Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser"

Transkript

1 Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole ud fra fælles nationale retningslinjer

2 1 1. Administrative rammer for den enkelte institutions udbud af valgfag i modul 13 Administration af valgfag sker på den enkelte professionshøjskole ud fra følgende fælles retningslinjer: Længden af valgfag Den nationale forudsætning for modul 13 er minimum 10 ECTS, der svarer til 6 uger placeret først i 7. semester. Alle valgmoduler tilrettelægges med enten 2, 4 eller 6 ugers varighed. Det betyder, at 2 uger vil udløse 3 1/3 ECTS, 4 uger vil udløse 6 2/3 ECTS og 6 uger udløser 10 ECTS. Udbud af valgfag tager højde for både kortere valgfag og længere valgfag af 6 ugers varighed. Valgfag af kortere varighed skal have en længde 2 eller 4 uger længere valgfag 6 uger. Dette vil give de studerende mulighed for at vælge et længere valgfag, som giver mulighed for toning og fordybelse. De studerende kan også sammenstykke valgfag af kortere forløb, der giver mulighed for bredde. Det er væsentligt, at alle udbydende institutioner anvender de samme valgfagslængder, da det ellers vil minimere de studerendes mulighed for at sammensætte deres valg på tværs af institutionerne. Introduktion og udbud af valgfag De studerende introduceres til modul 13 på modul 11 eller modul 12, så det sikres at tilmeldingsfristen kan overholdes. Den enkelte uddannelsesudbyder forpligter sig på at udbyde valgfag svarende til antallet af egne studerende + 10 %. Det samlede udbud af valgfag præsenteres via som linker til de enkelte institutioners hjemmeside. Som en del af de studerendes grunduddannelse anerkendes som udgangspunkt de valgfag der udbydes. Såfremt en studerende ønsker at vælge et valgfag uden for de valgfag, der institutionelt udbydes af ne, afgøres det på den enkelte uddannelse, hvorvidt den studerende kan få merit/kan få anerkendt valgfaget som en del af uddannelsen. Ansøgningsproceduren Udbud af valgfag annonceres på institutionernes hjemmeside og fra er der link til samtlige professionshøjskoler, hvor den studerende kan danne sig et overblik over det samlede valgfagsudbud på landsplan. Valgfagene offentliggøres i henholdsvis uge 41 og 11. Ansøgninger modtages i uge 12-13/ Tilbagemelding vedr. optag/afslag sker senest uge 16/46 og sendes til den studerende. Den udbydende institution beskriver kriterier for optagelse på valgfaget, således at optagelse kan ske ud fra læringsforudsætninger jf. beskrivelse af valgfaget. Såfremt en studerende ikke er optaget på et ønsket valgfag, er det den enkelte uddannelsesinstitution, der er forpligtet til at vejlede den studerende omkring alternative muligheder. Ledige pladser på valgfag annonceres i uge 17/47 og der modtages ansøgninger i løbet af denne uge. Tilbagemelding til de studerende gives i løbet af uge 19/49. Bedømmelse Bedømmelsen af modul 13 valgfag varetages af de enkelte og er nærmere beskrevet under hvert enkelt valgfag eller via lokaltillæg til studieordningen. Valgfag bedømmes i afslutning af modulet. Sidste frist for bedømmelse er uge 19/49 Bedømmelsen foregår på den enkelte studerendes egen uddannelsesinstitution. mellemlange videregående som udarbejdet af oprindelig arbejdsgruppe, samt tilrettet dokument fra d i henhold til 1

