Nordisk Friluftsliv 2011/2012. Et Nordisk samarbejdsprojekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordisk Friluftsliv 2011/2012. Et Nordisk samarbejdsprojekt"

Transkript

1 Nordisk Friluftsliv 2011/2012 Et Nordisk samarbejdsprojekt

2 Indholdsfortegnelse NF Studie i Nordisk Friluftsliv... 2 Modul Modul Modul Uddybning af modul 1.:... 9 Uddybning af modul 2.: Uddybning af modul 3.: Modul 4.: Økonomi: Optagelseskrav & Ansøgningsprocedure:

3 Studie i Nordisk Friluftsliv Studiet er samlet set et 1 årigt studietilbud på bachelorniveau, svarende til 60 ECTS. Studiet indgår som en del av Nordplus samarbejdet og netværket om friluftsliv, og består af 4 moduler, hvor det fjerde modul er udarbejdelse af bachelorprojekt. Det er muligt at følge dele af studiet 15, 30 eller 45 ECTS og studiet er åbent for studerende fra alle studieretninger. Studiet tager udgangspunkt i praktisk-pædagogiske og teoretiske perspektiver på friluftsliv i Norden. Ligheder og forskelle mellem de nordiske lande i forbindelse med deltagelse, udøvelse og formidling af friluftsliv bliver synliggjort, tematiseret og problematiseret. Optagelseskrav Studiet retter sig mod nordiske studerende med interesse i praktiske og teoretiske aspekter af friluftsliv og med 2 års grunduddannelse på universitetsniveau i idræt, friluftsliv eller andre studieretninger. Yderligere forudsætninger for deltagelse i studiet samt optagelsesmuligheder for studerende med anden baggrund se s.18. Mål for studiet Ø At den studerende erhverver sig praktisk-pædagogiske kompetencer indenfor udvalgte grene af nordens friluftsliv. Ø At den studerende får kendskab til historiske, politiske, forvaltningsmæssige, sociologiske og pædagogiske forhold som har betydning for friluftsliv i Norden. Ø At den studerende får kendskab til kulturanalytiske perspektiver på friluftsliv og kompetencer til at kunne diskutere friluftslivstraditioner og udviklingstrends i de enkelte nordiske lande i et komparativt perspektiv. Ø At den studerende udvikler kompetencer indenfor risikovurdering og risikohåndtering i relation til ansvar for egen og gruppers sikkerhed. Studiesprog Skandinavisk + engelsk på islandsdelen. Indlevering af opgaver/paper skal foregå på enten skandinavisk eller engelsk. Studieplan for samlet Studie i nordisk friluftsliv Modul 1 (15ECTS) Modul 2 (15ECTS) Modul 3 (15ECTS) Modul 4 (15ECTS) Friluftsliv i Danmark og på Island Kyst, Kulturlandskab og Fjeld Friluftsliv i Sverige Skov og Is Friluftsliv i Norge Vinterskov og vinterfjeld Bachelor-projekt Godkendelse af det samlede forløb i Nordisk Friluftsliv kan ske på følgende to måder: 1) At modul 1-3 er gennemført og bestået. Herefter udstedes netværksdiplom med karakterer/betyg. 2) At modul 1-3 er gennemført og bestået, samt at modul 4 er godkendt ud fra gældende retningslinier (se side 15). Herefter udstedes netværksdiplom med karakterer/betyg samt titel på bachelorprojekt. 2

4 Modul 1 Navn på modulet: Friluftsliv i Danmark og på Island trend og tradition Kyst, Kulturlandskab og Fjeld Ansvarlig for kurset: Modulet administreres fra Syddansk Universitet men planlægges og udbydes i et fagligt samarbejde med Københavns Universitet, Hólar University og Iceland University of Education. Tidsmæssig placering: 1 quarter, september / oktober Målsætning og kompetencer: Efter kurset kan den studerende: - planlægge, organisere og formidle kystfriluftsliv med brug af enten havkajak eller smakkejolle - planlægge, organisere og formidle friluftsliv på fjeldet - diskutere og anvende udvalgte elementer af moderne friluftsliv i en pædagogisk kontekst. - analysere praktisk friluftsliv ud fra pædagogiske perspektiver - analysere og diskutere deltagermønstre, natursyn samt politik og forvaltning i friluftslivet - diskutere trends og traditioner i friluftsliv i Danmark og på Island i et historisk og kulturanalytisk perspektiv Emneoversigt: Danmark - Kystfriluftsliv i Danmark - Teknik og sikkerhed med havkajak eller sejljolle (smakkejolle) - Formidling og pædagogik med havkajakken eller sejljollen som redskab - Friluftslivets historiske udvikling i Danmark - Friluftspolitik, naturforvaltning og friluftsorganisationer i Danmark - Danskernes friluftsliv deltagermønstre i hverdagsfriluftslivet - Nye trends i dansk friluftsliv - Friluftsliv på cykel en rejse gennem landskabet Island - Fjellvandring - Badning i varme kilder - Miljøspørgsmål og forvaltningspolitik - Natursyn i et historisk perspektiv - Friluftsliv og resocialisering af utilpassede unge - Anvendelsen af den islandske hest: Fra uundværlig arbejdskraft til turistattraktion. 3

5 Undervisningsform: Undervisningen vil bestå af en blanding af oplæg, lærerstyret undervisning samt problemorienteret undervisning i større og mindre grupper med inddragelse af de studerendes egne erfaringer Forudsætninger for deltagelse i modulet: Den studerende skal være i god fysisk form og kunne svømme minimum 500 meter. Pensum: Bentsen, Andkjær, Ejby Ernst: Friluftsliv, natur, samfund og pædagogik. Munksgård 2009 Friluftsliv under forandring - en antologi om fremtidens friluftsliv. Red. Søren Andkjær. Forlaget Bavnebanke 2005 Wilderness navigation. Mike Burns og Bob Burns. The mountaineers Books 2004 Havkajakinstuktør. Lars Borch. Ungdomsringen 2010 Smakkejollen og friluftslivet, Ib Ivar Dahl, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2005 Canoe and kayak handbook, BCU, Pesda Press 2002, p Ferrero, F. (1999): Sea kayak navigation, 2. udgave. Caernarfon: Pesda Press P. 9-14, 22-25, 29-35, Evaluering: (består af tre dele) 1. Aktiv deltagelse 2. Tilfredsstillende færdighedsniveau. I havkajak vil et tilfredsstillende færdighedsniveau svare til EPP2 (http://www.kanokajak.dk/dkf/epp/epp_hav_1_4_marts_2010.pdf) 3. Den studerende evalueres på baggrund af en individuel teoretisk opgave med relation til friluftsliv i Danmark og Island. Opgaven udleveres efter det Islandske modul og den studerende har 14 dage til at besvare opgaven. Bedømmes efter 7-trins skalaen. Intern censur. 4

6 Modul 2 Navn på modulet: Friluftsliv i Sverige trend og tradition Skov og Is Ansvarlig for kurset: Modulet administreres af GIH, Stockholm, men planlægges og udbydes i et fagligt samarbejde med Idrottshögskolan, Göteborgs universitet. Tidsmæssig placering: 2 quarter, november / januar (opdelt i to moduler, nov + jan) Målsætning og kompetencer: Efter kurset kan den studerende - planlægge, organisere og formidle friluftsliv på is - planlægge, organisere og formidle traditionelt svensk friluftsliv i skoven - analysere og vurdere begrænsninger og muligheder for friluftsliv i bynære områder. - diskutere og anvende politik og forvaltning i relation til svensk friluftsliv - analysere og vurdere trends og traditioner i svensk friluftsliv ud fra et historisk og kulturanalytisk perspektiv - diskutere og anvende udendørspædagogiske begreber og metoder Emneoversigt: - friluftsliv på is med materialekundskab og sikkerhedsaspekter - bynært friluftsliv, teori og praktik - friluftsliv i skoven i et svensk perspektiv - udendørspædagogik - natursyn, miljø og sundhed - kulturelle, historiske, forvaltningsmæssige, politiske samt pædagogiske perspektiver på svensk friluftsliv - Undervisningsform: Praktisk friluftsliv, forelæsninger, seminarer samt praktiske og teoretiske studenter opgaver. Forudsætninger for deltagelse i modulet: Den studerende skal være i god fysisk form og kunne svømme. Desuden kræves erfaring med friluftsliv i skov og havmiljø. Pensum: Thorell, C. & Wallström, M. När isen lockar. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2006), 48 s. Brügge, Britta, Glantz, Matz, Sandell, Klas. (1999). Friluftslivets pedagogik. Stockholm: Liber. Edman, Stefan; Klein, Jan (1997). Vårt hem i universum. En berättelse om utveckling och miljö. Lund: Studentlitteratur. Norling, I (2001). Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet. Göteborgs botaniska trädgård 5

7 Norling, I, Larsson E-L (2004). Ett gott och friskare liv som äldre för en aktiv livsstil i natur och trädgård. Göteborgs botaniska trädgård Sandell, Klas (1997). Naturkontakt och allemansrätt: Om friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige Svensk Geografisk årsbok, Vol 73, s Sandell, Klas, Sörlin, Sverker. (red.). (2000). Friluftshistoria från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm: Carlssons Förlag. Sandell, Klas, Öhman, Johan, Östman, Leif (2002). Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. Svenning, Stephan (i red. Lundegård I, Wickman, P-O, Wohlin A) (2004): Utomhusdidaktik. s Studentlitteratur. Kompendium på totalt cirka 150 sider. Evaluering: (består af tre dele) 1. Aktiv deltagelse 2. Tilfredsstillende planlagte og velgennemførte ture i små grupper, samt tilfredsstillende færdighedsniveau. 3. Indlevering af en individuell teoretisk opgave, som behandlar Friluftsliv i Sverige ur ett kulturanalytiskt perspektiv. Opgaven udarbejdes självständigt och avleveres efter genomförd del I- Skogsmodulen. Gruppuppgift poster session om svenska friluftsorganisationer. Graderede karakterer enligt ECTS-skalan. 6

8 Modul 3 Navn på modulet: Friluftsliv i Norge trend og tradisjon Vinterfjeld og vinterskov Ansvarlig for kurset: Høgskolen i Telemark, Bø. Tidsmæssig placering: 3. quarter: Februar/marts Målsætning Målet med emnet er å gi studentene en introduksjon til vinterfriluftslivet i skogen og på fjellet. Etter gjennomført modul har studenten : - Opparbeidet grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen vinterfriluftsliv. - Utviklet nødvendige basisferdigheter innen vinterfriluftsliv, og jobbet selvstendig med å utvikle egen kompetanse, stille krav til og vurdere denne. - Kunnskap om norsk friluftslivshistorie og utvikling, forvaltning og politikk, friluftslivspedagogikk og friluftsliv i et helseperspektiv. Emneoversigt: - Turplanlægning for længere vinterture. Sikkerhed, ansvar, tur etter evne - Orientering og sikre vejvalg - Snekendskab, sneskred, kammeratredning, transport av skadet - Skifærdigheder - Ly og lejr i vinterskov og på vinterfjeld: Bygg og bo i snø - Klær og utstyr - Hygiejne og førstehjælp - Natur og kulturlære - Vejlederlære: Turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter, didaktikk og ledelse knyttet til vinterfriluftsliv - Friluftsliv i Norge: Kulturelle, politiske, forvaltningsmesseige og pedagogiske forelesingstema Undervisningsform: Selvstændigt arbejde, forelæsninger, gruppearbejde, egenfærd og praktisk / problemorienteret vejledning i forbindelse med færd. Færd med vejleder indebærer 9 dage i vinterfjellet og 3 dager i venterskogen. Egenfærden går over 5 dage. Færder, egenfærd og ekskursjoner er obligatoriske. Forudsætninger for deltagelse i modulet: Den studerende skal være i god fysisk form og have grundlæggende skifærdigheder. Pensum: Tordsson, Bjørn (2010): Friluftsliv, kultur og samfunn. Høyskoleforlaget. Kap

9 Horgen, Andre. (2010) Friluftslivsveiledning vinterstid. Høyskoleforlaget. Kompendium: Friluftsliv som kulturelt fenomen. HIT Bischoff, Annette og Mytting, Ivar. (2008) Friluftsliv. Gyldendal. Kap. 2,4,7, 8 og 12. Anbefalt tilleggslitteratur: Bischoff, Annette og Mytting, Ivar: Friluftsliv. Gyldendal Øvrige kapittel. Fjällsäkerhetsrådet: Laviner, en handbok. Naturvårdsverket s Landrø, Markus, Atle, Hansson. Skredfare:snøskred, risiko, redning. Fri flyt AS Bruland, Øyvind S. og Fauske, Lena. (2007) Førstehjelp på tur. Fri flyt AS Evaluering: (består af tre dele) 1. Aktiv deltagelse 2. Tilfredsstillende færdigheds niveau 3. Skriftlig oppgave. Graderte karakterer 8

10 Uddybning af modul 1.: Friluftsliv i Danmark og på Island 15ECTS Indhold Modulet består af 5 dele 1. Kystfriluftsliv pædagogik og kultur Kystfriluftsliv i teori og praksis Teknik og sikkerhed med havkajak/smakkejolle Organisering, pædagogik og formidling 2. Teoriseminar om udviklingen af dansk friluftsliv Historiske perspektiver, - udvikling, tradition og trends Organisering samt politiske og forvaltningsmæssige perspektiver Kulturelle og sociologiske perspektiver, bl.a. deltagermønster 3. Danskernes friluftsliv en rejse gennem kulturlandskabet Selvstændig rejse i grupper i det åbne kulturlandskab Undersøgelse av danskernes friluftsliv og forhold til naturen Oplæg og debat samt vejledning på opgave 4. Fjeldfriluftsliv pædagogik og kultur Fjeldfriluftsliv i teori og praksis Orientering og sikkerhed Varme kilder 5. Teoriseminar om Islandsk friluftsliv Miljøspørgsmål og forvaltningspolitik Natursyn i et historisk perspektiv Friluftsliv og resocialisering af utilpassede unge Islandske heste historie, kultur og turisme. Friluftsliv ved kysten I forbindelse med kystdelen af det dansk-islandske modul har de studerende mulighed for at vælge enten havkajak eller smakkejolle som fordybningsområde. De studerende vil dog blive introduceret til begge fartøjer. Smakkejollen har været en udbredt brugsbåd langs kysterne omkring Danmark. Transportformen rummer således perspektiver tilbage før fremvæksten af moderne friluftsliv. Sejlads har gennem de sidste 100 år været en udbredt fritidsaktivitet, ferieform og idrætsgren i Danmark. Indenfor de sidste år er smakkejollen blevet relanceret som pædagogisk redskab i friluftslivet, og den fremstår som et autentisk redskab for levende kulturformidling. Friluftsliv med havkajak repræsenterer både en traditionel form for friluftsliv og en moderne trend i Danmark. Kajakken har været anvendt i friluftslivs- og idrætssammenhæng gennem de sidste ca. 100 år i Danmark. Herover finnes en tradition og kulturhistorie med kajakken som fangstredskab og transportform primært i Grønland. Indenfor de seneste år har man oplevet en vældig interesse for havkajakken som pædagogisk middel i friluftsliv. Kajakken kan også lægges til friluftslivet som en moderne trend bl.a. i kraft af helt nye måder at bruge kajakken: kajakpolo, kajaksurf etc. Udviklingen med kajak kan ses både indenfor den organiserede og pædagogiske del af friluftsliv og indenfor det uorganiserede, spontane friluftsliv. 9

