige eksempler til efterfølgelse. De har ikke alle været lige gode børn op gennem deres opvækst griner Trine Nielsen men påpeger, at det er de nu.

5 er Af Lone Jørgensen Outsiders 2 Insiders Hovedsigtet med projektet Outsiders 2 Insiders er at forebygge kriminalitet og hærværk i Urbanbydelen igennem en lokalt forankret indsats, der skal gennemføres i tæt samarbejde med andre initiativer taget i regi af det boligsociale arbejde, Familiecenter Vest, foreningerne og/eller Urbanprogrammets projekter. Konkret ansættes 4 unge, der på baggrund af egne erfaringer med kriminalitet og deres efterfølgende ændrede livsstil skal agere positive rollemodeller overfor børn og unge i bydelen (kilde: ). Trivselshuset Projektet Outsiders 2 Insiders er støttet af Urban, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Århus Kommune samt FO-Århus. Projektet er finansieret frem til og med april Outsiders 2 Insiders er en del af en større indsats fra kommunens og boligselskabets side for at give hele området i Hasle et løft såvel socialt som bygningsmæssigt. Der foregår p.t. store renoveringer i området. Lignende projekter i Århus Kommune er Kontaktstederne i Gellerup og Bispehaven og projektet Unge for Unge i Gellerup (læs mere på dk/kommune ). Muhammed Murad er 23 år og en af de fire unge bag projektet Outsiders 2 Insiders. Ved siden af projektansættelsen er han selv i gang med en ungdomspædagogisk uddannelse på JVUC. Nicolai har mødt en glad og lidt beskeden Muhammad Murad i Præstehaven og talt med ham om projektet og hans egen rolle som foregangseksempel. Jeg har det så godt med mig selv i dag og med at have gjort en forskel. Jeg kan mærke at det er godt for mig selv og for de unge. Jeg har selv været som dem en gang, men tiden og dem, man hænger ud med, har gjort en forskel. Projektet har gjort en forskel. I dag ved jeg, hvad det rigtige er, og det er vigtigt at sende videre til dem, der er yngre. Derfor har vi har daglig kontakt med de unge, og vi har også kontakt med deres arbejdsgivere og skolevejledere, som vi holder møder med. Sammen holder vi Muhammad Murad i Præstehaven øje med, hvordan det går med hver enkelt af dem. Vi har fået skabt tillid. De unge kommer hen til os nu, hvis der er noget de vil snakke om eller har problemer. Selv de unge, der ikke er direkte tilknyttet til projektet kan finde på at komme til os. Jeg er en af deres egne og derfor har de tillid til mig og vil gerne snakke. Desuden betyder alder og rangorden meget herude. De yngre har respekt for og lytter til de ældre. Man siger ikke nej til dem, der er ældre. Det kan vi jo udnytte positivt, siger Mohammad eftertænksomt. Han og de tre øvrige ansatte drenge i projektet bruger selv projektansættelsen som et springbræt til at komme videre i et positivt forløb. De er alle fire ved siden af denne ansættelse i gang med skoleforløb, der senere skal føre til jobansættelser. 5