3 2 2. Skabeloner som anvendes af institutionerne i deres information til de studerende Hver enkelt uddannelsesinstitution informerer de studerende via egen hjemmeside efter de følgende skabeloner. 2.1 Generel information til de studerende via den enkelte institutions hjemmeside Hvad er valgfag og hvorfor? Det er vigtigt, at den studerende selv har mulighed for at sætte et personligt præg på sin uddannelse og kan fordybe sig i fagområder de synes er særligt interessante. Sundhedsuddannelserne giver på modul 13 mulighed for at vælge mellem valgmoduler, der: Er tilrettelagt af den studerende selv eller er udbudt af en uddannelsesinstitution Er teoretiske, praktiske eller kliniske Er målrettet en profession eller flere sundhedsprofessioner Er udbudt af egen uddannelsesretning, egen professionshøjskole eller anden professionshøjskole. Finder sted i Danmark eller internationalt. Hvis den studerende ønsker at deltage i valgfag i udlandet, skal vedkommende kontakte det internationale kontor eller den internationale koordinator i egen uddannelse. Valgfagene afspejler aktuelle sundhedsmæssige temaer/problemstillinger i professionen, samfundet og internationalt. Hvis den studerende selv tilrettelægger valgfag, for eksempel som opsøgende studier i klinisk/praktisk undervisning/internationalt og/eller som teoretiske selvstudier, skal valgfaget forhåndsgodkendes af egen uddannelse. Tilmelding til valgfag ved ne Den studerende skal tilmelde sig valgfag ved den uddannelsesinstitution, hvor vedkommende ønsker at tage valgfag. Der er åben for tilmelding i henholdsvis uge (valgfag kommende forår) og uge (valgfag kommende efterår). Det er vigtigt, at den studerende læser valgfagsbeskrivelserne grundigt, inden vedkommende vælger valgfag. Valgfaget kan rette sig mod særlige sundhedsprofessioner, eller der kan være udgifter eller transport forbundet med valgfaget. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb, og kun i særlige tilfælde er det muligt at få dispensation til at skifte valgfag. Dette skal aftales i samarbejde med en ansvarlig fra egen uddannelse, der efter kontakt til den udbydende institution, afklarer om den studerende kan frameldes. Hvis den studerende er i tvivl om, hvorvidt et enkelt valgfag er relevant for vedkommende, skal den studerende søge vejledning i egen uddannelse. Hvis den studerende ønsker at deltage i valgfag i udlandet, skal vedkommende kontakte det internationale kontor eller den internationale koordinator i egen uddannelse. Den studerende kan kombinere valgfag fra flere institutioner. Optagelse sker efter kriterier beskrevet for de enkelte valgfag. Den studerende skal bruge det tilmeldingsskema, som den udbydende uddannelsesinstitution henviser til. Alle institutioner modtager ansøgninger i uge (for valgfag til efterårssemesteret) og uge (for valgfag til forårssemesteret). Senest i uge 16 (for valgfag til efterårssemesteret) og uge 46 (for valgfag til forårssemesteret) få den studerende besked om, hvorvidt vedkommende er optaget på det valgfag der er ønsket. Såfremt den studerende ikke har fået et af dine ønsker imødekommet, vil der annonceres med ledige pladser på udbudte valgfag i uge 17 (for valgfag til efterårssemesteret) og uge 47 (for valgfag til forårssemesteret). Den studerende skal således søge igen blandt de ledige pladser. mellemlange videregående som udarbejdet af oprindelig arbejdsgruppe, samt tilrettet dokument fra d i henhold til 2

4 3 Der gives svar tilbage i uge 19 (for valgfag til efterårssemesteret) og uge 49 (for valgfag til forårssemesteret). Deltagerlisterne på valgfag offentliggøres under den enkelte valgfagsbeskrivelse. Den studerende skal derefter selv se efter valgfag på den institution, vedkommende er optaget på. Her vil studieplan, litteratur, kontaktperson m.m. blive tilgængelig inden valgfagets begyndelse. Oversigtskema over eksterne studerende og deres valgfag sendes fra den udbydende institution til de studerendes hjeminstitutioner. Oversigtskemaet indeholder angivelse af studerendes navn, valgfags titel (på dansk og engelsk) samt ECTS, der indskrives som dokumentation i den studerendes eksamensbevis. På institutionernes hjemmeside kan den studerende se link til: Oversigt over valgfag udbudt ved egen lokale uddannelsesretning Valgfag ved egen professionshøjskole Valgfag ved andre uddannelsessteder Procedure vedrørende selvvalgt emne Tilmeldingsskemaer Betaling Der er ikke kursusafgift ved valgfag, men den studerende skal selv afholde eventuelle udgifter til kopi/print, transport og bolig i forbindelse med valgfag. 2.2 Valgfagsplan Når den samlede plan for valgfag er på plads for modul 13, skal den studerende aflevere en Valgfagsplan til egen uddannelsesinstitution senest uge 20 (for valgfag til efterårssemesteret) og uge 50 (for valgfag til forårssemesteret) hvor sammensætningen af valg fremgår. Det er vigtigt, at uddannelsesinstitution modtager oplysninger om, hvordan den studerende planlægger sin valgfri del af uddannelsen, så uddannelsesinstitution kan: få oplysninger til den studerendes eksamensbevis kontrollere, at den studerende planlægger aktiviteter i den valgfri del, som dokumenterer det krævede antal ECTS på din uddannelse. Personoplysninger Navn: Hold/Uddannelsesretning: CPR-nummer: Mailadresse: Typer af aktiviteter 1. Tilmelding til valgfag på egen institution se udbud på institutionens egen hjemmeside eller Uge 6/35 og 7/36 Uge 8/37 og 9/38 Uge 10/39 og 11/40 Søgte valgfag 2. Oplysninger om ansøgt deltagelse i valgfag ved andre institutioner Institution mellemlange videregående som udarbejdet af oprindelig arbejdsgruppe, samt tilrettet dokument fra d i henhold til 3