11 I arbejdet med havkajak og friluftsliv vil programmet blive sat sammen således, at det tilstræbes at de studerende når et færdighedsniveau svarende til EPP2 (http://www.kanokajak.dk/dkf/epp/epp_hav_1_4_marts_2010.pdf) Arbejdet med havkajak eller smakkejolle består af en introduktion med turforberedelse, teknik, sikkerhed og pædagogik / formidling, et selvstudie forløb og sidst en tur med vejleder, samt afsluttende efterbehandling af erfaringer. Der vil blive arbejdet med en vekselvirkning af oplæg og diskussion samt praktisk undervisning/tur med brug af både instruktion, vejledning og aktiv inddragelse af erfaringer fra de studerende. Teoriseminar om udviklingen af dansk friluftsliv På seminaret vil der være oplæg om historiske, kulturelle og sociologiske, politiske og forvaltningsmæssige perspektiver på dansk friluftsliv. Traditioner og trends i dansk friluftsliv vil ligeledes blive behandlet. Tema: Friluftslivets historiske udvikling i Danmark bl.a. set i relation til udviklingen af idrætten Sociologiske undersøgelser af deltagelse og motiv i dansk friluftsliv Nyere trends i dansk friluftsliv Organisationer og institutioner af betydning for natur og friluftsliv i Danmark Friluftspolitik og forvaltningen af den danske natur Adgangsdebatten regler for færdsel i den danske natur På teoriseminaret vil formen typisk være forelæsninger med efterfølgende diskussion. Friluftsliv i det åbne land/kulturlandskabet Det danske landskab er primært et kulturlandskab. Derfor repræsenterer friluftsliv i kulturlandskabet både en tradition, et vilkår og en udfordring. Cyklen er dels en traditionel transportform i danskernes friluftsliv og rummer i tillæg perspektiver i retning af nye aktivitetsmuligheder samt kan ses som led i en offentlig sundhedsmæssig strategi. Praksis består i en rejse gennem det danske landskab, kultur og natur, med cykel som de studerende selv planlægger og gennemfører. På turen arbejder grupperne med en selvvalgt mindre opgave indenfor temaet danskernes friluftsliv og forhold til naturen og indsamler information (empiri) undervejs. Erfaringerne fra cykelturen vil blive bearbejdet og diskuteret i forhold til at belyse friluftslivets pædagogiske muligheder og eller de kulturelle og forvaltningsmæssige muligheder og begrænsninger i Danmark. Fjeldfriluftsliv Det mest almindelige form for friluftsliv på Island er vandreture i fjellet. Når man færdes i fjeldet er det viktigt at kunne orientere ved hjelp af kort og kompas. Misvisningen mellem den geografisk- og magnetisk nordpol på Island er stor, op til 19 vestlig (2006), og den varierer fra landsdel til landsdel og fra år til år. Navigation under hensyntagen til misvisning er et meget centralt sikkerhedsaspekt af friluftsliv på Island, og det udgør derfor en central del af modulet. Fjeld delen består af en introduktion med turforberedelse (teoretisk og praktisk), tur i varieret islandsk natur og efterarbejde hvor studenternes erfaringer vil blive diskuteret. Ydermere præsenteres den studerende for hvodan man på Island har brugt naturen som værktøj for resocialisering af utilpassede unge. På turen vil studenterne få mulighed for at bade i varme kilder. 10

12 I tillæg til ovenstående tur vil der være egenfærd hvor studenterne planlægger og gennemfører en vandretur i mindre grupper. På egenfærden skal studenterne arbejde med de gennemgående tekniske færdigheder og i tillæg løse refektionsopgaver omhandlende blandt andet naturens egenværdi, og naturen som pædagogisk redskab. Teoriseminar om Islandsk friluftsliv På seminaret vil der være oplæg om islændingenes natursyn og politiske- og forvaltningsmæssige perspektiver på islandsk friluftsliv. Formen på seminaret vil være forelesninger efterfulgt af diskussion. Temaer: Udviklingen i islændingenes natursyn de sidste 200 år Færdselsret i islandsk natur bl.a. allemandsretten og motorisert ferdsel Forvaltningen af islandsk natur vandkraftverk eller nationalpark? Islandske heste historie, kultur og turisme. Ved afslutningen af forløbet på Island bør alle studenter have en problemstilling og en arbejdsplan klar for det videre forløb frem mod en opgave om friluftsliv i Danmark og/eller på Island. Evaluering Den studerende evalueres på baggrund af en individuel teoretisk opgave med relation til friluftsliv i Danmark og Island. Opgaven udleveres efter det Islandske modul og den studerende har 14 dage til at besvare opgaven. Bedømmes efter 7-trins skalaen. Intern censur Pensum Bentsen, Andkjær, Ejby Ernst: Friluftsliv, natur, samfund og pædagogik. Munksgård 2009 Friluftsliv under forandring - en antologi om fremtidens friluftsliv. Red. Søren Andkjær. Forlaget Bavnebanke 2005 Wilderness navigation. Mike Burns og Bob Burns. The mountaineers Books 2004 Havkajakinstuktør. Lars Borch. Ungdomsringen 2010 Smakkejollen og friluftslivet, Ib Ivar Dahl, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg 2005 Canoe and kayak handbook, BCU, Pesda Press 2002, p Ferrero, F. (1999): Sea kayak navigation, 2. udgave. Caernarfon: Pesda Press P. 9-14, 22-25, 29-35, I tillæg hertil kommer materiale som udleveres i forbindelse med kurset (ca. 50 sider), samt diverse webpages 11

13 Uddybning af modul 2.: Friluftsliv i Sverige 15 ECTS SYFTE/MÅL Kursens syfte är att ge praktiska exempel på friluftsliv i Sverige med utgångspunkt i konkret praktik som uttryck för det typiska/det nationella/det kulturella. Syftet är vidare att skapa förståelse för och insikt i såväl det traditionella svenska friluftslivet som ett perspektiv på trender inom svenskt friluftsliv. Kulturella, historiska, förvaltningsmässiga, politiska samt pedagogiska perspektiv bildar den teoretiska ramen för kursen. Efter avslutat kurs ska studenten - kunna bedriva ett säkert friluftsliv på is - känna till utgångspunkterna för friluftsliv i tätortsnära natur - känna till och ha provat friluftsliv i skogen utifrån ett traditionellt svenskt perspektiv - ha fördjupat sina kunskaper i utomhuspedagogik - ha kunskaper om de teoretiska ramverk som bildar förutsättning för svenskt friluftsliv i vid mening INNEHÅLL OCH UPPLÄGGNING Friluftsliv i Sverige, 15 ECTS Del I: Skogsmodulen Göteborg och Bohuslän, 1 vecka (nov.) friluftsliv i skogen i ett svenskt perspektiv utomhuspedagogik natursyn, miljö och hälsa kulturella, historiska, förvaltningsmässiga, politiska samt pedagogiska perspektiv på svenskt friluftsliv introduktion del I. Del II: Vintermodulen, Skridskoåkning Stockholm och omgivande region, 3 veckor (jan.) friluftsliv på is med materielkunskap och säkerhetsaspekter tätortsnära friluftsliv, teori och praktik kulturella, historiska, förvaltningsmässiga, politiska samt pedagogiska perspektiv på svenskt friluftsliv fördjupning del II. Undervisningen sker i form av praktiskt utövande av friluftsliv, föreläsningar, seminarier samt praktiska och teoretiska uppgifter. Kursen bygger på aktiv närvaro i syfte att skapa medvetenhet och fördjupad förståelse för svenskt friluftsliv EXAMINATION Modul 2 examineras efter aktivt deltagande under såväl del I, som del II av kursen. A. Skogsmodulen examineras genom inlämning av paper, som behandlar friluftsliv i Sverige ur ett kulturanalytiskt perpektiv. B. Detta paper utgör utgångspunkten inför examinationen av del II i form av ett seminarium, där studenterna ska presentera sitt paper och dessutom ge feed back till annan studentgrupp. Dessutom ska studenterna ta ansvar för och genomföra skridskoturer i mindre grupper. 12

14 C. Gruppuppgift poster session om svenska friluftsorganisationer. Studenterna intervjuar representanter för olika friluftsorganisationer och presenterar en poster. Studenterna erhåller preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för respektive nivå i samband med avslutningen av Modul I i Danmark. Som betyg på kursen används någon av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Studenterna erhåller även betyg utifrån ECTS-skalan. FÖRKUNSKAPSKRAV Studenten skall, med godkänt resultat, ha genomgått lärarutbildningens andra år eller motsvarande. URVAL Speciell hänsyn tas till sökandes studieresultat samt tidigare erfarenheter av friluftsliv. IKRAFTTRÄDANDE Denna kursplan gäller fr o m läsåret 2008/2009 KURSLITTERATUR Thorell, C. & Wallström, M. När isen lockar. (Stockholm: SISU Idrottsböcker, 2006), 48 s. Brügge, Britta, Glantz, Matz, Sandell, Klas. (1999). Friluftslivets pedagogik. Stockholm: Liber. Edman, Stefan; Klein, Jan (1997). Vårt hem i universum. En berättelse om utveckling och miljö. Lund: Studentlitteratur. Norling, I (2001). Naturens och trädgårdens betydelse för hälsa och livskvalitet. Göteborgs botaniska trädgård Norling, I, Larsson E-L (2004). Ett gott och friskare liv som äldre för en aktiv livsstil i natur och trädgård. Göteborgs botaniska trädgård Sandell, Klas (1997). Naturkontakt och allemansrätt: Om friluftslivets naturmöte och friluftslandskapets tillgänglighet i Sverige Svensk Geografisk årsbok, Vol 73, s Sandell, Klas, Sörlin, Sverker. (red.). (2000). Friluftshistoria från härdande friluftslif till ekoturism och miljöpedagogik. Stockholm: Carlssons Förlag. Sandell, Klas, Öhman, Johan, Östman, Leif (2002). Miljödidaktik. Naturen, skolan och demokratin. Lund: Studentlitteratur. Svenning, Stephan (i red. Lundegård I, Wickman, P-O, Wohlin A) (2004): Utomhusdidaktik. s Studentlitteratur. Kompendium om totalt cirka 150 sidor 13

15 Uddybning af modul 3.: Friluftsliv i Norge 15ECTS Mål: Målet med emnet er å gi studentene en introduksjon til vinterfriluftslivet og veiledning i friluftsliv i vinterskogen og på vinterfjellet. Gjennom de ulike periodene skal studentene opparbeide grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen vinterfriluftsliv. Studentene skal utvikle nødvendige basisferdigheter. De skal lære seg å stille krav til egen kompetanse, og jobbe selvstendig med å utvikle denne. Studentene skal også få kunnskap om norsk friluftslivshistorie og utvikling, forvaltning og politikk, friluftslivspedagogikk og friluftsliv i et helseperspektiv. Forkunnskaper: Studentene må ha god fysikk og grunnleggende skiferdigheter. Innhold: - Å ferdes med overskudd, tur etter evne, valg av område, sikkerhet, ansvar og konsekvenstenking. - Å ta ansvar for egen læring - Turplanlegging for lengre vinterturer: å gå på tur i grupper, sikkerhet og ferdselsnormer - Orientering og sikre veivalg - Snøkjennskap, snøskred, kameratredning, transport av skadet - Skiferdigheter - Ly og leir i vinterskog: gapahuk, improvisert bivuakk, vinterbål - Ly og leir på vinterfjell: bygge og bo i snø, valg av leirplass og etablering av leir, telt, flatgrop, snøhule, bivuakker, iglo - Klær og utstyr. - Hygiene og førstehjelp i forbindelse med vinterskog/fjell - Mat, kokeutstyr til vinterbruk - Vær og værtegn - Ferdselskultur: lov og rett, sporløs ferdsel - Natur og kulturlære. - Veilederlære: turnormer, prosedyrer, organisering, arbeidsmåter og ledelse knyttet til vinterfriluftslivet - Forelesinger: Politikk og forvaltning, friluftslivshistorie/tradisjon og trends, friluftslivspedagogikk og friluftsliv i et helseperspektiv. Undervisning: Undervisningen går over fire sammenhengende uker i februar/mars. Arbeidsformer: Arbeidsformene er selvstendig arbeid, forelesinger, gruppearbeid, egenferd og praktisk / problemorientert veiledning i forbindelse med ferd. Ferd med veileder innebærer 9 dager i vinterfjellet og 3 dager i vinterskogen. Egenferden går over 5 dager. Ferder, egenferd og ekskursjoner er obligatoriske. 14

16 Vurdering: Skriftlig oppgave. Graderte karakterer. For å få vitnemål må en ha fått godkjent skriftlig egenvurdering, deltatt aktivt på obligatoriske ferd, egenferd og ekskursjoner. Pensum: Tordsson, Bjørn (2010): Friluftsliv, kultur og samfunn. Høyskoleforlaget. Kap. 4-8 Horgen, Andre. (2010) Friluftslivsveiledning vinterstid. Høyskoleforlaget. Kompendium: Friluftsliv som kulturelt fenomen. HIT Bischoff, Annette og Mytting, Ivar. (2008) Friluftsliv. Gyldendal. Kap. 2, 4, 7, 8 og 12. Anbefalt tilleggslitteratur: Bischoff, Annette og Mytting, Ivar: Friluftsliv. Gyldendal Øvrige kapittel. Fjällsäkerhetsrådet: Laviner, en handbok. Naturvårdsverket s Landrø, Markus, Atle, Hansson. Skredfare:snøskred, risiko, redning. Fri flyt AS Bruland, Øyvind S. og Fauske, Lena. (2007) Førstehjelp på tur. Fri flyt AS. Utstyr: Studentene må selv stille med egnet vinterutstyr som ski og staver, spade, sonde og multifuelbrenner. Modul 4.: Bachelorprojekt 15ECTS Bachelorprojektet udarbejdes ved den studerendes hjemmeinstitution og følger de gældende bestemmelser for aflevering og godkendelse her. Bachelorprojektet skal indeholde et komparativt perspektiv på friluftsliv i Norden for at den studerende kan få et bevis fra Netværket for Nordisk Friluftsliv på den samlede uddannelse i Nordisk Friluftsliv. Studerende ved SDU Idræt, kan vælge at skrive et 10ECTS projekt i stedet, men skal så supplere med et 5 ECTS fag. 15

17 Økonomi: Studerende på Nordisk Friluftsliv må påregne en række udgifter i forbindelse med uddannelsen. På de enkelte moduler opkræves et beløb til dækning af udgifter til transport, overnatning, leje af udstyr, kopiering o.lign, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. I tillæg hertil skal den studerende påregne udgifter til mad og transport mellem de enkelte moduler. Derudover kommer udgifter til personligt udstyr, herunder kompas, beklædning, fodtøj, sovepose, rygsæk, kogeudstyr, sondestang, snespade og fjeldskiudstyr. Estimerede udgifter for studieåret 10/11: Modul 1: Danmark - Island Overnatning i Danmark, samt transport og leje af udstyr i Danmark og Island Overnatning i Island (Udgiften opkræves på Island) Flybillet T/R Danmark-Island (NB De studerende bestiller selv billetten) Modul 2: Sverige del 1 (1700svenske kroner) Sverige del 2. (2600svenske kroner incl. T-bane kort til Stockholm) Inklusiv transport under afviklingen af modulet Modul 3: Norge Inklusiv kort og transport under afviklingen af modulet (3800 Norske kroner) 2000dkr. 1000dkr. 2500dkr 1350dkr 2100dkr 3550dkr I alt 12500dkr Ad. Modul 1: For studerende der søger via Tompladsordningen må påregnes en ekstra studieafgift på 2500 kr. Nordplusstøtte Studerende der følger alle tre moduler på Nordisk Friluftsliv, har mulighed for at søge støtte hos Nordplus. Der kan søges støtte til rejser og livets ophold (boende) i forbindelse med studiet. Omfanget af støtten afhænger af, hvor mange der søger stipendier. For at opnå støtte skal man kunne dokumentere sine rejseudgifter med originale bilag søg for at gemme disse. Man kan læse mere om ordningen og Nordplus på følgende sti: Her finder man også Blankett för studenter. Denne skal udfyldes og indsendes senest 15. maj for at komme i betragtning til stipendiet. Blanketten skal underskrives og stemples af jeres hjemmeuniversitet, og herefter sendes elektronisk til: 16

18 Karsten Froberg Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Andre støttemuligheder for studerende fra Syddansk Universitet Studerende der er indskrevet på Syddansk Universitet kan tillige søge støtte til uddannelse i udlandet gennem Internationalt Kontor. Støtten herfra opnås kun, hvis I ikke får støtte gennem Nordplus. For at komme i betragtning til støtte skal man udfylde og indsende dokumenterne Ansøgningsskema for studieophold og Learning agreement senest 15. marts. Dokumenter kan findes på følgende sti: Learning agreementi skal godkendes af Studienævnet for Idræt. Forvent lidt tid til ekspedition af jeres ansøgning, og begynd derfor i god til inden d. 15. marts. Når jeres Learning agreement er godkendt sendes begge dokumenter til Internationalt kontor (att. Anne Mette Ditlev). 17

19 Kontaktpersoner: Danmark Syddansk Universitet: Jan Arvidsen + Søren Andkjær Københavns Universitet: Erik Mygind Island Iceland University of Education: Smäri Stefánsson Jakob Frímann Þorsteinsson - Hólar University College: Guðrún - Sverige Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm: Jan Seger Idrottshögskolan, Göteborg universitet: Staffan Larsson Norge Høgskolen i Telemark: Sidsel Sæterhaug og Kjersti Moe 18

20 Optagelseskrav & Ansøgninsprocedure: Det generelle adgangskrav til studiet er 2 års grunduddannelse på universitetsniveau i idræt, friluftsliv eller andre studieretninger. Studerende med mellemlange videregående uddannelser (Professionsbachelorer etc.), eller studerende der ikke ved ansøgningstidspunktet er indskreven ved en uddannelsesinstitution skal ansøge om optagelse via Tompladsordningen. I den forbindelse skal der ansøges om dispensation for optagelse hos Studienævnet for Idræt (SDU). Yderligere adgangskrav til de enkelte moduler er: Modul 1: Den studerende skal være i god fysisk form og kunne svømme minimum 500 meter. Modul 2: Den studerende skal være i god fysisk form og kunne svømme. Desuden kræves erfaring med friluftsliv i skov og havmiljø. Modul 3: Studenterne skal være i god fysisk form og have grundlæggende skifærdigheder (langrend/fjeldskiløb). Ansøgningsprocedure: Optagelse foregår via fælles ansøgningsskema og motiveret ansøgning. Link til ansøgningsproceduren for alle studenter for studieåret fås ved henvendelse til Nordisk Friluftslivs fælles studiekoordinator Jan Arvidsen på: Ansøgningsfrist 15. maj. På vegne af netværket for Nordisk Friluftsliv Studiekoordinator Jan Arvidsen Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik Tlf:

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 83 november 2010 Temanummer om natur- og friluftslivsuddannelser i Danmark forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen

Læs mere

Nordisk Friluftsliv IOB/SDU - 2013-14

Nordisk Friluftsliv IOB/SDU - 2013-14 Nordisk Friluftsliv IOB/SDU 201314 20130422 Nordisk Friluftsliv er et studietilbud på bachelorniveau (3. Studieår) indenfor fagområdet friluftsliv. Studietilbuddet retter sig mod danske og nordiske studerende

Læs mere

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen

Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12. STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Friluftsvejlederuddannelse STUDIEORDNING 05.12 STUDIEORDNING for Friluftsvejlederuddannelsen Revideret 30-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

forum for natur- og friluftsliv

forum for natur- og friluftsliv forum for natur- og friluftsliv Medlemsblad, nr. 82 juni 2010 Temanummer om højskolernes friluftsliv I n d h o l d forum for natur- og friluftsliv www.danskfriluftsliv.dk Formand: Rasmus Simonsen tlf.

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Professionsbachelor i Innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship September 2014 e Side 0 af 39 Indhold Fællesdel 1. Studieordningens rammer... 4

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET - SUNDHEDSVIDENSKAB. Studieguide: Undervisning og formidling

SYDDANSK UNIVERSITET - SUNDHEDSVIDENSKAB. Studieguide: Undervisning og formidling SYDDANSK UNIVERSITET - SUNDHEDSVIDENSKAB Studieguide: Undervisning og formidling Opdateret 29. september 2011 Del I: Overblik over Undervisning og formidling... 4 Studieretningens profil... 4 Struktur...

Læs mere

STUDIEORDNING E-DESIGN

STUDIEORDNING E-DESIGN STUDIEORDNING E-DESIGN 2012 KEA E-Design 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER 4 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 4 1.2 UDANNELSENS NIVEAU OG LÆNGDE 4 1.3 FORMÅL MED UDDANNELSEN

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg

PRAKTIKHÅNDBOGEN. Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest. Ikast, Thisted og Viborg PRAKTIKHÅNDBOGEN Praktikken i Pædagoguddannelsen Midt-Vest Ikast, Thisted og Viborg Praktikhåndbog for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Januar 2011 PRAKTIKHÅNDBOGEN FOR PÆDAGOGUDDANNELSEN

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Danmarks Biblioteksskole. September 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål... 4 Adgangskrav og optagelse til masteruddannelsen...

Læs mere

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet

Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Bacheloruddannelse i public policy Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING

August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING August 2011 BESKRIVELSE AF MULIGHEDERNE FOR INTERNATIONAL UDVEKSLING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning.. 4 Forsikringsforhold under udveksling. 4 Fagbeskrivelse for udveksling i netværket ENM. 5 Fagbeskrivelse

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik

Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik Studieordning for bacheloruddannelsen i lydteknik BMus (lydteknik) Rytmisk Musikkonservatorium 18. august 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bestemmelser... 4 1 Titulatur, adgangskrav,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland

PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG. Pædagoguddannelsen i Hjørring. Professionshøjskolen University College Nordjylland PRAKTIKHÅNDBOG PRAKTIKHÅNDBOG Professionshøjskolen University College Nordjylland Pædagoguddannelsen i Hjørring 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 A. Forholdet mellem praksis og teori 3 B. Forholdet

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne

Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann. Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Ulf Hjelmar, Torben Pilegaard Jensen, Sebastian Daugaard og Søren Haselmann Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne Publikationen Praktikvejledning på professionsbacheloruddannelserne kan

Læs mere

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5

E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES TITEL 5 STUDIEORDNING DK E designer (erhvervsakademiuddannelsen indenfor entrepreneurship og virtuel design og logistik) Indholdsfortegnelse FÆLLES DEL 1 STUDIEORDNINGENS RAMMER... 5 1.1 UDDANNELSENS NAVN OG DIMITTENDERNES

Læs mere

Studieordning for VIA University College. Pædagoguddannelsen i Randers

Studieordning for VIA University College. Pædagoguddannelsen i Randers for VIA University College Pædagoguddannelsen i Randers Uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen i Randers Indholdsfortegnelse 1. ens lovgrundlag og ikrafttrædelse... 4 1.1 Overgangsbestemmelser...

Læs mere