DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift"

Transkript

1 DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

2 Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe højere kvalitet i form af gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og pårørendetilfredshed og mindre tvang. Med projektet skal der endvidere være fokus på god opfølgning og sikring af sammenhæng, når en patient overgår fra et regi til et andet, fx i forbindelse med udskrivning.

3 Den gode psykiatriske afdeling Præsentation af de 5 modelprojekter fra Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Syddanmark Region Sjælland

4 Drejebog for workshop De fem regioner er placeret på hver sin ø Hvert projekt har 25 min til max tre gange at levere sin præsentation. God fornøjelse

5 DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Klinik Syd Implementeringsstrategier fra projekt til drift

6 Implementering af patientforløbsbeskrivelser Referencerammen for udredning, diagnosticering, behandling og pleje i Klinik Syd Patientforløbsbeskrivelse i Klinik Syd Ledelsesansvar Metodefrihed, italesættelse, integration i lederudviklingsforløbet Identifikation af kompetenceudviklingsbehov Udvikling og afvikling af kompetenceudviklingstiltag

7 Patientforløbsbeskrivelsens algoritme I Patientforløbsbeskrivelsen kan der slås op på det sted i patientforløbet, hvor en given aktivitet foregår.

8 Klinisk aktivitet Logistik og ansvar Tidsfrist PRI Monitorering / kvalitetsmål Gennemgang (Opfølgning på indlæggelsesjournal samt videreudvikling af behandlingsplan) Speciallæge /dennes stedfortræder/specialpsykolog foretager gennemgang. Foretages gennemgangen af en stedfortræder/specialpsykolog, skal gennemgangen konfereres med speciallæge < 2 døgn efter indlæggelse Udredning Udredningen initieres ved indlæggelsen og fortsætter i relation til det daglige klinisk arbejde, herunder stuegang og koordineringsmøder Udredning omfatter følgende: 1).Kontinuerlig info fra plejepersonalet vedrørende pt.s tilstand. 2). Oplysninger fra pårørende eller andre relevante personer, herunder tidligere behandlere. 3).Parakliniske undersøgelser mhp. diagnosespecifik uddybning. Herunder stillingtagen til EKG, EEG- MR, og CT scanning i henhold til kliniske retningslinjer. 4).Sikre at grundig somatisk undersøgelse inkl. Neurologisk undersøgelse er udført. 5). Stillingtagen til rutineblodprøver samt stillingtagen til behov for specielle prøver i henhold til kliniske retningslinjer 6). Grundigt klinisk interview og stillingtagen til standardiseret diagnostisk interview med PSE. 7). Ved Unipolar depression, skal der foretages HAM-D-17 og MDI Ved unipolar depression som A-diagnose: vurdering af speciallæge inden for 7 dage Iværksættelse af somatisk undersøgelse inden for 2 dage Vurdering med Ham-D-17 inden for 7 dage Stuegang i Klinik Syd Henvisning til musikterapi, APS, Klinik Syd Specialevejledninger Klinisk retningslinje for skizofreni Klinisk retningslinje for unipolar depression Klinisk retningslinje for bipolar affektiv sindslidende Hamiltons depressionsskala Vurdering af funktions- og symptomniveau ved hjælp af GAF Procedurebeskrivelser for ergoterapi i Psykiatrien Metabolisk syndrom Bestilling af prøver og håndtering af prøvesvar i Klinik Syd DDKM Er der dokumentation for rettidig reaktion på seneste prøvesvar (blodprøve eller svar på billeddiagnostisk undersøgelse)? (90 %) Den nationale skizofrenidatabase Mindst 98 % af de incidente ptt udredes ved speciallæge i psykiatri Mindst 80 % af de incidente patienter udredes og interviewes med diagnostisk instrument Mindst 50 % af incidente ptt. udredes for kognitiv funktion ved psykolog Mindst 80 % af incidente ptt. udredes for sociale støttebehov ved socialrådgiver Mindst 50 % af incidente ptt udredes for varighed af ubehandlet psykose inden for 6 måneder efter symptomdebut

9 LIS-Psyk Al ledelsesinformation samles ét centralt sted. Altid de senest opdaterede rapporter.

10

11

12 Medicinmonitorering løsning i to dele 1. Planlagt monitorering: Fast månedlig monitorering. Maksimal døgndosis Antipsykotisk polyfarmaci Benzodiazepiner og antipsykotika kombineret Mv. 2. Ad hoc monitorering: Besvarelse af ad hoc analysespørgsmål.