5 4 Periode og antal ECTS Titel på valgfag 3. Selvtilrettelagte valgfag af den studerende (f.eks. opsøgende studier i klinisk praksis, udlandsophold) husk at undersøge, hvilke rammer der gælder på egen uddannelse Periode og antal ECTS Periode og antal ECTS Emne Emne Evt. kontaktperson Evt. kontaktperson Skemaet mailes til: Studieadministrationen/valgfagskoordinator på eget uddannelsessted. 2.3 Præsentation af det enkelte valgfag For at lette adgangen til indholdet i de udbudte valgfag for studerende fra andre institutioner anvender alle den samme skabelon i præsentationen af valgfagene. Skabelon ses nedenfor. Særligt punkterne om læringsudbytte og læringsforudsætninger er væsentlige for de studerende, så institutioner skal medvirke til at de studerende vælger fag, som de er kvalificerede til og kan få udbytte af. Forslag til skabelon Valgfagets titel (dansk/engelsk): ECTS-point: Valgfaget afholdes: (uddannelsesinstitution og adresse) Valgfagsansvarlig uddannelse: Valgfagets tema/profil: Læringsforudsætninger: (her skal beskrives hvilke forudsætninger den studerende forventes at have på forhånd, evt. at faget retter sig mod en/flere specifikke faggrupper) Læringsudbytte: (beskrevet i viden, færdigheder og kompetencer som de er defineret i kvalifikationsramme) Læringsaktiviteter: Indhold: (mere specifik beskrivelse af det faglige indhold) Periode for afvikling af valgfaget: (angivelse af ugenumre) Litteratur: (foreløbig anbefalet litteratur) Deltagerantal: (min./max.) Undervisere: Ansøgningsfrist: Kriterier for optagelse: Tilmeldingsskema: (link til tilmeldingsskema) Andre bemærkninger: 2.4 Samlet oversigt over institutionens udbud af valgfag For at skabe et samlet overblik over det landsdækkende udbud, linkes alle professionshøjskolernes oversigt til Forslag til oversigt over institutionens samlede udbud af valgfag på sundhedsområdet Nr Titel Udbyder ECTS- Afviklingssted Tidspunkt Form Læringsforudsætninger Antal mellemlange videregående som udarbejdet af oprindelig arbejdsgruppe, samt tilrettet dokument fra d i henhold til 4

6 5 Point (min/max) Forklaringer: Nr. Valgfagene skal nummereres for at det bliver klart, hvilket valgfag, der er tale om. Nummereringen er knyttet til hver professionshøjskole. Titel Samme titel som står i skabelonen for valgfagsbeskrivelsen. Her kunne eventuelt laves et link til beskrivelsen af det pågældende valgfag. Udbyder Det skal stå, hvem der har udviklet valgfaget. Det er også med til at klargøre noget af den toning som valgfaget vil have. Hvis valgfaget er udviklet af flere uddannelsesretninger sammen, skal det også stå her. ECTS-point Ud fra antallet af ECTS-point fremgår det, om der er tale om valgfag af 2, 4 eller 6 ugers varighed. 2 uger svarer til 3 1/3 ECTS-point. Afviklingssted Da ikke alle ligger samlet i alle professionshøjskoler er det en god idé at de studerende allerede i deres søgen kan se, hvor valgfaget afvikles. Tidspunkt Hvilke uger afvikles valgfaget. Vil specielt have betydning for valgfag af 2 og 4 ugers varighed Form Beskrives hvorvidt der er tale om deltagelsesundervisning, forelæsninger, øvelser. Det skal også tydeliggøres, om det er muligt at tage valgfaget som virtuel/fjernstuderende. Kriterier for optagelse Deltager antal Hvilke forudsætninger er der for at deltage. Det er også her det kan præciseres, hvis det er et valgfag, som kun er rettet mod en studieretning, eksempelvis ergoterapeuter. Hvor mange der minimum skal være for at holdet oprettes, og hvor mange der maximalt kan være på valgfaget. 3. Økonomi Der sker ingen økonomisk udligning mellem institutionerne. Denne økonomiske model fastholdes på baggrund af antallet af studerende, der vælger valgmoduler på en anden institution eller uddannelse. Fordelen ved denne model er, at den er administrativ enkel, og der er en vis sandsynlighed for at det går økonomisk op i en højere enhed set i et længere perspektiv. Det der taler for modellen, er at man ikke risikerer at bruge flere ressourcer på udligning, end der kommer ind via en udligningsordning. Ulempen er at der kan mangle incitamenter til udvikling af valgfag, der tiltrækker studerende fra andre uddannelser og/eller institutioner. Der er fare for en økonomisk skævhed, hvis enkeltinstitutioner modtager flere studerende end de afgiver. Denne model giver ikke mulighed for at dublere meget søgte valgfag, hvis søgningen overvejende er ekstern. Studenter økonomi De studerende afholder selv de omkostninger, der er forbundet med rejse og bolig. I forhold til de omkostninger, den enkelte uddannelse har til materialer, er de tilrejsende studerende på lige fod med de studerende der er på egen institution. mellemlange videregående som udarbejdet af oprindelig arbejdsgruppe, samt tilrettet dokument fra d i henhold til 5

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Projekt God Løsladelse

Projekt God Løsladelse Projekt God Løsladelse Erfaringer metode og anbefalinger 1 Hanne Ramsbøl Nell Rasmussen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Bilag 1 Metoden - Køreplan for god løsladelse... 5 Bilag 2 Overordnede anbefalinger...

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere