Nicolai. FO-Aarhus.dk. Indvandrerunge job og identitet. 14. årgang nr. 4 november Fordi netværk handler om mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nicolai. FO-Aarhus.dk. Indvandrerunge job og identitet. 14. årgang nr. 4 november 2006. Fordi netværk handler om mennesker"

Transkript

1 Nicolai 14. årgang nr. 4 november 2006 Indvandrerunge job og identitet Rollemodeller viser vejen frem Arbejde giver selvstændighed I lære som god samfundsborger Unge kriminalitetstruede hjælpes af deres egne Etnolekt en gammel historie om de unges sprog FO-Aarhus.dk Fordi netværk handler om mennesker

2 Nicolai AftenskoleKlubbens blad DEBAT Torben Dreier Skoleleder Udgives af Frit Oplysningsforbunds medlemsforening Guldsmedgade 25, Postbox Århus C. Tlf.: Ansvarshavende redaktør Torben Dreier Redaktion Henrik Gram Inge Madsen Lone Jørgensen Torben Dreier Oplag 6000 Layout & tryk Opsætning & layout: Sputnik Reklame tlf: Tryk: Zeuner Grafisk Trykt på miljøpapir Forsidefoto Venligst udlånt af sekretariatet for vm i gymnastik Nicolai udkommer 4 gange om året. Bladet postbesørges til FO s kursusdeltagere samt lægges frem på biblioteker og offentlige kontorer. AftenskoleKlubben AftenskoleKlubbens formål er at udbrede folkeoplysning indenfor almene, økonomiske, politiske, sociale og kulturelle emner; samt at arbejde for de idealer som De Forenede Nationer står for, samt at sikre medlemmernes indflydelse på FO s virke. Ved tilmelding til et af FO s kurser bliver man automatisk medlem af FO s medlemsforening for 10 kr., som overføres fra tilmeldingsgebyret. Jobfesten Det har været utroligt interessant at følge udviklingen på beskæftigelsesområdet i det sidste års tid. Fantastisk mange jobåbninger viser sig lige nu og det må vi være gode til ikke at tabe på gulvet. Det er derfor dejligt at se, at der også i Århus er politisk fokus på den gunstige beskæftigelsessituation og at der rent faktisk kommer flere i arbejde. De grupper, der stadig er ledige, har sandsynligvis flere problemer end lige arbejdsløsheden og derfor er det ekstra svært for dem, at få del i jobfesten. Det er FO-Århus håb at vi kan bygge et system op, som vurderer den enkelte lediges individuelle situation og giver mulighed for at følge ham eller hende helt til dørs eller helt til KONKURRENCEn Vi trækker lod om 2 billetter til foredraget Fra Gunnar Nu Hansen til Peter Brixtofte. Journalist Poul Erik Andersson fortæller om personer, han har mødt igennem et langt liv som journalist. Foredraget foregår den 7. februar 2007 kl i Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C Konkurrence 1. Hvad er Gert Bjerregaard (V) rådmand for? 2. Hvad hedder boligkvarteret, som huser projektet Outsiders 2 Insiders? 3. Hvad kaldes den dialekt, som tales af unge indvandrere, og som henviser til talerens etniske baggrund? job gennem afklaring af deres samlede situation (helbred, social situation, psykiske problemer, børnepasning, kvalifikationer, integration m.m.). Det værste i den nuværende gode beskæftigelsessituation vil være et stift system, hvor man kun kan se de ledige som en stor samlet restgruppe. Svar inden d. 15. december til FO, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C eller mail Navn: Adresse: Vinder af sidste nummers konkurrence: Birgit Mikkelsen, 8000 Århus C Svarene på konkurrencen i Nicolai nr. 3, LO-formand Thomas Nielsen 2. Bette Fanden 3. År 1857

3 Rollemodeller viser vejen frem Af Gert Bjerregaard (V), rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse FOTO: Claus Sjödin/clausjodin.com Gert Bjerregaard De unge fra projekt Outsiders 2 Insiders er på flere måder rollemodeller. Rollemodeller for de unge i Bispehaven, der er kommet ud i kriminalitet. Rollemodeller for andre unge indvandrere, fordi de er i gang med at tage en uddannelse. Og rollemodeller for mig som rådmand, fordi de viser vejen til vellykket integration. Om Outsiders 2 Insiders se s. 4-5 i dette nummer af Nicolai Det rigtig gode ved Outsiders 2 insiders er, at man har ansat unge fra Bispehaven. De har tidligere været ude i kriminalitet og kender området på godt og ondt. De er kun nogle år ældre end de unge, der begår kriminalitet. Men de unge i området har tillid til dem, og de lytter til dem. Deres arbejde har langt større effekt, end hvis man sendte en pædagog eller socialrådgiver ud til Bispehaven. Ansvarlige borgere Flere steder i Århus Kommune har vi prøvet lignende projekter, hvor unge indvandrere har været rollemodeller for deres jævnaldrende. Gode eksempler er projekter som Kontaktstedet og Unge-for-Unge i Gellerupområdet. Tankegangen bag disse projekter er, at de unge skal lære at tage ansvar og blive en del af demokratiet. De skal lære, at de er en vigtig del af lokalsamfundet. Og de skal opleve, at hvis de undlader at lade ballade, så kommer der også noget godt tilbage. I Rosenhøjområdet overvejer man også at starte et projekt, hvor unge skal være rollemodeller for andre unge. For i Rosenhøj har man også oplevet urolighederne, og nu fokuserer man på at forebygge en optrapning af problemerne, så de ikke får lov til at vokse sig lige så store som i Gellerup. Uddannelse er vejen frem Flere af de unge fra Outsiders 2 insiders er gået i gang med en uddannelse. For mig at se er det den helt rigtige vej frem for unge indvandrere, der skal integreres i det danske samfund. Selv har jeg for nylig fået vedtaget en ny aktiveringsstrategi i Byrådet, som også indeholder vigtige elementer for unge indvandrere. Som en del af strategien skal alle unge under 25 år, som er på kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, i gang med at tage en uddannelse. Med en uddannelse i hånden står man langt bedre rustet til at få et job og klare sig på arbejdsmarkedet. Arbejde giver selvstændighed Et job giver selvstændighed selvstændighed til at tjene sine egne penge og bestemme over sit eget liv. Heldigvis er vi i øjeblikket i den situation, at der er stor mangel på arbejdskraft. Der gælder inden for mange faggrupper - butiksansatte, håndværkere eller ingeniører for blot at nævne nogen. Mange virksomheder er konstant på udkig efter arbejdskraft, og derfor er de generelt mere positive over for unge indvandrere, end de har været tidligere. Så det gælder om at gribe chancen nu. For med en uddannelse og et job hjælper man ikke kun sig selv. Man bliver også rollemodel for andre unge indvandrere, som vokser op og skal integreres i Danmark. I marts 2006 vedtog regeringen lovpakken Ny chance til alle. Lovpakken indeholder en række nye initiativer på beskæftigelsesområdet. Flere af dem får betydning for unge indvandrere: Unge mellem 18 og 24 år, som er på kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, får pligt til at tage en uddannelse. Det gælder dog kun for unge, som ikke i forvejen har en uddannelse, der retter sig mod arbejdsmarkedet. Der skal laves en integrationskontrakt for alle udlændinge, som ikke har varig opholdstilladelse og er på offentlig forsørgelse. Kontrakten skal indeholde en plan for, hvordan udlændingen kommer i uddannelse og arbejde. Desuden skal alle udlændinge underskrive en erklæring om aktivt medborgerskab. Formålet med erklæringen er at tydeliggøre det danske samfunds værdier over for den enkelte udlænding. 3

4 I lære som god samfundsborg Hvor mange mennesker skal der til for at omvende 24 frække hærværks- og kriminalitetstruede indvandrerunge og gøre dem til venlige og velfungerende samfundsborgere? penge til rådighed, som de, hvis de unges ord holdt stik, kunne spare på udgifter til reparationer efter hærværk og kriminalitet. Det lod til at virke. De fire unge fik igangsat en række samværsaktiviteter for de værste af drengene, og kriminaliteten i området begyndte så småt at falde. Flere bakker op Efter et halvt år, i marts 2005, var effekten af de fire unges indsats så tydelig, at boligselskabet og Socialcenter Vest i fællesskab besluttede sig for at ansætte de fire med løntilskud og starte projektet Outsiders 2 Insiders op. Fra december 2005 støttede FO-Århus projektet økonomisk, så de fire drenge blev ansat fast 18 timer ugentligt i hele resten af projektfasen. 4 Svaret finder du ikke ved at gennemgå rækken af mere eller mindre platte Århusvittigheder, men ved at tage med Nicolai på et lille besøg i Præstehaven i Hasle, hvor fire unge mænd via projektet Outsiders 2 Insiders har gjort et fantastisk stykke arbejde for at bringe netop 24 unge kriminelle og kriminalitetstruede indvandredrenge tilbage på ret kurs. Nicolai har taget en snak med den 23-årige Mohammad Murad, der er en af de fire foregangsmænd i projektet og med projektleder Trine Nielsen. Boligforeningen sagde stop Projektet startede, da Boligselskabet Præstehaven i 2004 indkaldte en gruppe af de ældste unge i området, her i blandt Mohammad Murad, for at tale med dem om det hærværk og den kriminalitet, som i stor stil blev begået i området. Boligforeningen havde fået nok. I fællesskab blev de enige om at gøre noget for at stoppe ulovlighederne. De fire unge foreslog at lave aktiviteter for de unge for på den måde at få dem væk fra at begå ulovligheder, og boligforeningen tilbød til gengæld at stille den pose Troværdige og positive rollemodeller Det er kommet en mere positiv stemning herude, fordi man har opdaget at det godt kan lade sig gøre at gøre nogle ting, at udrette noget og komme videre med noget. Gennem dette projekt har de unge i området følt, at de har fået lov til at være et sted, de har følt de hørte til og har fået grønt lys til at lave noget, de selv gerne ville, f.eks. opstarte et fodboldhold. Generelt har man har fået øjnene op for, at der er masser af muligheder i sådan en form for projekt, og via dette projekt har vi endvidere fået skaffet flere i uddannelse og arbejde, fortæller en stolt og smilende projektleder. Projektleder Trine Nielsen Det drengene egentlig gør, er at undervise de yngre drenge i at opføre sig ordentligt, tilpasse sig samfundet og lære dem, hvordan man agerer normalt, kommer ud af kriminalitet, søger arbejde, møder til tiden og så videre. Ud over aktiviteter og væresteder, så er det jo i bund og grund samværet og snakken om disse ting, det hele handler om. Det er her de for alvor lærer noget. De fire ansatte fungere på den måde selv som rollemodeller, fordi de også selv er i gang med positive forløb og har lært så meget allerede om samfundet, om opførsel og ansvar m.v. Netop fordi de er kommet i uddannelse eller arbejde selv og har opdaget de mange døre, dette åbner. Videre fortæller Trine Nielsen, hvordan de fire ansatte i projektet er kommet til at fungere som troværdige voksne, som de unge og forældrene kender, og som de unge kan relatere sig til. De er gode rollemodeller, siger Trine Nielsen, og fortæller videre om fordelen ved, at det er nogle af deres egne, der kører projektet. Det virker, fordi det er nogle af deres egne, der træder til og hjælper og støtter og rådgiver, når der er problemer. Havde det været en af kommunens medarbejdere, der hverken boede eller var kendt i området, kunne det måske have udløst afstandtagen og angst for overvågning og løftede pegefingre blandt de unge og forældrene. I starten var en del af forældrene dog også skeptiske overfor de fire unge projektansatte mænd, fortæller Trine Nielsen. Bl.a. på grund af tvivl om de fire unge mænd nu var værdige eksempler til efterfølgelse. De har ikke alle været lige gode børn op gennem deres opvækst griner Trine Nielsen men påpeger, at det er de nu.

5 er Af Lone Jørgensen Outsiders 2 Insiders Hovedsigtet med projektet Outsiders 2 Insiders er at forebygge kriminalitet og hærværk i Urbanbydelen igennem en lokalt forankret indsats, der skal gennemføres i tæt samarbejde med andre initiativer taget i regi af det boligsociale arbejde, Familiecenter Vest, foreningerne og/eller Urbanprogrammets projekter. Konkret ansættes 4 unge, der på baggrund af egne erfaringer med kriminalitet og deres efterfølgende ændrede livsstil skal agere positive rollemodeller overfor børn og unge i bydelen (kilde: ). Trivselshuset Projektet Outsiders 2 Insiders er støttet af Urban, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Århus Kommune samt FO-Århus. Projektet er finansieret frem til og med april Outsiders 2 Insiders er en del af en større indsats fra kommunens og boligselskabets side for at give hele området i Hasle et løft såvel socialt som bygningsmæssigt. Der foregår p.t. store renoveringer i området. Lignende projekter i Århus Kommune er Kontaktstederne i Gellerup og Bispehaven og projektet Unge for Unge i Gellerup (læs mere på dk/kommune ). Muhammed Murad er 23 år og en af de fire unge bag projektet Outsiders 2 Insiders. Ved siden af projektansættelsen er han selv i gang med en ungdomspædagogisk uddannelse på JVUC. Nicolai har mødt en glad og lidt beskeden Muhammad Murad i Præstehaven og talt med ham om projektet og hans egen rolle som foregangseksempel. Jeg har det så godt med mig selv i dag og med at have gjort en forskel. Jeg kan mærke at det er godt for mig selv og for de unge. Jeg har selv været som dem en gang, men tiden og dem, man hænger ud med, har gjort en forskel. Projektet har gjort en forskel. I dag ved jeg, hvad det rigtige er, og det er vigtigt at sende videre til dem, der er yngre. Derfor har vi har daglig kontakt med de unge, og vi har også kontakt med deres arbejdsgivere og skolevejledere, som vi holder møder med. Sammen holder vi Muhammad Murad i Præstehaven øje med, hvordan det går med hver enkelt af dem. Vi har fået skabt tillid. De unge kommer hen til os nu, hvis der er noget de vil snakke om eller har problemer. Selv de unge, der ikke er direkte tilknyttet til projektet kan finde på at komme til os. Jeg er en af deres egne og derfor har de tillid til mig og vil gerne snakke. Desuden betyder alder og rangorden meget herude. De yngre har respekt for og lytter til de ældre. Man siger ikke nej til dem, der er ældre. Det kan vi jo udnytte positivt, siger Mohammad eftertænksomt. Han og de tre øvrige ansatte drenge i projektet bruger selv projektansættelsen som et springbræt til at komme videre i et positivt forløb. De er alle fire ved siden af denne ansættelse i gang med skoleforløb, der senere skal føre til jobansættelser. 5

6 Stenbroen Af grøn guide Sussie Pagh dyrenes kunstige klippelandskab FO-Århus og Naturhistorisk Museum har tilsammen skaffet kr. til et stenbronatur- formidlingsprojekt bl.a. fra Skovog Naturstyrelsen og Friluftsrådet. I samarbejde med Natur og Miljø, Århus Kommunes og Dansk Ornitologisk Forening skal stenbro-projektet sætte fokus på byens natur og dyreliv. Dels for at skabe flere naturoplevelser for folk, som færdes i byen, dels for at afbøde nogle af de konflikter, som opstår mellem dyr og mennesker. Projektet vil løbe af stablen i løbet af 2007 med en hjemmeside om bydyr, tilbud om ekspertguidede bynaturture, undervisningsidéer til skolerne og en mindre udstilling om bydyr på Naturhistorisk Museum. Baggrunden for projektet er, at medierne især fokuserer på konflikter og negative oplevelser mellem dyr og mennesker i byen. F.eks. den megen skriveri om larmende måger, husmårer som æder startkabler eller svaler som griser bygningerne til. Ved at sætte fokus på positive oplevelser med dyrene i byen og på hvordan man tackler problemerne med dem, vil man kunne give byboerne flere glædelige naturoplevelser og mere plads til dyrene. Desuden er historien om bydyrenes indvandring til byerne et skoleeksempel i dyrs tilpasning til nye leveområder. I naturen indtager dyrene nye leveområder efterhånden som de opstår. Efter naturkatastrofer som f.eks. vulkanudbrud eller skovbrande, hvor store naturområder ødelægges, opstår der nye sletter eller stenørkner, som langsomt indtages af andre arter end dem, der oprindeligt levede der. Vi kender det også fra vores egen historie, at naturområder ændres radikalt. Heden bredte sig især fra tallet i takt med, at mennesker ryddede skoven, så de kunne dyrke jorden. Efterhånden som jorden blev gold og nye marker blev taget i anvendelse, blev de gamle udyrkelige jorde til hede. Dyr som ikke oprindeligt havde levet på stedet, indtog nu det nye stykke menneskeskabt natur. I dag betragter vi mange af de dyr, der lever på heden som særlig bevarelsesværdige. For de fleste er det måske lidt mærkeligt at betragte stenbroen med de mange bygninger, tårne, veje og master som et endnu et stykke menneskeskabt natur, men dyrelivets indtog i byen vidner om, at byen for dem blot er et nyt levested på godt og ondt. Byen byder på en mængde fødemuligheder især i form af affald, men der er også nye farer for dyrene som forurening, biler og mennesker. Kigger man på de dyr, som har indtaget byen, stammer mange af dem fra klippelandskaber eller fra varmere himmelstrøg. Byduen lever f.eks. vildt på bl.a. Gibraltarklippen og dens oprindelige navn er klippedue. Også tårnfalken, bysvalen og mursejleren stammer oprindeligt fra områder, hvor de yngler på klipper. Husmus, husmår og husedderkop indtager boligen og klarer sig på den måde højere mod nord end de ellers ville have kunnet. Det er positivt, at arter gør nye landvindinger, i en tid, hvor man ellers hører, at vilde dyr fortrænges fra deres leveområder, men det er ikke alle dyr som hilses lige velkomne i byerne. Større dyr som ræve, husmår og måger skaber ofte ængstelse og konflikter, som kunne undgås med viden om dyret. Samarbejdsprojektet håber at rigtig mange vil tage del i aktiviteterne omkring byens vilde dyr, der bl.a. ved hjælp af bybefolkningen skal kortlægge såvel positive som negative oplevelser med byens dyr. Æbleopskrift Cox orange-sauce 6 1 liter kalvefond (bestil hos slagteren) 1 løg 4-5 cox orange æbler Balsamico Hak løg og æbler og put dem i kalvefonden. Kog fonden ind til cirka det halve Fonden presses gennem et klæde (gammeldags bleer er perfekte). Kog et par deciliter god balsamico-eddike ind med en skefuld sukker. Tilsmag æblesaucen med den indkogte balsamico og evt. salt og peber. Fortrinlig sauce til mange af efterårets middagsretter. Venligst udlånt af Svineriet, Mejlgade 35, baggården. Velbekomme!

7 FOś Kulturkreds Aktivitets siden F 0 r å r e t s a r r a n g e m e n t e r Tilmelding til og information om samtlige kurser og arrangementer fås i FO s kursusbutik, Guldsmedgade 25, 8000 Århus C. Telefon: Priser i rødt: Særpris for pensionister, efterlønnere, handicappede og arbejdsledige. Her glimt fra nogle af FO s forrygende festugearrangementer i Musikhus Århus. Womania Mavedans Foredrag v/karen Jespersen Sundheds- og senioruger I samarbejde med Hovedbiblioteket arrangerer FO-Århus i januar 2007 Sundheds- og Senioruger på Hovedbiblioteket. Få mere information på Aftenskoleklubben Husk også generalforsamling i Aftenskoleklubben den 26. februar 2007 kl , Folkeoplysningens Hus, Vester Allé 8, 8000 Århus C. Generalforsamlingen indledes af tidligere forstander på Vestbirk Højskole Jens Grøn, der fortæller om den nye højskolesangbog og akkompagnerer fællessangen på klaver. Kom og syng med fra den nye 18. udgave, der indeholder nye såvel som gammelkendte sange, f.eks. Kaj Munks Den blå Anemone. 7

8 Afsender: Frit Oplysningsforbund Guldsmedgade 25 Postbox Århus C PP DANMARK Kunde ID. nr FRIT OPLYSNINGSFORBUND Fordi netværk handler om mennesker Magasinpost B Etnolekt Sprog og identitet Af Mette Vedsgaard Christensen, Cand. mag. Seminarieadjunkt En gammel historie om de unges sprog. De unges sprog er grimt, fyldt med bandeord og sjuskede udtaler, ord fra andre sprog, ord og vendinger de selv finder på og som de ældre generationer ikke forstår. Det kan de fleste vist blive enige om. DK Ung DK Ung Klager over de unges sprog er imidlertid ikke en moderne opfindelse flere tusinde år gamle kilder fortæller at ældre altid har klaget over de unges opførsel i almindelighed og deres sprog i særdeleshed. Uanset i hvilket årti man slår ned, så er den ældre generations klager over de unges sprog altid sket med henvisning til dengang jeg var ung det var dengang man lærte at tale pænt, at skrive pænt, at opføre sig ordentligt. Det er tilsyneladende helt efter bogen at de unge generation efter generation provokerer deres forældre med deres sprog og at deres forældre lader sig provokere af dem. Sproget som identitetsog fællesskabsmarkør De unge bruger sproget til at vise at de er unge, til at skabe sig en ungdomsidentitet. Sproget talesproget fungerer som et middel til at vise hvem man er på samme måde som musik, tøj og andre livsstilsprodukter. Det er i denne kontekst at også de unge indvandreres særlige måde at tale dansk på, skal forstås. Ved at bruge det danske sprog på en bestemt måde, ved at lave lidt om på grammatikken, lave lidt om på udtalen og bruge ord fx fra arabisk og tyrkisk, bruges sproget til at signalere at man er ung i et kulturelt og sprogligt mangfoldigt storbymiljø. Den måde de unge taler på når de fx siger: Wallah, i morgen vi skal til fest, er altså ikke et udtryk for at de ikke har lært at tale dansk endnu. Det er i stedet et udtryk for at de bruger dansk, arabisk og de andre sprog de fx hører i deres vennegruppe, til at lave en ny dialekt. Etnolekt med jysk accent Den dialekt kalder man nogle gange for etnolekt fordi den ofte henviser til talerens etniske baggrund. Mange af de unge der taler sådan er i stand til at skifte mellem forskellige måder at tale på alt efter hvem de taler med. Når en ung taler etnolekt med sine venner, er det ikke et signal om at de vil betragtes som udlændinge eller anderledes tvært i mod. Deres talesprog bliver ofte kritiseret af deres egne forældre også mange mener ikke at de unge skal gå og blande sprogene sammen. De unges sprog er altså et udtryk for en bestemt dansk ungdomsidentitet, ofte vil man også uden problemer kunne høre hvor i Danmark den unge indvandrer kommer fra, de siger nemlig også ikk å præcis som andre østjyder. FRIT OPLYSNINGSFORBUND Guldsmedgade Århus C Tlf.:

TEMA: SKAL VI SNAKKE SAMMEN?

TEMA: SKAL VI SNAKKE SAMMEN? Nicolai 14. årgang nr. 1 februar 2006 TEMA: SKAL VI SNAKKE SAMMEN? ALLE KAN LÆRE AT SMS E 86-årige Erik Manggaard lærer ældre kunsten at skrive en sms JEG HAR LIGE FÅET EN GAFFEL I ØJET hvad bruger teenagere

Læs mere

Nicolai KURSER. FO-Aarhus.dk FO-AARHUS. ld Mindre program mere indhold mere ind. program, hold mere indhold Mindre program mere

Nicolai KURSER. FO-Aarhus.dk FO-AARHUS. ld Mindre program mere indhold mere ind. program, hold mere indhold Mindre program mere 20. klip 19. klip 18. klip 17. klip 16. klip 15. klip 14. klip 13. klip 12. klip 11. klip 10. klip 9. klip 8. klip 7. klip 6. klip 5. klip 4. klip 3. klip 2. klip 1. klip jer.. ole.dk Fo-aarHus IT-klippekort

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej!

NYHEDSBREV 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING. Nu er det mændenes tur! FORÅRET 2014. Vi er godt på vej! 2014 ET ÅR MED FOKUS PÅ LIGESTILLING Af Mai-Britt Haugaard Jeppesen, Bydelsmødrenes Landsorganisation Vi er godt på vej! Vi skal ha slået alle myterne ihjel. Vi skal kende til fakta, så direkte udtalte

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

En del af hinandens verden

En del af hinandens verden SUSI OG PETER ROBINSOHNS FOND En del af hinandens verden tre frivillige forebyggelsestilbud til børn og unge Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse FORORD: En del af hinandens verden side 3 SIND UNGDOM:

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER

TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER Juni 2013 TEMA: UNGE HJEMLØSE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED MENNESKET I CENTRUM TILLID I TRYGGE RAMMER ROSKILDE FESTIVAL SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ TIL UNGE HJEMLØSE side 2 side 4 side 6 En sammenhængende

Læs mere

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C.

Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Projekt VoksenADHD 2007-2010 1 Udgiver: ADHD-foreningen Rugårdsvej 101, 5000 Odense C. Tlf. 70 21 50 55 email: info@adhd.dk www.adhd.dk Redaktion: Signe Skovgaard Schmidt Illustrationer: Niels Villum Petersen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Fritidsjob til alle unge

Fritidsjob til alle unge Fritidsjob til alle unge Forord Et job efter skoletid kan være første skridt mod arbejdsmarkedet. Et fritidsjob kan give arbejdserfaringer, netværk og motivation til at tage en uddannelse. For nogle unge

Læs mere

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7

Februar 2008. Alle i arbejde. det kræver tid og tålmodighed. side 3-5, 8-9. Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10. Vitalijs drøm om lyd side 6-7 Februar 2008 Alle i arbejde det kræver tid og tålmodighed side 3-5, 8-9 Ny Kofoeds Skole i Ukraine side 10 Vitalijs drøm om lyd side 6-7 FOTO: KOFOEDS SKOLE Plads til alle LEDER Velkommen til 2008! Jeg

Læs mere

Netværksatlas Vollsmose. - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk

Netværksatlas Vollsmose. - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk Netværksatlas Vollsmose - en guide til bydelens sociale ressourcer, foreninger og netværk Udarbejdet af Hausenberg for Vollsmosesekretariatet, Odense Kommune 2007 Indhold Forord 4 Det mangfoldige liv i

Læs mere

Det kan lade sig gøre

Det kan lade sig gøre ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april 2010 59. årgang Det kan lade sig gøre Tema om inklusion... side 7 Annonce 22 39 46 14 4 Kort nyt 5 Leder Det kan lade sig gøre 7 Tema Fra isolation

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE

FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE FRA UDSAT TIL ANSAT VIRKSOMHEDER ÅBNER DØRENE - plads til rummelighed Udgivet af CABI og Projekt Fra Udsat Til Ansat, december 2010 ISBN til trykt version: 9788791442377 ISBN til elektronisk: 9788791442384

Læs mere

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen

Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris. Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Historien om William og en bedre løsning for alle til en billigere pris Børn & Unge i samarbejde med familien Gregersen Indhold Williams forældre 4 Williams børnehaveleder 12 Børnehavens områdeleder 15

Læs mere

Kofoeds Skole Århus side 3

Kofoeds Skole Århus side 3 Marts 2007 nr. 1 Kofoeds Skole Århus side 3 Projekt Liv kvindefest side 6 300 timers-reglen side Vil pisken virke? 2 LEDER Aldrig har så mange været i arbejde. Arbejdsløsheden er historisk lav, og der

Læs mere