13

14 Patientsikkerhedskulturmålinger SAQ SAQ Safety Attitude Questionnaire amerikansk spørgeskema udviklet til at undersøge den personalerapporterede patientsikkerhedskultur på hospitaler. Vores konsulent: Stud phd, MHSc Chefkonsulent Solvejg Kristensen (Databasernes fællessekretariat, RM) Solvejgs phd projekt: Patientsikkerhedskultur; måling, intervention, effekt

15 Implementering af Patientsikkerhedskulturmålinger (PSK) som et ledelsesredskab PSK er et udtryk for måden vi gør tingene på her hos os. PSK måler på en række områder med indflydelse på patientsikkerheden: Samarbejde Sikkerhedsklima Jobtilfredshed Stress-erkendelse Arbejdsbetingelser Opfattelse af daglig leder henholdsvis klinikledelse

16 Målet er at bedre patientsikkerhedskulturens modenhed Fx. Ift. spørgsmålet: Konfliktløsning blandt ansatte her hos os handler ikke om, hvem der har ret, men hvad der er bedst for patienten Jo større andel af personalet, der svarer, at de er helt eller delvist enige i dette spørgsmål, jo mere moden er kulturen. Kulturen anses for moden, når mere end 60% af respondenterne er helt eller delvist enige Ref. Sexton JB, Thomas EJ. The Safety Attitudes Questionnaire. - Guidelines for Administration. The University of Texas Center of Excellence for Patient Safety Attitudes Questionnaire; 2003 Jun 11. Sexton JB, Thomas E.J. The Safety Climate Survey: Psychometric and Benchmarking Properties. Technical Report December 11, 2003.

17 Eksempel på spørgsmål omkring Jobtilfredshed Side 17

18 18 PSK som ledelsesredskab 1. Skaf et overblik over deltagelsen, og karakteristika ved deltagerne 2. Hvordan ser modenheden ud for underområderne? Hvad er afdelings styrker og svagheder? 3. Gennemgå hvert underområde (graferne) Hvordan fordeler svarene sig i forhold til positive og negative svar? Er der svar i kategorien ikke relevant - hvis ja, hvad kan der ligge bag dette? Hvorfor ser resultaterne ud, som de gør? Identificer og forklar betydningen af mulige påvirkende/relaterede faktorer Hvad er afdelings styrker og svagheder? 4. Refleksion på tværs af underområderne Hvordan kan resultaterne forstås i relation til hinanden? Er der sammenhæng mellem resultaterne? Hvis ja, hvordan? Er der faktorer, som generelt synes at påvirke resultaterne? Hvis ja, hvilke? 5. Skal iværksættes tiltag til forbedring af noget? Hvis ja, lav en handleplan 6. Skal noget meldes ud til andre i organisationen? Hvis, ja planlæg ved hvem, hvordan og hvornår

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2014 Opgaver, organisering og indsatsområder Tanker Krop Adfærd Følelser Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formålet med årsplanen... 3 2. Opgave og mål... 4 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport

Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Den Nationale Skizofrenidatabase (Tidligere NIP-Skizofreni) Dokumentalistrapport Version 4 Maj 2014 2 Henvendelse vedr. dokumentalistrapporten til: Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri

Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Psykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk Den 19. december

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder

Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Årsplan 2015 Opgaver, organisering og indsatsområder Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Formålet med årsplanen... 5 2 Opgave og mål... 6 2.1 Psykiatrisk

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri

For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Beskrivelse af: Hovedfunktionsniveau Regionsfunktionsniveau Højt specialiseret niveau For specialet Børne- og ungdomspsykiatri Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg www.psykiatri.rn.dk

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

HØRINGSVERSION. Psykiatriplan 2015-2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum HØRINGSVERSION Psykiatriplan 2015-2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien, Region Nordjylland psykiatri@rn.dk 24. februar 2015 2 Indhold 1 Forord... 5 2 Introduktion:

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

Forløbsprogram for depression

Forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression Høringsudkast Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for depression Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning... 5 Generelt om forløbsprogrammer... 5 Forløbsprogram

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere

NY praksis i psykiatrien

NY praksis i psykiatrien NY praksis i psykiatrien I lokalpsykiatrien er man sine steder langt fremme med en ændret arbejdsfordeling mellem psykologer og psykiatere. Psykolog Klaus Pedersen beskriver i dette interview et ekspanderende

Læs mere

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder...

PsykiatriNyt. Indhold. November 2011. Nyhedsbrev Region Hovedstadens Psykiatri TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN. Leder Den gode leder... PsykiatriNyt TEMA: GOD LEDELSE I PSYKIATRIEN Indhold PsykiatriNyt udgives af Region Hovedstadens Psykiatri Ansvarshavende redaktør: direktør Martin Lund Redaktion: Anita Santarelli (red.) og Line Duelund

Læs mere

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet

Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb. Spørgeskemaundersøgelse. forløbskoordination på kræftområdet Analyserapport Den Nationale Arbejdsgruppe for Patientsikkerhed i Kræftforløb Spørgeskemaundersøgelse om forløbskoordination på kræftområdet Udarbejdet af temagruppen Overgange i udredning, diagnostik

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse,

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

SOMATISK SYGDOM BAGGRUND OG EVIDENS

SOMATISK SYGDOM BAGGRUND OG EVIDENS SOMATISK SYGDOM BAGGRUND OG EVIDENS Somatisk sygdom - baggrund og evidens Indledning Projektet Sikker Psykiatri er et samarbejde mellem Danske Regioner, TrygFonden, Det Obelske Familiefond og Dansk Selskab

Læs mere