6 Stenbroen Af grøn guide Sussie Pagh dyrenes kunstige klippelandskab FO-Århus og Naturhistorisk Museum har tilsammen skaffet kr. til et stenbronatur- formidlingsprojekt bl.a. fra Skovog Naturstyrelsen og Friluftsrådet. I samarbejde med Natur og Miljø, Århus Kommunes og Dansk Ornitologisk Forening skal stenbro-projektet sætte fokus på byens natur og dyreliv. Dels for at skabe flere naturoplevelser for folk, som færdes i byen, dels for at afbøde nogle af de konflikter, som opstår mellem dyr og mennesker. Projektet vil løbe af stablen i løbet af 2007 med en hjemmeside om bydyr, tilbud om ekspertguidede bynaturture, undervisningsidéer til skolerne og en mindre udstilling om bydyr på Naturhistorisk Museum. Baggrunden for projektet er, at medierne især fokuserer på konflikter og negative oplevelser mellem dyr og mennesker i byen. F.eks. den megen skriveri om larmende måger, husmårer som æder startkabler eller svaler som griser bygningerne til. Ved at sætte fokus på positive oplevelser med dyrene i byen og på hvordan man tackler problemerne med dem, vil man kunne give byboerne flere glædelige naturoplevelser og mere plads til dyrene. Desuden er historien om bydyrenes indvandring til byerne et skoleeksempel i dyrs tilpasning til nye leveområder. I naturen indtager dyrene nye leveområder efterhånden som de opstår. Efter naturkatastrofer som f.eks. vulkanudbrud eller skovbrande, hvor store naturområder ødelægges, opstår der nye sletter eller stenørkner, som langsomt indtages af andre arter end dem, der oprindeligt levede der. Vi kender det også fra vores egen historie, at naturområder ændres radikalt. Heden bredte sig især fra tallet i takt med, at mennesker ryddede skoven, så de kunne dyrke jorden. Efterhånden som jorden blev gold og nye marker blev taget i anvendelse, blev de gamle udyrkelige jorde til hede. Dyr som ikke oprindeligt havde levet på stedet, indtog nu det nye stykke menneskeskabt natur. I dag betragter vi mange af de dyr, der lever på heden som særlig bevarelsesværdige. For de fleste er det måske lidt mærkeligt at betragte stenbroen med de mange bygninger, tårne, veje og master som et endnu et stykke menneskeskabt natur, men dyrelivets indtog i byen vidner om, at byen for dem blot er et nyt levested på godt og ondt. Byen byder på en mængde fødemuligheder især i form af affald, men der er også nye farer for dyrene som forurening, biler og mennesker. Kigger man på de dyr, som har indtaget byen, stammer mange af dem fra klippelandskaber eller fra varmere himmelstrøg. Byduen lever f.eks. vildt på bl.a. Gibraltarklippen og dens oprindelige navn er klippedue. Også tårnfalken, bysvalen og mursejleren stammer oprindeligt fra områder, hvor de yngler på klipper. Husmus, husmår og husedderkop indtager boligen og klarer sig på den måde højere mod nord end de ellers ville have kunnet. Det er positivt, at arter gør nye landvindinger, i en tid, hvor man ellers hører, at vilde dyr fortrænges fra deres leveområder, men det er ikke alle dyr som hilses lige velkomne i byerne. Større dyr som ræve, husmår og måger skaber ofte ængstelse og konflikter, som kunne undgås med viden om dyret. Samarbejdsprojektet håber at rigtig mange vil tage del i aktiviteterne omkring byens vilde dyr, der bl.a. ved hjælp af bybefolkningen skal kortlægge såvel positive som negative oplevelser med byens dyr. Æbleopskrift Cox orange-sauce 6 1 liter kalvefond (bestil hos slagteren) 1 løg 4-5 cox orange æbler Balsamico Hak løg og æbler og put dem i kalvefonden. Kog fonden ind til cirka det halve Fonden presses gennem et klæde (gammeldags bleer er perfekte). Kog et par deciliter god balsamico-eddike ind med en skefuld sukker. Tilsmag æblesaucen med den indkogte balsamico og evt. salt og peber. Fortrinlig sauce til mange af efterårets middagsretter. Venligst udlånt af Svineriet, Mejlgade 35, baggården. Velbekomme!

7 FOś Kulturkreds Aktivitets siden F 0 r å r e t s a r r a n g e m e n t e r Tilmelding til og information om samtlige kurser og arrangementer fås i FO s kursusbutik, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C. Telefon: Priser i rødt: Særpris for pensionister, efterlønnere, handicappede og arbejdsledige. Her glimt fra nogle af FO s forrygende festugearrangementer i Musikhus Århus. Womania Mavedans Foredrag v/karen Jespersen Sundheds- og senioruger I samarbejde med Hovedbiblioteket arrangerer FO-Århus i januar 2007 Sundheds- og Senioruger på Hovedbiblioteket. Få mere information på Aftenskoleklubben Husk også generalforsamling i Aftenskoleklubben den 26. februar 2007 kl , Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. Generalforsamlingen indledes af tidligere forstander på Vestbirk Højskole Jens Grøn, der fortæller om den nye højskolesangbog og akkompagnerer fællessangen på klaver. Kom og syng med fra den nye 18. udgave, der indeholder nye såvel som gammelkendte sange, f.eks. Kaj Munks Den blå Anemone. 7

8 Afsender: Frit Oplysningsforbund Guldsmedgade 25 Postbox Århus C PP DANMARK Kunde ID. nr FRIT OPLYSNINGSFORBUND Fordi netværk handler om mennesker Magasinpost B Etnolekt Sprog og identitet Af Mette Vedsgaard Christensen, Cand. mag. Seminarieadjunkt En gammel historie om de unges sprog. De unges sprog er grimt, fyldt med bandeord og sjuskede udtaler, ord fra andre sprog, ord og vendinger de selv finder på og som de ældre generationer ikke forstår. Det kan de fleste vist blive enige om. DK Ung DK Ung Klager over de unges sprog er imidlertid ikke en moderne opfindelse flere tusinde år gamle kilder fortæller at ældre altid har klaget over de unges opførsel i almindelighed og deres sprog i særdeleshed. Uanset i hvilket årti man slår ned, så er den ældre generations klager over de unges sprog altid sket med henvisning til dengang jeg var ung det var dengang man lærte at tale pænt, at skrive pænt, at opføre sig ordentligt. Det er tilsyneladende helt efter bogen at de unge generation efter generation provokerer deres forældre med deres sprog og at deres forældre lader sig provokere af dem. Sproget som identitetsog fællesskabsmarkør De unge bruger sproget til at vise at de er unge, til at skabe sig en ungdomsidentitet. Sproget talesproget fungerer som et middel til at vise hvem man er på samme måde som musik, tøj og andre livsstilsprodukter. Det er i denne kontekst at også de unge indvandreres særlige måde at tale dansk på, skal forstås. Ved at bruge det danske sprog på en bestemt måde, ved at lave lidt om på grammatikken, lave lidt om på udtalen og bruge ord fx fra arabisk og tyrkisk, bruges sproget til at signalere at man er ung i et kulturelt og sprogligt mangfoldigt storbymiljø. Den måde de unge taler på når de fx siger: Wallah, i morgen vi skal til fest, er altså ikke et udtryk for at de ikke har lært at tale dansk endnu. Det er i stedet et udtryk for at de bruger dansk, arabisk og de andre sprog de fx hører i deres vennegruppe, til at lave en ny dialekt. Etnolekt med jysk accent Den dialekt kalder man nogle gange for etnolekt fordi den ofte henviser til talerens etniske baggrund. Mange af de unge der taler sådan er i stand til at skifte mellem forskellige måder at tale på alt efter hvem de taler med. Når en ung taler etnolekt med sine venner, er det ikke et signal om at de vil betragtes som udlændinge eller anderledes tvært i mod. Deres talesprog bliver ofte kritiseret af deres egne forældre også mange mener ikke at de unge skal gå og blande sprogene sammen. De unges sprog er altså et udtryk for en bestemt dansk ungdomsidentitet, ofte vil man også uden problemer kunne høre hvor i Danmark den unge indvandrer kommer fra, de siger nemlig også ikk å præcis som andre østjyder. FRIT OPLYSNINGSFORBUND Guldsmedgade Århus C Tlf.:

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Nicolai. FO-Aarhus.dk. i FO-byen: Vind 100.000. 18. årgang nr. 1 februar 2010. Fordi netværk handler om mennesker

Nicolai. FO-Aarhus.dk. i FO-byen: Vind 100.000. 18. årgang nr. 1 februar 2010. Fordi netværk handler om mennesker Nicolai 18. årgang nr. 1 februar 2010 Konkurrencer i FO-byen: Vind 100.000 Udsmykningskonkurrencen Festugeplakaten er i år lavet af Søren Behnckes Arkitekt- konkurrence: Hængende have FO-Aarhus.dk Fordi

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger

7. Håndtering af flerkulturelle besætninger 7. Håndtering af flerkulturelle besætninger Mange nationaliteter om bord er blevet almindeligt i mange skibe. Det stiller ekstra krav til kommunikation og forståelse af forskelligheder. 51 "Lade som om"

Læs mere

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose

De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose De vilde drenge og andre udfordringer 26.10.2011 Erfaringer med indsatser for udsatte familier i Vollsmose 1 Integrationschef Birgitte Vinsten, Odense Kommune Mail: bmvc@odense.dk, mobil 23629501 Indsatser

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj

Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE, HPD. Hvordan er det at bo i Ishøj? Hvad er så ikke så godt ved at bo i Ishøj Mødereferat Titel Byer for Alle Dato 2. juli 2003 Sted Deltagere Fokusgruppeinterview i Ishøj Ishøj Rådhus Referent HPD, 3. juli 2003 Marianne Hyllested (Projektkoordinator). 9 borgere fra Ishøj, HLE,

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Børneblad. Præstø. Har du mødt Adam?

Børneblad. Præstø. Har du mødt Adam? Præstø Børneblad Nu er det tid til skoleblad nummer to og denne gang er vi flere om at skrive bladet. Der er kommet masser af gode ideer og der er sket mange spændende ting på skolen. Hilsen Magnus, Redaktør

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Dit barn bor i Danmark

Dit barn bor i Danmark Dit barn bor i Danmark Til forældre Denne pjece henvender sig til forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Formålet med pjecen er at give information om det at være forælder i Danmark, så der er de

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for

Plejehjemsliv 2012 - med frisørens øjne. Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for Plejehjem 2012. Når historierne om plejehjem kommer på forsiden af medierne, drejer det sig alt for ofte om dårligt arbejdsmiljø, stort sygefravær eller sjusk med medicinbehandlingen. Her får vi en tilstandsrapport

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Etnisk Jobteam i Odense Kommune

Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam i Odense Kommune Etnisk Jobteam ligger midt i Vollsmose og er af den grund ikke kun kulturelt, men også fysisk midt i hjertet af Odense Kommunes integrationsarbejde. Etnisk Jobteam er et

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8

Oktober MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 Oktober 2016 9 MÅNEDER SOM SOCIAL VICEVÆRT SIDE 4-5 SPOT PÅ: Alderslyst action 2016 SIDE 3 KALENDER OG EVENTS SIDE 7-8 SIDE 2 INDHOLD Seneste Nyt v. Mia Butler Side 3 Social Vicevært 9 måneder gået Side

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015

Min drømmeskole. Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Min drømmeskole Fællesmøde, d. 10. juni 2015 Af Jens Ole Sørensen, formand Finderuphøj Skole Holdningerne i dette dokument er mine personlige betragtnigner om min drømmeskole, og er ikke udtryk for en

Læs mere

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan

Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen. Boligsocial helhedsplan Bilag 2: Forslag til initiativer udarbejdet af projektarbejdsgruppen Endelig Boligsocial helhedsplan 2011-2115 SB SOCI ALT B OLIGBYGGERI I SKIVE, AFDELING 4, 18 OG 19 Udarbejdet af: SB Socialt Boligbyggeri

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Samværsregler på Amager Fælled skole

Samværsregler på Amager Fælled skole Samværsregler på Amager Fælled skole Skolens samværsregler er udarbejdet af elever og personaler og fremlagt for Skolebestyrelsen. De vil årligt bliver gennemgået og revideret, hvis det viser sig nødvendigt.

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om?

26-12-2012. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Hvem taler vi om? Oversigt. Hvem taler vi om? Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet.

Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Sundhed blandt mænd med anden etnisk baggrund. Maria Kristensen, ph.d. Adjunkt. Dansk Forskningscenter for Migration og Etnicitet. Københavns Universitet. Sundhed blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8

24 september 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 8 24 september 2015 Nr. 8-24. september 2015. Nr. 8 Fra DRåben til et hav af gode historier et får ny redaktion, som her tegner et portræt af journalist Eva Birgitte Jensen, der siger farvel og går på efterløn.

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

En god start i Danmark med en frivillig ven

En god start i Danmark med en frivillig ven En god start i Danmark med en frivillig ven rødekors.dk/ vennerviservej Udgivet af: Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø www.rodekors.dk Forsidefoto: Johnny Wichmann Layout: Rumfang a part of IDna

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen )

I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Hold Øje Uge 22. Kort uge og et kort Hold Øje. I dag fredag er det sidste skoledag for tigerne Yes. I fodbold blev det som vanligt en sejr til lærerne (så vidt jeg lige kunne tælle sammen ) Vi er så småt

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Skraldiade inspiration

Skraldiade inspiration Skraldiade inspiration Børn er fremtidens forbrugere, og de vil også være fremtidens producenter af affald. Hver enkelt dansker producerer mere end 802 kg affald årligt. Det er næsten tre gange så meget

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2

26 februar 2015. Jeg har det som blommen i et æg. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 2 26 februar 2015 Nr. 2-26. februar 2015. Nr. 2 Jeg har det som blommen i et æg Niels Balling fortsætter sit aktive arbejdsliv fra beboerbevægelsen som seniorjobber i Kvarterhuset Amagerbro Fotos: Per Sichlau

Læs mere

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016

Den Boligsociale Helhedsplan. Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 Den Boligsociale Helhedsplan Charlottekvarteret - Mennekser i fokus 2012-2016 2 INDHOLD Introduktion 2 Forord 2 Indledning 2 Spørgsmål & svar 4-6 Uddannelse, beskæftigelse & erhverv 8 Intro 8 Målet er

Læs mere

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris:

Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Chris: Interviewer1: Kan du fortælle lidt om dig selv og din baggrund? Chris: Jeg kan prøve. Kom på et sidespor med stofmisbrug og gik de forkerte veje og mødte nogle forkerte mennesker. Så røg jeg hurtigt med

Læs mere

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks

Ansøgning om prækvalifikation. Boligområdets problemkompleks Ansøgning om prækvalifikation Højvangen, september 2015 Midtjysk Boligselskab, Skanderborg Andelsboligforening og Skanderborg Kommune fremsender hermed ansøgning om prækvalifikation til en helhedsplan

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere